INVICTA - PEĆI NA ČVRSTO GORIVO
Ref.
Naziv
Težina Ø-izlaz Snaga
Cena
PDV-20%
Ukupno
Kaminske peći od livenog gvožđa - gusa
6133-44
6111-44
6143-44
6152-44
6120-44
6130-44
6965-75
6131-44
6149-44
6155-44
6118-44
6117-44
6116-44
6112-44
6114-44
6110-44
Theia
Akan
Mana
Pow-Wow
Onyx
Roche
Opcija - inoksni ram
Reva
Ove
Symphonia
Gaya Feuille
Gaya Ardoise
Gaya
Oriya
Antaya
Itaya
194kg
284kg
377kg
200mm
180mm
200mm
14kw
12kw
14kw
167kg
185kg
214kg
206kg
209kg
186kg
185kg
184kg
180mm
180mm
180mm
180mm
180mm
180mm
180mm
180mm
10kw
12kw
15kw
15kw
15kw
15kw
15kw
15kw
2,188.68 €
2,188.68 €
2,990.00 €
2,808.00 €
2,990.00 €
3,348.80 €
633.88 €
2,990.00 €
2,340.00 €
2,188.68 €
2,392.00 €
2,392.00 €
2,392.00 €
2,511.60 €
1,733.00 €
1,582.31 €
437.74 €
437.74 €
598.00 €
561.60 €
598.00 €
669.76 €
126.78 €
598.00 €
468.00 €
437.74 €
478.40 €
478.40 €
478.40 €
502.32 €
346.60 €
316.46 €
2,626.42 €
2,626.42 €
3,588.00 €
3,369.60 €
3,588.00 €
4,018.56 €
760.66 €
3,588.00 €
2,808.00 €
2,626.42 €
2,870.40 €
2,870.40 €
2,870.40 €
3,013.92 €
2,079.60 €
1,898.77 €
693.68 €
897.00 €
2,392.00 €
2,451.80 €
2,392.00 €
986.70 €
1,148.16 €
4,066.40 €
466.44 €
1,471.08 €
1,985.36 €
1,794.00 €
1,985.36 €
2,392.00 €
2,990.00 €
1,794.00 €
1,674.40 €
1,674.40 €
1,536.86 €
777.40 €
624.31 €
1,161.32 €
1,161.32 €
992.68 €
789.36 €
586.04 €
897.00 €
669.76 €
138.74 €
179.40 €
478.40 €
490.36 €
478.40 €
197.34 €
229.63 €
813.28 €
93.29 €
294.22 €
397.07 €
358.80 €
397.07 €
478.40 €
598.00 €
358.80 €
334.88 €
334.88 €
307.37 €
155.48 €
124.86 €
232.26 €
232.26 €
198.54 €
157.87 €
117.21 €
179.40 €
133.95 €
832.42 €
1,076.40 €
2,870.40 €
2,942.16 €
2,870.40 €
1,184.04 €
1,377.79 €
4,879.68 €
559.73 €
1,765.30 €
2,382.43 €
2,152.80 €
2,382.43 €
2,870.40 €
3,588.00 €
2,152.80 €
2,009.28 €
2,009.28 €
1,844.23 €
932.88 €
749.17 €
1,393.58 €
1,393.58 €
1,191.22 €
947.23 €
703.25 €
1,076.40 €
803.71 €
Peći od livenog gvožđa - gusa
6121-44
6123-44
6108-44
6107-44
6109-44
6106-44
6105-44
6196-44
6198-44
6150-24
6122-44
6194-44
6194-44
6142-44
6169-44
6129-44
6127-44
6129-04
6128-04
6961-28
6961-31
6159-44
6157-44
6158-44
6147-44
6137-44
6145-44
6136-44
Norik
Ludia
Altais
Alcor
Alcande
Iwaki
Okino
Mix
Sorel
Alios
Wabi
Orense
Orense - chrome
Moai
Ilot
Nelson
Elton
Aaron, dvostrani DF
Preston
Opcija - Banc 1.6m
Opcija - Banc 1m
Presage
Oracle
Gomont
Cassine
Chatel
Mairy
Mesnil
169kg 180mm
166kg 150/180
128kg 150mm
103kg 150mm
80kg 150mm
14kw
14kw
12kw
10kw
8kw
Ref.
Naziv
Težina Ø-izlaz Snaga
Cena
PDV-20%
Ukupno
Peći od livenog gvožđa - gusa
6181-44
6181-47
6181-48
6181-43
6167-44
6167-47
6167-46
6182-44
6182-47
6181-46
6182-43
6193-04
6193-00
6166-44
6148-44
6195-00
6154-44
6177-44
6173-47
6173-46
6173-44
6180-44
6186-44
6172-46
6172-44
6172-48
6153-44
6151-44
6156-44
6163-44
6150-44
6162-44
6192-17
6192-16
6192-00
6191-16
6191-00
6191-17
6170-44
6175-49
6175-44
6171-44
6175-45
6175-46
6175-47
6175-48
6174-44
6160-44
6160-46
6160-47
6160-48
6183-40
Tennessee - antracit
Tennessee - crvena
Tennessee - bela
Tennessee - crna
Le Ch'ti poele - antracit
Le Ch'ti poele - crvena
Le Ch'ti poele - slonova k.
Luna - antracit
Luna - crvena
Luna - slonova kost
Luna - crna
Oxo antracit
Oxo inox
Altea
Samara
Sologne
La Borne
Ashford
Bradford - crvena
Bradford - slonova kost
Bradford - antracit
Mandor
Angor
Sedan 15 - slonova kost
Sedan 15 - antracit
Sedan 15 - siva emajl
Tipi
Argos
Chamane
Odyssee
Pharos (rotacija 360°)
Carolo - antracit
Seville - crvena
Seville - slonova kost
Seville - antracit
Chambord - slonova kost
Chambord - antracit
Chambord - crvena
Siam - antracit
Modena - antracit/s.kost
Modena - antracit
Modena Hydro - antracit
Modena - žuta
Modena - slonova kost
Modena - crvena
Modena - siva emajl
Regent - antracit
Sedan 10 - antracit
Sedan 10 - slonova kost
Sedan 10 - crvena
Sedan 10 - siva emajl
Chaumont - antracit
170kg
170kg
170kg
170kg
122kg
122kg
122kg
152kg
152kg
152kg
152kg
121kg
121kg
133kg
103kg
58kg
76kg
170kg
172kg
172kg
172kg
140kg
180mm
180mm
180mm
180mm
150mm
150mm
150mm
180mm
180mm
180mm
180mm
150mm
150mm
150mm
150mm
100mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
8kw
8kw
8kw
8kw
8kw
8kw
8kw
10kw
10kw
10kw
10kw
10kw
10kw
10kw
8kw
8kw
12kw
12kw
12kw
12kw
12kw
15kw
165kg 180mm
165kg 180mm
165kg 180mm
143kg 200mm
188kg 150mm
160kg 180/150
230kg 180mm
168kg 150mm
116kg 150mm
98kg 150mm
98kg 150mm
98kg 150mm
98kg 150mm
98kg 150mm
98kg 150mm
143kg 150mm
170kg 150mm
170kg 150mm
15kw
15kw
15kw
10kw
12kw
14kw
12kw
12kw
10kw
10kw
10kw
10kw
10kw
10kw
10kw
15kw
12kw
12w
170kg
170kg
170kg
150mm
150mm
150mm
12w
12w
12w
170kg
126kg
126kg
126kg
126kg
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
12kw
10kw
10kw
10kw
10kw
1,794.00 €
2,200.64 €
2,200.64 €
2,200.64 €
998.66 €
1,389.75 €
1,389.75 €
1,161.32 €
1,596.66 €
1,596.66 €
1,596.66 €
873.08 €
973.54 €
751.09 €
645.84 €
440.13 €
575.28 €
1,095.54 €
1,566.76 €
1,566.76 €
1,161.32 €
1,161.32 €
1,161.32 €
1,674.40 €
1,161.32 €
1,674.40 €
2,300.48 €
1,794.00 €
1,161.32 €
1,889.68 €
1,985.36 €
698.46 €
837.20 €
837.20 €
600.39 €
861.12 €
615.94 €
861.12 €
942.45 €
1,243.84 €
1,118.26 €
2,248.48 €
1,554.80 €
1,554.80 €
1,554.80 €
1,554.80 €
1,095.54 €
892.22 €
1,315.60 €
1,315.60 €
1,315.60 €
796.54 €
358.80 €
440.13 €
440.13 €
440.13 €
199.73 €
277.95 €
277.95 €
232.26 €
319.33 €
319.33 €
319.33 €
174.62 €
194.71 €
150.22 €
129.17 €
88.03 €
115.06 €
219.11 €
313.35 €
313.35 €
232.26 €
232.26 €
232.26 €
334.88 €
232.26 €
334.88 €
460.10 €
358.80 €
232.26 €
377.94 €
397.07 €
139.69 €
167.44 €
167.44 €
120.08 €
172.22 €
123.19 €
172.22 €
188.49 €
248.77 €
223.65 €
449.70 €
310.96 €
310.96 €
310.96 €
310.96 €
219.11 €
178.44 €
263.12 €
263.12 €
263.12 €
159.31 €
2,152.80 €
2,640.77 €
2,640.77 €
2,640.77 €
1,198.39 €
1,667.70 €
1,667.70 €
1,393.58 €
1,915.99 €
1,915.99 €
1,915.99 €
1,047.70 €
1,168.25 €
901.31 €
775.01 €
528.15 €
690.33 €
1,314.64 €
1,880.11 €
1,880.11 €
1,393.58 €
1,393.58 €
1,393.58 €
2,009.28 €
1,393.58 €
2,009.28 €
2,760.58 €
2,152.80 €
1,393.58 €
2,267.62 €
2,382.43 €
838.16 €
1,004.64 €
1,004.64 €
720.47 €
1,033.34 €
739.13 €
1,033.34 €
1,130.94 €
1,492.61 €
1,341.91 €
2,698.18 €
1,865.76 €
1,865.76 €
1,865.76 €
1,865.76 €
1,314.64 €
1,070.66 €
1,578.72 €
1,578.72 €
1,578.72 €
955.84 €
Ref.
Naziv
Težina Ø-izlaz Snaga
Cena
PDV-20%
Ukupno
kaminske peci sa oblogom
6185-40 Boheme - ložište bronze
Boheme - ložište antracit
6185-27 Phoenix - crvena
6185-30 Doncheville
490kg
490kg
205kg
220kg
180mm
180mm
200mm
200mm
14kw
14kw
14kw
14kw
5,142.80 €
5,017.22 €
1,381.38 €
1,883.70 €
1,028.56 €
1,003.44 €
276.28 €
376.74 €
6,171.36 €
6,020.66 €
1,657.66 €
2,260.44 €
140kg
110kg
150mm
150mm
8kw
6kw
2,254.46 €
2,254.46 €
3,265.08 €
3,342.82 €
1,614.60 €
450.89 €
450.89 €
653.02 €
668.56 €
322.92 €
2,705.35 €
2,705.35 €
3,918.10 €
4,011.38 €
1,937.52 €
4,006.60 €
4,772.04 €
4,772.04 €
2,834.52 €
801.32 €
954.41 €
954.41 €
566.90 €
4,807.92 €
5,726.45 €
5,726.45 €
3,401.42 €
2,990.00 €
598.00 €
3,588.00 €
Peći od čeličnog lima
6189-00
6189-10
6188-40
6188-20
6188-00
Voluspa
Attiba
Olene
Kemi
Thor
Kaminske peći na pelet
6184-44 Pyra antracit
6184-43 Pyra crno staklo
Pyra antracit
6140-44 Thera
Šporeti na čvrsto gorivo
6189-65 La Royal
200kg
150mm
10kw
Postolja za kaminske peći
6920-01
6920-02
6920-03
6920-04
Postolje za kaminske peći 1200x1000
Postolje za kaminske peći 1200x1000
Postolje za kaminske oeći 1100x1100x572x572
Postolje za kaminske peći 1050x1200
119.60 €
119.60 €
119.60 €
119.60 €
23.92 €
23.92 €
23.92 €
23.92 €
143.52 €
143.52 €
143.52 €
143.52 €
6996-80
6946-80
Zidna zaštita H96 x L80cm
Zidna zaštita H46 x L80cm
229.63 €
155.48 €
45.93 €
31.10 €
275.56 €
186.58 €
6961-28
Crna klupa, L1600xH450xD550
777.40 €
155.48 €
932.88 €
Cene su izražene u evrima , a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti
obračunate po prodajnom kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.
Beograd
2014
Download

Cenovnik INVICTA PEĆI