RÖFIX PI 305 POLI TOP ULTRAWHITE /
Unutrašnja boja za zidove i plafone
Područja primene:
Visokopokrivna, modifikovana organska unutrasnja boja. Kao novi ili premaz za renoviranje, za strukturne tapete, krecno - cementne i gipsane maltere. Komponenta "Polisistema". Sistema koji se sastoji od:
RÖFIX PF 960 Polifix, RÖFIX PP 311 Poligrund i RÖFIX PI 305 Poli top.
Nije pogodna za mehanički opterećene površine
Sastav:
●
●
●
●
Disperzivno vezivno sredstvo
Vezivno sredstvo: polimer-disperzija
Aditivi: Sredstva za premrežavanje, odpenjivači
Punioci (mineralna)
Svojstva:
●
●
●
●
Visoka pokrivnost
Bez razređivača i bez omekšivača
Odličan odnos cene i kvaliteta.
Slabog mirisa
Obrada:
Usloviobrade:
Tokom obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne sme pasti ispod +5°C. Vreme sušenja
zavisi od uslova okoline. Pri relativnoj vlazi vazduha od 65% i temperaturi okoline od 20°C nakon cca. 5
sati površinski suvo i premazivo. Potpuno suvo i opterativno nakon cca. 3 dana.
Podloga:
Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, bez prašine, nosiva i bez iscvetavanja, razdvajajućih slojeva i nečistoće svih vrsta.
Jako upijajuće, peskovite ili neravnomjerno upijajuće podloge potrebno je prethodno premazati odgovarajućim predpremazima.
Ispitivanje podloge, procena i priprema prema važećim nacionalnim propisima: DIN 18363, BFS-listovi,
ÖAP odn. SMGV. Kod izrade novih podloga posebno važno je pridržavati se vremena sušenja i stajanja
koje navodi proizvođač, i tehničkih podataka i napomena u odnosu na taj proizvod.
Podloge moraju biti nosive. Moraju se postići karakteristične vrednosti pull-off testom.
Priprema podloge:
Beton: Betonske površine se moraju isčetkati i očistiti od prašine. Potrebno je mehanički ukloniti eventualne ostatke cementa. Nečistoće poput ostataka oplatnog ulja, masnoće i voskova moraju se ukloniti paročistačem. Manja oštećenja mogu se popraviti s RÖFIX masom za izravnavanje. Preporuka je da
se betonske površine premažu sa RÖFIX PP §!% BETONGRUND pre nanošenja organski premaza.
Malteri iz grupe maltera II i III: cementni i krečno-cementni malteri.: Površina se mora prethodno
pripremiti s RÖFIX PP 301 HYDRO LF ili PP 311 POLIGRUND-om. RÖFIX temeljni malteri i mase za
gletovanje nakon pripreme pretpremazom RÖFIX PP 311 POLIGRUND koji je ujedno i temeljni premaz
mogu se bojati među (ako je potreban) i završnim premazom .
Malteri iz grupe IV i V: gipsani, gipsano-krečni i anhidritni malteri: Eventualni razdjelni slojevi,
onečišćenja i prašina trebaju se temeljito otkloniti. Gipsane podloge trebaju se pripremiti s PP 301
HYDRO LF ili PP 311 POLIGRUND. Nakon pripreme s RÖFIX PP 311 POLIGRUND - om koji je ujedno
i temeljni premaz, podloga se može bojati među (ako je potreban) i završnim premazom .
Glineni premazi i tapete koje nisu nosive: Premaze odn. tapete potpuno otkloniti i temeljno oprati.
Predpremaz na sledećoj nosivoj površini sa npr RÖFIX PP 307 ISO LF (Napomena: ispitati nosivost testom rešetkastog reza).
Nosivi (stari) premazi i (stari) slojevi na bazi disperzije: Osnovni (test rešetkastim rezom), manje
upijajući, mat disperzivni premazi mogu se direktno nanositi sa osnovnim i završnim premazom. Listajućui ili labavi stari premazi moraju se potpuno otkloniti. Jako upijajući stari premazi trebaju se pripremiti s RÖFIX PP 301 HYDRO LF ili RÖFIX PP 311 POLIGRUND.
Nosive tapete: Bez tretiranja premazati osnovnim i završnim premazom.
Priprema podloge:
Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti.
Ostrugati uljane, lakirne i disperzijske boje koje se listaju.
Podloge koje se puno praše, jako ili različito upijajuće podloge prethodno premazati prikladnim Röfix dubinskim predpremazima bez razređivača. Dubinski predpremazi: PP 201, 301 i 401 razređuju se vodom,
tako da podloga upije dubinski predpremaz kako ne bi nastao film (skrećemo pažnju na tehničke listove
dubinskih predpremaza).
Manji nedostaci: Pre predpremaza i temeljnog premaza popraviti odgovarajućom RÖFIX masom za izravnjavanje.
Zaštita: Ostale okolne površine, poput stakla, keramike, aluminijuma, prozora, drvenih površina, nameštaja, podova itd. moraju se pokriti (zaštititi). Sveže mrlje od boje treba otkloniti vlažnom krpom ili vodom.
www.roefix.com
tehnički list 09.08.2013
www.roefix.com
Stranica 1/3
RÖFIX PI 305 POLI TOP ULTRAWHITE /
Unutrašnja boja za zidove i plafone
Priprema materijala:
Dubinski predpremaz se razređuje u odnosu na poroznost podloge. Ne smeju nastati sjajna područja.
Temeljni i međupremaz: dozvoljeno razređivanje vodom do 10%
Završni premaz razrediti max. s 3 % vode.
Proizvod i kod jačeg razređivanja ostaje obradiv,ali vrednosti navedene u tehničkom listu (otpornost na
brisanje, pokrivenost, stabilnost od kredanja, stepen sjaja, stepen beline itd.) ne mogu se više postići.
Obrada:
Nanos mora biti do zasićenja, ravnomerno pokrivajuće, pomoću odgovarajućeg kista, valjka ili četke.
Nanošenje slojeva sastoji se od pripreme podloge (dubinski ili izolirajući pretpremaz) i premaza. Sam
premaz (boja) sastoji se od međupremaza (ako je potreban)- i završnog premaza.
Mašinski nanos je ravnomeran uz pomoć odgovarajućeg uređaja za špricanje.
Airless-nanos: ugao špricanja/mlaznica/pritisak špricanja - 50°/0,026"/~170bar.
Kod špricanog postupka boja se pre obrade treba dobro promešati i prosejati.
Kako bi se izbeglo stvaranje naslaga, jedna radna površina se treba raditi sveže na sveže odn. "mokro
na mokro" u jednom radnom koraku.
Upozorenja:
Kod nanošenja na podlogu potrebno je pridržavati se nacionalnih i evropskih normi i propisa, a iznad
svega toga internacionalnih i nacionalnih standarda branše, odredaba, smernica za obradu kao npr ÖAP,
SMGV ili BFS-listova itd. Kod svih kontradiktornosti potrebno je konsultiovati se sa nama.
Upozorenja na opasnost: Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba
pročitati sigurnosne listove.
Uputstvo za pakovanje:
U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.
Skladištenje:
Skladištiti dobro zatvoreno na hladnom,i štititi od smrzavanja.
Skladištenje najmanje 12 meseci
Tehnički podaci:
Šifra proizvoda‍
Vrsta pakovanja‍
Količina u jednom pakovanju‍
Boja‍
Potrošnja‍
142755‍
‍
142758‍
142756‍
‍
‍
‍
142759‍
142760‍
‍
‍
15 L‍/‍j‍e‍d‍
5 L‍/‍j‍e‍d‍
15 L‍/‍j‍e‍d‍
15 L‍/‍j‍e‍d‍
5 L‍/‍j‍e‍d‍
5 L‍/‍j‍e‍d‍
bela‍
bela‍
u boji (PK I)‍
u boji (PK II)‍
u boji (PK I)‍
u boji (PK II)‍
c‍c‍a‍.‍ 0,15 L‍/‍m‍²‍/‍P‍
Debljina sloja‍
0,18 m‍m‍
Specifična težina‍
c‍c‍a‍.‍ 1,6 k‍g‍/‍L‍
PH-vrednost‍
c‍c‍a‍.‍ 8
VOC kategorija‍
A‍
VOC sadržaj‍
VOC Code‍
142757‍
max. 1 g‍/‍l‍
2004/42/IIA(a)75(2007)30(2010)30‍
Stepen sjaja‍
mat‍
www.roefix.com
tehnički list 09.08.2013
www.roefix.com
Stranica 2/3
RÖFIX PI 305 POLI TOP ULTRAWHITE /
Unutrašnja boja za zidove i plafone
Opšta upozorenja:
Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.
Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba
pročitati sigurnosne listove.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu
odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu,
takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .
Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu
odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu,
takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran
stalni, isti kvalitet.
Tehničke vrednosti odnose se na osnovne proizvode. Toniranjem ili bojenjem moguća su odstupanja od
tehničkih karakterističnih podataka. Kod navoda o karakterističnim podacima radi se o prosečnim vrednostima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguće je manje odstupanje od određenih vrednosti pri pojedinim isporukama. Kod oslojavanja podloga koje ovde nisu opisane neophodno je
konsultovati se sa nama.Tonovi boje kod naknadnog naručivanja mogu blago odstupati u odnosu na tonkartu, po potrebi izvršiti probu na gradilištu. Podaci o vremenu stajanja važe u laboratorijskim uslovima
(20°C/65%rF) i mogu se menjati zavisno od uslova na gradilištu.
Podaci proizilaze bez sigurnosti za tačnost i potpunost i bez jemstva za zahteve svih vrsta kao i za odluke
kupca.Isto tako vrede i tehnički listovi za RÖFIX proizvode, na koje se upućuje u ovom tehničkom listu.
Kod primene podloga koje nisu opisane u ovoj dokumentaciji neophodno je konsultovati se sa našim
stručnjacima.
Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših
proizvoda.
www.roefix.com
tehnički list 09.08.2013
www.roefix.com
Stranica 3/3
Download

Tehnički list