Katalog sistema za zastakljivanje
2
MODULIT 338LP
MODULIT 500LP
MODULIT 500LL
MODULIT 520HC
•Lako i jednostavno
•Svetlosna propustljivost
•Solarni faktor
MODULIT 338LP
•Otpornost na UV zračenje i na grad
•Visoka mehanička otpornost
•Toplotna izolacija
MODULIT 338LP
STRANA SA UV ZAŠTITOM
40
PROFIL
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
338
368
2
MODULIT 338LP je
sistem od polikarbonata
za gradnju prozirnih
zidova, koji se koriste
kod vertikalnog
zastakljivanja u industriji
i grañevinarstvu. Sistem
se sastoji od ekstrudiranih
ploča od višeslojnog
polikarbonata sa
dijagonalnom strukturom
od 6 zidova, debljine 40
mm, širine modula 338
mm, sa UV zaštitom koja
je dobijena postupkom
koekstrudiranja spoljne
strane. Montiranje
sistema se vrši spajanjem
ploča koje poseduju
“muško/ženske“
profile čime se postiže
savršeno uklapanje;
fiksiranje konstrukcije
se kompletira
završnim profilima
od anodizovanog
aluminijuma.
Jednostavan i
ekonomičan za
postavljanje, MODULIT
338LP omogućuje
odličnu svetlosnu
popustljivost, visoku
mehaničku otpornost i
toplotnu izolaciju.
Širina modula
338 mm
Dužina
po meri
Boje
Vrednost G
Kristal (8005)
68%
61%
Opal (8121)
47%
44%
UV zaštita
koekstrudirana sa spoljne strane
(na zahtev, obostrano)
Garancija
Deset godina otpornosti na grad, žućenje i
gubitak svetlosne propustljivosti
Upotrebna temperatura
-30°C / +120°C
Koeficijent
toplotne dilatacije
0.065 mm/m°C (6,5x10 -51/k)
Sertifikat vatrootpornosti
EUROCLASSE B s1 d0
Tabela opterećenja kod 3 ili više nosača
Pritisak
Potisak
Pritisak
Potisak
2500
2250
2250
2000
2000
1750
1500
1250
1000
750
1750
1500
1250
1000
750
500
600
1,3 W/m 2 K
LT
Opterećenje (N/m 2)
Opterećenje (N/m 2)
40 mm
Toplotna provodljivost
Tabela opterećenja kod 2 nosača
2500
Debljina
500
1000
1400
1800
2200
d = razmak izmeñu nosača (mm)
2600
3000
600
1000
1400
1800
2200
2600
3000
d = razmak izmeñu nosača (mm)
Grafički prikaz se odnosi na vrednosti opterećenja kod loma sistema koji predstavlja faktor manjeg značaja u odnosu na urušavanje sistema, sleganje nosećih
aluminijumskih profila i ispadanje ploča iz ležišta. Zadatak projektanta je provera stvarnog opterećenja koje deluje na sistem, kao i primena koeficijenata
uvećanja i sigurnosti, u zavisnosti od klimatskih uslova na licu mesta, kao i od opštih i specifičnih uslova objekta u koji se ugrañuju polikarbonatne ploče. Za ovu
procenu potrebno je konsultovati posebne važeće propise za svaku zemlju pojedinačno.
Za detaljna tehnička uputstva i dalje informacije pogledati Tehničko uputstvo ili se obratiti predstavništvu Politec-a.
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
Izrada prozirnih zidova pomoću sistema MODULIT
338LP koji se sastoji od:
• Ploča od višeslojnog polikarbonata sa UV zaštitom
koja se postiže koekstrudiranjem spoljne strane,
dijagonalne strukture od 6 zidova, debljine 40 mm,
potvrñene toplotne provodljivosti od 1,3 W/m²K,
kristalne boje (ostale boje na upit); zatvaranje
krajeva ploča se vrši uz pomoć aluminijumske
samolepljive trake; dimenzije: širina modula 338
mm, dužina po meri; garancija 10 godina;
• Završnih profila od anodizovanog aluminijuma
srebrne boje, minimum 15 mikrona (ili neobojenog,
na zahtev) ili, kao alternativa, završnih profila od
anodizovanog aluminijuma sa termo-prekidom,
srebrne boje, minimum 15 mikrona (ili neobojenog
na zahtev);
• Spoljnih dihtunga od EPDM gume;
• Aluminijumskog hvatača/učvršćivača za fiksiranje
ploča (na zahtev).
MODULIT 338LP
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
SPECIFIKACIJE
3
MODULIT 338LP
Montaža prema spolja
sa okapnicom
(hladni profili)
Montaža prema spolja
sa okapnicom
(hladni profili)
H L
Montaža sa spoljne strane
bez okapnice
(hladni profili)
L
H L
H = L - 35 mm
H = L - 35 mm
L = osvetljena površina otvora
H = visina ploča
H = L + 108 mm
FASADNI SISTEM
40
40
9
90
Presek spoja ploča / hvataljka / ploča
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
Presek spoja ploča / ploča
4
Prikaz donjeg profila sa
okapnicom
Prikaz fiksiranja ploča pomoću
hvataljke/učvršćivača
Prikaz gornjeg profila
H
„Hladni“ profili
56
42.6
9
MODULIT 338LP
30
83
63
60
4.4
56
šifra M987
Gornji/bočni profil
od anodizovanog
aluminijuma
4.4
42.6
šifra M989
Obični donji profil
od anodizovanog
aluminijuma
9
54
42.6
33
88.4
60
9
46.3
30
167
170
4.4
106
šifra M9S4 + M9S6
Gornji„visoki“ profil
od anodizovanog
aluminijuma
5.4
42
šifra M988
Donji profil sa okapnicom
od anodizovanog
aluminijuma
8.6
90
šifra M926
šifra M9S5
šifra M913
6
šifra M998
6
60
6
Elementi sistema 338LP
6
Zaptivke od EPDM gume
Za„hladne“ profile i za
profile sa termo-prekidom
90
Hvatač od aluminijuma
Profili sa termo-prekidom
57
57
115
96
44.1
115
81
šifra M9D2
Gornji profil od
anodizovanog aluminijuma
šifra M9D3 + M9D4
Bočni profil od
anodizovanog aluminijuma
44.7
44.7
61
80.2
115
115
44.7
šifra M9D1
Obični donji profil
od anodizovanog aluminijuma
52.3
šifra M9D1 + M9D5
Donji profil sa okapnicom
od anodizovanog
aluminijuma
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
šifra MXB1
Samolepljiva aluminijumska traka
20
šifra M9V9
52.3
124.9
5
MODULIT 500LP
• Lako i jednostavno postavljanje
• Svetlosna propustljivost
• Solarni faktor
• Otpornost na UV zračenje i na grad
• Visoka mehanička otpornost
• Toplotna izolacija
MODULIT 500LP
STRANA SA UV ZAŠTITOM
40
PROFIL
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
500
530
6
MODULIT 500LP je
sistem od polikarbonata
za izradu prozirnih
zidova koji se koriste
kod vertikalnog
zastakljivanja u industriji
i grañevinarstvu. Sistem
se sastoji od ekstrudiranih
ploča od višeslojnog
polikarbonata sa dijagonalnom strukturom od 6
zidova, debljine 40mm,
širine modula 500mm,
sa UV zaštitom koja je
dobijena postupkom
koekstrudiranja spoljne
strane.
Montiranje sistema se
vrši spajanjem ploča koje
poseduju“muško/ženske“
profile čime se postiže
savršeno uklapanje;
fiksiranje konstrukcije
se kompletira
završnim profilima
od anodizovanog
aluminijuma.
Jednostavan i
ekonomičan za
postavljanje, MODULIT
500LP omogućuje
odličnu svetlosnu
popustljivost, visoku
mehaničku otpornost i
toplotnu izolaciju.
Izrada prozirnih zidova pomoću sistema MODULIT
500LP koji se sastoji od:
• Ploča od višeslojnog polikarbonata sa UV zaštitom koja
se postiže koekstrudiranjem spoljne strane, dijagonalne
strukture od 6 zidova, debljine 40 mm, potvrñene
toplotne provodljivosti od 1,3 W/m²K, kristalne boje
(ostale boje na upit); zatvaranje krajeva ploča se vrši uz
pomoć aluminijumske samolepljive trake; dimenzije:
širina modula 500 mm, dužina po meri; garancija 10
godina;
• Završnih profila od anodizovanog aluminijuma srebrne
boje, minimum 15 mikrona (ili neobojenog, na zahtev)
ili, kao alternativa, završnih profila od anodizovanog
aluminijuma sa termo-prekidom, srebrne boje,
minimum 15 mikrona (ili neobojenog na zahtev);
• Spoljnih dihtunga od EPDM gume;
• Aluminijumskog hvatača/učvršćivača za fiksiranje ploča
(na zahtev).
Debljina
40 mm
Širina modula
500 mm
Dužina
po meri
Toplotna provodljivost
1,3 W/m 2 K
Boje
LT
Vrednost G
Kristal (8005)
68%
61%
Opal (8121)
47%
44%
UV zaštita
Koekstrudirana sa spoljne strane
(na zahtev, obostrano)
Garancija
Deset godina otpornosti na grad, požutelost
i gubitak svetlosne propustljivosti
Upotrebna temperatura
-30°C / +120°C
Koeficijent
toplotne dilatacije
0.065 mm/m°C (6,5x10 -51/k)
Sertifikat vatrootpornosti
Pritisak
Potisak
2250
2250
2000
2000
1750
1500
1250
1000
750
1750
1500
1250
1000
750
500
600
Pritisak
Potisak
2500
Opterećenje (N/m 2)
Opterećenje (N/m 2)
2500
EUROCLASSE B s1 d0
Tabela opterećenja kod 3 ili više nosača
Tabela opterećenja kod 2 nosača
500
1000
1400
1800
2200
d = razmak izmeñu nosača (mm)
2600
3000
600
1000
MODULIT 500LP
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
1400
1800
2200
2600
3000
d = razmak izmeñu nosača (mm)
Grafički prikaz se odnosi na vrednosti opterećenja kod loma sistema koji predstavlja faktor manjeg značaja u odnosu na urušavanje sistema, sleganje nosećih
aluminijumskih profila i ispadanje ploča iz ležišta. Zadatak projektanta je provera stvarnog opterećenja koje deluje na sistem, kao i primena koeficijenata
uvećanja i sigurnosti, u zavisnosti od klimatskih uslova na licu mesta, kao i od opštih i specifičnih uslova objekta u koji se ugrañuju polikarbonatne ploče. Za ovu
procenu potrebno je konsultovati posebne važeće propise za svaku zemlju pojedinačno.
Za detaljna tehnička uputstva i dalje informacije pogledati Tehničko uputstvo ili se obratiti predstavništvu Politec-a.
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
SPECIFIKACIJE
7
MODULIT 500LP
Montaža sa spoljne strane
bez okapnice
(profili TT)
Montaža prema spolja
bez okapnice
(profili TT)
Montaža prema spolja
sa okapnicom
(profili TT)
H L
H = L - 95 mm
L = osvetljena površina otvora
L
H L
H = L - 95 mm
H = L + 135 mm
H = visina ploča
FASADNI SISTEM
40
40
9
90
Presek spoja ploča / hvatač / ploča
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
Presek spoja ploča / ploča
8
Prikaz gornjeg profila sa
termo-prekidom
Prikaz donjeg fiksiranja sa okapnicom
od aluminijuma sa termo-prekidom
Prikaz bočnog profila sa
termo-prekidom
H
„Hladni“profili
56
42.6
9
MODULIT 500LP
30
83
63
60
4.4
56
šifra M987
Gornji/bočni profil od
anodizovanog aluminijuma
4.4
42.6
šifra M989
Obični donji profil od
anodizovanog aluminijuma
9
54
42.6
33
88.4
60
9
46.3
30
167
170
4.4
106
šifra M988
Donji profil sa okapnicom od
anodizovanog aluminijuma
42
šifra M9S4 + M9S6
Gornji„visoki“ profil od
anodizovanog aluminijuma
5.4
8.6
90
šifra M926
šifra M9S5
šifra M913
6
šifra M998
6
60
6
Elementi sistema 500LP
6
90
Hvatač od aluminijuma
Profili sa termo-prekidom
115
šifra M9D2
Gornji profil od
anodizovanog aluminijuma
115
96
57
44.1
57
81
šifra M9D3 + M9D4
Bočni profil od
anodizovanog aluminijuma
44.7
44.7
61
80.2
115
115
44.7
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
Dihtunzi od EPDM gume
Za„hladne“ profile i za
profile sa termo-prekidom
šifra MXB1
Samolepljiva aluminijumska traka
20
šifra M9V9
šifra M9D1
Obični donji profil od
anodizovanog aluminijuma
52.3
šifra M9D1 + M9D5
Donji profil sa okapnicom od
anodizovanog aluminijuma
52.3
124.9
9
MODULIT 500LL
• Lako i jednostavno postavljanje
• Svetlosna propustljivost
• Solarni faktor
• Otpornost na UV zračenje i na grad
• Visoka mehanička otpornost
• Toplotna izolacija
MODULIT 500LL
STRANA SA UV ZAŠTITOM
40
PROFIL
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
500
528
10
MODULIT 500LL je
sistem od polikarbonata
za izradu prozirnih
zidova koji se koriste
kod vertikalnog
zastakljivanja u industriji
i grañevinarstvu. Sistem
se sastoji od ekstrudiranih
ploča od višeslojnog
polikarbonata sa
strukturom od 4 zida,
debljine 40 mm, širine
modula 500 mm, sa
UV zaštitom koja je
dobijena postupkom
koekstrudiranja spoljne
strane.
Montiranje sistema se
vrši spajanjem ploča koje
poseduju“muško/ženske“
profile čime se postiže
savršeno uklapanje;
fiksiranje konstrukcije
se kompletira
završnim profilima
od anodizovanog
aluminijuma.
Jednostavan i
ekonomičan za
postavljanje, MODULIT
500LL omogućuje
odličnu svetlosnu
popustljivost, visoku
mehaničku otpornost i
toplotnu izolaciju.
Debljina
40 mm
Širina modula
500 mm
Dužina
po meri
Toplotna provodljivost
Boje
1,5 W/m 2 K
LT
Vrednost G
Kristal (8005)
74%
_
Opal (8121)
51%
_
UV zaštita
Koekstrudirana sa spoljne strane
(na zahtev, obostrano)
Garancija
Deset godina otpornosti na grad, požutelost
i gubitak svetlosne propustljivosti
Upotrebna temperatura
-30°C / +120°C
Koeficijent
toplotne dilatacije
0.065 mm/m°C (6,5x10 -51/k)
Sertifikat vatrootpornosti
Tabela opterećenja kod 3 ili više nosača
Tabela opterećenja kod 2 nosača
Pritisak
Potisak
2250
2250
2000
2000
1750
1500
1250
1000
750
1750
1500
1250
1000
750
500
600
Pritisak
Potisak
2500
Opterećenje (N/m 2)
Opterećenje (N/m 2)
2500
EUROCLASSE B s1 d0
500
1000
1400
1800
2200
d = razmak izmeñu nosača (mm)
2600
3000
600
1000
1400
1800
2200
2600
3000
d = razmak izmeñu nosača (mm)
Grafički prikaz se odnosi na vrednosti opterećenja kod loma sistema koji predstavlja faktor manjeg značaja u odnosu na urušavanje sistema, sleganje nosećih
aluminijumskih profila i ispadanje ploča iz ležišta. Zadatak projektanta je provera stvarnog opterećenja koje deluje na sistem, kao i primena koeficijenata
uvećanja i sigurnosti, u zavisnosti od klimatskih uslova na licu mesta, kao i od opštih i specifičnih uslova objekta u koji se ugrañuju polikarbonatne ploče. Za ovu
procenu potrebno je konsultovati posebne važeće propise za svaku zemlju pojedinačno.
Za detaljna tehnička uputstva i dalje informacije pogledati Tehničko uputstvo ili se obratiti predstavništvu Politec-a.
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
Izrada prozirnih zidova pomoću sistema MODULIT
500LL koji se sastoji od:
• Ploča od višeslojnog polikarbonata sa UV zaštitom koja
se postiže koekstrudiranjem spoljne strane, strukture
od 4 zida, debljine 40 mm, potvrñene toplotne
provodljivosti od 1,5 W/m²K, kristalne boje (ostale boje
na upit); zatvaranje krajeva ploča se vrši uz pomoć
aluminijumske samolepljive trake; dimenzije: širina
modula 500 mm, dužina po meri; garancija 10 godina;
• Završnih profila od anodizovanog aluminijuma srebrne
boje, minimum 15 mikrona (ili neobojenog, na zahtev)
ili, kao alternativa, završnih profila od anodizovanog
aluminijuma sa termo-prekidom, srebrne boje,
minimum 15 mikrona (ili neobojenog na zahtev);
• Spoljnih dihtunga od EPDM gume;
• Aluminijumskog hvatača/učvršćivača za fiksiranje ploča
(na zahtev).
MODULIT 500LL
TEHNIČKEKARAKTERISTIKE
SPECIFIKACIJE
11
Montaža sa spoljne strane
bez okapnice
(hladni profili)
Montaža prema spolja
bez okapnice
(hladni profili)
MODULIT 500LL
Montaža prema spolja
sa okapnicom
(hladni profili)
H L
H = L - 35 mm
L = osvetljena površina otvora
L
H L
H = L - 35 mm
H = L + 108 mm
H = visina ploča
FASADNI SISTEM
40
40
9
90
Presek spoja ploča / hvatač / ploča
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
Presek spoja ploča / ploča
Prikaz gornjeg profila
12
Prikaz spajanja ploča
Prikaz bočnog fiksiranja
H
„Hladni“profili
56
42.6
9
MODULIT 500LL
30
83
63
60
4.4
56
šifra M987
Gornji/bočni profil
od anodizovanog
aluminijuma
4.4
42.6
šifra M989
Obični donji profil
od anodizovanog
aluminijuma
9
54
60
33
88.4
170
46.3
30
167
9
42.6
4.4
106
šifra M9S4 + M9S6
Gornji„visoki“ profil od
anodizovanog aluminijuma
5.4
42
šifra M988
Donji profil sa okapnicom
od anodizovanog
aluminijuma
8.6
90
šifra M926
šifra M9S5
šifra M913
6
šifra M998
6
60
6
Elementi sistema 500LL
20
6
šifra M9V9
Zaptivke od EPDM gume
Za„hladne“ profile i za
profile sa termo-prekidom
90
Hvatač od aluminijuma
Profili sa termo-prekidom
57
šifra M9D2
Gornji profil od
anodizovanog aluminijuma
115
96
57
44.1
115
81
šifra M9D3 + M9D4
Bočni profil od
anodizovanog aluminijuma
44.7
44.7
61
80.2
115
115
44.7
šifra M9D1
Obični donji profil od
anodizovanog aluminijuma
52.3
šifra M9D1 + M9D5
Donji profil sa okapnicom od
anodizovanog aluminijuma
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
šifra MXB1
Samolepljiva aluminijumska traka
52.3
124.9
13
MODULIT 520HC
• Lako i jednostavno postavljanje
• Svetlosna propustljivost
• Solarni faktor
• Otpornost na UV zračenje i na grad
• Visoka mehanička otpornost
• Toplotna izolacija
MODULIT 520HC
STRANA SA UV ZAŠTITOM
20
PROFIL
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
500
14
MODULIT 520HC je
sistem od polikarbonata
za izradu prozirnih
zidova koji se koriste
kod vertikalnog
zastakljivanja u industriji
i grañevinarstvu. Sistem
se sastoji od ekstrudiranih
ploča od višeslojnog
polikarbonata strukturom
od 4 zida, debljine 20mm,
širine modula 500mm,
sa UV zaštitom koja
je dobijena postupkom
koekstrudiranja spoljne
strane.
Montiranje sistema se
vrši spajanjem ploča koje
poseduju“muško/ženske“
profile čime se postiže
savršeno uklapanje;
fiksiranje konstrukcije
se kompletira
završnim profilima
od anodizovanog
aluminijuma.
Jednostavan i
ekonomičan za
postavljanje, MODULIT
520HC omogućuje
odličnu svetlosnu
popustljivost, visoku
mehaničku otpornost i
toplotnu izolaciju.
Debljina
20 mm
Širina modula
500 mm
Dužina
po meri
Toplotna provodljivost
Boje
2,0 W/m 2 K
LT
Vrednost G
Kristal (8005)
52%
64%
Opal (8121)
31%
49%
UV zaštita
Koekstrudirana sa spoljne strane
(na zahtev, obostrano)
Garancija
Deset godina otpornosti na grad, požutelost
i gubitak svetlosne propustljivosti
Upotrebna temperatura
Koeficijent
toplotne dilatacije
-30°C / +120°C
0.065 mm/m°C (6,5x10 -51/k)
Sertifikat vatrootpornosti
Tabela opterećenja kod 3 ili više nosača
Tabela opterećenja kod 2 nosača
Pritisak
Potisak
2250
2250
2000
2000
1750
1500
1250
1000
750
1750
1500
1250
1000
750
500
600
Pritisak
Potisak
2500
Opterećenje (N/m 2)
Opterećenje (N/m 2)
2500
obratiti se Politec-u
500
800
1000
1200
1400
1600
d = razmak izmeñu nosača (mm)
1800
2000
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
d = razmak izmeñu nosača (mm)
Grafički prikaz se odnosi na vrednosti opterećenja kod loma sistema koji predstavlja faktor manjeg značaja u odnosu na urušavanje sistema, sleganje nosećih
aluminijumskih profila i ispadanje ploča iz ležišta. Zadatak projektanta je provera stvarnog opterećenja koje deluje na sistem, kao i primena koeficijenata
uvećanja i sigurnosti, u zavisnosti od klimatskih uslova na licu mesta, kao i od opštih i specifičnih uslova objekta u koji se ugrañuju polikarbonatne ploče. Za ovu
procenu potrebno je konsultovati posebne važeće propise za svaku zemlju pojedinačno.
Za detaljna tehnička uputstva i dalje informacije pogledati Tehničko uputstvo ili se obratiti predstavništvu Politec-a.
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
Izrada prozirnih zidova pomoću sistema MODULIT
520HC koji se sastoji od:
• Ploča od višeslojnog polikarbonata sa UV zaštitom
koja se postiže koekstrudiranjem spoljne strane,
saćaste strukture od 4 zida, debljine 20 mm, potvrñene
toplotne provodljivosti od 2,0 W/m²K, kristalne boje
(ostale boje na upit); zatvaranje krajeva ploča se vrši uz
pomoć aluminijumske lepljive trake; dimenzije: širina
modula 500 mm, dužina po meri; garancija 10 godina;
• Završnih profila od anodizovanog aluminijuma srebrne
boje, minimum 15 mikrona (ili neobojenog, na zahtev)
• Spoljnih dihtunga od EPDM gume;
• Aluminijumskog hvatača/učvršćivača za fiksiranje ploča
(na zahtev).
MODULIT 520HC
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
SPECIFIKACIJE
15
Montaža prema spolja
bez okapnice
MODULIT 520HC
Montaža prema spolja
sa okapnicom
H L
H L
H = L - 40 mm
H = L - 40 mm
L = osvetljena površina otvora
H = visina ploča
20
20
SISTEMADIFISSAGGIO
Presek spoja ploča / hvatač / ploča
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
Presek spoja ploča / ploča
Prikaz gornjeg profila
16
Prikaz donjeg fiksiranja sa okapnicom
Prikaz fiksiranja ploča pomoću
hvatača
„Hladni“profili
50
šifra M9V1
Gornji/bočni profil od
anodizovanog aluminijuma
šifra M9V2
Obični donji profil od
anodizovanog aluminijuma
50
22.4
32.6
54
22.4
50
36
šifra M9V3
Gornji profil sa okapnicom od
anodizovanog aluminijuma
MODULIT 520HC
70
34
50
22.4
100
69
5
5
60
5
5
Elementi sistema 520HC
šifra M9V8
50
69
Hvatač od aluminijuma
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
šifra MXA3
Samolepljiva aluminijumska traka
šifra M998
Dihtunzi od EPDM gume Za„hladne“
profile i za profile sa termo-prekidom
17
• Laka i ekonomična
montaža
• Toplotna izolacija
• Ručno ili električno
otvaranje
PROZORI
• Aluminijumske šarke
• Dihtunzi za
zaptivanje od EPDM
gume
• Visoka mehanička
otpornost
PROZORI
Šifra M998
Šifra M9S5
Šifra M913
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
Zaptivke od EPDM gume
Za„hladne“ profile i za
profile sa termo-prekidom
18
Na svim MODULIT
sistemima mogu da
se ugrade prozori radi
potpunog provetravanja
objekta. Prozorski sistemi
sastoje se od donjih ili
gornjih aluminijumskih
profila sa dihtunzima
od EPDM gume koji
omogućavaju potpuno
zaptivanje i gornjih
šarki od anodizovanog
aluminijuma. Otvaranje
se može vršiti ručno ili
pomoću električnog
upravljača.
Šifra M925
Šifra M97A
Šifra M912
Šarka za
"hladne" profile
Šarka za profile
sa termo-prekidom
Šifra M974
Spoj za profile
M9V4, M9D6 i M9D7
Spoj za profile
M986
STANDARDNA ŠIRINA POZORA -SPOLjNI FIKSNI OKVIR (L)
Broj ploča
„Hladni“
profili
Profili sa
termoprekidom
Modulit
1
2
3
4
5
520HC
680 mm
1180 mm
1670 mm
2170 mm
2670 mm
338LP
570 mm
910 mm
1245 mm
1585 mm
1920 mm
500LP
500LL
730 mm
1230 mm
1730 mm
2230 mm
2730 mm
338LP
624 mm
962 mm
1300 mm
1638 mm
1976 mm
500LP
500LL
786 mm
1286 mm
1786 mm
2286 mm
2786 mm
Opšivka
(obaveza klijenta)
Ekspandirani
dihtung
(nije u ponudi)
Silikon
Šarka od anodizovanog
aluminijuma
Gornji profil
Šarka
Samolepljiva
aluminijumska
traka
40
Profil
prozorskog krila
Samolepljiva
aluminijumska
traka
Dihtung od 3 mm
EPDM gume
40
Aluminijumski
profil za
prozorsko krilo
Dihtung za
prozorsko krilo
od EPDM gume
MODULIT 338LP
MODULIT 500LP
MODULIT 500LL
Samolepljiva
aluminijumska
traka
Pokretač
(isporučuje se na zahtev)
Donji
aluminijumski
profil
PROZORI
MODULIT 338LP
MODULIT 500LP
MODULIT 500LL
Profil
fiksnog okvira
Dihtung od
EPDM gume
Gornji
profil od
aluminijuma
Pokretač
(isporučuje se
na zahtev)
Donji aluminijumski
profil
Ekspandirani dihtung
(nije u ponudi)
Otvor za drenažu
baveza klijenta)
Silikon
Otvor za drenažu
(obaveza klijenta)
Element za
fiksiranje
(nije u ponudi)
Aluminijumski
profil okapnice
Vertikalni presek kose natkrivke sa
„hladnim“ profilima debljine 40 mm
Vertikalni presek sa profilima sa
termo-prekidom debljine 40 mm
47.3
75
Šifra M9D6
Profili za otvarajući okvir
sa termo prekidom
anodizirani aluminijum
za panele 40 mm
Šifra M9D7
Profil za okvir otvarajući
ili fiksni sa termo prekidom
anodizirani aluminijum
za panele 40 mm
22.4
Šifra M9V4
Profil za okvir
fiksni / otvarajući
anodizirani aluminijum
za panele 40 mm
MODULIT 500LP
MODULIT 338LP
MODULIT 500LL
SPOLJNA STRANA
Prozorsko krilo (L - 105 mm)
Fiksni okvir (L)
MODULIT 500LP
MODULIT 338LP
MODULIT 500LL
SPOLJNA STRANA
Prozorsko krilo (L - 105 mm)
Fiksni okvir (L)
MODULIT 520HC
SPOLJNA STRANA
Sistemi od polikarbonata za zastakljivanje
92
56.9
50
82.5
65
60.6
Šifra M986
Profil za okvir
fiksni / otvarajući
anodizirani aluminijum
za panele 40 mm
54.8
42.6
44.5
85.6
113
Prozorsko krilo (L - 80 mm)
Fiksni okvir (L)
19
Svi podaci koji su sadržani u ovoj dokumen
taciji mogu biti izmenjeni od strane POLITEC
Polimeri Tecnici Spa bez prethodne najave.
Ovi podaci su dobijeni na osnovu naših
saznanja ali se ne smatraju obavezujućim i
ničim ne sprečavaju klijente da sami izvrše
kontrolu proizvoda kako bi utvrdili koliko
proizvod odgovara postavljenim zahtevima.
Proizvodi koji imaju manju težinu od ovde
prikazane standardne težine ne podležu ga
-
Generalni uvoznik i
distributer za Srbiju, Crnu
Goru, Makedoniju Bosnu i
Hercegovinu i Republiku Srpsku
Politec Polimeri Tecnici SA
Via Lisce 5 (Z.I. 3)
6855 Stabio - SVIZZERA
Polymers Group d.o.o.
telefono:
+41 (0)91 641 61 70
Antifašističke borbe 14 / V
Novi Beograd
tel:
+381 11 311 93 36
+381 11 311 73 18
www.polymers.rs
[email protected]
fax:
+41 (0)91 641 71 49
e-mail:
[email protected]
internet:
www.politecsa.com
Politec Catalogo Pareti -DC61-0001- gennaio 2011
ranciji.
Download

FASADNI SISTEMI POLITEC Modulit višeslojni