STANDARDI, IMPLEMENTACIJA I ODRŽAVANJE
ISO 9001:2008
- BSB Plast d.o.o. - Proizvodnja i prodaja polietilenskih folija
- MAŠA IMPEKS d.o.o. - Proizvodnja i prodaja polivinilskih vreća
- Montrojekt d.o.o. - Beograd
ISO 14001:20014
- Montrojekt d.o.o. - Beograd
OHSAS 18001:2007
- Harsco Metals - Smederevo
- EPS Panosnke Termoelektrane - Toplane Novi Sad
- Zdravo Organic - Selenča
- EPS Jugoistok - Niš
- HE Đerdap 1 i 2 - Kladovo
- Algotech d.o.o. - Beograd
- ED "ELEKTROMORAVA" - Smederevo
- Ratko Mitrović Niskogradnja - Beograd
- Investgradnja - Leskovac
- Millennium team doo - Beograd
- Holcim doo - Novi Popovac
- Unogradnja V.V. d.o.o - Beograd
- AD "Elektroporcelan" - Aranđelovac
- Victoriaoil doo - Šid
- Institut za transfuziju krvi Srbije - Beograd
- Preduzeće za puteve - Požarevac
- ED Elektrosrbija - Kraljevo
- CREDO - Beograd
- ED Centar d.o.o – Elektrošumadija Kragujevac
- Vetfarm - Višegrad
- Elektroizgradnja - Beograd
- Vetfarm - Beograd
- Termo elektrana Nikola Tesla (TENT A i B) - Obrenovac
- Arhi.pro d.o.o. - Beograd
- Apoteke - Beograd
- Vojvodinaput - Zrenjanin
- Krušik - Valjevo
- GP Srem d.o.o - Stara Pazova
- Euro Crnotravac Invest d.o.o - Beograd
- Hemofarm Inženjering d.o.o - Beograd
- PD Inter – Kop d.o.o - Šabac
- Apoteke - Kragujevac
- Deneza M Inženjering d.o.o. - Beograd
- PD "Drinsko-Limske" Hidro Elektrane
- ED "Centar" d.o.o. Kragujevac
- ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d. Gacko
- PD Termoelektrane i kopovi Kostolac D.o.o. Kostolac
- Interlemind A.D. Leskovac
- Energoprojekt Visokogradnja Beograd
- Farmalogist Beograd
- Montrojekt d.o.o. Beograd
- Probanat Izgradnja d.o.o. Beograd
- Industrija mesa CARNEX Vrbas
- Balkan Konsalting Skopje
- AD Industrija skroba „JABUKA“ Pančevo
- ISS Interservis Beograd
- AD PUTEVI Užice
- GP NAPRED Beograd
- Fabrika kartona "UMKA" d.o.o. Umka
- Železara Smederevo d.o.o. Smederevo
- ProTENT d.o.o. Ušće
- DEM d.o.o. Novi Sad
- Medical Shop d.o.o. Novi Sad
- Jedinstvo Užice d.o.o. Užice
- Hemofarm A.D. Vršac
ENERGETSKA EFIKASNOST
- Zdravlje Actavis d.o.o. Leskovac - analiza potrošnje i parametara el.energije po pogonima i TS sa
aspektom na postojeće gubitke, troškove i predlogom jasne strategije za uštedu.
- Hladnjača JUG Prom Leskovac d.o.o.
- Fresh and Co – Pogoni Coca Cole u Subotici – energetski efikasna rasveta
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I NADZOR NA GRADILIŠTIMA
- ZDRAVLJE ACTAVIS doo. Leskovac - Akt o proceni rizika
- NELVAS Leskovac
- ANA doo Bosilegrad
- City doo Leskovac,
- KNUAF Insulation, Detekcija gasova: CH4/O2/CO/NH3/CO2. Izrada procedura i Isporuka opreme LOCK
OUT sisteme (zaljučavanje i obeležavanje energenata, fluida i procesne opreme)
- Prodajni Objekat Roda u Leskovcu ...
- FIAT Automobili Srbija Kragujevac (koordinacija na grdilištu za SIEMENS Beograd d.o.o., Montprojekt
d.o.o. Beograd , ELNOS BL d.o.o. Beograd)
- FIAT Automobili Srbija Kragujevac (Elaborati i Metode rada za bezbednu demontažu, tretman i
odlaganje tranformatora i baterija sa PCB uljima u TS 6/0.4 kV/kV, izvođač Montprojekt d.o.o. Beograd )
- ZINCO d.o.o. Beograd - Poslovno stambeni kompleks JUGOŠPED AD Terazije 10 Beograd, 4.500 m2 Koordinacija po Uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
(«Službeni glasnik RS», broj 14/09), investitor Zepter International d.o.o
- Zavod za javno zdravlje Leskovac (izmena i dopuna Akta o poceni rizika)
- Izgradnja TS 110/35 kV/kV Neresnica
- Izgradnja Stambeni kompleks 4. Jul, Vojvode Stepe, Beograd
- Rekonstrukcija TS 110/35 kV/kV Beogradske toplane
- Toplana Mirijevo Beograd
- Toplana Konjarnik Beograd
- Toplana Miljakovac Beograd
- Termo Elektrana Nikola Tesla A Blok 3 / Sistema Za Redukciju Emisije Azotnih Oksida Bloka A3
- Termo Elektrana Kostolac B / Ugradnje Rešetke Za Dogorevanje I Odšljakivača Na Bloku B1
KONSALTING U PROJECT MNG.
Philip Morris ad
- Rekonstrukcije dela administrativnog objekta
- Rekonstrukcija Energetske podstanice
- Magacin / izrada ferobetona
- Postrojenje za Reverznu Osmozu
- Izrada poliuretanskog poda u Čilerskoj podstanici
- Sanacija instalacije u kompresorskoj podstanici
Download

BSB Plast doo - Proizvodnja i prodaja polietilenskih folija