T.C.
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 AKADEMİK YILI
LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Başlangıç
Bitiş
Tez Teslimleri (2013-2014 Bahar Yarıyılı)
19 Haziran 2014
14 Temmuz 2014
Yatay Geçiş Başvuruları
14 Temmuz 2014
01 Ağustos 2014
Ders Plan ve Programlarının Enstitüye Gönderilmesi için Son Gün
15 Temmuz 2014
Açılan ve Açılmayan Derslerin İlanı
04 Ağustos 2014
Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihi
04 Ağustos 2014
11 Ağustos 2014
T.C. Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihi
04 Ağustos 2014
11 Ağustos 2014
Mülakat Sınavına Girecek Adayların İsim Listesinin İlanı
Mülakat Sınavı Tarihleri
13 Ağustos 2014
18 Ağustos 2014
22 Ağustos 2014
Mülakat Sınavı Sonucunda Başarılı Olan Öğrencilerin Enstitüye
Bildirilmesi İçin Son Tarih
26 Ağustos 2014
Mülakat Sınav Sonuçlarının İlanı (Enstitü Web Sayfasında)
29 Ağustos 2014
Lisansüstü Programlara Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıtları
01 Eylül 2014
05 Eylül 2014
Kayıt Dondurma ve Ders Muafiyet Talepleri
01 Eylül 2014
12 Eylül 2014
Kayıtlı Öğrenciler İçin Danışman, Tez Konusu Belirleme ve Tez Konusu
Değişikliği Taleplerinin Anabilim Dalı Başkanlığına Teslimi
01 Eylül 2014
12 Eylül 2014
Kayıt Yenileyecek Öğrencilerin Katkı Payının Yatırılması
08 Eylül 2014
12 Eylül 2014
Kayıt Yenileme İşlemleri (Ders Seçme)
08 Eylül 2014
12 Eylül 2014
GÜZ YARIYILI EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLAMA (15 Eylül 2014-28 Aralık 2014)
Kayıt Yenilemeyen Öğrencilerin Mazeret Başvuruları
15 Eylül 2014
17 Eylül 2014
Doktora Yeterlik Sınavları Başvuruları
01 Eylül 2014
19 Eylül 2014
Ara Sınav Programlarının İlanı
22 Eylül 2014
Doktora Yeterlik Sınavları
29 Eylül 2014
28 Kasım 2014
Ara Sınavlar
10 Kasım 2014
16 Kasım 2014
Ara Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesi İçin Son Gün
Ara Sınav Mazeretleri
19 Kasım 2014
17 Kasım 2014
21 Kasım 2014
Final Sınav Programlarının İlanı
15 Aralık 2014
Derslerin Bitimi
26 Aralık 2014
Final Sınavları
05 Ocak 2015
18 Ocak 2015
Otomasyon Sistemine Final Sınavı Not Girişi İçin Son Gün
22 Ocak 2015
Bütünleme Sınav Programlarının İlanı
05 Ocak 2015
Bütünleme Sınavları
26 Ocak 2015
Sınav Sonuç Listelerinin Öğrenci İşlerine Teslim Edilmesi İçin Son Gün
01 Şubat 2015
04 Şubat 2015
Tez Teslimleri
02 Ocak 2015
13 Şubat 2015
Ders Dönemini Tamamlayan Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Konusu
ve Tez Danışmanı Önerilerinin Anabilim Dalı Başkanlığına Teslimi
09 Şubat 2015
13 Şubat 2015
BAHAR YARIYILI
Başlangıç
Bitiş
02 Ocak 2015
09 Ocak 2015
Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihi
Ders Plan ve Programlarının Enstitüye Gönderilmesi için Son Gün
02 Ocak 2015
Açılan ve Açılmayan Derslerin İlanı
02 Ocak 2015
T.C. Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihi
Mülakat Sınavına Girecek Adayların İsim Listesinin İlanı
Mülakat Sınavı Tarihleri
02 Ocak 2015
09 Ocak 2015
14 Ocak 2015
19 Ocak 2015
23 Ocak 2015
Mülakat Sınavı Sonucunda Başarılı Olan Öğrencilerin Enstitüye
Bildirilmesi İçin Son Tarih
27 Ocak 2015
Mülakat Sınav Sonuçlarının İlanı (Enstitü Web Sayfasında)
30 Ocak 2015
Lisansüstü Programlara Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıtları
02 Şubat 2015
06 Şubat 2015
Kayıt Dondurma Talepleri
12 Ocak 2015
06 Şubat 2015
Kayıtlı Öğrenciler İçin Danışman, Tez Konusu Belirleme ve Tez Konusu
Değişikliği Taleplerinin Anabilim Dalı Başkanlığına Teslimi
12 Ocak 2015
23 Ocak 2015
Kayıt Yenileyecek Öğrencilerin Katkı Payının Yatırılması
09 Şubat 2015
13 Şubat 2015
Kayıt Yenileme İşlemleri (Ders Seçme)
09 Şubat 2015
13 Şubat 2015
BAHAR YARIYILI EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLAMA (16 Şubat-29 Mayıs 2015)
Kayıt Yenilemeyen Öğrencilerin Mazeret Başvuruları
16 Şubat 2015
18 Şubat 2015
Doktora Yeterlik Sınavları Başvuruları
03 Şubat 2015
19 Şubat 2015
Doktora Yeterlik Sınavları
02 Mart 2015
29 Nisan 2015
Ara Sınav Programlarının İlanı
Ara Sınavlar
Ara Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesi İçin Son Gün
Ara Sınav Mazeretleri
23 Mart 2015
06 Nisan 2015
12 Nisan 2015
14 Nisan 2015
20 Nisan 2015
23 Nisan 2015
Final Sınav Programlarının İlanı
12 Mayıs 2015
Derslerin Bitimi
29 Mayıs 2015
Final Sınavları
01 Haziran 2015
14 Haziran 2015
Otomasyon Sistemine Final Sınavı Not Girişi İçin Son Gün
17 Haziran 2015
Bütünleme Sınav Programlarının İlanı
05 Haziran 2015
Bütünleme Sınavları
Sınav Sonuç Listelerinin Öğrenci İşlerine Teslim Edilmesi İçin Son Gün
22 Haziran 2015
26 Haziran 2015
01 Temmuz 2015
Tez Teslimleri
15 Haziran 2015
13 Temmuz 2015
Ders Dönemini Tamamlayan Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Konusu
ve Tez Danışmanı Önerilerinin Anabilim Dalı Başkanlığına Teslimi
15 Haziran 2015
13 Temmuz 2015
Download

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2014