01.09.2014
30.09.2014
DÖNEMİ
AYLIK
FAALİYET RAPORU
1
1
GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ
1.1. Bölgemizde 30.09.2014 tarihi itibari ile 66 adet sanayicimiz inşaatını tamamlayarak
işletmeye geçmiş olup 23 adet sanayicimizin inşaatı devam etmektedir. Henüz 42 adet
sanayicimiz inşaatına başlamamıştır.
1.2. 30.09.2014 tarihine kadar 91 adet Yapı Ruhsatı, 63 adet Yapı Kullanma İzin
Belgesi, 44 adet GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir.
1.3. Eylül 2014 dönemi içerisinde, 1 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi ve 2 adet GSM
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir.
2
ALTYAPI ÇALIŞMALARIMIZ
2.1. Organize Sanayi Bölgemiz doğalgaz altyapı çalışmaları kapsamında, 1. ve 2.
Bölgemizde altyapı çalışmaları bitirilmiş, branşman hatlarının tüm parsel bağlantıları
yapılmıştır. 3. Bölgemizde proje güzergah değişikliği İzmirgaz tarafından onaylanmış
olup, çalışmalar en kısa sürede başlayacaktır.
2.2. Organize Sanayi 3. Bölgemizde 2/21 Sokağın açılmayan bölümünde yol yapım
çalışmaları kapsamında nitelikli dolgu malzemesi ile yol dolgu çalışmalarımız
başlatılmıştır.
3
İMAR ÇALIŞMALARIMIZ
3.1. Organize Sanayi 3. Bölgemizde 7571 Ada üzerinde oluşturulacak sanayi parselleri
hususunda, mevzi imar planında yeni oluşturulacak parseller ile ilgili proje
çalışmalarımız tamamlanmıştır.
2
4
ÇEVRE – GÜVENLİK ÇALIŞMALARIMIZ
4.1. 1. Bölgemiz giriş kemeri aydınlatmaları yapılmıştır.
4.2. Bölgemiz yönlendirme tabelaları yenilenmiştir. (Foto-1)
4.3. Organize Sanayi 3. Bölgemizde üyemiz Rotec Etiket ve Lider Kağıtçılık firmaları
yanında bulunan orman sınırlarına 2 adet kapı yapılması ile ilgili çalışmalarımız
tamamlanmış, Bölge güvenliği sağlanmıştır. (Foto-2)
5
4.4. Bölgemiz güvenlik görevlilerinin olaylara ani müdahale etmesi amacı ile bir adet
motorlu devriye aracı üyelerimiz hizmetine sunulmuştur. (Foto-3)
GENEL ÇALIŞMALARIMIZ
5.1. Bölgemizde G.S.M. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmadan faaliyet
gösteren firmalar ve yatırımlarına başlamayan üyelerimizin parsel tahsis iptallerinin
yapılması ile ilgili, Eylül ayı içerisinde, Hukuk Müşavirimiz Sayın Atilhan AKISÜ’nun
da katılımları ile toplantılar düzenlenmiş, GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını
almayan üyelerimize ihtarnameler gönderilmiş, yatırımlarına başlamayan
üyelerimizin tahsis iptali işlemlerinin yapılması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.
5.2. Bölge Müdürümüz Sayın Timuçin Öner, Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sayın Yaşar Öztürk ile görüşerek,
Bölgemiz hakkında karşılıklı bilgi ve görüş alışverişlerinde bulunmuşlardır.
5.3. Bölgemizde faaliyet gösteren yapı denetim firmaları ile inşaatlarda iş sağlığı ve
güvenliği uygulamaları ile ilgili toplantımız Bölge Müdürlüğü binamızda
gerçekleşmiştir.
5.4. Bölge Müdürlüğü personelimiz Yangın eğitimi ve tatbikatı başarı ile
tamamlanmıştır. (Foto-4)
5.5. İZKA desteği ile Bölge Müdürlüğü binamızda sürdürülmekte olan BHGEM
(BEGOS Hazır Giyim Eğitim Merkezi) projesi 3. kuru tamamlanmış, öğrencilerin
uygulamalı eğitimlerini görmek üzere firmalara dağıtımı sağlanmıştır. Projemiz 4. kur
ile devam etmektedir.
Foto-1
Foto-3
Foto-2
3
Foto-4
Download

Eylül 2014