HermitageTM - samonoseći sistem
UPUTSTVO ZA MONTAŽU POLIKARBONATNIH PLOČA
Hermitage sistem se čine aluminijumski profili: međuprofil (H10) i završni profil (H10Z) sa zaptivnim gumama i veznim
elementima.
Sistem se postavlja na pripremljenu noseću konstrukciju nadstrešnice.
Saćaste polikarbonatne ploče se seku na meru. Saća se produvavaju kompresovanim vazduhom ili usisavaju usisivačem. Sa
gornje strane ploče saća se zatvaraju Anti dust trakom 25mm (061), a sa donje strane se zatvaraju Anti dust filter trakom 38mm
(063) kako bi se sprečio ulazak prašine i insekata, i omogućio izlazak kondenza koji se u saćima može javiti usled dnevnih i
atmosferskih promena temperature.
Ugradnja guma (5,7)
GORNJA GUMA
GH10G
Rešenje međuspoja (1,2)
Rešenje ugla (3,4)
L
*
ZAVRŠNI PROFIL
H10Z
SAMOBUŠEĆI VIJAK
5.5 ili 6.3mm
DONJA GUMA
GH10D
d*
HermitageTM završni profil H10Z
Okapnica (8)
ZAVRŠNI PROFIL
H10Z
GORNJA GUMA
GH10G
Ubacivanje polikarbonata (6)
SAMOBUŠEĆI VIJAK
5.5 ili 6.3mm
HermitageTM međuprofil H10
DONJA GUMA
GH10D
Pri postavljanju na čeličnu podkonstrukciju obezbediti
razmak između rožnjača L=2m*. Preporučeno
rastojanje između Hermitage profila je d=0.7m*, za
polikarbonatne ploče debljine 10mm, odnosno
d=1.05m* za ploče debljine 16mm.
*za referentno opterećenje 1000N/m2.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte Polymers Group: 011.311 93 36 / 011.311 73 18 / 063.255 620 / [email protected]
Karakteristični detalji HermitageTM sistema
ZAVRŠNI PROFIL H10Z
T VEZNI ELEMENT (TVEH10)
MEĐUPROFIL H10
1
Rešenje međuspoja - ubacivanje veznog elementa
2
Rešenje međuspoja - ubacivanje međuprofila
UGAONI VEZNI
ELEMENT (UVEH10)
ZAVRŠNI PROFIL H10Z
3
Rešenje ugla - ubacivanje ugaonog elementa
4
Rešenje ugla - ugradnja završnog profila
5
Ugradnja donje gume
6
Ubacivanje polikarbonatne ploče
F - ALUMINIJUMSKI PROFIL (OKAPNICA)
L - ALUMINIJUMSKI PROFIL
7
Ugradnja gornje gume
8
Okapnica
Za sve dodatne informacije kontaktirajte Polymers Group: 011.311 93 36 / 011.311 73 18 / 063.255 620 / [email protected]
Download

HERMITAGE SISTEM UPUTSTVO ZA MONTAŽU