LE
003 enotnaP
Re{enja za
zavr{ne
radove
1 B %311 G %0 R
Y %44 M %001 C
7105 laR
saDržaj
VI.
IV.
III.
V.
I.
II.
2
POLAGANJE KERAMIČKIH PLOČICA
I.
HIDROIZOLACIJA
postojećih objekata
IV. u unutrašnjim vlažnim i otvorenim prostorima
II.
HIDROIZOLACIJA
novih objekata
V.
POLAGANJE
PARKETA
III.
POLAGANJE KERAMIČKIH PLOČICA
u unutrašnjim prostorijama
VI.
POLAGANJE TEKSTILNIH, PVC
I CV OBLOGA
3
1.
6.
5.
2.
3.
HIDROIZOLACIJE
POSTOJEĆIH
OBJEKATA
4.
I.
1. IDROSILEX PRONTO – hidroizolacioni premaz
2. Holker izrađen vodonepropustnim cementnim
malterom uz dodatak IDROSILEX-a
3. Temeljna AB ploča
4. Sloj mršavog betona
5. AB zid
6. Zemljani nasip
4
5
MAPEPROOF SISTEM
6.
4.
3.
2.
5.
1.
2a.
HIDROIZOLACIJE
NOVIH
OBJEKATA
4a.
1.
5.
2.
6.
II.
1. Temeljna AB ploča
2. MAPEPROOF – bentonitna vodonepropusna
tkanina
2a. MAPELASTIC SMART – fleksibilna membrana
za hidroizolaciju
3. IDROSTOP profil
4. AB zid
4a. Betonski zid
5. Sloj mršavog betona
6. Zemljani nasip
6
7
POLAGANJE
KERAMIČKIH
PLOČICA U
UNUTRAŠNJIM
SUVIM
PROSTORIJAMA
1. Obloga od keramičkih pločica
2. MAPESIL AC – silikonska masa za zaptivanje
dilatacijskih spojeva i PRIMER FD – osnovni
premaz
3. ULTRACOLOR PLUS – masa za fugovanje za
fuge širine od 2 do 20 mm
4. KERABOND T ili ADESILEX P9 – lepak za pločice
5. TOPCEM – cementni estrih za brzo izvođenje
6. PE folija
7. Zvučna / toplotna izolacija
8. Noseća AB ploča
9. Zid
8
III.
9
12.
POLAGANJE
KERAMIČKIH
PLOČICA U
UNUTRAŠNJIM
VLAŽNIM I
OTVORENIM
PROSTORIMA
1. Obloga od keramičkih pločica
2. MAPESIL AC – silikonska masa za zaptivanje
dilatacijskih spojeva i PRIMER FD – osnovni premaz
3. ULTRACOLOR PLUS – masa za fugovanje za fuge
širine od 2 do 20 mm
4. KERAFLEX – lepak za keramičke pločice
5. MAPELASTIC – fleksibilna membrana za
hidroizolaciju
6. MAPEBAND – gumena traka
7. TOPCEM – cementni estrih za brzo izvođenje
8. PE folija
9. Zvučna / toplotna izolacija
10. Noseća AB ploča
11. NIVOPLAN sa dodatkom PLANICRETE
12. Zid
10
IV.
11
POLAGANJE
PARKETA
V.
1. Parket
2. ULTRABOND P913 2K – lepak za parket
3. ULTRAPLAN ECO – masa za izravnavanje
4. PRIMER G – osnovni premaz
5. TOPCEM – cementni estrih za brzo izvođenje
6. PE folija
7. Zvučna / toplotna izolacija
8. Noseća AB ploča
9. Omalterisan zid
12
13
POLAGANJE
TEKSTILNIH,
PVC I
CV OBLOGA
VI.
1. Tekstilna, PVC i CV obloga
2. ROLLCOL – lepak za vinilne , tekstilne podne
i zidne obloge
3. ULTRAPLAN ECO – masa za izravnavanje
4. PRIMER G – osnovni premaz
5. TOPCEM – cementni estrih za brzo
izvođenje
6. PE folija
7. Zvučna / toplotna izolacija
8. Noseća AB ploča
9. Omalterisan zid
14
15
cementni lepak Visokih performansi Za pločice
A
ADESILEX P9
B
C
A
B
EN 12004
ADESILEX P9 je:
D
Nanošenje:
EN 12004
C
EN 12004
Opis
EN 12004
D
•poboljšani lepak na cementnoj bazi sa
dobrom početnom čvrstoćom prianjanja,
produženim otvorenim vremenom i bez
klizanja na vertiklanim površinama (za
nanose debljine do 5 mm) u klasi c2te
•sivi ili beli prah, koji se sastoji od cementa,
peska fine granulacije, sintetičkih smola i
specijalnih dodataka
•kada se pomeša s vodom lako se nanosi, tiksotropan je i očvršćava bez
značajnijeg skupljanja
Područje upotrebe
•lepljenje svih vrsta mozaika, keramičkih pločica i porculaniziranog
gresa na spoljašnje i unutrašnje podove, zidove i plafone.
•primeren za tačkasto lepljenje izolacionih materijala, kao što su
ekspandirani polistiren, kamena i staklena vuna, heraklit (drvocementne ploče), ploče za zvučnu izolaciju itd.
Priprema podloge:
•sve podloge mora da budu ravne, čvrste i čiste, bez nevezanih delova,
ulja, masnoće, boje, voska itd. cementne podloge ne bi smele da se
skupljaju posle polaganja keramičkih pločica.
Priprema mešavine:
•pomešajte u čistoj posudi aDesileX p9 sa čistom vodom dok ne dobijete
glatku pastu bez grudvica. ostavite mešavinu da odstoji oko 5 minuta,
zatim opet promešajte i mešavina je spremna za upotrebu. koristite 29-31
delova vode na 100 delova (7,3-7,8 litara vode na 25 kg praha)
aDesileX p9. ovako izmešan, aDesileX p9 ima vreme upotrebe oko 8 sati.
Temperatura kod
ugrađivanja
+ 35°c
+ 5°c
16
unutra – napolju
•nanesite aDesileX p9 na podlogu, odgovarajućom nazubljenom
lopaticom. Da bi postigli dobru prionjivost na podlogu, nanesite
najpre tanki sloj aDesileX p9, koristeći glatku stranu lopatice.
odmah nakon toga, nanesite potrebnu debljinu aDesileX p9,
koristeći odgovarajuću nazubljenu lopaticu, zavisno od vrste i
veličine pločica (vidi «potrošnja»).
•Za spoljašnje podove i zidove od keramičkih pločica i kada
se primjenjuje u bazenima i rezervoarima napunjenim vodom,
nanesite lepak na poleđinu pločice kako ne bi ostalo praznina.
Polaganje pločica
•pločice ne treba da se vlaže pre polaganja. samo kod vrlo
prašnjavih poleđina pločica preporučuje se da se urone pločicu
u čistu vodu. kod polaganja pločicu treba čvrsto pritisnuti, da bi
lepak potpuno prekrio pločicu.
Čišćenje:
•alat i posude treba dobro oprati
vodom dok je aDesileX p9 još
svež, a površine treba obrisati
vlažnom krpom pre nego što se
lepak osuši.
Praktični saveti:
•ne nanosite na porozne ili
premazane betonske zidove.
•ne nanosite na zidove ili podove
koji su izloženi jakom savijanju ili
vibracijama
•ne nanosite na metalne površine.
•ne koristite za oblaganja gde se
traži debljina lepka veća od 5 mm.
Potrošnja
Odnos mešanja
Alat za nanošenje
Rok upotrebe
mešavine
Prohodnost
Čišćenje alata
Rok upotrebe
proizvoda
1,3 kg/ m2 po
mm debljine
nanosa
26 -28 delova
vode na
100 delova
adesilex p9
metalna
nazubljena
lopatica
približno 8
sati
nakon
24 sata
vodom
12 meseci
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na sajtu www.mapei.rs
ili na Broj telefona (011) 30 46 981
17
VoDonepropusni hiDroiZolacioni premaZ
IDROSILEX PRONTO I IDROSILEX
unutra – napolju
tečni iDrosileX razredite u vodi i tako pripremljenu mešavinu
dodajte suvoj mešavini cementa i peska.(3-5 kg na 100 kg cementa)
Priprema mešavine:
s obzirom na način primene i željenu konzistenciju (tabelu) u čistu
posudu sipajte odgovarajuću količinu čiste hladne vode. uz sporije
mešanje dodajte iDrosileX pronto, do postizanja homogene
mase bez grudvi koju posle 10 minuta sazrevanja još jednom
temeljno izmešate i ugradite u vremenu za primenu.
Opis:
IDROSILEX PRONTO je:
•hidroizloacioni premaz za zaptivanje od
prodora vlage ili vode do pritiska od 1 bara
•suva mešavina u prahu, pripremljena na
bazi cementnog veziva, odabranih punioca i
specijalnih smola
•pakuje se u vrećama od 25 kg
Nanošenje:
IDROSILEX je
sredstvo za postizanje vodonepropusnosti cementnih maltera. proizvod na
bazi vodonepropusnih dodataka, raspoloživ u tečnosti i prahu. tečni idrosilex
pakuje se u posude od 25kg i 6kg. idrosilex u prahu pakuje se u kutije od 1kg.
Područje upotrebe:
Čišćenje:
primeri zaptivanja:
•spoljašnji i unutrašnji zidovi u podrumskim prostorima
•vlažni prostori, bazeni i rezervoari
•otvori za liftove
•vodeni kanali
•temeljni zidovi
•alat i ruke odmah nakon izvedenih radova operite vodom. Vezan
materijal možete odstraniti samo mehanički.
Praktični saveti:
Priprema podloge:
površina koju ćete obrađivati mora biti potpuno čista i čvrsta bez praha,
ostataka oplatnih ulja, masnoće, soli, rđe, cementnog mleka i slabo
vezanih delova betona ili maltera. eventualne pukotine u podlozi zapunite,
mehanički oštećena mesta sanirajte s mapeGrout sanacionim malterima.
tako pripremljenu podlogu navlažite vodom i pričekajte da suvišna
voda ispari ili je uklonite sunđerom ili izduvajte vazdušnim kompresorom.
podloga mora biti površinski osušena i dubinski vlažna.
Priprema cementnog maltera za izradu holkera:
Dodajte iDrosileX u prahu smesi suvog cementa i peska i zatim
pomešajte s vodom u homogenu masu. (2-4 kg na 100 kg cementa)
Temperatura kod
ugrađivanja
+ 35°c
+ 5°c
18
može se nanositi kao premaz četkom ili kao malter lopaticom.
Za nanošenje četkom preporučuje se nanošenje u 2-3 sloja.
među pojedinim nanošenjima pričekajte min. 5-6 sati a ne više od 24
sata. nanošenje prvog sloja mora vrlo dobro da penetrira u podlogu
a posebno obratite pažnju na ugaone spojeve i t.z.v. »holkere«. kod
nanošenja lopaticom se preporučuje prethodna izvođenje prijanjajućeg
sloja četkom.
•ne koristite za sanaciju vlage u unutrašnjim prostorima (koristite
isušujuće maltere, omogućite ventilaciju ili izvedite odgovarajuću
izolaciju)
•ne nanosite na podloge od gipsa, gips-kartonskih ploča, plastičnih
maltera, lakiranih zidova, iverice, presovanih i azbestno-cementnih ploča
•ne mešajte sa cementom ili drugim puniocima
•ne koristite na deformabilnim
(fleksibilnim) površinama
količina dodate
način
•ne koristite na podlogama, koje
vode u litrima
primene
površinski pokazuju stojeću vodu
na vreću od 25 kg
•u slučaju nanošenja na cementne
lopaticom
5,5 – 6,0
podloge sa slabijim prianjanjem
četkom
6,0
– 6,25
oplemenjujte dodavanje
planicrete (1 – 2 l na vreću)
Špricanjem
6,25
Potrošnja
Alat za nanošenje
Rok upotrebe
mešavine
Vreme između
dva nanošenja
Čišćenje alata
Rok upotrebe
proizvoda
1,6 za
1 mm nanosa
četka,
lopatica, špric
pri temperaturi
+20°c
2 sata
od 5 do 24
sata
vodom
12 meseci
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na sajtu www.mapei.rs
ili na Broj telefona (011) 30 46 981
19
HIDROFILNA EKSPANDIRAJUĆA GUMENA TRAKANAPOLJU
IDROSTOP
Praktični saveti:
•temperature za rad ako se kao lepak koristi IDROSTOP MASTIC:
od +10°C do +40°C. Vreme čekanja pre nalivanja betona – 24
sata
•ako se IDROSTOP ugrađuje uz pomoć vijaka i zakivaka može se
odmah vršiti nalivanje betona
•prilikom lepljenja istisnuti IDROSTOP MASTIC celom dužinom
IDROSTOP trake i pritisnuti traku na podlogu
Opis:
IDROSTOP je:
•hidrofilna ekspandirajuća gumena traka za
vodonepropusne radne spojeve;
•mekana savitljiva traka na osnovi akrilnog
polimera za stvaranje vodonepropusnih radnih
spojeva do hidrauličkog pritiska od 5 atm;
•pakovan u kartonske kutije kao:
IDROSTOP 10 (20x10 mm) 6 rolni od 10 m;
IDROSTOP 15 (20x15 mm) šest rolni od 7 m;
IDROSTOP 25 (20x25 mm) 6 rolni od 5 m.
Upotreba:
•IDROSTOP ne sadrži bentonit i zbog svog hemijskog sastava
postepeno se širi kada je u stalnom kontaktu s vodom i tako stvara
aktivnu prepreku za vodu pod visokim pritiskom (pozitivnim i
negativnim)
•IDROSTOP traka se nanosi na beton, metal, PVCi prirodni kamen s
IDROSTOP MASTIC-om, gotovim jednokomponentnim lepkom bez
rastvarača na osnovi MS polimera
Temperatura pri
nanošenju
+ 40°C
+ 10 °C
20
Topivo u vodi
Netopivo
Vodonepropusnost
Širenje u vodi
Rok upotrebe
proizvoda
do 5 atm
nakon 24 sata: oko 45%
nakon 2 dana: oko 70%
nakon 3 dana: oko 82%
nakon 7 dana: oko 120%
12 meseci
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na saJtu www.mapei.RS
ili NA BROJ telefonA (011) 30 46 981
21
cementni lepak Za pločice
A
KERABOND T
B
C
A
B
EN 12004
KERABOND T je:
D
Priprema mešavine
EN 12004
•u čistu posudu sipajte 6 do 6,75 litara čiste i hladne vode na 25
kg lepka keraBonD t;
•uz stalno mešanje električnom mešalicom sa malim brojem
obrtaja postepeno sipajte keraBonD t da dobijete homogenu
smešu bez grudvica;
•ostavite smešu 5 do 10 minuta da sazri, ponovo je promešajte i
lepak je spreman za upotrebu.
C
EN 12004
Opis
unutra – napolju
EN 12004
D
•izrađen na bazi cementa, odabranih punila
i specijalnih sintetičkih smola;
•na raspolaganju u sivoj i beloj boji;
•pakovan u vreće od 25 kg i kutije od 5 kg;
•pogodan za nanošenje u jednom sloju
debljine do 5 mm.
Nanošenje
•lepak keraBonD t nanesite odgovarajućom nazubljenom
metalnom lopaticom;
•otvoreno vreme lepka je 20 minuta.
Područje upotrebe
KERABOND T se upotrebljava za:
•lepljenje mozaika i keramičkih pločica koje upijaju vlagu na spoljašnje i
unutrašnje podne i zidne površine sa cementnom podlogom;
•lepljenje materijala za toplotnu i zvučnu izolaciju kao što su
ekspandirani polistirol i poliuretan, kamena i staklena vuna, heraklit, itd.
Praktični saveti
•podloge od gas-betona, gipsa i anhidrita prethodno obradite
osnovnim premazom primer G.
Priprema podloge
Dovoljno čvrstu podlogu dobro očistite i sa nje odstranite prah, loše
slepljene deliće, cementnu košuljicu, mrlje od ulja i masti i ostatke boje i
lepka.
Temperatura
za rad
+ 40°c
+ 5°c
22
Količina vode potrebna za
pripremu 25 kg proizvoda
6 do 6,75
- sivi
5,75 do 6,50
- beli
Alat za nanošenje
Debljine nanosa
Potrošnja
Rok upotrebe
mešavine
Čišćenje alata
Rok upotrebe
proizvoda
metalna
nazubljena
lopatica
do 5 mm
2 do 5 kg/m2
više od 8 sati
vodom
12 meseci
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na sajtu www.mapei.rs
ili na Broj telefona (011) 30 46 981
23
A
cementni lepak Visokih
performansi Za pločice
B
KERAFLEX
unutra – napolju
EN 12004
C
Priprema mešavine
EN 12004
•u čistu posudu sipajte 7,5 do 8 litara čiste i hladne vode za
pripremu 25 kg lepka kerafleX;
•uz stalno mešanje električnom mešalicom sa malim brojem
obrtaja postepeno sipajte kerafleX da dobijete homogenu
smešu bez grudvica;
•ostavite smešu 5 do 10 minuta da sazri, ponovo je promešajte i
lepak je spreman za upotrebu.
D
Opis
KERAFLEX je:
•izrađen na bazi cementa, odabranih
punila i specijalnih sintetičkih smola;
•na raspolaganju u sivoj i beloj boji;
•pakovan u vreće od 25 kg i kutije od
5 kg;
•pogodan za nanošenje u jednom sloju
debljine do 5 mm.
Nanošenje
•lepak kerafleX nanesite odgovarajućom nazubljenom
metalnom lopaticom;
•otvoreno vreme maltera za lepljenje je duže od 30 minuta.
Područje upotrebe
•kerafleX se upotrebljava za:
•lepljenje svih vrsta mozaika, keramičkih
pločica, porcelanizovanog gresa i proizvoda od kamena otpornih na
vlagu i stabilnih dimenzija, na spoljašnje i unutrašnje podne i zidne
površine sa cementnom podlogom;
•lepljenje keramičkih pločica na podloge sa podnim grejanjem;
•lepljenje keramičkih pločica na zaptivni sistem mapelastic ili
mapeGum wps;
•lepljenje keramičkih pločica na postojeće pločice dobro slepljene sa
podlogom;
•lepljenje materijala za toplotnu i zvučnu izolaciju kao što su
ekspandirani polistirol i poliuretan, kamena i staklena vuna, heraklit, itd.
Praktični saveti
•podloge od gas-betona, gipsa i anhidrita prethodno obradite osnovnim
premazom primer G.
Priprema podloge
•Dovoljno čvrstu podlogu dobro očistite i sa nje odstranite prah, loše
slepljene deliće, cementnu košuljicu, mrlje od ulja i masti i ostatke boje
i lepka.
Temperatura
za rad
+ 40°c
+ 5°c
24
Količina vode potrebna za
pripremu 25 kg proizvoda
Alat za nanošenje
Debljine nanosa
Potrošnja
Rok upotrebe
mešavine
Čišćenje alata
Rok upotrebe
proizvoda
7,5 do 8 l
metalna
nazubljena
lopatica
do 5 mm
2 do 5 kg/m2
više od 8 sati
vodom
12 meseci
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na sajtu www.mapei.rs
ili na Broj telefona (011) 30 46 981
25
GUMIRANA POLIESTARSKA TRAKA, UGAONI ELEMENTI I MANŽETE
ZA ZAPTIVANJE RUBOVA, UGLOVA, OTVORA ZA INSTALACIJE I DILATACIONIH FUGAUNUTRA – NAPOLJU
MAPEBAND
Praktični saveti
Opis
MAPEBAND je:
•vodootporna gumirana poliestarska
traka koja propušta paru;
•elastična i prilagodljiva traka čak i
na niskim temperaturama;
•na raspolaganju u obliku trake i
unutrašnjih i spoljašnjih ugaonih
elemenata sa MAPEBAND
manžetama za odvodne i
instalacione priključke u kupatilima,
kuhinjama i tuš kabinama;
•pakovan u rolni od 50 m, širina trake 120 mm (unutrašnji ugao 90° i
spoljašnji ugao 270°); manžete za vodovodne instalacije i odvode su
veličine 118 x 118 mm i 300 x 300 mm.
•Za zaptivanje uglova upotrebite namenske ugaone elemente
MAPEBAND;
•za zaptivanje instalacionih priključaka i odvoda upotrebite
namenske manžete MAPEBAND;
•za međusobno lepljenje preklopnih spojeva traka MAPEBAND
i ugaonih elemenata upotrebite kontaktni lepak ADESILEX T
SUPER.
Upotreba
•MAPEBAND se upotrebljava na unutrašnjim i spoljašnjim površinama
za:
•zaptivanje zidnih i podno-zidnih fuga na svim vrstama konvencionalnih
podloga obrađenih zaptivnom pastom MAPEGUM WPS ili malterom
MAPELASTIC;
•prilagodljivo fleksibilno zaptivanje dilatacionih fuga na balkonima i
terasama koje su obrađene malterom MAPELASTIC;
•zaptivanje instalacionih priključaka i odvoda u kupatilima, tuš
kabinama i kuhinjama u kombinaciji sa pastom MAPEGUM WPS ili
malterom MAPELASTIC;
•zaptivanje dilatacionih fuga između prefabrikovanih elemenata.
Granična
rastegljivost
Maksimalna širina
fuge
700 %
50 mm
26
Maksimalni
dozvoljeni pomaci
po dužini:
50%
po širini:
100%
Otpornost na
temperaturu
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na saJtu www.mapei.RS
+ 90°C
– 40 °C
ili NA BROJ telefonA (011) 30 46 981
27
DVOKOMPONENTNA HIDROIZOLACIJAUNUTRA – NAPOLJU
MAPELASTIC
Priprema podloge
•Dovoljno čvrstu podlogu dobro očistite i sa nje odstranite prah,
sve loše slepljene deliće, cementnu košuljicu, mrlje od ulja i masti i
ostatke boje i lepka;
•pre nanošenja natopite podlogu vodom i sačekajte da oteče sa
površine ili ispari.
Opis
MAPELASTIC je:
•dvokomponentan, vrlo prilagodljiv
malter za zaptivanje i zaštitu
betona;
•izrađen na bazi cementnog veziva,
odabranih punila i sintetičkih
polimera u vodenoj disperziji;
•pakovan u kompletu (vreća od 24
kg i kanta od 8 kg).
Priprema mešavine
•U čistu posudu sipajte celu količinu tečne komponente B (8 kg),
a zatim uz stalno mešanje električnim mikserom sa malim brojem
obrtaja postepeno sipajte komponentu A u prahu (24 kg) da
dobijete homogenu smešu bez grudvica koja je spremna za
upotrebu.
Područje upotrebe
Nanošenje
MAPELASTIC se upotrebljava za:
•hidroizolaciju kupatila, balkona i terasa u vezi sa završnom oblogom
od keramičkih pločica ili kamena;
•zaptivanje betonskih vodoskoka, rezervoara i bazena;
•zaptivanje nosećih i pregradnih zidova u suterenu koji su u kontaktu sa
zemljom;
•zaštitu betonskih površina koje su u stalnom kontaktu sa vodom;
•zaštitu betonskih površina koje su izložene dinamičkim i hemijskim
opterećenjima (CO2, SO2, hloridi i sulfati);
•prevlačenje betonskih površina koje imaju stabilne konstruktivne fuge;
•prevlačenje betonskih površina koje imaju nedovoljan zaštitni sloj iznad
armature.
Podloge
MAPELASTIC može da se nanosi na:
•beton;
•cementne maltere;
•kamen i keramičke pločice koje su dobro slepljene sa podlogom.
Temperatura pri
nanošenju
+ 35°C
+ 8°C
28
•MAPELASTIC nanesite na podlogu
metalnom gletericom u dva sloja ukupne
debljine 2 do 3 mm;
•u još svež prvi sloj maltera MAPELASTIC
utisnite armaturnu mrežicu od staklenih
vlakana otpornih na alkalije;
•drugi sloj nanesite posle 4 do 5 sati,
odnosno najkasnije sledećeg dana.
Praktični saveti
•Posebnu pažnju posvetite obradi spojeva
na rubovima, dilatacionim fugama i
priključcima za instalacije kod kojih treba
ugraditi zaptivne trake MAPEBAND,
ugaone elemente i manžete (traku i
ugaone elemente međusobno zalepite lepkom ADESILEX T SUPER);
•u vrućim, vetrovitim i sunčanim danima površinu treba da pokrijete
da biste je zaštitili od suviše brzog sušenja;
•debljina pojedinog sloja ne sme biti veća od 2 mm;
•B komponenta ne sme da se zamrzne.
Odnos mešanja
Alat za nanošenje
Potrošnja
Rok upotrebe
mešavine
Vreme između
dva nanošenja
Čišćenje alata
Rok upotrebe
proizvoda
A:B
3:1
metalna
gleterica
1,7 kg/m2 ručno
Približno
1 sat
od 5
do 24 sata
- vodom (svež)
- terpentinom
(osušen)
12 meseci
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na saJtu www.mapei.RS
ili NA BROJ telefonA (011) 30 46 981
29
DVOKOMPONENTAN, VISOKOELASTIČAN, CEMENTNI MALTER ZA HIDROIZOLACIJU
BETONSKIH POVRŠINA, BAZENA, TERASA, KUPATILA, OSTAVAUNUTRA – NAPOLJU
MAPELASTIC SMART
Priprema podloge
•Dovoljno čvrstu podlogu, dobro očistite i sa nje odstranite prah,
sve loše slepljene deliće, cementnu košuljicu, mrlje od ulja i masti
iostatke boje i lepka;
•Pre nanošenja natopite podlogu vodom i sačekajte da oteče sa
površine ili ispari.
Opis
MAPELASTIC SMART je:
•dvokomponentan,visokoelastičan,
cementni malter za hidroizolaciju i
zaštitu betona;
•izrađen na bazi cementnog veziva,
odabranih punila i sintetičkih polimera
u vodenoj disperziji;
•pakovan u kompletu (vreća od 20 kg
i kanta od 10 kg).
Priprema mešavine
•U čistu posudu sipajte celu količinu tečne komponente B (10 kg),
a zatim uz stalno mešanje električnim mikserom sa malim brojem
obrtaja postepeno sipajte komponentu A u prahu (20 kg) dok
ne dobijete homogenu smešu, bez grudvica, koja je spremna za
upotrebu.
Područje upotrebe
Nanošenje
MAPELASTIC SMART se upotrebljava za:
•hidroizolaciju betonskih rezervoara;
•hidroizolaciju svih vrsta podova i zidova koji će se oblagati keramičkim
pločicama i proizvodima od kamena u prostorima sa trajno ili
povremeno prisutnom vodom i vlagom – kupatila, tuš kabine, balkoni,
terase i bazeni;
•hidroizolaciju pregradnih zidova;
•hidroizolaciju i zaštitu podzemnih zidova;
•visoko elastičnu zaštitu manjih delova betonskih konstrukcija i
prefabrikovanih elemenata izloženih dinamičkim opterećenjima;
•zaštitu betonskih površina koje su izložene vodenim i hemijskim
opterećenjima (CO2, SO2, hloridi i sulfati).
Podloge
MAPELASTIC SMART može da se nanosi na:
•beton;
•cementne maltere;
•kamen i keramičke pločice koje su dobro slepljene sa podlogom.
Temperatura pri
nanošenju
+ 35°C
+ 8°C
30
•MAPELASTIC SMART nanesite na podlogu metalnom gletericom,
valjkom, četkom ili pištoljem u dva sloja ukupne debljine 2 mm;
•u još svež prvi sloj maltera MAPELASTIC SMART utisnite armaturnu
mrežicu od staklenih vlakana otpornih na alkalije;
•drugi sloj nanesite posle 4-5 sati odnosno najkasnije sledećeg dana..
Praktični saveti
•Posebnu pažnju posvetite prilikom obrade spojeva, na rubovima,
dilatacionim fugama I priključcima za instalacije kod kojih
treba ugraditi zaptivne trake
MAPEBAND, ugaone elemente I
manžete;
•u vrućim, vetrovitim i sunčanim
danima površinu treba pokriti da
bi se izbeglo suviše brzo sušenje;
•debljina pojedinog sloja ne sme
biti veća od 2 mm;
•B komponenta ne sme da se
zamrzne.
Odnos mešanja
Alat za nanošenje
Potrošnja
Rok upotrebe
mešavine
Vreme između dva
nanošenja
Čišćenje alata
Rok upotrebe
proizvoda
A:B 2:1
metalna
gleterica,
valjak, četka,
pištolj
1,6 kg/m2 za svaki mm kod nanošenja
valjkom, četkom, gletericom
2,2 kg/m2 za svaki mm debljine pri
nanošenju mašinski
Približno 1 sat
od 5 do 24
sata
- vodom (svež)
- terpentinom
(osušen)
12 meseci
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na saJtu www.mapei.RS
ili NA BROJ telefonA (011) 30 46 981
31
VODONEPROPUSNA TKANINA OD BENTONITANAPOLJU
MAPEPROOF
Polaganje na vertikalne površine:
•svi konstrukcijski spojevi treba da budu zapunjeni primenom
IDROSTOP B25, bentonit water-stop-a ili IDROSTOP, hidroekspanzivne akrilne trake
•posle nege cela površina treba da bude očišćena od peska
i zaglađena primenom maltera iz MAPEGROUT linije ili sa
PLANITOP 400.
•nanosite rolne počevši od vrha praveći preklope od 10 cm.
•fiksirajte MAPEPROOF uz pomoć zakivaka i MAPEPROOF CD
podloški na svakih 30 cm.
•nasip izvodite od pažljivo odabranih materijala bez kamenja i
gline blizu membrane u slojevima od 40-50 cm.
Opis
MAPEPROOF je:
•vodonepropusna tkanina
od bentonita za vertikalne i
horizontalne površine podzemnih
konstrukcija
•isporučuje se u rolnama od 1,1 m x
5 m; 2,5 m x 22,5 m; 5 m x 40 m
Praktični saveti:
Područje upotrebe
•vodonepropusnost betonskih konstrukcija (potporni zidovi, podzemne
garaže, bazeni, temelji, podzemni prolazi).
Priprema podloge
•Podloge treba da budu ravne, bez ispupčenja i udubljenja, mogu biti
vlažne ali bez skoncetrisane vode.
•MAPEPROOF se ne sme polagati direktno u vodi.
•konstrukcije moraju biti izlivene od homogenog i zbijenog
betona otpornog na hidrostatičke pritiske
•na vertikalne površine potrpornih zidova kao alternativu
predlažemo MAPELASTIC, ili MAPELASTIC SMART
•ako je MAPEPROOF oštećen mora biti obnovljen sa
MAPEPROOF MASTIC, bentonit pastom.
Polaganje na horizontalne površine:
•svetla strana MAPEPROOF postavlja se do betona koji treba zaštititi od
vode a tamna strana se postavlja do podloge ili mršavog betona.
•na spojevima traka treba vršiti preklapanja od 10 cm.
•fiksirajte MAPEPROOF uz pomoć zakivaka i MAPEPROOF CD
podloški na svakih 50 cm.
•ivice treba preklopiti preko oplate i vertikalnih površina
•zaštitni sloj betona treba uraditi u sloju od najmanje 5 cm
•ako se nalivanje prekida za zaptivanje koristiti IDROSTOP B25 bentonit
water-stop ili IDROSTOP, hidro-ekspanzivnu akrilnu traku.
Temperatura kod
ugrađivanja
+ 35°C
+ 5°C
32
Pakovanje
Fiksiranje
Debljina proizvoda
Rastegljivost
Rolne od
1,1 m x 5 m
2,5 x 22,5 m
5 m x 40 m
Mapeproof CD podloškama
- horizontalne površine na
svakih 50 cm
- vertikalne površine na svkih
30 cm
6,0 mm
> 14,0
(-0,5 kN/m)
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na saJtu www.mapei.RS
ili NA BROJ telefonA (011) 30 46 981
33
SILIKONSKA MASA ZA ZAPTIVANJEUNUTRA – NAPOLJU
MAPESIL AC i PRIMER FD
Nanošenje
•Na oblepljeni spoj po potrebi nanesite četkom PRIMER FD i
sačekajte približno 1 sat;
•MAPESIL AC nanesite istiskivanjem iz kartuše, površinu
poprskajte blagim deterdžentom i obradite lopaticom ili prstom.
Opis
MAPESIL AC je:
•silikonska masa za zaptivanje otporna na
bakterije i plesan;
•trajno elastična masa sa mogućnošću rastezanja
do 20%;
•na raspolaganju kao transparentna i u 26 boja, pakovana u
kartuše od 310 ml.
Praktični saveti
•Za pravilno delovanje mase MAPESIL AC potrebna je pravilna
širina fuge i izbegavanje kontakta sa dnom fuge;
•količine dužnih metara koje mogu da se postignu jednom
kartušom od 310 ml navedene su u donjoj tabeli.
Područje upotrebe
MAPESIL AC se kao trajno elastična masa za zaptivanje upotrebljava za:
•zaptivanje fuga u zidnim i podnim oblogama od pločica i proizvoda
od cementa;
•zaptivanje fuga između odvoda, sanitarne opreme i pločica u
kuhinjama, kupatilima i tuš kabinama;
•zaptivanje dilatacionih fuga, uključujući i fuge u bazenima za plivanje;
•zaptivanje okvira za vrata i prozore, rezervoara, kanala za ventilaciju,
vodovodnih cevi, itd.
Priprema podloge
•Podlogu dobro očistite i sa nje odstranite prah, sve loše slepljene
deliće, cementnu košuljicu, mrlje od ulja i masti i ostatke boje i lepka;
•u suvom prostoru nanesite MAPESIL AC neposredno na staklo,
keramičke pločice i eloksirani aluminijum;
•pri zaptivanju spojeva betona, drveta, metala i obojenih površina kao
i spojeva materijala u vlažnom i mokrom prostoru obavezno upotrebite
osnovni premaz PRIMER FD.
Temperatura pri
nanošenju
+ 50°C
+ 5°C
34
Broj dužnih metara po kartuši
OBIČNE FUGE
fuga u mm
(š x d)
5x5
5x10
10x10
15x10
20x10
25x10
30x15
40x20
m
12
6
3
2
1,5
1,25
0,7
0,4
TROUGLASTE FUGE
fuga u mm
5
10
15
20
m
25
6
3
1,5
Alat za nanošenje
Potrošnja
Vreme umrežavanja
površine
Čišćenje alata
Rok upotrebe
pištolj za
zaptivne
mase
vidi tabelu
posle 10
minuta
univerzalnim
sintetičkim
razređivačem
24 meseca
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na saJtu www.mapei.RS
ili NA BROJ telefonA (011) 30 46 981
35
CEMENTNI MALTER ZA RAVNANJE ZIDOVA I PLAFONAUNUTRA – NAPOLJU
NIVOPLAN
Priprema mešavine
•U čistu posudu sipajte 5 do 5,5 litara čiste i hladne vode,
a zatim uz stalno mešanje električnom mešalicom sa malim
brojem obrtaja postepeno sipajte svih 25 kg mešavine
NIVOPLAN da dobijete homogenu smešu bez grudvica.
Ostavite smešu 2 do 3 minuta da sazri, ponovo je promešajte i
malter je spreman za upotrebu.
Opis
NIVOPLAN je:
•Pripremljena suva mešavina maltera za
ravnanje zidova i plafona;
•izrađen na bazi cementa, odabranih
punila i specijalnih sintetičkih smola;
•na raspolaganju u beloj i sivoj boji;
•pakovan u vreće od 25 kg.
Nanošenje
•Malter NIVOPLAN nanesite na podlogu ručno pomoću
zidarske mistrije ili metalne gleterice, odnosno mašinski.
Područje upotrebe
Praktični saveti
NIVOPLAN se upotrebljava za:
•Ravnanje neravnina na unutrašnjim i spoljašnjim površinama zidova i
plafona od betona i cementnog maltera;
•završnu obradu spoljašnjih i unutrašnjih zidova od cigle, cementnih
blokova, gas-betona, itd;
•kozmetičke popravke grubih ili oštećenih zidova od betona i cigle;
•izradu štukatura manjih debljina.
•Da biste postigli bolje prianjanje na glatke površine podloge,
bolje mehaničke karakteristike i veću fizičku i hemijsku
otpornost dodajte lateks Mapei PLANICRETE (1 do 3 kg na
vreću od 25 kg NIVOPLAN-a) uz odgovarajuće smanjenje
udela vode u malteru.
Priprema podloge
•Dovoljno čvrstu podlogu dobro očistite i sa nje odstranite prah, sve loše
slepljene deliće, cementnu košuljicu, mrlje od ulja i masti i ostatke boje
i lepka;
•pre nanošenja maltera navlažite podlogu.
Temperatura pri
nanošenju
+ 30°C
+ 5°C
36
Količina vode potrebna za
pripremu 25 kg proizvoda
Alat za nanošenje
Debljine nanosa
Potrošnja
Rok upotrebe
mešavine
Čišćenje alata
Rok upotrebe
proizvoda
5 do 5,5 l
- zidarska
mistrija
- metalna
gleterica
2 do 30 mm
1,4 kg/m2
za debljinu
nanosa 1 mm
2 do 3 sata
vodom
12 meseci
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na saJtu www.mapei.RS
ili NA BROJ telefonA (011) 30 46 981
37
lateks sintetičke Gume Za cementne meŠaVine
PLANICRETE
unutra – napolju
Priprema mešavine
•planicrete je dodatak koji se, zavisno od namene, meša
u odgovarajućem odnosu sa vodom, cementom i peskom,
odnosno gotovim proizvodom od cementa (vidi tabelu).
Opis
PLANICRETE je:
•vodena disperzija specijalnih sintetičkih
smola;
•dodatak za poboljšanje karakteristika
cementnih mešavina za spoljašnju i
unutrašnju upotrebu na podovima,
zidovima i plafonima;
•pakovan u kantama od 25, 10, 5 i 1 kg.
Područje upotrebe
PLANICRETE se kao dodatak upotrebljava za:
•poboljšanje mehaničkih karakteristika i lepljivosti cementnih mešavina
za estrih, malter za špricanje, malter, žbuku, tankoslojne premaze, itd.;
•izradu slojeva za spajanje na bazi cementa (npr. estrih za povezivanje,
novi beton na stari beton, itd.);
•oplemenjivanje cementnog maltera za polaganje keramičkih pločica i
kamena na klasičan način;
•oplemenjivanje cementnih mešavina za estrihe sa podnim grejanjem.
Priprema podloge
+ 40°c
+ 5°c
38
odnos mešanja
cement : pesak (težinski)
odnosno gotov proizvod
slojevi za ravnanje
do debljine 10 mm
1:1
1:1
Vezni estrih
debljine 10 – 40 mm
1:3
350 – 400 kg/m3 peska*
plivajući estrih
(min. debljina 40 mm)
1:4
300 – 350 kg/m3 peska*
cementni malter
1:4
1:3
malter niVoplan
1:5
niVoplan
malter za špricanje
1:1
1:1
malter za ispunu
1:2
1:2 - 1:3
sloj za lepljenje
za vezne estrihe
1:1
1:1
1:1
cement
mapecem
topcem
* granulacija peska zavisi od namene
•proverite kompaktnost i čvrstinu podloge;
•podlogu dobro očistite i sa nje odstranite prah, sve loše slepljene
deliće, cementnu košuljicu, mrlje od ulja i masti i ostatke boje i lepka;
•pre nanošenja maltera natopite podlogu vodom i sačekajte da se
površina osuši.
Temperatura pri
nanošenju
namena
odnos
mešanja
planicrete
: voda
Čišćenje alata
Rok upotrebe
proizvoda
vodom
12 meseci
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na sajtu www.mapei.rs
Praktični saveti
•nikad ne upotrebljavajte čist
planicrete za izvođenje
osnovnih premaza i slojeva
za lepljenje; uvek pripremite
odgovarajuću mešavinu
sa vodom i cementom
odnosno gotovim cementnim
proizvodom;
•proizvod ne sme da se
zamrzne.
ili na Broj telefona (011) 30 46 981
39
uniVerZalni osnoVni premaZ
unutra
PRIMER G
Priprema podloge
•proverite kompaktnost i čvrstinu podloge;
•dobro očistite podlogu i sa nje odstranite prah, sve loše
slepljene deliće, cementnu košuljicu, mrlje od ulja i masti i
ostatke boje i lepka.
Opis
PRIMER G je:
•osnovni premaz na bazi sintetičkih
smola u vodenoj disperziji;
•pogodan za univerzalnu upotrebu u
unutrašnjem prostoru;
•pakovan u kante od 25, 10 i 5 kg i
plastenke od 1 kg.
Nanošenje
•primer G nanesite na podlogu ručno, kao premaz, četkom ili
valjkom;
•posebnu pažnju obratite na vreme čekanja pre dalje obrade
(optimalno 1 do 3 sata, najviše 12 sati pri temperaturi 23°c i
relativnoj vlazi vazduha 50%).
Područje upotrebe
Praktični saveti
PRIMER G se upotrebljava za:
•osnovnu obradu gipsanih i anhidritnih površina pre dalje obrade
cementnim masama, malterima i lepkom za pločice (vreme za dalju
obradu je posle 24 sata);
•izvođenje lepljivog sloja pri izradi maltera za mašinsko malterisanje;
•poboljšanje čvrstine lepljenja mase za ravnanje i maltera na cementne,
anhidritne i gipsane površine;
•regulisanje jačine upijanja gipsanih i cementnih površina;
•izradu lepljivog premaza između pojedinih slojeva kod višeslojnog
nanošenja masa i maltera;
•osnovnu obradu cementnih površina pre završne obrade proizvodima
na gipsanoj osnovi (vreme za dalju obradu je posle 24 sata);
•osnovnu obradu zidova od gips-kartonskih i vlaknasto-cementnih ploča,
gas-betona i maltera pre bojenja i polaganja tapeta.
Temperatura pri
nanošenju
+ 35°c
+ 5°c
40
Alat za nanošenje
Potrošnja
Vreme sušenja
četka, valjak
100 do
200 g/m2
najmanje
2 sata*
odnosno
24 sata**
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na sajtu www.mapei.rs
•proizvod ne sme da se zamrzne;
•zavisno od namene nanosite
koncentrisan proizvod ili ga razredite
vodom u odnosu 1 : 1 do 1 : 3
(vidi tabelu).
namena
odnos mešanja
primer G : voda
Osnovni premaz pre polaganja pločica na gipsane podloge
koncentrisan
Lepljivi premaz za gipsane maltere
1:2
Osnovni / lepljivi premaz za masu za ravnanje ili malter:
- podloga od cementa
- podloga od gipsa
- anhidritna podloga
1 : 1 do 1 : 3
koncentrisan
koncentrisan
Osnovni premaz za lepljenje tapeta
Osnovni premaz između pojedinih slojeva mase za ravnanje
1:3
1:3
Čišćenje alata
vodom
Rok upotrebe
proizvoda
24 meseci
* u slučaju dalje obrade
proizvodima na istoj osnovi
** u slučaju dalje obrade
proizvodima na različitim
osnovama
ili na Broj telefona (011) 30 46 981
41
UNIVERZALNI DISPERZIONI LEPAK ZA VINILNE I TEKSTILNE ZIDNE I PODNE OBLOGEUNUTRA
ROLLCOLL
Nanošenje:
•ROLLCOLL pre nanošenja promešajte i nanosite lopaticom
odgovarajuće nazubljenosti, valjkom ili kompresorskim pištoljem
koji omogućava celovito prijanjanje pozadine obloge. Pri
nanošenju valjkom razredite sa oko 5% vode a kompresorskim
pištoljem sa 5-8% vode.
Opis
ROLLCOLL je:
•univerzalni disperzioni lepak za vinilne i
tekstilne podne i zidne obloge
•pasta na bazi sintetičkih polimernih smola,
svetle bež boje
•ima dugo vreme polaganja (oko
60 minuta pri 23°C ako se nanosi
nazubljenom lopaticom i 30 minuta ako se
nanosi valjkom ili kompresorskim pištoljem)
•ima brzu i snažnu početnu prionjivost
•pakuje se u posudama od 1; 5; 12 i 25 kg
Čišćenje:
•Svež lepak možete sa obloge, alata, ruku i radne odeće
odstraniti vodom. Osušen lepak možete odstraniti alkoholom ili
rastvaračima.
Praktični saveti:
Područje upotrebe
•lepljenje svih vrsta vinilnih podnih i zidnih obloga, tekstilnih obloga,
plute u unutrašnjim prostorima
•lepljenje tekstilnih i PVC zidnih obloga i plute u unutrašnjim prostorima
•primeren je za sve standardne, upojne podloge koje nisu osetljive na
vlagu, uključujući i estrihe sa podnim grijanjem.
•ne primjenjujte za lepljenje tekstilnih obloga sa pozadinom od
PVC pene (primenite ADESILEX V4);
•ne primenjujte za lepljenje PVC obloga sa pozadinom od PVC
pene (primenite ADESILEX V4 SP);
•najbolji uslovii za rad su pri temperaturama od +10°C do
+35°C i relativnoj vlažnosti vazduha do 75%.
Priprema podloge:
•Podloga mora da bude potpuno suva, bez pukotina, upojna, ravna,
čvrsta, bez ostataka prašine, razdvajajućih materija, lakova, ulja,
rđe, gipsa ili ostalih materijala koji bi mogli da utiču na kvalitetnu
prionljivosti lepila na podlogu. Ostatak vlage u podlozi mora biti u
skladu prema važećim standardima. Treba da bude sprečeno dizanje
kapilarne vlage. Kod plivajućih estriha i podloga koje su u kontaktu
sa zemljom prethodno mora da se izvede hidroizolacija. Neupojne
podloge koje morate obraditi masom koja se nanosi lopaticom u
minimalnoj debljini 3 mm.
Temperatura kod
ugrađivanja
+ 35°C
+ 15°C
42
Potrošnja
Boja
Alat za nanošenje
Prohodnost
Čišćenje alata
Rok upotrebe
proizvoda
- 300 - 350 g/m2 (lopatica);
- cca. 220 - 280 g/m2 (valjak);
- cca. 250 - 300 g/m2
(špricanje pištoljem)
svetlo smeđa
lopatica,
valjak, špric
nakon 24 sata
vodom,
osušen lepak
rastvaračem
24 meseca
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na saJtu www.mapei.RS
ili NA BROJ telefonA (011) 30 46 981
43
VEZIVO KOJE NORMALNO VEZUJE I BRZO SE SUŠI – ZA ESTRIHE SA KONTROLISANIM SKUPLJANJEMUNUTRA – NAPOLJU
TOPCEM
Priprema mešavine
•U mešalici za estrihe pripremite vlažnu mešavinu od 20 kg
veziva TOPCEM, 120 do 140 kg peska granulacije 0 do 8 mm
i odgovarajućeg dela vode (najviše 12 litara za sušeni pesak).
Vreme mešanja mora biti najmanje 5 minuta
Opis
TOPCEM je:
•već pripremljeno specijalno
hidraulično vezivo koje se meša sa
peskom odgovarajuće granulacije i
vodom;
•pakovan u vreće od 20 kg.
Ugrađivanje
•Estrih TOPCEM se ugrađuje na isti način kao običan cementni
estrih.
Praktični saveti
Područje upotrebe
TOPCEM se upotrebljava za:
•izradu estriha koji već posle 24 sata mogu da se oblažu keramičkim
pločicama, a posle 2 dana kamenom (na 23°C i 50% relativne vlage
vazduha);
•izradu estriha koji već posle 4 dana imaju ostatak vlage manji od 2
CM% i pogodni su za oblaganje nepropusnim oblogama i parketom
(na 23°C i 50% relativne vlage vazduha);
•izradu estriha sa ugrađenim podnim grejanjem;
•krpljenje i popravke starih estriha u slučaju brze obnove.
•Kod ravnanja i nege estriha TOPCEM nemojte da ga dodatno
vlažite – po potrebi ga prekrijte folijom;
•za merenje preostalog sadržaja vlage merodavan je samo
karbidni (CM) metod;
•estrih TOPCEM je adekvatan i za unutrašnji i za spoljašnji
prostor.
Priprema podloge
•Sve uobičajene podloge mogu da se nadgrađuju estrihom TOPCEM;
•u slučaju krpljenja i izrade veznih estriha debljine od 10 do 40
mm morate dobro očistiti dovoljno suvu i čvrstu podlogu i naneti
odgovarajući sloj za lepljenje;
•u slučaju izrade plivajućih estriha debljine veće od 40 mm morate
paziti da ugradite rubne dilatacione trake i armaturu.
Temperatura kod
ugrađivanja
+ 35°C
+ 5°C
44
Potrošnja
Vreme mešanja
Rok upotrebe
mešavine
Prohodnost
Čišćenje alata
Rok upotrebe
proizvoda
2 do 2,5 kg/m2
za debljinu
nanosa 1 cm
5 do 10
minuta
(mašinski)
40 do 60
minuta
posle 12 sati
vodom
12 meseci
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na saJtu www.mapei.RS
ili NA BROJ telefonA (011) 30 46 981
45
DVOKOMPONENTNI EPOKSI-POLIURETANSKI LEPAK ZA LEPLJENJE SVIH VRSTA OBLOGA OD DRVETA I LAMINATAUNUTRA
ULTRABOND P913 2K
Aklimatizacija
Pre početka polaganja obloga morate proveriti da li su obloga,
lepak i pripremljena podloga dobro aklimatizovani.
Opis
Priprema mešavine lepka
ULTRABOND P913 2K je:
•dvokomponentni lepak bez rastvarača, bež
ili smeđe boje;
•vrlo otporan na vlagu, vodu, toplotu i uticaj
vremena;
•ima fungicidno i antibakterijsko dejstvo;
•posebno pogodan za polaganje svih vrsta
parketa na podloge koje ne upijaju ili malo upijaju vlagu;
•proizvod ne sme da se zamrzne.
•U posudu sa obojenom smolom (komponenta A) sipajte celu
količinu očvršćivača (komponenta B). Mešajte električnim
mikserom sa malim brojem obrtaja dok ne dobijete homogenu
masu;
•pripremite samo toliko lepka koliko možete da upotrebite u toku
40 do 50 minuta.
Nanošenje lepka
Područje upotrebe
ULTRABOND P913 2K se upotrebljava za:
•Lepljenje svih vrsta obloga od drveta u unutrašnjem prostoru kao što su:
•lamelni i vertikalni lamelni parket;
•lam parket;
•klasični parket;
•masivni parket;
•višeslojni gotov parket.
Lepljenje svih vrsta laminatnih obloga.
Priprema podloge
•Podloga mora biti na odgovarajući način pripremljena za polaganje
parketa;
•ako je potrebno ravnanje podloge upotrebite MAPEI ULTRAPLAN,
ULTRAPLAN MAXI ili FIBERPLAN sa minimalnom debljinom nanosa od
3 mm;
•za ostale podloge ili u slučaju nedoumice potražite savet od tehničke
službe Mapei.
Temperatura
za rad
+ 35°C
+ 15°C
46
•ULTRABOND P913 2K nanesite ravnomerno
na podlogu odgovarajućom nazubljenom
lopaticom koja obezbeđuje potpuno
prianjanje poleđine obloge. Manje
neravnine i visinska odstupanja možete da
izravnate lepkom. Sprečite pojavu naslaga
lepka.
Polaganje parketa
•Nanesite lepak i odmah položite parket na
posteljicu od lepka, poravnajte ga i utisnite;
•pored zidova, stubova i rubova ostavite
dovoljan razmak;
•kod lepljenja parketa po celoj poleđini
nemojte lepiti rubove za spajanje.
Brušenje i lakiranje
Sa brušenjem ili lakiranjem položenog parketa
možete početi posle 3 dana.
Alat za
nanošenje
Odnos mešanja
Brušenje i lakiranje
Rok upotrebe
mešavine
Čišćenje alata
Rok upotrebe
proizvoda
Odgovarajuća
nazubljena
lopatica
Komponenta A:
9 težinskih delova
Komponenta B:
1 težinski deo
Najranije
posle 3 dana
40 do 50
minuta
alkoholom
24 meseca
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na saJtu www.mapei.RS
ili NA BROJ telefonA (011) 30 46 981
47
B
masa Za fuGoVanje sa BrZim VeZiVanjem i suŠenjem koja sprečaVa pojaVu plesni
EN 12004
unutra – napolju
C
EN 12004
ULTRACOLOR PLUS
D
Priprema mešavine
•u čistu nerđajuću posudu sipajte 1,05 do 1,15 litara čiste hladne
vode za pripremanje 5 kg mase ultracolor plus;
•uz stalno mešanje električnim mikserom sa malim brojem obrtaja
postepeno sipajte ultracolor plus da dobijete homogenu
masu bez grudvica i sa što manje pomešanog vazduha;
•sačekajte 2 do 3 minuta i pre upotrebe ponovo promešajte;
•ovako pripremljenu mešavinu upotrebite u roku od 20 do 30 minuta.
Opis
ULTRACOLOR PLUS je:
•vrlo efikasna masa za fugovanje koja se
brzo vezuje i suši, za fuge širine od 2 do
20 mm;
•na raspolaganju u 26 boja;
•pakovana u vreće od 23 i 5 kg i kutije
od 5 i 1 kg.
Popunjavanje fuga
•masu za fugovanje snažno utisnite gumiranom lopaticom u fugu
i po površini je dijagonalno povucite preko cele obloge dok je
masa za fugovanje još sveža.
Područje upotrebe
ULTRACOLOR PLUS je:
•masa namenjena fugovanju spoljašnjih i unutrašnjih podnih i zidnih
obloga od svih vrsta mozaika, keramičkih pločica, porcelanizovanog
gresa i proizvoda od kamena;
•pogodna za fugovanje fasada, balkona, terasa, bazena za plivanje,
kupatila i kuhinja, a takođe i vrlo opterećenih javnih površina.
Prednosti proizvoda
•Zahvaljujući svom sastavu, ultracolor plus nudi sledeće prednosti:
•smanjenu apsorpciju zahvaljujući vodoodbojnom dodatku Drop-effect®;
•sprečava pojavu plesni zahvaljujući dodatku BioBlock®;
•potpuno otklanja mogućnost da fuga izgubi boju ili da »cveta« po površini;
•omogućava brzu upotrebu i opterećenje podnih i zidnih površina;
•površina fuge je glatka;
•fuga ima odličnu otpornost na abraziju;
•stvrdnjava se bez pucanja;
•ima odličnu mehaničku i fizičku otpornost i time obezbeđuje trajnost.
Priprema fuga
•fuge moraju biti čiste, bez ostataka praha, nečistoće i loše slepljenih
delića i prazne najmanje do 2/3 debljine obloge.
Temperatura
pri nanošenju
+ 35°c
+ 5°c
48
Završna obrada fuga
•posle 15 do 25 minuta od popunjavanja fuga odstranite višak
mase za fugovanje vlažnim i čvrstim sunđerom od celuloze;
•više puta isperite sunđer u posudi sa čistom vodom i izvršite
završno dijagonalno čišćenje fuga;
•površinu pločica obrišite suvom krpom.
Praktični saveti
•u slučaju da fugovane pločice jako upijaju
vlagu, da je temperatura visoka ili da je
prisutan vetar ili promaja, fuge prethodno
pokvasite čistom hladnom vodom koja mora
da oteče odnosno da je podloga upije;
•za čišćenje upotrebljavajte čvrste sunđere
od celuloze koje posle ispiranja u vodi
treba dobro iscediti;
•ako posle završnog čišćenja na pločicama
ostanu mrlje od mase za fugovanje,
po isteku najmanje 24 sata možete da
ih odstranite specijalnim sredstvom za
čišćenje keranet.
Potrebna količina vode
za 5 kg proizvoda
Alat za
nanošenje
Potrošnja
Rok upotrebe
mešavine
Vreme čekanja pred
završnu obradu
Čišćenje alata
Rok upotrebe
proizvoda
1,05
do 1,15 l
gumirana
gleterica ili
lopatica
zavisi od
veličine fuga i
pločica
20 do 25
minuta
15 do 30
minuta
vodom
12 meseci
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na sajtu www.mapei.rs
ili na Broj telefona (011) 30 46 981
49
masa Za raVnanje Za unutraŠnje poDne poVrŠine (Za nanose oD 1 Do 10 mm)
ULTRAPLAN ECO
Opis
još jedanput promešajte posle zrenja od 2 do 3 minuta. ovako
pripremljena mešavina je spremna za upotrebu;
•pripremljene količine mešavine ultraplan eco upotrebite u
roku od 20 do 30 minuta (na temperaturi +23°c).
A
B
EN 12004
C
Nanošenje mešavine
EN 12004
ULTRAPLAN ECO je:
•ultraplan eco sipajte u jednom sloju debljine od 1 do 10
mm na podlogu pripremljenu na odgovarajući način i razvucite
lopaticom za mase ili metalnom gletericom. masu možete
površinski da otparite i obradite bodljikavim valjkom;
•ako je potrebno naneti još jedan sloj, sa radom možete početi
tek kad prethodno naneseni sloj bude prohodan (posle 3 sata na
temperaturi +23°c).
•masa za ravnanje unutrašnjih podnih površina
D
koja se sama razliva i brzo vezuje (za nanose
od 1 do 10 mm), sa vrlo malim sadržajem
isparljivih organskih sastojaka.
Područje upotrebe
•Glađenje i ravnanje novih i postojećih čvrstih, suvih i čistih mineralnih
podova i starih podnih obloga od pločica, proizvoda od kamena i
teraco betona u unutrašnjem prostoru koji nije izložen vlazi.
Prednosti proizvoda
•ultraplan eco ima izuzetno malu emisiju isparljivih organskih
sastojaka, što potvrđuje certifikat nemačkog instituta tfi, i zato nije
štetan za izvođače radova i kasnije korisnike prostora u kome je
nanesen.
Priprema podloge
•sve cementne podloge na koje nanosite ultraplan eco moraju biti
zrele, dovoljno suve, mehanički čvrste, bez lomljivih i trošnih delića,
mrlja od masti i ulja, ostataka lakova, boja, laštila, voska, itd;
•cementne podloge treba prethodno obraditi nanošenjem premaza
primer G.
Priprema mešavine
•u čistu posudu sipajte 5,8 litara čiste hladne vode i u nju izručite vreću
od 23 kg smeše ultraplan eco. mešajte električnom mešalicom sa
malim brojem obrtaja da dobijete homogenu masu bez grudvica koju
Temperatura
za rad
+ 35°c
+ 5°c
50
unutra
Čišćenje
•alat i ruke možete da operete velikom količinom vode dok je
ultraplan eco još svež.
Praktični saveti
•nemojte da dodajete mešavini kreč, cement ili gips;
•nemojte da dodajete vodu mešavini koja je već počela da vezuje;
•ne upotrebljavajte ultraplan eco za ravnanje spoljašnjih
površina;
•ne nanosite ultraplan eco na podloge u kojima je prisutna
vlaga;
•u slučaju da treba naneti više slojeva, sledeći sloj nanesite kad
se prethodni potpuno osuši. Da biste
postigli dobro vezivanje na prethodno
naneseni sloj upotrebite osnovni premaz
primer G razređen vodom u odnosu
1 : 3 (voda);
•ne nanosite ultraplan eco ako je
temperatura ispod +5°c;
•ne nanosite ultraplan eco u debljini
manjoj od 3 mm ako se kao završna
obloga polaže parket.
Količina vode potrebna za
pripremu 23 kg proizvoda
Alat za
nanošenje
Potrošnja
Spreman za
polaganje obloge
Čišćenje alata
Rok upotrebe
5,8 l
lopatica
1,6 kg/m2
- po mm
debljine
posle 12 sati
Vodom (svež)
12 meseci
Detaljne informacije možete naći u
tehničkom listu na sajtu www.mapei.rs
ili na Broj telefona (011) 30 46 981
51
Grupacija MAPEI
1.7
53
SADRŽAJ
Adesilex P9...........................................16–17
Milijardi eura prometa
Idrostop ............................................... 20–21
Kerabond T ..........................................22–23
Fabrika {irom sveta
Keraflex ...............................................24–25
Vi{e od
Mapeband .......................................... 26–27
1150
Proizvoda
Gra|evinskih lepkova • Hidroizolacionih sistema
Hemijskih proizvoda za gra|evinarstvo
6000
Mapelastic ...........................................28–29
Mapelastic Smart ................................ 30–31
Mapeproof ..........................................32–33
Zaposlenih
od kojih je 720 zaposleno u 8 centara
za istra`ivanje i razvoj
Vi{e od
17000
Idrosilex Pronto i Idrosilex ....................18–19
Mapesil AC in Primer FD ..................... 34–35
Nivoplan.............................................. 36–37
Planicrete .............................................38–39
Tona proizvoda dnevno
Primer G .............................................. 40–41
Rollcoll .................................................42–43
Vi{e od
50000
Topcem ................................................44–45
Partnera {irom sveta
Ultrabond P913 2K ............................. 46–47
Ultracolor PLUS ...................................48–49
Ultraplan ECO ..................................... 50–51
52
53
BeleŠke
54
BeleŠke
55
MAPEI Predstavništvo
Ustanička 128a, 11 000 Beograd
Tel. +381 11 30 46 981
Fax +381 11 30 46 980
e-mail: [email protected]
http://www.mapei.rs
Download

Re{enja za zavr{ne radove