SAYI:73 2014/3 25 TL
ISSN 1301-2495
Fleksİbıl/kağıt esaslı/metal/plastİk ambalaj ve etİket üretİm, İşlem, baskı teknİklerİ
Teknoloji Dijital Baskıyı
Hızla Geliştiriyor
ASD Genel Kurulu
Gerçekleştirildi
Ambalaj Sektörü
İftarda Buluştu
Ambalajı
Pack
ConvertingEtkileyen
2014 1
Eğilimler
2 Pack Converting 2014
İçindekiler
Ambalaj Sanayicileri
Derneği İktisadi İşletmesi
Adına İmtiyaz Sahibi
Sadettin Korkut
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Aslıhan Arıkan
Başkandan.............................................................................................. 4
ASD Haberler.......................................................................................... 6
Güncel................................................................................................... 14
Nokta Kazancının Teorik ve Deneysel Modelleri.................................... 26
Karmaşadan Düzene: Renk Yönetimi ile Sektörü Dizayn Etmek.......... 28
Techkon Yeni Spectral Densitometreler ve Özellikleri............................ 30
Şeffaf Bir Çözüm: CLP Yeni Denetim Sistemi ile Beyaz
Mürekkebi Ortadan Kaldırarak Önemli Mali Tasarruf Sağlıyor............... 32
BOBST’un Interpack Fuarı’ndaki Başarısı Pazar
Lideri Pozisyonunu Yansıtıyor................................................................ 34
Mobil Kullanıma Değer Verin Baskı & Ambalaj
Sektörünü Tablet Kullanarak Yönetin.................................................... 36
Ambalajı Etkileyen Eğilimler.................................................................... 38
Ambalaj Sanayi Eğilimleri....................................................................... 39
Teknoloji ve Eğilimler Dijital Baskıyı Hızla Geliştiriyor.............................. 42
EFI™ Jetrion® Geleceğin Modüler Teknolojisi...................................... 50
Durst Endüstriyel Inkjet Baskı Sistemleri................................................ 52
Endüstriyel Baskılara Profesyonel Dijital
UV Baskı Çözümü: Fujifilm Onset.......................................................... 54
Matset A.Ş.’den Etiket/Ambalaj Üretimine
Yönelik Dijital ve Konvansiyonel Ofset Çözümleri.................................. 56
Ultra A.Ş.’den Dijital Baskı Seçenekleri “HSA Ink- Jet Baskı Sistemi
KYOCERA Kafalı Etiket Baskı Makinesi”............................................... 60
Dijital Baskı Yatırımı Tek Bir Uygulamaya Yönelik Olmamalı.................. 62
Xerox’un Ar-Ge Çalışmaları Dijital Baskıya Yeni Boyutlar Getirecek...... 66
Heidelberg Gelecek İçin Dijital Baskıya Odaklanıyor.............................. 68
Ürün Haberleri....................................................................................... 70
Editör:
Sibel Göksel Aşan
Yayına Hazırlayanlar:
Cihan Dağ
Emre Erdoğan
Tasarım:
Haylazkedi Reklam
Cihannüma Mah. Barbaros
Bulvarı Akdoğan Sok.
Hüsniye Apt. No: 25/1
Beşiktaş – İstanbul
Telefon: 0212 258 58 28
Faks: 0212 258 01 08
Baskı ve Cilt:
Şan Ofset
Adres: Hamidiye Mah.
Anadolu Cad. No: 50
Kağıthane/İstanbul
Tel: 0212 289 24 24
Sertifika No: 12049
Yayınlayan
Ambalaj Sanayicileri Derneği
İktisadi İşletmesi
Katip Salih Sokak, No: 13
Koşuyolu – İstanbul
Telefon: 0216 545 49 48
Faks: 0216 545 49 47
Yerel süreli yayın:
Eylül 2014
Bu dergideki yazıların içeriğinin
sorumluluğu yazarına aittir. Dergide
yayınlanan reklamların içeriği ile
teknik ve ticari öz niteliklerine ilişkin
bilgilerin doğruluk ve geçerliliğinin
sorumluluğu reklamı veren
kuruluşa aittir.
Üç aylık, gayri siyasi, ulusal,
Türkçe sektörel yayındır.
Pack Converting 2014
3
Başkandan
Sadettin Korkut
Yönetim Kurulu Başkanı
Sektörümüz ve Fuarımız
Büyümesini Sürdürüyor
Değerli Meslektaşlarımız,
2
012 yılında 14 milyar dolar büyüklüğe
ulaşan sektörümüzün 2013 yılı
hacminin 16 milyar doların üzerinde
olduğunu tahmin etmekteyiz. 2014
yılında da sektörümüzün aynı dinamik ve
büyüme odaklı pozisyonunu korumasını
bekliyoruz. AB, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
ile Kafkaslar ve Balkanlar gibi çevre bölgeler
güçlü olduğumuz pazarlar olmaya devam
edecektir. Ambalaj sektörümüzün 2013 yılı
ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 17 artış
göstererek 3,63 milyar dolara yükselmiş;
ambalaj ithalatı da bir önceki yıla göre yüzde
27 artarak 3,7 milyar dolar olmuştur.
2014 yılının ilk 6 ayında 1,96 milyar dolar
ihracat gerçekleştiren sektörümüz 2013
yılının aynı dönemine göre ihracatını yüzde
10 artırmıştır. Türkiye Ambalaj Sektörü,
2014 yılında dış ticaret açığı vermeyen
sektör pozisyonunu yeniden almıştır.
Sektörümüzün kilogram başına ortalama
ihracat birim fiyatı 2014 Haziran’ında 2,8
doları geçmiştir.
Ambalaj sektörümüz ülkemizin imalat
sanayindeki genişlemeye fazlasıyla cevap
verecek altyapıya sahiptir. Bilindiği gibi;
ambalaj, ihracatı mümkün kılan en önemli
4 Pack Converting 2014
stratejik araçtır. 500 milyar dolar ihracat
hedeflenen 2023 yılında sektör olarak
10 milyar dolar ihracata ve 30 milyar
dolarlık bir sektör büyüklüğüne ulaşabilme
hedefimizi korumaya devam ediyoruz.
İstanbul Sanayi Odası tarafından
açıklanan İSO 1000 (Birinci 500+İkinci
500) Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde
2013 yılında 30’u ASD üyesi olmak üzere 53
ambalaj sektörü firması yer almıştır.
Ambalaj Sektörünün yıllık değişimine
bakıldığında; İSO 1000’de yer alan firmaların
sayısının 54’ten 53’e düştüğü, bu 53 firmanın
gerçekleştirdiği üretimden satışların yaklaşık
yüzde 8,04 arttığı; dönem karının yüzde
5,35, ihracatın yüzde 9,8 ve çalışan sayısının
yüzde 10,72 azaldığı görülmektedir.
Ambalaj sektöründeki firmaların
2013 İSO Birinci 500 + İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu firmalarının üretimden
satışlarının yüzde 3,5; dönem karlarının
yüzde 2,1; ihracatlarının yüzde 2,6 ve çalışan
sayılarının ise yüzde 2,4’ünü oluşturduğu
anlaşılmaktadır.
Türkiye’deki ilk sektör müzelerinden
birisi olacak olan Ambalaj Müzesi
Projemizin ilk bölümü olan Ambalaj Sanal
Müzesine katkılar artarak devam ederken;
bir süredir hayata geçirmeye çalıştığımız
bu projemize tüm sektörümüzün ürün
desteğinde bulunmalarını bekliyoruz.
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığımızın yönlendirmesiyle,
Derneğimiz uzmanları tarafından hazırlanan
“Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme
Üreten İşyerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi
Uygulama Kılavuzu”nu bu yıl yayınladık.
Bu kılavuz başta ambalaj üreticilerimiz
olmak üzere gıda ile temas eden madde ve
malzeme üreten tüm işyerlerine rehberlik
etmesi amacıyla hazırlanmıştır ve web
sayfamızdan da ulaşılabilir.
ASD ve Reed TÜYAP Fuarcılık A.Ş.
işbirliği ile ve AMD, ESD, KASAD,
MASD, OMÜD ve SEPA sektör
derneklerimizin çok değerli destekleri
ile organize ettiğimiz ve Ambalaj
Sektörümüzün yurtiçi ve yurtdışı
pazarlarda geliştirilmesi çalışmalarına
büyük katkısı olduğunu düşündüğümüz
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarımızın
20.si 18 - 21 Eylül 2014 tarihlerinde
düzenlenecektir. Sektörümüzdeki birlik
ve beraberliğin önemli bir göstergesi olan
fuarımız ve sektörümüz 2014 yılında
da sizlerin katkılarıyla büyümüştür.
Uluslararası başarımızı da artırarak,
sürdürülebilir gelişmesi ile Avrasya büyük
alanının ihracat potansiyeli yüksek,
büyüyen sektörlerinden birisi olmaya
devam edeceğiz.
Derneğimiz ve Reed TÜYAP işbirliği
ile ülkemizde tasarım eğitimi alan
öğrencilerimizin ambalaj tasarımı
alanına da yönelmeleri hedeflenerek
Avrasya Ambalaj İstanbul 2014 Fuarı
kapsamında düzenlediğimiz 10. Ambalaj
Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2014
ödüllerinin de verileceği Fuar Açılış
Kokteylimize tüm meslektaşlarımızı
bekliyoruz.
Fuarda bu yıl Tasarım & İnovasyon
Holü adıyla yeni bir sergileme alanı
hazırlanmaktadır. Ülkemizde faaliyet
gösteren bazı Ambalaj Tasarımcılarımız
ürünlerini sergilerken; Ambalaj Ay
Yıldızları Yarışması ve Ulusal Öğrenci
Yarışması sergi alanları da bu holde yer
alacaktır.
Derneğimiz tarafından bu yıl beşincisi
organize edilmekte olan Ambalaj Ay
Yıldızları Yarışmasına rekor sayıda
katılımla, 9 farklı kategoride 192 başvuru
gerçekleştirilmiştir. Büyük bir başarı
hikâyesi olan Ambalaj Ay Yıldızları
Yarışmamızda 98 ambalajın WPO
Dünya Ambalaj Örgütü tarafından
düzenlenen WorldStar yarışması ile APF
Asya Ambalaj Federasyonu tarafından
düzenlenen AsiaStar yarışmalarına
katılabilecek yetkinlikte olduğu
profesyonel Jüri tarafından belirlenmiştir.
Yetkinlik Ödülü almaya hak kazanan
marka sahipleri, tasarımcılar ve ambalaj
üreticileri yarışmamızın ve ülkemizin
ambalaj tasarımında geldiği noktayı
çok net bir başarıyla ortaya koymuştur.
Sektörlerimizin yarışmamıza verdiği
önem ve destek her geçen yıl daha da
artmaktadır.
Derneğimiz tüzüğü uyarınca üç
yılda bir yapılması gereken 11. Olağan
Genel Kurulumuzu 19 Temmuz 2014
Cumartesi günü gerçekleştirdik.
Yönetim ve Denetleme Kurullarında
seçim yapılarak, 2014 - 2017 döneminde
görev üstlenen üyelerimiz belli oldu.
Bir önceki dönem Yönetim Kurulu
aynen görevine devam ederken, sektör
değiştirdiği için ayrılan bir arkadaşımızın
yerine yine aynı sektörü temsilen bir
arkadaşımız aramıza katılarak, Ambalaj
Sanayinin farklı meslek gruplarını
temsil edebilme şartına da özellikle
dikkat edildi. Yönetim Kurulumuzdaki
çok değerli arkadaşlarımla birlikte
Ambalaj Sektörümüzü daha da üst
seviyelere çıkartacak çalışmaları
gerçekleştireceğimizi özellikle belirtmek
isterim.
Yaklaşan Kurban Bayramınızı ve
Cumhuriyet Bayramınızı en içten
dileklerimle kutlar, ailelerinizle birlikte
sağlık ve mutluluklar, işlerinizde başarılar
dilerim.
Selam ve Saygılarımla,
Sadettin Korkut
Yönetim Kurulu Başkanı
Ambalaj Sanayicileri Derneği
Pack Converting 2014
5
ASD
ASD Genel Kurulu Yapıldı, Yeni
Yönetim Kurulu Oybirliği ile Seçildi ve
Sadettin Korkut Tekrar Oybirliği ile
Başkan Olarak Seçildi
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 11. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Genel
Kurul’da Sadettin Korkut, oybirliği ile yeniden ASD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.
Korkut, 3 yıl daha başkanlık görevini yürütecek.
1
992 yılında 39 üye ile
gerçekleştirilmesinde
kurulan ve halen 215
Türkiye ambalaj sanayinin
kurumsal ve bireysel
kilit sektörlerden biri
üyesi bulunan ASD’nin
olduğunu vurgulayan ASD
11. Olağan Genel
Başkanı Korkut “2013
Kurulu 19 Temmuz Cumartesi
yılında 3,6 milyar dolar
günü gerçekleştirildi. Türkiye
ihracat gerçekleştiren
ambalaj sanayinin gelişmesine
sektörümüz, dış ticaret
katkıda bulunmayı, sektöre
açığı vermeyerek ülke
kimlik kazandırmayı, ulusal
ekonomisine pozitif katkı
ve uluslararası platformlarda
sağlamayı sürdürüyor.
sektörün temsil edilmesini
Sektör olarak 2023 yılına dek
hedefleyen ASD’nin Yönetim
pazar büyüklüğümüzü 16
Kurulu Başkanlığına Petkim
milyar dolardan 30 milyar
Genel Müdürü Sadettin Korkut
dolara; kişi başı tüketimi
Oybirliği ile seçilen Yönetim Kurulu: 190 dolardan 300 dolara;
oybirliği ile yeniden seçildi.
Genel Kurul’da söz alan
ihracatımızı ise 3,6 milyar
Sadettin Korkut- Yönetim Kurulu Başkanı
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
ASD Yönetim Kurulu Başkanı
dolardan 10 milyar dolara
SARTEN AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.
Zeki Sarıbekir-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sadettin Korkut, dünyada
çıkarmak için kararlılıkla
KONBAŞ AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Serdar Başarır-Sayman Üye
ambalaj sektörünün yaklaşık
çalışıyoruz. ASD olarak
Aydın Okay
CAN HASSAS KÂĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.
670 milyar dolarlık pazar
bu hedeflere ulaşılmasına
Cemal Ayla
AYMAKSAN AYLA MAKİNE A.Ş.
büyüklüğüne ulaştığını belirtti
katkı sağlamaya ve liderlik
Hakan Özhuy
JOKEY PLASTİK İSTANBUL SAN. VE TİC. A.Ş.
ve “16 milyar dolar büyüklüğe
yapmaya devam edeceğiz.”
Kazım Gamgam
POŞETSAN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
ulaşan sektörümüzün
Genel Kurul’da aynı
Murat Özadam
ÖZLER PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
yaklaşık 250 milyar dolarlık
zamanda ASD’nin yeni
Mustafa Tacir
SÜMER PLASTİK VE KAĞIT SAN. A.Ş
bir pazarı etkilediği tahmin
Yönetim Kurulu seçildi.
Oktay Duran
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
ediliyor. Sektörümüzün dünya
ASD’nin geniş kapsamlı
Zeki Levi
DEREN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
ambalaj pazarındaki payı
çalışma alanının doğal bir
küçük görünmekle birlikte
sonucu olarak Yönetim
2012 verilerine göre Türkiye de kişi başı
büyük bir potansiyeli de beraberinde
Kurulu üyelerinin, ASD’deki görevleri
ambalaj tüketimi 190 dolar seviyelerine
taşıyor.” diye konuştu. Türkiye de ambalaj
yanında ambalaj sanayinin farklı meslek
ulaştı. Ambalaj sektörü olarak Avrasya
sektörünün dünya ortalamasının üstünde
Ambalaj Merkezi olma vizyonuyla hareket gruplarını oluşturan derneklerde
bir büyüme elde ettiğine dikkat çeken
ediyoruz. Bu nedenle katma değerli üretim yönetici konumunda olmasına önem
Korkut, sözlerine şöyle devam etti: “Artan
verildi. Böylece homojen bir işbirliği ve
yaparak küresel rekabetteki payımızı her
refah ve şehirleşmeyle birlikte Türkiye’de
genel konularda tüm sektörü kapsayan
geçen yıl artırıyoruz.”
son 10 yılda ambalaj tüketimi 2 kat arttı.
konsensüs sağlanabilmesi hedeflendi.
Türkiye’nin 2023 hedeflerinin
6 Pack Converting 2014
Pack Converting 2014
7
ASD
16 Milyar Dolarlık Ambalaj
Sektörü İftarda Buluştu
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Geleneksel İftar Daveti, 9 Temmuz 2014 tarihinde
yoğun bir katılımla Point Hotel Barbaros Otel’de gerçekleştirildi. Gecede konuşan ASD
Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut, sektörün 2023 vizyonunu ortaya koydu.
Ambalaj Sanayicileri
Derneği’nin her yıl geleneksel
olarak düzenlediği ve Türkiye
ambalaj sanayini buluşturan
iftar yemeği pazar büyüklüğü 16
milyar dolar büyüklüğe ulaşan
sektör temsilcilerini ve stratejik
paydaşlarını bir araya getirdi.
ASD Yönetim Kurulu Başkanı
Sadettin Korkut’un açılış konuşması
yaptığı davette yeni katılan üyelere
plaketleri verildi. İftar davetinde
8 Pack Converting 2014
Yazar Ahmet Ümit, “Kültürün İlk
Beşiği Olarak Anadolu” başlıklı bir
konuşma yaptı.
Gecede konuşan Ambalaj
Sanayicileri Yönetim Kurulu
Başkanı Sadettin Korkut, orta
sınıftaki büyümenin ambalajlı ürüne
talebi artırdığını ve yaşamımızın
kaçınılmaz bir parçası haline
getirdiğini belirtti ve ekledi: “Hevesli
satıcıların, acımasız alıcıların
olduğu ve yoğun rekabetlerin
yaşandığı pazarlarda ürünlerin
giysisi olan ambalaj markalara ve
ürünlere değer katıyor. Ürünü saran,
saklayan, satan ambalaj ve ambalajlı
ürünler küresel iş yapma sürecinin
en önemli unsurlarından birisi
haline geldi. Ülkemizde son 10 yılda
ambalaj tüketimi 2 kat artarak kişi
başına 190 dolar seviyesine geldi.
Dünya ortalaması olan 110 doların
üzerinde olsa da hala büyük bir
potansiyel barındırıyor.”
ASD Yönetim
Kurulu Başkanı
Sadettin Korkut
ASD Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut, yeni ASD üyelerine hoş geldin plaketlerini verdi.
Dış Ticaret Açığı
Vermeyen Sektör: Ambalaj
2013 yılında sektörün 16 milyar
dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının
beklendiğini söyleyen ASD Başkanı
Korkut, “Türkiye’de katma değerli
ürünlerin üretimini ve ihracatını
artırmamız lazım ve ülkemizin
rekabet gücünü geliştirmeliyiz”
diye konuştu. Korkut sözlerine
şöyle devam etti 2013’te ambalaj
sektörünün ihracatı ise 3,6 milyar
dolara ulaştı. 2012 yılında
ülkemizin ihracat birim fiyat
ortalaması 1,58 dolar idi. Biz
ambalaj sektörü olarak ihracatta
birim fiyat ortalamasında 2012
verilerine göre 2,48 doları hesap
edebiliyoruz. Bu da ambalaj
sanayicileri olarak Türkiye
ortalamasına göre daha katma
değerli üretim gerçekleştirdiğimizi
ortaya koyuyor. Bu sayede
sektörümüz dış ticaret açığı
vermiyor, ülke ekonomimize büyük
katkı sağlıyor.”
Ambalajda 2023
Hedefleri
Ambalaj sektörünün
Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıl
İftar davetinde Yazar Ahmet Ümit, “Kültürün İlk Beşiği Olarak Anadolu” başlıklı bir konuşma yaptı.
dönümü olan 2023 hedeflerinin net
olduğunu vurgulayan ASD Başkanı
Sadettin Korkut bu hedefleri şöyle
sıraladı: “Ambalaj sektörü olarak
Cumhuriyetimizin kuruluşunun
100. yılı olan 2023 yılına ilişkin
hedeflerimiz net. Sektörümüzün
pazar büyüklüğünü 16 milyar
dolardan 30 milyar dolara; kişi
başı tüketimi 190 dolardan
300 dolara; ihracatımızı ise 3,6
milyar dolardan 10 milyar dolara
çıkarmayı hedefliyoruz Bu hedeflere
ulaşabilmek için sektör olarak
kararlılıkla çalışıyoruz.”
Anadolu Coğrafyasına
Farklı Bir Bakış
ASD Geleneksel İftar Gecesi’nde
polisiye roman deyince ilk akla
gelen isimlerinden biri olan yazar
Ahmet Ümit, “Kültürün İlk Beşiği
Olarak Anadolu” başlıklı bir
konuşma yaptı.
Ümit konuşmasında,
Anadolu’nun uygarlığın beşiği
olduğuna ve sayısız medeniyetin
ev sahipliği yaptığına dikkat çekti
ve bu coğrafyanın kadim kültürel
zenginliklerinden beslenilmesi
gerektiğine işaret etti.
Pack Converting 2014
9
ASD
ASD Gıda İsrafını Önlemek
İçin Harekete Geçti
Gıda ürünlerinin çöpe değil, sofralara gitmesini sağlamada bilinçli ambalaj üretimi ve
tüketiminin farkında olan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) bu konuda önemli bir adım
attı ve sektör temsilcilerine detaylı bir kılavuz hazırladı.
Türkiye’de her yıl 16 milyar lira
değerinde taze meyve ve sebze ve
yaklaşık 1,5 milyar lira değerinde
ekmek birçok farklı nedenle israf
ediliyor. Bakliyat ürünlerinde
de benzer sorunlar yaşanıyor.
Bu ürünlerin de sadece yüzde
30’u ambalajlı olarak satılıyor.
Doğru ambalaj uygulamalarıyla
ambalaj ürünlerinde israf en aza
indirilebilir. Bu konuda güncel
mevzuatın takibi ve geliştirilmesine
yönelik önemli çalışmalarda
bulunan ASD, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı desteğiyle
“Gıda ile Temas Eden Madde ve
Malzeme Üreten İşyerleri İçin
Hijyen Esasları ve İyi Uygulama
Kılavuzu”nu yayımladı. Kılavuz, başta
ambalaj üreticileri olmak üzere, gıda ile
temas eden madde ve malzeme üreten
tüm işyerlerine rehberlik etmesi amacıyla
hazırlandı.
Üreticilerin bilinç düzeyinin
geliştirilmesi, sanayi kuruluşlarının
hem mevzuata uyumda hem de tüketici
bilincini karşılamada daha yetkin
olması büyük önem taşıyor. Hijyen
Kılavuzu, ambalaj malzemesinin
hammadde kabulünden, üretimi,
depolanması, sevkiyatına kadar olan
tüm süreçlerde gıda güvenliği ve hijyen
esaslarını dikkate alarak, ‘İyi Üretim
Uygulamaları’ dahilinde sürecin doğru
şekilde işlemesini sağlayabilmek amacıyla
sektördeki işyerleri ve bu sürece dahil
olan tüm tedarikçilere yol göstermeyi
hedefliyor.
Doğru ve Hijyenik Ambalaj, Gıda
israfını En Aza indirebilir
Dünya Ambalaj Örgütü WPO’nun
verilerine göre; 670 milyar dolar pazar
10 Pack Converting 2014
büyüklüğüne ulaşan ambalaj sektörü
üretiminin yaklaşık yüzde 50’si gıda
ve içecek ürünleri oluşturuyor. ASD
verilerine göre Türkiye’de de benzer bir
oran karşımıza çıkıyor. İnsan sağlığını
doğrudan ilgilendiren gıda ile temas
eden ürünlerin hijyeni kritik önem
taşıyor. ASD bu kılavuzu hazırlarken,
hijyenik üretilmiş gıdanın korunmasının
ancak ve ancak hijyenik üretilmiş
ve gıdaya bulaşmayacak ambalaj ile
mümkün olduğu gerçeğinden yola
çıktı. Gıda için ambalaj üretiminde
dikkate alınması gereken bir dizi kriter
bulunuyor. ASD’nin hazırladığı ve sektör
temsilcilerine dağıttığı kılavuz, tüm bu
kriterleri ve uyulması gereken kuralları
içeriyor.
ASD Başkanı Sadettin Korkut
konuyla ilgili yaptığı açıklamada
şunları söyledi: “ASD olarak gerek
ekmeğin gerekse bakliyatın ve yaş
meyve-sebzenin ambalajlanmasında
hijyenik kurallara uyulması gereğini
uzun süredir gündeme getiriyoruz. Bu
konudaki açıklamalarımız sonrasında
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanımız Sayın
Mehmet Mehdi Eker’in
de ekmeğin israfına
gösterdiği hassasiyet ile
toplumda bu hususta
önemli bir bilinçlenme
başladı. Bunu takiben
TBMM’de konu ile ilgili
bir komisyon oluşturuldu.
Doğru ambalajlamanın,
gıdaları koruyarak tüketim
ömürlerini uzattığı ve
israfı azalttığının da
altını çizmek gerekiyor.
Türkiye’de her yıl 1,5
milyar liralık ekmeğin çöpe
gitmesi, üretilen yaş sebze
ve meyvedeki kaybın 16 milyar liraya
ulaşması gıda israfının boyutunu gözler
önüne seriyor. Bakliyat ürünlerinde de
maalesef benzer sorunlar yaşanıyor.
Bu ürünlerin de yaklaşık yüzde 30’u
ambalajlı olarak satılıyor. Ambalaj
sektörü hijyen konusunda tüm
önlemleri alarak gıda ürünlerinin çöpe
değil, sofralara gitmesini sağlayabilir.”
Korkut, bu noktada Türkiye’de
hâlihazırda pek çok gıdanın ambalajlı
satılmadığına dikkat çekti ve sözlerine
şöyle devam etti: “Gelişmiş ülkelerde
neredeyse ambalajsız ürün bulmak
mümkün değil. Açıkta satılan gıda
maddelerinin hijyen açısından ambalajlı
satılması gerekiyor. Ambalajın üretimi
esnasında ne olursa olsun hijyen esastır.
Bu noktada, “Gıda ile Temas Eden
Madde ve Malzeme Üreten İşyerleri
İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama
Kılavuzu”muzun sektör açısından
önemli bir çıkış noktası olacağını ve
gıda israfının azaltılmasına yönelik
katkıda sağlayacağını düşünüyoruz.”
Pack Converting 2014 11
ASD
10. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda 2014’te
Dereceye Giren
Finalistler Açıklandı
ASD ve Reed TÜYAP işbirliği ile bu yıl onuncusu düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci
Yarışması 2014’te dereceye giren öğrenciler açıklandı. Yarışmada ilk üç sırayı paylaşan finalistlere para
ödülü yanında öğrenim hayatları boyunca burs verilecek.
ASD Ambalaj
Sanayicileri Derneği ve
Avrasya Ambalaj İstanbul
Fuarı organizatörü Reed
TÜYAP işbirliği ile bu
yıl onuncusu düzenlenen
Ambalaj Tasarımı Ulusal
Öğrenci Yarışması 2014’te
dereceye giren öğrenciler
açıklandı. Ambalaj tasarımı
alanında ilerlemek isteyen
genç yeteneklerin sektöre
kazandırılmasına fırsat
veren yarışma kapsamında
Seçici Kurul tarafından oybirliği ile 17 proje başarılı bulundu. ilk üçe giren projelerle mansiyon ve sertifika ödülü
17 proje başarılı bulunarak
almaya hak kazanan finalistler 18 Eylül 2014 tarihinde 20. Avrasya Ambalaj Fuarı açılış töreninde duyurulacak.
ilk üç derece, mansiyon
Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2014’te Dereceye Giren Öğrenciler
ve sertifika ödüllerini
Kategori
Proje Adı
Kazanan Adı Soyadı Okul/Bölüm
paylaştılar.
Yenilikçi Ambalaj
Akıl ı Kutu (Smart Box)
Çağıl Aygen
Yaşar Üniversitesi / Grafik Tasarım
Ülkemizde
Yenilikçi Ambalaj
BiKahve
Derman Ünal
Dumlupınar Üniversitesi / Grafik Tasarım
tasarım eğitimi alan
Yenilikçi Ambalaj
Çeşidim Meyve Suları
Melike Tetik
Dumlupınar Üniversitesi / Grafik Tasarım
öğrencilerimizin
Yenilikçi Ambalaj
Dardanel Ton Balık Yağ Süzücü
Çağhan Ağca
Başkent Üniversitesi / Grafik Tasarım
ambalaj tasarımı alanına
Yenilikçi Ambalaj
Dürümcü
Ayşegül Çetinkaya
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı
Yenilikçi Ambalaj
Honeycomb
Ayşegül Çetinkaya
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı
yönelmelerini sağlamayı
Grafik Tasarım
Karakalem Çizim Kalemi Ambalajı
Doğukan Karapınar
Marmara Üniversitesi / Grafik Tasarım
ve uluslararası rekabet
Temizlik Ürünleri
Leaf Plastik Deterjan Ambalajı
Ulaş Tigin
Anadolu Üniversitesi / Endüstriyel Tasarım
gücü yüksek bir sektör
ikçi Ambalaj
Lipton Portatif Çay Bardağı
Çağhan Ağca
Başkent Üniversitesi / Grafik Tasarım
oluşmasına katkı sağlamayı Yenil
Grafik Tasarım
Lokum Kedi Maması Ambalajı
Özge Erdoğan
Yaşar Üniversitesi / Grafik Tasarım
hedefleyen yarışmaya,
Tıbbı Ürün Ambalajı
Magnetin Hap-İlaç Ambalajı
İbrahim Özen
Anadolu Üniversitesi / Endüstriyel Tasarım
Türkiye genelinden 10 farklı Yenilikçi Ambalaj
Nimet Pirinç Ambalajında Kullanılabilirlik
Büşra Erdin
Dumlupınar Üniversitesi / Grafik Tasarım
Yenilikçi Ambalaj
Özgür Piramit
Fatma Özgür
Dumlupınar Üniversitesi / Grafik Tasarım
üniversitenin Endüstri
Purelite Sparkling Ocean Çamasır Deterjanı Ambalajı Denizhan Arda
Anadolu Üniversitesi / Endüstriyel Tasarım
Ürünleri Tasarımı/Endüstri Temizlik Ürünleri
Yenilikçi Ambalaj
PushEat
Mina Yancı-Merve Aynur İstanbul Bilgi Üniversitesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı -İstanbul Teknik Üniversitesi / Mimarlık
Tasarım ve Grafik Tasarım
Yeni bir İçecek Deneyimi Süt Ambalajı
Önder Gürbüz
Dumlupınar Üniversitesi / Grafik Tasarım
bölümlerinden 92 proje
Yenilikçi Ambalaj
Taşınabilir Elbise Askısı
Güler Söğütlü
Dumlupınar Üniversitesi / Grafik Tasarım
başvurdu. Yarışmada ilk üç
*Yarışmada
ilk
üç
sırada
yer
alan
projelerin
yanı
sıra
mansiyon
ve
sertifika
almaya hak kazanan projeler alfabetik sırayla yer verilmiştir.
sırayı paylaşan proje Seçici
Kurul tarafından oybirliği
sertifika verildi. Yarışmada dereceye
Şampiyon Tasarımcılara
ile belirlenirken, 9 proje mansiyon, 5
giren, mansiyon ve sertifikaya layık
Hem Ödül Hem de Burs
proje ise sertifika almaya hak kazandı.
bulunanlar da dahil olmak üzere toplam
10. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci
Projeye katılan projelerde, 3+1S olarak
17 projenin sahipleri dilerlerse WPO Yarışması’nda ilk üç dereceyi paylaşan
adlandırılan ve ambalajın temel işlevi
Dünya Ambalaj Örgütü’nün düzenlediği
şampiyon finalistlere, sırasıyla 4.000 TL,
olan “Sarma, Saklama, Satma ve
Ambalaj Tasarımı Uluslararası Öğrenci
2.500 TL, 1.500 TL ile ödüllendirildi.
Sürdürülebilirlik’ (çevre
Yarışması olan WorldStar Student
İlk üç dereceyi paylaşan tasarımcılar
etkisi gözetilmiş) işlevlerinin
Competition 2014 ve APF- Asya Ambalaj
ayrıca “ASD & TÜYAP Öğrenim
yanı sıra tüketim biçimlerinde
Federasyonu’nun düzenlediği AsiaStar
Bursu” ile öğrenim hayatları boyunca
farklılık ve kolaylık yaratan, ambalaj
yarışmalarına katılabilecek ve bu yarışma
yılda 12 ay burs kazandı. Mansiyon
tasarımına farklı bir bakış sunan
da dünya derecesi almaya hak kazanmak
ödülü almaya hak kazanan 9 proje 500
projeler öne çıktı.
için yarışmaya devam edebilecekler.
TL ile ödüllendirilirken 5 projeye ise
12 Pack Converting 2014
Pack Converting 2014 13
0212 432 77 77
0212 671 98 99
[email protected]
[email protected]
www.pasifiktrading.com.tr
www.saatcioglu.com.tr
Güncel
m/kongsberg
Esko Bilgi Tabanı Web
Sitesi Başarısını Kanıtladı
Donanım ve yazılımlarla ilgili değerli bilgilere erişim sayesinde “Self Services” adını verdiği
uzaktan destek kullanımı altı aydan kısa sürede yüzde 75 arttı.
E
sko (www.esko.com),
geçtiğimiz aylarda hizmete
soktuğu çevrimiçi Bilgi
Tabanı sisteminin hedeflenen
başarıya ulaştığını duyurdu. Tam
donanımlı Esko yardım merkezinin
(http://help.esko.com/) bir parçası
olan bu sistem, müşterilerin uzaktan
destek almalarına olanak tanıyan
bir dijital platform. Dünyanın dört
bir yanından Esko kullanıcılarının
erişilebildiği sistemde, farklı dillerde
dolaşılabiliyor.
Esko’nun Küresel Hizmetlerden
sorumlu Başkan Yardımcısı
Igor Vandromme, yeni süreci
değerlendirdi: “Teknoloji Hizmetleri
Birliği (TSIA)’ne göre, günümüzde
bilgi yönetimi ve uzaktan destek
teknolojisine çok yüksek harcamalar
yapılması planlanıyor. Şirketler
daha sağlam uzaktan destek bilgi
tabanı sistemleri oluşturmaları
gerektiğine inanıyor. TSIA ayrıca yeni
teknolojinin uzaktan destek sitelerinin
yenilenmesine ve başarı oranlarının
arttırılmasına da yardımcı olacağını
belirtiyor. TSIA üyelerinin yarısından
fazlasının tek bir teknoloji alanına
yatırım yapmayı planladığı bu
ortamda, sektörde önemli bir değişiklik
gerçekleştiği açık.”
Gittikçe daha fazla kullanıcı, anında
destek için ‘ilk hat’ olarak çevrimiçi
kaynaklara erişmeyi tercih ediyor
ve Esko da müşterilerinin tercihine
bu yeni platformla yanıt veriyor.
Forrester’a göre müşterilerin yüzde
72’si sorularına cevap almak için
şirketin web sitesini kullanmayı tercih
ediyor. Esko da farklı destek çözümleri
sağlamak ve kullanıcılara yazılımları
ve donanımları hakkında daha fazla
bilgi edinme olanağı sunmak için yeni
seçenekler geliştiriyor. Bu süreçte,
çevrimiçi yardım sistemi, sadece
teknik sorunlara değil, “Bunu nasıl
yapabilirim?” sorusuna da yaratıcı ve
14 Pack Converting 2014
kapsamlı cevaplar sunuyor. Nitekim
Esko bu çabalarının meyvelerini
toplamaya başladı bile. Platformun
altı aydan kısa süre önce hizmete
girmesinden bu yana ziyaretçi trafiği
yüzde 75 oranında arttı. Wiki tabanlı bir platform olan Bilgi
Tabanı’nın içinde arama yapılabiliyor.
Platformun içeriği, Esko uzmanları
tarafından yazılan makalelerden
oluşuyor. Bu uzmanlar arasında destek
servisi çalışanları, ürün uzmanları ve
kullanıcılar için hangi bilgilerin faydalı
ve pratik olduğunu (hangilerinin de
olmadığını) bilen diğer kişiler yer
alıyor. Her makale düzeyli olması,
doğru kategoriye yerleştirilmesi ve
teknik açıdan hatasız olması için
kapsamlı bir denetim sürecinden
geçiriliyor.
Vandromme açıklamasının
devamında şunları söyledi: “Esko Bilgi
Tabanı, destek ekiplerimize ek olarak
hizmete sunduğumuz bir platform;
müşterilerin aradıkları cevapları hemen
bulmalarına yardımcı olacak bir araç.
Bütünlüklü bir destek ağı inşa ediyoruz
ve bu yüzden de müşterilerimize
yardımcı olmak için modern teknolojiyi
kullanıyoruz. Müşterilerimiz bizden
bir uzaktan destek modeli; yani basit
sorular için daha verimli ve etkili
bir çözüm sunmamızı istiyor. Bizim
tek yaptığımız iş gücünün değişen
ihtiyaçlarına cevap vermek”.
Esko, Google Analytics yardımıyla
sitenin nasıl kullanıldığını analiz
ederek, özellikle hakkında daha
sık bilgi aranan konu başlıklarına
yoğunlaşıyor. Konuyla ilgili Esko
mühendislerinden Pieter Reel “Günlük
yönetim çalışmalarımız kimlerin yeni
makaleler eklediğini gösteriyor; böylece
hemen harekete geçip içeriği gözden
geçirebiliyor ve makaleleri yayına
sokabiliyoruz” yorumunu yaptı.
Esko, Bilgi Tabanı’ndaki her yanıtın
altında, kullanıcıya bu makalenin
faydalı olup olmadığını bildirme
ve yorumlarını paylaşma olanağı
sunuluyor. Vandromme sözlerini
şöyle sürdü: “Esko olarak kullanıcı geri
bildiriminde isabet oranımız yüzde
20 ki; bu da sektör standartlarının bir
hayli üzerinde. Büyük bir çoğunluk bize
makalelerimizin çok faydalı olduğunu
söylüyor. Biz de bu geri bildirimlere
büyük değer veriliyor. Bir konu
başlığının faydalı olmadığı yönünde bir
yorum alırsak bu geri bildirimi derhal
makalenin yazarıyla paylaşıyoruz
ve sorunu gidermesini istiyoruz.
Aynı şekilde, eğer bir makale olumlu
yorumlar alırsa da bu övgüleri yazara
iletiyoruz. Bu faydalı geri bildirimler,
Esko uzmanlarının Bilgi Tabanı’na
sağladıkları katkıyı hızla arttırdı. Tüm
Esko çalışanlarının bu sürece dahil
olmasını istiyoruz ve görünüşe göre
doğru yoldayız”.
Esko siteyi daha iyi hale getirmek
için çabalarını sürdürüyor. Bu
bağlamda dolaşım, kullanıcı deneyimi
ve kullanıcılar için en önemli bilgilere
anında erişim olanağı kilit etmenler.
Diğer yeni özelliklerin yanında
‘yamalar’ da Bilgi Tabanı’nın bir
parçası haline gelecek. Yeni çıkan
bir yazılımın düzeltilmesi gerekirse,
Esko bununla ilgili çözümler için
Bilgi Tabanı ana sayfasına bir düğme
yerleştirecek.
Vandromme sözlerini şöyle
noktaladı: “En önemli hedefimiz;
ister çevrimiçi, ister bir çağrı merkezi
üzerinden, ister saha desteğimiz
yardımıyla olsun, müşterilerimizin
aradıkları cevaplara kendileri için en
verimli şekilde ulaşmalarına yardımcı
olan bir destek sistemi sunmak.
Sunduğumuz hizmetleri genişletmeye
yönelik süren çabalarımızın faydalı
olduğunu ve takdir edildiğini gördük.
Müşteri tabanımızı desteklemek için
yenilikçi yollar geliştirmeye devam
edeceğiz”.
IIS ViZKOZiMETRE
INKSPEC İLE TINIYI
# 40077-0000
Electrical
Connection
YAKALAYIN
Bu müzikal enstrüman viskoziteyi
mükemmel şekilde kontrol eder!
IN LINE
DAYANIKLI
Weight : 12.2 kg
(27 lbs)
BAKIM GEREKTİRMEYEN
Height : 350mm
(13.75 in)
HİÇBİR HAREKETLİ PARÇASI
OLMAYAN
PLGA 2006
Teknik Başarı Ödülü
3/4 NPT Fluid out
FFTA 2007
Teknik İnovasyon Ödülü
GAA 2008
Altın Silindir Ödülü
IIS ACCREDITATIONS
3/4 NPT Fluid in
Actual Products May Differ From Image Shown.
Pack Converting 2014 15
Güncel
EskoWorld Türkiye
2014 Ardından
EskoWorld dünya çapında
özellikle gelişmiş ülkelerde
yıllardır yapılan ve yalnızca
Esko müşterilerine özel bir
etkinlik. Bu sene ilk defa 11
Haziran tarihinde Türkiye de
de yapıldı. Yüze yakın Esko
müşterisinin katıldığı Esko
World Türkiye 2014 Etkinliği
başarılıyla düzenlendi.
Etkinliğin amacı; dijital baskı
ve ambalaj sektörlerindeki
yenilikleri değerlendirmek,
Esko’nun önümüzdeki
döneme yönelik çalışmaları
hakkında tüm müşterilerini,
konularında en yetkili
uzmanlarca bilgilendirmek
ve Esko çözümlerine yönelik
ilave müşteri beklentilerini ve
yorumları alabilmekti.
İki ana bölümden
oluşan etkinliğin öğleden
önceki bölümünde; dünyada ambalaj
sektöründeki beş ana eğilim ele
alınarak sektörde farklılaşma ve
verimliliğin önemi vurgulandı.
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD)
Genel Sekreteri Sayın Aslıhan Arıkan
ve Marmara Üniversitesi Basım
Teknolojileri Bölümü Başkanı Sayın
Prof. Dr. Efe N. Gençoğlu güzel
sunumları ve uzman yorumlarıyla
katılımcıları bilgilendirdiler. Etkinliğin
öğleden sonraki programı iki
paralel bölüm halinde gerçekleşti ve
katılımcılar kendi seçtikleri bölümlere
katıldılar. Esko’nun Belçika Gent
şehrinden gelen ürün müdürlerince
yapılan sunumlar; Markayı Sunmak,
Automation Engine İş Akışı, Dijital
Flekso, Interaktif Uygulamalar
(ArtPro, Package, Studio ve Artios
CAD yazılımları), Dijital Sonlandırma
(Kongsberg kesim sistemleri) ve
CAD (strüktürel tasarım programı)
olarak gerçekleşti. Ürün müdürlerince
Esko’nun en son yazılımları, yenilikler
ve uygulamalar hakkında bilgi verilen
sunumların ardından, katılımcıların
soruları yanıtlandı. Ambalaj, açık hava
reklamcılığı, ticari baskı ve profesyonel
yayıncılık için entegre
çözümler sunan küresel
bir tedarikçi olan Esko’nun
ürün ve hizmetleriyle;
müşterilerin üretkenliği artıp
pazara çıkış süresini kısaltılıp
masraflar düşürülüyor, bu
sayede firmaların karlılığının
artmasına yardım ediliyor.
Dünyada bilinen her
on markadan dokuzunun
ambalajı Esko ürün
ve çözümleriyle
gerçekleştiriliyor. Baskı öncesi
çözümlerde uzman ve pazar
lideri olan Esko’nun flekso
CtP sistemleri dünyada yüzde
70’in üzerinde pazar payına
sahip olup HD ve Full HD
teknolojisi ile ofset ve gravür
baskı kalitesinde sonuçlara
olanak veriyor. Kongsberg dijital kesim
sistemleriyle gerek karton ve oluklu
ambalaj sektörlerine gerekse açık
hava reklam firmalarına dünyanın en
sağlam ve en hızlı çözümleri sunuluyor.
Türkiye pazarlarında aktif rol üstlenen
Esko, çalışmalarını sonuçlarını
kısa sürede aldı. Sektörün en geniş
yelpazedeki ürün gamına sahip olan
Kongsberg dijital kesim sistemlerinin
kullanımı Türkiye pazarında
artış gösterdi. Türkiye ambalaj ve
reklam sektörünün öncü firmalarının
tercihi Kongsberg dijital kesim
sistemleri oldu.
Altana’dan Landa’ya Yatırım
Altana Grup, Landa Nanographic™’i
dijital baskı alanında oyun
değiştirici olarak görüyor. Bu görüşü
doğrultusunda Altana Grup, 100 milyon
Euro yatırımı Nanographic™ dijital baskı
çalışmalarına yönelik yatırım yapmak
için Landa ile anlaştı. Bu anlaşma, her
iki şirket için yalnızca finansal yatırım
anlaşmasından çok öte olup dijital
baskı çözümleri geliştirmek için uzun
vadeli bir stratejik ortaklığının başlangıç ​​
noktası. Anlaşmanın geliri; Nanography
mühendislik ve üretim alanlarında;
16 Pack Converting 2014
Landa Nanographic Baskı™ Presler ve
Landa NanoInk™ renklendiriciler için
üretim tesisleri inşaatı dahil, Landa su
bazlı dijital baskı sürecinin gelişimini
tamamlamak için kullanılacak.
Altana’nın BYK Additives &
Industruments, Eckart Effect Pigments
Actega Coatings bölümlerinden elde
ettiği baskı endüstri uzmanlığı üzerinden
aktif bir ortak olması bekleniyor. Benny
Landa bu ortaklık için şunları söyledi:
“Bizim gibi bir endüstri vizyoneriyle
ortaklık yaptığım için son derece
heyecanlıyız. Yenilik bakımından aynı dili
konuşuyoruz. Dijital baskı misyonumuzu
güçlü bir güven zemininde yerine
getirmek, Altana ile küresel varlığımızı
genişletmek, büyük bir değer olacak.”
Altana Grup Ceosu Dr Matthias L.
Wolfgruber ise yatırıma ilişkin
“21. yüzyılda gelişmek, baskı sanayinde
etkinleştirmek ve müşterilerimize gelecek
için iyi bir pozisyonda olmalarına
yardımcı olabilecek belirleyici özelliğe
sahip bir teknolojiye yatırım yaptık”
yorumunda bulundu.
SunChemical Türkiye
500 Büyük Sanayi Kuruluşu İçinde
446. Sıraya Yükseldi
“SunChemical Türkiye kalite, servis, inovasyon gücü ile çalışıyor.”
Dünyanın önde gelen baskı
mürekkepleri ve pigmentleri
üreticisi olan SunChemical,
Türkiye’deki iştirakiyle, İstanbul
Sanayi Odasının yaptığı ‘Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu
Araştırması’nda 2013 yılında
210.848.209 TL’lik “üretimden
satışlar” cirosuyla ilk 500 Sanayi
Kuruluşu İçindeki 460. sırada iken
bu yıl 446. sıraya yükseldi.
SunChemical; Türkiye’de iki
fabrikası yüzelli kişilik ekibi, son
beş yılda yapmış olduğu 10 Milyon
Euro’nun üzerinde yatırımı ve
yine İzmir Aliağa Organize Sanayi
Bölgesinde 2015 yılı içerisinde
yapacağı üçüncü fabrika yatırımıyla;
su ve solvent bazlı mürekkepler, web
ofset, tabaka ofset mürekkepleri,
metal ambalaj, güvenlik
mürekkepleri, dijital, serigrafi, UV
mürekkepler, dispersiyon laklar ve
sarf malzemeleri tedariki ile Türkiye
Ambalaj ve Matbaa sektörünün
gelişmesine katkıda bulunuyor.
SunChemical Türkiye, ‘sizin
için çalışıyoruz’ sloganıyla çıkmış
olduğu yolda, küresel bilgi
birikimini, tecrübesini; kalite -
servis - inovasyon ilkeleriyle iş
ortaklarına aktarıyor. Hızlı ve
çözüm odaklı servis, kalite anlayışı
ile sunmuş olduğu yenilikçi ve
rekabetçi ürünleri ile SunChemical,
Türk Ambalaj ve Matbaa
sektörünün yurt dışı pazarlarında
etkin olmasında önemli bir rol
oynuyor.
İstanbul Sanayi Odası’nın yaptığı
araştırmada 500 Büyük Sanayi
kuruluşu içinde 446. sırada olan
SunChemical Türkiye bu vesile ile
tüm iş ortaklarına teşekkür
ediyor.
Pack Converting 2014 17
Güncel
Addivant™ Weston® 705 Sıvı Fosfit Antioksidana
Gıda Ambalaj Uygulamaları
için FDA Onayı
Addivant™, polimer katkı
teknolojilerinde küresel bir firma
olup gelişmiş polimer uygulama
performansı, güvenli taşıma ve
kullanım maliyetinin azaltılmasını
sağlamak üzere özel çözümler
geliştirilmesi doğrultusunda
çalışmalarını sürdürüyor.
Addivant™ firması antioksidanlar,
ışık stabilizatörleri, kauçuk katkı
maddeleri, polimer modifiye ediciler,
metal etkisizleştirici, polimerizasyon
inhibitörleri, dahil olmak üzere özel
katkı alanında geniş portföyü ile
tanınıyor.
Addivant™, son geliştirdiği
ürünlerden nonilfenol-serbest fosfit
teknolojisi yeni nesil Weston® 705 sıvı
antioksidanın gıda ile temasına ilişkin
ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA dan onay
aldığını açıkladı.
Üstün güvenlik özelliğinde
Weston®705 antioksidan, gelişmiş
polimer performansı ve geleneksel katı
fosfitlerle vs. yüksek işlem verimliliği
sağlıyor. Ürün reçine üreticilerinden
ve dönüştürücüler perakendeciler
ve tüketiciler için, tüm değer zinciri
boyunca büyük faydalar sağlıyor.
Weston®705 antioksidan, kullanım
sırasında bozulmadan özelliklerini
koruyan, polimerler arasında
oldukça etkili bir dengeleyici. Sıvı
fosfit teknoloji, doğrusal düşük
yoğunluklu polietilen (LLDPE) ve
yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)
polimerler için tercih edilen ikincil
antioksidan en yeni nesili temsil ediyor.
Gıda ile temas uygulamaları
için FDA onayıyla, Weston®705
antioksidan, şimdi gıda torbaları ve
karton kutu gömlekleri, kaynatma
işlemine uygun ambalajlar da dahil
geniş bir yelpazede kullanıma açılıyor.
Weston®705 antioksidan; berrak,
renksiz, kokusuz bir sıvı özellikleriyle
çok katmanlı filmler ve kaplamalı,
lamine filmler gibi büyük dönüşüm
süreçlerini destekliyor. Mevcut fosfat
antioksidanlarla karşılaştırıldığında,
güvenlik, performans ve verimlilik
önemli gelişmeler sunuyor.
Kapsamlı küresel gıda onayları ve
nonilfenol formülüyle Weston®705
antioksidan gıda ambalaj güvenliği ve
sürdürülebilirlik konusunda tüketici
güvenini artırmakta yardımcı.
Geliştirilmiş performansıyla
Weston® 705 antioksidan, filmin renk
ve yüzey kalitesinin korunmasını 10
kat artırarak ambalaj oluşumlarını
estetik açıdan da destekliyor.
Standart antioksidanlara göre 10
kat iyileşme sağladığında dirençli,
ancak daha ince film üretilmesinde
başarılı.
Bir sıvı olarak Weston® 705
antioksidan, polimer bozulması
ve kalıp temizleme sorunlarını
ortadan kaldırarak, üretim hatlarının
hızlanmasını dolayısıyla verimli
üretim yapılmasını destekliyor.
İletişim: Addivant™ Peter Smith [email protected], Irfaan Foster [email protected]
Ambalaj işaretlemede DNA
markalar, tüm tedarik zincirlerinin,
Applied DNA Sciences
olacak: APDN için SigNature® DNA’yı
ve Pillar Technologies DNA
şirketlerin, hükümetlerin ve
mevcut ve yeni fiziksel yüzeylerde
tabanlı güvenlik ve ürün kimlik
tüketicilerin fikri mülkiyet haklarının
bağlamak mümkün olacak iken, Pillar,
doğrulaması, işaretleme
hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılığa
müşterilerine APDN’nin SigNature®
için yeni bir iş ortaklığı anlaşması
karşı korunmasını içeren hizmetlerin
DNA’sı ile ürünlerinin gerçekliğini
imzaladı. Yüzey işlem teknolojileri
sağlayıcısı. APDN tarafından
kanıtlamaları yeteneğini sunacak.
sağlayıcısı Pillar Technologies ITW’nin
geliştirilen SigNature® DNA güvenlik
Sonuçta; yüzeyinde DNA işaretli ürün
bir iş birimi olup dönüştürme ve
ve kimlik doğrulama çözümlerinin
güvenilir olurken, üretici rekabetçi,
plastik film baskı paketleme için yeni
tüm kalbi, digitalDNA® güçlü takip ve
sürdürülebilir avantajlara sahip olacak.
ürün geliştirme alanında çalışmalarını
iz sağlanması için önemli adım olup
Bu iş birliği kapsamında Applied DNA
sürdürüyor.
tüm delillerin adli zincirini sağlamak
Sciences ve Pillar Technologies katma
Applied DNA Sciences (APDN),
ve faillerin yargılanması için kullanıma
değerli çözümlere odaklanarak, ortak
DNA tabanlı güvenlik ve kimlik
uygun. ticari gelişim için önemli pazarlardaki
doğrulama çözümleri ve ürünleri,
Bu anlaşma, iki şirketin yararına
müşterileri hedefleyecekler.
İletişim: Pillar Technologies [email protected]
Polyolefin Performans 2014
Polyolefin reçine bileşiklerin
piyasalar ve özellikleri üzerine
oluşturulan uluslararası konferans
23-24 Eylül 2014 tarihlerinde
Amerika’daki Philadelphia şehrinde
yapılacak. Hilton City Avenue’de
düzenlenen konfereansta, polietilen
ve polipropilen termoplastik ile
poliolefin malzemeler performans
ve ekonomi açısından ele alınacağı
konferansta, yeni reçineler ve
bileşikler de konuşulacak.
İletişim: AMI Amanda Schaeffer: [email protected] 18 Pack Converting 2014
Pack Converting 2014 19
Güncel
Sandon’dan
Yeni Lazer Yatırımı
İngiltere merkezli aniloks merdane
karşılamak için lazer teknolojisinde yeni küresel flekso baskı endüstrisi için
üreticisi Sandon, yatırım kapasitesini
kavramlar üzerinde ALE ile iş birliği
yüksek kaliteli lazer ile engrave edilen
artırmak ve ürünleri için artan müşteri içinde çalışıyoruz. Yeni lazer bize bazı
seramik kaplı aniloks ve gravür
talebini karşılamak için beşinci
heyecan verici yeni ürün gelişmelerini
merdane ve sleeve’leri tüm yönleriyle
termal fiber optik lazer kurulumunu
yürütme yeteneğini kazandıracak. Biz
üreten tek üretici. Şirket ayrıca hem
duyurdu...
flekso baskı sektörünün gelecekteki
bobin ve sleeve onarımlarının yanı
Sandon Genel Müdür, John
yerinden çok eminiz, fleksonun başarısı
sıra teknolojilerinde yeni kavramlar
Millington yeni yatırımları hakkında
ve gelişimi devam edecek.”
geliştirmek için tam bir mühendislik
şu açıklamayı yaptı: “Yüksek talepleri
2004 yılında kurulan, Sandon
hizmeti sunuyor.
İletişim: Sandon Global Engraving Ltd. [email protected]
BST ve Eltromat Birleşti…
On-line renk ölçüm sistemleri,
proses otomasyonu ve tabaka
kalınlığı ve temel ağırlık ölçümü
için çözümler kayıt, web
yönlendirilmesi, optik baskı
denetleme sistemleri üzerinde
uzman. BST ile ürün yelpazesi
tahrik sistemleri, kayıt kontrolleri,
entegre baskı kalite kontrol
sistemleri, web muayene ve
görüntüleme, mürekkep akış kontrol
ve renk ölçümü ve verimli iş akışı
çözümleri sunan Eltromat birleşti.
Bu birleşme sayesinde kalite
güvence teknolojilerinin iki önde
gelen tedarikçisinin endüstriyel,
ekip ve pazardaki deneyim
ve birikimleri ortak bir güce
dönüşüyor. Böylelikle pazarın
gereksinimlerini yanıt vermede
birleşik bir güç söz konusu.
KBA-FT Engineering’den İkinci Bahar
Rankenthal/Pfalz Koenig & Bauer Grubu’nun üyesi olan KBA-FT Engineering, Avrupa’da
faaliyet gösteren konverterin 26 yıllık gravür baskı makinesini yeniledi.
Daha sağlam
sistemlerinin yüksek
kullanılabilirliği yeni
bir makinenin yatırım
maliyetinin bir kısmı
ile sağlanıyor. KBAFT Engineering
sistem mühendisliği,
elektronik ve üretim
uzmanlığı hizmetleriyle
dönüştürücülere destek.
Kısa bir süre önce
KBA-FT Engineering,
bir gravür baskı
makinesinin güncellenip
güçlendirilmesini
gerçekleştirdi. Bu
çalışmada; makinenin
tüm kontrol bileşenleri,
Siemens’in EAE
son teknoloji ile
güncellendi. Mevcut
piyasa ortamında böyle
güçlendirmeler, birkaç
kontrol bileşenlerinin
değiştirilmesini içeriyor,
Siemens’in en son
teknolojisi ile makine
yeniden düzenleniyor. Özel tasarlanmış
güçlendirme kavramı,
konverterin çalışmalarını
kolaylaştırıyor ve makineler
durumları, yaptıkları
işlemler hakkında bilgi
sunacak hale getiriliyor.
KBA-FT Engineering’in
güçlendirme yenileme
alanındaki uzmanlığı,
yoğunlaşan siparişler
ile kanıtlandı. KBA-FT
Engineering, know-how,
elektronik ve mekanik
alanında güçlendirme
ve yükseltmeleri
gerçekleştirmek için
başvurduğu bileşenler;
Siemens, Bosch Rexroth,
Wago ya da diğer tanınmış
elektronik üreticileri.
İletişim: KBA-FT Engineering [email protected]
20 Pack Converting 2014
Tifduruk & Flexo & Offset
Forsa Ayar Kiti
FLEXO BASKI
* Yüksek Baskı Kalitesi
* Klişe Ömrünü Uzatır
* Yüksek Nokta Kalitesi
* Üretimde Verimlilik Artışı
TIFDURUK BASKI
* Yüksek Baskı Kalitesi
* Yüksek Nokta Kalitesi
* Üretimde Verimlilik Artışı
OFSET BASKI
* Yüksek Baskı Kalitesi
* Yüksek Nokta Kalitesi
* Merdane Ömründe Uzama
* %50 Ayar Süresinde Azalma
* Baskı Problemlerinde Azalma
Çözüm Uluslararası Baskı Standartları Danışanlık
Dünya Ticaret Merkezi EGS Buss. Park B2 Blok N:8 Bakırköy - İstanbul
Tel : 0212 465 92 42
Pack Converting 2014 21
[email protected] www.cozum-danismanlik.com
Güncel
Etiket ve Ambalajda Yeniliklere Işık Tutan
“Xeikon Café-Ambalaj
İnovasyonları”
Etkinliği Başarıyla Sonuçlandı
Xeikon ve Aura Partnerleri kendinden yapışkanlı etiket üretimi, karton ambalaj üretimi ve ürün
dekorasyonunda yenilikleri paylaştılar… Xeikon organizasyonu ve 28 dijital çözüm sağlayıcının iş birliği
ile 20-22 Mayıs tarihlerinde Brüksel’de, Xeikon Café etkinliği düzenlendi. Belçika, Lier’deki etkinliğe
katılmak için 48 ülkeden 400 ziyaretçi geldi. Xeikon Café Ambalaj İnovasyonları etkinliğinde ziyaretçilerin
soruları yanıtlandı, etiket ve ambalajda dijital baskının nereye gittiği, sektördeki eğilimler hakkında bilgi
verildi, Xeikon’da ve müşteri ziyaretlerinde, matbaacılara işlerini büyütecek ve kazançlarını arttıracak
yenilikler ve uygulamalar gösterildi.
X
eikon Café 2014
etkinliğine 28
Xeikon iş ortağı
katıldı: 3M,
ABG, Actega, Advanced
Track&Trace, Argos, BBC,
Bograma, C&Packaging,
CERM, Chili Publis,
Diamond Photofoil,
GM, Highcon, Hybrid
Software, Iggesund,
Kama, Labelmakers,
Labeltraxx, Meech,
Michelman, Rietstack,
Rotometrics, Schober,
Siliconature, Squid Inks,
ThermoflexX, Tronics,
UPM Raflatac, UPM...
Ayrıca Kohlpharma ve
Colebourne&Partners
firmalarına müşteri
ziyaretleri gerçekleşti.
Etkinlikte ayrıca
teknik konular ve
programlarla ilgili 33
bilgilendirme oturumu da
gerçekleştirildi ve 15 canlı
demo yapıldı.
Xeikon International
CEO’su Wim Maes;
Xeikon Café ile ilgili şu yorumu
yaptı: “Belçika, Lier’deki üretim
tesisimizde, Xeikon’un tam kalbinde,
grafik sanatlar endüstrisi paydaşları
22 Pack Converting 2014
dijital üretimin karlılığı yükseltmeye
nasıl yardımcı olabileceğini ve dünya
çapında müşteriye teslim edilen değeri
nasıl arttırabileceğini ortaya koymak
için muazzam çaba gösterdiler.
Xeikon olarak,
görülmemiş bir katılım
ve güçlü bir olumlu geri
bildirim açıklamanın
gururunu yaşıyoruz. Yirmi
sekiz iş ortağımızla birlikte,
tutarlı bir iş ve teknik
konferans programı ve
mükemmel bağlantı kurma
fırsatlarından oluşan
dünya çapında bir etkinlik
sunabildik.
Xeikon ve iş ortakları
adına, unutulmaz
ortamda yer alan tüm
ziyaretçilere teşekkür etmek
istiyorum. Xeikon Café,
Ambalaj İnovasyonları’nı
kaçıranlar için, sonraki
etkinliklerimize
katılmalarını özendirecek
bir tad vermek amacıyla
web sitemizde etkinliğin
bir değerlendirmesini
paylaşıyoruz.”
Xeikon Café
etkinliğinde dijital baskı
hizmetleri sunan firmalara
üretim yeteneklerini
nasıl geliştirecekleri
konusunda ilham verecek yenilikler
tanıtıldı. Etkinlikte Xeikon’un tüm
etiket ve ambalaj uygulama takımları
sahnedeydi: Kendinden Yapışkanlı
Etiket Takımı, Karton Kutu Takımı,
Isı Transferi Etiket Takımı ve InMold Etiket Takımı... Tüm bu üretim
grupları Xeikon 3000 serisi bir dijital
etiket / ambalaj baskı makinesi ve onu
tamamlayan dört bileşeni (yazılım,
baskı medyası, sarf malzemeleri
ve baskı öncesi – baskı sonrası
ekipmanı) bir araya getiriyor.
Xeikon Café Ambalaj
İnovasyonları 400’ü aşkın kişi/firma
ziyaret etti
Dünyanın her yerinden baskı
ve baskı sonrası firmalarından
ziyaretçiler, Xeikon Café Ambalaj
İnovasyonları Etkinliğinin
başlangıcında Xeikon’un 28 iş
ortağının standlarını ziyaret ettiler.
Muhtelif endüstrilerde çalışan
paydaşlar 15 uygulamayı demolarda
gördüler ve teknik ve iş konferans
programlarında yer alan 35’i aşkın
oturuma katıldılar. Katılımcılar
etkinlik ve teknoloji hakkında
yorumlar yaptılar:
Label Systems (Addison, TX,
ABD) Başkanı Amy Van Brunt,
etkinliği yorumlarken izlenimlerini
şöyle dile getirdi:“Birçok teknolojiyi
bir yerde görebilmek harikaydı. Yeni
makinemizi kullanabileceğimiz farklı
uygulamaların ve ürünlerin nasıl
üretildiğini kavramamızı sağlıyor”
ifadelerini kullanıyor. Label Systems
geçenlerde bir Xeikon 3000 Serisi baskı
makinesi aldı, makine bir ay içinde
kurulmuş olacak.
Xeikon Café dijital üretimin
etiket ve ambalaj endüstrisini
nasıl geliştirebileceğini ve
dönüştürebileceğini öğrenmek için özel
bir fırsat. Aynı zamanda endüstrinin
oyuncularının dijital üretimin
işlerini nasıl yönlendirebileceğini
ve arttırabileceğini kendi gözleriyle
görebilecekleri bir bilgi paylaşımı
ortamı.”
Kolombiya, Bogota’da yerleşik Lito
Print’ten Ricardo Moreno ise, karton
ambalaj için bölgedeki ilk Xeikon
kurulumuyla geçen yıl şirketlerinin
ofsetten dijital modele nasıl geçme
kararı verdiğini anlattı:
“Bu geçişin arkasındaki ana neden,
düşük tirajlar için daha düşük üretim
maliyetleri. Xeikon’un Kolombiya’daki
temsilcilerinin bir ziyaretinin ardından
üretim portföyümüzü genişletmek
için Xeikon 3050 almaya karar verdik.
Piyasa hakkında çok olumluyuz ve
Xeikon Café’ye tüm yeni uygulamaları
ve çözümleri görmek için geldik.”
Lito Print Kolombiya’nın büyük
reklam ve medya şirketlerine 53 yıldır
hizmet verme geleneği olan bir basım
işletmesi... “Kalite birinci önceliğimiz.
Müşterilerimiz önde gelen çok uluslu
şirketler ve en iyisi dışında hiçbir
şey beklemiyorlar ve Xeikon onu
sunmamız için bize yardımcı oluyor.
Yürürlükteki yeni serbest ticaret
anlaşmaları ile Kolombiyalı şirketler
tüketici kapsamlarını genişlettiler:
Yerli 47 milyon tüketiciden; ABD,
Orta Amerika, Karayipler, Avrupa
ve Şili genelinde 500 milyondan fazla
tüketiciye... Lito Print’in dijitale geçişi
baskı sektörü için iş fırsatları sağlayan
talep artışına bir yanıt. Latin Amerika
da dijital üretimin faydalarını keşfetti..
Avrupa’daki önde gelen ilaç
ithalatçısı Kohlpharma’nın
sunumu, İş Konferans Programı’nın
önemli oturumları arasındaydı.
Kohlpharma’dan Dirk Thielen,
dijital üretimin işlerde nasıl kaldıraç
etkisi yarattığını gösteren heyecan
verici sunum gerçekleştirdi.
Kohlpharma’dan Dirk Thielen
sunumunda şu bilgileri paylaştı:
“Pazardaki değişiklikler yeni
yatırımlar gerektiriyor. Kohlpharma
Avrupa Birliği’nden Almanya’ya
ilaçlar ve diğer çeşitli tıbbi
malzemeler ithal ediyor. Diğer
devletlerden, yapılan ithalatta alınan
daha düşük fiyatlar, Avrupa ilaç
pazarını önemli ölçüde değiştirdi.
İlaç ithalatı sağlık ve bakım
harcamalarında yıllık 300 milyon
Euro’luk bir tasarrufu temsil ediyor.
Bu yeni görünüm ithal ilaçların
yerel dağıtım için talebe anında
cevap verebilen ambalaj üretimi
ihtiyacı doğurdu. Küçük gruplar
halinde teslim, mizanpajları ve
metinleri zamanında ayarlamak, yanıt
sürelerini ve atıkları azaltmak için,
Kohlpharma, dijital baskıya yatırım
yapma ve bir Xeikon 3300 baskı
makinesi alma kararı verdi.”
Xeikon Café Ambalaj
İnovasyonları 15 uygulamayı öne
çıkardı, ziyaretçiler beğendiklerini
seçtiler…
Ziyaretçiler, Xeikon Café’de, etiket
ve ambalaj uygulama takımlarının
aktif iş hazırlama, üretim ve
sonlandırma barındıran tüm
yelpazesini faal durumda görebildiler.
Aynı zamanda dijital üretimle
nelerin başarılabileceğini gösteren
çeşitli uygulamalar ekrandaydı.
Xeikon ziyaretçilerden beğendikleri
uygulamaları işaretlemelerini
istedi. Fotoğraflar ve metinlerle
özelleştirilebilen karton oyuncak
kutuları en beğenilenler arasındaydı.
Bu kutular Xeikon, Argos, CHILI ve
Bograma’nın yer aldığı karton kutu
Pack Converting 2014 23
Güncel
gerekiyorsa, sadece daha hızlı
üretim kapasitesiyle satılan ürün
zamanında teslim edebilir. Çok
fazla yeniden fiyatlandırma çabası,
‘fiyat bekleyen’ kümeler oluşturur
ve sonlandırma, sürekli küçük
tirajlı işlerin sayısını takip edemez.
Tek bir sorumluluk altında birçok
küçük işin tanımlanması, teslimi
yavaşlatabilir. Bu kazançlı dijital
baskı için otomasyonun önemli bir
unsur olmasının nedenidir. Üretim
takımını güçlü bir işletme otomasyonu
sistemiyle entegre etmek, yeniden
fiyatlandırma ve iş tanımlamayı
kolaylaştırabilir, fireyi ve satış fırsatları
kayıplarını azaltabilir. CERM
müşterilerinin etkileyici iş hedeflerine
ulaşmalarına yardımcı oldu. CERM’in
güçlü çözümünü benimseyen ContiLabel (Belçika), aynı yönetici ekibi
koruyarak, üretimini yüzde 30 arttırdı.
takımı tarafından üretildi.
Festival kağıt bardakları da büyük
bir başarıydı: farklı versiyonlarla kısa
tirajlarda, etkinlikler için mükemmel
bir promosyonel hediye ya da
partiler için eğlenceli bir şey olarak
yapılıyorlar. Bu kağıt bardaklar,
üretim tesisinde; Xeikon, Bograma ve
CERM’den oluşan karton kutu takımı
tarafından etkinlik esnasında üretildi.
Highcon Satış Direktörü Nigel
Tracey, “Gelecek öyle parlak ki
gölgelerde korunmalıyız”
Highcon dijital karton kutu baskı
sonrası pazarı için dijital dönüştürme
çözümleri sağlayan önde gelen
tedarikçilerden biri. 2009’da kurulan
Highcon kısa zamanda büyük atak
yaptı.
Highcon’un başarısının gücü,
karton kutudan kaynaklanıyor.
Satış Direktörü Nigel Tracey’in dile
getirdiği; gıdalar, içecekler, güzellik
ve temizlik ürünleri için kazançların
ana itici güçleri çeşitlendirme ve
özelleştirme eğilimleri ile birlikte
dijital üretim ve baskı sonrası önemli
bir etken haline geliyor. Tracey
“Xeikon Café’yi dijital üretimin
yararları ile ilgili farkındalığı
yükseltmede çabalarımızı çoğaltmanın
bir aracı olarak görüyoruz” dedi.
İsviçreli Nigel, mevzuat
değişikliklerinin müşterilerin
ambalajı dikkate alarak, karton kutu
24 Pack Converting 2014
uygulamalarını beğenerek, ürün
tercih etmelerini nasıl etkilediğini
şöyle açıkladı; “Vaud kantonu
şimdi plastik atıklar için özel çöp
torbalarını zorunlu kılıyor. Süt gibi
plastik şişeli ürünler almadan önce
müşteriler şimdi iki kez düşünüyorlar.
Tetrapaklar tercih ediliyor. Karton
kutu ambalaj, ambalajın yeniden
kullanımı için de sayısız olanaklar
sunuyor. İşlevsel paketler, ayırıcılar,
takvimler veya süslemeler olabilir;
öyle ki müşteriler onları atmazlar.
Tamamen özelleştirilmiş tebrik kartları
e-siparişinin de muazzam potansiyeli
var. Bu karton ambalaja değer
katıyor.”
Karton ambalajın geleceğinin nasıl
göründüğünü bir cümle ile açıklaması
istendiğinde, Nigel, zirvedeki
İngilizce pop şarkısından alıntı yaptı:
“Gelecek öyle parlak ki gölgelerde
korunmalıyız.”
CERM’den Geert Van Damme ise,
sipariş miktarları azaldığını, dijital
baskı çözüm, otomasyonun çok
önemli olduğunu vurguladı.
Dar web baskı sistemleri için iş
yönetimi çözümlerinin Belçikalı
tedarikçisi CERM’den Geert Van
Damme, İşletme Otomasyonunun
geleceğine ilişkin bir bakış açısı
sundu: “ 2009’dan bu yana, CERM
40’ı aşkın müşteride entegrasyon
gerçekleştirdi. Eğer iş yerinden
kısa sürede çok sayıda iş çıkması
Colebourne & Partners karton
ambalaj için “tam zamanında” iş
modeli sundu
Colebourne & Partners (C&P)
İcra Direktörü Guy Colebourne,
Önemli Müşteriler & Operasyonlar
Müdürü Nick Muckley ile birlikte,
Xeikon Café’de, C&P’nin dijital
baskıda karton ambalaj için nasıl
bir “tam zamanında” üretim modeli
kurduğu üzerine, heyecan verici bir
iş öyküsü sundu. C&P İngiltere’nin
ilk dijital odaklı karton ambalaj
dönüştürücüsü. Şirket İngiltere’nin
güneybatısındaki BRC-IOP 1A
Kategorisi üretim tesisinde, doğrudan
gıda temasında ve dijital kompozit
karton dönüştürmede uzmanlaştı.
Guy Colebourne şu açıklamayı
yaptı: “Xeikon birçok yönden
rakiplerini geçti: ön kaplama
gerektirmemesi; gıda ambalajı için
FDA onaylı tonerler, daha geniş
format ve üst düzey yönetime açık
erişimin yanı sıra, zekice sorumlu
hizmet.”
Nick Muckley, ise şunları
ekledi:“Tam zamanında (justin-time) iş modelinin seçilmesi
C&P’nin esnekliğini arttırarak
taleple eş güdümlü üretime olanak
tanıdı. Aynı zamanda nakit akışını
arttırarak kapsama alanının kazanç
potansiyelini üst düzeye çıkardı.
Fireyi azaltabildik ve kişiselleştirilmiş
ambalajda yeni fırsatlardan
yararlandık.”
Efi-UV mürekkep ile en düşük maliyet
Dakikada 25 m baskı ve lazer kesim hızı
Primer baskı ve koruyucu lak baskısına
Efi-UV
mürekkep
ileile
enendüşük
Efi-UV
düşükmaliyet
maliyet
gerekmürekkep
yoktur
Ödüllü Efi Fiery RIP ile etkin iş akışı,
kişiye özel baskı ve renk tutarlılığı
Tek geçişte tam örtücü beyaz baskı olanağı
Ödüllü
ÖdüllüEfi
EfiFiery
FieryRIP
RIPile
ile etkin
etkin iş
iş akışı,
akışı,
UV
mürekkep
ile yüksek
ışık haslığı ve
kişiye
özel
ve
Dakikada
2525
mm
baskı
vevelazer
kesim
hızı
kişiye
özelbaskı
baskı
verenk
renk tutarlılığı
tutarlılığı
Dakikada
baskı
lazer
kesim
hızı
dış
etkenlere
karşı
dayanıklılık
Yalnızca
veya
kesim maliyet
UV Efi-UV
mürekkep
ilebaskı
en
düşük
maliyet
Efi-UV
mürekkep
ile en maliyet
düşük
Ödüllü Ödüllü
Efi Fiery
ile
etkin
akışı,
Ödüllü
EfiRIP
Fiery
ileişetkin
mürekkep
ile
enyalnızca
düşük
EfiRIP
Fiery
ileişRIP
etkin
akışı,iş akışı,
Tek
geçişte
tam
örtücü
beyaz
baskı
olanağı
Primer
baskı
ve
koruyucu
lak
baskısına
Tek
geçişte
tam
örtücü
beyaz
baskı
olanağı
Primer
baskı
ve
koruyucu
lak
baskısına
kişiye özel
baskı
ve
renkve
tutarlılığı
kişiye
özel
baskı
renk tutarlılığı
kişiye
özel
baskı
renkve
tutarlılığı
ikada
25olanağı
m
baskı
lazer
kesim
Dakikada
25
mve
baskı
vehızı
lazer hızı
kesim
hızı
Dakikada
25 mve
baskı
lazer
kesim
gerek
yoktur
UV
ile uygulaması
yüksek
ışık
haslığı
ve
gerek
yoktur
UVmürekkep
mürekkep
yüksek
ışıkyoktur
haslığı
ve
Yalnızca
mürekkebe
geçiş
ücreti
(click)
Tek geçişte
tam
beyaz
olanağı
Tekörtücü
geçişte
tam baskı
örtücü
beyazolanağı
baskı olan
Tek
geçişte
tamileörtücü
beyaz
baskı
mer Primer
baskı ve
koruyucu
lak
Primer
baskı
ve baskısına
koruyucu
lakyapılır,
baskısına
baskı
ve
koruyucu
laködeme
baskısına
dış
etkenlere
karşı
dayanıklılık
Yalnızca
baskı
veya
yalnızca
dış etkenlere karşı dayanıklılık
Yalnızca
baskı
veya
yalnızcakesim
kesim
ek yoktur
gerek
yoktur
gerek
yoktur
UV
mürekkep
ile yüksek
ışıkile
haslığı
veışık haslığı
UV
mürekkep
yüksek
ve
UV
mürekkep
ile yüksek
ışık haslığı
ve
olanağı
olanağı
dış etkenlere
karşı
dayanıklılık
dış etkenlere
karşı dayanıklılık
dış etkenlere
karşı dayanıklılık
nızca
baskıYalnızca
veya
kesim
baskıyalnızca
veya
yalnızca
Yalnızca
baskıyalnızca
veya
kesim kesim
Yalnızca
mürekkebe
Yalnızca
mürekkebeödeme
ödemeyapılır,
yapılır,geçiş
geçişücreti
ücreti(click)
(click)uygulaması
uygulaması yoktur
yoktur
nağıolanağı
olanağı
Yalnızca
mürekkebe
ödeme
yapılır,
geçiş yapılır,
ücreti
uygulaması
yoktur
Yalnızca
mürekkebe
ödeme
geçiş (click)
ücreti
(click)
uygulaması
Yalnızca
mürekkebe
ödeme
yapılır,
geçiş (click)
ücreti
uygulaması
yokturyoktur
Pack Converting 2014 25
Makale
Nokta Kazancı Mekanizmasının Anlaşılması
Nokta Kazancının Teorik
ve Deneysel Modelleri
Bülent Öztürk
Bilse Uluslararası İth İhr San ve Tic. Ltd. Şti.
Flekso baskı 3 boyutlu bir noktadan, 2 boyutlu bir noktaya dönüşüm hareketidir ve bu
dönüşüm esnasında başladığımızdan daha büyük bir nokta elde ederiz.
B
askı temelinde iki boyutludur:
Baskıyı oluşturan noktalar,
ölçüleri ve yerlerine göre
karakterize edilirler. Baskıyı
oluşturan, klişe üzerindeki noktalar
ise 3 boyutludur. Ölçüleri vardır,
yerleri vardır ve omuz açılarına göre
bir yükseklikleri vardır. Aslında
flekso baskı 3 boyutlu bir noktadan,
2 boyutlu bir noktaya dönüşüm
hareketidir ve bu dönüşüm esnasında
başladığımızdan daha büyük bir
nokta elde ederiz. Şekilde, bir ambalaj
grafikerinin, 3 boyutlu kutunun açılıp
2 boyutlu yüzeye geçerken yaptığı
karşılaştırmasını görüyorsunuz.
Gerçekten de 3 boyutlu kutu daha
küçük gözüküyor.
Klişeden, baskıya geçerken oluşan
büyümeye evrensel olarak kazanç
(nokta kazancı) diyoruz. Tüm dünya
bu büyümeyi kabul ediyor ve onu
tolere etmeye çabalıyor. Genellikle bu
büyümeyle yaşamayı öğreniyor ya da
ne basmak istendiği ile ne basabildiği
arasında uzlaşı bulunmaya çalışılıyor.
Ve yazık ki bu kadar genel bir sorun
olan ve baskıyı olumsuz etkileyen bir
sorunun azaltılması için bugüne dek
çok az çalışma yapıldı.
Son yıllarda, noktanın çeşitleri ile
26 Pack Converting 2014
oynayabilme kabiliyetimiz artıkça,
yaptığımız çalışmalar gösterdi ki
noktanın şekli, nokta kazancında
çok büyük bir etken. MacDermid
olarak 2009 FTA (Flexo Technical
Association) forumunda nokta
şeklinin oluklu baskıdaki oluk izine
çok büyük etkisi olduğunu açıkladık.
2010’da ‘Great Plate Debate’ sonbahar
konferansında nokta şeklinin flekso
baskı performansında ne büyük
meziyete sahip olduğunu tartıştık.
Klişe üreticileri olarak ikna olduk ki
flekso baskıda yapabileceğimiz en
büyük gelişim, daha az nokta kazancı
olan, daha dengeli ve uzun süreli
yüksek tram basan ve baskı uzadıkça
daha az değişkenlik gösteren nokta
şekli üzerinde çalışmalıyız. Bizim
görüşümüze göre, nokta kazancı en
temel sorundu. Nokta kazancını en
iyi nasıl anlarsak, sorunla da o denli
kolay başa çıkabilirdik. Bununla ilgili
bir çalışma başlattık.
Nokta kazancına sebep olan
birçok faktör var. Bizi ilgilendiren
kısmı klişe yapımı ile ilgili olanıydı
tabii ki. İşe mekanik nokta
deformasyonu (nokta bir yüzeye
bastırıldığında şeklinin değişmesi)
ile başladık. Doğal baskı esnasında,
noktanın nasıl davrandığını
gözlemlemek zor olduğu için, çıplak
gözle görülebilen aşağıdaki nokta
modellerini ürettik.
Bütün noktalar 70 mm. yükseklikte,
10 mm. düz tepesi olan ve aynı
fotopolimerden (klişe) kalıp şeklinde
çıkarıldı. Omuz açıları yatayla, soldan
sağa sırasıyla 53, 62, 71 ve 79 derecedir.
Her noktaya 1cm./sn hızla, 20 mm.
yüksekliğine kadar basınç yapacak
şekilde bir düzenek kuruldu. Noktalar
uygulanan baskının gücü 10 hz.
hızında bir baskı cihazı ile ölçüldü.
Noktanın, uygulanan baskı esnasında
yüzeye temas eden doğru alanı, Fuji’nin
basınca duyarlı kâğıdı sayesinde, baskı
yüzeyi ile tepe nokta arasındaki ‘baskı
temas yüzeyi’ ölçüldü.
Noktaların, güç ile baskı eğrilerinin
grafiği aşağıda gösterildi. Eğrilerin,
doğrusal çıkmamış olması çok
ilginçtir. Bu da gösteriyor ki, güç
baskı mesafesinden hızlı artar. Baskı
esnasında uygulanan güç, direkt
omuz açısına bağlı olduğu açıktır ve
düşük omuz açılı nokta eğriden de
anlaşılacağı gibi daha çok etkilenir.
Dikkate değer bir noktada en dik omuz
açısına sahip nokta, baskıdan en az
etkilene nokta olmasına karşın, baskı
değeri belli bir yere ulaştığında sapma
gösteriyor.
Bir sonraki resimde temas alanına
karşı basınç eğrisi gösteriliyor. Bu eğri
de doğrusal değildir ve baskı yüzeyi
ile omuz açısı arasındaki bağlantıyı
ortaya koyuyor. Nokta güce maruz
bırakıldıkça, baskı yüzeyi omuz açısıyla
ters orantılı olarak artar. Yani geniş
omuz açılı noktanın baskı yüzeyi, dar
omuz açılı noktaya göre daha çabuk
artar. Yine en dar omuz açılı nokta
uygulanan toplam basıncın yarısına
ulaşıldığında sapma gösterir. Bu
noktaya ulaşıldığında baskı yüzeyinde
ani bir artış olur.
Aşağıdaki resim, her iki eğrideki
sapmalara sebep olan dar omuz
açılı noktanın, sapma sebebi
göstermesini açıklayabilir. Noktanın
belli bir baskıdan sonra kendi üstüne
katlanması hem baskı yüzeyini
artıracak hem de artık yuvarlak
yerine, boyu eninden fazla bir nokta
basacaktır. Bu gözlem, fleksonun iyi
bilinen ve hoşlanılmayan bir özelliği
olan yuvarlak nokta basmak yerine
kesikli-boşluklu nokta uyar. Bu da
genellikle geçişlerin en düşük olduğu
yerlerde oluşur ve korktuğumuz sert
vignet (degrade) olmasına neden olur.
Omuz açısının nokta
deformasyonuna sebep olduğunu
ve nokta hatasının basılması olayını
gözlemlediğimizden bütün dikkatimizi
yüksek tramlı küçük nokta ve omuz
açısının etkisi üzerine yoğunlaştırdık.
Yine aynı noktaları daha büyük ölçekte
fakat bu sefer daha küçük omuz
açısı farklarıyla ürettik (aşağıdaki
gibi yataydan, 2°’lik artan açılarla,
70°’den 80°’ye kadar noktalar). Bu bize
sapmaya neden olan en ‘kritik açıyı’
daha kesin bir şekilde tespit etmeye
izin verir.
Buradaki noktalar da ilk setle bire
bir aynı yükseklikte ve tepe çapına
sahip (70 mm. yüksekliğinde ve 10
micron tepe çapı vardır) ve aynı baskı
testine maruz bırakılmış durumdadır
(20 mm. maximum basınç, 1mm./sn,
10 Hz data toplama).
Kritik açının 72° ve 74° arasında
bir yerde olduğu bulunur (aşağıdaki
resim). 72°’lik açıya sahip nokta
hata vermezken, 74°’lik ve daha dik
olanların hepsi bahsedilen hataya
nedendir.
Hataya neden olan nokta grupları
arasında, omuz açısı ve hata arasında
bir bağlantı olduğu belirlendi
(aşağıdaki grafik). En dik omuz açısına
sahip nokta en düşük basınçta hataya
sebep olurken, omuz açısı azaldıkça
hataya neden olmadan uygulanabilecek
basınç artıyor. Bu eğilim tek başına
ilginç değil, nokta omuz açısı arttıkça
hatadan önce uygulayabileceğiniz
basıncın azalması teste uyan bir sonuç.
Sistem bir çok anlamda çok
basitleştirilmiş olsa da, flekso baskının
görselleştirmek ve baskı olayının
benzerini gerçekleştirme kabiliyetini
sağlanıyor. Nokta kazancına sebep
olan omuz açısı ve baskı forsesinin
kayda değer etkisinin miktarını
belirleyebiliriz. Çalışmalarımız bize
gösterdi ki, noktanın omuz açısının
dikleşmesi, basınçla baskı yüzeyinin
artmasını azaltıyor. Buna mekanik
olarak nokta kazancı da diyebiliriz.
Diğer bütün koşullar eşit olduğu
takdirde, omuz açısının mümkün
olduğunca dik olması arzulanan
bir özellik. Fakat bu mantığın
çalışmasının genişletilebileceği bir
limit var. Belli bir dikliği geçtiğinizde
nokta, basınca karşı dayanıksız hale
getiriyor ve nokta gibi davranma
özelliğini kaybediyor. Bu kayıp,
istediğiniz yarı tonu oluşturmayı
mahvediyor. Yaptığımız modelleme
de, bu kritik dikliğin 72° ile 74°
arasında bir yerde olduğunu bulduk.
74° omuz açısına sahip nokta çok
az basınç karşısında bile çok kolay
deforme olabiliyor. 74°’den daha
dik omuz açısına doğru gittikçe de
basınca karşı deformasyon artıyor.
Bu basınç testi, LUX metoduyla
yapılmış klişenin, avantajlı baskı
davranışı göstermesini daha
kolay açıklayabiliyoruz. Noktanın
basınca karşı duyarlı olduğu aralık
genişletildiğinde, basınçta meydana
gelen artış, nokta kazancındaki artışla
doğru orantılı olmadığını açıklayabilir
(aşağıdaki resim standard digital klişe
ile LUX metoduyla yapılmış klişenin
basınçla nokta kazanımı arasındaki
bağıntıyı gösteriyor).
Bu çalışma modeli, aşağıdaki
resimde görülen LUX metodu ile
yapılmış klişe de oluşan nokta omuz
açılarının dikliğinin, nokta
kazancının az olmasını açıklamada
yardımcı.
Belki, daha da önemlisi, klişe ve
klişe yapım tekniğinde elde ettiğimiz
sonuç, daha az nokta kazancı sağladığı
için bugün dizayn yapan grafikerlere
daha özgür çalışma olanak verecek,
yarın bize yeni jenerasyon LUX
klişelerde daha iyi performans
sağlayacak.
İletişim: Bilse Uluslararası İth İhr San ve Tic Ltd Sti Tel: 0216 371 34 11 [email protected]
Pack Converting 2014 27
Makale
KARMAŞADAN DÜZENE:
Renk Yönetimi ile
Sektörü Dizayn Etmek
Patrice Aurenty
Renk Yönetimi Uzmanı
SunChemical
Marka sahibi doğru rengi dijital olarak belirtiyor.
Tasarımcılar aynı renk imzasını kullanarak tasarım dosyalarını yaratıyor.
Baskı öncesi dosya, aynı spektral renk eğrisi baz alınarak
belirli bir yazıcı biçimine uyarlanıyor.
Mürekkep üreticisi, spektral olarak doğru mürekkeple dijital
renk teknik özelliklerini eşleştiriyor.
Yazıcı, nihai ürün üzerinde rengi yeniden üretiyor ve direkt olarak orijinal rengin
belirtilen spektral renk eğrisiyle karşılaştırıyor ve kalitesini kontrol ediyor. Bu,
kusursuz bir renk onay süreci için gereken döngü.
M
arka sahipleri
tedarikçilerden
üretken, güvenilir
ve kârlı bir değer
zinciri yaratmalarını
bekliyor. Değer zincirini yaratmak için
ambalaj baskıcılığı bu işin merkezi
durumunda. Ambalaj baskısında ise
en kilit noktalardan biri renkli çıktının
kalitesi. Ürün, marka sahiplerinin
tesislerine tedarikini kolaylaştırmak için
en uygun şekilde dağıtılıyor.
Yüksek basım maliyetinin
yanında süre ve uygulamaya yönelik
eğitim eksikliği nedeniyle marka
tasarımcısından alınan renk özellikleri,
geleneksel olarak değer zinciri içerisinde
eksperler tarafından değerlendiriliyor.
Renklerin Uyumu
Marka sahipleri haliyle tüm
katmanlarda, uygulama ve coğrafyalarda
renk harmonizasyonu yakalamak için
çaba gösteriyor ve böylece devamlı olarak
kendi marka değerlerini dünyanın her
yerindeki tüketicilere tanıtmak istiyorlar.
Her ne kadar bu gerçekleştirmesi çok zor
olsa da yalnızca başarılı renk yönetimi
28 Pack Converting 2014
ile olacak bir iş de olmayıp düzenlemeler,
lojistik ve ekonomi ilkelerinin her birinin
birbirinden bağımsız bir şekilde başarıyla
yürütülmesini de gerektiriyor.
Buna ek olarak, yeni bir ürün
geliştirmedeki karmaşık süreçler
ve yüksek maliyetler FMCG (Hızlı
Tüketim Malları) pazarında rekabet
edebilmek için hayati öneme sahip
olan inovasyonun önünde birer engel
oluşturuyor. Bu, özellikle markanın
itibarını korumaya yönelik gerekli olan
renk harmonizasyonunu elde etmek için
yapılan çalışmaların yenileme maliyetleri
hesaba katıldığında göze çarpıyor.
Müşteri odaklı piyasayı göz ardı
ettiğimizde, aynı iş sorunları paketleme
endüstrisinde marka sahipleri ile onların
tedarikçileri arasında da görülüyor.
Markanın istikrarı bir işte en önemli
amaçlardan biri. Bu amaç, süreçleri
daha etkin hale getirmek, etkinliği
olabildiğince arttırmak, israfı azaltmak
suretiyle maliyet yönetimi ve pazara
erişimi hızlandırmada rol oynuyor.
Hiç şüphesiz, gecikmenin ve süreç
tıkanıklarının temel nedeni renk
uyumsuzluğu ve renk yönetimindeki
başarısızlıklardır. Belirli bir iş için renk
kontrolü ve onayı yapan büyük ve coğrafi
olarak çok parçalı bir sektör söz konusu.
Bu durum, sektördeki iletişimi de
zayıflatıyor ve “doğru renk” konusunda
yapılan sahtekârlıkların kontrolünü
zorlaştırıyor.
Elbette ki ambalaj sektöründekiler
renklerle ilgili birtakım öngörülerde
bulunuyorlar. Renk işlem sürecinde,
değer zincirindeki aktörler için tanıtım
ve ISO gibi standartlar halledilmesi
gereken temel mesele.
Renklerin, spot renklerin “yeniden
karışımı” yöntemiyle oluşturulması
ile renklerin karışımı yöntemiyle
oluşturulması konusunda ihtilaf
yaşanıyor. Buradaki ihtiyaç üretilecek
mürekkebin ISO 2846’da belirtilen
doğru basım teknolojisi standartlarını
karşılaması.
Sonrasında da baskı yapan firma,
basım ve kontrol eylemlerini ISO
12647’ye uygun olarak yürütmeli ki
burada kullanılacak renk ölçülebilir
ve öngörülebilir olsun. Böylece marka
sahibinin orijinal tasarımını birebir
karşılayan düzgün kalitede ve uyumlu bir
ürün yaratılması mümkün olsun.
Renk Bilimi
Spot renkler yaygınlaştıkça (marka
ya da ürünlerde kullanılacak renk paleti
konusunda marka sahipleri için temel ilgi
alanı oldu) rekabet daha da arttı. Pantone
katoloğu spot renkler için referans kitap
olarak kabul görüyor. Pratikte ‘renk
yönetimi’ sağlam bir sezi, deneyim ve
Pantone katoloğunun mevcut olmadığı
ya da henüz gelmediği durumlarda
standartları temsil eden ölçüm
araçlarının belli belirsiz kullanımının bir
karması.
Bugün birçok ambalaj değer
zincirinde renk yönetim süreçlerini
oluşturma çabalarına baktığımızda
gördüğümüz resim çok karışık. Her
tarafa uzayan çok yönlü bir karşılıklı
iletişim ağı mevcut ve sıklıkla onay ve ret
döngüsü bağlamında sonuçlanıyor. Bu,
hatalara, verimsizliğe ve aşırı maliyetlere
karşı bir çözüm olarak görülüyor.
Elbette renk yönetimi için uygun
yazılım araçları mevcut; fakat sıklıkla
bireysel bağlantılarla temin edildiğinden
bu konuda istikrar ve düzen söz konusu
değil. Endüstri standartlarıyla ilgili temel
bir kılavuzdan çok tek başına duran ayrı
çözüm adacıkları şeklinde bir durum
hâkim.
İlave olarak, bu yazılımlar, yazılım
geliştiren küçük girişimci firmalardan
temin edilebilmekle beraber büyük
küresel şirketlere ve çoklu alt sektörlere
(tasarım, ön-baskı, baskıcı vb.)
yayılmalarını sağlayacak gerekli alt yapı
ve uzmanlığa sahip değiller.
Renk yönetimi yazılımı, bir tarafa çare
olurken daha geniş yayımlarda başarısız
olduğu söylenebiliyor. Ambalaj dışındaki
tahmini rengi elde etmek için tedarik
zincirindeki her katılımcı, rengin aynı
bilimsel referans noktasından, spektral
verisini aynı şekilde çalışmak zorunda.
Rengin DNA’sı
Çok şükür ki karmaşanın çaresi var
olup ödülü de değerli. Ülkeden ülkeye
modernleştirilmiş ürün teslimatı ve en
uygun renk doğruluğu ve tutarlılığı çok
daha büyük bir verim demek. Renk soyut
değildir. Her renk basılabilmeli, aynı
zamanda ölçülebilmeli. Bu karakteristik
özellikler spektral eğri olarak kayıt altına
alınıyor, böylece rengin DNA’sı ortaya
çıkıyor, bu da daha sonraki yeniden
üretimlerde kullanılmak üzere belirli bir
şartname olarak sunuluyor. Yazıcıların;
kağıt, pano, plastik film ya da halihazırda
kullanımda olan bir yüzey için herhangi
bir rengi mümkün oldukça orijinaline
sadık ve verimli bir şekilde yeniden
üretmesine olanak sağlayan bir destek
sistemi mevcut.
Bu tür bir sistem için anahtar; oluklu
karton, şeffaf ve beyaz filmler, ince
yapraklı filmler, karton panolar, kâğıt ve
etikleri içeren; paketleme endüstrisinde
kullanılan yüzeylerdeki renklerin çoklu
arşivinin oluşturulması. Bu arşivler,
fiziksel bir baskıdan herhangi bir rengin
spektral eğrisini elde edebiliyor ve
bunu bulut içindeki bir veri tabanında
tutabiliyor; böylelikle marka sahibi rengi
yeniden üretme ihtiyacı duyduğunda,
ambalaj iş akışının her adımında bu
arşivi referans alabiliyor.
Sistemi kolaylaştıran bir diğer anahtar,
İletişim: SunChemical www.sunchemical.com
dijital renk iletişim aracı; bununla
ambalajlama iş akışının her bölümüne
bağlanılabiliyor ve renk DNA’sı her
katılımcı ile paylaşılıyor. Marka sahibi
doğru rengi, dijital olarak belirtiyor.
Tasarımcılar, aynı renk imzasını
kullanarak tasarım dosyalarını yaratıyor.
Baskı öncesi dosya, aynı spektral renk
eğrisi baz alınarak belirli bir yazıcı
biçimine uyarlanıyor. Mürekkep üreticisi,
spektral olarak doğru mürekkeple dijital
renk teknik özelliklerini eşleştiriyor.
Yazıcı, nihai ürün üzerinde rengi
yeniden üretiyor, direkt olarak orijinal
rengin belirtilen spektral renk eğrisiyle
karşılaştırıyor ve kalitesini kontrol
ediyor. Bu, kusursuz bir renk onay süreci
için gereken döngü. Üstelik bu tür bir
sistem sayesinde bulutta saklanan hassas
ve benzersiz renk tanımı, herkes için
kesintisiz işleyen tam bir dijital iş akışına
olanak sağlıyor. Gerçek yüzeylerin
üzerindeki gerçek renklerden belirlenmiş
orijinal şartnamelerle eşleşecek doğru
ürünler üretilebiliyor.
Bu araç, bir ambalaj materyalinden
diğerine yeniden renk üretimi sırasında
ortaya çıkabilecek hatayı ortadan
kaldırma etkine sahip olup genellikle
yüzeyleri tutarsız olan birden fazla alanda
ve marka ailelerde çok daha büyük bir
tutarlılığı beraberinde getiriyor.
Tam Olarak Uygulanması
Bununla birlikte, gerçek renk
yönetimindeki anahtar; bu bilimi süreç
içinde çalışan, ilişki kuran ve sonunda
aynı renk verisi ile baskı yapan tüm
katılımcılara sağlayarak belirli bir
ambalaj üretim iş akışının uygulanması.
Marka sahipleri ve tedarikçileri için
önemli ölçülebilir iyileştirmeler sağlayan
bu tür bir çözüm, eski renk yönetim
uygulamalarını tamamıyla altüst ediyor.
Ambalajlamadaki toplam renk
yönetimi artık bulunmaz bir ‘Kutsal Kase’
değil çünkü gerçekleşmesi için gereken
veri ve sistem zaten mevcut. Hâlihazırda
ambalaj tedarik zinciri, iş akışındaki pek
çok alanda potansiyel dijital teknolojilere
kucak açtı. Pek çok ambalaj yazıcısı
-her partide yüksek maliyetli olanuzmanlar tarafından yapılan görsel
değerlendirmeyi bırakmayı tercih ediyor;
fakat, renk büyülü bir element olarak
varlığını sürdürüyor. Sihire, mantık ve
bilim uygulayan dijital renk yönetimi,
marka sahiplerinin dualarına cevap
verecek güce erişti.
Pack Converting 2014 29
Using the latest LED technology, the new SpectroDens provides
D50 illumination and therefore fulfills the M0 – M3 measuring
conditions in accordance to ISO 13655.
Makale
For more information please visit
www.techkon.com
Techkon Yeni Spectral
Densitometreler ve Özellikleri
Recep Yaman
Teknik Müdür
Dereli Graphic
T
echkon Ocak
2014’ten
itibaren
Spectral
Densitometre
modellerinde tasarım
ve ölçüm fonksiyonları
bakımından önemli bazı
yenilikler yaptı. Bunlar:
• Yüksek çözünürlüklü
renkli display ekran,
• Daha küçük, daha
hafif ve daha ergonomik bir gövde
yapısı,
• Tekli ölçümün yanı sıra ve şimdi
de özel tekerlekleri vasıtasıyla hızlı,
• SCAN ölçüm olanağı,
• M0 – M3 ölçüm koşullarına göre
LED-Ölçümü aydınlatma sistemi,
• USB-Kablo bağlantılı veri
iletiminin yanı sıra şimdi de WLAN
kablosuz bağlantı sistemi,
• Çok çeşitli baskı malzemesi
üzerinden ölçüm olanağı,
• TECHKON SpectroConnectProgramına yeni Software-Modülleri
ilave edildi,
• Çeşitli Renk –Kataloglarını
CxF- Formatı ile Cihaza import etme
olanağı.
30 Pack Converting 2014
Techkon
SpectroDensModelleri
SpectroDens cihazının
Basic, Advanced ve
Premium olarak üç farklı
modeli olup bunlar
aşağıdaki fonksiyonlara
sahip:
SpectroDens-Basic
• Otomatik densite ölçümü,
• Gri ve renk balans ölçümü,
• Renk kirliliği ölçümü,
• Nokta alanı ölçümü,
• Nokta kazancı ve kontrastlık
ölçümü,
• Trapping (mürekkep kabulü)
ölçümü,
• SCAN sistemi ile baskı eğrisi
ölçümü,
• Çiftleme ve kayma ölçümü,
• ExPresso-mini modu ile
referans-prova karşılaştırmalı densite
ölçümü,
• Baskı kalıbı ölçümü,
• ISO 13655 standardına göre MOM3 ölçüm koşularında LED- ölçümü
sistemi.
SpectroDens- Advanced
• Basic modelindeki fonksiyonlara
ilave olarak:
• CIE-Lab, Delta Eab, CIE LCh ab,
CIE XYZ, CIE Renk dairesi, Delta E
cmc, Delta E CIE 94,
• Delta E CIE 2000, remisyon
eğrisi,
• Mürekkep-Check renk ayarı
(Spot renkler için),
• Renk kütüphanesi 20 renk
kataloğu=3000 Referans hafızası,
• 1200 prova ve 300 adet referans
renk hafızası,
• Scan ölçüm fonksiyonu.
SpectroDens-Premium
Advanced modelindeki
fonksiyonlara ilave olarak:
• Ugra/Fogra medya skalası
ölçümü,
• SCAN sistemi ile ISO-Check
renk ölçümü ISO 12647’ye göre,
• CIE-LUV • CIE Lch UV • CIE
xyY • DIN Lab 99,
• Metameri-Index ölçümü,
• Beyazlık-Sarılık ölçümü,
• RED-KABUL ölçümü,
• Ortalama değer ölçümü,
• Opaklık ölçümü.
Scan Ölçüm Fonksiyonu
(SpectroDens-Basic-AdvancedPremium)
1. Baskı eğrisinin scan ölçümü ile
belirlenmesi:
SpectroDens-Basic, Advanced
ve Premium modellerinde altta
bulunan özel tekerlekler vasıtasıyla
kısa scan ölçümü mümkün. Ölçüme
başlamadan önce baskı eğrisi
kurulumu ayarlanıyor. Burada da
yine L/cm Tram sıklığı, tram yüzde
kademeleri (yüzde 100, yüzde 90,
yüzde 80, yüzde 70, yüzde 60, yüzde
50, yüzde 40, yüzde 30, yüzde 20,
yüzde 10) seçiliyor. Son olarak da
kâğıt tipi seçimi yapılarak ölçüme
hazır duruma geliniyor.
Scan işlemi
Techkon Yeni Spectral Densitometre
ile Bazı Ölçüm Örnekleri
Otomatik Densite Ölçümü
(Karşılaştırmasız)
Otomatik Densite Ölçümü
(Karşılaştırmalı)
Densite CMYK Ölçümü
Gri Balans Ölçümü
Nokta Alanı Ölçümü
Nokta Kazancı ve
Kontrastlık Ölçümü (% 80)
Scan işlemi sonucunda elde
edilen ISO-Ckeck raporu.
Nokta Kazancı ve Kontrastlık
ExPresso Mini ile
Ölçümü (yüzde 40)
Otomatik Densite Ölçümü
2. Scan Sistemi İle Iso-Check Renk
Ölçümü (SpectroDens-Premium)
Scan ölçümüne başlamadan önce
ISO-Check setap ayarı yapılıyor.
Renk ölçüm sonucunun sağlıklı
olabilmesi için cihazın doğru verilerle
ayarlanması gerekir.
Menüden
ISO-Check
modu seçilerek
ISO-Check setap
ayarı yapılıyor:
Kağıt tipi seçimi
yapılıyor
Ram sıklığı L/
cm olarak
belirleniyor
Nokta kazancı
ölçümü için
orta ton (yüzde
40) ve koyu
ton (yüzde 80)
kademelerinin
seçimi yapılarak
ISO-Check
ölçüm işlemine
geçiliyor.
Baskı Eğrisi Ölçümü
Çiftleme ve Kayma
(Magenta)
CIE Renk Dairesi modu
ile L*a*b* Renk Ölçümü
Techkon’dan Matbaa
Sektörüne Yepyeni Bir
Cihaz Daha:
Techkon Dens Ölçüm Cihazı
İlk olarak bu yıl IPEX-2014
Fuarı’nda tanıtımı yapılan bu
cihaz LED-teknolojisine sahip
renkli display ekranı ile matbaa
sektörünün baskıda kalite kontrol
hizmetine memnuniyetle sunuldu.
Yeni DENS Cihazında hem Opak
ve hem de Transmisyon ölçüm
sistemi bir arada. Dolayısıyla cihaz
ile hem CMYK-Baskı ölçümü
ve hem de Film ölçümü yapmak
Scan ölçümü özel olarak hazırlanan
bir ISO/PSO skalası üzerinden
yapılıyor. Bu kısa scan işlemi
esnasında cihazın yeşil start/başlama
düğmesi basılı durumda tutuluyor.
İletişim: Dereli Graphic Tel:0212 698 51 00 Fax:0212 698 52 40 [email protected]
Trapping Ölçümü (Yeşil)
CIE L*a*b* Renk Ölçümü
(Yellow)
ISO-Check renk Ölçümü
(Cyan)
mümkün. Ayrıca, cihazda baskıyı
görsel olarak kontrol etmek için bir
de Işıklı lüp sistemi bulunuyor.
Techkon Dens Cihazının
Fonksiyonları:
1. CMYK Baskıda Densite
ölçümü, Tram ölçümü ve Gri balans
ölçümü yapılıyor.
2. Filmde de yine yoğunluk
(densite) ölçümü ve tram ölçümü
(Pozitif-Negatif) olarak yapılıyor.
Cihazın ölçüm hassasiyeti
yüksek olup üç düğmeden oluşan
kolay bir kullanıma sahip.
Pack Converting 2014 31
Makale
Şeffaf Bir Çözüm:
CLP Yeni Denetim Sistemi ile Beyaz
Mürekkebi Ortadan Kaldırarak
Önemli Mali Tasarruf Sağlıyor
Ambalaj dönüştürücüler ile çalışan baskı teknolojisi tedarikçileri için, dönüştürücülerin üretim sorunlarını
gidermek günlük rollerinin bir parçası. Kimi zaman baskı teknolojileri tedarikçilerinin yeni bir çözümü,
ambalaj matbaalarının sorunlarına cevap olabiliyor ve iş akışının önemli ölçüde geliştirilmesine katkı
sağlayabiliyor. Buna iyi bir örnek; renk denetim ve baskı kontrol tedarikçisi QuadTech ve bir esnek
ambalaj üreticisi olan CLP firmasının çözüm ortaklığı. QuadTech’in yeni kontrol sistemi sayesinde, CLP
firması, beyaz mürekkebi ortadan kaldırarak önemli bir mali tasarruf sağladı.
K
üresel bir üne sahip CLP
yenilikçi bir fleksibıl
ambalaj üreticisi olarak
dünya çapında bir üne
sahip. CLP firmasının
sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları önemli
gelişmeler kaydetti: Gıda sektörüne
sıvı ve katılar için retort/imbik
laminat torbalarda, dikduran torbalar
ve onların kolay açılması için laser
scoring çalışmaları gibi…
CLP’nin QuadTech Denetim
Sistemini seçim öyküsünü firmanın
Tedarik Zinciri Müdürü Said Moran
anlattı:
“Her dönüştürücü gibi CLP için
de üretim esnekliği; pazar fırsatları
içinde marka taleplerine hızlı ve etkin
cevap verebilmek ve aynı zamanda kar
marjlarının sınırlandığı bir ortamda,
tutarlılık, yüksek performans içinde
genel maliyetlerin azaltılması önemli.
CLP firması olarak 2012 ‘de
sekiz renkli Windmöller & Hölscher
Heliostar SL gravür baskı kurulmasını
planlıyorduk, ancak pahalı bir
32 Pack Converting 2014
uygulama olan şeffaf ve saydam
yüzeylere beyaz mürekkep ekleme
seçeneğine, ekonomik bir alternatif
çözüm istiyorduk. 2012 Drupa’da
bu sorunumuza ekonomik alternatif
çözüm umudu ile muayene, denetim
ekipmanları tedarikçilerini ziyaret
ettik. Bize baskıda tüm hataları
yüzde100 algılayan, şeffaf ve saydam
yüzeyler üzerinde beyaz mürekkep
uygulamanın gereksiz maliyetini
ortadan kaldırabilecek bir denetim
sistemi gerekliydi. Bu talebimizi
QuadTech’e yönelttiğimizde cevap
‘olumlu’ oldu.”
CLP firmasının sorunun
çözümünde bir dönüm noktası
olan QuadTech’in Ürün Müdürü
John Cusack’ın yeni kontrol sistemi
hakkında aydınlatıcı bilgileri paylaştı:
“QuadTech Kontrol Sistemi, beyaz
mürekkep gerektiren baskı ortamlarda
diğer sistemlere göre daha etkin
denetim yapmak için alt tabaka
yeterince kontrast oluşturmak için ışık
kaynağı kullanıyor.
Işık kalitesi, ele alınması gereken
ilk unsurlardan biri. QuadTech, on
yılı aşkın süredir uygun değer kontrol
performansını sağlayan, istikrarlı,
yüksek kalitede ışık çıkışı sağlamak
için LED ile kapalı çevrim içi bir
sıcaklık kontrol sistemi kullanıyor.
Diğer kritik faktörler de; ışıkların
konumu, alt tabaka ve kamera açıları
ve ışığın web’e uzaklığı. Geometri
değişebilir olsa da, alt tabalar için tüm
işlemler tipik olarak aynı.
Fleksibıl ambalaj substratlarını
incelemek için QuadTech Kontrol
Sistemi kurduğunuzda, üç anahtar
LED ışığı kullanılıyor: Normal baskı
gözlenmesi için bir “üst hafif ”; özel
maddeler ve özel efektler için “folyo”
ışık ve pahalı beyaz mürekkebe
gerek kalmadan şeffaf ve saydam
malzemelerin incelenmesi için bir
“arka ışık.”
Işığın substrata açısı, mesafe ve
denetimin hassasiyeti açısından
son derece önemli. Aktif bir arka
kaynağının kullanımı, her tabaka
kalınlığı ve şeffaflığına göre
aydınlatmanın yapılandırılabilir
olmasını sağlıyor. Aynı zamanda,
hasar vermeyecek şekilde substrattan
uzağa yerleştirilebiliyor.”
CLP Tedarik Zinciri Müdürü
Said Moran ise QuadTech Denetim
Sistemi için önemli bir saptama yaptı:
“Kontrol edilecek yüzey ve baskıya
bağlı olarak, QuadTech, baskıda
doğru hata tespiti için gerekli kontrast
yaratmak için çeşitli alt tabaka
türlerini işlemek için varsayılan ışık
kurulumları kullanıyor.
QuadTech Kontrol Sistemi,
baskıda web’in her alanını her zaman
yüzde100 inceliyor. Bu nedenle
ambalaj matbaacısı, müşterilerine
teslim edecekleri baskılı ambalaj
kalitesinden emin olabilirler.”
Donanım ve yazılım çözümün en
somut parçaları olsa da, onlar resmin
yalnızca bir parçası. QuadTech
Denetim Sistemi web genişliği ne
olursa olsun, dijital, flekso, gravür,
ofset baskı işlemleri için uygun.
QuadTech PDF Doğrulama
bir yazılımı üretim başlamadan
önce hataları yakalamak için,
baskının doğruluk ve kalitesinin
sağlanmasında destek. Web
Görüntüleme Sistemi kusurları tespit
edip insan gözünün görebileceği
halde kayıt hareket eden doğrudan,
gerçek zamanlı dijital görüntüleme
sağlıyor.
CLP Tedarik Zinciri Müdürü Said
Moran açıklamasının devamında
şunları söyledi: “Biz çok mutluyuz,
süreç boyunca QuadTech bizim
İletişim: İnpak Ambalaj San. Tic. A.Ş. Tel: 0212 213 54 54 [email protected]
gereksinimlerimizi desteklemek için
bizimle birlikte çalıştı. QuadTech,
gerçek bir ortaklık yaklaşımı
sağlayarak, karşılaştığı zorlukları ele
almak için gerçek bir isteklilik gösterdi.
Şimdi bizim iş akışımızı maksimize
etmek için yeterli donanıma sahibiz;
verimlilik, esneklik ve güvenle
yeni baskı hattımızı çalıştırmak ve
müşterilerimize daha iyi hizmet
edebilir konumdayız.”
Konunun uzmanları; QuadTech
Denetim Sisteminin ambalaj
matbaaları için bir dönüm noktası
olduğuna inanıyor. Ayrıca fleksibıl
ambalaj pazarının ulaştığı seviyeye
uygun olarak küresel marka
gereksinimlerini karşılayacak
teknolojileri uygulamanın endüstriyel
açıdan bir gereksinim olduğunu
vurguluyor ve daha çok QuadTech
Denetim Sistemlerini uygulayan yeni
firmalar görmeyi bekliyor.
Pack Converting 2014 33
Makale
BOBST’un Interpack Fuarı’ndaki Başarısı
Pazar Lideri Pozisyonunu Yansıtıyor
Ömer Sürücüer
B
obst için Interpack 2014
Ambalaj Teknolojileri
Fuarına katılmak başarıyla
tamamlanan bir
ilkti. Firmanın
fuara katılımını, Bobst
Business Unit Web-Fed
(BOBST Bobin Beslemeli İş
Bölümü) İşletme Direktörü
Eric Pavone şu şekilde özetliyor:
“Başlayan projeleri başarıyla
tamamlamak, yeni projeler yaratmak,
müşterilerimizle ilişkilerimizi yenilemek
ve bağlarımızı güçlendirmenin yanı sıra,
ambalaj endüstrisi profesyonelleriyle
önemli görüşmeler yaptık.” Interpack
Fuarı’nda Bobst standının gördüğü
yüksek ilgi konusunda şunları söyledi:
“Gelişmiş pazarlar için yüksek verimli
makinelerimizin performanslarını sürekli
geliştirmek ve iyileştirmekle kalmayıp
gelişen pazarlardaki kullanıcılara
da ulaşmak için ürün yelpazemizi
genişletiyoruz. Çok önemli bir atılımımız
da son 12 ayda müşterilerimizin de
takdirini kazanan teknik servis ve satış
sonrası hizmetlerimize verdiğimiz büyük
ağırlık ve kaydedilen gelişmeler oldu.”
Bobst’un Bobin Beslemeli
İş Bölümü; esnek ambalaj
malzemeleri için baskı,
laminasyon, kaplama ve
metalizasyon hatları ile birlikte
bobin beslemeli karton baskı ve
in-line dönüştürme hatları
çözümleri sunuyor.
Dünya çapında
ambalaj üreticilerine
ulaşması ve pazarı
takip ederek
çözüm üretmek ve
ürün yelpazesinin
gücü, çok başarılı
bir yıl olan
2013’te elde
edilen rekor
34 Pack Converting 2014
Esnek Ambalaj Çözümleri Satış Müdürü
Feyzi Matbaa ve Gıda Sanayi Makinaları Mümesillik ve Tic. A.Ş.
sonuçlarda
da kendini gösterdi
(başarılı 2012 yılına kıyasla
yüzde 8,9’luk artış).
F&K 20SIX model CI flekso baskı
makineleri gelişmiş ve gelişen pazarlara
çok güçlü bir giriş sağladı. Özellikle
ABD, Meksika, Orta Doğu ve Çin de çok
popüler ve güvenilir bir seçim olarak
kendini tekrar kanıtladı. Güçlü satış
rakamları Bobst’un fleksografik baskıda
dünya çapında liderliğini pre-print ve
non-woven segmentleriyle de genişletti.
Dünya pazarında esnek ambalaj
rotogravür baskısında, çok amaçlı ve çok
kullanışlı Rotomec 4003 platformu
makinelerinin başarısıyla Bobst
liderliğini sağlamlaştırdı. En
yüksek satışlar; Doğu Avrupa,
Güney Doğu Asya bölgelerinde
gerçekleşti. Karton tarafındaki
Bobst Bobin beslemeli satışlar
ise Güney Doğu Asya
bölgesindeki
müthiş ilgiden
dolayı hedeflenen
rakamları aştı. Bu
sayılar Lemanic®
baskı hatlarının
pazardaki dengeli
konumunu bir
daha göstermiş
oldu. Bobst
CL ve SL laminasyon makine
yelpazesi ise ABD, Almanya ve
İtalya’daki dubleks ve triplekse
dönüştürüldü ve lamine edilmiş
ambalaj üretimindeki yüksek
performansı sayesinde
çok tutuldu, pazar
liderliğini ele geçirdi. Özel
kaplama uygulamalarında,
Bobst ekstrüzyon coating
ve laklama ekipman
satışları müşteriye özel
projelendirme, imalat ve
katkı payı yüksek ekipmanlar
olarak, özellikle ABD ve Avrupa
pazarlarında satışlarını güçlendirdi.
Çığır açıcı özellikte ve Bobst’un
son yeniliklerinden sayılan General
K4000 ve K5000, vakum metalizasyon
makine yelpazesi, ambalaj üretimi ve
dönüştürme pazarında büyük atılımına
devam ediyor. Tüm bu gelişmeler
Bobst’un ambalaj pazarındaki liderliğini
sağlamlaştırdı.
Interpack Fuarı’ndaki iş
yoğunluğu ve görüşmelerin
hararetli akışı, ekonomik
belirsizlik ve zorlu iş dünyasının
koşullarına rağmen 2014 yılında
satışların yüksek olacağının belirtisi
olarak algılanıyor.
Bobst; karton, oluklu mukavva ve
esnek malzeme ambalaj sektörlerinde
ambalaj üreticileri için makine ve
servis tedarikinde dünya lideri. 1980’de
Lausanne, İsviçre’de Joseph Bobst
tarafından kurulan Bobst Group,
50’nin üzerinde ülkede varlığını
devam ettiriyor, 8 ülkede toplam 11
üretim tesisi ve dünya çapında 5 binin
üzerinde çalışanı ile ambalaj sektörüne
hizmet sunuyor. 2013 yılı konsolide
satış rakamı 1.354 milyar CHF olarak
açıklandı.
Esnek Ambalaj çözümleri hakkında
daha fazla bilgi için bize danışabilirsiniz:
İletişim: Feyzi Matbaa ve Gıda Sanayi Makinaları Mümesillik ve Tic. A.Ş.
Tel: 0212 288 60 54 – Fax: 0 212 274 63 52
Pack Converting 2014 35
Makale
Mobil Kullanıma Değer Verin
Baskı & Ambalaj Sektörünü
Tablet Kullanarak Yönetin
Hilmi Doğan
Danışman Mühendis
SisTrade Sofware Consulting S.A.
Ocak itibariyle tüm modern tabletlerin bir prototipi olan ilk iPad’in sunumundan bu yana tam dört yıl
geçti. Apple’ın, San Francisco Yerba Buena Center for the Arts’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, bu
yeni ürünün sunumunu Steve Jobs yapmıştı. Öncelikli kullanım alanı internette dolaşmak, film izlemek ve
fotoğraf görüntülemek üzere sunulmuş bir araçtı. Kompakt ölçüler, düşük ağırlık ve uzun süreli batarya
ömrü bu araca olağanüstü kullanım kolaylığı sağlarken yüksek ergonomi ve büyük memnuniyet oluşturdu.
Bu yeni araç, dizüstü bilgisayar yetenekleri ile akıllı telefonun hareketliliğini birleştirdi.
T
eknolojik yenilikler
tarihinde 27 Ocak 2010
ayrı bir yere sahip.
Bu tarihten itibaren
elektronik sektöründeki
tüm üreticilerin hedefi, portföylerine
yeni bir ürün eklemek oldu (Tablet).
Android tabanlı tabletler ile Apple’ı
Samsung izledi. Ardından HTC,
Lenovo, Asus, Amazon ve Dell...
Piyasaya ürünlerini sunan son marka
ise Windows 8 tabanlı tablet üretmeye
başlayan Microsoft oldu. Fakat günlük
kullanım için tablet kullanma gibi bir
olağanüstü potansiyeli ilk
olarak fark eden Apple
idi. Diğer
36 Pack Converting 2014
elektronik market üreticileri de kendi
çözümleri ile birlikte Apple’ı izlediler.
Son dört yıl içerisinde tabletler
sadece günlük kullanımlar için
üretilmekle kalmadı; aynı zamanda
mühendislik, eğitim, sağlık, sanat ve
endüstri alanlarında da kullanılacak
şekilde geliştirildi. Tabletlerin bu
derece geniş bir alanda kullanılabilir
olması mobil uygulama üreticilerine
de son derece dinamik bir ivme
kazandırdı. Tabii mobil uygulamaların
bir sınırı vardı, kullanıcılara tam bir
yazılım fonksiyonelliği sağlamıyordu.
Marketlerin piyasaya sürülmesinden bu yana web sitelerinin
kullanımı, yeni bir heyecan verici
deneyim haline geldi. Çünkü, rahat
bir şekilde internet taraması
yapma ile mobiliteyi
birleştirmişti.
Bu sayede de
iş ve eğlence
gezileri
sırasında
vazgeçilmez
bir araç haline
geldi. Tabletler sayesinde
istediğimiz anda ve istediğimiz
yerde postalarımızı kontrol edebilir,
belgelerimizi görüntüleyebilir ve
arkadaşlarımızla iletişim kurabiliriz.
Ama biz bir adım daha ileriye
gidelim ve sadece tablet kullanarak
tüm şirketin yönetilmesinin mümkün
olduğunu düşünelim. Örneğin bir
matbaa şirketinin yönetimi... Bir
iş gezisindeyken üretim hattınızı
izleyebildiğinizi hayal edin. Her
makinede hangi işin olduğunu anında
görebilir; makinenin performansını,
hızını, O.E.E ve iş emri durumu
bilgilerini kontrol edebiliriz. İşin
planlanan süre içerisinde üretime
başlayıp başlamadığını, herhangi bir
gecikme olup olmadığını, arızaları ve
beklenmeyen arıza süreleri bilgisine
sahip olabiliriz. Tablet üzerinde,
makinenin yanında operatörlerin
kullandığı bilgisayarlardaki
görüntünün aynısı olacaktır. Tek fark
ise, operatörlerin makine başında
olması gerekirken biz başka bir kıtada
bir iş gezisinde olabiliriz.
İş yönetimi konusuna gelince, tablet
ile üretim maliyetlerinin özeti, duruş
tanıtıldı. Firma şimdiden web-tabanlı
Yine de tablet üzerinde daha
sistemler geliştirme konusunda
rahat bir şekilde çalışabilmek
14 yıllık deneyime sahip. İlk kod
için kullanıcıların tüm MIS|ERP
satırının yazıldığı andan itibaren
özelliklerine erişebilmeleri gerekiyor.
sistem web-tabanlıydı. Başından
Bu durumda, bir mobil uygulama
itibaren sistemin yaratıcılarının tek
olmayan ama yüzde 100 web tabanlı
bir vizyonu vardı: kullanıcılarının
olan MIS|ERP sistemi kullanıcılara
dünyanın her yerinden ulaşabileceği,
limitsiz olanak sağlayacak. Kısacası
baskı ve paketleme sanayisine özel
MIS|ERP, bir web tarayıcı yardımıyla
MIS|ERP sistemi oluşturmak. Başka
erişilebilen bir web tabanlı yazılım
bir açıdan bakacak olursak, Sistrade
olmalı. Yalnızca bu tür sistem yapıları
sisteminin premieri, Steve Jobs’un
sayesinde kullanıcılar donanım ve
iPad’in ilk sunumunu yapmasından 10
işletim sistemlerine olan bağımlı
yıl önce gerçekleştirdi. Bugün, tablet
olmayacak.
üzerinde Sistrade yazılımın kullanımı;
Kullanıcılar tüm MIS|ERP
kullanıcıya eşsiz bir konfor, hareket
özelliklerine dizüstü bilgisayarı, tablet
serbestliği, baskı üretimini destekleyen
ya da akıllı telefonlarını kullanarak
güçlü araçlara erişim ve hepsinin
erişebilirler. Üstelik herhangi bir
ötesinde bir donanım platformundan
işletim sistemi ya da tarayıcı kısıtı
ve işletim sisteminden bağımsız olma
olmaksızın. Internet Explorer,
olanağı veriyor.
Google Chrome ya da Safari
gibi tarayıcılar yeterli.
Örnekler:
Baskı ve paketleme
1. iPad kullanarak Sistrade’e erişim,
sanayisine özel, tamamen
2. Sistrade’i iPad üzerinde
web-tabanlı tek entegre
kullanarak ambalaj fiyat teklifi
MIS|ERP sistemi Sistrade
oluşturma,
yazılımıdır.
3. Operatör panelinin izlenmesi.
Sistrade, web tarayıcı
Sistrade MIS|ERP sisteminin
üzerinden tüm mobil
üretimdeki makineler ile
araçlardan ulaşılabilen
entegrasyonu,
MIS|ERP sisteminin küresel
4. Sistrade Enerji Yönetim Modülü.
tedarikçisi olan bir firma.
Her bir baskı makinesi başına elektrik
En önemlisi, bu teknoloji
tüketiminin son durumunun iPhone
ile geliştirilen sistemin ilk
ile izlenmesi.
versiyonu 2000 yılında
İletişim: SisTrade Sofware Consulting S.A. Tel: 0212 371 47 29
süreleri gibi gerçek veriler üzerinde
herhangi bir rapor oluşturabiliriz.
Planlama müdürü tablet kullanarak iş
emirleri oluşturabilir. Bunun yanı sıra
MIS|ERP sistemi karar almada ve iş
emirlerini en uygun şekilde sıralama
konusunda destek veriyor. Envanter
kontrolü, ham madde tüketim
öngörüleri ve siparişler matbaa
ofisinden mümkün olacak.
Satış departmanının yönetimi daha
önce hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Satış yöneticileri bir müşteriyi ziyaret
ettikleri sırada tablet kullanarak en
karmaşık ürünlerin bile fiyat teklifini
oluşturabiliyorlar. Raporlama, CRM
modülünü kullanma, şikayetler ile
ilgilenme dahil, hiçbir şey bundan
daha basit olmamıştı.
Pack Converting 2014 37
Makale
Ambalajı Etkileyen
Eğilimler
Hazırlayan: Sibel Göksel Aşan
Editör
Ambalaj, marka sahipleri, tüketiciler, ekonomi, dünya ve kaynaklar, birbirini etkileyen, bir zincirin
parçaları haline geldi. Bu yoğun etkileşim sektördeki eğilimleri dönüştürüyor.
G
ünümüzde marka,
bir firmanın
ürünlerini tanıtan
bir işaret olmaktan
çıkıp kendi başına
içi dolu bir kavram haline geldi.
Kurumsal stratejinin parçası
olarak konumlandırılan markalar,
tüketicinin gözünde çeşitli kalite
seviyelerinin de bir simgesi oldu.
Dolayısıyla marka ürünlerin
kalitelerinin ayırt edilmesine
yardımcı olurken tüketicinin
kendini koruması için kullandığı
bir şemsiye konumunda. Pazarda
bir ürünün başarılı olmasında en
büyük öncelik ürünün kendisi
ve kalitesidir, ancak, ambalaj da
pazara ürünü sunan, tüketici
tarafından tercih edilmesinde
etkili olan vazgeçilmez konuma
sahip. Bugün tüketici, bir markayı
ambalajıyla simgeleştiriyor.
Ambalaj, markaların hizmet
ve ürünlerinin müşterisine
sunduğu bir platform. Markanın
ve markalaşmanın önemi yoğun
ürün rekabeti içinde artarken,
benzer bir eğilim ambalaj
sektöründe de görülüyor.
Ambalaj, marka ürün alarak
risklerini en aza indirmek isteyen
38 Pack Converting 2014
tüketici grubunun ürün ile
ilişkisini pekiştiren güçlü bir araç
haline geldi. Küreselleşme içinde
markalar, farklı tedarikçilerden
sağlanan ambalajlarla sundukları
ürünlerinin ambalajlarında renk
dahil hiçbir farklılık görmek
istemiyor. Birçok marka sahibi
şirket, ambalaj farklılaşmalarını
ortadan kaldırmak için tek
tedarikçiye yöneliyor. Özellikle
bir “marka ürün” satın alarak
risklerini en aza indirmek isteyen
tüketici yaklaşımına hizmet eden
bu marka felsefesinin gelecek
dönemlerde ambalaj sektörünü
daha çok etkilemesi bekleniyor.
Tüketicilerin Ambalajdan
Beklentilerinde Yeni Bir Boyut
Ambalajlarda gıda güvenliği
ve hijyen giderek öne çıkıyor.
Gelecekte tüketicilerin
ambalaj üretiminde kullanılan
malzemelerin yaşam döngüleri
hakkında geniş bilgi talepleri
söz konusu olacak. Ambalajların
yaşam döngüsü odakta yer
alacak. Ambalaj üretiminde
kullanılan ham madde ve
mürekkep konularına dair bilgiler
şeffaflaşacak.
Esnek Üretim ve Hızlı Sunum
Ambalaj, markalar için önemli
bir iletişim aracı. Markaların
değişkenlik gösteren farklılaşma
istekleri ve kısa zamanda
karşılanmasını istedikleri talepleri
mevcut. Markalar teknolojileri
yakından takip ediyor, ambalaj
ve etiket gereksinmelerine
yanıt verecek esnek üretim
ve hızlı sunum beklentileri
yüksek. Bu eğilim ambalajların
gelişimine yön veren yeni
teknolojileri oluşumunda, ambalaj
üretimlerinde etkili…
Yenilikçi Tasarımlar ve
Ambalaj İşlevselliği
Ambalajın arkasındaki en
önemli itici güçlerden biri; her
zaman kendi ürünleri, markaları
için yaratıcı tasarım, yenilikçi
fikirler peşinde olan ambalaj
kullanıcıları (marka sahipleri).
Firmalar, markalarına rekabet
avantajı sağlayacak görünüm, şekil,
renklerle ilgili ve yenilikçi özel
tasarımlı ambalajlar geliştirme
doğrultusunda taleplerini
arttıracak. Birçok alanda tüketici
eğilimleri paralelinde yenilikçi
ambalaj tasarımları, bir yönüyle
de ambalaj işlevselliğini de
geliştirmeye odaklanacak.
Lüks marka sahiplerinin,
tüketicilerine ilgi çekici deneyimler
kazandıracak teknolojilerden
yararlanmaya yönelik eğilimleri
mevcut. Örneğin; 3D hologram
görüntülerin kullanılması artacak.
Bu noktada, ambalaj üreticilerinin
yaratıcı beyinlere, fütüristik
bakış açısına sahip deneyimli
tasarımcılara gereksinimi olacak.
Pazarlama ve Satışta e-ticaret
Ambalajı Etkileyecek
Tüketicilerin alışveriş
deneyiminin bir parçası olarak
teknolojiyi kullanmaları artık
bir sır değil. Markalar, internette
bu yeni alışveriş kavramından
yararlanmak üzere yoğunlaşmış
durumdalar. Perakendeciler,
tüketicileri bir yerde otururken,
telefonu, tableti ya da
bilgisayarında gezinirken yakalıyor,
kendi web sitelerine yönlendiriyor.
Tüketici, mobil cihaz üzerinden
kişisel bakım, güzellik ürünleri,
sağlık ürünleri, kitap, CD hatta
kuru gıda ve içecek, uzaktaki yerel
ürünleri satın almak üzere ulaşıyor.
Bu karşılıklı olarak keşfedilen satış/
satın alma artık dijital platformda
sürüyor.
Markalar ve Perakendeciler
QR Koddan Sonra Elektronik
Baskı ve Akıllı Ambalajları
Keşfetti
Marka sahipleri ve
perakendeciler için QR (Quick
Response) kodu, AR (Augmented
Reality) ve NFC (Yakın Alan
İletişimi) kullanımı akıllı
telefonlar sayesinde olağan hale
geldi. Marka ve perakendeciler,
satın alma noktalarında
tüketicilere kablosuz medya
yoluyla ulaşmayı keşfetti. Basılı
elektroniğin olanaklarından
haberdar olan marka sahipleri
ve perakendeciler, akıllı ambalaj
ve etiketlerden hem ürün
zincirini kontrol etmede, ürünleri
hakkında haber almada hem de
ürünlerini tüketiciye yönlendirme
konusunda yararlanıyor. Bu
gelişme, ambalajlarda baskılı
elektronik donanımların
kullanılmasını ve bunların
tedarik zincirinde daha etkin
olma sürecini olumlu yönde
hızlandırıyor.
Tüketici Eğilimleri Elektronik
Akıllı Ambalaj Gelişimini
Hızlandıracak
Küreselleşme ve dijitalleşme
yaşam tarzlarını hızla değiştiriyor.
Küreselleşme ve dijitalleşmenin
sonucu yeni bir tüketici profili
gelişiyor. Henüz bu profil/görüntü
tam anlamıyla net olmasa da,
tüm dünyada yerel farklılıklara
rağmen tüketiciler ortak dijital
platformların etkisiyle ortak
beklentileri, istekleri barındırma
sürecine girdi. Elbette bu
etkileşim içinde tüketici algıları
değişiklik gösteriyor. Ancak
iletişimin yarattığı etkileşim
müthiş. Değişen yaşam tarzları,
yeni olanaklar tüketicilerin
bilgilenme, öğrenme ve takip
etme isteklerini artıyor. Bu
değişim eğilimi elektronik akıllı
ambalajın gelişimini tetikliyor. Bu
gelişimi tetikleyen diğer noktalar;
yaşlı nüfus ve giderek sıkılaşan
yönetmelikler…
Ambalaj Sanayi Eğilimleri
Ambalaj Sanayi Küreselleşiyor
Ambalaj sanayinde küreselleşme
eğilimini özellikle uluslararası
şirketlerin kendi ambalaj
tedarikçilerinin de uluslararası
olma yönünde ambalaj sektörüne
ulaşan talepleri, sektör içinde bu
kavramı giderek güçlendiriyor.
Uluslararası özelliğine erişmiş
firmaların gittikleri ülkelerde yerel
üretim ilişkileri içinde sıkıntılar
yaşaması söz konusu. Zira ambalaj
sanayine hakim olan orta ölçekli
şirketler için küreselleşme ambalaj
sektörü için geleceğin büyük
sorunlarından biri.
Satın Almalar ve Hisse
Devirleri Devam Ediyor
Küresel ekonominin ortaya
çıkması ambalaj sanayinde de
küresel stratejilerin değişmesine
neden oldu. Konsolidasyon
eğilimindeki artış bu değişimin
en ana göstergesi. Endüstrinin en
iyi şirketleri, satın alma yoluyla
büyümeye devam ediyor. Devrede
ise özel sermaye fonları bulunuyor.
Satın almalar yatay ya da dikey
entegrasyonla büyümeye odaklı
olup genellikle operasyonel
sinerji sunuyor. Coğrafi erişimi
genişletmeyi hedefleyen satın
almalar dışında, farklı coğrafyalarda
faaliyet gösteren firmaların
karşılıklı iş birliklerini realize
eden satın almalar da söz konusu.
Yeni eğilim olan bu tip stratejik
pay satışları, yükselişi temsil eden
ürünleri geliştirerek pazarda
ortak bir motivasyonu içeriyor.
Sonuç olarak konsolidasyonun
etkileri açık, sektörün en büyük
ve en güçlü şirketleri dahil tüm
üreticiler, küresel ambalaj içinde
konum ve yerlerini, doğru büyüme
stratejileriyle sağlamlaştırmak
zorunda.
Yönetimde Profesyonelleşmek
Ve Profesyonel Yönetim
Değişikliklerini Sürekli Hale
Getirmek
İçinde yaşadığımız dünyanın
her alanında sürekli değişim
egemen. Ambalaj sanayi de bu
değişimin bir parçası. Artan
bütün maliyet baskılarına rağmen
ambalaj üreticileri gelecekte varlık
göstermek için sürdürülebilirlik
Pack Converting 2014 39
Makale
ve çevreci eğilimlere, hızla değişen
yeni teknolojilere uyum sağlamak
zorunda. Yeni koşullara uygun
yeni stratejiler belirlemek zorunda.
Bu yeni stratejileri, değişen
yönetimlerle pazarda uyum
içinde yapmaları gerekiyor. Artan
uluslararası olma eğilimi, küresel
ekonomideki dalgalanmalar,
bunların yerel alanda
şekillenmesine karşı; yerel ambalaj
şirketlerinin, profesyonel değişim
projeleri eşliğinde yönetimlerini
yenileyerek canlandırmaları,
değişen kurumsallaşmanın bir
parçası. Kurumsal uygulamaların
“Proaktif Kurumsallaşmaya”
dönüştüğü günümüzde, sonuç
olarak rekabetçi pazarlarda her
ölçekte ambalaj firmasının varlığı,
ambalaj sanayinin gelişimini
sürdürmesi için gerekiyor.
Ambalaj Sanayinde Büyüme
Yine Asya Odaklı Devam Edecek
Ambalaj sektöründe büyüme
küresel anlamda eşit dağılmıyor.
Pazarlar gelişmiş ülkelerden gelişen
pazarlara doğru bir eğilim içinde.
Asya, Doğu Avrupa, Ortadoğu,
Güney Amerika’dan sonra şimdi de
Afrika pazarları gündemde. Ayrıca,
Çin ve Hindistan güçlü bir büyüme
eğilimi içinde olmaya devam
ediyor. Gelişim sinyalleri içinde
olan bütün pazarları Asya ile aynı
düşünmek mümkün değil. Her
pazarın nicel ve nitel özellikleri
farklılıklar gösteriyor. Gelişmiş
ambalaj sanayindeki niteliksel
dönüşüm devam edecek.
Ambalaj Sanayinde Kritik
Unsurlar Varlığını Sürdürecek
Ham madde fiyatları, pazar
belirsizlikleri, ekonomik
dalgalanmaların yanı sıra
çevre ve sürdürülebilirlik
oluşumları yönetmeliklerle
üretimleri baskılayacak. Ambalaj
40 Pack Converting 2014
üreticilerinin tek odaklandığı
nokta düşük maliyetler olmayacak,
mevzuatlar da sektörü zorlayacak.
Küresel ambalaj pazarında tüm
olumlulukların yanında rekabet
artacak.
Ekonomik, Hızlı Ambalaj
Üretimi
Daha az ham madde kullanarak
ekonomik maliyetlerle hızlı
ambalaj üretimleri sunma eğilimi
giderek yükseliyor… Yenilik
flekso sektöründe hüküm sürüyor.
Dönüştürücüler, üretim verimliliği
ve baskı kalitesini artırmak için,
yalnızca yeni yatırımlar yapmıyor;
mevcut makinelerini otomasyon
ilaveleri, modüler eklemeler ile
iyileştiriyor. Dijital baskı, yeni
teknolojik gelişmelerle ambalaj ve
etiketin emrinde. Ambalaj ve etiket
üretim converting/dönüştürme
hatları dijitalleşiyor. Ambalaj ve
etiket üretiminde kullanılan ham
madde ve yan ürünler sürekli
araştırmalarla, yenileniyor, değişik
alternatifler üretiliyor.
Sürdürülebilir Ambalaj
Üretimi
Sürdürülebilirlik bir “büyük
eğilim” olarak ambalaj üretiminin
her alanında ağırlık kazanarak
varlığını hissettiriyor. Özellikle
ürünün ayak izinde ambalajın
payı; malzeme ve enerji
ikileminde hep ayrıntılara inilerek
hesaplanacak. Bu gelişmeler
ışığında ambalaj üreticileri, mevcut
üretim çizgilerini, yenilenebilir
kaynaklardan ham madde,
malzeme, enerji seçimleriyle
sürdürülebilir temalı bir üretim
sürecine dönüştürmek zorunda.
Çünkü küresel ısınma, çevreyle
ilgili ayak izi tartışmaları ambalaj
sanayini de kapsıyor. Sektör
çevresel etkiler üzerine odaklanmış
durumda. Değer zincirinin tüm
aşamalarında, yenilenebilir
kaynaklardan, geri dönüşümlü
malzemeler için talep, ivme
kazanmaya devam edecek. Ambalaj
sanayinde tüm gerçeklerin
belgelenmesi gibi sürdürülebilirlik
de yaşam döngüsü içinde
belgelenecek.
Ambalajda Yeşil Ağırlık
Kazanacak
Biyolojik ve biyobazlı
plastiklerin ambalaj üretiminde
kullanımı büyüyecek, ama
ille de biyolojik değil. Azalan
petrol kaynaklarından üretilen
hammaddelerin giderek
pahalanması da söz konusu.
Bu noktada PET, PE, PP
gibi geleneksel polimerlerin
yenilenebilir kaynaklar kullanılarak
üretilmesine yönelik çalışmalar
yoğunlaşacak. PLA poliaktik asit
ve PHA polihidroksialkonat gibi
yeni plastik alternatiflerin yükselişi
devam edecek. Bunun yanı sıra
geri dönüşümlü malzemeler,
geri dönüştürülmüş ürünleri
ambalaj üretimlerine kazandırma
çalışmaları da sürecek.
Yükselen Ambalaj ve
Ambalajlar Arası Etkileşim
Çevre dostu ambalaj, geçtiğimiz
yılda küresel olarak yükselen
bir eğilimdi. 2014 ve gelecek
yıllarda da çevre dostu ambalaj
kavramı, ambalaj üretimi ve
ambalajlamada etkili olacak.
Daha hafif, ince ancak sağlam,
güçlü tasarıma sahip kullanımı
basit ambalaj talepleri artış
gösterecek. Ambalajda ağırlık
gıda olurken, gıdanın raf ömrünü
geliştirmek ambalajlardaki
gelişmeleri tetikleyen unsur
olma özelliğini sürdürecek.
Tüm ambalajlar pazarlardan pay
alabilme mücadelesinde çevre
dostu, sürdürülebilir özelliklerini
geliştirmeye ve kullanıcıların
seçiminde etkili olmada
kullanmaya devam edecek. Esnek
ambalajın yükselişi sürecek. Esnek
ambalajlar, ambalaj sektörünün
lokomotifi olmaya devam edecek.
Sert yapılar, esnek ambalajla yer
değiştirecek.
Katlanır karton elbette ürün
güvenliği, sürdürülebilirlik/çevre
dostu ve estetik özellikleriyle ile
birlikte performansa değer veren
kullanıcılar için tercih edilen
ambalaj seçeneği olarak yükselişte.
Ambalajda Dijital Süreç
Devam Edecek
Dijital çağdayız. Her şey
çok hızlı oluyor. Markalar
ambalajlarının üretimleri dahil
dijital gelişmenin kendilerine
sundukları olanaklardan
yararlanmak istiyor. Ambalaj
üretimlerindeki tüm bölümler
mevcut dijital teknoloji
gelişmelerine dahil olarak
değişimi paylaşıyor. Ambalaj ve
etiket üreticileri bu hızlı gelişime,
sürekli değişen tüketici taleplerine
yanıt vermek için mevcut
tesislerini dijital otomasyon
çözümlerle geliştirmesi,
yenilemesi gerekiyor. Ambalaj
ve etikete yönelik iş akışları
dijitalleşirken geleneksel
baskıların hem baskı öncesi
hazırlık süreçleri hem baskı
süreci dijitalleşmeye devam
ediyor. Ancak ambalaj ve etiket
üreticilerinin dijital çağa ayak
uyduracakları en büyük nimet,
dijital baskı alternatifi. Mürekkep
püskürtmeli/inkjet baskı dahil
alternatiflerle dijital baskı
esnek, karton, rijit ambalaj dahil
etiket üreticilerinin çağa ayak
uydurmaları için emrinde. Dijital
baskıda yükseliş hız kesmeden
devam edecek. Yeni hibrit
çözüm alternatifleri geleneksel
baskı (analog) ve dijital baskıyı
yakınlaştıracak.
Özel dijital karton baskı
makinelerinin ortaya çıkması
ile kısa vadede karton ambalaj
başka bir gerçekçilik yaşayacak.
İstediğiniz an istediğiniz karton
ambalaj siparişleriyle yani online/çevrimiçi siparişle küçük
sanayi büyük bir kullanıcı
olacak. 3-D baskı gibi dijital
gelişmeler ambalaj sektöründe
büyük değişimlere kapı açacak
ve sektörün daha birçok yeni
kavramlarla tanışmasını
sağlayacak.
Teknolojik Gelişmeler Sektöre
Damgasını Vuruyor
Yeni teknolojiler, ambalaj
üretiminin bütün evrelerinde
baskı dâhil etkisini sürdürecek.
Ambalaj sektörüne, yeni nesil
teknolojilerle ölçek ekonomileri de
egemen olacak. Nanoteknolojinin
gelecekte kullanımı; akıllı
ambalajlar, sensörler
antibakteriyel ambalajlar,
bariyer yapılar ve koruyucu
kaplamaların oluşumunda ve
özel mürekkeplerin üretiminde
artacak.
Elektronik baskılı devreler,
yeni teknolojiklerle ekonomik
hale gelecek. Bu gelişmeye bağlı
olarak elektronik baskılı devreler,
ambalaj ve etiket sektöründe daha
yaygın kullanım alanı bulacak.
Ambalajda akıllanma süreci
devam ediyor. Akıllı ambalaj
olarak adlandırılan yeni aktif
paketleme sistemleri; kalite
güvenlik, ürünlerin tazeliğini
sağlamak konusunda görevler
üstleniyor. Bu aktif paketleme
çözümleri, raf ömrü, monitör taze
kalma süresini uzatıyor, belirli bir
ürün yolculuğu izlemek ve iz ya
da kimlik doğrulama özelliklerine
sahip. Akıllı ambalaj aynı
zamanda oksijen emici, oksijen
temizleyiciler ve yiyecek ve içecek
ürünlerinin tazelik ve kalitesini
sağlamak için bir paket içinde
oksijen seviyesi kontrol eden
teknolojileri içeriyor.
Gıdaların rengini değiştirerek
olgun ya da aşırı olgunluğa
eriştiğini ve gıdalardan çıkan
gazları algılayan zaman, sıcaklık,
gaz algılayıcı özellikli sensörlü
ambalajlar üzerinde çalışılıyor.
Kritik bir ürünün güvenli bir
aralığın üzerinde ya da altında
olan sıcaklıklara maruz kaldığını
ambalajlara kayıtlı olan bilgilerden
öğreniliyor.
RFID etiketleri, akıllı
ambalajların bir parçası.
RFID’ten hassas ya da
değeri yüksek ürünlerin
kimlik doğrulanmasında
yararlanılmasında yataylaşma,
teknolojik gelişmelerin yarattığı
ekonomik sonuçlarla mümkün
olacak.
Uygun içme koşullarını
göstermek için sleeve etiketler
üzerinde termokromatik mürekkep
kullanılıyor. Mürekkep sıcaklık
değişimlerine tepki olarak renk
değiştiriyor. Baskılı elektronik
gümüş mürekkep devreleri ve
özel mürekkeplerle (termokromik
gibi), ambalaj yeni işlevler
kazanmaya devam edecek. Ses
cihazına bağlantısı ile konuşma ya
da müzikal mesajı aktive özellikli
ambalajlar, içecekleri tüketici
uyarısı ile soğutan şişe ve kutular
yeni örneklerle gündeme oturacak.
Yeni pazarlama olanakları
sağlamak öğrenmek ve marka
sahipleri bu interaktif son
dijital baskı ve web tabanlı
teknolojilerin faydalarını
keşfetmeye devam ettikçe ambalaj
ve etiket sanayinin yeni ve heyecan
verici bir geleceği kucaklaması
mümkün gözüküyor.
Pack Converting 2014 41
Makale
Teknoloji ve Eğilimler
Dijital Baskıyı
Hızla Geliştiriyor
Son teknolojik gelişmeler desteğinde büyük bir değişim yaşayan ve maliyetlerini
düşürme sürecine giren dijital baskı, küçük ve orta tirajlardaki ambalaj ve etiket
üretimi taleplerini daha hızlı karşılama konusunda iddialı. Dijital baskıya ambalaj
pazarının kapılarını açan anahtar kavramlar ise ‘esnek üretim, düşük maliyet ve ileri
teknoloji’ olarak karşımıza çıkıyor. Markaların gücünü ortaya koymak için ambalaj,
önemli bir potansiyeli barındırıyor. Ambalajın etkin gücünün değişen koşullarına
uygun kullanılabilmesi için kaliteli tam renkli değişken veri basımı VDP ve isteğe bağlı
yazdırma (Print On Demand), ambalaj üretiminin hizmetinde.
Hazırlayan: Sibel Göksel Aşan
Editör
D
ijital baskı,
bilgisayar
ortamında
hazırlanmış
ya da
bilgisayar ortamına
aktarılmış tasarımların
ve fotoğrafların gelişmiş
baskı teknolojileri ile
kaliteli ve hızlı bir şekilde
değişik materyaller üzerine
aktarılmasıdır. Dijital
baskıda klasik baskılarda
olan klişe hazırlık söz
konusu değildir. Dijital
baskı, etkileyici bir
elektronik sanat içeriyor.
Canlı grafikler ve kusursuz
renk kaydı ile klişelere olan
gereksinimi ortadan kaldırarak
baskı için ayrılan süreyi kısaltıyor.
Düzeltmeler kolaylıkla yapılabiliyor,
tek bir tasarımda yapılan küçük
değişikler ile ambalaj ve etiketler
tamamen farklı içeriğe sahip
olabiliyor. Tamamen elektronik iş
akışının parçası olan dijital baskı,
bilgisayarda hazırlanan metin, grafik
ve resimler dijital baskı sistemi içinde
kabul edilebilecek dile çeviren RIP
olarak gönderilen bir dijital dosyaya
42 Pack Converting 2014
dayanıyor.
Değişken veri baskı çözümü
düzenlemek üzere geliştirilen dijital
dosyaları konumlandıran, üreten
standart konumunda bir sistem
PPML / VDX (Kişiselleştirilmiş
Baskı İşaretleme Dili / Değişken Veri
Değişimi) olup birkaç farklı şekilde
yapılandırılabilir: PPML / VDX örneği,
değişken veri işini üretmek için gerekli
bilgiler yüzde 100 tek bir
PDF dosyası içeren düzen
dosyası olabildiği gibi
PPML / VDX, PPML / GA,
PostScript, VPS, IPDS,
AFP olabiliyor.
Dijital baskıda
bilgisayarlar tarafından
oluşturulan değişken
verileri yazdırmak,
analog baskıda baskı
öncesi hazırlık da göz
önüne alındığında daha
çabuk ve nispeten
düşük maliyetli.
Analog baskılar
ambalaj etiket
baskısında büyük paya
sahip olsalar da orta ve kısa
tirajlı işlerde minimal iş gücü ile
dijital baskı, ürünün ve iş gücünün
minimalleşmesi söz konusu. Dijital
baskıda baskı miktarı ölçeklenebilir,
birim maliyetleri ise standart oluyor.
Bilgisayarlarla baskı makinelerindeki
süreci tek bir hat üzerinde düzenleyen
teknolojinin kurgulanması sonucu,
dijital baskıda ambalaj ya da etiketi
üretmek çok hızlı oluyor. Bir dijital
baskı çıkış hızı genellikle yazdırılan
uygulama türüne göre belirleniyor.
Pack Converting 2014 43
Makale
Dijital Baskıda Kullanılan
Teknolojiler
Yeni ve gelişimi hızlı bir şekilde
devam eden teknoloji olması nedeniyle
dijital baskı makinelerinin baskı
kalitesi ve hızı her geçen gün artıyor.
Bu gelişmeye paralel dijital baskı
yapılabilen materyallerin üretiminin
artması, kullanılan malzeme
fiyatlarının da düşmesine neden
oluyor. Bu da baskıların uygun fiyatla
yapılabilmesi anlamına geliyor. Dijital
baskı kendi içinde indirekt termal
baskı, termal mürekkep transfer
baskı ve belirli niş pazarlara yönelik
boya süblime gibi farklı teknikler
barındırıyor. Günümüzde ambalaj ve
etiket dahil değişken veri basımında;
elektrofotografik ve ink-jet olmak
üzere iki teknolojinin hakimiyetinden
bahsetmek mümkün. Ancak henüz
örneklerini piyasalarda görmemekle
birlikte büyük bir tanıtım, duyuru
kampanyası ile küresel piyasalarda
konuşulmaya başlayan Benny Landa
tarafından geliştirilen ve üzerinde
halen çalışılan Nanography de
gelecekte alternatif bir teknik olmaya
aday görünüyor.
3-D, dijital baskının yepyeni bir
kulvarı olarak karşımıza çıkıyor. Dijital
programda tasarlanan bir ürünün
özel malzemeler kullanılarak inkjet /
mürekkep püskürtme teknolojisinin
de yardımıyla ürünün biriktilerek
üretilmesini sağlayan 3-D bütün
üretim sistemlerini gelecekte
etkilemeye aday.
Elektrofotografik Baskı:
Elektrofotografik baskının arkasındaki
temel teknoloji, 1938 yılında Amerikalı
fizikçi Chester F. Carlson tarafından
icat edildi. İlk elektrofotografik
fotokopi 1950 yılında satıldı. Elle
çalıştırılan bu makine, otomatik
fotokopi makineleri geliştirmek
için deneyim ve gelir sağladı. 1959
yılında pratik kullanıma sunulan
elektrofotografik baskı makineleri,
bugün Xerox Corp. olarak anılan ABD
merkezli Haloid Şirketi tarafından
geliştirildi.
44 Pack Converting 2014
1970 ortalarında bilgisayarlar
için basılı bir çıkış yöntemi olarak
kullanılmak üzere uyarlandı. 1980
yılında lazer ile baskı bir masaüstü
yazıcı gündeme geldi. Günümüze
gelindiğinde elektrofotografik tekniği
çeşitli alanlarda kullanılan önemli bir
endüstriyel teknoloji haline dönüştü.
Bugün elektrofotografik baskıda ileri
teknoloji ürün alternatiflerini görmek
mümkün.
Elektrostatik baskı, pozitif, negatif
yük temelinde çalışan bir baskı
tekniği… Elektrofotografik baskıda
bilgiler, elektrofotografik silindirlere
aktarılır ve kuru ya da sıvı toner
kullanılarak basılır. Bir statik elektrik
ile şarj edilir. Dönen lazer ışını ortaya
çıkar. Fotoiletkenin ışığa duyarlı yüzeyi
bir demet şeklinde lazer ışınına maruz
kalır. Basılacak görüntüyü taşıyan
fotoiletken, yazıcı yoluyla hareket
ederek kağıt ile aynı hızda döner.
Toner zıt bir yük taşır kağıda. Kağıt
fotoiletkenin altında hareket ettikçe,
toner parçacıkları kağıt yüzeyine
görüntüyü çeker. Son adımda, toner ısı
ve basınç ile kağıt üzerine sabitlenir.
Kuru toner elektrofotografik
baskıda, imajın/görüntünün olduğu
elektrostatik alan aracılığıyla basılacak
materyalin üzerine elektrik şarjlı
toner parçacıkları aktarılır. Baskının
sabitlenmesi için ısı uygulanır.
Sıvı toner elektrofografik baskıda
tonerdeki pigmentler, kuru tonere
göre daha küçük. Burada görüntünün
baskı malzemesine aktarılmadan
uygulanması söz konusu. HP Indigo
ve Xeikon bu teknolojinin iki önemli
markası.
Mürekkep Püskürtme: 1962
yılında bu alanda çalışmaya başlayan
Canon, üç yıl içinde geliştirdiği NP
teknoloji ile küresel sahnelerde yerini
aldı. Xerox’tan farklı olan Canon’un
NP yönteminde, kadmiyum sülfit
(CdS), adlı maddeyi seçmesi. 1979
yılında, Canon, kuru bir tek bileşenli
NP-200J’i geliştirdiğini açıkladı.
Gelişmeler ve iyileştirmeler sonucu
yeni bir toner geliştirilmesi sayesinde
basit bir yapıya geçildi, dünya çapında
olağanüstü bir popülerlik kazanan
kompakt, düşük maliyetli tasarımı
elde etmek mümkün oldu. Canon
inkjet teknolojisi gerçek potansiyelini
tanımak ve bu teknolojinin gelişimi ile
devam etmek için ilkler arasında yer
aldı. 1977 yılında Canon bünyesinde
bir mühendis laboratuvarda lehim
yaparken havyanın ucu yanlışlıkla
içinde mürekkep bulunan şırınganın
ucuna değdi. 400 derecelik havyanın
sıcaklığın etkisiyle fırlayan bir
damla mürekkep sonrasında özel
damlacıkları çıkarmak için ısı kullanan
özel bir mürekkep püskürtme
teknolojisi Bubble Jet’in oluşumuna
yol açtı.1977’de Canon dünyanın ilk
termal mürekkep püskürtmeli (Bubble
Jet) teknolojisi için temel bir patent
başvurusunu sundu. 1981 yılında da
piezoelektrik elemanlarını kullanarak
tek renkli masaüstü mürekkep
püskürtmeli baskını geliştirdi. Bu
dijital baskı makinesi, diğer üreticiler
arasında bir dizi rekabetin yaşanmasına
neden oldu.
Canon 1985 yılında, orijinal patent
başvurusunu sunduktan sonra, ilk
Bubble Jet BJ-80 adlı yazıyı piyasalara
sundu. 1992 yılında Canon, yeni bir
devrimci üretim teknolojisi hazırlamak
için iddialı çalışmalara başladı. Son
derece hassas memeler için dünyanın
ilk üretim yöntemi geliştirdi. Canon
bir moleküler düzeyde orijinal yüksek
performanslı malzeme ve teknolojisini
tanıttı. BJC-8500 kapsamında 1999
yılında başlatılan çalışmalar birçok
gelişmenin önünü açtı. Şimdi ink-jet
ürünleri geniş bir yelpazesi mevcut.
Mürekkep püskürtme/ink-jet,
basılacak görüntünün bir ya da daha
fazla baskı kafasına memelerden
yürüyen küçük mürekkep
damlacıklarının baskı malzemesinin
yüzeyine püskürtülmesinden oluşan
dijital baskı tekniği. Ink-jet dijital baskı
tekniği ile kağıt, plastik yüzeyler de
dahil geniş bir yelpazede ürüne baskı
uygulanıyor. Mürekkep püskürtmeli
baskı teknolojisi iki ana sınıfta ele
Pack Converting 2014 45
Makale
almak mümkün; CIJ ve (DoD).
- CIJ sürekli baskıda, damlacıklar,
küçük memeler boyunca sürekli akar.
Bir kuvvet uygulamasıyla basınçlı
mürekkep üretilir. Mikroskobik
memeden mürekkep damlacıkları
basılacak görüntüye bağlı olarak,
değişken derecelerde bir elektrostatik
alan içine atılır. Yüksüz damlacıklar,
mürekkebin geri dönüşümü aracılığı
ile geri dönüştürülür. Dropjet yazıcılar
bu teknolojiye sahip. CIJ teknolojisi
özel mürekkep ile genellikle her
yüzeyde 400 mpm kadar hızda son
kullanma tarihi, seri no ve basit barkod
yazdırmak için kullanılıyor.
-DoD ink-jet baskı da ise termal
ve piezo olmak üzere iki temel sınıf
mevcut. DoD piezo teknolojisi,
ambalaj ve etiket yüzeylerde tam renkli
görüntülerin yazdırılmasını sağlıyor.
Basılması istenilen görüntüye denk
gelen noktacıklara karşı püskürtme
uçlarındaki piezo kristaline gerilim
uygulanıyor. Bu teknikte Bubble Jet
teknolojinde olduğu bir termal adım
yani mürekkebi ısıtma söz konusu
değil. Bu teknolojide en önemli
nokta püskürtülen damlanın şekli ve
miktarının kontrol edilmesi.
Son yıllarda ambalaj pazarında
ink-jet baskıyı uygulayan pek çok
yeni seçenek mevcut. Dijital ink-jet
teknolojisi uygun maliyetli kaliteli
baskıda kısa zamanda yükselen bir
başarı grafiği yakaladı. UV kurutmalı
ink-jet baskı da dahil, yeni mürekkep
püskürtmeli yazıcılarda çıktının
kalitesini tanımlamaya yardımcı olmak
için yeni bir dil ortaya çıktı. Tipik
olarak, çıktı kalitesini belirleyen en
yaygın yöntemler dpi başına noktaya
dayanıyor, etkin dpi ve gri tonlama.
Çözünürlük; yazıcının ürettiği
imajların oluşturulması sırasında
kullanılan yapı taşlarının sayısını ifade
ediyor. Çözünürlük (dpi) Inç başına
noktacık sayısıyla ölçülüyor.
Gri tonlama: Yakından baskı
kalitesini etkileyen ve ölçmek açısından
dpi ilgili baskı işleminde kullanılan
damlacık boyutu aralığı gri tonlama
olarak tanımlanıyor. Siyahtan beyaza
geçişte çeşitli seviyelerde gri değerlerini
belirtiyor.
Bugün, tüm yeni ink-jet yazıcı
46 Pack Converting 2014
kafaları, gri tonları destekliyor.
Baskı Kafası Teknolojisi:
Mürekkep püskürtmeli baskı kafası
teknolojilerinde, Xaar 1001 ve Kyocera
KJ4A bulunuyor.
Xaar 1001 kafası, inkjet etiket
baskı makine üreticileri tarafından
kullanılıyor. Bu baskı kafası genellikle
360 dpix 360 dpi ve sekiz gri tonlu
ile 25 m./ dak. çalışan 360 dpi yerel
baskı çözünürlüğünde. Xaar baskı
çözünürlüğü ‘etkili’ ya da ‘belirgin’
baskı çözünürlüğü ile gri tonlama
yeteneğini birleştiriyor.
Kyocera KJ4A kafası 600 x 600 dpi
ve dört gri tonlu ile 50 m/dk’da çalışan,
600 dpi doğal çözünürlüğe sahip.
Bu 1.340 dpi bir ‘etkili’ çözünürlük
anlamına geliyor. Kyocera KJ4A kafası
6 pl ve 14 pl arasındaki damla boyutları
ile dört gri tonlama gerçekleştiriyor.
Kyocera, daha fazla damlacıkları ile
ortalama damla çapı daha küçük
damlalar üretiyor.
Domino, Durst, EFI, FFEI,
SPG Prints ve Screen ; Xaar ya da
Kyocera başlıkları ile inkjet baskıdaki
gelişimlerine devam ediyor. Epson,
kendi mikro piezo ink-jet kafasını
kullanıyor.
Dijital baskıda hız, kârlılığı geliştiren
bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Bu noktada dijital baskı, birçok baskı
teknolojisini hız ve kalite açısından
zorlayacak noktalara ulaşmak üzere
çalışmalarına ara vermeden devam
ediyor. Ambalaj ve etiket baskısına
yönelik yeni yetenekler dijital baskı
makine üreticileri açısında yeni
pazarlar demek. Yine bu noktada da
dijital baskı teknolojinin öncüleri,
kendilerinin ambalaj ve etiket baskı
alanındaki payını büyütecek yeni
pazarların kapısını açacak yeniliklerin
peşinde.
Dijital Baskıda Mürekkep
Dijital baskı işlemleri için kullanılan
mürekkep ve tonerler geniş bir
yelpazeye yayılıyor ve bunlar genelde
dijital baskı mürekkepleri başlığın
altında toplanıyor. Dijital baskı
mürekkepleri içinde; elektrofotografik
ve ink-jet mürekkep püskürtmeli
dijital baskı için, kuru ve sıvı tonerler
bulunuyor. Toner-tabanlı teknoloji
alternatif seçenekleriyle dijital baskı
sanayine hâkim.
Kuru Toner: Pek çok dijital baskı
sisteminde elektrofotografik teknoloji
ve birçok elektrofotografik sistemde
de, kuru toner kullanılıyor. Geleneksel
mürekkebin aksine, kuru toner, kağıdın
içine emilmeyip yüzeyinde kalıyor.
Kuru toner sistemleri genellikle metin
içeren etiketler basımında ağırlıklı
olarak görmek mümkün. Etiket, bilet,
tablolar ve iş formları ve yaygın sıralı
numaralandırma, barkod ya da MICR
kodlama gerektiren uygulamalarda
kullanılıyor.
Sıvı Toner: Kuru tonere bir
alternatif olan sıvı tonerler; su ya da
çözücü bazlı olabiliyor.
Su bazlı sıvı toner kâğıt, etiket
baskısında ağırlıklı kullanılıyor.
Solvent Bazlı Sıvı tonerler daha
düşük emisyonlu olarak üretiliyor.
Solvent bazlı sıvı tonerler VOC
(Uçucu Organik Bileşik) nedeniyle
sıkı yasal denetimlere tabi. Ancak
konvansiyonel baskılarda olduğu
gibi solvent bazlı sıvı tonerlerin,
su bazlı bir sıvı tonerlere çeşitli
avantajları mevcut: Solvent bazlı sıvı
toner çabuk kuruduğundan baskı
hızının artmasına olanak sağlıyor,
aşırı bir nem olmadığından kâğıdın
kırılma ve kırışması söz konusu değil.
Organik pigmentler zaman solvent
bazlı akışkanlar ile çözelti içinde hızlı
bir şekilde solmuyor.
Katı Mürekkep: Katı mürekkep
püskürtmeli sistemlerde termal faz
değişimi için kullanılıyor. Mürekkep,
bir katı madde olarak başlıyor alt
tabakaya uygulanıyor ve bir sıvı
haline dönüştürmek için ısıtılıyor.
Mürekkep hemen alt tabakaya
uygulandıktan sonra katı haline
dönüşüyor. Kağıt ve etiket baskısı
dahil çok çeşitli uygulamalarda
kullanıma uygun.
UV ve Su Bazlı Mürekkepler:
Mürekkep püskürtmeli /inkjet
baskı sistemleri ve bu alanda
kullanılan mürekkepler büyüme
ve gelişim açısından birbirlerini
destekliyor. UV mürekkepler
hızlı dijital ambalaj üretimindeki
bütün beklentileri karşılıyor. UV
mürekkepler anında kuruma özelliği
Pack Converting 2014 47
Makale
ile in-line dönüştürme hattında
sonlandırma işlemlerinin hızla
yapılmasına destek sağlıyor. UV
inkjet/mürekkep püskürtmeli dijital
baskı teknolojisinde gelişmeler peş
peşe yaşıyor; güneş/ ultraviyole
ışınlarına karşı solma direncinin
arttırıldığı mürekkepler, parlak renk
yoğunluğuna sahip mürekkepler,
özellikle plastik için, daha fazla
pigment yükleme, renk gamı ve
yapışma sağlayan mürekkepler…
Çeşitli Dijital Ürünler
Arasındaki Ortak Payda: Hız
Geleneksel baskı cihazlarının aksine
dijital yazıcılar performanslarının
iyileştirilmesi ile birlikte fiyatları
düşüyor. Geleneksel baskı makineleri
gibi, dijital baskı levha beslemeli
modelleri ve web beslemeli modellerde
hem de mevcut. Xerox, HP, Canon
ve Konica Minolta gibi dijital baskı
makineleri ile etikette dijital baskının
payı giderek artıyor.
Operasyonel ve maliyet
konularında getirdiği rahatlık
ve esneklik bugün birçok
dönüştürücünün dijital baskıyı cazip
bir olanak olarak değerlendirmesini
sağlıyor.
Dijital Baskı Teknolojisinin,
Geleneksel Baskı Yöntemlerine
Avantajları
- Dijital baskıda basılacak
ürünün içeriğinde çok kolay değişim
gerçekleştiriliyor. Buna bir anlamda
kişiselleştirme de diyebiliriz. Bir
ambalajın oluşumunda dijital baskı
kullanıldığında aynı çalışmanın
üzerinde yapılan değişiklikler kolayca
gerçekleştiğinden birçok farklı ürün
geliştirip basmak mümkün. Değişken
Veri Baskısı Variable Data Printing
(VDP ) denilen bu özelliği dijital
baskıya olan ilginin hızla gelişmesinde
baskın bir özellik.
- Dijital baskıda uygulama aralığı
geniş, genelde her boyut, biçim ve
miktarda ve üstelik renk uyum ve
tutarlılığı içinde üretim mümkün.
- Dijital iş akışı birçok işlem ortadan
kalktığından daha kısa zamanda
ve daha düşük maliyetlerle baskı
yapılıyor. Gerekli olan zamanda gerekli
48 Pack Converting 2014
miktarlarda üretmek, dijital baskının
gelişimini olumlu etkileyen bir özelliği.
- Daha düşük tirajların sürekli
tekrarlanması nedeniyle depolama,
zaman, malzeme ve para tasarrufu
sağlıyor
Bu avantajlarıyla dijital baskı
markalara pazarlama yeteneklerini
geliştirmede büyük şans ve fırsatlar
sunuyor.
Eğilimler
Yapılan araştırmalara göre
ambalaj ve etiket odaklı dijital baskı
teknolojilerinde ağırlık şimdilik
elektrofotografik (EP) ve ink-jet
baskıda olacak; ancak burada rekabete
iyi hazırlandığını, iddialı olduğunu
duyuran Nanography de göz ardı
edilmemeli.
Dijital baskı, küresel ambalaj
pazarında bir niş parçası olmaya devam
edecek. Gelecekte, ileriye bakmak ve
değişimleri tetikleyebilme olasılığı olan
sinyalleri iyi takip etmek gerekiyor.
Dijital baskının gelişen teknolojisi
sınırlı niş fırsatlar sağladı. Ancak dijital
baskının konvansiyonel baskılara karşı
payını yükseltecek girişimler devam
ediyor; HP, Landa Nanography, Océ
InrfiniStream teknolojisi gibi…
Araştırmalar, 2013 yılında dünya
çapında kurulan etiket makinelerinin
yüzde 20’den fazlasının dijital baskı,
elektrofotografik teknolojileri
olduğunu gösteriyor.
Dijital baskı ister elektrofotografik
isterse mürekkep püskürtmeli
olsun, gıda, sağlık ve güzellik,
şarap ve içecek, ilaç ve ev temizlik
sanayi ürünleri sektörlerinde pazar
uygulamalarında yeni iş fırsatları
yaratıyor. Bu nedenle gelecek beş sene
içinde elektrofotografik, inkjet ya da
nanographic dijital baskı ambalaj
ve etiket baskısında daha çok söz
sahibi olacağı birçok uzmanın ortak
düşüncesi.
Önümüzdeki beş yıl içinde, büyük
ve küçük markalar bunların ambalaj
tedarikçileri, ambalaj üreticilerinden
daha fazla esneklik talep edecekler.
Konvansiyonel baskı pazarlarda
olmaya devam edecek, ancak, dijital
hem de pazarlara yeni yetenekler
getirecek. Dijital baskı üreticileri
yeni yeteneklerini geliştirme ve yeni
pazarlara ulaşıyor.
Sonuç
Dijital baskı, bir süre önce prova,
prototip ve satış örnekleri için ambalaj
tedarik zincirinde bir rol üstlenmişti.
Ancak, dijital baskının odağındaki
gelişmeler bugün bütün konverterler
için dijital baskıyı başlı başına ilgi
odağı haline dönüştürdü. Daha
düşük maliyetle daha etkin talepleri
karşılamanın giderek önem kazandığı
günümüzde ambalaj ve etiket üreticileri
için otomatikleşmek, iş akışını
geliştirmek ve olası işlerin sayısını
artırmak sürdürdükleri işin stratejik
parçası. Ancak, her şeye rağmen analog
ya da dijital teknolojiler arasında seçim
yapmak ciddi anlamda stratejik bir
karar. Analog bazı durumlarda daha
düşük maliyet anlamına gelebilir
ancak, dijital daha fazla özelleştirme
ve kişiselleştirme demek. Ambalaj ve
etiket üreticilerinin konvansiyonel
baskı ve dijital baskıyı ayrı seçenekler
olarak değerlendirdikleri gibi iki
teknolojiyi bir arada kullanmaları
da mümkün. Hibrit baskı sistemleri
güçlenen bir eğilim olarak karşımıza
çıkıyor. Burada önemli olan nokta
ambalaj ve etiket üreticisinin bugünkü
ve gelecekteki olası konum,
koşullarına uygun dijitalleşmeyi
kurgulamak ve uygun dijital
baskı yatırımını gerçekleştirmek.
Ambalaj, etiket üreticisinin kendine
uygun, rekabet gücünü geliştirecek,
zamanın ruhunu taşıyan iş akışlarında
da gerekli kurumsallaşmayı sağlacak,
bunun bir noktasına uygun parça
olacak modüler özellikli dijital baskı
makinesini seçip kendi süreci ile
bütünleşmeyi sağlaması, geleceklerini
etkileyen karar olacak.
Yeni dijital devrim dalgaları içinde
varlık göstermeyi sağlayacak dijital
baskı ekipmanları satın almak ve
teknolojiyi güncel tutup ekonomik hale
dönüştürmek için güncel eğilimleri
anlamak, ticari boyuta taşınmış dijital
baskı makinelerini yakından tanımak
geleceğe hazırlanmak için stratejik
öneme sahip.
Açık tonlarla kontrast
halindeki güçlü renkler
Açık tonlarla kontrast
halindeki güçlü renkler
Canlı renkler
Canlı renkler
Doğal
görüntünün
yeniden
Doğal üretimi
görüntünün
yeniden üretimi
Zemin
renklerde
güçlü
homojenlik
homojenlik
homojenlik
FLEKSODA
FLEKSODA
ÖDÜNLER
ÖDÜNLER
VERMEYE SON
VERMEYE SON
Benzersiz Full HD Flexo çözümü, detaylı açık tonlu
baskı, sıfıra yumuşak geçiş ve mükemmel gravür
Benzersiz Full HD Flexo çözümü, detaylı açık tonlu
benzeri zemin mürekkep doygunluğuna ulaşmanıza
baskı, sıfıra yumuşak geçiş ve mükemmel gravür
imkan verir.
benzeri zemin mürekkep doygunluğuna ulaşmanıza
esko.com/flexo adresinden Esko’nun yenilikçi flekso
imkan verir.
çözümleri ile ilgili daha fazla bilgi edinin.
esko.com/flexo adresinden Esko’nun yenilikçi flekso
[email protected]
www.esko.com/flexo
çözümleri
ile ilgili daha fazla bilgi
edinin.
Sıfıra yumuşak
geçişler
Sıfıra yumuşak
geçişler
Pack Converting 2014 49
Makale
EFI Jetrion Geleceğin
Modüler Teknolojisi
™
®
Mert Yarar
Teknik Satış
Dereli Grafik A.Ş.
D
ereli Graphic olarak
biz, etiket baskısında
dijital çözüm olarak
EFI™ Jetrion® 4900M/
ML ve 4950LX
ürünlerini müşterilerimize
sunuyoruz. EFI™ Jetrion® 4900M/
ML ve 4950LX dijital etiket
makineleri, bir Amerikan şirketi
olan EFI tarafından üretiliyor.
Geçen sene Belçika’da
gerçekleşen Label Expo Fuarı’nda
EFI firması lazer kesimli
Jetrion®4900 ML modelini ve yeni
nesil Jetrion® 4950LX modelini
tanıttı. Yeni Jetrion®4950LX
modeli özellikleri hakkında şunları
söylemek mümkün:
- In-line lazer kesim, ayıklama
ünitesi, dilimleme ünitesi,
lak istasyonu ve laminasyon
50 Pack Converting 2014
istasyonu
gibi finishing
özellikleri ile
birlikte makine
konfigure
edilebiliyor.
-Jetrion®4950LX
modeli dünyanın
en yüksek
çözünürlüklü
inkjet baskı
makinesidir.
720x720
dpi native
çözünürlüğü
ile rakiplerine
kalite ve üretkenlik konusunda
fark atıyor. 2 puntoluk tekstler
rahatlıkla basılabiliyor. CMYK
ve beyaz renkte baskı yapıyor.
- UV yerine LED Curing
teknolojisi
kullanılıyor.
Böylelikle düşük
kalınlıktaki
taşıyıcısız
malzemelerde düşük
ve yüksek hızlarda
rahatlıkla baskı
gerçekleştirebiliyor.
- Ayrıca yüzde 100
çevreci olup elektrik
tüketiminin çok az
olmasını sağlıyor.
- Baskı eni 330
mm.’dir. 48 metre/
dakika ile yüksek
baskı hızı sunuyor.
Jetrion®4900ML modeli 360
dpi native baskı çözünürlüğü ile
bütün finishing özelliklerini bir
makine üzerinde size
sunuyor. Böylelikle
hiç vakit ve nakit
kaybetmeden işten
işe geçiş yapabilir ve
kesimi, ayıklamayı
ve dilimlemesi
bitmiş bir şekilde
işi yarı otomatik
Turret üzerinden
alabilirsiniz.
Jetrion®4900M/
ML ve 4950 LX
modellerinin
modüler olması
sayesinde ileride
çıkacak olan yeni özellikleri
makineyi yenisiyle değiştirmeye
gerek kalmadan, sahip olduğunuz
makine üzerine eklemenizi
sağlıyor. Bu da size özgürlük ve
karlılık sağlıyor.
EFI™ Jetrion® 4900M/
ML ve 4950LX’de ek renkler
gibi yenilikler mevcut olunca
makinenize ekleme şansına sahip
olacaksınız.
EFI™ Jetrion® 4900ML, çift
lazer kesim kafası ile rakiplerinin
sunamadığı bir teknolojiyi
müşterilerine sunuyor. UV Inkjet baskı hızında herhangi bir
yavaşlama olmadan dakikada
25 metre baskıyı ve kesimi aynı
anda yapabiliyor. Baskı renkleri,
CMYK ve özel bir örtücülük sunan
beyaz (White) renk olup, makine
üzerindeki 5 adet inkjet baskı
kafasıyla yapılıyor. Baskısı önceden
yapılmış olan bir işin üzerine
ikinci bir iş baskısı yapabilme (2nd
Pass) ve basılmış malzemenin
sonradan kesiminin yapılabilmesi
gibi özelliklerde sunuluyor.
EFI™ Jetrion® 4900 ML ve
4950LX bünyesinde, baskı
ve kesim hızıyla aynı hızda
çalışan (In-line) Corona ünitesi
bulunuyor.
EFI firmasının patentli Festoon
sistemi ile baskı yapılacak malzeme
geri sarılabiliyor ve herhangi bir
fire verilmeden baskıya devam
edilebiliyor. Ayrıca yarı otomatik
Turret (Rewinder) sistemi ile
operatör zaman kaybı ve zorluklar
yaşamadan işten işe hızlı geçiş
şansına sahip oluyor. EFI™ Jetrion®
4900M/ML, etiket sektöründeki
kısa ve orta tirajlı işler için çok
uygun. Özellikle EFI Jetrion
4900M/ML’in ve konvansiyonel
baskı sistemlerinin maliyetleri
karşılaştırıldığında, maliyetlerin
100 bin adet etikete kadar denk
geldiği görülüyor. Lazer kesim
sistemi sayesinde perforajlı
işlerde mükemmel sonuçlar elde
ediliyor. Konvansiyonel sistemde
basılmış etiketlerin üzerine,
değişken veri basabilme olanağıyla
konvansiyonel ve dijital baskılar
birleştirilerek hibrit baskı elde
edilebiliyor. EFI™ Jetrion® 4900M/
ML, klasik şampuan veya yiyecek
etiketlerinden, 550 mikronluk
buzdolabı magnetlerine, barkod
baskılardan, ıslak mendil ambalajı
baskılarına ve 25 mikron PVC ya
da BOPET şeker kağıdı baskılarına
varana kadar çok geniş bir alanda
baskı hizmeti sunuyor. Yalnızca
geleneksel etiketler için değil, aynı
zamanda endüstriyel etiketler
içinde EFI Jetrion 4900 M/ML
sıra dışı çözümlerle müşterinin
karşısına geliyor. Örneğin, araba
akülerinin dışına yapıştırılmış
olan etiketler asit etkilerine karşı
dayanıklı olmalı. Bu tarz sonuçlar
için EFI™ Jetrion® 4900 M/ML
baskı sonuçları kusursuz. Ayrıca
EFI firmasının ürettiği UV inkjet
boyalar, FDA onayına indirect gıda
sertifikasına sahip.
EFI firması dünyanın en büyük
UV Inkjet boya üreticisi olup,
üretimini EFI™ Jetrion® 4900M/ML
ve 4950LX için yapıyor. Böylelikle
rakiplerine göre boya maliyetleri
konusunda çok ciddi bir avantaj
elde ediyor. Ayrıca rakiplerinin
sahip olduğu geçiş ücretleri ya da
baskı ücretleri maliyetleri EFI™
Jetrion® 4900M/ML ve 4950LX’de
bulunuyor.
EFI™ Jetrion® 4900M/ML
ve 4950LX’in modüler yapısı,
teknoloji gelişimlerine açık
olmasını sağlıyor. Böylelikle
dijital baskı makinesine
yapmış olduğunuz yatırım
teknolojinin hızlı gelişiminden
etkilenmemiş oluyor. EFI™
Jetrion® 4900M/ML ve 4950LX
size geleceğin teknolojisini
sunuyor.
İletişim: Dereli Grafik A.Ş. Tel: 0212 698 51 00 Gsm: 0530 940 36 53 [email protected]
Pack Converting 2014 51
Makale
Durst Endüstriyel Inkjet
Baskı Sistemleri
Serdar Saatçioğlu
Saatçioğlu Dış Tic. A.Ş.
Durst, Avusturya’nın Lienz ve İtalya’nın Brixen -Sud Tirol bölgelerinde
yerleşik olan iki farklı fabrikada 1930’larda başladığı fotoğraf baskı
sistemleri üretimini, 1996’dan itibaren dijital inkjet baskı sistemlerine
dönüştürdü. 2000’li yılların başında ilk kez beyaz mürekkep ile inkjet
baskı teknolojisini de sistemine ilave eden Durst, 14 yıl boyunca
endüstriyel amaçlı seri üretim donuk inkjet baskı
sistemlerinde; ambalaj, etiket, ahşap, cam, seramik ve tekstil baskı
konularında birçok yeni modeli, kullanıcıya sundu.
D
urst, 2010
yılından bu
yana flatbed
versiyonun
amiral gemisi
Rho 1000 seri makineler ile
grafik, açık hava reklamcılığın
yanı sıra oluklu mukavva
ve kartona hızlı baskı
teknolojisinde de öncü oldu.
DurstRho 1000 serisi,
Drupa’da en iyi ve en hızlı
flatbed özelliğiyle zirveye
oturdu. DurstRho 1000
sisteminde paletle yüklenen oluklu
mukavva ya da kartonlar, vakumlu
bir stacker ile baskı alanına taşınıyor
ve 4-6 renk seçimiyle saniyeler içinde
inkjet baskı sistemiyle basılıyor.
Durst’un kendi geliştirdiği Quadro
Array kafa teknolojisi, makine by
pass ikin bile sürekli kafa içindeki
mürekkep dolaşımı ile kafaların
tıkanmasını önlüyor.
Oluklu mukavva için özel
geliştirilmiş vakum sisteminde
malzemenin bombe yapması
engelleniyor. 600-1.000 dpi
seçenekleriyle saatte 1.000-1.250 m2
baskı yapan sistemde, birkaç saniyede
baskıdan çıkan mukavva anında UV
tekniğiyle kuruyor. Opsiyonel olarak
sisteme ilave edilebilen yine UV
lak makinesinden geçerek sondaki
toplama masasında otomatik olarak
üst üste diziliyor. Sistem tarafından
baskı öncesi ve sonrası ürün beltlerle
taşınıyor ve blankete baskı için
girdiğinde vakum dozu yine otonom
sistemiyle kontrol edilerek firesiz baskı
yapılıyor. İnkjet baskı sistemlerinde
film ve kalıp
bulunmuyor. İnkjet
baskı sistemlerinde
hız arttıkça ve boya
maliyeti düşüyor. Bu
özeliliği nedeniyle
gelecekte inkjet, kalite
farkından dolayı şimdi
kullanılan sistemlere
alternatif olacak. Orta
Avrupa’da yoğun olarak
tercih edilen inkjet
oluklu mukavva baskı
sistemleri, paper and
board tipi mürekkeplerle m2’de 0,08 ila
0,14 Euro /Cent gibi maliyetler ile gün
geçtikçe konvansiyonel teknoloji ofset
ve fleksoya alternatif.
Ayrıntılı bilgi için durst-online
sitemizdeki corrugated sayfasında
youtube’de yayınlanan çalışan
sistemler izlenebiliyor. Gelişmiş
caldera RIP Software desteğiyle Durst
Rho 1.000 corrugated versiyonu
turunun en hız dijital baskı sistemi
olup günbegün baskı sistemlerinde
hızını ve kalitesini yükseltiyor.
Ambalaj üreticileri için eni 205
ve 250 cm. olarak iki farklı model
olarak özel tasarlanan Durst oluklu
mukavva versiyonları, sınırlı sayıdaki
baskılarda (saatte 1500 kopyanın
altında) flekso ve ofset baskılara göre
düşük maliyet sağlıyor.
52 Pack Converting 2014
İletişim: Saatçioğlu Dış Tic. A.Ş. Tel: 0212 671 98 99 www.saatcioglu.com.tr
Pack Converting 2014 53
Makale
Endüstriyel Baskılara Profesyonel
Dijital UV Baskı Çözümü:
Fujifilm Onset
Ahmet Kocaman
Fujifilm Grafik Sistemler Koordinatörü
Fujifilm Dış Ticaret A.Ş
5 cm. kalınlığa kadar standart reklam malzemelerinin yanında; oluklu mukavva,
karton, cam, ahşap gibi malzemelere direkt baskı olanağı sağlayan Fujifilm Onset
serisi UV dijital baskı makinesi, endüstriyel çözümler sunuyor.
F
ujifilm,
baskı öncesi
çözümleri
ve baskı
kimyasalları
ile matbaaların
rekabetçi bir avantaj
elde edip işletmelerini
büyütmelerine yardımcı
oluyor. Bunun yanı sıra,
kaliteli ve teknik açıdan
gelişmiş baskı çözümleri
sunmaya odaklanan Fujifilm,
Onset serisi UV dijital baskı
makineleriyle endüstriyel alanda da
önemli bir çözüm ortağı oluyor.
Ar-Ge yatırımları sayesinde,
sınıfının en iyisi baskı çözümleri için
özel teknolojiler geliştiren Fujifilm,
Onset serisi ile endüstriyel alandaki
önemli bir boşluğu dolduruyor. Stratejik
açıdan önemli ve hızla gelişen bir ülke
olarak Türkiye pazarının ihtiyaçlarını
önemseyen Fujifilm, endüstriyel alanda;
oluklu mukavva, karton, cam, ahşap
gibi malzemelere ve 5 cm. kalınlığa
kadar baskı olanağı sağlıyor. Onset S40,
Onset S50, Onset Q40 ve Onset R40’dan
oluşan Onset grubu, 314 cm. x 160 cm.
baskı ebadının yanı sıra hız ve kaliteli
sonuçlarıyla da öne çıkıyor. Oluklu
mukavva ve ambalaj ürünleri için
tam otomasyonda besleme-otomatik
boşaltma imkânı sunan Onset serisi
makineler, ¾ otomatik otomasyon
sistemlerinde ise tabladan elle besleme-
54 Pack Converting 2014
otomatik
boşaltma özellikleriyle
kolaylık sağlıyor. Onset serisi
makinelerin diğer özellikleriyse şöyle;
- Onset S40; 27 pikolitre damla
büyüklüğü, 560 m2/saat baskı hızı,
- Onset S50; 27 pikolitre damla
büyüklüğü, 725 m2/saat baskı hızı,
- Onset Q40; 9 pikolitre damla
büyüklüğü, 305 m2/saat baskı hızı,
- Onset R40; 14 pikolitre damla
büyüklüğü, 400 m2/
saat baskı hızı.
5 cm.
Kalınlığa
Baskı
Dijital baskının
sunduğu avantajlar ile
endüstriyel ambalaj
alanında, özellikle
düşük trajlı, değişken
data gerektiren ya da
hızlı servis edilmesi
gereken baskıların
üretilmesi hedefleniyor.
Onset grubu makineler
ile 4 renk, 6 renk ve
ilave edilebilen beyaz
mürekkep ile renkli ya
da şeffaf malzemelere
de canlı ve doğru renkler
ile baskı yapabilme olanağı
sunuluyor. UV teknolojisi sayesinde
her türlü malzemeye direkt olarak baskı
yapılabilmesinin yanında malzeme
kalınlığı 5 cm.’e kadar da çıkıyor. Bu
sayede kâğıt, karton, cam ve ahşap gibi
çok farklı malzemeler üzerine direkt
baskı yapılabiliyor.
Sorunsuz Baskılar
Fujifilm, tüm mürekkeplerin
üretimini ve Ar-Ge çalışmalarını
İngiltere’de bulunan fabrikasında
yapıyor. Bu sayede, farklı sektörlerin
ihtiyaçlarına uygun üretim olanağını
yakalama fırsatı da
bulunuyor. Kırım
gibi baskı sonrası
işlemleri için özel
olarak geliştirilmiş
olan yüksek kalıcılığa
sahip UV mürekkep
teknolojisi sayesinde
üretimin tüm
aşamalarında sorunsuz
baskılar elde ediliyor.
İletişim: Fujifilm Dış Ticaret A.Ş Tel: 0212 709 92 00 Fax: 0 212 698 99 70 [email protected]
Pack Converting 2014 55
Makale
Matset A.Ş.’den Etiket/Ambalaj Üretimine Yönelik
Dijital ve Konvansiyonel
Ofset Çözümleri
Turaç Taylan
Satış Direktörü
Matset A.Ş.
M
atset A.Ş.,
uzun
yıllardır
etiket/ambalaj
pazarına yönelik
üretim ekipmanları tedarik ederek
ve sektördeki gelişimleri yakından
takip ederek yeni teknolojilerin
Türkiye pazarına girmesini sağlıyor.
Etiket üretiminin iki farklı yönüne de
hitap ederek Orthotec konvansiyonel
bobin ofset, serigraf ve letterpress
sistemlerinin yanı sıra son teknoloji
ürünü HP Indigo dijital bobin
ofset baskı sistemlerinin Türkiye
temsilciliğini yapıyoruz. Etiket
sonlandırmada ise AB Graphics
firmasının her ihtiyaca cevap
verebilen modüler sistemlerinin
temsilcisi olarak hizmet veriyoruz.
56 Pack Converting 2014
HP Indigo Etiket/Ambalaj
Pazarının Geleceğini
Şekillendiriyor
2011 Label Expo Fuarı’nda
dijital ile yeni yeni tanışan etiket/
ambalaj sektörü 2013 yılına
gelindiğinde büyük oranda
dijitalleşme eğilimi gösterdi. Bunun
en yakın kanıtı olarak HP Indigo’nun
2011 ve 2013 yıllarında kurduğu
stantların büyüklüğü ve bu stantların
gördüğü yoğun ilgiyi gösterebiliriz.
Label Expo 2013 tamamıyla dijital
çözümlerin egemenliğinde geçti.
Rakamlara bakacak olursak daha
elle tutulur verilere dayanarak bu
öngörüyü destekleyebiliriz.
Indigo, ilk lansmanının yapıldığı
1993 senesinde bir milyar A3
oranında üretim yapmışken, 2013
yılındaki bu orandan 20 milyar A3
seviyelerine geldi. Buna ek olarak
dijital sistemlerin ofset ve diğer
konvansiyonel sistemlerden aldığı
pazar payının katlanarak artmasında
HP Indigo sistemlerinin katkısı göz
ardı edilemez.
Tüm dünyada dijital etiket pazarı
hızla büyürken Türkiye pazarında
da durum aynı. HP Indigo baskı
sistemleri Türkiye dijital etiket
pazarında yüzde 75’lik pazar payı
ile açık ara lider konumda. Gerek
makinelerin üretkenliği ve renk
tutarlılığı gerekse büyük son kullanıcı
firmalar ile HP arasında yapılan
küresel anlaşmalar sayesinde HP
Indigo kullanıcıları rakiplerinden
birkaç adım önde. Son olarak Coca
Cola’nın yurt dışında büyük başarı
kazanan kişiselleştirilmiş etiket
projesi “Bir Coca Cola Paylaş”
kampanyası Türkiye pazarında
uygulandı ve şimdiye kadar yaklaşık
100 milyon etiket üretildi. HP Indigo
bu proje için Coca Cola kırmızısı
renginde özel Pantone® mürekkep
üretti. Tüm dünyada bu kampanyaya
dair basılan Coca Cola etiketleri,
HP Indigo WS6600 ile basılıyor ve
bu özel kırmızı renk kullanılıyor.
Bu etiketlerdeki sabit imaj alanları
rotogravür, değişken isim alanları ise
HP Indigo WS6600 dijital bobin ofset
baskı makinesi ile basılıyor. Proje
yakın zamanda Türkiye civarı ülkeleri
de kapsayacak şekilde genişletildi ve
toplamda yaklaşık 350 milyon etiket
üretilmesine karar verildi.
HP Indigo rakipleri ile
karşılaştırıldığında çarpıcı avantajlara
sahip. Sahip olduğu 7 renk ile çok
geniş bir renk evreni sunuyor. Dahili
astarlama (ILP) ünitesi ise her tip
malzemeye baskı yapılmasını sağlıyor.
Kullandığı mürekkep yapısı gereği
çok ince pigmentlerden oluşuyor.
Bu nedenle çok detaylı ve ince
baskılar yapılabiliyor. Model model
incelendiğinde ise her tür üretim
ve işletme tipine yönelik uygun
çözümleri bulunuyor.
HP Indigo WS4600; Dijital Etiket
Üretimine Atılan İlk Adım
HP Indigo WS4600 dijital
bobin ofset baskı
makineleri, ilk nesil
4000 makinelerin
yükseltilmiş modeli
olarak, HP Indigo’nun
etiket ambalaj sektöründeki
yükünü çeken, dijital dünyaya
adım atmak için daha ziyade giriş
makinesi olarak konumlandırılmış
bir sistem. Firmaların kısa ve orta
tirajlı etiketlerini çok yüksek kalite
ile basmasını ve üretim kapasitelerini
arttırmasını sağlıyor. Sahip olduğu
yüksek renk tutarlılığı ve renk
yönetimi becerileri sayesinde
firmaların mevcut sistemleri ile
kalibre edilerek aynı renk dilini
konuşması sağlanıyor.
HP Indigo WS6600; Etiket/
Ambalaj Pazarının Dijital Yüzü
HP Indigo’nun etiket/ambalaj
dünyasına yönelik amiral gemisi
HP Indigo WS6600, yüksek üretim
hacmi ve 7 renkli baskı becerisi ile
tüm etiket/ambalaj ihtiyaçlarınıza
cevap verebilecek kapasitede bir
dijital sistem. HP Indigo tarafından
özel olarak geliştirilen ElectroInk®
mürekkepleri sayesinde rotogravür
kalitesinde baskılar yaparken dijital
dünyanın getirdiği kolaylıklar ile
toplam üretim hacmi ve verimliliği
artıyor. CMYK’ya ilaveten turuncu,
yeşil ve mor renkler ile baskıda 7 renk
kullanılarak Pantone® katalogu yüzde
97 oranında karşılanabiliyor. Ayrıca
etiket dünyasında büyük bir önemi
bulunan yüksek örtücülüğe sahip
Beyaz Mürekkep ile özellikle şeffaf ve
metalize film malzemelere benzersiz
baskılar yapılabilir.
Büyük Baskı Alanı
HP Indigo WS6600 dijital bobin
ofset baskı makinesi sahip olduğu
317 x 980 mm. baskı alanı ile
etiket üretiminin yanı sıra esnek
ambalaj, karton ambalaj vb. çok
çeşitli sektörlerin kullanımına
uygun. Fiyatlandırma sisteminde
renk yoğunluğunun fiyata bir etkisi
bulunmuyor. Bu nedenle etiket/
ambalaj gibi çok yoğun renk kullanılan
sektörler için ekonomik bir çözüm.
12-450 Mikron Arası Tüm
Malzemelere Baskı
HP Indigo WS6600, sahip olduğu
ILP (In-line Primer) ünitesi sayesinde
şeffaf ya da opak film, PP, OPP, PE,
PVC vb. malzemelere sorunsuz
bir şekilde baskı yapabiliyor. Eşsiz
bir uygulama esnekliğine sahip bu
sistem ile etiket, esnek ambalaj,
shrink sleeve, IML ve karton ambalaj
tipinde üretimler sorunsuzca
gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bu sistem
üretim sürecinde baskı altı primer ve
corona uygulamasını in-line olarak
yapılmasını sağlayarak işçilik ve
zaman tasarrufu sağlanıyor.
Kusursuz Renk Yönetimi
Etiket ve ambalaj dünyasında
renk yönetiminin önemi göz ardı
edilemez. Tüm bu mücadelede HP,
işin profesyonellerinden destek alarak
sistemlerinin kusursuz olmasını
hedefleniyor. Bu nedenle HP Indigo
dijital bobin ofset baskı makineleri
Esko tarafından geliştirilmiş baskı
öncesi ve renk yönetimi sistemleriyle
donatıldı. Yine Esko tarafından
geliştirilen Color Kit sayesinden
kullanılan malzemelere yönelik
renk profilleri oluşturulabilir. Color
Kit’in dâhili spektrofotometresini
kullanarak Pantone® tutarlılığını
sağlayabilir ve kusursuz renk
yönetimi ile baskı firelerinizi
azaltarak müşteri memnuniyetini
arttırabilirsiniz.
“Kaliteli Baskı” ve “Tasarruf ”
Aynı Cümle İçinde; EPM Baskı Modu
EPM (Enhancement Productivity
Mode), CMYK işleri CMY halinde
basabilmenize olanak sağlıyor.
Baskıda siyah (K) rengin çıkarılması
ile yüzde 33 oranında daha hızlı
bir üretime sahip olurken 4
renk baskıya göre yüzde15 daha
ucuz baskı maliyeti ile tasarruf
ediliyor. Böylece hem zaman hem
de maliyet bakımından rekabet
şansı artıyor. Tabaka makinelerde
başarı ile uygulanan EPM baskı
modu, bobinden çalışan etiket
baskı makinelerinde de önemli bir
avantaj sağlıyor. Çok koyu bir siyah
zemin içermeyen ve 8 puntodan
küçük olmayan yazılarda kolaylıkla
kullanılabiliyor. 4 renkli baskı hızı
30 mt./dak. iken EPM modunda
baskı hızı 40 mt./dk. oluyor. 1-2 renk
baskılarda ise sahip olduğu 60 mt./
dk’lık üretim kapasitesi ile alanında
rakipsiz.
HP Indigo 20000; Esnek Ambalaj
Pazarının Dijital Geleceği
Drupa 2012 Fuarı’nda lansmanı
yapılan HP Indigo 20000 baskı
makinesi 2014 senesinin ikinci
yarısında ticari olarak piyasaya
sürülecek. Esnek ambalaj dünyası için
dizayn edilen HP Indigo 20000, 10 –
250 mikron aralığında her türlü esnek
ambalaj malzeme ile çalışabildiğinden,
ambalaj dünyasının az tirajlı işleri, test
pazarlama dediğimiz ürün çeşitliliği ve
prova baskılar için dizayn edildi.
4 renk 35 mt./dak., EPM 3 renk
45 mt./dak. ve 5 renkte 27 mt./dak.
sürati ile verimliliği dijital makineler
içinde rakipsiz. 736 x 1.100 mm.
baskı alanı ile günümüz ortalama
gravür ebatlarından bile daha
büyük baskı alanı ile yakın zamanda
ambalaj dünyasında çığır açacağını
düşünüyoruz. Label Expo 2013 sonrası
yapılan ön satışlar ve kurulan Beta
makinelerin başarılı performansı
gelecekte bu sistemlerin esnek
ambalaj sektörünü domine edeceğini
gösteriyor.
Pack Converting 2014 57
Makale
Sonlandırma Sistemlerinde
İngiliz Kalitesi; AB Graphics
International
AB Graphics firması 2009 yılından
beri Matset A.Ş. tarafından temsil
ediliyor. ABG ürünlerini Digicon,
Omega ve Vectra olmak üzere üç ana
grupta toplayabiliriz:
Digicon: Dijital etiket baskı
çözümlerine yönelik sonlandırma
sistemlerinde dünya lideri olan
Digion serilerinin son modeli Series
2 modeli. Tamamıyla modüler bir
yapıya sahip olan modeller, full ya
da semi rotary flekso baskı, kesim,
flat bed ya da rotary serigraf, sıcak
– soğuk yaldız, In mould kesim, UV
kurutma, hava kurutma, ilaç etiketi
kontrol, semi rotary gofraj, korona,
tabakalama, arka kesim, delam –
relam, lazer kesim gibi opsiyonlar
ile kendi segmentinin en kapsamalı
makinesi. Ayrıca gün geçtikçe önem
kazanan Körler Alfabesi (Braille)
basabilme becerisi ile benzersiz
uygulama çeşitliliği sağlıyor.
Digicon Lite ise kompakt, basit
ve ergonomik yapısı ile dijital
baskı dünyasına yeni giriş yapmak
isteyenler için ideal. Labelexpo
2011’de lansmanı yapılan bu sistem
vernik, flekso baskı ve kesim için
dizayn edilmiş yeni model. Digilam
– Digicoat, çok yüklü dijital baskısı
olan ambalaj firmalı için hazırlanmış
laminasyon ve lak makineleri.
Omega Geri Sarım ve Kontrol
Makineleri: 330 / 430 / 530 mm.
web enlerinde 300 – 400 mt./dk.
maksimum hıza sahip SRI geri
sarım ve kalite kontrol makineleri,
stroboskop, eksik etiket, bayrak ve
ek detektörü, rotary bıçak, Flytec
kamera sistemi ile yüzdi100
kontrol gibi çeşitli opsiyonlarla
ihtiyaçlara göre dizayn
edilebiliyor.
Mega Sonlandırma Hatları:
330 / 430 / 520 mm. web
enlerinde üretilebilen Mega
sonlandırma hatları, modüler
yapısı ile en basit çözümden,
güvenlik ürünlerine, RFID
çözümlerinden katlamalı
ve turret geri sarımlı
modelleri ile tamamen isteğe
göre üretilebiliyor. En çok
kullanılan opsiyonlar olarak
58 Pack Converting 2014
aşağıdaki özellikleri sayabiliriz.
• Asansörlü ve web rehberli 1.000
mm besleme,
• 10” – 24” rotary kesim,
• Hızlı değiştirilebilir UV flekso
istasyonları,
• Sıcak hava kurutma,
• Kontrol ünitesi,
• Atık sarım,
• Bıçak – Jilet dilme,
• Re –register kontrollü rotary kesim
ünitesi,
•Konveyör,
•Ink-Jet,
•Laminasyon,
• Manyetik bant atma,
• B Bunch katlama,
• Bobin sonu işaretleme,
• Arka kesim,
• Turn Bar,
• Kendinden yapışkanlı pul hatları.
RFID Hatları: Omega
sonlandırma hatlarına eklenebilen
RFID aplikasyon üniteleri ile,
basılmış etiket açma, RFID çip-anten
yapıştırma ve taşıyıcıyı kapatma
uygulamasının yanı sıra, in-line
ya da off-line olarak RFID kontrol
sistemleri eklenerek ürün hatasız
olarak üretimden çıkıyor.
Vectra Durmaksızın Kuka Sarım
Sistemleri: 330 / 430 / 510 mm
web enlerinde üretimi olan Turret
sarıcılar, özel iz bırakmayan Hot
Melt yapışkanlı ya da yapışkansız
modelleri ile tamamen ihtiyaçlara
göre imal edilebilen aşağıdaki
modellerden oluşuyor:
• LCTR - 4 şaftlı ekonomik model,
• ECTR - 4 şaftlı servo motorlu
model,
• STR - 4 şaftlı
gelişmiş
aplikasyonlu
model,
• STRS - 4 şaftlı Turn bar özellikli
model,
• HDTR - 2-4 şaftlı ağır işler için
güçlendirilmiş model,
• GTR - 4 kollu yapışkansız ve
masurasız model,
• SGTR - yapışkansız gelişmiş
aplikasyonlu model.
Fleye Vision Kamera Kontrol
Sistemleri: Fleye vision kameralı
baskı kontrol sistemleri yüksek
performanslı, komple bir
kontrol sistemi sunuyor. Kendi
ihtiyaç ve hassasiyetinize göre
oluşturabileceğiniz sistemde,
etiket, folyo, ambalaj, kitapçık vb.
gibi üretimlerde mükemmel fiyat
- fayda oranı ile ürün geri alımına
son vermek artık elinizde. 2K - 8K
çözünürlük. 0,01 mm2 ölçüm olanağı
ile en keskin kontrol ihtiyacınız
karşılanıyor.
Türkiye’de Dijital Etiket Üretimi
Dijital çözümlerin baskının her
alanında giderek büyük oranda
söz sahibi olmasıyla hem dünyada
hem de ülkemizde yeniliğe açık
firmalar, bu sistemlere yatırım
yaparak rakiplerinden büyük
oranda farklılaşırken pazardaki
rekabet alanlarını genişletiyorlar.
Türkiye’de bobinden bobine çalışan
Indigo makinelerinin sayısı yapılan
son anlaşmalar ile 13 adet ulaştı.
Bu alanda pazarın rakipsiz lideri
konumunda bulunan HP Indigo
yakın gelecekte piyasaya süreceği
yeni makineler ile zirvedeki
yerini sağlamlaştıracak. Özellikle
HP Indigo 20000 modelinin
etiket/ambalaj pazarına büyük
bir hareketlilik getireceğini
düşünüyoruz.
Matset A.Ş. olarak etiket/
ambalaj sektörünün
gelişimini yakından takip
ediyoruz. Gelişen teknolojiye
bağlı olarak değişen pazar
dinamikleri ve azalan tirajlar
baskı dünyasının her alanında
dijitalleşme yaşanmasını
kaçınılmaz kılıyor. Tüm bu
gelişmelerin dünya ile aynı
anda Türkiye pazarına sunularak
teknolojiyi yakından takip eden
bir baskı pazarı yaratmak için
çabalıyoruz.
İletişim: Matset A.Ş. Tel: 0212 270 05 95 Fax: 0212 282 84 99 [email protected]
İNFOTEK PAZARLAMA A.Ş.
Daima, bir adım önde olanlar için...
Amortisörlü klişe altı bağlama bantları
Sıyırıcı Bıçaklar
( Doctor Blade)
Bio clean DRAGON
Anilox merdane temizleyici
SOLVENT, SU VE UV BAZLI MÜREKKEPLER
İLE TUTKALLARIN TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR
Yeni nesil transfer merdanesi
TÜRKİYE TEMSİLCİSİ
İNFOTEK PAZARLAMA A.Ş.
Tel.: 0212 280 41 11 / Fax.: 0212 279 57 01
e-mail [email protected] .com
www.infotekpaz.com
Pack Converting 2014 59
Makale
Ultra A.Ş.’den Dijital
Baskı Seçenekleri
“HSA Ink- Jet Baskı Sistemi KYOCERA Kafalı Etiket Baskı Makinesi”
Mustafa Yazıcı
Endüstri Mühendisi
Dış Ticaret Müdürü
Ultra A.Ş.
D
ijital baskı
makineleri,
son 10 yılda
artan bir
ivmeyle talep
görüyorlar. Matbaalar, dijital
baskıyı küçük ve orta tirajlı
ticari taleplere hızlı bir
şekilde cevap verebilen bir
çözüm olarak görüyorlar.
Dijital baskıyı konvansiyonel
baskı tekniğinden bir adım
ön plana çıkaran en önemli
özellik, kişiselleştirilmiş
ürünler sunabilmesi. Bu
açıdan ele alacak olursak,
ofset ya da flekso baskı ile
birbirlerine doğrudan rakip
olabilecek sistemler olarak
düşünülmesinden daha
çok, tamamlayıcı olarak
görülmesi ve kullanılması daha
mantıklı olacak. Şu an için kalite,
hız ve maliyet beklentilerini mevcut
iş hacimleri ile en uygun düzeyde
konvansiyonel baskı yöntemi
karşılıyor. Kısa tirajlı işlerde dahi
işin belirli kısmını ofset ya da flekso
ile ve belirli kısımlarını ise dijital
baskı ile harmanlayıp, kişiselleştirme
60 Pack Converting 2014
Bu yüzden firmalar,
yatırım yapmadan
önce çok araştırmalı ve
kendi iş potansiyellerine
ve iş akışlarına cevap
verecek en uygun ürünü
seçmeliler.
ve değişken baskı yöntemlerini
kullanarak işe farklı bir değer katmak
mümkün.
Dijital baskının sunduğu faydalar,
kazançlar ve üretkenlik son derece
açık. Dijital baskının gerekliliğini
tartışmak yerine, hangi dijital baskı
teknolojisini nasıl bir iş akışı ve satış
pazarlama stratejisi ile kullanmak
gerektiği tartışılmalı ve belirlenmeli.
Ultra A.Ş ve Ink-Jet
Baskı Sistemleri
Ultra A.Ş. 1988
yılından bu yana
matbaa, ambalaj,
etiket ve grafik
sanatlar sektörüne
hizmet veriyor.
Gerek üretimden
gelen gücümüzü
kullanarak, gerekse
temsilciliklerimiz
sayesinde 27 yıldır
her gün artan azimle ve heyecanla
çalışıyoruz ve müşteri odaklı özel
çözümler ve makineler üretiyoruz.
Ultra A.Ş olarak 1999 yılından
bu yana Ink-jet baskı sistemleri
satıyoruz. Teknolojinin ilerlemesi ve
dijital sistemlerin baskı kalitelerinin
beklentileri karşılaması ile bir tercih
nedeni olan bu ürünler, matbaa,
ambalaj ve etiket için bir
baskı alternatifi haline
geldi.
Ambalaj ve etiket
sektörüne yönelik dijital
baskı çözümlerimizi iki
gruba ayırabiliriz:
- Bunlardan ilki basılmış
etiket ve ambalaj
üzerine parsiyel
kodlama yapabilen HSA
inkjet baskı sistemimiz.
- Diğeri ise etiketi ya
da ambalajı komple
CMYK baskı yapabilen
dijital baskı sistemi ile
basarak aynı zamanda
da üzerine kodlama
yapabilen KYOCERA
kafalar kullanan etiket
baskı makinemiz.
Dijital baskının
önemi son yıllarda
önemi her geçen gün
artıyor. Özellikle baskı
tirajlarındaki azalmalar,
etiket ve ambalajlar için
kişiselleştirilme ihtiyaçları
pek çok üretici firmayı bu
alanda araştırma ve yeni makine
üretmeye yöneltiyor.
Bizim bu alanda sunduğumuz
en önemli çözüm HP TIJ 2,5
teknolojisini kullanan HSA
SYSTEM inkjet baskı sistemimiz.
Konvansiyonel makinelerden çıkan
baskıyı kişiselleştirme anlamında
çok büyük kolaylık sağlıyor. Aynı
zamanda makine üzerine montaj
ile birlikte, hem ofset ya da flekso
baskıyı hem de dijital baskı ünitesini
eşzaman çalıştırarak katma değerli
ürün ortaya koymak mümkün. HP
2,5 TIJ Irk- Jet dijital baskı ünitemiz,
tabaka ya da bobinden çalışan her
türlü makine ile etiket baskı &
kontrol makinelere uygulanarak,
adres, isim, logo, 80 çeşit tek boyutlu
barcode, karekod, QR kod gibi
kişiselleştirme olanağı sağlıyor.
Müşterilerimizin makinelerine
bu kafaları kurmamızın yanında
her ebatta özel üretim
bobinden bobine çalışan
makinelerimiz de bir
alternatif olarak sunuyoruz.
Bu çözümlerimizi de
Interpack 2014 Fuarı’nda
sergiledik. Diğer
çözümümüz ise KYOCERA
baskı kafaları kullanan UV
inkjet bobinden bobine
etiket ve esnek ambalaj
baskı makinemiz. 50
mt./dk.‘ya kadar baskı
hızı ve 1.200 dpi’a kadar
baskı çözünürlüğü ile 21
cm. genişliğinde Beyaz
+ CMYK baskı yapmak
mümkün. Aynı zamanda
da her türlü zemine baskı
yapabilmesi için in-line
Corona ünitesi ve web
cleaner bobin temizleme
ünitesi ile donatılı. Girişte
ve çıkışta ise kenar kontrol
sistemi bulunuyor. Dijital
ürünlerimizin artan bir
ilgiyle tercih edilmesinin
en önemli sebebi, her geçen
gün gelişen baskı kalitesi
ile birlikte, inkjet baskı
maliyetlerdeki düşüş de
etkili oldu. Orta ve düşük tirajlı işlerde
değişken veri avantajları ile kalıp, klişe
maliyetleri olmadan baskı ön hazırlık
safhalarını saatlerden dakikalar
seviyesine indirerek, düşük maliyetle
hız ve kalite bir araya getirildi. Sonuç
olarak, kısa sürede kaliteli etiket ve
ambalaj baskısı yapmayı mümkün
kılan bu makineler, konvansiyonel
baskı tekniklerinden daha avantajlı
duruma geldi.
İletişim: Ultra A.Ş. Tel: 0312 267 12 82 Fax: 0312 267 12 81 [email protected]
Pack Converting 2014 61
Makale
Dijital Baskı Yatırımı
Tek Bir Uygulamaya
Yönelik Olmamalı
Nadir Kargı
Genel Müdür
Xeikon Türkiye
Ambalaj ve etiket sektörüne yönelik olarak tasarlanan Simplex sistem ile Xeikon
sistemde herhangi bir modifikasyona gerek kalmaksızın, etiket baskı, ambalaj
baskı, termal transfer baskı, IML baskı ve duvar kağıdı baskısı gibi çok farklı
uygulamalar yapmak / geliştirmek mümkün.
D
ijital baskı alanına
yönelik eğilim,
gelişmeleri tabiki
ülkemiz gerçekleri
çerçevesinde
değerlendirmede yarar var. Çok sıkı
bir rekabet ortamının bulunduğu
ülkemizde otomatik olarak yeni
ya da eski ne tür teknoloji olursa
olsun basım endüstrisi yapılacak
hemen her yatırımda fiyat odaklı
davranıyor. Bunun ana nedeni; basım
endüstrisi müşterisinin de fiyat odaklı
davranması ve özellikle yeniliklere
ilave prim vermeden “madem
öneriyorsun yap, ama ilave masraf
çıkarma” yaklaşımıyla katma değerli
uygulamalara daha başlangıçta kapıyı
kapatması. Genel anlamda özellikle
yurt dışı fuarlarda edindiğimiz
izlenime göre, ülkemiz basım
endüstrisi yeni teknolojilere oldukça
açık ve ilgili. Araştırıyor, inceliyor ve
sorguluyor. Ancak, alışılagelmiş bir
operasyonun dramatik bir değişim
farklı bir operasyona dönüşmesi,
eğer halihazırda bu tür sistemleri
kullanmıyorsa, soru işaretleri
yaratıyor ve otomatik olarak “bekle
gör” ya da “ilk ben olmayayım” ya
62 Pack Converting 2014
da “birileri alsın hele bir bakalım”
yaklaşımı sergileniyor. Yeni olan ve
ayrıntılı analiz üzerinden tam olarak
anlaşılamayan her teknoloji, haliyle
soru işaretleri yaratıyor. Mevcut
eski teknoloji ile var olan müşteri
memnuniyeti çerçevesinde devam
eden operasyonları değiştirmek
ilk etapta hemen gerçekleşmiyor.
Ancak, çağımız öyle bir hale geldi
ki; devinim çok hızlı ve ayak
uyduramayan düşüyor. Zaman içinde,
özellikle yeni nesil yöneticilerin,
daha fazla dış dünyaya açık olması
nedeniyle yeni teknolojilerin sisteme
entegre olması için girişimler daha
sık görülüyor. Dış dünya, örneğin
Avrupa ile bizim gerçeklerimiz,
maliyet parametrelerimiz ve
yaklaşımlarımız farklılık gösterse de
yeni teknolojiyi gecikmeli de olsa
sektör kabulleniyor ve gördüğüm
kadarıyla bazı durumlarda çok daha
ileriye götürüyor.
Genel olarak baktığımızda belirgin
bir eğilim ve bunun yükselişinden
bahsetmek zor. Her firmanın
müşterisi bazında uygulamaları
çerçevesinde politikaları farklılık
gösteriyor. Özellikle alışılmış
konvansiyonel yönetimlerin yerine
yeni nesillerin gelmesiyle teknoloji
ağırlıklı ve fark yaratan uygulamalara
yönelik arayışlar da artıyor. Sonuç
olarak dijital baskının geçmiş yıllara
oranla daha fazla konvansiyonel
baskı sistemine entegre olduğu yeni
yatırımların gerçekleştiğini söylemek
mümkün.
Klasik Baskı Ve Dijital
Baskı Arasındaki Rekabet
Klasik baskı ve dijital baskı
arasındaki rekabet konusuna daha
geniş bir perspektiften bakmak
gerekiyor. Dijital-Konvansiyonel
entegrasyonuna bence CtP
sistemlerini de katmak gerekiyor.
Başlangıçta CtP sistemlerine olan
belirgin bir çekingenlik artık yerini
“olmazsa olmaza” bıraktı ve CtP
sistemlerini paralelinde firmalar,
dijital ortamda “work flow” (iş
akış) kavramıyla tanıştılar ve çabuk
benimsediler. Günümüzde onlarca
firma (iç ve dış pazar kalite ve
rekabet koşullarını bir zorlamasıyla
da) kendilerini iş akış sistemlerine
uyarladılar. Bunun paralelinde
dijital dünyanın diğer segmenti
olan dijital baskı
adaptasyonu teknik
olarak bu firmalar için
çok daha kolay hale
geldi. Baktığımızda
POD uygulamalarına
yönelik dijital
baskı çözümlerine
olan talebin daha
canlı olduğunu
söylemek mümkün.
İncelediğimizde baskı
satın alıcılarının en
önde gelen talebi, tabi ki fiyat başta
olmak üzere, kısa sürede teslim ve
gereğinde değişken uygulamaların
yapılabilirliği. Bu talebe cevap vermek
amacıyla sistemlerine dijital baskıyı
başarılı bir şekilde adapte eden ya
da kurumsal bir firma ile dış kaynak
kullanımı yapan firma sayısı oldukça
fazla.
Bu noktada şu gerçeğin altını
çizmekte yarar var: Firmalar, satın
alınacak dijital baskı sistemini var
olan “iş akış” sistemine ve devamında
MIS sistemlerine entegre edebildikleri
oranda kalite ve verimliliklerini
kontrol edebilecekler ve bu
anlamda sıkıntı yaşamayacaklar. Bu
entegrasyona cevap verebilen açık
platform çözümler daima tercih
edilmeli. “Gelecek bir gün gelecek”
derlerdi ya o günün sanılandan daha
yakın olduğu kanısındayım. Genel
olarak baktığımızda her ne kadar
konvansiyonel baskı uygulamaları,
fiyata yön verse de belirli bir
kalite anlayışı zaten kabul görmüş
durumda. Dijital sistemler, baskı
kaliteleri başta olmak üzere verimlilik
ve esnekliklerini artırdıkları ölçüde
konvansiyonel dünyaya entegre
olmaya devam edecekler.
Diğer taraftan baktığımızda
baskı sektörü müşterileri, baskı
satın alıcıları, kısa tiraj, hızlı
teslim ve uygun fiyat noktasında
tedarikçilerinden beklenti içindeler.
Konvansiyonel baskı çözümleri
kullanılarak verilen hizmetlerde
çok sert bir rekabet ortamı olması
ve dolayısıyla fiyatların her geçen
gün düşmesi ya da artmaması
nedeniyle tabiki dijital baskı
kısa tiraj, hızlı teslim ve fiyat
uygunluğu noktasında istenilen
noktada değil. Konvansiyonel baskı
sistemlerine alışkın olan firmalar
dijital fiyatlarında hep bir gerileme
beklentisiyle yatırımları sürekli
erteleniyor ve bunun paralelinde
pazar istenilen oranda büyüyemiyor.
Tabi yaptığım tüm bu yorumlar,
endüstriyel tip dijital baskı çözümleri
kapsamında; prova baskı anlamında
ya da copy center kapsamındaki
çözümlerden bahsetmiyorum.
XeIkon’un Farklılıkları
ve Yeni Dijital Baskı
Makineleri
Öncelikle baskı operasyonlarındaki parametrelere bakmamız
gerekiyor. Bu noktada genel olarak
üç adet parametreden bahsetmek
mümkün. Bunlar; (1) kalite, (2)
performans, hız ve (3) baskı maliyeti.
Elbette bunların toplamında genel
anlamda verimlilik. Halen var olan
dijital baskı teknolojileri bu üç
parametrenin üçünde de gerekli
olarak kriteri karşılayamıyor.
Hızlıysa kalite düşük, kalite yüksekse
hız düşük ve aynı zamanda pahalı
v.s.. Xeikon, bilindiği gibi iki farklı
alanda ürün yelpazesi bulunan bir
marka. Bunlar; doküman baskı ve
diğeri de etiket & ambalaj baskı.
2012 Drupa’da teknolojik anonsu
yapılan Trillium projesi 2014 ikinci
yarısında pazara sunulacak olup
yukarıda bahsettiğim üç kriterdeki
olumlu özelliklerine ilaveten, bilinen
Xeikon özelliklerini de taşımak
durumunda (tam rotasyon, limitsiz
boy baskı, one-pass duplex baskı,
kaplamasız standart ofset kapıda
baskı v.b.). Yani hızlı, kaliteli ve
ekonomik baskıya
kavuşmak artık bir
hayal değil. Özelikle
konvansiyonel ve
rotasyon sistem
kullanıcılarının, 2014
Yılı ikinci yarısında
lanse edilecek ve 2015
Şubat ayında “Hunkeler
Innovation Days”/
Lüzern-İsviçre’de
yapılacak olan etkinlikte
görücüye çıkacak olan
yeni Xeikon Trillium teknolojisine
ilgi göstereceğine inanıyoruz. Yeni
teknoloji 1200*3600 dpi baskı
kalitesi, sonsuz boy baskı özelliği, 50
cm. form ve baskı eni, 550 mikron
kalınlığa kadar malzemeye baskı,
baskı altı lakı gerektirmemesi, FDA
onaylı olması, geri dönüşümlü toner
kullanması gibi var olan Xeikon
avantajlarından ödün vermeden 60
mt./dak.’lık bir hız ile (gelecekte daha
yüksek hız kademeleri planlanıyor)
baskı maliyetlerini yüzde 70
oranında düşüren bir noktada
olacak. Ayrıca Xeikon tarafından
üretilen BASYSPrint CTcP sistemleri
konvansiyonel kalıba pozlandırma
yapan sistemlerde halen pazar lideri
konumunda. Pazarda 140 adetten
fazla sistemimiz bulunuyor ve tüm
sektörlere yönelik uygulamaları ile
oldukça yenilikçi bir ürün yelpazesi
içeriyor.
Diğer taraftan etiket ve ambalaj
sistemlerine yönelik olarak Xeikon
3xxx serisi ürün yelpazesi ile bilinen
Xeikon 1200 x 3600 dpi’lık kalitesi
ve özellikleriyle pazarda gelişmeye
devam ediyor. Günümüzde artık
geleneksel matbaa uygulamalarına
ilave olarak flexo, letter press, serigrafi
v.b. teknolojileri aynı çatı altında
görmek mümkün. Flexo ve Letter
press klişe üretiminde de Xeikon
tarafından üretilen ThermoFlexX
sistemi de yine bu kapsamda. Bu çoklu
operasyonların gerektirdiği genel
renk ve kalite yönetim çözümünü
ise yalnızca Xeikon gerçekleştiriyor
X800 sistemi sayesinde Xeikon dijital
baskı dahil tüm teknolojilerle kontrol
edilebilir ve kaliteli bir üretim yapmak
mümkün olabiliyor.
Pack Converting 2014 63
Makale
Öncelikle yapılacak dijital
baskı yatırımının tek bir
uygulamaya yönelik olmaması
önemli. Gerek müşteri
portföyünde ve gerekse
uygulamaya yönelik sektörel
açıdan herhangi birinde
herhangi bir problem yaşanması
durumunda yatırım yapılan
sistemin anlık olarak diğer
uygulamaları da yapabilecek
kabiliyette olması, bir başka
püf noktası. Ambalaj ve etiket
sektörüne yönelik olarak
tasarlanan Simplex sistem ile
Xeikon sistemde herhangi
Ambalaj ve etiket sektörüne yönelik olarak Xeikon tarafından üretilen sistemleri özellikleri aşağıda yer alıyor:
bir modifikasyona gerek
kalmaksızın, etiket baskı,
a. Etiket ve Ambalaj Baskı Sistemleri. Simplex baskı yapan sistemlerdir.
ambalaj baskı, termal transfer
Genel Bilgiler:
baskı, IML baskı ve duvar
- Baskı Teknolojisi:
Kuru toner kullanan elektrofotografi,
kâğıdı baskısı (sonsuz boy
- Modeller:
Xeikon 3030, 3030+, 3300, 3050 ve 3500,
baskı avantajı ile) gibi çok
- Giriş/Besleme:
Bobin giriş (Tabaka makinemiz yok),
farklı uygulamalar yapmak
- Baskı form eni:
3030, 3030+ & 3300 için
:200 – 330 mm. arası,
/ geliştirmek mümkün.
: 3050 & 3500 için
:250 – 516 mm. arası,
Özetle yapılacak yatırımın
- Baskı eni:
3030, 3030+ & 3300 için
:Maksimum 322 mm.
uygulama bazında çok esnek
: 3050 & 3500 için
:Maksimum 508 mm.
olması önemli. Diğer taraftan
- Baskı Boyu:
Sonsuz (Tam rotasyon sistem, çerçeve yok),
- Baskı Kalitesi:
1.200 x 3.600 dpi, 240lpi,
kullanılacak teknolojinin
- Baskı Hızı/Kapasite:
3030 & 3050: 9,6 mt./dk. 190 m2/saat & 297 m2/saat,
geleceğe yönelik kalite ve
: 3030+: 15,0 mt./dk. 297 m2/saat,
çevre standartlarını da
: 3300 & 3500: 19,2 mt./dk. 380 m2/saat & 594 m2/saat,
karşılaması rekabet gücünü
- Renk Sayısı:
5 ön (yalnızca tek yüz baskı-Simplex)
artıracak. Baskıların FDA
- Malzeme seçimi:
Priming gerektirmeyen ve kağıt ve sentetik malzeme,
onaylı olması, geri dönüşümü
PE:
“ICE Toner” ile kendinden yapışkanlı PE ya da “Top Thermal” malzemeye baskı
olanağı ve yüksek ışık haslığı
Baskı
Kalınlığı:
550 mikron kalınlığa kadar (40-350 gr./m2 kartona kadar),
özellikleri önemli. Baskı sonrası
- Çıkış:
Bobine sarım ya da tabaka/istifleme veya baskı sonrası lak atma sistemine entegre,
yatırımlarında da sistemlerin
- Toner:
FDA onaylı. Xeikon üretim,
özellikle bobinden bobine,
- Işık haslığı:
6-8 arası (Blue wool skalası),
bobinden tabakaya ve bobinden
- Kapasite/operasyon:
7/24 endüstriyel yapı.
bitmiş ürüne çözüm esnekliğini
sağlamasına dikkat edilmeli.
Eğilimler
Hangi teknoloji olursa olsun
önümüzdeki dönemde bazı
parametreler önemini artıracak
ya da önemli hale gelecek. Bunlar;
kalite, hız/performans, baskı
maliyeti, malzeme ve uygulama
esnekliği, gıda tüzüklerine
uygunluk ve geri dönüşüm olarak
sıralanabilir. Bu parametrelerin
tamamını sağlayan sistemler ilgi
odağı olmak durumunda. Xeikon
yukarıda bahsedilen Trillium
teknolojisi ile tüm bu parametreleri
olumlu yönde sağlayacak konumda
olacak ve teknolojisini bu yönde
geliştirmeye devam edecek.
Önemli hususlardan bir tanesi
de yapılacak bobin dijital baskı
sistem yatırımının (özellikle etiketambalaj sektöründe) tesiste var olan
klasik teknolojilerle (örneğin flekso)
entegrasyonudur.
Xeikon diğer bir ürünü olan
Thermoflex Flexo-Letter Press Klişe
CtP sistemleri ile bu entegrasyonu
kurabilmek ve dijital ile flekso
arasındaki renk uyumunu otomatik
olarak sağlamak ve bu sayede bilinen
ve ortaya çıkması muhtemel birçok
sıkıntının önüne geçmek mümkün...
İletişim: Xeikon Türkiye: Tel: 0212 356 37 68 Fax: 0212 356 53 48 [email protected] - www.xeikon.com
64 Pack Converting 2014
Pack Converting 2014 65
Makale
Xerox’un Ar-Ge
Çalışmaları Dijital Baskıya
Yeni Boyutlar Getirecek
Kemal Pektaş
Pazarlama Müdürü
Xerox Türkiye Grafik Sanatlar
Her geçen gün dijital baskıya yönelik yeni teknolojiler
ortaya çıkıyor. Özellikle değişken datanın ön plana
çıktığı gelişmeler yaşanıyor. Çeşitli pazarlama
eğilimleri, kişiselleştirme gibi gelişmeler dijital baskıda
uygulamaların önemini ortaya koyuyor. Dijital baskıda,
hız, uygulamalarda esneklik, renk ve kalite gün geçtikçe
daha fazla önem kazanıyor. Bu nedenle ofset işi yapan
matbaalar da dijital baskı sistemlerine yöneliyor ve bu
konuda ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar yapıyor.
G
ünümüzde genel olarak
baskı endüstrisinde
üç ayrı teknoloji
kullanılıyor. Bunlar;
elektrofografi, inkjet
ve ofset. Bu üç ayrı teknoloji ihtiyaca
göre tercih ediliyor. Hızın önemli
olduğu çok yüksek tirajlı olmayan
işler için toner tabanlı elektrofotografi
çözümleri uygunken, ofset de çok
yüksek tirajlı işlerde etkili. Inkjet
baskı teknolojisi ise özellikle bobin
66 Pack Converting 2014
besleme tarafında yüksek üretim
kapasitesi, hız ve dijitalin getirdiği
değişken data avantajlarını kişi ve
kuruluşların kullanımına sunuyor.
Özellikle etiket, paketleme, kitap
baskısı gibi uygulamalar için inkjet
baskı tercih ediliyor ve bu alanda yeni
gelişmeler sağlanıyor. Bu teknolojiler
günümüzde birbirini tamamlıyor,
gelecekte de birbirini geliştiren
teknolojiler olacak.
Xerox’un gümüş mürekkep
teknolojisi basılabilir elektroniklere
yön veriyor…
Ayrıca Xerox gümüş mürekkep
teknolojisinin 3D yazıcılara entegre
edilmesi yönünde çalışmalar devam
ediyor.
Xerox’un Ambalaj, Etiket ve
Basılı Elektronik Üretimine Yönelik
Araştırma Çalışmaları
Xerox, Ar-Ge çalışmaları, aldığı
patentler ve yaptığı yatırımlarla
Xerox’un yeni
makinesi renkli
Versant™ 2100
birçok teknolojik gelişmeye yön
veriyor. Bunlardan biri de basılabilir
elektronikler. Xerox’un patentleri
arasında bulunan gümüş mürekkep
teknolojisiyle üretilen basılabilir
elektronikler sayesinde endüstride
yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Bu teknoloji ile plastik, cam ve
dokuma gibi üç boyutlu farklı
yüzeyler üzerine elektronik devreler
basılabilmesi, plastik, cam, dokuma
gibi yüzeyler üzerinde elektronik
uygulamalar yerleştirebilmesini
sağlarken, bu teknolojinin 3D
yazıcılara entegre edilmesi de, 3-D
yazıcıların çalışmaya hazır ürünler
basabilmesine olanak verecek.
Xerox’un bu buluşu; değiştirilebilir
mesajlar veren elektronik giysiler,
içinde kaç adet hap kaldığını söyleyen
akıllı ilaç kutuları, çantalarda
taşınabilecek katlanabilir ekranlar,
esnek ve çok hafif cihazlar, PV güneş
pilleri, düşük maliyetli RFID etiketleri
gibi uygulama alanları sektörden
sektöre değişebilecek sayısız sıra dışı
uygulamanın geliştirilmesine imkân
sağlayacak.
Xerox‘Un 2013’de Impika’yı Satın
Alması Ile Başlayan Süreç ve Yeni
Inkjet Merkezi
2013 yılında Xerox, ünlü Fransız
inkjet sürekli dijital baskı sistemleri
üreticisi Impika’yı satın aldı. Bu satın
almayla Xerox inkjet teknolojileri
alanında da varlığını güçlendirmiş
oldu. Xerox, Impika satın almasıyla
dijital baskı sistemlerinde en geniş
ürün gamını sunan bir şirket
haline geldi. Dört modelden oluşan
Xerox Impika iPrint ailesi, farklı
hız seçenekleri ve dayanıklılığı ile
birçok farklı ihtiyaca hitap ediyor.
Xerox, geçtiğimiz günlerde Fransa
Aubagne’de bulunan Impika inkjet
üretim ve Ar-Ge tesisinin yakınında
Impika’nın inkjet teknolojilerinin
şirketlere gösterilebileceği showroom
özellikli 91.000 m2 büyüklüğünde
bir inovasyon merkezi açtı. Xerox’un
yeni inovasyon merkezi, müşterilere
interaktif ve ilgi çekici inkjet
teknojilerinin yeniliklerini sunuyor.
Inkjet teknolojilerini keşfetmek ve bu
teknolojilere yatırım yapmak isteyen
kuruluşlara bu merkez ücretsiz olarak
gezdiriliyor.
Xerox Versant™ 2100
Xerox Versant™ 2100, Xerox’un
ultra HD görüntü kalitesi sunan yeni
renkli dijital baskı sistemi grafik
sanatlar üretimi yapan her ölçekten
şirketin tüm ihtiyaçlarını karşılamak
üzere geliştirildi. Dakikada 100 sayfa
hızında farklı ağırlık ve boyutlardaki
medyalara baskı yapabilen Xerox
Versant™ 2100’in çok yönlü yapısı,
çarpıcı görüntü kalitesi ve hızıyla
farklılaşıyor. Yüksek görüntü
kalitesi ve otomasyon özellikleriyle
Xerox Versant™ 2100, renkli,
kişiselleştirilmiş fotoğraf baskıları,
broşür, senet, parlak kâğıtlar, etiketler,
kartvizitler, parlak broşürler, cam
çıkartmaları, dayanıklı/sentetik
kâğıtlar, tebrik kartları, sekmeler,
kabartma, polyesterler ve özel
çözümlerle birlikte karışık desenli
İletişim: Xerox Türkiye Tel: 0212 354 70 00 www.xerox.com
işlerin de kolayca yapılmasını
sağlıyor. Xerox Versant 2100
kullanıcılara uygulama seçenekleriyle
yeni iş fırsatları, rekabet avantajları ve
iş sürekliliği vaat ediyor.
Türkiye’deki Dijital
Baskı Yatırımları
Her ölçekten matbaa ve
yayınevinin dijital baskı makine
yatırımı yapması gerektiğini
düşünüyoruz. Performans ve
verimlilik açısından işlerini
büyütmenin yolu dijital baskı
yatırımından geçiyor. Önemli
olan ihtiyaca yönelik yatırım
yapabilmek. İşletmelerin
müşterilerinin çeşitliliği, işletmenin
büyüklüğü, müşterilerin uygulama
beklentileri, büyüme potansiyeli
gibi değişkenler dijital baskı
yatırımı kararı verirken önem
arz ediyor. Xerox olarak biz satış
öncesi ve sonrası uzman ekibimiz
ile detaylı analizlerden sonra
bu yatırım ile ilgili işletmeleri
yönlendiriyoruz. İşletmelere doğru
iş modellerini kurgulayabileceği,
rakiplerinden farklılaşacağı
çözümler sunuyoruz.
Smithers & Pira’nın araştırması
2014-2018 arası baskı pazarında
ofset baskı pazarının büyüklüğünün
yüzde 6,5 azalacağını, dijitalin baskı
pazarının ise yüzde 33 artacağını
belirtiyor. Bu ve bunun gibi veriler,
pazar eğilimleri dijital baskı
yatırımının gün geçtikçe artacağını
ve dijital baskı endüstrisinde yeni
yatırımların yapılacağını gösteriyor.
Pack Converting 2014 67
Makale
Heidelberg, Gelecek için
Dijital Baskıya
Odaklanıyor
Hakan Hondu
Heidelberg Türkiye Pazarlama Bölüm Yöneticisi
Heidelberg Grafik Servis Ltd. Şti
O
fset baskı alanında 160
yılı aşkın deneyimi
ve tecrübesi ile
matbaacılık ile ilgili her
alanda lider konumda
bulunan Heidelberg, geçtiğimiz sekiz
yıl boyunca dijital baskı alanındaki
gelişmelerin ışığında bu alana daha
fazla yatırım yapmaya ve Ar-Ge
çalışmalarına ağırlık yapmaya yönelik
şirket politikası belirledi. Dijital
baskının kullanım oranının, diğer
baskı teknikleri yanında yıldan yıla
belirgin bir artış gösterdiği yapılan
somut araştırmalar sonucu ortaya
kondu.
Günümüzde elektrofotografi
baskı tekniği, tonerli dijital baskı
sistemlerinde kullanılıyor olup daha
çok kısa tirajlı ve kişiselleştirmenin
ön planda tutulduğu ticari baskı
alanında yaygın olarak tercih
ediliyor. Bu tekniğin etiket ve ambalaj
alanındaki handikapları, katlama
işlemlerinde basılı alanda oluşan
68 Pack Converting 2014
çatlamalar ve dayanıksızlık içermesi
ve toner sisteminin özellikle gıda
ambalajı konusunda henüz güvenli
olduğunun kanıtlanamaması olarak
özetlenebilir.
Heidelberg olarak elektrofotografik
baskı sistemlerini ticari baskı
alanında sunuyoruz. Ürün
portföyümüzde bulunan Linoprint
C751 modeli, 300 grama kadar olan
çok çeşitli malzemelere ön/arka baskı
olanağı sağlarken, Linoprint C901
modelimizde 350 grama kadar ön/
arka baskı olanağı bulunuyor.
Her iki modelimizde de katlama,
tel dikiş, üç ağız kesim, delik delme,
spiral telli ciltleme ve kapak takma
gibi birçok dahili baskı sonrası
opsiyonu bulunuyor. Yani bu
makinelere boş tabakaları yükleyip
çok sayfalı broşür, kitapçık ve daha
birçok ürünü bitmiş halde çıkıştan
alma olanağı mevcut.
Prinect Digital Print Manager
(Prinect Dijital Baskı Yöneticisi)
endüstride bir ilki gerçekleştirerek,
ofset baskı ile dijital baskıyı
birleştiren mükemmel bir iş
akışı yaratıyor ve iş planlamadan
maliyet hesaplamasına kadar tüm
fonksiyonları kapsamanın yanı sıra
baskı öncesi, baskı ve baskı sonrasını
da birleştiriyor. İşler, kullanılan baskı
sürecinden bağımsız olarak tek bir
iş akış sisteminde merkezi olarak
yönetip üretilebiliyor.
Prinect iş akışı, kapasite
kullanımı, iş oluşturma ve
konfigürasyona dayalı şekilde
operatöre veya planlama birimine
işin hangi baskı makinesi ve hangi
baskı metodu ile daha verimli ve
düşük maliyetli üretilebileceğine dair
ipuçları ve tavsiyeler veriyor.
Baskı sektöründe
konvansiyonel uygulamalar,
orta ve yüksek tirajlı, kalitenin
ön planda tutulduğu katma
değerli işler için uzun yıllar
boyunca devam edecek;
çünkü, dijital baskı bu tür işler
için halen çok yüksek maliyet
içeriyor ve teknolojisi, henüz
konvansiyonel sistemlerin sağladığı
katma değerli özellikler ile baş edecek
kadar gelişmemiş durumda. Fakat işin
bir de farklı boyutundan bakıldığında
kişiselleştirme, düşük tirajlı ve
çeşitlenebilir ürünlere olan talebin
arttığı günümüzde, bu isteklere cevap
verebilecek teknolojinin dijital baskı
ve konvansiyonel ile dijitalin bir
arada olduğu hibrit baskı teknikleri
olduğunu da göz ardı edemeyiz.
Heidelberg, bu konuda
sonbaharda geçtiğimiz günlerde
tamamını satın aldığı Gallus
firması ve Fujifilm ile birlikte
geliştirmiş olduğu flekso, ofset ve
yüksek çözünürlüklü inkjet baskı
yöntemlerinin bir arada kullanıldığı
“Synerjetix” projesinin lansmanını
gerçekleştirecek.
Gallus flekso baskı makinesi
iskeleti üzerinde yer alacak ilk
lansman modelinde her üç baskı
tekniği de kullanılarak
mükemmel bir baskı
üretim sistemi oluşturuldu.
Ayrıca tabaka baskı
sisteminde geliştirilen
ikinci modelde ise karton
ambalajda düşük ve orta
tirajlara yönelik katama
değerli ofset ve yüksek
çözünürlüklü inkjet
uygulamaları ile zaman
ve maliyet avantajları en
üst seviyeye taşınacak. Bu
proje ile birlikte pazara
sunulacak çözümlerde
kullanılan hibrit baskı
tekniği sayesinde tek geçişte, istenilen
baskı yönetiminin kullanılabilmesi ile
birlikte ambalaj, etiket ve ticari baskı
alanında yeni bir dönemin başlaması
bekleniyor.
Yeni sisteme entegre olarak
Heidelberg’in Prinect yazılım
ve iş akışı sistemlerinin de
uyumlaştırılarak kullanılması ile
birlikte, mevcut yapıda bulunan farklı
markalarda da olsa hemen hemen
birçok üretim ekipman ve makineleri
ile uyum içerisinde çalışma ve
kazancı maksimize etme şansı da
oluşacaktır.
Orta ve uzun vadede dijital
baskının uygulanabildiği tüm
alanlarda pazar liderliğini
hedefleyen Heidelberg, endüstriyel
ürünlere baskı konusundaki ilk
uygulamasını, 3 boyutlu nesnelere
baskı gerçekleştirmek üzere
geliştirdiği Jetmaster Dimension
modeli 4D dijital baskı makinesi ile
duyurdu.
İletişim: Heidelberg Grafik Servis Ltd. Şti. [email protected]
Bu teknolojide UV kurutma sistemi
ile uygulanan yüksek çözünürlükteki
inkjet baskı ile otomotiv veya havacılık
endüstrisindeki ürünlere tam renkli
baskı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu
konudaki ilk pilot uygulama da futbol
topları üzerinde gerçekleştirildi.
Sonuç olarak baskının her
alanında gelecek, konvansiyonel
baskı ile şekillendirilmiş dijital baskı
sistemleri olacak gibi gözüküyor.
Ülkemizde dijital baskı yatırımı
yapacak firmaların kafalarında çok
farklı soru işaretleri bulunuyor. İlk
olarak bu yöntemi kullanmanın
üretim maliyetleri açısından pahalı
olduğu, daha sonra dijital baskı
ekipmanlarının konvansiyonel
sistemlere göre ekonomik ömürlerinin
daha kısa olduğu ve ikinci el
değerlerinin olmadığı gibi konular bu
tarz yatırımların ertelenmesine yol
açabiliyor.
Ancak bizim bu konudaki
görüşümüz bu tarz yatırımlarda
rekabette farklılaşma ve
yeni iş alanlarına atılım
gerçekleştirme olanaklarının
artması ile yatırımların geri
dönüşlerinin çok daha hızlı
ve yüksek düzeyde olması ve
yukarıda belirttiğimiz olumsuz
durumların maliyetlerini
karşılayıp, yüksek kar getirisi
sağlayabileceği yönünde. Bu
nedenle bu alanlarda erken
davranan ve firmalarına yeni
bir yön çizen ekiplerin yakın
geleceğe liderlik edeceğine
inanıyoruz.
Pack Converting 2014 69
Ürün Haberleri
Matrix Dijital Terbiye Sistemi
AzTech Converting Systems’in ürünü
Matrix, dijital ve flekso etiket baskı sürecini
tamamlayan sonlandırma ünitesi.
LasX LASERSHARP® 400 watt lazer
101 cm. çaplı çözme, atık sarma ve 66 cm.
çaplı bitmiş bobin sarma özelliklerine sahip
Matrix ünitesi, 25, 33,45 ve 50 cm. web
genişliklerinde mevcut olup 152 m./dk.
hızlarda çalışıyor.
Modüler sistem
tasarımı sayesinde
işle ilgili gereksinimler
geliştikçe temel sistem
çerçevesinde işlem
istasyonları ekleme ve ek
işleme istasyonları yerleştirmek
için modül kareleri birbirinden ayırmak
yeteneğine sahip.
İletişim: AzTech Converting Systems [email protected]
BASF’ten Yeni Ürünler
BASF’in dönüştürücüler için yeni
ürünleri arasında:
• Mikrolit J UV-kurutmalı
inkjet mürekkepleri için özel olarak
geliştirilen yüksek performanslı katı
bir yeni nesil pigment ürünlerden.
En yüksek renk kuvveti, parlaklık,
saydamlık ve mükemmel bir dağılım
stabilitesi gibi özelliklere sahip
olduğu söyleniyor. Bir öğütme
ya da yüksek hızlı bir karıştırma
işlemine gerek olmadan yalnızca bir
çözündürücü ile akrilat ya da vinil
tabanlı mürekkeplerin oluşumunda
kullanılıyor.
• Laromer PE 9105 fleksografik ve
mürekkep püskürtmeli mürekkepler
için uygun olan, yeni bir düşük
viskoziteli polyester tetra akrilattır/
tetra acrylate. Çok fonksiyonlu
polyester akrilat oligomer düşük
molekül ağırlığı nedeniyle; metaller,
İletişim: www.basf.com.tr
Oluk Değerlendirme
Ünitesi
Beta Industries firmasının
yeni ürünü BetaCorr Oluk
Değerlendirme ünitesi
dalga profili, katlama
gibi tüm kritik ondüle
üretim parametrelerinin
tekrarlanabilir çözümlemesini
(ölçümü dâhil) yapan bir
cihaz. Taşınabilir, dayanıklı
kullanıcı dostu bu cihaz
yükseklik değişimlerine
hassasiyet ve kaba fluting
ölçmek yeteneğine sahip
olup 0,0127 mm. (12,7
mikron) ve 38 mm.’den
daha geniş bir görüş alanı
daha dikey çözünürlük için
yapılandırılmış
aydınlatma ve
otomatik görüntü analizini
birleştiriyor. BetaCorr Oluklu
Analizörün çalışma verileri
ve otomatik olarak en kritik
QC yöneticisi karşılamak için
toplanan ve analiz görüntüleri
ile kullanıcı için basit ve
sezgisel olduğu söyleniyor.
70 Pack Converting 2014
plastik filmler üzerinde kâğıt ve
karton gibi geniş yüzeylere esnek bir
tabaka oluşturuyor.
Düşük viskoziteli Laromer PE 9105
ile ilgili formülasyonlar, geleneksel bir
silindir kaplama teknikleri püskürtme
ya da kaplama şeklinde uygulanıyor.
Hızlı kuruyan, genel amaçlı
oligomer, çok farklı yüzeylerde
yüksek esneklik ve iyi yapışma
sonuçları oluşturuyor.
Flekso Baskı için
Betaflex Pro
Yine Beta
Industries
firmasının bir
başka yeni ürünü
Betaflex PRO
flekso analiz
ünitesi flekso
plaka üretim
için 3D görüntüleme
gerçekleştiriyor. Ölçü;
konvansiyonel ve HD
Flekso plaka, maskeler,
yarı ton filmler ve renkli
baskılar. Betflex PRO
ISO uyumlu ölçümleme
sistemi. Yeni Betaflex
Xpress taşınabilir bir flekso
plaka değerlendiricisi olup
en yüksek çözünürlük ve
flekso plaka üretim verileri
için doğruluk getiriyor.
Şeffaf flekso plaka,
dijital maskeler ve yarı
ton filmlere yönelik her
türlü önlem. Kalibrasyon
sisteminin ISO kayıt
uyumunu kolaylaştırıyor.
İletişim: Beta Industries [email protected]
‘Çevir ve Emniyete Al’
Güvenlik Çözümü
Brady ürünleri,
müşterilerinin emniyeti,
güvenliği, üretkenliği ve
performansı artırmasını
sağlıyor ve yüksek
performanslı etiketleri,
işaretleri, emniyet
cihazlarını, yazdırma
sistemlerini ve yazılımını
ve hassas kalıp kesim
materyallerini içeriyor.
1914 yılında kurulan
şirketin elektronik,
elektrik ve pek çok
başka endüstriden çeşitli
müşterileri mevcut.
Brady makine
bakımı esnasında güvenliği
arttırmak için geçici olarak basma
düğmelerine ya da acil durdurma
düğmelerine erişimi engelleyen
yenilikçi bir çözüm sunuyor. Yeni
‘Çevir ve Emniyete Al’ güvenlik
çözümü, basit bir şekilde kapağı
basma düğmesinin altında yer alan
kalıcı konumuna çevirerek kolaylıkla
uygulanıyor. Bir asma kilit, bakım
bitene kadar basma düğmesinin
güvenlik kapağını yerine kilitliyor.
Brady’nin basma düğmesi kilitleme
çözümü, tüm standart kontrol
düğmelerinin gövde çapları için
uygun olup hayat kurtaran düşük
maliyetli bir yatırım.
Bakım esnasında güvenliği
arttırmak için, ilgili tüm enerji
kaynaklarını kilitleyerek makinenin
gücünü kesmek mümkün. Bakım
devam ettiği sürece, enerji kayakları
kilitli kalıyor ve bakım işçileri
tarafından kilitler açılmadığı sürece
tekrar harekete geçmiyor.
Brady neredeyse
tüm vana ya da kol
türlerini kilitlemek
için çeşitli cihazlar ve
asma kilitler sunuyor.
Yeni ‘Çevir ve Emniyete
Al’ kilidi basma
ve acil durdurma
düğmeleri için verimli,
düşük maliyetli bir
kilitleme çözümü...
Sökülebilir kapat
basma düğmesinin
kullanılmamasını
açıkça gösteren
görsel bir işaret.
Bakım ekiplerinin
onaylamasına izin vermek amacıyla,
acil durdurma düğmelerinin açık/
kapalı durumu görebilmeye yetecek
kadar şeffaf. Brady’nin basma ve
acil durdurma düğme güvenlik
çözümü, basma düğmesinin altına
dikkatleri üzerine çekmeyen ve kolay
görülmeyen kalıcı kilit temelinin
tek bir kez olmak üzere kurulması
gerekiyor. Altlıklar ve kapaklar
standart basma düğmelerinin gövde
çaplarına uygun olarak mevcut.
İletişim: Braydy Corp. Tom Van de Putte [email protected]
Xaar 1002 Global Inkjet System
Tarafından Destekliyor…
Global Inkjet System
yazılım, sürücüler, ürün
ve endüstriyel inkjet
baskı kafaları için
ara yüzeylerde bir
lider geliştiricisi. CIS
firması, Xaar için yeni
bir ara yüz HIB-XR–1002
devresini tasarladı. HIB, Xaar
1002 kafasına doğrudan bağlanıyor.
Xaar 1002 kafası gelişmiş damla hacmi
dâhil çok sayıda yeni teknolojik
özellikler içeriyor. Ancak
baskı kalitesinin
gelişmesinde CIS’nin
ara yüzü HIB-XR–1002
ünitesinin önemi büyük.
CBS; RIP yazılımı, yazıcı
sürücüleri ve elektronik kapsamlı
inkjet/mürekkep püskürtme işletim
sistemi bileşenleri sağlıyor. CBS, her
müşterisinin gereksinimleri ve uygulama
İletişim: Global Inkjet System [email protected]
pratiğine yönelik esneklik içinde özel
ürünler sunuyor.
CIS yazılım ve sürücü
elektroniğinin lider geliştiricisi. CIS,
Fujifilm Dimatix, Konica Minolta,
Kyocera, Ricoh, Toshiba ve Xaar dahil
olmak üzere inkjet baskı kafalarının
geniş bir yelpazede destekliyor. Yeni
kafaların sürücü yeteneği her zaman
gelişmiş olup baskı gereksinimlerini
karşılıyor.
Pack Converting 2014 71
Ürün Haberleri
Canon Yüksek Kalite, Üretken
Sert Medya Baskı Geniş
Format Masaüstü Yazıcı
Canon USA Inc, Océ
Arizona 6100 Serisini
piyasaya sundu. Dijital baskı
inkjet sınıfında Arizona
6100 Serisi, tümüyle yeni
bir yazıcı platformu. Altı
renkli Océ Arizona 6160
xts ve yedi renkli Océ
Arizona 6170 xts baskı
makinelerinden oluşan, Océ
Arizona 6100 Serisi, verimli ve yüksek
hızlı üretim için optimize edildi. Özel
dorse sistemi olarak tasarlanan seri,
basılacak malzemeyi tutmak için ekstra
büyük 3,048 mt. vakum tablo ve en
uygun baskı kalitesi sunuyor. Arizona
6100 serisi; garip şekilli, ağır, düz ya da
önceden kesilmiş sert medya üzerine
baskı uygulamalarını geniş bir yelpazede
destekliyor.
Inkjet Arizona 6100 Serisi 27.000
piezoelectric nozzles/memeleriyle
saatte 1.668 m2 hızında çıktı üretiyor.
Yeni tasarlanan Automated Printhead
Maintenance System /Otomatik Kafa
Bakım Sistemi, her renk için en az
25 saniye içinde tamamen otomatik
olarak memeleri temizleyerek baskıya
hazır hale getiriyor. Hızlı üretim
modlarında güvenilir yazdırma için
light mürekkepler kullanan ödüllü
baskı teknolojisi Océ VariaDot™ gibi
diğer tüm Arizona ve yeni Océ Arizona
6100 Serisi, ‘fotoğrafa yakın’ baskı
kalitesi sunuyor. Active Pixel Placement
Compensation/ Active
Pixel Yerleştirme
Düzenleme baskı
geometrisiyle
amaçlanan, tüm
baskı yüzeyinin her
yerinde, aynı piksel
ayarlanmasının
sağlanması. Océ
Arizona 6160 xts
yazıcılar, beyaz mürekkep uygulamaları
için bir mürekkep kanalı ilavesiyle
Océ Arizona 6170 xts yazıcıya kolayca
yükseltilebiliyor. Canon, Océ Arizona
6100 Serisi modellerini de gelecekteki
gelişimi için ek bir mürekkep kanalıyla
destekleyecek. Arizona 6100 Serisi,
bir donanım / yazılım ara yüzüne,
otomasyon ve iş akışı sistemlerine kolay
uyum sağlıyor. Océ Arizona 6100 Serisi
yazıcılar, doğrudan Canon USA’dan
edinilebiliyor.
İletişim: Canon USA Inc www.usa.canon.com
Yüksek Çözünürlüklü Hızlı Dijital Yazıcı
Colordyne Technologies
firmasının yeni 2600 serisi dijital
yazıcıları, Dijital Renkli Baskı
Sistemi için Memje™ teknolojisi
ve flekso güçlendirme programı
tarafından destekleniyor ve
yükseltilmiş bir baskı motoruna
sahip.
Bazı özellikleri:
• Geliştirilmiş baskı çözünürlüğü:
1600 x 1375 dpi.
• Geliştirilmiş baskı kalitesi:
yazdırma motoruna doğrudan
sıkıştırılmamış dosyalar.
• PDF iş akışı: dosya biçimlerini
değiştirmeye gerek yok;
• Büyük mürekkep hazneleri: renk
akımı 10-L mürekkep tanklarına
ilave
bir
seçenek
başına 55-L
mürekkep tankları.
Renk Yönetimi
RIP Yazılımı
Colordyne Teknolojileri
herhangi bir iş ya da uygulama içine
sorunsuz renkli baskı için, renk
yönetimi yazılımını tanıttı. Bu renk
yönetimi ve baskı paketi Colordyne
yazıcılar için oluşturulmuş olup
ve son kullanıcılar ve etiket
dönüştürücülerin gereksinimlerini
karşılıyor. Endüstrinin önde gelen
yazılım araçlarını birleştirerek,
müşteri uygulamaları ve geniş
bir malzeme yelpazesinde tutarlı
renk sağlamak Renk Yönetimi
RIP Yazılımı ile mümkün. RIP
yazılımı ile renk yönetimi, hızlı ve
etkin yazdırmak için görüntülerin
hazırlanmasında gereken anahtar
ayarlarını bir araya getiren bir dijital
araç kiti işlemi kolaylaştırıyor. RIP
yazılımı renk eşleşmesinde yardımcı
oluyor.
İletişim: Colordyne Technologies [email protected]
72 Pack Converting 2014
Esnek Ambalaj Dünyası
Dijital ile Buluşuyor...
HP Indigo 20000
Dijital Bobin Ofset Baskı Makinesi
736 x 1100 mm Baskı Alanı
762 mm Bobin Eni
10 - 250 Mikron Malzeme Kalınlığı
Film (PE, PET, BOPP, CCP, PA, PVC, OPS) Malzemeler
Kağıt, Metalik Malzemeler ve
Doğada Çözünebilir Malzemeler Üzerine Baskı
In-Line Priming Astarlama Ünitesi
MatSet Matbaa Makine ve Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.
İstanbul: Tel: 212 - 270 05 95 ● İzmir: Tel: 232 - 449 32 22
www.matset.com.tr
● [email protected]
●
Ankara: Tel: 312 - 395 67 40
Pack Converting 2014 73
Ürün Haberleri
Inkjet Ambalaj ve Etiket
Uygulamaları için Yeni Mürekkepler
CollinsInkjet firması; yüksek
hızlı endüstriyel baskı için su
bazlı, solvent bazlı, yağ bazlı ve
UV / LED kurutmalı mürekkepler
ve standart, özel formasyonlar
sağlayan bir lider. Üretim
yelpazesinde su bazlı, UV, LED ve
EB Cure mürekkepler bulunuyor.
Collins firması, ambalaj ve etiket
uygulamaları için özel düşük göç
özellikli mürekkeplerinin küresel
duyurusunu yaptı. UV ile sertleşen
mürekkepler dikkatli bir şekilde
(tipik olarak düşük bir moleküler
ağırlığa sahip), göç etme özelliğine
sahip ham madde kullanmadan
formüle ediliyor.
Yeni EB mürekkepleri, benzer
UV LED kurutma mürekkepleri
özelliklerinde görüntü sunarken,
kokusuz, güvenli olma avantajına
sahip. Mevcut ham madde
alanındaki son gelişmelere bağlı
olarak su bazlı mürekkepler daha
etkin, ancak enerji kurutmalı
mürekkepler ile karşılaştırıldığında
yüzey sınırlamaları hala var.
İletişim: CollinsInkjet [email protected]
Yeni dsXFlex-Pack
Ekstrüzyon Kaplama Hattı
Davis-Standard Sıvı Kaplama
Bölümü, etiketler ve bantlar için sıvı
kaplama sistemleri, silikon kaplama
ürünleri tedarik ediyor. Küresel Satış
ve Pazarlama Başkan Yardımcısı
Jim Murphy, Davis-Standard
Kaplama Çalışmaları hakkında
şunları söyledi: “Biz dünya çapında
sıvı kaplama uygulamalarında
müşteri gereksinimlerini karşılamak
için özelleştirilmiş özellikler ile
standartları birleştirmeyi olanaklı
yapıyoruz. Gravür, rod, slot kalıp,
reserve gibi 50’den fazla farklı özellikli
sıvı kaplama geliştirdik. Sıvı kaplama
alanında son atılımımız perde slayt
kaplayıcı. Bu sistemde lak iki ek katmana
kadar 850 mt. genişleme yeteneğiyle
tek bir tabakaya kaplama uygulanıyor.
Yeni beş-rulo silikon laklayıcı 730
mt.’de yüzde 100 silikon uygulama
yeteneğine sahip, etkileyici oranlar
sunuyor. Bu kaplayıcının bünyesinde
kolay temizlenmesi için paslanmaz
çelikten yapılmış ve bir state-of-the-art sis
kaldırma sistemi de bulunuyor.
Davis-Standard, müşterilerine özel
yavaş ya da yüksek hızlı uygulamalarda,
temiz oda ortamında, film ya da kağıt
yüzeyler için ultra teknolojiyle donatılı
ince ve ultra kalın kaplamalar ve hassas
kaplama ve kurutma gerçekleştiren
üniteler geliştiriyor.
Şirket, özel olarak
tasarlanmış ekipmanların
yanı sıra yine özel, bileşen ve
kartuş tasarımları da üretiyor.
Kaplama ekipmanlarına göre,
tasarlanmış Series 1000, 2000,
3000 ve 4000 kartuş tasarımları
bulunuyor. Series 1000, iki
bobinli kaplama ekstrüzyon
uygulamalarıyla kullanılıyor.
Doğrudan gravür kaplayıcı
ya da perdahlı bobin kaplama
seçeneği mevcut.
Son dönemde piyasalara tanıttığımız
curtain slide coater özelliğine sahip DSx
Flex-Pack ekstrüzyon kaplama hattı. Bu
önceden yapılandırılmış hat daha iyi
bir son ürün kalitesi, daha fazla çalışma
zamanı ve verimlilik, azaltılmış atık ve
üretim maliyetlerini ve uygulama çok
yönlülük sağlıyor”
İletişim: Davis-Standard LLC [email protected]
Güvenlik Mürekkepleri
Luminescence, inkjet
teknolojileri ve formatları
için bir dizi yeni güvenlik
mürekkepleri geliştirdi. Bu
mürekkepler, sahtecilik, veri
değişikliğine karşı koruma
sunduğu gibi, ayrıca takip ve
izleme sistemlerinin parçası
olarak da kullanılabiliyor.
Inkjet mürekkepleri,
farklı UV ve IR dalga boyları
kullanarak çok katmanlı
güvenlik standart UV floresan
çeşitli güvenlik özellikleri ile
birlikte temin edilebiliyor.
Ayrıca, son derece gizli
dijital güvenlik için bu
mürekkepler benzersiz,
74 Pack Converting 2014
özelleştirilmiş DNA ile
kodlanmış olabiliyor.
Mürekkepler; solvent bazlı
su bazlı ya da UV kür ve
inkjet uygulamaları,
yüksek çözünürlüklü damla
yüksek hızlı kodlama gibi
taleplere uygun formüle
edilebiliyorlar.
İletişim: Luminescence [email protected]
Masterbatchlerde Sürdürülebilirlik
ve Yenilik Ön Planda
Her geçen gün dijital baskıya yönelik yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Özellikle değişken datanın ön
plana çıktığı gelişmeler yaşanıyor. Çeşitli pazarlama eğilimleri, kişiselleştirme gibi gelişmeler dijital
baskıda uygulamaların önemini ortaya koyuyor. Dijital baskıda, hız, uygulamalarda esneklik, renk
ve kalite gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Bu nedenle ofset işi yapan matbaalar da dijital
baskı sistemlerine yöneliyor ve bu konuda ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar yapıyor.
Akıllı ambalaj çözümleri
ve enerji tasarrufu yoluyla
gıda koruma, küresel
anlamda toplumların büyük
eğilimlerinden biri olan
önemli konu. Clariant, gıda
malzemeleri güvencesinde,
küresel ambalajda aktif bir
fark yaratılması konusunda
müşterilerini destekliyor.
Clariant, sürdürülebilirlik
ve yeni gelişmeleri, son
masterbatch çözümlerinde
birleştiriyor. Özel kimyasallar
konusunda küresel bir firma olan Clariant,
gelişmeler ve yaratıcılık, performans
iyileştirmeleri ve ambalaj sektöründe
atılım niteliğinde yeni çözümlerle oraya
koyuyor.
Nemden Koruma: Container
Dri® II, etkin bir ulaşımda ürünlerin
korunmasında lojistik sektörüne yardımcı.
Clariant Container Dri II kargo kurutucu
ihracat sırasında kargo hasarı önlemek
için havadaki nemi emiyor. w / w yüzde
400 emme kapasitesi ile piyasadaki en
iyi performansı sunan kalsiyum klorür
kurutucu, taşıma esnasında ürünlerin
her türlü korunmasında, geleneksel
ürünlerden daha etkili kabul ediliyor.
Korozyondan Koruma: Clariant
değerli mallar korunması doğrultusunda
çeşitli küresel talepleri karşılamak üzere
geliştirdiği toz kurutucuyu hava geçirgen
bir torba içinde paketliyor. Elektronik
parçalar, havacılık füze parçaları, bilgisayar
bileşenlerini korumak üzere basit, güvenilir
ve ekonomik hem de çevreyle ilgili bir
çözüm sağlıyor. Ambalajın içindeki
bağıl nem yüzde 40 altına iniyor. Nem
göstergesi, devam etkinliği izlemek için
dışarıdan okunabiliyor.
Oksijenden Koruma: Clariant en
Oxy-Guard™ oksijen tutucu paketler, raf
ömrünü uzatmak ürün kalitesini korumak
ve kaybını azaltmak için gıda ambalajı
içinde kullanıma uygun. Oksi-Guard
normal sıcaklıkta 24 saat ya da daha
kısa süre içinde, amaçlanan raf ömrü
boyunca sızdırmaz şekilde kapalı bir paket
içerisinde en az yüzde 0,01’lik bir oksijen
seviyesini muhafaza edebiliyor.
Yeni Nesil Masterbatchler:
Clariant’in geliştirdiği renkli masterbatch
ColorWorks® saydamlık,
parlaklık ve özel efektler
seviyeleri oluşturmak için
özel patentli, çok katmanlı
kalıplama işlemi ile birlikte
kullanılıyor.
HiFormer® ürün özellikleri
ve müşteriler için proses
parametrelerini geliştirmek
ve uluslararası hizmet
gereksinimlerini karşılamak
için tasarlanmış sıvı
masterbatchlerde yeni entegre
sistem. Üretim süreçlerinin
geliştirilmiş verimliliğine ek
olarak, sıvı masterbatchler
parlak, canlı renkler elde
İletişim Clariant International Ltd Kai Rolker [email protected]
etmek için, yüksek ölçüde
yoğunlaştırılmış. HiFormer
EBM tek tabakalı sistemlerde
renk değişikliği süresinde
önemli bir azalma ve sorunsuz
üretim süreci sunuyor.
Yeni nesil Hydrocerol®
hafif plastik ambalaj
masterbatchleri. Hydrocerol®
kimyasal köpürtme ajanları
ödün performans ya da estetik
olmayan paketleme yapmak
için gereken plastik miktarını
azaltıyor. Darbe dayanımı,
kaliteli yüzey bitirme ve doğrudan gıda
ile temas için şartlara uyumu korurken
ambalaj ağırlığı kadar yüzde 20 oranında
azaltılabiliyor. Daha hafif ambalajlar,
nakliye ve yakıt tüketiminin azaltıyor.
CESA®, PET ambalajda aktif oksijen
bariyeri iken HYDROCEROL® yeni
nesil yapısal yalıtım uzmanı. CESA®
plastik ambalajda, özellikle, hafif, ince
ve mono-tabaka paketleme için etkili
oksijen bariyeri çözümler sunan aktif
oksijen bariyerli bir
masterbatch. CESA®
PET şeffaflık ya da PET
geri dönüşüm özellikleri
etkilemeden şişe ve
film ambalajlarda üstün
ve uzun süreli oksijen
bariyer performansı
sağlıyor. Özel ve patent
korumalı Clariant
kimyaları oksijen tutucu
paketleme birimleri,
polimerik matris
içinde dağılmış
bir katalizörün ve
oksitlenebilir bir alttabakadan oluşuyor.
Pack Converting 2014 75
Ürün Haberleri
DuPont Ambalaj
Grafikleri’nden Yeni Cyrel®
Fleksografik Baskı Plakası
DuPont ™ Cyrel®FAST DFUV Kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği
arttırmak için UV mürekkepler ile kullanılmak üzere tasarlandı.
Yeni DuPont™
Cyrel® FAST DFUV
fleksografik baskı
plakası özellikle UV
mürekkeplerinin
kullanılması için
tasarlandı. Hızlı
mürekkep transferi,
maliyetli film ve
mürekkeplerin
tasarrufunu sağlıyor.
Resim Mark Andy Inc.
izniyle kullanıldı.
DuPont Ambalaj
Grafikleri marka
fotopolimer plaka,
Cyrel® FAST işleme
ekipmanı, Cyrel®
round silindirleri,
montaj ve son
işlem ürünlerini
artırmakla birlikte,
içeren dijital ve
daha az atık, zaman
konvansiyonel
ve maliyet tasarrufu
formatlarda
sağlıyor. Basınca
fleksografik
duyarlı, kendinden
plaka üretim
yapışkanlı etiketler,
sistemlerinde
shrink filmler ve
dünyanın
bilet basımları için
önde gelen
kullanılabiliyor.
sağlayıcılarından
DuPont
biri. DuPont
Ambalaj Grafikleri
Ambalaj Grafikleri Yeni DuPont™ Cyrel® FAST DFUV fleksografik Küresel İş Birimi
(DuPont) bugün
baskı plakası ile gerçekleştirilen bir baskı
Direktörü John
örneği. UV mürekkeplerini kullanarak, kalite, Chrosniak konuyla
yeni DuPont™
verimlilik ve sürdürülebilirliği arttırıyor.
Cyrel®FAST DFUV
ilgili değerlen(Resim DuPont izniyle kullanıldı.)
fleksografik
dirmesinde”
baskı plakasının tanıtımını
Yeni Cyrel® DFUV plaka,
gerçekleştirdi. Söz konusu plaka
özellikle dar ebatlı web baskıda
ultraviyole (UV) ışınlarına
UV mürekkepler ile yüksek
duyarlı mürekkep ile kullanılmak fleksografik baskı performansı
üzere tasarlandı. Yeni plaka
gereksinimi olan müşterilerimiz
zemin mürekkep yoğunluğunu
için geliştirildi. Kalite, verimlilik
76 Pack Converting 2014
ve sürdürülebilirliğimizi
iyileştirmeye devam ederek,
bu plaka ile portföyümüzü
geliştirmiş bulunuyoruz”
değerlendirmesini yaptı.
Cyrel® DFUV bir
termal işlem plakasıdır. Nokta
kazancı, ince ton geçişleri ve
çözünürlükten ödün vermeden,
hızlı mürekkep transferi, zemin
baskılarını yoğun ve pürüzsüz
gerçekleştiriyor. Yüksek tirajlı
geniş ebatlı fleksografik web
baskıları için tasarlanmış olan
diğer plakalardan farklı olarak,
Cyrel® DFUV düşük tirajlı
dar ebatlı UV mürekkeplerin
kullanıldığı baskılarda
başlangıç sarfiyatını azaltıyor.
Hemen renk alan Cyrel® DFUV,
ince noktalı baskılar için
tasarlandı.
İletişim: DuPont Türkiye Tel: 0212 340 04 00
Pack Converting 2014 77
Ürün Haberleri
Esko Sonlandırma Ürün
Hattını Kongsberg V
Serisi ile Genişletiyor
Giriş düzeyindeki dijital
kesim sistemi, Kongsberg’in
tanınmış güvenilirliğini,
hassasiyetini ve kullanım
kolaylığını sunuyor.
Esko Kongsberg dijital
sonlandırma makineleri
ailesini yeni Kongsberg
V serisi ile genişlettiğini
duyurdu. Kongsberg V kesim
tezgâhları, ambalaj, tabela
ve afiş pazarlarındaki ürün
yelpazelerini verimli dijital
sonlandırma ile tamamlamak
isteyen şirketlere güvenilirlik,
hassasiyet ve kullanım
kolaylığı sağlıyor. Sağlamlığını
Esko Kongsberg ailesinden
alan yeni V serisi, çok
çeşitli ambalaj, tabela ve afiş
uygulamalarında mümkün
olan en iyi sonlandırma kalitesi için
standart konfigürasyonlar sunuyor.
Esko’nun Dijital Sonlandırmadan
Sorumlu Başkan Yardımcısı Marian
Zincke yeni seriyle ilgili şunları
söyledi: “Kongsberg V serisi, iyi
bilinen Esko Kongsberg X serisi
ile kısa süre önce çıkardığımız
geniş formatlı C serisi platformunu
birleştiriyor. V serisinin çıkmasıyla,
dijital kesim çözümlerimiz giriş
seviyesinde bir kesim çözümüne
ihtiyaç duyan ancak kalite, hassasiyet
ve güvenilirlikten de taviz vermek
istemeyen şirketler için erişilebilir
hale geldi.
Esko, bu yeni kesim tezgâhları
ailesini geçen yıl Asya pazarında test
etmeye başlatmıştı.
Sonuçlar, cazip bir giriş seviyesi
fiyatına yüksek kaliteli bir dijital
78 Pack Converting 2014
sonlandırma çözümüne yönelik
küresel bir gereksinim olduğunu
net olarak gösterdi. Kongsberg V de
tam olarak bunu sunuyor. Bu eşsiz
platform, pazar araştırmalarımızla
belirlediğimiz en yaygın şartları
karşılamak için tasarlanmış standart
boyut ve konfigürasyonlarda
sunuluyor. Bu serinin Esko
Kongsberg makinelerinin
karakteristik özelliği olan verimlilik,
güvenilirlik ve hassasiyete sahip
olmak isteyen ama sadece belirli
uygulamalar için bu ürüne
gereksinim duyan müşteriler için
mükemmel olduğuna inanıyoruz”.
Standart Konfigürasyonlar En
Uygun Maliyetli Kesim İşlemlerini
Sunuyor
Esko Kongsberg V serisi, her biri
pazara özgü uygulamaları işlemek
için gerekli araçları içeren iki
standart konfigürasyonla çıktı:
Tabela ve Afişler için Kongsberg
V, kamera kontrollü kesim ve
yönlendirme için bir MultiCUT
aparat başlığı ile geliyor. MultiCUT
tüm aparat ekleme seçeneklerini,
45 bin RPM devirli, hava soğutmalı
freze mili ile birleştirerek, başta
akrilik ve diğer sentetikler olmak
üzere çok çeşitli tabela ve afiş
materyalleri için mükemmel bir
sistem sunuyor. Kamera sistemi
ve yenilikçi planlama yazılımı, bu
sistemi düşük hacimli tabela ve afiş
üretimi için kusursuz bir çözüm
haline getiriyor.
Ambalajlar için Kongsberg V
ise; özellikle örnek imalat, az sayıda
model üretimi ve ambalajlamaya
özgü diğer uygulamalar için
yapılandırıldı. Ürün, katlanır karton
ve oluklu mukavva gibi ambalaj
materyallerinde son derece
hatasız ve güçlü kesim ve pilyaj
olanağı sunan FlexiHead ile
donatılı. FlexiHead kesim, pilyaj
ve yönlendirme işlemlerinde
aparat derinliğini kontrol eden
çok hassas bir servo eksene
bağlı. Üç yapılandırılabilir aparat
istasyonu, her türlü standart
aparat eklentilerinin sisteme
takılmasına olanak tanıyor.
Dijital Sonlandırmadan Sorumlu
Başkan Yardımcısı Marian Zincke
yeni sistemle ilgili şunları anlattı:
“Esko bu yeni kesim tezgâhları
ailesinin geçen yıl Asya pazarında
test etmeye başlatmıştı. Sonuçlar,
cazip bir giriş seviyesi fiyatına
yüksek kaliteli bir dijital sonlandırma
çözümüne yönelik küresel bir
ihtiyaç olduğunu net olarak gösterdi.
Kongsberg V de tam olarak bunu
sunuyor. Bu eşsiz platform, pazar
araştırmalarımızla belirlediğimiz
en yaygın şartları karşılamak için
tasarlanmış standart boyut ve
konfigürasyonlarda sunuluyor.
Bu serinin Esko Kongsberg
makinelerinin karakteristik özelliği
olan verimlilik, güvenilirlik ve
hassasiyete sahip olmak isteyen ama
sadece belirli uygulamalar için bu
ürüne ihtiyaç duyan müşteriler için
mükemmel olduğuna inanıyoruz”.
Kaya Gibi Sağlam Yapı
Kongsberg V serisi, tüm
Kongsberg tezgâhlarda bulunan ve
bu makinelerin yıllar boyu kesintisiz
üretim yapmalarına olanak tanıyan
çok sağlam yapıya sahip. Kongsberg
V, V20 ve V24 olmak üzere iki
boyutta sunuluyor ve 1.700 x 1.300
mm. / 66”x 51” (V20) ve 1.700 x
3.200 / 66 x 126” (V24) boyutlarında
materyallerle çalışabiliyor.
Kongsberg V kesim tezgâhları,
çok çeşitli kesim, pilyaj, delme ve
çizim işlemlerinde kaliteli sonuçlar
için çok geniş aparat seçenekleri
sunuyor. Bu yeni tezgâhlar, baskı
işleminde biçimi bozulmuş
materyallerde bile baskıdan kesime
hatasız sonuçlar veren i-cut Vision
Pro kamera sistemi gibi Kongsberg
tezgâhlarını popüler hale getiren
birçok özellikle donatılmış. Her
ek parçanın özel bir barkodla
tanımlanması ve yerine kolayca
oturması sayesinde, aparatlar hızla
ve hatasız değiştirilebiliyor. Üründe,
ince kâğıtlar ve sentetik tabakalardan
ağır hizmet tipi ambalaj ve teşhir
materyallerine kadar çok çeşitli
materyalleri kesmek için ek bıçak
aparatları bulunuyor. Pinyon dişli
tahrik sistemi, makinenin kaba
kuvvetini son derece hassas eksen
kontrolü ile dengeleyerek hız,
dayanıklılık ve güç sağlıyor.
Esko Kongsberg Ürün Ailesine
Genel Bakış
Kongsberg C serisi: Tabela, afiş
ve ambalaj uygulamaları için 3,2
m. genişlikte esnek materyallere
ile zorlu, sert materyalleri birlikte
sonlandırmak için tasarlanmış,
yüksek verimlilik sunan geniş
formatlı tezgâhlardır. C serisi, geniş
formatta çalışma becerisi ile yüksek
kapasiteli üretimi bir araya getiren
ilk tezgâh serisidir.
Kongsberg X Serisi: Yüksek kalite
dijital sonlandırma platformları
arasında en kapsamlı ürün
yelpazesini sunan seridir. Tabela
ve afiş parçaları veya katlanır
karton örneklerin imalatı için daha
küçük formatlı Kongsberg XE; ağır
hizmet tipi sonlandırma becerisine
sahip en çok yönlü platform olan
Kongsberg XN ve sürekli üretim
gereksinimi olan şirketler için
Kongsberg XP modellerini içeriyor.
Yarı ve tam otomatikleştirilmiş XP
konfigürasyonları da mevcut.
Kongsberg C Serisi: Tabela, afiş
ve ambalaj uygulamaları için 3,2
mt. genişlikte esnek materyallere
ile zorlu, sert materyalleri birlikte
sonlandırmak için tasarlanmış,
yüksek verimlilik sunan geniş
formatlı tezgahlardır. C serisi, geniş
formatta çalışma becerisi ile yüksek
kapasiteli üretimi bir araya getiren
ilk tezgah serisidir.
Kongsberg X Serisi: Yüksek kalite
dijital sonlandırma platformları
arasında en kapsamlı ürün
yelpazesini sunan seridir. Tabela
ve afiş parçaları veya katlanır
karton örneklerin imalatı için daha
küçük formatlı Kongsberg XE; ağır
hizmet tipi sonlandırma becerisine
sahip en çok yönlü platform olan
Kongsberg XN ve sürekli üretim
gereksinimi olan şirketler için
Kongsberg XP modellerini içeriyor.
Yarı ve tam otomatikleştirilmiş XP
konfigürasyonları da mevcut.
Pack Converting 2014 79
Ürün Haberleri
Esko Suite 14
Piyasada
Ambalajlama ön üretim ve
yönetimi alanındaki en önemli yeni
nesil verimlilik yazılımı seti piyasaya
sürüldü.
Bir yazılım güncellemesinden çok
daha fazlası olan Suite 14, ambalajlama
ve ön baskı profesyonelleri için
vazgeçilmez bir kaynak. Yazılım,
tedarik zinciri dâhilinde daha iyi
bağlantılar sağlıyor, iş akışlarını
iyileştiriyor, daha yüksek tutarlılık
kaliteye ulaştırıyor ve operatörlerin
şablonlar ve sezgisel operatör araçlarıyla
daha akıllıca çalışmasına yardımcı
oluyor. Yeni Suite marka sahiplerine,
ön medya ofislerine, dönüştürücülere,
tablo ve afiş üreticilerine ve ticari
matbaalara günümüzün karmaşık
ön üretim ortamını yönetmek için
ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamak
üzere tasarlanan yeni ve güncellenmiş
yazılımlardan oluşan kapsamlı bir
koleksiyon olan Esko Suite 14’ün
piyasaya sürüldüğünü duyurdu.
Esko Başkanı ve CEO’su Carsten
Knudsen, konuyla ilgili olarak,
“Günümüzde, ambalaj hizmeti
sağlayıcıları ve marka sahiplerinin
başarılı olmaları için ambalaj ön
üretiminin tüm alanlarında çok iyi
bir performans sergilemesi gerekiyor.
Marka sahipleri, tüketicilere anlamlı
gelen ve azami hassasiyetle tasarlanmış,
geliştirilmiş ve üretilmiş ambalaj
tasarımları yaratmak zorunda.
Dönüştürücüler de karlılıklarını
sürdürmek için mükemmel ve verimli
çalışmak zorunda. Ayrıca, kanunlara
uyum sağlama ve tüm ekosistem
içerisinde çevresel açıdan sürdürülebilir
şekilde çalışma ihtiyacı da söz konusu.
Her şeyin ötesinde, ambalaj tedarik
zincirinin tamamında rol alan herkes,
bu hedeflere ulaşmak için birlikte
80 Pack Converting 2014
çalışabilmek zorunda” ifadesini kullandı.
Esko’nun ambalaj ön üretimi
alanında uzun yıllara dayanan
uzmanlığından hareketle üretilen Esko
Suite 14, inovasyona yapılan sürekli
yatırımın ve marka sahipleri, ambalaj
dönüştürücüleri ve endüstrinin kanaat
önderlerinden alınan geri bildirimlerin
bir sonucu olan devrim niteliğinde
geliştirmeler sunuyor.
Knudsen, sözlerini söyle sürdürdü:
“Suite 14’ün geliştirilme sürecinde,
Esko kaynaklarını ambalaj ön üretimi
alanındaki beş ana eğilime kanalize etti:
• İş Akışı Otomasyonunun öneminin
artması,
• Ambalaj değişikliklerini yönetmek
için Akıllı Şablonların kullanımı,
• Kalitenin en önemli faktör olması,
• Daha fazla verimlilik sağlamak için
yazılımda daha görev odaklı bir
kullanıcı ara yüzü kullanılması,
• Tedarik Zinciri ve veri paylaşımının
bulut üzerinden bütünleşmesi.
Tüm bu çalışmaların sonucu, ambalaj
ön üretimi tedarik zincirindeki tüm
taraflara bu dinamik pazarda başarılı
olmak için ihtiyaç duydukları kaynakları
sağlayan bir çözüm ailesini bir araya
getiren Esko Suite 14 oldu. Esko yazılım
paketinin, günümüzün ambalaj üretim
endüstrisinde mevcut olan en geniş ve
kapsamlı profesyonel yazılım araçları
koleksiyonu olduğuna inanıyoruz.”
Etkinlik, Verimlilik, Kullanım
Kolaylığı: Suite 14, Ambalaj Ön
Üretimi için İdeal bir Çözüm
Esko Suite 14, ambalaj ön üretimi
pazarındaki bu ana eğilimleri
destekleyen ve çığır açan geniş bir
iyileştirme ve geliştirme yelpazesini
içeriyor. Her bir öge, tüm tedarik
zincirinin gereksinimlerini daha
iyi karşılamak için ince bir şekilde
ayarlandı. Geliştirilmiş Suite 14
modüllerinin her birine ait ayrıntılar
aşağıda açıklandı:
WebCenter /Tedarik Zinciri
Bağlantısına Odaklanmak
İyileştirilmiş bağlantı, daha hızlı
teslim süreleri ve daha az hata sağlıyor.
Artık 64-bit bir uygulama olan ve
Görüntüleyici için HTML5 desteğine
sahip olan WebCenter 14, üçüncü taraf
çözümlerine kolay bağlantı olanağı
sunuyor.
WebCenter 14, ayrıca Esko ürünleri
arasındaki bağlantıyı da güçlendiriyor.
WebCenter ile ArtiosCad ve Adobe
Illustrator gibi ambalajlama editörleri
arasında kesintisiz veri aktarımı,
merkezi olarak yönetilen varlık ve
bilgilerin daha iyi kullanılmasını
garanti ediyor.
Ek olarak, WebCenter sunucuları,
tedarik zinciri içerisinde daha iyi
entegrasyon sağlamak için artık
birbirleriyle etkileşime girebiliyor.
Birden fazla WebCenter sunucusu
üzerinden görev başlatma ya da varlık
paylaşma olanağı iş akışı otomasyonunu
hızlandırıyor. Bu da olağanüstü
verimlilik ve ambalaj ön üretimi tedarik
zincirindeki tüm paydaşlar arasında
gerçek zamanlı iletişim ile gerçek bir
tedarik zinciri entegrasyonu sağlamayı
kolaylaştırıyor.
Automation Engine / Ambalaj
Ön Üretim Sürecinde Zaman ve Elle
Müdahaleyi Ortadan Kaldırmak
Suite 14, üçüncü taraf çözümlerinin
tüm Esko bileşenleriyle entegre olma
yöntemini standartlaştırarak, XML ve
JDF sınırlarının çok ötesine geçen daha
geniş kapsamlı ve daha sürdürülebilir
renk ihtiyacını azaltıyor ve
baskı verimliliğini ve kalitesini
artırıyor.
bir entegrasyon
çerçevesi sunuyor.
Bu Connect yazılım seti,
kullanıcıların ambalajlama ön üretim
sürecinde elle müdahalede bulunma
gereksinimini azaltırken, uçtan uca
otomasyon sağlıyor. Connect, MIS ve
sevkiyat sistemleri gibi geniş kapsamlı
üçüncü taraf çözümleriyle, Google
Maps gibi web uygulamalarıyla ve
diğer web portal veya bulut tabanlı
çözümlerle kolay entegrasyon sağlıyor.
Ek olarak, Automation Engine
ile entegre edilmiş yeni bir dizi renk
uygulaması da mevcut. Bu yenilik,
otomatik renk yönetimi sürecinde
tutarlı renkler elde edilmesini sağlıyor.
Automation Engine, artık Equinox
profilleri kullanarak marka renklerini
otomatik olarak sabit mürekkep
ayarlarına dönüştürüyor ve toplam
mürekkep tüketimini hem de spot
ArtiosCAD/ Daha Fazla
Yaratıcılık Daha Az Tıklama
Güncellenmiş ArtiosCAD
editörü sayesinde, kullanıcılar
düğmelere tıklayarak daha az
zaman harcayacak ve yaratıcı
olmak için daha çok zamana
sahip olacak. Kullanıcılar, artık
ArtiosCAD tarayıcısından
doğrudan ulaşılabilen yeni BOM
özelliği sayesinde daha az zamanda
daha doğru BOM’ler yaratabilecek.
Diğer iyileştirmeler de
tasarımcıların üretim için tasarım
hazırlama sürecindeki verimliliğini
ve kalıp baskı etkinliğini artırıyor.
Suite 14, ayrıca ArtiosCAD
kullanıcılarına oluklu ve karton
mukavvaların katlanması sırasında
daha gerçekçi bir 3D görselleştirme
sunarak, tasarımların sunulması
aşamasında müşterilerde daha
gerçekçi beklentiler oluşturulmasını
sağlıyor.
ArtiosCAD yazılımının bu
güncellemesi, ayrıca kalıp üreticileri
için bir dizi iyileştirme sunarak, daha
yüksek hassasiyet ve verimlilik sağlıyor.
Bu iyileştirmeler arasında, bir hat veya
yolun çentiklerle doldurulması için
tek tıklama seçeneği ve tasarımların
üretime alınması için gereken
süreyi kısaltmak üzere farklı çıktı
cihazlarını kontrol etmek için sunulan
yapılandırılabilir seçenekler yer alıyor.
Kalıp mukavva cıvata deliği montaj
modelleme aracındaki iyileştirmeler
de kullanıcıların montaj deliklerini
daha hızlı ve etkin şekilde seçmesini
sağlayarak, kalıp baskı verimliliğini
optimize ediyor.
3D Görselleştirme/ 360 Derece
Ambalajlama
3D araçlar, nihai ürünün tüm
paydaşların ihtiyaçlarını sürecin
olabildiğince erken bir döneminde
karşılayabilmesini sağlamak için
ambalaj tasarım ve ön üretimi
süreçlerinde giderek daha önemli bir
hale geliyor. Esko Suite 14, bir dizi 3D
iyileştirmesi içeriyor.
• Illustrator uygulamasındaki
Görselleştirme (Visualizer)
efektleri: Suite 14, Studio
Designer kullanıcılarının normal
3D görüntünün ötesine geçerek,
Illustrator’da ambalaj grafikleri
yaratırken özel efektler ve rötuş
detayları eklemesine olanak veriyor.
Bu gelişmiş çözüm, tasarım ve
inceleme sürecinde hızı artırıyor
ve daha iyi yaratıcı karar verme
süreçleri sunuyor.
• Store Visualizer: VTales Graphics
ile ortak geliştirilen Esko
Store Visualizer, kullanıcıların
fotoğraflanmış sahnelere sanal
nesneler yerleştirerek, tasarımlarını
mağaza ortamında görüntüleme
ve rakip ürünlere kıyasla nasıl
göründüğünü anlama olanağı
sunuyor. Yenilikçi bir LOD (Ayrıntı
Düzeyi) sisteminin entegrasyonu,
kullanıcıların özellikle çok sayıda
3D modelin bulunduğu ortamlarda
sanal mağaza görüntülerini daha hızlı
oluşturmalarını sağlıyor. Suite 14,
kullanıcıların 3D ürünlerinin mağaza
ortamındaki görüntüsünü hızla ve
kolaylıkla elde etmesini sağlayan
önceden oluşturulmuş hiper-gerçekçi
ortamlarla birlikte sunuluyor.
• Studio: Suite 14, popüler Quattro
kapalı poşet dâhil olmak üzere iki
yeni ve bir iyileştirilmiş esnek poşet
tipi içeriyor. Bunlara ek olarak,
Studio’nun yeni versiyonu mobil
cihazlara yönelik Augmented Reality
(Artırılmış Gerçeklik) görüntüleyiciyi
içeriyor. 3D ambalaj tasarımlarını
tam içerikli olarak paylaşmak ve
görüntülemek için mükemmel bir
çözüm olan bu görüntüleyici, hızlı
karşılaştırma ve doğru karar vermeyi
sağlıyor.
Pack Converting 2014 81
Ürün Haberleri
CHILI Publish
Entegrasyonu/ Bulut Tabanlı
Ambalaj Düzenleme
Esko, ambalaj tasarımı
için özel üretilmiş dünyanın
ilk tarayıcı içi editörünü
piyasaya sunmak için CHILI
Publish ile iş birliğine gitti.
Bu çözüm sayesinde, artwork
hazırlayıcısı, tedarik zinciri
içerisindeki herhangi birinin
(örneğin küresel bir markanın
marka müdürü), ambalaj
içeriğini belirli sınırlamalar
dâhilinde değiştirmesini
sağlayabilir. Bu çözüm, marka
sahiplerinin ambalajlarının
içeriği üzerinde kontrol
sağlayabilmesini, hataların
ve dolayısıyla ürünlerin geri
toplanmasının önlenmesini mümkün
kılıyor ve tüm süreç içerisinde marka
bütünlüğünün ve tasarım amaçlarının
korunmasına olanak veriyor.
Görsel Denetim Sistemleri:
İnanmanız için Görmeniz Gerek
Suite 14’ün bu modülü, görsel
denetim sisteminin otomatik
ayarlanması için gereken kritik
parametrelerin dijital olarak iletilmesini
sağlayarak, ayar süresini ortadan
kaldırarak ve iş başına 3-5 dakika
zaman tasarrufu sağlıyor. Bu durum,
özellikle kısa çalışma süreleri ve daha
yüksek hacimli işlerle çalışan dijital
baskı ortamları için önemli. Bu tür
operasyonlarda, zaman tasarrufları
kısa sürede günde iki saati aşacak
düzeye gelebilir. Ek olarak, denetim
sistemlerine yapılan dijital bağlantı,
ambalaj üretim sürecindeki değişken
verileri denetlemenin tek yolu.
ArtPro+: Olağanüstü
Kalite Kontrol
Suite 14’ün ArtPro+ modülü,
kullanıcıların artwork ve ön baskı
dosyalarında kalite kontrolü yapmasını
sağlayan yeni bir uygulama. ArtPro
14 ve PackEdge 14 ile birlikte ücretsiz
olarak sunulan ArtPro+, Mac ve
Windows işletim sistemlerinde
çalışıyor. ArtPro+, yenilikçi ara yüzü ve
modern 64-bit mimarisiyle, geleceğin iş
akışına hazır.
Imaging Engine: CTP için APPE3
Adobe’un PDF Print Engine
(APPE3) platformu üzerine kurulan
Esko Imaging Engine 14, kullanıcılara
yeni nesil CTP üretimi imkânını
sunuyor. Klişe hazırlama sürecinde
operatörün müdahalesinin azaltılması,
daha fazla tutarlılık, daha az hata ve
çift veri girişinin ortadan kaldırılması,
Esko Suite 14 ile birlikte sunulan
güncellenmiş Imaging Engine’in
avantajlarından yalnızca bir kısmı.
FlexProof: Kanıt Açıkça Ortada
Yeni, görev tabanlı, sihirbaz tipi
kullanıcı arayüzü, prova baskı cihaz
profillerini olabilecek en yüksek
hassasiyet düzeyiyle ayarlanmasını ve
optimize edilmesini çok kolaylaştırıyor.
FlexProof, kullanıcıların renk
hassasiyeti beklentilerini hızla karşılıyor
ve operatörlerin zamandan tasarruf
etmesini sağlıyor.
i-cut Layout+: Yeni Nesil Yerleşim
Editörü
Suite 14, yeni nesil yerleşim
editörüyle üretimi hızlandırıyor.
i-cut Layout+ öğrenme eğrisini çok
kısaltan, basit ve görev tabanlı bir
kullanıcı arayüzü. Arayüz, tam esneklik
sağlamak için Mac ve Windows işletim
sistemleriyle çalışabiliyor.
i-cut Layout+ için
sunulan yeni esnek
üyelik modeli sayesinde,
kullanıcılar yazılım
maliyetlerini daha iyi
yönetebiliyor, riski azaltıyor
ve bölgeler arasında ve en
yoğun dönemlerde yük
dengeleme konusunda daha
fazla esneklik sağlayabiliyor.
‘Kullandığın Kadar Öde’
SaaS yazılım modeli, hem
kullanılabilirlik, hem de
yazılım sahipliğini bir
sermaye yatırımından
işletme giderine
dönüştürme açısından
gittikçe popülerlik
kazanmakta. DeskPack ve
Preflight da artık üyelik tabanlı birer
SaaS modeli olarak sunuluyor.
Suite 14 ile Başarının Tadı
Esko, Suite 14’ü Temmuz
2014’ten itibaren piyasaya sürüldü.
Bakım sözleşmesi olan müşteriler,
sözleşmeleri gereği hak sahibi
oldukları yazılımları alacak. Esko’nun
dünya çapındaki müşteri hizmet
organizasyonları, kolay bir geçiş ve
operasyon sürekliliği sağlamak üzere
yazılımın yeni versiyonu için kurulum,
destek ve eğitim hizmetleri sağlamaya
hazır.
Yazılımdan Sorumlu Kıdemli
Başkan Yardımcısı Bernard
Zwaenepoel, konuyla ilgili olarak,
“Esko olarak, müşterilerimiz ve
endüstrinin kanaat önderleriyle
yakın temas halindeyiz. Ambalaj ön
üretiminde söz konusu olan pek çok
zorluğun farkındayız ve bu sürümle
bu zorluklara olabildiğince çok çözüm
sağlamak için çok çalıştık. Esko’daki
herkesin Suite 14 ile gurur duymasının
sebebi de bu. Müşteri tesislerinde
gerçekleştirilen kapsamlı ön izleme ve
test aşamaları sayesinde, sürecin çeşitli
alanlarını nasıl iyileştireceğini ve daha
da önemlisi müşterilerimizin nasıl daha
başarılı olmalarını sağlayabileceğini
gördük” ifadesini kullandı.
Esko Suite 14 hakkında daha fazla
bilgi için, www.esko.com/suite14.
İletişim: Esko Türkiye Tel: 0212 355 89 84 [email protected]
82 Pack Converting 2014
2014
ASD tarafından
CD formatında yayımlanan
Katalog, yaklaşık 3000
ambalaj üreticisinin
tüm iletişim bilgilerini ve
ürünlerini kapsamaktadır.
Anahtar kelime ile arama yapılabilen
CD katalog içerisinde yer alan
firmaların bilgileri 2014 Ocak ayında
güncellenmiştir.
my kaywa Qr-Code
http://www.ambalaj.org.tr/sayfa-13-ambalaj-sana...
Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar
http://kaywa.me/8i5m0
ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneği
Katip Salih Sokak No. 13 Koşuyolu Kadıköy - İSTANBUL
Telefon: (0216) 545 49 48 Faks: (0216) 545 49 47 e-posta: [email protected]
Download the kaywa Qr Code reader (app store &android market) and scan your code!
www.ambalaj.org.tr
Pack
ambalajsanayi2014
ASDAmbalajSanayi
83
Converting
Ürün Haberleri
Yeni FlexoToolboxTM iPhone
iPad ve Android Cihazlar için App
Flint Group, flekso baskı
hazırlık alanında kullanılmak üzere
pratik bir araç App’i yarattı. Yeni
FlexoToolboxTM App piyasada
mevcut; iPhone, iPad ve Android
cihazlarla kullanıma uygun. Bu
araç, baskı öncesi, klişe yapımında
süreç kontrolünün basitleştirilmesi
ve standartlaştırılması yönünde
birçok farklı işlevler içeriyor. App,
plaka bozulması, solvent dengesi ya
da UVA yoğunluğunun izlenmesi,
sleeve çaplarının belirlenmesi gibi
işlem parametrelerinin kontrolü,
hesaplanması gibi görevler ile
yardımcı oluyor. Bu yenilik “bir
düğmeye basarak sayısız ipuçları
ve diğer yararlı işlevleri” ile çalışma
önemli bir sadeleştirmeyi müşteriye
sunuyor. FlexoToolbox App şimdi
Apple App Store’da ücretsiz.
İletişim: Flint Group info.flexo@ flintgrp.com
Yeni Aniloks Merdane Temizleyicisi
Günümüzde
ekolojik bazlı flekso
baskı makinelerinde
su bazlı ve UV ambalaj
baskı uygulamaları
kullanılmak üzere
eko-bilinçli yazıcı için
çevre dostu 10,7 pH özellikle Varn®
EnviroflexT System temizleyici, soda
püskürtme gereksinimi ortadan
kaldırarak temizlik süresini yüzde kırk
azaltarak maliyetlerde
düşüş sağlıyor.
Pressroom Kimya
İşletme Müdürü
Michael Kellen yeni
ürüne ilişkin şunları
söyledi: “Bu ürün,
fleksibıl ambalaj baskısında aniloks
silindirlerin pahalı ve zaman alıcı bir
temizlikle ilgili maliyetlerin sıkıntıların
azaltmaya yardımcı olacak. Enviroflex
kullanarak, oluklu, katlanabilir
karton, gıda ve içecek ve özel kâğıt
segmentlerinde baskı kalitesinde önemli
bir gelişme göreceksiniz.” Enviroflex
manuel ya da otomatik temizleme
sistemlerinde su bazlı mürekkepler
ve kaplamalar için günlük temizlik
kullanımına uygun. Tüm baskılı
yüzeylerde UV mürekkebi temizlemek
için Enviroflex UV Yıkama; en az
VOC 100 gram içeriyor.
Yeni rotec® High Speed Sleeve /
rotec® Yüksek Hızlı Sleeve
Flint Group, fleksografik ürün
yelpazesine rotec® High Speed
Sleeve /rotec®Yüksek Hızlı Sleeve’i
ekledi. Bu yüksek hızlı rotec®
High Speed Sleeve /rotec®Yüksek
Hızlı Sleeve emdiğinden sıçrama
kaynaklı atlama azalıyor. Baskı
boy
unca devam eden tutarlılık
söz konusu olduğundan baskı
kalitesi gelişimine önemli katkısı söz
konusu. Ekonomik bir baskı öncesi
hazırlık ve tutarlı baskının yanı sıra
fotopolimer baskı plakalarının da
ömrü uzayabiliyor. Yeni rotec® High
Speed Sleeve /rotec® Yüksek Hızlı
Sleeve en zor grafik gereksinimleri
için değerlendirilebilecek güçlü bir
alternatif mükemmel bir seçim.
İletişim: Dereli Graphic A.ş. Tel: 0212 698 51 00
EkoCureT™ UV LED Beyaz Shrink
Flint Grup dar Web EkoCureT™
opak beyaz mürekkebi piyasalara
tanıttı. Mükemmel esneklik,
yapışma ve baskıyı sağlayan
EkoCure™ mükemmel yüzeye
yapışma özelliğine sahip olup PVC,
OPP, PLA & PETG gibi geniş bir
yelpazede filmlerin baskısı için
kullanıma uygun. Çok iyi akış,
mükemmel opaklık ve beyazlık ile
birlikte mükemmel basılabilirliğe
sahip EkoCureT™ ürünleri, Pantone®
temel aralığı yanı sıra tüm renkleri
yazdırmak için tasarlandı. UV
84 Pack Converting 2014
LED kurutma işleminin IR ısısı
üretmemesi, shrink film baskı
uygulamaları için bu ürünü
mükemmel kılıyor. Yeni EkoCureT™
mürekkeplerin, maliyet ve verimlilik
tasarrufu, atık azaltılması, enerji
tasarrufu ve gelişmiş güvenlik
sağlayan özellikleriyle uygun
bir seçenek olarak endüstrisinin
geleceğinde önemli bir etkisi olacağı
düşünülüyor.
Flint Group Dar Web onun
EkoCureT™ UV LED mürekkep
teknolojisi Brüksel Labelexpo Eylül
2013’te Etiket Endüstrisi Küresel
Ödülleri’nde Yenilik Ödülü’nü
kazandı. Flint Grup bu ödülü, iş
birliği içinde olduğu Mark Andy
ile birlikte aldı. Flint Group’un
EkoCureT™ UV mürekkepleri,
flekso ve serigrafi kombine baskıda
kullanılmak için geliştirilen ilk
kez dar web baskı mürekkepleri
statüsünde. EkoCureT™ metalik
mürekkepler, vernikler ve
yapıştırıcılar ufukta daha heyecan
verici gelişmeler ile tam bir yelpaze
sunuyor.
Dünya Ambalaj Ay
Yıldızlarını Seçiyor!
Başvurular 2015 Şubat’ta Başlayacak ve Nisan’a Kadar Devam Edecek!
Yarışmaya ambalaj üreticileri, ambalaj tasarımcıları, gıda ve gıda dışı her türden tüketim ve
endüstriyel amaca yönelik ambalajlı ürünü ve/veya bunların satış noktasındaki sergileme
ve sunum ürünlerini kendileri ya da diğer işletmeler aracılığı ile üreten ya da ürettirerek
piyasaya süren marka sahipleri aşağıdaki kategorilerde katılabilir:
• Gıda • İçecekler • Elektronik ve Elektrikli Eşya • Sağlık ve Güzellik Ürünleri
• Ev - Otomotiv - Ofis Araç ve Gereçleri ile İhtiyaç Malzemeleri • Diğer Gıda Dışı Ürün
Ambalajları • Tıp ve Eczacılık Ürünleri • Endüstriyel ve Taşıma Ambalajları
• Ambalaj Malzemeleri • Satış Noktası Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri
• Fleksibıl Ambalajlar • Grafik Tasarım
ASD tarafından organize edilmekte olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasında dereceye giren
Altın Ödüller arasından TSE işbirliği ile Altın Ambalaj Ödülleri de verilecektir. Ambalaj Ay
Yıldızları Yarışması WPO (Dünya Ambalaj Örgütü) ve APF (Asya Ambalaj Federasyonu)
tarafından akredite edilmiş bir yarışmadır. Yarışma kuralı uyarınca “Yetkinlik” ödülüne layık
görülen ambalajlar dilerlerse WPO’nun düzenlediği WorldStar Yarışması ve Asya Ambalaj
Federasyonu (APF) yarışması Asia Star’a katılabilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için:
www.ambalajayyildizlari.com veya www.ambalajyarismasi.com [email protected]
Pack Converting 2014 85
Ürün Haberleri
EkoCure™ UV Kaplama
Flint Group, verimlilik artışı ve
daha düşük bakım, sürdürülebilir
baskı çözümleri ve çevre için güvenli
teknoloji taleplerine yanıt olarak
EkoCure™ kaplamaları geliştirdi.
Flint grubun EkoCure™ kaplama,
özel olarak seçilen ham madde
kullanılarak dar web baskı için
geliştirilen ve UV LED lambası
çıkışı için tipik dalga boyu hedefli,
piyasadaki mevcut ilk ticari UV LED
kaplama grubuna dâhil.
EkoCure UV kaplamanın
özelliklerini ekonomik ve çevreyle
ilgili olarak özetlemek mümkün.
Enerji maliyetlerini azaltması,
kaliteli kalitesindeki artık, ısıya
duyarlı malzemelerle genişletilmiş
düşük maliyetli çalışma yetenekleri
ekonomik özelliğini oluştururken
çevresel duyarlılığını ozon UV LED
lambalar, geliştirilmiş işçi güvenliği
sağlıyor. Şimdi yeni EkoCure™
UV LED teknolojisi; parlak, mat,
dayanıklı, düşük sürtünme özellikli
ürün nitelikleriyle neredeyse her
dar bir web baskı işleminin özel
gereksinimlerini karşılamak gelişmiş
tedavi yanıtı, maliyet ve verimlilik
tasarrufu, atık azaltılması, enerji
tasarrufu ve gelişmiş güvenlik
sağlayan bir seçeneği oluşturuyor.
Konunun otoriteleri, EkoCure™
teknolojisi ve UV LED süreci flekso
baskıyı geleceğe götürecek gerçek
oyun değiştirici bir yenilik olarak
değerlendiriyor. EkoCure™ ürünleri
UV flekso mürekkepleri tam bir dizi
olarak dönüştürücülerin hizmetinde.
İletişim: Flint Group A.ş. Tel: 0212 426 37 00
Susuz ve Konvansiyonel Termik
Plakaların Tam Otomatik
Görüntülemesi
AutoLoader®, yeni
kaliteli ve tam otomatik
bir klişe yükleme sistemi
olup 850 x 1.075 mm.
ve 240 x 300 mm. arası
ölçüsünde klişeleri geniş
bir yelpazede destekliyor.
AutoLoader® baskı
klişelerinin otomatik
üretimi için taşıma
istifleme ünitesiyle
birlikte güvenilir
bir makine. Modern
İtalyan tasarıma sahip
klişe üretim makinesi
kompakt ve son derece
erişilebilir sistem olup
üretimde verimlilik
artışına doğrudan katkıda
bulunuyor. Yeni kalıp
operatöre maksimum
kolaylık ile otomatik plaka
yükleme, sürekli bir üretim
akışı sağlıyor.
Marks-3zet GmbH & Co KG Souscha Verlinde [email protected]
Daha Fazla Esneklik GMG
ColorServer 4.9
GMG, high-end renk yönetimi
ve prova çözümlerinin geliştiricisi,
GMG ColorServer 4.9, yeni
işlevselliğe sahip ödüllü otomatik
renk dönüştürme yazılımını
güncelledi.
GMG ColorServer siyah kanal
bütünlüğünü koruyarak CMYK
dönüşümleri için CMYK, RGB,
CMYK ve spot renk RGB, RGB
CMYK, RGB derece doğru CMYK
sağlayarak, PDF dosyalarının
renk normalleşmesini
otomatikleştiriyor. Sonuç,
her türlü baskı işlemi ve alt
tabaka arasında tutarlı baskı
sonuçları sağlayan standart ve
basitleştirilmiş renk yönetim
modeli.
Yeni ColorServer 4.9 PDF/
VT-1 değişken veri yazdırma
(VDP) dosya biçimi için desteğini
duyurdu. PDF/VT-1, özellikle
değişken veri baskısında yüksek
hızlı dijital baskı makinelerinin
yeni nesil just-in-zamanında
teslimatı sağlamak için sık
aralıklarla son derece hızlı dosya
işleme gereksinimleri mevcut.
GMG firması, ColorServer 4.9
ile bu sorunu iki yönlü ele aldı:
Öncelikle, uygulamanın mevcut
32-bit sürümü büyük ölçüde son
derece hızlı dosya işleme süreleri
sağlamak için optimize etti. İkinci
olarak daha yüksek performans
için GMG etkisi bile en zorlu
değişken veri uygulamalarını
beslemek için neredeyse sınırsız
dosya işleme yeteneği geliştirdi.
ColorServer 4.9 ile belirli
yüzeyler için özel gamutlar
sunma yeteneği geliştirildi.
ColorServer 4.9 Adobe RGB
değerleri için renk alanını
büyütüyor. Kayıpsız RGB
dönüştürme işlemi ile son derece
doğru CMYK sunuyor.
İletişim GMG GmbH & Co. KG [email protected]
86 Pack Converting 2014
Pack Converting 2014 87
Ambalaj Kullanıcıları ve Üreticilerine Erişmek İçin
Türkçe ve İngilizce yayımlanan Ambalaj Dünyası, sektörden haberler ve mesleki bilgiler üç
ayda bir ambalaj alıcıları ve ile üreticilerden oluşan yaklaşık 4.500 okuyucuya iletilmektedir.
Ambalaj Dünyası;
Ambalaj ve Ambalajlama Makine üreticilerine,
Ambalaj Alıcıları olan gıda ve gıda dışı ürünlerin
üreticilerine, tasarımcılara, akademisyenlere ve
araştırmacılara, ambalaj ile ilgisi olan dernekler
ve üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına
ulaştırılmaktadır. Ambalaj Dünyası, yurtiçi ve
yurtdışı fuar dönemlerinde daha yüksek miktarda
basılmakta ve dağıtılmaktadır.
Ambalaj Dünyası bir Ambalaj Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi yayınıdır.
my kaywa Qr-Code
http://www.ambalaj.org.tr/sayfa-84-ambalaj-Duny...
http://kaywa.me/ljW9b
Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar
Download the kaywa Qr Code reader (app store &android market) and scan your code!
ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneği
Katip Salih Sokak No. 13 Koşuyolu Kadıköy - İSTANBUL
[email protected]
Telefon: (0216)88
545 49Pack
48 Faks:Converting
(0216) 545 49 47 e-posta:
www.ambalaj.org.tr
ambalajsanayi
ASDAmbalajSanayi
Download

Pack Converting 2014-3 - Ambalaj Sanayicileri Derneği