digitalni svet...
CENOVNIK
PRINT - COPY - SCAN
Poštovani klijenti,
sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da ste u prilici da koristite usluge jedne od vodećih kompanija u našoj
branši. U našem posedu nalaze se digitalne mašine visoke rezolucije sa kapacitetima od preko 30.000 crno
belih i 10.000 kolor otisaka na sat. Digitalnu štampu i kopiranje radimo do formata širine 107cm. U našoj
ponudi nalazi se preko 100 različitih vrsta papira, materijala i medija za štampu. Za povezivanje materijala
možemo Vam ponuditi spiralno koričenje, meki i tvrdi povez. Doradu materijala, bigovanje, heftanje sa
savijanjem, plastifikaciju i sečenje radimo isključivo mašinski.
Naše ljubazno i profesionalno osoblje Vam je na usluzi od 08 do 22h radnim danima i subotom, a 09 do 17h
nedeljom. U našem mladom timu nalaze se grafički dizajneri i DTP operateri koji će Vam uvek izaći u susret.
Takođe možemo se pohvaliti sopstvenim servisom, koji Vam u svakom trenutku garantuje besprekoran
kvalitet otiska.
Ponosni smo što smo za ŠEST godina rada dostigli i prestigli kompanije koje se ovim poslom bave duže od
nas.
Stalnim ulaganjem u novu opremu i stalno usavršavanje našeg kadra dalo je kao rezultat preko 4.000
zadovoljnih kompanija i preko 10 000 stalnih klijenata. Nadamo se da ćete i Vi postati naš stalni korisnik.
Vaš COPY PLANET
IZDVAJAMO IZ PONUDE
ŠTAMPA NA CD/DVD-u
TRODELNI FLAJER A4, 100kom.
Štampa se radi na printable diskovima. Cena
štampe zavisi od količine i kolorita.
Rok izrade 60 minuta.
Dvostrano, 120g MAT papir, pun kolor 4/4,
štampa na XEIKON mašini
Rok izrade 60 minuta.
cena štampe
već od
12,00
cena
4.650,00
PLAKAT B2 (500x700) - 100kom
VIZIT KARTE - 100kom
Jednostrano, 120g MAT papir, 4/0.
Rok izrade 60 minuta.
Topla plastifikacija MAT ili SJAJ, pun kolor,
XEIKON štampa 200g papir.
Rok izrade MAX - 24h.
cena
11.550,00
jednostrane
558,00
dvostrane
716,00
VIZIT KARTE - 100kom
ID KARTICE - 8kom
Pun kolor, jednostrane, 300g beli MAT,
300g reciklirani ili 250g srebrni papir
Rok izrade 60 minuta.
Personalizacija, plastifikacija 80mic, metalna
štipaljka, 300g papir, zaobljene ivice
Rok izrade MAX - 24h.
beli MAT
papir
reciklirani
papir
srebrni
papir
420,00
540,00
620,00
cena
310,00
ID TRAKA SA ŠTAMPOM
ROLL UP - 85x200cm
Minimalna koičina je 10 komada, štampa se
radi u punom koloru na belim trakama.
Rok izrade MAX - 24h.
Mehanizam, štampa, montaža, transportna
torba.
Rok izrade MAX - 24h.
10 ID TRAKA sa štampom
cena
1.500,00
cena
7.079,00
REKLAMNI MATERIJAL
Vam omogućava da što širem
auditorijumu putem štampanog
materijala (flajera, vizit kartica,
cenovnika, plakata, pozivnica, ID
kartica, ulaznica, kataloga,
brošura, prospekata, jelovnika,
memoranduma...) pružite vašim
poslovnim partnerima i
klijentima potrebne informacije.
Zahvaljući digitalnoj štampi
količinu štampanog materijala
m ože t e p r i l a g o d i t i Va š i m
potrebama i finansijama.
U našoj izdvojenoj ponudi, se
nalaze samo neki od velike palete
proizvoda koje Vam možemo
ponuditi u našoj kompaniji,
takođe naš tim dizajnera će Vam
u svakom trenutku pomoći da
napravite reklamni materijal koji
će biti što atraktivniji
i
interesantniji.
Štampa na diskovima se radi u
punom koloru direktno na
disk. Minimalna količina za
štampu na diskovima je 10
ko m a d a , u s u p r o t n o m s e
naplaćuje start mašine. Izrada
trodelnih flajera se radi u punom
koloru na digitalnim mašinama, a
u cenu je uračunato sečenje i
bigovanje.
Plakati B2 se rade na XEIKON
mašini u punom koloru. Za izradu
vizit i ID kartica možemo Vam
punuditi veliki izbor medija i
papira za štampu
DIGITALNA ŠTAMPA, KOPIRANJE I SKENIRANJE
DIGITALNA ŠTAMPA I
KOPIRANJE
ŠTAMPA I KOPIRANJE CRNO BELO
Digitalna štampa i kopiranje na RICOH mašinama do SRA3 formata
FORMAT A3
FORMAT A4
JEDNOSTRANO
DVOSTRANO
KOLIČINA
JEDNOSTRANO
DVOSTRANO
6,00
4,00
3,00
5,00
3,50
2,50
1 - 24
25 - 99
preko 100
12,00
8,00
6,00
10,00
7,00
5,00
*U date cene uračunat je 80g papir. Cene za dvostrano su po strani, NE po listu. Za teške knjige, tamne
originale, zaheftan i zalepljen materijal ne važi KOLIČINSKI POPUST.
ŠTAMPA I KOPIRANJE KOLOR
Digitalna štampa i kopiranje na RICOH mašinama do SRA3 formata
FORMAT A3
FORMAT A4
JEDNOSTRANO
DVOSTRANO
KOLIČINA
JEDNOSTRANO
DVOSTRANO
35,00
32,50
30,00
30,00
27,50
25,00
1 - 24
25 - 99
preko 100
70,00
65,00
60,00
60,00
55,00
50,00
je danas sve prisutnija na našem
tržištu, a da bi smo uspeli da Vam
ponudimo najveći mogući kvalitet u
n a š o j ko m p a n i j i s e n a l a ze
najsavremenije RICOH, XEIKON i HP
digitalne mašine koje mogu
garantovati vrhunski kvalitet po
povoljnim cenama. Štampa se radi
u rezoluciji do 2400dpi.
Raspolažemo sa kapacitetom od
preko 30.000 otisaka na sat čime
možemo garantovati kratke
rokove, a za kvalitet otiska 24h
brine naš servis. U našoj ponudi
nalaze se papiri i mediji do formata
širine 106m i neograničene dužine
u gramaturama od 80 do 300g
*U cene je uračunat 120g papir. Cene za dvostrano su po strani, ne po listu.
SKENIRANJE I ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE
Skeniranje se radi u rezoluciji do 600dpi, na RICOH skenerima
CRNO BELO
KOLIČINA
KOLOR
12,00
6,00
3,00
1 - 24
25 - 99
preko 100
24,00
12,00
6,00
XEIKON ŠTAMPA
Digitalna štampa na XEIKON mašini do formata širine 50cm
DVOSTRANO 4/4
JEDNOSTRANO 4/0
SR A3
B2
1m
KOLIČINA
SR A3
B2
1m
48,00
53,00
58,00
62,50
67,00
105,00
115,50
126,00
136,50
147,00
150,00
165,00
180,00
195,00
210,00
80g MAT
120g MAT
160g MAT
200g MAT
250g MAT
86,50
93,00
99,00
106,00
112,00
189,00
203,00
217,00
231,00
245,00
270,00
290,00
310,00
330,00
350,00
XEIKON ŠTAMPA - PRIPIREMA
FAJLOVA
Štampa se radi iz rolne širine
50cm, a maksimalna širina otiska
je 47,5cm. Fajlove je najbolje
pripremiti u PDF (v1.3), ali
ukoliko niste u mogućnosti
fajlove nam možete doneti i u
EPS, TIFF ili JPG formatu.
Optimalna rezolucija je 300 DPI
(600 max). Fajl mora biti
FLETOVAN i sačuvan u CMYK 8bitnom modu. Tekst u fajlovima
se priprema u odnosu: 0, 0, 0, 100
a, ukoliko je u pitanju veća crna
površina: 60, 50, 50, 100. Za sve
v e kto r s ke fo r m a te te kst
obavezno konvertovati u krive.
PAPIRI, MEDIJI, REPROMATERIJAL...
IZBOR DODATNIH PAPIRA I
MEDIJA
IZBOR DODATNIH PAPIRA I MEDIJA
Na crno belim aparatima maksimalna gramatura papira je do 190g.
VRSTA PAPIRA
120g ColorCopy MAT
160g Color Copy MAT
200g Color Copy MAT
250g Color Copy MAT
300g Color Copy MAT
135g Color Copy SJAJNI
170g Color Copy SJAJNI
200g Color Copy SJAJNI
250g Color Copy SJAJNI
300g Color Copy SJAJNI
250g Photo SUPER SJAJ
92g Paus
120g Stardream
220g Astro Silver
250g Fabria - reciklirani papir
250g Fabria LUX - reciklirani papir
80g Muflon,
160μ PVC nalepnica
140μ Termofolija
A4
3,00
4,50
5,00
8,00
10,00
5,00
6,50
8,00
9,50
12,00
15,00
7,00
20,00
35,00
25,00
55,00
15,00
115,00
20,00
A3/SRA3
6,00
9,00
10,00
16,00
20,00
10,00
13,00
16,00
19,00
24,00
30,00
14,00
/
70,00
50,00
110,,0
30,00
230,00
/
*Na cene papira ili medija dodaje se cena otiska kolor ili crno bela
REPROMATERIJAL
OPIS
CENA
30,00
43,00
41,00
47,00
6,00
20,00
32,00
OPIS
SKENIRANJE I ARHIVIRANJE
Zadovoljstvo nam je što Vam
možemo ponuditi kompletnu
digitalizaciju Vaše papirne
d o ku m e n ta c i j e . N a p o ko n
gomile papira i projekata
možete po povoljnim cenama uz
kratak rok prebaciti na CD, DVD
i l i U S B . Va š u p a p i r n u
dokumentaciju možete dobiti u
PDF, JPG ili TIFF formatu u
zavisnosti od Vaših potreba.
Takođe se sve ovo odnosi i na
Vaše projekte, crteže i skice do
širine 0,914m.
REPROMATERIJAL
Izbor kancelarijskog materijala
CD
DVD
CD-Printable
DVD Printable
Kesica
Slim kutija
Dupla kutija
se koristi kada želite da vašem
odštampanom ili iskopiranom
materijalu date dodatni sjaj. U
našoj paleti proizvoda nalazi se
veliki izbor belih papira, papira u
boji u raznim gramaturama,
specijalnih papira ( astro silver,
reciklirani, stradream kao i razni
ostali mediji poput nalepnica,
samolepljivih termostabilnih
folija ...
CENA
DVD kutija
43,00
Fascikla
30,00
Fasc. sa gum. 115,00
Fasc. sa meha. 70,00
L fascikla
10,00
U fascikla
6,00
Registrator 425,00
OPIS
CENA
Koverat amer. 6,00
Koverat B5
15,00
Koverat A4
17,00
Separator 1 215,00
Separator 2 345,00
Tuba mala
745,00
Tuba velika 885,00
Od kancelarijskog
repromaterijala možemo Vam
ponuditi diskove, kutije za
diskove, fascikle, koverte,
registratore, separatore, tube
za crteže i projekte, i sve ostalo
što Vam je potrebno da
zapakujete Vaš materijal.
CAD I LINIJSKI CRTEŽI, POSTERI, PLAKATI, REKLAME
CAD I LINIJSKI CRTEŽI
Štampa se radi na RICOH i HP mašinama do formata širine 0,914m
IZBOR PAPIRA
CRNO BELO 80g papir
KOLOR 80g papir
KOLOR 90g papir
0,297
0,420
0,594
0,841
0,914
55,00
160,00
/
65,00
220,00
/
90,00
310,00
365,00
120,00
440,00
/
130,00
475,00
540,00
POSTERI I PLAKATI
LINIJSKI CRTEŽI
Od sada Vaše linijske crteže,
skice, projekte, planove i ostale
materijale veće od A3 formata
možete štampati i kopirati u
našem objektu u rezoluciji do
600dpi crno belo, a kolor do
1200dpi, iz rolni od 0,297 do
0,914m. Pripremu možete
doneti u PDF, CAD, DWG, CDR,
AI, JPEG ili TIFF formatu.
Se radi na HP-u Z6100 sa VIVERO bojama u proširenoj CMYK paleti
VRSTA PAPIRA
MAT - Coated 90g
MAT - Coated 120g
MAT - Coated 180g
PHOTO SATEN/PHOTO GLOSSY
CANVAS - Slikarsko platno
Polypropylen MAT
Polypropylen MAT samolepljivi
IZVEDENE CENE GOTOVIH PLAKATA
MAT - Coated 90/120g
MAT - Coated 180g
PHOTO GLOSSY/SATEN
0,610m
0,914m
1,067m
712,00
/
976,00
1.129,00
2.083,00
/
/
1.058,00
/
1.459,00
1.689,00
3.123,00
/
/
/
1.280,00
1.690,00
1.976,00
3.652,00
1.947,00
2.277,00
B1
B2
A1
(1000x700)
(700x500)
(840x594)
896,00
1.183,00
1.383,00
448,00
591,50
691,60
598,00
820,00
948,00
REKLAME, BILBORDI, AUTOGRAFIKA
Štampa do formata širine 3,2m, ECO SOLVENT, rok izrade 24h, za veće količine posebni popusti
VRSTA PAPIRA ILI MEDIJA
Samolepljiva PVC folija
Baner, cirada
Backlit za prosvetljavanje
Zastave
Autografika, za reljefne površine
Prozorska grafika, OneWayVision
CENE PO KVADRATNOM METRU
1.950,00
1.950,00
1.950,00
2.850,00
2.500,00
3.150,00
POSTERI , PLAKATI
se rade u punom koloru do širine
1,067m u rezoluciji do 1200dpi,
sa proširenom CMYK paletom
boja i VIVERO mastilima za
INDOOR (unutrašnju) upotrebu
koja garantuje visok kvalitet
štampe. Mastila koja koristimo
su isključivo na vodenoj bazi, što
znači da nisu štetna po zdravlje .
REKLAME, AUTOGRAFIKA,
BILBORDI
rade se sa EKO-SOLVENT
bojama u rezoluciji do 600dpi.
Štampa je namenjena za
spoljašnju upotrebu što znači da
je vodootporna. Rok izrade je
24h od trenutka prijema
materijala iz razloga što se
štampa radi na mašinama van
objekta zbog neprijatnih
isparenja.
PRATEĆE USLUGE I OPREMA ZA VELIKE FORMATE
SKENIRANJE VELIKIH FORMATA
Štampa se radi na RICOH i HP mašinama do formata širine 0,914m
IZBOR PAPIRA
0,914
Skeniranje CRNO BELO po listu do formta širine 0,914m
Skeniranje KOLOR po metru kvadratnom do formata širine 1m
60,00
750,00
SAVIJANJE VELIKIH FORMTA
Savijanje crteža svih veličina, pakovanje i ojačavanje
IZBOR PAPIRA
Savijanje po crtežu
Ojačavanje crteža, kartončićem
A3
A2
A1
A0
12,00
18,00
30,00
42,00
15,00
PROMO DISPLEJI I REKLAMNI PANOI
Brza i kvalitetna reklama. U cene nije uračunata štampa.
CENA MEHANIZMA
OPIS
Roll Up 85x200cm
Roll Up 100x200cm
X baner 60x160cm
Quick Baner 80x200cm
Poster lajsne 50, 70, 100cm
Promo pult
Alu ramovi, A0/A1/A2/A3/A4
Alu ramovi B1/B2/B3
3.185,00
3.825,00
1.700,00
6.150,00
1275/1485/1910
10.500,00
8.285/4.675/3.185/2.335/1.700
6.160/4.035/2.975
KATER, SAMOLEPLJIVE FOLIJE, NATPISI
Veliki izbor boja, i vrsta samolepljivih PVC folija za spoljašnju upotrebu
IZBOR FOLIJA
PVC sjajna ili mat folija, za ispisivanje natpisa na izlozima, vozilima...
Peskirana folija, za dekoraciju stakla, izloga
Reflektujuća folija, za saobraćajnu signalizaciju, putokaze...
Šablon folija, za izradu šablonskih aplikacija
0,63m
480,00
990,00
2.850,00
710,00
SKENIRANJE DO A0 FORMATA
Od sada sve Vaše projekte,
crteže i skice do formata širine
od 0,914m možete dobiti u PDF,
JPG ili TIFF formatu u zavisnosti
od Vaših potreba.
PROMO DISPLEJI
ROLL UP se koristi za poslovne
p r eze nta c i j e i p r o m o c i j e .
Spakovani su u transportne
torbe. Mehanizam je trajan, a
plakat se može menjati po želji.
A BOARD je idealan ukoliko Vam
je potrebna brza reklama.
Izrađen je od alu klik-klak
ramova što omogućava brzu i
laku zamenu postera.
ALU POSTER LAJSNE I RAMOVI
su sa klik-klak sistemom koji
omogućuje brzu i laku zamenu
postera.
KAŠIRANJE se radi na
samolepljivoj kašir peni od 5mm,
i omogućava Vam da Vaš poster
ili plakat dodatno učvrstite.
KATER
sečenje PVC folije na kateru
pruža veliki broj mogućnosti
zbog velikog izbora boja i vrsta
folija. Iskatovana PVC folija
najčešće se koristi za ispis
natpisa na izlogu, kolima,
kamionima, panoima i drugim
mestima gde je potrebno istaći
neki natpis ili reklamu. Pripremu
je potrebno uraditi u
vektorskom obliku. Maksimalna
širina folije je 63cm.
PLASTIFIKACIJA I ID PROGRAM
TOPLA PLASTIFIKACIJA
COPY PLANET ne snosi odgovornost za plastifikaciju materijala koji nije štampan kod nas
FORMAT
SJAJ 38μ
SJAJ 80μ
SJAJ 125μ
SJAJ 175μ
MAT 100μ
SAMOLEPLJIVA
ID
A6
A5
A4
A3
/
/
/
25,00
50,00
/
/
25,00
35,00
70,00
10,00
20,00
25,00
45,00
90,00
10,00
/
/
65,00
130,00
/
/
/
40,00
80,00
/
/
/
55,00
110,00
HLADNA PLASTIFIKACIJA
Minimalna količina za hladnu plastifikaciju je 25 tabaka formata A3.
cena po dužnom metru, 1/0
FORMAT
1000x500mm
33,00
ID PROGRAM
Veliki izbor džepova, štipaljki i traka u raznim bojama.
CENA
FORMAT
ID Džep, 95x55mm bezbojni
ID nosač STRONG 95x55mm
PVC Etui
ID štipaljka plastična
ID štipaljka samolepljiva
ID štipaljka sa zihernadlom
ID traka
ID pertla
20,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
95,00
60,00
ŠTAMPA NA BELIM ID TRAKAMA
Minimalna količina za izradu je 10 komada
OPIS
Bela ID traka sa štampom u punom koloru
TOPLA PLASTIFIKACIJA
se radi obostrano, i može biti
vodootporna ukoliko sa sve četiri
strane postoji prepust Original
koji se plastificira ne sme biti
perforiran, i na sebi ne sme imati
bilo kakve neravnine.
Plastifikacija je trajna, a kada se
materijal jednom plastificira više
se nikada i ni na koji način ne može
vaditi. Nakon plastifikacije
materijal se ne može bigovati ni
savijati. Sjajna i mat plastifikacija
se uglavnom koriste za
plastifikaciju materijala koje je
potrebno sačuvati.
CENA ZA 10 KOMADA
1.500,00
HLADNA PLASTIFIKACIJA
omogućava da Vašem
štampanom materijalu date
dodatni sjaj. Materijal koji je
plastificiran sa hladnom
plastifikacijom se kasnije može
l a ko d o r a đ i v a t i , s a v i j a t i ,
bigovati..
ID PROGRAM
Identifikacione kartice su danas
zakonski obavezne za sve
zaposlene na radnim mestima. Iz
tog razloga mi smo se potrudili da
za Va s i Va š u ko m p a n i j u
napravimo što veći i lepši izbor ID
PROGRAMA. Pripremu za ID
kartice možete uraditi sami, ili
prepustiti nama da to uradimo
umesto Vas.
KORIČENJE I DORADA MATERIJALA
PLASTIČNA SPIRALA
DODATNE KORICE
U cene je uračunata folija, karton i spirala
Izbor dodatnih folija i kartona za koričenje
PREČNIK
6
8
10
12
14
16
19
22
25
28
32
38
45
52
MAX LIST.
20
40
55
80
100
120
150
180
210
245
280
340
410
450
CENA
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
OPIS I FORMAT
CENA
Clear folija A4
Polyclear folija A4
Polydesigner folija A4
Polytechno folija A4
Skin karton A4
Clear folija A3
Skin karton A3
20,00
25,00
100,00
120,00
20,00
40,00
40,00
TVRDI POVEZ
U cenu su uračunate korice i zlatotisk
BROJ PRIMERAKA
CENA PO PRIMERKU
1
2
3 i više
1.050,00
950,00
900,00
MEKI POVEZ
ŽIČANA SPIRALA
Minimalna količina je 10 poveza
U cene je uračunata folija, karton i spirala
PREČNIK
6,4
8,0
9,3
11,0
12,3
14,7
MAX LIST.
35
50
65
80
100
120
CENA
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
IBI CLICK SPIRALA
U cene je uračunata folija, karton i spirala
PREČNIK
8
12
16
MAX LIST.
45
95
145
CENA
100,00
110,00
130,00
BROJ PRIMERAKA
10 -25
25-50
preko 50
CENA
120,00
95,00
70,00
DORADA MATERIJALA
Sva dorada materijala se radi mašinski
OPIS USLUGE
Bigovanje
Mašinsko sečenje
Potezno sečenje
Zaobljavanje uglova
Bušenje
Booklet heftanje
Heftanje
CENA
1,50
60,00
1,50
0,60
0,50
6,00
1,50
KORIČENJE
U sve cene spiralnog koričenja
uračunata je CLEAR folija, SKIN
karton i spirala.
PLASTIČNA SPIRALA
Koričenje plastičnom spiralom
omogućava brzu i laku zamenu
listova a da se pritom ne ošteti ni
materijal ni spirala kojom je
materijal ukoričen.
ŽIČANA SPIRALA
Koričenje žičanom spiralom
omogućava rotaciju povezanog
materijala za 360°. Materijal
povezan žicom se može
raskoričiti samo ako se spirala
zameni.
MEKI POVEZ
Povezivanje materijala mekim
povezom Vam omogućava da
sami kreirate korice koje se
potom mogu plastificirati
hladnom plastifikacijom i slepiti
sa unutrašnjim stranama.
TVRDI POVEZ
U cenu tvrdog poveza uračunat
je zlatotisk na koricama. U
ponudi se nalazi izbor od šest
boja korica, i dve boje zlatotiska.
Rok izrade je 24h od trenutka
prijema materijala, zbog sušenja
lepka.
DORADA MATERIJALA
Da bi svaki Vaš materijal
izgledao besprekorno bitno je da
dorada materijala bude
urađena kvalitetno i mašinski.
GRAFIČKI DIZAJN I UNIKATNI POKLONI
GRAFIČKE USLUGE
GRAFIČKA PRIPREMA I RAČUNARSKE USLUGE
Naš tim mladih profesionalnih dizajnera će svaki Vaš zahtev ispuniti u što kraćem roku
CENA
VRSTA PAPIRA
Priprema za vizit kartu po uzorku ili skici
Grafički dizajn po započetom satu
Dorada fajlova do 3min
Dorada fajlova do 10min
Snimanje na USB do 100MB/do 1GB/>1GB
Snimanje da CD/DVD do 100MB/do 1GB/ >1GB
Slanje e-maila
Otvaranje fajla
Kombinovanje više fajlova u jedan PDF fajl
600,00
1.200,00
60,00
240,00
18,00/30,00/60,00
36,00/60,00/120,00
60,00
12,00
60,00
UNIKATNI POKLONI
PODLOGA ZA MIŠ - SLIM, SA SLIKOM PO VAŠEM IZBORU
U cenu je uračunata podloga i štampa sa Vašom aplikacijom.
Dimenzija podloga su; pravougaona 220x180mm i okrugla r170mm
PODLOGA ZA MIŠ - THICK, SA SLIKOM PO VAŠEM IZBORU
U cenu je uračunata podloga i štampa sa Vašom aplikacijom.
Dimenzija podloge je 237x180mm
SLAGALICA A4 SA SLIKOM PO VAŠEM IZBORU
Može imati 40 ili 80 delova sa motivom po Vašem izboru
Slagalica je dimenzija 190x270mm.
SLAGALICA A3 SA SLIKOM PO VAŠEM IZBORU
Može imati 80 ili 160 delova sa motivom po Vašem izboru
Slagalica je dimenzija 380x270mm.
480,00
cena
670,00
cena
1.245,00
cena
1.680,00
ŠOLJA ZA BELU KAFU SA SLIKOM PO VAŠEM IZBORU
cena
u cenu je uračunata šolja sa štampom u punom koloru
Maksimalna veličina štampane aplikacije može biti 175x75mm
1.095,00
ŠPIL KARATA OD VAŠIH FOTOGRAFIJA
Vaše fotografije možemo staviti na poleđinu špila karata, ili umesto
štihova, ili na svaku kartu. Sve zavisi od vašeg izbora...
Grafički dizajn omogućava da se
vizuelnom komunikacijom
prenese neka ideja ili poruka, u
svrhu informisanja. Krajnji
rezultat proizvoda grafičkog
dizajnera je grafika u digitalnom
formatu koja se dalje primenjuje
u različitim tehnikama štampe.
Prilikom grafičke pripreme
posebno se treba obratiti pažnja
da grafički dizajn mora da bude
vizuelno atraktivan i razumljiv
namenjenoj publici, i da se taj
dizajn može primeniti na
određenoj površini sa
odgovarajućom tehnikom
štampe. Ukoliko imate bilo
ka k v i h n e d o u m i ca n a š e
profesionalno osoblje rado će
Vam izaći u susret.
cena
1.080,00
UNIKATNI POKLONI
O s n o v n a i d e j a u n i ka t n i h
poklona je da sami ili uz pomoć
naših dizajnera, napravite
aplikaciju ili motiv koju ćemo mi
odštampati na nekom od
predmeta iz naše ponude.
Unikatni pokloni su savršen
p o k l o n za d r a g u o s o b u ,
poslovnog partnera ili bilo koga
drugog koga želite da
iznenadite. Ono što je sigurno,
kome god da poklonite ovakav
poklon, biće unikatan.
ŠTAMPA NA TEKSTILU
ŠTAMPA U KOLORU NA BELIM
MAJICAMA
ŠTAMPA U KOLORU
NA MAJICAMA U BOJI
Cena je data za veličinu aplikacije do A4 formata.
U cenu je uračunata i majica.
CENA
VRSTA MAJICE
Cena je data za veličinu aplikacije do A4 formata.
U cenu je uračunata i majica.
CENA
VRSTA MAJICE
T-SHIRT
DONNA
Dečija majica
Vaša majica
595,00
605,00
530,00
195,00
T-SHIRT
DONNA
Dečija majica
Vaša majica
905,00
915,00
840,00
505,00
ŠTAMPA NA DRESU
ŠTAMPA NA MAJICAMA U BOJI
SA OPSECANJEM APLIKACIJE
Cena je data za veličinu aplikacije do A4 formata.
U cenu je uračunata i majica.
VRSTA FOLIJE
CENA
CENA
9
400,00
700,00
BROJ I PREZIME 1.000,00
SAMO BROJ
SAMO PREZIME
ŠTAMPA NATPISA SA FLEX-om
ŠTAMPA NATPISA SA FLOK-om
Cena je data za veličinu aplikacije visine 5cm.
Cena je data za veličinu aplikacije visine 5cm.
U cenu je uračunata i majica.
VRSTA MAJICE
U cenu je uračunata i majica.
VRSTA MAJICE
T-SHIRT
DONNA
Dečija majica
Vaša majica
CENA
620,00
630,00
555,00
220,00
T-SHIRT
DONNA
Dečija majica
Vaša majica
CENA
640,00
650,00
575,00
240,00
ŠTAMPA NA KAČKETIMA
ŠTAMPA NA POLO MAJICAMA
Štampa je data za aplikaciju veličine 40x90mm
Štampa je data za aplikaciju veličine 40x90mm
U cenu je uračunata i kačket
U cenu je uračunata i majica.
VRSTA FOLIJE
FLEX
FLOK
CENA
413,00
429,00
ŠTAMPA U PUNOM KOLORU
se može raditi na belim i majicama u
boji. Kod štampe na majicama u boji
ukoliko postoji bela pozadina preslikač
se može opseći na kateru ako se oko
aplikacije napravi vektorska maska.
U cenu je uračunata FLEX folija i presovanje
VRSTA MAJICE
T-SHIRT U BOJI 1.025,00
DIGITALNA ŠTAMPA NA TEKSTILU
je idealna za manje i srednje tiraže,
kratki rokovi izrade (SVEGA PAR SATI),
n e u s l o v l j a v a n j e ko l i č i n o m i
mogučnost štampe personalizovanih
majci Vam daje veliki broj mogućnosti.
VRSTA FOLIJE
CENA
FLEX 1.428,00
FLOK 1.444,00
FLOK I FLEX FOLIJE
se koristi kada želite da uradite neku
jednostavniju aplikaciju ili natpis koji
se sastoji od jedne ili više boja.
Štampa je trajna, ne bledi i ne puca
prilikom pranja.
PRIPREMA FAJLOVA
Za aplikacije koje se štampaju u
PUNOM KOLORU fajlove je potrebno,
pripremiti u CMYK-u, u rezoluciji
300dpi. Maksimalna veličina
štampane aplikacije je 290x415mm.
Za aplikacije koje se štampju sa FLOK i
FLEX folijama piprema se mora uraditi
u vektorskom obliku (CDR ili AI
fo r m a t u ) , s a v t ex t o b a v ez n o
konvertovati u krive, i detalji ne mogu
biti sitniji od 5mm. Može se raditi
kombinacija sa više boja ali se prilikom
pripreme mora voditi računa o
preklapanju i prepustu.
ODRŽAVANJE MAJICA
Majice rađene u digitalnoj tehnici se
mogu prati mašinski do 60°C ili ručno 24h nakon urađene štampe. Važno je
da se prilikom pranja i peglanja okrenu
na naličje kako se štampa ne bi
oštetila.
COPY PLANET POKLANJA
Ukoliko Vaš račun iznosi:
preko 5.000 rsd
preko 7.500 rsd
T-SHIRT majica
COPY PLANET
Poštovani klijenti,
u mogućnosti smo da Vam
ponudimo novi servis za dostavu i
prijem materijala. Pozovite nas
telefonom, ili nam materijal
pošaljite na e-mail, a mi ćemo ga
isporučiti na željenu adresu.
Isporuke za Beograd su moguće
dan za dan.
preko 10.000 rsd
PODLOGA ZA MIŠA
COPY PLANET
ŠOLJA
COPY PLANET
DOSTAVA I PRIJEM MATERIJALA
Na teritoriji cele Srbije
Podela po gradskim zonama
ZA IZNOSE PREKO 5.000,00
Za opštine Savski Venac i Stari grad
Za opštine Novi Beograd, Vračar, Zemun i Zvezdara
Za opštine Rakovica, Voždovac, Palilula i Čukarica
Adresa: Carice Milice 7, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: 011 30 36 545, 011 3036 546, 065 323 4444
e-mail: [email protected]
Radno vreme: svakog dana od 08 do 22, nedeljom 09 do 17
www.copyplanet.rs
CENA
0,00
200,00
300,00
500,00
Download

Cenovnik NEW sajt.cdr