NADJA IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NAĐA“
IDEJNI PROJEKAT
IDEJNI PROJEKAT INDIVIDUALNOG STAMBNOG OBJEKTA
YTONG TIPSKA KUCA ”NADJA”
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
1
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NAĐA“
SADRŽAJ
TEKSTUALNI DIO
- NASLOVNA STRANICA
- SADRŽAJ
- TEHNIČKI OPIS
- SPECIFIKACIJA POVRŠINA
GRAFIČKI DIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OSNOVA PRIZEMLJA ................................R 1:100
PRESJECI .............................................. ...R 1:100
FASADE .....................................................R 1:100
FASADE .....................................................R 1:100
PETA FASADA ...........................................R 1:100
3D PRIKAZ OBJEKTA
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
2
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NAĐA“
TEHNIČKI OPIS
-
LOKACIJA
Objekat projektovan na zamišljenoj lokaciji te je prilagođen svakoj lokaciji čiji
teren nije u nagibu ili je u blagom nagibu.
Za izvođenje objekta kod terena s većim nagibom potrebno je prilagođavanje
temelja objekta.
Nakon određivanja tačne parcele-lokacije objekta u sklopu glavnog projekta će
biti urađeno i situaciono rješenje, odnosno izvršit će se postavljanje objekta na
lokaciju.
-
SAOBRAĆAJ
Stacionarni saobraćaj na parceli, odnosno okolini objekta, kao i pristup istom
nisu rješeni iz ranije navedenih razloga.
Po određivanju predmetne parcele i pozicioniranja objekta izvrsiće se i rješenje
stacionarnog saobraćaja kao i pristupa parceli i objektu.
-
SPRATNOST
Objekat je projektovan kao induvidualni prizemni stambeni objekat.
Kota terena na objektu je 0,00.
Kota prizemlja objekta je + 0,35
Kota sljemena objekta je + 5,90
-
GABARIT
Objekat je projektovan kao prizemni objekat razuđene osnove, koji se sastoji iz
dva pravougaonika dimenzija 9,00 x 9,30 m i 14,30 x 4,80 m.
Arhitektonska kompozicija objekta koncipirana je prema savremenom
stanovanju, te je prilagođena namjeni i funkciji objekta, kao i što boljem i
modernijem estetskom izgledu istog.
-
DISPOZICIJA
Dipozicija objekta proizasla je iz funkcije i što boljeg vizuelnog doživljaja objekta,
te same proporcionalnosti objekta.
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
3
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NAĐA“
Objekat je svojom dužom stranom orijentisan u pravcu sjever - jug.
Ulaz u objekat je predviđen sa zapadne strane.
U južnom dijelu objekta nalazi se WC kojem se pristupa iz vjetrobrana kao i
kuhinja kojoj se pristupa iz centralnog hodnika.
Iz kuhinje je projektovan i izlaz na terasu smještenu na južnoj strani objekta.
Dnevni doravak i trpezarija smješteni su u jugozapadni dio objekta i također
imaju direktan izlaz na terasu objekta.
Spavaća soba kao i jedna dječija soba nalaze se u sjeverozapadnom dijelu
objekta.
Druga dječija soba i kupaonica smješteni su na istočnoj strani objekta.
Vešeraj je smješten u centralnom dijelu objekta.
Pristup svim prostorima direktno je omogućen preko centralnog hodnika.
Na sjeveru se nalazi kotlovnica za koju je projetovan i poseban ulaz.
Treba napomenuti da sve prostorije u objektu imaju isprojektovano direktno
osvjetljene i direktnu ventilaciju.
-
KONSTRUKCIJA
Objekat je projektovan tako da je oslonjen na temeljne A.B. trake dimenzija
60 x 50 cm koje su dnom temelja utemeljene na kotu – 1.25.
Projektovani nivo terena u odnosu na nivo prizemlja je – 0,35.
Iznad temeljnih traka postavljene su A.B. temeljne grede - cokla dimenzija
50 x 25 cm.
Podna ploča izvedena je kao A.B. ploča debljine 15 cm koja je oslonjena na sloj
šljunka debljine 15 cm.
Objekat je projektovan s nosivim zidovima od YTONG-a debljine 30 cm ojačanim
s horizontalnim I vertikalnim A.B. serklažima dimenzija Ø 20 cm izvedenim u
YTONG protivpotresnim blokovima.
Međuspratna konstrukcija kao i krovna konstrukcija objekta izvedene su po
principu YTONG bijele tavanice - polumontažna konstrukcija koja se sastoji od
kombinacije A.B. nosača različitog raspona i ispune od YTONG stropnih blokova.
Na ovaj način objekat je potpuno statički zadovoljen a ujedno je i postignuta brza
gradnja istog kao i njegova seizmička otpornost.
Preko završne krovne ploče postavlja se paropropusna vodonepropusna folija,
kontra letva 5 /8 – između kojih se nalazi dodatna izolacija d= 5 cm, preko kontra
letve postavlja se letva 5/3 kao podkonstukcija za postavljanje završnog krovnog
pokrivaca-crijepa.
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
4
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NAĐA“
-
MATERIJALIZACIJA
Kako je već ranije u tekstu navedeno, zidanje se vrsi YTONG termo blokovima i
dorađenim elementima. Upotrebom pomenutog materijala postignuta je
optimalna termička izolacija objekta, njegova seizmička, požarna otpornost kao i
njegova stabilnost.
Upotrebom dorađenih elemenata riješen je problem termo mostova na objektu
koji na ovaj nacin ne zahtjeva dodatnu termoizolaciju odnosno zaštitu.
Obrada zidova se vrši malterisanjem vanjskih dijelova zidova malterom
(mašinski ili ručno) u debljini sloja 6 mm dvoslojno uz obavezno umetanje PVC
armirane mrežice kao i nanošenje temeljnog premaza. Završna obrada fasade
vrši se mineralnim ili silikatnim bojama po izboru investitora uz obavezno
nanošenje toniranog temeljnog premaza.
Unutrašnji zidovi se malterišu (mašinski ili ručno) gotovim malterima u debljini
5 mm dvoslojno uz umetanje PVC mrežice i obavezan nanos temeljnog premaza.
Završno bojenje zidova izvodi se akril bojama u dva sloja bez predhodnog
gletovanja.
Cokla objekta su zastićena hidroizlocaijom i STYRODUR izolacijom u debljini 3
cm, te zastićena čepastom membranom.
Zavrsni sloj cokla izvodi se „kulirplastom“ u debljini 1,5 mm u boji po izboru
investitora.
Završna obrada podova izvodi se hrastovim parketom debljine 12 mm, dok se
podovi u sanitarnim prostorijama, kuhinji i ostavi izvode protukliznom
keramikom I klase.
Pod u Kotlovnici izvodi se s završnim slojem od ferobetona.
Pod terase projektovan je s završnim slojem od kamenih ploca.
Zidovi u sanitarnim prostorijama i kuhinji izvode se zidnom keramikom I klase.
U kotlovnici je projektovan dimnjak tipa „SCHIEDEL“.
Otvori na objektu izvode se od šestokomorne ALU bravarije ostakljene
troslojnim staklom s ispunom od gasa Argona.
Ispuna kod ALU vrata su ALU termo paneli.
Unutrašnja stolarija izvodi se od čamove građe I kategorije. Dvostruko
šperovano i furnirano kvalitetnim furnirom s ispunom od papirnog „saća“.
Vrata ulaska u dnevni boravak su ostakljena pjeskarenim staklom.
-
HIDROINSTALACIJE
Ugrađene najsavremenije instalacije vodovoda i kanalizacije, koje će se odabrati
naknadno prema željama Investitora.
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
5
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NAĐA“
-
ELEKTROINSTALACIJE
Ugrađene najsavremenije instalacije slabe i jake struje, koje će se odabrati
naknadno prema željama Investitora.
-
MAŠINSKE INSTALACIJE
Svi zatvoreni prostori su ventilirani i pojedini klimatizirani, koje će se odabrati
naknadno prema željama Investitora. Sve prostorije u objektu kako je ranije
navedeno imaju direktno ventilisanje.
-
FASADE
Idejnim rješenjem predviđeno je da se fadasa izvede kao mineralna ili silikatna
fasada u boji po izboru investitora.
.
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
6
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NAĐA“
SPECIFIKACIJA POVRŠINA
1. Vjetrobran…………………………………………………...………..….3,50 m²
2. Hodnik……………….……………………………………………..…....18,10 m²
3. WC…………………………….………………………………….….………2,90 m²
4. Kuhinja ………………………………...………………………..…..……7,70 m²
5. Kupatilo…………………………..…………………………....….………5,90 m²
6. Vešeraj………………………………..………………………….....…….3,90 m²
7. Kotlovnica…………………….............…………………………....….7,40 m²
8. Soba 1…………..................................................................10,90 m²
9. Soba 2........................................................……………..……11,10 m²
10. Spavaća soba...................................................................18,10 m²
11. Dnevni boravak + trpezarija............................................36,90 m²
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA ..........................126,40 m²
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
7
2
900
900
30
428
480
480
15
428
30
420
30
450
30
450
30
450
200
175
200
200
-0.175
7
25
30
170
-0.35
6
450
423
450
423
9
8
1430
25
25
1430
930
10
235
5
450
15
450
423
11
2
1
1
253
-0,175
-0,35
15
30
1
4
300
300
205
3
30
270
-0.175
30
300
-0.35
450
30
450
420
30
450
420
30
265
900
15
140
30
480
1380
2
LEGENDA PROSTORIJA
Prostorija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vrsta poda
Vjetrobran
Hodnik
WC
Kuhinja
Kupatilo
Veseraj
Kotlovnica
Soba 1
Soba 2
Spavaca soba
Dnevni boravak - Trpezarija
Kota
poda
3,50
18,10
2,90
7,70
5,90
3,90
fero beton
parket
parket
parket
parket
7,40
10,90
11,10
18,10
36,90
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
NADJA
OSNOVA PRIZEMLJA
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
002/2010
001
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
+5,90
+5,90
+3,10
+3,10
+2,80
+2,80
+2,80
+2,55
+2,55
+2,55
-0,35
-0,35
-0,60
-0,60
-1,10
-1,10
60
390
60
390
60
390
60
100
30
PRESJEK 1-1
+5,90
+5,90
+4,60
+3,10
+3,10
+2,80
+2,80
+2,55
+2,55
-0,35
-0,35
-0,60
-0,60
-1,10
-1,10
60
240
60
390
60
388
60
143
60
PRESJEK 2-2
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
NADJA
PRESJECI
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
002/2010
002
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
JUZNA FASADA
SJEVERNA FASADA
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
NADJA
FASADE
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
002/2010
003
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
ISTOCNA (ULAZNA) FASADA
ZAPADNA FASADA
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
NADJA
FASADE
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
002/2010
003
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
1580
2
680
1630
1630
1130
200
900
1
300
1
2
450
1130
1580
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
NADJA
PETA FASADA
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
002/2010
005
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Download

Untitled