www.nipspasic.rs
O KOMPANIJI
OPREMA I TEHNOLOGIJA
COMPANY
EQUIPMENT AND TECHNOLOGY
Kompanija „NIP SPASIĆ“ d.o.o. lider je u proizvodnji
propratnog materijala za fasadne termoizolacione sisteme za građevinske objekte. Svoj put do
današnje pozicije započela je davne 1985. godine
i do dan danas sačuvala status porodične firme, ali
transformisane u modernu proizvodnu kompaniju
koja za svoj primarni cilj ima uspostavljanje i negovanje saradnje sa multinacionalnim trgovačkim
kompanijama. U vlasništvu firme nalaze se poslovne prostorije u površini od 2.500 m², kao i
zemljište u površini od preko 20.000 m².
Kompanija „NIP SPASIĆ“ kontinuirano unapređuje
svoje pogone kupovinom isključivo nove proizvodne opreme od renomiranih i pouzdanih
proizvođača iz Zapadne Evrope, a koja zadovoljava
najzahtevnije regulative o zaštiti životne sredine
propisane od strane Evropske Unije. Takođe, svi
materijali koji ulaze u proizvodnju poseduju ateste
o zaštiti životne okoline. Kompanija radi u skladu
sa propisima Zakona o bezbednosti i zdravlja na
radu, uz stručnu pomoć instituta MD Projekt iz
Niša. Kompanija „NIP SPASIĆ“ neguje načela korporativne odgovornosti, profesionalne etike i internih
korporativnih standarda.
THE COMPANY “NIP SPASIC” Ltd. Is a leader in the
production of supporting material for the façade
thermal insulation systems for buildings. Their way
to the present position started back in 1985th and
to this day preserved the status of family business,
but in the same time business is transformed into
a modern production company. The company
primary goal is to establish and foster cooperation
with multinational trading companies. Te Company
has own business premises and located in the area
of 2,500 m², and the land area is over 20,000 m².
A good visionary spirit and business skills have
proven through years of successful operation,
where the emphasis was always on the expansion
of product range and capacity, investments in
new technology and human resource, as well as
monitoring the market, not only domestic but also
foreign.
The Company “NIP SPASIC” continuously improving
its facilities by purchasing new production equipment only from reputable and reliable manufactures from Western Europe. The means that the
company follows the most demanding regulation
on environmental protection provided by the EU.
Furthermore, all materials entering into production
have certificates of environmental protection. The
company operates based on Government Regulations of “Health and Safety” at work, with assistance
of the Institute MD project in Nis (town in south
Serbia). Moreover, the company cherishes the
principles of corporate responsibility, ethics and
internal corporate standards.
Dobar vizionarski duh i umeće poslovanja dokazali
su kroz dugogodišnje uspešno poslovanje, gde je
akcenat uvek bio na proširenju asortimana proizvoda i kapaciteta, ulaganje u nove tehnologije i
ljudske resurse, kao i na praćenju tržišta, ne samo
domaćeg, nego i inostranog.
Poslovna politika kompanije fokusirana je na
pozicioniranje i plasman proizvoda na zahtevno
inostrano tržište , što će biti značajno olakšano
sticanjem kandidature Republike Srbije za članstvo
u EU, kao i ulazak u Uniju.
Kompanija „NIP SPASIĆ“ aktivno učestvuje u humanitarnim akcijama, od kojih izdvaja donatorstvo
za Srpsku Pravoslavnu Crkvu i pomoć humanitarnoj organizaciji „Dečije srce“.
2
The Company policy is focus on positioning and
marketing product on demanding international
markets, which will be significantly facilitated if
Serbia becomes EU member.
THE COMPANY “NIP SPASIC” is actively involved in
humanitarian activities; some of those donations
are for the Serbian Orthodox Church and at the
same time as well in charity “Children Heart”.
3
PROIZVODNI PROGRAM
PRODUCTION PROGRAM
Proizvodni program kompanije „NIP SPASIĆ“
koncipiran je na proizvodima koji zadovoljavaju
visoke standarde kvaliteta i pouzdanosti. Već više
od 15 godina kompanija se bavi proizvodnjom
propratnih materijala za fasadne termoizolacione
sisteme. Snaga ovih proizvoda leži i u činjenici što
su svi proizvodi standardizovani, tako da zadovoljavaju i potrebe inostranih kupaca, te se poslovanje
firme „NIP SPASIĆ“ bazira na saradnji sa kupcima van
granica Srbije, što u procentualnom delu od ukupne
proizvodnje pokriva preko 70 odsto.
The production program of “NIP SPASIC” was
conceived on product that meets high standards
of quality and reliability. For more than 15 years,
Company is engaged in the production of supporting
materials for the facade thermal insulation systems.
The strength of those products lies in the fact that
all products are standardized to meet the need of
international customers and that is why the business
is based on cooperation with customer outside of
Serbia, as a percentage of the total production area
covers over 70%.
PROIZVODI:
PRODUCTS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• plastic anchors for exterior insulation finishing
systems (eifs) (size from 70 mm to 200 mm)
• PVC corner bead
• PVC corner bead with drip
• PVC angle bead
• PVC bead with adjusment angle
• PVC bead with adjusment angle with fiberglass mesh
• Window connecting and covering profile
• The initial aluminium profiles
• Spacers for the initial aluminium profiles
• Circular pad
• Nails for corrugated board
plastični tiplovi (dimenzija od 70mm do 200mm)
PVC ugaona lajsna sa mrežicom
PVC okapna lajsna sa mrežicom
PVC lučna lajsna
trakasta lajsna
APU lajsna 6+9mm; 9+15mm
APU lajsna sa mrezicom
aluminijumski početni profili
distanceri
spojnice
ekseri za ondulinu
5
1
2
3
4
5
PLASTIČNI TIPLOVI ZA FASADNE
TERMOIZOLACIONE PLOČE
PLASTIC ANCHORS FOR EXTERIOR
INSULATION FINISHING SYSTEMS
(EIFS)
Opis proizvoda: Tipla sa kružnim podmetačem sa
plastičnim udarnim klinom
Product description: anchor with circular pad with a
plastic hammer wedge
Materijal: HDPE
Material: HDPE
Primena: Za mehaničko fiksiranje fasadnih
termoizolacionih ploča (stiropor, stirodur,...).
Application: for mechanical fixing of facade insulating
boards.
Mehaničke karakteristike:
• sila izvlačenja iz betona i pune opeke 0,8 KN (80 kg/m²)
• sila izvlačenja iz zidnog bloka 0,8 KN (80 kg/m²)
Mechanical characteristics:
• pull-outforce from the concrete and brick 0.8 KN (80 kg / m²)
• pull-outforce from the wall blocks 0.8 KN (80 kg / m²)
1
2
3
4
5
6
7
6
Naziv proizvoda /
Product Name
Plastični tiplovi / Plastic anchors 70/10
Plastični tiplovi / Plastic anchors 100/10
Plastični tiplovi / Plastic anchors 110/10
Plastični tiplovi / Plastic anchors 120/10
Plastični tiplovi / Plastic anchors 140/10
Plastični tiplovi / Plastic anchors 160/10
Plastični tiplovi / Plastic anchors 200/10
Dužina /
Length
L - 70 mm
L-100 mm
L-110 mm
L-120 mm
L-140 mm
L-160 mm
L-200 mm
Ø
10
10
10
10
10
10
10
Pakovanje (kom.) /
Packing (pcs.)
250
250
250
250
250
250
250
7
PVC UGAONA LAJSNA
PVC CORNER BEAD (BATTEN)
Opis proizvoda: PVC ugaona lajsna sa staklenom mrežom
Product description: PVC corner bead with fiberglass mesh
Materijal: PVC, staklena mrežica
Material: PVC, fiberglass mesh
Primena: Za jednostavno ojačanje i oblikovanje uglova fasada, štiti ivice zidova od
mehaničkih oštećenja.
Applications: for simple reinforcement and forming corners of facades, protect
walls edges from mechanical damage.
Prednosti: Staklenu mrežu nije potrebno naknadno preklapati preko ivice zato
što je ona fabrički zalepljena. Tako se ubrzava vreme montaže i dobija na kvalitetu
završnog rada. Otvori na PVC lajsni omogućavaju lako nanošenje lepka na
podlogu.
Advantages: the glass meets is not required subsequently folded over the edge
because it is glued. That speeds up installation time and gets to the quality of the
final work. Ports on PVC batten enables to apply adhesive to the substrate.
Pakovanje
Packing
2,5 m
2,5 m
2,5 m
10+10 cm
10+15 cm
X + Y cm*
125 m
125 m
125 m
8
PVC
x+y* dimenzije po izboru kupaca
x+y* dimensions on customer choice
GAONA LAJSN
CU
A
V
P
)
AD
Dimenzije staklene mreže
Dimensions fiberglass mesh
BAT
RNER TEN (BE
CO
Dužina lajsne
Length molding
9
PVC LAJSNA SA OKAPNICOM
PVC CORNER BEAD WITH DRIP
Opis proizvoda: PVC lajsna sa okapnicom i staklenom mrežom
Product description: PVC profile with fiberglass mesh
Materijal: PVC, staklena mrežica
Material: PVC, fiberglass mesh
Primena: Koristi se za formiranje okapnice kod donje ivice balkona i kod prozora.
Sprecava podlivanja vode na svim kriticnim mestima(ispod krovova, na pocetnim
delovima fasada,...)
Application: used to formats with drip of the bottom of windows and balconies.
SNA SA OKAPNIC
LAJ
R BATTEN W
RNE
ITH
OR
10
PVC
C
x+y* dimenzije po izboru kupaca
x+y* dimensions on customer choice
Pakovanje
Packing
50 m
50 m
50 m
PVC
Dimenzije staklene mreže
Dimensions fiberglass mesh
10+10 cm
10+15 cm
X + Y cm*
OM
Dužina lajsne
Length molding
2,5 m
2,5 m
2,5 m
IP
DR
Prednosti: Sprečava vraćanje vode ispod balkona i time sprečava vlaženje,
smrzavanje i otpadanje maltera.
Advantages: prevents floods under the balcony, and thus prevents wetting, freezing
and falling plaster.
11
PVC LUČNA LAJSNA
Opis proizvoda: Zaštitnik ivica zidova i gips ploča za lukove i svodove. PVC lajsna
je napravljena od specijalne vrste PVC granulata, isperforirana tako da može da se
savija u krug.
Materijal: PVC
Primena: Zaštitnik ivica za lukove i svodove.
Prednosti: Omogućava lako formiranje preciznih ivica koje su otporne na mehanička
oštećenja, tako da pored mehaničke zaštite imamo i znatno brži i lakši rad.
Dužina lajsne /
Length molding
2,5 m
2,5 m
Širina lajsne /
Width molding
23x23 mm
31x31mm
Pakovanje /
Packing
250 m
250 m
PVC ANGLE BEAD
Product description: protector walls edge and the arches and vaults. PVC batten
is made of a special type of PVC granules, dotted so that it can be bent into a circle.
Material: PVC
Application: edge protector for arches and vaults.
Advantages: allows easy creation of precise edges that are resistant to mechanical
damages, so in addition of protection, have a much faster and easier installation.
ANGLE BATTEN
PVC
12
13
APU LAJSNE
APU LAJSNA SA MREŽICOM
(lajsne za kvalitetniju unutrašnju obradu otvora na stambenim objektima)
(lajsne za kvalitetniju spoljašnju obradu otvora na stambenim objektima)
Opis proizvoda: PVC lajsne sa penastom i duplofan folijom
Opis proizvoda: PVC lajsne sa penastom i duplofan folijom i staklenom mrežicom
Materijal: PVC, penasta traka, duplofan traka
Materijal: PVC, penasta traka, duplofan traka, staklena mrežica
Primena: Služi za kvalitetniju, bržu i jednostavniju obradu delova oko prozora,vrata i
svih otvora (sa unutrašnje strane), i kada je u pitanju materijal sa unutrašnje strane, i
kada je u pitanju obrada gipsanih ploča.
Primena: Služi za kvalitetniju, bržu i jednostavniju obradu delova oko prozora,vrata i
svih spoljasnjih otvora na fasadama .
Prednosti: Sprečava pucanje završnih slojeva fasade, kao i pojavljivanje vlage
pored otvora kod termoizolacionih sistema. Lepi se na okvir otvora penastom
folijom, staklena mrežica se preklapa na termoizolaciju i sa mrežom profila se
može zagletovati. Pre gletovanja, zaštitna traka se lepi na delu profila sa koga smo
odstranili jednu stranu duplofan folije. Posle gletovanja zaštitina traka se skida
zajedno sa delom PVC profila koji se lako odvaja od samog profila.
Prednosti: Kvalitet, brzina i jednostavnost ugradnje se ogledaju u tome što penasta
traka sprečava pucanje maltera u predelu do prozora (predstavlja dilatacionu
zaštitu), olakšava i ubrzava malteraciju, i ujedno (zajedno sa folijom koja se lepi na duplofan traku) štiti stolariju od prljanja za vreme procesa malterisanja (pa nema potrebe za dodatnim čišćenjem stolarije - dobija se na uštedi vremena).
Širina / Width
6+9 mm
9 +15 mm
Dužina / Length
Pakovanje / Packing
1,5 m
2,4 m
1,5 m
2,4 m
45 m
72 m
45 m
72 m
Dužina / Length
2,5 m
Pakovanje / Packing
50 m
WINDOW CONNECTING AND COVERING PROFILE
WITH FIBERGLASS MESH
WINDOW CONNECTING AND COVERING PROFILE
Product description: PVC profile with foam tape and double adhesive tape,
with fiberglass mesh
Product description: PVC profile with foam tape and double adhesive tape
Material: PVC, foam tape, double adhesive tape, fiberglass mesh
Material: PVC, foam tape, double adhesive tape
Application: this is for quality, faster and simpler processing areas around the windows (outside),
FILM
IS VE
Advantages: prevents from cracking finishing facades, prevents occurrence of
moisture ports on thermal insulation system. Sticks to the frame opening foamfix,
fiberglass mesh switches to the thermal insulation systems and with mesh profiles
can be plastering. Before plastering protective film is sticks part of the profile from
which we removed one side duplofan folije.After plastering protective film is removed
with part PVC profile which can be profile which can be removed of profiles.
WITH
FO
A
OUBLE AD
IX, D
HE
MF
14
I DUPLOFAN
TOM
F
S
A
IJOM
OL
Advantages: quality, speed and simplicity of installation are reflected in the fact that
foam foil prevents from cracking plaster in the window area (dilatationly protection),
makes easier and faster for plastering, and also (along with the foil that sticks to the
double sticky tape) protects from window dirt during the plastering process (so no
need for additional cleaning of windows, you get to save the time).
SA P
EN
Application: this is for quality, faster and simpler processing areas around the
windows (inside), and when it comes to material on the inside, as well as processing
gypsum boards.
15
ESIV UGAO
POD
PVC LAJSNA SA PODESIVIM UGLOM
BEZ STAKLENE MREŽE
PVC LAJSNA SA PODESIVIM UGLOM,
SA STAKLENOM MREŽOM
Opis proizvoda: PVC lajsna napravljena od specijalne vrste PVC-a u obliku trake,
ali je savitljiva i ugao se podešava po potrebi.
Opis proizvoda: PVC lajsna napravljena od specijalne vrste PVC-a u obliku trake,
ali je savitljiva i ugao se podešava po potrebi. Na lajsnu je fabrički zalepljena
staklena mrežica.
ABLE ANG
JUST
LE
AD
Materijal: PVC
Primena: Zaštitnik ivica uglova od 30° do 180° (npr. kod potkrovlja)
Prednosti: Prilagođava se ivicama različitih uglova, omogućava lako formiranje
preciznih ivica koje su otporne na mehanička oštećenja, tako da pored mehaničke
zaštite imamo i znatno brži i lakši rad.
Širina / Width
23x23 mm
Pakovanje / Packing
100 m
Materijal: PVC, staklena mrežica
Primena: Zaštitnik ivica spoljšnjih uglova od 30° do 180°.
Prednosti: Prilagođava se ivicama različitih uglova, omogućava lako formiranje
preciznih ivica koje su otporne na mehanička oštećenja tako da pored mehaničke
zaštite imamo i znatno brži i lakši rad.
Dužina
Length
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Širina
Width
23x23 mm
23x23 mm
23x23 mm
Dimenzije staklene mreže
Dimensions fiberglass mesh
10+10 cm
10+15 cm
X + Y cm*
x+y* dimenzije po izboru kupaca
x+y* dimensions on customer choice
PVC BEAD WITH ADJUSTMENT ANGLE
Product description: PVC bead is made from a special type of PVC in the form of
tapes, but it is flexible and the angle is adjusted, as it needed.
Material: PVC
Application: with a blunt edge protector corner (eg. penthouse)
Advantages: adapts to the edges of different angles, enabling easy creation
of edges that are resistant to mechanical damage, so that in addition to the
mechanical protection we have a much faster and easier operation.
16
Pakovanje
Packing
100 m
100 m
100 m
PVC BEAD WITH ADJUSTMENT ANGLE
WITH FIBERGLASS MESH
Product description: PVC bead is made from a special type of PVC in the form
of tapes, but it is flexible and the angle is adjusted as needed. Trim is pre-taped
fiberglass mesh.
Material: PVC, fiberglass mesh
Application: protector of wall edge in outward angles from 30 to 180 degrees
Advantages: adapts to the edges of different angles, enabling easy creation
of edges that are resistant to mechanical damage in addition to the mechanical
protection we have a much faster and easier installation. PVC batten with
adjustment angle with fiberglass mesh netting Dimensions Length
17
POČETNI ALUMINIJUMSKI PROFILI
Opis proizvoda: Početni profili napravljeni od aluminijuma u obliku su U profila sa
perforiranom okapnicom
Materijal: Aluminijum
Primena: Početni profili za fasadne termoizolacione ploče
Prednosti: Pored znatno olakšanog i ubrzanog rada sprečava ulaženje vlage ispod
termoizolacionih ploča. Uz to štiti izolaciju od ulaska glodara i buba ispod fasade.
Širina / Width
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Pakovanje / Packing
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
IJUMSKI PRO
MIN
FI
LU
LI
A
THE INITIAL ALUMINIUM PROFILES
Product description: the initial profiles made of aluminum in the shape of U of the
profile with perforated drip
Material: aluminum
Application: initial profiles for insulating panels.
INIUM PROFIL
ES
UM
AL
18
Advantages: in addition to substantially facilitated and accelerated work prevents
moisture intrusion below insulating plate. In addition to protecting the insulation and
the entry of rodents and bugs beneath the facade.
19
DISTANCERI (KAJLE)
SPACERS FOR THE INITIAL ALUMINIUM PROFILES
Opis proizvoda: Plastični distanceri koji omogućavaju ispravljanje neravnina na
površinama
Product description: spacers enables correction of surfaces
Materijal: HDPE
Primena: Obezbeđuju ravnomerno naleganje početnih profila na neravnu površinu.
Prednosti: Ubrzavaju rad i smanjuju utrošak skupljih materijala (glet mase i sl.).
Širina / Width
3 mm
5 mm
8 mm
10 mm
20
Material: HDPE
Application: provide uniform initial profile fitting of the uneven surface.
Advantages: speed up and reduce consumption of expensive materials
(plasters, etc.).
Pakovanje (kom.) / Packing (pcs)
10
10
10
10
21
EKSERI ZA VALOVITE PLOČE
Opis proizvoda: Na naringovanom i pocinkovanom ekseru je nalivena plastična glava
Materijal: Ekser, HDPE
Primena: Služi za pričvršćivanje valovitih ploča.
Prednosti: Plastična glava sprečava prodor vode na spojevima. Boja plastične glave
je identična sa bojom valovitih ploča.
Dužina /
Length
70 mm
Ø
3 mm
Pakovanje (kom.) /
Packing (pcs)
100
NAILS FOR CORRUGATED BOARD
Product description: nail with plastic head
Material: nail, HDPE
Application: used for attaching corrugated panels.
Advantages: plastic head prevents water penetration at joints. Color plastic head
is identical with the color of corrugated board.
22
23
GDE SE NALAZIMO
ELEMENAT ZA SPAJANJE
POČETNIH PROFILA (SPOJNICE)
KOMPLET ZA POČETNE PROFILE
PEČURKA (KRUŽNI PODMETAČ)
Distancer + Spojnica + 6/40
Opis proizvoda: PVC spojnica
Materijal: PVC
Primena: Kod spajanja početnih profila, pogotovo
kod uglova.
Prednosti: Lakši,brži i kvalitetniji rad.
PACKAG FOR INITIAL
ALUMINIUM PROFILES
Opis proizvoda: Plastični kružni podmetač za
fiksiranje termoizolacionih ploča
Materijal: HDPE
Primena: Služi za mehaničko fiksiranje termoizolacionih
fasadnih ploča, pri čemu se koriste samonarezujući vijci
ili vijci za drvo. Koriste se za površine poput OSB ploča
iverice ili metalnih ploča.
Prednosti: Zbog svog oblika mogu se koristiti na
svim teško dostupnim mestima. U kombinaciji sa
odgovarajućim vijcima ostvaruje se sigurno usidrenje u
podlogu.
ELEMENTS CONNECTING THE
INITIAL ALUMINIUM PROFILES
(COUPLING)
Product description: PVC coupling
Material: PVC
Application: connecting the initialaluminium profiles,
especially at the corners
Advantages: speed, quality and simplicity work
Dužina /
Length
30 mm*
* dimenzije po izboru kupaca
* dimensions on customer choice
24
Pakovanje /
Packing
100 m
Spacers + Connecting elements + 6/40
Kompanija „NIP SPASIĆ“ je veoma dobro pozicionirana, što bitno olakšava
komunikaciju sa klijentima. Naime, preduzeće je locirano u Srbiji, uz panevropski
drumski (2.300 km dužine) i železnički (2.525 km) Koridor 10 koji se prostire
od Austrije do Grčke. U industrijskoj zoni grada Ćuprija, na 133 km južno od
Beograda.
WHERE WE ARE
The Company “NIP SPASIC” is very well positioned, which makes easier
communication on international level with clients. Moreover, the company is
located in the European Road (2,300 km in length) and railway (2,525 km) Corridor
10, which extends from Austria to Greece. Ćuprija is situated 133 km east from
Belgrade.
CIRCULAR PAD
Product description: a circular plastic pad for fixing
insulating boards.
Material: HDPE
Application: used for mechanical fixing insulating
board. It is used for areas such as PLC OSB, plywood
or metal panels.
Advantages: Because of its shape it can be used
wherever is hard to reach. In combination with the
appropriate screws securely anchoring is realized in the
background.
Dimenzija /
Pakovanje (kom.) /
58 mm
100 m
Dimensions
Packing (pcs)
25
REFERENCE
REFERENCE
Kompanija „NIP SPASIĆ“ spada u grupu vodećih dobavljača multinacionalne
kompanije „Masterplast Group International“ iz Mađarske. Takođe se nalazi
na referentnoj listi multinacionalne kompanije „Lorenčić“ iz Austrije i jedan je od
glavnih dobavljača preduzeća RTM iz Banja Luke koja posluje u svim zemljama
bivše Jugoslavije.
The company “NIP SPASIC” is the leading supplier of multinational company
“Masterplast Group International” from Hungary. The Company is also client
of multinational company “Lorencic” Austria, and is one of the major suppliers of
the “RTM” company from Banja Luka, which operates in all countries of Former
Yugoslavia.
U Republici Srbiji „NIP SPASIĆ“ sarađuje sa svim najvećim sistemima stovarišta
građevinskog materijala, kao i sa svim velikim distributerima građevinskih
materijala za završnu obradu: Termodom, Vanas, Zlatići, Ča-Term, Izodekor, Print
komerc, Mušović, Jonimpex....
In the republic of Serbia “NIP SPASIC” work with all major stocks and building
material systems, as well as with all major distributors of buildings materials for
finishing: “Termodom”, “Vanas”, “Zlatići”, “Ča-Term”, “Izodekor”, “Print komerc”,
“Mušović”, “Jonimpex” etc.
Objekti specijalne namene sa visokim termoizolacionim zahtevima u ski-centru Kopaonik (vile Jaram) - Srbija, na 1800m nadmorske visine.
Special purpose facilities with high thermal demands in Kopaonik ski resort (villa Jaram) - Serbia, at 1800m above sea level.
26
27
NIP Spasić d.o.o. – Sedište
Kralja Petra I oslobodioca br.68
35230 Ćuprija - Srbija
tel. +381 35 477465
fax +381 35 474176
email: [email protected]
NIP Spasić d.o.o. – Head Office
Kralja Petra I oslobodioca br.68
35230 Ćuprija - Serbia
tel. +381 35 477465
fax +381 35 474176
email: [email protected]
NIP Spasić d.o.o. - Proizvodnja
Rasputnica bb
35230 Ćuprija - Srbija
NIP Spasić d.o.o. - Production
Rasputnica bb
35230 Ćuprija - Serbia
www.nipspasic.rs
u saradnji sa
Download

PDF katalog - kliknite ovde