Güneş enerjisi bizim işimiz...
Türkiye‘deki güneş...
TÜRKİYE‘DEKİ GÜNEŞ ENERJİSİ
Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme
süreleri açısından oldukça avantajlı bir konuma sahiptir. Dolayısıyla, bu veriler doğrultusunda güneş
enerjisinden elektrik üretimi, gerek yatırım gerekse
enerji ihtiyacının karşılanması için oldukça cazip ve
ayrıca çevre dostu bir alternatiftir. Ülkemizde bu
yenilenebilir enerji kaynağından elektrik üretiminin
yaygınlaşması hem ekonomiye kazanç sağlayacak
hem de gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için yararlı olacaktır.
POLİKRİSTAL HÜCRELER
Polikristal hücreler sıcak sıvı silisyumun kare
kalıplara dökülmesi yöntemiyle elde edilir. Dökülen malzeme kalıp içinde soğutulduktan sonra panel şeklini alır. Polikristalin kalıba döküldüğü zaman içerisindeki kristaller belli bir düzen
olmaksızın yayıldığından panel üzerinde farklı
mavi tonları belirir. Panel kalıptan çıktıktan sonra Antue-Reflex adlı tabaka panele eklenir ve
bunun sayesinde mavi renk daha da belirginleşir. Bu işlem sayesinde güneş ışınlarının panel
dışına sızması önlenir. Bir polikristal panelde %
12 - 16 oranında silisyum bulunur.
MONOKRİSTAL HÜCRELER
Monokristal hücreler, saf silisyum eritildikten
sonra döndürme ve çekme işlemiyle elde edilen
silisyum bloklardan kesilir. Hücrelerin kalınlığı
0,2 - 0,3 mm arasındadır. Eritilen silisyum ilk
başta yuvarlak bir kütük şeklindedir, panelde
boşluk kalmaması için yuvarlak silisyumlar dörtgen şeklinde kesilir ve kimyasal bir süreçten
geçirilerek son halini alır. Monokristal hücreli
panelde %13 - 17 oranında silisyum bulunur.
Monokristal hücrelerin üretiminde polikristal
hücrelere kıyasla daha fazla zaman ve enerji
harcanır.
MONTAJ PROFİLLERİ
BEŞİK ÇATI
Montaj sistemimizle bütün beşik
çatılara montaj yapılabilir. Sistemde
kullandığımız alüminyum ve paslanmaz
çelik
sistemin
malzemelerden
kullanım
ömrü
dolayı
daha
uzundur. Ayrıca, paneller tüm çatı
çeşitlerine uygun olarak dik veya
yatay olarak monte edilebilmektedir.
Sistemlerimiz deniz tuzuna ve demirin
paslanmasına
amonyağa
karşı
da
neden
olan
dayanıklıdır.
Montaj sistemlerimiz, her projeye ve
çatı tipine göre özel olarak tasarlanıp üretilir.
GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ
TEK YÖNLÜ SİSTEM
Tracker sistemi olarak da adlandırılan sistemin kurulduğu alana bağlı olarak % 31 oranında
daha fazla enerji elde edilir. Bir
panel alanı en fazla 40 metrekare
olabilir. Tek yönlü sistemde paneller, güneş ışınlarının düştüğü
yöne göre sağa ve sola yönelebilmektedir.
GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ
ÇİFT YÖNLÜ SİSTEM
Çift yönlü sistemde güneş ışını hangi yöne
düşerse düşsün, panel de kendini o yöne doğru
çevirir. Böylece, güneşten mümkün olan en fazla
enerji elde edilebilmekte ve hareketsiz panellere
oranla %45 oranda daha fazla enerji sağlanabilmektedir. Çift yönlü sistemde, kurulum yerinin
büyüklüğüne de bağlı olarak 70,6 metrekare
büyüklüğünde
bir
panel
alanı
mümkündür.
Sistemin üzerinde bulunan sensörler sayesinde
rüzgardan gelebilecek zarar en düşük seviyeye
düşürülebilmektedir.
AKILLI GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ
Akıllı sistemimizi doğada bulunan ayçiçeklerine benzetebiliriz.
Ayçiçekleri nasıl güneşe doğru yön değiştiriyorsa akıllı sistemimiz de aynı şekilde yönünü
değiştirir ve sistem mükemmel verimle çalışır.
Güneş takip (Tracker) sistemleri
Güneş ışınlarına göre yön değiştirebilen bu akıllı sistem daha
ekonomiktir ve yatırım yönünden daha güvenlidir.
Güneşten daha fazla enerji elde etmek isterseniz sabit sistem
yerine akıllı sistemi tercih edebilirsiniz.
Güneşli bir günde:
Akıllı sistem tüm gün güneşin en fazla olduğu yere yönelir.
Değişen güneş ışığı koşullarında: Akıllı sistem, güneş ışığının değiştiği ortamlarda ışığı
en çok alabileceği yöne doğru hareket ederek maksimum ışıktan faydalanır.
AKILLI SİSTEM İLE DAHA FAZLA GÜNEŞ
Akıllı sistemde MLD (Maximum Light Detection) olarak adlandırılan dedektörler bulunmaktadır.
Bu dedektörler sayesinde sistem yönünü güneşe göre değiştirir ve kendini rüzgara karşı korur.
Yansıyan yüzeylerin olduğu yerlerde:
Akıllı sistem yansıyan yüzeylerden
gelen güneş ışınlarını da kullanır.
Parçalı bulutlu bir havada:
Akıllı sistem doğrudan gelen güneş ışınları dışında bulutların arasından gelen ışınları da kullanır.
Bulutlu bir havada:
Akıllı sistem yatay konumda hareket ederek tüm güneş ışınlarını
yakalar.
Güneş enerjisi bizim işimiz...
PERFORMANS GRAFİĞİ
Sabit sistem ile akıllı sistem arasındaki fark aşağıdaki grafikte de görülmektedir:
İSPANYA‘DAN BİR ÖRNEK
Akıllı sistemin sabit sistemden farkını bir
örnekle daha iyi anlayabiliriz. İspanya‘da
bir panel şirketinde yıllardır iki sistem arasındaki farkı görebilmek için test yapılmaktadır.
Bu test sonucunda sabit sistemin bir yılda
1.500 kWh / kWp, akıllı sistemin ise 2.200
kWh / kWp enerji ürettiği tespit edilmiştir.
HARCANAN ENERJİ AZ,
KAZANILAN ENERJİ ÇOKTUR.
Sistem çalışırken harcanan enerji miktarının az olması, kazanılan enerji miktarını
olumlu yönde etkilemektedir. Akıllı sistemlerde elde edilen %46 miktarındaki enerjinin sadece %0.5‘lik bir kısmı harcanır.
KOLAY BAKIM, UZUN
ÖMÜR
Yüksek kalite standartlarında üretim yapıldığı için sistemlerin bakım maliyeti çok
düşüktür ve ürünlerin kullanım ömrü çok
uzundur.
KISA SÜREDE KOLAY
MONTAJ
Bu sistemin montajının kolay olması size
vakit kazandırır ve bu da montaj maliyetinin düşük olmasını sağlar.
Güneş fatura göndermez...
DOĞU/BATI İÇİN EN DOĞRU SEÇİM
Fotovoltaik sistemleri için çok hafif ve aerodinamik montaj sistemi. Düşük yük
taşıyabilen ve çatı yalıtımı yapılan modern düz çatılar için optimize edilmiştir. Montaj
sistemi tipine bağlı olarak metrekare panel alanı başına 13 – 14 kg ağırlık.
Aerodinamik olarak optimize edilmiştir
ÇATI TABANINA ZARAR VERMEZ
ÇOK HAFİF FOTOVOLTAİK SİSTEM
SON DERECE BASİT VE HIZLI KURULUM
Tek taraflı montaj sistemi
Geniş alanlı profil sistemi ve düz eğim açısının kombinasyonundan oluşan montaj
yöntemi, rüzgarın güneş modülleri üzerine olan etkisini sıradan ayaklı sistemlere
kıyasla belirgin düzeyde azaltır. 15 ° lik modül eğimi ile sıra aralıkları daha küçük
düzenlenebilir ve böylece çatıda maksimum kullanım ve optimum aerodinamik
sağlanır.
Tek taraflı montaj sistemi ile hafif eğimli ve düz çatılarda güneş enerjisi sistemleri son
derece kolay ve hızlı şekilde kurulabilir.
Çok hafif olan montaj sistemi, düşük yük kapasitesine sahip olan folyolu çatı ile düz
çatılar için idealdir. Çatı tabanına zarar vermez. Ayrıca UV ışınlarına karşı korur ve
folyoların ömrünü uzatır. Çatıda delik açılmasını önler.
Tek taraflı montaj sistemi, büyük açıklıklı ve düşük yük rezervlerine sahip olan modern
işyeri ve fabrika binalarının çatıları için uygundur. Kenar bölgelerde gereken ağırlık
elemanları tarafımızca verilen bilgilere göre pozisyonlandırılır.

Aerodinamik olarak optimize edilmiştir

Rüzgar tünelinde test edilmiştir

Çatı tabanına zarar vermez

Çok hafif montaj sistemi
KISA SÜREDE KOLAY MONTAJ
Tek taraflı montaj sistemi çok basit ve son derece hızlı montajı ile etkileyicidir.
Böylece zaman ve maliyet tasarrufu elde edilir.
Hazır monte edilmiş elemanlar ve montaj profilleri, üçgenler, bağlantı parçaları ve
kelepçeler montaj işini hızlandırır.
Montaj için sadece bir metre, şarjlı matkap, kör perçinleme pensesi, alyen anahtar
ve bir parça tebeşir gerekmektedir.
TEK TARAFLI MONTAJ SİSTEMİNİN BİR BAKIŞTA FAYDALARI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Aerodinamik olarak optimize edilmiş
Rüzgar tüneli test edilmiştir
Çatı tabanına zarar vermez
Son derece basit ve hızlı kurulum
Hemen hemen tüm çerçeveli PV modülleri mümkündür
Tüm düz çatı türleri için uygundur: folyo, sandviç, oluklu, trapez levha, asbestli çimento
Ultraviyole ışınlarına karşı çatının folyosunu korur
Özel yazılımı ile planlama desteği
Mükemmel fiyat performans oranı
ÇİFT TARAFLI MONTAJ SİSTEMİ
Aerodinamik tasarımı için formula 1 yarış arabalarında uygulanan prensip esas alınmıştır. Çift taraflı montaj sistemi rüzgar ile temas halinde olduğu zaman panellere
alçak basınç uygular ve çatı yüzeyinden kalkmaz.
Bu şekilde fotovoltaik sistemi stabilize edilir ve sabitleştirilir. Bu olay, yarış arabalarının arka kanatlarında rüzgar olduğu zaman yere doğru basınç uygulanmasına benzetilebilir. Böylelikle % 60 daha fazla aktif modül alanı ve aynı zamanda daha yüksek enerji elde edilir.
Aerodinamik olarak optimize edilmiştir.
Rüzgar tünelinde test edilmiştir.
%60‘a varan daha fazla modül alanı.
Çatı tabanına zarar vermeyen ultra hafif montaj sistemi.
Son derece basit ve hızlı kurulum.

Çift taraflı montaj sistemleri, hafif eğimli ve düz çatılarda son derece hızlı ve basit
bir şekilde kurulur.

Modüllerin çatıdaki hizalarından bağımsız olarak elde ettiği enerji verimi daima %
100‘dür.

Büyük depo çatıları fazla yük taşıyamaz. Montaj sistemi hafif olduğundan depo
çatıları için uygundur. Ağırlık elementleri gerekli konumlarda bizim hesaplamalarımız ve açıklamalarımız çerçevesinde yapılır.
ALUMİNYUM KONSTRÜKSİYON DÜZ ÇATI
Çift taraflı montaj sistemi özellikle düz ve zayıf çatılar için üretilmiştir. Bu sistem çift taraflı
olduğu için güneşi her yönden görür ve enerjiyi %100 oranda toplar.
Aynı zamanda panelin alanı daha büyüktür ve böylece güneşten daha fazla enerji elde
edilmesi sağlanır. Yapılan testler sonucunda kuvvetli rüzgarlara dayanıklı olduğu tespit
edilmiştir. Konstrüksiyon rüzgar yükü 4‘e kadar dayanıklıdır.
Bu sistem tüm düz çatı çeşitlerine uygun olarak üretilmiştir. Ayrıca üretim şeklinden dolayı
gölgeyi barındırmaz ve güneşten en yüksek enerjiyi elde eder. Bir diğer avantajı da çatının
şekline ve yapısına herhangi bir zarar vermeden kurulabilmesidir.
MONTAJ SİSTEMİNİN BİR BAKIŞTA FAYDALARI













%60’a varan daha fazla yüzey modülü
Yüksek enerji verimliliği
Çatı tabanına zarar vermez
Son derece hızlı ve kolay kurulum
Yüzey ağırlığı 10kg / m² 'dan daha düşüktür
Aerodinamik şekli (patentli) sistemin sabit bir pozisyonda kalmasını sağlar
Yönlendirme sistemi ne olursa olsun enerji verimliliği sürekli sabit kalır
Hemen hemen tüm çerçeveli PV modülleri mümkün
Tüm düz çatı türleri için uygundur: folyo, sandviç, oluklu, trapez levha, eternit
Doğu-batı yönlü bir çatı olması enerji verimine çok uygundur
Folyo, çatıları UV ışınlarından korur. Kar yığınları riskini azaltır
Panellere erişmek ve bakım yapmak çok kolaydır
Mükemmel fiyat performans oranı
DOĞAL ENERJİ İÇİN GÜÇLÜ BİR TEKNOLOJİ
Çift taraflı montaj sistemii örnek bir sistemdir. Maksimum enerji üretimi ve optimum aerodinamik sağlar. Ürünlerimizi daima uygulamaya yönelik kullanıp test ettikten sonra
piyasaya sürüyoruz. Ürünlerimizin özellikleri, kullanımı ve verimliliği sürekli olarak test
edilmekte ve iyileştirilmektedir. Sistemlerimize, tüm aşamalarda test edilip çok iyi
sonuçlar alındıktan sonra "Yüksek Kalite Test" sertifikası verilir.
AÇIK ARAZİ ÜZERİNE KURULU GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ
Manz Solar Enerji’nin geliştirip ürettiği montaj ve güneş takip sistemleri ile dünyanın dört bir
yanında gerçekleştirilen fotovoltaik projelerinde son derece yüksek güvenilirlik ve güneş enerjisinden optimum düzeyde elektrik üretimi sağlanabilmektedir.
Manz Solar Enerji firmasının üstün kaliteli malzemeden kusursuz işçilikle üretilen ve akıllı teknolojik çözümler sunan taşıyıcı sehpaları ile güneş enerjisi santralleri hem hızlı hem de kolayca kurulabilmekte ve sistemin tüm ömrü boyunca güvenilir ve sürdürülebilir elektrik üretimi
gerçekleştirilebilmektedir.
Güneş enerjisi santraliniz için standart açık arazi sistemi, güneşi takip eden sistem veya projeye özel olarak geliştirilmiş çözüm seçeneklerinden hangisini tercih ederseniz edin, Manz Solar Enerji ile daima mükemmel fiyat performans oranlı ve en son teknoloji ürünü taşıyıcı sehpaları tercih edersiniz.
Manz Solar Enerji ayrıca, Almanya‘da fotovoltaik sektöründe uzun yıllar faaliyet göstermiş ve
uygulama deneyimine sahip bir iş ortağıdır.
Güneşin enerji potansiyelinden yararlanın. Açık arazi üzerine kurulu güneş enerjisi santralleri
konusunda uzman iş ortağınızız. Manz Solar Enerji montaj sistemleri ile fotovoltaik sistemleri
kurarak açık alanlarınızı değerlendirin.
-
Sağlamlıktan taviz vermeden daha az malzeme kullanımı (sıcak daldırma galvanizli çelik)*
Sistem bileşenlerinin az olması sayesinde hızlı ve basit kurulum
Statiği, kar yükü bölgesi 3 ve rüzgar yükü bölgesi 2‘ye kadar test edilmiş ve onaylanmıştır
Sadece tek merkezlenmiş çakma temel sırası
Teknik özellikler
- Sıcak daldırma galvanizli çelik ve paslanmaz çelik malzeme
- 2 sıralı panel montajı için optimize edilmiştir
- Panel eğim açısı 20° - 35° arasında ayarlanabilir
SEP60 - 240P~255P
Kendi üretimimiz polikristalin solar paneli
ISO 9001:2008 ve ISO 14001 kalite yönetim sistemleri
IEC 61215 ve IEC 61730 standartları
Pozitif güç toleransı (0-5 W)
Zayıf gün ışığında dahi yüksek verimlilik
Rüzgar yükü 3800 Pa / Kar yükü 5400 Pa
Tuz sisi ve amonyak korozyon testini geçmiştir
25 yıl performans garantisi / 10 yıl ürün garantisi
Elektriksel özellikleri
STC
Optimum çalışma gerilimi (Vmp)
Optimum çalışma akımı(Imp)
Açık devre gerilimi (Voc)
Kısa devre akımı (Isc)
STC maksimum güç (Pmax)
Hücre verimliliği
Modül çalışma sıcaklığı
Maksimum sistem gerilimi
Maksimum seri sigorta oranı
Güç toleransı
NOCT
SEP60 - 240P
SEP60 - 245P
29.9V
30.0V
8.03A
8.17A
37.0V
37.1V
8.59A
8.74A
240W
245W
%16.77
%17.11
-40oC‘den +85oC‘ye kadar
1000V DC (IEC) / 600V DC (UL)
15A
SEP60 - 250P
30.1V
8.30A
37.2V
8,87A
250W
%17.46
SEP60 - 255P
30.2V
8.43A
37.3V
9.00A
255W
%17.81
0/+5W
SEP60 - 240P
SEP60 - 245P
SEP60 - 250P
SEP60 - 255P
NOCT (Pmax) maksimum güç
174W
178W
181W
185W
Optimum çalışma gerilimi (Vmp)
27.3V
27.4V
27.5V
27.5V
Optimum çalışma akımı(Imp)
Açık devre gerilimi (Voc)
Kısa devre akımı (Isc)
6.38A
34.0V
6.96A
6.49A
34.1V
7.08A
6.60A
34.2V
7.19A
6.71A
34.4V
7.29A
STC: Işınım şiddeti 1000 W/m2, modül sıcaklığı 25 C, AM=1,5;
Birinci sınıf güneş simülatörü (IEC 60904-9) AAA sınıfı, ölçüm toleransı +/- %3
NOCT: Işınım şiddeti 800 W/m2, ortam sıcaklığı 20 C, AM= 1.5, rüzgar hızı 1m/s;
Manz Solar Enerji Üretim Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı No:86/502 Karaşahan İş Hanı
35210 Pasaport - Konak / İZMİR - TÜRKİYE
[email protected] · www.manzsolarenerji.com.tr
SEP60 - 240P~255P
Kendi üretimimiz polikristalin solar paneli
Mekanik özellikleri
Panel
Hücre sayısı
Boyutlar
Ağırlık
Ön taraf
Çerçeve
Bağlantı kutusu
Bağlantı kablosu
Konektörler
Mekanik yük testi
Direnç
Polikristalin silisyum 156 X 156 mm (5 inç)
60 (6 X 10)
1640 X 992 X 40 mm
20.0 kg
Cam 3,2 mm temperli cam
Anodize alüminyum alaşım
IP67 (3 bypas diyodu)
TÜV (2 Pfag 1169:2007), UL 4703, 4.0 mm2,
Simetrik uzunluk (-) 900 mm ve (+) 900 mm
MC4 konektörler
5400Pa
1 metre yükseklikten düşen 277 gr‘lık çelik bilya ve 60 m/s rüzgar
Sıcaklık özellikeri
Nominal çalışma hücre sıcaklığı (TMOK)
Pmax sıcaklık katsayısı
Voc sıcaklık katsayısı
Isc sıcaklık katsayısı
Manz Solar Enerji Üretim Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı No:86/502 Karaşahan İş Hanı
35210 Pasaport - Konak / İZMİR - TÜRKİYE
[email protected] · www.manzsolarenerji.com.tr
45±2oC
-0.44%/oC
-0.33%/oC
0.055%/oC
Q3 Energieelektronik GmbH & Co. KG
İNVERTÖRLER
İnvertörler, güç elektroniği elemanı olarak her bir güneş enerjisi santralinin en önemli
bileşenleridir. Verimlilik, hassas ve hızlı MPP Tracking fonksiyonu ve işletim güvenliği
elektrik üretimi açısından belirleyici rol oynar. Q3 Energieelektronik GmbH & Co. KG
firması, QX serisi ile, tek bir cihazda en modern yazılım ve son derece verimli güç
elektroniğini barındıran ürünler sunmaktadır.
Yüksek verimlilik (% 98’den fazla)
VDE-AR-N 4105 standardı
Homojen üretim performansı
Ethernet üzerinden kontrol imkanı
6—9 yıl garanti
Q3 Energieelektronik GmbH & Co. KG firması, yenilenebilir enerji kaynakları alanında
yenilikçi cihazlar geliştirip üretmektedir.
Q3 firması, tüm çalışmalarında daima yüksek kalite, verimlilik ve güvenliğin
garantilenmesini ilke edinmektedir. Ürünlerin kolay ve
hızlı şekilde kurulabilmesi
sayesinde hem zaman tasarrufu hem de yüksek elektrik üretimi elde edersiniz.
Q3 Energieelektronik GmbH & Co. KG
QX Serisi invertörlerin başlıca özellikleri
Maksimum verimlilik
Tüm QX serisi invertörlerin maksimum verimi %98’nin üzerindedir
Hassas ve hızlı MPP Tracking
Maksimum güç noktası kesintisiz ve tam olarak hesaplanır
Modern iletişim
Tüm QX serisi invertörler ethernet üzerinden kontrol edilebilir
Uzun kullanım ömrü
Üstün kaliteli elemanlar sayesinde uzun kullanım ömrü garanti edilir
All in One
Modern bir ağ işletimi için gereken tüm özellikler mevcuttur
Sıcaklık yönetimi
Düşük ısınma ve ısının hızlı tahliye edilmesi sayesinde elektronik parçalar korunur
İşletim güvenliği
Yönetim programı ile kararlı bir şekilde çalışır ve enerji güvenli olarak sisteme beslenir
Tak ve Çalıştır
Montaj için cihazın açılmasına gerek yoktur. Tüm bağlantılara dıştan ulaşılabilir
Homojen üretim performansı
QX serisi invertörler güneş ışınları az olduğunda dahi yüksek verimle çalışır
Q3 Energieelektronik GmbH firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü:
Q3 Energieelektronik GmbH & Co. KG
QX 3000 - QX4200 - QX5500 - QX6600 Serisi Teknik Özellikleri
QX3000
QX4200
QX5500
QX6600
1500 – 3000 W
3000 – 4200 W
4200 – 5500 W
5000 – 6600 W
AC daimi güç
2500 W
3800 W
4600 W
5500 W
Azami nom. reaktif güç VDE-AR-N 4105
2500 VA
3800 VA
4600 VA
5500 VA
AC gücü azami
2800 W
4000 W
5050 W
5700 W
AC çıkış akımı azami
10,9 A
16,5 A
21,7 A
24,0 A
DC giriş akımı azami
8,7 A
11,3 A
16,2 A
17,3 A
Azami verimlilik
%97,20
%97,30
%97,40
%97,40
Verimlilik oranı Avrupa
%96,60
%96,80
%97,00
%97,00
Bağlanabilir uygun PV gücü (DC)
Ağırlık IP21
İdeal MPP aralığı
MPP Tracker adedi
Azami açık devre gerilimi
Uygunluk
18 kg
21 kg
350 -720 VDC
1
850 VDC
CE, DIN, VDE-AR-N-4105
DC devre kesici
Dahil
Faz izleme
ENS
İzolasyon izleme
Dahil
Kaçak akım koruma (tüm akımlara
duyarlı)
Ekran
Dahil
4 satırlı
Durum LED’i
2 renkli
Arıza bildirimi
Sesli sinyal
Sistem kontrolü
Arayüzler
DC bağlantıları
Koruma türü
Topoloji
Dahil
RS232/RS485/Ethernet
2 x MC4
IP 31
Trafosuz, tek fazlı
Ortam çalışma sıcaklığı
-20ºC‘den 40ºC’ye kadar
Depolama sıcaklığı
-20ºC‘den 70ºC’ye kadar
Nem oranı (yoğuşmasız)
Ölçüler GxYxD (konektör hariç gövde)
Soğutma
Tüketim (işletim sırasında)
Azami %90
455 x 310 x 145 mm
Konveksiyon
Yakl. 9 W
Gece tüketimi (offline)
10 mW
Asgari besleme gücü
Yakl. 10 W
Distorsiyon oranı
Yakl. %2
Güç faktörü (cos phi) ayarlanabilir
0,9 (aşırı uyarılmış) – 0,9 (düşük uyarılmış)
Frekans AC nominal/asgari/azami
50/49,8/51,5 Hz
Garanti süresi
6-9 yıl
QX³4000 - QX³5000 - QX³6000 - QX³7000 - QX³8000 Serisi Teknik Özellikleri
DC giriş verileri
QX34000
QX35000
Önerilen azami DC gücü
4.700 W
5.800 W
DC giriş gerilimi azami
QX38000
7.000 W
8.700 W
9.500 W
260-680 V
290-680 V
Giriş A: 175 V/ 200 V
DC gerilimi asgari*
Giriş B: 120 V
190-680 V
240-680 V
Nominal DC gerilimi
280-680 V
600 V
DC akımı/giriş (A/B)** azami
10/10 A
Azami kısa devre akımı/giriş (A/B)
12/12 A
Şebekeye besleme
18/10 A
20/12 A
20 W’tan itibaren
MPP Tracker adedi
2
MPP Tracker başına dizi
1
2/1
DC bağlantısı
SUNCLIX
DC aşırı gerilim kategorisi
AC çıkış verileri
QX37000
1000 W
DC gerilimi / başlama gerilimi asgari
MPP gerilim aralığı
QX36000
III
3
QX 4000
3
QX 5000
QX36000
QX37000
QX38000
Nominal AC gücü (230 V/50 Hz, cos(φ)=1)
4.000 W
5.000 W
6.000 W
7.000 W
8.000 W
Azami nominal reaktif güç
4.000 VA
5.000 VA
6.000 VA
7.000 VA
8.000 VA
AC şebeke bağlantısı
3/N/PE
AC nominal gerilim aralığı
3 x 400 V/3x 230 V +/- %20
Güç faktörü cos(φ)
0,9 endüktif … 1 … 0,9 kapasitif
Nominal frekans / Frekans aralığı
50 Hz/47,5 Hz-51,5 Hz
Azami çıkış akımı
3x8A
3x8A
3 x 10 A
3 x 12 A
3 x 12 A
Azami kısa devre akımı
3x8A
3x8A
3 x 10 A
3 x 12 A
3 x 12 A
Azami izin verilen sigorta
16 A sigorta, B tipi
cos(φ)=1) değerinde distorsiyon faktörü
< %3
Gece tüketimi
<2W
AC aşırı gerilim kategorisi
III
QX34000
QX35000
QX36000
QX37000
QX38000
Azami verimlilik
%97,5
%97,5
%97,5
%97,5
%97,5
Verimlilik oranı Avrupa
%97,0
%97,0
%97,0
%97,0
%97,0
QX34000
QX35000
QX36000
QX37000
QX38000
Verimlilik
Güvenlik/Koruma donanımları
Cihaz konsepti
Trafosuz
Koruma sınıfı
I
Toprak kısa devre kontrolü
Dahil
Kaçak akım kontrolü
Dahil, tüm akımlara duyarlı
Aşırı gerilim karakteristiği
Çalışma noktasını kaydırma
Aşırı sıcaklık karakteristiği
Çalışma noktasını kaydırma
DC devre kesici
Dahil
Aşırı gerilim koruması giriş
Dahil, EN61643-11’e göre Tip 3
Aşırı gerilim koruması çıkış
Dahil, EN61643-11’e göre Tip 3
Otomatik şalt yeri
VDE 0126-1-1’e göre
Ortam koşulları
Koruma türü
Soğutma konsepti
IP65
IP 54/Elektronik IP 65
Konveksiyon
Devir kontrollü fan
Ortam sıcaklık aralığı
Nominal güçte azami ortam sıcaklığı
-20ºC’den +60ºC’ye kadar
45ºC
45ºC
45ºC
Çevre sınıfları
40ºC
40ºC
QX37000
QX38000
27 kg
27 kg
IEC 721-3-4’e göre 4K4H
Kurulum yeri azami rakım
Deniz seviyesinden 2000 m
Gürültü
≤ 50 dB (A)
Normlar, standartlar
EMU parazit yayma
EN 61000-6-3: 2001
EMU parazit dayanımı
EN 61000-6-2: 2005
Cihaz güvenliği
EN 62109-1, 2
Sertifikalar, ruhsatlar
VDE-AR-N 4105
Genel bilgiler
QX34000
QX35000
25 kg
25 kg
Ölçüler mm (G x Y x D)
Ağırlık
Ekran
İletişim arayüzleri (dahili)
QX36000
360 x 500 x 200 mm (konektörsüz)
25 kg
Grafiksel
RS485, USB, Ethernet, ışınım, DIN EN 62053-31 Sınıf B’ye göre S0
Ölçüm değeri kaydetme
24 saat: 5 dakikalık değerler
30 gün: Saatlik değerler
20 yıl: Günlük değerler
Bildirim/Kumanda rölesi
Potensiyalsiz kapatıcı
Q3 Energieelektronik GmbH & Co. KG
QX12000 - QX14000 Serisi Teknik Özellikleri
QX12000
QX14000
9.000 – 12.000 W
11.000 – 14.000
AC daimi güç
10.000 W
12.000 W
Azami nominal reaktif güç VDE-AR-N 4105
AC gücü azami
10.000 VA
11.000 W
12.000 VA
13.000 W
3 x 16 A
3 x 17,4 A
Bağlanabilir uygun PV gücü (DC)
AC çıkış akımı azami
AC gerilimi
3 x 230/400 V
İdeal MPP aralığı
350 -720 VDC
MPP Tracker adedi
3
Azami açık devre gerilimi
DC giriş akımı azami
Azami verimlilik
Verimlilik oranı Avrupa
Uygunluk
850 VDC
11,0 A
13,2 A
%98
%98
%97,2
%97,3
CE, DIN, VDE-AR-N-4105
DC devre kesici
Dahil
Faz izleme
3 fazlı
İzolasyon izleme
Dahil
Kaçak akım koruma (tüm akımlara duyarlı)
Dahil
Ekran
4 satırlı
Durum LED’i
2 renkli
Arıza bildirimi
Sesli sinyal
Sistem kontrolü
Dahil
Arayüzler
RS232 / RS485 / Ethernet
DC bağlantıları
MPP Tracker başına 2 x H4
Koruma türü
IP 65
Topoloji
Trafosuz, 3 fazlı
Ortam çalışma sıcaklığı
-20ºC‘den +40ºC’ye kadar
Depolama sıcaklığı
-20ºC‘den +70ºC’ye kadar
Nem oranı (yoğuşmasız)
Ölçüler G x Y x D (konektör hariç gövde)
Azami %90
620 x 400 x 230 mm
Ağırlık
Yakl. 40 kg
Soğutma
Konveksiyon
Tüketim (işletim sırasında)
Gece tüketimi (offline)
Asgari besleme gücü
Distorsiyon oranı
Yakl. 7 W
Yakl. 9 W
10 mW
Yakl. 10 W
<%4
Güç faktörü (cos phi) ayarlanabilir
0,9 (aşırı uyarılmış) – 0,9 (düşük uyarılmış)
Frekans AC nominal/asgari/azami
50/47,5/51,5 Hz
Garanti süresi
6 – 9 yıl
QX³18000 Serisi Teknik Özellikleri
DC giriş verileri
Önerilen azami DC gücü
DC giriş gerilimi azami
DC gerilimi / Başlama gerilimi asgari
QX318000
20.000 W
1000 V
Giriş A/B: 250 V/ 280 V
DC gerilimi asgari*
Giriş C: 120 V
MPP gerilim aralığı
400 – 800 V
Nominal DC gerilimi
690 V
DC akımı/giriş (A/B)** azami
18 A
Azami kısa devre akımı/giriş (A/B)
20 A
MPP Tracker adedi
3
MPP Tracker başına dizi
DC bağlantısı
2
SUNCLIX
DC aşırı gerilim kategorisi
AC çıkış verileri
III
3
QX 18000
Nominal AC gücü (230 V/50 Hz, cos(φ)=1)
17.000 W
Azami nominal reaktif güç
17.000 VA
Azami çıkış akımı
3 x 25 A
AC şebeke bağlantısı
3/N/PE
AC nominal gerilim aralığı
Güç faktörü cos(φ)
Nominal frekans / Frekans aralığı
3 x 400 V/3x 230 V +/- %20
0,9 endüktif … 1 … 0,9 kapasitif
50 Hz/47,5 Hz-51,5 Hz
cos(φ)=1) değerinde distorsiyon faktörü
< %3
Gece tüketimi
<2W
Verimlilik
Azami verimlilik
Verimlilik oranı Avrupa
Güvenlik/Koruma donanımları
QX318000
%98
%97,5
QX318000
Koruma türü
IP 54/Elektronik IP 65
Koruma sınıfı
I
Toprak kısa devre kontrolü
Dahil
Kaçak akım kontrolü
Dahil, tüm akımlara duyarlı
Aşırı gerilim/sıcaklık karakteristiği
Çalışma noktasını kaydırma
DC devre kesici
Dahil
Aşırı gerilim koruması giriş
Dahil, EN61643-11’e göre Tip 3
Aşırı gerilim koruması çıkış
Dahil, EN61643-11’e göre Tip 3
Otomatik şalt yeri
VDE 0126-1-1’e göre
Gürültü seviyesi
≤ 50 dB (A)
Genel bilgiler
QX318000
Ölçüler mm (G x Y x D)
Ağırlık
Cihaz konsepti
Soğutma konsepti
Ortam sıcaklık aralığı
Çevre sınıfları
Kurulum yeri azami rakım
360 x 500 x 210 mm (konektörsüz)
45 kg
Trafosuz
Devir kontrollü, denetlemeli fan
-20ºC’den +60ºC’ye kadar
IEC 721-3-4’e göre 4K4H ***
Deniz seviyesinden 2000 m
Normlar, standartlar
EMU parazit yayma
EMU parazit dayanımı
Cihaz güvenliği
Sertifikalar, ruhsatlar
Fonksiyonlar
Ekran
İletişim arayüzleri (dahili)
Ölçüm değeri kaydetme
EN 61000-6-3: 2007
EN 61000-6-2: 2005
EN 62109-1, EN 62109-2
EN50438; VDE-AR-N 4105; AS4777; AS3100
QX318000
Grafiksel; 128 x 64 piksel
RS485, USB, Ethernet,DIN EN 62053-31 Sınıf B’ye göre S0, DO (230V / 2A)
24 saat: 5 dakikalık değerler - 30 gün: Saatlik değerler - 20 yıl: Günlük
değerler
Özel sac vidası
Özel tasarımı sayesinde matkap kullanılmadan delim yapılabilir. Kırılmaz, su
geçirmez ve tasarımından dolayı yerinden oynamaz, sabittir. 0,5 - 1,5 mm
Amphenol konektör
Devredeyken dokunmaya karşı güvenlidir ve su geçirmez özelliğe sahiptir. 25
yıldan fazla bir süre boyunca ozona ve ultraviyole ışınlara karşı dayanıklıdır.
Kablo kalınlığı 6 mm².
Solar kablo 6 mm²/10 mm² siyah / kırmızı
Yüksek sıcaklığa ve kısa devreye karşı dayanıklı.
Q3 invertör
Çeşitli ebat ve güçlerde mevcut olup iç ve dış mekanda kullanıma uygundur.
İnternet üzerinden kontrol ve izleme özelliği vardır. Güneşten elde edilen
enerjinin 98%‘lik bir miktarını kullanılabilir hale getirir.
Montaj profili
Preslenmiş alüminyum profil (AlMgSi 0.5)
Boyu 30 mm, alan atalet momenti Ix=2,7 cm4
Kiremit montaj sistemi
Paslanmaz çelik çatı montaj elemanı, malzeme kalınlığı 5 mm
Montaj kelepçesi
Iki parçadan oluşur. Montajı çok kolay ve hızlı gerçekleşir.
Trapez montaj semeri
Çatının genişliğine göre üretilebilir.
Özel tasarım vidası sayesinde delim işlemini kendiliğinden gerçekleştirir.
Su geçirmemesi için bir kauçuk conta bulunur.
Trapez semeri
Sağlam vidalarla konstrüksiyona sabitleştirilir. Bunun sayesinde
basınç ve çekme kuvveti eşit şekilde dağılır ve çatıya zarar verilmez.
Download

Kataloğu Görüntüle - Manz Solar Enerji