RÖFIX SiSi VITAL /
Silikonsko-silikatni završni malter
Područja primjene:
Tvornički zamiješana, spremna za upotrebu tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama, strukturama i tonovima boja. Otporna na vremenske utjecaje, vodoodbojna, paropropusna strukturna žbuka na
pripremljene podloge za žbukane i TIS fasade. Veličinu zrna od 6mm možemo nanositi samo pomoću
dozvoljenog stroja za nanošenje pastoznih završnih žbuks i ne zaglađuje se. Za nanošenje strojem upo®
trebljavaju se strojevi sa ventilom za reguliranje zraka i kuglastim venilom (npr.MAI 2PUMP Lyra, puž:
D8 1,5, šlauf 35/40 bara und max. dužine25 m).
Kod granulacije od 6 mm proizvod se nanosi strojno i ne zaglađuje se.
Sastav:
●
●
●
●
●
Disperzivno vezivno sredstvo
Silikonsko vezivno sredstvo
Kalijevo vodeno staklo
Bijeli, klasirani mramorni pijesak
Pigmenti
Obrada:
Uvjeti obrade:
Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod + 5°C.
Sve do potpunog sušenja, materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka,
vjetra i naknadnog provlaživanja - kiše).
Podloga:
Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd..
Kod novo nanesenih temeljnih žbuka (npr. vapneno/cementne žbuke) prema propisima proizvođača potrebno je vrijeme sušenja i vezivanja od ca. 2-3 tjedna.
Ispitivanje podloge provodi se u skladu s smjernicom ÖNORM B3346 tj. DIN 18350 tj. SIA V242.
Vapneno/ cementne temeljne žbuke na TIS moraju se nanositi u preporučenim debljinama i biti suhe
prema važećim smjernicama (min. 5 dana, pri vlažno-hladnom vremenu duže).
Priprema podloge:
Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke, podlogu dobro premazati punoplošno i do zasićenja
nerazrijeđenim RÖFIX PREMIUM predpremazom pomoću četke ili valjka od janjeće kože.
Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti.
Pjeskovite podloge prethodno premazati sa odgovarajućim, RÖFIX dubinskim grundom koji sadrži i silikon.
Neravnine na temeljnoj žbuci prethodno stručno izravnati sa masom za izravnavanje, kao npr. RÖFIX
Renoplus, Renostar i sl..
Preporuka predpremaz: RÖFIX Putzgrund PREMIUM / , RÖFIX PP 401 SILCO LF /
Priprema materijala:
Proizvod pripremljen za korištenje.
Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu
Prije nanošenja, u ambalaži, laganim pokretima kružnog mješača dobro promiješati.
Za vrijeme obrade često miješati završnu žbuku, kako ne bi došlo do taloženja granulacije.
Obrada:
Nanošenje zaribane žbuke: Ravnomjerno u veličini granulacije nanijeti čistom, nehrđajućom čeličnom
žlicom/gladilicom.
Na vezane površine bez prekidanja žbuku nanositi metodom "mokro na mokro"
Strukturiranje zaribane žbuke: Željenu strukturu postići sa odgovarajućim alatom za zaribavanje (stiroporni/plastični gleter).
Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje
Redovito čišćenje alata za strukturiranje je vrlo važno!
Nanošenje špricane žbuke: sa odgovarajućim strojem nanijeti/strukturirati.
Ne koristiti materijal iz već otvorenih starih pakiranja te ga ne miješati sa novim materijalom.
Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.
Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme vezivanja. Neravnomjerno upijajuće
podloge mogu uzrokovati promjenu tona boje. Preveliko razrijeđivanje ili obrada pri jakom vjetru i utjecaju
intenzivnih sunčevih zraka može dovesti do stvaranja pukotina.
Upozorenja:
Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: Nanosi se u maksimalnoj veličini zrna.
Granične građevne elemente (prozore, okvire prozora, vrata, itd.) potrebno je prije obrade prekrititi, kako
bi ih se zaštitilo od nečistoće i oštećenja.
Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve.
Kako bi se izbjegle promjene u boji i karakteristike žbuke, ne raditi različitim alatom.
Molimo da obratite pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka", austrijske radne zajednice za
žbuku, BFS tehničke listove, tehničke listove stručnog udruženja za obradu žbuka na bazi umjetne smole
e.V. i IWM smjernice.
Upozorenja na opasnost: Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.
www.roefix.com
tehnički list 09.10.2012
www.roefix.com
Stranica 1/3
RÖFIX SiSi VITAL /
Silikonsko-silikatni završni malter
Ovaj proizvod je opremljen dodacima fungicida i algicida. Kod kritičnih objekata to može biti i povećano.
Obratite pažnju na listove "Agle i gljivice na fasadama" stručne udruge za TIS, ÖAP grupe za kvalitet TIS
Austrija, odnosno udruženja WDVS Njemačka.
Upute za pakiranje:
U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.
Skladištenje:
Skladištiti na hladnom, bez mraza i dobro zatvoreno.
Mogućnost skladištenja: Najmanje 12 mjeseci.
Tehnički podaci:
Šifra proizvoda‍
118397‍
Vrsta pakiranja‍
Struktura žbuke‍
Granulacija‍
Potrošnja‍
Šifra proizvoda‍
Vrsta pakiranja‍
Struktura žbuke‍
Granulacija‍
Potrošnja‍
118803‍
‍
110670‍
‍
110690‍
‍
137861‍
‍
110710‍
‍
‍
‍
V‍
V‍
V‍
Žljebasta
struktura-R‍
0,5 m‍m‍
0,7 m‍m‍
1 m‍m‍
1,5 m‍m‍
1,5 m‍m‍
2 m‍m‍
c‍c‍a‍.‍ 2 k‍g‍/‍m‍²‍
c‍c‍a‍.‍ 2,4 k‍g‍/‍m‍²‍
c‍c‍a‍.‍ 2,4 k‍g‍/‍m‍²‍
c‍c‍a‍.‍ 3 k‍g‍/‍m‍²‍
110753‍
119256‍
120997‍
119245‍
c‍c‍a‍.‍ 1,7 k‍g‍/‍m‍²‍ c‍c‍a‍.‍ 1,8 k‍g‍/‍m‍²‍/‍P‍
110709‍
110754‍
‍
‍
‍
‍
‍
‍
Žljebasta
struktura-R‍
V‍
Žljebasta
struktura-R‍
V‍
Žljebasta
struktura-R‍
Špricana žbuka‍
2 m‍m‍
3 m‍m‍
3 m‍m‍
4 m‍m‍
4 m‍m‍
6 m‍m‍
c‍c‍a‍.‍ 2,7 k‍g‍/‍m‍²‍
c‍c‍a‍.‍ 3,8 k‍g‍/‍m‍²‍
c‍c‍a‍.‍ 3,5 k‍g‍/‍m‍²‍
4,5- 5 k‍g‍/‍m‍²‍
4,5- 5 k‍g‍/‍m‍²‍
4,5- 5 k‍g‍/‍m‍²‍
Količina u jednom pakiranju‍
25 k‍g‍/‍j‍e‍d‍
Boja‍
bijela‍
Upute pri radu‍
Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.‍
Suha gustoća‍
c‍c‍a‍.‍ 1.800 k‍g‍/‍m‍³‍
Difuzija vodene pare µ
(EN 1015-19)‍
c‍c‍a‍.‍ 60
Toplinska provodljivost λ
10, dry‍
c‍c‍a‍.‍ 0,7 W‍/‍m‍K‍
pH-vrijednost‍
c‍c‍a‍.‍ 8,5
Spec. kapacitet topline‍
c‍c‍a‍.‍ 1 k‍J‍/‍k‍g‍K‍
Upojnost vode (EN
1015-18)‍
< 0,15 k‍g‍/‍m‍²‍h‍
Certifikati o ispitivanju‍
V‍
● Reakcija na požar euroklasa A2-s1, d0 prema EN 13501
www.roefix.com
tehnički list 09.10.2012
www.roefix.com
Stranica 2/3
RÖFIX SiSi VITAL /
Silikonsko-silikatni završni malter
!Kornstruktur (K) - 1,5mm - mit
Kunststoff-Reibebrett strukturiert!
Opća upozorenja:
Kod pastoznih završnih žbuka podloga mora imati otpornost na pritisak od minimalno 1,5 N/mm2. Ne
primjenjivati na vlažnim podlogama i vodoravnim površinama koje su pod utjecajem vode. Garancija za
besprijekorno sušenje ne može se dati zbog različitih vremenskih uvjeta i uvjeta na gradilištu. Zbog primjene prirodnih sirovina moguće su male razlike u tonu boja. Ako se koriste obojane žbuke za povezane
površine potrebno je cijelu površinu uraditi s jednom narudžbom iste žbuke. Kod naknadnog naručivanja
potrebno je navesti gradilište i vrijeme prve narudžbe. Materijali koji predugo stoje na skladištu podliježu
promjenama boja. Prije upotrebe provjeriti odgovara li materijal naručenom tonu boje. Nakon ugradnje
materijala odstupanja ne priznajemo.
Sa ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za točnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu
odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu,
također niti nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu .
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana
stalna, ista kvaliteta.
Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu , obradu kao i prezentaciju
naših proizvoda.
Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Toniranjem ili bojanjem moguća su odstupanja
od tehničkih karakterističnih podataka. Kod navoda o karakterističnim podacima radi se o prosječnim
vrijednostima. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguće je manje odstupanje od
određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod oslojavanja podloga koje ovdje nisu opisane nužno
je konzultirati se s nama. Tonovi boje kod naknadnog narućivanja mogu blago odstupati u odnosu na tonkartu, po potrebi izvršiti probu na gradilištu. Podaci o vremenu stajanja vrijede u laboratorijskim uvjetima
(20°C/65%rF) i mogu se mijenjati ovisno o uvjetima na gradilištu.
Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.
Treba obratiti pozornost na nacionalne smjernice za obradu i tehničke listove ÖAP-ea, SMGV-ea tj., na
njemačku stručnu udrugu štukatera
www.roefix.com
tehnički list 09.10.2012
www.roefix.com
Stranica 3/3
Download

Silikonsko-silikatni zavrsni malter