Cenovnik 2014
OD 06/ 2014
Motorna ulja za putnička vozila
Proizvod
Specifikacije
Odobrenja
Odobreno pod drugim nazivom/ preporučuje se
Xenon Ultra Synth
Longlife
5W-30
ACEA A3/B4/C3
MB-Odobrenje 229.51 Porsche C30
VW
504 00/
507 00
BMW
LL-04
Xenon Alpha LA
5W-30
ACEA A3/B4/C3
API
SL/CF
MB-Odobrenje 229.51
BMW
LL-04
Xenon Alpha FO
5W-30
Opis proizvoda
Pakovanje Cena
(Litara) (Dinara)
MB-Odobrenje 229.31
VW 502 00/505 00/505 01
Ford WSS-M2C 917-A, GM
Dexos 2
Potpuno sintetičko motorno ulje
visokih performansi sa maksimalno
smanjenim unutrašnjim trenjem u
motoru (niski sadržaj pepela - LA i jedinica za direktno ubrizgavanje - PD)
1
5
60
208
1
5
60
208
ACEA A5/B5
Ford WSS-M2C 913-A/B/C
Potpuno sintetičko motorno ulje
visokih performansi sa maksimalno
smanjenim unutrašnjim trenjem u
motoru i redukovanim viskozitetom
na visokim temperaturama
1
5
60
208
900
844
666
646
Xenon Alpha C2
5W-30
ACEA C2 /C1
Peugeot, Honda, Citroen,
Mitsubishi, Fiat, Toyota,
Mazda,Ford-WSS M2C934-B
Potpuno sintetičko motorno ulje
visokih performansi sa maksimalno
smanjenim unutrašnjim trenjem u
motoru
Xenon Alpha Synth
0W-40
ACEA A3/B4
API
SM/CF
MB-Odobrenje 229.3, VW 502
00/505 00, BMW LL-01
1
5
60
208
1
5
60
208
870
850
830
620
1100
1000
950
930
Xenon Alpha Synth
5W-40
ACEA A3/B3/B4
API
SM/CF
Xenon Alpha LL
10W-40
ACEA A3/B4
API
SL/CF
1
5
60
208
1
5
60
208
780
720
623
600
580
540
486
430
Xenon Alpha Classic
15W-40
ACEA A3/B4
API
SL/CG-4
Xenon Alpha Classic
20W-50
ACEA A3/B4
API
CG-4/SL
1
5
60
208
1
5
60
208
538
482
412
392
550
495
425
404
Potpuno sintetičko motorno ulje
visokih performansi sa produženim
intervalom zamene
Potpuno sintetičko motorno ulje
visokih performansi sa maksimalno
smanjenim unutrašnjim trenjem u
motoru za najnovija vozila. Pogodna
i za dizel i za beninske motore kao i
motore sa turbo punjačem
Potpuno sintetičko motorno ulje
Opel GM-LL-B-025, Porsche
MB-Odobrenje 229.3
VW
502 00/ A40, Renault RN 0700/RN 0710, visokih performansi sa maksimalno
smanjenim unutrašnjim trenjem u
505 00 BMW LL-01
motoru
MB-Odobrenje 229.1
VW
505 00
MB-Odobrenje 229.1
Polusintetičko motorno ulje visokih
performansi sa maksimalnom
zaštitom između intervala zamene
i smanjenim unutrašnjim trenjem u
motoru
Visoko kvalitetno univerzalno multigradno motorno ulje
Visoko kvalitetno univerzalno multigradno motorno ulje
1120
1065
995
950
875
820
720
660
Dostupno u pakovanju: 1/5/20/60/208/1000 Lit.
Motor Sport motorna ulja
Proizvod
Specifikacije
Opis proizvoda
Pakovanje Cena
(Litara) (Dinara)
Pirate Drag Race 50*
SAE 50
Monogradno, mineralno, motorno ulje visokih performansi, namenjeno specijalno za
trkačke motore sa ili bez turbo punjača. Maksimalna zaštita od habanja i odlično podmazivanje na ekstremnim operativnim temperaturama.Koristi se u “Drag Race“ trkama
Pirate Pace
10W-60**
ACEA A3/B4
API
SL/CF
Potpuno sintetičko ulje visokih performansi namenjeno specijalno za benzinske ili dizel
trkačke automobile sa ili bez turbo punjača
20
pozvati
1
pozvati
* Dostupno u pakovanju: 20 Lit.
** Dostupno u pakovanju: 1 Lit.
Motorna ulja za mešoviti vozni park
Proizvod
Specifikacije
Odobrenja
Argon Fleet Extra
10W-40
MB-Odobrenje 228.3
ACEA A3/B4/
229.1
E3/E5/E7
MAN
3275
API
CI-4/SL
Volvo
VDS-3
Global DHD 1
Mack
E0-N
Renault
VI RLD-2
Argon Fleet
15W-40
ACEA A3/B4/
E3/E5/E7
API
SL/CH-4/
CI-4
Argon Fleet
20W-50
ACEA A3/B4/E2
API
CG-4/SL
MAN
Volvo
Mack
Renault
3275
VDS-3
E0-N
VI RLD-2
Odobreno pod drugim nazivom/
preporučuje se
Opis proizvoda
Pakovanje Cena
(Litara) (Dinara)
MB-Odobrenje 235.28, MTU
Type 2, MTU DDC BR 2000/4000,
Cummins CES 20071/ 20072/
20076/ 20077/ 20078, Mack EO-M
Plus, CAT ECF-1A/ECF-2, Deutz
DQC III-10, Voith Retarder Type A
Motorno ulje visokih performansi
sa sintetičkim komponentama koje
obezbeđuje visok nivo uštede goriva
za mešovite vozne parkove
5
20
60
208
1000
546
507
494
465
455
MB-Odobrenje 228.3/ 229.1,
MTU MTL 5044 Typ 2 (exceptions
BR 8000, 4000-04, 1800 und
956 TB 31/32/33), MTU DDC BR
2000/4000, Mack EO-M Plus,
Cummins CES 20071, 20072,
20076, 20077, John Deere JDQ
78A, CAT ECF-1a and ECF-2, ZF
TE-ML 07C
MB-Odobrenje 228.1, MAN 271,
Volvo VDS
Visoko kvalitetno univerzalno multigradno motorno ulje za mešovite
vozne parkove
5
10
20
60
208
1000
450
444
425
400
375
365
Visoko kvalitetno univerzalno multigradno motorno ulje za mešovite
vozne parkove i građevinska vozila/
mašine
5
10
20
60
208
1000
450
444
425
400
375
365
Dostupno u pakovanju: 5/20/60/208/1000 Lit.
Motorna ulja za teretna vozila
Proizvod
Specifikacije
Argon Truck Blue
Plus 5W-30
Potpuno sintetičko motorno ulje
visokih performansi (USHPD) za
vozila sa i bez filtera čestica (DPF).
U skladu sa svim zahtevima prema
normama EURO V i EURO VI. Ispunjava sve zahteve i najduže intervale
zamene proizvođača Mercedes-Benz,
Renault
Volvo i MAN
MAN M 3271-1, Renault VI RXD, Potpuno sintetičko motorno ulje
ACEA E4/E6/E7 MB-Odobrenje 228.51
visokih performansi sa maksimalno
MTU MTL 5044 Type 3.1, MTU
MAN
3477
DDC BR 2000/4000, Deutz DQC smanjenim unutrašnjim trenjem u
Volvo
VDS-3
motoru (niski sadržaj pepela - LA)
IV-10 LA, Volvo CNG, Mack
Mack
E0-N
Renault
VI RLD-2 EO-M Plus, DAF
Argon Truck Blue
5W-30
Odobrenja
ACEA E6/E7/E9 MB-Odobrenje
API
CJ-4/SN MAN
Volvo
JASO DH-2
Mack
Odobreno pod drugim nazivom/ preporučuje se
228.51
M 3677
VDS-4
E0-0
Premium
Plus
VI RLD-3
ACEA E6/E7/E9 MB-Odobrenje 228.51
235.28
API
CI-4/
MAN
3477
CH-4
Volvo
VDS-3
Mack
E0-N
Renault
VI RLD-2
Argon Truck Blue FE ACEA E9
MAN
M 3575
10W-40
API
CJ-4/SN Volvo
VDS-4
Renault
VI RLD-3
Mack
E0-0
Premium
Plus
Argon Truck Blue
10W-40
228.5
3277
VDS-3
LDF
E0-N
VI RLD-2
Opis proizvoda
Pakovanje Cena
(Litara) (Dinara)
MB-Odobrenje 228.31, Deutz
DQC IV-10 LA, MAN M 3477,
Volvo CNG, MAN M 3271-1, MTU
MTL 5044 Typ 3.1, Caterpillar
ECF-3/ECF-2/ECF-1a, Cummins CES 20081
20
60
208
1000
789
777
750
740
20
60
208
1000
758
746
720
710
Renault VI RXD/RGD, Deutz
DQC III-05, MTU Type 3.1, Voith
Retarder Type B, CAT ECF-1A,
Deutz DQC IV-10 LA, Scania
Low Ash, DAF
Motorno ulje visokih performansi sa
maksimalno smanjenim unutrašnjim
trenjem i produženim intervalom
zamene (niski sadržaj pepela - LA)
20
60
208
1000
538
526
500
490
MB-Odobrenje 228.31, Deutz
DQC III-10 LA, MTU MTL 5044
Type 2.1, Caterpillar ECF-1a,
ECF-2 and ECF-3, Cummins
CES 20081, Detroit Diesel DDC
93K218
Motorno ulje visokih performansi
(SHPD) sa maksimalno smanjenim
unutrašnjim trenjem i produženim
intervalom zamene (niski sadržaj
pepela - LA). U skladu sa svim
zahtevima prema normama EURO V
i EURO VI
Potpuno sintetičko motorno ulje
visokih performansi sa maksimalno
smanjenim unutrašnjim trenjem i
produženim intervalom zamene. Ovo
ulje ima jedinstvenu „Fuel Economy“
formulu koja obezbeđuje visok nivo
uštede goriva
20
60
208
1000
538
526
500
490
20
60
208
1000
654
643
620
610
Renault VI RXD,DAF HP-1
and HP-2, Deutz DQC IV-05,
MTU Type 3, MTU DDC BR
2000/4000, MACK EO-M Plus,
Deutz DQC IV-10, CAT ECF-2
Argon Truck FE Ultra ACEA E4/E7
5W-30
API
CJ-4
Global DHD 1
MB-Odobrenje
MAN
Volvo
Scania
Mack
Renault
Argon Truck FE Plus ACEA A3/B4/
10W-40
E4/E7
API
CI-4/
CH-4/SL
MB-Odobrenje 228.5
MAN
3277
Volvo
VDS-2
Motorno ulje visokih performansi sa
Deutz DQC III-10, MTU MTL
5044 Type 3, Renault RXD, MTU maksimalno smanjenim unutrašnjim
trenjem i produženim intervalom
DDC BR 2000/4000, DAF
zamene
20
60
208
1000
541
528
500
490
Argon Truck FE
10W-40
ACEA A3/B4/
E4/E7
API
CI-4/
CH-4/SL
MB-Odobrenje 228.5
MAN
3277
Volvo
VDS-2
MB-Odobrenje 229.1/235.27,
Renault VI RXD, Deutz
DQC III-05, Cummins CES
20076/20077/20078, MTU Type
3, MTU DDC BR 2000 and 4000,
Mack EO-M Plus, CAT ECF-1A,
MAN M 3277 CRT
Motorno ulje visokih performansi sa
maksimalno smanjenim unutrašnjim
trenjem i produženim intervalom
zamene
20
60
208
1000
535
522
492
482
Argon Truck Mono
10W, 20W/20, 30*,
40, 50*
ACEA E2
API
CF/SF
MB-Odobrenje 228.0 ¹
MAN
270
MB-Odobrenje 228.0, MTU Type Visoko kvalitetno monogradno
1, MTU DDC BR 2000 and 4000, motorno ulje za benzinske i dizel
ZF TE-ML 03B/04B, CAT TO-2, motore
Allison C-3
5
20
60
208
1000
433
415
395
389
(¹ samo SAE 30/50)
* Dostupno u pakovanju: 5/20/60/208/1000 Lit.
Dostupno u pakovanju: 20/60/208/1000 Lit.
Terra motorna i hidraulična ulja
Motorna ulja
Proizvod
Specifikacije
Mabanol Terra Globe
Power
10W-40
ACEA A3/ B3/B4
API
SL/CF
Odobrenja
Odobreno pod drugim nazivom/ Opis proizvoda
preporučuje se
Pakovanje Cena
(Litara) (Dinara)
MB 229.1
VW 505.00/502.00
Polusintetičko motorno ulje visokih
performansi za putnička vozila sa
maksimalnom zaštitom između
intervala zamene i smanjenim
unutrašnjim trenjem u motoru
20
60
208
1000
421
412
394
390
Terra Globe Fleet Oil 3 ACEA A3/B3/
15W-40
E2/E3
API
CH-4/CG/
SJ
MAN M271
MB 228.1/229.1
Multigradno motorno ulje za teretna i
građevinska vozila/mašine (HPD) sa i
bez turbo punjača
Terra Fleet Globe
20W-50
MAN M271
MB 228.1/229.1
Multigradno motorno ulje za teretna
i građevinska vozila/mašine (HPD) sa
i bez turbo punjača. Pogodno kako za
dizel tako i za benzinske motore
Caterpillar ECF-1, MAN M3275,
MB 228.31229.1, MACK E-OM
Plus, MTU Type 2, Renault VI
RLD-2, Volvo VDS-3
Multigradno motorno ulje (SHPD)
za teško opterećena vozila sa
produženim intervalom zamene
Caterpillar ECF-3. Cummins
CES20081, Detroit Diesel
93K218, Deutz TaC 111/1L0A,
Global DHD-1, JASODH-2, MAN
M3575, MACK EO-OPremium
Plus. MB 228.31, MTU Type2.1,
Renault VI RLD-3. VolvoVDS-41
Cummins CES
20076/20077/20078, Caterpillar
ECF-1A/ECF-2, DAF HP2, Deutz
TCQ III-10, Global DHD-1, MAN
3275, MB 228.3/229.1, MACK
EO-N/EO-M Plus, MTU Type 2,
Renault VI RLD-2, Volvo VDS-3
Caterpillar ECF-2, Cummins
CES 20078, DAF ED, Detroit Diesel 93K215, Deutz III-05, Global
DHD-1. MAN M 3377/M 3277,
MTU Type 3, MACK EO-M Plus,
MB 228.5, Renault VI RLD-2/
RXD, Volvo VDS-3
Cummins CES 20076/20077,
DAF LD, Deutz TQC III-10 LA,
Jaso DH-2, MAN M 3477/M 3277
(CRT)/M 3271-1, MACK EO-N,
MTU Type 3.1., MB 228.51/228.5,
Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2/
RXD
Visoko kvalitetno univerzalno multigradno motorno ulje za mešovite
vozne parkove
5
10
20
60
208
1000
5
10
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
435
429
405
380
360
350
435
429
405
380
360
350
402
389
363
353
490
478
454
444
Ulje visokih performansi za moderne
motore sa niskom emisijom izduvnih
gasova i sistemom za recirkulaciju
izduvnih gasova (EGR), filterom
čestica (DPF) ili dizel oksidacionim
katalizatorom (DOC)
20
60
208
1000
457
444
418
408
Polusintetičko motorno ulje visokih
performansi (SHPD) sa produženim
intervalom zamene
20
60
208
1000
515
501
475
465
Polusintetičko ulje visokih performansi za moderne motore sa niskom
emisijom izduvnih gasova. Ispunjava
zahteve EURO 4 i EURO 5 normi. Specijalno formulisan paket aditiva za za
maksimalnu efikasnost i produžen
životni vek filtera čestica (DPF)
20
60
208
1000
521
508
482
472
Standardi/Test metode
Opis proizvoda
DIN 51524/T2
Cincinnati Milacron P-68/P69/P-70
Štiti od habanja i produžava vek
trajanja hidrauličnog sistema
32,68
DIN 51524/T2
Cincinnati Milacron P-68/P69/P-70
Štiti od habanja i produžava vek
trajanja hidrauličnog sistema
32,46,68
DIN 51524/T3
Cincinnati Milacron P-68/P69/P-70
HIGH-VI EP hidraulično ulje odličnog
viskoziteta čak i u uslovima ekstremnih temperatura
ACEA A2/B2/B3/
E2/E3
API
CH-4/SJ
Terra Globe Fleet Oil 4 ACEA B3/B4
15W-40
E3/E5/E7
API
CI-4/SJ
Terra Globe Fleet Oil
4 Plus
15W-40
ACEA E9/E7
API
CJ-4/CI-4/
CI-4 Plus/
SM
Terra Globe Fleet Oil 5 ACEA A3/B3/B4
10W-40
E3/E5/E7
API
CI-4/SL
Terra Globe Fleet Oil 6 ACEA E7/E4
10W-40
API
CI-4
Terra Globe Fleet Oil 7 ACEA E7/E6
10W-40
API
CI-4
Hidraulična ulja
Proizvod
ISO-VG
Terra HM /HLP
46
Terra HV /HVLP
DIN/ISO
HLP DIN 51 524 Part 2
Pakovanje Cena
(Litara) (Dinara)
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
280
267
240
230
287
275
250
240
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
Dostupno u pakovanju: 20/60/208/1000 Lit.
Motorna ulja za poljoprivredne i građevinske mašine
Proizvod
Specifikacije
Preporučuje se
Krypton Eco
10W-30 (STOU)
ACEA E2
API
CF-4/CE/
SF, GL4
MB-Odobrenje 227.1, Massey Ferguson MF CMS M 1139/
CMS M 1144/CMS M 1145, ZF TE-ML 06B/07B, Case MS
1206-1209, MIL-L-2104 D, CAT TO-2, Allison C4, JD JDM
J 27 D, Ford M2C 159 B/C; M2C 134 B/C/D
Krypton Eco
10W-40 (STOU)
ACEA E2
API
CF-4/CE/
SF, GL4
Krypton Eco
(UTTO)
API
GL4
Opis proizvoda
Pakovanje
(Litara)
Univerzalno ulje za traktore i poljoprivredne mašine (STOU). Pogodno
za upotrebu u motoru, hidraulici kao
i za „vlažne kočnice“ u skladu sa
preporukama proizvodjača
MB-Odobrenje 227.1, Massey Ferguson MF CMS M 1139/ Univerzalno ulje za traktore i poljoCMS M 1144/CMS M 1145, ZF TE-ML 06B, 07B, Case MS privredne mašine (STOU). Pogodno
1206-1209, MIL-L-2104 D, CAT TO-2, Allison C4, JD JDM za upotrebu u motoru, hidraulici kao
i za „vlažne kočnice“ u skladu sa
J 27 D, Ford M2C 159 B/C; M2C 134 B/C/D
preporukama proizvodjača
Volvo WB 101, Case MS 1206/1207/ 1209, New Holland FNHA 2-C-201.00, Massey Ferguson MF CMS M
1135/1141/1143/1145, White Farm (AGCO) Q-1826, ZF
TE-ML 03E, 05F, 06K, CAT TO-2, Allison C4, JD JDM J 20
C, Ford M2C 86 B/C; M2C 134-D
UTTO ulje za hidrauliku i menjače
kod traktora i građevinskih mašina.
Koristiti se podmazivanje hidrauličnih
sistema, transmisije, zadnjih osovina i
„vlažnih kočnica“
Cena
(Dinara)
20
60
208
1000
505
486
466
460
20
60
208
1000
535
516
496
490
20
60
208
1000
534
515
495
490
Dostupno u pakovanju: 20/60/208/1000 Lit.
Motorna ulja za 4-taktne motocikle
Proizvod
Specifikacije
Opis proizvoda
ACEA A3
API
SL
JASO MA 2
Vrhunsko motorno ulje sa sintetičkim komponentama za 4-taktne motocikle
Pirate Race
10W-40
Pirate Cruise
20W-50
API
JASO
Mineralno motorno ulje razvijeno za upotrebu u 4-taktnim motociklima
SG
MA
Pakovanje
(Litara)
1
5
20
60
208
1000
1
5
20
60
208
1000
Cena
(Dinara)
763
707
655
637
617
612
690
635
583
565
545
539
Dostupno u pakovanju: 1/5/20/60/208/1000 Lit.
Motorna ulja za 2-taktne motore
Proizvod
Specifikacije
Delta 2T-M
API
TC
JASO FB
ISO-L-EGB
Delta Outboard 2T
API
JASO
TD
TC-W3
Preporučuje se
Opis proizvoda
Pakovanje
(Litara)
Samomešajuće ulje za 2-taktne motore
Archimedes-Penta, Chrysler, Evinrude,
Garniti, Johnson, Mercury, MonarkCrescent, Suzuki, Terhi
Samomešajuće ulje za 2-taktne vanbrodske motore
1
5
20
60
208
1000
1
5
20
60
208
1000
Cena
(Dinara)
638
583
531
498
477
472
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
Dostupno u pakovanju: 1/5/20/60/208/1000 Lit.
Ulja za menjače komercijalnih vozila
Proizvod
Specifikacije
Odobrenja
Odobreno pod drugim nazivom/ Opis proizvoda
preporučuje se
Pakovanje
(Litara)
Radon Gear
GL 4 80W-85
API GL 4
MB-Odobrenje 235.1
MAN
341 Z1
/E1
Ford SQM-2C-9008 A,
ZF TE-ML 02A, 17A
Višenamensko ulje za menjače, diferencijale i pogonske osovine
Radon Gear
GL 4 85W-90
API GL 4
MB-Odobrenje 235.1
MAN
341 Z1
/E1
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
Višenamensko ulje za menjače, diferencijale i pogonske osovine
Radon Gear
GL 4 80W-90
API GL 4
MB-Odobrenje 235.1
MAN
341 Z1
/E1
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
Višenamensko ulje za menjače, diferencijale i pogonske osovine
Radon Gear
GL 4 85W-140
API GL 4
Višenamensko ulje za menjače, diferencijale i pogonske osovine
Radon Gear Syn LD API GL 4
GL 4 75W-80
MAN
Radon Gear
GL 5 80W-85
API GL 5
MAN
Radon Gear
GL 5 85W-90
API GL 5
MB-Odobrenje 235.0
Volvo 97310, Voith 3.325 – 339,
MAN
342 M1 ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B,
21A, DAF, Renault
Hipoidno ulje za visokoopterećene
pogonske osovine teretnih i putničkih
vozila
Radon Gear
GL 5 80W-90
API GL 5
MAN
Hipoidno ulje za visokoopterećene
pogonske osovine teretnih i putničkih
vozila
Radon Gear
GL 5 85W-140
API GL 5
Volvo 97310, ZF TE-ML 05A,
16D,
21A, DAF, Renault
Hipoidno ulje za visokoopterećene
pogonske osovine teretnih i putničkih
vozila
Radon Gear
GL 5 LS 85W-90
API GL 5 / LS
Ford M2C 104 A
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C,
MIL-L-2105 B/C/D
Specijalno menjačko hipoidno ulje
za pogonske osovine sa ograničenim
proklizavanjem diferencijala (Limited
slip)
Scania STO 1:0, DAF, Renault,
IVECO,
Volvo 97312, ZF TE-ML 12B,
16F,
17B, MIL PRF 2105 E
BMW, ZF TE-ML 05D, 12D, 16G,
21 D
Potpuno sintetičko ulje za opterećene
osovine i menjače sa produženim
intervalom zamene
Radon Gear Syn LD API GL 5 / MT-1
GL 5 75W-90
341 VR
Volvo 97307, DAF, Eaton PS /341 Type E4 164, Voith Retarder Type C, ZF
342 M1 DAF, Renault
342 M1 Ford SQM-2C-9002 AA,
ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B,
21A, DAF, Renault
MB-Odobrenje 235.8
MAN
342 S1
Radon Gear Syn LS API GL 5 / LS
GL 5 75W-140
Radon Unigear
GL 4/GL5 80W-90
API GL 4+GL 5 /
MT-1
MB-Odobrenje 235.0
MAN
3343 M,
341
Type
E2
Scania STO 1:0, DAF, Iveco,
Renault, Mack GO-J,
Arvin Meritor 076-A / 076-D,
ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B,
17B, 19B, 21A, SAE J 2360
(MIL PRF 2105 D/E)
Potpuno sintetičko menjačko ulje sa
produženim servisnim intervalom
Hipoidno ulje za visokoopterećene
pogonske osovine teretnih i putničkih
vozila
Potpuno sintetičko specijalno hipoidno menjačko ulje sa ograničenim
proklizavanjem diferencijala (Limited
slip)
Vrhunsko višenamensko ulje visokih
performansi za menjače i zadnje
pogonske osovine teretnih vozila
Cena
(Dinara)
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
500
482
461
456
500
482
461
456
500
482
461
456
500
482
461
456
1425
1406
1385
1380
560
542
521
515
560
542
521
515
560
542
521
515
585
566
547
540
683
665
644
638
1472
1454
1434
1428
20
60
208
1000
20
60
208
1000
2237
2218
2199
2193
689
670
650
645
Dostupno u pakovanju: 20/60/208/1000 Lit.
Ulja za menjače putničkih vozila
Proizvod
Specifikacije
Odobreno pod drugim nazivom/
preporučuje se
Opis proizvoda
Pakovanje
(Litara)
Radon Gear Syn V
GL 4 75W-90
API
GL4 plus
VW 501 50
Potpuno sintetičko ulje za menjače VW i Audi putničkih
vozila kao i diferencijale uzdužno ugrađenih motora
Radon Gear Syn LS
GL 5 75W-140
API
GL5/LS
BMW, ZF TE-ML 05D, 12D, 16G,
21D
Specijalno menjačko hipoidno ulje za pogonske osovine sa
ograničenim proklizavanjem diferencijala (Limited slip)
20
60
208
1000
20
60
208
1000
Cena
(Dinara)
1234
1215
1195
1189
2237
2218
2199
2193
Dostupno u pakovanju: 20/60/208/1000 Lit.
Ulja za automatske menjače
Proizvod
Odobrenja
Radon Gear ATF S
MB
MAN
Odobreno pod drugim nazivom/ Opis proizvoda
preporučuje se
Pakovanje
(Litara)
Potpuno sintetičko ulje za automatske menjače
236.8
GM Dexron II E, Voith
339 V2/Z2 H55.6336.3x, ZF TE-ML 04D,
09X, 14B, 16L, CAT TO-2, Allison
C4, Ford Mercon
Radon Gear ATF A
MB-Approval 236.2, Renk Doro- Hidraulično menjačko ulje za automatske i manuelne menjače
mat, Allison C4
kao i za servo upravljački sistem
Radon Gear ATF III
MB
MAN
236.1
GM ATF Dexron III H, Volvo
339 V1/Z1 97341, Voith H55.6335.3x (G
607), ZF TE-ML 04D, 14A, 17C,
CAT TO-2, Allison C4, TES 389,
Ford Mercon
Ulje za automatske menjače u skladu sa GM Dexron III i Ford
Mercon
Radon Gear ATF
D II
MB
MAN
236.1
GM Dexron II D, Voith
339 V1/Z1 H55.6335.3x (G 607), ZF TE-ML
02F, 03D, 04D, 14A, 17C, CAT
TO-2, Allison C4, Ford Mercon
Ulje za automatske menjače u skladu sa GM Dexron II D
1
20
60
208
1
5
20
60
208
1000
1
5
20
60
208
1000
1
5
20
60
208
1000
Cena
(Dinara)
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
746
691
640
621
601
595
756
700
649
630
610
605
621
566
515
496
475
470
Dostupno u pakovanju: 1/5/20/60/208/1000 Lit.
Motorna ulja za gasne motore
Proizvod
Specifikacije
Odobreno pod drugim nazivom/ Opis proizvoda
preporučuje se od
Pakovanje
(Litara)
Neon MA 40
API
CF
MTU Oil Category 1, Jenbacher,
MWM Deutz, Waukesha, CAT
3XX, 3300, 3400, 3500, 3600
Ulja za više opterećene 2-takne i 4-taktne gasne motore kao i
za motore sa katalizatorom
Neon HA 40
API
CF
MAN 3271-2, Jenbacher 10001109 Klasse B, MWM Deutz,
Waukesha, Caterpillar
Ulja za više opterećene 2-takne i 4-taktne gasne motore sa
produženim intervalom zamene. Ovo ulje odgovara i motorima
koji koriste zemni gas, metan ili bio gas
20
60
208
1000
20
60
208
1000
Cena
(Dinara)
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
Dostupno u pakovanju: 20/60/208/1000 Lit.
Hidraulična ulja
Proizvod
ISO-VG
Helium Hyd HLP
10,22,100
32,46,68
DIN/ISO
Standardi/Test metode
Opis proizvoda
Pakovanje
(Litara)
HLP DIN 51 524 Part 2
HLP DIN 51 524 Part 2
HM u skladu sa
ISO 6743/4
EP hidraulično ulje - štiti od habanja
i produžava vek trajanja hidrauličnog
sistema
HLP DIN 51 524 Part 2
HM u skladu sa
ISO 6743/4
EP hidraulično ulje - štiti od habanja
i produžava vek trajanja hidrauličnog
sistema
Helium Hyd HLP AF 46
HLP DIN 51 524 Part 2
HM u skladu sa
ISO 6743/4
SEB 181 222, DBL 6713, MAN EP hidraulično ulje bez cinka za visoko
AG, VDEh
opterećene hidraulične sisteme
Helium Hyd HLP-D 10,22
HLPD DIN 51 502
HM, HG u skladu sa
ISO 6743/4
Filtriranja u skladu sa Abex
Denison TP-02/100
EP hidraulično ulje bez cinka sa
disperzivnim agensima i ispirajućim
svojstvima (deterdžent)
32
HLPD DIN 51 502
HM, HG u skladu sa
ISO 6743/4
Filtriranja u skladu sa Abex
Denison TP-02/100
EP hidraulično ulje bez cinka sa
disperzivnim agensima i ispirajućim
svojstvima (deterdžent)
46
HLPD DIN 51 502
HM, HG u skladu sa
ISO 6743/4
Filtriranja u skladu sa Abex
Denison TP-02/100
EP hidraulično ulje bez cinka sa
disperzivnim agensima i ispirajućim
svojstvima (deterdžent)
Helium Hyd HVLP
15,32,46,68
HVLP DIN 51 524 Part 3
HV u skladu sa
ISO 6743/4
Helium Biohyd
HLP E
46
HIGH-VI EP hidraulično ulje odličnog
viskoziteta čak i u uslovima ekstremnih temperatura
Biorazgrdivosti prema
CEC-L-33-A-93 (veća od 80
%), HEES u skladu sa VDMA
24 568
Potpuno sintetičko biorazgradivo
hidraulično ulje. Ovo ulje je potpuno
bezbedno za životnu sredinu
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
20
60
208
1000
Cena
(Dinara)
388
369
349
343
371
353
332
326
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
401
382
363
357
394
375
355
350
385
366
346
340
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
pozvati
Dostupno u pakovanju: 20/60/208/1000 Lit.
Masti
Proizvod
Specifikacije
Opis proizvoda
Pakovanje
(Litara)
Gamma EP 3
DIN 51502 KP3K-30,
NLGI number 3
„Lithium-Saponified“ - Višenamenska mast visokih performansi sa specijalnom
zaštitom od habanja čak i u uslovima ekstremne eksplatacije
Gamma EP 2
DIN 51502 KP2K-30,
NLGI number 2
"Lithium-Saponified" - Višenamenska mast visokih performansi sa specijalnom
zaštitom od habanja
Gamma EP 00*
DIN 51502 KP00 G-50/000,
NLGI number 2
"Lithium-Saponified" - Polutekuća mast za centralno podmazivanje komercijalnih
vozila i stacionarnih sistema na sintetičkoj bazi
Gamma MP 2
DIN 51502 K2K-30,
NLGI number 2
"Lithium-Saponified" - Višenamenska univerzalna mast
0.4
25
50
0.4
25
50
25
50
0.4
25
50
Cena
(Dinara)
pozvati
pozvati
pozvati
734
618
593
671
646
725
613
588
Dostupno u pakovanju: 0.4 kg/25 kg/50 kg
* Dostupno u pakovanju: 25 kg/50 kg
Antifriz
Proizvod
ISO-VG
Boja/ Tip
Odobreno pod drugim nazivom
Opis proizvoda
Pakovanje
(Litara)
BASF G12++
Namenjen motorima poslednje generacije uključujući i potpuno aluminijumske motore (vozila proizvedena
2008 g. i kasnije). Ne sadrži nitrite,
amine i fosfate
BASF G12+
ljubičasta
MB-Odobrenje 325.3, MAN 324 SNF,
Namenjen vozilima novije generacije
100% koncentrat VW TL 774 F (Audi, Seat, Skoda,
Volkswagen), MTU MTL 5048, Porsche sa aluminijumskim hladnjakom i
aluminijumskim blokom motora. Ne
Carrera, Boxster, Cayenne
sadrži nitrite, amine, fosfate i silikate
Engine Coolant
Premium++
ljubičasta
VW TL 774 G
100% koncentrat (Audi, Bentley, Lamborghini,
Seat,Skoda,VW)
Engine Coolant
Premium
Engine Coolant
Extra*
ASTM D 3306,
ASTM D 4985,
SAE J1034,
AFNOR NF R
15-601,
ÖNORM V 5123,
BS 6580:1992
Engine Coolant
Basic
BS 6580: 1992,
ASTM D 3306
zelena
MB-Odobrenje 325.0, MAN 324 NF +
100% koncentrat Pritarder, VW TL 774 C (Audi, Seat,
Skoda, Volkswagen), BMW N 600
69.0, Porsche 924, 944, 968, 928, Saab
6901599 Opel/General Motors B 040
0240, Bundeswehr TL 6850-0038/1,
Deutz H-LV 0161 0188, Jenbacher
TA-Nr. 1000-0201, Liebherr Machines
Bulle TLV 035, TLV 23009 A, MTU MTL
5048
plava
100% koncentrat
BASF G11
Namenjen vozilima novije generacije
sa aluminijumskim hladnjakom. Ne
sadrži nitrite, amine i fosfate
Pruža odličnu zaštitu protiv korozije,
mraza i taloga. Takođe ne nagriza
metale, gumene delove i zaptivne
materijale. Ne sadrži nitrite, amine
i fosfate
Cena
(Dinara)
1,5
20
60
208
1.000
351
298
303
296
300
1,5
5
20
60
208
1.000
20
60
208
1.000
333
321
283
287
280
284
288
293
286
290
1,5
5
20
60
208
1.000
278
269
231
235
229
233
Dostupno u pakovanju: 1,5/5/20/60/208/1000 Lit.
* Dostupno u pakovanju: 20/60/208/1000 Lit.
Tečnost za vetrobranska stakla
Proizvod
Opis proizvoda
Pakovanje
(Litara)
Screen Clean
100% koncentrat
Winter Concentrate Tečnost namenjena za korišćenje u sistemima za čišćenje vetrobranskog stakla kao i stakla na farovima. Takođe je
pogodna i za polikarbonatska stakla. Ova tečnost je u biorazgradiva i ne sadrži metanol. 2:1-koncentrat:voda odnos
obezbeđuje zaštitu od smrzavanja do -30°C
1
5
25
60
208
1.000
Cena
(Dinara)
176
160
152
152
151
155
Dostupno u pakovanju: 1/5/25/60/208/1000 Lit.
PREMIUM OIL d.o.o.
Filipa Višnjića 10, Novi Sad
Tel: 021 / 4723 536
Tel: 021 / 4723 537
Fax: 021 / 523 253
[email protected]
www.premium-oil.rs
Download

Preuzmite cenovnik proizvoda