Mapei lepkovi
za keramičke pločice
i kamen
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
ION
REACT
AM
IC T
ILES
RDS
NDA
TA
Kerapoxy Adhesive
IN COM
PLI
A
LEPKOVI NA BAZI SMOLA
RE
SIN
ER
ADHESIVE FOR C
EN 12004
Dvokomponentni epoksidni lepak za lepljenje kiselootpornih keramičkih
pločica i proizvoda od kamena bez klizanja na vertikalnim površinama.
Područje upotrebe:
• za unutrašnje i spoljašnje lepljenje na podovima i zidovima;
• lepljenje svih tipova i formata keramičkih pločica, specijalnih elemenata od keramike, lepljenje pločica u bazenima, lepljenje mermernih pragova i potprozornika;
• posebno se preporučuje za lepljenje kiselootpornih keramičkih pločica
izloženih velikom hemijskom opterećenju;
• na podloge: cementni i anhidritni estrisi, beton i prefabrikovani beton, malteri, podloge na bazi gipsa, gas beton, stabilne i očišćene metalne konstrukcije, postojeće
keramičke pločice, mermer, teraco, hidroizolacioni sistemi MAPEGUM EPX).
Fugovanje je moguće posle 12 sati.
Prohodnost posle 12 sati a puno opterećenje posle 2 dana.
Potrošnja: 1,5 kg/m² po mm debljine nanosa.
Dostupan je u sivoj boji.
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
RE
SIN
ER
ADHESIVE FOR C
Proizvodi razvijeni
sa MAPEI “green innovation”
Our environmental
commitment
tehnologijom
u skladuhelp
sa LEED-om
(Leaderdhip in
More than
150 Mapeisuproducts
project designers
Energy and
Enviromental
Design)
i pomažu u dobijanju
and contractors
building
innovative
projects,
dragocenih
bodova za
sertifikovane
projekte.
which are
LEED (Leadership
in LEED
Energy
and Environmental
Design) certified by the U.S. Green Building Council
EN 12004
Dvokomponentni poliuretanski lepak za lepljenje keramičkih pločica i proizvoda od kamena bez klizanja na vertikalnim površinama.
Područje upotrebe:
• za unutrašnje i spoljašnje lepljenje na podovima, zidovima i plafonima;
• lepljenje svih tipova i formata keramičkih pločica, mozaika i proizvoda od kamena
dimenzionalno osetljivih na vlagu;
• posebno se preporučuje za lepljenje na podloge izložene vibracijama i
deformacijama;
• ukoliko se nanosi u dva sloja, prvi sloj predstavlja i hidroizolacionu zaštitu
površine;
• na podloge: cementni i anhidritni estrisi, beton i prefabrikovani beton, svi malteri,
podloge na bazi gipsa, asfalt, drvene podloge, metal, PVC, poliester, postojeće
keramičke pločice).
Za dodatnu ponudu proizvoda možete se obratiti na:
Mapei SRB d.o.o.
Save Kovačevića bb, 11 309 Leštane, Beograd
Tel: + 381 11 8036-150; 8036-166; 8036-285
e-mail: [email protected]
www.mapei.rs
MAPEI DISTRIBUTER:
Fugovanje je moguće posle 12 sati.
Prohodnost posle 12 sati a puno opterećenje posle 7
dana.
Potrošnja: 1,52 kg/m² po mm debljine nanosa.
Dostupan je u sivoj i beloj boji.
/mapeispa
Letak_Lepila_2014-srb.indd 1
MultiGRAF (SRB) 04/2014 MK662562
AM
IC T
ILES
RDS
NDA
TA
ION
REACT
Keralastic T
IN COM
PLI
A
Tehnička dokumentacija
U okviru našeg sajta možete pronaći sve relevantne
informacije o proizvodima i tehničku dokumentaciju
podeljenu po proizvodnim linijama i tipu proizvoda.
3.4.2014 16:14:03
Poboljšani cementni lepak za keramičke pločice, sa produženim otvorenim vremenom i bez klizanja na vertikalnim površinama.
Područje upotrebe:
• za unutrašnje i spoljašnje podne i zidne obloge i plafone;
• za sve vrste keramičkih pločica, mozaika i tačkasto lepljenje izolacionih materijala;
• posebno je pogodan za pločice od pocelanizovanog gresa;
• na podloge (pod uslovom da su suve, čvrste, čiste i stabilne): cementni estrisi, malteri
na bazi cementnih i krečno-cementnih veziva i podloge na bazi gipsa, gas beton,
podloge sa podnim grejanjem;
Za nanose do 5 mm. Fugovanje zidnih površina moguće je posle 4-8 sati, podnih
površina posle 24 sata.
Prohodnost posle 24 sata a puno opterećenje posle 14 dana.
Potrošnja: 1,3 kg/m² po mm debljine nanosa.
Dostupan je u sivoj i beloj boji.
Verzija ADESILEX P9 EXPRESS (klasa C2 FT): Fugovanje je
moguće posle 4 sata.
Prohodnost posle 4 sata a puno opterećenje posle 7 dana.
IN COM
PLI
A
IN COM
PLI
AM
IC T
ILES
Adesilex P10
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
OU
ER
SA
DHESIVE FOR C
Potrošnja: 1,2 kg/m² po mm debljine nanosa.
Potrošnja: 1,35 kg/m² po mm debljine nanosa.
Dostupan je u sivoj i beloj boji.
Dostupan je u beloj boji.
Elastorapid
IN COM
PLI
A
Za nanose do 5 mm. Fugovanje zidnih površina moguće
je posle 4-8 sati, podnih površina posle 24 sata.
Prohodnost posle 24 sata a puno opterećenje posle 14
dana.
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
C2FTE
S2
OU
ER
SA
DHESIVE FOR C
EN 12004
Dvokomponentni, visoko fleksibilni, poboljšani cementni brovezujući lepak sa
produženim otvorenim vremenom i bez klizanja na vertikalnim površinama, za
polaganje keramičkih pločica i proizvoda od kamena.
Područje upotrebe:
• za lepljenje na unutrašnje i spoljašnje zidove i podove svih vrsta i veličina
keramičkih pločica (jednom i dvaput pečenih, porcelan, klinker, terakota, itd.),
prirodnog kamena (mermer, granit, itd.) i veštačkih materijala srednje osetljivosti
na vlagu;
• posebno se preporučuje za lepljenje keramičkih pločica i na vlagu osetljivih
vrsta kamena i gde se zateva upotreba površina u kratkom vremenskom
roku kao i površina izloženih intezivnom saobraćaju;
• na podloge: cementni i anhidritni estrisi, beton i
prefabrikovani beton, malteri na bazi cementnih
i krečno-cementnih veziva, podloge na bazi
gipsa, gas beton, podloge sa podnim grejanjem,
postojeće keramičke pločice, mermer, teraco,
drvene podne obloge, hidroizolacioni sistemi
MAPELASTIC i MAPEGUM WPS).
Potrošnja: 1,3 kg/m² po mm debljine nanosa.
Preporučuje se za nanose do 10 mm. Fugovanje je
moguće posle 3 sata.
Prohodnost posle 24 sata a puno opterećenje posle
14 dana.
Dostupan je u sivoj i beloj boji.
Potrošnja: 1,65 kg/m² po mm debljine nanosa.
EN 12004
Beli cementni lepak sa dobrim početnim čvrstoćama prianjanja i bez klizanja
na vertikalnim površinama.
Područje upotrebe:
• za unutrašnje i spoljašnje podne i zidne obloge;
• posebno primeren za sve vrste mozaika;
• na podloge: cementni i anhidritni estrisi, beton i prefabrikovani beton, malteri na
bazi cementnih i krečno-cementnih veziva, podloge na bazi gipsa, gas beton, podloge sa podnim grejanjem, postojeće keramičke pločice i hidroizolacioni sistem
MAPELASTIC).
• kada se ADESILEX P10 umesto sa vodom pomeša sa ISOLASTIC-om (50%
pomešan sa vodom) dobija se poboljšani lepak za lepljenje na opterećenim
površinama.
Za nanose do 15 mm. Fugovanje zidnih površina moguće je
posle 4-8 sati, podnih površina posle 24 sata.
Prohodnost posle 24 sata a puno opterećenje posle 14 dana.
AM
IC T
ILES
AM
IC T
ILES
AM
IC T
ILES
EN 12004
Visoko fleksibilni cementni lepak za keramičke pločice i proizvode od kamena, sa
produženim otvorenim vremenom i bez klizanja na vertikalnim površinama.
Područje upotrebe:
• za unutrašnje i spoljašnje podne i zidne obloge i plafone;
• za sve vrste keramičkih pločica, mozaika i na vlagu dimenzionalno stabilnih proizvoda od kamena;
• posebno je pogodan za keramičke pločice, pločice od porculanizovanog gresa,
klinker pločice i za podloge sa podnim grejanjem gde se traži veća debljina
nanosa do 15 mm;
• na podloge: cementni i anhidritni estrisi, beton i prefabrikovani beton, malteri
na bazi cementnih i krečno-cementnih veziva, podloge na bazi gipsa, gas beton,
podloge sa podnim grejanjem, postojeće keramičke pločice i hidroizolacioni sistem
MAPELASTIC).
I
TIT
CEMEN
OU
ER
SA
DHESIVE FOR C
EN 12004
RDS
NDA
TA
RDS
NDA
TA
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
ITI
NT
CEME
Adesilex P9
IN COM
PLI
A
Dostupan je u sivoj i beloj boji.
IO
R
US
CE
ADHE
SIVE FOR
ITI
NT
CEME
Potrošnja: 1,3 kg/m² po mm debljine nanosa.
C2TE S1
RDS
NDA
TA
Za nanose do 5 mm. Fugovanje zidnih površina moguće je posle 4-8 sati, podnih
površina posle 24 sata.
Prohodnost posle 24 sata a puno opterećenje posle 14 dana.
RDS
NDA
TA
Cementni lepak, za lepljenje pločica i prirodnog kamena bez klizanja na vertikalnim površinama.
Područje upotrebe:
• za unutrašnje i spoljašnje podne i zidne obloge i plafone;
• posebno pogodan za upojne keramičke pločice;
• na podloge (pod uslovom da su suve, čvrste, čiste i stabilne) kao što su: cementni
estrisi, malteri na bazi cementnih i krečno-cementnih veziva i podloge na bazi gipsa;
• kada se KERABOND T umesto sa vodom pomeša sa ISOLASTIC-om dobija se
poboljšani lepak visoke fleksibilnosti za lepljenje svih vrsta keramičkih pločica.
Keraflex Maxi S1
IT
NT
CEME
RDS
NDA
TA
EN 12004
OU
ER
SA
DHESIVE FOR C
CEMENTNI LEPAK I POLIMERNI DODATAK
WITH EUROPEAN
CE
AN EN 12004 S
AM
IC T
ILES
CEMENTNI LEPKOVI
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
ITI
NT
CEME
Kerabond T
IN COM
PLI
A
CEMENTNI LEPKOVI
Isolastic
Polimerni dodatak za poboljšanje prianjanja i deformabilnosti cementnih
lepkova KERABOND T i ADESILEX P10.
Područje upotrebe:
• dodatak za poboljšanje prianjanja i fleksibilno lepljenje svih formata i svih
vrsta mozaika, keramičkih pločica, porculanizovanog gresa, i na vlagu
dimenzionalno stabilnih proizvoda od kamena;
• za unutrašnje i spoljašnje podove, zidove i plafone;
• na podloge: cementni i anhidritni estrisi, beton i prefabrikovani beton, malteri na
bazi cementnih i krečno-cementnih veziva, podloge na bazi gipsa, gas beton, podloge sa podnim grejanjem, postojeće keramičke pločice, mermer, teraco, drvene
podne obloge, hidroizolacioni sistemi MAPELASTIC i MAPEGUM WPS).
Mešavina ADESILEX P10 + ISOLASTIC pripada klasi C2 T S1 a mešavina
KERABOND T + ISOLASTIC klasi C 2 TE S2.
Dostupan je u sivoj i beloj boji.
Letak_Lepila_2014-srb.indd 2
3.4.2014 16:14:14
Download

Mapei lepkovi za keramičke pločice i kamen