INSA 361 Ulaşım Mühendisliği
Sinyalizasyon-Webster Metodu
Dr. Mehmet M. Kunt
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Güz 2013
Dr. Mehmet M. Kunt
Webster Metodu
• Basit,
• Ön-zamanlamalı sinyalizasyon
B Sokağı
A Sokağı
Faz 1
Dr. Mehmet M. Kunt
B Sokağı
A Sokağı
Faz 2
Dr. Mehmet M. Kunt
Araç kuyruğunun kavşağı geçme oranı
Model varsayımları ve gerçekler
Doygunluk akımı
Lost:kayıp
Effective:etkin
All-red:her yöne kırmızı
Amber:sarı
Time:zaman
Metod
• Webster’in Optimum Periyot
Formülü
– C0 Optimum Periyot Uzunluğu,
san
– L: toplam kayıp zaman, san
– toplam kritik hacim/doygunluk
akımı
Dr. Mehmet M. Kunt
C0 
1.5L  5
n
1 Y
i
Method
• Her faz için etkin yeşil süresi
gi 
Yi
n
Y
gt
i
• Her faz için fiili yeşil süresi
Dr. Mehmet M. Kunt
Gi  g i  li   i
Sinyal Zamanlaması -Webster’in
Metodu
1-Saatlik tasarım hacmini hesaplayınız DHV
2-Her yol için qi, pce değerlerini hesaplayınız
3- yi = qi/doygunluk(saturation)
4-Her faz için en yüksek yi değerini seç
5-Tüm yi değerlerini topla
6-C0 değerini hesapla.
7-gt ve gi değerlerini hesapla
8-Gi değerini hesapla.
9-Kırmızı sürelerini (Ri) hesapla
10-Faz diyagramını çiz.
Dr. Mehmet M. Kunt
1-Saatlik tasarım hacmini hesaplayınız DHV
• Örnek:
Saatlik hacim= 345 araç
PHF = 0.89
DHV = 345/0.89
DHV = 388 araç/sa
2-Her yol için qi, pce değerlerini
hesaplayınız
• Pce (salon araç eşdeğerleri)
– ST hareketi için 1.0 ile çarpma
– LT hareketi için 1.6 ile çarpma
– RT hareketi için 1.3 ile çarpma
– PC için 1.0 ile çarpma
– CV veya HV için 1.5 ile çarpma
– CV: Commercial vehicle; HV: Heavy vehicle
ST:Doğru giden;LT: Sola dönen;RT:sağa dönen;PC:Salon araç;
CV/HV ticari araç-kamyon, otobüs;
2-Her yol için qi pce değerini
hesaplayınız
• q = DHV*ST%/100*1.0*(1-CV%/100 + CV%/100*1.5)
• Örnek:
– DHV = 388 araç/sa; ST% = 85;CV% = 6
– Pce ST = 388*0.85*1.0*(1-0.06 +0.06*1.5) =
– Aynı işlemi LT ve RT için de yapıp toplam pce miktarlarını
ilgili yol* için toplayın.
– *Kuzeye gidiş(NB), Güneye gidiş(SB), Doğuya gidiş(EB),
Batıya gidiş(WB)
Optimum Periyot
Uzunluğu:
Etkin yeşil süresi:
C0 
1.5L  5
n
1  Y
i
gi 
Yi
n
Y
gt
i
Fiili yeşil süresi:
Gi  g i  li   i
Problem 46 Aşağıdaki bilgiler sinyalizasyonu hesaplanacak bir kavşağa aittir.
İki fazlı sinyalizasyon için sinyal zamanlarını hesaplayın. Faz diyagramını
gösterin.
Zirve Saatlik Hacimler:N/S/ E/W:480/520/340/370 vph
PHF: N/S/E/W:0.89/0.92/0.90/0.86
Doygunluk Hacmi: N/S/E/W:2000/2000/1600/1600/vph
Araçların dönüş hareketleri dağılımı:
Sarı süreleri 3.2 san. N-S için, ve 3.0 san. E-W için; Tüm fazlar için kayıp
zaman 3.2 san./faz.
Kuzey (SB)
TM
T
Doğu(WB)
Güney(NB)
Batı(EB)
R
L
T
R
L
T
R
L
T
R
L
% of 86
TM
8
6
88
4
8
89
6
5
87
6
7
%CV
3
10
4
4
14
2
8
0
4
5
7
3
Problem 44 Çözümü(1/3)
Yön
Hacim
PHF
T*
L
R
TCV+
LCV
==============================================================
SB
480
0.89
86
6
8
3
10
NB
520
0.92
88
8
4
4
14
WB
340
0.9
89
5
6
2
0
EB
370
0.86
87
7
6
4
7
*Dönme hareketleri (T,L and R) toplam hacmin yüzdelikleri olarak belirtilmiştir.
+TCV, LCV and RCV değerleri T, L ve R yüzdeliklerinden hesaplanmıştır.
Her faz için kayıp zaman = 3.2 san.
Faz 1 sarı süresi= 3.00 san. ve Faz 2 sarı süresi = 3.40 san.
RCV Doymuş Akım
3
4
8
5
2000.0
2000.0
1600.0
1600.0
Saatlik Tasarım Hacimleri
SB :
ST-pce = 539 * 86 /100.*1.0*(1- 3 /100. + 3 /100.*1.5) = 470.78
LT-pce = 539 * 6 /100.*1.6*(1- 10 /100. + 10 /100.*1.5) = 54.36
RT-pce = 539 * 8 /100.*1.3*(1- 3 /100. + 3 /100.*1.5) = 56.93
qi =( 470.78 + 54.36 + 56.93 ) = 582 vph
yi = 0.291
Saatlik Tasarım Hacimleri
Yön
Hacim
PHF
DHV
=============================
SB
480
0.89 539
NB
520
0.92 565
WB
340
0.9 377
EB
370
0.86 430
Hacim verilerinin şahsi araca(salon)
dönüştürülmesi
Faz 1
SB :
ST-pce = 539 * 86 /100.*1.0*(1- 3 /100. + 3 /100.*1.5) = 470.78
LT-pce = 539 * 6 /100.*1.6*(1- 10 /100. + 10 /100.*1.5) = 54.36
RT-pce = 539 * 8 /100.*1.3*(1- 3 /100. + 3 /100.*1.5) = 56.93
qi =( 470.78 + 54.36 + 56.93 ) = 582 araç/sa
Yön
Hacim
PHF
DHV
qi
=======================================
SB
480
0.89
539
582
Hacim verilerinin şahsi araca(salon)
dönüştürülmesi
NB :
ST-pce = 565 * 88 /100.*1.0*(1- 4 /100. + 4 /100.*1.5) = 507.34
LT-pce = 565 * 8 /100.*1.6*(1- 14 /100. + 14 /100.*1.5) = 77.41
RT-pce = 565 * 4 /100.*1.3*(1- 4 /100. + 4 /100.*1.5) = 29.98
qi =( 507.34 + 77.41 + 29.98 ) = 615 araç/sa
Yön
Hacim
PHF
DHV
qi
=======================================
SB
480
0.89
539
582
NB
520
0.92
565
615
Hacim verilerinin şahsi araca(salon)
dönüştürülmesi
Faz 2
WB :
ST-pce = 377 * 89 /100.*1.0*(1- 2 /100. + 2 /100.*1.5) = 339.58
LT-pce = 377 * 5 /100.*1.6*(1- 0 /100. + 0 /100.*1.5) = 30.22
RT-pce = 377 * 6 /100.*1.3*(1- 8 /100. + 8 /100.*1.5) = 30.65
qi =( 339.58 + 30.22 + 30.65 ) = 400 araç/sa
Yön
Hacim
PHF
DHV
qi
=============================================
SB
480
0.89
539
582
NB
520
0.92
565
615 Faz 1
--------------------------------------------WB
340
0.9
377
400 Faz 2
Hacim verilerinin şahsi araca(salon)
dönüştürülmesi
EB :
ST-pce = 430 * 87 /100.*1.0*(1- 4 /100. + 4 /100.*1.5) = 381.79
LT-pce = 430 * 7 /100.*1.6*(1- 7 /100. + 7 /100.*1.5) = 49.87
RT-pce = 430 * 6 /100.*1.3*(1- 5 /100. + 5 /100.*1.5) = 34.4
qi =( 381.79 + 49.87 + 34.4 ) = 466 araç/sa
Yön
Hacim
PHF
DHV
qi
=============================================
SB
480
0.89
539
582
NB
520
0.92
565
615 Faz 1
--------------------------------------------WB
340
0.9
377
400 Faz 2
EB
370
0.86
430
466
Yi değerlerinin hesabı
Yön
Hacim
PHF
DHV
qi
Doygunluk
yi
===============================================================
SB
480
0.89
539
582
2000.0 0.291=582/2000.
NB
520
0.92
565
615
2000.0 0.307
Faz 1
--------------------------------------------------------------WB
340
0.9
377
400
1600.0 0.25
Faz 2
EB
370
0.86
430
466
1600.0 0.291
Yi değerlerinin hesabı
Yön
Hacim
PHF
DHV
qi
Doygunluk
yi
===============================================================
SB
480
0.89
539
582
2000.0 0.291=582/2000.
NB
520
0.92
565
615
2000.0 0.307
Faz 1
--------------------------------------------------------------WB
340
0.9
377
400
1600.0 0.25
Faz 2
EB
370
0.86
430
466
1600.0 0.291
Her fazın en yüksek yi değerini seçiniz
ytoplam = Faz 1(NB,SB) yüksek. yi 0.3075 + Faz 2(EB,WB) yüksek. yi
0.29125 = 0.599
Optimum Periyot Uzunluğu
Optimum periyot süresini hesaplayalım, Co
C0 =(1.5* 6.4 +5)/(1- 0.59875 ) = 36.39 san.
C0 = 36.39 san.
Etkin yeşil süresi
Toplam etkin yeşil süresi= 36.39 - 6.4 = 29.99 san.
Etkin yeşil süreleri
Faz 1: g1= 29.99 * 0.3075 / 0.59875 = 15.4 san.
Faz 2: g2= 29.99 * 0.29125 / 0.59875 = 14.59 san.
Fiili yeşil süreleri
Fiili Yeşil Süreleri
Faz 1: G1= 15.4 + 3.2 - 3.0 = 15.6 san.
Faz 2: G2= 14.59 + 3.2 - 3.4 = 14.39 san.
Sinyal Zaman Tablosu
Sinyal Zaman Tablosu(san.)
================================
Etkin Fiili
Faz Yeşil Yeşil Sarı Kırmızı
A
15.4
15.6 3.0
17.79
B
14.59 14.39 3.4
18.6
Faz Diyagramı
Download

sınyalızasyon