INFORMATOR 36. MEĐUNARODNOG SAJMA GRAFIČKE I PAPIRNE INDUSTRIJE
Izdavač: Beogradski sajam * Za izdavača: Aleksandar Pavić * Odgovorni urednik: Milisav Miša Čugurović
* Novinar: Stevo Batić * Dizajn, priprema za štampu i štampa: Čugura print, Beograd
Broj 3
17. 10. 2014.
DIFOL I ROLANDOVI UV PRINTERI, 3D PROIZVODI, FOTOGRAVIRANJE I JOŠ MNOGO TOGA
SAVRŠENI NA MNOGO NAČINA
K
ompanija DIFOL odlučila je da
na Grafimi 2014. predstavi i različita a ekskluzivna Rolandova rešenja u sektoru UV štampe.
VersaUV LEF-20 je pravi izbor za
personalizavonje poklona, gadžeta i
dodataka odeći. Glavna karakteristika mu je jedinstven kvalitet i mogućnost štampe na različitim materijalima, sa zaobljenjem do 2 mm. LEF-20
omogućava štampu sa četiri boje i
belom, sa dodatnom opcijom laka ili
mat slike, pri čemu se ovo poslednje
može podesiti po visini za detalje
teksture.
LEF serija može da štampa na
praktično bilo kom objektu i supstratu do 100 mm debljine, uključujući akril, drvo, ploče, metal, plastiku, PET, ABS, kanvas, čak i mekane
materijale poput TPU, koža i tkanina. Grafička aplikacija su suverniri,
pokloni, POP, nagrade, potrošački
predmeti, industrijski delovi, firmopis ili prototipi pakovanja. Moguće
je štampati jedan predmet ili kratku
produkciju bez dugotrajne i skupe
postavke.
VersaUV LEJ-640 je Rolandov
prvi hibridni printer velikog formata.
Zasnovan na nagrađivanoj pionirskoj
VersaUV tehnologiji. Čak 160 cm ši-
Domaćin Sajma Grafima 2014.
roki LEJ-640 štampa CMYK, belu i
lak na praktično bilo kom supstratu
do 13 mm debljine. Uz pomoć LEJ640 moguće je štampati belu na velikom broju providnih ili obojenih
materijala za dobijanje teksta ili grafike. Slojevi providne boje daju vašoj
grafici trodimenzionalne i lakirane
efekte za dramatični reljefni krajnji
proizvod. S obzirom da se radi o hibridnom printeru LEJ-640 prima i
rolne i ravne materijale od tanke folije do lakših ploča i kartona.
Poseban kutak će biti posvećen
novim Roland DG 3D proizvodima
- monoFab ARM-10 i SRM-20 - novom 3D aditivnom printeru i novoj
glodalici, koji će zvanično biti prvi
put predstavljeni u Srbiji.
Na Grafimi će Roland takođe prikazati MPX-90, mašinu za graviranje, pogodnu za uslikavanje logotipa,
teksta ili slika na različitim materijalima, velikom brzinom i sa velikom
preciznošću. MPX-90 je jednostavan
za korišćenje i predstavlja pravi izbor
za dodavanje ličnog pečata suvenirima, poklonima i nakitu.
Na samom štandu će posetioci
moći da razgovaraju sa Rolandovim
osobljem i distributerima u Srbiji o
svim predlozima i mogućim aplikacijama svih proizvoda predstavljenih
na sajmu.
A kad se Grafima 2014. završi,
Rolandov domaćin kompanija DIFOL, lider na tržištu grafičkih materijala u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi,
nastaviće da klijentima stavlja na raspolaganje širok opseg grafičkih proizvoda, poput digitalnih, solventnih,
eko-solventnih i UV štampača i katera velikog formata iz Roland, Graphtec i Canon programa, da distribuira solventne materijale i boje, PVC
kater-folije brendova poput Orafola,
Bordeauxa, Guandonga, Aslana, te
flok i fleks folije za majice Chemica
i sitoštamparske boje Tiflex i KIIAN
i mnogo toga drugog.
GRAFIMA INFO - Informator međunarodnog Sajma grafičke i papirne industrije
1
IZLOŽBA IZRADE PEČATA
OD OLOVA DO LASERA
F
irma 2-MK DOO iz Bačke Palanke zaslužna je što će ovogodišnja
Grafima, međunarodni sajam grafičke
i papirne industrije, posetiocima ponuditi jednu izuzetno neobičnu i edukativnu izložbenu postavku dostojnu i
velikih specijalizovanih muzeja.
Radi se o “Izložbi izrade pečata”, u
okviru koje će biti izloženi svi elementi čak pet tehnika izrade pečata, a za
svaku tehniku pojedinačno predviđena je po jedna vitrina. Međutim, pošto
će biti izložene i sve mašine za svaku
od tehnika, moguća je i prezentacija
izrade pečata na licu mesta. Za svaku
tehniku štampan je roll-up/zap sa prikazom faza procesa izrade i sastavnih
elemenata za izradu pečata.
Prva tehnika koja će biti predstavljena odnosi se na zanatsku izradu pečata koji su složeni u olovnom slogu,
a pečat je izrađen od vulkanizirane
gume. U samom procesu prisutni su
olovni slog (patrica), smesa gipsa, kaolina i dekstrina (matrica) i sirova guma.
Druga tehnika već zalazi u oblast
savremene tehnologije, gde se umesto
olovnog sloga koristi negativ film, koji
u procesu snimanja i kasnije ispiranja
sa čvrstim fotopolimerom daje patricu, a umesto smese gipsa, kaolina i
dekstrina termoflan ploča kao matrica, i na kraju sirova guma. Za obe ove
tehnike zajednička je upotreba prese
za vulkaniziranje gume.
Treća tehnika odnosi se na izradu
pečata od tečnog fotopolimera, gde su
koriste - noseća folija, sunđerasti gra-
2
ničnik, tečni polimer i zaštitna folija.
Modernizacijom tehnike proizvedena je kesica koja je objedinila u jedno
prethodno navedene komponente. Za
dva prethodna postupka zajedničko je
da kao pripremu koriste negativ film,
podležu procesu snimanja pod UV
lampama i ispiranja u vodi.
Četvrta tehnika je EOS linija samobojivih pečata. Osnov za izradu je
pozitiv film. EOS pečat je sastavljen
iz niza elemenata u kojima se nalazi i
fotoosetljiva ploča, koja se sa filmom
snima i stvara lik pečata. Sipanjem tinte i sklapanjem elemenata dolazi se do
finalnog proizvoda.
Peta i ujedno najsavremenija tehnika jeste izrada pečata graviranjem
laserom. Slaganjem teksta na računaru u pozitivu 1:1 i slanjem fajla u laser
gde se nalazi guma za graviranje, završava kompletan proces i graviranja i
isecanja gume.
GRAFIMA INFO - Informator međunarodnog Sajma grafičke i papirne industrije
Organizator izložbe, firma 2-MK
je već treću deceniju ekskluzivni zastupnik i distributer svetskih brendova u ovoj obalasti - firmi COLOP
(Austrija) i REINER (Nemačka) - i
oficijelni uvoznik i distributer firmi
NORIS COLOR (Nemačka) HERY &
RIGONI (Nemačka), čime je zaokružena celina u plasmanu opreme i repromaterijala za izradu pečata. To joj
je, s druge trane, omogućilo da poseduje svu opremu i znanje za izradu
pečata u pomenutim tehnikama.
Kompanija 2-MK na Grafimi izlaže
već 14. godinu. Njeni stručnjaci došli
su do zaključka da je možda i poslednji
momenat da se napravi jedna ovakva
izložba, pogotovo zbog tehnike izrade
pečata u olovu, u vezi s kojom se teško
može naći sačuvana oprema. Pojedini
izloženi elementi stari su, naime, i preko 80 godina
TAFF LINE
KREATIVNOST BEZ POSREDNIKA
K
ONICA MINOLTA, sa sedištem u Tokiju, vodeći je
svetski proizvođač opreme za izradu kancelarijskih
dokumenata. Nastala je integracijom svetskih kompanija
Konica i Minolta 2003. godine. Nudi proizvode, usluge i
rešenja za sve oblasti procesuiranja dokumenata i slika u
digitalnoj formi. Pri tome je akcenat na menadžmentu dokumenata i poslovnim rešenjima u različitim poslovnim
okruženjima i uslovima, od kancelarijskih do proizvodnih.
Na samom vrhu liste njenog proizvodnog interesa danas su uređaji, pre svih multifunkcionalni, koji procesuiraju dokumente u boji, a potom i vlastiti tehnološki usavršeni repromaterijali koji zadovoljavaju visoke eko standarde,
obezbeđuju besprekotran kvalitet štampe i pri tome su
ekonomični i štedljivi pri samoj izradi dokumenata.
Konica Minolta u Srbiji posluje preko svoje firme Konica Minolta poslovna rešenja SE DOO, koja je sastavni
deo koncerna.
Proizvodni opus kompanije pokriva izuzetno široko
područje - od repromaterijala i vlastitog sofvera, do optičkih uređaja, mernih i medicinskih instrumenata i planetarijuma - ali je na našim prostorima danas najprepo-
znatljivija po gami proizvoda iz oblasti grafičke industrije.
Radi se o laserskim štampačima, kopir-print sistemima i
produkcionim štampačima različitih performansi.
KONTAL
SPEKTAR MOGUĆNOSTI
B
eogradska firma KONTAL bavi se
zastupanjem stranih firmi, distribucijom i servisiranjem grafičke opreme (CTP sistema), mašina za digitalnu
štampu, dodatnih jedinica i opreme,
mašina za preradu i baliranje PET ambalaže, metane i papirne, pojedinačnih
pumpi za boju i centralnih sistema...
Deo osnovne delatnosti preduzeća je i prodaja grafičkog reproma-
terijala, koji uključuje ofset ploče
- digitalne ianalogne, grafički film,
hemiju, štamparske boje, ofset gumu,
materijale za pripremu - montažne
folije i termostabilne A3 i A4, pejkove, lupe...)
Kompanija je i zastupnik više
svetskih brendova - AGFA Graphics,
FlintGroup, Savatech, Kimoto, Frithjof
Tutzske, Derprosa...
PRATEĆI STRUČNI PROGRAM / GRAFIMA 2014
Petak, 17. oktobar
11:00 – 11:45 1. IDEJA – 10 TEHNOLOGIJA – 100 APLIKACIJA
Predavač: Yoshihiro Tate
U organizaciji firme: ROLAND
Hala 4 - velika konferencijska sala
12:00-12:45
MOGUĆNOSTI PRIMENE DIGITALNE OBRADE SLIKE U
KONTROLI KVALITETA PROCESA SAVIJANJA
Predavač: Magdolna Pal
U organizaciji: Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad
Hala 4 - velika konferencijska sala
14:00
SVEČANA DODELA PRIZNANJA
Hala 4 - velika konferencijska sala
GRAFIMA INFO - Informator međunarodnog Sajma grafičke i papirne industrije
3
Tehnološke novosti grafime 2014.
PROSIGN
DOBRO SE OBUCITE
PRED ŠTAMPANJE
Sa prvim Epsonovim uređajem za
direktnu štampu na odeći, sa oznakom F2000, posetioci Grafime 2014.
moći će da se upoznaju na štandu
4017, koji će za ovu priliku biti u posedu kompanije PROSIGN.
Radi se o štampaču uz koji ide originalni Garment Creator softver, sa
funkcijom obračuna troškova štampe
za svaku pojedinačnu štampu. Ovaj
model je sposoban da odštampa jednu belu majicu za 27 sekundi kada
koristi dual kolor režim i majicu u
tamnoj boji za 111 sekundi, koristeći
belo mastilo i mastilo u boji, tako da
je proizvodnja brza, bez kompromisa
kada je u pitanju kvalitet štampe.
Firma ProSign bavi se trgovinom
materijalima i mašinama za reklamnu
industriju. Oficijelni je zastupnik i
distributer vodećih svetskih brendova
u oblasti materijala i mašina za reklamnu industriju.
SAMPRO
BILO KUDA, ONI SVUDA
K
ompanija SAMPRO SAMARDŽIĆ & SON DOO želi da posetioce Grafime 2014. obraduje pre
svega novom generacijom EIZO
monitora za grafički dizajn te POS i
Auto ID rešenjima za maloprodaje,
marketing itd., ali i drugim artiklima
i proizvodima iz njihove izvanredne
ponude.
SAMPRO, koji se smestio na sajamskom štandu 4001, već 20 godina je jedna od vodećih kompanija u
oblasti kompjutera i informacionih
tehnologija, zaokružen sistem koji
obuhvata zastupanje i uvoz, projektovanje i proizvodnju, programiranje
i softver, veleprodaju i maloprodaju,
održavanje i servis... dakle sve najvažnije segmente u vezi sa računarima i
posebno sa veoma aktuelnom POS
opremom.
Na njihovoj referentnoj listi nalaze
se sve veće firme, ustanove i instituci-
4
je u zemlji, a susret sa POS opremom,
koju zastupaju i distribuiraju širom
zemlje, neizbežan je u bilo kom od
najvećih prodajnih lanaca kod nas,
kao što su Delta, Maxi, Merkator,
Idea, ili tržni centri poput beogradskog Ušća...
SISTRADE
UPRAVLJANJE PREKO
WEBA
P
ortugalska kompanija SISTRADE predstavlja inovativni MIS/
ERP SISTRADE PRINT, vlastiti autorizovani koncept web orijentisanog rešenja za upravljanje poslovnim
procesima u različitim oblastima To
je tehnološko rešenje koje srednjim i
velikim kompanijama daje osnovne
funkcije za procene, poslovno upravljanje, nabavke, deonice, upravljanje
proizvodnjom, računovodstvo itd. u
mnogim proizvodnim i poslovnim
sferama. Sve aplikacije i interfejsi su
bazirani na webu, pa im je moguće
pristupiti bilo gde u svetu gde je internet dostupan.
Sistrade Software Consulting iz
Porta je kompanija informacionih
sistema s Know How razvojem programa i obezbeđivanjem konsultantskih usluga u različitim delatnostima,
uključujući i industrijske kompanije.
Osnovni cilj i moto kompanije je da se
tržištu ponude najbolji instrumenti i
alati u oblasti informacionih sistema,
kako bi se kod klijenata povećala efikasnost i produktivnost u najvažnijim
poslovnim procesima. Njeni stručnjaci biće posetiocima dostupni i na
sajamskom štandu broj 4015.
MONTEPHOTO
F
NE PROPUSTITI
irma MONTEPHOTO se na Grafimi 2014. predstavlja najkvalitetnijim pločama za lasersko i CNC
rezanje i graviranje, a svoju ponudu, proširenu za ostali deo bogatog
asortimana, prezentovaće na štandu
4029/1.
Montephoto je, inače, zvanični je
GRAFIMA INFO - Informator međunarodnog Sajma grafičke i papirne industrije
ekskluzivni zastupnik brenda Leica
camera AG za Srbiju i Crnu Goru, a u
ponudi ima veoma širok spektar proizvoda i usluga iz oblasti grafičke i specifično reklamne industrije - od palete
maski za mobilne telefone, kalendara
ili šolja sa vašom fotografijom, preko
izrade pečata sa automatskim mehanizmom i štampanja na aluminijumu,
pa do digitalne štampe na majicama i
MDF ploča.
MARKING SYSTEM
LASERSKA PERFEKCIJA
A
sortiman beogradske kompanije
MARKING SYSTEM obuhvata
automate i repromaterijale za pečate
svih vrsta i dimenzija (Trodat), laserske sisteme za graviranje, sečenje i
markiranje i drugu opremu (Trotec),
široku paletu dvoslojnih plastika za
lasersko graviranje i sečenje i druge
repromaterijale (Innograv), aluminijumske profile za označavanje poslovnih objekata (Triline) itd.
Na svom štandu 4032 Marking
System želi da prikaže funkci(onisan)
je TROTEC SPEEDY 400 FLEXX,
najnoviji laserski uređaj za graviranje,
markiranje i sečenje austrijske firme
Trotec. Laser Speedy400 je najaktuelnija inovacija iz Troteca, kod koje
je akcenat stavljen na jednostavnost
korišćenja, veliku radnu povšinu, jenostavno ubacivanje materijala, brzu
zamenu stola. Speedy400 može biti
opremljen CO2 laserskim izvorom ili
pulsirajućim fiber laserskim izvorom.
Ipak, maksimalnu flaksibilnost postiže Speedy400 Flexx, jer je opremljen
sa oba laserska izvora.
Download

SAVRŠENI NA MNOGO NAČINA