2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİM
Lisansüstü Programlarına Online Başvuru
22 Ağustos 2014
Mülakat/Bilim Sınavı
29 Ağustos 2014
Başarılı Adayların Duyurulması
01-11 Eylül 2014
Katkı Payı Ödeme
01-12 Eylül 2014
Yeni(İlk) Kayıt
08-12 Eylül 2014
Ders Kaydı Yenileme
08-15 Eylül 2014
Ders Kaydı Danışman Onayı
16 Eylül 2014
Ders Kaydı A.B.D. Başkanı Onayı
15-19 Eylül 2014
Özel Öğrenci Ders Kayıtları
15-24 Eylül 2014
Mazeret Kaydı Başvuruları
22-28 Eylül 2014
Mazeret Kaydı/Ekle Bırak Dönemi
22-30 Eylül 2014
Ders Değişikliği Danışman Onayı
01 Ekim 2014
Ders Değişikliği A.B.D. Başkanı Onayı
03-18 Ocak 2015
Dönem Sonu Sınavları
03(Cumartesi)-25 (Pazar) Ocak 2015
Not Girişi*
26 Ocak-01 Şubat 2015
Bütünleme Sınavları
26 Ocak-06 Şubat 2015
Bütünleme Sınavları Not Girişi
05-23 Ocak 2015
Yeterlik Sınavları Başvuru (A.B.D'na)
26 Ocak-27 Şubat 2015
Doktora Yeterlik Sınavları**
Tez izleme komitesi toplantıları (TİK) Ocak – Şubat / Temmuz – Ağustos,Nisan – Mayıs / Ekim Kasım
Uzmanlık Alan Dersleri yarıyıl tatili ve yaz aylarını da kapsayacak şekilde devam edecektir.
* Uzmanlık Alan Dersi dahil edilmiştir
**Zorunlu Ders Kredilerini ve Seminer / Seminerlerini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler Anabilim Dalı Başkanlığına Doktora Yeterlik
Komitesince Enstitüye başvuru olmaksızın Yeterlik sınavına alınacaktır. Enstitü Yönetim Kurulu Doktora Yeterlik Sınavı öğrencilerin
dosyalarını inceleyerek onay verecektir.( Madde 4)
2014 - 2015 Eğitim-Öğretim yılının başarılı ve verimli geçmesini diliyorum.
Prof. Dr. İbrahim DEMİR
F.B.E. Müdür
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Eylül - Ekim 2014
04-13 Ağustos 2014
15 Eylül-26 Aralık 2014 Güz Yarıyılı Eğitimi
Ocak-Şubat 2015
GÜZ YARIYILI
Ağustos
2014
Daha İyi Bir Gelecek İçin Bilim…
Download

GÜZ YAR IYILI FEN BİLİMLERİ EN ST İTÜSÜ