B-EFL-03/07
ACO Easyflow plastični podni slivnici
Visoka funkcionalnost i bezbednost
ACO Easyflow plastični podni slivnici
Gornji deo sa rešetkom od nerđajućeg čelika
Plitka flanša sa filcom za dodatno
zaptivanje, može biti postavljena
na gornji deo slivnika
Element za povišenje 150 mm (za podne
konstrukcije više od 87 mm, od prvog
nivoa zaptivanja) sa ležištem za flanšu za
spajanje hidroizolacije pritiskom
Flanša za spajanje hidroizolacije pritiskom sa
prstenom za otpuštanje od nerđajućeg čelika
Izvadljivi sifon za lako čišćenje slivnika i cevi
Izliv DN 70/DN 100 u jednom
slivniku
Bočni uliv DN 50, opciono sa
horizontalnim izlivom
u nivou dna slivnika kako bi
se izbeglo skupljanje taloga
2
Plastični podni slivnici iz ACO programa
su modularnog karaktera i mogu se
upotrebiti u različitim kombinacijama.
Zbog toga se savršeno uklapaju u
specifične zahteve instalacije.
Ovi podni slivnici se mogu koristiti u
individualnoj gradnji, obezbeđujući
pouzdanost i efikasnost odvodnjavanja u
kombinaciji sa odgovarajućim
zaptivanjem.
Kompletna pakovanja se isporučuju
spremna za instalaciju. Na telo slivnika
se mogu staviti različiti praktični dodaci.
Pored širokog polja primene, ACO slivnici
se lako čiste; sifon se lako vadi kako bi se
pristupilo cevima. Priključak za izliv je na
istoj visini kao i podloga, što omogućava
kompletno čiščenje tela slivnika od
taloga.
Oblast primene
ACO plastični podni slivnici prema
standardu DIN EN 1253 su naročito
prilagođeni primeni u privatnim
stambenim objektima, saunama,
hotelima i domovima za stare.
Plastični podni slivnici
Easyflow – efikasni, pouzdani i svestrani
Telo slivnika sa integrisanom
zaptivkom
Gumena zaptivka se nalazi u žljebu na
unutrašnjem zidu svakog tela slivnika.
Na ovaj način je obezbeđeno da ne dođe
do krivljenja zaptivke prilikom montaže
gornjeg dela slivnika, a samim tim i
vodonepropusnost slivnika u celini.
Maksimalne hidrauličke
vrednosti
DIN EN 1253 je standard za podne slivnike.
ACO podni slivnici značajno premašuju ovaj
standard. Slivnici DN 50, DN 70 i DN 100
dostižu vrednosti protoka do 1,8 l/s.
DN 70 i DN 100 u jednom slivniku
Prečnici izliva DN 70 i DN 100 mogu
biti ostvareni sa samo jednim slivnikom.
Nije potreban nikakav dodatak, što
omogućava veću fleksibilnost prilikom
instalacije.
Kombinacija sa gornjim delovima
iz serije SELECTA(R)
Ukoliko se zahtevaju rešenja za gornji
deo slivnika, koja su različita od
standardnog, celokupna serija se može
kombinovati sa gornjim delovima iz
serije SELECTA. Na primer, gornji
delovi MEKU, zatim gornji delovi od
nerđajućeg čelika kao i visoko kvalitetni
AV-SELECTA-PP za zaptivanje u slojevima
male visine, mogu se kombinovati sa ovim
plastičnim slivnicima.
Gornji deo podesiv po visini
Svi podni slivnici su opremljeni sa
gornjom sekcijom koja je podesiva po
visini i ima mogućnost rotiranja i bočnog
pomeranja. Rebrasta rešetka je izrađena
od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta.
Optimalno čišćenje
Sifon se skida blagim uvrtanjem, omogućujući lako čišćenje cevi pri ulivu i izlivu.
3
Kombinacija sa ACO dizajn rešetkama
mondo
quadrato
linea
wellness
classic
arco
pop
wave
ACO dizajn rešetke od
nerđajućeg čelika sečene
su laserom i obrađene
električnim poliranjem.
Njihova ubedljivost nije
samo u eleganciji, već i u
individualnoj formi i
funkcionalnosti.
Rešetke odgovaraju ramu
dimenzija 150x150 mm i
stoga se mogu kombinovati
sa nastavima MEKU,
AV-SELECTA PP, kao i sa
svim odvodima od livenog
gvožđa i nerđajućeg
čelika DN50 i DN70.
Plastični podni slivnici
Kompletni slivnici i tela slivnika
Kompletni slivnici
DN 50
Podni slivnik DN 50 Flatline
Nagib od 1,5°, sa veznim
prstenom, izvadljivi sifon, visina
vodenog stuba 30 mm, zaštitna
folija preko rešetke, bočni uliv DN
50, protok na spoju 1,0
l/s,plastični gornji deo sa okvirom
dimenzija 100x100 mm i
rešetkom od nerđajućeg čelika.
Podni slivnik DN 50 Flatline
Nagib od 1,5°, sa veznim
prstenom, izvadljivi sifon, visina
vodenog stuba 30 mm, zaštitna
folija preko rešetke, protok na
spoju 1,0 l/s, plastični gornji
deo sa okvirom dimenzija
100x100 mm i rešetkom od
nerđajućeg čelika.
Podni slivnik DN 50
Nagib od 1,5°, sa veznim
prstenom, izvadljivi sifon, visina
vodenog stuba 50 mm, zaštitna
folija preko rešetke, bočni uliv DN
50, protok na spoju 1,6 l/s,
plastični gornji deo sa okvirom
dimenzija 150x150 mm i
rešetkom od nerđajućeg čelika.
Podni slivnik DN 50
Nagib od 1,5°, sa veznim
prstenom, izvadljivi sifon, visina
vodenog stuba 50 mm, zaštitna
folija preko rešetke, protok na
spoju 1,6 l/s, plastični gornji
deo sa okvirom dimenzija
150x150 mm i rešetkom od
nerđajućeg čelika.
Po
N
po
iz
st
re
pl
de
1
ne
Broj artikla 2505.00.77
Br. artikla 2505.05.77
Br. artikla 2500.00.77
Br. artikla 2500.05.77
B
Telo slivnika DN 50 Flatline
sa bočnim ulivom DN 50 i sifonom
Telo slivnika DN 50 Flatline
sa bočnim ulivom
Telo slivnika DN 50
sa bočnim ulivom DN 50 i
sifonom
Telo slivnika DN 50
sa sifonom
Te
sa
Broj artikla 2505.00.00
Broj artikla 2505.05.00
Broj artikla 2500.00.00
Br. artikla 2500.05.00
B
Tela slivnika
4
Plastični podni slivnici
DN 70/100
Podni slivnik DN 50
Nagib od 90°, sa veznim prstenom
po DIN EN 1253 standardu,
izvadljivi sifon, visina vodenog
stuba 50 mm, zaštitna folija preko
rešetke, protok na spoju 1,6 l/s,
plastični gornji
deo sa okvirom dimenzija
150x150 mm i rešetkom od
nerđajućeg čelika.
Podni slivnik DN 70/100
Nagib od 1,5°, sa veznim
prstenom po DIN EN 1253
standardu, izvadljivi sifon, visina
vodenog stuba 50 mm, zaštitna
folija preko rešetke, bočni uliv DN
50, protok na spoju 1,8 l/s,
plastični gornji deo sa okvirom
dimenzija 150x150 mm i
rešetkom od nerđajućeg čelika.
Podni slivnik DN 70/100
Nagib od 1,5°, sa veznim
prstenom po DIN EN 1253
standardu, izvadljivi sifon, visina
vodenog stuba 50 mm, zaštitna
folija preko rešetke, protok na
spoju 1,8 l/s, plastični gornji deo
sa okvirom dimenzija 150x150
mm i rešetkom od nerđajućeg
čelika.
Podni slivnik DN 70/100
Nagib od 90°, sa veznim
prstenom po DIN EN 1253
standardu, izvadljivi sifon, visina
vodenog stuba 50 mm, zaštitna
folija preko rešetke, protok na
spoju 2,0 l/s, plastični gornji deo
sa okvirom dimenzija 150x150
mm i rešetkom od nerđajućeg
čelika.
5
Broj artikla 2500.55.77
Broj artikla 2700.00.77
Broj artikla 2700.05.77
Broj artikla 2700.55.77
Telo slivnika DN 50
sa sifonom
Telo slivnika DN 100
sa bočnim ulivom DN 50 i sifonom
Telo slivnika DN 100
sa sifonom
Telo slivnika DN 100
sa sifonom
Broj artikla 2500.55.00
Broj artikla 2700.00.00
Broj artikla 2700.05.00
Broj artikla 2700.55.00
Plastični podni slivnici
Dodatna oprema
Dizajn
Gornji delovi
Plastični gornji deo
okvir dimenzija 100x100 mm i
rešetka od nerđajućeg čelika,
klasa opterećenja K3
Odgovara jedino Flatline telu
slivnika
Broj artikla 2500.77.11
Plastični gornji deo
okvir dimenzija 150x150 mm i
rešetka od nerđajućeg čelika,
klasa opterećenja K3
MEKU® gornji deo
okvir dimenzija 148x148 mm i
rešetka od nerđajućeg čelika,
klasa opterećenja K3
PE® gornji deo
okvir dimenzija 148x148 mm i
rešetka od nerđajućeg čelika,
klasa opterećenja K3
Broj artikla 2700.77.11
Broj artikla 5141.81.00
Broj artikla 5141.87.00
Gornji delovi
Srednji delovi
Dizajn
6
AV-SELECTA-PP
Za plitku ugradnju, okvir
dimenzija 148x148 mm sa
rešetkom od nerđajućeg čelika,
klase opterećenja K3
Br. artikla 5141.91.00
Flanša za spajanje hidroizolacije
pritiskom
od plastike/nerđajućeg čelika, može se
kombinovati sa svim ACO plastičnim
podnim slivnicima, sa ivicom
Br. artikla 2040.00.02
Flanša za plitku ugradnju
od plastike, može se kombinovati
sa svim ACO plastičnim podnim
slivnicima, sa ivicom
Br. artikla 2040.00.01
Produžetak
od plastike, sa integrisanom
gumenom zaptivkom, može se
kombinovati sa svim ACO plastičnim podnim slivnicima, sa ivicom
Br. artikla 2040.00.00
Plastični podni slivnici
Tipovi zaptivanja / podne konstrukcije
Tečno zaptivanje u procesu
postavljanja u tanak sloj
cementnog maltera
Zaptivna membrana
Flanša sa tkaninom za
Flanša za zaptivanje
povezivanje
hidroizolacije pritiskom
Tip 1: bez zaptivke
Tip 4: Plitko zaptivanje sa jednom zaptivnom membranom
Flanša za zaptivanje
Tečno zaptivanje u procesu
hidroizolacije pritiskom
postavljanja u tanak sloj cementnog
maltera
Podno grejanje
Flanša sa tkaninom
za povezivanje
Zaptivna membrana
Tip 2: Plitko zaptivanje
Tip 5: Zaptivanje sa dve zaptivne membrane
7
Flanša za zaptivanje
hidroizolacije pritiskom
Zaptivna membrana
Tip 3: Zaptivanje sa jednom zaptivnom membranom
Download

ACO EasyFlow