Uputstvo za montažu polikarbonatnih ploča – 3 SISTEMA
1.
Hermitage sistem – samonoseći sistem.
Obuhvata aluminijumske profile: međuprofil (H10) i završni profil (H10Z) sa gumama i veznim elementima.
Guma za Hermitage donja (GH10D)
T vezni element (TVEH10)
Guma za Hermitage gornja (GH10G)
Ugaoni vezni element (UVEH10)
Sistem se postavlja na pripremljenu nosedu konstrukciju nadstrešnice.
Sadaste polikarbonatne ploče se seku na meru. Sada se produvaju kompresovanim vazduhom ili usisaju usisivačem. Sa
gornje strane ploče sada se zatvaraju Anti dust trakom 25mm (061), a sa donje se zatvaraju sa Anti dust filter trakom
38mm (063) kako bi se sprečio ulazak prašine i insekata, i omogudio izlazak kondenza u sadima usled dnevnih i
vremenskih promena temperature.
*Rešenje međuspoja
*Rešenje ugla
*Vezivanje samobušedim vijkom 5,5 ili 6,3mm
*Okapnica – F alum. profil vezivanje
*Ubacivanje polikarbonata
EPCON d.o.o. Bulevar Kralja Aleksandra 296/I, Beograd, tel. 011/245 0530, fax. 011/245 0246
[email protected]
www.epcon.rs
Uputstvo za montažu polikarbonatnih ploča – 3 SISTEMA
2. Aluminijumski poklopni profil
Za dati sistem neophodna je podkonstukcija koja de na mestu spoja imati oslonac-nosač širine od min. 60mm. Na
dati nosač se lepi donja široka guma (080), a zatim se postavljaju ploče polikarbonata pripremljene na tačnu meru.
Na kraju se vrši pričvršdivanje Pokrivni Al. profila (al6/7) i Guma za alum. pokrivni profil (algu) pomodu samobušedeg
vijka.
Kao okapnica se koristi F aluminijumski profil za 10mm (aluF1).
Gornje zatvaranje polikarbonata može se uraditi sa
F alum. profilom (aluF1) ili U alum. profilom (aluU1).
Spoj nadstrešnice i zida osigurati sa opšivkom.
3. Polikarbonatna lajsna – LPH sistem
Čine je polikarbonatni LPH 10 i LPU 10 profili u
kombinaciji sa samobušedim vijcima.
A
B
C
EPCON d.o.o. Bulevar Kralja Aleksandra 296/I, Beograd, tel. 011/245 0530, fax. 011/245 0246
[email protected]
www.epcon.rs
Download

Uputstvo za montažu polikarbonatnih ploča – 3 SISTEMA