MAZIVA I TEČNOSTI ZA VOZILA
KATALOG PROIZVODA
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
2
SPECIJALNA MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE
PROIZVOD
SAE VIskozna Gradacija
PRIMENA
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
Prista Ultra Energy “Low SAPS” potpuno sintetičko motorno ulje ultra visokih ACEA C1-08
performansi za najnovije EURO-4 motore. Obezbeđuje
SAE 5W-30 vrhunsku zaštitu i čistoću motora, superiorne performanse u
širokom opsegu radnih temperatura, produžen period zamene i
uštedu goriva.
PRISTA® ULTRA Energy 5W30 se posebno preporučuje za
najnovije motore Ford i Mazda koji su opremljeni sistemima za
uklanjanje čestica (DPF) i katalitičkim sistemima (TWC).
Prista Ultra PC Potpuno sintetičko motorno ulje ultra visokih performansi za ACEA C2-08, A5/B5-04
najnovije EURO-4 motore. Obezbeđuje vrhunsku zaštitu i API SM/CF
SAE 5W-30 čistoću motora, superiorne performanse u širokom opsegu
radnih temperatura, produžen period zamene i uštedu goriva.
PRISTA® ULTRA PC 5W30 se posebno preporučuje za najnovije
motore Peugeot, Citroen, Toyota i Honda koji su opremljeni
sistemima za uklanjanje čestica (DPF) i katalitičkim sistemima
(TWC).
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
3
SPECIJALNA MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE
PROIZVOD
SAE VIskozna Gradacija
PRIMENA
Prista Ultra Plus Potpuno sintetičko motorno ulje ultra visokih performansi za
najnovije EURO-4 motore. Obezbeđuje vrhunsku zaštitu i
SAE 5W-30 čistoću motora, superiorne performanse u širokom opsegu
SAE 5W-40 radnih temperatura i produžen period zamene.
PRISTA® ULTRA PLUS se posebno preporučuje za najnovije
motore BMW, Mercedes Benz, Nissan, Renault, Opel, Honda,
Huyndai i KIA koji su opremljeni sistemima za uklanjanje čestica
(DPF) i katalitičkim sistemima (TWC).
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
ACEA C3-08
ACEA A3/B4-04
API SM/CF
MB 229.51
VW 502 00 / 505 01
VW 505 00 (SAE 5W-30)
BMW LongLife-04
Porsche
Prista Ultra V PRISTA® ULTRA V je sintetičko, multigradno motorno ulje, ACEA A3/B4-04
specijalno namenjeno za podmazivanje motora automobila VW 504 00 / 507 00
SAE 5W-30 Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Proizvedeno je od visoko- BMW LongLife-04
kvalitetnih sintetičkih komponenata, uz dodatak jedinstvenog
sistema aditiva, kako bi se dobilo motorno ulje koje je u
potpunosti kompatibilno sa uređajima za prečišćavanje izduvnih
gasova, poseduje stabilnost na visokim temperaturama, zaštitu
od habanja, izuzetne nisko-temperaturne karakteristike i
smanjen sadržaj štetnih emisija u izduvnim gasovima.
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
4
SPECIJALNA MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE
PROIZVOD
SAE VIskozna Gradacija
PRIMENA
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
Prista Ultra RN Low SAPS potpuno sintetičko motorno ulje ultra visokih ACEA C4-08
performansi za najnovije EURO-4 motore. Obezbeđuje Renault RN 0720
SAE 5W-30 vrhunsku zaštitu i čistoću motora, superiorne performanse u
širokom opsegu radnih temperatura i produžen period zamene.
PRISTA® ULTRA RN 5W30 se posebno preporučuje za najnovije
motore Renault i ostale koji zahtevaju ACEA C4 motorna ulja, a
koji su opremljeni sistemima za uklanjanje čestica (DPF) i
katalitičkim sistemima (TWC).
SINTETIČKA MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE
PROIZVOD
SAE VIskozna Gradacija
PRIMENA
Prista Ultra Potpuno sintetičko motorno ulje ultra visokih performansi
proizvedeno prema najnovijoj tehnologiji. Obezbeđuje
SAE 5W-30 vrhunsku zaštitu i čistoću motora, superiorne performanse u
širokom opsegu radnih temperatura i produžen period zamene.
----------------------PRISTA® ULTRA 5W30 je posebno razvijeno i odobreno za sve
SAE 5W-40
GM motore.
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
ACEA A3/B4-08
API SL/CF
BMW LongLife-01
OPEL GM-LL-A-025 & B-025
-------------------------------------------------
ACEA A3/B4-04
API SM/SL/CF
MB 229.1, MB 229.3
VW 502 00/505 00
5
POLUSINTETIČKA MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE I
LAKA KOMERCIJALNA VOZILA
PROIZVOD
SAE VIskozna Gradacija
PRIMENA
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
Prista Leader TD Novo! PRISTA® LЕАDER TD polusintetičko motorno ulje
formulisano prema naprednoj tehnologiji. Obezbeđuje visoke
SAE 10W-40 performanse i zaštitu najnovijih motora sa prirodnim
usisavanjem i turbošaržiranih dizel motora u putničkim
automobilima i lakim komercijalnim vozilima, uključujući i one
sa Common Rail Sistemom.
ACEA A3/B4-04, A3/B3-04
API SL/CF
MB 229.3
VW 502 00 / 505 00
Prista Super Benzin Polusintetičko, multigradno motorno ulje veoma visokih
performansi za benzinske i dizel motore sa ili bez turbo
SAE 10W-40 punjenja. Obezbeđuje veoma dobru zaštitu motora od habanja
u različitim uslovima eksploatacije.
ACEA A3/B4-04, A3/B3-04
API SL/CF
MB 229.1
VW 501 01 / 505 00
Prista Multi Gas Novo! Low SAPS polusintetičko motorno ulje specijalno
formulisano za putničke automobile koji koriste komprimovani
SAE 10W-40 prirodni gas (metan). Obezbeđuje veoma dobru zaštitu motora
od habanja i visoke performanse u različitim temperaturnim
uslovima.
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
ACEA A3/B4-04
ACEA A3/B3-04
API SL
MB 229.1
6
MINERALNA MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE I
LAKA KOMERCIJALNA VOZILA
PROIZVOD
SAE VIskozna Gradacija
PRIMENA
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
Prista Super Benzin Multigradno motorno ulje vrhunskih performansi za benzinske i
dizel motore putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila.
SAE 15W-40 Obezbeđuje maksimalnu zaštitu motora od habanja u teškim
uslovima rada.
ACEA A3/B4-04, A3/B3-04
API SL/CF
MB 229.1
VW 505.00
Prista Super Diesel Multigradno motorno ulje prvenstveno namenjeno za dizel
motore putničkih automobila, lakih komercijalnih vozila i
SAE 15W-40 kamiona sa velikim brojem pređenih km. Obezbeđuje veoma
dobru zaštitu motora.
API CF, ACEA A3/B4-04, A3/B304 (SAE 15W40 & 10W40)
ACEA A3-02, B2-98 i2 (SAE
20W50), MB 229.1, VW 505.00
(SAE 15W40 & 20W50)
VW 505.00/505.01 (SAE
10W40)
Prista Leader TD Multigradno motorno ulje vrhunskih performansi prvenstveno
namenjeno za dizel motore putničkih automobila i lakih
SAE 15W-40 komercijalnih vozila sa velikim brojem pređenih km.
Obezbeđuje veoma dobru zaštitu motora od habanja u teškim
uslovima rada.
ACEA A2-02, B3-02
ACEA E2-07
API CH-4/SJ
MB 228.1, MB 229.1
MAN 271, VOLVO VDS
ALLISON C-4, MACK EO-M Plus
MTU Oil Cat 1, Cummins CES
20076/71, Caterpillar ECF-1a
Renault Trucks RD/RD-2
ZF TE-ML-07C
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
7
MINERALNA MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE I
LAKA KOMERCIJALNA VOZILA
PROIZVOD
SAE VIskozna Gradacija
PRIMENA
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
Prista Super Gas Specijalno formulisano multigradno motorno ulje namenjeno za ACEA A3/B3-04
API SL/CF
podmazivanje motora koji koriste TNG (Tečni Naftni Gas).
SAE 15W-40 Paket aditiv efikasno smanjuje taloge i lakaste naslage i tako MB 229.1
SAE 20W-50
održava delove motora čistim.
Prista Super Multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje starijih API CF/CD/SF
dizel motora, sa prirodnim usisavanjem i turbo punjenjem, MB 227.1
SAE 15W-50 kamiona, autobusa, poljoprivredne i građevinske mehanizacije i
opreme. Može se koristiti i u benzinskim motorima koji
zahtevaju motorno ulje API SF nivoa kvaliteta.
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
8
MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA
PROIZVOD
SAE VIskozna Gradacija
PRIMENA
Prista UHPD Low SAPS, sintetičko motorno ulje, ultra visokih performansi
(UHPD), namenjeno za teško opterećene EURO 4 i EURO 5
SAE 10W-40 motore. Namenjeno je da obezbedi produženi vek korišćenja
DPF, CRT i SCR sitema. Obezbeđuje produženi period izmene, u
skladu sa preporukama proizvođača motora.
Prista Ultra TD Sintetičko motorno ulje, ultra visokih performansi (UHPD),
namenjeno za teško opterećene EURO 3 do EURO 5 motore bez
SAE 10W-40 filtera za uklanjanje čestica (DPF) i za neke motore opremljene
EGR i SCR sistemima za smanjenje azotnih oksida NOx.
Obezbeđuje izuzetnu zaštitu motora od habanja, korozije i
stvaranja naslaga i najduže periode zamene, u skladu sa
preporukama proizvođača motora.
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
ACEA E6-08
MB-Approval 228.51
MB-Approval 228.5
MAN M3477
RENAULT TRUCKS RXD
MTU Oil Category 3.1
SCANIA Low Ash
ACEA E4-08, ACEA E7-08
API CI-4
MB 228.5
MAN M3277
VOLVO VDS-3
MACK EO-M Plus
MTU DDC Type 3
RENAULT TRUCKS RXD/RLD-2
DAF Extended Drain
Cummins CES 20077/78
9
MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA
PROIZVOD
SAE VIskozna Gradacija
PRIMENA
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
Prista SHPD VDS-3 Polusintetičko motorno ulje super visokih performansi (SHPD),
namenjeno za teško opterećene dizel motore u skladu sa
SAE 10W-40 najnovijim ACEA performansnim zahtevima.
Posebno formulisano za teško opterećene motore kamiona i
autobusa, ali se može koristiti i u ostalim motorima gde se
zahteva motorno ulje ACEA E7/E5 nivoa kvaliteta.
ACEA E7-04, E5-02
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4
VOLVO VDS-3, MB 228.3
MAN M3275, GLOBAL DHD-1
MACK EO-M Plus
MTU Type 2, RVI RLD-2
Caterpillar ECF-1
Cummins CES 20071/2/6/7/8
ZF TE-ML 07C/04C
Prista Super SHPD PRISTA® SUPER SHPD 15W-40 je namenjeno za podmazivanje
većine modernih teško opterećenih dizel motora koji se koriste
SAE 15W-40 u međunarodnom transportu i koji su opremljeni savremenim
sistemima za tretman izduvnih gasova (EGR ili SCR) za
smanjenje opasnih azotnih oksida NOx i/ili filtera za uklanjanje
čestica (DPF) u kombinaciji sa nisko-sumpornim dizel gorivom.
Ovo ulje se preporučuje za visoko opterećene dizel motore koji
zadovoljavaju EURO 4 i EURO 5 standarde o niskoj emisiji i koji
rade u teškim uslovima pod visokim opterećenjima.
ACEA E9-08
API CJ-4/SM
MB 228.31, VOLVO VDS-4
MAN M3275, MTU Type 2.1
MACK EO-O Premium Plus
RENAULT TRUCKS RLD-3
Cummins 20081
Caterpillar ECF-3, ECF-2,
ECF-1-a
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
10
MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA
PROIZVOD
SAE VIskozna Gradacija
PRIMENA
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
Prista SHPD VDS-3 Multigradno motorno ulje visokih performansi, formulisano u
skladu sa najnovijim ACEA performansim zahtevima.
SAE 15W-40 Posebno formulisano za teško optrećene dizel motore kamiona
SAE 20W-50 i autobusa, ali se može koristiti i u ostalim motorima gde se
zahteva motorno ulje ACEA E7/E5 nivoa kvaliteta.
ACEA E7-04, E5-02, API CI-4/CH4/CG-4/CF-4, VOLVO VDS-3, MB
228.3, MAN M3275, GLOBAL DHD1, MACK EO-M Plus, MTU Type 2,
RVI RLD-2, Caterpillar ECF-1,
Cummins CES 20071/2/6/7/8,
ZF TE-ML 07C/04C
Prista Super Long Multigradno motorno ulje visokih performansi, formulisano u
SAE 15W-40 skladu sa najnovijim ACEA performansim zahtevima.
Posebno formulisano za teško optrećene dizel motore kamiona
Prista SHPD i autobusa, ali se može koristiti i u ostalim motorima gde se
SAE 15W-40 zahteva motorno ulje ACEA E7/E5 nivoa kvaliteta.
ACEA E7-04, E5-02, API CI-4/CH4/CG-4/CF-4, VOLVO VDS-3, MB
228.3, MAN M3275, GLOBAL DHD1, MACK EO-M Plus, MTU Type 2,
RVI RLD/RD-2, Caterpillar ECF-1,
Cummins CES 20071/2/6/7/8, ZF
TE-ML 07C/04C
Prista Turbo Diesel Multigradno motorno ulje namenjeno vozilima i opremi koja ACEA E7-04, A3/B3-04
API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
radi u teškim uslovima i širokom temperaturnom opsegu.
MB 228.3, MB 229.1
SAE 15W-40
MAN 271, VOLVO VDS
SAE 20W-50
MTU Type 2, MACK EO-L
Prista Multigas HD Specijalno formulisano, Low SAPS multigradno motorno ulje za MAN M3271-1
podmazivanje motora autobusa i kamiona koji koriste CNG MB 226.9
SAE 15W-40 (komprimovani prirodni gas, metan). Obezbeđuje produženi VOLVO CNG
period zamene.
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
11
TRANSMISIONA ULJA - ULJA ZA MANUELNU TRANSMISIJU
PROIZVOD
SAE VIskozna Gradacija
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
PRIMENA
Prista Ultragear Sintetičko transmisiono ulje, visokih performansi, koje
Synthetic obezbeđuje izuzetnu zaštitu i laku promenu brzina u širokom
temperaturnom opsegu.
SAE 75W-90 Preporučuje se za korišćenje u manuelnim menjačima,
diferencijalima i hipoidnim diferencijalima gde se zahtevaju EP
maziva, API GL-5 nivoa kvaliteta.
Prista EP Transmisiono ulje formulisano za primenu u
manuelnim
menjačima
i
uglavnom
za
SAE 90 diferencijale automobila, koji zahtevaju EP
SAE 80W-90 maziva, API GL-5 nivoa kvaliteta i koji su izloženi
SAE 85W-140 radu u širokom temperaturnom opsegu.
SAE J2360
API GL-4/GL-5, MT-1
MIL-PRF-2105E
MAN 3343 Typ S,
MB 235.8
SCANIA STO 1:0, MACK GO-J
ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/
16F/17B/19C
API GL-5
MB-Approval 235.0 – PRISTA EP 90, PRISTA
EP 85W-90
MAN 342 Typ M1 – PRISTA EP 90, , PRISTA EP
80W, PRISTA EP 80W-90, PRISTA EP 85W-90
VOLVO 97310 – PRISTA EP 90, , PRISTA EP
80W
Voith 3.325-339 – PRISTA EP 90, , PRISTA EP
80W-90
ZF TE-ML-05A/07A/16B/16C/17B/19B/21A –
PRISTA EP 90, PRISTA EP 80W-90
ZF TE-ML-05A/07A/16D/17B/19B – PRISTA EP
85W-140
ZF TE-ML-16D – PRISTA EP 140
MIL-L-2105D – PRISTA EP 80W-90
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
12
ATF – FLUIDI ZA AUTOMATSKE TRANSMISIONE SISTEME
PROIZVOD
PRIMENA
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
Prista ATF Visoko performansni nekonvencionalni ATF fluid formulisan za
Dexron III primenu u svim automatskim transmisionim sistemima koji
zahtevaju ATF fluid GM Dexron III nivoa kvaliteta. Ovaj fluid se
moze primenjivati i u servo sistemima i hidrauličkim sistemima
u automobilima, poljoprivrednim i građevinskim mašinama kao
i brodovima.
GM DEXRON IIIH
Allison C-4
Ford Mercon
MAN 339 Type V-1 & Z-1
MB 236.1
VOITH H55.6335.36
ZF TE-ML02F/03D/04D/14A/17C
Prista ATF ATF fluid namenjen primeni u automatskim transmisionim
sistemima koji zahtevaju ATF fluid GM Dexron II D nivoa
kvaliteta. Ovaj fluid se moze primenjivati i u servo sistemima i
hidrauličkim sistemima u automobilima, poljoprivrednim i
građevinskim mašinama kao i brodovima.
GM DEXRON IID
Allison C-4 No. 32462007
Ford Mercon, Caterpillar TO-2
MAN 339 Type V-1 & Z-1
Volvo 97335, ZF TE-ML-09
Sperrz Vickers Hydraulic Pump
Denison, Renk, Sundstrand
Odobrenja: ZF TE-ML
03D/04D/09/11A/14A/17C
VOITH G 607 (H55.6335.33)
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
13
FLUIDI ZA AUTOMOBILE
PROIZVOD
PRIMENA
Prista Antifreeze PRISTA® Antifreeze Long Life je rashladno sredstvo/antifriz
Long Life 100 najnovije generacije formulisan na bazi monoetilen glikola i
revolucionarne tehnologije aditiva. Obezbeđuje pouzdanu,

Prista Antifreeze dugotrajnu zaštitu protiv zamrzavanja i pregrevanja, kao i od
Long Life 40 pojave svih oblika korozije metala motora, uključujući
aluminium i legure gvožđa, uz minimalno održavanje.
Namenjen je primeni u svim motorima sa unutrašnjim
sagorevanjem, a posebno je dobar za najnovije, jer obezbeđuje
vitalnu zaštitu aluminijumskih površina za razmenu toplote od
korozije na visokim temperaturama.
Da bi se obezbedila dugotrajna zaštita od zamrzavanja i korozije
PRISTA® ANTIFREEZE LONG LIFE 100 treba da se koristi nakon
odgovarajućeg razblaženja vodom zavisno od željene tačke
zamrzavanja (do minus 69°C), dok je PRISTA® ANTIFREEZE LONG
LIFE 40 spreman za upotrebu.
Prista Antifreeze 100 PRISTA ANTIFREEZE 100 i PRISTA ANTIFREEZE 40 su
formulisani od mono etilen glikola i odgovarajućeg i pažljivo

Prista Antifreeze 40 bilansiranog paketa aditiva na bazi silikata. Ne sadrže
potencijalno štetne supstance kao što su nitriti, amini i fosfati.
PRISTA ANTIFREEZE 40 je 50/50 mešavina PRISTA
ANTIFREEZE 100 i destilovane vode. Proizvod obezbeđuje
zaštitu od mržnjenja do minus 400C.
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
SAE J1034/J1941/J814
ASTM D3306/D4340/D4656/
D4985/D5216/D5345
MIL- A-11755D/46153A/82-43D
MB-325.0/325.2; MAN-324;
VW-TL774-F; SAAB- 6901599;
Scania-0-891027GT EN
Volvo- 1286083; Opel-B 040 0068/B
040 0240; BMW- N60069.0
Ford-ESE-M97B18-C/ESE-M97B44A/SSM-97B9102-A/WSE-M97B44B/WSN-M97B18-D/WSS-M97B44D1/WSS-M97B44-D2; General MotorsGM1825M/ GM6038M/GM
6043M/GM
6277 Dexcool/ GM1899M
Cummins-90T84/TMC RP329
Mack Tracks-014 GS 17004;
JI Case- MS 1710; John Deere-JDM
H24A1/H24B1/H24C1/H5
ASTM D 3306
AFNOR NF R15-601
SAE J 1034
BS 6580
JUS H.Z2.010 TIP 1
14
FLUIDI ZA AUTOMOBILE
PROIZVOD
PRIMENA
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
Prista Antifreeze PRISTA® ANTIFREEZE-concentrate je formulisan na bazi BS 6580
Concentrate monoetilen glikola i odgovarajučih pažljivo bilansiranih paketa
aditiva. Obezbeđuje veoma dobre nisko temperaturne
karakteristike i pouzdannu zaštitu od korozije.
PRISTA® ANTIFREEZE-concentrate se pre upotrebe mora
razblažiti vodom u odnosu koji zavisi od željenog stepena
zaštite od mržnjena (od minus 20°C do minus 69°C).
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
15
FLUIDI ZA AUTOMOBILE
PROIZVOD
PRIMENA
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
AdBlue 4you Specijalan aditiv za EURO 4 i EURO 5 motore koji su opremljeni
SCR sistemima.
Prista PSF PRISTA® PSF je fluid namenjen za primenu u servo sistemima
savremenih putničkih automobila i lakih komercijalnih
vozila/kamiona. Ovaj fluid obezbeđuje pouzdane performanse u
širokom opsegu ambijetalnih temperatura do minus 400C.
Takođe se može uspešno primenjivati i u hidrauličkim
sistemima komercijalnih vozila kao što su kamioni, autobusi,
itd, poljoprivrednim mašinama i opremi i građevinskoj
mehanizaciji.
Ovaj proizvod se ne preporučuje za Citroen hidraulične i servo
sisteme.
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
16
FLUIDI ZA AUTOMOBILE
PROIZVOD
PRIMENA
Prista DOT 3 PRISTA® DOT-3 kočiona tečnost se preporučuje za hidraulične
kočione sisteme vozila. Ne smeju se mešati sa kočionim
fluidima na bazi mineralnih ulja.
Ova kočiona tečnost je kompatibilna sa svim ostalim DOT-3,
DOT-4 i DOT 5.1 kočionim fluidima.
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
ATE DOT-3
SAE J – 1703
FMVSS 116
DIN/ISO 4925 Class 3
Prista DOT 4 Kočiona tečnost visokih performansi. Obezbeđuje stalan i ATE DOT-4
pouzdan rad kočionih sistema vozila u uslovima visokih SAE J – 1703
temperatura do +2600С.
FMVSS 116
DIN/ISO 4925
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
17
MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE
PROIZVOD
PRIMENA
Prista Ditaktol Ultra Polusintetičko motorno ulje visokih performansi namenjeno za
“premix” podmazivanje 2-taktnih benzinskih motora
Prista 2T Extra
motorcikala, motora, skutera, snow-mobila, motornih testera.
Obezbeđuje visoku zaštitu od habanja.
Preporučeni odnos ulje-gorivo je 1:50 ili prema preporukama
proizvođača motora.
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
ISO-L-EGD
JASO FD
Piaggio Hexagon
Zadovoljava Test: HUSQVARNA
Chainsaw Test HVA 242
Prista Ditaktol Motorno ulje za srednje 2-taktne motore mopeda i pokretnih API TC
mašina sa vazdušnim hlađenjem.
JASO FC
Prista 2T Mix
Preporučeni odnos ulje-gorivo je 1:50.
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
18
MASTI
PROIZVOD
PRIMENA
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
Prista LiMo Višenamenska mast PRISTA LiMo poseduje odličnu termičku ISO-L-XBCHB-2
stabilnost i otpornost na uticaj vode. Obezbeđuje zaštitu od ASTM D 4950 - LB
NLGI 2
oksidacije i korozije kao i odlične antihabajuće karakteristike DIN KPF 2/3 K-20
zahvaljujući dodatku 3% visoko disperzivnog MoS2. Namenjena
je za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva, sklopova i
opruga, lančastih i zupčastih pogona, itd. koji su podvrgnuti
visokim opterećenjima i radnim temperaturama od -20°С do
120°С.
Prista Lithium Višenamenska mast PRISTA LITHIUM EP poseduje veoma ISO-L-XCCHB-2
EP-2 dobru otpornost na uticaj vode i obezbeđuje zaštitu od DIN KPF 2 K-20
oksidacije, korozije i habanja.
Namenjena je za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva,
sklopova i ostalih pokretnih delova i mehanizama u uslovima
visokih opterećenja.
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
19
MASTI
PROIZVOD
PRIMENA
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
Prista Lithium Višenamenska mast PRISTA LITHIUM EP poseduje veoma ISO-L-XBCHB-3
dobru otpornost na uticaj vode i obezbeđuje zaštitu od DIN KP 3 K-20
EP-3
oksidacije, korozije i habanja. Namenjena za podmazivanje
kliznih i kotrljajućih ležajeva, sklopova i ostalih pokretnih delova
i mehanizama u uslovima visokih opterećenja.
Prista Lithium 3 PRISTA LITHIUM 3 je višenamenska, vodootporna litijumska ISO-L-XBCHA-3
mast za podmazivanje i zaptivanje srednje opterećenih kliznih i DIN K 3 K-20
kotrljajućih ležajeva u industruijskoj, transportnoj i
poljoprivrednoj opremi i mehanizaciji.
Prista Lithium Polutečna mast za centralno podmazivanje vozila svih tipova ISO-L-XCBEB-00/000
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
20
EP 00/000 RW unutar temperaturnog opsega od -25 °С do 100°С.
DIN GP 00/000 G-30
MASTI
PROIZVOD
PRIMENA
Specifikacije proizvođača opreme
i Approval-i
Prista K 2 G Grafitna kalcijumova mast PRISTA® K-2-G (10% grafitnog praha) ISO-L-XBAHA-2
poseduje veoma visoku otpornost na uticaj vode i zaštitu od DIN KF 2 C-20
NLGI 2
korozije i habanja.
Namenjena je za podmazivanje teško opterećenih frikicionih
mehanizama kao što su otvoreni zupčasti prenosnici, sklopovi,
opruge i lančasti pogoni, užad itd. koji su izloženi vlažnoj i
kontaminiranoj sredini.
Prista K Kalcijumove masti PRISTA® K obezbeđuju visoku otpornost na ISO-L-XBAEA-2/3
NLGI 2 uticaj vode i veoma dobru zaštitu od korozije i habanja. DIN K 2/3 C-20
NLGI 3 Namenjene su podmazivanju ležajeva i ostalih pokretnih delova
mašina i sklopova.
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
21
.
SPECIJALNA MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE
3
SINTETIČKA MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE
5
POLU-SINTETIČKA MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE I LAKA KOMERCIJALNA
VOZILA
6
MINERALNA MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE I LAKA KOMERCIJALNA VOZILA
7
MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA
9
TRANSMISIONA ULJA - ULJA ZA MANUELNU TRANSMISIJU
12
ATF – FLUIDI ZA AUTOMATSKE TRANSMISIONE SISTEME
13
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
22
FLUIDI ZA AUTOMOBILE
14
MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE
18
MASTI
19
KATALOG PROIZVODA MAZIVA ZA AUTOMOBILE
23
Download

MAZIVA I TEČNOSTI ZA VOZILA KATALOG PROIZVODA