SEME PROMET DOO - Petrovac
Telefoni / Fax: 011/2711-875,
3317-179 opcija 8
TEL/FAX:012-328-021
012-327-081
EAN-YU
Naziv proizvoda
Vrsta
pakovanja
Jed.
mere
VP
cene
MOTORNA ULJA-ULJA ZA MOTORE SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM
ULJA ZA BENZINSKE I DIZEL MOTORE PUTNIČKIH VOZILA
GALAX GLX-2 SAE 15W40
pl.kante 1 lit
kom
GALAX GLX-2 SAE 15W40
pl.kante 4 lit
kom
GALAX GLX-2 SAE 15W40
bacve 180
kg
GALAX GLX-2 SAE 20W50
pl.kante 1 lit
kom
GALAX GLX-2 SAE 20W50
bacve 180
kg
GALAX GLX-5 SAE 15W40
pl.kante 1 lit
kom
GALAX GAS SAE 15W40
pl.kante 1 lit
kom
GALAX UNIA SAE 15W/40
pl.kante 1 lit
kom
GALAX UNIA SAE 15W/40
pl.kante 4 lit
kom
GALAX UNIA SAE 15W/40
bacve 180
kg
GALAX SINT SAE 10W/40
pl.kante 1 lit
kom
238,00
925,00
297,47
245,00
287,24
300,51
320,92
329,54
328,86
414,23
ULJA ZA DIZEL MOTORE KOMERCIJALNIH VOZILA
GALAX SUPER 3 SAE 10W
bacve 170
kg
GALAX SUPER 3 SAE 30
pl.kante 1 lit
kom
GALAX SUPER 3 SAE 30
pl.kante 4 lit
kom
GALAX SUPER 3 SAE 30
pl.kante 10 lit
kom
GALAX SUPER 3 SAE 30
bacve 180
kg
GALAX SUPER 3 SAE 30 EM
pl.kante 4 lit
kom
GALAX SUPER 3 SAE 30 EM
pl.kante 10 lit
kom
GALAX SUPER 3 SAE 40
pl.kante 10 lit
kom
GALAX SUPER 3 SAE 40
bacve 180
kg
GALAX SUPER 3 SAE 40 EM
pl.kante 10 lit
kom
GALAX SUPER 3 SAE 40 EM
bacve 180
kg
GALAX SUPER 3 SAE 15W40
pl.kante 1 lit
kom
GALAX SUPER 3 SAE 15W40
pl.kante 10 lit
kom
GALAX SUPER 3 SAE 15W40
bacve 180
kg
GALAX SUPER 3 SAE 20W50
pl.kante 1 lit
kom
GALAX SUPER 3 SAE 20W50
pl.kante 10 lit
kom
GALAX SUPER 3 SAE 20W50
bacve 180
kg
GALAX SUPER LONG SAE 10W
bacve 170
kg
GALAX SUPER LONG SAE 15W40
pl.kante 1 lit
kom
GALAX SUPER LONG SAE 15W40
pl.kante 4 lit
kom
GALAX SUPER LONG SAE 15W40
pl.kante 10 lit
kom
GALAX SUPER LONG SAE 15W40
bacve 180
kg
GALAX SUPER LONG SAE 20W50
pl.kante 10 lit
kom
GALAX SUPER LONG SAE 20W50
bacve 180
kg
GALAX SUPER LONG PLUS SAE 15W40
pl.kante 10 lit
kom
GALAX SUPER LONG PLUS SAE 15W40
bacve 180
kg
GALAX DITAKTOL
pl.kante 0.5 lit
kom
GALAX DITAKTOL
pl.kante 1 lit
kom
GALAX DITAKTOL
pl.kante 10 lit
kom
GALAX DITAKTOL
bacve 180
kg
GALAX DITAKTOL ULTRA
pl.kante 0.25 lit
kom
GALAX DITAKTOL ULTRA
pl.kante 0.5 lit
kom
GALAX DITAKTOL ULTRA
bacve 170
kg
TRANSMISIONA ULJA
270,06
217,00
828,00
1.998,00
217,15
765,00
1.797,00
2.099,00
225,00
1.833,00
208,00
280,10
2.678,34
269,33
283,73
2.692,62
270,06
290,08
290,00
1.100,00
2.595,00
282,00
2.700,00
333,06
3.157,88
344,74
150,26
270,46
240,41
173,57
342,09
489,21
ULJA ZA MANUELNU TRANSMISIJU-MENJAČI I DIFERENCIJALI
HIPOL B SAE 80W
bacve 180
kg
HIPOL B SAE 90
pl.kante 1 lit
kom
HIPOL B SAE 90
pl.kante 4 lit
kom
HIPOL B SAE 90
bacve 180
kg
HIPOL B SAE 140
pl.kante 1 lit
kom
HIPOL B SAE 140
bacve 180
kg
HIPOL B SAE 140
pl.kante 10 lit
kom
273,00
1.018,00
307,43
421,51
384,31
3.987,60
pl.kante 1 lit
kom
369,57
ULJA ZA AUTOMATSKU TRANSMISIJU
GALAXMATIC DAC
GALAXMATIC DAC
bacve 170
kg
GALAX ATF III
pl.kante 1 lit
kom
GALAX ATF III
bacve 180
kg
KORSANTIN 40
pl.kante 1 lit
kom
KORSANTIN 40
pl.kante 4 lit
kom
KORSANTIN 40
bacve 220
kg
KORSANTIN 100
pl.kante 1 lit
kom
KORSANTIN 100
pl.kante 4 lit
kom
KORSANTIN 100
bacve 220
kg
KORSANTIN LONG LIFE 40
pl.kante 1 lit
kom
KORSANTIN LONG LIFE 40
bacve 220
kg
KORSANTIN LONG LIFE 100
pl.kante 1 lit
kom
358,91
450,00
443,17
ANTIFRIZI
ANTIFRIZI ZA MOTORNA VOZILA
141,00
568,00
127,00
225,00
879,00
198,00
152,34
137,36
274,00
OSTALI PROIZVODI ZA MOTORNA VOZILA
KOČNE TEČNOSTI
AT -2
pl.kante 0.25 lit
kom
AT -2
pl.kante 0.5 lit
kom
AT -2
bacve 210
kg
AT -4
bacve 210
kg
AT -4
pl.kante 0.25 lit
kom
AT -4
pl.kante 0.5 lit
kom
TESTEROL
pl.kante 4 lit
kom
TESTEROL
pl.kante 1 lit
kom
126,89
227,03
399,51
459,84
137,78
268,64
665,00
189,00
TRAKTORSKA ULJA
SUPER UNIVERZALNA TRAKTORSKA ULJA-STOU
GALAX TRAKTOL MHT SAE 15W40
pl.kante 4 lit
kom
GALAX TRAKTOL MHT SAE 15W40
pl.kante 10 lit
kom
GALAX TRAKTOL MHT SAE 15W40
bacve 180
kg
1.610,51
3.430,14
328,55
UNIVERZALNA TRAKTORSKA TRANSMISIONA ULJA-UTTO
GALAX TRAKTOL HT
pl.kante 4 lit
kom
GALAX TRAKTOL HT
pl.kante 10 lit
kom
GALAX TRAKTOL HT
bacve 180
kg
GALAX TRAKTOL HT PREMIUM
pl.kante 4 lit
kom
GALAX TRAKTOL HT PREMIUM
pl.kante 10 lit
kom
GALAX TRAKTOL HT PREMIUM
bacve 180
kg
989,00
2.400,00
265,00
1.319,07
3.388,96
318,54
ULJA ZA HIDRAULIČNE SISTEME
HIDRAULIK HD-5
bacve 170
kg
HIDRAULIK HD-10
pl.kante 10 lit
kom
HIDRAULIK HD-32
pl.kante 10 lit
kg
HIDRAULIK HD-32
bacve 170
kg
HIDRAULIK HD-46
bacve 170
kg
HIDRAULIK HD-46
pl.kante 10 lit
kom
HIDRAULIK HD-46
pl.kante 4 lit
kom
HIDRAULIK HD-68
pl.kante 4 lit
kom
HIDRAULIK HD-68
pl.kante 10 lit
kom
HIDRAULIK HD-100
bacve 180
kg
HIDRAULIK HD-150
bacve 180
kg
HIDRAULIK HD-220
bacve 180
kg
HIDRAULIK HD-320
bacve 180
kg
HIDRAULIK HD-460
bacve 180
kg
HIDRAULIK HD-68
bacve 180
kg
HIDRAULIK DHV-10
pl.kante 10 lit
kom
HIDRAULIK DHV-46
bacve 170
kg
HIDRAULIK DHV-68
bacve 180
kg
HIDRAULIK DHV-22
bacve 170
kg
HIDRAULIK DHV-32
pl.kante 10 lit
kom
HIDRAULIK DHV-32
bacve 170
kg
HIDRAULIK DHV-100
bacve 180
kg
HIDRAULIK DHV-100
pl.kante 10 lit
kom
LUMA 1
kante 17
kg
LUMA 2
kante 15
kg
LUMA 2
bacve 170
kg
267,51
2.257,68
2.200,53
215,89
199,00
1.880,00
871,59
871,37
1.890,00
221,24
235,19
246,19
257,53
270,12
199,00
2.869,47
258,55
261,84
258,55
2.664,90
258,55
264,11
2.778,30
MASTI
LITIJUMSKE MASTI
343,49
333,62
LUMA 3
kante 15
kg
LUMA 3
bacve 170
kg
LUMA 1 EP
kante 15
kg
LUMA 1 EP
bacve 170
kg
LUMA 2 EP
kante 15
kg
LUMA 2 EP
bacve 170
kg
LUMA 3 EP
kante 15
kg
LUMA 3 EP
bacve 170
kg
GALAX AM 2G NLGI-2
kante 17
kg
GALAX AM 2G NLGI-2
bacve 170
kg
SJAJ ZA STAKLO GALAX PERKO LETNJI
pl.kante 2 lit
kom
379,66
372,41
421,62
409,15
398,94
369,46
488,98
459,50
142,50
Download

Galax Ulja - Seme Promet