Glodalica za poneti
Glodalica za poneti
Dragi prijatelji, Stolarska radionica stalno dobija nove članove i na taj način raste. To je dokaz da smo na pravom putu. Pionirski poduhvat da se napravi specijalizovan sajt očigledno nije bio uzaludan. Ogroman broj stalnih članova i posetioca takođe i obavezuje. Trudimo se da kvalitetnim sadržajem damo odgovore na mnogobrojna praktična pitanja u vezi stolarije i na taj način pomognemo domaćim majstorima jer su na našem tržištu popularna štampana stolarska izdanja prava retkost. Kada se neko odluči da zapliva vodama obrade drveta staje pred velikim problemom odakle početi. U bilo kojoj radionici električna ručna glodalica mora da zauzme počasno mesto jer je to alatka bez koje se jednostavno ne može. Ona ima i jednu specifičnost – kada se montira na sto tada postaje vrlo ozbiljna i upotrebljiva stacionarna stolarska mašina. Uz funkcionalna stolarska pomagala, glodalica montirana na sto postaje i centralna alatka svake stolarske radionice. U ovom tekstu ću pokušati da vam predstavim jedno originalno rešenje stola za glodalicu koje je potpuno prilagođeno malim radionicama, ali i koga nije teško spakovati i poneti kada je potrebno neki posao obaviti na terenu. Uz dodatak za pravljenje nazubljenih spojeva, to je sasvim dovoljno za jedan kvalitetan početak. U prilogu možete pronaći i dva, već objavljena na ovom sajtu, teksta za koje sam smatrao da treba i ovde da nađu svoje mesto, a tiču se izbora i odluke oko kupovine nove glodalice. Vredno radite i uživajte u čitanju! U Zemunu, 2010. godine. Vaš metabo.
Strana 1. od 60
Glodalica za poneti
KONCEPT „3 U 1“.............................................................................................................................................................................. 2
BAZA ................................................................................................................................................................................................ 4
Gornja radna ploča..................................................................................................................................................................... 7
Sigurnosna sklopka ..................................................................................................................................................................... 9
Sto je gotov! .............................................................................................................................................................................. 10
FUNKCIONALNI DODACI .................................................................................................................................................................. 11
Lift ............................................................................................................................................................................................. 11
Paralelni kanal sa klizačem ...................................................................................................................................................... 17
Firung i njegovi dodaci............................................................................................................................................................. 21
Dodaci (stop – blok, featherboard, zaštitni štit i ostalo).............................................................................................................................25
Paralelni oslonac ...................................................................................................................................................................... 32
HORIZONTALNA POSTAVKA ............................................................................................................................................................ 34
STOLARSKO POMAGALO ZA PRAVLJENJE UTORA I PERA .................................................................................................................. 37
PRILOG I - STOLARSKO POMAGALO ZA „NAZUBLJENI“ SPOJ ............................................................................................................ 43
Konstukcija pomagala............................................................................................................................................................... 44
Sistem za fino podešavanje........................................................................................................................................................................45
Tehnika rada ............................................................................................................................................................................. 46
Analiza grešaka......................................................................................................................................................................... 50
Lepljenje spoja .......................................................................................................................................................................... 51
PRILOG II – NABAVKA GLODALICE (1. DEO - UPOZNAVANJE) ......................................................................................................... 52
Dve grupe alata (i korisnika) .................................................................................................................................................... 52
Otpornost na pregrevanje ......................................................................................................................................................... 53
Odluka o kupovini ..................................................................................................................................................................... 54
Glodala ..................................................................................................................................................................................... 54
PRILOG III – NABAVKA GLODALICE (2. DEO - IZBOR) ..................................................................................................................... 56
Definišite vaše potrebe.............................................................................................................................................................. 56
Da li vam je potrebno „čudovište“? ...........................................................................................................................................................56
Loša strana snage.......................................................................................................................................................................................57
Osnovni tipovi glodalica ........................................................................................................................................................... 57
Bitne karakteristike ................................................................................................................................................................... 58
Podešavanje visine glodala ........................................................................................................................................................................58
Menjanje glodala .......................................................................................................................................................................................59
Sistem za usisavanje ..................................................................................................................................................................................59
Položaj prekidača za struju ........................................................................................................................................................................59
Brzina okretanja noža ................................................................................................................................................................................60
Izbor je na vama........................................................................................................................................................................ 60
Koncept „3 u 1“
Glodalica je u stolarskoj radionici „α i ω“. Kada se postavi na sto, postaje i prilično moćna stacionarna
mašina kojom se mogu izvesti i najsloženiji stolarski radovi. Po stranim časopisim i sajtovima se može
naći gomila planova za izradu stolova za glodalicu tako da tu manje-više nema nepoznanica. Ono što je
problem za naše uslove je nabavka specifičnih aluminijumskih profila ili nosača koji drže glodalicu
namontiranu na stolu. U ovom tekstu ću vam predstaviti jedno originalno viđenje malog, pokretnog
stola za glodalicu koji može naći mesto u bilo kojoj radionici. Osnovni koncept je taj da se sav materijal
za njegovu izradu bez problema može pronaći na domaćem tržištu i da je za izradu (eventualno)
potrebna samo mala pomoć neke mašinske radionice.
Prilikom konstruisanja stola pošao sam od ideje da on mora da bude mali, prenosiv i sa što više
korisnih funkcija. Na kraju sam došao do toga da moja varijanta stola za glodalicu ima mogućnost rada
u tri režima:
kao sto sa glodalicom ispod stola, normalno postavljenom u odnosu na radnu ploču (slika [1]),
kao sto sa glodalicom paralelno postavljenom u odnosu na radnu ploču (slika [2]) i
kao stolarsko pomagalo za pravljenje utora i pera (slika [3]).
Strana 2. od 60
Glodalica za poneti
Pred vama je originalni (sigurno ne i najbolji ☺, što mi i nije bila ambicija) koncept stola za
glodalicu koji, svojim funkcijama, može da zadovolji stolara­amatera sa malim zahtevima ali i
bilo kog stolara­profesionalca kome je potrebna glodalica za efikasan rad na terenu - za
pravljenje utora i pera ili profilisanje dasaka više neće biti potreban odlazak u radionicu!
[1] Glodalica je ispod radne površine. Ne obraćajte za sada pažnju na
ove silne dodatke, svi će pojedinačno biti detaljno objašnjeni!
[2] Glodalica je bočno u odnosu na radnu površinu. Neke stolarske
elemente je lakše uraditi sa horizontalno postavljenom glodalicom.
Strana 3. od 60
Glodalica za poneti
[3] Sto je okrenut naopačke da bi dobio funkciju stolarskog
pomagala za pravljenje utora i pera.
Nisam hteo da komplikujem konstukciju tako da je prelazak iz jednog u drugi radni režim trivijalna
operacija od par minuta, a možda ni toliko. Zašto sam baš izabrao stolarsko pomagalo za pravljenje
utora i pera? Zato što je to dodatak koji će vam dati mogućnost da, kad završite pravljenje ovog stola,
bez problema pravite i složenije stolarske elemente, npr. stolove, stolice, klupe, uokvirene panele...
Baza
Srce sistema je baza. Sastoji se od ravnog oslonca i dve poprečne stranice koje su međusobno
povezane sa više vezivnih elemenata i ugaonika. Sa gornje strane baze se montira radna površina od
akrilnog stakla (pleksiglasa) debljine 8mm. Za ovaj materijal sam se opredelio jer ga je lako nabaviti, a
ne zahteva (gotovo) nikakav dodatni trud oko montaže glodalice.
U ovom rešenju vam predlažem da materijal za gornju radnu ploču bude akrilno staklo
(pleksiglas) jer ćete tada imati najmanje posla oko montiranja glodalice, a i njega je relativno
lako nabaviti. Ukoliko mislite da to nije odgovarajuće rešenje za vaše potrebe, sledeća
mogućnost je MDF ali se tada otvara novi problem oko načina kako ćete pričvrstiti glodalicu sa
donje strane radne ploče a da ne izgubite na radnom opsegu visine glodala. To nije nemoguća
misija i za nju nikada nije kasno ukoliko uvidite da vam je rešenje sa pleksiglasom nepraktično.
Radna površina iz jednog komada nije najsretnije rešenje jer montaža i demontaža glodalice nije
baš trivijalan posao. To je najveći nedostatak čitave konstrukcije ali i rezultat kompromisa u
traženju rešenja koje će zadovoljti sve predviđene zahteve. Da podsetim, radi se o stolu za
glodalicu koji je prevenstveno namenjen majstorima kojima brzina izmene alata nije najvažnija
stvar prilikom njegovog korišćenja. Za varijantu sa izmenjivim držačem/nosačem glodalice ipak
treba malo veća radna površina stola.
Strana 4. od 60
Glodalica za poneti
[4] Baza stola, pogled od gore. (U prvom planu je zadnja strana.)
[5] Baza stola, pogled od dole. Na slici se vide i dve vođice, zaštićene
sa dva „stopala“ na krajevima oslonca, koja koristimo prilikom
rada u režimu stolarskog pomagala za pravljenje utora i pera.
Pokazao sam vam kako izgleda baza i sad je red da se upoznamo sa njenim gradivnim elementima kako
bismo mogli i da je napravimo. Dimenzije koje vam predlažem su prilagođene najvećem broju glodalica
koje se mogu nabaviti na našem tržištu, a to znači da njihova visina i širina ne prelazi 30cm, a težina
4,5kg (to je kategorija glodalica do 1200-1300W).
Strana 5. od 60
Glodalica za poneti
Ukoliko planirate da radite sa glodalicom koja prevazilazi navedene gabarite, promenom
predloženih dimenzija elemenata baze konstukciju vrlo lako možete prilagoditi vašim
potrebama. Ako je težina glodalice veća od 5kg za materijal od koga ćete napravitii radnu ploču
svakako ne možete uzeti pleksiglas od 8mm!
Svi gradivni elementi baze su napravljeni od tvrdog špera ili MDF-a debljine 18mm. Ugaonici i stopala
mogu da se naprave i od nekog tvrdog drveta. Pre ugradnje, u noseći vezivni elemenat, treba urezati
kanal kao na slici [6]. To radimo tako što krunskom testerom prvo probušimo rupu, a zatim krajeve
otvora spojimo sa ivicom ubodnom testerom. Prečnik od 46mm je uzet kao mera najšireg glodala koje
će se koristiti pri radu sa glodalicom u režimu kada je paralelno postavljena u odnosu na radnu ploču
(horizontalna postavka).
[6] Baza stola, gradivni elementi sa merama. Navedene dimenzije
uzmite krajnje uslovno jer ćete njih prilagoditi dimenzijama
glodalice koju planirate da montirate na sto. Ne zaboravite
da ostavite i dovoljno prostora za eventualnu ugradnju
lifta za glodalicu, što vam toplo preporučujem.
Prilikom spajanja gradivnih elemenata prvo povežite i zalepite bočne (poprečne) stranice sa vezivnim
elementima. Za vezu možete koristiti vijke, tiplove ili kekse. U toku rada obavezno proveravajte prave
uglove merenjem dijagonala otvora. Kada završite ovo spajanje, čitavu konstrukciju povežite i sa
osloncem tako da prednje ivice budu poravnate (na slici [6] to je sa zadnje strane).
Oslonac ima ulogu radne površine kada se radi u režimu stolarskog pomagala za pravljenje
utora i pera. Razmislite o mogućnosti da već sada napravite kanale za neophodne vođice, kako
na osloncu tako i na kliznoj ploči pomagala. Širina kanala zavisi od upotrebljenih vođica (ja vam
predlažem da njih napravite od drvenih lajsni debljine 4mm ili od traka skrojenih od HDF-a), a
njihovo međusobno rastojanje treba da bude oko 200mm. Stopala povežite sa osloncem tek
kada završite sa pravljenjem kanala.
Bočne stranice služe kao oslonac liftu (videti kasnije u tekstu detaljan opis konstrukcije lifta). U
njih je, radi njegovog povezivanja, potrebno ugraditi tauzer matice na visini od 90mm. Možda je
baš sada vreme za to!
Strana 6. od 60
Glodalica za poneti
Ovako sklopljena, baza je visoka oko 54cm. Normalna visina radnog stola u vašoj radionici je 9095cm. Da bi i naš sto za glodalicu bio te visine neophodno je da se ispod baze postavi neka
stabilna podloga za koju baza, preko oslonca, treba da bude čvrsto spojena šrafovima ili
stegama.
Gornja radna ploča
Radna površina je od kliritnog stakla (pleksiglasa) debljine 8mm. Za glodalicu koju ću ja koristiti to je
sasvim dovoljno. Ako planirate da u ovaj sto montirate neku „aždaju“ od 2000W tada čitavu
konstrukciju treba da prilagodite njenim gabaritima i težini. U tom slučaju će debljina radne površine
od 10mm biti sasvim dovoljna, a možda se odlučite i za neki drugi materijal – MDF na primer.
Na slici [7] su date sve dimenzije za gornju ploču. Nemojte da se uplašite od silnih kotnih linija, nisu baš
sve odmah važne. Za početak treba da znate koje su spoljne mere (500x400mm), gde je pozicija otvora
za glodalo koje je prečnika 46mm, gde je pozicija kanala za glodalo kada je glodalica u horizontalnom
položaju, kao i poziciju otvora za fiksni kraj firunga (dole levo; 32,20mm; fi 6mm). Svi ostali otvori su
„drugorazredni“ i oni su tu da bi kroz njih prošli šrafovi koji pritežu ploču za bazu. Svi, sem četiri na
bokovima, su prečnika 6mm, a vi ćete odlučiti o njihovom tačnom položaju i dimenzijama kod vas.
[7] Dimenzije gornje ploče od pleksiglasa, sa pozicijama otvora.
U gornjem delu ploče je serija od 5 otvora preko kojih se za nju šrafovima povezuje profilisana daska
koja ima funkciju paralelnog kanala po kome se kreće klizač.
Za izradu profila u dasci će vam trebati sto za glodalicu koji još niste napravili, tako da ćete za
montažu profilisane daske morati malo da sačekate.
Kada budete nabavljali ploče od pleksiglasa, savetujem vam da odmah uzmete tri, ali sa
različitim prečnicima otvora za glodalo, npr. još sa 25mm i 15mm. Dimenzije bočnog otvora za
glodalo u horizontalnom položaju ostaje uvek nepromenjeno! Ukoliko je trgovac u mogućnosti,
neka vam on zaobli ivice ploče (R=10mm) i izbuši potrebne rupe za glodala. Treba li da vam
kažem da zaštitnu foliju ne skidate sa pleksiglasa dok potpuno ne završite posao?
Strana 7. od 60
Glodalica za poneti
Montirali ste bazu, nabavili ploče od pleksiglasa, izbušili rupe na njima i samo još treba da montirate
jednu od njih na bazu. Ovo je trnutak kada „drugorazredne“ rupe postaju „prvorazredne“. Pažljivo ih
izbušite i upustite im ivice tako da konusne glava šrafova, kada se uviju, budu ispod gornje površine
ploče. Za vezu sa bazom koristite 5 mašinskih šrafova M6 sa konusnom glavom koje uvrćete u
montirane tauzer matice u ugaonicima (2 šrafa) i gornjem vezivnom elementu (3 šrafa) baze (slika
[8]).
Tauzer matice, ili trio matice, su one koje služe da se u drvetu napravi prihvat za mašinki šraf.
Cevastog su oblika, sa spoljne strane im je narezan navoj za drvo, a sa unutrašnje strane
mašinski navoj. Neko ove matice još zove i matice sa dvostrukim navojem.
Unit matice (montažne matice) takođe služe da se u drvetu napravi prihvat za mašinki šraf.
Iako im je funkcija slična tauzer maticama, ipak se bitno razlikuju po tome što se unit matice
uvek stavljaju u sistem tako da ih sila zatezanja zabija u drvo sa spoljne strane.
[8] Način povezivanja gornje ploče sa bazom. Prvo se na bazi (ugaonici i vezivni
elemenat) obeleže mesta u kojima se ušrafe tauzer matice, a u njih mašinski
šrafovi koji pritežu ploču. Otvori na ploči moraju biti upušteni.
Sledeće što treba da uradite je da obeležite i probušite rupe za stopu glodalice (ona crna ravna
plastična ploča sa donje strane glodalice prekriva stopu). Njihov raspored zavisi od modela glodalice
koji posedujete. Odvijte original zaštitni prekrivač stope (obično se drži sa 3 ili 4 šrafa M4 ili M5) i
prislonite ga naopačke na gornju ploču tako da se poklopi njen centar sa centrom probušene rupe.
(Ovde ćete morati malo da pokažete kreativnosti oko snalaženja za određivanje tačne pozicije stope, u
koju ne sumnjam! ☺ Sva sredstva su dozvoljena: lenjiri, šestari, providna hartija, karton, tanak šper,
Strana 8. od 60
Glodalica za poneti
fabrički šablon, pomoć prijatelja....) Zašto naopačke? Pa zato što će i glodalica na stolu najviše vremena
„visiti“ naopačke!
[9] Položaj namontirane glodalice za vertikalni režim rada. Noseći
šrafovi su u predelu stope, obično simetrično raspoređeni u
odnosu na otvor za glodala. Montaža glodalice je bez zaštitne
plastike zbog dobijanja na dužini radnog hoda glodala!
Obeležavanje rupa za šrafove koji će nositi glodalicu radite maksimalno pažljivo. Vodite računa
o tome da će glodalica naopačke „visiti“ i kakav će ona zauzimati položaj. Komande na njoj i
montaža/demontaža glodala treba da budu lako dostupni. I ove rupe trebaju da budu upuštene
kako bi glava šrafova bila ispod nivoa gornje ploče. Za fiksiranje glodalice za ploču ćete
najverovatnije koristiti iste one šrafove kojima je bio fiksiran zaštitni prekrivač stope.
Sigurnosna sklopka
Kada radite sa glodalicom uvek treba da vam na umu bude bezbednost. Sve stolarske mašine, a
glodalica montirana na sto to jeste, MORAJU da imaju sigurnosnu sklopku za priključenje u strujno
kolo. Njihova konstrukcija je takva da je prekidač za isključenje mnogo lakše dostupan (nešto je veći)
od prekidača za uključenje. Dalje, najvažnija osobina sklopke je da spreći neželjeno uključenje mašine u
slučaju da je do prekida rada došlo usled nestanka električne energije.
Ako niste u mogućnosti da nabavite sigurnosnu sklopku, nikako se nemojte oslanjati samo na
prekidač ugrađen u glodalicu. U tom slučaju napajanje strujom rešite preko odgovarajućeg šuko
produžnog kabla sa ugrađenim prekidačem sa svetlosnim indikatorom. Pri izboru produšnog
kabla izbegavajte jeftine kineske varijante i obratite pažnju da bude predviđen za stuju koja
odgovara potrošnji vaše glodalice.
Mesto za montažu sklopke treba da bude takvo da je „na dohvat ruke“, ali dovoljno zaštićeno da ne
možete slučajno da joj priđete nogama. Pravo mesto je sa prednje strane, pri vrhu stola.
Strana 9. od 60
Glodalica za poneti
[10] Sigurnosna sklopka namontirana na sto. Glodalica na strujnu mrežu
treba obavezno da bude priključena preko sigurnosne sklopke!
Nemaju sve glodalice mogućnost elektronske kontrole brzine. Kada je glodalica montirana na sto,
kontrola brzine je obavezna. Za tu mogućnost može da vam posluži i neki prekidač sa promenom
napona (potenciometar) koji takođe može biti u sastavu sklopke. Ovakav način promene brzine nije
idealan jer se gubi na snazi motora, ali to je mnogo bolje rešenje nego povećani rizik od povređivanja!
Sto je gotov!
Ukoliko niste znali, kada na ploču baze postavite ravnu dasku pritegnutu stolarskim stegama na oba
njena kraja, dobijate sto za glodalicu koji odmah možete da počnete da koristite za pravljenje
elemenata koje ćete dalje dodavati bazi stola (slika[11]). Doduše, sa ovakvim firungom mnogo toga
nećete moći da uradite ali odlično može da posluži za rad dok ne završite pravljenje ozbiljnijeg modela
koji ću vam ovde predstaviti.
[11] Dodavanjem ravne daske na ploču baze ona postaje firung,
a baza vrlo upotrebljiv sto za glodalicu.
Strana 10. od 60
Glodalica za poneti
Sto je gotov i sa njim već možete da počnete da se služite. Da bi on dobio i svu predviđenu
funkcionalnost moraćete još malo da se pozabavite pravljenjem raznih dodataka i proširenja. Njih
pravite baš redom kojim ću vam ih i predstavljati jer je to proces „zidanja“, a ono uvek ide od temelja
ka krovu.
Pre nego što bilo šta počnete da radite na ovom stolu, podsetite se osnovnih mera zaštite pri radu sa
glodalicom, a ja ću vam ovde skrenuti pažnju na specifičnosti na koje morate da vodite računa pri radu
sa glodalicom montiranom vertikalno na stolu:
Upotreba zaštitnih sredstava je obavezna (naočare, antifoni...)!
Ne forsirajte glodalicu! Ne valja za nju, za glodalo, a ni za obradak koji se pali.
Obradak se uz firung gura sa desne strane ulevo.
Kada radite bez firunga, obradak se oko glodala gura u smeru kazaljki sata.
Nikada ceo obradak ne sme da se nađe između firunga i glodala.
Ako pravite kanal širi od profila glodala tada firung pomerate tako da se njegovo rastojanje u
odnosu na glodalo povećava.
Uvek, kada je to moguće, glodanje radite iz više manjih koraka.
Složenije profile, za koje je potrebno skinuti veće količine materijala, pravite kombinacijom više
glodala. U ekstremnim slučajevima, višak možete grubo skinuti i cirkularom.
Pri guranju obradka preko glodala koristite namenske štapove (push sticks), blokove (push­
blocks) i daske sa perima (featherboards).
Funkcionalni dodaci
Dodataka i stolarskih pomagala za sto za glodalicu ima nebrojeno i sa njima ćete se upoznavati
vremenom, a poneke ćete i sami izmišljati. Ipak, neki dodaci spadaju u osnovne i ja ću vam ih sada
predstaviti kako biste odmah mogli i da ih napravite. SVI SU PODJEDNAKO VAŽNI i potrebni su vam
ODMAH!
Lift
Lift za glodalicu je prvi pravi funkcionalni dodatak. Sa njim sto postaje bitno ozbiljnija alatka. Model
koji ću vam predstaviti je predviđen da radi sa potapajućim (uranjajućim) glodalicama. Za njegovo
pravljenje vam je potrebna precizna stubna bušilica, set burgija za drvo, set Forstnerovih burgija,
ubodna testera i neki cirkular sa kojim ćete skrojiti sastavne delove (od špera ili MDF-a).
Preko oslonca i dve noge, lift je povezan sa bazom. Visina oslonca se podešava vertikalnim pomeranjem
nogu, što je obezbeđeno slotovima u nogama kroz koje prolaze ručice za fiksiranje. Ručice su u vezi sa
bočnim stranama baze stola. Ova veza može da se ostvari ili preko tauzer matica zavijenih u stranice
baze, ili stezanjem klasičnim mašinskim maticama, postavljenim na visini od 90mm. Telo lifta se sastoji
od navojne šipke M8 na koju se postavljaju točak za podešavanje, baze i stope. Dužina navojne šipke je
oko 16cm i ona zavisi od konstukcije u vašem stolu. Najbolje je da krenete sa njenom većom dužinom i,
kada završite proces montaže, odsečete višak.
Strana 11. od 60
Glodalica za poneti
[12] Sto sa ugrađenim liftom. Na manjim slikama je prikazan
izgled sklopljenog (dole) i rasklopljenog lifta (gore).
[13] Delovi lifta.
Montaža elemenata tela lifta treba da krene od točka za podešavanje koji je prečnika 10-12cm. On se sa
dve sigurnosne samokočeće matice sa podloškama fiksira na samom početku navojne šipke.
Korak navoja standardne navojne šipke M8 je 1,2mm, što znači da je promena visine glodala za
1/10mm na svakih 30° zagarantovana, a to je preciznost koja nam je maksimalno potrebna u
stolarskoj radionici.
Na jednom kraju točka se buši rupa dubine 8-10mm za drveni tipl 10mm koji će poslužiti kao ručica za
okretanje točka.
Ručica može da se napravi i od šrafa za drvo provučenog kroz PVC cev nešto većeg prečnika od
tela, ali manjeg od glave šrafa. Na taj način se dobija varijanta koja je puno zgodnija za okretanje.
Strana 12. od 60
Glodalica za poneti
[14] Montaža točka lifta.
Sa gornje strane točka se može Forstnerovom burgijom probušiti rupa dubine 6 mm kako bi se
u nju mogla smestiti samokočeća sigurnosna matica i podloška. Na taj način se izbegava
mogućnost direktnog kontakta sa vijčanim elementom iznad (tauzer matica).
Montaža tela lifta na oslonca zahteva malo veštine. Oslonac je napravljen od dva slepljena parčeta
špera. Na taj način se dobilo na krutosti sistema ali i na preciznosti vođenja navojne šipke jer se njena
rotacija kontroliše u dve tačke - dve kontra zavijene tauzer matice.
Sa gornje strane oslonca se Forstnerovom burgijom pravi rupa dubine 5 mm koja pravi dodatni
prostor za smeštanje matice koja pridržava bazu i na taj način smanjuje gubitke na visini. Ona
nije neophodna za funkcionisanje sistema.
Prvo se uvrće samo matica sa donje strane oslonca. Navojna šipka se, korišćenjem montirane ručice na
točku lifta, uvrće kroz donju maticu sve dok svojim vrhom ne dođe do gornje površine oslonca. Zatim
se uvrće gornja matica sve dok inbus ključ ne dodirne vrh navojne šipke. Dalje, odvrtanje šipke i
zatezanje gornje matice treba da ide sinhronizovano tako da matica bude stalno u kontaktu sa
navojnom šipkom. Ovo radimo sve dok tauzer matica ne bude maksimalno stegnuta. Na navojnu šipku
se sada mogu ugraditi elementi koji pripadaju gornjem kraju tela lifta!
Alternativa ovom rešenju sa dve tauzer matice (ili možda rešenje broj jedan?) može da bude
jedna produžena matica M8 koja je dugačka 24mm. Tada je potrebno nju pod pravim uglom
ugraditi u rupu prečnika 13mm kojoj su ivice šestougaono obrađene dletom od 6mm (najbolje
je to uraditi koristeći stubnu bušilicu kao presu) i zalepiti epoksidnim lepkom.
Strana 13. od 60
Glodalica za poneti
[15] Montaža oslonca lifta.
Pre nego što krenete sa montažom baze uvrnite navojnu šipku dok točak ne bude 1-2cm daleko od
oslonca. Baza lifta je takođe u obliku točka, ali prečnika oko 50mm. Na njenoj gornjoj strani treba
probušiti rupu Forstnerovom burgijom prečnika cevastog ključa M8, a duboku toliko da mogu da stanu
sigurnosna samokočeća matica sa podloškom i da ostane 1-2mm viška. Kroz bazu lifta treba probušiti
rupu prečnika 8mm kako bi kroz nju mogla da prođe navojna šipka.
Sve pripreme za montažu baze lifta su urađene pa možete krenuti i sa njenom ugradnjom. Prvo se na
navojnu šipku uvrću dve standardne matice i preko njih postavljaju jedna široka podloška i
pripremljena baza lifta. Ovo je trnutak kada treba odseći višak dužine navojne šipke. U varijanti koju
vam ovde predstavljam njena krajnja mera je 160mm.
[16] Montaža baze i stope lifta.
Strana 14. od 60
Glodalica za poneti
Finalnu poziciju baze lifta dobijamo tako što na vrhu navojne šipke, preko baze, postavimo široku
podlošku i uvijemo sigurnosnu samokočeću maticu taman toliko da se njen gornji kraj poklopi sa
krajem navojne šipke. Za ovaj posao se koriste cevasti ključ sa jedne strane, kojim se zateže sigurnosna
matica i običan viljuškasti ključ sa druge strane, kojim fiksiramo navojnu šipku na mestu dve spojene
matice ispod baze lifta. Nakon toga, bazu sa njene donje strane zatežemo gornjom od dve uvijene
matice, ali toliko da ona slobodno može da se okreće oko svoje ose. Dobijenu poziciju zaključavamo
stezanjem druge matice i posao montaže baze lifta je gotov.
Poslednji korak u „zidanju“ tela lifta je montaža stope (ili podizača). Njegova uloga je da poveća potisnu
površinu na koju deluje sila podizanja, ali i da zaštiti kućište glodalice od oštećenja. Stopalo je obična
četvrtasta daščica debljine 10-12mm. Za bazu lifta se povezuje dvostrano lepljivom trakom kako bi
demontažna bila lako izvodljiva. U slučaju da stopalo prekriva rashladne otvore na kućištu glodalice,
dovoljno je da u njemu izbušte seruju rupa kroz koje vazduh može neometano da cirkuliše.
Kada je lift u funkciji, njegovim podizanjem okreće se i baza lifta. Kada baza dodirne kućište glodalice
ona prestaje sa okretanjem, a dalja putanja je strogo pravolinijska na gore. Ovo je razlog zašto baza
prilikom montaže ne sme biti apsolutno stegnuta jer bi u tom slučaju njena rotacija uzrokovala
oštećenjima kućišta glodalice. Oni koji mnogo vole svoj alat dodatno mogu na gornjoj strani stopala da
zalepe i parče filca kako bi kućište glodalice bilo apsolutno zaštićeno od krzanja i grebanja!
[17] Noge lifta su sa bazom stola povezane pokretnom vezom. Slotove
možete napraviti tako što ćete izbušiti rupe na njihovim
krajevima i njih povezati ubodnom testerom.
Konstrukcija lifta je gotova i još je ostalo samo da se poveže sa bočnim stranicama baze stola. Ova veza
je preko nogu lifta, a može da bude fiksna i pokretna. Za slučaj da je veza fiksna, dovoljna su po dva
šrafa za drvo sa svake strane. Ako se odlučite za pokretnu vezu tada je neophodno da napravite slotove
u nogama (videti sliku [17]). Fiksiranje položaja konstrukcije lifta se ostvaruje ručicama koje se
ušrafljuju u ugrađene tauzer vijke na bočnim stranicama baze stola. Ukoliko vam rešenje sa tauzer
vijcima nije po ukusu onda se možete opredeliti i za klasično stezanje sa mašinskim vijcima i maticama
(slika [18]). U predloženom rešenju visina tauzer matica je 90mm u odnosu na bazu stola.
Strana 15. od 60
Glodalica za poneti
[18] Veza sa bazom stola je klasičnim mašinskim vijcima (kao na
prikazanoj slici) ili preko tauzer matica u stranicama
baze u koje se ručica zavijaju (kao na slici [17]).
Završena je montaža lifta koji nije tehnološko čudo ali posao za koji je namenjen radi sasvim korektno.
Stolari na ovim prostorima rade uglavnom sa potapajućim glodalicama. Kada se one montiraju
na sto sila njihovih opruga mnogima predstavlja problem prilikom upotrebe lifta pa se neretko
odlučuju i na njihovo vađenje. Pre nego što se odlučite na takav korak razmislite o tome da
upravo te opruge, pored sile gravitacije, drže ovakav sistem lifta stalno „utegnutim“
poništavajući sve eventualne zazore u navojima i ležajevima.
[19] Finalni izgled sklopljenog lifta namontiranog na sto.
Strana 16. od 60
Glodalica za poneti
Paralelni kanal sa klizačem
Sledeće proširenje koje vam predstavljm je paralelni kanal sa klizačem. Vrlo zgodna stvar na koju se
mogu dodati razni dodaci i stolarska pomagala. Mi ćemo napraviti osnovni dodatak za klizač, a to je
oslonac koji stoji pod pravim uglom u odnosu na ploču stola, ali i u odnosu na sam kanal sa klizačem.
[20] Ovo je sledeći dodatak: paralelni kanal sa klizačem na koji
je montiran oslonac pod pravim uglom.
Paralelni kanal ne možemo baš tako jednostavno da urezujemo u tanku ploču od pleksiglasa ali nam
niko ne brani da to učinimo u nekoj dasci i da tu dasku kasnije spojimo sa plastičnom pločom našeg
stola. Evo i prvog pravog stolarskog zadatka koji ćete uraditi na vašem novom čedu!
Na slici [21] su date mere za pravljenje kanala. Materijal za izradu je tvrdo drvo, šper ili MDF. Kao što
vidite, sav posao se može uraditi glodalicom sa ravnim glodalom i cirkularom. Ukoliko mislite da je to
za vas prevelik zalogaj, alternativa je ravna daska na čijem jednom kraju treba da se pričvrsti „traka“
od pleksiglasa debljne 8mm i širine 20mm (isti onaj pleksiglas od koga je napravljena i gornja ploča
stola).
[21] Kanal se montira na kraju ploče stola, korišćenjem 5 unapred
pripremljenih rupa. Sve date mere su „rastegljive“. Ono
što mora da se ispoštuje je dužina od 500mm, širina
kanala 21mm i njegova minimalna dubina 8 mm.
Strana 17. od 60
Glodalica za poneti
Pri izradi kanala polazi se od pravilnog četvrtastog radnog komada širine 20-ak cm i u više prolaza
glodalicom dolazi do finalnog profila. Na slici [22] je prikazan smer giranja obratka i smer pomeranja
firunga. Vodite raćuna da u jednom prolazu ne skidate „punu visinu“ nego to činite iz više pokušaja, 23. Kada završite sa pravljenjem profila jedino još ostaje da se jednim uzdužnim rezom cirkularom
profilisani kanal svede na pravu širinu, uz vrlo laganu toleranciju od nekoliko milimetara ☺.
[22] Tehnika rada pri glodanju kanala za klizač. Obradak se gura
sdesna ulevo uz ravnomerni pritisak od gore, a firung pomera
„od glodala“. U jednom prolazu se skida maksimalno 4-6mm profila.
Kada završite rezanje ostaje još da se napravljeni kanal fino išmirgla i montira na radnu ploču stola,
paralelno sa njegovom ivicom. Za tu vezu treba iskoristiti pripremljene rupe na kraju ploče stola.
Vi ste izglodali kanal širine 21mm, a njegova radna širina treba da bude 20mm! Onaj 1 mm
„viška“ ide ispod ploče od pleksiglasa i služi za odvod napravljene piljevine i prljavštine tako da
kanal uvek bude čist za klizač koji neometano treba da klizi.
Čestitam! Upravo ste montirali i poslednji fiksni deo vašeg novog stola za glodalicu. Svi ostali delovi
koje ćete napraviti su montažno/demontažni i koriste se u zavisnosti od potreba posla.
Klizač je drugi, pokretni, deo sistema. On u napravljenom kanalu treba da klizi lagano i bez otpora. Za
takvo funkcionisanje klizač treba da bude napravljen sa vrlo preciznim merama, posebno po širini. Sad
ću vam pokazati kako se taj problem relativno lagano može rešiti tako što će širina klizača biti
promenljiva dimenzija koja se može podešavati.
Strana 18. od 60
Glodalica za poneti
[23] Gotov klizač, sa dimenzijama.
Na slici [23] je klizač dužine 25cm debljine 8mm (debljina treba da bude oko 1mm manja od dubine
kanala kako ne bi dolazilo do trenja o njegovo dno, a i kontakta sa skupljenom piljevinom i prašinom) i
širine manje od 20mm (kod mene je 19,5mm). Važno je da bude manje od 20mm kako bi sistem koji
vam predlažem mogao da funkcioniše! Materijal je tvrdi šper, tvrdo drvo, HDF ili bela mašinska
plastika. Modelarskom ili ubodnom testerom napravite kanale (kao na slici) dugačke oko 4cm, na oba
kraja klizača. Pozicija kanala je oko 5mm od ivice. Na ovaj način ste dobili "jezičke" koji će vam služiti
za fino podešavanje aktivne šitrine klizača.
[24] "Crvić" u akciji. Izvršena korekcija širine klizača od 0,5mm.
Na bočnim stranama probušite rupe za "crviće" (vijci bez glave, slični kirnerima, kakve obično imate na
ručkama vaših vrata), nešto manjeg prečnika od njihove nazivne mere (ako je crvić M5, probušite rupe
prečnika 4mm).
Strana 19. od 60
Glodalica za poneti
[25] Jezičak sa zavrnutim "crvićem".
"Crviću" maksimalno poravnajte vrh i uvijte ga u napravljenu rupu tako da skroz prođe kroz nju i da
svojim ravnim vrhom dodiruje ostatak klizača. Daljim uvrtanjem postižete da se napravljeni "jezičak"
udaljava i tako povećava aktivnu širinu klizača. Na ovaj način možete postići savršene dimenzije
klizača koje idealno odgovaraju dimenzijama napravljenog kanala. Ostalo je još samo da dobijeni klizač
montirate na oslonac ili neko drugo stolarsko pomagalo, vodeći računa o smeru okretanja jezičaka koji
treba da bude od korena prema pokretnim krajevima.
Klizač će vam trebati skoro za svako stolarsko pomagalo koje budete pravili za sto za glodalicu.
Da ne bi bili ograničeni na korišćenje samo jednog i na njegovu čestu montažu i demontažu,
napravite odmah bar dva-tri komada. Sigurno ćete ih iskoristiti.
Oslonac je prvi dodatak napravljenom klizaču. Vremenom će se ta brojka povećavati. Uz njega vam
poprečno glodanje uzanih dasaka neće predstavljati problem. Takođe, pravljenje nazubljenih spojeva
ćete lagano odrađivati uz njegovu pomoć. Oko njegove izrade jedina stvar na koju treba da vodite
računa je da pravi uglovi budu zaista pod 90°. Ako to postignete, imaćete idealnog pomoćnika u radu.
Prilikom povezivanja oslonca sa klizačem koristite dva šrafa – to je sasvim dovoljno. Prvo ušrafite
jedan van kanala, a drugi tek kada budete sigurni da je obezbeđen prav ugao sa kanalom kada je klizač
postavljen u njemu. Tu vam od velike pomoći može biti dvostrano lepljiva traka. Tek na kraju sleduje
fino podešavanje položaja „crvića“ u klizaču kako bi se dobio fin, pravolinijski hod čitavog sistema.
Prilikom montaže klizača vodite računa o smeru u kome su okrenuti jezičci. Takođe, za njih
birajte stranu u kojoj je VEĆI otpor kretanju jer je onda čitava dužina klizača na suprotnoj strani
izložena manjem trenju.
Strana 20. od 60
Glodalica za poneti
[26] Materijal za pravljenje oslonca potražite među otpadnim
komadima u vašoj radionici. Dve stvari koje su važne
za oslonac su da je on pod pravim uglom i da ima
dovoljno prostora za stezanje stolarskim stegama.
Firung i njegovi dodaci
Firung (paralelni oslonac) je najvažniji dodatak stolu za glodalicu. Ima raznih konstruktivnih rešenja, a
ja ću vam predstaviti jedno koje je vrlo često i koje se lepo uklapa u ceo koncept ovog stola. Pre nego
što krenem sa njegovim opisom, želim na jednu stvar da vam skrenem pažnju. Mnogi majstori misle da
firung mora da bude paralelan sa stranicama stola i „pod pravim uglom“ sa glodalom. „Pravog ugla“
nema jer je firung uvek pod pravim uglom sa nožem glodala u tačci gde ono seče materijal!
[27] Firung montiran na stolu. Sa jedne strane je fiksiran u tačci
oko koje se okreće, a sa druge se u željenoj poziciji
fiksira stegom koja je u njegovom sastavu.
Kada merite rastojanje glodala od firunga to činite u tačci koja je najudaljenija od centra glodala, a ona
je uvek na poluprečniku koji je normalan na pravac firunga (pravac tangente). Kada ovo znate, onda će
vam biti jasno zašto se u svom rešenju nisam trudio da obezbedim paralelnost firunga i stranica ploče
Strana 21. od 60
Glodalica za poneti
stola. Firung je u jednoj tačci u uglu stola fiksiran, a podešavanje rastojanja od glodala se postiže
njegovim okretanjem oko te tačke. Sa druge strane je stega kojom se izabrana pozicija firunga fiksira.
[28] Osnovni delovi firunga.
Na slici [28] su prikazani osnovni delovi firunga, sa dimenzijama. Baza firunga je sa jedne strane za
ploču stola povezana preko fiksnog oslonca (pozicija rupe za ručicu treba da se poklopi sa onom
napravljenom na ploči od pleksiglasa), a sa druge ta veza je pokretna i fiksira se stegom. Baza je sa
zadnje strane ojačana sa 4 ugaonika, od kojih su dva povezana i čine priključak za usisivač (prečnik
otvora prilagodite vašem usisivaču). Vrlo je važno da su elementi baze firunga među sobom povezani
pod strogo pravim uglom; bez toga nema preciznog glodanja! Sa prednje strane baze firunga je usisni
otvor (slika [29]) koji je nešto bliži prednjoj strani zbog njegove kružne putanje.
[29] Pozicija kružnog usisnog otvora sa prednje strane baze firunga.
Da bi kompletirali bazu firunga potrebno je da napravite stegu kojom će se ona fiksirati za gornju ploču
stola. Konstrukcija stege je vrlo jednostavna. Sastoji se iz dva međusobno zalepljena dela (ravna i kosa
podloga) koji se, preko ručice povezane sa unit maticom, pritežu za bazu firunga i na taj način je
fiksiraju u željenom položaju. Da bi ova dva dela bila stalno u kontrolisanoj poziciji u odnosu na bazu,
Strana 22. od 60
Glodalica za poneti
zadužen je jedan drveni tipl koji se sa jedne strane zabija u bazu firunga, a sa druge u kosu podlogu.
Pripremne rupe za tipl uradite obavezno na stubnoj bušilici jer je preciznost naleganja vrlo važna!
[30] Konstrukcija stege firunga koja obezbeđuje njegovo
kvalitetno pritezanje za gornju ploču stola.
Debljina kose podloge u širem delu je jednaka debljini podloge za koju se steže (debljina ploče stola je
8mm), a u užem tri milimetra manje. Ovakva konstrukcija obezbeđuje kvalitetan prenos sile stezanja sa
ručice na širu podlogu koja velikom površinom naleže na ploču stola sa donje strane. Da bi se povećala
sila trenja gornja površina ravnog dela firunga može da se pokrije nekom finom brusnom hartijom
granulacije veće od #500.
Zadatu kosinu na gornjoj podlogi stege možete napraviti običnom grubom brusnom hartijom
granulacije #60 ili ručnom ravnom testerom.
[31] Stega u funkciji kada je baza firunga povezana sa pločom stola.
Na bazu firunga se montiraju pokretni oslonci od MDF-a 16mm presvučenog melaminom. Da bi se to
izvelo, na njihovoj zadnjoj strani se prave „T“ kanali u koji se smeštaju glave mašinskih šrafova koji se
zatežu ručicama (po dva šrafa za svaki oslonac) za bazu firunga. „T“ kanale pravite na isti način kao i
Strana 23. od 60
Glodalica za poneti
kanale za klizač. Za njihovo pravljenje se koristi specijalizovano glodalo izmišljeno baš za tu namenu.
Ono se koristi tako da se ravnim glodalom 6mm prvo napravi kanal krajnje dubine (10-11mm), koji se
zatim „T“ – glodalom, ne pomerajući firung, samo završno „fazonira“.
„T“ glodalo obično pravi profil šorok 9,5mm, a vama je potreban 10mm za glavu šrafa M6. Ništa
lakše! Na stolu odmaknite privremeni firung „za malkice“ i napravite još jedan prolaz glodalom.
Manji profil na glodalu je 5mm ali to ne pravi problem jer osnovnu dubinu formirate ravnim
glodalom prečnika 6mm.
[32] Pravljenje „T“ kanala na osloncima. Njihov položaj je tačno
na sredini visine oslonaca. Za glodanje se koriste
specijalizovana „T“ – glodala (mala slika).
„T“ kanal pravite „u komadu“, pre nego što dasku predviđenu za oslonac skrojite na krajnje
dužine. Ovo je vrlo važno jer kanali u osloncima moraju apsolutno da se poklapaju!
Kada pravite kanale koji treba da budu tačno na sredini neke daske napravite uvek i jedan prolaz tako
što ćete dasku okrenuti za 180° u ravni stola, ne menjajući vašu poziciju! Na taj način je obezbeđeno da
kanal bude baš na sredini daske. To uradite i sa „T“ kanalom. Tada verovatno neće trebati glodanje sa
dodatnim pomeranjem firunga „za malkice“ jer sigurno vaše prvo glodanje nije išlo baš po sredini
daske za to „malkice podeljeno sa dva“, a to je odstupanje od sredine za 0,25 mm. Taman koliko je
debeo trag grafitne olovke!
Na prednjoj strani oslonaca se prave identični kanali kao i na zadnjoj. Razlika je u funkciji i položaju.
Funkcija im je da prihvataju dodatke: stop-blokove / graničnike (stop­block), zaštitni štit i daske sa
perima (featherboard).
Strana 24. od 60
Glodalica za poneti
[33] Oslonci na firungu. Na zadnjoj strani su „T“ kanali za vezu sa
bazom firunga, a na prednjoj za montiranje dodataka.
Ovi dodaci treba da budu pri vrhu oslonaca, a da pri tome daju dovoljno površine za oslanjanje na
firung i da imaju dovoljno „mesa“ za stezanje. U mom rešenju su na 125mm od dna, a 25mm od vrha
(neka vam glavna mera bude od dna jer je ona za dodatke najvažnija).
Dodaci (stop – blok, featherboard, zaštitni štit i ostalo)
Dobar firung mora da ima mogućnost montaže raznih dodataka. U našem slučaju, to se ostvaruje preko
kanala na njegovim osloncima. Veza dodataka sa osloncima firunga je preko mašinskih šrafova M6 čija
glava može da klizi u napravljenim „T“ kanalima. Nakon postavljanja dodatka u željenu poziciju jedino
još ostaje da se fiksiraju pritezanjem ručica. Neki dodaci imaju i mogućnost podešavanja po visini
(zaštitni štit i daske sa perima). To se ostvaruje pravljenjem slotova za šrafove (a ne samo rupa kao kod
stop-blokova) koji dozvoljavaju kretanje po vertikali.
Priču o dodacima počinjem stop­blokovima ili graničnicima. Njih je najjednostavnije napraviti, a
koristićete ih vrlo često. Nezamenjivi su prilikom pravljena slotova ili „skraćenih“ kanala za montažu
polica neke biblioteke sa nevidljivim nosačima. Materijal za njihovu izradu može biti bilo koje otpadno
parče od tvrdog drveta, MDF-a, špera...
Strana 25. od 60
Glodalica za poneti
[34] Stop-blok. Za vezu sa osloncem firunga služi mašinski šraf.
Kada budete pravili stop-blok, napravite DVA! Odmah ćete videti i zašto...
Pravljenje slotova
Slotovi (kanali) su nezamenjivi u konstrukciji najvećeg broja stolarskih pomagala, što ćete videti i kroz primere u ovom
tekstu. Uobičajeno je da se prave tako što se probuše rupe na njihovim krajevima koje se zatim spoje ubodnom testerom
i doteraju dletom, rašpom i brusnom hartijom. Funcionalno, to je sasvim OK ako radite precizno. Sad ću vam pokazati
jedan elegantniji način za izradu slotova koji su garantovano precizni, a i puno lepši jer im ivice nisu uopšte iskrzane i
neravne.
[35] Izgled slota. Radi se o kanalu u okviru koga klizi telo šrafa.
Za tehniku izrade slotova koju vam ovde pokazujem vam je potrebna glodalica montirana na sto i ravno glodalo prečnika
jednakog širini slota. Posao izrade slota se započinje njegovim obeležavanjem i iscrtavanjem kontrolnih linija na obratku.
Strana 26. od 60
Glodalica za poneti
To radite lenjirom, stolarskom vinklom i običnom grafitnom olovkom. Na slici [36] posebno obratite pažnju na linije koje se
protežu do ivica; one su tu da bi olakšale podešavanje stola za glodalicu.
[36] Obeležavanje slota na obratku.
U sledećem koraku potrebno je podesiti rastojanje firunga od glodala. Za taj posao koristimo linije na krajevima obratka i
samo glodalo. Pogledajte sliku [37] i sve će vam biti jasno.
[37] Podešavanje položaja firunga.
Sledi markiranje firunga, odnosno iscrtavanje pomoćnih konturnih linija koje odgovaraju dimenzijama glodala koje ćemo
koristiti prilikom pravljenja slota. Linije treba da budu dovoljno dugačke da bi bile vidljive i kada se obradak stavi na sto.
Najbolje je da za obeležavanje koristite neki blok oblika kvadara ili kocke.
Strana 27. od 60
Glodalica za poneti
[38] Obeležavanje konturnih linija na firungu. Potrebno je znati
tačnu poziciju glodala u odnosu na obradak.
Sledeća podešavanja se odnose na fiksiranje pozicija početka i kraja slota. Tu ne sme da bude grešaka. Pripremite dva
stop-bloka i postavite ih kako je prikazano na slikama [39] i [40].
[39] Podešavanje desnog stop-bloka. Prislonite obradak na firung tako
da leva konturna linija bude u liniji sa levim krajem slota.
Prislonite stop-blok uz desnu ivicu obratka i fiksirajte ga.
Strana 28. od 60
Glodalica za poneti
[40] Podešavanje levog stop-bloka. Prislonite obradak na firung tako
da sada desna konturna linija bude u liniji sa desnim krajem
slota. Prislonite stop-blok uz levu ivicu obratka i fiksirajte ga.
Oba stop-bloka su zauzela svoje pozicije. Podesite visinu glodala i rezanje slota može da počne.
Ukoliko je debljina obratka veća od 6mm obavezno slot pravite u više prolaza sa postepenim povećavanjem visine
glodala u koracima od 4-6mm!
Pravljenje slota počinje uključivanjem glodalice ☺ i naslanjanjem desne ivice obratka uz desni stop-blok, ali tako da leva
ivica obratka ne dodoruje glodalo. Polako, uz firung, spuštajte levu stranu dok obradak potpuno ne legne na površinu
stola. Tek tada nastavite pravolinijsko guranje obratka uz firung prema levom stop-bloku.
[41] Početak procesa pravljenja slota. Obradak se polako spušta
na glodalo i zatim gura prema drugom stop-bloku.
Kada obradak dodirne levi stop-blok glodalica se isklučuje i tek kada okretanje glodala potpuno prestane može se i podići
sa površine stola. Vodite računa o ovome i sopstevenoj bezbednosti.
Strana 29. od 60
Glodalica za poneti
[42] Kraj procesa pravljenja slota. Tek kada se glodalo na isključenoj
glodalici potpuno umiri možete podići obradak sa stola.
U praksi ćete se susresti sa problemom kada je slot toliko dugačak da pozicije njegovog početka i/ili kraja ne možete
obeležiti stop-blokovima. U tom slučaju vam jedino ostaje da pratite pozicije markera na firungu i obratku. Da ne bi slot
imao "stepenaste" ivice na svom početku i kraju poslužite se malim trikom: tek finalnu dubinu režite od početne do krajnje
obeležene linije na obratku. Sve međukorake režite tako da dužina slota bude za oko 1mm kraća sa obe strane.
Sledeći dodatak koji obavezno morate da napravite je zaštitini štit. On nije ništa drugo nego obična
ploča na čijem se jednom kraju nalazi parče pleksiglasa. Postavlja se iznad glodala, a uloga mu je da
spreči majstora da rukama priđe blizu njega, kao i da ga zaštiti od neželjenih projektila koji mogu
nastati prilikom glodanja. Na njemu se nalaze dva slota za podešavanje visine na koju se štit postavlja.
[43] Zaštitini štit postavljen iznad glodala.
Za sam kraj priče o dodacima ostavio sam dasku sa perima (featherboard). Uloga joj je da pritiska
obradak za vreme glodanaja kako bi ono bilo ravnomerno čitavom dužinom reza. Prilikom rada, uvek
se postavlja dva ili više komada i uvek i pre i posle glodala.
Strana 30. od 60
Glodalica za poneti
[44] Firung sa ugrađenim daskama sa perima. One se postavljaju da
budu i pre i posle zone delovanja glodala. Promenom njihove
visine se tačno bira sila kojom će pera delovati na obradak.
Konstrukcija im je takva da su „pera“ pod uglom od 30° u odnosu na obradak. Međusobno rastojanje i
širina pera zavisi od materijala od koga su napravljene daske, a treba da bude takvo da obezbedi
dovoljno elastičnosti da sila pritiska obradak ravnomerno, a da pri tome ne daje veliki otpor njegovom
kretanju. Ukoliko ih pravite od tvrdog drveta, pera treba da prate smer godova, a njohova pojedinačna
širina i međusobno rastojanje treba da bude oko 3mm. Idealna alatka za to je ubodna testera ili
cirkular koji prave rez širok 2,5-3mm.
[45] Mere featherboard­a i način kako da se izreže
iz jednog komada daske, prateći godove.
(Drugom bojom je označen komad koji otpada.)
Strana 31. od 60
Glodalica za poneti
Pera su okrenuta tako da spreče obradak da krene unazad (prate smer kretanja obratka), pa su odlična
zaštita od vrlo opasnog povratnog udara (kick­back). Zona pritiskanja pera kod glodalice treba da bude
tačno do početka delovanja noža. Takođe, (barem) jedna daska sa perima treba da se postavi i posle
delovanja noža kako bi rez bio što ravnomerniji. Na slici [44] su prikazane dve daske sa perima
montirane na firung koje pritiskaju obradak od gore. One se takođe mogu postaviti i u ravni stola kako
bi se obradak pritiskao i bočno.
Pored ovih dodataka koji se montiraju na firung stola, svakako će vam trebati i oni koje ćete koristiti
prilikom guranja obradaka. To su štap za guranje (push­stick) i blok za guranje (push­block).
Osnovna funkcija im je da udalje vašu šaku i prste od noževa glodala, a da pri tome prenesu potrebnu
silu pritiskanja/guranja na obradak. Pored ovoga, blokovi za guranje se koriste i kao odličan naslon
obratku koji sprečava krzanje na izlaznoj strani glodanja. Ima raznih konstruktivnih rešenja i ja vam
predlažem da po Internetu potražite lokacije gde ih možete i videti, a ja vam ovde predlažem jednu od
njih.
Oni kojima je potrebna veća preciznost pri regulisanju visine glodala mogu da naprave i
priključak za komparator koji će smestiti u „T“ kanal oslonca. Uz upotrebu lifta, kontrola
promena visine glodala sa preciznošću 1/100 deo milimetra tada neće predstavljati nikakav
problem.
Paralelni oslonac
Napravili ste firung sa svim dodacima, a to znači da je vaš sto za glodalicu funkcionalno potpuno
opremljen za većinu poslova koje ćete obavljati u svojoj radionici. Paralelni oslonac je dodatak koji nije
neophodan, ali je zato vrlo zgodan jer će vam neke poslove jednostavno učiniti lakšim. Radi se o
originalnom rešenju sa dve funkcije. On može da bude pomoćni firung sa dovoljno prostora za montažu
stega, ali i baza za postavljanje featherboard­a. Za tu namenu je potrebno napraviti i odgovarajući slot
kako bi mogli da se postave u željenu poziciju.
[46] Paralelni oslonac. Originalno rešenje koje pruža dve
funkcionalne mogućnosti.
Za vezu sa pločom stola se koriste dve (već opisane) stege koje se nalaze na njegovim krajevima. I kod
njih debljina kose podloge u širem delu treba da prati debljinu podloge za koju se steže (debljina ploče
stola je 8mm + debljina daske sa perima 18mm), a u užem tri milimetra manje. Da bi daske sa perima
mogle da se montiraju u paralelni oslonac potrebno je u njih na odgovarajuća mesta ugraditi i tauzer
matice. Njihov položaj treba da bude takav da daske sa perima čitavom površinom „leđa“ naležu na
Strana 32. od 60
Glodalica za poneti
firung sa druge strane. Tauzer matice u ovom slučaju nemaju alternativu jer daska sa perima treba da
ima mogućnost okretanja na dve strane kako bi pera mogla da imaju dva smera delovanja.
[47] Konstrukcija i mere delova paralelnog oslonca. Sa tauzer
maticom je obezbeđena mogućnost okretanja
featherboard-a na dve strane.
[48] Pogled na paralelni oslonac montiran na sto. Pomoćni firung
naleže potpuno na gornju ploču stola.
Pomoćni firung na paralelnom osloncu može imati vrlo praktičnog značaja kada se prave kanali čija je
udaljenost od ivice daske veća nego što može da „izdrži“ centralni firung na stolu. Sve što tada treba da
se uradi je da se paralelni oslonac okrene na drugu stranu, firungom prema glodalu. U ovakvoj postavci
se obradak gura iz suprotne strane, kao što je pokazano na slici [49].
Strana 33. od 60
Glodalica za poneti
[49] Paralelni oslonac je u režimu „pomoćnog firunga“. Vodite računa
o smeru guranja obratka i da on NIKADA čitavom svojom
širinom ne bude između firunga i glodala. Mogućnost zaglavljivanja
i pojave povratnog udara je tada vrlo realna i lako ostvariva!
Završetkom paralelnog oslonca napravili smo i sve potrebne delove za potpuno funkcionisanje u
režimu rada kada je glodalica montirana vertikalno na sto. To je već mašina za respekt, a tek sam
predstavio prvi od moguća tri režima rada!
Horizontalna postavka
Do sada smo se bavili funkcijama stola za glodalicu kada je ona postavljena vertikalno na njemu. Ako
niste znali, glodalica može biti postavljena i horizontalno i tada je u drugom od tri predviđena režima
rada. U horizontalnom položaju sto za glodalicu dobija još na svojoj funkcionalnosti jer je nekada
mnogo zgodnije da obradak svojim licem/naličjem leži na ploči stola, a ne da bude oslonjen na firung i
tako po svojoj kant strani da se gura po stolu. Karakteristični primeri za to su pravljenje pera za vezu
„utor-pero“ ili profila za panele kod klasičnih uokvirenih frontova.
[50] Glodalica u horizontalnom režimu rada.
Strana 34. od 60
Glodalica za poneti
Da bi stvar mogla i da funkcioniše potrebno je obezbediti odgovarajući sistem za kačenje glodalice.
Pola posla ste već uradili prilikom pravljenja baze i gornje ploče stola. Ostalo je još da se napravi nosač
glodalice, koji je u isto vreme i firung kada je sto u ovom režimu rada. Njega pravimo od gvozdenog
lima debljine 5mm ili Al lima dabljine 6-8mm. Za izrada metalnog nosača ćete možda trebati pomoć
neke mašinske radionice! Na slici [51] su date sve neophodne dimenzije.
[51] Dimenzije nosača glodalice kada je ona u
horizontalnom položaju.
Za fiksiranje nosača za sto će nam poslužiti noseći vezivni elemenat baze (videti sliku [6]). U njega
samo treba ugraditi dve tauzer ili unit matice M6 za ručke sa mašinskim navojem i stvar je rešena.
Jedna tačka nosača je fiksna (leva) i u njoj je rupa za jednu ručku. To je ujedno i centar kružnog luka
poluprečnika 248mm koji je u stvari kanal u okviru koga se kreće ručka (desna) koja služi za fiksiranje
drugog kraja nosača. Pozicije rupa za zatezanje glodalice ćete, kao i kod gornje ploče stola, morati sami
da odredite na osnovu modela koji planirate da ugradite na sto. Lekciju oko obelažavanja rupa ste već
savladali, a one mogu da posluže i kao kalup za određivanje pozicija rupa na vertikalnom nosaču.
Strana 35. od 60
Glodalica za poneti
Ukoliko planirate da montirate neku težu glodalicu od 4,5kg opredelite se odmah za mašinske
navoje M8, kako za matice tako i za ručke.
[52] Pogled na nosač bez glodalice. On je sa dve ručke
pritegnut za bazu stola.
Ukoliko radite sa horizontalno postavljenom glodalicom stvar se bitno menja kada govorimo o smeru
guranja obratka. On je sada suprotan i ide sleva udesno, kao što se vidi na slici [53]. Pera na
featherboard-ima prikačenim na paralelni oslonac, kada ga koristite, takođe treba da prate taj smer.
[53] Smer guranja obratka kada je glodalica postavljena horizontalno.
U uvodnom delu sam napisao da je horizontalna postavka glodalice zgodna za pravljenje pera za vezu
„utor-pero“ ili profila za panele kod klasičnih uokvirenih frontova. Sa klasičnim položajem glodalice na
stolu pravljenje pera je prilično nezgrapan posao jer obradak treba nasloniti po visini na firung i tako
ga po kant strani gurati preko noževa glodala. Kod horizontalne postavke glodalice obradak je položen
na ploči stola čime je bitno olakšano njegovo pridržavanje i manipulisanje tokom rada. Kada se tome
doda i pomoć paralelnog kanala sa klizačem, čitav posao postaje vrlo jednostavan zahvat (videti sliku
[54]).
Strana 36. od 60
Glodalica za poneti
[54] Pravljenje pera sa horizontalno postavljenom glodalicom. Kako
bi se izbeglo krzanje ivica, obradak se sa zadnje strane
dodatno može osloniti na neki otpadni komad ili push­block.
Pravljenje panela kod klasičnih uokvirenih frontova je privilegija jakih glodalica od 1500W i više i
specijalizovanih glodala sa prečnikom od preko 70mm. To je tako ukoliko nemate drugu vrstu glodala
koja su namenjena za isti posao ali za vertikalano guranje obratka uz firung (vertical raised panel bits).
Sa horizontalnom postavkom glodalice korišćenje tih glodala je mnogo zgodnije jer panel leži svojim
licem okrenutim prema stolu. Najdivnije od svega je činjenica da se ovakva glodala mogu ugraditi i u
slabije glodalice, a formiranje profila može da ide u više koraka (što regulišete promenom visine
glodala na glodalici)!
[55] Profilisanje panela glodalima za vertikalno vođenje se svodi na
položeno guranje obratka koje je mnogo stabilnije i sigurnije.
Stolarsko pomagalo za pravljenje utora i pera
Treći režim rada je specifičan i njega ćete koristiti samo u slučajevima kada trebate da pravite
elemente veze sa utorima i perima. Radi se o klasičnom stolarskom pomagalu čiju sam funkcionalnost
ugradio i u ovaj sto. Za ovaj režim rada potrebno je da sto okrenete naglavačke i iskoristite preostale
četiri rupe, prečnika 8mm, na ploči od pleksiglasa za njegovo fiksiranje za podlogu. Nijedan od
napravljenih dodataka vam neće biti od koristi, ali ćete zato morati da napravite još neke delove
pomagala da bi i njega kompletirali.
Strana 37. od 60
Glodalica za poneti
[56] Pomagalo u akciji.
[57] Pogled na pomagalo iz suprotnog ugla.
Strana 38. od 60
Glodalica za poneti
[58] Slika utora za one koji ne znaju o čemu se to uopšte radi ☺.
Prilikom pravljenja baze stola (slika [5]) sam pomenuo i kanale sa donje strane njegove baze. U njih
treba postaviti vođice za kretanje klizne ploče. Da podsetim, širina kanala zavisi od upotrebljenih
vođica (predložio sam da njih napravite od drvenih lajsni debljine 4mm ili od traka skrojenih od HDF-a,
špera, pleksiglasa ili aluminijuma), a njihovo međusobno rastojanje treba da bude oko 200mm.
[59] Fiksni deo pomagala. Na slici se vidi i ručica kojom se
fiksira pokretni deo pomagala. Ona je uvijena u
tauzer ili unit maticu ugrađenu u postolju.
Konstrukcijski, pomagalo se sastoji od fiksnog dela koji je sastavni deo konstrukcije baze stola i gornje
pokretne površine koja nosi glodalicu. Fiksni deo pomagala se sastoji od postolja na kome leži (gornje
ploče stola od pleksiglasa), dve bočne strane povezane vezivnim elementima i gornjeg oslonca za
pokretni deo (baze stola). Na prednjoj strani fiksnog dela pomagala (slika [60]) se montira vertikalni
oslonac (mašinskim šrafovim M6 zavijenim u tauzer matice ugrađene u bočne stranice baze) čija je
uloga da nosi fiksirani obradak. Da bi se dobilo što više mesta na kojima se mogu postaviti stolarske
stege, sa njegove prednje strane je izbušeno 6 kružnih otvora prečnika 80mm.
Strana 39. od 60
Glodalica za poneti
[60] Vertikalni oslonac za fiksiranje obratka. On je malo veće širine od
ostatka konstrukcije da bi se obezbedila dodatna površina
za prihvat stega kojima se fiksira naslon/letva sa donje
strane obratka u kome se buše utori.
Na gornjem osloncu za pokretni deo se vide dve vođice čija je uloga da obezbede fiksnu putanju
gornjeg pokretnog dela pomagala. Da bi sistem bio uparen, na pokretnom delu se takođe nalaze kanali
u koje se smeštaju suprotni krajevi ovih vođica.
Pokretni deo pomagala čini gornja ravna površina koja može da se kreće samo po fiksnoj putanji u
okviru prorezanih kanala sa vođicama. Sa gornje strane ravne površine su pričvršćene dve trake/lajsne
od pleksiglasa (ili nekog drugog čvrstog materijala) na rastojanju koje tačno odgovara širini radne
stope glodalice (ona će vam biti mera kada trake budete fiksirali na svoje mesto). Uloga ovih traka je da
definišu kanal u čijim okvirima može da se kreće glodalica. Da bi ovo kretanje bilo skroz kontrolisano,
sa leve i desne strane (ili ispred i iza) glodalice se nalaze dva pokretna graničnika koji se mogu fiksirati
i na taj način tačno odrediti početak i kraj izglodanog utora ili pera.
[61] Pokretni deo pomagala – osnovne mere.
Strana 40. od 60
Glodalica za poneti
Za gornju ravnu površinu pokretnog dela treba izabrati neki tanji materijal (npr. MDF 12mm) kako bi
gubici dužine radnog dela glodala bili što manji. (Ako je stopa glodalice tipično debela 5-6mm i ako se
na to doda i debljina pokretnog dela, gubitak dužine radnog dela glodala uopšte nije zanemarljiv.)
Pomeranjem i fiksiranjem pokretnog dela u okviru napravljenog slota se tačno definiše položaj glodala
po jednoj osi. Za drugu osu su zaduženi bočni pokretni graničnici, koji se takođe kreću u okviru slotova,
a pomeranje glodala po trećoj osi se postiže kontrolisanom promenom njegove dubine na samoj
glodalici.
[62] Fiksiranjem pozicija pokretnog dela i bočnih graničnika
potpuno se kontroliše dužina izglodanih utora.
Za kraj pikaza ovog pomagala ostavio sam sliku fiksiranog obratka. Ja sam konstrukciju prilagodio
običnim stolarskim stegama. Vi se možete odlučiti i za varijante sa potisnim stegama, "C" stegama ili za
neki drugi način fiksiranja koji je vama najzgodniji.
[63] Fiksirani obradak.
Pri korišćenju pomagala potrebna vam je ručna potapajuća glodalica na koju je namontirano
odgovarajuće (produženi model) ravno glodalo (tipično 6mm ili 8mm). Iako mogu da se koriste ravna
glodala, ja vam ipak savetujem da se opredelite za spiralna, upcut. Skuplja su, ali posao ubrzavaju jer
Strana 41. od 60
Glodalica za poneti
odmah napravljenu piljevinu odvode iz izglodanog utora, a i ne dolazi do bespotrebnog ponovnog
mlevenja već napravljene piljevine koja se zadržava u kanalu.
Pera možete praviti uz pomoć ovog pomagala, ali i horizontalno postavljenom glodalicom kada
se sto nalazi u tom režimu rada!
Čestitam! Pravljenjem stolarskog pomagala za pera i utore potpuno ste završili izradu vašeg novog
stola za glodalicu.
Vremenom ćete se upoznavati sa raznim dodacima i stolarskim pomagalima koje ćete prilagođavati
konstrukciji ovog stola. To će biti vrlo interesantan i izazovan posao. Pri radu sa glodalicom montiranom na stolu uvek mislite na svoju bezbednost i navikavajte sebe, od samog početka rada
na njemu, da koristite sva potrebna zaštitna sredstva. Nikad nemojte raditi kada ste umorni ili „pod
gasom“. Tada ne palite električne mašine, a vreme provedite u sređivanju radionice i planiranju nekog
budućeg stolarskog projekta. Ili još bolje, u spavanju ili gledanju nekog dobrog trilera.
Strana 42. od 60
Glodalica za poneti
Prilog I - Stolarsko pomagalo za „nazubljeni“ spoj
Ima li nekoga od vas ko nije poželeo da napravi fioku ili kutiju sa divnim nazubljenim spojevima (finger joint, box joint)? Sve što vam je potrebno da napravite ove spojeve je sto sa ugrađenom glodalicom i
odgovarajuće stolarsko pomagalo. Čim ste sa čitanjem teksta stigli dovde, pretpostavljam da sto i
glodalica više nisu problem. Sad ću vam pokazati kako da napravite i potrebno pomagalo pa ćete
najzad moći da se upustite u avanturu pravljenja nazubljenih (kockastih) spojeva.
[64] Sto za glodalicu sa namontiranim pomagalom
za pravljenje nazubljenih spojeva.
[65] Izgled nazubljenog spoja.
Kada pravite ovakve spojeve glodalicom uvek morate imati na umu važno ograničenje koje se odnosi
na mogućnost koliko se materijala u jednom prolazu može izglodati. Za bezbedan rad, ukoliko snaga
motora to dozvoljava, vam ne preporučujem da prelazite granicu od 12mm za debljinu materijala
(visina glodala) i isto toliku širinu zuba. Kako ćete ove spojeve praviti uglavnom na fiokama, debljina
stranica fioka je dovoljno da bude 10mm.
Strana 43. od 60
Glodalica za poneti
Konstukcija pomagala
Sve elemente koje ćete ugraditi u pomagalo ste već pravili prilikom izrade stola za glodalicu tako da tu
nema nepoznanica. Glavni deo je modifikovani firung. On se sastoji od pokretnog oslonca koga nose dva
klizača sa osloncem. Klizači klize po kanalima na krajevima stola. Jedan kanal već pripada bazi
napravljenog stola, a drugi dodajemo kada koristimo pomagalo. Jedino što je novo je sistem za fino
podešavanje rastojanja između izglodanih kanala (zuba) koji se sastoji od jednog šrafa i malog
metalnog „L“ ugaonika.
Firung koji je u sastavu pomagala lako može da postane i upotrebljivi dodatni firung za
svakodnevni rad na stolu sa glodalicom ukoliko rešite problem fiksiranja klizača u zadatoj
poziciji. Za početak, tu ulogu mogu da imaju i obične stolarske stege.
[66] Osnovni delovi pomagala.
[67] Na prednjoj strani je montažno-demontažni graničnik koji služi
kao šablon za rastojanje između izglodanih kanala. Njegovo
rastojanje od glodala se kontroliše sistemom za fino podešavanje
koji se nalazi na zadnjoj strani pomagala.
Strana 44. od 60
Glodalica za poneti
[68] Detaljni prikaz dimenzija graničnika, glodala i otvora na firungu.
Graničnik koji se ugrađuje je montažno-demontažni. Najbolje je da za njega napravite mali prorez na
pokretnom osloncu firunga u koji će moći tesno da nalegne. On obavezno mora biti pod pravim uglom
u odnosu na firung kako bi sva podešavanja mogla biti obavljena što preciznije.
Već sam rekao da se pokretni oslonac sa klizačem, koji je već napravljen, koristi i kod ovog pomagala.
Vi treba da napravite još jedan takav oslonac sa klizačem (klizač već imate ukoliko ste poslušali savet
da odmah napravite više komada ☺), ali širine 180mm. On se može kasnije koristiti i kod upotrebe
stola sa horizontalnom glodalicom. Pored oslonca, čeka vas i izrada kanala koji se fiksira za bazu.
Njegove dimenzije pogledajte na slici [69]. Pokretni oslonac firunga je po profilu identičan onima koje
ste već napravili za sto, ali je dužine 480mm. Sistem za fino podešavanje se fiksira za zadnju stranu
firunga, a preko mašinskog šrafa se oslanja na metalni „L“ ugaonik koji je fiksiran za levi (veći) oslonac
sa klizačem. Sve će vam biti mnogo jasnije kada pogledate slike [70] i [71].
[69] Osnovne dimenzije elemenata pomagala.
Sistem za fino podešavanje
Prilikom pravljenja zuba za vezu bitne su njihove dve dimenzije – širina i dubina. Širina zuba zavisi od
rastojanja graničnika od glodala i ono se reguliše sistemom za fino podešavanje. Dubina zuba se
Strana 45. od 60
Glodalica za poneti
reguliše na samoj glodalici podešavanjem visine glodala. U slučaju malih grešaka dobro je da one budu
takve da je dubina veća, a to znači da će se pojaviti mali „višak“ na spojevima koji je relativno lako
ukloniti šmirglanjem, ručnom blanjom ili nekim oštrim dletom.
[70] Sistem za fino podešavanje rastojanja između izglodanih zuba.
[71] Delovi sistema za fino podešavanje.
Funkcionisanje ovog sistema je krajnje jednostavno. Firung, a sa njim i graničnik, su u fiksiranom
položaju kada su na oba oslonca zategnute ručice. Kada se one otpuste, inbus ključem se može fino
doterati pozicija graničnika tako što se firung pomera levo ili desno. Šraf M6 ima korak od 1mm tako
da je na ovaj način moguće vrlo fino kontrolisati preciznost pološaja graničnika. Kada završite ovo
podešavanje jedino još ostaje da se ponovo fiksira firung zavrtanjem ručica na oba oslonca.
Tehnika rada
Napravili smo pomagalo, savladali svu teoriju i jedino je još ostalo da krenemo u izradu nazubljenih
spojeva. Pre toga, potrebno je podesiti visinu glodala i njegovo rastojanje od graničnika. Unapred smo
rekli da ćemo praviti spoj sa zubima 10x10mm. Od instrumenata će vam trebati mali lenjir i dve burgije
prečnika 10mm, a vreme koje ćete potrošiti za podešavanja se meri u sekundama.
Strana 46. od 60
Glodalica za poneti
[72] Sva podešavanja za pravljenje nazubljenih spojeva
se vrše pomoću dve burgije i lenjira.
Jedna burgija se stavi između glodala i graničnika za podešavanje međusobnog rastojanja, a druga sa
druge strane glodala (slika [72]). Na ove dve burgije se položi mali lenjir i on je granica do koje treba
izbaciti glodalo. Gotovo!
Pravljenje nazubljenog spoja ću pokazati na primeru stranica fioke. Počnite sa prednjom i zadnom
stranicom (crveni marker). Za prvi prolaz naslonite ivicu stranice uz graničnik.
[73] Naslonite ivicu stranice uz graničnik.
Nastavite sa glodanjem kanala tako što ćete zadnju ivicu prethodnog kanala nasloniti na graničnik i
zatim napraviti novi kanal. Ovo ponavljajte do poslednjeg zuba na jednoj stranici.
Strana 47. od 60
Glodalica za poneti
[74] Pomerajte obradak za svaki novi kanal naslanjajući
zid prethodnog kanala na graničnik.
Okrenite obradak za 180° licem prema napred i ponovite ceo postupak sa drugim krajem stranice.
Kada završite posao sa prednjom stranicom fioke, ponovite ceo postupak i sa zadnjom.
[75] Okrenite stranicu i ponovite postupak za njen drugi kraj.
Kada napravite i poslednji kanal na zadnjoj stranici fioke, nemojte je sklanjati jer će sad ona (a ne
graničnik) poslužiti kao oslonac za pravljenje prvog kanala kod bočne stranice (zeleni marker).
Strana 48. od 60
Glodalica za poneti
[76] Za pravljenje prvog kanala na bočnim stranicama oslonite ih
na gotovu prednju ili zadnju stranicu, umesto na graničnik.
Kada završite sa prvim kanalom na bočnoj stranici, dalje nastavite kao što ste već uradili sa prednjom i
zadnjom stranicom fioke. Ponovite postupak i sa drugom bočnom stranicom.
[77] Završite ceo postupak sa obe bočne stranice.
Ako ste sve uradili kako treba, kada sklopite sve četiri stranice dibićete jednu lepu celinu kojoj fali
samo još dno.
Strana 49. od 60
Glodalica za poneti
[78] Sve stranice sklopljene u celinu.
Za pravljenje dna biće neophodno da napravite odgovarajuće utore na sve četiri stranice fioke. Na
stranicama koje će biti izložene pogledima treba da napravite i male „zakrpe“ kojima ćete popuniti
praznine nastale glodanjem utora.
[79] Na vidljivim stranicama zapušite otvore nastale nakon
glodanja utora za dno fioke.
Analiza grešaka
Ukoliko ste sve radili po uputstvu i ako je debljina obradaka tačno 10mm, stranice u spoju bi trebalo
idealno da naležu jedna na drugu, bez bilo kakvih viškova ili manjkova. Na žalost, najverovatnije neće
sve biti odmah idealno. Zbog toga, pre nego što krenete u izradu vaše prve fioke, podesite alat
pravljenjem zuba na otpadnim komadima koji su jednake debljine kao što će biti stranice buduće fioke.
Moguće su četiri vrste grešaka. U prvu grupu spadaju greške zbog pogrešno podešene visine glodala, a
u drugu grupu spadaju greške zbog pogrešno podešenog rastojanja između glodala i graničnika. I jednu
i drugu vrstu grešaka je lako otkloniti ako pratite sledeće korake:
Strana 50. od 60
Glodalica za poneti
1) Zubi se uklapaju, ali visine stranice nisu u liniji. Sva podešavanja su dobra, ali prilikom
pravljenja prvog zuba obradak nije potpuno nalegao na graničnik.
2) Zubi ne mogu da se uklope. Greška je rastojanju između glodala i graničnika. Ako je ono
preveliko zubi su širi od izglodanih kanala. Ako je rastojanje malo, zubi su uži. Izmerite tu
razliku kljunastim merilom i izvršite potrebnu korekciju pomoću sistema za fino podešavanje.
Do ove greške može doći i ukoliko je prečnik glodala manji od 10mm. I u tom slučaju se
korekcija vrši na opisani način.
3) Zubi se uklapaju, ali su se pojavili mali džepovi između zidova kanala i zuba. Glodalo je
većeg prečnika od 10mm. Sistemom za fino podešavanje udaljite graničnik od glodala.
4) Zubi vire izvan spoja ili su uvučeni. Greška je u visini glodala (ili debljina materijala nije tačno
10mm). Ukoliko zubi vire „za dlaku“ grešku ćete lako ispraviti šmirglanjem. Ako su zubi uvučeni
ili mnogo vire tada izmerite to odstupanje kljunastim merilom i izvršite potrebnu korekciju
visine glodala na glodalici.
Lepljenje spoja
Podesili ste alat, uklonili sve greške, napravili sve zube i jedino još ostaje da se svi elementi zalepe u
celinu. Nazubljen spoj daje puno površine na koju se može naneti lepak, ali tu ne treba preterivati jer se
višak relativno teško uklanja. Da bi ste izbegli ove male neprijatnosti potrebno je samo da se poslužite
sa dva mala trika. Prvi se odnosi na „izolovanje“ zone lepljenja molerskim lepljivim trakama (po
mogućnosti plave boje koja se koristi za spoljnu upotrebu), a drugi je da lepak nanosite samo na
gornjim površinama zuba i na vertikalnim površinama izglodanih kanala (slika [80]). Kada završte
lepljenje jedino ostaje da uklonite lepljivu traku (ona se lako skida) i dobićete upravo ono što ste i
očekivali: prekrasan spoj kojim možete biti ponosni.
[80] Prikaz mesta za nanošenje lepka. Molersku traku uklonite tek
kada završite sa lepljenjem. Vrlo je važno da trake precizno
zalepite sa unutrašnje strane spoja jer je to zona kojoj
je najteže prići brusnom hartijom.
Strana 51. od 60
Glodalica za poneti
Prilog II – Nabavka glodalice (1. deo - upoznavanje)
Kada kupujete glodalicu, da li vam je baš potrebna profi mašina? Koja je realna razlika između glodalice
koja košta 100 evra i one koja košta 200 i više evra? To su pitanja koja stoje pred svakog majstora
prilikom prve nabavke ove vrlo važne alatke. I odmah da kažem, o glodalicama koje koštaju manje od
50€ ovog puta ne želim da govorim. Njih kupuje onaj za koga je kupovina alata i kupovina špageta isto
ili onaj ko je stvarno u velikom životnom problemu i počinje od nule da bi se prehranio.
Za mene postoje samo dve vrste alata: jeftin i dobar. Dobar alat može biti napravljen za
amaterske i profesionalne potrebe. I amateri i profesionalci treba da kupuju samo dobar alat, a
izbor da prave u skladu sa svojim mogućnostima, potrebama i afinitetima. Jeftin alat sumnjivog
porekla, lošeg kvaliteta izrade i bez servisne podrške bi svi majstori trebalo da zaobilaze u
ooogromnom luku!
Kada se nađete u radnji sa gomilom električnog ručnog alata, želeći da nabavite svoju prvu glodalicu,
ne možete a da ne primetite da se dve glodalice, naizgled identične po funkcijama i izgledu, razlikuju u
ceni za 100 i više evra. Mora postojati nešto zbog čega je razlika tako drastična, a da se to ne vidi na
prvi pogled! Ako postoji, da li je potrebno da platite tu razliku? Sve zavisi od toga koliko ćete tu
glodalicu koristiti i koliko vam je stalo da fascinirate komšiju (ukućane sa ovom alatkom svakako
nećete oduševiti).
Počnimo redom...
Dve grupe alata (i korisnika)
U osnovi postoje dve grupe električnih alata: hobi i profesionalni. Mnogi će između ove dve grupe
ubaciti i poluprofesionalne, a ja ću da dodam da je ta grupa nastala kada su se na tržištu pojavile alatke
koje se samo tako zovu (a o kojima sam rekao da neću da govorim) i kada se, prirodno, pojavila
potreba da se prave hobi alatke odvoje od njih. Dakle, u nastavku pričam o pravim hobi i profi
alatkama koje koriste hobisti amateri i profesionalci!
I hobisti i profesionalci imaju svoje potrebe i na svoje alate gledaju sa različitom pažnjom i iz sasvim
drugačijih uglova. Na primer, hobista verovatno kupuje svoju alatku prvi put i nema nikakvog iskustva
u radu sa njom. Za njega je važno da je alatka ergonomski izrađena, da lepo leži u ruci i da je prekidač
za uključivanje lako dostupan. Adut za ovakve kupce su funkcije koje rade intuitivno (npr. podešavanje
dubine ili lasersko pokazivanje pravca), katkad na štetu mogućnosti za fino podešavanje. Na stranu
činjenicu da su ugrađeni laserski pokazivači pravca kod jeftinih alatki često vrlo neprecizni i ugrađeni
samo da bi privukli pažnju neiskusnog kupca. Hobista svoj alat koristi retko i njega ne zanima
dostupnost servisa jer on svoj alat ne servisira! On kupuje nov alat ukoliko se stari pokvari jer je
popravka ovakvog alata često skuplja od kupovine novog i to najčešće koristeći pogodnosti akcija tipa
„staro za novo“.
Na drugoj strani, profesionalac svoj alat koristi po ceo dan. I tako iz dana u dan! Njega više zanimaju
snaga, preciznost (ona najfinija) i izdržljivost od ergonomije. On ručke često i ne koristi nego glodalicu
hvata za telo jer tako ima bolju i precizniju kontrolu. Njemu nije problem da napravi i dodatno
pomagalo samo da bi preciznost bila apsolutna. Profesionalc, pored toga što svoju alatku koristi, on nju
i održava. O ljubavi prema njoj da i ne govorim. Za njega je vrlo važno da mu pojedine servisne funkcije
(menjanje četkica elektromotora, čišćenje unutrašnjosti kućišta...) budu lako dostupne. U slučaju kvara,
Strana 52. od 60
Glodalica za poneti
profesionalcu je vrlo važno da servisna mreža bude uvek dostupna i da za rezervne delove ne mora da
čeka po 10 i više dana, nego da posao popravke obavi u najkraćem mogućem roku.
Ovakva crno-bela podela je definisala dva osnovna profila. U stvarnosti, postoji dosta i onih trećih –
sivih, koji su ni tamo ni vamo. Na primer, mnogi hobisti će odmah kupiti profi alatku, ne želeći da
kasnije, kada steknu iskustvo i veštinu, ponovo troše novac na kupovinu alatke za koju su već jednom
dali pare. Takođe, u mnogim profesionalnim radionicama nije redak slučaj da se vide hobi alatke.
Posebno ako su napravljene za neke specifične poslove kod kojih preciznost i izdržljivost nisu na
prvom mestu (npr. profesionalac će na stovarište na kome kupuje daske poneti neki hobi cirkular jer će
mu jedini zadatak biti da „potkrati“ robu pre nego što je ponese u radionicu).
Otpornost na pregrevanje
O kvalitetu alata se ne može suditi na osnovu spoljnjeg izgleda. Da bismo se bolje upoznali sa suštinom
moramo pogledati „ispod haube“. Specijalisti za servisiranje alata kažu da je „neprijatelj broj 1“ njegovo
grejanje. Ono najviše utiče na skraćivanje životnog veka motoru i ležajevima.
Pri izradi motora, kućišta i ležajeva karakteristike koje bitno utiču na otpornost od pregrevanja su:
Kvalitet izrade i veličina ležajeva i semeringa;
Veličina rotora elektromotora (veći rotor znači sporije zagrevanje i brže hlađenje);
Kvalitet zaštite ležajeva, sa obe strane rotora, od uticaja prašine i gubitka maziva;
Kvalitet kućišta glodalice (aluminijumsko kućište mnogo bolje odvodi toplotu od plastičnog, za
koje se pre može reći da je izolator);
Uporedni prikaz motora kod
hobi alata (levo) i profi alata (desno)
Kada se ove bitne karakteristike uzmu u obzir i kada se pogleda „ispod haube“ hobi i profi glodalica,
lako se može doći do zaključka odakle tolika razlika u ceni za dve naizgled slične alatke sa sličnim
nazivnim osobinama. Hobi alat je, po pravilu, sa plastičnim kućištem, rotor elektromotora je mnogo
manji nego onaj kod profi alata, komutator ima mali broj segmenata (ponekad i duplo manji u odnosu
na profi alat), finoći izrade ležajeva se malo posvetilo pažnje, zaštita od prašine je minimalna (ili je
uopšte i nema), ugrađeni ventilator je slabiji... Kod profesionalnog alata broj obrtaja i opterećenje
Strana 53. od 60
Glodalica za poneti
kontroliše i čuva elektronika, kabl za dovod struje je dovoljno dugačak (4 i više metara), izbor
dodatnog pribora je mnogo veći, garancija je duža, otpornost na mehanička oštećenja je veća...
Na osnovu navedenog lako je zaključiti gde je srž cenovne razlike. Sa hobi glodalicom ne bi trebalo
raditi duže od 20 minuta u kontinuitetu. Nasuprot tome, dobro projektovane profi glodalice mogu i
čitav sat neprekidno da rade pre nego što počne toplota da utiče na motor. Isto tako, profi alatki je
potrebno 10-15 minuta „predaha“ pre nego što se vrati svom poslu. Hobi alatki je potrebno tri puta
više. Ukolko se stave u iste uslove rada, profi alat će raditi minimum 3 puta više od prosečnog hobi
alata.
Odluka o kupovini
Na prvi pogled, teško je razlikovati profi od hobi alata. Za početnika su marka i cena najbolji indikator.
Na našem tržištu, najčešće marke hobi alata su: „zeleni“ Bosch, Skil (sestrinska marka Bosch-a),
Black&Decker, Iskra ERO (mada u poslednje vreme pod znakom pitanja). Kod profi marki spisak je
duži i tu bih izdvojio: Festo, „plavi“ Bosch, Hilti, DeWalt, Makita, Metabo, Iskra Perles... i u jednoj i u
drugoj grupi se mogu naći i neke ezoterične marke, ali one su na našem tržištu malo, ili ni malo,
zastupljene (Craftsman, Ryobi... (hobi); Hitachi, Milwaukee, Fein, Kress, Ridgid... (profi))
Možda vam pri nabavci glodalice mogu pomoći profili prosečnog hobi i profi kupca:
Profil hobi kupca
Profil profesionalca
Samouk i kupuje alat po potrebi za pojedine Živi od alata i ima potrebu za kvalitetnim i
projekte.
pouzdanim alatom u svojim rukama
Manje je informisan o situaciji na tržištu alata
Izbor alata je proizvod višegodišnjeg iskustva i
tačno definisanih potreba
Voli da kupuje alat po velikim robnim kućama
Alat kupuje u specijalizovanim radnjama ili online, na osnovu preciznih i detaljnih informacija sa
sajta proizvođača
Glodalicu koristi u kratkim intervalima, ne dužim Glodalicu koristi u dužim intervalima, po 30
od 10 minuta
minuta i više
Glodalicu koristi povremeno, najčešće jednom do Glodalicu koristi redovno, 2 do 3 puta nedeljno
dva puta mesečno
Kada se glodalica pokvari, menja je novom
Glodalicu menja tek kad više ne može da se
popravi
Mala cena i lakoća upotrebe su prioritetne Preciznost, snaga i postojanost su prioritetne
osobine
osobine
Glodala
Da li su skupo plaćena glodala vredna uloženog novca, ili je nizak nivo cena put kojim treba ići prilikom
nabake. Zar nož nije nož? Naravno da nije. Slično glodalicama i kod glodala postoje osobine koje
direktno određuju cenu.
Na prvom mestu, to je kvalitet čelika od kojih su izgrađene. Uobičajeno je da se prave od HSS i HM/CT
čelika. Prvi je alatni, lošijeg je kvaliteta i bitno manje izdržljivosti. Drugi je karboniziran u cilju
povećanja tvrdoće, izdržljivosti i otpornosti na grejanje. Nož, istih nazivnih dimenzija, izrađen od HSS
čelika može biti i 5 puta jeftiniji, ali isto toliko puta manje izdržljiv, od onog izrađenog od HM/CT čelika.
Sledeća karakteristika na koju treba obratiti pažnju je kvalitet ležajeva koji se koriste kod glodala. Kod
skupljih glodala čak postoje i specijalni dodaci koji ležajeve, kao kišobran, štite od prašine.
Strana 54. od 60
Glodalica za poneti
Kod kvalitetnih glodala se vodilo računa i o zaštiti od povratnog udara, (kick­back). Telo glodala je
specijalno konstruisano da bi se mogućnost povratnog udara svela na najmanju moguću meru.
Geometrija noževa i efikasnost sečenja su bitne komponente koje utiču na cenu. Pri brzinama od preko
22.000 o/min i najmanja nepravilnost dovodi do velikih vibracija i prekomernog zagrevanja glodala.
Ne zaboravite da je čelik od koga su glodala napravljena odličan provodnik toplote! Ta toplota se širi
do steznih čaura i one se, pod njenim uticajem, šire. Sami znate šta to znači za stabilnost držanja samog
noža. On se može olabaviti i kao projektil velike energije odleteti negde po radionici. Uz veliku sreću to
„negde“ nećete biti vi!
I na kraju, da li uopšte treba kupovati jeftina glodala? Da, ukoliko su predviđena za sečenje nekih
specijalnih i retko korišćenih profila. Za njih je potrebno odvojiti pravo malo blago ukoliko su u HM/CT
varijanti. To je investicija bez potrebe ukoliko se tim glodalom jednom ili dva puta godišnje obradi 5 m
ivica stola ili komode!
Na našem tržištu izbor kvalitetnih glodala je prilično oskudan. On se svodi na Festo, Bosch, Metabo i
CMT. Sve ovo su renomirani proizvođači i nećete pogrešiti ukoliko se opredelite za bilo kog od njih.
Cena za obična ravna glodala je 10-15 evra. Što su profili komplikovaniji i cena je veća. Za pojedina
glodala je potrebno odvojiti i po 50 evra, pa i više! Ali šta je to prema poslu koje one mogu da odrade.
Strana 55. od 60
Glodalica za poneti
Prilog III – Nabavka glodalice (2. deo - izbor)
U prethodnom tekstu sam pokušao da vas uputim u osnovne razlike između skupih i jeftinih glodalica,
kao i da vam olakšam izbor između amaterskog i profesionalnog modela. Naravno, sve u skladu sa
vašim mogućnostima i potrebama. Ako ste mislili da su time sve dileme razjašnjene, grdno ste se
prevarili! Tu dileme tek počinju.
Glodalica je takva alatka da se o njoj i njenoj upotrebi može pričati danima i ne reći sve. Ona svu svoju
snagu može da prikaže tek kada se, okrenuta naopačke, nađe na dobro osmišljenom i opremljenom
radnom stolu – stolu za glodalicu (router table). Tada, uz pomoć oslonaca, vođica i raznih pomagala,
ona postaje pravi čarobnjak u vašoj radionici. Da bi sve te lepe stvari i vama bile dostupne, potrebna je
posebna pažnja prilikom nabavke glodalice koju ćete ugraditi u radni sto i na taj način dobiti
stacionarnu mašinu koju ćete vrlo često i rado koristiti.
Komercijalna verzija stola za glodalicu.
Definišite vaše potrebe
Izbor glodalice počinje tačnim definisanjem poslova koje ćete obavljati kada je ugradite na sto. Tada
ostaje lakši deo: izbor one prave koja će odgovoriti svim predviđenim zahtevima. Najvažnije je da
nađete pravu meru snage!
Da li vam je potrebno „čudovište“?
Jedna od prvih nedoumica je koliko velika glodalica je vama potrebna. Nju je relativno lako razjasniti
ukoliko sebi date odgovor na pitanje da li ćete glodalicu koristiti za izradu komoda i kuhinjskih
elemenata sa „ispupčenim“ frontovima na korpusima i fiokama. Ukoliko je odgovor pozitivan, ti poslovi
zahtevaju glodalicu velike snage koja će biti u stanju da „potera“ specijalizovana glodala za vrlo
zahtevne profile, potrebne za te elemente nameštaja. Izbor se svodi na neki od najjačih modela sa
motorom od 1400W, za povremeno korišćenje u ove svrhe, ili od 1.800W i više, za profesionalno
korišćenje.
I još jedna važna stvar: glodalica za koju se odlučite mora da ima mogućnost prihvata glodala sa
stubom od 12mm. Ova glodala je na našem tržištu relativno teže pronaći, a zbog specifičnih zahteva
(skidanje velike količine materijala u jednom prolazu) ona se prave samo u ovom „kalibru“.
Strana 56. od 60
Glodalica za poneti
Loša strana snage
Sa glodalicom velike snage bićete u stanju da uradite bilo koji zamišljen posao, ali njen ogroman
potencijal će u najvećoj meri biti neiskorišćen.
Naravno da svako voli jaču mašinu i da je mnogo lepše reći da imate prejaku nego preslabu alatku. Na
žalost, glodalica velike snage je i glodalica velike mase, a to može biti problem kada se nađe ugrađena
na sto za glodalicu. Ona može biti 6 kg i više. Sa tom masom će sigurno prouzrokovati uvijanje tanke
ploče na koju je pričvršćena i oslonjena na sto za glodalicu. Da bi to izbegli, nužno je da koristite deblju
ploču, a ona, opet, smanjuje funkcionalnost vaše glodalice. Začaran krug iz koga je teško izaći.
Postoji još jedna loša strana jake mašine. Glodalica velike snage je i glodalica velikih dimenzija. Sa
tim gabaritom njih je teško provući kroz predviđen otvor na stolu za glodalicu i taj, vrlo čest, posao
zahteva priličnu dozu veštine i dovitljivosti.
Stigosmo i do cene. Glodalica velike snage je i glodalica visoke cene. Snažne glodalice su u vrhu
ponude svakog proizvođača, a to donosi sa sobom i gomilu evra koje za njih treba izdvojiti. Za
profesionalne modele cena je 400 evra i više.
Da li vam je naglo prošla želja za velikom snagom?
Osnovni tipovi glodalica
Ako zanemarimo sve modifikacije u dizajnu, glodalice možemo podeliti u dve osnovne grupe: kopirne (standarne; fixed­base) i uranjajuće (potapajuće; plunge). Jedina, ali velika, razlika je u načinu na koji
glodalo ulazi u obradak kada se pravi kanal koji počinje u njegovom središnjem delu, a ne na nekoj od
njegovih ivica. Uranjajuća glodalica je sve vreme, čitavom površinom svoje baze, oslonjena na površinu
obratka i majstor je polako pritiska na dole kako bi nož ravnomerno uronio u obradak do željene
dubine. Kopirne glodalice nemaju mogućnost promene visine noža u toku rada. Da bi započeo opisani
kanal, majstor na glodalici podesi željenu visinu (dubinu) noža, iskosi njenu bazu, oslanjajući je na
obradak samo u jednoj tačci, i polako ispravlja i pritiska prema obratku dok, svom svojom površinom,
baza ne legne na njegovu površinu.
Vrhunski model uranjajuće glodalice kod koga je priključak
za usisivač izveden blizu stezne čaure sa glodalom.
Prekidač i potenciometar za elektronsku kontrolu brzine
su u blizini palca desne ruke.
Pored ovih, postoje i hibridna rešenja, koja su majstorima vrlo interesantna. Naime, za zajedničko
kućište sa motorom, proizvođači prave dve različite, promenljive, baze. Jednostavnom zamenom baze
Strana 57. od 60
Glodalica za poneti
vi možete dobiti ili kopirnu ili uranjajuću glodalicu. Za mnoge od vas ovo može biti idealno rešenje.
Kada su vam potrebne funkcije uranjajuće glodalice, na gornjoj površini radnog stola, vi ćete izabrati
uranjajuću bazu. Kada želite glodalicu za montažu u radni sto, izabraćete kopirnu bazu. Trebalo se
samo setiti! Cena im u potpunosti prati visoku funkcionalnost. Za hibridni model marke Bosch, koji se
može pronaći na našem tržištu, potrebno je izdvojiti oko 500 evra.
Hibridni model glodalice kod koga je kućište motora
zajedničko za kopirnu (napred) i uranjajuću (pozadi) bazu.
Bitne karakteristike
Kada je glodalica montirana na sto ona ima i svoje specifične zahteve i načini na koji su oni rešeni mogu
biti odlučujući u pogledu njene funkcionalnosti. Svojom konstrukcijom, kopirne glodalice su idealno
rešenje za ugradnju na sto za glodalicu. Ali, do njih nije lako doći na našem tržištu, a za mnoge majstore
bi to bio i ekstra trošak neprimeren amaterskim potrebama.
Pored snage, koju glodalica nesumljivo mora da ima, evo kratkog spiska zahteva na koje još ona mora
da odgovori kada se nađe montirana na sto za glodalicu.
Podešavanje visine glodala
Svakako, jedan od najvažnijih zahteva je lakoća kojom se podešava radna visina (dubina) glodala. Kod
kopirnih glodalica problem promene visine je trivijalan. On se rešava tako što se sa donje strane baze
stavlja zavrtanj koji je u direktnoj vezi sa mehanizmom za podizanje i spištanje tela glodalice. Dovoljno
je samo, na ploči stola za glodalicu, napraviti rupu da bi se omogućio direktan pristup tom zavrtnju
ključem koji se dobija kao dodatni pribor. Okretanjem zavrtnja postiže se vrlo precizna kontrola
podizanja i spuštanja glodala.
Za uranjajuće glodalice mora se pribeći složenijim rešenjima. Iako novi modeli na svojim bazama imaju
mogućnost podešavanja visine kao kod kopirnih glodalica, to nije najsretnije rešenje zbog konstrukcije
sistema za uranjanje koji se oslanja na opruge. Ma koliko taj sistem bio precizno urađen, kretanje se
odvija „u skokovima“. Zbog toga se primenjuju rešenja sa liftom koji diže i spušta celu glodalicu.
Postoje komercijalne (čitaj skupe) verzije liftova za glodalice, ali postoje i vrlo lucidna amaterska
rešenja u samogradnji. Bez obzira za koji se sistem vi opredelite, on se uvek montira sa donje strane
stola za glodalicu. Vrlo je važno da kontrola funkcionisanja lifta bude uvek na dohvat ruke.
Strana 58. od 60
Glodalica za poneti
. Odličan komercijalan lift (levo) i amatersko rešenje (desno).
Kod oba rešenja se vodilo računa da kontrolna ručka za
podizanje i spuštanje lifta bude sa gornje strane stola
Menjanje glodala
Montaža glodala na glodalicu je, u osnovi, vrlo jednostavan zadatak. Stezna čaura se navija na vreteno i
na taj način steže glodalo u njemu. Da bi se to obavilo, potrebno je na naki način sprečiti vreteno da se
okreće, dok se čaura steže ključem. To se najčešće postiže upotrebom još jednog ključa kojim se blokira
vreteno. Takođe često rešenje je da se na kućište glodalice postavi dugme čijim se pritiskanjem blokira
vreteno. Ovaj način je popularan jer dozvoljava tzv. jednoručno menjanje glodala. Neki proizvođači
primenjuju sistem „zaglavljivanja“ vretena. Radi se o tome da se kroz njega probuši rupa malog
prečnika (1-2 mm) i kroz nju provuče čelična šipka koja se svojim krajevima oslanja na žljebove u
kućištu.
Glodalici, koju ćete koristiti na stolu za glodalicu, morate na lak i jednostavan način da menjate glodala,
po mogućnosti bez njenog vađenja iz stola. Bez obzira koje je rešenje primenjeno, ono treba da
obezbedi pristup glodalu kada kroz rupu na stolu viri samo vreteno glodalice, sa steznom čaurom na
njenom kraju.
Sistem za usisavanje
Glodalice su ogroman proizvođač najfinije prašine. Što one brže pune vašu radionicu prašinom, to ćete
vi manje uživati u radu sa njom. Zbog toga ovom problemu treba pristupiti sa dužnom pažnjom. Jedan
front borbe je konstrukcija stola za glodalicu koji treba da obezbedi mesto za priključenje sistema za
usisavanje prašine. Drugi front borbe su priključci na samoj glodalici. Oni ni na koji način ne treba da
ometaju proces zamene glodala i treba da budu tako pozicionirani da efikasnost usisavanja bude što
veća.
Kako je glodalica na stolu okrenuta naopačke, treba obratiti posebnu pažnju kako je motor u kućištu
zaštićen od direktnog upadanja prašine. Proizvođači taj problem rešavaju ugradnjom specijalnih
diskova koji motor štite kao kišobran. Prašina koja padne na njih se posebnim kanalima odvodi u deo
kućišta (ili baze) na koji se priključuje crevo sistema za usisavanje prašine.
Položaj prekidača za struju
Kada je glodalica van stola, položaj prekidača na kućištu mora da bude takav da je uvek na dohvat ruke.
Proizvođači ga obično postavljaju tako da bude u blizini palca desne ruke. Kada je glodalica ugrađena
na sto, kao i kod bilo koje druge stacionarne mašine, vrlo je važno da prekidač za uključenje i
isključenje struje bude uvek lako dostupan. Ako se oslonite samo na prekidač na telu glodalice to je
opasno i nepraktično rešenje. Zbog toga napravite sami eksterni prekidač i smestite ga tako da vam
Strana 59. od 60
Glodalica za poneti
uvek pri radu bude blizu, a da ne možete slučajno da ga uključite ili isključite. Takođe, pored prekidača,
na stolu za glodalicu mora da postoju i utičnica za struju u koju ćete utaknuti naponski kabl glodalice.
Dobro je da ona bude u blizini eksternog prekidača.
Brzina okretanja noža
Noževi na glodalici se okreću ogromnom brzinom, 8.000 – 28.000 o/min. Kontrola te brzine je važna
jer različiti materijali, kao i različita glodala, zahtevaju posebne režime rada. Savremeni modeli
glodalica imaju ugrađenu elektronsku kontrolu brzine okretanja glodala. Prekidač za nju se nalazi na
njenom kućištu.
Ukoliko je glodalica montirana na sto, prekidač za kontrolu brzine je nedostupan. Jedini način da se i
tada kontroliše brzina okretanja je ugradnja prekidača sa promenljivim otporom (potenciometra)
negde na sam sto za glodalicu, najbolje u blizini eksternog prekidača za struju. Mana ovakvog rešenja je
što se do smanjenja brzine okretanja glodala dolazi smanjenjem napona struje, a to direktno utiče na
pad snage motora.
Izbor je na vama
Kroz ova dva teksta sam pokušao da vam približim sve pojedinosti na koje trebate da obratite pažnju
prilikom kupovine električne glodalice. Spektar poslova koji sa njom možete završiti je ogroman.
Pažljivo izanalizirajte potrebe i nemojte je kupovati brzopleto. Mnoge majstorske radionice imaju na
svom popisu alata po 2-3 električne glodalice i time se ponose. Ukoliko ste amater, neka glodalica bude
poslednja alatka na kojoj ćete štedeti. Kvalitetna glodalica vam neće zadavati glavolomke oko
podešavanja i održavanja. Nećete se pokajati!
Autor: Slobodan Siridžanski (metabo)
Tekst preuzet sa www.stolarskaradionica.com
© Copyright 2010 by Slobodan Siridžanski.
Strana 60. od 60
Download

PDF verziju - Stolarska radionica