NERA IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NERA“
IDEJNI PROJEKAT
IDEJNI PROJEKAT INDIVIDUALNOG STAMBNOG OBJEKTA
YTONG TIPSKA KUCA ”NERA”
TEHNICKA SLUZBA „HELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.gradj. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
1
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NERA“
!
"
#
TEHNICKA SLUZBA „HELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.gradj. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
2
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NERA“
TEHNICKI OPIS
- LOKACIJA
Objekat projektovan na zamisljenoj lokaciji te je prilagodjen svakoj lokaciji ciji
teren nije u nagibu ili je u blagom nagibu.
Za izvodjenje objekta kod terena s vecim nagibom potrebno je prilagodjavanje
temelja objekta
Nakon odredjivanja tacne parcele objekta u sklopu glavnog projekta ce biti
uradjeno i situaciono rjesenje,odnosno izvrsit ce se postavljanje objekta na
lokaciju
- SAOBRACAJ
Stacionarni saobracaj na parceli,odnosno okolini objekta,kao i pristup istom nisu
rjeseni iz ranije navedenih razloga.
Po odredjivanju predmetne parcele i pozicioniranja objekta izvrsice se i rjesenje
stacionarnog saobracaja kao i pristupa parceli i objektu.
STRATNOST
Objekat je projektovan kao induvidualni stambeni objekat P+Pot.
Kote terena na objektu je 0,00.
Kota prizemlja objekta je + 0,35
Kota potkrovlja objekta je + 2,80
Kota sljemena objekta je +6,74
GABARIT
Objekat je projektovan kao individualni stambeni objekat P+Pot .
Objekat je projektovan s pravougaonom osnovom 8,50 x 8,40 m na koji je sa
zapadne strane naslonjena zimska basta dim 3,10 x 2,41 m,te istakom na juznoj
strani dim 3,30 m x 1,50 m.
Arhitektonska kompozicija objekta koncipirana je prema potrebama suvremenog
stanovanja te je prilagodjena namjeni i funkciji objekta, kao i što boljem i
modernijem estetskom izgledu istog.
DISPOZICIJA
Dipozicija objekta proizasla je iz funkcije i što boljeg vizuelnog doživljaja objekta,
te same proporcionalnosti objekta.
Objekat je svojom duzom stranom orijentisan u pravcu sjever - jug.
Ulaz u objekat je predvidjen sa istocne strane.
TEHNICKA SLUZBA „HELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.gradj. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
3
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NERA“
Objekat je koncipiran tako da se sve dnevne aktivnosti obavljaju prizemlju
objekta.
Jugo – istocni dio objekta zatvara kuhinja iz koje je omogucen direktan pristup
ostavi.
Trpezarija je orijentisana prema jugu te su medjusobno povezanas kuhinjom.
Dnevni boravak proteze se cijelom duzinom prizemlja objekta u pravcu sjever –
jug o povezana je s zimskom bastom smjestenom na jugo – zapadu objekta.
Veseraj s WC-om smjesten je u sjevero – istocnom dijelu objekta.
Pristup navedenim prostorijama se vrsi preko hodnika smjestenog u centralnom
dijelu objekta.
Iz centralnog hodnika preko vertikalnih komunikacija-stepenista smjestenim na
sjevernoj strani objekta pristupa se gornjoj etazi.
Centralni dio sprata zauzima hodnik iz kojeg je omogucen direktan pristup svim
prostorijama.
Potkrovna etaza objekta je kao prostor gdje su smjestene prostorije za spavanje.
U jutnom dijelu objekta smjestene su dvije djecije sobe projektovane sa
ugradbenim ormarima.
Djecije sobe imaju omogucen izlaz na balkon koji je orjentisan prema jugu.
U sjevero-zapadnom dijelu objekta smjestena je spavaca soba.
Glavna kupaonica smjestena je na sjevero – istocnom dijelu objekta.
Treba napomenuti da sve prostorije u objektu imaju isprojektovano direktno
osvjetljene I direktnu ventilaciju.
KONSTRUKCIJA
Objekat je projektiraj tako da je oslonjen na temeljne A.B. trake dimenzija 60 x 50
cm koje su dnom temelja utemeljene na kotu – 1.10.
Projektirani nivo terena u odnosu na nivo prizemlja je – 0,35.
Iznad temeljnih greda postavljene su A.B. temeljne trake- cokla dimenzija 50 x 25
cm.
Podna ploca izvedena je kao A.B ploca debljine 15 cm koja je oslonjena na sloj
sljunka debljine 15 cm.
Objekat je projektiran s nosivim zidovima od ytonga debljine 30 cm ojacani s
horizontalnim I vertikalnim A.B serklazima dim Ø 20 cm izvedenim u ytong protiv
potresnim blokovima.
Medjuspratna ploca I stepeniste se izvode kao monolitne AB konstrukcije.
Krovna konstrukcija izvodi se kao drvena krovna konstrukcija je standardne
izvedbe i dimenzija prikazanih u projektu.
Krovni pokriva je crijep koja se na rogove postavlja preko letvi zakovanih za
daš anu podlogu (d=2.5 cm) .prekrivenu krovnom paropropusnom –
vodonepropusnom folijom.
Termi ka zaštita potkrovlja u nivou krova, izvedena je tervolom d=14 cm
postavljenim izme u rogova .
Konstrukciju zimske baste cini klasicna drvena konstrukcija sastavljena od
drvenih stubova i greda I klase vezanih za monolitnu konstrukciju objekta.
TEHNICKA SLUZBA „HELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.gradj. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
4
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NERA“
Na ovaj nacin objekat je potpuno staticki zadovoljen a ujedno je I postignuta brza
gradnje istog kao I njegova seizmicka otpornost.
MATERIJALIZACIJA
Kako je vec ranije u tekstu navedeno zidanje se vrsi ytong termo blokovima i
doradjenim elementima.Upotrebom pomenutog materijala postignuta je
optimalna termicka izolacija objekta,njegova seizmicka,pozarna otpornost kao i
njegova stabilnost.
Upotrebom doradjenih elemenata rijesen je problem termo mostova na objektu
koji na ovaj nacin ne zahtjeva dodatnu termoizolaciju odnosno zastitu.
Obrada zidova se vrsi malterisanjem vanjskih dijelova zidova malterom (masinski
ili rucno) u debljini sloja 6 mm dvoslojno uz obavezno umetanje PVC armirane
mrezice kao i nanosenje temelnog premaza.zavrsna obrada fasade vrsi se
mineralnim ili silikatnim bojama po izboriu investitora uz obavezno nanosenje
toniranog temeljnog premaza.
Unutrasnji zidovi se malterisu (masinski ili rucno) gotovim malterima u debljiti 5
mm dvoslojno uz umetanje PVC mrezice i obavezan nanos temeljnog
premaza.Zavrsno bojenje zidova izvodi se akril bojama u dva sloja bez
predhodnog gletovanja.
Cokla objekta su zasticena hidroizlocaijom i STYRODUR izolacijom u debljini 3
cm,te zasticena cepastom membranom.
Zavrsni sloj cokla izvodi se „kulirplastom“ u debljini 1,5 mm u boji po izboru
investitora.
Zavrsna obrada podova izvodi se hrastovim parketom debljine 12 mm dok se
podovi u sanitarnim prostorijama,kuhinji i ostavi izvode protukliznom keramikom I
klase.
Pod u zimskoj basti izvodi se sa zavrsnim slojem od seljackog poda debljine 12
mm.
Zidovi u sanitasnim prostorijama i kuhinji izvode se zidnom keramikom I klase.
U objektu je projektovan dimnjak tipa „SCHIEDEL“ dimenzija 40x40 cm s
otvorom Ø 200 mm.
Kamin je smjesten navanjski zid objekta na njegovoj juznoj strani.
Otvori na objektu izvode se od sestokomorne ALU bravarije ostakljene troslojnim
staklom s ispunom od gasa Argona.
Boja stolarije je u boji drveta.
Ispuna kod ALU vrata su ALU termo paneli
Unutrasnja stolarija izvodi se od camove gradje I kategorije.Dvostruko sperovano
i Furnirano kvalitetnim furnirom s ispunom od papirnog „saca“.
Vrata ulaska u dnevni boravak su ostakljena pjeskarenim staklom.
Stolarija na zimskoj basti izvodi se od drvene stolarije I klase koja ima iste ili
slicne karakteristike kao i ostala ALU solarija na objektu.
Objekat je projektovan s krovnim prozorima tipa VELUX GGU DRVENE – drvena
konstrukcija zasticena poliuretanom i opremljeni su INTEGRA sistemom roletni.
TEHNICKA SLUZBA „HELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.gradj. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
5
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NERA“
Ograda stepenista i i balkona izvodi se od inoxa .
HIDROINSTALACIJE
Ugra ene najsavremenije instalacije vodovoda i kanalizacije, koje e se odabrati
naknadno prema željama Investitora.
ELEKTROINSTALACIJE
Ugra ene najsavremenije instalacije slabe i jake struje, koje
naknadno prema željama Investitora.
e se odabrati
MASINSKE INSTALACIJE
Svi zatvoreni prostori su ventilirani i pojedini klimatizirani, koje e se odabrati
naknadno prema željama Investitora. Sve prostorije u objektu kako je ranije
navedeno imaju direktno ventilisanje.
FASADE
Idejnim rjesenjem predvvidjeno je da se fadase izvede kao mineralna ili silikatna
fasada u boji po izboru investitora.
TEHNICKA SLUZBA „HELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.gradj. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
6
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NERA“
SPECIFIKACIJA POVRSINA
Prizemlje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ulazni hol – Hodnik…………………………………..…………….….12,20 m²
Veseraj * WC…………………………..…………. …………....………6,00 m²
Ostava......................................................………….…….…......……2,60 m²
Kuhija................................................................................................5,00 m²
Trpezarija....................................................................................... 12,50 m²
Dnevni boravak.............................................................................. 23,70 m²
Zimska basta...................................................................................8,30 m²
Potkrovlje :
8. Hodnik…………………….................………......................................7,60 m²
9. Kupatilo.............................................................................................6,00 m²
10. Soba 1.............................................................................................12,10 m²
11. Soba 2.............................................................................................12,10 m²
12. Spavaca soba.................................................................................12,80 m²
UKUPNA NETO POBRSINA OBJEKTA ....................................... 120,80 m²
TEHNICKA SLUZBA „HELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.gradj. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
7
Download

idejni projekat