VISKOL ULJA I MAZIVA
Pradstavništvo Niš
018/550-930
064/80-80-
AKCIJA
1. MOTORNA ULJA
Naziv proizvoda
Pakovanje
Jed.mere
Akcijska cena
1.2 Mineralna motorna ulja za benzinske motore
VISKOL LONG LIFE SAE 20W60
VISKOL LONG LIFE SAE 20W60
VISKOL LONG LIFE SAE 20W60
1 lit
4 lit
10 lit
lit
kom
kom
252,00
980,00
2400,00
VISKOL SG SAE 15W40
VISKOL SG SAE 15W40
1 lit
4 lit
lit
kom
244,00
950,00
VISKOL SG SAE 20W50
VISKOL SG SAE 20W50
1 lit
4 lit
lit
kom
245,00
952,00
1.1 Sintetska motorna ulja za benzinske motore putničkih vozila
VISKOL SINT SAE 5W40
1 lit
lit
391,00
1.6 Mineralna motorna ulja za dizel motore
VISKOL D S3 SAE 15W40
VISKOL D S3 SAE 15W40
VISKOL D S3 SAE 15W40
VISKOL D S3 SAE 15W40
1 lit
4 lit
10 lit
180 kg
lit
kom
kom
kg
232,00
918,00
2280,00
240,00
VISKOL D S3 SAE 30
VISKOL D S3 SAE 30
VISKOL D S3 SAE 30
VISKOL D S3 SAE 30
1 lit
4 lit
10 lit
180 kg
lit
kom
kom
kg
214,00
846,00
1998,00
213,00
2. FLUIDI ZA TRANSMISIJE MOTORNIH VOZILA I ULJA ZA MENJAČE
2.2 Ulja za automatske menjače
VISKOL D II
VISKOL D II
1 lit
10 lit
lit
kom
280,00
2700,00
VISKOLUBE GL5 SAE 90
VISKOLUBE GL5 SAE 90
VISKOLUBE GL5 SAE 90
VISKOLUBE GL5 SAE 90
1 lit
4 lit
10 lit
180 kg
lit
kom
kom
kg
245,00
980,00
2400,00
266,00
HKT 3
500 ml
kom
195,00
1 lit
3 lit
5lit
lit
kom
kom
35,00
90,00
105,00
3.3.Tečnost za pranje vetrobrana
VISKOSJAJ -letnji
VISKOSJAJ -letnji
VISKOSJAJ -letnji
4. INDUSTRIJSKA ULJA
4.2. Hidraulična ulja
HIDROVISK HD 46/68
HIDROVISK HD 46/68
HIDROVISK HD 46/68
1lit
10 lit
180 kg
lit
kom
kg
188,00
1805,00
186,00
5. OSTALI PROIZVODI
2.3 Ulja za traktore
AGROVISK HT 80
AGROVISK HT 80
LANCOL
LANCOL
LANCOL
4 lit
10 lit
kom
kom
980,00
2400,00
1lit
101lit
180 kg
lit
kom
kg
188,00
1865,00
186,00
DIREKTOR
DRAGOSLAV VUKOVIĆ
NAPOMENA: Upozoravamo kupce da su bačve punjene po 180 kg, čija je zapremina 200 lit u zavisnosti od gustine ulja,
a fakturiše se u kg da kupci ne bi bili oštećeni zbog litarskog fakturisanja. Za sve informacije molimo kupce da nas
kontaktiraju na tel. 012/328-021.
Download

Akcija - Viskol Ulja