1
SADRŽAJ
O KOMPANIJI - POLITIKA KVALITETA.............................................................................................................1
SEČENJE LIMA...............................................................................................................................................2
CTP (computer to plate)...............................................................................................................................2
LAKIRANJE LIMA...........................................................................................................................................3
LITOGRAFISANJE LIMA . ...............................................................................................................................3
PROIZVODNJA ALUMINIJUMSKIH ZATVARAČA.............................................................................................4
ALUMINIJUMSKI ZATVARAČI . ......................................................................................................................5
VINSKI ZATVARAČI........................................................................................................................................6
ALUMINIJUMSKE TUBE.................................................................................................................................7
ALUMINIJUMSKE FARMACEUTSKE KAPICE...................................................................................................7
KRUNSKI ZATVARAČI.....................................................................................................................................8
LIMENKE I KANTICE ZA HEMIJU....................................................................................................................9
LIMENKE, KANTICE I KANTE ZA HEMIJU.....................................................................................................10
LIMENKE ZA PREHRANU.............................................................................................................................11
UKRASNE LIMENKE.....................................................................................................................................12
PROIZVODI OD PLASTIKE I PET-a.................................................................................................................13
PROMOTIVNI MATERIJAL............................................................................................................................14
REKLAMNE POLICE.....................................................................................................................................14
TEHNIČKA PODRŠKA...................................................................................................................................15
INŽENJERING I RAZVOJ...............................................................................................................................16
REFERENTNA LISTA.....................................................................................................................................17
2
O KOMPANIJI - POLITIKA KVALITETA
Dobra i kvalitetna ambalaža je najbolja reklama Vašem proizvodu i zato Vam nudimo našu široku paletu ambalaže
za prehrambenu, hemijsku i farmaceutsku industriju kao i PET pretformi. Naši zaposleni i najsavremenija oprema
koju posedujemo svakako će umeti da odgovore na sve Vaše želje. Divizija „Metalne ambalaže” je u sebi objedinila velike proizvodne gigante bivše SFRJ iz ove oblasti, koji su, nakon procesa privatizacije, postali deo „Galeb
Group”-a. Najdužu tradiciju među njima ima novosadski “Limprodukt” koji se proizvodnjom u ovoj oblasti bavi
još od 1922. godine. Stalnim ulaganjima u kupovinu najsavremenijih mašina i nove tehnologije, sigurno se ide
ka zauzimanju liderske pozicije u ovoj oblasti na Balkanu. U to se možete uveriti ako pogledate i našu Internet
stranicu. Pošto posedujemo zaokružen proces proizvodnje, želimo da što pre postanemo poslovni partneri ukoliko je Vaša potreba metalna ambalaža vrhunskog kvaliteta.
Pomenute ciljeve i namere “GALEB METAL PACK “ ostvaruje uspostavljanjem, primenom i stalnim poboljšavanjem
integrisanog Sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008), zaštitom životne sredine (ISO 14001:2004),
zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS 18001:2007), HACCP - CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 Recommended international code of practice i BRC/IoP koji uključuje:
primenu mera za povećanje zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana;
stalno praćenje svetskih trendova proizvoda iz svog asortimana;
ostvarivanje liderske uloge rukovodstva;
uvek vrhunski kvalitet i bezbednost svih svojih proizvoda;
aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima proizvodnje;
utvrđivanje procesa koji doprinose zadovoljstvu korisnika i upravljanje njima;
dosledna kontrola proizvoda i upravljanje procesima nabavke, proizvodnje, finalizacije i skladištenja, prodaje i postprodajnih aktivnosti, kao i marketinških aktivnosti;
razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima;
posvećenost stalnom poboljšavanju sistema;
odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka;
preduzimanje svih potrebnih mera u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu u vidu emisija u vazduh,
ispuštanja u vodu, zagađivanja zemljišta i odlaganja opasnog i neopasnog otpada;
racionalnu potrošnju energenata i prirodnih resursa neophodnih za realizaciju proizvodnog programa;
brigu o zdravlju zaposlenih i bezbednim uslovima rada preventivnim delovanjem na sprečavanju ili minimiziranju uticaja buke, vibracija, opasnih materija, povišenih radnih temperatura, opreme, transportnih
sredstava i ostalih rizika na zaposlene i posetioce;
obuku i razvijanje svesti svih zaposlenih o potrebi i značaju njihovog angažovanja i doprinosa uspešnom
funkcionisanju integrisanog sistema;
primena pravila Dobre proizvođačke prakse (GMP) i Dobre higijenske prakse (GHP).
Politika kvaliteta “GALEB METAL PACK” dostupna je i periodično se razmatra sa zaposlenima i zainteresovanim
stranama.
Fabrika ambalaže Šabac
31
Linija LITTELL za sečenje lima
SEČENJE LIMA
Fabrika je opremljena visokotehnološkom linijom LITTELL za sečenje limova iz koturova.
TEHNIČKI PODACI
Debljina lima od 0.125 mm do 0.525 mm
Širina kotura od 600 mm do 1250 mm
Dužina sečenja od 457 mm do 1700 mm
Mogućnost sečenja scroll noževima
CTP (computer to plate)
Za pripremu štampe koristi se najsavremeniji CTP uređaj, formata B0, koji omogućava izradu visokokvalitetnih
i zahtevnih grafičkih rešenja. Sektor grafičke pripreme pruža usluge izrade kompletno novih grafičkih rešenja u
kratkom roku, a prema zahtevu kupca.
CTP uređaj za pripremu štampe
2
LAKIRANJE LIMA
Za lakiranje lima instalirane su dve linije za lakiranje na belom i aluminijumskom limu. Za lakiranje se koriste
isključivo lakovi najpoznatijih svetskih proizvođača, otporni na pasterizaciju i sterilizaciju. Moguće je lakirati
limove debljine 0,14 - 0,5 mm, formata - minimalno 500x700 mm i maksimalno 1100x950 mm.
Linija za lakiranje
LITOGRAFISANJE LIMA
Za lakiranje i štampanje lima instalirane su dve visokoproduktivne linije za lakiranje i dve za štampanje na
čeličnom i aluminijumskom limu. Za lakiranje se koriste isključivo lakovi najpoznatijih svetskih proizvođača, otporni na pasterizaciju i sterilizaciju. Kontrola kvaliteta je opremljena modernom opremom, koja garantuje kontinuiran, visok kvalitet proizvoda.
Linija za štampanje na limu
Prosečan radni kapacitet svake linije pojedinačno je 4.500 tabli lima na sat. Moguće je štampati limove debljine
0,14 - 0,5 mm, formata - minimalno 500x700 mm i maksimalno 1100x950 mm. Sopstvenom tehničkom i
dizajnerskom pripremom u potpunosti je zaokružen proces od idejnog rešenja do izrade ofset ploča. Usluge
lakiranja i štampanja tabli belog lima pružaju se i za treća lica, a namenjene su potrebama industrije za
pakovanje prehrambenih proizvoda i tehničkih sadržaja.
3
PROIZVODNJA ALUMINIJUMSKIH ZATVARAČA
U skladu sa stalnim investiranjem u opremu i proizvodne kapacitete, Galeb Metal Pack poseduje brzu i modernu
presu za duboko izvlačenje kapsula koje koristi za proizvodnju stel – cap zatvarača.
Naša moderna petobojna linija za bočnu štampu
aluminijumskih zatvarača omogućava slobodu u
dizajnu vaših grafičkih rešenja.
4
Poslednja u nizu investicija je nova linija visokog kapaciteta za radlovanje i ubacivanje dihtunga renomiranog
proizvođača Bortolin Kemo.
Linija je namenjena za proizvodnju svih dimenzija stelcup programa, sa svim vrstama uložaka.
ALUMINIJUMSKI ZATVARAČI
Aluminijumski zatvarači se koriste za zatvaranje staklenih boca koje se pune gaziranim, negaziranim i prirodnim
vodama, bezalkoholnim i alkoholnim pićima, farmaceutskim i tehničkim sadržajem. Zatvarači se pakuju u polietilenske vreće i petoslojne kartonske kutije. Način pakovanja onemogućava kontaminaciju zatvarača. Zatvarači
poseduju atest o zdravstvenoj ispravnosti. Zatvarači se isporučuju sa uloškom od ekspandiranog polietilena ili sa
dozirnim sigurnosnim ventilom.
TEHNIČKI PODACI - NAVOJNI ZATVARAČI
Dimenzije zatvarača su (d x h):
ø 20 x 15 mm
ø 28 x 15 mm
sa PVC free dihtungom
ø 28 x 18 mm
ø 28 x 22 mm
ø 31,5 x 18 mm
ø 31,5 x 24 mm
d
h
d
TEHNIČKI PODACI - Stel-cap ZATVARAČI
Dimenzije zatvarača su (d x h):
ø 28 x 38 mm
ø 30 x 60 mm
ø 31,5 x 40,5 mm
ø 31,5 x 44 mm
ø 31,5 x 57 mm
ø 31,5 x 60 mm
h
Aluminijumski zatvarači ”Stel-cap” se koriste za zatvaranje staklenih boca koje se pune alkoholnim pićima,
vinima i drugim sadržajem za prehrambenu industriju.
5
VINSKI ZATVARAČI
Prateći globalne trendove savremenog vinarstva, razvili smo poseban program namenjen ambalažiranju i
čuvanju kvalitetnih vina.
Svojim poslovnim partnerima nudimo vinske zatvarače koji mogu biti modifikovani u skladu sa posebnim zahtevima korisnika.
Primenom savremenih tehnologija u mogućnosti smo da ponudimo različite tipove višeslojnih lajnera u cilju
dugotrajnog zadržavanja kvaliteta vina i njegovih specifičnih svojstava.
TEHNIČKI PODACI - NAVOJNI ZATVARAČI
ø 30x60 mm
ø 30x60 mm
ø 28x38 mm
ø 28x38 mm
sarantin
saranex
sarantin
saranex
Saran
Kontrola i podešavanje vertikalne sile zatvaranja
Pogodan za skladištenje i čuvanje vina do 3
godine, dostupan za prečnike ø 28 mm i ø
30 mm.
Saranex (Standard)
Kontrola momenta otvaranja
Pogodan za skladištenje i čuvanje vina do 4
godine, dostupan za prečnike ø 28 mm i ø
30 mm.
Sarantin
3D Merni sto
6
Pogodan za skladištenje i čuvanje vina do 10
godina, dostupan za prečnike ø 28 mm i ø
30 mm.
ALUMINIJUMSKE TUBE
Tube se koriste za punjenje kozmetičkih, farmaceutskih, prehrambenih i drugih sadržaja. Poseduju atest o
zdravstvenoj ispravnosti.
TEHNIČKI PODACI
Dimenzije aluminijumskih tuba su:
ø 19 x 85-120 mm
ø 22 x 105-135 mm
ø 25 x 110-145 mm
Tube se izrađuju sa zatvorenim grlom (membranom).
Tube se isporučuju sa zatvaračem.
Mogu imati i gumirani prsten.
ALUMINIJUMSKE FARMACEUTSKE KAPICE
Vrste Al-u kapica su:
1. Kombinovana Al-u kapica VK-33 mm
2. Kombinovana Al-u kapica KK-13 mm
3. Al-u kapice ø 13 i ø 20 mm prema standardu ISO 8362-7
4. Al-u kapica za bočicu sa penicilinskim grlom DIN-58366 BG2 tip 13
5. Penicilinski zatvarač - nelakiran ø 20,56x7,3 i ø 20,56x7,5 mm
Kombinovane Al-u kapice VK-33 i KK-13 sastoje se iz Al-dela i plastičnog poklopca.
7
KRUNSKI ZATVARAČI
Zatvarači su sa unutrašnje strane zaštićeni lakom koji je otporan na sadržaj kojim se pune boce, a sa spoljne
strane zatvarači su zaštićeni specijalnim lakovima. Po zahtevu kupca zatvarači se štampaju u više boja. Lakovi
i boje su otporni na uslove pasterizacije i sterilizacije. Krunski zatvarači se koriste za zatvaranje staklenih boca
koje se pune alkoholnim (do 15% alkohola), bezalkoholnim pićima i tehničkim sadržajima. Zatvarači se pakuju
po izboru u kartonske kutije, oktabine i metalne kontejnere. Zatvarači poseduju atest o zdravstvenoj ispravnosti.
TEHNIČKI PODACI
Prečnik zatvarača: ø 32,1 ± 0,2 mm
Visina zatvarača: 6,0 ± 0,15 mm
Broj zuba - 21
8
LIMENKE I KANTICE ZA HEMIJU
SA USADNIM POKLOPCEM - PATENT DOZNE
TEHNIČKI PODACI - LIMENKE ZA HEMIJU
Prečnik d (mm)
ø 73
ø 100
Standardne visine h (mm)
76
94
119
149/155
166
225
Kapacitet (ml)
250
500
750
1000
1100
1500
TEHNIČKI PODACI - KANTICE ZA HEMIJU
Prečnik d (mm)
ø 153
Standardne visine h (mm)
166
185
Kapacitet (ml)
2500
3000
9
LIMENKE, KANTICE I KANTE ZA HEMIJU
LIMENKE SA IZLIVNIM GRLOM
KANTICE SA IZLIVNIM GRLOM
KONUSNE KANTE
TEHNIČKI PODACI - LIMENKE SA IZLIVNIM GRLOM
Prečnik d (mm) Standardne visine h (mm)
ø 83/24
187
210
ø100/42
94
119
149
166
225
Kapacitet (ml)
900
1000
500
750
800
1100
1500
TEHNIČKI PODACI - KANTICE SA IZLIVNIM GRLOM
Prečnik d (mm)
ø 153/42
Standardne visine h (mm)
166
185
240
295
Kapacitet (ml)
2500
3000
4000
5000
TEHNIČKI PODACI - KONUSNE KANTE
Prečnik d (mm)
ø 290/300
Standardne visine h (mm)
210
348
385
Kapacitet (ml)
12000
22000
25000
Kante mogu biti: bez poklopca, sa zvezda poklopcem i poklopcem
sa izlivnim grlom.
10
LIMENKE ZA PREHRANU
DUBOKO VUČENA DVODELNA LIMENKA
TEHNIČKI PODACI
Prečnik d (mm)
ø 73
ø 73
ø 73
ø 73
ø 73
Kapacitet (gr)
90
95
100
140
150
Godišnja nagrada od svetskog magazina The Canmaker
za dvodelnu limenku u oblasti prehrane
11
UKRASNE LIMENKE
OKRUGLE I ČETVRTASTE LIMENKE SA PLASTIČNIM POKLOPCEM
I ŽIČANIM ZATEZAČEM
OKRUGLE I ELIPSASTE LIMENKE SA PREKLOPNIM POKLOPCEM
LIMENKE SA PLASTIČNIM POKLOPCEM I
ŽIČANIM ZATEZAČEM
LIMENKE SA PREKLOPNIM
POKLOPCEM
TEHNIČKI PODACI
TEHNIČKI PODACI
Prečnik d (mm)
ø 100
ø 108 x 75
Standardne visine h (mm)
65-300
75-150
LIMENKE ZA KOZMETIKU
TEHNIČKI PODACI
Kapacitet (ml)
4
10
20
12
30
60
75
150
300
Prečnik d (mm)
ø 73
ø 89
ø 110
ø 130
ø 153
ø 200
ø 104 x 65
Standardne visine h (mm)
65-200
65-300
65-300
65-300
65-300
65-300
65-120
PROIZVODI OD PLASTIKE I PET-a
PET pretforme sa 28 mm navojem su namenjene za izradu boca za gazirane i negazirane osvežavajuće napitke i vodu. Mogući kapaciteti su 110 miliona jedinica godišnje. PET pretforme se proizvode na opremi
renomiranog japanskog proizvođača NISSEI ASB.
BPF 28 mm navoj
PCO 28 mm
TEHNIČKI PODACI - PCO 28 mm
Masa pretforme
20,5 gr
23,0 gr
39,0 gr
42,5 gr
44,5 gr
46,5 gr
48,0 gr
49,0 gr
52,5 gr
Zapremina boce
0,25/0,5 litara
0,33/0,5 litara
1 / 1,5 litara
1,5 litara
1,5 / 2 litra
2 litra
2 litra
2 litra
2/2,5 litara
Dužina pretforme
99,30 mm
99,30 mm
139,6 mm
139,6 mm
149,47 mm
150,30 mm
150,30 mm
150,00 mm
150,70 mm
Debljina zida pretforme
2,50 mm
3,00 mm
3,22 mm
3,60 mm
3,53 mm
3,53 mm
3,70 mm
4,00 mm
3,75 mm
TEHNIČKI PODACI - BPF 28 mm
23 gr
39,5 gr
42,5 gr
44,5 gr
48,0 gr
0,33/0,5 l
1 / 1,5 litara
1,5 litara
1,5 / 2 litra
2 litra
99,3 mm
139,6 mm
139,6 mm
149,47 mm
150,30 mm
3 mm
3,22 mm
3,60 mm
3,53 mm
3,70 mm
13
PROMOTIVNI MATERIJAL
TEHNIČKI PODACI - TACNE
Prečnik d (mm)
Prečnik gornje ivice (mm)
ø 340 ± 1
360 ± 2
Tacne su sa unutrašnje strane lakirane anti slip lakom.
Standardna visina h (mm)
48 ± 0,5
TEHNIČKI PODACI - PODMETAČI ZA PIĆE
Prečnik d (mm)
ø 89
ø 110
REKLAMNE POLICE
14
TEHNIČKA PODRŠKA
Kompanija Galeb Metal Pack svojim klijentima pruža tehničku podršku koja je gotovo jednistvena u našoj branši.
Sa preko 90 godina rada i iskustva u ambalažnoj industiji, garantujemo svojim klijentima vrhunsku podršku u
svakom trenutku, širom Evrope.
Naš primarni cilj je izgradnja partnerskih odnosa sa našim klijentima koja se bazira ne samo na visoko kvalitetnim proizvodima već i na održavanju nivoa kvaliteta usluge u svim fazama životnog ciklusa proizvoda i pružanju
kvalitetnih konsultantskih usluga. Stalnim obilascima svojih klijenata gradimo dobre odnose.
U svojim redovima imamo tim iskusnih inženjera koji su na raspolaganju da ispune sve zahteve naših klijenata.
Posedujemo bogato iskustvo u svim tehničkim procesima i sistemima koji imaju primenu u ambalažnoj industriji.
Naši inženjeri su specijalizovani za pružanje tehničke podrške klijentima u procesima:
• Punjenje i ambalažiranje žestokih alkoholnih pića
• Punjenje i ambalažiranje gaziranih napitaka
• Punjenje i ambalažiranje negaziranih napitaka
• Punjenje i ambalažiranje vina
• Punjenje i ambalažiranje piva
• Punjenje i ambalažiranje proizvoda prehrambene industrije
• Punjenje i ambalažiranje proizvoda farmaceutske industrije
• Punjenje i ambalažiranje proizvoda hemijske industrije.
Shvatamo značaj faktora za naše klijente kao što su cena proizvoda, efikasnost proizvodnje, trošak stajanja proizvodnje usled kvarova i sl. Svakodnevnim radom istražujemo nove mogućnosti i načine kako bi zadovoljili Vaše
potrebe u pogledu:
• Pravilnog izbora materijala
• Analize i adaptacije tehnoloških procesa u cilju podizanja efikasnosti
• Redizajn i adaptacija proizvoda u cilju poboljšanja performansi proizvoda
• Logistička podrška u poboljšanju performansi lanaca snabdevanja.
Obratite nam se za savet ukoliko imate nedoumice vezane za Vaš postojeći proizvod, izbor ambalažnog rešenja
ili prilikom razvoja novog proizvoda. Nudimo Vam pomoć prilikom unapređivanja proizvodnih procesa, prilikom
izbora, preseljaja postojeće opreme i postavljanja, montaže, puštanja u rad nove opreme. Sigurno ćemo imati
pravi odgovor za Vas.
15
INŽENJERING I RAZVOJ
U okviru Kompanije Galeb Metal Pack posluje organizaciona
jedinica inženjering i razvoj, specijalizovana za projektovanje,
izvođenje, rukovođenje projektom, izvođenje projekata po
sistemu ključ u ruke, pružanje konsultantskih usluga i servisiranje. U saradnji sa ostalim članicama Galeb Group d.o.o.
svojim klijentima možemo da pružimo širok spektar usluga:
• Konstrukcije i izrada mašina i alata
• Projekt menadžment pri implementaciji i poboljšanju procesne opreme
• Kompletnu uslugu remonta i montaže procesne opreme
kao sistem integrator po sistemu ključ u ruke
• Montažno - demontažne procese svih vrsta opreme kao i
njenog transporta
• Uslugu praćenja proizvodnih procesa sa predlozima za
poboljšanje putem reorganizacije procesa
• Automatizacija procesa proizvodnje.
Svoj razvoj baziramo pre svega na sopstvenim resursima i inkorporiranom znanju baziranom na dugogodišnjem iskustvu
u metaloprerađivačkoj industriji. Zajedno sa našom alatnicom
proizvodimo za potrebe članica Galeb Group d.o.o. i za treća
lica sve vrste zupčanika, lančanika, puževa i pužnih kola, osovina i ostalih rezervnih delova za sve vrste industrija. Lideri smo
u izradi rezervnih delova različitih dimenzija i modula.
Posebno ističemo uslugu reverzibilnog inženjerstva, razvoj,
izradu i doradu sledećih vrsta alata i mašina:
Linija za pasterizaciju piva
Montaža procesne opreme
• Alati za štancovanje i izvlačenje
• Alati za plastiku
• Alati za zatvaranje limenki
• Paletizeri
• Mašina za obavijanje streč folijom
• Mašina za radlovanje i ubacivanje uložaka
• Sistemi za transport u okviru tehnoloških procesa
• Linije za proizvodnju zatvarača
•Alati izrađeni po eksternim zahtevima - alati se mogu
izrađivati na osnovu sopstvene ili dostavljene konstrukcije
za potrebe kupca, kao i po posebnoj narudžbi.
Linija za automatsko pakovanje
16
CNC mašine za obradu metala
Demontaža tunelskog pastera
REFERENTNA LISTA
Coca-Cola HBC AD
Coca-Cola HBC B-H d.o.o.
Coca-Cola HBC d.o.o.
Coca-Cola HBC
Carlsberg Group Procurement AG
Carlsberg d.o.o.
Carlsberg d.o.o.
Apatinska Pivara DOO/ Trebjesa Pivara – AD
Zagrebačka Pivara Ujedinjene Srpske Pivare AD BIP Valjevska Pivara AD Pivovarna Laško D.D. Banjalučka Pivara Tuzlanska Pivara Sarajevska Pivara Birra Tirana Jagodinska Pivara Pivara Niš A & P doo Beograd LLC PepsiCo Holdings Knjaz Miloš Zvezda Helios AD Tikkurila Zorka DOO Nevena Color Yuhor Export Pajic Company Lim Samobor Agrokombinat 13 Jul Kompanija Takovo Vršački Vinogradi Rubin Galenika AD Hemofarm Koncern AD Cramele Halewood Prodvinalco Tikveš Winery Imako Vino OOO Eximet Polycan Aerosols Giorgio Fanti Mr.Pack Gruppo Italiano Imballaggio Continent LPG Euro Gaz Pécsi Sörfőzde Zrt.
Cimislia Wineries
Ölgerðin Egill Skallagrímsson
POLLAS GLASS SA
Serbia
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Bulgaria
Switzerland
Serbia
Croatia
Serbia
Montenegro
Croatia
Serbia
Serbia
Serbia
Slovenia
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
Albania
Serbia
Serbia
Serbia
Russia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Croatia
Montenegro
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Romania
Romania
Macedonia
Macedonia
Russia
Croatia
Italia
Italia
Romania
Macedonia
Albania
Hungary
Moldova
Island
Greece
SRB 15000 Šabac I Pocerska 111 I Tel: +381(0)15/367 709, 367 700 I Fax: 367 726, 367 797
MNE 20000 Podgorica I Bulevar Pera Ćetkovića 56 I Tel/Fax +382(0)20/656 359, 656 360
BIH-RS 76300 Bijeljina I Cara Uroša 107 I Tel: +387(0)55/211 468, 055/211-471 I Fax: 211 469
78000 Banja Luka I Krajiških brigada 113 I Tel: +387(0)51/217 880 I Fax: 051/217 881
CRO 10000 Zagreb I Potočnjakova 3 I Tel: +385(0)1/669 9954 I Fax 660 2342
18
Download

limenke i kantice za hemiju - Galeb Metal Pack