Članak Berliner ImpulsE
Merenja pokazuju: Moguća je sanacija starih dvostrukih
sandučastih prozora u skladu sa ENEV standardom (nemačkog
Ureda za uštedu energije)
Sandučasti prozor koji je grañanima Berlina tako blizak, već 200 godina je najoprobanija
prozorska konstrukcija na prostoru celokupne severne i srednje Evrope. U Berlinu postoji oko
milion takvih prozora koji oličavaju sliku grada, a približno 80% njih je pogodno za kompletnu
obnovu. Kako iz ekoloških, tako i iz ekonomskih razloga, ispravno je zadržati ih i urediti tako da
ispunjavaju zahteve zaštite životne sredine. Opština Steglitz-Zehlendorf je zato u svoj ekološki
koncept uključila program sanacije starih grañevina.
„Prozori su oči doma“, imaju običaj da kažu arhitekti. S njima moramo pažljivo postupati. Najvažniji
razlozi za očuvanje ovih prozora jesu:
1. u odnosu na ugradnju novih, sanacija starih prozora štedi energiju, nazvanu takoñe i "sivom
energijom", kao i sirovine potrebne za proizvodnju i ugradnju.
2. Prilikom ugradnje novog prozora na hladan zid uvek postoji opasnost od nastanka buñi. To se
sanacijom postojećih dvostrukih sandučastih prozora sprečava.
3. Dobro sanirani dvostruki sandučasti prozor star 100 godina može uz prihvatljive troškove da
ispuni zahteve toplotne zaštite standarda ENEV 09-30% (berlinski energetski standard). Na taj
način je prihvatljiva i pravilno izvedena sanacija u skladu sa zahtevima nemačke Kreditne
agencije za obnovu.
4. 70% troškova potrebnih za kompletnu obnovu jesu troškovi rada koji ulaze u obrt lokalne
ekonomije.
Kako bi se tvrdnje potkrepile i u merno-tehnološkom smislu, Agencija za zaštitu okoline opštine
Steglitz-Zehlendorf naložila je merenje prozora jedne škole. Rezultat je potvrdio: Pre demontaže
sandučastih prozora treba tačno proveriti da li se isti mogu očuvati. Stoga davalac subvencija bi
trebalo da propiše sprovoñenje ispitivanja mogućnosti očuvanja nekog grañevnog elementa sa
aspekta ekologije, isplativosti i opštedruštvenog značaja.
Šta je "kompletna obnova"?
U tenderu je tražena kompletna obnova u skladu sa smernicom HO.09 uključujući i zamenu
ostakljenja i ugradnju izolacionog stakla u unutrašnjem krilu.
Bitni koraci prilikom kompletne obnove su:
skidanje svog stakla sa okvira i prerada okova
skidanje laka sa drvenarije
stolarska obrada
nanošenje novog premaza:
o impregnacija,
o nanošenje dvostrukog sloja osnovnog premaza sa sadržajem rastvarača
o nanošenje meñusloja i završnog premaza
poboljšanje vodonepropusnosti i sprečavanje prodiranja kiše
postavljanjem zaptivki
postavljanje novog stakla
Unutrašnje okno se zamenjuje tankim, u ovom slučaju izolacionim staklom debljine
18 mm sa ispunom od plemenitog gasa (KR90) i
koeficijentom prolaza toplote Ug= 1 W/m²K. U tu svrhu
okvire treba ojačati letvicom (slika 1). Od velikog je
značaja sam odabir i obrada zaptivnog materijala za
staklo i poboljšanje vodonepropusnosti odnosno
sprečavanje prodiranja kiše. U unutrašnjost prozora ne
sme prodirati voda. Slika 2 prikazuje zaptivku u okviru.
Pre nego što se obavi premazivanje prozorskih krila,
oblikuje se utor u koji se nakon premazivanja postavlja neprekidna (!)
zaptivka u obliku creva.
stranica 1 od 3
Krila se obrañuju u servisnim radionicama. U tu svrhu se otpremaju najpre unutrašnja, a zatim i
spoljašnja krila, koja se potom vraćaju lakirana. Na taj način su
prostorije tokom sanacije
osigurane od naleta kiše.
Prozori su potpuno ispravni i
uz
propisno
održavanje
mogu svoju funkciju obavljati
još 100 godina.
Merenje
Slika 3 prikazuje termalnu sliku i spoljašnji snimak prozora (slika 4), napravljene tokom merenja.
Precizni merno-tehnički podaci i fotografije nalaze se u mernom izveštaju.
Slika 6: K1 = koeficijent prolaza toplote
okvira,
K4 = spoljašnja temperatura,
K3 = unutrašnja temperatura,
Slika 7: K1 = koeficijent prolaza toplote okna,
K4 = spoljašnja temperatura,
K3 = unutrašnja temperatura,
K2 = površina unutrašnjeg prozora,
Izmereni koeficijent prolaza toplote okna oscilira zavisno od unutrašnje temperature izmeñu 0,64 i
1,14. Koeficijent prolaza toplote okvira je izmeñu 1,15 i 1,28. Vrednost K2 izračunava se kao prosek
izmerenih vrednosti 3 merne lokacije.
Za odreñivanje srednjeg koeficijenta prolaza toplote analiziraju se sledeći vremenski intervali:
Staklena ploča
06.12.2010., 17:20 – 20:52h
Okvir prozora
07.12.2010., 18:14 – 22:37h
Odreñivanje srednje
vrednosti
Procenat dostupne površine
Srednji koeficijent
prolaza toplote prozora
Koeficijent prolaza toplote W/m² K
minimum
maksimum
prosek
0,74
1,09
0,94
Koeficijent prolaza toplote W/m² K
minimum
maksimum
prosek
1,19
1,34
1,28
Staklena ploča
Okvir prozora
56%
44%
1,1 [W/m²a]
Slike 8:
Legenda: Snimak iznutra. Na okvirima se mogu prepoznati manja
mesta propuštanja (10,2° i 11,6°), nastala usled st arosti i stanja
drveta. Ovde se eventualno mogu podesiti okovi.
Spoj prozora i zida je dovoljno izolovan. Površinska temperatura
zida od oko 17° C sasvim je solidna za neizoliranu zgradu.
Meñuprostor izmeñu sanduka i zida nema dodatnu izolaciju.
stranica 2 od 3
Sažetak
Kompletnom obnovom dobijamo trostruki prozor koji izuzetno dobro zaptiva i u stanju ugradnje ima
koeficijent prolaza toplote od najmanje 1,1 W/m² K (slika 6). Takvi prozori imaju mnogo bolje
grañevinsko-fizičke karakteristike od današnjih trostrukih prozora.
Izračun troškova sanacije
Troškovi kompletne obnove zavise od ukupnog broja prozora koje treba istovremeno sanirati. Iz tog
razloga se preporučuje sažimanje više poslova u jedan.
Kompletna obnova je po pravilu nešto skuplja od zamene jednostrukog prozora, ali košta manje od
postavljanja drvenog prozora jednakog po obliku, rasporedu i količini upotrebljenog stakla. Postojanost
starog i dobro osušenog drveta ne može se porediti sa novim drvenim prozorom i po pravilu je bolja.
Ušteda energije
Nakon sanacije štedi se oko 200 kWh energije za grejanje po m² prozorske površine, a propusnost
fuga opada za faktor 5-10. Istovremeno se zvučna izolacija prozora uvećava za oko 10 dB
(udvostručenje zvučnog pritiska odgovara 3 dB). Time je kompletna obnova zapravo modernizacija sa
značajno uvećanim komforom.
Poboljšanja
Ova sanacija nema nikakvog uticaja na spoj prozora i zida. Moguće je koristiti odgovarajuću penu koja
pravi mali pritisak pri širenju (dakle dvokomponentnu grañevinsku penu). U tu svrhu se prave otvori u
okvirima, meñuprostor se ispunjava penom, a onda se otvori ponovo zatvaraju.
Time se dodatno poboljšava koeficijent prolaza toplote ugrañenog prozora.
Literatura
Merni izveštaj i termografske snimke škole možete pronaći na stranici www.umsz.de.
Smernica za kompletnu obnovu HO.09 registrovanog Udruženja proizvoñača prozora i fasada. Ova
smernica je prerañena pre 8 godina na osnovu jednog istraživačkog projekta i po nalogu berlinske
senatorke za pitanja privrede i može se preuzeti sa stranice Udruženja Aktionskreis Energie (www.AKEnergie.de).
Detaljni pregled kompletne obnove možete pronaći u knjizi "Drveni prozori: konstrukcija, oštećenja,
sanacija, održavanje", koju je izdala izdavačka kuća "Huckfeldt und Wenk".
(Izdavač Rudolf Müller, ISBN 978-3-481-02504-5)
WTA podsetnik za sanaciju sandučastih prozora je u pripremi. WTA je skraćenica koja označava
registrovano Naučno-tehničko društvo za očuvanje graditeljskog nasleña i zaštitu spomenika
(www.WTA.de).
Beteiligte
Bauherr
Architekten
Fachbereich
Baumanagement in
der Serviceeinheit
Immobilien
Auf dem Grat 2
14195 Berlin
Hagemann + Liss
Rönnestraße 5
14057 Berlin
www.hagemannliss.de
Ausführende
Tischlerei
Helmut Bock
Holländerstr. 128
13407 Berlin
www.holz-alubock.de
Messung
durch
M.UT.Z. GmbH
Wattstraße 10,
13355 Berlin,
www.mutz.de
Auftraggeber der
Messung
Umweltamt
Kirchstr. 1/3
14163 Berlin
Ansprechperson:
Peter Schrage-Aden
www.umsz.de
Peter Schrage-Aden
stranica 3 od 3
Download

Članak Berliner ImpulsE