Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in55 55
01.03.2010
14.10.2009 12:18:38
15:11:21 Uhr
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in50 50 50-52
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind50-52
01.03.2010 12:18:01 Uhr
52:13 Uhr
Obsah
3C Cost Cutting Concept –
„Více za méně“
V obtížných dobách je nutné více než kdykoliv jindy snížit provozní
a mzdové náklady. Zejména v oblasti obdělávání půdy a osiv lze
stále dosáhnout obrovských úspor. Na základě dlouholetých polních pokusů vyvinula společnost AMAZONE koncepci 3C – Cost
Cutting Concept. „O 5% vyšší výnos při spotřebě paliva nižší
o 50% a pracovní době kratší o 60%“ – tento vzorec prokazuje,
jaké možnosti nabízí koncept 3C.
Dosáhnout toho lze optimální kombinací všech technologických
kroků od obdělání strniště přes důkladné obdělání půdy a setí až
po hnojení a ošetřování rostlin. S námi můžete ve všech oblastech
„inteligentní rostlinné výroby“ utahovat šrouby nákladů.
Snižovat náklady však neznamená „šetřit za každou cenu“. Mnohem
více jde o to, aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnost existence
vašeho podniku. Proto pracujeme na základě koncepce 3C s důrazem na motto, které provází společnost AMAZONE už 125 let:
„Prostřednictvím strojů AMAZONE můžete vydělávat peníze.“
Christian Dreyer
Jednatel
Dr. Justus Dreyer
Jednatel
AMAZONE – váš silný partner.
Historie úspěchu.
AMAZONE – Firma plná nápadů.
Milníky
4
AMAZONE – Silná značka
inovačních konceptů.
5
AMAZONE –
Celosvětová distribuční síť.
6
Naše výrobní lokality.
7
AMAZONE – váš silný partner.
Pro servis, náhradní díly a školení
8
AMAZONE – Servis pro hnojiva.
AMAZONE – Servis online.
9
AMATRON+ – Jeden za všechny.
10–11
IT-Farming
12–13
Rozmetadlo ZA-X Perfect
14
Rozmetadlo ZA-M
15
Rozmetadlo ZA-M Profis
ZA-M Ultra
16
Rozmetadlo pro velké výměry ZG-B
17
Nesený postřikovač UF
18
Čelní nádrž FT 1001
19
Nesený postřikovač UX
20
Postřikovací ramena a Profi sklápění
21
Tažený postřikovač UG
22
Jednocení zrna EDX –
Xpress a systém ukládání zrn
23
Přesný secí stroj ED
24–25
Kompaktní diskové brány Catros
26–27
Kypřič Pegasus
28
Kypřiče Cenius
29
Kombinace kypřič –
diskové brány Centaur Special
30
Kombinace kypřič –
diskové brány Centaur Super
31
Rotační brány KE
32
Rotační kypřiče KG a KX
33
Mechanický nesený secí stroj D9
34
Mechanický nástavbový secí stroj AD3 35
Pneumatický nástavbový
secí stroj AD-P
36
Secí kombinace
37
s čelnívýsevní skříní Avant
Velkoplošný secí stroj Cirrus Special
38
Velkoplošný secí stroj Cirrus Super
39
Velkoplošná secí kombinace Cirrus Activ 40
Velkoplošný secí stroj Citan
41
Velkoplošný secí stroj
s dlátovými radličkami Cayena
42
Velkoplošný secí stroj
bezorebný Primera DMC
43
Spojovací rám KR 9002/12002
44
Polní válec AW
45
Univerzální stroj Grasshopper
46
Profihopper
47
Kombinace pro úpravu přírodních ploch 48
Jednokotoučové rozmetadlo E + S
49
Přehled typů AMAZONE
50–53
Odborné poradenství
54
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in3 3
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind3
3
01.03.2010
14.10.2009 12:13:55
14:41:36 Uhr
AMAZONE – váš silný partner.
Historie úspěchu.
Společnost AMAZONEN-Werke založil v roce 1883 Heinrich Dreyer,
ovšem již před tímto mezníkem se rodina Dreyerových zabývala
výrobou zemědělských strojů.
I dnes se v případě závodů AMAZONEN-WERKE jedná o rodinný
podnik, který v současné době vede již čtvrtá generace vlastníků.
AMAZONE – Firma plná nápadů.
Skupina podniků AMAZONE vyrábí své stroje
v sedmi závodech, v nichž pracuje více než
1.500 zaměstnanců:
• Zemědělské stroje pro přípravu půdy, výsev,
hnojení a aplikaci postřiků.
• Komunální technika pro údržbu travnatých
ploch a pro zimní údržbu komunikací.
• Díky kvalitním produktům, konkurenceschopným cenám a široké paletě nabízených
služeb je společnost AMAZONE spolehlivým
obchodním partnerem pro zemědělce, podniky
nabízející služby a pro prodejce.
Milníky
1979
První rotační kypřič
1967
První moderní secí kombinace s
vibračními bránami
1948
První secí stroj
1883
1970
Založení společnosti
AMAZONEN-WERKE
Zahájení výroby
ve Forbachu, Francie
1967
První spínání kolejových
řádků na secích strojích
1950
1900
1917
První válcové rozmetadlo hnojiv
4
1958 1958
První nesené Nový výrobní závod
dvoukotoučové rozmetadlo v Hude u Oldenburgu
1969
Postřikovače
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in4 4
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind4
01.03.2010
14.10.2009 12:13:56
14:41:38 Uhr
MI2397
41:38 Uhr
AMAZONE –
silná značka v oblasti inovací
Již od svého založení přinášela firma AMAZONE neustále průkopnická
řešení a inovační koncepty. Celkem 21 zlatých a stříbrných medailí
získaných v rámci posledních sedmi ročníků výstav AGRITECHNICA
odráží vysoký inovační potenciál skupiny AMAZONE.
AGRITECHNICA –
přední mezinárodní veletrh
1998
2006
Převzetí závodu BBG Leipzig
Začátek výroby v
Samaře, Rusko
2008
Rekordní obrat
380 mil. Euro
Jednatelé
Dr. Justus Dreyer
a Christian Dreyer
2007
Začátek výroby v
Leedenu u Osnabrücku
1992
První laboratoř na testování hnojiv a servis pro aplikaci hnojiv
2010
2000
2009
1987
1995
Představení prvního secího
stroje na přesný výsev
Zavedení technologie GPS
a senzorů
2008
Výroba v Auneau,
Francie
Inovační úspěchy
na veletrzích
AGRITECHNICA
Celkem 21 medailí na
7 posledních výstavách
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in5 5
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind5
5
01.03.2010
15.10.2009 12:14:04
15:52:21 Uhr
AMAZONE – Prodejní síť po celém světě.
Skupina AMAZONE je vnímána
jako dodavatel systémů pro
„inteligentní rostlinnou výrobu“.
Působí v mezinárodním měřítku
a prostřednictvím nových, ino-
vačních konceptů pro strojní
vybavení, servis a poradenskou
činnost se zaměřuje na následující oblasti působnosti: technika
pro hnojení, ochrana rostlin proti
škůdcům, stroje pro zpracování
půdy a setí.
Podíl exportu na celkovém obratu činí přes 80%.
Společnost AMAZONE je úspěšná po celém světě.
Díky velmi agilní prodejní a servisní síti je skupina
podniků AMAZONE aktivní po celém světě a spolupracuje s více než 70ti dovozci.
Kromě stálé péče o evropské trhy se skupina
AMAZONE stále snaží otevírat nové trhy, například
v Africe nebo Asii.
6
V Německu a v Rakousku zajišťuje 21 obchodníků a
5 zprostředkovatelů rychlou, angažovanou, individuálně zaměřenou poradenskou činnost na tuzemských
trzích.
Ve Velké Británii, Francii, Rusku, Maďarsku na Ukrajině
se stroje AMAZONE prodávají prostřednictvím dceřiných společností.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in6 6
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind6
01.03.2010
14.10.2009 12:14:09
14:41:58 Uhr
MI2397
41:58 Uhr
Naše výrobní závody.
Hasbergen-Gaste u Osnabrücku se zkušebními dráhami
Leeden u Osnabrücku
Hude u Oldenburgu
Hude u Oldenburgu
Lipsko se zkušebními dráhami a pokusnými plochami
Forbach / Francie
Skupina závodů AMAZONE v současné době zahrnuje sedm výrobních středisek v Německu, Francii a v
Rusku. V těchto střediskách pracuje více než 1.500
zaměstnanců.
GAG Eurotechnik Samara v Rusku
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in7 7
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind7
7
01.03.2010
14.10.2009 12:14:15
14:42:02 Uhr
AMAZONE – váš silný partner.
Pro servis.
Sídlo v blízkosti zákazníka vytváří
u zákazníků pocit bezpečí a důvěry.
Jsme ve Vaší bezprostřední blízkosti pro případ poruchy.
Zákazníkům AMAZONE slouží náš servis.
Pro náhradní díly.
Centrální sklad náhradních dílů v Gaste
Zajišťujeme velmi rychlé dodávky
náhradních dílů z centrálního skladu náhradních dílů AMAZONE
Parts Center Worldwide v Gaste
nebo z poboček sídlících v jednotlivých regionech. Prostřednictvím
nejmodernějších logistických systémů zajišťujeme dodávky dílů
nepřetržitě.
Pro školení.
ACTIVE-Center Gaste
V rámci našeho programu ACTIVE
Vám nabízíme uspořádání akce
„Intelligenten Pflanzenbau“ (inteligentní rostlinná výroba) v našich
ACTIVE-Centrech v Gaste, Hude,
Lipsku, Auneau, atd. Navíc vám
můžeme připravit tématická setkání
v různých regionech Německa.
ACTIVE-Center Auneau / Francie
8
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in8 8
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind8
01.03.2010
14.10.2009 12:14:18
14:42:08 Uhr
MI2397
42:08 Uhr
Servis hnojiv AMAZONE.
Servis hnojiv AMAZONE úzce
spolupracuje se známými výrobci hnojiv po celém světě, aby
mohl kdykoliv poskytnout infor-
maci, týkající se nejlepšího
nastavení rozmetacích hodnot
hnojiva.
Servis pro hnojiva AMAZONE
poskytuje odborné informace
prostřednictvím
Internet:
E-mail:
Telefon:
Telefax:
www.amazone.de
[email protected]
+49 (0)5405 501-111
+49 (0)5405 501-374
AMAZONE je v celosvětovém měřítku
synonymem pro přesné rozmetací tabulky.
Servis hnojiv na internetu:
www.amazone.de
Na internetu pod www.amazone.de můžete kdykoliv během 24 hodin
zdarma vyhledat aktuální hodnoty nastavení dávky/ha a pro příčné rozdělení hnojiva. Stačí si jednoduše vybrat typ rozmetadla a druh hnojiva.
www.amazone.de – Servis on-line.
Poskytuje své služby po celém
světě, 24 hodin denně, 7 dnů
v týdnu a 365 dnů ročně.
www.amazone.at · www.amazone.by
www.amazone.ch · www.amazone.cz
www.amazone.fr · www.amazone.it
www.amazone.jp · www.amazone.no
www.amazone.pl · www.amazone.ru
www.amazone.cn · www.amazone.hu
www.amazone.com.ua
www.amazone.co.uk
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in9 9
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind9
9
01.03.2010
14.10.2009 12:14:23
14:42:13 Uhr
AMATRON+ – Jeden za všechny.
ní
a
le
o
je
na
Inteligentní
rostlinná
výroba
ktronik
Oc
a
Příp
ra
v
E
dy
Vý
pů
ktronik
le
ev
s
a
a
E
rozmetadla. AMATRON+ se
aktivuje přes konkrétní pracovní počítač umístěný na stroji.
Přenos dat se uskutečňuje
prostřednictvím systému
CAN-Bus.
Hn
AMAZONE disponuje polyfunkčním řídicím terminálem
AMATRON+. Tento teminál je
určen pro rozmetadla, postřikovače i secí stroje, umožňuje
optimální množstevní dávkování hnojiva a monitoruje práci
h
r
GPS-Switch pro terminál AMATRON+ představuje automatické spínání jednotlivých dílčích šířek pro rozmetadla a sekcí ramen pro postřikovače. Tento nový palubní počítačový systém s podporou GPS automaticky
podle polohy spíná stroj na souvrati, v klínech a výsečích pole. Přitom se zohledňuje pracovní záběr a uspořádání jednotlivých ramen. Při prvním objetí pole se zjistí hranice pole, poté již vše probíhá automaticky.
9BEEi[fUZ
dWSV
U secích strojů značky AMAZONE zajišťuje terminál AMATRON+
elektronické spínání kolejových řádků. Dávkované množství lze i zde
plynule upravovat. V případě tažených secích strojů Cirrus se ovládají
různorodé elektrohydraulické funkce, jako je hloubka výsevu či intenzita
přípravy půdy, prostřednictvím terminálu AMATRON+.
10
Ve spojení s elektronickým balíčkem Comfort se rozmetadel AMAZONE
ZA-M pomocí terminálu AMATRON+ elektrohydraulicky aktivují, zařízení
na hraniční rozmetání Limiter a hydraulická hradítka pro regulaci
rozmetaného množství hnojiva v závislosti na pojezdové rychlosti.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in10 10
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind10
01.03.2010
14.10.2009 12:14:24
17:26:06 Uhr
MI2397
26:06 Uhr
AMATRON+ – Váš manager na palubě.
Ovládací terminál AMATRON+
umožňuje plně automatizované
řízení předdefinované dávky/ha.
Definované změny množství se
provádějí rychle a přesně, a to
v krocích zadávaných v procentech, která lze předem navolit.
Počítač je vybavený pamětí, do
níž lze uložit 20 různých pracovních zadání.
Joystick (na objednávku)
Jednoduché a pohodlné ovládání
funkcí přes multifunkční joystick.
Zlatá medaile za terminál ISOBUS CCI 200
na výstavě AGRITECHNICA 2009
Přednosti:
•
•
•
•
•
Velký grafický display s vysokým kontrastem
Ovládání jednou rukou během práce
Optimální sladění se strojem
Sériové připojení k různým terminálům GPS
Možnost připojení k senzorům
Vedle ovládání funkcí armatury a postřikovacích ramen, umožňuje terminál AMATRON+, v případě nesených postřikovačů AMAZONE UF a
tažených postřikovačů AMAZONE UG a UX, plně automatickou regulaci předem zadaného dávkovaného množství (l/ha). Definované množstevní změny se provádějí rychle a přesně.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in11 11
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind11
11
01.03.2010
14.10.2009 12:14:28
14:42:48 Uhr
GPS (Global Positioning System)
Precision Farming
Mapování výnosů
vyvážená
regulace růstu
Referenční stanoviště
hnojení dusíkem
podle potřeby
metoda online
Snímače
Spínač GPS
Automatizované spínání
jednotlivých částí ramen
(k dispozici pro rozmetadla
a postřikovače)
Jeden za všechny!
12
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in12 12
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind12
01.03.2010
14.10.2009 12:14:31
14:43:00 Uhr
MI2397
43:00 Uhr
Vyhodnocení · Interpretace
Plánování · Záznam
Koncepce IT-Farming dělá z terminálu AMATRON+
univerzální terminál k obsluze, řízení množství,
kontrole a pořizování záznamů na secích strojích,
postřikovačích a rozmetadlech hnojiv. Výměna
údajů s jinými technologiemi IT-Farming probíhá
přes sériové rozhraní RS232.
Pocket PC
Základní hnojení,
Vápenec
Proměnný
výsevek
Potřebná intenzita
obdělání půdy
Metoda offline
Plánování pomocí
počítače
Záznam údajů
Základní údaje – Geografické údaje
Variabilní údaje – Průzkum půdy
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in13 13
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind13
13
01.03.2010
14.10.2009 12:14:49
14:43:38 Uhr
Rozmetadlo ZA-X Perfect –
To se vám bude líbit.
Dvoukotoučové rozmetadlo pro
menší a středně velké zemědělské podniky pracuje jak na poli,
tak na např. horských loukách.
ZA-X Perfect lze snadno seřizo-
vat a umožňuje přesné rozmetání všech běžně dodávaných
druhů hnojiv až do pracovního
záběru 18 m a močoviny do
pracovního záběru 15 m.
Bezúdržbová převodovka uložená v
olejové lázni představuje nezničitelné
srdce všech dvoukotoučových rozmetadel
značky AMAZONE se již nesčetněkrát
osvědčila.
ZA-X Perfect
Trvale přesné nastavení!
Rozmetací kotouče Omnia-Set s nastavitelnými rozmetacími lopatkami jsou zárukou
bezpečné a velmi přesné aplikace.
14
Optimálně příkré stěny nádrže dvojitého
trychtýře umožňují rovnoměrný proud
hnojiva – i při práci ve svahu.
Objem zásobníku
500 / 600 / 900 /
1250 / 1400 /
1750 l
Pracovní záběr
10 m až 18 m
ZA je již 50 let na trhu
Nesené odstředivé rozmetadlo
Díky celkově malé šířce rozmetadla 1 m
nedochází ve vinohradu k poškození révy.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in14 14
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind14
01.03.2010
14.10.2009 12:14:58
14:44:04 Uhr
MI2397
44:04 Uhr
Rozmetadlo ZA-M –
Technika hnojení přivedená k dokonalosti.
Profesionální dvoukotoučové
rozmetadlo pro větší zemědělské podniky a podnikatele ve
službách využívané pro pracovní záběry až do 36 m. Pomalu
se otáčející vysokovýkonný
čechrač a nízké otáčky kotoučů
zajišťují velmi rovnoměrný a
šetrný rozhoz hnojiva.
Pro zásobníky a rámy používáme vysoce
jakostní katodové lakování (standard automobilového průmyslu) a rozmetací podvozek
vyrábíme kompletně z nerezové oceli, čímž
je zaručena dlouhá životnost stroje a vysoká
hodnota při jeho opětovném prodeji.
ZA-M
Objem zásobníku
1000
1500
2000
2500
3000
/
/
/
/
l
1200
1700
2200
2700
/
/
/
/
Pracovní záběr
10 m až 36 m
Rozmetání při
10/03 pracovním záběru
18, 24, 30 m
Spolehlivé precizní provedení.
U provedení ZA-M Control vybaveného počítačem AMADOS+, který je určen pro regulaci
rozmetaného množství v závislosti na pojezdové rychlosti, je vše automaticky pod kontrolou.
Terminál AMATRON+ je určený pro ovládání
jednou rukou při vážení online, pro přepínání
zařízení Limiter, a pro množstevní regulaci v
závislosti na pojezdové rychlosti.
Při hraničním a okrajovém rozmetání pomocí
zařízení na hraniční rozmetání Limiter,
které je vybaveno hydraulickým dálkovým
ovládáním, již nemusíte zastavovat ani vystupovat z traktoru.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in15 15
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind15
15
01.03.2010
14.10.2009 12:15:03
14:44:22 Uhr
Rozmetadlo ZA-M Profis –
Kdo váží, vyhrává!
Rozmetadlo s váhou pro profesionály, užitečná nosnost až
3100 kg a pracovní záběr 36 m.
Přesnost a bezpečnost díky
snadnému nastavení rozme-
taného množství a pracovnímu
záběru bez zkoušky rozmetaného množství hnojiva. Šetří
Váš čas!
9BEEi[fUZ
dWSV
U typu ZA-M Profis Hydro vybaveného
počítačem AMATRON+ a hydraulickým
pohonem se otáčky rozmetacích kotoučů
upraví z normálního režimu rozmetání na
hraniční rozmetání, aniž byste museli zastavovat. S šestinásobným spínáním jednotlivých ramen.
ZA-M Ultra –
Maximální výkon na všech plochách.
Vysoce výkonné rozmetadlo
vyšší třídy s pracovní šířkou
do 52 m.
Důležité pro vás je: močovina
zaručeně do 36 m. Objem zásobníku od 3000 do 4200 litrů.
To se počítá!
Velký zásobník, široký pracovní záběr,
vysoká přesnost díky přesným rozmetacím
kotoučům OM.
16
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in16 16
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind16
01.03.2010
14.10.2009 12:15:05
14:44:39 Uhr
MI2397
44:39 Uhr
Rozmetadlo pro velké výměry ZG-B –
Precizní řešení!
Rozmetadlo pro velké výměry
ZG-B určené pro velké zemědělské podniky a podnikatele
ve službách disponuje velkým
zásobníkem a robustním podvozkem dimenzovaným pro rychlost
do 60 km/h.
Dno s pryžovým dopravníkem při
provádění údržby jde ze základního rámu velmi snadno vytáhnout.
Dodáváme včetně automatického
ovládání dopravníku za účelem
jeho konstantní rychlosti a včetně
středového vedení dopravníku.
Široké pneumatiky snižují tlak na půdu.
Zásobník lze snadno plnit ze sila nebo pomocí nakladače.
ZG-B
Objem zásobníku
5500 / 8200 l
Pracovní záběr
10 m až 36 m
ZG-B Ultra Hydro
Objem zásobníku
5500 / 8200 l
Pracovní záběr
10 m až 52 m
Také s hydraulickým pohonem
Soulad velikosti
a přesné práce!
Rozmetadla ZG-B jsou vybavena univerzálním rozmetacím agregátem určeným pro
rozmetání vlhčeného materiálu (vápence)
až do 15 m a minerálního hnojiva s pracovním záběrem až 36 m.
Rozmetadlo ZG-B Drive disponuje množstevní regulací v závislosti na pojezdové
rychlosti, kterou zajišťuje elektrohydraulicky
ovládaný pryžový dopravník řízený počítačem AMATRON+.
ZG-B Ultra Hydro
s pracovní šířkou
až 52 m
Rozmetadlo ZG-B Precis s počítačem
AMATRON+ je vybaveno rozmetacími kotouči
OM pro zvlášť přesné hnojení minerálním
hnojivem. Zařízení je způsobilé pro ovládání
přes GPS a N-senzor.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in17 17
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind17
17
01.03.2010
14.10.2009 12:15:09
14:44:48 Uhr
Nesený postřikovač UF –
Velmi lehká profilová konstrukce.
Veškeré nesené postřikovače UF
s objemem až 1800 l mají lehký,
stabilní rám a úzkou nádrž s
vhodně umístěným těžištěm.
Moderní polyetylenové zásobníky oblého tvaru přispívají k
dokonalému míchání a čištění.
Zbytkové množství je minimální.
Všechna ramena AMAZONE jsou díky
speciálním profilům zároveň vysoce stabilní
a velmi lehká. Díky kónickým kloubovým
čepům bez maznic jsou prakticky bezúdržbová.
UF
Objem nádrže
900 / 1200 /
1500 / 1800 l
Pracovní záběr
12 m až 28 m
Nová dimenze!
Hydraulicky skládaná ramena Q-plus pro pracovní záběr od 12 do 15 m lze sériově skládat vlevo ve směru jízdy.
18
Hydraulicky skládaná ramena Super-S pro
pracovní záběr od 15 do 28 m mají velmi
úzkou přepravní šířku pouze 2,40 m. Sklápění
s předvolbou nebo Profi sklápění umožňuje
mnoho skládacích a naklápěcích možností.
Ovládací panel postřikovače UF je umístěn
centrálně vlevo na stroji. Pro ovládání všech
funkcí Vám stačí pouze tři ovládací kohouty.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in18 18
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind18
01.03.2010
14.10.2009 12:15:11
14:44:55 Uhr
MI2397
44:55 Uhr
Fronttank FT 1001 –
Levný samojízný postřikovač.
Zejména na menších plochách
se přední zásobník ukazuje jako
vhodná alternativa k neseným
postřikovačům. Díky většímu
objemu nádrže dosahuje systém
s předním zásobníkem FT 1001
stejného plošného výkonu jako
tažený postřikovač nebo samojízdný stroj.
Řízení naplnění nádrže Flow-Control pomocí
terminálu AMATRON+ slouží pro optimální
stav postřikové jíchy v obou nádržích, a to
v závislosti na jejich naplnění.
FT 1001
Objem nádrže
1000 l
Kompaktní a promyšlené,
optimální rozdělení hmotností!
Zvláštní výhodou manévrovatelnosti traktoru
na malých plochách, i dobrá ovladatelnost na
souvratích jsou dobré argumenty pro použítí
Fronttanku.
Tvar nádrže byl volen tak, aby nebránil výhledu na silnici a neomezoval řidiče při jízdě po
poli.
Palubní terminál AMATRON+ řídí cirkulaci
postřikové jíchy. Když dosáhne hladina v čelní
nádrži 30% celkového stavu, je kapalina přečerpávána do zadní nádrže.
Pracovní
počítač
Pracovní
počítač
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in19 19
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind19
19
01.03.2010
14.10.2009 12:15:17
14:45:17 Uhr
Tažené postřikovače UX –
vysoce výkonné stroje!
Postřikovač UX s maximální
kapacitou nádrže 6200 l a s pracovním záběrem až 40 m má
nízko uložené těžiště a kompaktní rozměry. Postřikovač je
obratný, snadno se s ním manipuluje a díky optimálnímu tlumení ramen je uzpůsoben pro
maximální rychlost při postřiku
a při transportu.
Kompaktní, zcela hladká nádrž bez rohů a
vyčnívajících hran má velmi nízko položené
těžiště.
UX 3200 Special /
UX 4200 Special
s jednoduchým čerpadlem
Objem nádrže
3200 / 4200 l
Pracovní záběr
18 m až 28 m
UX
UX
UX
UX
3200
4200
5200
6200
Super
Super
Super
Super
s dvojitým čerpadlem
Objem nádrže
3200 / 4200 /
5200 / 6200 l
Pracovní záběr
18 m až 40 m
UX s dvojitým čerpadlem
Design, ergonomie a spolehlivost.
Všechny ovládací prvky jsou na stroji umístěny logicky a nezaměnitelně vlevo ve směru
jízdy.
20
Velká výklopná míchací nádržka s okružním
potrubím a třemi přídavnými tryskami je velmi
vhodná pro všechny formy roztoků. Rotační
proplachovací tryska na kanystry pracuje
velmi účinně.
Stříbrná medaile za diodové
osvětlení jednotlivých trysek
na výstavě AGRITECHNICA 2009
Řízení otočnými čepy zajišťuje zvlášť klidnou
polohu ramen a vysokou stabilitu při všech
jízdních situacích. Řízení Trailtron je zárukou
přesného a rovnoměrného vedení stopy.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in20 20
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind20
01.03.2010
14.10.2009 12:15:20
14:45:29 Uhr
MI2397
45:29 Uhr
Postřikovací ramena a Profi sklápění –
třída sama pro sebe!
Profi sklápění spočívá v elektrohydraulickém ovládání ramen.
Funkce výškového seřízení,
vyklopení a sklopení, jednostranného sklopení, redukce ramene
a seřízení náklonu (Profi I) se
tak snadno řídí pomocí počítače
AMATRON+. Přídavné naklápění
je možné u Profi sklápění II.
Všechno sedí: Postřikovací ramena nevykazují v přepravní poloze, žádnou vůli. Rázy
pohlcuje paralelogramový závěs, a to jak při
práci na poli tak i při přepravě. To je maximální komfort, který zajišťuje především dlouhou
životnost postřikovacích ramen.
pérová
podložka
volný kloub
UX s jednoduchým čerpadlem
dvojitý kónický
excentrický čep
pevná část kloubu
Řízení vzdálenosti
Kloub, který drží!
Ultrazvukový snímač
Úhlové snímače
Ultrazvukový snímač
Kloub AMAZONE bez technické
vůle a mazání.
Ramena Super-L o pracovním záběru od 24
do 40 m jsou se svou přepravní šířkou pouhých 2,60 m těsně sklopena podél nádrže.
S přepravní šířkou max. 3,80 m je postřikovač
UX i na vysokoprofilových pneumatikách
(18.4R46) velmi kompaktní.
Alternativně lze na postřikovači UX použít
i ramena Super-S o pracovním záběru od
18 do 28 m. Pomocí funkce Distance Control
mohou být všechna ramena plně automaticky
vedena rovnoběžně s určenou plochou.
Díky uložení ramen postřikovače UX na paralelogramech lze dosáhnout výšky postřiku od
0,50 do 2,50 m. Uložení ramen je díky optimálnímu nastavení tlumicích zařízení ve všech
směrech pohybu velmi dobré.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in21 21
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind21
21
01.03.2010
14.10.2009 12:15:27
17:51:00 Uhr
Tažený postřikovač UG –
Osvědčená technika pro nejnáročnější
trvalé používání!
Široký rám z profilové oceli,
kompaktní nádrž a robustní
postřikovací ramena v profilové
konstrukci zajišťují optimální
stabilitu systému.
Proto je postřikovač UG zároveň
velmi robustní a lehký. Veškeré
hadice jsou bezpečně uloženy v
rámu a v jeho profilech.
Díky přehlednému ovládacímu panelu umístěnému vpředu po levé straně stroje lze pohodlně, přesně a rychle ovládat veškeré pracovní
procesy.
UG Special
s jednoduchým čerpadlem
UG Super
s dvojitým čerpadlem
Objem nádrže
2200 l / 3000 l
Pracovní záběr
15 m až 28 m
AMASPRAY+:
Cenově příznivé řízení v závislosti na
rychlosti spolu s digitálním zobrazením
tlaku postřiku a obsahu nádrže.
Rychlý na silnici –
přesný na poli!
Díky rovnostopé univerzální oji, oji Hitch nebo
hubici závěsu s hydraulickým ovládáním se
vyhnete škodám způsobeným průjezdem po
poli. Brzdy dodáváme na objednávku.
22
Seřizování rozchodu kol, vysoká světlá výška
a hladká spodní strana nářadí umožňují šetrné
pracovní nasazení.
Prostřednictvím systému regulace trvalého
tlaku v ramenech (DUS) pro všechny postřikovače AMAZONE je koncentrace postřiku
konstantní až k samotné trysce. Čištění se
provádí proplachováním čistou vodou až
k trysce.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in22 22
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind22
01.03.2010
14.10.2009 12:15:29
14:46:08 Uhr
MI2397
46:08 Uhr
EDX – systém jednocení zrn Xpress
a systém ukládání zrn.
Xpress je označován jako systém oddělování, jednocení a
ukládání zrn. S tímto systémem
dosahujete pracovní rychlosti
kolem 15km/h.
Zlatá medaile pro Xpress –
systém jednocení a ukládání zrn z
AGRITECHNICA 2007.
EDX
Pracovní záběr
6m/9m
Výsevní agregáty
8 / 12
Stříbrná medaile
za regulaci stěrek smartControl
na výstavě AGRITECHNICA 2009
Revoluce v přesné secí technice!
U pracovního záběru 9 m potřebujeme 2
zásobníky na osivo. Centralizace dovoluje
krátké plnicí a seřizovací časy, což vede k
dalšímu navýšení intenzity pracovního výkonu.
Díky pracovním rychlostem 15 km/h můžeme
oproti běžným přesným secím strojům dosáhnout až o 50 % navýšení plošného výkonu
beze škod v kvalitě ukládání zrna.
EDX 9000-T
Rozhodující je zde modulové oddělování a
jednocení zrn spolu s jejich ukládáním. Přesné pneumatické jednocení zrn probíhá ve
dvou centrálně řízených jednoticích bubnech, které jsou uzpůsobeny pro šest resp.
osm řádků.
Centrální dávkovač
Dávkovací buben
Opěrné kolo
Přítlačné
kolo
Botka se
semenovodem
Pěchovací dvojdisk
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in23 23
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind23
23
01.03.2010
14.10.2009 12:15:36
14:46:27 Uhr
Secí stroj pro přesný výsev ED –
ED – dokonale promyšlená technika!
Secí stroj pro přesný výsev ED
pracuje velmi přesně a využívá
principu nasávaného vzduchu.
Zrnka se pomocí podtlaku bezpečně dostávají k otvorům s
výstupky. Přesné jednocení
zrnek se provádí mechanicky
prostřednictvím stěrek. Stěrka
pracuje téměř nezávisle na
pojezdové rychlosti a tvaru
zrnek.
Výsev s přesností hodinového
strojku!
Vysoká přesnost ukládání osiva díky velmi
malé výšce pádu osiva po jednocení.
Geniální – perfektně utěsněné komory
výsevních agregátů nevyžadují údržbu.
Výsevní agregát Classic je vhodný pro výsev
kukuřice, slunečnice, bobů, hrachu a bavlny
i při vysokých pojezdových rychlostech.
Vyžaduje dobrou přípravu půdy.
24
Výsevní agregát Contour je vhodný pro výsev
jak s přípravou, tak i pro bezorebné setí. Zde:
Varianta pro cukrovou řepu/řepku s vloženou
utužovací kladkou.
ED 602-K
8 řádků; 6 m
Optimální hloubka výsevu díky odpruženému
vedení botky. Při minimálním pohybu jednotek
je tak umožněna vysoká pracovní rychlost.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in24 24
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind24
01.03.2010
14.10.2009 12:15:38
14:47:18 Uhr
MI2397
47:18 Uhr
Secí stroj pro přesný výsev ED –
rychlý a dobrý systém
AMAZONE sází na velmi flexibilní a bezúdržbový systém paralelogramového sklápění jednotlivých částí stroje. Při výsevu na
jednotlivých výsečích pole lze
během jízdy zvednout rameno,
čímž se současně vypnou pří-
slušné agregáty. Přepravní šířka
činí pouze 3 m. Znamenáky se
skládají nad stroj, takže konstrukční výška činí pouze 2,65 m.
Rychlá přeprava na malých,
úzkých cestách nepředstavuje
žádný problém.
Velký průběžný zásobník hnojiva má zvlášť
vhodně umístěné těžiště.
ED
KIK – kompaktní integrovaný
systém sklápění
Secí stroj pro přesný výsev ED až s 12 agregáty je vybaven zvlášť prostorově úspornou
technikou sklápění a je nabízen s čelním
zásobníkem na hnojivo.
Plnicí šnek vyrobený z nerezové oceli poskytuje vysoký plnicí výkon
Pracovní záběr
3 / 4,5 / 6 m
Výsevní agregáty
4 až 12
ED 452-K
6 řádků; 4,5 m
Rozmetadlo na rozmetání mikrogranulátu je
vhodné pro rozmetání insekticidů, helicidů a
mikrohnojiva.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in25 25
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind25
25
01.03.2010
14.10.2009 12:15:43
14:47:27 Uhr
Produkty Catros se představují!
Výkon přinášející radost!
Catros připojovaný za traktor v
provedení s pevnou konstrukcí
nebo v provedení s hydraulickým sklápěním a rovněž i ve
variantě jako závěsné nářadí
je vhodný pro jakoukoli strukturu zemědělského podniku a
zajišťuje maximální plošný
výkon. Vypouklé disky uspořádané ve dvou řadách celoplošně
zpracovávají vrchní vrstvu půdy.
Vysoká pojezdová rychlost
zajišťuje optimální promíchání
půdy se slámou.
Díky zavlačovači se Catros také dobře hodí
pro jarní přípravu secí plochy pro kukuřici
a cukrovku.
Catros
Pracovní záběr 3 / 3,5 / 4 / 5 a 6 m,
nesený
3 / 4 / 5,5 a 7,5 m,
tažený
Tak rychlý – tak výkonný!
Typ Catros se vyznačuje bezúdržbovými
ložisky s kluzným těsněním, ochrannou proti
kamení pomocí pryžových prvků a nastavením stroje bez použití nářadí.
Řady disků lze pomocí čtyřhranného excentru seřídit tak, že pracuje vždy plný záběr.
Nástavbový secí stroj C-Drill v provedení s
pracovním záběrem 3 m a 4 m (provedení s
pevným rámem) se používá pro výsev meziplodin.
Dvouřadé
labyrintové
ložisko
Utěsnění sběracím
kroužkem, vložené do
kuželového uložení
2x těleso kladky
(O-kroužek)
2x lité kroužky s
kluznou plochou
Olejová náplň převodovky
26
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in26 26
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind26
01.03.2010
14.10.2009 12:15:45
14:47:38 Uhr
MI2397
47:38 Uhr
Snadné seřizování – bezúdržbová ložiska
Prostě komfortní nářadí!
Protože jsou klínové pneumatiky díky své speciální konstrukci
vhodné i pro přepravu po silnici, nemusí se u taženého nářadí
Catros používat samostatná
přepravní náprava. V tomto
případě hovoříme o integrovaném podvozku.
Hloubkové vedení a cílené utužování zajišťuje
u neseného nářadí Catros klínový válec a u
taženého nářadí Catros klínové pneumatiky.
Bezpečný na poli i na silnici!
Silentbloky umožňují optimální přizpůsobení vypouklých disků obrysům povrchu terénu. Je
zajištěna pracovní bezpečnost a bezúdržbová činnost pojistky proti přetížení a neustále lze
provádět mělké obdělávání půdy.
Bezpečná přeprava po silnici s přepravní šířkou nedosahující ani 3 m díky rámu nářadí se
sériově montovaným hydraulickým sklápěním.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in27 27
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind27
27
01.03.2010
14.10.2009 12:15:49
14:47:44 Uhr
Kypřič Pegasus
Nesený kypřič Pegasus s nářadím ve dvou řadách se bezvadně hodí pro provádění podmítky
a zajišťuje rovnoměrné vzcházení vypadaného obilí. Křídlové
radličky zpracovávají půdu
celoplošně. Promísená půda
se zarovnává prostřednictvím
vypouklých disků umístěných
za radličkami a vzadu jedoucí
válec ji utužuje.
Široké, šikmo umístěné křídlové radličky v
konstrukci jednolitého segmentu s výškovým
nastavením za účelem optimálního promísení
půdy.
Pegasus
Pracovní záběr
3 m, 4 m a 5 m
Jedna pracovní operace – čtyři funkce!
Kypření – promíchání – zarovnání – utužení
Vypouklé disky jsou uspořádány ve dvou
řadách a lze je centrálně seřizovat. Pracovní
intenzita a hloubka se seřizují bez nutnosti
používání nářadí.
28
Přemístěním čtyřhranného excentru se snadno mění pracovní hloubka křídlových radliček.
Provedení stroje s hydraulickým sklápěním se
záběrem 4 m a 5 m umožňuje bezproblémovou přepravu po silnici, při zajištění přepravní
šířky 3 m.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in28 28
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind28
01.03.2010
14.10.2009 12:15:51
14:47:49 Uhr
MI2397
47:49 Uhr
Kypřič Cenius
Nesený kypřič Cenius s nářadím
ve třech řadách se používá
počínaje plochou podmítkou až
po hluboké kypření půdy. Díky
zvýšené konstrukční světlosti
rámu je zajištěn dobrý průchod
materiálu i v případě velkého
množství slámy. Vypouklé disky
ve dvou řadách umístěné v zadní
části nářadí rovnoměrně zarovnávají nakypřenou půdu.
Bezúdržbová ložiska disků s integrovaným
labyrintovým těsněním se nemusí promazávat. Proto vykazují i v případě extrémních
pracovních podmínek dlouhou životnost.
Cenius
Pracovní záběr
3m
Ideální jak při minimalizační,
tak při tradiční práci na poli!
Dvě řady disků umístěných na hlavním rámu
s teleskopickými krajními disky kypří, míchají,
rozmělňují a zarovnávají povrch půdy.
Hloubkové nastavení a seřizování hloubky
disků lze provádět rychle a bez použití nářadí
pouhým přesazením čtyřhranného excentru.
Prstový zavlačovač zajišťuje prostřednictvím
lehkých vibrací zarovnávání povrchu půdy.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in29 29
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind29
29
01.03.2010
14.10.2009 12:15:59
14:47:56 Uhr
Kombinace kypřič –
diskové brány Centaur
Nové hřeby 3D s integrovanou
ochranou proti přetížení se
používají pro zpracování půdy
až do hloubky 35 cm. Dvě vodorovné pružiny udržují slupice
3D
v hloubce – teprve od zatížení
překračujícího 500 kg se slupice
vyklopí a následně se opět vrátí
do výchozí pozice.
Speciální uložení umožňuje trojrozměrné
vyklápění. Výška hrotu 850 mm zaručuje
práci bez zanášení.
Centaur Special
Jednoznačné výhody pro praxi!
Diskové brány zarovnávají, rozdrobují a promíchávají půdu. Stupeň pokrytí slámou je tak
podstatně omezen a dojde k zamíchání další
slámy.
30
Široké pole využitelnosti vyplývá z kombinace
nářadí, velké světlé výšky a velkého výkonu.
Vytváří se ideální podmínky pro bezorebné
setí.
Klínové válce utužují půdu v pásech. To zaručuje dobré zásobování kapilárně vázanou
vodou.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in30 30
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind30
01.03.2010
14.10.2009 12:16:03
17:58:23 Uhr
MI2397
58:23 Uhr
Kombinace kypřič –
diskové brány Centaur Special a Super
Konstrukční řada Centaur Super
se používá na místech s vysokým výnosovým potenciálem,
bez úklidu slámy a následnou
technikou pasivního setí ( např.
tažené secí kombinace). Na
místech s nižším výnosovým
potenciálem, s úklidem slámy,
s vysokým podílem okopanin
nebo následnou technikou
aktivního setí ( např. kombinace
s rotačními kypřiči) je první
volbou konstrukční řada
Centaur Special.
Úzká radlička,
55 mm
Podmítací radlička,
170 mm
Šroubová radlička,
75 mm
Vybavení různými systémy radliček nabízí
široké spektrum použití od podmítky až do
hlubokého kypření. Pro rychlou a flexibilní
výměnu bez použití nářadí nabízíme rychlovýměnný systém Vario-clip.
Centaur Special
3-řady slupic, 1 řada disků
Pracovní záběr
3 m, 4 m, 5 m
Centaur Super
4-řady slupic, 2 řady disků
Pracovní záběr
Multifunkční
kombinace pro zpracování půdy.
Při vybavení Centauru dvojitým opěrným
kolem, přebírá toto kolo funkci hloubkového
vedení stroje. Přední oblast stroje se pak
opírá o toto opěrné kolo.
Hlavní rám nese 3 resp. 4 řady slupic. Rozteč
řádků 200 mm a 250 mm (Centaur Super/
Centaur Special) zajišťuje celoplošné kypření
a inten-zivní promíchávání půdy.
3 m, 4 m, 5 m
Centaur Super
Výška rámu 1050 mm spolu s propočítaným
uspořádáním slupic zaručuje chod stroje bez
ucpávání i při vysokém množství slámy.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in31 31
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind31
31
01.03.2010
14.10.2009 12:16:08
14:48:15 Uhr
Rotační brány KE –
Stabilita jako výhoda!
Rotační brány KE optimálně
pracují v zoraném terénu a na
polích obdělaných kypřičem.
Díky značné výšce rámu, absolutně hladké spodní části vany
a dlouhým hřebům je zajištěna
vysoká světlá výška, takže se
stroj může bez problémů pohybovat i v půdě s velkými hroudami.
Quick
Q+s System
Quick
Safe
System
Systém rychlé výměny nožů:
Hřeby se zasunou do pouzdra nosníků a
zajistí se čepem se závlačkou. Snadněji a
rychleji už to není možné.
Rotační brány KE Special
Pracovní záběr
2,5 m a 3 m
Rotační brány KE Super
Pracovní záběr
3ma4m
KE 3000 Special a KE 3000 Super s převodovkou „e-box“.
Vhodný válec pro každého.
Prutový válec nabízený za příznivou cenu
zabezpečuje dobré utužení s hloubkovým
účinkem, např. jako příprava pro sazeče
nebo pro hloubkový výsev.
32
Ozubený válec pracuje bez ucpávání i na
jílovitých půdách a na půdách s velkým
množstvím slámy. Smyk uložený v dolní
části stroje hned za bránami zajišťuje docílení rovného povrchu.
Jedinečný klínový válec zabezpečuje utužování půdy v pásech. Osivo je pak ukládáno
do těchto pásů. Tento válec je vhodný pro
práci za každého počasí na jakémkoliv typu
půdy.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in32 32
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind32
01.03.2010
14.10.2009 12:16:13
14:48:20 Uhr
MI2397
48:20 Uhr
Rotační kypřič KG –
originál je vždy to nejlepší
Velmi robustní rotační kypřič KG
udržuje nastavenou pracovní
hloubku i na těžkých půdách
nezávisle na tom, zda se půda
oře, kypří nebo vůbec neobdělá-
vá, protože hřeby „naostro“ se
samy zakusují do půdy. Hřeby
„naostro“ rozrušují půdu odspodu a nevznikají tak žádné usmýkané roviny.
Q+s
Quick
Safe
Quick
System
System
Safe
Vanový profil vyrobený z plechu o tloušťce
8 mm, průměr hřídele 60 mm, systém rychlé
výměny nožů, výměnná kola v převodovce.
System
Rotační kypřič KG Special
Pracovní záběr
3 m, 3,5 m a 4 m
nesený
Výkon traktoru
až 220 K
Rotační kypřič KX
na přání s „hřeby naostro“
nebo „hřeby naostro“
Zkušební dráha se
zabetonovanými kameny
Pracovní záběr
3m
Výkon traktoru
až 190 K
Pružné upevnění umožňuje, že se hřeby
na rotačních bránách a kypřičích vyhýbají
kamenům.
Rotační kypřič KG Super
Pracovní záběr
3 m, 3,5 m a 4 m
nesený
Výkon traktoru
až 300 K
Rotační kypřič KG (sklopný)
Držák hřebů
z jednoho kusu
Pracovní záběr
4 m, 5 m a 6 m
Výkon traktoru
až 300 K
Bezorebný výsev – to je ono!
Díky míchacímu efektu zůstávají hrubší části zeminy ležet na povrchu. Jemná půda zůstává v
oblasti výsevu, a zajišťuje tak vynikající podmínky pro klíčení. Osivo se tak dostane do oblasti s
jemnou půdou. Hrubší částice půdy na povrchu slouží jako ochrana před rozbahněním, vysušením a erozí.
Rotační kypřič KG s
hřeby „naostro“
Klínový válec
KW
Disková radlice
RoTeC
Přítlačný kotouč
(na objednávku)
Hluboký kypřič TL s kompaktní konstrukcí
drobí půdu. Díky tomu společnost AMAZONE
nabízí možnost obdělávání půdy bez pluhu
i v případě vysokého podílu slámy.
Přesný
zavlačovač
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in33 33
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind33
33
01.03.2010
14.10.2009 12:16:20
15:38:10 Uhr
Mechanický nesený secí stroj D9 –
maximálně přesný výsev!
Nesený stroj D9 s tříbodovým
závěsem může pracovat jak
sám, tak v kombinaci se všemi
stroji pro aktivní přípravu půdy.
Má stabilní rám a velkou výsevní
skříň. S novým dávkovacím systémem Vario-Control dosáhnete
velmi přesného výsevu od 1 do
400 kg/ha.
Výsevní
kotouče Control
VarioControl
Převodovka
Vario
D9
Pracovní záběr
2,5 m, 3 m, 4 m,
6 m, 9 m a 12 m
Objem výsevní
skříně
360 l až 4140 l
4m
Cenově dostupné, snadno ovladatelné a spolehlivé řešení.
Díky systému Huckepack se secí stroj při
přepravě nebo na souvrati sklápí dopředu
nad brány směrem ke traktoru, aby se snížila
zvedací síla.
Pro menší a středně velké zemědělské podniky nabízíme secí stroj D9 Special s pracovním záběrem 2,5 a 3 m. Pro středně velké
a velké zemědělské podniky secí stroj D9
Super s pracovním záběrem 3 až 6 m.
Secí stroj D9-120 Super je tažený secí stroj s
pracovním záběrem 12 m. Tři secí stroje široké 4 m s vlastním podvozkem jsou sloučeny
na jednom spojovacím rámu.
3m
6m
34
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in34 34
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind34
01.03.2010
14.10.2009 12:16:24
14:49:06 Uhr
MI2397
49:06 Uhr
Mechanický nástavbový secí stroj AD3 –
výsev s jedničkou na trhu!
Nástavbový secí stroj AD3 lze
kombinovat s rotačními branami
nebo rotačními kypřiči značky
AMAZONE nebo s nářadím na
zpracování půdy od jiných
výrobců. Nabízíme stroje AD3
Special s pracovním záběrem
2,5 a 3 m nebo AD3 Super s většími zásobníky osiva a pracovním záběrem 3 m a 4 m.
Univerzální kombinace do zoraného pole i pro
bezorebný výsev:
Rotační kypřič KG, klínový válec KW, AD3 s
botkami RoTeC.
AD3
Pracovní záběr
2,5 m, 3 m, 3,5 m
a4m
Objem výsevní
skříně
360 l až 1380 l
AD 303 s Vario-Control
TEST DLG-FOKUS 10/2007
Testovací kritérium
Testovací výsledek
Hodnocení
Dodržování množství velmi dobré
++
Příčné rozdělení
++
velmi dobré
Hodnotící stupnice: ++/+/o/–/–– (o = průměr)
Zkušební zpráva DLG 5724F
Robustní, kompaktní a lehký pro zvedání.
Diskové botky RoTeC pro výsev do zoraného
pole i pro bezorebný výsev jsou vybaveny
diskem pro hloubkové vedení a čistícím diskem, kterým se upravuje hloubka výsevu bez
použití nářadí.
Nožové botky WS uspořádané ve třech řadách
za účelem optimálního průchodu terénem, se
bezvadně hodí pro výsev s dobrou přípravou
půdy, a pro výsev s malým množstvím slámy
na poli.
Přesný zavlačovač pracuje bez ucpávání
i v případě velkého množství slámy a zajišťuje
rovnoměrné zakrývání osiva.
Kotouč hloubkového
vedení a čištění
Tvarovač brázdy
Výsevní
kotouč
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in35 35
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind35
35
01.03.2010
14.10.2009 12:16:32
14:49:24 Uhr
Pneumatický nástavbový secí stroj AD-P –
dokonalé technické vybavení!
Secí stroje AD-P disponují nahoře umístěným rozdělovačem
osiva. To umožňuje neustálou
kontrolu průtoku osiva a přitom
je volný přístup k výsevní skříni.
Nadbytečné osivo se v případě
spínání kolejových řádků odvádí
zpět do výsevní skříně. Kompaktní konstrukce blízko traktoru snižuje potřebnou zdvihovou
sílu.
Velmi přesný pneumatický rozdělovací systém
je poháněn mechanicky. Na objednávku
dodáváme také elektrický pohon dávkování.
AD-P Special
Pracovní záběr
3 m, 3,5 m a 4 m
Objem výsevní
skříně
750 l až 1500 l
AD-P Super
AD-P Special
Přesný a výkonný.
Hmotnost stroje spočívá přímo na válci,
a to umožňuje používat výsevní skříň až
na 2000 litrů. Rotační brány se v případě
nárazu na kámen vykloní vzhůru.
Kompaktní stroj AD-P Special za příznivou
cenu lze používat díky spojovacímu trojúhelníku i v kombinaci s rotačními branami od
jiných výrobců.
Pracovní záběr
3ma4m
Objem výsevní
skříně
1500 l až 2000 l
AD-P Super
Velká výsevní skříň je dostupná po schodech
a můstku a lze ji tak pohodlně naplnit osivem.
Zatížení
hřebů
36
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in36 36
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind36
01.03.2010
14.10.2009 12:16:35
14:49:29 Uhr
MI2397
49:29 Uhr
Secí kombinace s čelním zásobníkem Avant –
racionální osev velkých ploch!
Secí kombinace s čelním zásobníkem Avant je ideálním strojem
pro podnikatele ve službách a
pro velké zemědělské podniky,
které provádějí racionální výsev
do dobře připravené půdy a bez-
orebný výsev na velkých plochách. Hmotnostní rozložení
výsevní skříně vpředu a rotačního kypřiče se secími botkami
vzadu zajišťuje optimální rozložení zátěže na nápravy.
Čelní výsevní skříň lze vybavit řiditelným,
vepředu běžícím pneumatikovým pěchem,
který pak utužuje půdu mezi koly traktoru.
Avant
Pracovní záběr
4 m, 5 m a 6 m
Avant, 6 m
Mimořádně obratný a přehledný
Avant dodáváme v pevném provedení v pracovním záběru 4 m a jako sklopnou variantu
pro pracovní záběr do 6 m, která se před přepravou po silnici složí na přepravní šířku 3 m.
V případě stroje Avant Super se v nejtěžších
pracovních podmínkách používají diskové
botky RoTeC+ s větším průměrem, které
jsou vyrobeny z kalené tvrzené oceli.
RoTeC+
Ventilátor pro dopravu osiva je poháněn
hydromotorem.
RoTeC
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in37 37
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind37
37
01.03.2010
14.10.2009 12:16:44
14:49:49 Uhr
Secí stroj pro velké výměry Cirrus Special –
Nejprve utužení – pak výsev.
Také v případě tažené techniky
pro velké výměry prokazuje
výsledná metoda své výhody.
Po dokončení přípravy seťového
lože pomocí disků typu Catros
následuje zpětné utužení v pru-
Výsevní kotouč
zích pomocí zvláštních pneumatikových pěchů. U typu Special
probíhá přesné ukládání osiva
botkami RoTeC+ i při nejvyšších
rychlostech.
Kotouč hloubkového
vedení a čištění
Tvarovač brázdy
Kombinace velkých disků (400 mm) a přítlaku
až 50 kg přímo na secí botku zajišťuje na lehkých až středně těžkých místech klidný chod
botky i při rychlostech kolem 15 km/h.
Cirrus Special
s botkami RoTeC a RoTeC+
Pracovní záběr
3ma4m
Objem výsevní
skříně
2200 l
(+ nástavec 600 l)
Pracovní záběr
6m
Objem výsevní
skříně
3000 l
(+ nástavec 600 l)
Cirrus Special, 6 m
Příprava secí plochy a výsev během jedné jízdy
Disky jsou na rámu upevněny pomocí pružných
pryžových prvků a jednotlivě se přizpůsobují
nerovnostem na povrchu půdy. Integrované
pružné pryžové prvky fungují zároveň jako
bezúdržbové pojistky proti přetížení při nasazení stroje na kamenitých půdách.
38
Inteligentní řešení přepravy s integrovaným
podvozkem a brzdou umožňuje pohyb po
nerovných cestách rychlostí až 40 km/h.
Agrotechnické výhody poskytují možnost
volby mezi přesným zavlačovačem III-S k
zakrytí osiva za běžných a vlhkých podmínek
nebo kotoučovým zavlačovačem pro letní
práce a výsev jemného osiva.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in38 38
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind38
01.03.2010
14.10.2009 12:16:48
16:39:36 Uhr
MI2397
39:36 Uhr
Secí stroj pro velké výměry Cirrus Super –
Technické maximum!
Secí stroj s pěchovacími botkami Cirrus Super je konstruován
pro vysoké plošné výkony v
obtížných podmínkách. Nápadným znakem stroje Cirrus Super
je pěchovací botka PacTeC. Secí
PacTeC
botky jsou spojeny s pneumatikovými pěchy a mají vlastní přítlak s hloubkovým vedením. Lze
dosáhnout výsevní rychlosti až
20 km/h.
Pneumatikové pěchy jsou spojeny přes hydraulický systém vyrovnávání tlaku, takže se
přizpůsobují terénním nerovnostem. Půda se
rovnoměrně utužuje, a tím je zajištěna přesná
hloubka ukládání osiva (pouze Cirrus Super).
Cirrus Super
s botkami PacTeC
Pracovní záběr
4m
Objem výsevní
skříně
2200 l
(+ nástavec 600 l)
Pracovní záběr
6m
Objem výsevní
skříně
3000 l
(+ nástavec 600 l)
Cirrus Super, 6 m
Pro každé použití správná secí technika.
Díky výsevní skříni umístěné ve přední části
stroje se až 1/3 hmotnosti stroje přenáší na
zadní nápravu traktoru. Tím lze dosáhnout
lepší trakce a současně získat volný prostor
na souvrati pro úhel rejdu až 90°.
Aby se předcházelo hluboce vyjetým kolejím
a utužování půdy, mohou se obě konstrukční
řady Cirrus otáčet na všech svých kolech.
Pro použití secího stroje CIRRUS na zoraných, nezpevněných půdách je možno objednat kypřič stop traktoru. Toto zařízení srovná
a nakypří stopu, jež vznikla zabořením kol
traktoru.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in39 39
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind39
39
01.03.2010
14.10.2009 12:16:53
15:42:24 Uhr
Velkoplošná secí kombinace Cirrus Activ –
pro obtížné stanovištní podmínky
Na stroji Cirrus Activ se místo
pasivních nástrojů používá k
přípravě seťového lože rotační
kypřič s hřeby „naostro“. Právě
na obtížných stanovištích a při
měnících se půdních podmínkách prokazuje tato aktivní tech-
nika své silné stránky: pracovní
šířka 6 m a secí rychlosti až
15 km/h. Přesto je stroj na souvratích dobře ovladatelný. Díky
tomu je mimořádně zajímavý i
pro použití nad rámec podniku
příp. pro soukromé podnikatele.
RoTeC+ s plochými secími disky
Na stroji Cirrus Activ plní secí botky RoTeC+
úkol přesného výsevu osiva. Mimořádně klidný chod zajišťuje průměr disků 400 mm a
nastavitelný tlak až 50 kg/botku. Plochý secí
disk navíc i na snadných místech zajišťuje
trvalý vyšší tlak na botku za jízdy.
Cirrus Activ s KG
Pracovní záběr
6m
Objem výsevní
skříně
3000 l
(+ nástavec 600 l)
Optimální přizpůsobení – účinné využití!
Cirrus Activ nabízíme v záběru 6 m. Pro optimální a účinnou práci je potřebujete traktor s
tažným výkonem min. 320 PS. Pracovní rychlost se pohybuje od 12 do 15 km/h.
40
Na stroji Cirrus činí vzdálenost řádků osvědčených 12,5 cm. Jednodisková technika
poskytuje dostatek volného prostoru mezi
jednotlivými botkami pro dostatečný průchod
při klasickém i minimalizačním setí.
Jedinečnou vlastností je sériově montované
nastavení hloubky rotačního kypřiče. Tak lze
i během práce reagovat na měnící se podmínky.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in40 40
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind40
01.03.2010
14.10.2009 12:16:56
14:50:34 Uhr
MI2397
50:34 Uhr
Secí stroj pro velké výměry Citan –
kompaktní a rychlý!
Citan je samostatný secí stroj
pro setí do ploch s dobrou přípravou půdy. Vyrábí se s pracovními záběry 8, 9 nebo 12 m,
výsevní skříň 5000 l, spotřeba
PHM méně než 3 l/ha a díky
tomu patří k nejefektivnějším
secím strojům. Typ Citan se
osvědčil v podnicích s výměrami
nad 1000 ha a stále více se
používá při moderním obdělávání zemědělské půdy.
Citan lze na přání vybavit mechanickou nebo
plně automatickou dávkovací jednotkou. Pro
různé druhy osiva jsou k dispozici různé dávkovací válečky.
Citan
Pracovní záběr
8 m, 9 m a 12 m
Objem výsevní
skříně
5000 l
Citan lze velmi rychle složit a dosáhnout
tak přepravní šířky 3 m.
Neúnavný pracovní agregát!
Optimální ukládání osiva pomocí botek
RoTeC+ o průměru 400 mm a s přítlakem
až 50 kg. Perfektní zarov nání a zakrývání
osiva díky přesnému zavlačovači.
AMALOG+ lze snadno naprogramovat
pro různé systémy kolejových řádků.
Prostřednictvím terminálu AMATRON+
lze navíc měnit vysévané množství.
Výsevní skříň umístěná v přední části stroje
je snadno přístupná pro plnění. Část hmotnosti výsevní skříně se přenáší přímo na
zadní nápravu traktoru.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in41 41
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind41
41
01.03.2010
14.10.2009 12:17:02
14:50:45 Uhr
Secí stroj s dlátovými secími botkami
Cayena – K rychlému výsevu.
Secí stroj s dlátovými secími
botkami Cayena je určen k rychlému výsevu s předchozím
obděláním půdy nebo bez něj.
Prokazuje své přednosti zejména
v tvrdé a kamenité půdě a v
suchých oblastech, kde běžné
botky selhávají. Ať už při hrubém, středním nebo jemném
setí, minimalizačním setí, setí do
obdělané půdy nebo setí do strniště – díky 6 m pracovní šířky
nabízí typ Cayena mimořádný
výkon.
Osvědčené plně elektrické dávkování umožňuje přesné nastavení výsevního množství.
Na ovládacím panelu se pouze nastaví výsevní množství, vysypaný vzorek se zváží a zjištěná hmotnost se zadá na ovládacím panelu.
Cayena
Pracovní záběr
6m
Objem výsevní
skříně
3600 l
Cayena 6000 – 36 dlátových secích botek, vzdálenost řádků 16 cm
Vysoký plošný výkon a přesné dávkování!
Secí botky umístěně na hlavní rámu ve třech
řadách jsou vzájemně přesazené a umožňují
i přes malou vzdálenost řádků dobrý průchod
zbytků rostlin a kamení.
42
Díky zavěšení na dolních ramenech, integrovanému podvozku a hydraulicky sklopným
držákům nástrojů přesvědčí Cayena jako
kompaktní a současně velmi obratná jednotka.
Výsevní skříň u typu Cayena má objem
3 600 litrů a přesto je kompaktní konstrukce.
Ta umožňuje za provozu volný výhled na radličky TineTeC. Otvor po celé ploše nádrže
umožňuje jednoduché a rychlé plnění.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in42 42
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind42
01.03.2010
14.10.2009 12:17:04
14:50:50 Uhr
MI2397
50:50 Uhr
Secí stroj pro velké výměry Primera DMC –
pro výsev s přihnojením!
Tento secí stroj pro velké výměry Primera DMC byl zvlášť zkonstruován pro přímý a bezorebný
výsev v suchých podmínkách.
Osivo je vyséváno pod zbytky
plodin, tak je zajištěn optimální
kontakt osiva s půdou a tím
vynikající klíčení.
Paralelogramově vedené dlátové radličky
mohou neustále kopírovat terénní nerovnosti.
Systém zajištění proti nárazu na kameny spočívá v možnosti vertikálního a horizontálního
vyhýbání se překážkám.
Dvojitá opěrná kola zajišťují při přímém a bezorebném setí velmi dobré hloubkové vedení a
zakrývání osiva.
Primera DMC
Pracovní záběr
3 m, 4,5 m, 6 m,
9 m, 12 m
Objem výsevní
skříně
4200 l, 6000 l
Hnojivo
Osivo
Osivo
Primera DMC, 12 m
DMC: Přímý výsev – bezorebný výsev – konvenční výsev
Opancéřované, šikmo uchycené dlátové
radličky čistě protahují výsevní drážky.
Důsledkem uspořádání radliček na podélných
traverzách ve čtyřech řadách za sebou je
velká vzájemná vzdálenost radliček a dobrá
průchodnost slámy.
Tři různé dávkovací válečky (velký, střední
a jemný) zajišťují přesné dávkování různých
druhů osiva a hnojiv.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in43 43
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind43
43
01.03.2010
14.10.2009 12:17:11
14:50:57 Uhr
Spojovací rám KR –
mnohostranná možnost použití!
Spojovací rám nabízí zvlášť
mnohostranné a velmi hospodárné možnosti použití. Alternativou použití spojovacího rámu
je spojení s přesným secím
strojem ED, secím strojem D9
nebo s diskovým podmítačem
Catros.
Spojovací rám je konstruován s ohledem na
vybavení strojů, na jejich vysoké požadavky
a na kvalitu práce.
KR 9002/12002
Pracovní záběr
9 m, 12 m
KR 12002, 12 m,
přesným secím strojem ED
KR 12002, 12 m, se secím strojem D9
44
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in44 44
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind44
01.03.2010
14.10.2009 12:17:15
14:51:11 Uhr
MI2397
51:11 Uhr
Polní válec AW –
Dokonalé utužení půdy!
Obecně je polní válec univerzálním strojem pro profesionální
zemědělský podnik. Je použitel-
ný po válení po minimalizačním
setí, přes přípravu seťového lože
až po drcení hrud.
Polní válec je ve všech pracovních šířkách
dostupný s kruhy Cambridge. Jednotlivé
válcové segmenty s volně pohyblivými mezikroužky jsou uloženy nezávisle na sobě, aby
byla zaručena vynikající schopnost samočištění a přizpůsobení se půdě v celé jeho pracovní šířce.
Polní válec AW
Pracovní záběr 6,6 m, 7,8 m, 9,4 m,
12,2 m, 13,8 m a
15,4 m
Výkon traktoru 80 až 180 K
AW 15400
Mimořádný záběr a malé provozní náklady!
Polní válec se výborně hodí pro válcování po
setí do těžkých a lehkých půd. To je důležité
tehdy, když k výsevu nebyly použity optimální
agregáty pro zpětné utužení, jako jsou např.
klínové válce.
AW 12200, přeprava
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in45 45
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind45
45
01.03.2010
14.10.2009 12:17:32
14:51:22 Uhr
Univerzální stroj Grasshopper –
Mimořádně všestranný.
Stroje určené ke spojení s traktorem lze používat po celý rok.
Na jaře k vertikutaci zelených
ploch a golfových trávníků, na
jaře a v létě k sečení travnatých
sportovních ploch, parků,
kempů, květinových a ekologických luk, na podzim ke
sběru listí.
Žací ústrojí Grasshopper s volně zavěšenými
žacími noži ze speciální otěruvzdorné oceli.
Rotující nože rozmělňují posbíranou hmotu a
dopravují ji šachtou do sběrného koše. Tak je
optimálně využíván jeho objem a stroj dosahuje vysokého výkonu.
Grasshopper
Pracovní záběr
1,20 m až 2,10 m
Objem sběrného
koše
1200 l až 3500 l
Sečení
Stlačování
Sběr
Vyprazdňování
Vše během jednoho pracovního kroku.
Žací výška se upravuje individuálně podle
příslušného druhu práce. S robustním cepákovým žacím ústrojím se dosahuje optimální
kvality sečení a sběrného výkonu – a to i za
vlhka a mokra.
46
Rotor vytváří vysoký sací účinek, díky němuž
může být stroj Grasshopper používán také ke
sběru posečené trávy, listí, větví, žaludů, kaštanů atd.
Vertikutace a sečení pastvin pro koně
současně se sběrem posečených travin
a kobylinců zabraňuje vzniku nechtěných
míst s bujným porostem a množení
parazitů.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in46 46
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind46
01.03.2010
14.10.2009 12:17:43
15:48:15 Uhr
MI2397
48:15 Uhr
Profihopper – Samojízdný žací stroj
pro obdělávání zelených ploch.
Samojízdný žací stroj Profihopper
je vybaven rotorem pro přesné
sečení, který je umístěn vepředu
a zároveň slouží jako žací a vertikutační jednotka. Díky jedinečnému systému sběru a stlačování
mem
Se systé r:
to
c
a
p
m
o
C
iálu –
ho mater
s
posečené
rů
lit
00
10
ného koše
ěr
sb
do
stlačených em 700 litrů
m
je
ob
je stroj Profihopper mimořádně
vhodný pro bezprašný sběr trávy
a vertikutovaného materiálu v
jednom pracovním kroku za
téměř všech povětrnostních
podmínek.
Posečený materiál ihned odebírá šnekový
podavač, stačuje jej a tlačí do sběrného koše.
Stlačováním posečeného materiálu se skutečný objem sběrného koše zvýší ze 700 l
na užitečný objem 1000 l.
Profihopper
Pracovní záběr
1,25 m
Objem sběrného
koše
730 l
Grasklar ® –
u strojů Profihopper
a Grasshopper:
· Sekání, vertikutace, sbírání krátké i
dlouhé trávy v jednom pracovním
kroku
· Mulčování
· Sběr listí a odpadků
· Vysoká míra utužení posečeného
materiálu
· Vysokozdvižné vyprazdňování
· Za každého počasí
· Příjemná obsluha
· Jednoduchá údržba
Kompaktní s nulovým poloměrem otáčení
Jízdní režim se nastavuje nášlapným spínačem. Díky systému AMAZONE Path Control
(blokace zadních kol) zůstává zachována
obratnost s nulovým poloměrem otáčení.
Při přímé jízdě nebo při jízdě s bočním
náklonem stroj „drží“ stopu.
Systém AMAZONE Cooling zajišťuje, že je
větrací mřížka automaticky a pravidelně zbavována rostlinných zbytků na principu opačného chodu ventilátoru, aby bylo zajištěno
optimální chlazení motoru.
· Tichý a rychlý
· Bezprašný
Vysokozdvižné vyprazdňování umožňuje
vyklápění posečené hmoty až do výšky
2,10 m. Bod překlopení byl posunut dozadu
tak, aby bylo umožněno nakládání vysokých
přepravních vozidel.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in47 47
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind47
47
01.03.2010
14.10.2009 12:17:50
14:51:41 Uhr
Kombinace pro úpravu přírodních ploch –
pro tvorbu zahrady a krajiny
Kombinace pro úpravu přírodních ploch AMAZONE dokážou
vyřešit téměř všechny úkoly při
zakládání zelených ploch a sportovišť a při jejich regeneraci. Ať
už se jedná o obdělání kypré
nebo tvrdé půdy, o povrchy s
nepatrným porostem, silně
zarostlé povrchy, setí, dodatečné setí nebo srovnání nerovností, dá se díky stavebnicovému
systému sestavit ideální stroj
pro každý případ použití.
Výsevní válečky umístěné ve spodní části
výsevní skříně travního secího stroje, vysévají
osivo rovnoměrně po celé šířce. Velikost
výsevku se nastavuje přímo na výsevní skříni.
Kombinace pro úpravu
přírodních ploch
Pracovní záběr
1,10 m až 2,50 m
Kypřič tvrdé půdy
Spolehlivý a rentabilní.
Kombinace vibračních bran, travního secího
stroje a mřížkového nebo hladkého válce.
Vibrační brány se používají k přesnému setí
nových trávníků a k jejich dosévání. Potřebují
malý výkon a malou zvedací sílu.
48
Mřížkový nebo hladký válec přitlačuje osivo.
Navíc přebírá hloubkové vedení stroje, který
zpracovává půdu a nese travní secí stroj.
K úpravě sportovišť a jiných travnatých ploch
je vhodná kombinace vibrační brány s tuhým
rámem, hřeby a hladkým válcem. Vibrační
brány zajišťují srovnání půdních nerovností.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in48 48
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind48
01.03.2010
14.10.2009 12:17:52
14:52:02 Uhr
MI2397
52:02 Uhr
Jednokotoučové rozmetadlo E+S –
univerzálně použitelné
Vhodné pro zimní údržbu, ke
hnojení a k pískování golfových
a sportovních hřišť a také k rozmísťování drtě při stavbě silnic.
Díky zvláštní konstrukci nádrže
je zajištěno dobré klouzání rozmetaného materiálu po vnitřních
stěnách zásobníku a současně
dosažena nízká plnicí výška.
Pomocí jednoduše namontovatelného přesného rozmetacího zařízení lze typ E+S přestavět
na rozmetadlo pro zimní údržbu s přesně
nastavitelnou šířkou rozmetání 80 až 120 cm.
Takto lze přesně posypat např. stezku pro
cyklisty.
Jednokotoučové
rozmetadlo EK-S, E+S
Objem nádrže
150 l až 1000 l
Pracovní záběr
0,8 m až 8,00 m
Po celý rok –
Vždy jeden stroj na vše.
Z rozmetadla AMAZONE E + S se bez přestavby stane pískovač a rovnoměrně zapracuje písek do trávníku. Dodatečná úprava
trávníků není nutná.
Flexibilní koncepce pohonu, na objednávku s
pomocným hřídelem nebo s hydromotorem
(zvláštní výbava), umožňuje jeho použití v
mnoha oblastech. Rozmetadlo lze vhodně
zkombinovat např. s čelní radlicí.
Jednokotoučové rozmetadlo AMAZONE EK-S
slouží k rozmetání menších a středních
množství solí a neutralizačních prostředků
používaných při zimní údržbě.
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in49 49
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind49
49
01.03.2010
14.10.2009 12:17:58
15:18:50 Uhr
Zpracování půdy
Rotační brány KE
KE 2500 Special
KE 3000 Special
KE 3000 Super
KE 4000 Super
Výkon traktoru až 140 K
Výkon traktoru až 140 K
Výkon traktoru až 190 K
Výkon traktoru až 190 K
Pracovní záběr 2,50 m
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 4,00 m
Rotační kypřič KG · KX
KG 3000 Special
KG 3500 Special
KG 4000 Special
KG 3000 Super
KG 3500 Super
KG 4000 Super
KG 4000-2
KG 5000-2
KG 6000-2
Výkon traktoru až 220 K
Výkon traktoru až 220 K
Výkon traktoru až 220 K
Výkon traktoru až 300 K
Výkon traktoru až 300 K
Výkon traktoru až 300 K
Výkon traktoru až 300 K
Výkon traktoru až 300 K
Výkon traktoru až 300 K
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 3,50 m
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 3,50 m
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 5,00 m
Pracovní záběr 6,00 m
KX 3000
Výkon traktoru až 190 K
Pracovní záběr 3,00 m
Prutové válce SW · Pěchovací válce PW · Klínové válce KW
SW 25
SW 30
SW 302
SW 352
SW 402
Pracovní záběr 2,50 m
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 3,50 m
Pracovní záběr 4,00 m
Průměr 420 mm
Průměr 420 mm
Průměr 520 mm
Průměr 520 mm
Průměr 520 mm
PW 251/301
PW 251/301
PW 351/401
PW 301/401
Pracovní záběr 2,50 m/3,00 m
Pracovní záběr 2,50 m/3,00 m
Pracovní záběr 3,50 m/4,00 m
Pracovní záběr 3,00 m/4,00 m
Průměr 420 mm
Průměr 500 mm
Průměr 500 mm
Průměr 600 mm
KW 252
KW 302
KW 352
KW 402
KW 3000
Pracovní záběr 2,50 m
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 3,50 m
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 3,00 m
Průměr 580 mm
Průměr 580 mm
Průměr 580 mm
Průměr 580 mm
Průměr 520 mm
Kompaktní diskové brány Catros
Catros
Catros
Catros
Catros
Catros
Catros
3001
3501
4001
4001-2
5001-2
6001-2
Potřebný výkon traktoru od 120 K
Potřebný výkon traktoru od 130 K
Potřebný výkon traktoru od 150 K
Potřebný výkon traktoru od 150 K
Potřebný výkon traktoru od 180 K
Potřebný výkon traktoru od 200 K
Pracovní záběr
Pracovní záběr
Pracovní záběr
Pracovní záběr
Pracovní záběr
Pracovní záběr
3,00 m
3,50 m
4,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m
Pevné
Pevné
Pevné
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Catros 3001-T
Catros 4001-T
Catros 5501-T
Catros 7501-T
Catros 9000-T
Catros 12000-T
Potřebný výkon traktoru od 110 K
Potřebný výkon traktoru od 150 K
Potřebný výkon traktoru od 210 K
Potřebný výkon traktoru od 270 K
Se spojovacím rámem KR
Se spojovacím rámem KR
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 5,50 m
Pracovní záběr 7,50 m
Pracovní záběr 9,00 m
Pracovní záběr 12,00 m
Pevné
Pevné
Hydraulické sklápění/tažený
Hydraulické sklápění/tažený
Hydraulické sklápění/tažený
Hydraulické sklápění/tažený
Potřebný výkon traktoru od 90 K
Potřebný výkon traktoru od 110 K
Potřebný výkon traktoru od 110 K
Potřebný výkon traktoru od 150 K
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 5,00 m
Pevné
Pevné
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Kypřič Pegasus
Pegasus SG 3002
Pegasus SG 4002
Pegasus SG 4003-2
Pegasus SG 5003-2
50
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in2 2
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind2
01.03.2010
14.10.2009 12:13:52
14:52:13 Uhr
MI2397
Zpracování půdy
Kypřič Cenius
Cenius 3001 Special
Cenius 3001 Super
Potřebný výkon traktoru od 100 K
Potřebný výkon traktoru od 100 K
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 3,00 m
Pevné
Pevné
Kombinace kypřič – diskové brány Centaur
Centaur 3001 Special
Centaur 4001 Special
Centaur 4001-2 Special
Centaur 5001-2 Special
Potřebný výkon traktoru od 165 K
Potřebný výkon traktoru od 180 K
Potřebný výkon traktoru od 180 K
Potřebný výkon traktoru od 230 K
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 5,00 m
Pevné
Pevné
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Centaur 3001 Super
Centaur 4001 Super
Centaur 4001-2 Super
Centaur 5001-2 Super
Potřebný výkon traktoru od 190 K
Potřebný výkon traktoru od 240 K
Potřebný výkon traktoru od 240 K
Potřebný výkon traktoru od 300 K
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 5,00 m
Pevné
Pevné
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Potřebný výkon traktoru od 80 K
Potřebný výkon traktoru od 110 K
Potřebný výkon traktoru od 130 K
Potřebný výkon traktoru od 150 K
Potřebný výkon traktoru od 165 K
Potřebný výkon traktoru od 180 K
Pracovní záběr 6,60 m
Pracovní záběr 7,80 m
Pracovní záběr 9,40 m
Pracovní záběr 12,20 m
Pracovní záběr 13,80 m
Pracovní záběr 15,40 m
Polní válce AW
AW 6600
AW 7800
AW 9400
AW 12200
AW 13800
AW 15400
Secí technika
Mechanické nesené secí stroje D9
D9 –
25 Special
D9 –
30 Special
D9 –
30 Super
D9 –
40 Super
D9 –
60 Super
D9 –
90 Super
D9 – 120 Super
D9 – 9000-T
D9 – 12000-T
Pracovní záběr 2,50 m
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 6,00 m
Pracovní záběr 9,00 m
Pracovní záběr 12,00 m
Pracovní záběr 9,00 m
Pracovní záběr 12,00 m
Objem výsevní skříně 360 l
Objem výsevní skříně 450 až 850 l
Objem výsevní skříně 600 až 1000 l
Objem výsevní skříně 830 až 1380 l
Objem výsevní skříně 1200 až 2000 l
Objem výsevní skříně 1200 až 3000 l
Objem výsevní skříně 2490 až 4140 l
Se spojovacím rámem KR
Se spojovacím rámem KR
Mechanické nástavbové secí stroje AD
AD – 253 Special
AD – 303 Special
AD – 353 Special
AD – 303 Super
AD – 403 Super
Pracovní záběr 2,50 m
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 3,50 m
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 4,00 m
Objem výsevní skříně 360 l
Objem výsevní skříně 450 až 850 l
Objem výsevní skříně 720 l
Objem výsevní skříně 600 až 1000 l
Objem výsevní skříně 830 až 1380 l
Pneumatické secí stroje AD-P · Avant
AD-P – 303 Special
AD-P – 353 Special
AD-P – 403 Special
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 3,50 m
Pracovní záběr 4,00 m
Objem výsevní skříně 750 až 1500 l
Objem výsevní skříně 750 až 1500 l
Objem výsevní skříně 750 až 1500 l
AD-P – 303 Super
AD-P – 403 Super
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 4,00 m
Objem výsevní skříně 1500 až 2000 l
Objem výsevní skříně 1500 až 2000 l
Avant 4000
Avant 4000
Avant 5000
Avant 6000
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 5,00 m
Pracovní záběr 6,00 m
Objem výsevní skříně 1500 až 2000 l
Objem výsevní skříně 1500 až 2000 l
Objem výsevní skříně 1500 až 2000 l
Objem výsevní skříně 1500 až 2000 l
Pevné
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in51 51
51
01.03.2010 12:18:16 Uhr
Secí technika
Pneumatické secí stroje Cirrus · Citan · Cayena · Primera DMC
Cirrus 3001 Special
Cirrus 4001 Special
Cirrus 6001 Special
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 6,00 m
Objem výsevní skříně 2200 až 2800 l
Objem výsevní skříně 2200 až 2800 l
Objem výsevní skříně 3000 až 3600 l
Pevné
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Cirrus 4001 Super
Cirrus 6001 Super
Pracovní záběr 4,00 m
Pracovní záběr 6,00 m
Objem výsevní skříně 2200 až 2800 l
Objem výsevní skříně 3000 až 3600 l
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Cirrus Activ
Pracovní záběr 6,00 m
Objem výsevní skříně 3000 až 3600 l
Hydraulické sklápění
Citan 8000
Citan 9000
Citan 12000
Pracovní záběr 8,00 m
Pracovní záběr 9,00 m
Pracovní záběr 12,00 m
Objem výsevní skříně 5000 l
Objem výsevní skříně 5000 l
Objem výsevní skříně 5000 l
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Cayena 6001
Pracovní záběr 6,00 m
Objem výsevní skříně 3600 l
Hydraulické sklápění
Primera DMC 3000
Primera DMC 4500
Primera DMC 602
Primera DMC 9000
Primera DMC 12000
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 4,50 m
Pracovní záběr 6,00 m
Pracovní záběr 9,00 m
Pracovní záběr 12,00 m
Objem výsevní skříně 4200 l
Objem výsevní skříně 4200 l
Objem výsevní skříně 4200 l
Objem výsevní skříně 4200 l
Objem výsevní skříně 6000 l
Pevné
Pevné
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Pneumatické přesné secí stroje EDX · ED
EDX 6000-T
EDX 9000-T
Pracovní záběr 6,00 m
Pracovní záběr 9,00 m
Počet výsevních agregátů 8
Počet výsevních agregátů 12
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
ED 302
ED 452
Pracovní záběr 3,00 m
Pracovní záběr 4,50 m
Počet výsevních agregátů 4 až 10
Počet výsevních agregátů 6 až 12
Pevné
Pevné
ED 452-K
ED 602-K
ED 9000-T
ED 12000-T
Pracovní záběr 4,50 m
Pracovní záběr 6,00 m
Pracovní záběr 9,00 m
Pracovní záběr 12,00 m
Počet výsevních agregátů 6 nebo 7
Počet výsevních agregátů 8 až 12
Se spojovacím rámem KR
Se spojovacím rámem KR
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in52 52
52
01.03.2010
14.10.2009 12:18:22
15:10:52 Uhr
Technika pro hnojení
Rozmetadlo ZA-X Perfect
ZA-XW Perfect 502
ZA-X Perfect 602
ZA-X Perfect 902
ZA-X Perfect 1402
Objem zásobníku 500 až max. 700 l
Objem zásobníku 600 až max. 850 l
Objem zásobníku 900 až max. 1700 l
Objem zásobníku 1400 až max. 1750 l
Pracovní záběr 10 až 18 m
Pracovní záběr 10 až 18 m
Pracovní záběr 10 až 18 m
Pracovní záběr 10 až 18 m
Objem zásobníku 1000 až max. 1500 l
Objem zásobníku 1200 až max. 2700 l
Objem zásobníku 1500 až max. 3000 l
Objem zásobníku 2200 l
Objem zásobníku 2500 l
Objem zásobníku 2700 l
Objem zásobníku 3000 l
Objem zásobníku 1500 až max. 3000 l
Objem zásobníku 3000 až max. 4200 l
Pracovní záběr 10 až 36 m
Pracovní záběr 10 až 36 m
Pracovní záběr 10 až 36 m
Pracovní záběr 10 až 36 m
Pracovní záběr 10 až 36 m
Pracovní záběr 10 až 36 m
Pracovní záběr 10 až 36 m
Pracovní záběr 10 až 36 m
Pracovní záběr 15 až 52 m
Rozmetadlo ZA-M
ZA-M 1001 Special
ZA-M 1201
ZA-M 1501
ZA-M 2201
ZA-M 2501
ZA-M 2701
ZA-M 3001
ZA-M Profis
ZA-M Ultra
Velkoplošné rozmetadlo ZG-B a ZG-B Ultra
ZG-B
ZG-B Ultra Hydro
Objem nádrže 5500 a 8200 l
Objem nádrže 5500 a 8200 l
Pracovní záběr 10 až 36 m
Pracovní záběr 15 až 52 m
Postřikovače
Nesené postřikovače UF
UF 901
UF 1201
UF 1501
UF 1801
Skutečný objem nádrže 1050 l
Skutečný objem nádrže 1350 l
Skutečný objem nádrže 1720 l
Skutečný objem nádrže 1980 l
FT 1001
Objem nádrže 1000 l
Pracovní záběr 12 až 24 m
Pracovní záběr 12 až 24 m
Pracovní záběr 12 až 28 m
Pracovní záběr 12 až 28 m
Hydraulické/manuální sklápění
Hydraulické/manuální sklápění
Hydraulické/manuální sklápění
Hydraulické/manuální sklápění
Pracovní záběr 15 až 28 m
Pracovní záběr 15 až 28 m
Pracovní záběr 15 až 28 m
Pracovní záběr 15 až 28 m
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Pracovní záběr 18 až 28 m
Pracovní záběr 18 až 28 m
Pracovní záběr 18 až 36 m
Pracovní záběr 18 až 40 m
Pracovní záběr 18 až 40 m
Pracovní záběr 18 až 40 m
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění
Tažené postřikovače UG
UG 2200 Special
UG 3000 Special
UG 2200 Super
UG 3000 Super
Skutečný objem nádrže 2400 l
Skutečný objem nádrže 3200 l
Skutečný objem nádrže 2400 l
Skutečný objem nádrže 3200 l
Tažené postřikovače UX
UX 3200 Special
UX 4200 Special
UX 3200 Super
UX 4200 Super
UX 5200 Super
UX 6200 Super
53
Skutečný objem nádrže 3600 l
Skutečný objem nádrže 4600 l
Skutečný objem nádrže 3600 l
Skutečný objem nádrže 4600 l
Skutečný objem nádrže 5600 l
Skutečný objem nádrže 6600 l
az – Produkty
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in53 53 53-55
MI2397_DieProdukte_D_10_2009.ind53-55
01.03.2010 12:18:26 Uhr
Kompetentní poradenství.
Pohovořte se svým prodejcem AMAZONE,
pobočkou AMAZONE nebo nám zavolejte.
Zobrazení, obsah a technické údaje jsou nezávazné!
AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tel.: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193
UNICOM Agro a.s. provozovna
Červený mlýn 380 · CZ-666 01 Tišnov
Tel.: +420 549 437 540 · Fax: +420 549 437 567 · www.unicomagro.eu · E-mail: [email protected]
MI 2462 (CZ) 03.10 Printed in Germany
MI2462_DieProdukte_CZ_10_2009.in54 54
www.amazone.de
www.amazone.cz
E-mail: [email protected]
01.03.2010 12:18:33 Uhr
Download

prospekt