RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD
SADRŽAJ
• ULJA I TEČNOSTI ZA MOTORE I VOZILA
• INDUSTRIJSKA ULJA I TEČNOSTI
• SREDSTVA ZA HLAĐENJE I PODMAZIVANJE U OBRADI METALA
• SREDSTVA ZA PRIVREMENU ZAŠTITU OD KOROZIJE
• MAZIVE MASTI
• SPECIJALNI PROIZVODI
RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD
ULJA I TEČNOSTI ZA MOTORE I VOZILA
MOTORNA ULJA
ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA
GALAX SYNTEC SAE 5W-30
GALAX RACING SAE 5W-40
GALAX SINT SAE 10W-40
GALAX SINT SAE 15W-50, GALAX SINT 502 SAE 10W-40
GALAX GLX 5 SAE 15W-40
GALAX GLX5 SAE 20W-50
GALAX GAS SAE 15W-40
GALAX GAS SAE 20W-50
GALAX GLX 2 SAE 15W-40
GALAX GLX 2 SAE 20W-50
8
8
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA
GALAX EXTRA HPD SAE 5W-30
GALAX EXTRA HPD 10W-40
GALAX SUPER LONG PLUS SAE 10W-40
GALAX SUPER LONG PLUS SAE 15W-40
GALAX SUPER LONG SAE 15W-40
GALAX SUPER LONG SAE 20W-50
GALAX SUPER LONG 10W
GALAX EURO 4 Low SAPS SAE 10W-40
GALAX UNIA SAE 15W-40
GALAX SUPER 3 SAE 15W-40
GALAX SUPER 3 SAE 20W-50
GALAX SUPER 3 SAE 10W
GALAX SUPER 3 SAE 30
GALAX SUPER 3 SAE 40
GALAX SUPER 3 SAE 50
GALAX SUPER GM 13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
ULJA ZA BENZINSKE DVOTAKTNE MOTORE SA VAZDUŠNIM HLAĐENJEM
GALAX DITAKTOL ULTRA 19
GALAX DITAKTOL
19
ULJA ZA VANBRODSKE BENZINSKE DVOTAKTNE MOTORE SA VODENIM
HLAĐENJEM
20
GALAX NAUTIK EKO
20
RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD
ULJA ZA PRVO PUNJENJE I ANTIKOROZIONU ZAŠTITU
GALAX GLX 2 PP SAE 20W-30
GALAX KC 20
20
20
ULJA ZA ŽELEZNIČKE LOKOMOTIVE
GALAX DL-40 BN 17
GALAX DL-40 21
21
21
ULJA ZA ZUPČASTE PRENOSNIKE,MENJAČE I DIFERENCIJALE
HIPOL SINT TDL SAE 75W-90
HIPOL LD SAE 90,SAE 80W-90,SAE 85W-90
GALAX TRANS TO
HIPOL TRANS
HIPOL TRANS SAE 80W
HIPOL B SAE 80W, 80W-90
HIPOL B SAE 85W-90
HIPOL B SAE 85W-140
HIPOL B SAE 90W
HIPOL B SAE 140W
22
22
22
23
23
24
24
24
25
25
25
ULJA ZA AUTOMATSKU TRANSMISIJU GALAX ATF III
GALAXMATIC DAC
GALAXMATIC SUFIX A
GALAXMATIC TA C.3
26
26
26
27
27
ULJA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU
GALAX TRAKTOL HT PREMIUM
GALAX TRAKTOL HT
GALAX TRAKTOL MHT PREMIUM SAE 10W-30
GALAX TRAKTOL MHT SAE 15W-30
GALAX TRAKTOL MHT SAE 15W-40
28
28
28
29
29
30
ULJA ZA AMORTIZERE I KIPER UREĐAJE
ULJE ZA AMORTIZERE TIP A
ULJE ZA AMORTIZERE TIP RBP
30
30
30
KOČNE TEČNOSTI
AT-5.1
AT-4
AT-2
31
31
31
31
RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD
ANTIFRIZI
KORSANTIN LONG LIFE 100
KORSANTIN LONG LIFE 40
KORSANTIN EURO 100
KORSANTIN EURO 40
KORSANTIN 100
KORSANTIN 40
32
32
33
34
34
35
35
OSTALI PROIZVODI
GALAX PERKO
GALAX PERKO LETNJI
GALAX EKOKLIN
GALAX DESTILOVANA VODA
36
36
36
36
37
INDUSTRIJSKA ULJA I TEČNOSTI
ULJA ZA CIRKULACIONE SISTEME
GALAX CIRKOL 2S
GALAX CIRKOL MORGOIL MRB
40
40
40
41
TURBINSKA ULJA
41
HIDRAULIČNA ULJA
HIDRAULIK HD
HIDRAULIK DHV
HIDRAULIK DHV 55
HIDRAULIK HD EKONOMIK
HIDRAULIK POCLAIN FLUID GALAX FLUID 125
42
42
43
43
44
44
45
ULJA ZA KLIZNE STAZE
GALAX EFEKTOL
GALAX EFEKTOL SWEP 68
45
45
46
ULJA ZA KOMPRESORE
ULJA ZA RASHLADNE KOMPRESORE - KOMPRESOL RN
ULJA ZA VAZDUŠNE KOMPRESORE - KOMPRESOL V
46
46
47
ULJA ZA INDUSTRIJSKE GASNE MOTORE
GALAX GEO LA SAE 30, SAE 40
GALAX GEO SAE 30, SAE 40
47
47
48
RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD
ULJA ZA ZUPČASTE PRENOSNIKE KOMPAUND ASP
48
48
ULJA ZA PRENOS TOPLOTE
GALAX TERM
49
49
ULJA ZA PODMAZIVANJE LANACA MOTORNIH TESTERA
GALAX TESTEROL GALAX BIOTESTEROL
49
49
49
RASHLADNE TEČNOSTI ZA INDUSTRIJU
SPECIJAL FLUID PG-35
50
50
SREDSTVA ZA HLAĐENJE I PODMAZIVANJE U OBRADI
METALA
VODORASTVORNA SREDSTVA
UBA 5
UBA BIOSINT
UBA BIOSINT PLUS
ANTOLIN B
BRUSOGRIND
BIOCID RNB
52
52
52
52
53
53
53
REZNA ULJA
REZOL EN
REZOL REA
54
54
54
ULJA ZA KALJENJE
UTO EXTRA
UTO EXTRA E 55
55
55
SREDSTVA ZA PRIVREMENU ZAŠTITU OD KOROZIJE
ANTIKOROZIONA ULJA
PROTEKTOL A
PROTEKTOL 3001-N
OPERATOL DW
58
58
58
58
RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD
MAZIVE MASTI
LITIJUMSKE MASTI
60
LUMA
LUMA EP
LUMA 2M
LUMA 2M EP
LUMA 000 MOS
galax AUTO MAST
galax AUTO MAST MOS
galax AUTOMAST 2G
60
60
61
61
61
62
62
62
ALUMINIJUM KOMPLEKSNE MASTI 63
ALKOSTIK
ALKOMA
ALKOMA EP
63
63
63
ULJA I TEČNOSTI ZA MOTORE I VOZILA
MOTORNA ULJA
• ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA
• ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA
• ULJA ZA BENZINSKE DVOTAKTNE MOTORE SA VAZDUŠNIM
HLAĐENJEM
• ULJA ZA VANBRODSKE BENZINSKE DVOTAKTNE MOTORE SA
VODENIM HLAĐENJEM
• ULJA ZA PRVO PUNJENJE I ANTIKOROZIONU ZAŠTITU
• ULJA ZA ŽELEZNIČKE LOKOMOTIVE
• ULJA ZA ZUPČASTE PRENOSNIKE, MENJAČE I DIFERENCIJALE
• ULJA ZA AUTOMATSKU TRANSMISIJU
• ULJA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU
• ULJA ZA AMORTIZERE I KIPER UREĐAJE
• KOČNE TEČNOSTI
• ANTIFRIZI
• OSTALI PROIZVODI
ULJA I TEČNOSTI
ZA MOTORE I VOZILA
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
ULJA I TEČNOSTI ZA MOTORE I VOZILA
ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA
GALAX SYNTEC SAE 5W-30
Vrhunsko multigradno sintetsko motorno ulje izrađeno na bazi estera. Namenjeno je
za podmazivanje savremenih benzinskih i dizel motora putničkih vozila, uključujući
turbošaržirane motore sa intercooler-om, direktnim ubrizgavanjem goriva, katalizatorom
kao i motore sa viševentilskim razvodom.
Prednosti
• Izuzetne niskotemperaturne karakteristike koje mu omogućavaju lak hladan start.
• Pouzdan rad motora u različitim režimima rada.
• Pouzdan rad turbošaržera.
• Stabilna viskoznost.
• Niska isparljivost, manja potrošnja ulja i emisija čestica.
• Produžava radni vek katalizatora.
• Produžen period izmene.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J300 (5W-30), VW 502.00/505.00,
ACEA A3-98/B3-98/B4-98/A3-02/B3-98 izd.2/B4-02, MB 229.5, BMW Long life-01.
PSA PEUGEOT-CITROEN.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L i 4L.
GALAX RACING SAE 5W-40
Potpuno sintetsko multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje savremenih
benzinskih i dizel motora putničkih vozila, kao što su turbošaržirani motori, motori sa
intercooler-om, viševentilskim razvodom i katalizatorom.
Prednosti
• Maksimalna zaštita motora od habanja.
• Sigurna zaštita turbošaržera.
• Odlične niskotemperaturne karakteristike koje mu omogućavaju lak hladan start.
• Garantovano stabilna viskoznost i u najtežim uslovima eksploatacije.
• Mala potrošnja ulja.
• Motor održava izuzetno čistim.
• Produžava radni vek katalizatora.
• Produžen period izmene.
Zadovoljava specifikacije: SAE J 300 (5W - 40), API SM/SL/CF, ACEA A3/B4-04, MB 229.3,
VW 502.00/505.00, Opel GM LL-B-025.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L i limenim bačvama od 170kg.
8
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX SINT SAE 10W-40
Polusintetsko multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje savremenih benzinskih
i dizel motora putničkih vozila, kao što su turbošaržirani motori, motori sa intercooler-om,
viševentilskim razvodom i katalizatorom.
Prednosti
• Izuzetna zaštita od habanja, korozije i stvaranja naslaga u motoru.
• Sigurna zaštita motora pri visokotemperaturnim režimima rada.
• Sigurna zaštita turbošaržera.
• Stabilna viskoznost unutar gradacije.
• Niskotemperaturne karakteristike koje osiguravaju lak hladan start.
• Niska isparljivost, smanjena potrošnja ulja i emisija čestica.
• Duži radni vek katalizatora.
• Produžen period izmene.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J300 10W-40 , API SL/CF,
ACEA A3-02/B3-98 izd.2/B4-02MB 229.1 ,VW 505.00 ,VW 500.00/501.019.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L i limenim bačvama od 180kg.
GALAX SINT SAE 15W-50
Polusintetsko multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje modernih benzinskih
i dizel motora putničkih vozila, kao što su turbošaržirani motori, motori sa intercooler-om,
viševentilskim razvodom, katalizatorom itd.
Preporučuje se za podmazivanje benzinskih i dizel motora putničkih vozila koji zahtevaju ulja
visokih performansi a imaju veliku pređenu kilometražu.
Prednosti
• Izuzetna zaštita od habanja, korozije i stvaranja naslaga u motoru.
• Pouzdan rad motora pri velikim opterećenjima i visokim radnim temperaturama.
• Sigurna zaštita turbošaržera.
• Odlične niskotemperaturne karakteristike koje osiguravaju lak hladan start.
• Stabilna viskoznost.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J300 (15W-50), API SL/CF,
ACEA A3-02 / B3-98 izd.2 / B4-02, MB 229.1, VW 505.00, VW 500.00/501.01.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L i limenim bačvama od 180kg.
9
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX SINT 502 SAE 10W-40
Polusintetsko multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje savremenih benzinskih
i dizel motora putničkih vozila, kao što su turbošaržirani motori, motori sa intercooler-om,
viševentilskim razvodom i katalizatorom. Posebno se preporučuje za podmazivanje VW-ovih
putničkih vozila.
Prednosti
• Izuzetna zaštita od habanja, korozije i stvaranja naslaga u motoru.
• Sigurna zaštita motora u uslovima velikih opterećenja i u različitim režimima rada.
• Sigurna zaštita turbošaržera.
• Stabilna viskoznost.
• Odlične niskotemperaturne karakteristike koje osiguravaju lak hladan start.
• Zahvaljujući niskoj isparljivosti, smanjena je potrošnja ulja i emisija čestica.
• Produžava radni vek katalizatora.
• Produžen period izmene.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J300 (10W-40), API SL/CF,
ACEA A3/B3-04/A3/B4-04, MB 229.3, VW 502 00/505 00, VW 500 00.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L i limenim bačvama od 180kg.
GALAX GLX 5 SAE 15W-40
Multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora
putničkih vozila (turbošaržirani i sa prirodnim usisavanjem, viševentilskim razvodom itd).
Prednosti
• Obezbeđuje pouzdan rad motora u svim vremenskim uslovima i režimima rada.
• Dobra zaštita od habanja i korozije.
• Poseduje dobru oksidacionu i termičku stabilnost na visokim radnim temperaturama.
• Odlične niskotemperaturne karakteristike.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J 300 15W-40, API SL/CF,
ACEA A3-02/B2-98 izd.2, MB 229.1.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L i limenim bačvama od 180kg.
10
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX GLX 5 SAE 20W-50
Multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje savremenih (turbošaržirani
i sa prirodnim usisavanjem, viševentilskim razvodom, itd) benzinskih i dizel motora putničkih
vozila.
Prednosti
• Siguran rad motora u svim uslovima i režimima rada.
• Dobra zaštita od stvaranja naslaga.
• Dobra zaštita od habanja i korozije.
• Dobra oksidaciona i termička stabilnost na visokim radnim temperaturama.
• Smanjena potrošnja ulja.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J 300 (20W-50), API SL/CF,
ACEA A3-02/B2-98 izd.2 ,MB 229.1.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 4L i limenim bačvama od 180kg.
GALAX GAS SAE 15W-40
Multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje motora putničkih
automobila koji kao pogonsko gorivo koriste autogas (TNG-tečni naftni gas) ili benzin.
Prednosti
• Obezbeđuje odličnu kontrolu stvaranja naslaga u motoru, oksidacije ulja i habanja
motora na visokim radnim temperaturama, karakterističnim za motore koji koriste TNG.
• Odlične niskotemperaturne osobine.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J300 (15W-40), API SL/CF,
ACEA A3-02/B2-98 izd.2.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L i limenim bačvama od 180kg.
GALAX GAS SAE 20W-50
Multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje motora putničkih
automobila koji kao pogonsko gorivo koriste autogas (TNG-tečni naftni gas) ili benzin.
Prednosti
• Obezbeđuje odličnu kontrolu stvaranja naslaga u motoru, oksidacije ulja i habanja
motora na visokim radnim temperaturama, karakterističnim za motore koji koriste TNG.
• Pogodan za motore kod kojih je povećana potrošnja ulja, smanjena kompresija i
povećano dimljenje na izduvu.
Specifikacije i klasifikacije: SAE J300 (20W-50), API SL/CF, ACEA A3-02/B2-98.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L.
11
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX GLX 2 SAE 15W-40
Multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje benzinskih motora kod
kojih je propisana API SF/CC specifikacija.
Pogodan je i za podmazivanje dizel motora, bez i sa blagim predpunjenjem, koji rade u
umereno teškim uslovima.
Prednosti
• Pouzdan rad motora u svim vremenskim uslovima.
• Dobra zaštita motora od habanja i korozije.
• Stabilna viskoznost .
• Dobre niskotemperaturne karakteristike.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J 300 15W-40, API SF/CC,
FIAT / ZASTAVA Std. 9.55535.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L i limenim bačvama od 180kg.
GALAX GLX 2 SAE 20W-50
Multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje benzinskih motora
putničkih automobila i lakih teretnih vozila, kod kojih je propisana API SF/CC specifikacija.
Prednosti
• Pogodan za motore kod kojih je povećana potrošnja ulja, smanjena kompresija i
povećano dimljenje na izduvu.
• Pouzdan rad motora u svim uslovima i režimima rada.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J 300 15W-40, API SF/CC,
FIAT / ZASTAVA Std. 9.55535.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L i limenim bačvama od 180kg.
12
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA
GALAX EXTRA HPD SAE 5W-30
Sintetsko multigradno motorno ulje XHPDO (eXtra High Performance Diesel Oil) kvaliteta,
namenjeno za podmazivanje savremenijih dizel motora komercijalnih vozila.
Posebno se preporučuje za podmazivanje EURO 3 motora komercijalnih vozila.
Prednosti
• Produžen period izmene – 100% sintetsko.
• Ušteda goriva i izuzetne niskotemperaturne karakteristike.
• Izuzetna zaštita motora od habanja.
• Odlična stabilnost na smicanje.
• Odlična kompatibilnost sa elastomerima.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J300 (5W-30), ACEA E4-99, API CF, MB 228.5,
MAN M3277, Volvo VDS-2, RVI RXD, MTU DDC Type 3, DAF HP-2.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L i limenim bačvama od 170kg.
GALAX EXTRA HPD SAE 10W-40
Polusintetsko multigradno motorno ulje nove generacije, XHPDO (eXtra High Performance
Diesel Oil) kvaliteta, namenjeno za podmazivanje savremenijih dizel motora komercijalnih
vozila.
Posebno se preporučuje za podmazivanje EURO 3 motora komercijalnih vozila.
Prednosti
• Izuzetna zaštita motora od habanja.
• Produžen period izmene.
• Odlične niskotemperaturne karakteristike.
• Odlična stabilnost na smicanje.
• Odlična kompatibilnost sa elastomerima.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J300 MB 228.5, ACEA E4-99, API CF, MB 228.5,
MAN M3277,Volvo VDS-2,SCANIA LDF, RVI RXD, MTU DDC Type 3,DAF HP-2.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L i limenim bačvama od 180kg.
13
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX SUPER LONG PLUS SAE 10W-40
Multigradno polusintetsko motorno ulje iz grupe SHPD - LONG LIFE ulja. Namenjeno je za
podmazivanje četvorotaktnih dizel motora velikih snaga (sa i bez turbo grupe) teretnih vozila,
vozila gradskog i međugradskog prevoza, poljoprivredne mehanizacije i građevinskih mašina,
koji rade u otežanim uslovima rada i pri velikim opterećenjima. Posebno se preporučuje za
podmazivanje CUMMINS-ovih motora komercijalnih vozila.
Prednosti
• Izuzetna disperzantna svojstva koja mu omogućavaju kontrolu stvaranja čađi.
• Pouzdan rad motora u svim uslovima i režimima rada.
• Izuzetna zaštita motora od habanja.
• Oksidaciono i termički stabilno motorno ulje na visokim radnim temperaturama.
• Smanjena potrošnja i produžen period izmene.
• Kompatibilnost sa zaptivnim materijalima.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J300 (10W-40), API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF,
GLOBAL DHD-1, ACEA E7/B4/B3/A3, CUMMINS 20076/77, MB 228.3, MAN M3275,
VOLVO VDS-3, RVI RLD, MTU DDC Type 2, MACK EO-M+, SCANIA LDF-2.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L i limenim bačvama od 180kg.
GALAX SUPER LONG PLUS SAE 15W-40
Multigradno mineralno motorno ulje iz grupe SHPD - LONG LIFE ulja. Namenjeno je za
podmazivanje četvorotaktnih dizel motora velikih snaga (sa i bez turbo grupe) teretnih
vozila, vozila gradskog i međugradskog prevoza, poljoprivredne mehanizacije, građevinskih
mašina, koji rade u otežanim uslovima i pri velikim opterećenjima. Posebno se preporučuje
za podmazivanje CUMMINS-ovih motora komercijalnih vozila.
Prednosti
• Izuzetna disperzantna svojstva koja omogućavaju efikasnu kontrolu čestica čađi.
• Pouzdan rad motora u svim uslovima i režimima rada.
• Izuzetna zaštita motora od habanja.
• Oksidaciona i termička stabilnost na visokim radnim temperaturama.
• Smanjena potrošnja i produžen period izmene.
• Kompatibilnost sa zaptivnim materijalima.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J300 (15W-40), GLOBAL DHD-1, VOLVO VDS-3,
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, RVI RLD, ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3, CUMMINS 20076/77/78,
MB 228.3, MAN M3275, MTU Type 2 , MACK EO-M+, SCANIA LDF-2 , CAT ECF-1.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10l i limenim bačvama od 180kg.
14
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX SUPER LONG SAE 15W-40
Multigradno mineralno motorno ulje iz grupe SHPD - LONG LIFE ulja. Namenjeno je za
podmazivanje četvorotaktnih dizel motora velikih snaga (sa i bez turbo grupe) teretnih
vozila, vozila gradskog i međugradskog prevoza, poljoprivredne mehanizacije, građevinskih
mašina, koji rade u teškim uslovima rada i pri velikim opterećenjima.
Posebno se preporučuje za podmazivanje EURO 2 motora komercijalnih vozila.
Prednosti
• Pouzdan rad motora u svim uslovima i režimima rada.
• Oksidaciono i termički stabilno motorno ulje na visokim radnim temperaturama.
• Niža isparljivost.
• Kompatibilnost sa zaptivnim materijalima.
• Produžen period izmene.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J300 15W-40, ACEA E3/B3/B4/A3,
API CG-4/CF-4/CF/SL, MB 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-2, MB 229.1, MACK EO-L,
MTU DDC Type 2
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L, 10L, limenim bačvama od 180kg i
autocisternama.
GALAX SUPER LONG SAE 20W-50
Multigradno mineralno motorno ulje iz grupe SHPD - LONG LIFE ulja. Namenjeno je za
podmazivanje četvorotaktnih dizel motora velikih snaga (sa i bez turbo grupe) teretnih
vozila, vozila gradskog i međugradskog prevoza, poljoprivredne mehanizacije, građevinskih
mašina, koji rade u teškim uslovima rada i pri velikim opterećenjima.
Prednosti
• Obezbeđuje pouzdanan rad motora u svim uslovima i režimima rada.
• Oksidaciono i termički stabilno motorno ulje na visokim radnim temperaturama.
• Odlična zaštita motora od habanja.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: J300 (20W-50), ACEA E3/B3/B4, API CG-4/CF-4/CF,
MB 228.3.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L, limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
GALAX SUPER LONG SAE 10W
Specijalno monogradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje hidrauličnih
uređaja građevinskih mašina.
Prednosti
• Izuzetna zaštita od habanja.
• Dobra zaštita od rđe i korozije.
• Dobra oksidaciona stabilnost.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J 300 (10W), API CF.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 170kg.
15
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX EURO 4 Low SAPS SAE 10W-40
Sintetsko multigradno motorno ulje nove generacije, XHPDO (eXtra High Performance
Diesel Oil) kvaliteta, namenjeno za podmazivanje savremenih dizel motora komercijalnih
vozila koji zadovoljavaju EURO 4 zahteve izduvne emisije, imaju ugrađen EGR i sistem za
obradu izduvnih gasova (DPF, SCR,...).
Prednosti
• Obezbeđuje efikasnost i dugotrajnost sistema za obradu izduvnih gasova.
• Izuzetna disperzantna i deterdžentna svojstva.
• Izuzetno smanjeno habanje klipnih prstenova i košuljica cilindara.
• Veoma nizak sadržaj sulfatnog pepela, fosfora i sumpora (tehnologija “low SAPS”).
• Obezbeđuje pouzdan rad motora u svim uslovima i režimima rada.
• Produžen period izmene.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J300 (10W-40), ACEA E6-04, ACEA E4-99 izd.3,
MB 228.51, MB 228.5, MAN M3477, MAN M3277, MTU Type 3.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L i limenim bačvama od 170kg.
GALAX UNIA SAE 15W-40
Multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora
putničkih automobila, kao i dizel motora komercijalnih vozila (Mixed Fleet).
Pogodno je ne samo za moderne motore, već i za motore klasičnih konstrukcija (pre 1992
godine).
Prednosti
• Odlična kontrola stvaranja naslaga u motoru.
• Odlična zaštita od habanja i korozije.
• Stabilna viskoznost unutar gradacije.
• Dobra oksidaciona stabilnost ulja.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J300 (15W-40), ACEA A3/B3/B4/E2, MACK EO-L,
API CG-4/CF-4/CF/SL, MB 228.3/228.1, MAN 271 , Volvo VDS, MB 229.1, MTU Type 2.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L, limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
GALAX SUPER 3 SAE 15W-40
Multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel i benzinskih motora
klasičnih konstrukcija.
Preporučuje se za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila, autobusa, kamiona,
poljoprivrednih i građevinskih mašina.
Prednosti
• Pouzdan rad motora pri velikim opterećenjima i visokim radnim temperaturama.
• Lak hladan start.
• Dobra oksidaciona i termička stabilnost na visokim radnim temperaturama.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J 300 (15W-40), API CF-4/CD/SG, MB 227.1.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 10L, limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
16
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX SUPER 3 SAE 20W-50
Multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel i benzinskih motora
klasičnih konstrukcija komercijalnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina.
Prednosti
• Pouzdan rad motora pri velikim opterećenjima i visokim radnim temperaturama.
• Pouzdan rad motora kod kojih je povećana potrošnja ulja, smanjena kompresija i
povećano dimljenje na izduvu.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J 300 (20W-50), API CF-4/CD/SG, MB 227.1.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L, limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
GALAX SUPER 3 SAE 10W
Monogradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje hidrauličnih uređaja
građevinskih mašina.
Prednosti
• Siguran rad uređaja u svim uslovima i režimima rada.
• Dobra oksidaciona i termička stabilnost na visokim radnim temperaturama.
• Dobre niskotemperaturne karakteristike.
Zadovoljava specifikacije: SAE J 300 (10W), API CD/SF.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 170kg i autocisternama.
GALAX SUPER 3 SAE 30
Monogradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora.
Prednosti
• Pouzdan rad motora vozila starije generacije koji se dugo nalaze u eksploataciji.
• Zaštita od habanja na visokim temperaturama.
• Održava motor čistim.
Zadovoljava specifikacije: SAE J300 (30), API CD/SF.
isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L, 10L, limenim bačvama od 180kg i
autocisternama.
GALAX SUPER 3 SAE 40
Monogradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora.
Prednosti
• Obezbeđuje siguran rad motora vozila starije generacije koji se dugo nalaze u
eksploataciji.
• Poseduje dobru oksidacionu i termičku stabilnost na visokim radnim temperaturama i
zaštitu motora od habanja.
Zadovoljava specifikacije: SAE J 300 (40), API CD/SF.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L, limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
17
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX SUPER 3 SAE 50
Monogradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora vozila.
Prednosti
• Obezbeđuje pouzdan rad motora starije generacije koji se dugo nalaze u eksploataciji.
• Dobra oksidaciona i termička stabilnost na visokim radnim temperaturama i zaštita
motora od habanja.
Zadovoljava specifikacije: SAE J 300 (50), API CD/SF.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L, limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
GALAX SUPER GM 40
Specijalno motorno ulje namenjeno za podmazivanje GENERAL MOTORS-ovih dvotaktnih
dizel motora, kod kojih se zahteva sadržaj sulfatnog pepela ispod 1%. Takođe se preporučuje
i za podmazivanje gasmotornih kompresora kod kojih proizvođač zahteva sadržaj sulfatnog
pepela između 0.5 – 1.0 % (White Superior).
Prednosti
• Obezbeđuje siguran rad motora u svim uslovima i režimima rada.
• Poseduje dobru oksidacionu i termičku stabilnost na visokim radnim temperaturama.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J 300 (40), SRPS ISO 6743-0 (ISO L-E),
API CF-2/SF, JASO MA.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L, limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
18
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
ULJA ZA BENZINSKE DVOTAKTNE MOTORE SA VAZDUŠNIM
HLAĐENJEM
GALAX DITAKTOL ULTRA
Vrhunsko polusintetsko motorno ulje namenjeno za podmazivanje svih tipova dvotaktnih
benzinskih motora sa vazdušnim hlađenjem, putem mešanja ulja sa gorivom, u odnosu koji
preporučuje proizvođač motora. Specijalno je formulisano da zadovolji najoštrije zahteve
kvaliteta koje propisuju proizvođači motornih testera HUSQVARNA i STIHL, proizvođači
mopeda i skutera PIAGGIO i dr. Mazivu je dodat rastvarač, čime je postignuta odlična
mešljivost s gorivom, a dodatak sintetskog fluida sprečava stvaranje naslaga u izduvnom
sistemu i smanjuje dimljivost izduvnih gasova.
Prednosti
• Odlična mešljivost sa gorivom.
• Izvanredna zaštita izduvnog sistema od stvaranja naslaga.
• Smanjena dimljivost izduvnih gasova.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-15 (L-EGD+), SAE J 1536 grupa III,
SRPS ISO 13738 (ISO L-EGD+), HUSQVARNA 242, PIAGGIO HEXAGON, STIHL
Isporučuje se u: plastičnim kanticama 0.25L, 0.5L, 1L, 4L, 10L i limenim bačvama od 170 kg.
GALAX DITAKTOL
Mineralno ulje namenjeno za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora sa vazdušnim
hlađenjem, putem mešanja ulja sa gorivom u odnosu koji preporučuje proizvođač motora.
Upotrebljava se za podmazivanje motocikala, mopeda, poljoprivrednih mašina, motornih
testera, pumpi, agregata za električnu struju i drugih motora gde se ne zahteva smanjena
dimljivost izduvnih gasova.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-15 (L-EGB), SRPS ISO 13738 ( L-EGB), JASO FB.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 0.5L, 4L , 10 L i limenim bačvama od 180 kg.
19
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
ULJA ZA VANBRODSKE BENZINSKE DVOTAKTNE MOTORE SA
VODENIM HLAĐENJEM
GALAX NAUTIK EKO
Sintetsko motorno ulje namenjeno za podmazivanje vanbrodskih dvotaktnih benzinskih
motora sa vodenim hlađenjem, putem mešanja ulja sa gorivom, u odnosu koji preporučuje
proizvođač motora. Formulisano je od specijalno odabrane mešavine sintetskih baznih ulja
i bespepelnog paketa aditiva, koje karakteriše visok stepen biodegradabilnosti. Obezbeđuje
pouzdan rad motora, održava ga čistim i štiti od rđe u toku dugih vremenskih perioda
mirovanja.
Mazivu je dodat rastvarač, čime je postignuta odlična mešljivost s gorivom.
Prednosti
• Odlična mešljivost sa gorivom.
• Izvanredna zaštita izduvnog sistema od stvaranja naslaga.
• Biodegradabilno mazivo.
• Pruža efikasnu zaštitu od rđe.
Zadovoljava specifikacije: NMMA TC-W3®, SAE J1536 grupa III.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 0.25L i 1L.
ULJA ZA PRVO PUNJENJE I ANTIKOROZIONU ZAŠTITU
GALAX GLX 2 PP SAE 20W-30
Multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za prvo punjenje benzinskih motora
fabrike automobila Zastava.
Prednosti
• Dobra antikoroziona zaštita.
• Siguran rad motora u periodu uhodavanja ili povremenog rada.
Zadovoljava specifikacije: SAE J300 (20W-30), API SF/CC,
Zahtevi proizvođača vozila: ZASTAVA Std. 9.55535.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
GALAX KC
Motorno ulje namenjeno za antikorozionu zaštitu i podmazivanje benzinskih i dizel motora.
Prednosti
• Dobra antikoroziona zaštita.
• Siguran rad motora u periodu uhodavanja ili povremenog rada.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-0 (ISO L-E), SAE J300 (10W, 30, 50),
MIL- L- 21260A tip 1, MIL- L- 21260B, MIL-L-2104B.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
20
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
ULJA ZA ŽELEZNIČKE LOKOMOTIVE
GALAX DL-40 BN 17
Specijalno mineralno motorno ulje bez cinka, namenjeno za podmazivanje dvotaktnih dizel
motora železničkih lokomotiva, koji imaju ugrađene ležajeve osovinica klipova od legure
srebra. Proizvod ne sadrži hlor što ga čini ekološki prihvatljivim.
Prednosti
• Efikasna zaštita od habanja .
• Izvanredna zaštita od stvaranja naslaga u motoru.
• Dobra oksidaciona i termička stabilnost.
• Ne sadrži hlorna jedinjenja.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SRPS ISO 6743-0 (L-E), SAE J 300 (40), API CF,
LMOA gen. V.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 180kg.
GALAX DL-40
Specijalno mineralno motorno ulje bez cinka namenjeno za podmazivanje dvotaktnih dizel
motora železničkih lokomotiva, koji imaju ugrađene ležajeve osovinica klipova od legure
srebra. Proizvod ne sadrži hlor što ga čini ekološki prihvatljivim.
Prednosti
• Efikasna zaštita od habanja.
• Izvanredna zaštita od stvaranja naslaga u motoru.
• Dobra oksidaciona i termička stabilnost.
• Ne sadrži jedinjenja hlora.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SAE J 300 (40), API CD/CF-2/CF,
LMOA gen. IV/IV Long life/V, EMD GM, GE.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 180kg.
21
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
ULJA ZA ZUPČASTE PRENOSNIKE, MENJAČE I DIFERENCIJALE
HIPOL SINT TDL SAE 75W-90
Vrhunsko, potpuno sintetsko menjačko ulje na bazi diestara/PAO i EP paketa aditiva.
Namenjeno je za podmazivanje menjača i zadnjih osovina putničkih i komercijalnih vozila,
odnosno prenosnika gde uslovi rada zahtevaju maziva sa relativno velikom viskoznošću i
odličnom sposobnošću podnošenja ekstremnih pritisaka i udarnih opterećenja u širokom
temperaturnom opsegu.
Prednosti
• Omogućava efikasno podmazivanje manuelnih menjača motornih vozila.
• Visoka termička i oksidaciona stabilnost.
• Visok i stabilan indeks viskoznosti.
• Izuzetno poboljšane niskotemperaturne karakteristike.
• Smanjuje habanje zupčanika menjača.
• Odlična stabilnost na smicanje.
• Sprečava stvaranje taloga i korozije.
• Produžen period izmene.
Zadovoljava specifikacije: J306 (75W-90), API GL - 5, MAN 3343SL, ZF TE-ML 02/ 05/ 08/12.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L i limenim bačvama od 180kg.
HIPOL LD (SAE 90, 85W-90, 80W-90)
Mineralna menjačka ulja koja se preporučuju za podmazivanje mehaničkih menjača i
diferencijala putničkih i komercijlnih vozila koji rade u uslovima ekstremnih brzina i obrtnih
momenata i ekstremnih i udarnih opterećenja. Koriste se i za podmazivanje mehaničkih
prenosnika različitih tipova mehanizacije u kojima je proizvođač predvideo upotrebu maziva
kvaliteta API GL-5.
Omogućava produženi period izmene prema preporukama proizvođača transmisije.
Prednosti
• Efikasno podmazivanje i podnošenje pritisaka u najtežim uslovima eksploatacije.
• Izuzetna zaštita od korozije i habanjа.
• Stabilna viskoznost u širokom opsegu radnih temperatura.
• Visoka stabilnost na smicanje.
• Izuzetna termička i oksidaciona stabilnost.
• Odlične niskotemperaturne karakteristike.
• Produžen period izmene.
Zadovoljava specifikacije: SAE J306 (90,85W-90,80W-90), MIL- L- 2105 (gradacija 90),
MIL-L-2105D (gradacija 80W-90), API GL - 5, MAN 342N, ZF TE-ML 05A, 07A, 16B/C, 17B,19/B,
MB 235.0, VOLVO 97310 , DAF, RENAULT.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L i autocisternama.
22
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX TRANS TO
Ulje prvenstveno namenjeno za podmazivanje Caterpillar prenosnika i pogonskih
mehanizama, spojnica i mokrih kočnica kod kojih je predviđena upotreba TO-4 ili
TO-2 fluida. Pored toga upotrebljava se u hidrostatičkim prenosnicima, pretvaračima
momenta i hidrauličnim sistemima različitih tipova mehanizacije kao i za podmazivanje
nesinhronizovanih menjača i zadnjih osovina teških kamiona i autobusa drugih proizvođača
koji predviđaju upotrebu ovog tipa fluida.
Prednosti
• Smanjuje habanje zupčanika menjača.
• Kontroliše vibriranje kočnica.
• Obezbeđuje veću kočionu silu.
• Produžava vek diska kvačila i do 45%.
• Eliminiše proklizavanje.
• Obezbeđuje povećanu nosivost i trajnost sklopova.
Zadovoljava specifikacije: SAE J300 (10W, 30, 50), CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4,
API MT-1, CF-2, KOMATSU MICRO CLUTCH, ZF TE-ML 01,03 , Eaton Fuller.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L i limenim bačvama od 180kg.
HIPOL Trans
Menjačko ulje mineralne osnove namenjeno za podmazivanje spiralno-konusnih i hipoidnih
zupčastih prenosnika koji rade u umerenim radnim uslovima, bez udarnih opterećenja.
Široko se primenjuje za podmazivanje mehaničkih menjača putničkih, teretnih vozila i raznih
tipova mehanizacije u kojima je proizvođač predvideo upotrebu maziva kvaliteta API GL-4.
Prednosti
• Omogućava efikasno podmazivanje mehaničkih menjača motornih vozila.
• Smanjuje habanje zupčanika menjača.
• Održava stabilnu viskoznost u širokom opsegu radnih temperatura.
• Sprečava stvaranje taloga i korozije .
Zadovoljava specifikacije: SAE J306 (80W, 85W-90, 90), API GL - 4, MB 235.1, MAN 341N,
ZF TE-ML 02A/16A/17A/19A.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L i limenim bačvama od 180kg.
23
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
HIPOL Trans SAE 80
Menjačko ulje mineralne osnove namenjeno za podmazivanje spiralno-konusnih i hipoidnih
zupčastih prenosnika koji rade u umerenim radnim uslovima, bez udarnih opterećenja.
Široko se primenjuje za podmazivanje mehaničkih menjača putničkih, teretnih vozila i raznih
tipova mehanizacije u kojima je proizvođač predvideo upotrebu maziva kvaliteta API GL-4.
Prednosti
• Omogućava efikasno podmazivanje mehaničkih menjača motornih vozila.
• Smanjuje habanje zupčanika menjača.
• Održava stabilnu viskoznost u širokom opsegu radnih temperatura.
• Sprečava stvaranje taloga i korozije.
Zadovoljava specifikacije: SAE J306 (80), API GL - 4.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 180kg.
HIPOL B SAE 80W i SAE 80W-90
Mineralno menjačko ulje koje se preporučuje za podmazivanje mehaničkih menjača
i diferencijala putničkih i komercijalnih vozila, odnosno hipoidnih, spiralno-koničnih i
zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina i malih obrtnih momenata,
malih brzina i velikih obrtnih momenata ili velikih brzina i udarnih opterećenja. Koristi se i za
podmazivanje mehaničkih prenosnika različitih tipova mehanizacije u kojima je proizvođač
predvideo upotrebu maziva kvaliteta API GL-5.
Prednosti
• Dobro podnošenje opterećenja.
• Dobra zaštita od rđe i korozije.
• Dobre niskotemperaturne karakteristike.
Zadovoljava specifikacije: SAE J 306 (80W, 80W-90), API GL-5, MIL-L2105D*- (Važi samo za
gradaciju SAE 80W-90)
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L (gradacija 80W), limenim bačvama od
180kg i autocisternama.
HIPOL B SAE 85W-90
Mineralno menjačko ulje koje se preporučuje za podmazivanje mehaničkih menjača
i diferencijala putničkih i komercijalnih vozila, odnosno hipoidnih, spiralno-koničnih i
zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina i malih obrtnih momenata,
malih brzina i velikih obrtnih momenata ili velikih brzina i udarnih opterećenja. Koristi se i za
podmazivanje mehaničkih prenosnika različitih tipova mehanizacije u kojima je proizvođač
predvideo upotrebu maziva kvaliteta API GL-5.
Prednosti
• Dobro podnošenje opterećenja.
• Dobra zaštita od rđe i korozije.
• Dobre niskotemperaturne karakteristike.
Zadovoljava specifikacije: SAE J 306 (85W – 90), API GL-5, MAN 342N.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
24
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
HIPOL B SAE 85W-140
Mineralno menjačko ulje koje se preporučuje za podmazivanje mehaničkih menjača
i diferencijala putničkih i komercijalnih vozila, odnosno hipoidnih, spiralno-koničnih i
zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina i malih obrtnih momenata,
malih brzina i velikih obrtnih momenata ili velikih brzina i udarnih opterećenja. Koristi se i za
podmazivanje mehaničkih prenosnika različitih tipova mehanizacije u kojima je proizvođač
predvideo upotrebu maziva kvaliteta API GL-5.
Prednosti
•
Dobro podnošenje opterećenja.
•
Dobra zaštita od rđe i korozije.
•
Dobre niskotemperaturne karakteristike.
Zadovoljava specifikacije: J 306 (85W - 140), API GL-5, MIL-L 2105D.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 10L, limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
HIPOL B SAE 90
Mineralno menjačko ulje koje se preporučuje za podmazivanje mehaničkih menjača
i diferencijala putničkih i komercijalnih vozila, odnosno hipoidnih, spiralno-koničnih i
zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina i malih obrtnih momenata,
malih brzina i velikih obrtnih momenata ili velikih brzina i udarnih opterećenja. Koristi se i za
podmazivanje mehaničkih prenosnika različitih tipova mehanizacije u kojima je proizvođač
predvideo upotrebu maziva kvaliteta API GL-5.
Prednosti
• Dobro podnošenje opterećenja.
• Dobra zaštita od rđe i korozije.
• Dobra oksidaciona i termička stabilnost .
Zadovoljava specifikacije: SAE J 306 (90), API GL-5, MIL-L 2105 , MAN 342N.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L ,limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
HIPOL B SAE 140
Mineralno menjačko ulje koje se preporučuje za podmazivanje mehaničkih menjača
i diferencijala putničkih i komercijalnih vozila, odnosno hipoidnih, spiralno-koničnih i
zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina i malih obrtnih momenata,
malih brzina i velikih obrtnih momenata ili velikih brzina i udarnih opterećenja. Koristi se i za
podmazivanje mehaničkih prenosnika različitih tipova mehanizacije u kojima je proizvođač
predvideo upotrebu maziva kvaliteta API GL-5.
Prednosti
• Dobro podnošenje opterećenja.
• Dobra zaštita od rđe i korozije.
• Dobra oksidaciona i termička stabilnost.
Zadovoljava specifikacije: SAE J 306 (140), API GL-5.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama 1L, 10L i limenim bačvama od 180kg.
25
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
ULJA ZA AUTOMATSKU TRANSMISIJU
GALAX ATF III
Ulje namenjeno za podmazivanje automatskih transmisionih sistema tipa General Motors.
Koristi se i kod upravljačkih sistema servo uređaja putničkih i komercijalnih vozila, konvertora
momenta, hidrauličnih spojki i ostalih hidrauličnih sistema kod kojih proizvođač zahteva
upotrebu fluida tipa DEXRON III. GALAX ATF III obezbeđuje produženi period izmene prema
preporukama proizvođača transmisije.
Prednosti
• Visoka termička i oksidaciona stabilnost.
• Vrhunska zaštita od korozije i habanja.
• Odlična stabilnost na smicanje.
• Izuzetne niskotemperaturne karakteristike.
• Stabilna viskoznost u širokom opsegu temperatura.
Zadovoljava specifikacije: GENERAL MOTORS DEXRON® III, FORD MERCON ®( revidiran),
ALLISON C-4, MERCEDES BENZ 236.1, ZF TE - ML 09/ 11/ 14, VOITH G.607, CATERPILLAR TO-2.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L i limenim bačvama od 170kg.
GALAXMATIC DAC
Niskoviskozno ulje namenjeno za podmazivanje automatskih transmisionih sistema tipa
General Motors. Koristi se i kod upravljačkih sistema - servo uređaja putničkih i komercijalnih
vozila, konvertora momenta, hidrauličnih spojki i ostalih hidrauličnih sistema kod kojih
proizvođač zahteva upotrebu fluida tipa DEXRON IID.
Prednosti
• Visoka termička i oksidaciona stabilnost.
• Odlična zaštita od korozije i habanja.
• Odlična stabilnost na smicanje.
• Dobre niskotemperaturne karakteristike.
• Stabilna viskoznost u širokom opsegu temperatura.
Zadovoljava specifikacije: DEXRON® IID, ALLISON C-4, ZF TE-ML 09B / 14A, VOITH 55.6335,
MERCEDES BENZ 236.1 & 236.5 , CATERPILLAR TO-2.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, limenim bačvama od 170kg i autocisternama.
26
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAXMATIC SUFFIX A
Mineralno ulje namenjeno za podmazivanje automatskih transmisija, konvertora momenta,
servo upravljača, hidrauličnih spojnica i teških vozila i mašina u kojima je proizvođač
predvideo upotrebu fluida kvaliteta DEXRON TYPE A SUFFIX A.
Prednosti
• Efikasno podmazivanje.
• Odlične niskotemperaturne karakteristike.
• Dobra zaštita od rđe i korozije.
• Izvanredna kompatibilnost sa zaptivkama.
Zahtevi proizvođača vozila: DEXRON Type A Suffix A.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L i limenim bačvama od 180kg.
GALAXMATIC TA C-3
Specijalno monogradno transmisiono ulje koje se primenjuje kao fluid za prenosnike
firme Detroit Diesel Allison, pretvarače obrtnog momenta i servo upravljače rudarskih,
građevinskih i drugih mašina u kojima proizvođač predviđa upotrebu fluida DD Allison C-3.
Prednosti
• Dobra oksidaciona i termička stabilnost.
• Dobra zaštita od rđe i korozije.
• Odlične niskotemperaturne karakteristike.
Zadovoljava specifikacije: Detroit Diesel Allison C - 3.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 170kg (SAE 10W), limenim bačvama od 180kg
(SAE 30W) i autocisternama.
27
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
ULJA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU
GALAX TRAKTOL HT PREMIUM
Vrhunsko mineralno hidraulično-transmisiono ulje koje se koristi u savremenim
transmisionim sklopovima, pogonskim osovinama, zupčastim prenosnicima, mokrim
kočnicama i hidrauličnim sistemima. Obezbeđuje vrhunske performanse u podmazivanju
sklopova poljoprivredne i građevinske mehanizacije u različitim uslovima eksploatacije.
Prednosti
• Visok indeks viskoznosti.
• Izuzetna zaštita od rđe i korozije.
• Vrhunske niskotemperaturne karakteristike.
• Odlične antihabajuće i EP karakteristike.
• Izuzetne frikcione karakteristike.
• Smanjeni troškovi eksploatacije.
• Odlična kompatibilnost sa elastomerima.
Zadovoljava specifikacije: JOHN DEERE JDM J20C, Ford M2C 134D,
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, MASSEY FERGUSON FNHA-2-C-201.00,
WHITE FARM Q-1826, Allison C–4* samo za poljoprivrednu mehanizaciju, Caterpillar TO- 2.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 4L, 10L i limenim bačvama od 180 kg.
GALAX TRAKTOL HT
Mineralno hidraulično-transmisiono ulje namenjeno za podmazivanje visoko opterećenih
transmisija, diferencijala, hidrauličnih, upravljačkih sistema i hidrostatičkih sklopova u
poljoprivrednoj, građevinskoj i industrijskoj mehanizaciji.
Prednosti
• Smanjeni troškovi eksploatacije.
• Odlična zaštita od habanja.
• Odlična zaštita od rđe i korozije.
• Odlična kompatibilnost sa elastomerima.
Zadovoljava specifikacije: FORD M2C-86B, MASSEY FERGUSON M – 1135,
JOHN DEERE J 14B/C, IMT.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 4L, 10L i limenim bačvama od 180 kg.
28
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX TRAKTOL MHT PREMIUM SAE 10W-30
Mineralno super traktorsko univerzalno ulje (STOU) namenjeno za podmazivanje sklopova
poljoprivredne mehanizacije: motora, transmisije, hidrauličnog sistema i mokrih kočnica.
Obezbeđuje vrhunske performanse sklopova u poljoprivrednoj mehanizaciji u različitim
uslovima eksploatacije.
Prednosti
• Izuzetna oksidaciona stabilnost.
• Sigurna zaštita motora pri različitim uslovima eksploatacije.
• Stvaranje naslaga i lakova pri svim radnim temperaturama svodi na minimum.
• Odlična filtrabilnost.
• Postojano i bešumno kočenje.
Zadovoljava specifikacije: SAE J300 (10W-30), API CE/SF, API GL-4, ZF TE ML 06 part B & C,
ALLISON C4, MASSEY FERGUSON M1139 / M1144, JOHN DEERE J27, FORD M2C 159B,
FNH Material Specifications 82009201/2/3, MASSEY FERGUSON M1135 / M1143,
FORD M2C 134D, JOHN DEERE J20C.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 4L, 10L i limenim bačvama od 180 kg.
GALAX TRAKTOL MHT SAE 15W-30
Mineralno super traktorsko univerzalno ulje (STOU) namenjeno za podmazivanje sklopova
poljoprivredne mehanizacije: motora, transmisije, hidrauličnog sistema i mokrih kočnica.
Obezbeđuje pouzdan i dugotrajan rad motora i drugih sistema traktora u svim uslovima
eksploatacije.
Prednosti
• Poseduje dobru oksidacionu stabilnost.
• Obezbeđuje neprekidnu zaštitu motora u svim uslovima eksploatacije.
• Svodi na minimum stvaranje naslaga i lakova pri svim radnim temperaturama
• Odlična filtrabilnost
• Primena specijalnog modifikatora trenja u formulaciji omogućava postojano i bešumno
kočenje
Zadovoljava specifikacije: SAE J300 (15W-30), API CD/SE, API GL-4, ZF TE ML 06 B&C,
MASSEY FERGUSON M1139, FORD M2C 159B, IMT, MASSEY FERGUSON M1135.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 4L, 10L i limenim bačvama od 180 kg,
29
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX TRAKTOL MHT SAE 15W-40
Mineralno super traktorsko univerzalno ulje (STOU) namenjeno za podmazivanje
sklopova poljoprivredne mehanizacije: motora, transmisije, hidrauličnog sistema i mokrih
kočnica. Obezbeđuje pouzdan i dugotrajan rad motora, ostalih sklopova traktora i druge
poljoprivredne mehanizacije u svim uslovima eksploatacije.
Prednosti
• Poseduje dobru oksidacionu stabilnost.
• Obezbeđuje neprekidnu zaštitu motora u svim uslovima eksploatacije.
• Svodi na minimum stvaranje naslaga i lakova pri svim radnim temperaturama.
• Odlična filtrabilnost.
• Primena specijalnog modifikatora trenja u formulaciji omogućava postojano i bešumno
kočenje.
Zadovoljava specifikacije: SAE J300 (15W-40), API CD/SE, API GL-4, ZF TE ML 06 B&C,
JOHN DEERE J27, FORD M2C 159B, IMT.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 4L, 10L i limenim bačvama od 180 kg.
ULJA ZA AMORTIZERE I KIPER UREĐAJE
ULJE ZA AMORTIZERE TIP A
Ulje namenjeno za punjenje i podmazivanje amortizera koje odgovara zahtevima proizvođača
amortizera Armstrong Co.
Prednosti
• Dobra antikoroziona i antihabajuća svojstva.
• Siguran rad amortizera u dužem periodu eksploatacije.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (ISO L-H), ARMSTRONG P.C.7884.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 180kg .
ULJE ZA AMORTIZERE TIP RBP
Ulje za hidraulične amortizere koji su izloženi velikim temperaturnim promenama.
Prednosti
• Dobra antikoroziona i antihabajuća svojstva.
• Visok indeks viskoziteta.
• Siguran rad amortizera u dužem periodu eksploatacije.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (ISO L-H), PEUGEOT X 71211, FIAT St. 55598.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 180kg.
30
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
KOČNE TEČNOSTI
AT – 5.1
Sintetska (nenaftna i nesilikonska) kočna tečnost. Upotrebljava se u hidrauličnim prenosnim
mehanizmima za kočenje i hidrauličnim komandama spojnica motornih vozila u skladu sa
preporukama njihovih proizvođača i navedenim specifikacijama kvaliteta.
Prednosti
• Maksimalno povećana pouzdanost kočenja u svim uslovima.
• Odlična zaštita kočnog sistema.
• Strogo kontrolisan kvalitet.
• Posebno pogodna za vozila sa ASC i ABS sistemima.
Zadovoljava specifikacije: FMVSS 116 (DOT 5.1), SAE J 1703; ISO 4925.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 0.25L, 0.5L i limenim bačvama od 210kg.
AT - 4
Sintetska (nenaftna) kočna tečnost. Upotrebljava se u hidrauličnim prenosnim mehanizmima
za kočenje i hidrauličnim komandama spojnica motornih vozila u skladu sa preporukama
njihovih proizvođača i navedenim specifikacijama kvaliteta.
Prednosti
• Povećana pouzdanost kočenja u svim uslovima.
• Dobra zaštita kočnog sistema.
• Strogo kontrolisan kvalitet.
Zadovoljava specifikacije: SRPS H.Z2.100 tip 2, FMVSS 116 (DOT 4), SAE J 1703.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 0.25L, 0.5L i limenim bačvama od 210kg.
AT - 2
Sintetska (nenaftna) kočna tečnost. Upotrebljava se u hidrauličnim prenosnim mehanizmima
za kočenje i hidrauličnim komandama spojnica motornih vozila u skladu sa preporukama
njihovih proizvođača i navedenim specifikacijama kvaliteta.
Prednosti
• Pouzdanost kočenja u svim uslovima.
• Dobra zaštita kočnog sistema.
• Strogo kontrolisan kvalitet.
Zadovoljava specifikacije: SRPS H.Z2.100 tip 1, FMVSS 116 (DOT 3), SAE J 1703.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 0.25L, 0.5L i limenim bačvama od 210kg.
31
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
ANTIFRIZI
KORSANTIN LONG LIFE 100
Koncentrat sredstva za hlađenje na bazi monoetilen glikola. Sadrži paket inhibitora korozije
na bazi organskih kiselina (OAT) bez silikata, koje obezbeđuju sigurnu zaštitu svih metalnih
delova motora uključujući aluminijumske i gvozdene legure.
Sinergizam delovanja mono i di-karboksilnih kiselina u sredstvu za hlađenje obezbeđuje
zaštitu od najmanje 650 000 km za komercijalna vozila i 250 000km za putnička vozila. Ne
sadrži potencijalno štetne aditive, kao što su: nitriti, amini i fosfati, što doprinosi bezbednijoj
životnoj sredini. Razvijen je da zadovolji najstrožije zahteve proizvođača motora.
Pre upotrebe razblažiti vodom prema tabeli mešanja.
Obezbeđuje
• Efikasnost i dugotrajnost – 5 godina.
• Sigurnu zaštitu od pregrevanja.
• Smanjene troškove održavanja.
• Odličnu kavitacionu zaštitu pumpe.
• Izuzetnu zaštitu od korozije svih delova rashladnog sistema izrađenih od različitih legura.
• Kompatibilnost sa elastomernim materijalima.
• Odličnu kompatibilnost sa tvrdom vodom.
Zadovoljava specifikacije: Audi/Seat/Skoda/VW (TL-774 F = G 12+),
Opel/Saab GM 6277M (+B040 1065), Ford-Jaguar/Ford CMR 8229/WSS-M97B44-D,
Mazda MEZ MN 121D, Suzuki, Isuzu, Komatsu 07.892 (2001), Leyland-DAF DW03245403,
MAN 324 Typ SNF, MAN-Steyr/MAN B&W AG, MAN 324/D36 5600,
Deutz/MWM (0199-99-1115 (2)/0199-99-2091 (4), John Deere JDMH5,
VOLVO 128 6083 / 002, BS 6580, French Standards NFR 15-601,
Japanese Standards JASO M325/JIS K2234, ASTM(D3306/D4656), SAE J1034,
NATO Standard S-759, Renault-Mack 014 GS 17009,
Renault-Renault RNUR/Renault-Renault RVI 41-01-001/- -Q Type D/41-01-001/- -Q Type D,
Rover-Landrover cfr Rover, Scania TB 1451/TI 2-98 08 13 TB, MB325.3,
Cummins/ Cummins-Wärtsilä IS series & N14/32-9011.
.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L i limenim bačvama od 220 kg.
32
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
KORSANTIN LONG LIFE 40
Sredstva za hlađenje na bazi monoetilen glikola. Sadrži paket inhibitora korozije na bazi
organskih kiselina (OAT) bez silikata, koje obezbeđuju sigurnu zaštitu svih metalnih delova
motora uključujući aluminijumske i gvozdene legure.
Sinergizam delovanja mono i di-karboksilnih kiseline u sredstvu za hlađenje obezbeđuje
zaštitu od najmanje 650 000 km za komercijalna vozila i 250 000km za putnička vozila. Ne
sadrži potencijalno štetne aditive, kao što su: nitriti, amini i fosfati, što doprinosi bezbednijoj
životnoj sredini.
Razvijen je da zadovolji najstrožije zahteve proizvođača motora.
Obezbeđuje
• Efikasnost i dugotrajnost – 5 godina.
• Sigurnu zaštitu od pregrevanja.
• Smanjeni troškovi održavanja.
• Odličnu kavitacionu zaštitu pumpe.
• Izuzetnu zaštitu od korozije svih delova rashladnog sistema izrađenih od različitih legura.
• Kompatibilnost sa elastomernim materijalima.
• Odličnu kompatibilnost sa tvrdom vodom.
Zadovoljava specifikacije: Audi/Seat/Skoda/VW (TL-774 F = G 12+),
Opel/Saab GM 6277M (+B040 1065), Ford-Jaguar/Ford CMR 8229/WSS-M97B44-D,
Mazda MEZ MN 121D, Suzuki, Isuzu, Komatsu 07.892 (2001), Leyland-DAF DW03245403,
MAN 324 Typ SNF, MAN-Steyr/MAN B&W AG, MAN 324/D36 5600,
Deutz/MWM (0199-99-1115 (2)/0199-99-2091 (4), John Deere JDMH5,
VOLVO 128 6083 / 002, BS 6580, French Standards NFR 15-601,
Japanese Standards JASO M325/JIS K2234, ASTM(D3306/D4656), SAE J1034,
NATO Standard S-759, Renault-Mack 014 GS 17009,
Renault-Renault RNUR/Renault-Renault RVI 41-01-001/- -Q Type D/41-01-001/- -Q Type D,
Rover-Landrover cfr Rover, Scania TB 1451/TI 2-98 08 13 TB, MB325.3,
Cummins/ Cummins-Wärtsilä IS series & N14/32-9011.
.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L i limenim bačvama od 220 kg.
33
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
KORSANTIN EURO 100
Koncentrat sredstva za hlađenje na bazi monoetilenglikola. Sadrži paket inhibitora korozije
na bazi silikata i organskih kiselina. Ne sadrži potencijalno štetne aditive, kao što su: nitriti,
amini i fosfati, što doprinosi bezbednijoj životnoj sredini.Preporučuje se za rashladne sisteme
svih tipova motora SUS. Razvijen je da zadovolji najstrožije zahteve proizvođača motora.
Pre upotrebe razblažiti vodom prema tabeli mešanja.
Obezbeđuje
• Efikasnost i dugotrajnost – 3 godine.
• Sigurnu zaštitu od mržnjenja.
• Sigurnu zaštitu od pregrevanja.
• Pouzdanu zaštitu od korozije svih delova rashladnog sistema izrađenih od različitih
legura.
• Kompatibilnost sa elastomernim materijalima.
• Odličnu kompatibilnost sa tvrdom vodom.
Zadovoljava specifikacije: BMW N 600 69.0, Daimler-Chrysler MS-7170/9769,
Ford SSM-97B 9102-A , Rover Rover / Landrover , GM-Opel QL 130100, GM-Saab 6901 599,
MAN 324 NF, MAN Steyr 324, Porsche TL-774C (G 11), VW/Audi/Seat/Skoda TL-774C (G11),
Saturn Saturn, SRPS H.Z2.010 Tip 1, BS 6580, ASTM D3306, AFNOR R15-601, SAE J1034,
NATO Standard S-759, Cummins 85T8-2 , Daimler-Chrysler 325.0 / 325.2,
Ford-Volvo cars 128 6083, JI Case (JIC-501), Lada TTM VAZ 1.97.717-97, MTU MTL 50489,
Volvo AB (Cars/Trucks) 128 6083 / 002.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L i limenim bačvama od 220kg.
KORSANTIN EURO 40
Sredstvo za hlađenje na bazi monoetilen glikola. Sadrži paket inhibitora korozije na bazi
silikata i organskih kiselina. Ne sadrži potencijalno štetne aditive, kao što su: nitriti, amini i
fosfati, što doprinosi bezbednijoj životnoj sredini. Preporučuje se za rashladne sisteme svih
tipova motora SUS. Razvijen je da zadovolji najstrožije zahteve proizvođača motora.
Obezbeđuje
• Efikasnost i dugotrajnost – 3 godine.
• Sigurnu zaštitu od mržnjenja.
• Sigurnu zaštitu od pregrevanja.
• Pouzdanu zaštitu od korozije svih delova rashladnog sistema izrađenih od različitih
legura.
• Kompatibilnost sa elastomernim materijalima.
• Odličnu kompatibilnost sa tvrdom vodom.
Zadovoljava specifikacije: BMW N 600 69.0, Daimler-Chrysler MS-7170/9769,
Ford SSM-97B 9102-A , Rover Rover / Landrover , GM-Opel QL 130100, GM-Saab 6901 599,
MAN 324 NF, MAN Steyr 324, Porsche TL-774C (G 11), VW/Audi/Seat/Skoda TL-774C (G11),
Saturn Saturn, SRPS H.Z2.010 Tip 1, BS 6580, ASTM D3306, AFNOR R15-601, SAE J1034,
NATO Standard S-759, Cummins 85T8-2 , Daimler-Chrysler 325.0 / 325.2,
Ford-Volvo cars 128 6083, JI Case (JIC-501), Lada TTM VAZ 1.97.717-97, MTU MTL 50489,
Volvo AB (Cars/Trucks) 128 6083 / 002.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L i limenim bačvama od 220kg.
34
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
KORSANTIN 100
Koncentrat rashladnog fluida za motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Izrađen je na bazi
monoetilenglikola (MEG) i odgovarajućih inhibitora korozije. Ne sadrži za čovekovu okolinu
potencijalno štetne aditive kao što su amini, fosfati i nitriti.
Preporučuje se korišćenje 30-50 % koncentracije u vodi. Koncentracija od 33 vol %
obezbeđuje temperaturu mržnjenja od –200C, dok se max. zaštita od mržnjenja (-690C)
postiže u koncentraciji od 68 vol %. Koncentracije više od 70 vol % se ne preporučuju.
KORSANTIN 100 obezbeđuje i odličnu zaštitu od korozije svih metala i legura (uključujući
legure aluminijuma kod aluminijumskih hladnjaka) koje se nalaze u rashladnom sistemu
motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Period upotrebe: 2 godine. Pre upotrebe razblažiti
vodom prema tabeli mešanja.
Obezbeđuje
• Zaštitu od korozije svih delova rashladnog sistema.
• Zaštitu od zamrzavanja.
• Zaštitu od pregrevanja.
• Kompatibilnost sa elastomernim materijalima.
• Stabilnost sa tvrdom vodom.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SRPS H.Z2.010 Tip 1, BS 6580, ASTM D3306,
AFNOR R15-601, SAE J1034.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 4L, limenim bačvama od 220kg i autocisternama.
KORSANTIN 40
Rashladno sredstvo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Izrađen je na bazi
monoetilenglikola (MEG) i odgovarajućih inhibitora korozije. Ne sadrži za čovekovu okolinu
potencijalno štetne aditive kao što su amini, fosfati i nitriti.
KORSANTIN 40 obezbeđuje sigurnu zaštitu rashladnog sistema od mržnjenja.
KORSANTIN 40 obezbeđuje i odličnu zaštitu od korozije svih metala i legura (uključujući
legure aluminijuma kod aluminijumskih hladnjaka) koje se nalaze u rashladnom sistemu
motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Period upotrebe: 2 godine.
Obezbeđuje
• Spreman za upotrebu.
• Zaštitu od korozije svih delova rashladnog sistema.
• Zaštitu od zamrzavanja.
• Zaštitu od pregrevanja.
• Kompatibilnost sa elastomernim materijalima.
• Stabilnost sa tvrdom vodom.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SRPS H.Z2.010 Tip 3, BS 6580, ASTM D3306,
AFNOR R15-601, SAE J1034.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 4L, limenim bačvama od 220kg i autocisternama.
35
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
OSTALI PROIZVODI
GALAX PERKO
Deterdžentna tečnost sa niskom tačkom mržnjenja, izrađena na bazi alkohola uz
dodatak funkcionalnih aditiva. Koristi se u sistemima motornih vozila za pranje i čišćenje
vetrobranskog stakla, farova i drugih staklenih površina. Na staklenim površinama ostavlja
proziran zaštitni film koji ostaje posle nanošenja na staklo i još neko vreme ga štiti od
zamrzavanja i zamagljivanja.
Prednosti
• Sprečava formiranje leda.
• Ostavlja proziran film koji kraće vreme štiti od zamrzavanja.
• Ne oštećuje brisače.
Zadovoljava specifikacije: PS 8216.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L i limenim bačvama od 180kg.
GALAX PERKO LETNJI
Deterdžentna tečnost izrađena na bazi vode i alkohola uz dodatak funkcionalnih aditiva.
Koristi se u letnjem periodu, u sistemima motornih vozila za pranje i čišćenje vetrobranskog
stakla, farova i drugih staklenih površina. Primenjuje se bez razblaživanja i ne deluje na boju,
gumu i plastiku.
Prednosti
• Izuzetan efekat čišćenja.
• Ostavlja tanak proziran film koji kraće vreme štiti od prljanja.
Zadovoljava specifikacije: PS 8227.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L i limenim bačvama od 200kg.
GALAX EKOKLIN
Sredstvo za odmašćivanje na bazi visokokvalitetnih emulgatora i organskih rastvarača.
Preporučuje se za odmašćivanje i čišćenje ostataka sirove nafte i njenih derivata, uključujući
i najteže frakcije, svih vrsta zamašćenih površina: rezervoara, cisterni, građevinskih
mašina, spoljnih površina motora sa unutrašnjim sagorevanjem, mašinskih sklopova, kao i
zamašćenih podova remontnih radionica.
Prednosti
• Lako emulguje vodu.
• Odmašćuje i čisti sve vrste metalnih i drugih površina postojanih na naftne derivate.
• Rastvara, čisti i odstranjuje razne vrste voskova, masti, smolastih taloga i sl.
Zadovoljava specifikacije: PS 8109.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L i limenim bačvama od 160kg.
36
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX DESTILOVANA VODA
Prečišćena voda iz koje su uklonjene prisutne organske, neorganske materije i rastvoreni
gasovi. Ovako prečišćena voda se koristi u rashladnim sistemima vozila, za punjenje i
dolivanje akumulatora, za proizvodnju antifriza, kao i drugih proizvoda koji zahtevaju
upotrebu destilovane vode. U industriji se koristi za napajanje kotlova.
Zadovoljava specifikacije: SRPS M.E2.011.
Iisporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L i limenim bačvama od 180kg.
37
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
INDUSTRIJSKA ULJA I TEČNOSTI
ULJA ZA CIRKULACIONE SISTEME
TURBINSKA ULJA
HIDRAULIČNA ULJA
ULJA ZA KLIZNE STAZE
ULJA ZA RASHLADNE KOMPRESORE
ULJA ZA VAZDUŠNE KOMPRESORE
ULJA ZA INDUSTRIJSKE GASNE MOTORE
ULJA ZA ZUPČASTE PRENOSNIKE
ULJA ZA PRENOS TOPLOTE
ULJA ZA PODMAZIVANJE LANACA MOTORNIH TESTERA
RASHLADNE TEČNOSTI ZA INDUSTRIJU
INDUSTRIJSKA ULJA I
TEČNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
INDUSTRIJSKA ULJA I TEČNOSTI
ULJA ZA CIRKULARNE SISTEME
GALAX CIRKOL 2S
Lako cirkulaciono ulje mineralne osnove. Sadrži efikasne inhibitore oksidacije i rđe. Koristi se
za podmazivanje brzorotirajućih vretena na raznim tipovima alatnih mašina, brusnih vretena
i slično.
Prednosti
• Efikasna zaštita od korozije i rđe.
• Oksidaciona stabilnost.
• Ne peni.
• Brzo se odvaja od vode u slučaju kontaminacije.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SRPS ISO 6743-2 (ISO L-FC), PS 8266.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 170kg.
GALAX CIRKOL
Cirkulaciona ulja visokog kvaliteta mineralne osnove. Sadrže efikasne inhibitore oksidacije i
rđe. Proizvode se u gradacijama: ISO VG 2, VG 10, VG 15, VG 22, VG 32, VG 46, VG 68,
VG 100, VG 150, VG 220, VG 320 i VG 460.
Koriste se u cirkulacionim sistemima pod pritiskom, koji su opremljeni rezervoarima za
prečišćavanje (taloženje, filtriranje ili centrifugiranje). Koriste se za podmazivanje kliznih i
kotrljajućih ležaja, vretena, lako opterećenih zupčastih prenosnika itd. Za određenu primenu
zahteva se određena gradacija viskoznosti.
GALAX CIRKOL 2 je lako ulje, izuzetno visokog kvaliteta, koje se koristi za podmazivanje
brzorotirajućih vretena na svim tipovima alatnih mašina, brusnih vretena kod brusilica i sl.
Zadovoljava zahteve kvaliteta Livnice Kikinda - LŽTK 505.
GALAX CIRKOLI srednjih gradacija viskoznosti se preporučuju za podmazivanje pneumatskog
alata uljnom maglom i hidrauličnih sistema koji zahtevaju ulja niske viskoznosti, bez dodataka
protiv habanja.
GALAX CIRKOLI viših gradacija viskoznosti služe za podmazivanje zupčastih prenosnika i
reduktora koji nisu udarno ili teško opterećeni.
Prednosti
• Visoka oksidaciona stabilnost.
• Efikasna zaštita od pojave korozije i rđe.
• Brzo odvajanje od vode.
• Brzo izdvajanje vazduha i odsustvo penušanja.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (HL), SRPS ISO 51524–1 (HL),
AFNOR NF E 48 603 (HL), SRPS ISO 6743-2 (FC), SRPS ISO TR/ 10481 (FC), DIN 51517-2 (CL).
Isporučuje se u: limenim bačvama od 170kg (gradacije VG 2, VG 10, VG 15, VG 22, VG 32,
VG 46), 180kg (gradacije VG 68, VG 100, VG 150, VG 220, VG 320, VG 460).
40
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
MORGOIL MRB
Cirkulaciona ulja srednjih i visokih viskoznosti, koja karakteriše dobra oksidaciona stabilnost
i izvanredna deemulzivnost. Na prvom mestu se koriste za potrebe podmazivanja ležajeva
na valjaoničkim stanovima toplih i hladnih valjaonica, gde postoji mogućnost čestog prodora
vode. Koriste se za podmazivanje Morgan i Demang ležajeva. Prikladni su i za podmazivanje
reduktora, centrifugalnih pumpi i drugih sistema gde se očekuje prodor vode.
Prednosti
• Izuzetno efikasno odvajanje vode.
• Efikasna zaštita od pojave korozije i rđe.
• Dobra oksidaciona stabilnost.
• Odsustvo pene.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (HL), SRPS ISO11158 (HL), DIN 51524–1 (HL),
AFNOR NF E 48 603 (HL), SRPS ISO 6743-2 (FD), SRPS ISO/TR 10481 (FD), Morgan C.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 180kg (gradacije VG 220, VG 320, VG 460) i
autocisternama (gradacije VG 220, VG 320, VG 680).
TURBINSKA ULJA
GALAX TURBINSKA ULJA
Cirkulaciona ulja vrhunskog kvaliteta, namenjena za podmazivanje industrijskih parnih,
gasnih i vodenih turbina, gde se ne zahteva povećana sposobnost podnošenja opterećenja.
Preporučuju se i za podmazivanje određenih tipova kompresora i u brojnim drugim
slučajevima gde se zahteva visoka oksidaciona stabilnost i dobra zaštita od pojave rđe i
korozije.
Prednosti
• Visoka oksidaciona stabilnost.
• Efikasna zaštita od pojave korozije i rđe.
• Efikasno odvajanje od vode.
• Brzo izdvajanje vazduha i odsustvo penušanja.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO(6743-5 TGA i TSA), SRPS ISO 8068, DIN 51515, BS489,
Alstom HTGD 90-117 Alstom NBA P50001, Siemens TLV 9013 04, GE GEK 28143A,
GE GEK46506D, Solar ES 9-224.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 180kg (gradacije VG 32, VG 46, VG 68, VG 100).
41
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
HIDRAULIČNA ULJA
HIDRAULIK HD
Antihabajuća monogradna hidraulična ulja mineralne osnove. Namenjeni su za upotrebu
u stacionarnim hidrauličnim sistemima, koji rade pod umerenim opterećenjima, u opsegu
radnih temperatura do 800C. Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 5, VG 10, VG 15,
VG 22, VG 32, VG 46, VG 68, VG 100, VG 150, VG 220, VG 320, VG 460.
HIDRAULICI HD nižih gradacija viskoznosti koriste se kao hidraulični medijum u uređajima
velike preciznosti i male snage, za podmazivanje delova alatnih mašina, brusnih vretena, u
konvertorima obrtnog momenta, hidrauličnim kvačilima i sl.
HIDRAULICI HD srednjih gradacija koriste se kao hidraulični medijum u hidrauličnim
sistemima srednjih snaga, opterećenja, pritisaka i temperatura. Koriste se za podmazivanje
dizalica, presa i sl. Kod uređaja sa zupčastim pumpama koriste se u oblasti temperatura od
40 do 800C. Najširu primenu imaju HIDRAULIK HD 32, 46 i 68.
HIDRAULICI HD viših gradacija koriste se u hidrauličnim sistemima većih snaga i opterećenja,
u sistemima u građevinskoj, papirnoj i tekstilnoj industriji.
Prednosti
• Visoka oksidaciona stabilnost.
• Odlične antihabajuće karakteristike.
• Efikasna zaštita od pojave korozije i rđe.
• Izuzetne karakteristike filtrabilnosti.
• Brzo odvajanje od vode.
• Brzo izdvajanje vazduha i odsustvo penušanja.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (HM), SRPS ISO 11158 (HM), DIN51524–2 (HLP),
AFNOR NF E 48 603 (HM), NF E 48-690, NF E 48-691, DENISON HF-0, HF-2,
CINCINNATI MACHINE P-68 (VG 32), P-69 (VG 68), P-70 (VG 46),
EATON VICKERS I-286-S V104C M-2950-S, US STEEL 127, PS 8067; PS 8076; PS 8077; PS 8078.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L (gradacije VG 46, VG 68), limenim bačvama
od 170kg (gradacije VG 5, VG 10, VG 15, VG 22, VG 32, VG 46), limenim bačvama od 180kg
(gradacije VG 68, VG 100, VG 150, VG 220, VG 320, VG 460) i autocisternama.
42
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
HIDRAULIK DHV
Multigradna hidraulična ulja visokog indeksa viskoznosti, mineralne osnove. Nalaze najširu
primenu u mobilnoj hidraulici i hidrauličnim sistemima koji rade na otvorenom prostoru i trpe
velike temperaturne fluktuacije (u građevinarstvu, brodarstvu, rudarstvu itd.). Zahvaljujući
visokoj termičkoj stabilnosti i odličnim temperaturno-viskozitetnim karakteristikama,
preporučuju se za upotrebu u temperaturnom opsegu od ispod –400C do 1000C. Proizvode
se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 10, VG 15, VG 22, VG 32, VG 46, VG 68 i VG 100.
Prednosti
• Visok indeks viskoznosti.
• Visoka hidrolitička, termička i oksidaciona stabilnost.
• Dobra kompatibilnost sa metalnim i zaptivnim elementima hidrauličnih sistema.
• Dobra filtrabilnost.
• Brzo odvajanje od vode.
• Odsustvo penušanja i brzo izdvajanje vazduha.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (HV), SRPS ISO 11158 (HV), DIN 51524–3 (HVLP),
AFNOR NF E 48 603 (HV), NF E 48-690, NF E 48-691, EATON VICKERS M-2950-S (35VQ25).
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L(gradacije VG 32, VG 46, VG 68, VG 100),
limenim bačvama od 170kg (gradacije VG 10, VG 15, VG 22, VG 32, VG 46), limenim bačvama
od 180kg (gradacije VG 68, VG 100), autocisternama (gradacije VG 32, VG 46).
HIDRAULIK DHV 55
Vrhunsko multigradno hidraulično ulje visokog indeksa viskoznosti, mineralne osnove. Koristi
se u mobilnoj hidraulici i hidrauličnim sistemima koji rade na otvorenom prostoru i trpe velike
temperaturne fluktuacije (u građevinarstvu, brodarstvu, rudarstvu itd.). Zahvaljujući visokoj
termičkoj stabilnosti i odličnim temperaturno-viskozitetnim karakteristikama, preporučuje
se za upotrebu u temperaturnom opsegu od ispod –300C do 1000C.
Prednosti
• Visok indeks viskoznosti.
• Specifična gradacija viskoznosti.
• Visoka hidrolitička, hemijska i oksidaciona stabilnost.
• Dobra kompatibilnost sa metalnim i zaptivnim elementima hidrauličnih sistema.
• Dobra filtrabilnost.
• Brzo odvajanje od vode.
• Odsustvo penušanja i brzo izdvajanje vazduha.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (HV), SRPS ISO 11158 (HV), DIN 51524–3 (HVLP),
AFNOR NF E 48 603 (HV), NF E 48-690, NF E 48-691, EATON VICKERS M-2950-S 35VQ25.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L, limenim bačvama od 170kg i autocisternama.
43
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
HIDRAULIK HD EKONOMIK
Ekonomično antihabajuće monogradno hidraulično ulje mineralne osnove. Namenjeno je
za upotrebu u stacionarnim hidrauličnim sistemima, koji rade pod umerenim opterećenjima
u opsegu radnih temperatura do 600C. Proizvodi se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 32,
VG 46 i VG 68.
Prednosti
• Dobra oksidaciona i hemijska stabilnost.
• Odlične antihabajuće karakteristike.
• Efikasna zaštita od pojave korozije i rđe.
• Kompatibilnost sa standardnim zaptivkama.
• Brzo izdvajanje vode.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (HM), SRPS ISO 11158 (HM), DIN 51524–2 (HLP)
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L (gradacije VG 46, VG 68), limenim bačvama od
170kg (gradacije VG 32, VG 46) limenim bačvama od 180kg (gradacija VG 68) i autocisternama
(gradacije VG 32, VG 46).
POCLAIN FLUID
Specijalno mineralno hidraulično ulje visokog kvaliteta, koje se koristi u mobilnim
hidrauličnim sistemima.
Prednosti
• Efikasna zaštita od habanja.
• Visoka oksidaciona stabilnost.
• Upotreba u širokom temperaturnom intervalu.
• Odlična zaštita od korozije.
• Efikasno izdvajanje vode, u slučaju prodora vode u sistem.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4(HV), SRPS ISO 11158(HV), DIN 51524-3(HVLP),
DENNISON (HF-0), CASE POCLAIN P11032-03J.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L i limenim bačvama od 170kg.
44
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX FLUID 125
Specijalno ulje za hidraulične spojnice sa poboljšanim EP svojstvima i visokom zaštitom od
korozije obojenih i neobojenih metala. Koristi se za hidrodinamičke sisteme prenosa za sve
hidrodinamičke prenosnike, sa ili bez zupčanika.
Proizvodi se u gradaciji viskoznosti ISO VG 32.
Prednosti
• Pored odličnih antihabajućih karakteristika GALAX FLUID 125 ima i odlične osobine
podnošenja ekstremnih pritisaka i udarnih opterećenja, čime osigurava rad u uslovima
graničnog podmazivanja.
• Odlična zaštita od korozije obojenih i neobojenih metala, čak i u prisustvu vode.
• Efikasno izdvajanje vode, u slučaju prodora vode u sistem.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: SRPS ISO 6743-4 (HN),
VOITH 3.625-6.052 (Turbo pretvarači, spojnice tipa R, S, TP, T), VOITH 3.90-8,
MTU 1061/8 3.3.1.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 170kg.
ULJA ZA KLIZNE STAZE
EFEKTOL
Ulja namenjena za podmazivanje linearnih i kružnih vođica, horizontalnih i vertikalnih kliznih
staza, kao i vretena za prenos radnog posmaka i umereno opterećenih pužnih prenosnika sa
prekidom u radu. Opšte pravilo za primenu EFEKTOLA je da se gradacije VG 32, 46, 68 i 100
koriste za podmazivanje horizontalnih kliznih staza, a VG 100, 150 i 220 za podmazivanje
vertikalnih, teško opterećenih kliznih staza.
Prednosti
• Visoka oksidaciona i termička stabilnost.
• Odlične mazive karakteristike .
• Efikasna zaštita od korozije i rđe.
• Obezbeđivanje ravnomernog i preciznog klizanja .
• Dobra adheziona svojstva.
• Efikasno odvajanje vode i vodorastvornih sredstava.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4(HG), SRPS ISO 6743-13(GA),
SRPS ISO 11158 (HG), ISO 19378 (GA), CINCINNATI MACHINE P-53 (VG 32),
P-47 (VG 68), P-50 (VG 220).
Isporučuje se u: limenim bačvama od 170 kg (gradacije VG 32, VG 46) i limenim bačvama od
180kg (gradacije VG 68, VG 100, VG 150, VG 220).
45
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
EFEKTOL SWEP 68
Mineralno ulje za podmazivanje kliznih staza i vođica gde su potrebne dodatne EP
karakteristike.
Prednosti
• Visoka oksidaciona i termička stabilnost.
• Odlične mazive karakteristike.
• Efikasna zaštita od korozije i rđe.
• Odlične antihabajuće i EP karakteristike.
• Obezbeđivanje ravnomernog i preciznog klizanja.
• Dobra adheziona svojstva.
• Efikasno odvajanje vode i vodorastvornih sredstava.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-13(GA), ISO 19378 (GA),
CINCINNATI MACHINE P-47.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 180kg.
ULJA ZA RASHLADNE KOMPRESORE
KOMPRESOL RN
Mineralna kompresorska ulja srednjeg indeksa viskoznosti. Proizvode se od usko sečenih
frakcija solventno rafinisanih naftenskih mineralnih baznih ulja, niske tačke stinjavanja.
Namenjeni su za upotrebu u industrijskim rashladnim uređajima, koji kao rashladni medijum
koriste amonijak ili halogenovane ugljovodonike.
Prednosti
• Niska tačka stinjavanja.
• Dobra mešljivost sa rashladnim fluidima na niskoj temperaturi.
• Dobra oksidaciona i hemijska stabilnost.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-3B (DRA), DIN 51503-1 (KAA/KC), BS 2626.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L (gradacija VG 68), limenim bačvama od 170kg
(gradacije VG 32, VG 46), limenim bačvama od 180 kg (gradacija VG 68) i autocisternama.
46
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
ULJA ZA VAZDUŠNE KOMPRESORE
KOMPRESOL V
Mineralna ulja za podmazivanje vazdušnih kompresora. Proizvode se od posebno odabranih
solventno rafinisanih mineralnih ulja, malog koksnog ostatka, uz dodatak bespepelnih
aditiva.
Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora namenjenih za
komprimovanje kako vazduha tako i drugih gasova sa izlaznom temperaturom do 2200C,
Koriste se i za podmazivanje vakuum pumpi, tamo gde se preporučuje ovaj kvalitet maziva.
Proizvode se u gradacijama viskoznosti: VG 32, VG 46, VG 68, VG 100, VG 150, VG 220,
VG 320.
Prednosti
• Visoka oksidaciona i termička stabilnost.
• Niska sklonost ka stvaranju depozita.
• Efikasna zaštita od korozije i rđe.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-3 (DAA, DAB), DIN 51506 (VDL, VBL).
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L (VG 68) i limenim bačvama od 180kg.
ULJA ZA INDUSTRIJSKE GASNE MOTORE
GALAX GEO LA SAE 30 i SAE 40
Niskopepelno mineralno ulje namenjeno za podmazivanje većine dvotaktnih gasnih motora
(turbošaržiranih i sa prirodnim usisavanjem), koji kao gorivo koriste prirodni gas. Preporučuje
se i za neke od umereno opterećenih četvorotaktnih gasnih motora, kao što su: Cat 398TA,
Cat 399TA, Cat 3412TA, Waukesha VGF i Dresser Rand 412 KVS. Pruža izvanrednu zaštitu od
stvaranja naslaga, habanja, oksidacije i nitracije ulja.
Često se koristi i za podmazivanje gasnih kompresora koji transportuju prirodni gas, a koji
su integrisani u sistem sa gasnim motorom, ukoliko je propisano mazivo ovde navedenog
kvaliteta.
Prednosti
• Obezbeđuje dug vek eksploatacije.
• Pruža odličnu zaštitu od habanja, korozije i stvaranja naslaga.
• Obezbeđuje duži radni vek svećica.
• Niži troškovi održavanja.
Zadovoljava specifikacije: API CF
Isporučuje se: u plastičnim kanticama od 10L i limenim bačvama od 180kg.
47
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX GEO SAE 30 SAE 40
Bespepelno mineralno ulje namenjeno za podmazivanje većine dvotaktnih gasnih motora
(turbošaržiranih i sa prirodnim usisavanjem), koji kao gorivo koriste prirodni gas. Preporučuje
se i za neke od umereno opterećenih četvorotaktnih gasnih motora, kao što su: Cat 398TA,
Cat 399TA, Cat 3412TA, Waukesha VGF i Dresser Rand 412 KVS. Pruža izvanrednu zaštitu od
stvaranja naslaga, habanja, oksidacije i nitracije ulja.
Često se koristi i za podmazivanje gasnih kompresora koji transportuju prirodni gas, a koji
su integrisani u sistem sa gasnim motorom, ukoliko je propisano mazivo ovde navedenog
kvaliteta.
Prednosti
• Obezbeđuje dug vek eksploatacije.
• Pruža odličnu zaštitu od habanja, korozije i stvaranja naslaga.
• Obezbeđuje duži radni vek svećica.
• Niži troškovi održavanja.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L i limenim bačvama od 180 kg.
ULJA ZA ZUPČASTE PRENOSNIKE
KOMPAUND ASP
Visokokvalitetna EP ulja mineralne osnove namenjena za podmazivanje industrijskih
zupčastih prenosnika, koji rade u uslovima ekstremnih pritisaka, uz pojavu udarnih
opterećenja, u opsegu stabilizovanih temperatura od –160C do 1200C.
Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 68, ISO VG 100, ISO VG 150, ISO VG 220,
ISO VG 320, ISO VG 460, ISO VG 680 i ISO VG 1000.
U zavisnosti od gradacije, upotrebljavaju se za podmazivanje visoko opterećenih ležajeva
i industrijskih reduktora u cementarama, rudarskoj mehanizaciji, industriji papira,
valjaonicama, gumarskoj industriji, kao i za podmazivanje kranova, bagera, dizalica i alatnih
mašina.
Prednosti
• Efikasno podmazivanje i podnošenje ekstremnih pritisaka.
• Visoka oksidaciona, hemijska i termička stabilnost.
• Efikasno odvajanje od vode.
• Efikasna zaštita od korozije i rđe.
• Ne peni.
• Dobra kompatibilnost sa elastomernim zaptivnim materijalima.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-6 (CKC/CKD), SRPS ISO 12925-1 (CKC/CKD),
DIN 51517-3 (CLP), CINCINNATI MACHINE (EP gear oils), DAVID BROWN S1.53.101,
AISE (USS)224, AGMA 9005-D94 (EP).
Isporučuje se u: limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
48
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
ULJA ZA PRENOS TOPLOTE
GALAX TERM
Ulje za prenos toplote. Proizvodi se u dve viskozne gradacije ISO VG 32 i ISO VG 100. Koriste
se u zatvorenim grejnim sistemima sa ili bez cirkulacije, u oblasti temperatura od –10 do
3200C.
Prednosti
• Niska isparljivost, što osigurava bezbedan rad sistema.
• Visoka termička i oksidaciona stabilnost.
• Visoka specifična toplota i toplotna provodljivost.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743/12 (ISO L- QC), DIN 51522.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L (gradacije VG 32, VG 100), limenim bačvama
od 180kg (gradacija VG 100), limenim bačvama od 170kg i autocisternama (gradacija VG 32).
ULJA ZA PODMAZIVANJE LANACA MOTORNIH TESTERA
GALAX TESTEROL
Mineralno ulje namenjeno za podmazivanje lanaca motornih testera svih tipova. Proizvedeno
je od baznog ulja, uz dodatak funkcionalnih aditiva, koji štite lance motornih testera od
habanja, pojave rđe i korozije. Ne koristi se za podmazivanje motora testera.
Prednosti
• Efikasna zaštita od pojave korozije i rđe.
• Efikasna zaštita od habanja.
• Odlične deemulgacione osobine.
Zadovoljava specifikacije: ISO 6743-1 (ISO-L-AC), P.S. 04.01.13.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 4L i limenim bačvama od 180 kg.
GALAX BIOTESTEROL
Biorazgradljivo ulje namenjeno za podmazivanje lanaca motornih testera svih tipova.
Proizvedeno je na bazi repičinog ulja uz dodatak funkcionalnih aditiva, koji štite lance
motornih testera od habanja i pojave rđe i korozije. Ne koristi se za podmazivanje motora
testera. Za tu svrhu se preporučuje GALAX DITAKTOL ULTRA.
Prednosti
• Biorazgradljivost.
• Efikasna zaštita od pojave korozije , rđe , habanja i dobra prionljivost .
Zadovoljava specifikacije: ISO 6743-1 (ISO-L-AC).
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 1L, 10L i limenim bačvama od 180kg.
49
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
RASHLADNE TEČNOSTI ZA INDUSTRIJU
SPECIAL FLUID PG-35
Sredstvo za razmenu toplote na bazi propilen glikola. Primenjuje se u mnogobrojnim
industrijskim aplikacijama gde je veoma bitna dobra termička provodljivost, visoka specifična
toplota, nezapaljivost, kompatibilnost sa raznim materijalima i veoma niska toksičnost
(prehrambena industrija).
Zbog svoje niske toksičnosti, FDA-odobrenih komponenata i visokog nivoa korozione zaštite
SPECIAL FLUID PG-35 predstavlja jedinstven proizvod te vrste.
Ne sadrži potencijalno štetne komponenete, kao što su: silikati, nitrati, nitriti, amini i fosfati,
što doprinosi bezbednijoj životnoj sredini.
Оbezbeđuje
• Veoma nisku toksičnost.
• Efikasnost i dugotrajnost.
• Sigurnu zaštitu od mržnjenja.
• Pouzdanu zaštitu od korozije svih delova rashladnog sistema izrađenih od različitih
legura.
• Kompatibilnost sa elastomernim materijalima.
Kvalitet proizvoda u skladu sa zahtevima liste NSF HT1 (rashladne tečnosti za akcidentne
kontakte sa hranom).
Isporučuje se u: limenim bačvama od 210 kg.
50
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
Sredstva za hlađenje i podmazivanje u
obradi metala
• VODORASTVORNA SREDSTVA
• REZNA ULJA
• ULJA ZA KALJENJE
Sredstva za hlađenje i
podmazivanje u obradi
metala
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
Sredstva za hlađenje i podmazivanje u
obradi metala
VODORASTVORNA SREDSTVA
UBA 5
Visoko kvalitetno emulziono ulje koje sa vodom gradi mlečne emulzije. Koristi se u
operacijama obrade čelika, sivog liva i lakih i obojenih metala.
Prednosti
• Odlična podmazujuća svojstva.
• Dobre antihabajuće osobine i podnošenje visokih opterećenja.
• Dobra svojstva zaštite alata i predmeta obrade od korozije.
• Brzo odvođenje toplote iz zone rezanja.
• Efikasno uklanjanje strugotine.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-7 (ISO L-MAD), FIAT St. 56380, DB 6767.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L, metalnim bačvama od 180kg i autocisternama.
UBA BIOSINT
Koncentrat za polusintetsku biostabilnu emulziju. Koristi se u svim operacijama obrade
čelika, obojenih (izuzev aluminijuma i njegovih legura) i neobojenih metala. Primenjuje se u
koncentracijama od 3.0% - 6.0% zavisno od vrste obrade i materijala. Posebno je pogodna
za primenu u centralnim sistemima.
Prednosti
• Visoka hemijska i bakteriološka stabilnost.
• Odlične antihabajuće osobine i dobro podnošenje visokih opterećenja.
• Dobra svojstva zaštite alata i predmeta obrade od korozije.
• Brzo odvođenje toplote iz zone rezanja.
• Efikasno uklanjanje strugotine.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-7 (ISO L-MAF), DB 6732.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L i limenim bačvama od 180kg.
UBA BIOSINT PLUS
Koncentrat za polusintetsku biostabilnu mikroemulziju sa poboljšanim EP karakteristikama.
Koristi se u svim operacijama obrade čelika, obojenih i neobojenih metala uključujući i
aluminijum i njegove legure. Primenjuje se u koncentracijama od 3.0% - 6.0% zavisno od
vrste obrade i materijala.
Prednosti
• Visoka hemijska i bakteriološka stabilnost.
• Odlične antihabajuće osobine i dobro podnošenje visokih opterećenja.
• Dobra svojstva zaštite alata i predmeta obrade od korozije.
• Brzo odvođenje toplote iz zone rezanja.
• Efikasno uklanjanje strugotine.
Zadovoljava specifikacije: JUS ISO 6743/7, ISO L-MAF, DB 6732.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L i limenim bačvama od 180 kg.
52
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
ANTOLIN B
Sintetsko vodorastvorno sredstvo za obradu metala, bez nitrita. Najširu primenu nalazi
kod obrade čelika, obojenih i neobojenih metala u uslovima srednjih veličina otpora i
temperatura rezanja.
Prednosti
• Visoka hemijska i bakteriološka stabilnost.
• Odlične antihabajuće osobine i dobro podnošenje visokih opterećenja.
• Dobra svojstva zaštite alata i predmeta obrade od korozije.
• Brzo odvođenje toplote iz zone rezanja.
• Efikasno uklanjanje strugotine.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-7, ISO L-MAG, DB 6731.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L i limenim bačvama od 180kg.
BRUSOGRIND
Sintetsko vodorastvorno sredstvo za obradu metala na bazi nitrita. Najširu primenu nalazi
pri operaciji brušenja metala. Primenjuje se u koncentracijama od 2,0% - 5,0% u zavisnosti
od vrste obrade i materijala.
Prednosti
• Izvanredne antikorozione osobine.
• Brzo odvođenje toplote iz zone rezanja.
• Odlična sposobnost kvašenja i ispiranja strugotine.
Zadovoljava specifikacije: JUS ISO 6743/7, ISO L-MAG, DB 6735.
Isporučuje se u: limenim bačvama od 200kg.
BIOCID RNB
Baktericid i fungicid širokog spektra dejstva.
U koncentracijama od 0,5 – 1,0% se koristi za dezinfekciju mašina, rezervoara i centralnih
sistema. Posle dezinfekcije potrebno je mašine i sisteme isprati vodom.
U koncentracijama od 0,2 – 0,5% se koristi kao baktericid. Direktno se dodaje u radne
emulzije.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L i limenim bačvama od 200kg.
53
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
REZNA ULJA
REZOL EN
Nova generacija ekološki prihvatljivih neaktivnih ulja za rezanje koja ne sadrže hlorovane
parafine. Primenjuju se u operacijama obrade obojenih i neobojenih metala u uslovima
srednjih i visokih otpora i visokih temperatura rezanja, gde se zahteva visok kvalitet
obrađene površine. U odnosu na konvencionalna rezna ulja pokazuju veću efikasnost pri
obradi. Proizvode se u sledećim gradacijama viskoznosti: ISO VG 10, 15, 22, 32, 46.
Prednosti
• Odlična antihabajuća svojstva (pružaju odličnu zaštitu alata od prekomernog habanja).
• Odlična antikoroziona svojstva.
• Visok kvalitet obrađene površine.
• Dobra kompatibilnost sa zaprivnim elementima.
Zadovoljava specifikacije: JUS ISO 6743-7 (ISO L-MHE).
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L (gradacije 15, 22, 32, 46) i limenim bačvama
od 170kg (gradacije 10, 15, 22, 32, 46).
REZOL REA
Nova generacija ekološki prihvatljivih, aktivnih ulja za rezanje koja ne sadrže hlorovane
parafine. Koriste se u uslovima srednjih i visokih pritisaka i temperatura rezanja pri obradi
svih vrsta čelika i čeličnog liva. Omogućavaju visok stepen završne obrade. U odnosu na
konvencionalna rezna ulja pokazuju veću efikasnost pri obradi. Proizvode se u sledećim
gradacijama viskoznosti: ISO VG 10,15, 22, 32, 46.
Prednosti
• Visoka oksidaciona stabilnost.
• Odlična antihabajuća svojstva (pružaju odličnu zaštitu alata od prekomernog habanja).
• Odlična antikoroziona svojstva.
• Visok kvalitet obrađene površine.
• Dobra kompatibilnost sa zaptivnim elementima.
Zadovoljava specifikacije: JUS ISO 6743/7, ISO L-MHF.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L (gradacija 32) i limenim bačvama od 170kg
(gradacije10,15,22,32,46).
54
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
ULJA ZA KALJENJE
UTO EXTRA
Ulja za kaljenje visoke termo-oksidacione stabilnosti. Koriste se u otvorenim i zatvorenim
sistemima za kaljenje. Proizvode se u sledećim gradacijama viskoznosti: ISO VG 22, 32, 46,
55.
Prednosti
•
•
•
Visoka tačka paljenja.
Niska tendencija ka obrazovanju koksnih naslaga.
Odlična termo-oksidaciona svojstva.
Zadovoljava specifikacije: JUS ISO 6743/7 (ISO L-U), FIAT St.56574.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L i limenim bačvama od 170kg.
UTO EXTRA E
Visokokvalitetna ulja za kaljenje. Proizvode se u sledećim gradacijama: 22, 32, 46, 55. Ova
ulja se koriste tamo gde je posle kaljenja potrebno ispiranje kaljenih komada vodom.
UTO EXTRA E 22 je lako ulje za kaljenje, koje optimalne rezultate kaljenja daje u oblastima
temperatura od 30-70°C. Koristi se za kaljenje niskolegiranih čelika.
UTO EXTRA E 32 i 46 su univerzalna ulja za kaljenje, kod kojih se optimalni rezultati postižu
u oblastima temperatura od 40-1000C. Koristi se za kaljenje svih vrsta čelika, naročito onih
osetljivih na prskotine.
UTO EXTRA E 55 je ulje za kaljenje izuzetno stabilnih karakteristika u oblasti temperatura od
60-1100C. Koristi se za kaljenje svih vrsta čelika u otvorenim i zatvorenim sistemima.
Prednosti
• Visoka tačka paljenja.
• Odlične antihabajuće osobine.
• Niska tendencija ka obrazovanju koksnih naslaga.
• Odlična termo-oksidaciona svojstva.
Zadovoljava pecifikacije: JUS ISO 6743/7 (ISO L-U), FIAT St.56574.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama 0d 10L (gradacije 22,32,46), limene bačve od 170kg
(gradacije 22,32,46,55) i autocisternama (gradacija 22).
55
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
Sredstva za privremenu zaŠtitu od
korOzije
• ANTIKOROZIONA ULJA
Sredstva za
zaŠtitu od
korOzije
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
Sredstva za privremenu zaŠtitu od
korOzije
ANTIKOROZIONA ULJA
PROTEKTOL A
Vrlo lako antikoroziono ulje izrađeno na bazi dizel goriva i antikorozionih aditiva. Posebno
je pogodan za zaštitu sistema za dovod i raspodelu goriva, rezervoara za gorivo, kao i
kalibrisanje i zaštitu BOSCH pumpi.
Prednosti
• Precizno kontrolisana viskoznost.
• Dobre antikorozione osobine.
Zadovoljava specifikacije i klasifikacije: PS 8045.
Isporučuje se u: limenim kanticama od 18kg i limenim bačvama od 160kg.
PROTEKTOL 3001-N
Antikoroziono ulje za privremenu antikorozionu zaštitu u uslovima u kojima je potrebno
podmazivanje na niskim temperaturama, potiskivanje vode i izvesna zaštita u slanoj
atmosferi. Pogodno je za podmazivanje i zaštitu oružja i sličnih mehanizama kod kojih je važna
pokretljivost delova na niskim temperaturama. Ne sme se primenjivati na temperaturama
višim od sobne.
Prednosti
• Dobra zaštita i stabilnost pri skladištenju.
• Niska viskoznost na niskim temperaturama.
• Štiti i u slanoj atmosferi.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-8 (L-R).
Isporučuje se u: limenim kanticama od 18kg i limenim bačvama od 180 kg.
OPERATOL DW
Lako antikoroziono ulje posebno pogodno za međuoperacijsku zaštitu metalnih delova i
sklopova u industriji. Pogodno je i za zaštitu čeličnih limova koji su u međusobnom kontaktu
jer štiti od stvaranja fleka (ima osobinu “non staining”). Pored antikorozionih dodataka ima i
dodatak za potiskivanje vode sa metalne površine. Ne sme se primenjivati na temperaturama
višim od sobne.
Prednosti
• Može se nanositi na čiste suve i vlažne površine.
• Pouzdana zaštita.
• Otporno je na alkalije.
• Ne ostavlja mrlje.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-8 (L-R).
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L i limenim bačvama od 170kg.
58
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
mazive masti
• LITIJUMSKE MASTI
• ALUMINIJUM KOMPLEKSNE MASTI
MAZIVE MASTI
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
mazive masti
LITIJUMSKE MASTI
LUMA
Litijumske višenamenske masti. Koriste se za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležaja
i drugih pokretnih mašinskih sklopova i delova u oblasti radnih temperatura od –300C
do 1200C. LUMA masti imaju široku primenu kako u raznim industrijskim postrojenjima i
uređajima, tako i kod motornih vozila, transportnih sredstava, poljoprivredne i građevinske
mehanizacije.
LUMA 0 i LUMA 1 su pogodne za centralne sisteme podmazivanja. Posebno su pogodne za
primenu na niskim temperaturama.
LUMA 2 i LUMA 3 su pogodne za podmazivanje u uslovima manjih radnih brzina, povišenih
temperatura i visokih opterećenja .
Prednosti
• Dobre visokotemperaturne karakteristike.
• Dobre niskotemperaturne karakteristike.
• Dobra otpornost na dejstvo vode.
• Odlična mehanička stabilnost.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-9 (L-XCCDA), SRPS (B.H3.634),
ZASTAVA (955580 klasa I mast I).
Isporučuje se u: plastičnim kantama od 15kg i limenim bačvama od 170kg.
LUMA EP
Litijumske višenamenske masti sa dodatkom EP aditiva za poboljšanje podnošenja visokih
pritisaka. Koriste se za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležaja i drugih pokretnih mašinskih
sklopova i delova u oblasti radnih temperatura od –300C do 1200C, koja rade pod visokim
pritiscima i opterećenjima. Omogućuju operabilnost sklopova i kada je u sistemu prisutna
voda ili vodena para.
LUMA 0 EP i LUMA 1 EP su pogodne za centralne sisteme podmazivanja. Posebno su
pogodne za primenu na niskim temperaturama.
LUMA 2 EP i LUMA 3 EP su pogodne za podmazivanje svih teško opterećenih delova mašina
i uređaja kako u industrijskim pogonima tako i kod transportnih sistema i mehanizacije.
Prednosti
• Dobre visokotemperaturne karakteristike.
• Odlična mehanička stabilnost.
• Dobra otpornost na dejstvo vode.
• Odlična sposobnost podmazivanja u uslovima visokih pritisaka i udarnih opterećenja.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-9 (L-XCCEB), SRPS (B.H3.624).
Isporučuje se u: plastičnim kantama od 15kg i limenim bačvama od 170kg.
60
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
LUMA 2M
Litijumska višenamenska mast sa dodatkom koloidnog molibden disulfida. Koristi se za
podmazivanje ležajeva točka i ležajeva pumpi za vodu u automobilskoj primeni, odnosno
kliznih i kotrljajućih ležaja i drugih pokretnih mašinskih sklopova koji rade u uslovima
srednjih opterećenja u oblasti radnih temperatura od –300C do 1200C. U kraćim vremenskim
intervalima može se koristiti i na temperaturama do 1700C. Posebno je pogodna za
podmazivanje sklopova kod kojih dolazi do velikog kliznog trenja.
Prednosti
• Dobre visokotemperaturne karakteristike.
• Dobra otpornost na dejstvo vode.
• Odlična mehanička stabilnost.
• Odlična sposobnost podmazivanja u uslovima visokih pritisaka i udarnih opterećenja.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-9 (L-XCCDA 2), DBL (684.00).
Isporučuje se u: limenim kanticama od 15kg i limenim bačvama od 170kg.
LUMA 2M EP
Litijumska višenamenska mast sa dodatkom molibden disulfida i drugih EP aditiva kao i,
antioksidacionih i antikorozionih aditiva. Koristi se za podmazivanje kliznih i kotrljajućih
ležaja i drugih pokretnih mašinskih sklopova u oblasti radnih temperatura od –300C do
1200C. Posebno je pogodna za podmazivanje sklopova kod kojih dolazi do velikog trenja
i gde postoji tendencija znatnog habanja sklopa. Primenjuje se za podmazivanje sistema
upravljanja (spona), kardanskih i homokinetičkih zglobova motornih vozila.
Prednosti
• Dobre visokotemperaturne karakteristike.
• Dobra otpornost na dejstvo vode.
• Odlična mehanička stabilnost.
• Odlična sposobnost podmazivanja u uslovima visokih pritisaka i udarnih opterećenja.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-9 (ISO L-XCCEB2), SRPS (B.H3.666),
ZASTAVA (955580 klasa II).
isporučuje se u: plastičnim kantama od 15kg i limenim bačvama od 170kg.
LUMA 000 MOS
Specijalno formulisana litijumska polutekuća mast sa dodatkom molibden disulfida i
bespepelnih EP aditiva, namenjena za podmazivanje sklopa upravljača motornih vozila. Zbog
niske konzistencije koristi se za podmazivanje reduktorskih sklopova pri malim i srednjim
obimnim brzinama u svim uslovima eksploatacije. Takođe se preporučuje za podmazivanje
kliznih i kotrljajućih ležaja u centralnim sistemima podmazivanja. Koristi se u oblasti radnih
temperatura od –200C do 1200C.
Prednosti
• Odlična sposobnost podmazivanja u uslovima visokih pritisaka i udarnih opterećenja.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-9 (ISO L-XBCEB 000), ZASTAVA (955580 (klasa III)).
Isporučuje se u: plastičnim kantama od 15kg i limenim bačvama od 170kg.
61
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX AUTO MAST
Litijumska mast sa dodatkom EP aditiva za automobilsku primenu. Koristi se za podmazivanje
kliznih ležajeva, spona i ostalih pokretnih metalnih elemenata vozila koji rade pri malim
brzinama i povišenim pritiscima. Koristi se u oblasti radnih temperatura od –300C do 1100C
Prednosti
• Dobre visokotemperaturne karakteristike.
• Dobra otpornost na dejstvo vode.
• Odlična mehanička stabilnost.
• Veoma je pogodna za upotrebu na niskim temperaturama.
• Može se koristiti u prisustvu vode ili vodene pare.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-9 (ISO L-XCCEB2), SRPS (B.H3.624).
Isporučuje se u: plastičnim kantama od 15kg i limenim bačvama od 170kg.
GALAX AUTO MAST MOS
Litijumska mast sa dodatkom molibden disulfida i EP aditiva. Koristi se za podmazivanje kako
homokinetičkih zglobova i sfernih glava, tako i kotrljajućih i kliznih ležajeva motornih vozila u
oblasti radnih temperatura od –250C do 1200C.
Prednosti
• Dobre visokotemperaturne karakteristike.
• Visoke performanse u uslovima visokih pritisaka, udarnih opterećenja i malih brzina.
• Dobra otpornost na dejstvo vode.
• Odlična mehanička stabilnost.
• Veoma je pogodna za upotrebu na niskim temperaturama.
• Može se koristiti u prisustvu vode ili vodene pare.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-9, ISO L-XCCDB, SRPSB.H3.666.
Isporučuje se u: plastičnim kantama od 15kg i limenim bačvama od 170kg.
GALAX AUTO MAST 2G
Litijumska mast sa dodatkom grafita određenog granulometrijskog sastava i EP aditiva. Koristi
se za podmazivanje kliznih ležaja i drugih mašinskih sklopova koji rade pri malim brzinama i
visokim pritiscima, kao i za podmazivanje opterećenih zupčanika i gibnjeva motornih vozila.
Koristi se u oblasti radnih temperatura od –300C do 1200C.
Prednosti
• Dobre visokotemperaturne karakteristike.
• Visoke performanse u uslovima visokih pritisaka, udarnih opterećenja i malih brzina.
• Odlična mehanička stabilnost.
• Veoma je pogodna za upotrebu na niskim temperaturama.
• Dobra otpornost na dejstvo vode - može se koristiti u prisustvu vode ili vodene pare.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-9 (ISO L-XCCEB2), SRPS (B.H0.661).
Isporučuje se u: plastičnim kantama od 15kg i limenim bačvama od 170kg.
62
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
ALKOMA
Aluminijum kompleksne masti sa dodatkom antioksidacionih i antikorozionih aditiva. Koriste
se za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva i srednje opterećenih mašinskih sklopova.
Posebno su pogodne za korišćenje u prisustvu vode ili vodene pare. Zbog izuzetne trajnosti
koriste se i za trajno podmazivanje ležaja tj. jedno punjenje podmazuje ležaj dok isti traje.
Proizvode se u NLGI gradacijama 0, 1, 2 i 3.
Prednosti
• Dobre visokotemperaturne karakteristike.
• Dobre reološke osobine.
• Dug vek eksploatacije.
• Širok spektar primene.
• Mogu se koristiti u prisustvu vode ili vodene pare.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-9 (ISO L-XCFHA).
Isporučuje se u: plastičnim kantama od 15kg i limenim bačvama od 170kg.
ALKOMA EP
Aluminijum kompleksne masti sa dodatkom antioksidacionih, antikorozionih i EP aditiva.
Posebno su pogodne za upotrebu na visokim temperaturama i izuzetno su trajne. Koriste se
za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva i drugih pokretnih mašinskih sklopova i delova
koji rade u uslovima ekstremno visokih pritisaka i udarnih opterećenja. Posebno su pogodne
za korišćenje u prisustvu vode ili vodene pare. Zbog izuzetne trajnosti koriste se i za trajno
podmazivanje ležaja tj. jedno punjenje podmazuje ležaj dok isti traje. Proizvode se u NLGI
gradacijama 0, 1, 2 i 3.
Prednosti
• Dodatak EP aditiva obezbeđuje podmazivanje i rad pod izuzetno visokim pritiscima i
udarnim opterećenjima.
• Dobre reološke osobine
• Dug vek eksploatacije.
• Dobre visokotemperaturne karakteristike.
• Mogu se koristiti u prisustvu vode ili vodene pare.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-9, ISO L-XCFHB, ZASTAVA 9.55580 klasa I mast I.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 0.6L (Alkoma EP 1,2,3), plastičnim kantama od
15kg i limenim bačvama od 170kg.
ALKOSTIK
Visokotemperaturno adhezivno mazivo na bazi aluminijumske kompleksne masti. Koristi se
za podmazivanje otvorenih reduktora, zupčanika velikih promera i malih obrtnih brzina u
oblasti temperatura od –300C do 1600C. Najveću primenu ima kod sklopova rotacionih peći,
cementnih mlinova, kružnih transportera i sl. Pored ove osnovne namene, odlične rezultate
pokazuje u podmazivanju čeličnih užadi i lanaca na povišenim temperaturama i u prisustvu
vlage, morske vode i nečistoća.
Prednosti
• Dobre visokotemperaturne karakteristike.
• Dobra otpornost na dejstvo vode i korozije.
• Mogu se koristiti u prisustvo vlage, morske vode i mehaničkih nečistoća.
Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-9 (L-XCEEB).
Isporučuje se u: plastičnim kantama od 15kg i limenim bačvama od 170kg.
63
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
SPECIJALNI PROIZVODI
SPECIJALNI
PROIZVODI
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX SUPER 3 SAE 30 ŽTP
Monogradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora vozila
starije generacije u svim uslovima rada.
Prednosti
• Obezbeđuje siguran rad motora u svim uslovima i režimima rada.
• Stvaranje taloga i lakova na motoru svodi na minimum.
• Poseduje dobru oksidacionu i termičku stabilnost na visokim radnim temperaturama.
Zadovoljava specifikacije: SAE J300 (30), API CD/SF, MB 227.0.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L, limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
GALAX SUPER 3 SAE 40 ŽTP
Monogradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora vozila
starije generacije u svim uslovima rada.
Prednosti
• Obezbeđuje siguran rad motora u svim uslovima i režimima rada.
• Stvaranje taloga i lakova na motoru svodi ma minimum.
• Poseduje dobru oksidacionu i termičku stabilnost na visokim radnim temperaturama.
Zadovoljava specifikacije: SAE J 300 (40), API CD/SF, MB 227.0.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L, limenim bačvama od 180kg i autocisternama.
GALAX DIZEL FLOW-30
Aditiv za dizel gorivo koji snižava tačku stinjavanja goriva. Dodavanjem ovog aditiva u dizel
gorivo/naftu, ograničava se rast kristala parafina, sprečava njihovo spajanje u veće agregate
i mogućnost začepljavanja filtera usled kristalizacije parafina iz goriva se svodi na minimum.
Prednosti
• Obezbeđuje nižu tačku stinjavanja goriva.
• Začepljavanje filtera za gorivo usled kristalizacije svodi na minimum.
• Obezbeđuje nižu CFPP(Cold Filter Plugging Point) vrednost.
• Poboljšava iskorišćenost goriva.
• Olakšava rukovanje i manipulaciju na niskim temperaturama.
• Povećava ekonomičnost.
Zadovoljava specifikacije: PS 8277.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 0.25L , 1L i metalnim bačvama od 170 kg.
66
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
GALAX KALUPOL
Specijalno ulje mineralne osnove koje je namenjeno za podmazivanje betonskih kalupa
prilikom izrade betonskih blokova. Koristi se i kao sredstvo za premazivanje drvenih oplata
u građevinarstvu.
Zadovoljava specifikacije: PS 8271.
Isporučuje se u: plastičnim kanticama od 10L i limenim bačvama od 180kg.
GALAX SKRETOL
Mineralno ulje namenjeno za podmazivanje skretnica. Proizvodi se u dve gradacije
viskoznosti ISO VG 32 i ISO VG 100.
GALAX SKRETOL 32 se koristi u zimskim, a GALAX SKRETOL 100 u letnjim uslovima
eksploatacije.
Zadovoljava specifikacije: ISO 6743-1 (ISO-L-AY).
Isporučuje se u: limenim bačvama od 170kg (ISO VG 32) i 180kg (ISO VG 100).
67
RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD, Pančevački put 83, 11210 Beograd, Srbija
Prodaja tel: + 381 11 2711 875, fax: +381 11 2710 718
Centrala tel: + 381 11 2711 433, fax: +381 11 2711 257
www.rnb.rs
Download

preuzeti ovde - ulja i maziva