sklizňové stroje
Ve službách vlastní
bioplynové stanice
Passau
Bioplynová stanice, tento hit současnosti,
nemusí být vždy v podobě velké stavby,
která spotřebuje hmotu ze stovek hektarů
kukuřice a vynucuje si tím diskutabilní změny
v osevním postupu i v organizaci práce
na podniku. U našich západních sousedů
funguje velké množství malých stanic, které
jsou dimenzovány tak, aby bylo možné je
zaintegrovat do soukromého zemědělského
podniku bez výraznějších změn v jeho chodu.
V kopcovité krajině na jihu Bavorska
obhospodařuje Martin Füchsl spolu s dalšími
čtyřmi zemědělci dohromady 500 ha půdy. Na svém
podniku se smíšenou produkcí využívá ke sklizni
pícnin stroje značky Pöttinger, mezi nimi i tento
dvourotorový shrnovač EuroTop 651 A Multitast
Za jedním takovým moderně uvažujícím zemědělcem jsme se vydali
do jižního Bavorska do obce Untergriesbach. Martin Füchsl hospodaří
v kopcovité krajině v nadmořské výšce 550 metrů. Jeho podnik se zabývá
chovem masného skotu a klasickou
rostlinnou výrobou a v rámci sdružení pěti zemědělců je dohromady obhospodařováno 500 ha zemědělské
půdy. Podnik je vybaven moderní zemědělskou technikou, využívanou na
2/2013
02-2013-mechanizace.indd 28
vlastních pozemcích i ve formě služeb
ostatním.
Na rodinné farmě je od roku 2004
v provozu bioplynová stanice značky
Hochreiter o výkonu 150 kW. Jako
substrát slouží z jedné třetiny travní
senáž a ze dvou třetin kukuřičná siláž; v zimním období činí podíl travní
senáže 50–60 procent. Odpadní teplo
z kogenerační jednotky slouží k vyhřívání obytných prostor a k sušení dřevní štěpky, digestát je částečně sepa-
28
rován anebo využíván jako hnojivo.
Jednou z výhod malé bioplynové stanice jsou krátké dopravní vzdálenosti.
Není třeba organizovat dopravu na
desítky kilometrů daleko.
Dominuje Pöttinger
Zdrojem výkonu jsou na farmě traktory
John Deere a v oblasti závěsné techniky
dominují stroje značky Pöttinger. A to
nejenom pro sklizeň travní píce z velké
plochy luk, ale i v oblasti zpracování
půdy a setí. Při sklizni luk je píce sečena již při výšce 20 cm, takže v průběhu
roku se stihne pět až šest sečí. Výhodou
častého sečení je omezení výskytu plísní
a redukce populací plevelů, takže získaná píce má dobrou kvalitu, nezbytnou
pro chod bioplynové stanice. Výška strniště činí 5 cm, což představuje spodní
hranici intervalu pro správnou výšku
sečení (ideálně 5–7 cm).
Po posečení nastupuje dvourotorový
stranový shrnovač Pöttinger Euro-
www.mechanizaceweb.cz
22.1.2013 14:47:02
sklizňové stroje
Top 651 A multitast. Pracuje v agregaci s traktorem o výkonu 51,5 kW/70 k
a Martin Füchsl ocenil přínos systému
Multitast. Čelní kopírovací kolečko
snímá terén přímo před dráhou prstů, které tak shrnují píci bez znečišťování i na nerovném terénu. Stroj
formuje vzdušné dvojité řádky s čistým okrajem, vhodné pro sběr senážním vozem.
Komfortní, stabilní
a rychlé – vozy Jumbo
Po zavadnutí na požadovaný obsah sukombišiny přijedou řádky sesbírat dva kombi
nované návěsy značky Pöttinger: model
Jumbo 7200 L Combiline s podvozkem
Tridem a novější Jumbo 6010 L Combiline. Jejich služby si Martin Füchsl velmi
pochvaloval. Ocenil především kvalitu
práce, komfort obsluhy a spolehlivost
strojů. Návěsy vynikají stabilitou na loukách i za jízdy po silnici s plným nákladem. Podvozek Tridem s nuceným řízením překvapil při nasazení na svazích.
Zemědělci v Německu jsou známí
svými vysokými požadavky na komfort práce, které u návěsů Jumbo
splňuje systém hydropneumatického odpružení podvozku. Nerovnosti
Podvozek Tridem s hydropneumatickým odpružením vyniká
stabilitou za všech situací a plynulým sledováním stopy traktoru.
Zatížení se rozděluje na velkou styčnou plochu a zkušenosti
potvrdily, že vůz nezanechává na loukách žádné koleje
na pozemcích, na příjezdních cestách nebo na železničních přejezdech takový podvozek překoná bez
větších výkyvů.
Originální
konstrukce sběrače
Čistý sběr píce z řádků po celou sezónu
od jara až do pozdního podzimu prowww.somejh.cz
Návěsy Jumbo Combiline se ukázaly jako ideální prostředky pro
sběr travní píce z řádků i k odvozu kukuřice od výkonných řezaček.
Osmiřadý sběrač má šířku 2 m a zaváděcí pásy oddělují píci od
nečistot. Na snímku novější model Jumbo 6010 L Combiline
vádí originálně konstruovaný sběrač
firmy Pöttinger s řízenými prsty. Sběrač
hladce kopíruje nerovnosti a díky malé
vzdálenosti prstů od rotoru je zaručeno plynulé předávání hmoty k plnicímu
ústrojí. Otáčky prstů jsou zvoleny tak,
aby se snížila úroveň znečištění píce
a nedocházelo k vrhání zvláště krátké
píce před sběrač.
Vás zve
Prodej a servis zemědělské,
lesní a komunální techniky
na 15. ročník
Jarních výstavních
dnů SOME
konaných v areálu společnosti
v Jindřichově Hradci
12.–15. 3. 2013
FIRMA SOME PŘEDSTAVÍ SORTIMENT TĚCHTO FIREM:
SAME, LAMBORGHINI, SIGMA 4, DEUTZ-FAHR, GENIE-TEREX, JLG,
PÖTTINGER, GALLIGNANI, OEHLER, KIRCHNER, AGRIMASTER,
BOMFORD, ORSI, CAFFINI, HARDI, ZUCAL, FARMET, CAMPAGNOLA,
PELLENC, BCS, MURATORI, PERUZZO, DOPPSTADT, PEZZOLATO,
MATHIEU, RAVO, NILFISK, B.3, FAE, HUSTLER
Předchozí ročníky Jarních výstavních dní SOME
Dvojice motorů malé bioplynové stanice pracuje s celkovým
výkonem 150 kW
www.mechanizaceweb.cz
02-2013-mechanizace.indd 29
29
2/2013
22.1.2013 14:47:05
sklizňové stroje
Návěsy jsou agregovány s traktory o výkonu 184 kW/250 k a podle slov majitele
nezanechávají na sklizených loukách naprosto žádné koleje. Svůj náklad sklápí
před silem a o vyhrnutí řezanky se postarají kolové traktory se speciální radlicí.
Dokonce je možné konzervovat píci
s větší délkou, protože její zkrácení před
vstupem do fermentoru provede řezačka, zařazená mezi příjmový stůl Siloking
a dopravník substrátu.
Výhody
technologie návěsů
Všechny sklizňové stroje firmy Pöttinger
se vyznačují šetrným přístupem k píci.
Díky výkonnosti technologie se senážními návěsy lze posečení a sklizeň hmoty
provádět v průběhu jednoho dne a sběr
flexibilně přizpůsobit průběhu zavadání. Tím jsou v krmivu zachovány obsažené živiny. Bezporuchový provoz obou
návěsů je zárukou toho, že píce se dostane do svého místa uložení ve žlabu
včas při vhodném obsahu sušiny.
Technologie senážních návěsů se vyznačuje jednoduchou logistikou (jeden
člověk a jeden stroj sklízí a zároveň přepravuje), a tím i velmi malým rizikem
výpadku. Ideální úroveň zavadnutí je pro
kvalitu krmiva důležitá, dále má význam
i minimální míra znečištění a vysoký obsah cukru. K tomu přispívá i fakt, že většinou není zapotřebí obracení. Čisté krmivo se pozitivně projevuje na zdravotním
stavu zvířat. Dál je tento systém šetrný
k půdě díky malému počtu přejezdů.
Pro bioplynovou
stanici vhodný systém
Mechanický secí stroj Vitasem 302 ADD zakládá porosty všech plodin včetně kukuřice. Je osazen
zásobníkem osiva s objemem 1000 l a řezacím pěchovacím válcem odolným vůči kamenům
ornou půdu. Podle nového nařízení,
platného v Německu, musí být nejpozději do čtyř hodin po aplikaci zapravena do půdy. V podniku k tomu účelu
slouží radličkový kypřič Pöttinger Synkro 3000 S se dvěma řadami šípových
radliček.
Následná orba je operací, jejíž kvalita
má značný význam. K ní je určen pětiradličný model neseného otočného
pluhu Pöttinger Servo 45 S Nova. Na
kombinovaném opěrném kole byly viditelné pístnice, které umožňují z kabiny dálkově ovládat pracovní hloubku.
Systém hydropneumatického nonstop
jištění těles umožňuje plynulou orbu
na kamenitých půdách. Martin Füchsl
vyzdvihl práci orebních těles se zahrnovacími límci, nízký tahový odpor a jednoduchou obsluhu.
Vitasem ADD se osvědčil
kypřením. K setí v obou těchto technologiích slouží mechanický secí stroj
Pöttinger Vitasem 302 ADD v kombinaci s rotačními bránami Lion o záběru 3 m. Tato nesená secí kombinace
je univerzálně využitelná. Secí stroj je
vybaven dvoudiskovou secí botkou
a prutovým zavlačovačem, takže hladce zvládá zakládání porostů obilnin,
hořčice, a dokonce i kukuřice (s plným
počtem řádků) v proměnlivých půdních podmínkách.
Dvoudisková secí botka o průměru 350 mm byla pro tyto secí stroje představena jako novinka v roce
2008 a je vhodná pro práci v minimálně připravených půdách s velkým množstvím rostlinných zbytků.
Vytváří úzkou drážku, do níž je uloženo osivo. Následné uzavření výsevní rýhy a přitlačení půdy provádí
válečky, které se starají rovněž o individuální vedení botek v nastavené
hloubce setí.
V Německu a Rakousku vládne trend
směrem k většímu počtu sečí v průběhu roku. Tomu zcela ideálně vyhovuje
sklizeň pomocí senážních vozů. Kromě
senáží transportují oba návěsy Jumbo
také řezanku od vysoce výkonných sklízecích řezaček a osvědčily se i pro dopravu štěpky.
Obliba na tomto podniku dokazuje,
že technologie s využitím senážního
návěsu ve spojení s bioplynovou stanicí velmi dobře funguje. Je vhodná pro
všechny systémy vybírání píce a umožňuje šetřit náklady i čas. Martin Füchsl nezapomněl ocenit též servis firmy
Pöttinger a její přístup.
Přesto se neorá vždy a některé pozemky jsou zpracovávány jen mělkým
Nařízení snadno dodržuji
Dvoudisková secí botka Dual-Disc zajišťuje uložení osiva i v podmínkách
výskytu rostlinných zbytků na povrchu. Secí stroj Vitasem ADD má
v základní výbavě utužovací a opěrné válečky pro přesné hloubkové
vedení. Uložení secích botek i opěrných válečků je bezúdržbové
Kejda skotu se nevyužívá v bioplynové
stanici, ale povrchově se aplikuje na
2/2013
02-2013-mechanizace.indd 30
30
Na meziplodiny Terradisc
Těžiště kombinace se nachází v blízkosti
traktoru, jehož přední náprava tak není
nadměrně odlehčována. Výhodou je
také velká kapacita zásobníku osiva na
úrovni 1000 l. S ohledem na místní podmínky je kombinace vybavena opěrným
válcem, který se za vlhka nezalepuje
a není citlivý na kameny.
Pro rychlou první podmítku nebo zapravení porostů meziplodin využívá
Martin Füchsl nesený model talířového
podmítače Terradisc 3000 o záběru 3 m.
Stroj uspořádáním obou řad svých talířů
a jejich vhodnou polohou vytváří dobře
promíchanou směs půdy a rostlinných
zbytků. Talíře jsou uloženy v dvouřadých šikmých kuličkových ložiscích.
Závěrem
Zemědělci v Německu jsou známí tím,
že mají vysoké nároky na kvalitu pořizované zemědělské techniky. Navíc
prosadit se v konkurenci zavedených
domácích výrobců také není jednoduché. Rakouská firma Pöttinger má na
německém trhu vybudovanou pevnou
pozici a její stroje pracují na podnicích
všech velikostí. Zkušenosti z podniku
Martina Füchsla ukazují, že technologie založená na sklizni senážními vozy
obstojí i v podmínkách nejvyšších nároků na kvalitu pícnin, daných výrobou
krmiva pro skot i substrátu pro bioplynovou stanici. Flexibilita a organizační
nenáročnost dovolují návěsy a další
stroje technologické linky operativně
nasazovat i na pozemcích ostatních
zemědělců spojených v rámci jednoho
sdružení.
Text a foto Petr Beneš
www.mechanizaceweb.cz
22.1.2013 14:47:16
Download

Ve službách vlastní bioplynové stanice