FIBERCEMENT BOARD
FIBERCEMENT SIDING
FIBERCEMENT LAMINATION
Uputstvo za
postavljanje
fibercementnih
ploča
UPUTSTVO ZAUPUTSTVO
POSTAVLJANJE
ZA POSTAVLJANJE
FIBERCEMENTFIBERCEMENT
I SIDING PLOČA
I SIDING PLOČA
Sadržaj:
Sadržaj:
Proizvodnja
Proizvodnjafibercement
fibercementploča
ploča........................................................................................................
..........................................................................................................4
Prednosti
Prednostifibercement
fibercementploča
ploča...........................................................................................................
............................................................................................................. 5
Paleta
Paletaproizvoda
proizvoda..............................................................................................................................
................................................................................................................................ 6
Fibercement
Fibercementploča
ploča...........................................................................................................................
............................................................................................................................ 7
- -Osnovne
Osnovnekarakteristike
karakteristike........................................................................................................
......................................................................................................... 7
- -Oblasti
Oblastiprimene
primene...................................................................................................................
.................................................................................................................... 8
- -Primena
Primenauzoraka
uzoraka..................................................................................................................
................................................................................................................. 10
- -Tehničke
Tehničkekarakteristike
karakteristike.........................................................................................................
....................................................................................................... 11
- -Dimenzije
Dimenzijei itežina
težinaploče
ploče......................................................................................................
..................................................................................................... 12
- Opterećenja
- Opterećenjaležajeva
ležajeva...........................................................................................................
.......................................................................................................... 13
- Uputstva
- Uputstvazazatransport
transporti skladištenje
i skladištenje.....................................................................................
................................................................................... 14
- -Uputstvo
Uputstvozazaprimenu
primenu...........................................................................................................
.......................................................................................................... 15
- Uputstva
- Uputstvazazafarbanje
farbanje............................................................................................................
.......................................................................................................... 16
- Detalji
- Detaljizazapostavljanje
postavljanje..........................................................................................................
........................................................................................................ 17
- Pravila
- Pravilazazasečenje
sečenje.................................................................................................................
............................................................................................................... 18
Siding
Sidingploča
ploča.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 19
- -Osnovne
Osnovnekarakteristike
karakteristike........................................................................................................
........................................................................................................19
- -Tehničke
Tehničkekarakteristike/Uputstva
karakteristike/Uputstvazazatransport
transporti iskladištenje,
skladištenje,dimenzije
dimenzijei itežina
težinatabli
tabli.........
........ 20
...................................................................................................... 21
- - Uputstva
Uputstva za
za postavljanje
postavljanje ......................................................................................................
................................................................................................................... 22
- -Detalji
Detaljiprimene
primene ...................................................................................................................
................................................................................................................................. 44
- Pribor
- Pribor...................................................................................................................................
Laminirana
Laminiranafibercement
fibercementploča
ploča.........................................................................................................
........................................................................................................45
.................................................................................................................
........................................................................................................ 45
- Osnovne
- Osnovne
osobine
osobine
........................................................................................................46
- -Tehničke
Tehničkekarakteristike
karakteristike .......................................................................................................
...................................................................................................... 47
- - Uputstva
Uputstva za
za postavljanje
postavljanje ......................................................................................................
Kontrola
Kontrola
kvaliteta
kvaliteta
i testovi
I testovi
...............................................................................................................
........................................................................................................48
PROIZVODNJA FIBERCEMENT PLOČA
Potreba za bržom, kvalitetnijom i lakšom gradnjom dovela je do toga da se kontinuirano traga za novim i
boljim građevinskim materijalima. Kao rezultat naučnih istraživanja i modernih tehnoloških dostignuća
stvorene su ploče fibercementa koje ispunjavaju sve potrebe moderne gradnje. Fibercement ploče i siding
ploče su jedan od poslednjih i široko upotrebljavanih proizvoda iz tog sektora. Zbog zabrane azbesta i proizvoda
koji ga sadrže proizvođači azbestnih ploča su uložili mnogo da bi pronašli alternativne proizvode i tako su vodeći
proizvođači razvili fibercement ploče koje ne sadrže azbest. Ovi proizvodi mogu biti podeljeni u dve grupe.
Jednu grupu čine fibercement ploče sa sintetičkim vlaknima, silicijum-dioksidom i cementom koje nisu
presovane pod pritiskom. Drugu grupu predstavljaju fibercement ploče sa celuloznim vlaknima, cementom i
silcijum-dioksidom, a koje su presovane pod pritiskom. Presovane fibercement ploče sa sintetičkim vlaknima se
upotrebljavaju za spoljne zidove i krovne obloge, a fibercement ploče koje nisu presovane koriste se za sve vrste
oblaganja unutrašnjih ili spoljnih zidova.
4
PREDNOSTI FIBERCEMENT PLOČA
ü Sastavljene su od potpuno prirodnih materijala
ü Nisu štetne po životnu sredinu i zdravlje ljudi
ü Ne sadrže azbest, niti bilo koje druge štetne materije
ü Dugotrajne su i lako se održavaju
ü Nisu podložne insektima koji štete drvetu
ü Pogodne za upotrebu u ekstremnim klimatskim uslovima, vrlo niska reakcija na vodu (max. 0.5 mm/m)
ü Nezapaljive su (građevinski materijal A1 klase otpornosti na toplotu po standardima EN 13501-1)
ü Mogu se lako bojiti akrilnim bojama spolja, ili unutrašnjim bojama na bazi plastike, zahvaljujući mešavini
cementa i silikata od koje su ploče napravljene
ü Ploče fibercementa mogu da imaju teksturu drveta i da vašem domu daju pravu toplinu i pravi izgled
kedrovine, a da fizički ove ploče imaju više prednosti od drveta
ü Ako se pravilno održavaju dugovečne su
ü Otporne na vlagu - isparenja morske vode, tako da se slobodno mogu koristiti kao spoljni zidovi objekata
na obali
ü Otporne na ultra-ljubičaste zrake
ü Otporne na vodu, odnos upijanja vode je niži nego kod betonskih objekata
ü Mogu se lako obraditi odgovarajućim alatima
ü Pri instalaciji ne koriste se lepkovi niti malter, što ih čini višestruko ekonomičnijim
ü Lake su za ugradnju
ü Izdržljive na udare
ü Lagane su, tako da se sa njima može lako rukovati (težina ploče debljine 8 mm je 11,2 kg/m2 )
ü Nemaju miris i ne proizvode gasove štetne po čovekovo zdravlje
ü Otporne na hemijske elemente i životinjski otpad
ü Vrlo su dobra toplotna i zvučna izolacija
ü Otporne na atmosferske uslove zahvaljujući sirovinama u njihovoj mešavini kao i procesu presovanja
ü Savršene za povezivanje sa različitim materijalima za izolaciju, pa se mogu koristiti kao sendvič paneli za
razne namene
NEZAPALJIVO
OTPORNO NA
TEMPERATURNE
PROMENE
LAGANO
OTPORNO NA
UDARCE
NE SADRŽI
ŠTETNE MATERIJE
VODOOTPORNO
DOBAR ZVUČNI
IZOLATOR
OTPORNO NA VEĆINU
HEMIKALIJA
DOBAR TOPLOTNI
IZOLATOR
5
PALETA PROIZVODA
Fibercement proizvodi su klasifikovani u tri osnovne grupe. Velike fibercement ploče koje se
upotrebljavaju kao unutrašnje ili spoljne obloge, siding ploče i laminirane fibercement ploče (papirom ili
polipropilenskom folijom).
Fibercement ploče se upotrebljavaju kako za montažne tako i za tradicionalne građevine. Koriste se kao
materijal za oblaganje unutrašnjih ili spoljnih zidova (ploče ili sendvič paneli), kao elementi za spuštene
plafone, podne ploče, razdvojni zidni paneli ili kao potporne ploče za pokrivanje krovova ili pri ugradnji
keramičkih pločica. Pošto gipsane ploče koje se koriste kao materijal za unutrašnje oblaganje nisu otporne na
vlagu i podložne su savijanju, fibercement ploče postaju sve popularnije kao njihova odgovarajuća zamena.
Fibercement ploče se proizvode u debljini između 6 mm i 20 mm, glatkih površina ili površina sa teksturom
drveta.
Siding ploče- siding je zajednički naziv za fasadne obloge koje služe za za oblaganje zidova,ove ploče
zavisno od sastava mogu da se koriste kao spoljna ili kao unutrašnja zidna obloga. One mogu biti napravljene od
različitih materijala i postavljene vertikalno prepuštene jedna preko duge. Najpoznatiji materijali za siding
ploče su vinil, drvo ili drvene mešavine, aluminijumske mešavine i fibercement.
Siding ploče od fibercementa su nezapaljive, ne emituju buku ako su pravilno montirane, čak i pri jakim
vetrovima, mogu se bojiti redovnim bojama za unutrašnje ili spoljne zidove.
Siding i fibercement ploče su napravljene od iste mešavine. Zbog toga imaju isti fizički i hemijski sastav.
Predstavljaju A1 klasu nezapaljivih građevinskih materijala saglasno sa evropskim standardima. Vek trajanja im
je praktično bezgraničan pošto su napravljene od cementa i sicilijum-dioksida. Otporne su na mnoge hemijske
elemente (osim kreč razređivača). Koeficijent emitovanja toplote je niži nego kod betona. Koriste se kao
zamena za drvo pošto imaju topao izgled kedrovine. Mogu se koristiti u vlažnim sredinama jer vlaga ne utiče na
njih i ne oštećuje ih. Zahvaljujući mogućnosti korišćenja boje na njima mogu se postići različiti estetski efekti.
Nije im potrebno dodatno održavanje ili zaštita. Postavljanje je veoma jednostavno uz odgovarajući alat.
Imaju dobru zvučnu i toplotnu izolaciju. Paropropusne su, što omogućava da zgrada diše. Proizvedene su od
prirodnih materijala. Ne sadrže štetne elemente. Nikad ne emituju štetne gasove ili supstance kada su izložene
visokoj temperature ili uticaju vatre. Ne utiču negativno na čoveka, ni sredinu. Nisu podložne insektima koji
štete drvetu. Mogu se koristiti na objektima izgrađenim u morskim oblastima, pošto morska voda ne utiče na
njih. Zbog svoje veoma čvrste građe, otporne su na udare. Spadaju u lagane građevinske materijale, pa je
transport i rukovanje njima veoma jednostavno. Nemaju miris i nikada ne emituju štetne gasove.
Laminirane fibercement ploče su laminirane sa dvema različitim vrstama folije. Jedan od materijala za
laminaciju je folija od impregniranog papira, a drugi je polipropilenska folija. Osnovna karakteristika
polipropilenske folije je da ne emituje štetne gasove kada gori. Ova odlika čini polipropilensku foliju
superiornom u odnosu na druge PVC folije. Zbog te prednosti PP folija više odgovara krajnjim korisnicima. PP
folija je materijal za pokrivanje napravljen od duroplast smole i idealan je za vlažne klime. Lako se čiste mokrom
krpom. U osnovi svake laminirane fibercement ploče je glatka fibercement ploča. Široka lepeza boja i dezena
zastupljena je kod obe vrste, i papirne i polipropilenske folije. Laminirane fibercement ploče doprinose
estetskom izgledu i ekonomskoj efikasnosti zgrade pošto eliminišu troškove farbanja.
6
FIBERCEMENT PLOČE
Osnovne karakteristike
Fibercement ploče su ploče koje se
upotrebljavaju za oblaganje fasada svih vrsta
građevinskih objekata. Ploče čija je širina 1250 mm,
mogu biti dužine 2500 ili 3000 mm. Dele se u dve
grupe po njihovoj nameni i u dve grupe po izgledu
površine. Postoje ploče za unutrašnje oblaganje
(kategorija C) i spoljno (kategorija A), u skladu sa
evropskim standardima EN 12467. Što se tiče
njihove površine, ona može biti glatka ili površina sa
teksturom drveta. A klasa ploča označava da se one
mogu koristiti za spoljne fasade. Ove ploče su
predviđene da izdrže veoma teške klimatske uslove.
Iako su osnovni elementi ploča kategorije A i ploča kategorije C isti, ipak postoje neki hemijski elementi
koji se dodaju pločama kategorije A da bi im se smanjila vrednost termalne pokretljivosti. Ploče koje se
proizvode pod ovom kategorijom nazivaju se spoljne ploče. Ploče pod kategorijom C koriste se za unutrašnje
oblaganje. Ove ploče nisu predviđene da budu izložene bilo kakvim atmosferskim uslovima. Koriste se kao
osnova kod pokrivanja krovova, takođe kod ugradnje keramičkih pločica u vlažnim delovima građevinskog
objekta i kao materijal za oblaganje unutrašnjih zidova.
Fibercement ploče obe kategorije mogu imati dve vrste površine, glatku i površinu teksture drveta. Površina sa
teksturom kedrovine najbolje oslikava toplinu drveta, i predstavlja dizajn koji je jedan od najboljih za izgled
površine ploče. Ploče koje su prefarbane odgovarajućim bojama ne mogu se lako razlikovati od drveta. Iako
zadržavaju toplinu izgleda drveta, negativne osobine drveta, koje ono poseduje zbog svoje strukture su
odstranjene.
Debljina fibercement ploča može biti od 6 mm do 20 mm.
Poslednjih godina zapaža se znatno povećanje u proizvodnji kompozitnih građevinskih materijala.
Fibercement ploče mogu da sačinjavaju kompozitne elemente zajedno sa drugim izolacionim materijalima za
razne namene. Najpopularnija namena u ovom polju je dodavanje EPS ili XPS ploča fibercement pločama.
Moguće je dobiti zidne panele veoma visoke izolacijske vrednosti. Mineralna staklena i kamena vuna ili
poliuretan mogu se koristiti pri izradi sličnih panela.
7
OBLAST PRIMENE
Fibercement ploče mogu se koristiti kao materijal za spoljno i unutrašnje oblaganje svih detalja i svih
vrsta građevinskih objekata. Ploče se mogu koristiti cele ili sečene. Ploče sa žljebom proizvode se sa žljebovima
na bilo kojoj udaljenosti da bi se dobili različiti efekti na izgledu fasade. Proizvode se u dve varijante, sa glatkom
površinom ili površinom sa teksturom drveta. Ploče koje imaju izgled cigle proizvode se u dve standardne
dimenzije cigle.
Fibercement ploče imaju široku upotrebu kao:
Ÿ materijal za oblaganje unutrašnjih i spoljnih zidova svih vrsta građevinskih objek
Ÿ pregradni zidovi koji u osnovi imaju čelični ram
Ÿ dekorativni materijal za oblaganje sa žljebovima ili izgledom cigle
Ÿ materijal za spuštanje plafona (6 mm)
Ÿ materijal za pod u višespratnim zgradama (18 mm)
Ÿ osnova materijalu za pokrivanje krovova (umesto OSB ploča)
Ÿ osnova pri postavljanju keramičkih pločica u vlažnim delovima objekata
Ÿ osnovni materijal ispod linoleuma ili parketa (nije potrebna posteljica)
Ÿ dekorativni elementi na unutrašnjim zidovima
Ÿ materijal za oblaganje ispod krovne konstrukcije
Ÿ kalupi za beton
Ÿ baza za bilborde
Ÿ dekorativni elementi za izloge prodavnica
Ÿ pregradni zidovi u vlažnim sredinama (PP laminirani)
Ÿ lajsne za vrata I prozore
Ÿ lajsne za uglove kod primene siding ploča
Ÿ kompozitni element sa nekim drugim materijalom za oblaganje
Ÿ sendvič paneli sa nekim materijalom za izolaciju
Ÿ dekorativni materijal za oblaganje zidova oko vrtova
8
Fibercement ploče koriste se kao:
1. Unutrašnji i spoljnji zidni paneli.
Zidni paneli visoke izolacijske stope mogu biti napravljeni upotrebom fibercement ploča zajedno sa
dobro poznatim materijalima za izolaciju. Ovakvi paneli imaju široku primenu u oblasti prefabrikovanih
kuća.
2. Krovne obloge ili materijal za spušteni plafon.
Fibercement ploče debljine 6 mm, isečene na zahtevane dimenzije uspešno se koriste kao materijal za
oblaganje plafona bilo da su glatkih površina ili površina sa teksturom drveta.
3. Podni elementi.
Fibercement ploče debljine 16 mm - 20 mm se koriste kao elementi za pod. Ploče koje se postavljaju na
sirov beton bez ravnanja doprinose uštedi u radu i formiraju glatku osnovu za podne obloge kao što su
parket, laminat, linoleum itd.
4. Osnovne ploče za krov.
Nezapaljivi materijali za gradnju sve više dobijaju na značaju. Fibercement ploče koje se mogu koristiti
kao osnova na koju se postavljaju materijali za pokrivanje krova daju sigurnost zgradi zahvaljujući
otpornosti na vlagu i vatru.
5. Osnovne ploče ispod keramičkih pločica u vlažnim delovima objekata.
Fibercement ploče se mogu koristiti kao osnova za postavljanje keramičkih pločica sa lepkom na bazi
cementa. Da bi se dobilo bolje prijanjanje, zadnja strana ploče koja ima grubu površinu bi trebalo da se
okrene na gore pri ovoj upotrebi.
6. Materijal za oblaganje fasade.
4
2
3
1
5
6
1
9
PRIMENA UZORAKA
Upotreba fibercement ploče sa žljebovima
Upotreba fibercement ploča sa preklapajućim
ivicama je bezgranična. One se mogu proizvoditi u
različitim dimenzijama i sa različitim intervalima
žljebova. Ploče sa žljebovima mogu biti glatke
površine ili površine sa teksturom drveta.
Zahvaljujući tome mogući su različiti estetski efekti.
Upotreba fibercement ploče površine izgleda cigle
Fibercement ploče sa preklapajućim ivicama mogu
biti proizvedene sa površinom izgleda cigle. Ploče
ovakvog izgleda eliminišu težak rad postavljanja
slojeva cigala. Ove ploče mogu biti napravljene sa
različitim dimenzijama cigala.
10
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Vrsta proizvoda: Fibercementna ploča presovana pod velikim pritiskom i visokom temperaturom
Svojstva materijala: Otporan na ekstremne vremenske uticaje, lako se obrađuje alatom za drvo I kamen
Dimenzije: 1250x2500 mm - 1250x3000 mm
Debljine: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
Tolerancija na dužinu: ±5 mm
Tolerancija na širinu: ±3,75 mm
Tolerancija na debljinu: ± 10 % – glatka ploča, 10 % / +15 % - ploča sa teksturom
Tolerancija uglova: ±2 mm /m
Ravnost ivica: ± %0,1 (dužina i širina ploče)
Površinski izgled: glatka ili sa teksturom (tekstura drveta)
Gustina: ρ=1350 ± 50 kg/m3
Otpornost na mraz: Otpornost na mraz prema standardu EN 12467
Vodopropusnost: Vodopropusnost prema standardu EN 12467
Relativni koeficijent difuzije vodene pare: μ=250
Otpornost na savijanje (glatka ploča): 18,0 N/mm2 (podužno): 12,0 N/mm2 (poprečno)
Otpornost na savijanje (ploča sa teksturom): 15,0 N /mm2 (podužno): 10,0 N/mm2 (poprečno)
Čvrstoća na pritisak: 30,0 N /mm2 (upravno na površinu ploče)
Čvrstoća na zatezanje: 2,0 N /mm2 (upravno na površinu ploče)
Otpornost na mraz: Otpornost na mraz prema standardu EN 12467 (vodootporna)
Otpornost na vatru: Nezapaljiv materijal, klase A1 prema standardu EN 13501-1
Sadržaj azbesta: Nema
Oslobađanje drugih štetnih materija: Nema
Koeficijent širenja toplote: t: 0,005 mm/Mk
Toplotna provodljivost: λ 0,18 W/Mk
Modul elastičnosti: 8000 N/mm2 (podužno), 6000 N/mm2 (poprečno)
Zasićenost vodom: 0,5 mm / m (potpuno zasićena)
Radijus savijanja: 12
11
6
8
10
12
14
16
18
20
1250 X 2500
6
8
10
12
14
16
18
20
1250 X 3000
GLATKA PLOČA
GLATKA I SA
TEKSTUROM PLOČA
Debljina Dimenzija
(mm) (mm x mm)
Površina
ploče
2
(m )
Težina po
kvadratu
2
(kg/m )
Težina
ploče
(kg)
3,125
8,4
26,2
100
53,3
3,125
11,2
35,0
75
40,0
3,125
14,0
43,7
60
32,0
3,125
16,8
52,5
50
26,7
3,125
19,6
61,2
45
22,8
3,125
22,4
70,0
40
20,0
3,125
25,2
78,7
35
17,8
3,125
28,0
87,5
30
16,0
3,75
8,4
31,5
80
44,4
3,75
11,2
42,0
60
33,3
3,75
14,0
52,5
50
26,7
3,75
16,8
63,0
45
22,2
3,75
19,6
73,5
40
19,0
3,75
22,4
84,0
35
16,7
3,75
25,2
94,5
30
14,8
3,75
28,0
105,0
25
13,3
Broj ploča Broj ploča
3
na m
na paleti
* Vrednosti u tabeli mogu varirati u zavisnosti od klimatskih uslova I uslova životne sredine
12
Wb
Debljina (mm2)
(mm)
b x h2
6
Mbx
(Nmm)
Mby
(Nmm)
Fx
(kg)
Fy
(kg)
Wb x s1
Wb x s2
(longitudinalno
opterećenje u
jednoj tački)
(transferzalno
opterećenje u
jednoj tački)
(longitudinalno) (transferzalno)
Fx
(kg)
Fy
(kg)
(longitudinalno
(transferzalno
jednakopodeljeno jednakopodeljeno
opterećenje)
opterećenje)
8
10.667 192.000 128.000
115
77
230
154
10
16.667 300.000 200.000
180
120
360
240
12
24.-000 432.000 288.000
259
173
518
346
14
32.667 588.000 392.000
353
235
706
470
16
42.667 768.000 512.000
461
307
922
614
18
54.000 972.000 648.000
583
389
1.166
778
20
66.667 1.200.000 800.000
720
480
1.440
960
* Tablica je napravljena za ploču dimenyije 1 x 1 m koja je upravno oslonjena na sva četiri ugla
2
s1 - longitudinalni napon savijanja (N/mm )
2
s2 - transferzalni napon savijanja (N/mm )
3
Wb - čvrstoća (cm )
Mbx - longitudinalni moment savijanja (Nmm)
Mby - transferzalni moment savijanja (Nmm)
Fx - sila loma kod longitudinalnog savijanja (kg)
Fy - sila loma kod transferzalnog savijanja (kg)
13
UPUTSTVA ZA TRANSPORT I SKLADIŠTENJE
Fibercement ploče se proizvode debljine između 6 mm I 20 mm. Standardne dimenzije su 1250 x 2500
mm i 1250 x 3000 mm. Zbog svojih mnogobrojnih prednosti fibercement ploče se mogu koristiti u skoro svakoj
etapi izgradnje objekta. Uputstva za transport, rukovanje, skladištenje i upotrebu bi trebalo strogo da se
poštuju zbog dugovečnosti materijala i njegovog lakog postavljanja.
Fibercement ploče trebalo bi istovarati iz kamiona uz pomoć viljuškara ili dizalice sa odgovarajućom
opremom. U nedostatku navedenih mašina ploče se mogu istovarati jedna po jedna ručno. Potrebno je bar
dvoje ljudi koji bi držali ploču svaki sa po jedne od dužih strana. Držanje za uže strane i nošenje može da dovede
do pucanja ploče.
IDEALNE TAČKE ZA NOŠENJE
ŸPloče bi trebalo nositi u vertikalnoj poziciji. Horizontalno nošene ploče mogle bi da se istegle.
ŸNe bi trebalo prilikom nošenja da dođe do udara o neke čvrste predmete, a takođe bi ploče trebalo lagano
spustiti na površinu gde će biti odložene.
ŸMale pukotine koje bi mogle da nastanu prilikom transporta mogu da prouzrokuju gubitak u materijalu i
vremenu pri montiranju.
ŸFibercement ploče trebalo bi skladištiti na ravnoj površini. Kod ploča koje su skladištene na neravnoj površini
može doći do trajnih deformacija, što dovodi do ozbiljnih problema pri postavljanju, kao i u njihovom izgledu.
ŸPloče se transportuju iz fabrike na drvenim paletama. Na paletama bi trebalo i da se skladište tako da jedna
paleta ne prelazi visinu od 3 m.
ŸPloče bi trbalo skladištiti u zatvorenim prostorima. Ako postoji potreba za njihovim skladištenjem na
otvorenom, moraju se upakovati radi zaštite od kiše. Mogu se videti bele fleke (kreča) na njihovoj površini posle
sušenja zbog cementa koji sadrže. To može da prouzrokuje probleme prilikom farbanja. Farbanju bi trebalo
pristupiti kada su ploče potpuno suve.
14
UPUTSTVO ZA PRIMENU
Ÿ
Samo fibercement ploče za spoljnu upotrebu (kategorija A) bi trebalo da se koriste za spoljne fasade. One su
specijalno proizvedene da bi izdržale teške atmosferske uslove. Dok su ostale fizičke karakteristike iste,
vrednost termalne pokretljivosti ovih ploča je smanjena hemijskim aditivima. U klimatskim uslovima gde
postoji velika razlika između dnevne i noćne temperature ova karakteristika je veoma bitna.
Ÿ
Ploče za unutrašnju upotrebu bi trebalo koristiti samo u zatvorenim prostorima gde one ne bi bile izložene
klimatskim uslovima kao što su mraz ili kiša.
Ÿ
Fiksiranje ploča za površinu pomoću lepka moguće je pri unutrašnjoj upotrebi. Ovaj postupak nije
preporučljiv kod spoljnih fasada, sem ako lepilo nije testirano i ima garanciju od strane proizvođača. Lepila na
bazi cementa, malteri, jednokomponentni lepak na bazi poliuretana su dostupni na tržištu. Poliuretanska lepila
imaju osobinu odličnog prianjanja.
Ÿ
Ploče bi trebalo pričvrstiti za odgovarajući čelični ram nerđajućim ili pocinkovanim elementima za spajanje.
Dimenziju rama i elemenata trebalo bi odrediti statičkim proračunom.
Ÿ
Materijal za ram imprgnirano drvo ili profili od pocinkovanog lima.
Ÿ
Posebni šrafovi i ekseri za fibercement bi trebalo da se koriste kao materijal za povezivanje. Ako je zahtevano
pričvršćivanje pomoću eksera, trebalo bi koristiti eksere sa žlebovima proizvedene za fibercement.Postavljanje
ploča pomoću šrafova ima prednosti u odnosu na eksere.
Ÿ
Glave šrafova bi trebalo da budu u udubljenju. Idealna dubina glave je na 2 - 3 mm od površine.
Ÿ
Šrafovi ne bi trebalo da budu previše zavrnuti, a rupe bi rebalo da budu jedva šire od glave šrafa.
Ÿ
Šrafove ne treba postavljati na razdaljini manjoj od 50mm od uglova i 20 mm od ivica.
Ÿ
Iako to zavisi od upotrebe, razdaljina među gvozdenim ramovima ispod ploča ne treba da pređe 60 cm.
Ÿ Ploče koje će se koristiti u vlažnim oblastima moraju biti obložene da bi se
50mm
smanjila propustljivost vode.
Ÿ Ploče koje se koriste kao osnova keramičkim pločicama mogu biti
postavljene pomoću lepila na bazi cementa.
Ÿ Ploče od minimum 18 - 20 mm se koriste za pod. Razdaljina rama kod
20mm
podne upotrebe ne bi trebalo da prelazi dužinu od 40cm.
Ÿ Ploče koje se koriste kao osnova kod krovnog pokrivanja bi trebalo da budu
bar 12 mm, radi sigurnosti ljudi koji rade na krovu.
Ÿ Prostor između ploča bi trebalo da bude 3 - 4 mm, da bi se obezbedio prostor za zaptivnu smesu.
Ÿ Poliuretansko lepilo se koristi da bi se popunile spojnice, a akrilno lepilo koje je pogodno za brušenje, za glave
šrafova.
Ÿ S obzirom na skupljanje lepka pri sušenju, trebalo bi proveriti spojnice u cilju dobijanja glatkog izgleda
površine.
Ÿ Lepljene tačke ne bi trebalo da se bruse pre potpune postavke. Ako se pristupi farbanju pre potpune
popravke pukotina, mogu se videti razlike na površini na lepljenim delovima.
15
UPUTSTVA ZA FARBANJE
Ø Površinu treba očistiti posle brušenja mekom četkom za farbanje. Talog na površini može negativno da utiče
na proces farbanja i da prouzrokuje neujednačen izgled površine.Fibercement ploče koje se koriste za spoljnju
upotrebu trebalo bi premazati osnovnom bojom pre ili odmah po postavljanju. U slučaju da se iz bilo kojih
razloga ploče pokvase, farbanju ne treba pristupiti dok se one potpuno ne osuše.
Ø
Boje na bazi vode koriste se kako za unutrašnje tako i spoljne fasade. Jedan sloj boje nanosi se kao osnova, a
drugi kao završni sloj.
Važno: Boje na bazi ulja ne treba koristiti na proizvodima od fibercementa.
Ø Fibercement ploče spadaju u građevinski materijal koji propušta vazduh. Izbor boje sa istim karakteristikama
omogućava da materijal za oblaganje diše.
16
DETALJI ZA POSTAVLJANJE
17
PRAVILA ZA SEČENJE
Ÿ
Fibercement ploče koje se prilikom postavljanja seku na različite dimenzije trebalo bi da budu sečene
posebnim testerama za abrazivne materijale. U nedostatku takvih testera može se upotrebiti dijamantski
cirkularni disk koji se koristi za sečenje čvrstih materijala kao što su granit ili beton.
Ÿ Pošto se prilikom sečenja stvaraju mnogobrojne čestice, trebalo bi preduzeti sve mere zaštite radnika i
radnog mesta. Svi radnici trebalo bi da imaju zaštitnu opremu kao što su maske za zaštitu od prašine i zaštitne
naočare.
Ÿ
Sve stolarske mašine i alati mogu se upotrebiti pri obradi fibercement ploča. Pošto su delovi testere vrlo krti
treba izbeći bilo kakav udar prilikom sečenja. I najmanja oštećenja utiču na rad testere. Proces sečenja postaje
nezadovoljavajući, bučan i stvara se dosta prašine. Treba obratiti pažnju pri postavljanju testere i njenom
sklanjanju po završetku sečenja.
Ÿ
Brzina sečenja ne treba da prelazi 5 m/min. Što je ploča tanja brzina sečenja je niža. Veća brzina dovodi do
grejanja testere, što utiče na pogoršanje kvaliteta sečenja.
Ÿ
Zahvaljujući čvrstini i abrazivnoj formi teže je praviti rupe na fibercement ploči nego na gipsanim pločama.
Ipak ako se koriste odgovarajuće metode i alati to ne bi trebalo da bude problem. Bušilice sa sečivom od volfram
karbida mogu da se koriste za bušenje manjih otvora do 80 mm. Za veće otvore koriste se:
Za kružne otvore: može se nacrtati krug odgovarajućeg prečnika; mali otvori se buše jedan do drugog
oko tog kruga; unutrašnji deo se odstrani i obrade ivice.
Za pravougaone otvore: mogu se napraviti kao i cirkularni otvori, drugi metod je da se izbuše rupe na
uglovima, a zatim da se seče od ugla do ugla i na kraju se obrade ivice.
Ÿ
Proces sečenja ili bušenja trebalo bi da bude suv. Čestice prašine koje pri tim procesima ostaju uklanjaju se
krpom od mikrofibera ili četkom. Prašina ostavljena na ploči može da ostavi trajne mrlje na površini. Veoma je
važno odstraniti sve čestice da bi farbanje ploče bilo zadovoljavajuće.
Ÿ
Ploča bi trebalo da ima potporu u vidu drvenog bloka u blizini dela koji će biti sečen ili bušen.
18
SIDING PLOČE
Osnovne karakteristike
Siding je zajedničko ime zidnih obloga za spoljne fasade sa izgledom preklopljenih dasaka. Vinil, drvo,
cementna iverica i fibercement su najpopularniji materijali na tržištu za izradu siding ploča . Siding ploče od
fibercementa zauzimaju posebno mesto zbog svojih naprednih karakteristika. Danas je njihova upotreba široko
rasprostranjena u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Australiji i Japanu.
Siding ploče imaju isti sastav kao i ploče za spoljno oblaganje kategorije A. Zbog tih karakteristika veoma
su otporne na teške klimatske uslove. Njihova površina može biti glatka ili sa teksturom drveta. Zahvaljujući
svom estetskom izgledu koriste se pri oblaganju luksuznih jednospratnih ili višespratnih vila. Međutim, one se
koriste i kod visokih zgrada za određene delove fasade da bi se postigli različiti efekti u izgledu. Ove ploče se
mogu postavljati vertikalno i horizontalno.
Siding ploče se proizvode u standardnim dimenzijama, dužine od 2500 mm i širine od 180 mm ili 210
mm. Debljina ploče može biti 8 mm ili 10 mm, za obe širine. Širina ploče koja će se koristiti zavisi od toga kakav se
izgled želi postići. U slučajevima gde je potreban viši stepen izolacije, posebno u veoma toplim ili hladnim
klimatskim zonama, koriste se ploče debljime 10 mm. Veoma zadovoljavajući rezultati mogu se dobiti
primenom siding ploča u kombinaciji sa materijalima za izolaciju kao što su staklena mineralna vuna, kamena
mineralna vuna ili stiropor na poleđini daske.
Potrebno je primeniti neophodne mere zaštite kako bi se izbeglo izlaganje poleđine siding ploče
kontaktu sa vodom ili vlagom. Zbog upijanja vode postojanost boje na površini ploče bi mogla da bude manja.
Da bi se produžio vek trajanja boje, poleđina siding ploče bi trebalo da bude prefarbana odgovarajućom
osnovnom bojom pre postavljanja. Neophodne mere zaštite bi trebalo preduzeti i što se tiče ivica spajanja,
koje su objašnjene u pravilima za postavljanje, i trebalo bi sprečiti bilo kakavo prodiranje vode do poleđine
površine. Uz strogo pridržavanje pravila za primenu i postavljanje siding ploča, ne bi trebalo da dođe do
problema pri njihovom održavanju narednih mnogo godina. Što se tiče popravke i troškova održavanja, oni su
minimalni. Zahvaljujući karakteristikama koje omogućavaju farbanje siding ploča, tokom vremena može im se
menjati boja u zavisnosti od potreba i zahteva.
Siding ploče spadaju u alkalne materijale zbog cementa koji sadrže. Trebalo bi ih farbati odgovarajućim
bojama. Preporučuju se akrilne boje za spoljnu upotrebu. Boje na bazi ulja ne bi trebalo da se koriste na
proizvodima od fibercementa. Silikon i slični zaptivači koji nisu neutralni ne bi trebalo da se upotrebljavaju na
spojnicama ili na drugim mestima u cilju zaptivanja. Ovakve vrste zaptivača teško prihvataju boju i stvaraju
probleme prilikom farbanja. Najpogodniji zaptivači su akrilni i poliuretanski kitovi. Ako je cilj samo
nepropustljivost, dovoljan je akrilni kit. Ali ako se očekuje dobro prihvatanje boje, trebalo bi izabrati
poliuretenski kit. Mesta na kojima je koriščen neki zaptivni materijal trebalo bi ošmirglati i očistiti pre farbanja.
19
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tehničke karakteristike siding ploča iste su kao i kod fibercement ploča, sem nekih razlika koje postoje u
njihovim dimenzijama.
Dimenzije: 180 x 2500 mm, 210 x 2500 mm
Debljina: 8 mm, 10 mm
DIMENZIJE I TEŽINE
Debljina
(mm)
8
10
8
10
Težina po
kvadratu
2
(kg/m )
Težina
ploče (kg)
Broj ploča
3
na m
0,45
11,2
5,04
277,8
0,45
14,0
6,30
222,2
0,525
0,525
11,2
14,0
5,88
7,35
238,1
190,5
Dimenzija Površina
(mm x mm) ploče (m2)
180 x 2500
210x 2500
* Vrednosti težine mogu varirati u zavisnosti od klimatskih uslova skladišnog prostora
UPUTSTVA ZA TRANSPORT I SKLADIŠTENJE
Siding ploče se skladište na drvenim paletama u različitom broju zavisno od njihove debljine, umotane
folijom da bi se zaštitile. Ovakvi paketi veoma su sigurni za kamionski prevoz. Ako se prevoz vrši morskim putem
palete bi trebalo u skladu sa tim i ojačati.
Pravila kojih bi se trebalo pridržavati prilikom transporta i skladištenja siding ploča:
1. Palete bi trebalo utovariti na kamion odgovarajućim vozilima za transport i utovar. Najpogodnije vozilo
za ovaj posao je viljuškar sa odgovarajućom opremom. Da bi se izbegla oštećenja kako drvenih paleta
tako i samih ploča trebalo bi koristiti odgovarajuću opremu za dizanje kada se utovar vrši pomoću
dizalice.
2. Istovar bi trebalo da se vrši na isti način kao i utovar, ručno istovaranje trebalo bi izbegavati.
3. Osnova skladišta trebalo bi da bude ravna i dovoljno čvrsta za skladištenje teških materijala. Mogu se
pojaviti deformacije i pukotine na pločama skladištenim na neravnoj površini.
4. Ploče bi trebalo skladištiti upakovane da bi se izbegao bilo kakav kontakt sa kišom ili nekim drugim
izvorom vlage.
5. Ploče koje treba da budu duže vreme u skladištu, trebalo bi da budu skladištene u zatvorenim halama.
Paketi ploča koji moraju da se skladište na otvorenom moraju biti zaštićeni. Svako oštećeno pakovanje
trebalo bi popraviti.
6. U slučaju ručnog prenošenja trebalo bi se pridržavati pravila datih kod ručnog prenošenja fibercement
ploča.
20
UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE
Osnovne karakteristike
U slučaju strogog pridržavanja pravila koja će biti navedena, siding ploče koje se koriste kao material za
oblaganje raznih vrsta građevinskih objekata štitiće iste narednih mnogo godina. Ove fibercement ploče
dekorativnog izgleda, homogenog tkiva od isključivo prirodnih materijala,praktičnih dimenzija,koje su otporne
na klimatske uslove i lako primenjive, danas spadaju u široko prihvaćene materijale za oblaganje.
Siding ploče najčešće se koriste:
1) Kao obloge za spoljne fasade (vertikalno ili horizontalno postavljanje)
2) Kao obloge za plafon
3) Za pravljenje slivnika za kišu na krovovima
4) Kao unutrašnji dekorativni elementi
Obrada
Siding ploče trebalo bi seći volfram karbid nazubljenim sečivom zbog visoko abrazivnih komponenti.
Sečiva mogu biti različitih prečnika u zavisnosti od toga koji alat se koristi. U nedostatku posebnih sečiva za
fibercement mogu se koristiti testere za beton ili granit. Sečiva za fibercement proizvode mnogo manje prašine
pošto su tanje od redovnih dijamantskih sečiva. Neki uzorci sečiva za fibercement prikazani su na slikama niže.
Prilikom sečenja, prednja strana siding ploče (strana sa teksturom) bi trebalo da ostane nadole.
Lična zaštitna oprema kao sto su zaštitne naočari i maska za zaštitu od prašine bi trebalo da se koriste
prilikom procesa sečenja. Potrebno je, takođe, obezbediti dobru ventilaciju na mestu gde se radi.Prašinu
nastalu prilikom sečenja trebalo bi usisati i skupiti u filter vreću ili kontejner. Na radnim mestima gde je proces
sečenja konstantan potrebna je instalacija sistema filtera za prašinu radi zaštite zdravlja i sigurnosne kontrole.
Dugo izlaganje prašini koja sadrži kristalni silicijum može da uzrokuje ozbiljne plućne bolesti. Pušenje
povećava rizik od pogoršavanja postojećih bolesti. Prašina može da izazove privremenu iritaciju nosa, grla i
disajnih puteva izazivajući kašalj i kijanje. Kod nekih osoba (astmatičara) može doći do otežalog disanja,
(spazam bronhijalnih disajnih puteva) zbog udisanja prašine prilikom šmirglanja ili sečenja. Ovakve vrste
povreda respiratornih organa, od kratkotrajne izloženosti prašini su veoma retke, ali su moguće.
Pušenje i prašina: neka istraživanja govore da pušenje povećava rizik od profesionalnih bolesti
respiratornih organa, ukljičujući i bolesti vezane za silicijum. Zbog toga bi samo nepušači trebalo da rade na
mestima gde postoji rizik od velike izloženosti prašini.
21
UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE
Ÿ Sečenju se može pristupiti upotrebom različitih alata kao što su ručna testera, cirkular na stalku ili sto za
sečenje. U slučaju upotrebe ručne testere zubi sečiva trebalo bi da budu zaštićeni od tvrdih objekata. Sečiva za
fibercement nisu pogodna za sečenje drvene građe i metalnih konstrukcija. I najmanja oštećenja na karbidnim
vrhovima mogu negativno da utiču na osobine sečiva i da prouzrokuju neujednačeno, bučno i sečenje sa puno
prašine. Da bi se dobio maksimum od sečiva, ona moraju biti pravilno postavljena i zaštićena od bilo kakvih
oštećenja prouzrokovanih nepravilnom upotrebom alata.
Ÿ Brzina sečenja ne bi trebalo da prelazi 5 m/min. Prekomerna brzina sečenja dovodi do grejanja sečiva što
prouzrokuje lomljenje vrhova i opadanje kvaliteta sečenja.Kod cirkulara na stalku uglovi za spajanje siding ploča
trebalo bi da se seku na 45° vertikalno i 4° horizontalno (jedna od dasaka za spajanje desno, a druga levo)
Ÿ Cirkular na stalku je pogodan za sečenje uglova u obe dimenzije.
Ÿ Ivice sečenja trebalo bi ošmirglati šmirglom dimenzija 40 x 60 x 100 mm. Šmirglanje bi trebalo sprovesti bez
preterane snage da bi se izbegle neželjene neravnine i udubljenja na ivicama.
Ÿ Prašina nastala prilikom šmirglanja mora se u potpunosti otkloniti mekom četkom. Inače farbanje neće dati
zadovoljavajuće rezultate zbog taloga koji stvara neujednačenu površinu.
Ÿ Ne primenjivati preteranu snagu na alat prilikom sečenja. Smanjiti snagu i brzinu pri kraju sečenja da bi se
izbeglo lomljenje na završecima gde sečivo izlazi iz ploče.
Važno upozorenje
Sve mere zaštite bi trebalo preduzeti što se tiče radnog mesta i radnika od bilo kakave moguće nezgode koja
može biti prouzrokovana širenjem čestica prilikom sečenja. Trebalo bi proveriti da li je sečivo potpuno i čvrsto
pričvršćeno. Neovlašćena lica treba da budu van radnog prostora.
22
BUŠENJE
Fibercement i siding ploče mogu se lako bušiti dijamantskim burgijama sa uglom od 60°. Za veće otvore
pogodniji su volfram karbid probojac ili ubodne testere, u zavisnosti od dimenzija otvora. U nedostatku ovih
alata otvor se može napraviti i pomoću dijamantske burgije, bušenjem rupa, jedne do druge, po obimu otvora
koji se želi napraviti. Unutrašnji deo se odstrani pomoću čekića, a ivice ošmirglaju.
ZAVRTANJE
F Šrafovi mogu biti za nijansu previše uvrnut ili neznatno opušteni da bi se omogućilo prikrivanje glave.
F Šrafovi (ili ekseri) bi trebalo da budu zavrnuti ravno,
F Zavrnuti šrafove ili eksere normalno u odnosu na siding ploču i okvire
F Minimalna dozvoljena udaljenost spojnica od ivica siding ploče trebala bi da bude 20 mm I 50 mm od
uglova ploče
F Ako se ne koriste samobušeći šrafovi potrebno je prethodno izbušiti otvor za šraf
F Udubljenje za glavu šrafa bi trebalo da bude srazmerno njegovoj glavi. Inače glava zavrnutog šrafa može
da uzrokuje pucanje na spojevima.
23
ZAKUCAVANJE
Siding ploče se mogu fiksirati i užljebljenim fibercement ekserima. Činjenice kojih se treba pridržavati
pri zakucavanju su sledeće:
F Ako se zakucava ručno, otvore za eksere bi trebalo prethodno probušiti, jedva šire nego što su sami ekseri.
F Trebalo bi koristiti samo eksere pogodne za fibercement, sa žljebovima, da bi se izbeglo otpuštanje nakon
postavljanja.
F Trebalo bi izbeći prekomernu silu pri zakucavanju. Donja strana glave eksera treba da bude u kontaktu sa
površinom siding ploče kao što je prikazano na prvoj slici.
F Ekseri ne treba da budu premalo ili previše zakucani jer to onemogućava glatki izgled fasade nakon
postavljanja,
F Eksere bi trebalo zakucati normalno u odnosu na površinu siding ploče i ram,
F Minimalna dozvoljena udaljenost eksera od ivica i uglova ploče je 20 mm,
F Ako se koristi pneumatski pištolj za eksere, opseg udara bi trebalo prilagoditi. Pri upotrebi prekomerne
snage može doći do malih pukotina koje nakon postavljanja mogu da se povećaju.
Važno:
Šrafljenje se preporučuje kod postavke siding ploča zahvaljujući sledećim prednostima:
G Oblaganje koje je izvršeno pomoću šrafova može se lako demontirati ako je potrebno. U slučaju zamene
oštećene ploče veća je mogućnost da dođe do oštećenja ostalih ploča u sistemu zakucavanja tokom popravke. S
druge strane sistem sa šrafovima omogućava laku zamenu ploče bez dodatne štete na pločama.
G Sila upotrebljena pri zavrtanju se može lakše kontrolisati nego ona pri zakucavanju. Fiksiranje udarom iziskuje
više pažnje i upotrebljena sila teško može biti iskontrolisana.
G Mogućnost otpuštanja spojnica javlja se kod metode sa ekserima usled pokreta građevinskog objekta koji
mogu biti prouzrokovani seizmičkim faktorima ili vetrom.
24
ZAPTIVANJE
Po postavljanju siding ploča neophodno je zaptivanje i popunjavanje. Na spojevima, glavama šrafova na
ploči i na bilo kom mestu gde je potrebno popunjavanje trebalo bi upotrebiti zaptivnu smesu. Mesta kod kojih
postoji rizik od prpuštanja vode treba takođe popuniti. Silikonski zaptivači nisu preporučljivi i ne treba da se
koriste jer nisu pogodni za boje na vodenoj bazi. Najpogodnije zaptivne smese za fibercement su poliuretanski i
akrilni zaptivači. Osobina prijanjanja kod poliuretanskih zaptivača je na veoma visokom nivou i zbog toga oni
imaju prednost pri ovim procesima. Tvrdi akrilni zaptivači se upotrebljavaju, pošto su pogodni za brušenje, da
sakriju glavu šrafa i da popune pukotine nastale prilikom postavljanja. Pri procesu zaptivanja treba naneti
zaptivnu smesu samo na čelo jedne od ploča koje se spajaju. EPDM traka može da se koristi na poleđini spoja.
Zaptivne smese koje su u obliku paste sadže u sebi nestabilne
supstance koje održavaju mešavinu mekom sve do same upotrebe.
Te nestabilne materije nestaju iz mešavine čim dođu u kontakt sa
vazduhom i omogućavaju da se zaptivna smesa stvrdne. To dovodi
do skupljanja smese nakon nanošenja.
Da bi se rešio ovaj problem skupljanja, zaptivnu smesu treba naneti
u nivou višem od same površine ploče i zatim iseći višak pošto se
spoj ploča potpuno osuši.
U cilju postizanja boljih rezultata u farbanju treba izbegavati
prekomernu upotrebu zaptvača. Nepotrebne količine zaptivne
smese mogu da dovedu do neravnog izgleda površine pošto će se
ispod farbe videti razlike između oblasti fibercementa i zaptivnih
delova.
25
FARBANJE
Sve vrste akrilnih boja na bazi vode mogu se bezbedno koristiti na fibercement i siding pločama.
Dugovečnost boje zavisi od kvaliteta same boje. Za ovu upotrebu pogodnije su fleksibilne boje. Uz strogo
pridržavanje sledećih pravila kod fibercement i siding ploča ne bi trebalo da dođe do problema narednih
mnogo godina.
w
Nikad ne koristiti boje na bazi ulja na prizvodima od fibercementa.
w
Ne započinjati nanaošenje osnovne boje, ni farbanje dok ploče nisu potpuno suve u slučaju bilo kakvog
kvašenja.
w
Očistiti mekom četkom svu prašinu i ostatke nastale pri sečenju ili bušenju.
w
Izbrusiti zaptivnu smesu na spojevima da bi se dobila bolja osnova za farbanje.
w
Premazati prvo osnovnom bojom celu površinu da bi se dobio lepši izgled i bolje prianjanje boje.
w
Trebalo bi obezbediti dobar protok vazduha između zida i siding ploča zbog dugotrajnosti boje.
w
Za popunjavanje spojnica i pukotina koristiti samo jake akrilne zaptivače koji se mogu brusiti.
Važno: Postojanost i dugovečnost boje kod upotrebe proizvoda od fibercementa ne zavisi samo od
kvaliteta materijala i veštine pri postavljanju, već i od kvaliteta osnovne i završne boje.
26
UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE
Postavljanje siding ploča predstavlja veoma jednostavan proces koji se sastoji od fiksiranja ploča za
drvenu ili čeličnu građu pomoću šrafova ili eksera. Činjenice koje treba poštovati navedene su dalje u
tekstu.Rezultati postavljanja koje je izvedeno u skladu sa ovim uputstvima biće dugotrajni.
Siding ploče se fiksiraju šrafovima za fibercement 30 mm prepuštene jedna preko druge. One ujedno
predstavljaju dekorativnu oblogu za fasadu i dobru zaštitu od kiše. Siding ploče od fibercementa otporne na
teške klimatske uslove, obezbeđuju kako toplotnu tako i zvučnu izolaciju.
Tabelarni prikaz koji je dat ispod predstavlja približne vrednosti opterećenja vetra na fasadu. Treba uzeti
u obzir da brojevi dati u tabeli mogu varirati u zavisnosti od klimatskih uslova regiona.
REGION
KONTINENTALNO
PODRUČJE
VISINA ZGRADE
(m)
MAKSIMALNA JAČINA VETRA
(N/mm2)
UNUTRAŠNJE STRANE
IVICE
0 - 10
650
1000
10 - 20
800
1200
1000
1500
20 - 50
PRIOBALNO
PODRUČJE
0 - 20
Okvir (podkonstrukcija)
Siding ploče se fiksiraju preklopljene na konstrukciju rama od gvozdenih profila. Prostor između profila
trebalo bi da bude maksimum 400 mm. Njihova debljina treba da obezbedi dobar protok vazduha između
materijala za izolaciju i siding ploče. Sve neophodne mere treba preduzeti da bi se sprečilo vertikalno
pomeranje materijala za izolaciju.
Ako se za konstrukciju rama koristi drvena građa, drvo bi trebalo zaštititi od mogućeg savijanja i krivljenja
izazvanog vlagom. Idealan materijal za okvir je impregnirano drvo.
Spojnice koje se koriste da bi se ram pričvrstio za zid trebalo bi da budu dovoljno jake i da budu izabrane
u skladu sa materijalom od kojeg je zid napravljen. Na tržištu postoje različite vrste spojnica u skladu sa
karakteristikama materijala od kojih se prave zidovi. Nepravilnosti u pričvršćivanju rama, u zidu ili izolaciji
mogu uticati na krajnji rezultat postavljanja. Da bi postavka siding ploča bila bez mane moraju se ukloniti sve
nepravilnosti na zidovima.
Ako je projektom predviđen metalni ram, može se koristiti M profil od pocinkovanog čelika ili četvrtasti i
trougaoni gvozdeni profili. Mnogi korisnici daju prednost metalnom okviru jer je dosta čvršći u odnosu na onaj
od drveta. M profili se koriste kod oblaganja zidova od bilo kog materijala. Gvozdene konstrukcije se mogu
upotrebljavati bilo da zidovi postoje ili ne. Veličina gvozdenog rama određuje se u zavisnosti od dimenzija zida
ili prostora koji bi trebalo obložiti.
27
Vertikalne rešetke, drvo ili M profili, se pričvršćuju za
horizontalne koje drže materijal za izolaciju. Horizontalne
rešetke trebalo bi da budu dimenzije 50 x 30 mm.
Vertikalne bi trebalo da budu 40 x 30 mm i 70 x 30 mm na
tačkama gde se pričvršćuju siding ploče. Da bi se dobila
ravna površina za postavljanje siding ploča potrebno je
planirati standardnu debljinu letvi, rešetki.
Prostor između vertikalnih prečaga ne bi trebalo da prelazi 400 mm zbog boljeg izgleda siding ploča. Razmak
veći od 400 mm nije preporučljiv posto može doći do krivljenja usled vetra koji proizvodi dodatnu silu na
elemente za spajanje.
POČETAK POSTAVLJANJA
è Postavljanje počinje fiksiranjem drvenog praga veličine 10 x 20 mm u
dnu fasade, što osigurava dobar ugao između najniže siding ploče i sledeće
ploče koja je preklapa.
è Kao elementi za spajanje preporučuju se šrafovi. Šrafove bi trebalo
uvrtati normalno u odnosu na površinu siding ploče. Glave šrafova bi
trebalo da budu u ravni sa površinom da bi se izbeglo njihovo probijanje
kroz ploču.
è
Šrafovi bi trebalo da budu postavljeni na sredini drvenih rešetki.
è Debljina letava bi trebalo da bude 70 mm na spojevima ploča i 40 mm
na ostalim delovima.
28
UZORCI ZA PREKLOPLJENO POSTAVLJANJE
Spojevi siding ploča mogu da budu različiti što zavisi od ravnanja. Dve različite vrste postavljanja
prikazane su na slikama ispod.
Uzorak-ravno, spojevi ploča su na istoj vertikalnoj liniji
Uzorak-na pola, spojevi svakog sledećeg reda su pomereni
na sredinu prethodnog
VRSTE POSTAVLJANJA S OBZIROM NA VIDLJIVOST ELEMENATA ZA
POVEZIVANJE
Siding ploče mogu biti postavljene tako da se šrafovi vide ili da se ne vide. Nevidljivo spajanje se češće
koristi u zonama gde sile vetra nisu jake. Svaka glava šrafa je skrivena preklopom sledeće ploče. Kod vidljivog
spajanja fiksiraju se obe ivice sajding ploče, da bi spoj bio čvršći. Tako se smanjuje rizik od otpuštanja spojnica i
pomeranja siding ploča. Ovoj vrsti pričvršćivanja daje se prednost u regionima na višim nadmorskim visinama i
na višim spratovima visokih zgrada.
NEVIDLJIVO SPAJANJE
VIDLJIVO SPAJANJE
29
Greške koje se često javljaju prilikom postavljanja siding ploča prikazane su ispod.
ISPRAVNO
GREŠKA
GREŠKA
GREŠKA
ZAPTIVNA TRAKA ZA SPOJNICE
U zavisnosti od dužine fasade koju treba obložiti, siding ploče se moraju u nekoj tački spojiti. Postoje dva
procesa što se tiče spojeva. Jedan se sastoji u zaptivanju spojeva poliuretanskom zaptivnom smesom, kao sto
je definisano u prethodnom odeljku. Razmak od 3 - 4 mm ostavlja se između siding ploča. Drugi je postavljanje
zaptivne trake ispod spojeva siding ploča. Zaptivna traka trebalo bi da bude debljine 0,5 mm i napravljena od
materijala otpornog na UV zrake, kao što je EPDM. Zaptivna traka sprečava da voda prodre do rama. Na
spojevima će se videti samo tanka linija od zaptivne trake. Upotreba trake je jednostavnija i delotvornija u
odnosu na metod zaptivanja poliuretanskom zaptivnom smesom. Na crtežima ispod je prikazano kako postaviti
zaptivnu traku prilikom instalacije siding ploča.
30
ALTERNATIVNO VERTIKALNO POSTAVLJANJE SIDING PLOČA
Kao što je objašnjeno u prethodnom odeljku, siding ploče se uglavnom postavljaju vertikalno,
napuštene jedna preko druge. Međutim, u zavisnosti od potreba i zahteva, one se mogu postaviti i horizontalno.
Elementi za spajanje (uglavnom šrafovi) su vidljivi kod ove vrste postavljanja. Glave šrafova mogu se saktiti
odgovarajućom zaptivnom smesom nakon fiksiranja. Vertikalno postavljanje se može izvesti na fasadama koje
su zaštićene od vode. Unutrašnje ili spoljne fasade u zaklonu su pogodna mesta za ovaj tip postavljanja siding
ploča. Vertikalno postavljanje može biti izvedeno na više načina u zavisnosti od postavljanja potpornih letava
ispod siding ploča. Vertikalno postavljene siding ploče se nazivaju oplatama.
Oplata - postavljanje 1
POTPORNA LETVA
IZOLACIONI MATERIJAL
DASKA ISEČENA OD
FIBERCEMENT PLOČE
SIDING PLOČA
Daske isečene od fibercement ploča pričvršćuju se za letve koje su horizontalno fiksirane na zid. Siding
ploče širine 180 ili 210 mm se vertikalno prišvršćuju na te daske. Svaka siding ploča se pričvršćuje sa po dva šrafa
za letvu ispod. Šrafovi treba da budu duži od redovnih šrafova za fibercement pošto bi trebalo istovremeno da
pričvrste i fibercement i siding ploču. Ako se primeni postupak zakucavanja, otvore za eksere trebalo bi
prethodno probušiti burgijom debljine 2 mm.
31
Oplata - postavljanje 2
Za razliku od prvog načina vertikalnog postavljanja siding ploča, ovde su siding ploče pričvršćene na vertikalne
potprne daske koje su fiksirane na horizontalno postavljene letve. Vertikalne daske su prekrivene EPDM
trakama koje su otporne na UV zrake i koje pružaju zaštitu od vode. U prethodnom načinu postavljanja, daske
od fibercementa različitih boja se mogu videti između siding ploča. Kod ovog tipa postavljanja EPDM traka se
vidi između siding ploča. Mogu se upotrebiti različite boje traka da bi se dobili različiti efekti u izgledu.
DRVENA PODKONSTRUKCIJA
IZOLACIONI MATERIJAL
EPDM TRAKA
POTPORNA LETVA
SIDING PLOČA
! Obrađeno drvo bi trebalo koristiti kao potporni materijal kod oba načina postavljanja oplate.
32
POSTAVLJANJE POMOĆU M I C PROFILA
Iako se obrađeno drvo preporučuje kao potporni materijal za postavljanje siding ploča, u širokoj
upotrebi nalaze se takođe M i C profili od pocinkovanog čelika pošto omogućavaju lakšu postavku i manji je rizik
od uvrtanja i savijanja nego kod drvene podkonstrukcije. Kod postavke sa ovim profilima osnovno je preduzeti
sve mere da se izbegne stvaranje toplotnih mostova između siding ploča i zida. M profili se upotrebljavaju na
spojevima dve siding ploče jer omogućavaju veću pokretljivost pri toplotnim promenama. Na ostalim tačkama
za fiksiranje mogu da se koriste C profili.
33
POSTAVLJANJE SIDING PLOČA NA ZAKRIVLJENE FASADE
Zahvaljujući elastičnosti siding ploča, one se mogu upotrebljavati na fasadama prečnika minimum 24m.
Kod ovakvog postavljanja za spajanje se korise isključivo šrafovi koji ne smeju biti previše zavrnuti da bi se
izbegao dodatni pritisak na siding ploče. Sa šrafljenjem bi trebalo početi sa jednog kraja siding ploče ka drugom.
Prostor između rešetki rama ne bi tebalo da prelazi 400 mm.
Potrošni materijal
Kada se određuje količina materijala koji je potreban za postavljanje siding ploča trebalo bi uzeti u obzir 30mm
za stopu preklapanja i 400mm prostora za letve iz podkonstrukcije.
Materijal koji je potreban za postavku 1m² siding ploča:
·
·
·
·
·
·
·
·
Siding ploče
širine 180mm
širine 210mm
Elementi za spajanje (šrafovi ili ekseri)
Zaptivna traka
Zaptivna smesa
Drvena građa kao potprni materijal (70 x 40 i 40 x 40)
Materijal za izolaciju
Letve (debljine 20 mm)
Profil za donje završetke
FIBERCEMENT ŠRAFFIBERCEMENT EKSER
RUČNI CIRKULAR
C PROFIL
FIKSNI CIRKULAR
M PROFIL
NOŽEVI ZA
FIBERCEMENT PLOČE
BUŠILICA
STARTER
POLIURETANSKA ILI AKRILNA
ZAPTIVNA SMESA
ŠMIRGLA
UNUTRAŠNJI UGAO
ZAPTIVNA TRAKA
SPOLJAŠNJI UGAO
34
ELEMENTI SPOLJAŠNJEG UGLA
Slika 1a - PROFIL OD POCINKOVANOG
1.
2.
3.
4.
SIDING PLOČA
ŠRAF
DRVENA LAJSNA
IZOLACIONI
MATERIJAL
5. ZID
6. PROFIL ZA SPOLJAŠNJI
UGAO
7. ZAPTIVNA SMESA
Slika 1a
Slika 1b - PROFIL OD OBRAĐENOG DRVETA
Slika 1B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SIDING PLOČA
ŠRAF
DRVENA LAJSNA
IZOLACIONI MATERIJAL
ZID
DRVENI PROFIL ZA SPOLJNI UGAO
ZAPTIVNA SMESA
35
Slika 1c - UGLOVI NA SIDING PLOČAMA
Pri ovakvoj izradi uglova potrebna je najveća pažnja. Saiding ploče
koje se spajaju na uglu su isečene uglom od 45°. Vertikalno ploče bi
trebalo da budu isečene uglom od 4°. Kombinovane kružne testere
su najpogodniji alat za dvodimenzionalno ugaono sečenje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SIDING PLOČA
ŠRAF
DRVENA LAJSNA
IZOLACIONI MATERIJAL
ZID
ZAPTIVNA SMESA
Slika 1c
Slika 1d - DELOVI ZA UGAO OD FIBERCEMENT PLOČE
Ovo je najčešće primenjivan metod kod postavljanja
siding ploča. Svi materijali koji su upotrebljeni za
oblaganje fasade su od fibercementa. Lajsne za ugao su
ustvari trake od fibercemet ploča debljine 20 mm
sečene u različitim širinama sa uglom od 45° na
spojevima. Spojevi, kao i glave šrafova su popunjeni
akrilnom zaptivnom smesom. Šrafove bi trebalo
zavrnuti 3 - 4 mm ispod površine ploče, prekriti
zaptivnom smesom i ošmirglati nakon potpunog
sušenja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SIDING PLOČA
ŠRAF
DRVENA LAJSNA
IZOLACIONI MATERIJAL
ZID
FIBERCEMENT PLOČA
ZAPTIVNA SMESA
Slika 1d
36
Slika 1e - ZAVRŠETAK OD FIBERCEMENT LAJSNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SIDING PLOČA
ŠRAF
DRVENA LAJSNA
IZOLACIONI MATERIJAL
ZID
FIBERCEMENT PLOČA
ZAPTIVNA SMESA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SIDING PLOČA
ŠRAF
DRVENA LAJSNA
IZOLACIONI MATERIJAL
ZID
FIBERCEMENT PLOČA
ZAPTIVNA SMESA
Slika 1e
Slika 1f - PROFIL OD POCINKOVANOG ČELIKA
Slika 1f
37
ELEMENTI UNUTRAŠNJEG UGLA
Slika 2a - PROFIL OD POCINKOVANOG ČELIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SIDING PLOČA
6
ŠRAF
DRVENA LAJSNA
IZOLACIONI MATERIJAL
ZID
PROFIL ZA UNUTRAŠNJI UGAO
Slika 2a
Slika 2b - UNUTRAŠNJI UGAO SIDING PLOČE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SIDING PLOČA
ŠRAF
DRVENA LAJSNA
IZOLACIONI MATERIJAL
ZID
PROFIL ZA UNUTRAŠNJI UGAO
EPDM TRAKA
ZAPTIVNA SMESA
Slika 2b
38
Slika 2c - UNUTRAŠNJI UGAO OD LAJSNI OD FIBERCEMENTA
Trake od fibercement ploča
debljine 20 mm se koriste kao
lajsne za ugao u ovom rešenju.
Lajsne su isečene uglom od 45°.
Nakon postavljanja u spojeve se
stavlja zaptivna smesa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SIDING PLOČA
ŠRAF
DRVENA LAJSNA
IZOLACIONI MATERIJAL
ZID
FIBERCEMENT PLOČA
ZAPTIVNA SMESA
Slika 2c
Slika 2d - PROFIL OD POCINKOVANOG ČELIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SIDING PLOČA
ŠRAF
DRVENA LAJSNA
IZOLACIONI MATERIJAL
ZID
FIBERCEMENT PLOČA
ZAPTIVNA SMESA
Slika 2d
39
Slika 3 - ZAVRŠAVANJE DONJIH IVICA NA SPOLJNOJ FASADI
SIDING PLOČA
DRVENA LETVA
IZOLACIONI MATERIJAL
ŠRAF
ZID
DRVENI PRAG
KOJIM SE ZAPOČINJE POSTAVLJANJE
PERFORIRANI PROFIL ZA
DONJU IVICU
Postavljanje donje završne ivice je
veoma važno pošto je to početna tačka
celokupne instalacije. Perforirani profil
trebalo bi fiksirati kao što je prikazano na
crtežu. Postavljanje treba započeti na visini
koja ne dozvoljava direktno probijanje vode
iz osnove do ploča. Završni profil štiti siding
ploču od udara i sprečava da unutrašnju
stranu ploče nastane životinje kao što su
miševi ili zmije. Rupičasta struktura profila
omogućava dobar protok vazduha do
zadnje strane ploča.
Važno: Dobar protok vazduha u prostoru između siding ploča i izolacionog materijala je veoma važan za
učinak izolacionog sistema kao i da bi se uklonila kondenzovana voda.
40
Slika 4 - ZID OD CIGLE I SIDING PLOČE
SIDING PLOČA
DRVENA LETVA
IZOLACIONI MATERIJAL
ŠRAF
ZID
DRVENI PRAG KOJIM SE
ZAPOČINJE POSTAVLJANJE
ZAŠTITA
CIGLA
Zaštita
Slika 5 - SPOJNICA, DONJA STRANA SVODA, ODVODI ZA KIŠU, OSNOVNA
PLOČA ZA POKRIVANJE KROVA
CREP
CREP
OSNOVNA PLOČA ZA
POKRIVANJE KROVA
OSNOVNA PLOČA ZA
POKRIVANJE KROVA
ODVOD ZA KIŠU
PLASTIČNI ODVOD
SPOJNICA
ZAPTIVNA SMESA
DRVENA LETVA
DONJA STRANA SVODA
DRVENA LETVA
IZOLACIONI MATERIJAL
ŠRAF
IZOLACIONI
MATERIJAL
SIDING PLOČA
SIDING PLOČA
41
Slika 6 - DETALJI PROZORA
SIDING PLOČA
PROFIL PROZORA
IZOLACIONI MATERIJAL
FIBERCEMENT PLOČA
DRVENA LETVA
DRVENI PRAG KOJIM SE
ZAPOČINJE POSTAVLJANJE
ZAŠTITA
LEŽIŠTE
FIBERCEMENT PLOČA
ZAPTIVNA SMESA
ZAPTIVNA SMESA
FIBERCEMENT PLOČA
SIDING PLOČA
DRVENA LETVA
IZOLACIONI
MATERIJAL
FIBERCEMENT PLOČA
PROFIL PROZORA
Detalji gornjeg dela prozora
Detalji donjeg dela prozora
42
OKRUGLI PROZOR
DRVENA LETVA
SIDING PLOČA
ZAPTIVNA SMESA
OKVIR PROZORA
ŠRAF
IZOLACIONI MATERIJAL
ZID
Siding ploče se seku u skladu sa okvirom prozora. Spojevi
između siding ploča i okvira prozora popune se zaptivnom
smesom nakon postavljanja okvira.
Slika 7 - PROŠIRIVANJE SPOJEVA
Ako postoje proširenja na spojevima na fasadi za oblaganje, onda postavljanje treba izvesti kako je prikazano na
crtežu ispod.
1 - SIDING PLOČA
2 - ŠRAF
3 - DRVENA LETVA
4 - IZOLACIONI MATERIJAL
5 - ZID
6 - EPDM TRAKA
7 - ZAPTIVNA MASA
8 - EPDM TRAKA
43
PRIBOR
"M PROFIL"
"C PROFIL"
"PODESIVI NOSAČ ZA M PROFIL"
"V PROFIL"
"PODESIVI NOSAČ ZA DRVENU LETVU"
"M I V PROFIL"
"PODESIVI NOSAČ I M PROFIL"
"PODESIVI NOSAČ I DRVENA LETVA"
44
LAMINIRANE FIBERCEMENT PLOČE
Osnovne karakteristike
Laminirana fibercement ploča je proizvod koji
se dobija laminiranjem obične fibercement ploče
folijama različitog tipa i izgleda. Prisutne su u mnogim
poljima upotrebe. Pošto joj se u osnovi nalazi
fibercement ploča, laminirana ploča ima iste osobine.
Standardne vrste folija su: folija od impregniranog
papira i polipropilenska folija. Standardne dimenzije
su 1250 x 2500 mm i 1250 x 3000 mm. Debljina
laminirane ploče ista je kao i kod fibercement ploča.
Osnovne osobine folija su sledeće:
Folija od impregniranog papira
Najjeftinija i najslabija u izdržljivosti među svim tipovima folija. Osnova folije je papir impregniran
duroplast smolom. Papirne folije su dostupne u različitim debljinama, bojama i izgledu. Pogodna je za sve vrste
unutrašnje upotrebe gde nema vlage i izloženosti vodi.
Polipropilenska folija
Pošto PVC folije, koje se preporučuju kao zamena foliji od impregniranog papira, ispuštaju otrovne
gasove u slučaju da se zapale, razvijene su PP folije. Osnovne karakteristike ove folije slične su PVC foliji, sem što
kod njih nema emitacije štetnih gasova pri zapaljivanju. Zahvaljujući ovoj osobini mnogo više su cenjene u
odnosu na PVC folije. Osnova im je polipropilen prekriven duroplast smolom. Njihove osnovne karakteristike su
naprednije u odnosu na papirne folije. Otporne su na vodu, paru i vlažno čišćenje. Lako se brišu i na njima se ne
zadržava prljavština.
Oba materijala za laminiranje su ojačana topljenim PUR lepkom na bazi poliuretana koji ima osobinu
snažnog prianjanja. Zbog toga se materijal za laminaciju ne odvaja od fibercement ploče iako je izložen uticaju
vlage i toplote. Prefrabrikovani građevinski materijali dobijaju sve više značaja u svetu. Pošto drvene laminirane
ploče nisu otporne na vlagu, laminirane fibercement ploče su postale dobra alternativa za krajnje potrošače.
Laminirane fibercement ploče doprinose ekonomiji pošto uklanjaju troškove malterisanja i farbanja i
održavanje im nije potrebno u dugom periodu.
45
Tehničke karakteristike materijala za laminiranje su sledeće:
Impregnirana papirna folija
U zavisnosti od debljine i tipa impregnacije postoje različite vrste papirnih folija. Proizvodi se debljine
do 80-85 g/m². Dostupne su u različitim bojama. Papirne folije nisu otporne u tolikoj meri kao polipropilenske
na habanje, vodu i vlagu. Lako se čiste vlažnom krpom. Sve papirne folije namenjene su za unutrašnju
upotrebu. To je najekonomičniji materijal za laminaciju.
Polipropilenska folija (alkorcell)
Ova vrsta folije pogodna je kako za unutrašnje tako i za spoljno oblaganje. Može biti proizvedena u svim
bojama, čak i reljefna. Ova osobina omogućava da polipropilenska folija dobije izgled drveta. Veoma je otporna
na vlagu i vodu. Elastične je strukture i ne puca. Otporna je na habanje. Lako se čisti. Nije osetljiva na svetlost.
Ne emituje otrovne gasove dok gori pošto ne sadrži formaldehid, halogena jedinjenja, omekšivače ili
kadmium. Polipropilenska folija dobila je nagradu 'Blue Angel' zbog svojih karakteristika koje nisu štetne za
okolinu.
Lepak
Obe, i papirna i polipropilenska folija, su laminirane sa
PUR lepkom. Ovo poliuretansko lepilo ima karakteristiku dobrog
prianjanja na skoro svaku vrstu mateijala. Topi se u posebnoj
mašini za lepljenje i nanosi na površinu koju treba laminirati.
Viskoznost lepka je 8000 mPas. Ima sve prednosti
dvokomponentnih poliuretanskih sistema.
46
UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE
Pravila za skladištenje, sečenje i postavljanje ista su i kod laminiranih fibercement ploča.
Prilikom postavljanja posebnu pažnju trebalo bi obratiti na površinu ploča pošto se na materijalima za
laminiranje ne mogu uraditi popravke kao što je to moguće kod materijala koji nisu laminirani.
Zbog bezbednog transporta laminirane ploče trebalo bi slagati tako da laminirane strane budu jedna prema
drugoj.
Ploče treba istovarati odgovarajućim vozilom kao što je viljuškar da bi se izbegla oštećenja na laminiranoj
površini.
Osnova skladišta trebalo bi da bude ujednačena i ploče na paletama trebalo bi čuvati upakovane ili pokrivene
najlonom.
Kod laminiranih ploča ne mogu se koristiti zaptivne smese. Umesto toga upotrebljavaju se različiti plastični
profili za završavanje sastava. Ispod su prikazani neki od tih profila.
Glave šrafova mogu se skriti
posebnim plastičnim kapama u
različitim bojama. Šrafove bi trebalo
zavrnuti 3 - 4 mm od površine da bi
se omogućilo postavljenje kapa.
Na crtežu, sa leve strane, prikazano
je kako i koje vrste plastičnih profila
se koriste na spojevima laminiranih
ploča, kao i red postavljanja.
47
KONTROLA KVALITETA I TESTOVI
Fibercement ploče grupisane su u tri kategorije: A, B i C. Ploče kategorija A i B namenjene su za spoljnu
upotrebu dok su ploče kategorije C za unutrašnju upotrebu. Ploče koje su opisane kao spoljne ploče, spadaju u
A kategoriju, a unutrašnje u C kategoriju. One se takođe dele u pet kategorija s obzirom na koeficijent savijanja.
Pojmovi Klasa 2 i Klasa 3 u tehničkim osobinama ploča označavaju koeficijent savijanja, a ne kvalitet ploče.
Koeficijent savijanja kod A ploča je 2. Ploče kategorija i A i B imaju jednak koeficijent savijanja ako su testirane
u istim uslovima.
TEST KARAKTERISTIKA FIBERCEMENT PLOČA
Sve vlaknaste ploče ojačane cementom, bilo da su od prirodnih ili sintetičkih vlakana, su u skladu sa EN
standardom. Najvažniji testovi karakteristika su sledeći:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Test koeficijenta savijanja
Test nepropustljivosti vode
Test tople vode
Test toplota-kiša
Test zamrzavanje-odmrzavanje
Test natapanje-sušenje
1.Test koeficijenta savijanja
Uzorci fibercementa testiraju se u test mašini za savijanje. Minimalni modulus loma trbalo bi da bude u skladu
sa vrednostima izraženim EN 12467 standardom.
2.Test nepropustljivosti vode ( samo za ploče A kategorije)
Odgovarajući ram se postavi i zalepi na uzorak fibercementa. Ram se popuni vodom 20 mm iznad površine
uzorka. Posle 24h donja površina uzorka se ispituje i utvrđuje se da li ima formacija vodenih kapljica dok su
tragovi vlage dozvoljeni.
3.Test tople vode
Uzorci su uronjeni u vodu (na 60°) 56 dana. Na kraju ovog perioda vrši se test koeficijenta savitljivosti. Dobijeni
rezultati bi trebalo da ostanu u granicama predviđenim standardom.
4.Test toplota-kiša
Uzorci pričvršćeni na ram prskaju se vodom i zagrevaju. Posle ovog testa ponovljenog 50 puta ne bi trebalo da
dođe do pukotina, raslojavanja, savijanja i uvrtanja ili drugih nedostataka koji bi mogli da ugroze ugradnju
ploča.
5.Test zamrzavanja i odmrzavanja
Uzorci se hlade na temperaturi od -1° sat vremena, a zatim se greju na temperaturi od 20° , takođe sat
vremena. Ovaj postupak se ponavlja 100 puta. Dobijene vrednosti bi trebalo da ostanu u granicama koje su
određene standardom.
6.Test natapanja i sušenja
Uzorci se potapaju u vodu na temperaturi višoj od 5° tokom 18h, a zatim se suše na 60°, 6h. Posle 50
ponavljanja na pločama kategorije A i 25 na pločama kategorije C ne bi trebalo da dođe do pukotina,
raslojavanja, savijanja ili drugih nedostataka koje bi mogle da utiču na upotrebu ploča.
Drugi testovi kao što su Reakcija na vatru i Ispuštanje opasnih supstanci ne primenjuju se na ploče
kategorije A1 kao sto se ne primenjuju ni na NT tip ploča (bez azbesta).
48
KONTROLA KVALITETA I TESTOVI
Fizička kontrola fibercement ploča
1.Kontrola dimenzija
Meri se dužina, širina i debljina nasumično izabranog uzorka ploče. Dobijene vrednosti trebalo bi da ostanu u
granicama predviđenim standardom.
Tolerancija širine:
± 3.75 mm
Tolerancija dužine: ± 5,00 mm
Tolerancija debljine: ±10% (za ploču od 8 mm: ±0,8 mm)
2.Kontrola pravosti i odstupanja od pravog ugla
Mere se pravost i odsupanje od pravog ugla nasumično izabranog uzorka ploče. Dobijene vrednosti trebalo
bi da ostanu u granicama predviđenim standardom.
Pravost dužine:
±2,5 mm (za 2500 mm), ±3,0 mm (za 3000 mm)
Pravost širine:
±1,25 mm
Odstupanje od pravog ugla: 2 mm/m
3.Određivanje gustine
Izračunava se gustina nasumično izabranog uzorka ploče.
Vrednost ne bi trebalo da bude manja od 1300 kg/m³.
Kategorije, tipovi i koeficijent savitljivosti u skladu sa standardom EN 12467
A. Kategorije ploča
Kategorija- A ploče: spoljne ploče (stalno izložene teškim klimatskim uslovima)
Kategorija-B ploče: spoljne ploče (povremeno izložena teškim klimatskim uslovima)
Kategorija-C ploče:unutrašnje ploče (nikad nisu nizlošene teškim klimatskim uslovima, samo za
unutrašnju upotrebu)
B. Tipovi ploča
Fibercement i siding ploče su NT tip ploča pošto ne sadrže azbest.
C. Klase po koeficijentu savitljivosti
Fibercement ploče se dele u 5 grupa s obzirom na koeficijent savitljivosti. U tabeli su prikazane klase
i odgovarajuči stepen savitljivosti:
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
KOEFICIJENT SAVITLJIVOSTI
2
(N/mm )
A KATEGORIJA PLOČE C KATEGORIJA PLOČE
4
4
7
7
10
13
18
16
24
22
D. Stepen tolerancije
Kontrole dimenzija fibercement ploča izvedene su po En 12467 standardima- stepen tolerancije I ili
II. Fibercement i siding ploče kontolisane su po stepenu tolerancije I koji ima manje vrednosti
odstupanja.
49
TEST ZAPALJIVOSTI
Fibercement i siding ploče spadaju u Klasu 1 nezapaljivih
građevinskih materijala po standardima EN 13501-1.
Otporne su na veoma visoke temperature.
Test zapaljivosti koji se izvodi u laboratoriji tri sata na 500°
pokazuje da nema značajnih fizičkih promena u izgledu
uzorka sem promene boje i manjih pukotina koje se javljaju
zbog naglog hlađenja.
Nikada nisu izvor ili uzrok širenja vatre.
Ne emituju štetne ili otrovne gasove čak i pri ekstremnim
temperaturama, pri požaru drugog izvora.
Dva testa se sprovode u laboratorijama što se tiče
nezapaljivosti i toplotne provodljivosti ploča:
Test 1: Test nezapaljivosti
Uzorak za test:
ploča od 8mm
Vreme trajanja testa: 3h
Temperatura:
500°C
Procedura:
Uzorak fibercement ploče 200 x 300 x 8 mm
se postavlja vertikalno na 10 cm od izvora
toplote. Proces grejanja započinje na
sredini ploče i traje 3h bez zaustavljanja.
Temperatura površine u tački grejanja
meri se na svakih 10 min, tokom prvog
sata. Tokom posmatranja promene boje
na zoni koja se greje, nikakve druge
promene izazvane toplotom nisu uočene.
U procesu hlađenja mogu se pojaviti sitne
pukotine koje nastaju zbog naglog hlađenja.
Test 2: Test toplotne provodljivosti
Uzorak za test:
ploča od 20mm
Vreme trajanja testa: 1h
Temperatura:
500°C
Procedura:
Uzorak fibercement ploče 200 x 300 x 20 mm postavlja se vertikalno na 10 cm od izvora toplote. Proces grejanja
započinje na sredini ploče i traje 1h bez zaustavljanja. Promene u temperaturi na prednjoj i zadnjoj strani ploče
u zoni koja se greje, mere se svakih 5min. Na kraju testa uočavaju se promene u boji u zoni koja je zagrevana, ali
nikakvo pucanje i drugi nedostaci izazvani grejanjem nisu uočeni. U procesu hlađenja koji sledi mogu se pojaviti
sitne pukotine koje nastaju kao posledica naglog hlađenja uzorka. Tabela sa desne strane prikazuje temperature
simultano merene sa obe strane ploče.
50
"ČOMIĆ SIDING" DOO, SRBIJA, Novi Sad, Mornarska 56
Mob: +381 (63) 1 525 662, Tel: +381 (21) 6371 691
e-mail: [email protected]
www.comicsiding.com
Download

fibercement ploče