2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YAZ OKULU KAYIT DUYURUSU
1. Yaz okulunda toplam en çok dört derse kayıt yaptırılabilir. Yaz okulunda başarısız
olduğunuz, notunu yükseltmek istediğiniz veya alamadığınız dersleri seçebilirsiniz. Ancak,
genel not ortalaması 3.00 ve üstünde olan öğrenciler üst sınıftan ders seçebilir. Derslere
devam zorunludur.
2. Açılması kesinleşen dersler ilgili birim tarafından belirlenir.
3. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için, o derse kayıtlı öğrenci sayısının ön lisans ve
lisans programlarında en az yirmi beş olması gerekir. Ancak İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesinde bir dersin açılabilmesi için 4. Sınıfta 40, diğer sınıflarda 50 öğrenci sayısı ile
ders açılabilecektir.
4. Yaz okulunda kesin kayıt yapabilmeniz için ilk önce https://obs.bilecik.edu.tr internet
adresinden derslerinizi seçip, ekranda belirtilen almak istediğiniz ders saati ücretini 17–19
Haziran 2014 tarihleri arasında Ziraat Bankası Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kurumsal
Yaz Okulu (Beyan) hesabına yatırmanız gerekmektedir. Derslerini seçip ücretini yatıran
öğrencilerin kayıt onay işlemleri 19 Haziran 2014 mesai bitiminde otomatik olarak
gerçekleştirilecektir. İsteyen öğrenciler ücreti yatırdıktan sonra Gülümbe Kampüsünde kayıt
danışmanlarıyla birlikte danışman onayı yaptırabilirler.
5. Yaz okulunda öğrenci, açılmayan dersler yerine açılması kesinleşen derslerden en çok dört
derse kayıt sınırları içinde kalmak kaydıyla ders ekleyebilir. Ancak, öğrenci açılması
kesinleşen dersi bırakamaz.
6. Üniversitemiz öğrencileri dışındaki diğer üniversite öğrencilerinin yaz okulu kesin kaydı
da aynı tarih ve şartlarda yapılacaktır.
7. Üniversitemizde yaz okulu ders kaydı yaptıran diğer üniversite öğrencilerinin aldıkları ders
ve notların kendi Üniversitelerinde kabul edilme veya edilmemesine ait yükümlülük tamamen
öğrenciye aittir. Bu nedenle ders kaydı yaptırmadan önce Üniversitenizden olur almanız
önemle duyurulur.
8. Yaz okulu kesin kayıtlarıyla ilgili sorunlarınızda, biriminiz öğrenci işlerinden bilgi alınız.
Ders Saati Ücretleri:
2013 – 2014 Yaz okulu ücretlerini http://bilecik.edu.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz.
Diğer Üniversite Öğrencilerinin Yaz Okulunda Üniversitemizden Ders Alabilmesi İçin;
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve okudukları
Üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı fotokopisiyle gelerek öğrenci bilgi sistemine misafir
öğrenci kaydını yaptırmaları gerekmektedir. Daha sonra kendilerine verilen kullanıcı adı ve
şifreyle https://obs.bilecik.edu.tr internet adresinden ders seçme işlemi yapacaklar ve ders
seçme ekranında belirtilen ücreti 17–19 Haziran 2014 tarihleri arasında Ziraat Bankası
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kurumsal Yaz Okulu hesabına yatırdıktan sonra kayıt onay
işlemleri 19 Haziran 2014 mesai bitiminde otomatik olarak gerçekleştirilecektir. İsteyen
öğrenciler ücreti yatırdıktan sonra Gülümbe Kampüsünde kayıt danışmanlarıyla birlikte
danışman onayı yaptırabilirler.
Üniversitemiz Öğrencilerinin Yaz Okulunda Diğer Üniversitelerden Ders Alabilmesi
İçin;
Öğrenciler diğer Üniversitelerin Yaz okulundan; Üniversitemiz yaz okulunda açılmayan
veya kayıt yapılamayan derslerden en çok dört tanesine Fakültelerde Bölüm Başkanlığının
onayı, Meslek Yüksekokullarında Müdürlük onayı ile kayıt yaptırabilirler. Başka
Üniversitenin yaz okulundan ders almak isteyen öğrenciler, ilgili Bölüm Başkanlığı veya
Müdürlüğe dilekçe ile başvurarak ekine almak istedikleri dersin içeriğini, saatini ve AKTS
bilgilerini ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.
Kapanan Ders Yerine Ders Seçme İşlemi Yapılması İçin:
Kesin kayıt sonucunda açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı (İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesinde bir dersin açılabilmesi için 4. Sınıfta 40, diğer sınıflarda 50 öğrenci, diğer
birimlerde 25 öğrenci) yetersiz olduğu için kapanan dersler 19 Haziran 2014 mesai bitiminde
www.bilecik.edu.tr internet adresinde ilan edileceğinden seçtiğiniz derslerin açılıp
açılmadığını mutlaka kontrol ediniz. Üniversitemiz ve diğer üniversite öğrencileri kapanan
dersler yerine başka dersler seçmek istedikleri takdirde 20 Haziran 2014 tarihinde açılan
derslere kayıt yaptırabilirler (ders ücret farkı varsa yatırmak zorunludur) veya yatırmış
oldukları ders ücretini ekle-sil bittikten sonra Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına müracaat
ederek iade alabilirler.
BİRİMLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
Fen-Edebiyat Fakültesi
11210 Gülümbe Kampüsü /
BİLECİK
0228 2141161
0228 2141162
[email protected]
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
11210 Gülümbe Kampüsü /
BİLECİK
228 214 12 07
228 214 12 08
0228 2141192
[email protected]
Mühendislik Fakültesi
Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi B-Blok Gülümbe
Kampüsü
11210 Gülümbe Kampüsü /
BİLECİK
02282141238
02282141241
0228 2141222
[email protected]
0228 214 1387
0228 2141382
[email protected]
Meslek Yüksekokulu
11210 Gülümbe Kampüsü /
BİLECİK
0228 2141337
0228 2141332
[email protected]
Bozüyük Meslek
Yüksekokulu
Yeni Mahalle Cerrahlar Sok.
No:15 Bozüyük / BİLECİK
0228 2141317
0228 2141312
[email protected]
Gölpazarı Meslek
Yüksekokulu
İsmet Paşa Mah. Şahin Sok.
No:2 11700 Gölpazarı /
BİLECİK
0228 2141321
0228 2141322
[email protected]
Osmaneli Meslek
Yüksekokulu
Ankara Cad. 11500
Osmaneli / BİLECİK
0228 2141347
0228 2141342
[email protected]
Pazaryeri Meslek
Yüksekokulu
Beşikli Mah. Prof. Dr. Güner
ÖNCE Cad. 11800 Pazaryeri
/ BİLECİK
0228 2141359
0228 2141352
[email protected]
Söğüt Meslek
Yüksekokulu
Türkmenbaşı Mah.Bilecik
Yolu 1.Kümeleme No:9
11600 Söğüt / BİLECİK
0228 2141365
0228 2141362
[email protected]
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
11210 Gülümbe Kampüsü /
BİLECİK
0228 214 1387
0228 2141382
[email protected]
Sağlık Yüksekokulu
Download

ekli dosyadan - Bilecik Üniversitesi