NAŠ EKO- KODEKS
EKO-ŠKOLA BUDUĆNOST NOVA.
„NE BACAJ POKRAJ KANTE SMEĆE, ZATVORI VODU DA NE TEČE,
ŠTEDI STRUJU, SVIJETLO GASI I PRIRODU SPASI.“
EKO-SKOLA BUDUCNOST NOVA.
„NE BACAJ POKRAJ KANTE SMECE, ZATVORI VODU
DA NE TECE,STEDI STRUJU SVIJETLO
GASI I PRIRODU SPASI.“
Download

naš eko- kodeks eko-škola budućnost nova. - eco-schools