sistemi za ugradnju
POLIKARBONATSKE I
AKRILNE PLOČE,
PRATEĆI MATERIJALI
Unesite
SVETLOST
u Vaš dom
pažljivo smo odabrali materijale vodećih evropskih proizvoñača,
projektovali smo i proizveli sve što je potrebno za njihovu
kvalitetnu ugradnju - na Vama je samo odluka
da pustite svetlost u Vaš dom.
Sadržaj
2
3
7
9
11
13
22
o nama
višeslojne polikarbonatske ploče
reference
pune polikarbonatske ploče
ploče od livenog akrila
materijal za ugradnju
lista naših distributera
Polymers Group / Sistemi za ugradnju
POLYMERS GROUP
je porodična firma osnovana pre 15 godina
u Beogradu, Srbija.
U MOGUĆNOSTI SMO DA VAM PONUDIMO ŠIROK SPEKTAR
PROIZVODA I VISOKU PROFESIONALNU KOMPETENTNOST,
BOGATO ZNANJE I ISKUSTVO U SFERI NAŠEG DELOVANJA.
Za tržište Srbije i većinu zemalja Zapadnog
Balkana, POLYMERS GROUP je autorizovani
Švajcarska
zastupnik i distributer vodećih evropskih proizvoñača
polikarbonatskih i akrilnih ploča KOSCON
INDUSTRIAL S.A., BAYER MATERIAL SCIENCE
i LUCITE INTERNATIONAL.
Lucite
International
Velika Britanija
Sa pomenutim kompanijama uspešno sarañujemo
u oblasti prodaje i tehničke pomoći, a zahvaljujući
inovativnom pristupu i stalnom širenju prodajnog
Nemačka
programa, u stanju smo da ispunimo i najsloženije
zahteve naših kupaca.
Polymers Group pored prodaje i tehničke
U okviru našeg prodajnog programa, pored velikog
pomoći, nudi svojim klijentima i konsultantske
izbora punih i višeslojnih ploča od polikarbonata i akrila
usluge pri izboru tipa, vrste i debljine ploča i
koje se nalaze na našem skladištu i razgranate
pratećeg materijala, kao i stručnu podršku u cilju
prodajne mreže, nudimo Vam kompletan prateći
najoptimalnijeg načina ugradnje polikarbonatnih
materijal razvijen specijalno za njihovu ugradnju.
ploča.
U našoj ponudi nalaze se pune i višeslojne termoizolacione polikarbonatne ploče najpoznatijih
evropskih proizvoñača. Ove ploče su UV zaštićene, otporne na udar i sa visokom svetlosnom
propustljivošću. Idealne su kao krovni pokrivač kao i materijal za zastakljivanje sa širokim
spektrom primene kao što su: muzeji, staklenici, šoping centri, industrijske
svetlosne trake, sportski objekti, nadstrešnice.
Polymers.rs
2
VIŠESLOJNE
POLIKARBONATSKE
PLOČE
MNOGOSTRANOST
VIŠESLOJNIH
POLIKARBONATSKIH
PLOČA ZA
ZASTAKLJIVANJE
ODLIKUJE SE:
Malom težinom
Lakom montažom
Visokom energetskom efikasnošću
Ispunjava protivpožarni standard SRPS U.J1.055
UV otpornošću
Širokom garancijom
Širokim portfoliom – dostupnim u asortimanu struktura,
premaza, boja, dimenzija i debljina
Ekološkim standardima
Polymers Group / Sistemi za ugradnju
VIŠESLOJNE POLIKARBONATSKE PLOČE PROIZVODE
SE U ŠIROKOM SPEKTRU BOJA, DIMENZIJA, DEBLJINA,
STRUKTURA I VRSTA. PREMA VAŠIM POTREBAMA
MOŽETE SE ODLUČITI ZA:
KARAKTERISTIKE:
svetlosna propustljivost
otpornost na
vremenske neprilike
mehanička oštećenja
Debljine (mm):
protivpožarni standardi
4, 4.5, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 45, 50,
55 i 60 mm
temperaturne razlike
Boje:
providna, bela, siva, žuta, crvena, zelena,
plava, dim, opal, tirkiz, led efekat
ne propušta UV zrake
Dimenzije:
redukovana težina
profila
2100x6000, 2100x7000, 1250x6000,
1250x7000 kao i mogućnost sečenja na meru.
10 godina garancije
UV
KG
TERMIČKA IZOLACIJA:
PROTIVPOŽARNE OSOBINE:
Višeslojne polikarbonatske ploče su dvoslojne,
Većina ploča ispunjava protivpožarni SRPS
troslojne, petoslojne ili šestoslojne strukture,
U.J1.055 standard u grañevinarstvu i rangirana
i imaju različit stepen termičke izolacije.
je kao klasa B1 po DIN 4102 Part1, o čemu
Polymers Group poseduje odgovarajuće
Koeficijent prolaza toplote U se kreće u
granicama od 4.1 za dvoslojnu do 0.8 W/m K
izveštaje izdate od strane akreditovanih
za Koscon Rocklite ploču.
laboratorija.
2
Polymers.rs
4
Koscon Industrial je renomirana proizvodno inženjerska firma iz
Švajcarske, koja se bavi proizvodnjom polikarbonatskih ploča i
sistema. Poznata je po svojim inovativnim tehničkim rešenjima i
širokom asortimanu proizvoda.
OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I GEOMETRIJA
MACROLUX POLIKARBONATSKIH PLOČA.
Oznaka
2 zida
3 zida
4 zida
Debljina
Težina
Rastojanje
rebara
U
vrednost
Provodljivost
svetla
mm
kg/m2
mm
W/m2K
%
STD 2W 4 mm
4
0,8
6
3,9
STD 2W 6 mm
6
1,3
6
3,5
84
82
STD 2W 10 mm
10
1,7
9
3,1
80
STD 3W 6 mm
6
1,3
3,4
75
STD 3W 8 mm
8
1,5
3,0
75
STD 3W 10 mm
10
1,7
2,7
75
STD 3W 16 mm
16
2,7
20
2,3
76
STD 4W 6 mm
6
1,3
9
3,2
80
STD 4W 8 mm
8
1,5
9
2,8
79
STD 4W 10 mm
10
1,75
9
2,5
79
STD 4W 10 mm
“THUNDERLIITE”
10
2,5
9
2,5
72
STD 4W 12 mm
12
2,2
9
2,4
77
STD 5W 16 mm
16
2,7
20
1,9
62
STD 5W 20 mm
20
3,1
20
1,7
60
STD 5W 25 mm
25
3,4
20
1,6
60
X struktura
5 zidova
STD 5X 16 mm
16
2,5
14
2,0
62
Saće
STD HC 16
STD HC 20
16
20
2,5
3,1
-
2,0
1,8
60
58
Q multicell
STD Q 25
STD Q 32
STD Q 40
25
32
40
3,4
3,9
4,2
8
8
8
1,5
1,3
1,1
53
49
39
Energy control
10 zidova
EC lOX 16 mm
EC 10X 20 mm
EC lOX 25 mm
EC lOX 32 mm
EC lOX 40 mm
16
20
25
32
40
2,8
3,2
3,4
3,7
4,3
14
14
14
14
14
1,7
1,5
1,3
1,1
1,0
45
40
38
34
28
Rocklite
RL 32
RL 40
RL 50
RL 55
RL 60
32
40
50
55
60
3,7
4,2
5,0
5,2
6,0
20
20
20
20
20
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
44
41
39
38
36
5 zidova
Polymers Group / Sistemi za ugradnju
Kompanija Bayer Sheet Europe je deo firme Bayer Material
Science, jednog od najvećih proizvoñača polikarbonata poznatog
po trgovačkom nazivu Makrolon. Iza firme Bayer Sheet Europe je
više decenija iskustva, kompetentnosti, jedinstvene proizvodnje i
prodaje visoko kvalitetnih polikarbonatskih i polesterskih ploča.
OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I GEOMETRIJA
MAKROLON POLIKARBONATSKIH PLOČA.
Oznaka
Dva zida
Tri zida
4 zida
5 zidova
6 zidova
M struktura
5 zidova
Debljina
Težina
mm
kg/m2
Rastojanje U vrednost Provodljivost
svetla
rebara
mm
W/m2K
%
Makrolon multi UV 2/4-6
4
0.8
6
4.1
79
Makrolon multi UV 2/6-6
6
1.3
6
3.7
79
Makrolon multi UV 2/8-10.5
8
1.5
10.5
3.6
81
Makrolon multi UV 2/10-10.5
10
1.7
10.5
3.1
80
Makrolon multi UV 3/16-16
16
2.8
16
2.4
74
Makrolon multi UV 3/16-20
16
2.6
20
2.2
74
Makrolon multi UV 4/8-6
6
1.3
9
3.2
80
Makrolon multi UV 4/10-6
10
1.75
6
2.5
68
Makrolon multi UV 5X/16-25
16
2.4
25
2
70
Makrolon multi UV 5X/16-25 BF
16
2.25
25
2
70
Makrolon multi UV 5X/16-25 ES
16
2.7
25
2
70
Makrolon multi UV 6/16-20
16
2.8
20
1.8
59
Makrolon multi UV 6/20-20
20
3.1
20
1.6
58
Makrolon multi UV 5M/25-20
25
3.4
20
1.4
49
Makrolon multi UV 5M/32-20
32
3.7
20
1.2
48
Makrolon multi UV 5M/40-20
40
4.2
20
1.1
47
Na raspolaganju su
sledeće standardne boje:
TIPOVI VIŠESLOJNIH
POLIKARBONATNIH PLOČA MAKROLON:
providna, opal - bela, dim,
plava i zelena
Makrolon brend pokriva široki spektar vrhunskih ploča od punog (GP), višeslojnog
(multi) i valovitog (CS) polikarbonata, namenjenog upotrebi u grañevini, arhitekturi,
dizajnu, izradi nameštaja... Izuzetan kvalitet Makrolon ploča je uvek isti zahvaljujući
primeni vrhunskih sirovina koje proizvodi matična kompanija Bayer, kao i liderskoj ulozi
Bayer MaterialScience u razvoju tehnologije ekstrudiranja termoplastičnih materijala.
Makrolon® multi UV / odlična termoizolacija na koju se može uticati povećanjem
broja pregrada. Mogućnost izbora izmeñu jednostrane i dvostrane UV zaštite.
Makrolon® multi IQ-Relax / pametni sistem koji odlično provodi svetlost u objekat
dok se toplota leti zadržava na spoljašnjoj a zimi na unutrašnjoj, grejanoj strani.
Makrolon® multi UV no drop - poseban sloj na unutrašnjoj strani dodatno smanjuje
mogućnost kondenzovanja vodene pare i kapanja.
Polymers.rs
6
Referentni projekti
Glavni poštanski centar, Zemun
Transportno logistički centar Milšped II, Krnješevci
Upravna zgrada
Energoprojekt, Beograd
Arheološki lokalitet
Lepenski Vir,
Donji Milanovac
Stambeno naselje Kamendin, Zemun Polje
Pored ostalih, poverenje su nam ukazali:
Gasteh, Inñija; Marbo, Maglić; FIAT, Kragujevac; Mercator, Mladenovac; Exing B&P, Beograd; Arheološko nalazište Lepenski Vir; Tarkett,
Bačka Palanka; Bricolage, Skopje; Baumax, Maribor; Johnson Control, Kragujevac; Remdesign, Sarajevo; Rudnap, Irig; GPC, Zemun;
Belville, Beograd; GPC, Novi Sad; Obbo Betterman, Inñija; Termovent, Temerin; Milšped, Krnješevci; Metro Cash & Carry, Beograd;
Skupština AP Vojvodine, Novi Sad; Stublina, Stojnik; Veletržnica, Beograd; Poslovna zgrada Energoprojekt, Beograd; Michelin, Pirot ...
8
PUNE
POLIKARBONATSKE
PLOČE
Pune polikarbonatske ploče imaju širok spektar primene u raznim granama industrije i to: avio
industriji, grañevinarstvu, telekomunikacijama, elektronici, mašinogradnji, saobraćaju. Polikarbonat
je amorfna tehnička termoplastična masa, koju odlikuje visok nivo mehaničkih, optičkih,
električnih i termičkih osobina.
Pune ploče se dela na:
Pune ploče sa UV zaštitom
Pune ploče sa UV i zaštitom od grebanja
NAJČEŠĆE SE
PRIMENJUJU KOD:
Pune polikarbonatske ploče proizvode
se u debljinama:
sigurnosnog zastakljivanja
1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15mm.
kao zvučna barijera
Moguće boje:
kod zastakljivanja krovova
providna, opal bela, bronza (dim). Moguće je
naručiti i boju po zahtevu.
spoljašnjeg zastakljivanja
kod kupola
kao separator
Polymers Group / Sistemi za ugradnju
Puna polikarbonatska ploča je dvostruko UV zaštićena, vodonepropusna, a
može biti neprovidna, kao i delimično ili potpuno transparentna. Ovaj tip je
KARAKTERISTIKE:
specijalno razvijen za spoljašnju upotrebu. Osobine su mu:
Visoka otpornost na vremenske uticaje
svetlosna propustljivost
Savijanje na hladno
Mala težina
otpornost na
vremenske neprilike
Providnost - kao staklo
Ispunjava protivpožarni standard SRPS U.Jl.055
mehanička oštećenja
Izvanredna otpornost na udar. 20 puta veća otpornost od klirita i
250 puta veća otpornost od stakla
protivpožarni standardi
Visoka čvrstoća i prilagodljivost
Jednostavna za upotrebu: formiranje, sečenje, bušenje, štampa
1O-to godišnja garancija
temperaturne razlike
Puna ploča sa UV i zaštitom od grebanja je dopuna standardnim
ne propušta UV zrake
UV
polikarbonatskim pločama. Ova ploča poseduje tvrdi površinski premaz
sa jedne ili obe strane, što zavisi od tipa, a koji mu povećava otpornost na
abraziju i spoljašnje uticaje. Ovaj proizvod ima ograničenu garanciju od 5 ili 10
redukovana težina
profila
KG
godina od gubljenja svetlosne transmisije i premaza, a pored toga poseduje i
1O-to godišnju ograničenu garanciju od lomljenja.
10 godina garancije
OSOBINE:
KORISTI SE ZA:
mala težina, providnost, izvanredna
otpornost na udar, visoka otpornost na
grebanje, visoka čvrstoća i prilagodljivost i
10-to godišnja garancija.
sigurnosno zastakljivanje, separatore na
tribinama, anti-vandal zastakljivanje,
specijalna vozila, vizire, zaštitu mašina,
sporohodna vozila.
Polymers.rs
10
U širokoj paleti proizvoda koju nudi preduzeće
POLYMERS GROUP doo, sa ponosom predstavljamo
PERSPEX® , liniju akrilnih ploča proizvoñača LUCITE®
INTERNATIONAL iz Engleske. Ovaj materijal predstavlja
savršen izbor u grañevini, arhitekturi kao i drugim
dizajnerskim rešenjima u unutrašnjoj i
spoljašnjoj dekoraciji.
PERSPEX® je proizvod vrhunskog kvaliteta i
jedinstvenih karakteristika, po svom sastavu je
polimetil-meta-akrilat (PMMA), akrilna ploča
proizvedena od metil-meta-akrilat monomera (MMA).
Dostupna je kao livena i ekstrudirana, u širokom
spektru veličina, debljina, boja i tekstura.
PESPEX se može lako:
Pogodan je za oblikovanje, savijanje i uklapanje,
uz izuzetne mogućnosti primene u izradi
reklama, prodajnih mesta, vizualnih komunikacija,
zastakljivanja, različitim dizajnerskim rešenjima,
muzičkim studijima, arhitekturi, proizvodnji nameštaja
itd. Zahvaljujući vrhunskoj mogućnosti primena, lista
je skoro beskonačna.
termoformirati i savijati
laserski seći
mašinski oblikovati
usitnjavati i bušiti
ugrañivati
polirati
štampati i gravirati itd.
Bogata paleta boja
Izuzetne performanse
Originalno, PERSPEX® je proizveden kao kristalno
Perspex je proizveden prema ISO 9002 standardu i nudi:
providan, sa svetlosnom propustljivošću preko 90%.
izuzetnu otpornost na hemikalije i pucanje
Kasnije je evoluirao u ponudi boja koja se graniči sa
otpornost na udar, trenje i savijanje
beskonačnom.
otpornost na nepovoljne vremenske uslove i
UV zračenja
Raspoloživ je u širokom asortimanu transparentnih,
10 godina garancije na promenu boja i uticaj
nijansiranih i neprozirnih boja, od osnovnih do pastelnih
vremenskih prilika
nijansi. Takoñe, dostupan je u različitim sjajnim,
malu gustinu i težinu u odnosu na staklo
fluorescentnim i bisernim efektima, kao i površinskim
izuzetne optičke karakteristike
teksturama dijamanta, svile, satena i leda.
vrhunsku mogućnost primena itd.
Polymers Group / Sistemi za ugradnju
Kao deo novog asortimana PERSPEX® solutions, PERSPEX®
Frost je naišao na oduševljenje kupaca od trenutka kada
je plasiran kao deo asortimana sofisticiranog PASTEL
programa boja. Nekoliko godina kasnije, dodatni interes
izazvala je edicija HOT FROSTS – asortiman toplih i
uzbudljivih boja koje su dale dizajnerima još veći izbor.
Sada je u liniji PERSPEX® FROST dostupan dodatni
izbor kroz razvoj dve nove kolekcije – URBAN i VIVID.
PERSPEX FROST – linija koja osvaja:
VIVID – najmodernija linija boja:
kreativna i svima prihvatljiva
URBAN – moderna, urbana, kolekcija za
prefinjen životni stil
HOT - ostavlja jak utisak izraženim
tonovima i nijansama
PASTEL – za sva vremena, elegantan,
klasične i prepoznatljive FROST boje
Vrhunske karakteristike
Nadahnjujući izbor
Bez obzira na vaš izbor boja, možete biti sigurni u
Bez obzira izaberete li jednu od novih atraktivnih
izvanredne performanse kvaliteta linije PERSPEX® FROST
VIVID ili HOT FROST boja, klasičnu PASTEL liniju ili
moderna površina sa led efektom
moderne URBAN nijanse – sa PERSPEX® FROST-om
površina otporna na grebanje i pogodna za
dobićete ne samo neponovljiv izbor boja
štampu i graviranje
već i vrhunsku uslugu, garantovane
laka za sečenje, spajanje i modeliranje
tehničke karakteristike i uzbudljivu
zadržava „led“ teksturu nakon termoformiranja
inovativnost u koju se možete pouzdati.
Polymers.rs
12
PRATEĆI MATERIJAL ZA UGRADNJU
Diht traka
Anti dust filter traka i
anti dust traka
koristi se izmeñu polikarbonata i čelične
konstrukcije, na mestima gde nema spajanja
dve table - sprečava direktni kontakt ploče i
čelika i stvaranje neprijatnih zvukova.
Filter traka zatvara komore na pločama omogućava jednosmerni prolaz vlage tj.
izlaz iz ploče napolje. Anti dust zatvara ploče
i sprečava prodor vode, vlage i prljavštine.
Dimenzije:
mm
Dimenzije:
mm
20 40
25 38
mm
mm
LPH profil
LPU profil
Za spajanje ploča, izrañuje se od providnog
polikarbonata, standardna dužina 6m.
Za zatvaranje, izrañuje se od providnog
polikarbonata, standardna dužina 2.1 m.
Dimenzije: za ploče
Dimenzije: za ploče
6 8 10 16
mm
mm
mm
mm
6 8 10 16
mm
mm
mm
mm
Polymers Group / Sistemi za ugradnju
Za kvalitetnu ugradnju polikarbonatskih ploča neophodno je koristiti
odgovarajući prateći materijal, kako ne bi došlo do ulaska vode u ploče,
a samim tim i stvaranja vlage i buñi.
Aluminijumski pokrivni
profil sa dve gume
Aluminijumski
ukrasni profil
postavlja se na spojevima dve ploče i
omogućava kvalitetnu vezu sa nosećom
konstrukcijom, dihtovanje i dilataciju ploča, a
sprečava prodor vode.
dekorativni element koji se ugrañuje
navlačenjem preko Al pokrivnog profila - skriva
vijčanu vezu i štiti je od vlage.
Dimenzije:
Dimenzije:
mm
univerzalni
15 20
Donja guma
Vijci i podloške
izrañena od EDMP tvrdoće 65 Shor-a po skali A,
ugrañuje se na podkonstrukciju i omogućava
kvalitetno spajanje dve ploče.
posebno odabrane podloške od prohrom čelika
sa gornje i neoprenskom gumom (EPDM) sa
donje strane obezbeñuju kvalitetno zaptivanje i
dilataciju ploča a sprečavaju prodor vode.
Dimenzije: širina
60
Polymers.rs
mm
mm
4,8 5,5 6,3
Podloške: 22
29
Vijci:
mm
mm
mm
mm
mm
14
PRATEĆI MATERIJAL ZA UGRADNJU
U aluminijumski profil
F aluminijumski profil
postavlja se na krajeve ploče preko Anti Dust
trake, štiteći je od spoljašnjih uticaja
postavlja se na krajeve ploče preko Anti
Dust trake, štiteći je od spoljašnjih uticaja i
formirajući malu okapnicu
Dimenzije: za ploče
Dimenzije: za ploče
10 16
6 10 16 25
mm
mm
F aluminijumski profil 5/10
mm
mm
mm
mm
Guma Hermitage
gornja i donja
postavlja se na krajeve ploče preko Anti Dust
trake, štiteći je od spoljašnjih uticaja i formirajući
malu okapnicu
fiksiraju polikarbonatne ploče u ramu od
HermitageTM profila - sistem bez bušenja
ploča koji omogućava njihovu temperaturnu
dilataciju i odlično zaptivanje
Dimenzije: univerzalni, za ploče
Za profile
5
mm
10
mm
H10, H16 i H25
Polymers Group / Sistemi za ugradnju
PRATEĆI MATERIJAL ZA UGRADNJU
HermitageTM meñuprofil
HermitageTM završni profil
kombinacija strukturnog i dekorativnog
elementa, sa odgovarajućim zaptivnim
gumama omogućava spajanje i zaptivanje dve
polikarbonatne ploče.
kombinacija strukturnog i dekorativnog
elementa, sa odgovarajućim zaptivnim
gumama omogućava zatvaranje ploče
po obimu.
Dimenzije: za ploče
mm
mm
Dimenzije: za ploče
mm
mm
10 16 20 25
mm
mm
10 16 20 25
mm
mm
T vezni HermitageTM
element
Ugaoni vezni HermitageTM
element
T spoj dva HermitageTM elementa, bez vidljivih
vijaka
ugaoni spoj 2 HermitageTM elementa, bez vidljivih
vijaka
Dimenzije: za Hermitage
mm
Dimenzije: za Hermitage
mm
10
Polymers.rs
10
16
Polymers - kompletna rešenja
HERMITAGE
TM
HermitageTM je posebno razvijen sistem
aluminijumskih profila, zaptivki i elemenata za
spajanje, namenjen za jednostavnu, sigurnu
i elegantnu ugradnju polikabonatskih ploča.
Osnovna prednost mu je što se može koristiti kao
podkonstrukcija (nosivost na rasponu do 2500mm
izmeñu dva nosača pri opterećenju od 1000 N/
m2) i kao spojni element dve ili više ploče. Pri
projektovanju ovog sistema vodili smo računa o
specifičnostima zaptivanja polikarbonatnih ploča njihovog velikog termičkog izduženja i elastičnosti.
Na raspolaganju su sistemi za ugradnju ploča
debljine 10, 16, 20 i 25mm.
HermitageTM završni profil H10Z
ZAVRŠNI PROFIL
H10Z
GORNJA GUMA
GH10G
DONJA GUMA
GH10D
SAMOBUŠEĆI VIJAK
5.5 ili 6.3mm
Sistem se postavlja na pripremljenu noseću
konstrukciju nadstrešnice. Saćaste polikarbonatne
ploče se seku na meru. Saća se produvavaju
kompresovanim vazduhom ili usisavaju usisivačem.
Sa gornje strane ploče saća se zatvaraju Anti dust
trakom 25mm (061), a sa donje strane se zatvaraju
Anti dust filter trakom 38mm (063) kako bi se
sprečio ulazak prašine i insekata, i omogućio izlazak
kondenza koji se u saćima može javiti usled dnevnih i
atmosferskih promena temperature.
HermitageTM meñuprofil H10
MEðUPROFIL
H10Z
GORNJA GUMA
GH10G
DONJA GUMA
GH10D
SAMOBUŠEĆI VIJAK
5.5 ili 6.3mm
Polymers Group / Sistemi za ugradnju
HERMITAGE
01
09
08
02
07
05
03
04
06
Pri postavljanju na čeličnu podkonstrukciju obezbediti
razmak izmeñu rožnjača L=2m*. Za polikarbonatne ploče
debljine 10mm preporučeno rastojanje izmeñu Hermitage
profila je d=0.7m*, a za ploče debljine 16mm rastojanje je d=1.05m*.
*za referentno opterećenje 1000N/m2
01
UGAONI VEZNI ELEMENT (UVEH10)
06
DONJA GUMA
02
ANTI DUST TRAKA
07
ANTI DUST FILTER TRAKA
03
T VEZNI ELEMENT (TVEH10)
08
ALUMINIJUMSKI F PROFIL
04
GORNJA GUMA
09
ZAVRŠNI PROFIL H10Z
05
MEðUPROFIL H10
Polymers.rs
18
Polymers - kompletna rešenja
POKLOPNI
ALUMINIJUMSKI SISTEM
Dati sistem omogućava montažu na postavljenu
konstrukciju, a spajanje ploča se vrši pomoću poklopnog
aluminijumskog profila (al617) sa EPDM zaptivkama
(algu).
nosivost u skladu sa debljinom izabrane
polikarbonatske ploče
Kod ovog sistema neophodno je konstruktivno prilagoditi
noseću konstrukciju kako bi se postigli osnovni zahtevi
kvalitetne ugradnje polikarbonatskih ploča.
raster konstrukcije u skladu sa formatima
standardnih ploča kako bi iskorišćenje
materijala bilo što bolje
naleganje polikarbonata na mestu spoja mora
imati oslonac u širini od 60mm
Preporučeni raspon oslonaca d*
debljina ploče
d
6mm 10mm 16mm
O,5m O,7m 1,05m
*za referentno opterećenje 1000N/m2
Poklopni Al profil
POKLOPNI PROFIL
(al6/7)
SAMOBUŠEĆI VIJAK
5.5 ili 6.3mm
Opcija - U profil kao dekoracija
GUMA ZA POKLOPNI PROFIL
(algu)
ALUMINIJUMSKI UKRASNI PROFIL
(aluUK)
DONJA GUMA ŠIROKA
(080)
Polymers Group / Sistemi za ugradnju
POKLOPNI ALUMINIJUMSKI SISTEMI
06
04
05
03
02
01
08
07
09
01
SAMOBUŠEĆI VIJAK SA EPDM PODLOŠKOM
06
AL. UKRASNI PROFIL (OPCIJA)
02
GUMA ZA AL. POKLOPNI PROFIL
07
ALUMINIJUMSKI F PROFIL
03
ALUMINIJUMSKI POKLOPNI PROFIL
08
ANTI-DUST FILTER TRAKA
04
ALUMINIJUMSKI F PROFIL
09
EPDM GUMA ŠIROKA
05
SAMOBUŠEĆI VIJAK SA ŠIROKOM (Ø29MM)
EPDM PODLOŠKOM
Polymers.rs
20
45
24
44
28
27 7
34
37
20
14 17
12/35
26
43
18
25
39
42
19
21
29
36
5
4/33
3
31
22
1
32
8
40
10
6/38
23
2
11/30
13
15
9
16
41
47
46
GRADOVI
Srbije, Slovenije,
Hrvatske, Republike Srpske,
Crne Gore i Makedonije
u kojima se nalaze ovlašćeni distributeri naših proizvoda
Polymers Group / Sistemi za ugradnju
Gest
01. Aranñelovac
Rex trans
02. Arilje
Kata-coming
03. Bajina bašta
Lumi promet
04. Čačak
Domardi
05. Gornji Milanovac
Tehnoprom-gramat
06. Jagodina
Jolić co
07. Kikinda
Golija
08. Kragujevac
Morava komerc
09. Leskovac
Madona
10. Medveña kod Svilajnca
Rajk komerc
11.
Mas promet
12. Novi Sad
Seco
13. Novi Pazar
Univerzal
14. Žabalj
Termo Nikolić
15. Pirot
Mikis plast
16. Vladičin Han
Ogrev
17. Zrenjanin
Kutko
18. Pančevo
Jonimpex
19. Smederevo
Mozaik-Company
20. Vrbas
Velog
21. Železnik
Savić
22. Smederevska Palanka
Zenit
23. Ćuprija
Mayur
24. Subotica
Tin-S
25. Borča
Matić 2003
26. Ruma
Larix
27. Ada
Larix
28. Senta
Balkan B
29. Sremčica
Vesal
30. Niš
Kopaonik
31. Užice
Arsico
32. Valjevo
Kopaonik
33. Čačak
Ivanović Impex
34. Sombor
Invest Grad
35. Novi Sad
Unipromet
36. Lazarevac
Bis Commerce
37. Kula
Pro Max Trade
38. Jagodina
Duga El
39. Šabac
Kigen Kom
40. Svilajnac
Kips
41. Podgorica, Crna Gora
Izgradnja
42. Bijeljina, Republika Srpska
MDM Stankom
43. Brčko, BiH
Polymers Group
44. Čakovec, Hrvatska
MBM Plast
45. Novo Mesto, Slovenija
Goldiren
46. Skoplje
Rapex
47. Bar, Crna Gora
Niš
22
www.polymers.rs
POLYMERS Group d.o.o.
ADRESA CENTRALE:
MALOPRODAJA:
Antifašističke borbe 14 / V
11070 Novi Beograd
Batajnički put 23
11080 Zemun
tel-fax: 011 / 311 93 36
011 / 311 73 1 8
mob: 063/255 620
e-mail: [email protected]
Download

POLIKARBONATSKE I AKRILNE PLOČE