d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i zastupanje
Mihajla Pupina 19, 21400 Bačka Palanka, SRBIJA
EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER :
OFICIJELNI DILER:
CENOVNIK
2014
Ewww.colop.com
- KOMPLETAN PROIZVODNI ASORTIMAN
- REKLAMNI MATERIJAL
- OSTALA ROBA
- POLIMER MAŠINE, TEČNI POLIMER, IMAGEPAC
- KLEŠTA ZA SUVI ŽIG I PRATEĆI MATERIJAL
E www.reiner.de E
E www.heri.de E
E www.noris-color.de E
NARUČIVANJE ROBE NA :
- Tel. / fax:021 / 60 46 667 : od 7:00 do 15:00
- On line - web shop, na adresi :www.dvamk.com ili na e-mail
[email protected] , [email protected]
Poštanski kod : 392462
Tel./fax.: ++381 (0) 21 60 4 6 667 , Mob.: 063/ 51 62 39
Internet : www.dvamk.com
E - mail : [email protected] ; [email protected]
.
Dinarski: 340 - 35352 - 89 ERSTE banka
Mati č ni broj: 08697922 Šifra del. 110303 PDV.: 121045060 PIB. : 100497017
PROIZVODI ZA KOJE SE ODOBRAVA RABAT 10%:
AVANSNA UPLATA, REDOVNO PLAĆANJE, ITD.
Red.
CENA
CENA SA
br.
NAZIV PROIZVODA
PROIZVODA
10% RABATA
1
Printer 20
2,64
2,38
2
Printer 30
3,25
2,93
3
Printer 40
3,68
3,32
4
Printer R 40
6,32
5,71
5
Printer Q 43
6,11
5,52
Red.
br.
NAZIV PROIZVODA
CENA
PROIZVODA
PRINTER LINIJA
STANDARDNI PRINTER
6
7
8
9
Printer 05
Printer 10
Printer 50
Printer 60
2,65
2,38
4,01
4,74
PRAVOUGAONI / DUGULJASTI / TROUGLASTI PRINTER
10
11
12
13
14
15
16
Printer 52
Printer 53
Printer 35
Printer 38
Printer 54
Printer 55
Printer S 200
5,80
6,43
6,81
6,81
6,73
6,84
7,96
17
18
19
20
Printer 15
Printer 25
Printer 45
Printer T 45
4,86
6,12
6,85
8,12
OKRUGLI / OVALNI / ĈETVRTASTI PRINTER
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Printer R 12 / Q12
Printer R 17 / Q17
Printer R 24 / Q24
Printer R 30 / Q30
Printer Q20
Printer R 45
Printer R 50
Printer Oval 44
Printer Oval 55
Plastična kutija za ( Printer R30 ili Printer R40 )
Plastični poklopac za novi Printer 10, 20, 30, 40
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Printer 52 Dater
Printer 53 Dater
Printer 35 Dater
Printer 38 Dater
Printer 54 Dater
Printer 55 Dater
Printer 60 Dater
Printer 60 Dater H
Printer 60 Dater - dupli datum
Printer S 260
Printer T 45 Dater
Printer R 24 Dater / Q 24 Dater
Printer R 30 Dater / Q 30 Dater
Printer Q 43 Dater
Printer R40 Dater
Printer R 40 12H / 24H
Printer R 45 Dater
Printer R 50 Dater
Printer Oval 55 Dater
3,88
4,04
5,27
4,04
3,54
8,84
10,80
6,50
7,11
0,70
0,50
PRINTER - DATUMAR
9,28
10,54
10,80
10,80
10,84
11,62
15,30
15,32
16,22
8,62
11,90
9,29
9,55
10,68
10,81
16,55
14,00
15,12
12,65
ZA PROIZVODE OD REDNOG
BROJA 32 DO 41
ODOBRAVAMO RABAT
ZA KOLIĈINE
VEĆE OD 10 KOMADA
Usled prekoraĉenja roka plaćanja i znaĉajnije promene kursa eura zadržavamo pravo fakturisanja razlike u ceni
CENE SU BEZ PDV-a
DOO "2-M.K." CENOVNIK 2014.
Strana 1
Red.
br.
NAZIV PROIZVODA
CENA
PROIZVODA
MINI LINIJA
51
52
53
54
S 110 Mini - Print
S 120 / P Mini - Dater
S 160 Mini - Dater
S 160 / DD Mini - Dupli datum
4,43
5,47
4,87
7,47
POCKET STAMP LINIJA
55
56
57
58
59
60
61
Pocket Stamp 20
Pocket Stamp 30
Pocket Stamp Oval 30
Pocket Stamp Q 25
Pocket Stamp R 25
Pocket Stamp R 30
Pocket Stamp R 40
3,27
3,79
4,49
4,37
4,37
4,89
6,96
62
63
Mini - Pocket
Pocket Stamp + Key Ring
2,94
3,31
STAMP MOUSE LINIJA
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Stamp Mouse 20
Stamp Mouse 20 "hrom"
Stamp Mouse 30
Stamp Mouse 30 "hrom"
Stamp Mouse R 30
Stamp Mouse R 30 "hrom"
Stamp Mouse R 40
Stamp Mouse R 40 "hrom"
Plastični klip za Stamp Mouse
Vrpca za Stamp Mouse
3,27
3,85
3,79
4,56
4,89
6,12
6,96
8,15
0,61
1,03
STAMP WRITER / PEN STAMP LINIJA
74
75
76
77
78
79
Stamp Writer - Pečat olovka promotivna
Stamp Writer - Pečat olovka standardna
Stamp Writer - Pečat olovka ekskluzivna
Punjenje za Stamp Writer
Transparentna kutija, plastična
Metalna kutija
5,21
7,30
12,67
0,95
1,01
2,71
80
81
Pen Stamp Alu - Magnet
Rezervni crni poklopac za Pen Stamp Alu - Magnet
14,16
4,21
82
83
84
85
86
87
88
89
3100
3300
3400
3600
3700
3800
3900
3040
15,44
15,75
16,24
16,24
16,72
19,78
26,62
16,11
90
91
92
93
94
95
96
3160
3360
3660
3860
3960
3960 DD - Dupli datum
3040 Dater
16,80
18,33
20,02
23,79
32,96
40,64
19,87
EXPERT LINIJA
OFFICE LINIJA
97
98
99
S 300
S 400
S 600
9,83
10,83
11,45
100
101
S 360
S 660
13,44
16,12
Usled prekoraĉenja roka plaćanja i znaĉajnije promene kursa eura zadržavamo pravo fakturisanja razlike u ceni
CENE SU BEZ PDV-a
DOO "2-M.K." CENOVNIK 2014.
Strana 2
Red.
br.
NAZIV PROIZVODA
CENA
PROIZVODA
CLASSIC LINIJA
102
103
104
105
106
107
2100
2300
2400
2600
2800
2045
108
109
110
111
112
113
114
2160
2360
2460
2660
2860
2045 / 6
2045 / 6 vreme, datum
115
116
117
118
2106 / P
2008 / P
2010 / P
2000 / P
119
120
121
Kapa za dršku za Classic Liniju
Drška za novu Classic Liniju
Drvena drška za novu Classic Liniju
12,12
13,91
14,53
14,96
20,41
18,41
ZA PROIZVODE OD REDNOG
BROJA 102 DO 118
ODOBRAVAMO RABAT
ZA KOLIĈINE
VEĆE OD 10 KOMADA
14,89
15,94
21,46
21,46
28,86
22,08
25,77
18,65
29,92
30,48
21,10
0,83
1,68
6,74
ZELENA LINIJA
122
123
124
Printer 20 GL
Printer 30 GL
Printer 40 GL
3,29
4,06
4,28
125
126
127
128
2300 GL
2600 GL
2360 GL
2660 GL
14,98
16,06
17,39
22,89
129
130
131
132
Printer S 260 / L GL
Printer S 220 GL Dater
Printer S 226 GL Numerator
Printer S 220 / W GL sa gotovim tekstom
12,25
7,16
7,16
7,16
ROLER PEĈAT
133
Roler Pečat
2,28
D - I - Y GOTOVI PROIZVODI
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Printer 20 / 1 SET
Printer 30 / 1 SET
Printer 30 / 2 SET
Printer 40 / 2 SET
Printer 50 / 2 SET
Pocket Stamp 20 / 1 SET
Pocket Stamp 30 / 1 SET
Stamp Mouse 20 / 1 SET
Stamp Mouse 30 / 1 SET
Stamp Mouse R40 SET
Printer R 30 / 1 SET
Printer 15 / 2 SET
10,78
15,93
13,51
13,76
19,25
10,78
15,59
8,30
15,84
10,13
11,34
17,66
Usled prekoraĉenja roka plaćanja i znaĉajnije promene kursa eura zadržavamo pravo fakturisanja razlike u ceni
CENE SU BEZ PDV-a
DOO "2-M.K." CENOVNIK 2014.
Strana 3
Red.
br.
CENA
PROIZVODA
NAZIV PROIZVODA
D - I - Y GOTOVI PROIZVODI
146
147
148
149
150
151
152
Printer 55 / 2 SET
Printer S 260 / 1 SET
Pen Stamp - SET
2360 / 2 SET
2400 / 2 SET
2160 / RL
Print Pen - SET
19,25
20,09
17,40
26,18
26,43
21,53
15,44
153
154
155
Vrsta seta TS30, TS40, TS25, TS35, TS 20
Pinceta
Promenljiva ploča za 2400
4,83
0,74
0,59
PROIZVODI SPREMNI ZA KORIŠĆENJE
156
157
158
159
160
161
Printer S 220
Printer S 226
Printer S 220 / W
Printer S 260 / L
Printer S 226 / P
INCOGNITO P30/ L
7,16
7,16
7,16
12,25
9,12
4,76
162
163
164
165
166
167
168
S 120 Mini - Dater - S 120 "SD"
S 120 / W Mini - Info
S 126 Mini - Folio
S 120 / DD Mini - Dupli datum
S 120 / 13 Mini - Folio
S 120 / WD Mini - Info Dater
S 160 / L Mini - Dater
169
170
171
172
173
174
175
2100 / 3
2100 / 4
2000 / 5
2106
2008
2010
2000 WD
2,74
4,41
3,90
6,44
6,55
5,47
5,38
13,41
13,41
15,45
13,51
17,06
19,16
17,52
CENA JE PRILOŽENA ZA INDIVIDUALNA PAKOVANJA I DODATKE. NABAVKA - POJEDINAĈNA
176
177
178
Imagecard 2100 SP
Imagecard 2300 SP
Imagecard 2400 / 2600 SP
(15 kartica po listu)
179
180
181
182
183
184
Imagecard Printer 10
Imagecard Printer 20
Imagecard Printer 30
Imagecard Printer 40
Imagecard Printer 50
Imagecard Printer 60
(21 kartica po listu)
185
186
A.) Blister pakovanje / Kutija i info omotač
B.) Vaučer
0,17
0,17
0,17
(12 kartica po listu)
(8 kartica po listu)
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
(12 kartica po listu)
(10 kartica po listu)
(6 kartica po listu)
(4 kartice po listu)
(4 kartice po listu)
0,35
0,20
Blister pakovanja, vaučer i info omotač dostupni su za Printer 20, 30, 40, 50, Pocket Stamp 20, 30, Stamp Writer ili Stamp Mouse 20.
REZERVNI JASTUĈIĆI
REZERVNI JASTUĈIĆI ZA PRINTER, POCKET STAMP I CLASSIC LINIJU
187
E/05 , E/10, E/20, E/R12, E/R17, E/Q12, E/Q17, E/Pocket 20, E/Mini Pocket
1,01
188
E/30, E/R24, E/Q24, E/Pocket 25, E/Pocket 30 , E/Q20
1,29
189
E/40, E/12, E/15, E/52, E/200, E/2100, E/2300
1,47
190
1,77
191
E/R 30, E/Q30, E/Pocket R30, E/2400, E/R2040
E/50/1, E/60, E/25, E/45, E/35, E/38, E/53, E/54, E/55, E/T45, E/R40, E/R45, E/Q43,
E/Oval 44, E/Oval 55, E/Pocket R40, E/2600
192
E/R 50, E/2800
3,23
2,64
Usled prekoraĉenja roka plaćanja i znaĉajnije promene kursa eura zadržavamo pravo fakturisanja razlike u ceni
CENE SU BEZ PDV-a
DOO "2-M.K." CENOVNIK 2014.
Strana 4
Red.
br.
NAZIV PROIZVODA
CENA
PROIZVODA
REZERVNI JASTUĈIĆI ZA PRINTER, POCKET STAMP I CLASSIC LINIJU
193
E/3700
2,00
194
195
196
197
198
199
E/3900
E/30 uninked CIK
E/40, E/2300 uninked CIK
E/R 30 uninked CIK
E/50, E/60, E/54, E/55, E/R40, E/R45, E/Q43, E/2600 uninked CIK
E/2800 uninked CIK
3,58
1,47
1,55
1,86
2,75
3,37
DVOBOJNI REZERVNI JASTUĈIĆI
200
201
202
203
204
205
206
207
E/10/2, E/20/S6
E/30/S6, E/40/S6, E/12/2
E/R30/2
E/50/S6, E/200/2, E/2100/2, E/2300/2
E/38/S6, E/35/2
E/53/2, E/54/2, E/55/2, E/R40/2, E/Q43/2, E/R 40/2 Dater, E/R40-1/2/Dater,
E/R45/2/Dater, E/2400/2, E/2600/2, E/R 2040/2
E/R50/2, E/R50/2 dater, E/2800/2
E/3900/2
1,57
1,92
2,70
2,48
2,60
4,23
4,26
3,95
JASTUĈIĆI - 2 KOMADA U BLISTER PAKOVANJU
208 E/10 BP, E/20 BP, E/R12 BP, E/R17 BP, E/Q17 BP, E/Pocket 20 BP
209 E/30 BP, E/R24 BP, E/Q 24 BP
210 E/40 BP, E/12 BP, E/15 BP, E/52 BP, E/200 BP, E/2100 BP, E/2300 BP, E/10/2 BP
211 E/R 30 BP, E/Q30 BP, E/12/2 BP
212
213
214
2,47
4,29
3,75
3,96
E/50/1 BP, E/60 BP, E/25 BP, E/45 BP, E/53 BP, E/54 BP, E/55 BP, E/R40 BP,
E/Oval 44 BP, E/Oval 55 BP, E/Q43 BP, E/2600 BP
E/200/2 BP, E/2100/2 BP
E/R 50 BP, E/2800 BP
5,27
4,62
5,82
REZERVNI JASTUĈIĆI ZA OSTALE BRENDOVE
215
216
217
218
219
220
221
222
E/4910, E/4911, E/4850
E/4912, E/4922
E/4913, E/4916, E/4750, E/4817, E/4430
E/4204, E/4923, E/4440, E/46030
E/4207
E/4915, E/4924, E/4926, E/4927, E/4928, E/4460, E/46040
E/5215
E/4208
223
224
225
226
E/020
E/030, E040
E/050, E/060, E/065
E/070, E/080
1,01
1,29
1,42
1,77
2,64
2,64
2,00
3,23
REZERVNI JASTUĈIĆI ZA OSTALE BRENDOVE
1,42
1,77
2,64
3,23
DVOBOJNI REZERVNI JASTUĈIĆI ZA OSTALE BRENDOVE
227
228
229
E/5430/2, E/4430/2, E/4440/2, E/4750/2
E/4850/2
E/4460/2
1,91
2,06
2,17
JASTUĈIĆI ZA OSTALE BRENDOVE - 2 KOMADA U BLISTER PAKOVANJU
230
231
232
233
234
235
236
E/4910 BP, E/4911 BP, E/4850 BP
E/4912 BP
E/4913 BP, E/4916 BP, E/4430 BP, E/4750 BP, E/4817 BP
E/4440 BP, E/4204 BP
E/4915 BP, E/4926 BP, E/4927 BP, E/4207 BP, E/4460 BP
E/4208 BP
E/4850/2 BP
2,48
2,74
2,95
3,26
3,97
5,07
3,95
Usled prekoraĉenja roka plaćanja i znaĉajnije promene kursa eura zadržavamo pravo fakturisanja razlike u ceni
CENE SU BEZ PDV-a
DOO "2-M.K." CENOVNIK 2014.
Strana 5
Red.
br.
NAZIV PROIZVODA
CENA
PROIZVODA
DATUMARI
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
03000 / 03000 "SD"
04000 / 04000 "SD"
05000
07000
09000
12000 engleski / broj
15000 engleski / broj
18000 engleski / broj
04000 / WD
04060 / L
2,13
2,13
3,29
6,09
6,09
18,44
18,44
20,59
5,18
6,69
247
248
249
03000 / B
04000 / B
05000 / B
4,05
4,05
5,06
250
251
04000 / blister pakovanje
04006 / blister pakovanje
2,35
3,53
NUMERATORI
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
03004 / 04004
03006 / 04006
03008 / 04008
03010 / 04010
03012 / 04012
04020
05004
05006
05008
05010
05012
07004 / 09004
07006 / 09006
07008 / 09008
07010 / 09010
07012 / 09012
12004 / 15004
12006 / 15006
12008 / 15008
12010 / 15010
12012 / 15012
18004
18006
18008
18010
18012
2,75
3,32
3,86
5,00
6,18
18,66
2,75
3,32
4,38
5,59
6,70
5,55
6,10
7,78
11,65
14,38
14,38
16,08
19,94
25,41
31,55
15,53
17,17
21,60
26,57
40,42
NUMREX NUMERATORI - 25 mm visina broja
278
279
280
Numrex 4
Numrex 5
Numrex 6
154,58
176,51
205,24
Usled prekoraĉenja roka plaćanja i znaĉajnije promene kursa eura zadržavamo pravo fakturisanja razlike u ceni
CENE SU BEZ PDV-a
DOO "2-M.K." CENOVNIK 2014.
Strana 6
Red.
br.
NAZIV PROIZVODA
CENA
PROIZVODA
JASTUĈIĆI ZA PEĈATE
281
282
283
Micro 1 (50 x 90 mm)
Micro 2 (70 x 110 mm)
Micro 3 (90 x 160 mm)
1,64
1,94
3,42
284
285
Micro 1 metalni (50 x 90 mm )
Micro 2 metalni ( 70 x 110 mm )
1,74
2,05
286
287
288
Macro 1 ( 100 x 200 mm )
Macro 2 ( 150 x 200 mm )
Macro 3 (120 x 300 mm )
37,09
42,31
44,91
TINTA ZA PEĈATE
289
290
291
292
293
294
295
296
COLOP Tinta 25 ml - 801
COLOP Tinta 1 L - 801
Tinta 25 ml - 802 ( brzosušeća tinta)
Tinta 250 ml - 802 ( brzosušeća tinta)
Tinta 25 ml - 804 ( UV tinta)
Tinta 250 ml - 804 ( UV tinta)
Tinta 25 ml - 805 ( "za arhivu")
Tinta 250 ml - 805 ( "za arhivu")
1,72
28,00
4,56
23,34
5,20
27,59
5,62
38,07
Usled prekoraĉenja roka plaćanja i znaĉajnije promene kursa eura zadržavamo pravo fakturisanja razlike u ceni
CENE SU BEZ PDV-a
DOO "2-M.K." CENOVNIK 2014.
Strana 7
Red.
br.
NAZIV PROIZVODA
STRANA
BROJ
U KATALOGU
KOMADA
CENA
PROIZVODA
POLIMER U KESICI - IMAGEPAC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ImagePac A4 - 2,3 mm
ImagePac A4 - 2,3 mm
ImagePac A5 - 2,3 mm
ImagePac A5 - 2,3 mm
ImagePac A6 - 2,3 mm
ImagePac A6 - 2,3 mm
ImagePac A7 - 2,3 mm
ImagePac A7 - 2,3 mm
ImagePac A8 - 2,3 mm
ImagePac A8 - 2,3 mm
(296 x 217 mm)
(296 x 217 mm)
(217 x 147 mm)
(217 x 147 mm)
(137 x 109 mm)
(137 x 109 mm)
(109 x 70 mm)
(109 x 70 mm)
(70 x 45 mm)
(70 x 45 mm)
5
1
10
1
5
1
10
1
20
1
33,51
7,58
44,36
5,53
12,83
3,14
13,61
1,79
14,14
1,04
1 kg
1
1 rolna
1m
1 rolna
5 litara
1 boca
1
34,47
1,21
92,02
0,52
8,64
66,86
41,93
31,21
TEĈNI POLIMER I REPROMATERIJAL
11
12
13
14
15
16
17
18
Colop Photopolymer VX55 - Tečni polimer VX55 1 kg
COLOP Backing sheet A4 (350 x 250 mm) - Noseća folija A4
COLOP Cover Film A4 (0,315 x 180 m) - Zaštitna folija A4
COLOP Cover Film A4 (0,315 x 180 m) - Zaštitna folija A4
COLOP Foam Border Tape (2,5 mm x 30 m) - Sunđerasti graničnik
COLOP Washout Agent - Deterdžent za ispiranje polimera
COLOP Antifoam - Sredstvo protiv pene
So za Imagepac polimer, protiv lepljenja i za jasnoću polimera - 350 gr.
POLIMER MAŠINA
19 Polimer mašina T-150 WH 220V ili 110V (dim. radne površine 14,85 x 21 cm - A5)
1
2.603,00
DODATNI PROIZVODI
20 Tinta za početno sipanje za fleš pečate - bazirana na ulju
21 Tinta za dodatno sipanje za fleš pečate - bazirana na ulju
22 Poliester laser folija A 4
250 ml
10 ml
22,89
5,17
100 kom.
34,83
1 kom.
11,20
1 kom.
1 kom.
1 kom.
7,20
4,94
5,37
GUMA ZA LASER
23 Parfimisana guma za laser "Economy" A4 / 2,3 mm
DUPLOFAN PLOĈA - DOK TRAJU ZALIHE
24 Duplofan ploča (340 x 250 mm) / 2,00 mm
25 Duplofan ploča (335 x 250 mm) / 1,50 mm
26 Duplofan ploča (350 x 250 mm) / 1,00 mm
Usled prekoraĉenja roka plaćanja i znaĉajnije promene kursa eura zadržavamo pravo fakturisanja razlike u ceni
CENE SU BEZ PDV-a
DOO "2-M.K." CENOVNIK 2014.
Strana 9
NORIS - SPECIFIKACIJA ROBE
Tinta - šifra i naziv
117 - Neon - UV stamp pad ink - 117 Fluo tinta - Vidljiva uz UV neonke
Tinta bazirana na vodi, ima fluorescentni efekat čak i na svetlom papiru, ispod UV lampi. Pošto je u
skladu sa propisom EN 71/3, mogu i deca da je koriste.
Namena: Za dečije igre, za ulaz u diskoteke ...
Tinta - šifra i naziv
110 UV - Invisible endorsing ink - 110 UV nevidljiva tinta
Pakovanje
25 ml
25 ml
25 ml
25 ml
25 ml
Boja
tamno narandžasta Ploča pečata
svetlo narandžasta
guma
žuta
polimer
zelena
pink roza
Pakovanje
25 ml
Boja
bezbojna
Ova tinta je vidljiva samo uz UV neonke. Prilagođena je za papir i ljudsku kožu. Zbog ovih karakteristika uglavnom se koristi za
kontrolu ulaska u diskoteke. Namena: Za kontrolu ulaska u diskoteke, obeležavanje novčanica i razna druga obeležavanja...
Tinta - šifra i naziv
1421 - Universal stamp pad ink waterbased - 1421 Univerzalna tinta na bazi vode
Pakovanje
50 ml
50 ml
Boja
crna
plava
Univerzalna tinta je brzosušeća i pogodna za označavanje svih neporoznih i glatkih površina.
Vreme sušenja je 80 sekundi. Ukoliko se koristi na neporoznim površinama, tinta se može ukloniti vodom. Tinta ne mora da bude posebno
obeležena jer ne sadrži neke opasne hemijske supstance. Ovo je najbolja brzosušeća tinta na bazi vode. Koristi se za drvo, karton, ...
Ploča pečata
guma
polimer
Ploča pečata
guma
polimer
Odgovarajuća
Vrsta pečata
Jastuče
Nowo - EcoNoris kanc. jast.
ručni pečati
jastuče za
autom. pečati
markiranje
Cena - 25 ml
Odgovarajuća
Vrsta pečata
Jastuče
ručni pečati
Noris kanc.jast.
autom. pečati
jastuče No. V
Cena - 25 ml
Pakovanje
Boja
50 ml / 1 L
zelena
50 ml / 1 L
crvena
320 - Tinta za tekstil - ne uklanja se otkuvavanjem, pranjem i izbeljivanjem, niti dodavanjem primesa
50 ml / 1 L
crna
za čišćenje. Ona je uslovno, podobna za sintetički tekstil (najlon, perlon...). Bitno je da se materijal
50 ml / 1 L
plava
koji je nov, opere prvi put, da bi se skinula gornja glatka podloga - pre utiskivanja tinte, kako se ona ne bi sprala prilikom prvog pranja.
100% postojan otisak može se postići na nepremazanom tekstilu sa čvrstim otiskom pečata. Namena: Za tekstilnu industriju...
Ploča pečata
guma
Odgovarajuća
Vrsta pečata
Jastuče
ručni pečati
Unipad No.III
metalni pečati
jastuče za
štampa
mark. No.V
Cena - 50 ml
Cena - 1 L
320 RM Refresher - 320 RM Razređivač
Cena - 50 ml
6,11
Cena - 1 L
320 RM - Razređivač - Odgovara samo tinti 320. Namena: Nakon punjenja jastučeta tintom potrebno je staviti razređivač kako bi jastuče ostalo duže sveže i vlažno a otisak bio čistiji.
Tinta - šifra i naziv
325 - Ink for textiles - 325 Tinta za tekstil
Pakovanje
50ml
320 - Tinta za tekstil - ne uklanja se otkuvavanjem, pranjem i izbeljivanjem, niti dodavanjem primesa za čišćenje. Ona je uslovno
podobna za sintetički tekstil (najlon, perlon...). Bitno je da se materijal, koji je nov, opere prvi put, da bi se skinula gornja glatka
podloga - pre utiskivanja tinte, kako se ona ne bi sprala prilikom prvog pranja. 100 % postojan otisak može se postići na
nepremazanom tekstilu sa čvrstim otiskom pečata. Namena: Za tekstilnu industriju...
DOO "2-M.K." CENOVNIK 2014.
Boja
crna
Ploča pečata
guma
5,33
Rastvarač
110 RX
5,03
Odgovarajuća
Vrsta pečata
Jastuče
Rastvarač
ručni pečati
jastuče za
1421 RM
autom. pečati markiranje No. V 110 RX
Cena - 50 ml
11,47
1421 RM Refresher - 1421 RM razređivač
Cena - 1 L
1421 RM - Razređivač - Odgovara samo tinti 1421. Namena: Nakon punjenja jastučeta tintom potrebno je staviti razređivač kako bi jastuče ostalo duže sveže i vlažno a otisak bio čistiji.
Tinta - šifra i naziv
320 - Ink for textiles - 320 Tinta za tekstil
Rastvarač
110 RX
Odgovarajuća
Vrsta pečata
Jastuče
ručni pečati
Unipad No.III
autom. pečati
jastuče za
sa felt jast.
mark. No.V
felt jastuče
Cena - 50 ml
27,61
Rastvarač
320 RM
110 RX
196RM
10,29
62,50
34,99
Rastvarač
325 RM
110 RX
14,70
N1
Tinta - šifra i naziv
410 - Marking ink NORMA - 410 Tinta za markiranje NORMA
Pakovanje
1L
Boja
crna
Ploča pečata
PVC - valjak pečat
guma otporna na ulje
Ova tinta je bez smole i sadrži ulje. Posebno odgovara za markiranje čistog, sirovog drveta i betona. Ima veoma veliku izdržljivost
prema svetlosti i vodi. Namena: Za građevinsku industriju.
Odgovarajuća
Vrsta pečata
Jastuče
za markiranje
jastuče za
valjak pečat
mark. No. V
Cena - 1 L
Rastvarač
410 RM
110 RX
21,10
410 RM Refresher - 410 RM Razređivač
Cena - 1 L
410 RM - Razređivač - Odgovara samo tinti 410. Namena: Nakon punjenja jastučeta tintom potrebno je staviti razređivač kako bi jastuče ostalo duže sveže i vlažno a otisak bio čistiji.
Tinta - šifra i naziv
130 - Ink for sheet metal - 130 Tinta za metalne ploče
Pakovanje
Boja
50 ml
plava
100 ml
crvena
Tinta 130 je brzosušeća i transparentna - prozračna. Pogodna je najviše za svetle - bele i bakarne
200 ml i 1L
crna
metalne ploče. Namena: Predviđena je za markiranje metalnih ploča a može da se koristi i za poklopce za jogurt, neke nalepnice,
plastificirani karton, aluminijum folije...
( 100 ml - 18.82)
Ploča pečata
polimer otporan
na alkohol, guma
( 1L - 66,17 )
Odgovarajuća
Vrsta pečata
Jastuče
ručni pečati Unipad No.III
za markiranje jastuče No.V
Cena - 50 ml
Cena - 200 ml
18,69
Rastvarač
130 RM
110 RX
9,41
37,64
130 RM Refresher - 130 RM Razređivač
Cena:( 50 ml - 5,85) ( 100 ml - 11,7) (200 ml - 23,4) ( 1L - 37,82)
130 RM - Razređivač - Odgovara samo tinti 130. Namena: Nakon punjenja jastučeta tintom potrebno je staviti razređivač kako bi jastuče ostalo duže sveže i vlažno a otisak bio čistiji.
Tinta - šifra i naziv
119 - Stamp pad ink for food packaging - 119 Tinta za ambalažu pakovanja hrane
Pakovanje
50 ml
Boja
crna
Ploča pečata
polimer otporan
Tinta 119 je brzosušeća i prilagođena svim neporoznim materijalima koji se koriste kao ambalaža hrane. Ova tinta ima dobru
na alkohol, guma
osvetljenost i otpornost na vodu. Sve tinte koje su korišćene u proizvodnji ove tinte usklađene su sa XL preporukom Državnog sektora zdravlja. To znači
da su tinte i komponente koje sadrži ova tinta ispitane od strane proizvođača za teške elemente metala. Namena: Obeležavanje ambalaže za pakovanje hrane...
Odgovarajuća
Vrsta pečata
Jastuče
ručni pečati Unipad No.III
jastuče No.V
Cena - 50 ml
Rastvarač
119 RM
110 RX
18,95
119 RM Refresher - 119 RM Razređivač
Cena - 50 ml
119 RM - Razređivač - Odgovara samo tinti 119. Namena: Nakon punjenja jastučeta tintom potrebno je staviti razređivač kako bi jastuče ostalo duže sveže i vlažno a otisak bio čistiji.
Tinta - šifra i naziv
191 - Fast drying speciality ink - 191 Specijalna brzosušeća tinta
Ova tinta je skoro ista kao i TINTA R9. Tinta 191 pogodna je za skoro sve neporozne - glatke površine. Ona
se brzo suši na ovim materijalima ali ostaje sveža i vlažna na jastučetu nedeljama. Ne odgovara za PE/PP
plastiku. Ovo je prva brzosušeća tinta koja se može koristiti u automatskim pečatima sa felt jastučićima.
Namena: papir, plastika, sintetički tekstil, drvo, ploče strujnog kola, metal, CD, kese za pakovanje mleka…
191 BELA (50 ml - 10,14 ) (100 ml - 20,28 ) (200 ml - 40,56 ) ( 1L - 75,52 )
Pakovanje
50 ml
100 ml
200 ml
1L
Boja
crna
plava
crvena
zelena
ljubičasta
bela
Ploča pečata
guma
metal
50 ml - 8,36
100 ml - 16,72
Odgovarajuća
Vrsta pečata
Jastuče
ručni pečati
Multipad 191
aut. sa felt j.
mark. No.V
metalni peč.
200 ml
1L
6,42
Rastvarač
191 RM
110 RX
33,44
62,91
191 RM Refresher - 191 RM Razređivač
Cena - 25 ml
191 RM - Razređivač - Odgovara samo tinti 191. Namena: Nakon punjenja jastučeta tintom potrebno je staviti razređivač kako bi jastuče ostalo duže sveže i vlažno a otisak bio čistiji.
Tinta - šifra i naziv
196 - Stamp pad ink for PE/PP - 196 Tinta za polietilen i polipropilen
196 - Tinta za plastiku - polietilen i polipropilen, brzosušeća, transparentna i otporna na trenje - trljanje.
Na PP (polipropilen) je uslovno otporna na trenje. Ova tinta je postojana i na niskim temperaturama.
Namena: ambalaža od plastike PE/PP, poleđina fotografije, PVC, konzerve, celofan, materijal od kože...
BELA ( 50 ml - 11,83 ) ( 100 ml - 23,66 ) ( 200 ml - 47,36 ) (1 L - 74,46 )
Pakovanje
50 ml
100 ml
200 ml
1L
Boja
crna
plava
crvena
zelena
ljubičasta
Ploča pečata
polimer otporan
na alkohol, guma
50 ml - 9,41
100 ml - 18,82
Odgovarajuća
Vrsta pečata
Jastuče
ručni pečati Unipad No.III
200 ml
Cena - 1 L
3,01
Rastvarač
196 RM
110 RX
37,64
67,72
196 RM cleaning solution - 196 RM Razređivač
Cena ( 50 ml - 6,21 ) (100 ml - 12,42 ) (200 ml - 24,84 ) ( 1L - 39,12 )
196 RM - Razređivač - Odgovara samo tinti 196. Namena: Nakon punjenja jastučeta tintom potrebno je staviti razređivač kako bi jastuče ostalo duže sveže i vlažno a otisak bio čistiji.
DOO "2-M.K." CENOVNIK 2014.
N2
Tinta - šifra i naziv
199 - Univerzal stamp pad ink - 199 univerzalna tinta
Pakovanje
Boja
50 ml
crna
100ml , 200ml, 1L
Tinta 199 koristi se za obeležavanje svih neporoznih površina kao što su staklo, metal (uslovno i plastiku PP ili PE).
Namena: Za sve neupijajuće materijale, beton, aluminijum folije, ploče strujnog kola, poklopce za jogurt...
Ploča pečata
polimer otporan
na alkohol, guma
50 ml - 3,59
Odgovarajuća
Vrsta pečata
Jastuče
ručni pečati
Unipad No.III
jastuče No.V
100 ml - 7,18
200ml - 14,36
199 RM cleaning solution - 199 RM Razređivač
Cena - 250 ml
199 RM - Razređivač - Odgovara samo tinti 199. Namena: Nakon punjenja jastučeta tintom potrebno je staviti razređivač kako bi jastuče ostalo duže sveže i vlažno a otisak bio čistiji.
110RX - NOREX cleaning spray - 110 RX NOREX sprej za čišćenje
Pakovanje - 75 ml
Cena - 75 ml
14,18
Ovo je univerzalni sprej i pogodan je za pečate sa gumom, polimerom i metalne pečate. Ovaj rastvor čisti ostatke tinte koje
su na bazi alkohola, vode i ulja. Tečnost izlazi kroz otvor sa četkicom tako da se mogu lako očistiti čak i najmanji ostaci tinte.
920 Hammer stamp pad - 920 Jastuče za poštanske pečate
Dimenzija
147 mm
920 Jastuče za poštanske pečate. Odgovara mu samo tinta 295.
Napomena: Oficijelno jastuče za nemačku poštu.
Cena
V Marking pads - V jastuče za markiranje
Ovo jastuče ima veoma stabilan kalup i napravljen je od metala. Pogodan je za tinte za markiranje i brzosušeće tinte,
posebno za veće oznake. Napomena: Dostupno je samo blanko jastuče, felt sa pamučnim gornjim slojem.
925 Stamp support made of rubber - 925 Gumena podloga za pečate
49,14
Odgovarajuća
Ploča pečata
guma, polimer, metal
Rastvarač
199 RM
196RM
1 L -71,88
15,94
Vrsta pečata
ručni, automatski,
mikro - pečati
Karakteristike
Jastuče
Pribor - delovi
prirodna guma sa penušavim
Jast. 921 zamena za
umetkom
jastuče za poš. pečat 920
Dimenzija
9 x 9 cm
10 x 15 cm
15 x 25 cm
Cena
31,95
37,15
69,46
Dimenzija
220 x 150 x 6.5 mm
Cena
19,02
Podloga je napravljena od gume, veoma elastična i koristi se u poštama i javnim ustanovama radi dobijanja čistog otiska pečata.
NAPOMENA:
Tinte koje se koriste za tvrdu plastiku (PA, PVS, PS, SAN) su:
Tinta 196 - vreme sušenja je 12 sekundi.
Tinta 191 - vreme sušenja je 200 sekundi.
Tinte 199 / 433 - vreme sušenja je 65 / 70 sekundi.
Tinte koje se koriste za meku plastiku (PE, PP) su:
Tinta 196 - vreme sušenja je 11 sekundi.
Tinta 191 - proces sušenja traje dugo a nekad i ne uspe.
Tinta 199 - vreme sušenja je 65 sekundi.
Ukoliko zakonom nije propisano, mogu se koristiti tinte koje su odgovarajuće za plastiku.
Za stiropor mogu da se koriste tinte 199 ili 196.
U proizvodnji obuće, za obeležavanje se preporučuju tinte 191, 199 ili 1421
DOO "2-M.K." CENOVNIK 2014.
N3
Red.
JEDINICA
CENA
MERE
PROIZVODA
NAZIV PROIZVODA
br.
COLOP - PROIZVODI KOJI SE VIŠE NE PROIZVODE
IMAMO ODREĐENE KOLIČINE NA LAGERU
OFFICE LINIJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S 300 / 4 - datumar 4 mm
S 300 / 5 - datumar 5 mm
S 306 - numerator sa 6 brojeva - 4 mm
S 608 - numerator sa 8 brojeva - 5 mm
S 610 - numerator sa 10 brojeva - 5 mm
S 306 / P - numerator sa 6 brojeva - 4 mm sa pločicom za tekst (30 x 45 mm)
S 608 / P - numerator sa 8 brojeva - 5 mm sa pločicom za tekst (30 x 58 mm)
S 610 / P - numerator sa 10 brojeva - 5 mm sa pločicom za tekst (30 x 58 mm)
S 600 / P - datumar - 4 mm sa pločicom za tekst (10 x 26 mm)
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
9,20
11,00
11,25
12,55
14,35
13,80
22,25
22,50
15,15
kom.
kom.
12,80
14,85
kg
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
22,15
26,95
8,88
10,25
20,00
12,00
28,00
CLASSIC LINIJA
10
11
2200
2260
OSTALA ROBA
REPROMATERIJAL
12
13
14
15
16
17
18
Guma za pečate - debljina 2,50 mm
Čvrsti fotopolimer - RIĐILON - format A4 - debljina 1,75 mm
Termoflan matrica - SEMPERIT (25 x 32,5 cm) - debljina 4,00 mm
Duplo lepljiva traka (25 m x 5 cm)
Duplo lepljiva traka - 1 mm (50 mm x 25 m)
Laser toner sprej (12 x 450 ml)
SunĎerasti graničnik 2 mm (5 kolutova) 100 m
MAŠINE ZA IZRADU PEČATA I REZERVNI DELOVI
19
Mašina za izradu pečata X30 - automatska
Radna površina B - 4 / 25 x 35 cm
kom.
2610,00
20
Mašina za izradu pečata X20 - automatska
Radna površina A - 5 / 14.50 x 21 cm
kom.
2030,00
21
Mašina za izradu pečata T-200 - automatska za tečni fotopolimer
Radna površina A - 5 / 14.50 x 21 cm
kom.
2320,00
22
Mašina za izradu pečata T-300 - automatska za tečni fotopolimer
Radna površina A - 4 / 21 x 29 cm
kom.
3365,00
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Amortizer za mašinu
Vakum pumpa za mašinu X30 - (garancija - 1 godina)
Magnetna ploča za riĎilon - za mašinu T-200
Magnetna ploča za riĎilon - za mašinu X-30
Softna zelena ploča za fotopolimer Imagepac - za mašinu T-200
Softna zelena ploča za fotopolimer Imagepac - za mašinu X-30
Vakum folija - za mašinu T-200
Vakum folija - za mašinu X-30
UV - NEONKA 11 W - za aparat AZ-1500 N
UV - NEONKA 15 W - za aparat X-20 i T-200
UV - NEONKA 20 W - za aparat X-30 i T-300
UV - NEONKA 8 W
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
25,00
120,00
14,00
26,00
42,00
78,00
24,00
68,00
12,90
23,70
15,35
15,76
kom.
kom.
14,40
1,15
TINTA
35
36
R9 - brzosušeća tinta - 50 ml
Tinta 25 ml - Alfa
Usled prekoračenja roka plaćanja i značajnije promene kursa eura zadržavamo pravo fakturisanja razlike u ceni
CENE SU BEZ PDV-a
DOO "2-M.K." CENOVNIK 2014.
Strana 8
KLE
P
RA
TEĆ
Š TA Z A S U V I Ž I G
I M AT E R I J A L , U
T
PUS
Naziv :
VO
Kom.
Cena / evra :
PRAVOUGAONA K LE ŠTA 25 x 55 mm
1
10,27
OKRUGLA K LE ŠTA O
/
41 mm
1
7,70
OKRUGLA KLE ŠTA O
/ 51 mm
1
9,74
P OSTOLJE ZA K LE ŠTA
1
4,60
SAMOLJEPIVA ZLATNA FOLIJA
1
1,11
METALNA PLOČICA 25 x 55 mm
1
2,56
METALNA PLO ČICA O
/ 4 1 mm
METALNA PLO ČICA O
/ 5 1 mm
1
1
2,56
2,56
DELRIN - materijal za graviranje 1,5 mm / A/5 1
7,55
* * * ** *
*G*IŽ GOVUS*
* ** * **
*P*USTVO ZA*
**A
*******U*
Donji deo se slaže
normalno i prebacuje u
NEGATIV
**E*R*P*IR*P**
**UM
**A
* * * * **
*A*Z OVTSUP*
** * * **
*S*UVOG ŽIG*
** *
RE*M
**P**
U
**PRI
*******U*
Gornji deo je
POZITIV / INVERZNO
i dodaje mu se samo aut lajna.
, sp
B6K
Da
t um a
eed - i - 798, Jet Stamp M
P
nta
r i, n u m e r at or i , j as t u č i ć i , ti
CENOVNIK ZA ROBU KOJU IMAMO NA LAGERU
(za sve ostale proizvode nazovite radi informacije)
Jet Stamp MP
NOVO !!!
ŠTAMPA NA : STAKLU,
PLASTICI, METALU.
NUMERATOR B6K
Visina brojeva : 4,5 - 5,5 mm
Jastuče : crno ili crveno
Stil brojeva : Antikva / Block
Broj otisaka jastučeta :
Akcija : Ox, 1 - 6x, 12x, 20x
12.000 - 20.000
Težina: 260 g
t 79
8
Tinta 45 ml
jedan komad
8,5 evra
i-Je
sa 8 brojeva
jedan komad
55 evra
ed-
Rez. jastuče 1 kom.
6 br.: 5,5 evra
8 br.: 7 evra
spe
sa 6 brojeva
jedan komad
45 evra
CENE SU BEZ PDV-a
Cena :
199,00 evra
tekst
brojevi
datum
vreme
numeracija
...................
VELIKI IZBOR KVALITETNIH MODELA
P E Č AT & O L O V K A
16,00 evra
3,30 evra
Styling Classic + mynotebook
NOVA GENERACIJA PEČAT / OLOVKA
ZA GRAVIRANJE NA CO2 LASERU.
Classic
13,50 evra /kom.
X 20
Stamp Pen
Cena 4,40 evra
za kol. do 20 kom.
Sve proizvode možete videti na web adresi :
Ewww.heri.deE
Za više informacija obratite se nama.
Download

Poštanski kod : 392462