1
SRBIJA
KATALOG PROIZVODA
INDUSTRIJA
2
Sadržaj
Hidraulična ulja i tečnosti.......................................................................................... 4
Ulja za industrijske prenosnike................................................................................. 6
Ulja za klizne staze..................................................................................................... 8
Cirkulaciona ulja....................................................................................................... 10
Ulje za vazdušne kompresore.................................................................................. 11
Ulja za rashladne kompresore................................................................................. 12
Ulja za lance............................................................................................................. 12
Turbinska i ulja za prenos toplote........................................................................... 13
Ulja za plinske motore............................................................................................. 13
Vodorastvorna rashladna sredstva.......................................................................... 14
Sintetička vodorastvorna rashladna sredstva......................................................... 16
Rezna ulja................................................................................................................. 19
Sredstva za deformaciju metala.............................................................................. 21
Sredstva za zaštitu od korozije................................................................................ 25
Sredstva za čiščenje.................................................................................................. 27
Visokoproduktivna i posebna maziva..................................................................... 29
Memolub® HPS.......................................................................................................... 37
ISO razredi viskoznosti............................................................................................. 39
Dijagram za mešanje ulja........................................................................................ 40
Oprema..................................................................................................................... 41
3
IZBOR KOJI
ZADOVOLJAVA
VAŠE POTREBE
Kako odabrati odgovarajuće Castrol
hidraulično ulje
4
ZAHTEV
VISKOZNOSTI
Koje su najveće I najmanje viskoznosti potrebne za rad sistema.
RADNA
TEMPERATURA
Da li je sistem izložen velikim
promenama temperature? Da li se
sistem tokom rada zagreva?
VATROOTPORNOST
Da li postoji potreba za
korišćenjem teško zapaljive
tečnosti?
PREPORUKE
PROIZVOĐAČA
Da li postoje posebne preporuke
proizvođača opreme?
KOMPATIBILNOST SA
MATERIJALIMA
Da li bilo koji od konstrukcijskih
materijala zbog svoje nekompatibilnosti ograničava izbor tečnosti?
BRIGA ZA OKOLINU
Postoje li potreba za posebnim
merama zbog moguće izloženosti
okoline štetnim materijama.
SASTAV ADITIVA
Da li sistem zahteva korišćenje
tečnosti koja ne sadrži aditive na
bazi cinka (bezpepelni aditivi)?
HIDRAULIČNA ULJA I TEČNOSTI
Ime proizvoda
Mineralna osnova
Hyspin Spindle Oil ZZ
Opis
Vario HDX
Visoko rafinisano mineralno ulje sa dodatkom AW aditiva koja ne
sadrže cink.
Cirkulacijska i hidraulična tečnost/mazivo bazirano na visoko
rafinisanom mineralnom ulju uz dodatak aditiva protiv habanja (AW)
na bazi stabilnog cinka.
Hidraulična tečnost/mazivo sa visokim indeksom viskoznosti (IV)
bazirano na visoko rafinisanom mineralnom ulju i aditivima protiv
habanja (AW) na bazi stabilnog cinka.
Hidraulična tečnost/mazivo sa svojstvom zaštite od habanja
bazirano na visoko rafinisanom mineralnom ulju i aditivima protiv
habanja (AW) koji ne sadrže cink (bez pepelni aditivi).
Visokoproduktivno mazivo za alatne mašine, razvijeno kako bi
zadovoljilo HLP-D (detergent) klasifikaciju za hidraulične tečnosti.
Sintetička osnova
Optileb HY
Sintetičko hidrauličko ulje za primenu u prehrambenoj industriji
Hyspin AWS
Hyspin AWH-M
Hyspin ZZ
Carelube HES
Biorazgradljiva hidraulična tečnost baziran na sintetičkim esterima
za primenu u sistemima koji mogu zagaditi prirodnu okolinu.
Bazno ulje
Dodaci protiv
habanja
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt) (1)
Temp. područje
primene; °C
ISO klas.
(DIN klas.)
IV (Inde.
visk.) (2)
FZG (A/8.3/90) FAIL
STAGE (3)
Stepen
učinka
mineralno ulje
AW (bez cinka)
2,5
Ispod 80 °C za
produženu primjenu
HM (HLP)
> 95
-

mineralno ulje
AW (cink)
15, 22, 32, 46, 68,
100, 150
Ispod 70 °C za
produženu primenu
HM (HLP)
> 95
11/12

mineralno ulje
AW (cink)/ +
poboljšivač IV
15, 32, 46, 68,
100, 150
Ispod 70 °C za
produženu primenu
HV (HVLP)
> 130
11/12

mineralno ulje
AW (bez cinka)
32, 46, 68
Ispod 70 °C za
produženu primenu
HM (HLP)
> 95
11

mineralno ulje
AW (bez cinka)
46
Ispod 70 °C za
produženu primenu
HV (HLP-D)
> 150
11/12

PAO
AW
32, 46, 68
> 130
> 12
ester
AW (bez cinka
15, 32, 46, 68
> 180
12
Ispod 90°C za
produženu primenu
Ispod 90 °C za
produženu primenu
HEES

(4)
5
TEŠKO ZAPALJIVE HIDRAULIČNE TEČNOSTI
Ime proizvoda
Sintetska osnova
Hydrosafe 620
Anwol SWX
Opis
HFC tečnost za primenu pri pritiscima do 310 bara sa
dobrim AW svojstvima.
Najbolji u svojoj klasi HFDU tečnosti. Prirodno visoko
otporan na zapaljenje i gorenje u poređenju sa mineralnim
uljima. Primena pri pritiscima do 520 bara.


Indikacija boljeg učinka

Bazno ulje
Dodaci protiv
habanja
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Temp. područje
primene; °C
Glikol + voda
AW
46
- 20
Poliol ester
AW
46, 68
- 30
Napomene:
1 – Drugi razredi viskoznosti mogu biti dostupni na zahtev
2 – Indeks viskoznosti može biti i viši, zavisi od stepena viskoznosti proizvoda
3 – FZG vrednost je viša što je tečnost viskoznija
4 – Castrol Carelube HES je klasifikovan kao napredan zbog pozitivnih učinaka na okollinu
ISO klas.
% vode
Delovanje na
pumpu
Pouzdanost
sistema
Zapaljivost
+ 60
HFC
39


+ 90
HFDU
-


Test sa hidrauličnom
pumpom
(gubitak težine, mg)
< 20
(ASTM D2882
– Vickers V-104C)
15
(Vickers 35VQ25)
Radi informacija o dostupnosti pojedinih proizvoda i dodatnih
informacija kontaktirajte Castrol predstavnike dostupne na Vašem
području.
Izbor odgovarajućeg Castrol ulja za zupčaste prenosnike
Check lista: Podmazati zatvorene zupčaste prenosnike sa uljem koje ima:
> Odgovarajuću viskoznost – za veličinu, vrstu i brzinu prenosnika. Pri tome
treba uzeti u obzir i radnu temperaturu i opterećenje, udarna opterećenja,
temperaturu okoline prilikom starta kao i starost i opšte stanje prenosnika.
> Hemijsku stabilnost – otpornost na povišenu sklonost oksidaciji zbog trajnog
mešanja sa vazduhom pri temperaturama oksidacije.
> Radnu klasifikaciju – u skladu sa propisanim od strane proizvođača
prenosnika.
> Deemulzivnost – sposobnost izdvajanja vode tako da vlaga koja onečišćuje
ulje može biti izdvojena iz rezervoara u kojem se nalazi ulje. To umanjuje
rđu i koroziju i ograničava gubitak mazivih svojstava koji inače nastaju kao
posledica stvaranja vodom uzrokovanih taloga.
> Odgovarajuću debljinu mazivog sloja i sposobnost podnošenja operećenja
– kako bi metalne površine u dodiru bile dovoljno odvojene i zaštićene od
oštećenja koje prouzrokuju visoki momenti, udarna opterećenja i hladni
startovi.
CASTROL
VAM NUDI
Podmazivanje zupčastih prenosnika
Vrste prenosnika: Zatvoreni parovi zupčanika ili reduktori su najčešći način
prenošenja snage sa jednog na drugo vratilo. Osnovna znanja o najčešćim
vrstama, sastavnim delovima i njihovoj funkciji pomažu pri izboru optimalnog
maziva koje će poboljšati učinak reduktora. Vrste reduktora se razlikuju po
obliku i načinu zahvata među parovima zupčanika.
Parovi čeoni: Sastoje se od para paralelnih cilindričnih zupčanika sa ravnim
zubima. Imaju ograničenu sposobnost podnošenja opterećenja i bučniji rad.
6
Parovi pužnih: Sastoje se od para uspravnih vratila kod kojih se prenos snage
Celokupni program ulja za zupčaste
prenosnike svetski nivo kvaliteta uz
stručnu podršku koja će vam pomoći da:
> Produžite radni vek prenosnika
> Postignete optimalni učinak
> Produžite intervale održavanja
> Povećate produktivnost
> Smanjite troškove održavanja
> Smanjite ukupnu potrošnju i otpad
Koristeći globalnu mrežu stručnjaka
u razvoju i primeni maziva, putem
lokalnih inžinjera i timova za podršku
težimo osigurati Vam optimalni učinak u
proizvodnji. Castrolova ulja za prenosnike
formulisana su koristeći najnovija
saznanja u razvoju materijala, testirana
u laboratorijskim i proizvodnim uslovima
u bliskoj saradnji sa vodećim svetskim
imenima u proizvodnji prenosnika i
druge opreme. Možete se pouzdati da će
Castrol pružiti odgovarajući proizvod za
bilo koju primenu u Vašem pogonu.
ostvaruje dodirom dva konusna zupčanika sa ravnim zubima. Obično se koriste u
slučajevima kada je potrebno preneti snagu sa jednog na drugo, okomito vratilo.
Parovi zupčanika sa kosim zubima: Zubi običnog zupčanika mogu biti koso
položeni tako da prave spiralni oblik. Takav oblik zubi omogućuje tiši i mirniji
prenos snage. Koristi se u zahtevnijim primenama kao npr. kod radnih mašina.
Čeoni sa strelastim zubima: Paralelni cilindrični zupčanici koji umesto
ravnih imaju kose zube u obliku strele ili riblje kosti. Koriste se za prenošenje
većih snaga i brzina.
Čeoni sa kosim zubima: Cilindrični parovi zupčanika sa kosim zubima koji
mogu prenositi gibanje među paralelnim ili neparalelnim osama koje se ne
seku. Zubi su kosi tako da više zuba može biti u istovremenom zahvatu. To
omogućuje bolje nošenje i tiši i mirniji rad.
Pužni prenosi: Koriste se u slučajevima gde su ose prenosa uspravna i
potrebno je ostvariti veliku redukciju brzine (pogonski zupčanik je puno manji
od gonjenog zupčanika). Sastoje se od manjeg kola koje ima zavojne zube u
obliku vijka i većeg kola. U zahvatu je uvek veći broj zubi što omogućuje veći
prenos snage i mirniji rad, postoje i izvedbe gde je samo jedan zub u zahvatu.
Zbog izraženog trenja klizanja preporučuje se korištenje maziva sa posebnim
aditivima.
Hipoidni zupčanici: Prenos gibanja između osa koje se ne seku ali su
međusobno pod pravim uglom. Zbog međusobnog klizanja površina
potrebna su maziva sa EP aditivima. Hipoidni zupčanici najčešće se nalaze u
automotivnim prenosnicima.
ULJA ZA INDUSTRIJSKE PRENOSNIKE
Ime proizvoda
Opis
Mineralna osnova
Višenamensko reduktorska ulje sa EP dodacima na osnovi
fosfor – sumpor tehnologije.
Alpha SP
Molub-Alloy 814/150; 90/220;
690/320; 140/460
Molub-Alloy 170W/680
Molub-Alloy 300S/1000 i
Molub-Alloy 1500
Ulje za ekstremno opterećene prenosnike, udarna
opterećenja, kreni – stani uslovi rada, niski okretaji,
Umanjeni koeficijent trenja, dolazi do izražaja kod graničnih
uslova, svojstvo koje omogućuje posebna mešavina čvrstih
mazivih čestica. Najproduktivnije kod udarnih opterećenja,
kreni – stani uslovi rada, niskih okretaja.
Optigear Synthetic X
Dugoročno podmazivanje industrijskih prenosnika u teškim
uslovima rada. MFT paket aditiva omogućuje aktivno
prilagođavanje opterećenjima čime se smanjuje koeficijent
trenja i habanje, uklanja se mikropitting i produžava radni
vek ulja i prenosnika.
Proizvod za punjenje zatvorenih prenosnika koji propuštaju
i gube ulje. U tački isticanja pravi zaptivnu masu koja
sprečava dalje isticanje ulja.
Dobra termčka/oksidacijksa stabilnost – omogućuje
produženi radni vek ulja i skraćuje vreme van pogona
>Visoka sposobnost sprečavanja korozije – pomaže
očuvanju površina.
Visoka sposobnost podnošenja opterećenja i izvanredno
sprečavanje habanja – smanjuje potrebe za održavanjem
> niža potrošnja energije i smanjenje radne temperature.
Široki raspon temperatura primjene.
Visoka sposobnost podnošenja opterećenja i izvanredno
sprečavanje habanja – smanjuje potrebe za održavanjemniža potrošnja energije i smanjenje radne temperature.
Široki raspon temperatura pri primeni.
Savremeni industrijski prenosnici i pužni prenosnici, srednje
i visoko opterećeni, podmazivanje ležaja, kratkotrajne
temp. do + 160 °C.
Potpuno sintetski proizvod sa dodatkom MFT aditiva. Za
najteže primene i najduže intervale izmene.
Optileb GT
Fiziološki neškodljiva ulja za industrijske prenosnike, klizni i
valjni ležaji , NSF H1.
Tribol BioTop 1418
Industrijski prenosnici, ležaji i cirkulacijski sistemi.
Biorazgradivo CEC L-33-A-94 > 80 %.
Optigear BM
Molub-Alloy 969/320
Sintetska osnova
Alphasyn T
Alphasyn EP
Alphasyn PG
Tribol 800
Bazno ulje
Dodaci protiv
habanja
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Temp. područje
primene; °C
Čelnici
Stožnici
Primena
Stožnici Čelnici
sa kosim sa kosim
Čelnici sa
strelastim
Pužni
mineralno ulje
EP/AW
68, 100, 150, 220,
320, 460, 680
Ispod 70 °C za
produženu primenu





x
mineralno ulje
MoS2
150, 220, 320, 460
Ispod 80 °C za
produženu primenu





x
mineralno ulje
MoS2
680
Ispod 80 °C za
produženu primenu
x
x
x
x
x

mineralno ulje
MoS2
1000, 1500
Ispod 80 °C za
produženu primenu





x
mineralno ulje
MFT
68, 100, 150, 220,
320, 460, 680,
1000, 3000
Ispod 80 °C za
produženu primenu





◊
mineralno ulje
Tvrda maziva
/EP
320
Ispod 80 °C za
produženu primenu





x
PAO
EP/AW
150, 220, 320, 460
Ispod 90 °C za
produženu primenu






PAG -poliglikol
EP/AW
150, 220, 320, 460
Ispod 120 °C






PAG -poliglikol
EP/AW
150, 220, 320, 460
Ispod 120 °C






PAG -poliglikol
EP/AW
100, 150, 220, 320,
460, 680, 1000
Ispod 120 °C






PAO
MFT
100, 150, 220, 320,
460
Ispod 90 °C za
produženu primenu






PAO
EP/AW
100, 150, 220, 320,
460
Ispod 90 °C za
produženu primenu






Ester, bio
razgradljivo
EP/AW
220, 320, 460
Ispod 80 °C za
produženu primenu






x nije preporučljivo;
 standardno reduktorsko ulje za većinu radnih uslova;  napredna tehnologija za visoki učinak ;  napredna tehnologija za najviši učinak i zaštitu
◊ kontaktirajte Castrol tehničku službu za upotrebu proizvoda kod pužnih prenosnika, pogotovo kada su u pitanju visoke radne temperature i visoka opterećenja
7
STRUČNA REŠENJA
ZA KLIZNE STAZE
8
CASTROL VAM NUDI ŠIROKI ASORTIMAN
SVETSKI RENOMIRANIH MAZIVA
ZA KLIZNE STAZE KAO I USLUGE
SERVISIRANJA KOJE ĆE VAM POMOĆI DA:
> Produžite vek trajanja
> Produžite intervale između održavanja
> Povećate produktivnost
> Smanjite troškove održavanja
> Umanjite ukupnu potrošnju maziva i količinu
otpada
Ove iznimne prednosti vam možemo ponuditi
korišćenjem našeg velikog globalnog iskustva te
stručnosti u obradi i primeni koja je objedinjena
kroz mrežu stručnjaka inženjera i istraživača.
Zatim se sve preko iskusnih timova za prodaju
i podršku dostavlja direktno vama. Naš krajnji
cilj je pomoći vam da postignete optimalne
performanse u vašem proizvodnom okruženju.
Castrol maziva za klizne staze su formulisana
koristeći znanje stečeno tokom mnogih godina
istraživanja i strogih ispitivanja u laboratorijima
i proizvodnim uslovima, u bliskoj saradnji sa
vodećim proizvođačima alatnih mašina. Možete
verovati Castrolu da će osigurati pravi proizvod
za celokupni opseg vašeg posla.
KVALITET I
POUZDANOST
OD POČETKA
DO KRAJA
ULJA ZA KLIZNE STAZE
Ime proizvoda
Magnaglide D 32
Magnaglide D 68
Magnaglide D 220
Tribol MWO 20 LS
Tribol MWO 40 LS
Tribol 1066/68
Tribol 1066/220
Carelube SL 68
Carelube SL 220
x
Opis
Stepen
učinka
Ovaj asortiman maziva za klizne staze na bazi mineralnih ulja je formulisan da pruži poboljšani učinak,
izvrsne „stick-slip“ kvalitete i kompatibilnost sa tečnostima za obradu metala na bazi vode. Castrol
Magnaglide D maziva se preporučuju za mašinske alate koji zavise o kliznim stazama za preciznost i
tačnost u mašinskoj obradi.
Magna D 32 se može koristiti kao kombinovano mazivo za klizne staze i hidrauliku.
Magnaglide D 68 se obično preporučuje za vodoravne klizne staze
Magnaglide D 220 se koristi za jako opterećene i okomite klizne staze.
Maziva za klizne staze na bazi mineralnih ulja formulisana iz patentirane mešavine aditiva protiv
habanja, ekstremnih kontaktnih pritisaka (EP) i modifikatora trenja. Aditivi u Tribol MWO LS
proizvodima su u potpunosti topivi, stoga omogućavaju korišćenje tamo gdje se tvrde mazive čestice
ne bi mogle koristiti zbog zahteva proizvođača kao što su vrlo fina filtracija, ili zabrinutost da tvrde
čestice ne onečiste proizvodni proces.
Maziva za klizne staze na bazi mineralnih ulja formulisana od baznih ulja i aditiva najvišeg dostupnog
kvaliteta, stvorena da pruže mazivo sa izvrsnim „stick-slip“ svojstvima i brzom separacijom vode.
Izvanredna deemulzifikacijska svojstva – produžavaju trajnost sredstva za hlađenje. Izvrsna mazivost
– sprečava „stick-slip“, što rezultira s višim kvalitetom proizvodnje, manje otpada i smanjenim
operativnim troškovima. Napredna antikorozivna zaštita – smanjuju propadanje metala
Biorazgradivo mazivo za klizne staze na bazi estera, trebalo bi se koristiti umesto konvencionalnih
mineralnih ulja za klizne staze kako bi se osigurale optimalne performanse CARECUT čistih reznih
ulja. To je posebno važno kod mašina sa kliznim stazama jer većina alatnih mašina koristi „total loss”
tehnologiju (ulje sa kliznih staza se sleva u rezervoar reznog ulja). Carelube SL 68 se takođe može
koristiti za hidraulične sisteme alatnih mašina kod kojih se koriste vodomješive tečnosti za rezanje na
bazi estera kako bi se umanjio uticaj onečišćenja.
nije preporučljivo


Indikacija boljeg učinka

Dodaci protiv
habanja
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Aditivi
prionljivosti
CICINNATI LAB
SPECIFIKACIJA
Deemulzifika-cijska
kompatibilnost sa
tečnostima za obradu
metala





EP/AW
32
Da
P53

EP/AW
EP/AW
68
220
Da
Da
P47
P50


EP/AW +
orga. Mo
EP/AW/ +
orga. Mo
68
Da
P47
x
220
Da
P50
x


EP/AW
EP/AW
68
220
Da
Da
P47
P50




EP/AW
EP/AW
68
220
Da
Da
P47
P50


EP – visoki kontaktni pritisci
AW – protiv habanja
podaci iz gornje tabele se temelje na standardnim testovima u laboratorijskim uslovima te bi trebali poslužiti isključivo kao smernica.
Zatražite savet od vašeg lokalnog Castrolovog predstavnika.
9
10
STRUČNJACI ZA
TEHNOLOGIJU
CIRKULACIONIH ULJA
CASTROL VAM NUDI VELIKI ASORTIMAN SVETSKIH RENOMIRANIH
CIRKULACIONIH ULJA I USLUGE SERVISNE PODRŠKE KOJE ĆE
ZADOVOLJITI ZAHTEVNE POTREBE METALNE INDUSTRIJE:
Naša cirkulaciona ulja dizajnirana su s posebnom namerom da zadovolje
najstrože zahteve za podmazivanjem proizvođača opreme za obradu metala
kao što je Morgan Construction Company and Danieli.
Ona pokrivaju primene kao što su:
> Morgoil mazivo za ležajeve
> Morgoil poboljšano mazivo za ležajeve (izvrsno deemulzivno svojstvo)
> Mazivo stanove sa “no-twist” tehnologijom
CIRKULACIJSKA ULJA
Ime proizvoda
Opis
Mineralna osnova
Visokokvalitetna ulja bez aditiva sa izuzetnom
oksidacijskom otpornošću i dobrim svojstvima
deemulgacije. Minimalno hlapljenje.
Cirkulacijsko ulje obogaćeno sa aditivima.
Magna
Magna XX
Bazno ulje
Dodaci
mineralno ulje
mineralno ulje
AW
ISO VG (Visk./40°C) Temp područje
mm2/s (cSt)
primene; °C
Primena
2, 32, 68, 100,
150, 220, 320
- 10
Sve vrste cirkulacijskih sistema. Manje opterećeni strojni elementi. Magna 100
+ 220 takođe i za vakuumske pumpe.
460, 680
- 20
+ 90
Elementi koji zahtevaju aditive protiv habanja.
ULJE ZA VAZDUŠNE KOMPRESORE
Ime proizvoda
Opis
Mineralna osnova
Aircol PD
Ulja su prikladna za različite tipove kompresora koji rade na
različitim okolnim temperaturama, minimizirajući opasnost
da emulzije uzrokuju prerano začepljenje delova uljnog
separatora te sprečavajući koroziju unutar kompresora.
Aircol MR
Mala sklonost formiranju naslaga. Dobra svojstva
separacija vazduh/ulje u separatoru. Visoka zaštita od
habanja. Poboljšana oksidacija i toplotna stabilnost.
Izrazito niska sklonost karboniziranim naslagama, duži vek
trajanja ventila i sigurniji radni uslovi. Smanjeni troškovi
održavanja, povećan radni vek i smanjeni zastoji.
Izrazito niska sklonost karboniziranim naslagama, duži vek
trajanja ventila i sigurniji radni uslovi. Smanjeni troškovi
održavanja, povećan radni vek i smanjeni zastoji.
Sintetska osnova
Aircol SR
Tribol 1555
Optileb V
Tribol 890
Bazno ulje
Izuzetna stabilna ulja kod povišenih temperatura (visoki
indeks viskoznosti), minimalno koksovanje ulja. Vrlo dobra
korozijska zaštita i visoka efektivnost u primeni.
Napredna tehnologija aditiva poboljšava oksidacijsku
stabilnost, zaustavlja stvaranje pene i štiti od korozije. Za
dugi radni vek i čisti rad bez naslaga.
Dodaci protiv
habanja
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Temp. područje
primene; °C
Primena
mineralno ulje
AW
68, 100, 150
- 10
+ 220
mineralno ulje
AW
46
- 20
+ 90
PAO
AW
32, 46, 68
-50 do
+220*
PAO
AW/EP
32, 46, 68, 100
- 50
+ 220*
PAO
AW
46, 68, 100
-50
+ 220*
ester
AW
68, 100
- 50
+ 220*
* radne temperature do 220 °C kod klipnih kompresora i ulja sa ISO VG 68, 100 i 150
Napomena za sva ulja:
Dodatne viskoznosti mogu biti dostupne na zahtev – kontaktirajte
ovlaščenog distibutera za Vašu teritoriju.
Radne temperature mogu biti i više u zavisnosti od primene. Najniže
radne temperature i drugi podaci dostupni su u listu ‘’Informacije o
proizvodu’’ (ili na vrednost tačke tečenja dodajte +10°C/+18°F).
EP = Extreme Pressure (visoki kontaktni pritisci)
AW = Anti-wear (protiv habanja)
MFT = Microflux Trans
R&O = Rust and Oxidation (rđa i oksidacija)
PAO = Polyalpha Olefin
PAG = Poly Glycol
TGOA = Tribol Grease/Oil Additive
Aircol PD 68 i PD 100 za podmazivane klipnih
i rotacijskih vazdušnih kompresora, PD 150 se
preporučuje za kompresore sa kliznim lopaticama
ili klipne kompresore pri visokim temperaturama
okoline. DIN 51 506 VD-L.
Rotacijski vijčani vazdušni kompresori s produženim
intervalom zamene ulja.
Vijčani vazdušni kompresori. Zadovoljava zahteve
Atlas Copco i Kaeser za intervale do 8000 sati. DIN
51506 – VDL; ISO 6743/3 - DAG, DAH i DAJ.
Za sve vrste uljem podmazivanih kompresora
kao što su vijčani, rotacioni s lopaticama i turbo
kompresori. Prevazilaze zahteve koji se traže za DIN
51506, VDL-HC ulja.
Za sve vrste vazdušnih kompresora u prehrambenoj
industriji i punionicama pića gde je potreba po NSF
H1 proizvodu i produženim intervalom zamene.
Za sve vazdušne kompresore i kompresore za
mnoge druge procesne plinove. Rotacioni s
lopaticama, rotacioni vijčani, klipni kompresori;
hidraulični i cirkulacioni sistemi, prenosnici, ležajevi.
Proverite kompatibilnost zaptivki!
11
ULJA ZA RASHLADNE KOMPRESORE
Ime proizvoda
Opis
Mineralna osnova
BP Energol LPT
Enegol LPT asortiman je formulisan da ulja služe kao
maziva, rashladna tečnost, te takođe zaptivna masa u
rashladnim kompresorima. Visoka toplotna i hemijska
stabilnost – dobro ponašanje temperatura/viskoznost –
dobra svojstva tečenja pri niskim temperaturama.
Maziva ovog asortimana su formulisana iz mešavine alkil
– benzenskih baznih ulja, te sadrže aditive koji pružaju
produženi vek ulja i čistoću mašina kad se koriste u
rashladnim kompresorima, pogotovo tamo gdje je rashladno
sredstvo amonijak. Oksidaciona stabilnost je superiorna
u odnosu na mineralna ulja kad se koristi u vazdušnim
kompresorima.
Sintetska osnova (POE) za rashladne kompresore koji
koriste HFC rashladna sredstva, nisu prikladni za amonijak.
Sintetska osnova
BP Enersyn LPS
Bp Enersyn MP-S
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Vrednost neutralizacije
mgKOH/g
Tačka flokulacije R12 (DIN
51351) °C
Tačka tečenja;
°C
32
46
68
0.01
0.01
0.01
< - 50
< - 50
< - 50
- 51
- 45
- 42
32
46
68
100
0.04
0.04
0.04
0.04
- 67
- 80
- 80
- 80
- 39
- 36
- 27
- 27
32
46
68
170
<0,05
<0,1
<0,05
<0,05
-50*
-25*
-35*
-25*
-50
-50
-42
-30
Primena
Za upotrebu u sistemima koji koriste amonijak (NH3)
ili halogenizirane ugljikovodike. Kompatibilnost sa
R12 i R22 (DIN 51593) > 96.
Ovi proizvodi su superiorni prema konvencionalnim
mazivima za hladnjake na bazi mineralnih ulja tamo
gde su temperature evaporacije niske (od -60 °C
do -100 °C) te gde su rashladna sredstva kritičnog
fluorougljičnog tipa (R13, R22 i R502). Oni su takođe
preferirana maziva za kompresore s amonijakom.
Za sisteme sa R-134a, R404A, R407C, R410A i
R507
* temperatura kritičnog rastvora test na R 134a
ULJA ZA LANCE
Proizvod
Opis
Molub-Alloy Chain Oil
Ulje za lance, opšte
namene
Sintetičko ulje za lance
Bazno ulje
Aditivi za poboljšanje učinka
12
Viscogen KL 3, 9, 15,
23, 130, 300
Viscogen KLK 25, 28
Sintetičko ulje za lance
Tribol 290
Sintetičko ulje za lance
ISO VG
(viskoznost pri 40 °C)
Indeks viskoznosti
Gornja temperatura primene Primena
Mineralno ulje
Čvrsta maziva
22, 100
–
90°C/190°F
Ester
EP/AW
32, 100, 220, 250,
1570, 4030
105-170
200°C/390°F
Ester
EP/AW
255, 280
160
250°C/480°F,
260°C/500°F
PAG
EP/AW
150, 220
220
220°C/430°F
Napomena za sva ulja:
Dodatne viskoznosti mogu biti dostupne na zahtev – kontaktirajte
ovlaščenog distibutera za Vašu teritoriju.
Radne temperature mogu biti i više u zavisnosti od primene. Najniže
radne temperature i drugi podaci dostupni su u listu ‘’Informacije o
proizvodu’’ (ili na vrednost tačke tečenja dodajte +10°C/+18°F).
EP = Extreme Pressure (visoki kontaktni pritisci)
AW = Anti-wear (protiv habanja)
MFT = Microflux Trans
R&O = Rust and Oxidation (rđa i oksidacija)
PAO = Polyalpha Olefin
PAG = Poly Glycol
TGOA = Tribol Grease/Oil Additive
Višenamensko ulje za lance za široku primenu u svim delovima
pogona.
Primena u teškim spoljašnjim uslovima i pri visokim
temperaturama, tamo gde bi korišćenje mineralnih ulja ili
običnih sintetičkih ulja dovelo do prekomernog trošenja lanaca
ili stvaranja karbonskih naslaga na lancima.
Primena u uslovima visokih temperatura i najtežih opterećenja
gde je potrebno totalno isparavanje bez ostatka i izvanredna
zaštita od habanja.
Za podmazivanje vrućih konvejerskih lanaca i ležajeva točkova
na kolicima u pećima za sušenje boje automotivne i drugih
industrija.
TURBINSKA I ULJA ZA PRENOS TOPLOTE
Proizvod
Opis
Kinematski viskozitet Indeks viskoznosti
40°C
Perfecto T 32-150
Visoko rafinisana mineralna ulja sa posebno prilagođenim aditivima koji ulju osiguravaju
izvanrednu oksidacijsku stabilnost i zaštitu od korozije za sve vrste metala. Ne sadrže
cink. Odgovaraju DIN 51 515 L-TD od. ISO 8068, tip AR & B i int. propisom proizvođača.
Perfecto X 32 - 68
Primena
Ulja za parne, vodene i plinske turbine. Kao protočno ulje za kompresore,
pumpe, motore i hidraulične sisteme. Odobrena su pri: ABB, KWU, MAN,
Solar, Siemens, AEGKanis, GEC/Alstom …
32 - 150
102
Turbinska ulja višeg razreda kvalitete baznog ulja (hidrokrekirana bazna ulja) –
omogućuju bitno duži interval primene i bolju zaštitu sistema.
32, 46, 68
112
Parne i plinske turbine, podmazivanje i upravljanje sistema. TOST > 10000
sati.
Perfecto XEP 32 - 68
Turbinska ulja višeg razreda kvalitete baznog ulja (hidrokrekirana bazna ulja) –
omogućuju bitno duži interval primene i bolju zaštitu sistema.EP aditivi.
32, 46, 68
112
Parne i plinske turbine, podmazivanje i upravljanje sistema TOST > 10000
sati. Turbine sa integriranim sistemom prenosnika.
Perfecto HT 5
Mineralno ulje za prenos toplote, odlične oksidacijske stabilnosti. Pri višim
temperaturama ne dolazi do stvaranja
koksa i izlučivanja lakših uljnih frakcija, koje lako uzrokuju požar.
32
108
Perfecto HTS 16 / HTS 0801
Potpuno sintetičko ulje.
15,6 / 16,5
-
Za zatvorene sisteme prenosa topline do 300 °C, privremeno i do 320 °C.
Odlična svojstva i u otvorenim sistemima pri nižim
temperaturama.
Za zatvorene sisteme, temperature do 350°C, kratkotrajno do 374°C.
ULJA ZA PLINSKE MOTORE
Proizvod
Duratec L
Duratec MX
Duratec M
Duratec XPL
Bazno ulje
Aditivi
ISO VG pri 400C
(mm2/s)
SAE razred
Plamište(0C)
Opis
Mineralno
Niskopepelno AW
130
40
250
Niskopepelno ulje za plinske motore. Odobreno: GE Jenbacher, MWM (DEUTZ
Power Systems), Novi MBH, Perkins, Ullstein, Wartsila, Waukesha.
Mineralno
AW
124
40
250
Ulje za plinske motore bez cinka. Posebno primenljivo za bio i deponijske plinove.
Odobreno: GE Jenbacher, MAN, MTU Onsite Energy.
Mineralno
AW
125
40
250
Ulje za plinske motore sa srednjim sadržajem pepela i TBN-a. Primena za bio,
deponijske i ostale zahtevne plinove. Odobreno: Perkins, Guascor, MWM.
PAO
Niskopepelno AW
109
20W-40
260
Sintetičko, niskopepelno ulje za plinske motore. Primereno za produžene intervale
i povišena opterećenja. Odobreno: MAN, MTU Onsite Energy, MWM (DEUTZ Power
Systems).
13
IZBOR KOJI ODGOVARA
VAŠIM POTREBAMA
Castrol pruža visokokvalitetan i svestran asortiman
vodorastvornih rashladnih sredstava koji će zadovoljiti vaše
zahteve kod mašinske obrade metala i zaštite okoline.
14
Kao stručnjaci za rashladnu tehnologiju, naš prodajni i
tehnički tim pomoći će u izboru pravih proizvoda za vaše
postupke obrade, uzimajući u obzir sledeće važne faktore:
STRUČNJACI
ZA OBRADU
METALA
• procesi mašinske obrade metala: brzina, pomak, dubina
• specifikacije materijala
• kompatibilnost procesa
• kvalitet vode
• zahteve površinske obrade
• parametre sastava – protoci, filtracija
• zahteve domaćeg zakonodavstva
• obradu otpada
CASTROL VAM NUDI VELIKI ASORTIMAN
SVETSKI POZNATIH VODOTOPIVIH
SREDSTAVA ZA HLAĐENJE I USLUGE
SERVISNE PODRŠKE PROIZVODU KOJE ĆE
VAM POMOĆI DA:
Castrol je već godinama lider u razvoju
vodorastvornih sredstava za hlađenje, u
asortimanu nudimo svetski renomirana
rashladna sredstava praćena tehničkom
stručnošću u njihovoj primeni širom sveta.
> Poboljšate svoju produktivnost i radni učinak
Nudimo vam globalno prisutnu stručnost u
postupcima i primenama kroz našu mrežu
specijalista u prodaji, tehnici i istraživanju. Naš
cilj je podići vašu produktivnost i pomoći vam
u postizanju vaših težnji za zaštitom okoline.
Slobodno se oslonite na Castrol koji vam nudi
pravi proizvod za sve operacije vašeg posla.
> Ostvarite svoju politiku zaštite zdravlja,
sigurnosti i okoline (HSE).
> Postignete zahteve mašinske obrade metala
> Smanjite upotrebu rashladnih sredstava
KVALITET I
POUZDANOST
OD POČETKA
DO KRAJA
VODORASTVORNA RASHLADNA SREDSTVA
Svojstva koncentrata
Mineralno ulje Ester/EP
(%)
aditivi da/ne
Ime proizvoda
Opis
Iloform TRS 11
Polusintetički vodorastvorni proizvod za mašinske
obrade i brušenja livova i lakše obrade čeilka,
proizvodnja šavnih cevi.
Polusintetički vodorastvorni proizvod za mašinsku
obradu metala kod obrade železnog liva,
aluminijumskih legura i nisko-srednje legiranog
čelika.
Vodorastvorno ulje za obradu metala bez bora i
amina namenjeno mašinskoj obradi aluminijumskih
legura i nisko-srednje legiranog čelika.
Vodorastvorno ulje za mašinsku obradu
aluminijumskih legura i nisko-srednje legiranog
čelika.
Vodorastvorno ulje za mašinsku obradu alumi­
nijumskih legura i nisko-srednje legiranog čelika.
Alusol 32
Alusol ABF 10
Alusol M-FX
Alusol XT FF
Alusol RAL BF
Clearedge LXE
Carecut S 125
Cooledge BI
Hysol MB 50
Hysol RD
Hysol T 15
x ne zadovoljava;
Vodorastvorno ulje za obradu metala bez bora i
amina namenjeno mašinskoj obradi aluminijumskih
legura i nisko-srednje legiranog čelika.
Emulgirajuće ulje sa dodatkom hlora za najteže
obrade srednje i visoko legiranog čelika.
Polusintetički vodorastvorni proizvod, bez
sadržaja bora, na bazi estera za mašinsku obradu
aluminijumskih legura i čelika.
Vodorastvorno ulje bez sadržaja bora, za
mašinsku obradu nisko-srednje legiranog čelika i
aluminijumskih legura.
Vodorastvorno ulje za obradu raznolikih metala, bez
klora, nemenjeno mašinskoj obradi različitih metala
uključujući titan. Izvrsna stabilnost u uslovima
tvrde vode, nisko penjenje i otpornost na razvoj
mikroorganizama.
Polusintetički vodorastvorni proizvod za obradu
metala, za brušenje čelika, mašinsku obradu niskosrednje legiranog čelika i železnog liva.
Upotrebljava se kod svih postupaka obrade
raznolikih metala skidanjem strugotine, bušenja,
glodanja, brušenja, pre svega za obradu čeličnih
(legiranih) materijala.
 Prihvatljivo
 Zadovoljava
Emulzija
Sadrži bor Izgled
da/ne
Opseg
Faktor
koncentrata refraktometra
(%)
Tvrdoća
vode (ppm
CaCO3)
Prikladnost za materijale *
Železni liv
Niskosrednje
legirani
čelik
Visoko
legirani –
nehrđajući
čelik
Legura
Obojeni
aluminijuma metali
11
ne
da
prozirno
5-8
2,8
50 - 400




x
x
27
da
da
mlečni
5 - 10
1,0
150 - 700







40
da
ne
mlečni
4 - 10
1,0
50 - 400







40
da
da
poluprozirno
5 - 12
1,1
100 - 400






50
da
da
mlečni
7 - 15
1,0
50 - 400







44
da
ne
mlečni
6 - 10
1
100 - 800





46
da
da
mlečni
4-15
1
100-400





0
da
ne
poluprozirno
6 - 15
2,0
50 - 800






> 60
ne
ne
mlečni
4 - 10
1,0
50 - 400





50
da
da
mlečni
5-10
1
100 - 1000





35
ne
da
poluprozirno
4- 8
1,1
100 - 400





x
x
29
ne
da
poluprozirno
4- 8
1,5
50 - 400






x
 Dobro
 Odlično
 Najbolje

15
IZBOR KOJI ODGOVARA
VAŠIM POTREBAMA
Castrol pruža visokokvalitetan i svestran asortiman
sintetičkih rashladnih sredstava koji će zadovoljiti vaše
zahteve kod mašinske obrade metala.
Kao stručnjaci za rashladnu tehnologiju, naš prodajni i
tehnički tim pomoći će u izboru pravih proizvoda za vaše
postupke obrade, uzimajući u obzir sledeće važne faktore:
STRUČNJACI
ZA OBRADU
METALA
• procesi mašinske obrade metala: brzina obrade, pomak,
dubina
• specifikacije materijala
• kvalitet vode
• zahteve površinske obrade
• parametre sastava – protok, filtracija
• zahteve domaćeg zakonodavstva
• obradu otpada
• usklađenosti s celim postupkom
16
CASTROL VAM NUDI VELIKI ASORTIMAN
SVETSKI POZNATIH POTPUNO
SINTETIČKIH SREDSTAVA ZA HLAĐENJE I
USLUGE SERVISNE PODRŠKE PROIZVODU
KOJE ĆE VAM POMOĆI DA:
Castrol je već godinama lider u razvoju
sintetskih vodotopivih sredstava za hlađenje,
u asortimanu nudimo svetski renomirana
rashladna sredstava praćena tehničkom
stručnošću u njihovoj primeni širom sveta.
> Poboljšate svoju produktivnost i radni učinak
Nudimo vam globalno prisutnu stručnost u
postupcima i primenama kroz našu mrežu
specijalista u prodaji, tehnici i istraživanju.
Naš cilj je podići vašu produktivnost i pomoći
vam u postizanju vaših težnji u zaštiti
okoline.
Slobodno se oslonite na Castrol koji vam nudi
pravi proizvod za sve operacije vašeg posla.
> Ostvarite svoju politiku zaštite zdravlja, sigurnosti i okoline (HSE).
> Postignete zahtjeve mašinske obrade metala
> Smanjite upotrebu rashladnih sredstava
SINTETIČKO RASHLADNO
SREDSTVO CASTROLA
DAJE VAM PREDNOSTI
Izborom Castrolovog sredstva za hlađenje povećati ćete svoju
produktivnost:
• povećaćete brzinu obrade i pomaka skraćujući ciklus mašinske
obrade
• produženje životnog veka alata smanjujući vreme zastoja i
troškove alata
• smanjenje penjenja kod hlađenja pod pritiskom
• dodaci za čišćenje olakšavaju rukovanje i redukuju potrebno
vreme čišćenja mašine
• lako rukovanje proizvoda ostavlja više vremena za bavljenje
osnovnim poslom
SINTETSKA VODORASTVORNA RASHLADNA SREDSTVA
Ime proizvoda
Syntilo 81 BF
Syntilo 2000
Syntilo 9913
Syntilo 9918
Syntilo 9954
Syntilo 9974 BF
Syntilo CR 4
Syntilo S
Syntilo 75 EF
Syntilo 9930BF
x ne zadovoljava;
Opis
Podr.
koncent.
(%)
Sintetičko sredstvo za hlađenje za opštu primenu kod brušenja metala. Pravi
bistru, stabilnu otopinu u tvrdoj i u mekoj vodi dajući vrlo dobra antikorozivna
svojstva uz otpornost na bakterije.
Za ravna, cilindrična, dvostrana, unutrašnja i necentrirana brušenja površina.
Proizvod je takođe prikladan za honovanje, glodanje, struganje, bušenje,
duboko bušenje, narezivanje navoja i odvalna glodanja železnih livova,
niskougljeničnog i legiranog čelika.
Ovo je pH-neutralno potpuno sintetičko sredstvo za hlađenje razvijeno
za zahteve visokoproduktivnih mašinskih obrada, prikladno za brušenje,
honovanje, glodanje, struganje, bušenje, duboko bušenje, i raznih obrada kod
aluminijumskih i legura u vazduhoplovstvu.
Ovo je pH-neutralno potpuno sintetičko sredstvo za hlađenje razvijeno za
zahteve visokoproduktivnih mašinskih obrada plemenitih i neplemenitih metala.
Pogodno za brušenje, honovanje, glodanje, struganje, bušenje, duboko bušenje,
narezivanje navoja kod aluminijumskih i legura u vazduhoplovstvu.
Syntilo 9954 razvijeno je u cilju maksimalnog povećanja učinkovitosti
proizvodnje pružajući veće brzine mašinske obrade i posmaka, posebno
kod teških obrada nerđajućeg čelika kao i posebno legiranog čelika.
Syntilo 9954 pruža izvrsna svojstva kod najzahtevnijih mašinskih obrada
omogućujući zamenu čistih reznih ulja kod više primena bez narušavanja
kvaliteta obrađene površine ili skraćenja životnog veka alata.
Syntilo 9954 razvijeno je u cilju maksimalnog povećanja učinkovitosti
proizvodnje pružajući veće brzine mašinske obrade i posmaka, posebno
kod teških obrada nerđajućeg čelika kao i posebno legiranog čelika.
Syntilo 9954 pruža izvrsna svojstva kod najzahtevnijih mašinskih obrada
omogućujući zamenu čistih reznih ulja kod više primena bez narušavanja
kvaliteta obrađene površine ili skraćenja životnog veka alata.
Ovo je potpuno sintetičko vodorastvorno sredstvo dugog životnog veka za
zahtevne mašinske obrade metala specijalno namenjeno za brušenje volfram
karbida.
Syntilo S se može upotrebiti za sve primene brušenja stakla, železnog liva i
čelika. Pravi bistru, stabilnu otopinu u tvrdoj i u mekoj vodi.
Proizvod je namenjen za mašinske obrade i sve postupke brušenja.
Kompatibilan je sa premazima i svim alatima. Odlikuje ga visoki stupanj
bakteriološke stabilnosti i korozijske zaštite. Ne sadrži klor, bor, nitrite ili
fenole.
Proizvod je namenjen za mašinske obrade i sve postupke brušenja.
Kompatibilan je sa premazima i svim alatima. Odlikuje ga visoki stupanj
bakteriološke stabilnosti i korozijske zaštite. Ne sadrži klor, bor, nitrite ili
fenole.
 Prihvatljivo
 Zadovoljava
 Dobro
Faktor
refraktometra
Prikladnost za materijale *
Tvrdoća vode Alum.
Železni Nisko i bez
Visokolegirani
(ppm CaCO3) legure liv
ugljenični alatni – nerđajući
čelik
čelik
Sadrži bor pH
da/ne
Legure Legure
nikla titana
3-5
1,5
ne
8,9 – 9,5
0 - 400
x






x
x
4 - 10
1,7
ne
8,8 – 9,3
0 - 350
x






x
x
6 - 10
1,4
ne
7,2 – 7,6
0 - 350


x
x






4 - 10
1,7
da
7,4 – 7,8
0 - 400







4 - 15
1,4
da
8,0 – 8,8
0 - 300
x






x

4 - 15
1,4
ne
8,0 – 8,8
20 - 600
x






x

3- 7
1,2
da
9,0 – 9,2
50 - 350
x






x
x
2–4
1,3
da
9,1 – 9,5
50 - 400
x






x
x
3 - 10
2
ne
9,5
20 - 600
x



x
x
4-8
1,9
ne
9,1
20 - 600
x



x
x
 Odlično
 Najbolje
17
HONOVANJE
REZNA ULJA
Proizvod
Opis
CareCut ES 3
Ulje za honovanje i superfiniš esterske baze, izuzetna maziva
svojstva
Ulje za honovanje i superfiniš za čelik i aluminijum. Sprečava
mrlje na površini kada se koristi kamen za honovanje koji
sadrži sumpor
Ulje za honovanje i superfiniš za obrade koje zahtevaju
dobra maziva svojstva
Ulje za honovanje i superfiniš za obrade koje zahtevaju
dobra maziva svojstva
Ulje za brušenje i rezanje esterske baze sa visokom tačkom
paljenja, izuzetna maziva svojstva
Ulje za brušenje visokim brzinama. Hidrokrekirano bazno ulje
visoke teacke paljenja, ekstremno visok indeks viskoznosti
(EHVI). Prikladno za teška profilna brušenja (‘’creep feed
grinding’’) i brušenja zupčanika, prikladno bušenja
Ulje za brušenje niske viskoznosti za visoke brzine obrade
i čelik
Ulje za brušenje za visoke brzine, teška profilna brušenja
(‘’creep feed grinding’’) i brušenje zupčanika. Prikladno za
CBN kamen
Ulje za profilna brušenja alata ( ‘’flute grinding’’ - npr.
glodala, svrdla). Prikladno za brusne ploče od karborunda i
SG-a.
Ulje visokog učinka za provlačenje i odvalno glodanje za
čelike i nerđajuće čelike
Ulje visokog učinka za provlačenje i odvalno glodanje za
čelike i železne livove
Ulje visokog učinka za provlačenje i odvalno glodanje sa
naprednom tehnologijom aditiva za čelike i nerđajuće čelike
Ulje visokog učinka za provlačenje i odvalno glodanje sa
aditivima na bazi hlora za čelike, nerđajuće čelike i legure
nikla
Honilo 988
Honilo 981
Honilo 980
CareCut ES 2
BRUŠENJE
Variocut G 650 HC
18
Variocut G 399
Variocut G 600
Variocut G 500
Variocut B 46 TC
PROVLAČENJE
Variocut B 27
Variocut B 30
Ilobroach 11
Neki proizvodi nisu dostupni na vašem području.
Kontaktirajte lokalnog Castrol prodajnog
predstavnika za sve informacije o dostupnosti
tih proizvoda
Viskoznost
cSt pri 40 °C*
Tačka Paljenja
COC °C
Korozija Na
Bakru 3hr
Ester
Aktivni
sumpor
Neaktivni
sumpor
Fosfor
Kalcijum
Hlor
Cink
Izgled
Zdravlje i
sigrnost
5.5
>160
1b
•
–
–
–
–
–
–
bledo žuta
*****
4.5
>125
1b
•
–
–
•
•
–
–
žuta
***
4.8
>125
1b
•
–
–
–
–
–
–
žuta
***
4.3
>125
1b
•
–
–
•
–
–
–
žuta
***
8.8
>200
1b
•
–
•
•
–
–
–
bezbojna
*****
9.1
>160
1b
•
•
•
•
–
–
–
žuta
****
5.5
>130
4c
•
•
•
–
–
–
–
žuta
***
10
>140
4c
•
•
•
•
–
–
•
žuta
**
21
>190
1b
•
–
–
•
–
–
–
žuta
***
15
>140
2b
•
•
•
•
•
–
–
žuta
***
23
>190
4c
•
•
–
•
–
–
–
boje ćilibara
***
23
>160
4c
•
•
•
•
–
–
•
boje ćilibara
**
17
>140
1b
•
–
–
–
–
•
–
bledo žuta
*
Podaci o zaštiti od korozije u gornjoj tabeli se temelje na standardnim
testovima koji se izvode u laboratorijskim uslovima i kao takvi trebaju
se koristiti samo kao okvirne vrednosti prilikom procene o delovanju u
stvarnim radnim uslovima.
BUŠENJE
REZNA ULJA
Proizvod
Opis
Variocut C 334
Duboka bušenja i opšte rezne operacije na železnim livovima
i nisko do srednje legiranim čelicima
Duboka bušenja svih železnih materijala i inkonela
Visokoučinkovito hlorirano ulje za duboko bušenje teško
obradivih legura
Visokoučinkovito hlorirano ulje za duboko bušenje teško
obradivih legura
Brušenja, duboka bušenja i automatska tokarenja gdje je
potrebno ulje niske viskoznosti.
Ulje za rezanje esterske baze sa visokom Tačkom paljenja,
izuzetna maziva svojstva
Rezno ulje bez hlora za opšte obrade nisko legiranih čelika i
neželeznih materijala
Rezno ulje bez hlora za mašinske obrade srednje legiranih
čelika u automatima sa više radnih vretena
Hlorirano rezno ulje za opšte mašinske obrade i brušenja
srednje i visoko legiranih čelika. Provlačenje i odvalno
glodanje neželeznih metala i srednje legiranih čelika
Hlorirano rezno ulje za opšte mašinske obrade, brušenja,
provlačenja i odvalna glodanja visoko legiranih čelika.
Kompatibilno sa neželeznim metalima
Rezno ulje bez hlora za mašinske obrade srednje legiranih
čelika i neželeznih materijala u automatima sa više radnih
vretena
Rezno ulje bez hlora za najteže operacije bušenja i opštih
mašinskih obrada železnih livova, visoko legiranih čelika i
neželeznih materijala
Variocut D 734
Ilocut 2190
Ilocut 534
Variocut G485
CareCut ES 1
Variocut C 462
OPŠTE OPERACIJE OBRADE
Variocut C 335
Ilocut 482
Ilocut 486
Ilocut 154
Ilocut 103
Neki proizvodi nisu dostupni na vašem području.
Kontaktirajte lokalnog Castrol prodajnog
predstavnika za sve informacije o dostupnosti
tih proizvoda
Viskoznost
cSt pri 40 °C*
Tačka Paljenja
COC °C
Korozija Na
Bakru 3hr
Ester
Aktivni
sumpor
Neaktivni
sumpor
Fosfor
Kalcijum
Hlor
Cink
Izgled
Zdravlje i
sigrnost
9.6
>150
4c
•
•
–
–
–
–
–
boje čilibara
***
14
>150
4c
•
•
–
•
–
–
•
**
12
>130
4c
•
•
•
–
–
•
–
boje ćilibara
tamno
smeđa
15
>150
4c
•
•
•
•
•
•
•
boje ćilibara
*
10
146
4c
•
•
•
•
–
–
•
boje ćilibara
**
28
>270
1b
•
–
•
•
–
–
–
žuta
*****
22
>180
1b
•
–
–
–
–
–
–
žuta
***
37
>180
4c
•
•
–
•
–
–
–
tamno
smeđa
***
19
>180
1b
•
–
–
–
–
•
–
žuta
*
20
>180
1b
•
–
–
–
–
•
–
žuta
*
35
>190
1b
•
–
•
–
–
–
–
smeđa
***
34
>180
1b
•
•
•
–
–
–
–
smeđa
***
Podaci o zaštiti od korozije u gornjoj tabeli se temelje na standardnim
testovima koji se izvode u laboratorijskim uslovima i kao takvi trebaju
se koristiti samo kao okvirne vrednosti prilikom procene o delovanju u
stvarnim radnim uslovima.
*
19
SREDSTVA ZA DEFORMACIJU METALA
Tabela za izbor proizvoda za obradu dubokim vučenjem
Svojstva
Proizvod
Viskoznost
cSt pri 40 °C
Sumpor
52
120
67
93
312
165
600


-

Opis
ČISTO ULJE
Iloform PN 101
Iloform PN 2405
Iloform PN 226
Iloform FST 16
Iloform SLZ 350
Iloform BWN 180
Iloform BWN 205
Iloform RS 188/EM
Iloform PS 104
Iloform PS 158
Iloform PN 951 HM
VODOMEŠLJIVO
‘HOT MELT’’
Ulje za lakše operacije dubokog izvlačenja
Ulje za lakše operacije dubokog izvlačenja
Ulje za srednje operacije dubokog izvlačenja
Ulje za srednje operacije dubokog izvlačenja
Ulje za srednje operacije dubokog izvlačenja
Ulje za srednje do teške operacije dubokog izvlačenja
Ulje za teške operacije dubokog izvlačenja
Mineralno vodorastvorno sredstvo za pilger obrade bakra
Pasta bez pigmenta za srednje operacije dubokog izvlačenja
Pasta sa pigmentom za teške operacije dubokog izvlačenja
‘Hot melt’’ za teške operacije
Vrsta materijala
Ester
Fosfor
Hlor
Drugo
-
-
-
Nerđajući
Čelik
Galvanizirani
čelik
Čelik
Aluminijum Žuti metali
-
•
•
•
•
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-










-




-
-
n/a
n/a
n/a
-

-


-
150
-

-

-
•
-
•
-
-
viskozna
pasta
-

-


•
-
•
-
-




Tabela za izbor proizvoda za obradu cevi postupcima vučenja i pilger
ČISTO ULJE
Iloform TDN 81
Iloform TDN 86
20
Hlorno spoljne mazivo za teške obrade;
Ulje za teške operacije dubokog izvlačenja
Hlorno, pigmentirano, unutrašnje mazivo za teške obrade
Tabela za izbor proizvoda postupcima finog štancovanja
Proizvod
Opis
Iloform FST 14
Iloform FST 4
Iloform FST 8
Iloform FST 21
Iloform FST 28



Ulje za lakše do srednje teške operacije, do 6mm
Ulje za srednje teške operacije, do 8mm
Ulje za srednje i teže operacije, do 10mm
Ulje za teške operacije, > 10mm
Ulje za teške operacije, > 10mm
Upućuje na
povećanje
učinka
Svojstva
Viskoznost
cst pri 40 °C
84
117
168
270
175
Sumpor
Ester
Fosfor


-










Hlor
Drugo


-






Kompatibilnost
Nerđajuči
Ugljenični
čelik
čelik
•
•
Pocinkovani
čelik
•
•
•
•
•
Podaci u gornjoj tablici su rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranja i kao takvi služe kao pomoć pri izboru proizvoda.
Postoji mogućnost da na Vašem tržištu nisu dostupni svi proizvodi. Kontaktirajte Vašeg lokalnog Castrol predstavnika za savet i detaljnije informacije.
Relativni odnosi učinka i nivoa aditiva trebaju se uspoređivati samo sa proizvodima izove tablice.
-
Aluminijum
-
Žuti metali Odobrenja
proizvođača
opreme
-
•
•
•
-
SREDSTVA ZA DEFORMACIJU METALA
Tabela za izbor proizvoda postupkom hydroforminga
Proizvod
Opis
SINTETIKA
ULJA
Svojstva
Viskoznost
cst pri 40 °C
Fosfor
Hlor
Drugo
Aluminijum
Žuti metali
Odobrenja
proizvođača opreme
Unutrašnje mazivo za lagane postupke
Unutrašnje mazivo za teške postupke
n/a
n/a
-
-

-
-

•
•
•
•
•
-
•
•
Iloform RS 5116
Unutrašnje mazivo ali i rezanje, duboko
vučenje, valjanje
Spoljno mazivo za lagane postupke
Spoljno mazivo za srednje teške postupke
Spoljno mazivo za srednje teške postupke
Spoljno mazivo za teške postupke
Spoljno mazivo za teške postupke
70
-

-
-

•
-
•
•
•
-
-
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
•
•
•
•
•
Hlor
Drugo
66
110
160
500
1150
Tablica za izbor proizvoda za štancovanje limova (automotive ind.)
Proizvod
Opis
Iloform PN 223 EU
Iloform PN 49
Iloform PN 403
Svojstva
Viskoznost
cst pri 40 °C
Mazivo za lagane operacije štancovanja generatorskih limova
Mazivo za lagane operacije štancovanja različitih metala
Mazivo za štancovanje aluminijumskih limova za izmenjivače
dubljih geometrija
Mazivo za zahtjevnija štancovanje aluminijumskih limova za
izmenjivače dubljih geometrija
Vodomešljivo sintetičko mazivo za štancovanje generatorskih
limova
Iloform PN 405
Iloform MS 10
Tabela za izbor proizvoda za proizvodnju šavnih cevi
Proizvod
Opis



Ester
Iloform HFW 1
Iloform RS-D
Iloform BWN 170
Iloform BWN 178
Iloform BWN 180
Iloform HFO 10
Iloform HFO 20
Iloform TRS 389
Iloform TRS 11
Iloform TRS 7
Iloform TRS 136
Iloform TRS K
Iloform TRS 220
Sumpor
Vrsta materijala
Ugljenični
Nerđajuči
čelik
čelik
Upućuje na
povećanje
učinka



-













Sumpor
Ester
Fosfor
Vrsta materijala
Ugljenični čelik Pocinkovani čelik Aluminijum
Žuti metali
osnova otapalo
osnova otapalo
-


-
-
-
•
•
•
•
•
•
•
osnova otapalo
-

-
-
-
-
-
•
-
osnova otapalo
-

-
-
-
-
-
•
-
vodena osnova
-
-
-
-

•
-
-
-
Sadržaj
Koncenmineralnog ulja Tracija
primene
Polusintetički proizvod za obradu različitih metala
Polusintetički proizvod, bez formaldehida
Polusintetički proizvod za čelik
Sintetički proizvod za obradu raznolikih metala
Sintetski proizvod, bez bora, izražena maziva svojstva
Sintetski proizvod, bez bora, izražena maziva svojstva



5-10%
5-10%
5-10%
6-9%
4-9%
4-9%
Ph (5%
otopina)
9.3-9.8
9.6-9.9
9.6-9.9
8.2-8.6
9.0-9.4
8.3-9.3
Strukturne
cevi
•
•
•
•
•
Mašinske cevi Bez bora
•
•
•
•
-
•
•
Aditiv za
pospešivanje
mazivosti


Bez formalDehida
•
•
•
Vrsta materijala
Čelik
Nerđajuči
čelik
•
•
•
•
•
•
•
Podaci u gornjoj tabeli su rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranja i kao takvi služe kao pomoć pri izboru proizvoda.
Postoji mogućnost da na Vašem tržištu nisu dostupni svi proizvodi. Kontaktirajte Vašeg lokalnog Castrol predstavnika za savet i dalje informacije.
Relativni odnosi učinka i visine aditiva trebaju se upoređivati samo sa proizvodima sa ove tablice.
Galvanizirani
čelik
•
•
-
21
SREDSTVA ZA DEFORMACIJU METALA
Tabela za izbor proizvoda za vučenje žice
Proizvod
Opis
Iloform BWS 162
Iloform BWS 595
Iloform BWN 310
Iloform BWN 315
Iloform BWN 320
Iloform BWN 324
Iloform BWN 239
Iloform BWN 400
Iloform BWN 380
22
Svojstva
Viskoznost
cst pri 40 °C
Vodomešljivo ulje za finu i srednje finu žicu
Vodomešljivo ulje za bakrene šipke i srednje finu žicu (bez
bora)
Čisto ulje za finu i srednje finu aluminijsku žicu
Čisto ulje za srednje finu aluminijsku žicu
Čisto ulje za aluminijske šipke i srednje finu žicu
Čisto ulje za vučenje šipki od aluminijskih legura visokim
brzinama
Čisto ulje za srednje finu žicu od legiranog i nerđajučeg čelika
Čisto ulje za šipke (okrugle ili poligonalne) od legiranog i
nerđajučeg čelika
Čisto ulje za srednje finu žicu od legiranog i nerđajučeg čelika
Sumpor
Ester
Fosfor
Hlor
Drugo
Vrsta materijala
Ugljenični čelik Legirani i nerđajući
čelik
Aluminijum i
aluminijumske
legure
Žuti metali
n/a


-
-
-
-
-
-
•
n/a
-

-
-

-
-
-
•
28
60
115
-


-
-
-
-
-
•
•
•
-
400
-

-
-
-
-
-
•
-
20

-
-

-
-
•
-
-
135


-

-
-
•
-
-
42
-

-
-

•
•
-
-
68


-
-
-
•
-
•
•
90
110




-
-
-
•
•
-
-
-

Tabela za odabir proizvoda za hladna kovanja u kalupu (cold heading)
Iloform PN 415
Iloform PN 285
Iloform 168



Upućuje na
povećanje
učinka
Ulje bez hlora za lakše operacije hladnih kovanja za mašine
koji sredstvo za obradu koriste i za podmazivanje staza
Ulje bez hlora za srednje teške operacije hladnih kovanja
Ulje bez hlora za srednje teške operacije hladnih kovanja
Podaci u gornjoj tabeli su rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranja i kao takvi služe kao pomoć pri izboru proizvoda.
Postoji mogućnost da na Vašem tržištu nisu dostupni svi proizvodi. Kontaktirajte Vašeg lokalnog Castrol predstavnika za savet i dalje informacije.
Relativni odnosi učinka i visine aditiva trebaju se upoređivati samo sa proizvodima sa ove tablice.
ULJE ZA OBRADU METALA POSTUPKOM ELEKTROEROZIJE
Proizvod
Opis
Ilocut EDM 180
Rashladno mazivo (neprovodnik) za
erodiranje iskrom.
Gustoćapri 15°C
kg/dm3
Kinematička viskoznost
pri 40 °C mm2/s
Plamište
Primena
0,820
21
110
Gustoćapri 15°C
kg/dm3
Viskoznost
pri 40 °C mm2/s
0,864
20
204
0,8800.890
26 - 32
> 200
1,065
1,075
90 - 110
--
Gruba i fina obrada kod operacija elektroerozije. Visoki učinak “oduzimanja”
materijala. Produžena životna dob elektroda. Visoka kakvoća erodirane površine,
mali gubici pri iznošenju. Koža ga odlično podnosi.
ULJA I TEČNOSTI ZA KALJENJE
Proizvod
Opis
Iloquench 1
Mineralno ulje sa niskim sadržajem sumpora
koji ne utiče na naknadnu obradu sa
cijanidnim solima. Ima dobru stabilnost.
Iloquench 455
Mineralno ulje na bazi parafina. Proizvod
sadrži dodatke koji spriječavaju oksidaciju,
stabiliziraju i pospešuju hlađenje.
Iloquench 768 Aqua Tečnost koja se sastoji od unaprijed
otopljene mešavine polimera topivih u vodi.
Sadrži dodatke protiv penjenja.
Plamište
Primena
Univerzalno ulje za kaljenje namenjeno cijanidnim i drugim
postupcima otvrđivanja metala. Niska viskoznost omogućava vrlo
brz prenos topline, odmah nakon uranjanja obradka u kupku.
Za kaljenje masivnih čeličnih dijelova male kaljivosti, zatim
pougljičenog čelika i nisko legiranih čelika. Posebna čistoče
delova zbog posebnih aditiva. Za brzo hlađenje.
Sredstvo namenjeno kaljenju čelika nakon zagrevanja površine
indukcionim postupkom ili plamenikom na različite geometrije
dijelova. Odlična zaštita od korozije.
23



Upućuje na
povećanje
učinka
Podaci u gornjoj tabeli su rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranja i kao takvi služe kao pomoć pri izboru proizvoda.
Postoji mogućnost da na Vašem tržištu nisu dostupni svi proizvodi. Kontaktirajte Vašeg lokalnog Castrol predstavnika za savet i dalje informacije.
Relativni odnosi učinka i visine aditiva trebaju se upoređivati samo sa proizvodima sa ove tablice.
SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD KOROZIJE
Ime proizvoda
Opis
Rustilo DWX 10
SafeCoat DW 10
Rustilo DWX 21
Tečnost za istiskivanje vode
Tečnost za istiskivanje vode
Kratkotrajna zaštita sa istiskivanjem vode, uljni
film
Kratkotrajna zaštita sa istiskivanjem vode, uljni
film
Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, uljnomasni film
Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, meki
masni film
Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, masni
film
Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, masni
film
Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, masni
film
Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, masni
film, niski sadržaj isparljivih ugljikovodika
Dugotrajna zaštita sa istiskivanjem vode, uljnomasni film
Dugotrajna zaštita sa istiskivanjem vode, masni
film
Dugotrajna zaštita sa istiskivanjem vode, masni
film
Ekstra-dugotrajna zaštita sa istiskivanjem vode,
masni film
Ekstra-dugotrajna zaštita sa istiskivanjem vode,
masni film
Sredstvo za konzervaciju
SafeCoat DW 21X
SafeCoat DW 18X
BAZA OTAPALA
Rustilo DWX 22
Rustilo DWX 30
SafeCoat DW 30
Safecoat DW 30 X
Rustilo 4135 HF
24
Rustilo DW 4130
Rustilo DWX 32
SafeCoat DW 37
Rustilo DWX 33
SafeCoat DW 33
Rustlo 181
Zdravlje i
sigurnost
Bazni fluid
Tačka
Vrsta filma
paljenja [°C]
Sredstva koje
proizvodi film
[%]
[µm] Debljina
filma
Korozijska
zaštita u
zatvorenom
(meseci)
Korozijska zaštita
na otvorenom
natkrivenom
prostoru (meseci)
Vreme
sušenja
pri 20 °C
(min)
Viskoznost
pri 40 °C
[mm2/sec]
Barijum
•
••
white spirit
de-aromatizirano
> 38
> 61.5
bez filma
bez filma
0
0
0
0
n/pri
n/pri
n/pri
n/pri
15
30
n/pri
n/pri
•
white spirit
> 38
uljni
30
3-4
3
1
60
n/pri
••
izoparafin
58
uljni
30
3.5 - 5
3
1
90
n/pri
••
izoparafin
58
uljno-masni
11
1.2 - 1.5
12
4-6
40
n/pri
•
white spirit
> 38
meko-masni
30
3.5 - 4.0
12
6
120
n/pri
•
•
white spirit
> 38
masni
8
0.6 - 1
8 - 12
3-6
30
n/pri
•
••
de-aromatizirano
> 61.5
masni
8
0.6 - 1
9
3
45
n/pri
••
izoparafin
> 61.5
masni
8
0.6 - 1
8 - 12
3-6
40
n/pri
•••
de-aromatizirano
> 101
masni
10
2 - 2.5
12
3
90
n/pri
••
izoparafin
> 58
uljno-masni
22
1,3
18
3-6
75
n/pri
•
•
white spirit
> 38
masni
30
4
18
9
90
n/pri
•
••
de-aromatizirano
> 61.5
masni
31
4-6
18
9
90
n/pri
•
white spirit
> 38
40
7
18
12
120
n/pri
••
de-aromatizirano
> 61.5
40
7
24
12
120
n/pri
•
white spirit
40
50
20 - 40
8 - 10*
12-24
60
23
čvrstomasni
čvrstomasni
čvrstomasni
* - godina
n/pri = nije primenljivo n/pre = nije preporučljivo
Podaci o zaštiti od korozije u gornjoj tablici se temelje na standardnim korozijskim testovima koji se provode u laboratorijskim uslovima i
kao takve treba ih koristiti samo kao okvirne vrednosti prilikom procene o delovanju u stvarnim radnim uslovima. Trajanje zaštite od korozije
može varirati a zavisi od primene i okoline u kojoj se sredstvo upotrebljava. Moguće je da neki od ovde navedenih proizvoda nisu dostupni na
Vašem tržištu, za sve dalje informacije kontaktirajte lokalnog Castrol prodajnog predstavnika za industrijska maziva.
•
•
VODENA BAZA
ČISTA ULJA
SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD KOROZIJE
Ime proizvoda
Opis
Rustilo 630
Rustilo 4163
Rustilo 647
SafeCoat 637
Rustilo 650
SafeCoat 652
Rustilo S 40
Rustilo Tarp CFX
SafeCoat 66
Ulje za zaštitu od korozije, niska viskoznost
Ulje za zaštitu od korozije, niska viskoznost
Ulje za zaštitu od korozije, niska viskoznost
Ulje za zaštitu od korozije, srednja viskoznost
Ulje za zaštitu visoke viskoznosti
Ulje za zaštitu od korozije, visoka viskoznost
Tiksotropno ulje
Tiksotropno ulje, dugotrajna zaštita
Čisto ulje koje sadrži inhibitore korozije u parnoj
fazi (VCI)
Aquasafe 21
Koncentrat koji mešanjem sa vodom pravi
emulziju
Voštana mikroemulzija, pre upotrebe se ne meša
sa vodom
Aquasafe 30
Zdravlje i
sigurnost
Bazni fluid
Tačka
paljenja
[°C]
Vrsta filma
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
čisto ulje
čisto ulje
čisto ulje
čisto ulje
čisto ulje
čisto ulje
thixotropno ulje
thixotropno ulje
> 170
110
> 140
190
200
190
> 200
104
uljni
uljni
uljni
uljni
uljni
uljni
uljni
masni
•••
čisto ulje+ VCI
> 130
tanko-uljni
••••
vodomešljivo
ulje
> 150
tanko-uljni
••••
mikro-emulzija
n/pri
masni
Sredstva koje
proizvodi film
[%]
[µm] Debljina
filma
Korozijska
zaštita u
zatvorenom
(meseci)
100
100
100
100
100
100
100
100
4
3
2
12
4
12
3-5
6
2 - 10
6-9
3-5
6-9
3-8
>20 ciklusa
ovisi o primjeni
36-60
5 godina
100
2-3
(zatvoreno
pakovanje)
zavisi od
ovisi o
8 - 12 (pri
koncentraciji koncentraciji konc 20%)
10
0,9
9
Korozijska zaštita
na otvorenom
natkrivenom
prostoru (meseci)
Vreme
sušenja
pri 20 °C
(min)
Viskoznost
pri 40 °C
[mm2/sec]
n/pre
n/pre
3
n/pre
n/pre
n/pre
DIN 50017 KFW
24
n/pri
n/pri
n/pri
n/pri
n/pri
n/pri
n/pri
n/pri
21
7
18
37
50
52
40
n/pri
n/pre
n/pri
13
n/pre
60-240
70
n/pri
30
n/pri
Barijum
25
n/pri = nije primenljivo n/pre = nije preporučljivo
Podaci o zaštiti od korozije u gornjoj tablici se temelje na standardnim korozijskim testovima koji se provode u laboratorijskim uslovima i
kao takve treba ih koristiti samo kao okvirne vrednosti prilikom procene o delovanju u stvarnim radnim uslovima. Trajanje zaštite od korozije
može varirati a zavisi od primene i okoline u kojoj se sredstvo upotrebljava. Moguće je da neki od ovde navedenih proizvoda nisu dostupni na
Vašem tržištu, za sve dalje informacije kontaktirajte lokalnog Castrol prodajnog predstavnika za industrijska maziva.
SREDSTVA ZA ČIŠČENJE
Sredstva za čišćenje Opis
na vodenoj bazi
Između dve operacije obrade
Techniclean DN
Techniclean 3602
Teške nečistoće Zaštita od korozije
26
Neutralno sredstvo za čišćenje aluminijuma uranjanjem
Neutralno sredstvo za čišćenje aluminijuma visokim
pritiskom
CareClean MP 2
Višenamensko sredstvo bez neorganskih soli
Techniclean D 890
Višenamensko sredstvo za tunelsko pranje
CareClean S-Premium Tunelsko pranje različitih metala, pruža dobru zaštitu
od korozije
Techniclean HP
Tunelsko pranje visokim pritiskom
Techniclean TW AL
Univerzalno sredstvo za tunelsko pranje
Careclean MP
Višenamensko sredstvo
CareClean S 17
Sredstvo za tunelsko pranje bez alkanoamina
Techniclean S-LR
Sredstvo za različite metale sa vrlo tankim slojem
ostatka
Techniclean MP
Višenamensko sredstvo za čelične materijale
Techniclean S 5001 Alkalno sredstvo za tunelsko pranje
Techniclean S 581
Čišćenje pre termičkih obrada za čelične materijale
Techniclean 8580
Čišćenje posle kaljenja za čelične materijale
Techniclean SF
Sredstvo za završna tunelska pranja za razne materijale
Techniclean S-Plus
Sredstvo za završna tunelska pranja za čelične
materijale
Flexiclean CPL
Polusintetičko sredstvo, mikroemulzija
Techniclean S-RP
Klasična bela emulzija
Flexiclean
Alkalno višenamensko sredstvo
Techniclean BW
Jako alkalno sredstvo, bez silikata
Techniclean XHD
Jako alkalno sredstvo, bez silikata i površinski aktivnih
procesa
pH pri Temperatura
5%
°C
°F
Primena
Uranja- Ultra- Tunelsko Ispiranje Pod
Čelik
nje
zvuk pranje potapa- visokim
njem
pritiskom
7,5
7,9
20-80
68-176
up to 65 up to 150
l
8,8
8,9
9,1
50-80
104-176
50-80
104-176
up to 80 up to 176
l
l
9,3
9,3
9,4
9,5
10,0
up to 65 up to 150
40 - 70 104-158
40 - 80 104-176
40 - 70 104-158
30 - 80
86-176
10,2
10,5
10,7
11,5
9,7
10,3
up to 65 up to 150
up to 70 up to 158
20 - 80
68-176
60-80
140-176
15 - 80
60-176
up to 80 up to 176
9,2
9,9
12,0
13,0
13,1
up to 65
40 - 70
30 - 80
up to 90
up to 90
up to 150
104-158
up to 176
up to 194
up to 194
Kompatibilnost
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Nečistoća
Alumi- Žuti Emulnijum metal zija
Rezna Rezna Rezna paste/ krute
ulja
ulja
ulja
voskovi čestice
koja se
koja se
lako
teško
čiste
čiste
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
SREDSTVA ZA ČIŠČENJE
Ugljovodonična
otapala za čišćenje
Opis
Techniclean AS 40
Techniclean AS 58
Otapalo sa jakim delovanjem i brzim sušenjem
Izoparafinsko otapalo za čišćenje sa niskin
nivoom mirisa
Otapalo za ćičćenje bez aromata
Otapalo za čišćenje sa niskim sadržajem VOC
Techniclean AS 62
Techniclean AS 105
Tačka paljenja Najviša
U skladu
°C / °F
temperatura sa EU VOC°C / °F
Directive
> 40/117
> 56 / 133
30 / 107
42 / 108
> 62 / 144
> 101 / 214
47 / 117
85 / 185
Sredstva za održavanje
Opis
Techniclean MTC 43
Techniclean 2000
Techniclean FC Plus
Sredstvo za čišćenje alatnih mašina
Lagano alkalno sredstvo za radioničke podove
Sredstvo za industrijske podove, za teža zaprljanja
koncentracija %
1-3
5 - 20
0.5 - 5
Primena
ručno
uranjanje ultrazvuk parna
komora
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Kompatibilnost
Čelik
Aluminijum
Žuti
metali
Nečistoća
Emulzija Rezna ulja Rezna
koja se ulja koja
lako čiste se teško
čiste
paste/
voskovi
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
krute
čestice
pH pri 5%
8,5
8.0 - 9.5
12,3
27
VISOKOPRODUKTIVNA I
SPECIJANA MAZIVA
28
BIORAZGRADLJIVA ULJA
Ime proizvoda
Opis
Osnovno ulje
Aditivi
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Temp. područje
upotrebe (°C)
Upotreba
Tribol Bio Top 1418
Biorazgradljiva ulja za industrijske pogone.
ester
EP/AW
150 - 460
- 25
+ 90
Industrijski pogoni, ležaji i cirkulacioni sistemi. Biorazgradivo CEC L-33-A-94 > 80 %.
Tribol Bio Top 1428
Biorazgradljiva ulja za lance.
ester
EP/AW
32, 150
- 50
+ 140
Lanci pri srednjim temperaturama rada. Biorazgradivo CEC L-33-A-94 > 80 %.
ULJA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU I PUNIONICE PIĆA
Ime proizvoda
Opis
Optileb AT
Belo ulje za pripremne grupe
Optileb DAB 8
Medicinsko belo ulje.
Optileb TC 5
Optileb HY
Fiziološki neškodljivo posebno ulje.
Fiziološki neškodljiva hidraulička ulja.
Optileb GT
Fiziološki neškodljiva ulja za prenosnike.
Tribol FoodProof 1800
Optileb V
Viscoleb
Fiziološki neškodljiva ulja za industrijske pogone.
Fiziološki neškodljiva kompresorska ulja.
Fiziološki neškodljiva ulja za lance.
Tribol FoodProof 1810
Fiziološki neškodljiva ulja za industrijske pogone.
Osnovno ulje
Aditivi
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Temp. područje
upotrebe (°C)
Upotreba
belo ulje,
parafinsko
PAO
PAO
-
32-46
- 10
EP/AW
5
32, 46, 68
- 60
- 40
PAO
EP/AW
220, 460, 680
- 20
Alati na sabijeni vazduh i mehanizmi za pakovanje tableta, fiziološki neškodljivo,
NSF H1.
Mehanizmi za pakovanje tableta, sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika, fiziološki
+ 60
neškodljivo, NSF H1 i 3H (vidi i F+D Fluid Spray).
+ 100 Duboko izvlačenje lima, štancanje u prašnjavim uslovima, (i u spreju), NSF H1.
+ 100 Hidraulički sistemi, DIN 51524/2, HLP hidrauličko ulje, fiziološki neškodljivo, NSF H1.
+ 110 Industrijski pogoni, klizni i kotrljajući ležajevi, fiziološki neškodljivo, NSF H1.
poliglikol
PAO
EP/AW
EP/AW
PAO
EP/AW
460
32 - 100
32
150
(280)
1500
- 25
- 30
- 60
- 30
- 30
- 20
+ 100
+ 100
+ 150
+ 200
+ 200
+ 200
Pužni, čeoni, stožasti i planetni industrijski pogonski mehanizmi NSF H1.
Kompresorska ulja u skladu sa specifikacijama NSF H1.
Lanci mašina za proizvodnju, punjenje i pakovanje u prehrambenoj industriji i
punionicama pića, fiziološki neškodljivo, NSF H1.
(32, 280 i 1500 i u spreju).
belo ulje
EP/AW
220
- 10
+ 90
Industrijski pogoni, klizni i kotrljajući ležajevi, fiziološki neškodljivo, NSF H1.
belo ulje
EP/AW
15
- 10
+ 60
29
VIŠENAMENSKE VISOKOEFIKASNE MASTI
Ime proizvoda
Opis
Spheerol EPL
Višenamenska mast se EP i AW
aditivima
Višenamenska sa širokim
spektrom primene
Masti s MFT za kotrljajuće i klizne
ležajeve.
Mast za vretena alatnih mašina
Spheerol LCX 222
Longtime PD
Longtime HS 1.5
Olista Longtime
Optipit
Tribol 3020/1000
Olit CLS
Olit 2 EP
Olistamoly 2
30
Molub-Alloy 777 ES
Molub-Alloy 860 ES
Tribol 4020
Molub-Alloy 9141
Masti s MFT za kotrljajuće i klizne
ležajeve.
Masti s MFT za kotrljajuće i klizne
ležajeve.
Masti s TGOA za kotrljajuće i
klizne ležajeve.
Višenamenska mast.
Vrsta ugušćivača Osnovno ulje
NLGI razred ISO VG ulja @
40 °C mm2/s
(cSt)
Temp.
područje upotrebe;
°C
-20
Odgovarajuće Aditivi
brzine
protiv trošenja
+120
litijum
mineralno ulje
0, 1, 2
150 - 200
litij kompleks
mineralno ulje
2
200
-15
litijev-12hidroksistearat
mineralno ulje
00, 0
1, 2
100
- 35
- 40
+ 140
+ 140
polimer
PAO
1,5
46
-40
+ 120
litijum
mineralno ulje
320/460
- 30
- 25
+ 140
+ 140
srednje
MFT
litijev-12hidroksistearat
mineralno ulje
1500
- 10
+ 40
niske
MFT
litijum
mineralno ulje
1000
- 40
+ 120
niske
TGOA
litijum/kalcijum
mineralno ulje
100
- 30
+ 120
visoke
EP/AW
litijum
mineralno ulje
000, 00,
0, 2
2
100
- 35
+ 130
visoke
EP/AW
litijum
mineralno ulje
2
320
- 25
+ 130
srednje
MoS2
litijum
mineralno ulje
1, 2
860
- 20
+ 120
niske
MoS2
litijumov
kompleks
mineralno ulje
220, 460
- 30
+ 140
srednje
MoS2
Višenamenska mast.
Višenamenska mast sa čvrstim
mazivima.
Masti za kotrljajuće i klizne
ležajeve.
Masti s čvrstim mazivima za
kotrljajuće i klizne ležajeve.
Masti s TGOA za kotrljajuće i
klizne ležajeve.
Mast za kotrljajuće i klizne
ležajeve.
litijumov
kompleks
litijum/
aluminijev
kompleks
1, 2
3, 3 EP
2/3
00, 1, 2
1, 2
+150
EP/AW
srednje
veoma
visoke
veoma
visoke
EP/AW
MFT
mineralno ulje
1, 2
220, 460
- 30
+ 150
srednje
TGOA
mineralno ulje
1
680
- 20
+ 140
niske
MoS2
Upotreba
Opća mast namijenjena širokoj primjeni.
Dobra otpornost na ispiranje vodom, pogodna za povišene
temperature.
Visoko opterećeni i brzo vrteći ležajevi, produžen životni vek
ležajeva, centralni sistemi.
Visokoefikasna mast za vretena alatnih mašina i ostale
aplikacije visokih brzina, niskih temperatura i ispiranja.
Ležajevi izloženi teškim radnim uslovima, kao što su vlaga,
prašina i vibracije.
Ležajevi za niske brzine i udarna opterećenja u prašnjavom i
vlažnom okruženju.
Ležajevi za niske brzine, pogoni koji se podmazuju mastima,
opšte podmazivanje.
Centralni sistemi, kotrljajući i klizni ležajevi. USDA H2.
Kotrljajući i klizni ležajevi u teškim uslovima rada.
Dugoročno podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva.
Ležajevi na visokim temperaturama, u abrazivnom okruženju,
centralni sistemi podmazivanja.
Klizni i kotrljajući ležajevi pri srednjim opterećenjima (ISO VG
220) i visokim opterećenjima (ISO VG 460), dugotrajne temp.
do + 140°C (kratkotrajno + 150°C).
Kotrljajući i klizni ležajevi pri srednjim i visokim opterećenjima
vodootporna, stalne temp. do + 150°C (kratkotrajno + 160°C).
Klizni ležajevi, bronza, ekstremno otporna na hladnu i toplu
vodu. Dugotrajno podmazivanje.
MASTI ZA NISKE TEMPERATURE
Ime proizvoda
Opis
Molub-Alloy 243 Arktik
Mast za podmazivanje
Optitemp TT 1
Masti za kotrljajuće i klizne ležajeve.
TT 1 EP
Optitemp LG 2
Mast za kotrljajuće i klizne ležajeve.
Vrsta ugušćivača
kalcijum
organ./anorg.
org./an. + MoS2
litijum
Osnovno ulje NLGI
razred
ISO VG ulja @ 40 Temp. područje
°C mm2/s (cSt) upotrebe; °C
Odgovarajuće Aditivi
Upotreba
brzine
protiv trošenja
mineralno
ulje
1/2
13
- 45
+ 70
srednje
sintetično
ulje
1
15/22
- 60
+ 120
veoma
visoke
PAO
2
46
- 50
+ 120
veoma
visoke
tvrda
maziva
MFT, tvrda
maziva
(TT 1EP)
EP/AW
Kotrljajući i klizni ležajevi pri niskim temperaturama.
Podmazivanje ležajeva pri visokim brzinama ili u širokom
temperaturnom području.
Kotrljajući i klizni ležajevi, za cilindre ključaonica, dobra
kompatibilnost s plastikom.
MASTI ZA VISOKE TEMPERATURE
Ime proizvoda
Opis
Optitemp MT
Mast za kotrljajuće i klizne ležajeve,
povećane temp.
Masti za kotrljajuće i klizne
ležajeve,povišane temp.
Mast za kotrljajuće i klizne ležajeve,
povećane temp.
Optitemp HT 2,
HT 2 EP
Tribol 4747
Firetemp XT 2
Viscotemp
Inertox Heavy
Inertox Medium
Molub-Alloy 2115
Optisil FM
Mast za kotrljajuće i klizne ležajeve,
visoke temp.
Masti za kotrljajuće i klizne ležajeve,
visoke temp.
Masti za kotrljajuće i klizne ležajeve,
ekstremno visoke temp.
Masti za kotrljajuće i klizne ležajeve,
ekstremno visoke temp.
Masti za kotrljajuće i klizne ležajeve,
ekstremno visoke temp.
Silikonska mast.
Vrsta ugušćivača
bentonit
anorganska
anorg. + MoS2
Osnovno ulje NLGI
razred
mineralno
ulje
mineralno
ulje
ISO VG ulja @ 40 Temp. područje
°C mm2/s (cSt) upotrebe; °C
Odgovarajuće Aditivi
Upotreba
brzine
protiv trošenja
2/3
320
- 25
+ 160
srednje
-
2
460/680
- 20
+ 160
niske/
srednje
-
litijumov
kompleks
PAO/ester
2
220
- 40
+ 160
srednje
TGOA
poliurea
PAO
2
220/320
- 25
+ 180
srednje
EP/AW
PAO/ester
1, 2
100/150
- 20
+ 220
srednje
tvrda maziva
PFPE
2
150
- 25
+ 260
niske/
srednje
tvrda maziva
PTFE
PFPE
2
460
- 25
+ 260
srednje
tvrda maziva
PTFE
PFPE
0, 2
510
- 20
+ 250
srednje
tvrda maziva
litijum
silikonsko
ulje
2/3
68/100
- 30
+ 180
veoma
visoke
tvrda maziva
organska
PTFE
Dugotrajno podmazivanje ležajeva, otporna na vodu i alkalne
otopine, široko temperaturno područje.
Kotrljajući i klizni ležajevi u području visokih temperatura,
srednja opterećenja.
Kotrljajući i klizni ležajevi pri visokim opterećenjima, povećana
zaštita protiv trošenja u područjima graničnog i mešanog trenja
(kratkotrajno do +180°C).
Ležajevi u normalnom i visokom temperaturnom području, i
centralni sistem za podmazivanje.
Dugotrajno podmazivanje ležajeva pri visokim opterećenjima i u
agresivnim okolinama.
Kotrljajući i klizni ležajevi, dugoročno podmazivanje pri niskim
brzinama, otporna na otapala, benzen, vodu.
Kotrljajući i klizni ležajevi, dugoročno podmazivanje pri srednjim
brzinama otporna na otapala, benzen, vodu.
Za klizne i kotrljajuće ležajeve pri visokim opterećenjima,
dugotrajne temperature do +250°C, 2115-0 za ponovno
podmazivanje. Posebno sredstvo za čišćenje.
Manje opterećeni kotrljajući i klizni ležajevi, kombinacije s
plastičnim materijalima, odvajanje i zaptivanje.
31
MASTI ZA OTVORENE ZUPČANIKE I ČELIČNU UŽAD
Ime proizvoda
Opis
Viscogen 0
Adhezivno mazivo.
Viscogen 4
Adhezivno mazivo.
Tribol 5000
Mast s TGOA za otvorene
zupčanike.
Višenamenske masti za
podmazivanje.
Molub-Alloy 9790
Molub-Alloy
936 SF
Molub-Alloy 5011
Molub-Alloy 1000
32
Mast za otvorene zupčanike.
Mast za otvorene zupčanike.
Visoke temperature - otvoreni
zupčanici, ležajevi i brtve.
Molub-Alloy 9002
Heavy
Višenamenska - otvoreni
zupčanici
Molub-Alloy 8031
Tiksotropna mast za otvorene
zupčanike
Vrsta ugušćivača Osnovno ulje
NLGI
razred
ISO VG ulja @ 40
°C mm2/s (cSt)
Temp. područje
upotrebe; °C
Odgovarajuće Aditivi protiv
brzine
trošenja
Upotreba
aluminijev
kompleks
mineralno ulje
0
150
- 20
+ 125
niske
litijum
mineralno ulje
2/3
320
- 15
+ 130
niske
aluminijev
kompleks
mineralno ulje
0
490
- 20
+ 140
niske
posebno
mineralno ulje
/ PAO
0, 1
2500
- 20
+ 120
niske
EP/AW, čvrsta Polutečna mast za dugotrajno podmazivanje otvorenih zupčanika i
maziva
čelične užadi, raspršivanje.
EP/AW, čvrsta Podmazivanje otvorenih zupčanika u svim vremenskim uslovima.
maziva
Centralni sistemi s raspršivanjem, visoka opter., dugotrajne
TGOA
temperature do + 120°C. Zupčanički sklopovi.
Otvoreni zupčanički venci, visoka opterećenja i niske brzine, centralni
čvrsta maziva sistemi s raspršivanjem, za uhodavanje Molub-Alloy 5011.
mešani sapuni
mineralno ulje
0
630, 1660
(- 15)*
+ 100
niske
čvrsta maziva
aluminijev
kompleks
mineralno ulje
0
490
- 20
+ 140
niske
EP/AW
organski natrij
PAO/Ester
(sintetsko)
1
540
+230
srednje i
niske
litij
mineralno ulje
0,5
718
-
-
srednje i
niske
neorganski
mineralno ulje
00
1500, 3000, 6000
-
-
niske
0
Otvoreni zupčanički venci, visoka opterećenja i niske brzine, centralni
sistemi s raspršivanjem Takođe i sprej.
Mast za efikasno uhodavanje velikih otvorenih zupčaničkih venaca
rotacionih peći u teškoj industriji.
Primena kod ležajeva koji su izloženi visokim temperaturama i teškim
čvrsta maziva/ i udarnim opterećenjima. Primena na mestima kao što su ležajevi
EP
i druge tačke konvejera u pećima za sušenje boje. Primena i u
rotacionim pećima cementa kao brtvena mast.
Primena kod otvorenih zupčanika i drugih tačaka kao što su klizne
čvrsta maziva staze, vodilice i čelična užad raznolikih veličina i radnih brzina koje su
u prošlosti koristile proizvode različite viskoznosti.
Preporučuje se kod otvorenih zupčanika u rudarskoj i cementnoj
industriji. Pruža izvrsnu zaštitu od habanja i ne stvara naslage. Za
čvrsta maziva
otvorene zupčanike. aktuatore vijčanog tipa i klizne ležajeve niskih
brzina. Primena u centralnim sistemima podmazivanja ili u kupki.
MASTI ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU I PUNIONICE PIĆA
Ime proizvoda
Opis
Obeen UF
Fiziološki neškodljive
posebne masti.
Obeen TAP 2
Fiziološki neškodljiva mast,
mašine za pranje flaša.
Optisil LEB 2
Fiziološki neškodljiva
Silikonska mast.
Bela višenamenska mast.
Longtime Blanc
Molub-Alloy FoodProof
823 FM
Molub-Alloy FoodProof
9830
Obeen FS 2
Vrsta ugušćivača
Osnovno ulje
NLGI
razred
ISO VG ulja @ 40 Temp. područje
°C mm2/s (cSt) upotrebe; °C
Odgovarajuće Aditivi protiv
brzine
trošenja
aluminijev
kompleks
PAO
000,00,0
1, 2, 3
320/460
- 40
-0
+ 140
+ 140
srednje
EP/AW
bentonit
PAO
2/3
450
- 15
+ 160
niske
-
PTFE
silikonsko ulje
2
1200
- 30
+ 150
srednje
litijum
mineralno ulje
2
220
- 25
+ 130
srednje
Fiziološki neškodljive masti za
kotrljajuće i klizne ležajeve.
Masti za visoke temperature.
aluminijev
kompleks
belo ulje
0, 1, 2
(192)
- 15
+ 120
srednje
PTFE
PFPE
2
510
- 20
+ 250
niske/
srednje
Fiziološko sigurna mast za
kotrljajuće i klizne ležajeve
aluminijev
kompleks
PAO
2
52
-30
+140
visoke
Upotreba
Centralni sistemi podmazivanja, pogoni sa polutečnim mastima,
jedinice za punjenje, etiketiranje, zatvaranje i mašine za pranje flaša,
fiziološki neškodljivo, NSF H1.
Fitinzi u prehrambenoj industriji, kotrljajući i klizni ležajevi, otporna na
vodu, luge, odgovara NSF H1.
Podmazivanje materijala iz EPDM, zaptivanje jedinica za punjenje,
odgovara NSF H1.
čvrsta maziva Kotrljajući i klizni ležajevi, otporna na vodu i paru, prašinu, NSF H1.
PTFE
Kotrljajući i klizni ležajevi, posebni zahtevi za čistoću, odobreno od
LGA Bayern, NSF H1, (kratkoročno do + 140°C).
Visoke temp., visoki zahtevi čistoće, odobreno od LGA Bayern.
čvrsta maziva Odgovara NSF H1.
Podmazivanje kotrljajučih i kliznih ležajeva na visokim brzinama ili
EP/AW
niskim temperaturama. NSF H1.
EP/AW
BIORAZGRADIVE MASTI
Ime proizvoda
Opis
Molub-Alloy Bio Top 9418 Mast za obode točkova
vozila na šinama, šine.
Molub-Alloy Bio Top
Višenamenska mast.
9488
Vrsta
ugušćivača
Osnovno ulje NLGI
razred
ISO VG ulja @ 40 Temp. područje
°C mm2/s (cSt) upotrebe; °C
Odgovarajuće
brzine
Aditivi
protiv trošenja
anorgansko
ester
-
20
- 30
+ 60
niske
MoS2
gel
ester
1
500
- 20
+ 120
niske /
srednje
MoS2
Upotreba
Obodi točkova i šine. Biorazgradivo CEC L-33-A-94 > 85%
Višenamenska mast za podmazivanje otvorenih zupčanika i ležajeva.
Biorazgradivo CEC L-33-A-94>80%
PASTE
Ime proizvoda
Opis
Paste White T
Montažna pasta protiv kontaktne korozije.
Paste AU LN 598
Paste PL
Bela pasta.
Crna montažna pasta s niskim koeficijentom
trenja.
Pasta za odvajanje za visoke temperature.
Paste HT
Paste PU
Paste MP 3
Crna montažna pasta s niskim koeficijentom
trenja.
Pasta za montažu i odvajanje za visoke
temperature.
Montažna pasta otporna na različite medije.
Paste BG-B
Biorazgradljiva pasta.
Paste NH1
Fiziološki sigurna montažna pasta sa H1
certifikatom za primenu u prehrambenoj industriji
Paste TA
Boja
Vrsta ugušćivača
bela
bela
sivo/crna
zlatna
sivo/crna
srebrno
metalna
bela
Bazno ulje
NLGI
nivo
mineralno i sintetičko
ulje
litijum/ čvrsta maziva
mineralno ulje
bentonit/ čvrsta
mineralno ulje
maziva
bentonit/ čvrsta
sintetično ulje
maziva
bentonit/čvrsta
poliglikol
maziva
bentonit/ trdna
mineralno ulje
maziva
anorgansko/ čvrsta
PAO
maziva
litijum/ čvrsta maziva
Temp. područje
upotrebe; °C
1
- 30
2
- 40
2
- 30
2
- 30
2
- 30
1/2
- 40
3
- 35
crna
bentonit
ester
0/1
- 30
bela
anorgansko/čvrsta
maziva
poliglikol
2
-40
Upotreba
Univerzalna montažna i demontažna pasta, dugo delovanje odvajanja i
podmazivanja.
+ 250 Opšti montažni radovi, klizne površine vozila i menjača.
+ 450/ Opterećeni vijčani sklopovi i veze, osnovno podmazivanje sastavnih delova.
600
Montaža sastavnih delova, visoko temperaturno područje.
+ 1100
+ 250
+ 450/ Klizne površine izložene pritiscima i temperaturama.
600
Montaža komponenti izloženih temperaturama i uticajima okoline, npr zavrtnji,
+ 1100
prirubnice, vretena ventila i poklopci.
Montaža komponenti pod dugotrajnim ekstremnim mehaničkim i hemijskim
+ 180
opterećenjima.
Podmazivanje odbojnika šinskih vozila, adhezivno mazivo za kliješta diskova kod
+ 600
poluprikolica.
Temeljno i montažno podmazivanje u uvetima prehrambene industrije na mestima
+1200
gde je moguć slućajan doticaj prehrambenog proizvoda i maziva.
POSEBNA ULJA
Ime proizvoda
Opis
Penetrat WDP
Višenamensko ulje.
Molub-Alloy 969
Viscogen G
Optisynt HT
Maziva za industrijske pogone.
Ulja za mašine za proizv. stakla.
Sintetička ulja za papirne mašine.
EC Coating
Sintetičko ulje
Osnovno ulje
Aditivi protiv
trošenja
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Temp. područje
upotrebe; °C
Upotreba
mineralno ulje
EP/AW
5
- 25
+ 50
mineralno ulje
ester
MoS2
EP/AW
220, 460, 1000
220
- 20
- 35
+ 90
+ 200
PAO/ester
EP/AW
220, 320, 680
35
+ 140
PAO
AW
320/460
- 40
+ 120
Višenamensko ulje, uljani protivkorozijski zaštitni film, izuzetne osobine razgradnje
rđe, istiskuje vodu – vlagu.
Ulja za pogone koji puštaju; za upotrebu dok se ne ukloni uzrok curenja.
Centralno podmazivanje mašina za proizvodnju flaša.
Protočno podmazivanje papirnih mašina, valjaka za sušenje u papirnoj tekstilnoj
industriji i industriji plastike.
Električni spojevi i kvačila u elektrotehničkoj industriji.
33
SUSPENZIJE I ADITIVI
Ime proizvoda
Opis
Suspension SU
Suspension HTGU
Detergen System
Cleaner
Detergen Glymi
Molub-Alloy 491 C
MoS2 suspenzija u poliglikolu.
Suspenzija grafita u poliglikolu.
Paket aditiva za čišćenje.
Paket aditiva za čišćenje.
MoS2 suspenzija u vodi.
Osnovno ulje
Aditivi protiv
trošenja
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Temp. područje upotrebe; °C Upotreba
poliglikol
poliglikol
MoS2
grafit
150
100
- 25
-5
polusintetičko
-
1000
-10
polusintetičko
-
46/68
- 15
+ 80
voda
MoS2
-
-
(+ 450)*
+ 200/450** Crna MoS2 suspenzija za podmazivanje lanaca u visokom temperaturnom području.
+ 200/650** Suspenzija za visoke temperature.
Aditiv za čišćenje uljanih sistema, pre zamene ulja nije potrebno čišćenje uljima za ispiranje.
+ 120
Posebno sredstvo za čišćenje uljanih sistema pri prelazu iz mineralnog na poliglikol i obrnuto.
Suspenzija čvrstih maziva MoS2 u vodi za zaštitu kotrljajuće / kliznih površina. Nosivi venac peći
u cementarama.
SPREJEVI
34
Ime proizvoda
Opis
Potisni plin
Upotreba
Penetrat WDP
Višenamensko ulje u spreju.
Paste PL Spray
Crna montažna i maziva pasta.
Paste White T Spray
Bela montažna pasta.
Paste TA Spray
Optimol Opticoating TF Spray
Srebrno obojena montažna pasta za visoke
temperature.
Crni sprej praha MoS2.
propan/butan Montaža i demontaža komponenti izloženih temperaturama i uticajima okoline, npr zavrtnji,
prirubnice, vretena ventila i poklopci.
propan/butan Suvi mazivi film na osnovu MoS2 za vretena, vodilice i klizne ležajeve od - 180°C do + 450°C.
Molub Alloy 369 Spray
Crni sprej praha MoS2.
Viscogen KL 3, 23, 300 Spray Proziran sprej za lance bez čvrstih maziva.
propan/butan Temeljno i montažno podmazivanje suhim mazivim filmom koji prijanja uz površinu, primena do
+450°C.
propan/butan Potpuno sintetički sprej za lance za normalno i visoko temperaturno područje.
SHF Spray
Proziran, adhezivan uljani sprej.
propan/butan Adhezivni sprej za podmazivanje većih lanaca u vlažnoj okolini.
F+D Fluid Spray
Fiziološki neškodljiv uljani sprej.
propan/butan Prehrambena industrija i punionice pića. Podmazivanje površina i čišćenje, USDA H1..
Optisil OI Spray
Proziran sprej silikonskog ulja.
Optisil WX Spray
Proziran sprej silikonskog ulja.
propan/butan Silikonski sprej za podmazivanje kliznih površina, gde dolazi do kontakta PET-metala ili PET
– PET, za odvajanje. Punionice pića.
propan/butan Silikonski sprej za podmazivanje plastičnih sklopova.
CO2
Višenamenski sprej, uljani protivkorozijski zaštitni film, izuzetne osobine razgradnje rđe,
istiskuje vodu – vlagu.
propan/butan Opterećeni vijčani sklopovi i veze, osnovno podmazivanje sastavnih delova u spreju.
CO2
Univerzalna montažna i demontažna pasta, dugo delovanje odvajanja i podmazivanja.
Viscoleb 32, 280, 1500 Spray Fiziološki neškodljivo sintetičko ulje u
spreju.
Obeen UF 3 Spray
Fiziološki neškodljiva adhezivna mast u
spreju.
Tribol 1730 Spray
Proziran sprej za lance bez čvrstih maziva.
propan/butan Za lance i vodilice u prehrambenoj industriji, odgovara USDA H1.
Tribol 5000 Spray
Prozirna, adhezivna mast u spreju.
propan/butan Za otvorene prenosnike, zupčanike i klizne površine.
Molub-Alloy 22
Sprej za lance sa čvrstim mazivima.
propan/butan Sprej za lance u prašnjavoj okolini.
butan
Za klizne površine, ležajeve u prehrambenoj industriji. Otporno na vodu, paru, voćne kiseline,
USDA H1.
propan/butan Polusintetički sprej za lance u normalnom temperaturnom području.
MASTI U KERTRIDŽIMA
Ime proizvoda
Opis
Vrsta ugušćivača Osnovno ulje NLGI
razred
Longtime PD
Masti s MFT za kotrljajuće i
klizne ležajeve.
Masti s MFT za kotrljajuće i
klizne ležajeve.
Masti s MFT za kotrljajuće i
klizne ležajeve.
Mast za kotrljajuće i klizne
ležajeve, povećane temp.
Višenamenska mast.
litijev-12hidroksistearat
Olista Longtime
Optipit
Optitemp MT
Olit CLS
Optitemp HT 2,
HT 2 EP
Tribol 4747
Olistamoly 2
Firetemp XT 2
Obeen UF
Masti za kotrljajuće i klizne
ležajeve, povećane temp.
Mast za kotrljajuće i klizne
ležajeve, povećane temp.
Višenamenska mast s
krutim mazivima.
Mast za kotrljajuće i klizne
ležajeve, visoke temp.
Fiziološki neškodljiva
posebna mast.
srednje
MFT
+ 140
niske
MFT
- 25
+ 160
srednje
-
100
- 30
+ 120
visoke
EP/AW
2
460/680
- 20
+ 160
niske/
srednje
-
PAO/ester
2
220
- 40
+ 160
srednje
TGOA
litijum
mineralno
ulje
2
320
- 25
+ 130
srednje
MoS2
poliurea
PAO
2
220/320
- 25
+ 180
srednje
EP/AW
aluminijev
kompleks
PAO
2
320/460
- 40
-0
+ 140
+ 140
srednje
EP/AW
bentonit
litijum/kalcijum
anorganska
anorg. + MoS2
litijumov
kompleks
- 35
- 40
- 30
- 25
+ 140
+ 140
+ 140
+ 140
1500
- 10
2/3
320
2
2
2/3
100
Odgovarajuće Aditivi protiv Upotreba
brzine
trošenja
MFT
litijev-12hidroksistearat
1, 2
Temp. područje
upotrebe; °C
veoma
visoka
litijum
mineralno
ulje
mineralno
ulje
mineralno
ulje
mineralno
ulje
mineralno
ulje
mineralno
ulje
ISO VG ulja @ 40
°C mm2/s (cSt)
320/460
Visoko opterećeni i brzo vrteći ležajevi, produžen životni vek ležajeva, centralni
sistemi.
Ležajevi izloženi teškim radnim uslovima, kao što su vlaga, prašina i vibracije.
Ležajevi za niske brzine i udarna opterećenja u prašnjavom i vlažnom
okruženju.
Dugotrajno podmazivanje ležajeva, otporna na vodu i alkalne otopine, široko
temp. područje.
Centralni sistemi, kotrljajući i klizni ležajevi. USDA H2.
Kotrljajući i klizni ležajevi u visokom temperaturnom području, srednja
opterećenja.
Kotrljajući i klizni ležajevi pri visokim opterećenjima, povećana zaštita protiv
trošenja u područjima graničnog i mešanog trenja (kratkotrajno do +180°C).
Dugoročno podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva.
Ležajevi u normalnom i visokom temperaturnom području, takođe i centralni
sistemi podmazivanja.
Centralni sistemi podmazivanja, pogoni sa polutečnim mastima, jedinice za
punjenje, etiketiranje, zatvaranje i mašine za pranje flaša, fiziološki neškodljivo,
USDA H1.
ULJA I MASTI U MEMOLUB SAMOPODMAZUJUĆIM SISTEMIMA
Oznaka
Ime proizvoda
Temp. područje upotrebe;
°C
LT2
PD2
Optipit
CLS
H1
XT2
KL23
OG
Olista longtime 2
Longtime PD2
Optipit
Olit CLS
Obeen FS2
Firetemp XT2
Viscogen KL 23
Optitemp OG 0
- 30
- 35
- 10
- 30
- 30
- 25
- 25
- 30
+ 140
+ 140
+ 140
+ 120
+ 140
+ 180
+ 250
+ 120
4020
Tribol 4020/220-1
- 30
+ 150
3020/1000
Tribol 3020/1000-1
- 30
+ 120
RD 818
Molub-Alloy Bio Top RD 818
- 30
+ 160
3785
Tribol 3785
- 40
+ 120
MFT = MICROFLUX TRANS, aditivi koji deluju pri opterećenjima.
TGOA = Tribol Grease and Oil Additive, aditivi koji deluju pri opterećenjima.
EP = ekstremni pritisci
AW = aditivi protiv trošenja
PAO = polialfaolefini
PTFE = poli tetrafluoro etilen
PFPE = poli fluoro poli eter
35
MEMOLUB HPS
SPRAVA ZA PODMAZIVANJE
®
MEMOLUB® HPS je autonomna elektro-mehanička sprava za podmazivanje sa jednom ili više
tačaka. Mazivo brizga pod pritiskom 25 bara, što otvara nove široke mogućnosti upotrebe,
koje nisu moguće sa sličnim konvencionalnim sistemima.
MEMOLUB® HPS možemo da montiramo do 8 metara od tačke podmazivanja. Tako izbegavamo teško dostupna ili opasna mesta podmazivanja, a osoblje u održavanju može da
obavlja svoj posao brzo i bezbedno.
MEMO
Jedinica MEMO je jedinstven sistem za doziranje dnevne količine masti
s MEMOLUB® HPS. MEMO jedinicu programiramo na početku i zatim
je trajno montiramo na mesto podmazivanja.
Osoblje koje je zaduženo za održavanje ne mora na svakoj intervenciji
ponovno podešavati potrebne parametre. Organizacija posla je tako
veoma pojednostavljena. Programiranje MEMO jedinice je jednostavno i zahteva veoma malo vremena. Tabela u nastavku prikazuje
standardna podešavanja.
MEMOLUB® HPS osnovna podešavanja
Op.: B=Crni obruč (black)/ W=Beli obruč(white) /R=Crveni obruč (red)
Obruči
Br. pokreta
Dnevna količina
Trajanje kertridža Trajanje kertridža Trajanje kertridža
(boja)
dnevno
maziva u cm3
model 120cm3
model 240cm3
model 480cm3
mesecimeseci
meseci
36
MEMOLUB® kao centralni
sistem podmazivanja
MEMOLUB® u kamenolomu
Tri veličine: Standard, Mega
i Giga
Zastoje mašina zbog podmazivanja (težak pristup, pokretni delovi itd.) je moguće izbeći montažom
MEMOLUB® HPS. MEMOLUB® HPS može da se upotrebljava i kao mali centralni sistem podmazivanja. U kombinaciji s progresivnim distribucionim sklopovima dobijemo MEMOLUB® HPS
podmazivanje na više tačaka. S takvim načinom jednostavno i ekonomski efikasno smanjujemo
troškove u održavanju.
MEMOLUB® HPS postoji u tri veličine: STANDARD, s kertridžem 120cm3, MEGA s kertridžem 240cm3
i GIGA s kertridžem 480cm3.
Pomoću splitera SPLITTER MEMO, MEMOLUB® HPS postaje ekonomičan
sistem za podmazivanje mašinskih delova koji obično imaju dva mesta
za podmazivanje, kao npr. pumpe, ventilatori, ležajevi, elektro-motori isl.
MEMOLUB® možemo da
upotrebljavamo za podmazivanje do 8 mesta za
podmazivanje
PUMPA
Klipna pumpa koja je sastavni deo MEMOLUB® HPS izbrizga mast ili ulje s pritiskom do 25 bara.
Taj visokoefikasni sistem može da pumpa masti, koje na radnim temperaturama viskoznosti
baznog ulja imaju do 15.000 cSt.
MEMOLUB® HPS efikasno pumpa konvencionalne višenamenske masti pri temperaturama do
-15ºC. Uz upotrebu specijalnih masti, moguće je podmazivanje i na -25ºC.
MEMOLUB® HPS je potpuno autonomna sprava. Napaja se iz baterijskog sklopa. Bez obzira na
rad s visokim pritiscima, potrošnja energije je veoma mala. Bez zamene baterija MEMOLUB® HPS
ispumpa rezervoar 240cm3 na konstantnoj temperaturi 0º C odnosno rezervoar 480 cm3 pri +5ºC
odnosno u kraćim špicama i na nižim temperaturama. Za upotrebu na nižim temperaturama je
moguće dobiti posebne baterije i posebne masti.
MEMOLUB® sa Splitter
Udaljena mesta podmazivanja
MEMOLUB pri upotrebi na
memo sa dva ispusta
otvorenim zupčaničkim
prenosima
MEMOLUB HPS
®
MEMOLUB HPS
HPS
MEMOLUB
®
®
®
KERTRIDŽI I BATERIJE
Jedini potrošni materijal tokom višegodišnjeg delovanja MEMOLUB® HPS su kertridži i baterije,
PUNJENJE
I BATERIJE
BATERIJE
ZA ZAMENU
ZAMENU
što ne predstavlja
veliki trošak. ZA
PUNJENJE
PUNJENJE
I Ipunjenje
BATERIJE
ZA
ZAMENU
MEMOLUB®
HPS
može
da
se
upotrebljava
različitimmaterijal
tipovimapotreban
masti kao
višenamenske,
viJeftino
zamjenjivo
i
baterije,
jedini
sus potroπni
potroπni
materijal
potreban
prinpr.
viπegodiπnjoj
upotrebi
Jeftino zamjenjivo
punjenje i baterije,
jedini su
pri
viπegodiπnjoj
upotrebi
®
®
Jeftino
zamjenjivo
punjenje
i baterije,
jedini
su potroπni
materijal
potreban
pritipovima
viπegodiπnjoj
upotrebi
® HPS.
® HPS
sokoefikasne,
niskoi visokotemperaturne,
zaje
zupčaničke
prenose,
za upotrebu
u masti
prehrambenoj
MEMOLUB
MEMOLUB
moguÊe
je
upotrebljavati
sa
razliËitim
masti
kao
πto
su
MEMOLUB
HPS.
MEMOLUB
HPS
moguÊe
upotrebljavati
sa
razliËitim
tipovima
kao
πto
su
®
®
MEMOLUB
MEMOLUB
HPS
je upotrebljavati
sa razliËitim
tipovima
masti za
kaoupotrebu
πto su
industrijiHPS.
i to
NLGI do
2/3.
viπenamenske,
zarazredi
teπke
radne
uslove,
zamoguÊe
niske ii visoke
visoke
temperature,
za otvorene
otvorene
zupËanike,
viπenamenske,
za
teπke
radne
uslove,
za
niske
temperature,
za
zupËanike,
za upotrebu
viπenamenske,
teπke MEMOLUB®
radne
uslove,HPS
za
niske
temperature,
za otvorene
za upotrebu
Upotreba za
sistema
skupairazreda
svisoke
mastima
za teške uslove
rada jezupËanike,
posebno efikasna
pri
u prehrambenoj
prehrambenoj
industriji
sa mastima
mastima
N.L.G.I.
razreda
do gradacije
gradacije
2/3.
u
industriji
ii sa
N.L.G.I.
do
2/3.
u prehrambenoj
industriji
N.L.G.I.
razreda do
gradacijekao
2/3.npr. u kamenolomima, cementa® i sa mastima
podmazivanju
ležajeva
mokrim
ili
prašnjavim
uslovima,
® HPSuzajedno
Upotreba
MEMOLUB
sa mastima
mastima za
za teπke
teπke uslove
uslove posebno
posebno je
je uËinkovita
uËinkovita pri
pri podmazivanju
podmazivanju
Upotreba MEMOLUB® HPS zajedno sa
Upotreba
HPS zajedno
sa mastima
za teπke
uslove posebno je
uËinkovita pri podmazivanju
ramaMEMOLUB
leæajeva
ui čeličanama.
uslovima vlage
vlage
i/ili praπine
praπine
kao npr.
npr.
u kamenolomima,
kamenolomima,
cementarama
ËeliËanama.
leæajeva
u
uslovima
i/ili
kao
u
cementarama
ii ËeliËanama.
leæajeva
u uslovima
vlage i/ili
kao npr.
u može
kamenolomima,
i ËeliËanama.
MEMOLUB
s kertridžima
kojipraπine
su napunjeni
uljem
da se koristi cementarama
i za podmazivanje
lanaca. ZaMEMOLUB se
se takoe
takoe moæe
moæe upotrebljavati
upotrebljavati na
na naËin
naËin da
da se
se zamenjivo
zamenjivo punjenje
punjenje napuni
napuni uljem
uljem za
za podmazivanje
podmazivanje
MEMOLUB
mena
kertridža
je
laka,
jednostavna
i
brza
operacija.
Može
da
se
zameni
na
mestu
podmazivanja
MEMOLUB
se takoe
moæejeupotrebljavati
na naËin
se zamenjivo
napuni
uljem podmazivanja
za podmazivanje
lanaca. Zamena
Zamena
punjenja
lak, jednostavan
jednostavan
brz da
postupak.
Moæepunjenje
se obaviti
obaviti
na mestu
mestu
ili u
u
lanaca.
punjenja
jesistem
lak,
ii brz
postupak.
Moæe
se
na
podmazivanja
ili
®
ili u
radionici.
MEMO
omogućava
HPS
nije
vezan
na
samo
jednuiliMEMO
lanaca.
Zamena
punjenja
je lak,
jednostavan
i brzda
postupak.
Moæe
seuzobaviti
na mestu
podmazivanja
ili u
®MEMOLUB®
radionici.
ZahvaljujuÊi
MEMO
sistemu,
MEMOLUB
HPS
nije
vezan
odreenu
MEMO
jedinicu
poziciju
radionici. ZahvaljujuÊi MEMO sistemu,
MEMOLUB® HPS nije vezan uz odreenu MEMO jedinicu ili poziciju
® MEMOLUB
jedinicu
ili tačku
podmazivanja.
Svaki
MEMOLUB®
HPS
koristi
svakeinstaliranoj
MEMOilijedinice
radionici.
ZahvaljujuÊi
sistemu,
HPS
nije vezan
uzpodešavanja
odreenu
MEMO
jedinicu
poziciju
® HPS
podmazivanja.
SvakiMEMO
MEMOLUB
poπtovaÊe
podeπene
vrednosti
na bilo
kojoj
MEMO
podmazivanja.
Svaki
MEMOLUB
® HPS poπtovaÊe podeπene vrednosti na bilo kojoj instaliranoj MEMO
posebno.
Pripremljene
baterije
su
namenjene
zapodeπene
upotrebu
u
temperaturnom
području
između
-5ºC
podmazivanja.
Svaki
MEMOLUB
HPS
poπtovaÊe
vrednosti
nado
bilo
kojoj
instaliranoj
MEMO
jedinici.
Baterije
su
namenjene
upotrebi
u
temperaturnom
podruËju
od
-5°C
+50°C
i
za
kratkotrajno
niæe
jedinici. Baterije su namenjene upotrebi u temperaturnom podruËju od -5°C do +50°C i za kratkotrajno niæe
i
+50ºC
te
kratkotrajno
za
niže
temperature.
Za
niže
temperature
je
moguće
dobiti
posebne
baterije.
jedinici.
Baterije
su
namenjene
upotrebi
u
temperaturnom
podruËju
od
-5°C
do
+50°C
i
za
kratkotrajno
niæe
temperature.
Za
niæe
temperature
moguÊe
je
dobiti
posebne
baterije.
temperature. Za niæe temperature moguÊe je dobiti posebne baterije.
MEMOLUB®
HPS
je dobavljiv
i i EPSje(external
powerbaterije.
supply) verziji – vanjski izvor napajanja.
temperature.
Za
temperature
moguÊe
dobiti posebne
® niæe
® HPS moguÊe je nabaviti i u verziji EPS izrade (External Power Suply) - spoljni izvor napajanja.
MEMOLUB
MEMOLUB
moguÊe
jeslučaju
nabavitinapaja
i u verziji
EPS
izrade
(External
Powerkojeg
Suply)podmazuje
- spoljni izvori zato
napajanja.
® HPS
MEMOLUB
se
u
takvom
iz
mesta
napajanja
mašine
radi
®
MEMOLUB
HPS
moguÊe
je
nabaviti
i
u
verziji
EPS
izrade
(External
Power Suply)
spoljni
izvor napajanja.
® HPS napaja se iz mesta napajanja maπine koje podmazuje,
MEMOLUB
zato- je
je
u pogonu
pogonu
jedino dok
dok
MEMOLUB
napaja
se izumesta
napajanja maπine koje podmazuje, ii zato
u
jedino
® HPS
samo
onda
kada
je
mašina
pogonu.
MEMOLUB
HPS
napaja
se
iz
mesta
napajanja
maπine
koje
podmazuje,
i
zato
je
u
pogonu
jedino
dok
maπina radi.
radi.
maπina
maπina radi.
NADZOR
ORGANIZACIJA
PRA∆ENJE
ORGANIZACIJA
PRA∆ENJE
ORGANIZACIJA
PRA∆ENJE
ORGANIZACIJA
U računarskom programu MEMOLUB
MANAGER
®
® MANAGER,
RaËunarski
program
MEMOLUB
RaËunarski
program
MEMOLUB
nadziremo
sve aspekte
MEMOLUB®
HPS pod® MANAGER,
®
RaËunarski
program
MEMOLUB
MANAGER,
® HPS
obuhvata
sve
aspekte
MEMOLUB
obuhvata
sve lokacije
aspektepojedinih
MEMOLUB
HPS
mazivanja:
sprava,
zamene
®
obuhvata
svelokacije
aspekte
MEMOLUB
HPS
podmazivanja:
pojedinaËnih
ureaja,
zamenu
podmazivanja:
lokacije
pojedinaËnih
ureaja,
zamenu
kertridža,
rutinske
preglede,
proizvode,
zalihe…
podmazivanja:
lokacijepregledi,
pojedinaËnih
ureaja, zamenu
punjenja,
rutinski
proizvodi,
zalihe,...
punjenja,
rutinski
pregledi,
proizvodi,
zalihe,...
MEMOLUB®
HPS
je izuzetno
važan pri
optimizaciji
®
punjenja,
rutinski
pregledi,
proizvodi,
zalihe,...
® HPS vrlo je znaËajan kod optimizacije
MEMOLUB
MEMOLUB
vrlo je znaËajan programima
kod optimizacije
® HPS u
podmazivanja
MEMOLUB
vrloračunarskim
je znaËajan
optimizacijeCastrol
podmazivanjaHPS
putem
Castrol
Pluskod
podmazivanje
podmazivanja
putem
Castrol
Plus
-- podmazivanje
Plus
–
podmazivanje
na
ključ.
podmazivanja
putem Castrol Plus - podmazivanje
na kljuË.
kljuË.
Jednostavna funk- Podmazivanje lanca na
na
I drugi računarski programi, kao npr. LMS2000 Jednostavna
i
Jednostavna
funkcija
Podmazivanje lanËanih
lanËanih
na kljuË.
funkcija
Podmazivanje
pokretnoj traci.
cija omoguÊuje
proveravanja
Jednostavna
funkcija
Podmazivanje
E-LOGGER
poseduju
MEMLUB
upravljanje.
Takoe, drugi
drugi raËunarski
raËunarski programi,
programi, kao
kao npr.
npr. LMS2000
LMS2000
provere omoguÊuje
prenosnika lanËanih
Takoe,
provere
prenosnika
omogućava
osoblju prenosnika
Takoe,
drugi raËunarski
programi,
kao npr.upravljanje
LMS2000
provere
omoguÊuje
E-LOGGER
ukljuËuju
MEMOLUB
(www.totalplantcontrol.com)
radnicima
zaduæenim
ii E-LOGGER
ukljuËuju
MEMOLUB
upravljanje
radnicima
zaduæenim
u
održavanju
nadzor
i E-LOGGER
ukljuËuju
MEMOLUB
upravljanje
radnicima
zaduæenim
za odræavanje
odræavanje praÊenje
praÊenje
Za više informacija možete da pozovete nas iliza
www.totalplantcontrol.com ))
delovanja
sprave
(( www.totalplantcontrol.com
®
za
odræavanje
praÊenje
rada MEMOLUB
MEMOLUB® HPS
HPS
naše distributere.
( www.totalplantcontrol.com
)
rada
®
MEMOLUB
HPS
u
MEMOLUB
HPS
Viπe informacija
informacija o
o tim
tim programima
programima na
na raspolaganju
raspolaganju rada
u svakom
svakom
trenutku
Viπe
u
trenutku
svakom
trenutku.
Viπe
informacija
o
tim
programima
na
raspolaganju
u
svakom
trenutku
je ii kod
kod distributera.
distributera.
je
je i kod distributera.
SMANJENJE
TRO©KOVA
ODRÆAVANJA
SMANJIVANJE TROŠKOVA
PRI ODRŽAVANJU
SMANJENJE
TRO©KOVA
ODRÆAVANJA
SMANJENJE
TRO©KOVA
ODRÆAVANJA
®
®
Upotrebom
zaduæeni
za odræavanje
koji su pre obavljali
podmazivanje
ruËno,
Osoblje MEMOLUB
na održavanju,HPS,
koje radnici
se ranije
bavilo ručnim
podmazivanjem,
će upotrebom
MEMOLUB®
Upotrebom MEMOLUB® HPS, radnici zaduæeni za odræavanje koji su pre obavljali podmazivanje ruËno,
Upotrebom
MEMOLUB
radnici kao
zaduæeni
zapreventivno
odræavanje
koji su
pre
obavljalii plansko
podmazivanje
ruËno,
imaÊe
viπe
vremena
za vaænije
vaænije
poslove
πto su
su
plansko
odræavanje.
Na taj
taj naËin
naËin
smanjeni
HPSviπe
imati
vremena
zaHPS,
obavljanje
važnijih
zadataka,
kaoii npr.
preventivno
održavanje.
imaÊe
vremena
za
poslove
kao
πto
preventivno
plansko
odræavanje.
Na
smanjeni
imaÊe
viπe
vremena
za
vaænije
poslove
kao
πto sumašinskih
preventivno
i plansko
odræavanje.
Naproizvodnje
taj naËin smanjeni
su
troπkovi
zbog
zamene
delova
i
gubitka
proizvodnje
radi
zaustavljanja
maπina.
Na
taj
način
se
smanjuju
troškovi
zamene
delova
i
troškovi
ispada
zbog
su troπkovi zbog zamene delova i gubitka proizvodnje radi zaustavljanja maπina.
su troπkovi
zbog zamene
proizvodnje
radi zaustavljanja maπina.
zaustavljanja
mašinadelova
koje jei gubitka
potrebno
podmazati.
SPRAVA ZA PODMAZIVANJE
aparat za
za mazanje
mazanje
aparat
Češće podmazivanje u malim količinama smanjuje
»esto
podmazivanje
uimalim
malim
koliËinama
smanjiÊe
ukupnu
potroπnju
potrošnju
mazivau
produžava
životni
vekukupnu
mašinskih
»esto
podmazivanje
koliËinama
smanjiÊe
potroπnju
»esto
podmazivanje
u
malim
koliËinama
smanjiÊe
ukupnu
potroπnju
maziva
i
produæiti
æivotni
vek
mehaniËkih
komponenti
kao
πto je
je
delova.i produæiti æivotni vek mehaniËkih komponenti kao πto
maziva
maziva
i produæitiPodmazivanje
æivotni vek mehaniËkih
komponenti
πto jeu
dole
prikazano.
se mora
mora
obaviti
dok je
jekao
maπina
Podmazivanje
je potrebno tokom
rada
mašine.
Dovod
dole
prikazano.
Podmazivanje
se
obaviti
dok
maπina
u
dole
prikazano.
Podmazivanje
se
obaviti
dok
je maπina
u
radu.
Dovoenje
pravog
maziva
namora
pravo
mesto
u
pravom
trenutku
pravog
maziva pravog
na pravo
mesto
u pravo
vreme
u pravim
radu.
Dovoenje
maziva
na
pravo
mesto
u
pravom
trenutku
radu.
Dovoenje
pravog maziva
na pravo
mestopodmazivanja,
u pravom trenutku
u pravim
pravim
koliËinama
osnovna
jepodmazivanja
funkcija
sa
iikoličinama
u
koliËinama
funkcija
podmazivanja,
je
osnovnaosnovna
funkcijaje
a MEMO-aa sa
®
iu
pravim
koliËinama
osnovna
je
funkcija
podmazivanja,
a sa
®
MEMOLUB
HPS
postiæe
se
upravo
to.
MEMOLUB
HPS
postiæe
se
upravo
to.
LUB® HPS obavlja upravo to.
MEMOLUB® HPS postiæe se upravo to.
U ODNOSU
ODNOSU NA
NA AUTOMATSKI
AUTOMATSKI
U
MEMOLUB
HPS SISTEM
SISTEM
RU»NO PODMAZIVANJE
PODMAZIVANJE
U ODNOSU
NA AUTOMATSKI
MEMOLUB
HPS
RU»NO
MEMOLUB
HPS
SISTEM
RU»NO
PODMAZIVANJE
RELUBRICATION
TIPI»AN PRIMER RU»NOG NA»INA PODMAZIVANJA
RELUBRICATION
C
C
RELUBRICATION
CINTERVAL
INTERVAL
C C
(ARBITRARY)
(ARBITRARY)
CINTERVAL
(ARBITRARY)
TIPI»AN PRIMER RU»NOG NA»INA PODMAZIVANJA
Retko
Propuπtanjem viπe od jednog ponavljanog
TIPI»AN
PRIMER RU»NOG NA»INA PODMAZIVANJA
Retko
Propuπtanjem
viπe od velika
jednogjeponavljanog
Nepravilno
ciklusa podmazivanja,
verovatnoÊa za
Nepravilno
Retko
ciklusa
podmazivanja,
velikaponavljanog
je verovatnoÊa za
Previπe
Propuπtanjem
viπe od jednog
oπteÊenje
leæaja.
Previπe
Nepravilno
oπteÊenje
leæaja. velika je verovatnoÊa za
ciklusa
podmazivanja,
3
Previπe
3 leæaja.
oπteÊenje
1
3
BASE LUBRICATION 1
2
BASE LUBRICATION
2
1
BASE LUBRICATION
Ëas
2
Ëas
SEIZURE
SEIZURE
Ëas
SEIZURE
RELUBRICATION
RELUBRICATION
RELUBRICATION
C
C
C INTERVAL
C C INTERVAL
C INTERVAL
TIPI»AN PRIMER PODMAZIVANJA POMO∆U MEMOLUB HPS
TIPI»AN PRIMER PODMAZIVANJA POMO∆U MEMOLUB HPS
»estoPRIMER PODMAZIVANJA
TIPI»AN
POMO∆U
MEMOLUB HPS
7 moguÊnosti podeπavanja
vremena
»esto
7
••
8 moguÊnosti
moguÊnosti podeπavanja
podeπavanja vremena
veliËine hoda klipa
Pravilno
8
podeπavanja
veliËine
hodaod
klipa
Pravilno
56moguÊnosti
moguÊnosti
podeπavanja
mazanja
0.17 cm do 15.12 cm /dnevno
••
podeπavanja
vremena
Do propisane 7 moguÊnosti
• »esto
56 moguÊnosti
podeπavanja
mazanja od 0.17 cm do 15.12 cm /dnevno
•
Do
propisane
8
moguÊnosti
podeπavanja
veliËine
hoda klipa
• granice (oznake)56 moguÊnosti podeπavanja mazanja
• Pravilno
od 0.17 cm do 15.12 cm /dnevno
(oznake)
propisane
• Dogranice
granice (oznake)
SYSTEM
3
3
3
3
SWITCHED
SYSTEMOFF
E.G. OVER
SWITCHED
OFF
CHRISTMAS
E.G. OVER
SYSTEM
PERIOD
CHRISTMAS
SWITCHED
OFF
E.G. PERIOD
OVER
CHRISTMAS
PERIOD
BASE LUBRICATION
BASE LUBRICATION
BASE LUBRICATION
3
3
MEMOLUB® s mašću za otvorene zupčanike
sa maπÊu
maπÊu za
za otvorene
otvorene
MEMOLUB®® sa
MEMOLUB
®
sa maπÊu
za otvorene
MEMOLUB
Podmazivanje
zupËanike
zupËanike
zupËanike
Podmazivanje
ležajeva
Podmazivanje
Podmazivanje
leæaja
industrijske
leæaja
leæaja
industrijske
peći
bez
industrijske
industrijske
peÊi, koje
koje
zaustavljanja
peÊi,
peÊi,
koje
spreËava
mašine
spreËava
spreËava
zaustavljanje
zaustavljanje
zaustavljanje
maπine
maπine
maπine
Ëas
Ëas
Ëas
CEVI
CEVI
CEVI
CEVI
Dužina
cevi
Duæina
cevi
Duæina
cevi
Cev
6mm
Duæina
cevi prečnikom
Cevs unutrašnjim
unutaraπnjeg
preËnika
6mm
Cev
unutaraπnjeg
preËnika
6mm
Viskoznost
baznog
MEMOLUB®
neposredCev
unutaraπnjeg
Viskoznost
baznog preËnika
Direktno6mm
postavljena
Dozvoljena
Instalacija
Viskoznost
baznog noDirektno
postavljena
ulja pri radnoj
pričvršćen
na tačke Instalacija
udaljenost
ulja temperaturi
pri radnoj
radnoj
temp. Direktno
napostavljena
poziciju
na
daljinu
Viskoznost
baznog
Instalacija
ulja
pri
temp.
na
poziciju
na
daljinu
podmazivanja
montaže
podmazivanja
ulja pri radnoj temp.
na
poziciju
na daljinu
(m)
podmazivanja
podmazivanja
1000 cSt
cSt
Ok
1000
Ok
88
3000cSt
cSt
Ok
1000
OkOk
8 66
3000
cSt
5000cSt
cSt
Ok
3000
OkOk
6 44
5000
cSt
9000
cSt
Ok
5000
OkOk
4 22
9000cSt
cSt
15000
cSt
Ok
9000
cSt
Ok
2 11
15000 cSt
Ok
15000 cSt
Ok
1
Upotreba
Upotreba
Sa Splitter
Splitter
Sa
Sa
Splitter
MEMO
spliterSa
bloka
MEMO
distribucijskim
Sasplitera
Splitter
Sa
MEMO
distribucijskim
(m)
blokom
MEMO
distribucijskim
(m)
blokom
blokom
44
66
4 33
6 55
3 22
5 44
2 11
4 22
1 00
2 11
0
1
®
® HPS specifikacije
MEMOLUB
MEMOLUB® HPS
MEMOLUB
HPSspecifikacije
specifikacije
® OPIS
MEMOLUB
HPS
Dimenzije
Dimenzije
Dimenzije
Kapaciteta zamenjivog
zamenjivog
Kapaciteta
punjenja zamenjivog
Kapaciteta
punjenja
punjenja
®
®
Standard
Standard
Mega
Standard
Mega
Giga
Mega
Giga
Giga
Standard
Standard
Mega
Standard
Mega
Giga
Mega
Giga
Giga
115 X
X 101
101
115
147XX
X101
101
115
147
101
228
X
101
147
228XX101
101
228 X 101 3
120 cm
cm3
120
3
33
240cm
cm
120
240
cm
3
33
480
cm
240
480cm
cm
480 cm3
Dužinu cevi za MEMOLUB® HPS
Duæina cevi
cevi koja
koja se
se moæe
moæe upotrebiti
upotrebiti
Duæina
odaberemo
prema
viskoznosti
Duæina
cevi koja
se®®moæe
sa MEMOLUB
MEMOLUB
HPSupotrebiti
zavisi o
o
sa
HPS
zavisi
®
baznog
ulja maziva
koje
je ou
sa
MEMOLUB
HPS
zavisi
viskoznosti
baznog
ulja
masti
koja
je
viskoznostii baznog
ulja masti koja
je
upotrebi
prema
temviskoznosti
uljaradnoj
masti
koja
je
u upotrebi
upotrebibaznog
kao ii radnoj
radnoj
temperaturi.
u
kao
temperaturi.
peraturi.
Unutrašnji
prečnik
cevi
uUnutaπnji
upotrebipreËnik
kao i radnoj
temperaturi.
cevi ii krajnji
krajnji
prikljuËak
preËnik cevi
prikljuËak
i Unutaπnji
način instalacije
isto
tako
utiču
Unutaπnji
preËnik
cevi
i krajnji
prikljuËak
takoe
utiËu
na
duæinu
cevi.
SledeÊa
takoe
utiËu
na duæinu
cevi.
SledeÊa
na
dužinu.
Donja
tabela
prikazuje
takoe
utiËu
na
duæinu
cevi.
SledeÊa
tablica pokazuje
pokazuje neke
neke od
od moguÊnosti
moguÊnosti
tablica
neke
mogućnosti
upotrebe
6mm
tablica
pokazuje
od moguÊnosti
pri upotrebi
upotrebi
cevineke
unutarπnjeg
preËnika
pri
cevi
unutarπnjeg
preËnika
cevi
(unutrašnji
prečnik)
i 1/8
pri
upotrebi
cevi
unutarπnjeg
preËnika
6mm
i
cevi
krajnjeg
prikljuËka
od
1/8.
6mm i cevi krajnjeg prikljuËka od 1/8.
instalacije.
6mm
i cevi krajnjeg prikljuËka od 1/8.
Maziva
Maziva
Baterijski sklop
sklop
Maziva
Baterijski
Max. pritisak
pritisak
Baterijski
sklop
Max.
Elektronski
nadzor
Max.
pritisak
Elektronski nadzor
Funkcija ukljuËivanja/iskljuËivanja
ukljuËivanja/iskljuËivanja
Elektronski
nadzor
Funkcija
Temp.
podruËje
izlaganja
Funkcija
ukljuËivanja/iskljuËivanja
Temp. podruËje
izlaganja
Min. stalna
stalna
Temp.
podruËje izlaganja
Min.
Min. stalna
Navoj prikljuËka
prikljuËka
Navoj
Navoj prikljuËka
Ulja ii masti
masti do
do gradacije
gradacije NLGI
NLGI 2/3
2/3
Ulja
4.5V
Alkalne
Ulja
i masti
do gradacije NLGI 2/3
4.5V
Alkalne
25
bar
4.5V
Alkalne
25 bar
Kvarcni
sat, mikroprocesor
mikroprocesor
25
bar sat,
Kvarcni
TrenutaËni
odziv
Kvarcni
sat, mikroprocesor
TrenutaËni
odziv
40°C
do
+
50°C
TrenutaËni
- 40°C doodziv
+ 50°C
Radna
temp.
Standard -5°C
-5°C
- Radna
40°C do
+ 50°C Standard
temp.
Mega -5°C
0°C
Radna temp.
Standard
Mega
0°C
Giga
+5°C
Mega
0°C
Giga
+5°C
1/4˝
Desni
Giga
+5°C
1/4˝ Desni
1/4˝ Desni
MEMOLUB HPS
HPS osigurava
osigurava stepen
stepen zaπtite
zaπtite IP66
IP66 u
u skladu
skladu sa
sa propisom
propisom IEC
IEC 60529.
60529.
MEMOLUB
MEMOLUB®®HPS
obezbeđen
stepen
u skladu
s propisom
IEC 60529.
MEMOLUB
HPSima
osigurava
stepen
zaπtitezaštite
IP66 uIP66
skladu
sa propisom
IEC 60529.
22
22
22
37
ISO
VISKOZNOSTI
ISORAZREDI
razredi viskoznosti
ISO
razredi
viskoznosti
ISO
razredi
viskoznosti
ISO razredi
viskoznosti
Primerjava
razvrstitve
po
Primerjava
razvrstitve
viskoznosti
po iISO
ISO
in SAE
SAE
Poređenje
rasporeda viskoznosti
viskoznosti po ISO
SAE in
ISO-VG
razrediviskoznosti
viskoznosti
vrednotijo
kinematiËno
viskoznost
40°C.jeEnota
ISO-VG razredi
ocenjuju
kinematičku
viskoznost
pri 40°C.pri
Jedinica
mm2/s.
ISO-VG
razredi viskoznosti
vrednotijo
kinematiËno
viskoznost
pri
40°C. Enota
je mm22/s.
je mm /s.
ISO ISO -razred
razred
razred
viskoznosti
viskoznosti
viskoznosti
mm2/s (cSt)
38
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
Srednja vrednost
Srednjavrednost
vrednost
Srednja
kinematiËne
kinematičke
kinematiËne
viskoznosti
pri
40˚C
viskoznosti
pripri
40°C
viskoznosti
40˚C
2
2 2/s (cSt)
mm
mm
mm/s/s(cSt)
(cSt)
2
2
3
3
5
5
7
7
10
10
15
15
22
22
32
32
46
46
68
68
100
100
150
150
220
220
320
320
460
460
680
680
1000
1000
1500
1500
2,2
2,2
3,2
3,2
4,6
4,6
6,8
6,8
10
10
15
15
22
22
32
32
46
46
68
68
100
100
150
150
220
220
320
320
460
460
680
680
1000
1000
1500
1500
Meje vrednosti za
Meje vrednosti
Granice
vrednostiza
za
kinematiËno viskoznost
kinematičku viskoznost
kinematiËno
viskoznost
pri 40˚C
pri 40°C
40˚C
mm22/s (cSt)
mm /s (cSt)
minimalno
maksimalno
minimalno
maksimalno
minimalno
maksimalno
1,98
1,98
2,88
2,88
4,14
4,14
6,12
6,12
9,00
9,00
13,5
13,5
19,8
19,8
28,8
28,8
41,4
41,4
61,2
61,2
90,0
90,0
135
135
198
198
288
288
414
414
612
612
900
900
1350
1350
2,42
2,42
3,52
3,52
5,06
5,06
7,48
7,48
11,0
11,0
16,5
16,5
24,2
24,2
35,2
35,2
50,6
50,6
74,8
74,8
110
110
165
165
242
242
352
352
506
506
748
748
1100
1100
1650
1650
mm22/s (100˚C)
mm /s (100˚C)
mm22/s (40˚C)
mm /s (40˚C)
850
850
775
775
700
700
625
625
550
550
500
500
450
450
400
400
365
365
315
315
280
280
240
240
205
205
175
175
140
140
115
115
85
85
60
60
40
40
20
20
680
680
140
140
460
460
320
320
220
220
90
90
40
40
150
150
85 W
85 W
100
100
68
68
46
46
32
32
22
22
15
15
ISO
VG
ISO VG
ISO
VG
razredi
razredi
razredi
viskoznosti
za
viskoznosti za
viskoznosti za
industrijska ulja
industrijska
olja
industrijska olja
prenosnike
50
50
80 W
80 W
75 W
75 W
SAE
SAE
SAE
razredi
razredi
razredi
viskoznostiulja
olj
viskoznosti
viskoznosti olj
za
zazupčaničke
zobniπke
za zobniπke
prenosnike
prenosnike
30
30
20
20
10 W
10
W
5W
5W
SAE
SAE
SAE
razredi
razredi
razredi
viskoznosti
viskoznosti zaza
viskoznosti za
motorna ulja
motorna
olja
motorna olja
42
42
40
40
38
38
36
36
34
34
32
32
30
30
28
28
26
26
24
24
22
22
20
20
18
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
20
20
0
100 5
5
4
90
10
5
5
6
5
5
70
5
60
5
50
40
5
5
30
PROCENAT
KOMPONENTE
MANJE
VISKOZNOSTI
ODSTOTEK
KOMPONENTE
NIÆJE
VISKOZNOSTI
80
20
7
5
8
30
9
5
10
40
15
5
20
50
30
5
40
60
50
5
100
70
200
5
5
300
20
80
400
5
500
5
10
90
1000
5
4
5
6
7
8
9
0
10
15
20
30
40
50
100
200
300
400
500
1000
100 5
PROCENAT
KOMPONENTEVI©JE
VEĆE VISKOZNOSTI
ODSTOTEK
KOMPONENTE
VISKOZNOSTI
DIJAGRAM
ZAmeπanje
MEŠANJEolja
ULJA
diagram za
Viskoznost (mm2/s) komponente veće viskoznosti
Viskoznost (mm2/s) komponente viπje viskoznosti
39
2
/s) komponente
viskoznosti
Viskoznost
Viskoznost
(mm2(mm
/s) komponente
niæjeniže
viskoznosti
21
OPREMA
CASTROL REFRAKTOMETAR ZA
MERENJE KONCENTRACIJE
UNIVERZALNA INDUSTRIJSKA PUMPA - USISAVAČ
TIP: NIMATIC NRC200/NC200
Koristeći u Vašem pogonu ili radionici Castrolovu industrijsku
pumpu možete za puno kraće vreme promeniti emulziju ili ulje
(hidrauličko,rezno...) uz besprekornu čistoću.
PODRUČJE PRIMENE:
Univerzalna pumpa ili usisavač na komprimirani vazduh ima svoje
mesto u svakom proizvodnom pogonu ili radionici. Putem uređaja
lako crpimo emulzije, rastvor, hidraulička, reduktor­ska, rezna i ostala
ulja iz različitih rezervoara, centralnih ili hidrauličkih sistema.....
Koristimo ga i kod uklanjanja “stranog ulja”(hidrauličkog, ili ulja za
klizne staze...) koje pliva na površini emulzije ili rastvora. Uspešno
možemo pokupiti ulje ili ostale rastvore koji se prospu oko mašine
ili billo gde u radionici.
Usisna cev ima promer R2”, koji omogućava usisavanje većih delova,
čak i strugotina. Neosetljiv je na zamašćivanje. Moguće ga je montirati na svaku bačvu, koja ima prečnik otvora R 2” + R3/4 “.
40
pH TRAKICE
prilagođene radu sa emulzijama
TEHNIČKI PODACI:
Tehnička koncepcija mlaznice i difuzora osigurava izvanredni
usisni kapacitet. Kako uređaj nema gibljivih elemenata, ne zahteva
posebno održavanje. Jednostavna koncepcija omogućava laku i
praktičnu upotrebu. Moguće je dobiti i pokretnu verziju na kolicima.
Tip NRC 200 sa reverzibilnim ventilom za ispumpavanje tečnosti iz
bačve, tip NC 200 bez reverzibilnog ventila.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Max pritisak
2,5 bar
Max podpritisak difuzora
0,25 bar (podpritisak u bačvi)
Usisni kapacitet
50 lit/min
Odsisni kapacitet (kod modela NRC 200) 40 lit/min
Oprema:
1x fleksibilna cev od 1,5 m, čvrsta metalna cev od 0,5 m, plastični
nastavak s uskim otvorom, plastični nastavak s širokim otvorom
i četkom.
OPREMA
UREĐAJ ZA MEŠANJE SHP
NIMATIC
MiniDos UREĐAJ ZA MEŠANJE SHP
Koristeći proporcionalni klipni mešać MiniDos moguće je ostvariti tačno proporcionalno mešanje koncentrata i vode nazavisno
od ulaznog pritiska vode ili dužini cevovoda
emulzije.
Koristeći stanicu za pripremu emulzije možete uštediti i preko
50 % koncentrata u poređenju sa ručnim mešanjem emulzije
odnosno rastvora.
PODRUČJE PRIMENE:
Uređaj koristimo za pripremu odnosno mešanje svih Castrolovih sredstava za hlađenje i podmazivanje koji se koriste
pri obradi metala. Uređaj radi na principu injektora u širokom
području pritisaka vode i omogućava mešanje u odnosu od
2-20 %.
Jednostavna montaža i rukovanje osiguravaju siguran i
ekonomičan rad sa sredstvima za hlađenje i podmazivanje.
PODRUČJE PRIMENE:
Uređaj koristimo za pripremu odnosno
mešanje svih Castrolovih sredstava za
hlađenje i podmazivanje koji se koriste
pri obradi metala. Uređaj radi na principu
klipnog mešača i omogućava mešanje u
odnosu od 2-10 %. Zavisno od modela
mogući su i drugi odnosi.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Priključak vode
min. ½”
Pritisak protoka
min. 2 bara
Kapacitet mešanja
800 l/h
Područje mešanja
1% - 20 %
Održavanje
nije potrebno
Pritisak protoka od 0,7 do 5 bar
Oprema:
- 1 x usisna cev sa priključcima
- cev za vodu
- izlazna cev za izmešano sredstvo
Područje mešanja 2 do 10%
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Priključak vode ¾’’
Kapacitet mešanja od 20 do 2000 lit/sat
Oprema: konzola za montažu na zid, usisno crevo koncentrata sa nepovratnim ventilom.
41
OPREMA
UREĐAJ ZA SAKUPLJANJE ULJA NIMATIC
Uštedite novac i smanjite vreme potrebno za čišćenje
mašina - ovaj jedinstveni sakupljač lako se ugrađuje na
sve vrste rezervoara CNC mašina, ima ugrađenu pumpu
a sakupljeno ulje može se transportovati na udaljenost
do 10 m.
PODRUČJE PRIMENE:
Uređaj posebno napravljen za sakupljanje stranih ulja sa
površina emulzija ili drugih rastvora (hidrauličko ulje, ulje
za klizne staze). Kontinuiranim sakupljanjem stranih ulja
efikasno se sprečava razvoj mikroorganizama čime produzavate radni vek emulzije, sprečavate pojavu korozije, neugodnih mirisa i prevremenu zamenu emulzije (produzenje
radne sposobnosti mašine).
42
UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE EMULZIJE R-3000
Mobilni uređaj koji se može brzo prilagoditi svakoj alatnoj mašini i brzo i učinkovito izdvojiti velike
količine stranog ulja i profiltrirati emulziju.
PODRUČJE PRIMENE:
Uređaj radi u bypass načinu rada: pumpa emulziju iz mašine preko vrećastog filtera i kroz rezervoar
za dekantiranje ulja, čista emulzija se vraća u rezervoar alatne mašine. Usisni plovak ili magnetni
držač usisa osigurava dobro prilagođavanje svakoj mašini. Koristeći ovaj uređaj bitno se produžava
radni vek emulzije i smanjuje potrošnja koncentrata i količine otpadne emulzije.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
- Ugrađena uljna pumpa (verzije bez uljne pumpe za mašine koji obrađuju aluminijum)
- Pritisak pumpe 1 bar
- Učinak ~3 l/sat
- Podešavanje visine
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
- Motor 6VA sa adapterom za 220V/50Hz
Snaga 0.37 kW
- Jednostavna ugradnja
Protok 550 lit/sat
- Jednostavno rastavljanje i servisiranje
Oprema: - usisni vod sa usisom u izvedbi plovak ili magnet
- Raspoloživi potrošni delovi
- rezervni filteri
- Mala dimenzija – prikladno za najrazličitije rezervoare CNC mašina’’
- povratni vod sa magnetom za montažu na rezervoar alatne mašine
OPREMA
UREĐAJ ZA FILTRIRANJE ULJA CLEAN SYSTEM
Mobilni uređaj za bypass filtracije ulja
PODRUČJE PRIMENE:
Uređaj za bypass filtriranje hidrauličkih
ulja ili drugih mazivih ulja viskoznosti do
250cSt.
FILTER TEKSTILNI U ROLI ZA FILTRIRANJA EMULZIJA ILI ULJA
Filter role odgovarajućih širina,
materijala i debljina za filtriranje
emulzija ili ulja za obradu metala
43
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Protok do 16 lit/min
Pritisak do 4 bara
Finoća filtriranja 3, 5 ili 12 mikrona
Oprema: - usisno i povratno crevo
- manometar za indikaciju popunjenosti filtera
INDUSTRIJA
OD PROIZVODA DO PONUĐAČA SISTEMA
Visokozahtevne tehnologije, najveća opterećenja i optimalna ekonomičnost zahtevaju
upotrebu pravih maziva. Inovativno rešenje s pravim proizvodom i servisnim paketom
Vam nudi više sigurnosti i efikasnosti i što je najvažnije smanjivanje troškova.
Castrol + Plus Sistem
- optimalan izbor proizvoda
- usluga TCO analize primene maziva (analiza ukupnih troškova i optimizacija)
- kontrola proizvoda na mašini i u laboratoriju
- izrada planova podmazivanja
- uređaji za kontrolu, pripremu i održavanje ulja i emulzija
- odvoz i zbrinjavanje emulzija i zauljene ambalaže
- školovanje radnika iz područja primene maziva i zaštite životne sredine
- brza dostava na bilo koju lokaciju
44
Dozvolite da Vam ponudimo sistemsko rešenje za vaš pogon.
Castrol Industrija – ime koje Vas nikada neće razočarati.
Castrol CMS
- višegodišnji ugovor s mogućnošću podele zarade koju preduzeće ostvari upotrebom
Castrolovih proizvoda i usluga
SIGURNOSNO TEHNIČKE LISTE
Sve najnovije sigurnosno tehničke liste dostupne su na www.kemikalije.com
ISO Certifikati
ABC Maziva su ISO 9001 i 14001 certificirani za trgovinu Industrijskim mazivima i pružanje
tehničke podrške u primeni maziva
BELEŠKE
45
BELEŠKE
46
47
48
ABC Maziva d.o.o.
Milutina Milankovića 23
11 070 Novi Beograd
Tel.: 011/7111 600
Fax.: 011/7111 534
Kancelarija: 063 300 427
Prodaja i primena: 063 209 130
063 104 48 49
063 209 275
www.abcmaziva.com
[email protected]
Ovlašteni distributer za Castrol
Download

KATALOG PROIZVODA INDUSTRIJA