Prirodzene lepšie stavať
www.hasit.sk
Cenník Slovenská republika -
2014
platí od 1.6.2014
Prirodzene lepšie stavať
str. 4
Omietky
vonkajšie a vnútorné
str. 10
Fasádne a
dekoračné omietky
str. 14
Kontaktné
zatepľovacie systémy
str. 22
Murovacie matly
str. 18
Lepidlá a
škárovacie malty
Potery
str. 20
Stroje a str. 32
servisná technika
2
Fasádne farby
str. 24
str. 15
Sanácie a renovácie
str. 23
Sanácie betónov
Tlačové chyby vyhradené !
Prirodzene lepšie stavať
Obsah
A
AG 600 E.F.A
AG 650 FLEX S1 Flexkleber AG 656 Flexkleber AG 651 CLASSIC Fliesenkleber AG 655 OBJEKTKLEBER C1 AJ 600 Colorfeinfuge AJ 610 E. F. A. -FUGA AJ 620 Breitfuge AJ 640 EINER FÜR ALLES Anhydrit- Fliessestrich 459 Anhydrit- Fliessestrich 460 Anhydrit- Fliessestrich 463 Ansetzmörtel Fixit 500 AP 320 Haftgrund AP 300 Grundierung AP 350 Haft- und Flex zuzatz AS 340 Flüssigfolie (Megaflex) AS 341 Sockelflex/Optiflex AUFBRENNSPERRE B
Baukleber Betonspachtel 575 Bettungsmörtel WD C
Createo Standard 990 B30
D
Dachdeckermörtel 510 Dünn- Filzputz 600 E
Estrich/Beton 421 Estrich/Beton 423 Estrich/Beton 424 F
FEIN-Betonreparaturmörtel 474 FEIN-Betonspachtel 475 FEIN- Kalkputz 160 FEIN- Kalkputz 162 Feinputz 212 FN 130 Bodenspachtel
FN 610 Bodenspachtel FN 615 Bodenspachtel FN 630 Bodenspachtel SILENCE FN 645 Universalbodenspachtel FN 690 Bodenspachtel G
Geolehm Gipskalkputz 150 Gipsglätte 400 Gips-Kalk-Feinputz 156 Glättputz 140
Glättputz 141 GROB-Betonreparaturmörtel 474 H
Haft- und Armierungsmörtel 605 HAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8 Handputz 690 HANSIT-Dichtungsschlämme 1110 HASIT 12 Haftbrücke HASIT 465 Zement-Sulfat-Fliessestrich HASIT PF 870 MANTECA HASIT PF 880 OPTI HASIT PP 807 ISO Calce HASIT PP 907 Algenkiller HASIT RENOPLUS HASIT SMK Horizontal injektion Hasolan Hydrosol- Tiefgrund Hydraukalk 380 Feinabrieb Hydraukalk 675 Vorspritzmörtel Hydraukalk 695 Renovierputz Hydraukalk 952 - Mörtel Hydraukalk Sockelputz
K
Kalkputz 666 Kalkzementputz 650 Kalkzementputz 630 PRIMA
Tlačové chyby vyhradené !
18
18
18
18
18
19
19
19
19
21
21
21
9
6, 18, 20
6, 18, 20
20
18
19
6
18
23
23
23
16
7
20
20
20
23
23
8
8
15
21
21
21
21
21
21
16
8
9
8
8
8
23
6
14
7
19
6
21
9
9
24
24
5, 6
15
17
20
17
17
17
17
17
6
7
7
L
LEICHT- Mauermörtel 822 M5 Leicht-Glättputz 130 Leichtputz 260 LEICHT- Kalkzementputz 655 LITHIN- Kellenwurf 700 LITHIN- Kornstrukturputz 705 LITHIN- Phantasieputz 730 LITHIN- Rillenputz 710 M
Magnet – Grundputz Magnetputz Mauermörtel 918 M 15 Mauermörtel 920 M10 Mauermörtel 950 M 5 MÄRKER Trass kalkmörtel 970 METALLIC-CHIPS Mosaikputz
N
Neurofix (Blitz Zement) P
PI 263 ÖKOSIL PI 363 PREMIUM COLOR Planstein-Dünnbettmörtel 960 M10 PE 221 SRUCOSIL PE 228 SILICATE PE 312 OUT DOOR PE 314 STRUC UNI PE 410 EGALISATION PE 429 SILOSAN PE 516 SISI MICRO PE 829 KALSIT PF 350 S – Filla Pflasterfugenmörtel PFM PP 201 SILICA LF PP 301 Hydrosol PP 401 SILCO LF PP 405 HYDROPHOB Poplatky za nájom, servis a služby Putzgrund Premium Putzgrund
Putzhaftvermittler R
Renovierputz 250 Röntgenputz S
SANIER- Vorspritzmörtel 205 SANIER- Porenausgleichsputz 208 SANIER- Sockel und Fundamentputz 203 SANIER- Wandputz 200 SANIER- Wandputz 210 Saniergrund SE 310 ELAST SE 410 PROTECT SE 510 SISI VITAL Spritzbeton 470 Starlitebead T
TRASS Bruchsteinfugenmörtel 278
TRASSKALK Verpressmörtel 270 TRASSZEMENT Verpressmörtel HS 275 V
Verfestiger Vormauermörtel 980 M5 Vorspritz- und Universalmörtel 610 Všeobecné dodacie a platobné podmienky W
Wandheizungsputz Wärmedämmputz 852 (perlitová) WDVS Filz- Haftfeinputz WDVS KLEBE- und ARM. 804 WDVS KLEBE- MÖRTEL 803 Z
Zementputz 620 ZEMENT- Quellmasse 202 ZEMENT- Schnellestrich 430
22
8
16
7
11
11
11
11
11
11
22
22
22
22
11
10
9
24
24
22
25
24
25
25
25
25
25
25
9
19
24
24
24
24
32, 33
10
10
6
16
7
15
15
16
15
15
15
10
10
10
23
11
16
16
16
15
22
6
35
8
7
11
14
14
7
16
20
3
Prirodzene lepšie stavať
OMIETKY
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
4
Prirodzene lepšie stavať
RENOPLUS
Univerzálna renovačná omietka
Minerálna renovačná a vyrovnávacia omietka. Hrúbka
vrstvy 3 - 30 mm. Jednovrstvové omietanie presných
pórobetónových tvárnic s aplikáciou jednej vrstvy omietky bez použitia výstužnej sieťky a penetrácie. Povrchová
úprava filcovaním. Vhodná aj ako podklad pred aplikáciou všetkých druhov povrchových úprav. Renovácie
fasád s možnosťou aplikácie v jednej vrstve až 30 mm
bez použitia prednástreku.
Výhody RENOplus
biely cement
vytvrdzovanie s nízkym napätím
elasticita
dobrá adhézia
využitie na všetkých
stavebných podkladoch
nízke zmrašťovanie
možná aplikácia v jednej vrstve
možnosť použiť ako
finálnu povrchovú úpravu
aplikácia všetkých druhov
povrchových úprav
Obsahuje
sklenené
vlákna!
vynikajúca spracovateľnosť
povrchová úprava
spracovanie
použitie
Spracovanie
RENOplus
Technické parametre
RENOplus
ako vyrovnávacia hmota
x
balenie
25 kg /
ako jadrová omietka
x
zrnitosť
0 - 1 mm
armovacia stierka
x
farba
biela
ako hladená omietka
-
hr. vrstvy
3 - 30 mm
ako filcovaná omietka
x
spotreba
7,5 kg/m2/5 mm
ako finálna povrchová úprava
x
miesto použitia
interiér, exteriér
k preklenutiu trhlín
x
súčiniteľ priepustnosti vodnej pary μ
15 - 20
ručne
x
reakcia na oheň
nehorľavá
strojovo
x
hodnota pH
cca 12
natierateľná vápennými farbami
x
natierateľná silikon., silikát.
farbami
x
aplikácia všetkých povrchových
úprav
x
Tlačové chyby vyhradené !
vrec.
vzdušné vápno
biely cement
zloženie
mramorový
piesok
sklenené vlákna
5
OMIETKY
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
Prirodzene lepšie stavať
Omietky vonkajšie a vnútorné
Podkladové
zrnitosť
Haft- und Armierungsmörtel 605*
30kg
1260kg
42ks
0 - 1,2 mm
Vorspritz- und Universalmörtel 610
30kg
1260kg
42ks
0 - 4 mm
výdatnosť / spotreba
€ / bal.
bez DPH
€ / bal.
s DPH
€/t
bez DPH
€/t
s DPH
19,42
539,33
647,20
157,00
188,40
Adhézna, stierkovacia a lepiaca malta
cca 4-8 kg / m2
16,18
Cementový prednástrek pre všetky druhy muriva
4 kg / m2
4,71
5,65
Úprava podkladu
Adhézny náter pod sadro-vápenné omietky - hladké a slabo nasiakavé
podklady (betón)
Putzhaftvermittler
64ks
24ks
7,5kg
23kg
cca 0,2 kg / m2
HASIT 12 Haftbrücke
24ks
15kg
0 - 1,2 mm
0,2 - 0,5 l / m2
31,37
37,64
27,25
36,51
32,70
43,81
Penetračný náter na zjednotenie nasiakavosti - na úpravu
silne a rozlične nasiakavých podkladov. Pre steny i podlahy.
AP 300 Grundierung
96ks
50ks
0,15 - 0,25 l / m2
19,92
33,19
23,90
39,83
Penetrácia na zjednotenie nasiakavosti - s kremičitým pieskom, na úpravu
hladkých, slabo nasiakavých a nenasiakavých plôch. Pre steny i podlahy.
AP 320 Haftgrund
60ks
40ks
5kg
10kg
cca 0,3 kg / m2
Neutralizačný náter - na problematické, nerovnomerne
nasiakavé podklady napríklad pórobetón, tehla atd.
84ks
60ks
5kg
10kg
67,72
Adhézny mostík - hladké a slabo nasiakavé podklady (betón)
AUFBRENNSPERRE
5kg
10kg
56,43
0,15 - 0,25 l / m2
35,45
60,48
42,54
72,58
Vápenné
Kalkputz 666*
30kg
1260kg
42ks
Strojová jadrová alebo vrchná omietka
0 - 1,2 mm
HASIT RENOPLUS
25kg
6
1200kg
48ks
cca 12,6 kg / m2 / 10
mm
6,37
7,64
212,33
195,84VL
254,80
235,01VL
11,40
380,00
456,00
Univerzálna renovačná omietka
0 - 1 mm
cca 7,5 kg / m2 / 5 mm
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
9,50
Tlačové chyby vyhradené !
Omietky vonkajšie a vnútorné
Vápenno-cementové
zrnitosť
Kalkzementputz 630 PRIMA
30kg
1260kg
42ks
1260kg
42ks
0 - 0,85 mm
1260kg
42ks
0 - 0,85 mm
1050kg
35ks
0 - 0,5 mm
0 - 1,2 mm
Handputz 690
30kg
1260kg
42ks
€/t
bez DPH
€/t
s DPH
cca 13,3 kg / m2 / 10mm
5,98
166,00
156,01VL
199,20
187,21VL
4,98
5,98
166,00
156,01VL
199,20
187,21VL
12,75
15,30
425,00
510,00
6,47
7,76
215,67
199,16VL
258,80
238,99VL
4,18
5,02
139,33
132,78VL
167,20
159,34VL
230,67
276,80
1497,00
1796,40
4,98
cca 13,3 kg / m2 / 10
mm
Tenkovrstvová jemná omietka
LEICHT- Kalkzementputz 655*
30kg
€ / bal.
s DPH
Vápenno-cementová strojná omietka
Dünn- Filzputz 600*
30kg
€ / bal.
bez DPH
Vápenno-cementová strojná omietka
Kalkzementputz 650
30kg
výdatnosť / spotreba
cca 6 kg / m2 / 5 mm
Strojová ľahčená jadrová omietka
cca 10 kg / m2 / 10 mm
Ručná jadrová omietka
0 - 4 mm
(0 - 2 mm)
cca 16,6 kg / m2 / 10
mm
Cementové-soklové
Zementputz 620
30kg
1260kg
42ks
Cementová omietka na plochy zaťažované vlhkosťou
0 - 1 mm
cca 13 kg / m2 / 10 mm
6,92
8,30
Tepelnoizolačné
Wärmedämmputz 852
17kg
Tepelnoizolačná omietka (perlitová), λλ = 0,12 W/m.K
17 kg / 3,2 m2 / 20 mm
24ks
7,70
9,24
RTG
Röntgenputz*
40kg
1000kg
25ks
Tlačové chyby vyhradené !
Omietka na ochranu proti RTG žiareniu
0 - 1 mm
cca 30 kg / m2 / 10 mm
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
59,88
71,86
( ) CENA NA VYŽIADANIE
7
OMIETKY
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
Prirodzene lepšie stavať
OMIETKY
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
Prirodzene lepšie stavať
Omietky vonkajšie a vnútorné
Sadro-vápenné
zrnitosť
Leicht-Glättputz 130*
30kg
1050kg
35ks
960kg
24ks
0 - 1 mm
1050kg
35ks
0 - 1 mm
1260kg
42ks
0 - 1 mm
1260kg
42ks
€/t
s DPH
cca 8 kg / m2 / 10 mm
12,33
14,80
411,00
493,20
cca 10 kg / m2 / 10 mm
9,83
11,80
245,75
229,04VL
294,90
274,85VL
cca 10 kg / m2 / 10 mm
6,82
8,18
227,27
216,03VL
272,72
259,24
8,49
235,67
219,08VL
282,80
262,90VL
9,92
275,67
330,80
7,06
196,00
235,20
7,40
205,67
246,80
14,46
401,67
385,05VL
482,00
462,06VL
Sadro-vápenná omietka – filcovanie
0 - 1 mm
Wandheizungsputz*
30kg
€/t
bez DPH
Sadro-vápenná omietka - gletovanie
Gipskalkputz 150*
30kg
€ / bal.
s DPH
Sadro-vápenná omietka - gletovanie
Glättputz 141
30kg
€ / bal.
bez DPH
Ľahká sadrová omietka - gletovanie
Glättputz 140
40kg
výdatnosť / spotreba
cca 12 kg / m2 / 10 mm
7,07
Omietka pre omietanie stenového vykurovania
0 - 1 mm
cca 11,6 kg / m2 / 10mm
8,27
Štuky
FEIN- Kalkputz 160
30kg
1050kg
35ks
Jemná vápenná omietka (štuk)
0 - 0,5 mm
FEIN- Kalkputz 162
30kg
1050kg
35ks
8
1260kg
42ks
5,88
Vonkajšia jemná vápenná omietka (štuk)
0 - 0,5 mm
Gips-Kalk-Feinputz 156*
30kg
cca 2,7 kg / m2 / 2 mm
cca 2,7 kg / m2 / 2 mm
6,17
Sadro-vápenná jemná omietka (štuk)
0 - 0,5 mm
cca 2,3 kg / m2 / 2 mm
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
12,05
Tlačové chyby vyhradené !
Omietky vonkajšie a vnútorné
Stierky
zrnitosť
Gipsglätte 400*
20kg
960kg
48ks
0 - 0,1 mm
24ks
1 kg / m2 / mm
1 kg / m2 / mm
€/t
bez DPH
€/t
s DPH
10,60
12,72
530,00
636,00
32,20
38,64
12,48
14,98
832,00
998,40
52,94
63,53
Vápenná stierka - ušľachtilá
630kg
42ks
1,1 kg / m2 / mm
PF 350 S - Filla*
25kg
€ / bal.
s DPH
Vápenná stierka - pastovitá
HASIT PF 880 OPTI*
15kg
€ / bal.
bez DPH
Sadrová stierka jemná - gletovaná
HASIT PF 870 MANTECA*
25kg
výdatnosť / spotreba
Vnútorná akrylátová stierka
1000kg
40ks
1,75 kg / m2 / mm
Osadzovacia malta
Ansetzmortel Fixit 500*
25kg
1200kg
48ks
Neurofix / Blitz Zement*
6kg
Tlačové chyby vyhradené !
Malta k osadzovaniu stavebných profilov a elektroinštalácie
0 - 1 mm
1vrec. na cca
70 bm profilov
15,98
19,18
639,20
767,04
2206,67
2648,00
Rýchlotuhnúca cementová zmes do 3 minút.
72ks
13,24
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
15,89
9
OMIETKY
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
Prirodzene lepšie stavať
Prirodzene lepšie stavať
Fasádne a dekoračné omietky
FASÁDNE
A DEKORAČNÉ OMIETKY
Úprava podkladu
zrnitosť
Putzgrund Premium
výdatnosť /
spotreba
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
Putzgrund
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
Pastovité
štruktúra / zrnitosť / spotreba
SE 410 PROTECT
Silikónová omietka
Kornstruktur 1,5mm cca 2,4 kg/m2
Kornstruktur 2mm cca 3 kg/m2
Rillenstruktur 2mm cca 2,7 kg/m2
24ks
24ks
SE 310 ELAST
Akrylátová omietka
24ks
KHP BASIS
Akrylátová omietka
25kg
24ks
SE 350 Mosaikputz
20kg
5 l prírodná
15 l prírodná
5 l sk. I-II
15 l sk. I-II
49,00
129,00
75,00
165,00
58,80
154,80
90,00
198,00
5 l prírodná
15 l prírodná
5 l sk. I-II
15 l sk. I-II
29,00
79,00
45,00
109,00
34,80
94,80
58,80
130,80
farba
€ / bal.
bez DPH
€ / bal.
s DPH
Omietka na báze silikónových živíc a minerálnych plnív je paropriepustná a vysoko
odolná proti znečisteniu a mechanickému poškodeniu, UV žiareniu.
SE 510 VITAL
Silikón-silikát. omietka
25kg
€ / bal.
s DPH
Penetračný náter pod fasádne omietky
5kg
15kg
25kg
€ / bal.
bez DPH
Minerálna aktívna penetrácia pod fasádne omietky
5kg
15kg
25kg
farba
biela
sk. I-II
sk. III
sk. IV-V
69,71
73,03
76,35
96,26
83,65
87,64
91,62
115,51
Vyznačuje sa dlhodobou životnosťou a stálofarebnosťou, dobrou paropriepust. a
odolnosťou proti znečisteniu. Obsahuje prísady proti biologickým vplyvom.
Kornstruktur 1,5mm cca 2,4 kg/m2
Kornstruktur 2mm cca 3 kg/m2
Rillenstruktur 2mm cca 2,7 kg/m2
Rolen/Spachtelstruktur 1mm cca 1,8 kg/m2
biela
sk. I-II
sk. III
sk. IV-V
64,73
66,80
68,88
89,62
77,68
80,16
82,66
107,54
Mechanicky odolná a zároveň vďaka uzavretej kapilarite odolná proti znečisteniu.
Kornstruktur 1,5mm cca 2,4 kg/m2
Kornstruktur 2mm cca 3 kg/m2
Rillenstruktur 2mm cca 2,7 kg/m2
biela
sk. I-II
sk. III
sk. IV-V
51,87
53,94
56,43
73,03
62,24
64,73
67,72
87,64
Štrukturálna omietka na báze akrylátovej živice, odolná voči poveternostným vplyvom.
Kornstruktur 1,5mm cca 2,4 kg/m2
biela
sk. I-II
sk. III
43,57
45,31
47,40
52,28
54,37
56,88
Mozaiková omietka - Dekoratívna farebná omietka na báze umelej živice.
1,0 - 1,6 mm
5 kg / m2
42,00
50,40
Vysoká odolnosť voči tvorbe rias, pliesni, baktérii a húb
10
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
Tlačové chyby vyhradené !
Prirodzene lepšie stavať
Fasádne a dekoračné omietky
štruktúra / zrnitosť / spotreba
WDVS FilzHaftfeinputz
25kg
1200kg
48ks
LITHIN- Kellenwurf 700*
30kg
1260kg
42ks
LITHIN- Kellenwurf 705, 710, 730*
30kg
1260kg
42ks
Magnetické omietky
30ks
zrnitosť: 1 mm
spotreba: 2 kg / m2 / 1,5 mm
30ks
€ / bal.
s DPH
€/t
bez DPH
€/t
s DPH
šedá
4,65
5,58
186,00
223,20
14,88
21,04
27,60
47,32
413,33
584,33
766,67
1314,33
496,00
701,20
920,00
1577,20
Vrchná štrukturálna omietka - štruktúra „hádzaná,,
zrnitosť a spotreba podľa
štruktúry
vid. technické listy
biela
sk. I-II
sk. III
sk. IV-V
12,40
17,53
23,00
39,43
Vrchná štrukturálna omietka - štruktúry: „zrnitá, ryhovaná, fantázia “
zrnitosť a spotreba podľa
štruktúry
vid. technické listy
zrnitosť
výdatnosť /
spotreba
biela
sk. I-II
sk. III
sk. IV-V
14,24
19,72
25,19
42,72
17,09
23,66
30,23
51,26
474,67
657,33
839,67
1424,00
569,60
788,80
1007,60
1708,80
farba
€ / bal.
bez DPH
€ / bal.
s DPH
€/t
bez DPH
€/t
s DPH
Dekoračná interiérová omietka, biela - dekoračný krycí nástrek, na báze
akrylátovej živice s kovovým pieskom
1,2 mm
cca 5 - 6 kg
/ m2
biela
464,71
557,65
Magnetická stierka, šedá - dekoračný krycí nástrek, na báze akrylátovej
živice s kovovým pieskom
Magnet – Grundputz*
5kg
15kg
€ / bal.
bez DPH
Minerálna vrchná omietka - Dekoratívna, jemnozrnná vrchná omietka určená pre
vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy a minerálne podklady.
Magnetputz*
25kg
farba
FASÁDNE
A DEKORAČNÉ OMIETKY
Ušľachtilé omietky
0,4 mm
cca 5 - 6 kg
/ m2
5kg
15kg
63,07
189,00
75,68
227,05
DecorLine
Efektný nástrek s kovovým leskom - vláknový efektný pigment s obsahom
železa viac ako 85%.
METALLIC-CHIPS*
10kg
0,4 - 0,6
mm
Starlitebead*
10kg
Tlačové chyby vyhradené !
0,15 - 0,20 kg
/ m2
98,30
117,96
Efektný perličkový nástrek pre vrchné omietky
0,1 - 0,8
mm
0,85 - 1,4
mm
0,5 - 1,0 kg
/ m2
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
123,60
178,74
148,32
214,49
11
Prirodzene lepšie stavať
FASÁDNE
A DEKORAČNÉ OMIETKY
Mosaikputz
12
MB 500
MB 630
MB 960
MB 780
MB 650
MB 420
MB 540
MB 660
MB 740
MB 700
MB 400
MB 600
MB 640
MB 520
MB 720
Tlačové chyby vyhradené !
Prirodzene lepšie stavať
Tlačové chyby vyhradené !
MB 840
MB 100
MB 760
MB 320
MB 240
MB 200
MB 620
MB 610
MB 920
MB 940
MB 900
MB 820
MB 800
MB 220
MB 300
FASÁDNE
A DEKORAČNÉ OMIETKY
Mosaikputz
13
Prirodzene lepšie stavať
Kontaktné zatepľovacie systémy
Lepiace a stierkové malty
zrnitosť
HAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL
MAX 8
25kg
1200kg
48ks
0 - 0,5
mm
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
1200kg
48ks
0 - 0,5
mm
WDVS KLEBE- und
ARMIERUNGSMÖRTEL 804
25kg
14
1200kg
48ks
€ / bal.
bez DPH
€ / bal.
s DPH
€/t
bez DPH
€/t
s DPH
šedá
418,40
biela
460,40
šedá
502,08
biela
552,48
Lepiaca a armovacia malta - dosky z polystyrénu,
minerálnej vlny. SK certifikát.
lepenie: cca 4-6 kg /m2
stierkovanie: cca 4-6 kg/m2
šedá
10,46
biela
11,51
šedá
12,55
biela
13,81
Lepiaca malta - dosky z polystyrénu, minerálnej vlny, korku a pod.
Podľa ETAG 004.
WDVS KLEBE- MÖRTEL 803
25kg
výdatnosť / spotreba
lepenie: cca 4-6 kg /m2
8,71
10,45
348,40
418,08
Lepiaca a armovacia malta - dosky z polystyrénu, minerálnej vlny, korku a
pod. Podľa ETAG 004.
0 - 0,5
mm
lepenie: cca 4-6 kg /m2
stierkovanie: cca 4-6 kg/m2
šedá
15,35
biela
16,89
šedá
18,42
biela
20,27
šedá
614,00
biela
675,60
šedá
736,80
biela
810,72
Tlačové chyby vyhradené !
Prirodzene lepšie stavať
Sanácie / renovácie
Doplnkove produkty
zrnitosť
Saniergrund*
0 - 0,1 mm
40ks
61,74
103,56
€/t
bez DPH
€/t
s DPH
26,56
31,87
Prostriedok na spevnenie podkladu - minerálny alkalický prostriedok na
spevnenie omietok, muriva a betónu.
13,70
21,60
1 l cca na 2 m2
HASIT SMK Horizontalinjektion*
60ks
60ks
16,44
25,92
Na utesnenie - vodou odpudzujúci injektážny prostriedok.
cca 0,6 - 1,0 l / bm
SANÁCIE
A RENOVÁCIE
60ks
40ks
5l
25l
51,45
86,30
1 l cca na 3 m2
1 l cca na 4 m2
Verfestiger*
5l
10l
€ / bal.
s DPH
Na prípravu podkladu - na zlepšenie zmáčanlivosti podkladu a prídržnosti
omietok.
Tonerdelosung*
10l
€ / bal.
bez DPH
Prekremeňovací koncentrát
60ks
40ks
5l
10l
výdatnosť / spotreba
298,75
1493,73
358,50
1792,48
7,57
9,08
252,33
302,80
10,66
12,79
355,33
426,40
10,36
12,43
345,33
414,40
10,36
12,43
345,33
414,40
9,16
305,20
366,24
Sanačné omietky
Sanier-Vorspritzmortel 205
30kg
1260kg
42ks
Sanačný prednástrek
0 - 4 mm
SANIER-Porenausgleichsputz 208*
30kg
1260kg
42ks
0 - 3 mm
SANIER-Wandputz 200*
30kg
1260kg
42ks
1260kg
42ks
0 - 2 mm
1200kg
48ks
Tlačové chyby vyhradené !
12,5 kg / m2 / 10 mm
12,5 kg / m2 / 10 mm
Jadrová sanačná omietka
0 - 4 mm
Feinputz 212
25kg
Vyrovnávacia sanačná omietka
Jadrová sanačná omietka
SANIER-Wandputz 210
30kg
cca 4kg / m2
12,5 kg / m2 / 10 mm
Jemná sanačná omietka (štuk)
0 - 0,5 mm
0 - 1 mm
2,8 kg / m2 / 2 mm
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
7,63
15
Prirodzene lepšie stavať
Sanácie / renovácie
Renovačné omietky
zrnitosť
Renovierputz 250*
30kg
1260kg
42ks
1260kg
42ks
0 - 2 mm
1260kg
42ks
0 - 2 mm
SANÁCIE
A RENOVÁCIE
1260kg
42ks
0 - 0,5 mm
0 - 3 mm
TRASS Bruchsteinfugenmortel 278*
30kg
1260kg
42ks
0 - 4 mm
TRASSKALK Verpressmortel 270*
875kg
435ks
25kg
0 - 0,3 mm
TRASSZEMENT Verpressmortel HS
275*
875kg
35ks
25kg
0 - 0,3 mm
Dachdeckermörtel 510*
30kg
1260kg
42ks
16
1260kg
42ks
€/t
s DPH
10,26
12,31
342,00
410,40
10,26
12,31
342,00
410,40
21,31
25,57
710,33
852,40
17,92
21,50
597,33
716,80
14,14
16,97
471,33
565,60
12,74
424,80
509,76
14,44
481,20
577,44
7,12
7,22
197,67
200,67
237,20
240,80
14,46
401,67
482,00
6,7 kg / m2 / 5 mm
10 kg / m2 / 10 mm
30 kg / cca 18 l
Malta na vertikálne utesnenie
23 kg / m2 / 15 mm
Murovacia a škárovacia malta
30 kg / cca 17 l
Injektážná suspenzia na murivo
25 kg / cca 27 l
10,62
Injektážná suspenzia na murivo
25 kg / cca 27 l
12,03
Pokrývačská malta - farba : prírodná, červená
0 - 1,2 mm
Geolehm*
30kg
€/t
bez DPH
Cementová malta s bobtnavým účinkom
SANIER- Sockel und Fundamentputz
203*
30kg
€ / bal.
s DPH
Ľahčená jadrová omietka
Zement - Quellmasse 202*
30kg
€ / bal.
bez DPH
Renovačná omietka
Leichtputz 260*
30kg
výdatnosť / spotreba
30 kg / 19,5 l
prírodná
červená
5,93
6,02
Hlinená / jadrová a jemná omietka
0 - 0,8 mm
20 kg / 1,5 m2 / 10 mm
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
12,05
Tlačové chyby vyhradené !
Prirodzene lepšie stavať
Sanácie / renovácie
Renovačné omietky
zrnitosť
Hydraulkalk 675 - Vorspritzmörtel*
1260kg
36ks
0 - 4 mm
HASOLAN*
20kg
30kg
42ks
0 - 0,5 mm
0 - 1 mm
0 - 2 mm
0 - 4 mm
0 - 6 mm
1440kg
36ks
0 - 4 mm
Hydraulkalk 380 - Feinbrieb*
30kg
1260kg
42ks
1260kg
36ks
0 - 0,5 mm
0 - 0,8 mm
1260kg
42ks
Tlačové chyby vyhradené !
€/t
s DPH
Vápenný prednástrek - výrobok spĺňa požiadavky pamiatkovej ochrany.
5 - 8 kg / m2
12,81
15,37
366,00
439,20
20 kg / cca 16 - 18 l
30 kg / cca 16 - 18 l
30 kg / cca 16 - 18 l
30 kg / cca 16 - 18 l
30 kg / cca 16 - 18 l
7,63
11,45
11,45
11,45
11,45
9,16
13,74
13,74
13,74
13,74
381,50
381,67
381,67
381,67
381,67
457,80
458,00
458,00
458,00
458,00
Vápenná malta - výrobok spĺňa požiadavky pamiatkovej ochrany.
15 kg / m2 / 10 mm
11,76
14,11
294,00
352,80
1,75 kg / m2 / mm
10,50
11,22
12,60
13,46
350,00
374,00
420,00
448,80
Vápenná malta na sokle - výrobok spĺňa požiadavky pamiatkovej ochrany.
0 - 4 mm
14,5 kg / m2 / 10 mm
14,14
16,97
404,00
484,80
Vápenná murovacia malta - trieda M5 - výrobok spĺňa požiadavky
pamiatkovej ochrany.
Hydraulkalk 952 - Mortel*
30kg
€/t
bez DPH
Vápenná malta - jemná - výrobok spĺňa požiadavky pamiatkovej ochrany.
Hydraulkalk - Sockelputz*
35kg
€ / bal.
s DPH
Vápenná omietka - výrobok spĺňa požiadavky pamiatkovej ochrany.
Hydraulkalk 695 - Renovierputz*
40kg
€ / bal.
bez DPH
SANÁCIE
A RENOVÁCIE
35kg
výdatnosť / spotreba
0 - 2 mm
30 kg / cca 21 l
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
9,60
11,52
320,00
384,00
17
Prirodzene lepšie stavať
Lepidlá a škárovacie malty
Úprava podkladu
zrnitosť
96ks
50ks
0,15 - 0,25 l / m2
€ / bal.
s DPH
€/t
bez DPH
€/t
s DPH
19,92
33,19
23,90
39,83
Penetrácia na zjednotenie nasiakavosti - s kremičitým pieskom, k úprave
hladkých, slabo nasiakavých a nenasiakavých plôch. Pre steny i podlahy.
AP 320 Haftgrund
60ks
40ks
5l
10l
€ / bal.
bez DPH
Penetračný náter na zjednotenie nasiakavosti - na úpravu
silne a rozlične nasiakavých podkladov. Pre steny i podlahy.
AP 300 Grundierung
5l
10l
výdatnosť / spotreba
0,15 - 0,25 l / m2
35,45
60,48
42,54
72,58
15,85
19,02
634,00
760,80
5,81
22,74
6,97
27,29
1162,00
909,60
1394,40
1091,52
14,26
17,11
570,40
684,48
10,36
345,20
414,24
8,03
267,60
321,12
235,60
282,72
Lepidlá
AG 650 FLEX S1 Flexkleber
25kg
1200kg
48ks
Flexibilné lepidlo C2TE S1
0 - 0,5 mm
LEPIDLÁ
A ŠKÁROVACIE MALTY
AG 600 E.F.A.
Fliesenkleber*
5kg
25kg
200ks
48ks
Lepidlo jedno na všetko C2TE - biele
0 - 0,5 mm
AG 656 Flexkleber
25kg
1200kg
48ks
1200kg
48ks
0 - 0,5 mm
0 - 0,5 mm
Baukleber
25kg
1200kg
48ks
1200kg
48ks
2 - 3 kg / m2
Lepidlo s flexibilnými vlastnosťami C1TE
2 - 3 kg / m2
8,63
Lepidlo na obklady a dlažbu C1T
0 - 0,5 mm
AG 655 OBJEKTKLEBER C1
25kg
2,5 - 4 kg / m2
Flexibilné lepidlo C2TE
AG 651 CLASSIC Fliesenkleber
25kg
2 - 3 kg / m2
0 - 0,5 mm
2 - 3 kg / m2
6,69
Štandardné lepidlo na obklady a dlažbu C1
2 - 3 kg / m2
5,89
7,07
Tesniace hmoty
HANSIT-Dichtungsschämme 1110*
25kg
18
1050kg
42ks
0 - 0,5 mm
Tenkovrstvá hydroizolačná malta. Pred pokládkou zámkovej dlažby,
prírodneho kameňa.
4 - 6 kg / m2 / 2 mm
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
19,09
22,91
Tlačové chyby vyhradené !
Prirodzene lepšie stavať
Lepidlá a škárovacie malty
Tesniace hmoty
spotreba / zrno
AS 340 Flüssigfolie*
cca 1,6 kg / m2
/ 2 vrstvy
AS 341 Sockelflex/Optiflex*
€ / bal.
s DPH
€/t
bez DPH
€/t
s DPH
876,00
876,00
1534,00
1096,00
1096,00
1096,00
1096,00
1534,00
1534,00
1534,00
1051,20
1051,20
1840,80
1315,20
1315,20
1315,20
1315,20
1840,80
1840,80
1840,80
51,78
113,52
Hydroizolačná dvojzložková stierka
AJ 640 EINER FüR ALLES Fugendichtstoff*
310 ml
43,15
94,60
cca 3 kg / m2 /
2 mm
12ks
10+10
kg
€ / bal.
bez DPH
Tesniaci náter proti netlakovej vode
48ks
16ks
7,5kg
18kg
Farba
136,24
163,49
Univerzálna tesniaca látka na báze silikónu
transparentná, biela, šedá ,strieborná,
manhattan ,bahama, antracit
5,97
7,16
Škárovacie malty
AJ 600 COLORFEINFUGE*
0,5 - 1 kg / m2
AJ 610 E.F.A - FUGA*
2,0 - 3,6 kg / m2
0 - 0,5 mm
25kg
AJ 620 BREITFUGE*
Tlačové chyby vyhradené !
5,26
5,26
9,20
6,58
6,58
6,58
6,58
9,20
9,20
9,20
biela
šedá
strieborná
manhattan
bahama
antracit
7,47
6,31
7,97
7,97
7,97
7,97
8,96
7,57
9,56
9,56
9,56
9,56
1 494,00
1 262,00
1 594,00
1 594,00
1 594,00
1 594,00
1792,80
1514,40
1912,80
1912,80
1912,80
1912,80
strieborná
šedá
manhattan
bahama
antracit
29,04
24,90
31,53
31,53
31,53
34,85
29,88
37,84
37,84
37,84
1 161,60
996,00
1 261,20
1 261,20
1 261,20
1393,92
1195,20
1513,44
1513,44
1513,44
17,53
584,40
701,28
16,97
471,33
565,60
Škárovacia malta 4-20 mm
2,0 - 3,6 kg / m2
Pflastermörtel PFM*
30kg
4,38
4,38
7,67
5,48
5,48
5,48
5,48
7,67
7,67
7,67
Škárovacia malta “!Jedna na všetko” 2-25mm
5kg
25kg
biela
manhattan
helbraun
braun
šedá
bahama
beige
crocus
stella
grun
LEPIDLÁ
A ŠKÁROVACIE MALTY
5kg
Škárovacia malta 1 - 6mm
prírodná
14,61
Škárovacia malta na prírodný kameň
30 kg / cca 17l
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
14,14
19
Prirodzene lepšie stavať
Potery
Úprava podkladu
zrnitosť
96ks
50ks
0,15 - 0,25 l / m2
60ks
40ks
0,15 - 0,25 l / m2
AP 350 Haft- und Flex zusatz*
60ks
40ks
5l
10l
€/t
bez DPH
€/t
s DPH
19,92
33,19
23,90
39,83
35,45
60,48
42,54
72,58
Emulzia na zlepšenie prídržnosti
cca 0,1 l / m2
PP 301 Hydrosol*
36,51
64,73
43,81
77,68
Spevňovací a penetračný náter
54ks
10l
€ / bal.
s DPH
Penetrácia na zjednotenie nasiakavosti - s kremičitým pieskom, k úprave
hladkých, slabo nasiakavých a nenasiakavých plôch.
AP 320 Haftgrund
5l
10l
€ / bal.
bez DPH
Penetračný náter na zjednotenie nasiakavosti - na úpravu
silne a rozlične nasiakavých podkladov.
AP 300 Grundierung
5l
10l
výdatnosť / spotreba
cca 0,2 - 0,6 l / m2
49,79
59,75
Cementové
Cementový poter
20 N/mm2, CT-C20-F4, 25 – 50 mm zrnitosť 0 – 4 mm
Estrich/Beton 421
30kg
1260kg
42ks
0 - 4 mm,
(0-2, 0-8 mm)*
POTERY
1260kg
42ks
0 - 4 mm,
(0-2, 0-8 mm)
1260kg
42ks
0 - 4 mm
ZEMENT- Schnellestrich 430*
30kg
20
1260kg
42ks
( ) CENA NA VYŽIADANIE
113,00
96,26VL
135,60
115,51VL
5,74
159,33
142,73VL
191,20
171,28VL
8,48
235,67
219,08VL
282,80
262,90VL
4,07
cca 77 kg / m2 / 40 mm
4,78
Vystužený cementový poter
35 N/mm2, CT-C35-F5, 10 – 50 mm
Estrich/Beton 424*
30kg
3,39
Cementový poter
30 N/mm2, CT-C30-F5, 25 – 50 mm zrnitosť 0 – 4 mm
Estrich/Beton 423*
30kg
cca 77 kg / m2 / 40 mm
0 - 4 mm
cca 80 kg / m2 / 40 mm
7,07
Rýchlotuhnúci cementový poter
35 N/mm2, CT-C35-F5, Zrelosť povrchu pri hrúbke 40 mm cca 36 hod.
cca 83 kg / m2 / 40 mm
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
13,14
15,77
438,00
525,60
Tlačové chyby vyhradené !
Prirodzene lepšie stavať
Potery
Anhydritové
zrnitosť
1260kg
42ks
0 - 4 mm
1260kg
42ks
0 - 4 mm
1260kg
42ks
0 - 4 mm
HASIT 465 Zement – Sulfat –
Fliessestrich*
30kg
1260kg
42ks
€/t
bez DPH
€/t
s DPH
cca 72 kg / m2 / 40 mm
4,95
5,95
165,00
145,00VL
198,00
174,00VL
cca 72 kg / m2 / 40 mm
6,97
8,36
232,33
215,76 VL
278,80
258,91VL
8,66
240,67
234,02VL
288,80
280,82
10,01
278,00
274,00 VL
333,60
328,80VL
18,32
610,80
732,96
24,20
806,80
968,16
25,50
850,00
1020,00
Samonivelizačný anhydritový poter
35 N/mm2, CA-C35-F7
Anhydrit- Fliessestrich 463*
30kg
€ / bal.
s DPH
Samonivelizačný anhydritový poter
25 N/mm2, CA-C25-F6
Anhydrit- Fliessestrich 460
30kg
€ / bal.
bez DPH
Samonivelizačný anhydritový poter
20 N/mm2, CA-C20-F4
Anhydrit – Fliessestrich 459
30kg
výdatnosť / spotreba
cca 72 kg / m2 / 40 mm
7,22
Samonivelizačný liaty cementovo-sulfátový poter
25 N/mm2, CA/CT-C25-F5
0 - 4 mm
cca 72 kg / m2 / 40 mm
8,34
Nivelačné
Samonivelizačná stierka
12 N/mm2, 2 – 10 mm, CT-C12-F4
FN 690 Bodenspachtel
1200kg
48ks
0 - 0,5 mm
1200kg
48ks
0 - 0,5 mm
1200kg
48ks
0 - 0,5 mm
FN 630 Bodenspachtel SILENCE*
16kg
768kg
48ks
0 - 1 mm
1260kg
42ks
0 - 2 mm
FN 645 Universalbodenspachtel*
25kg
1200kg
48ks
Tlačové chyby vyhradené !
20,17
cca 1,5 kg / m2 / mm
21,25
Jednovrstvová vysoko flexibilná samonivezačná stierka.
3 - 30 mm, CT-C3-F1
cca 1,1 kg / m2 / mm
36,49
43,79
2280,00
2736,00
14,10
391,66
469,99
20,51
638,60
766,32
Samonivelizačná anhydritová stierka
35 N/mm2, 15 – 35 mm, CA-C35-F7
FN 130 Bodenspachtel*
30kg
cca 1,5 kg / m2 / mm
Samonivelizačná cementová stierka
25 N/mm2, 2 – 15 mm, CT-C25-F6
FN 615 Bodenspachtel
25kg
15,27
Samonivelizačná cementová stierka
20 N/mm2, 2 – 10 mm, CT-C20-F6
FN 610 Bodenspachtel
25kg
cca 1,5 kg / m2 / 1 mm
POTERY
25kg
0 - 2 mm
cca 1,7 kg / m2 / mm
11,75
Samonivelizačná cementová stierka
20 N/mm2, 5 – 45 mm, CT-C20-F6
cca 1,8 kg / m2 / mm
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
17,09
21
Prirodzene lepšie stavať
Murovacie malty
Vápenno/cementové
zrnitosť
Mauermörtel 918 M 15*
30kg
1260kg
42ks
1260kg
42ks
0 - 4 mm
1260kg
42ks
0 - 4 mm
(0 - 2 mm)
1050kg
35ks
€/t
bez DPH
€/t
s DPH
30 kg / cca 15 l
4,08
4,90
136,00
122,82VL
163,20
147,38VL
30 kg / cca 17 l
3,49
4,19
116,33
91,62VL
139,60
109,94VL
3,19
3,83
106,33
83,98VL
127,60
100,78VL
15,93
19,12
531,00
637,20
Murovacia malta 5 N/mm2
0 - 4 mm
(0 - 2 mm)
MÄRKER Trass kalkmörtel 970*
30kg
€ / bal.
s DPH
Murovacia malta 10 N/mm2
Mauermörtel 950 M 5
30kg
€ / bal.
bez DPH
Murovacia malta na povrchové murivo
Mauermörtel 920 M 10*
30kg
výdatnosť / spotreba
0 - 4 mm
30 kg / cca 17 l
Na murovanie a škárovanie
30 kg / cca 17 l
Tepelnoizolačné
LEICHT- Mauermörtel 822 M5
20kg
600kg
30ks
0 - 4 mm
Tepelnoizolačná murovacia malta 5 N/mm2, λ =0,27 W/m.K
20 kg / cca 32 l
4,34
5,21
217,00
260,40
7,64
212,33
254,80
7,67
255,60
306,72
Lícové
Vormauermörtel 980 M5*
für Sichtmauerwerk
30kg
1260kg
42ks
Murovacia malta na povrchové murivo
0 - 3 mm
30 kg / cca 16,5 l
6,37
MUROVACIE
MALTY
Tenkovrstvové
Planstein-Dünnbettmörtel 960 M10
25kg
1200kg
48ks
0 - 0,5 mm
Murovacie lepidlo na presné murovanie
25 kg / cca 20 l
6,39
Vápenné
Hydraulkalk 952 – Mörtel*
30kg
22
1260kg
42ks
( ) CENA NA VYŽIADANIE
Vápenná murovacia malta, spĺňa požiadavky pamiatkovej starostlivosti
0 - 2 mm
30 kg / cca 21 l
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
9,60
11,52
320,00
384,00
Tlačové chyby vyhradené !
Prirodzene lepšie stavať
Sanácia betónov
Striekané
zrnitosť
Spritzbeton 470*
30kg
1260kg
42ks
výdatnosť / spotreba
€ / bal.
bez DPH
€ / bal.
s DPH
€/t
bez DPH
€/t
s DPH
6,46
179,33
164,31VL
215,20
197,17VL
425,00
510,00
425,00
510,00
442,80
531,36
Jednozložková torkrétovacia zmes
0 - 4 mm
0 - 8 mm
cca 80 kg / m2 / 40mm
5,38
Sanácia
GROB-Betonreparaturmortel 474*
30kg
1260kg
42ks
0 - 4 mm
FEIN-Betonreparaturmortel 474*
30kg
1260kg
42ks
0 - 2 mm
1200kg
48ks
0 - 0,8 mm
CRETEO repair CC 170*
Betonspachtel 575*
25kg
1200kg
48ks
12,75
15,30
Cementová malta na opravu betónu 30 N/mm2
hrúbka jednej vrstvy max. 15 mm.
cca 20 kg / m2 / 15 mm
12,75
15,30
cca 6,3 kg / m2 / 5 mm
11,07
13,28
Antikorózny náter na kov a adhézny mostík na beton.
0 - 0,5 mm
15kg
cca 42 kg / m2 / 25 mm
Cementová malta na konečnú úpravu 25 N/mm2
hrúbka jednej vrstvy max. 5 mm.
FEIN-Betonspachtel 475*
25kg
Cementová malta na opravu betónu 30 N/mm2,
hrúbka jednej vrstvy max. 50 mm.
cca 1,6 kg / m2 / mm
45,31
54,37
3020,67
3624,80
10,79
12,95
431,60
517,92
5,64
6,77
141,00
169,20
4,50
5,40
150,00
180,00
Cementová stierková malta
0 - 0,5 mm
cca 2 - 3 kg / m2 / 2 mm
Betón
CreteoStandard 990 B30
1400kg
35ks
0 – 4 mm
cca 20 l / 40 kg
SANÁCIE
BETÓNOV
40kg
Suchý betón C 25/30
Malty
Bettungsmörtel WD*
30kg
1260kg
42ks
Tlačové chyby vyhradené !
Drenážna malta (poter)
0 - 4 mm
cca 62 kg / m2 / 40 mm
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
23
Prirodzene lepšie stavať
Fasádne farby
výdatnosť /
spotreba
Úprava povrchu
PP 401 SILCO LF*
5l
10l
40ks
84ks
54ks
5l
10l
5l
10l
0,2 - 0,6 l / m2
84ks
0,2 - 0,5 l / m2
5l
10l
18,41
41,63
47,47
74,85
56,96
89,82
Spevňovací a penetračný náter
27,38
49,29
0,2 - 0,6 l / m
2
32,86
59,15
Algicídny a fungicídny prípravok k zničeniu zárodkov rias a húb.
16,30
63,70
0,2 l / m2
HASIT PP 807 ISO Calce*
64ks
36ks
15,34
34,69
Hydrofobizačný náter
PP 907 Algenkiller*
5l
25l
30,67
56,96
Silikátový penetračný a riediaci prípravok
PP 301 HYDROSOL*
84ks
54ks
25,56
47,47
0,2 - 0,6 l / m2
PP 405 HYDROPHOB*
84ks
54ks
€ / bal.
s DPH
Silikónový penetračný a riediaci prípravok
PP 201 SILICA LF*
5l
10l
€ / bal.
bez DPH
farba
19,56
76,44
Penetračný náter izolujúci vápenné výkvety
44,40
65,90
40,08
79,08
27,22/**41,82
65,72/**104,23
30,21/**44,81
72,69/**112,53
35,52/**50,12
85,97/**112,49
49,79/**64,73
139,41/**157,67
32,66/**50,18
78,86/**125,08
36,25/**53,77
87,23/**135,04
42,62/**60,14
103,16/**146,99
59,75/**77,68
167,29/**189,20
0,2 l / m2
Vnútorné farby
PI 263 öKOSIL*
5l
15l
64ks
24ks
Silikátová vnútorná farba
1 l cca 3,5 m2
PI 363 PREMIUM COLOR*
5l
15l
64ks
24ks
biela /5l
biela /15l
I-II /5l
I-II /15l
III /5l
III /15l
IV-V /5l
IV-V /15l
Vnútorná akrylátová farba
1 l cca 4 m2
biela /5l
biela /15l
I-II /5l
I-II /15l
III /5l
III /15l
IV-V /5l
IV-V /15l
24,10
58,42
31,04
76,68
51,12
120,49
65,72
175,26
28,92
70,10
37,25
92,02
61,344
144,59
78,864
210,31
34,19/**43,82
80,33/**106,22
40,16/**51,12
91,28/**116,84
53,11/**65,72
113,19/**131,45
65,72/**80,33
146,05/**164,31
41,03/**52,58
96,40/**27,46
48,19/**61,34
109,54/**140,21
63,73/**78,86
135,83/**157,74
78,86/**96,40
175,26/**197,17
FASÁDNE
FARBY
Vonkajšie farby
PE 228 SILICATE*
5l
15l
24
64ks
24ks
Silkátová vonkajšia farba
1 l cca 3,5 m2
biela /5l
biela /15l
I-II /5l
I-II /15l
III /5l
III /15l
IV-V /5l
IV-V /15l
** S PRÍDAVKOM FUNGICÍDOV * DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU
Tlačové chyby vyhradené !
Prirodzene lepšie stavať
Fasádne farby
výdatnosť /
spotreba
PE 221 STRUCOSIL*
5l
64ks
24ks
64ks
24ks
64ks
24ks
PE 312 OUT DOOR*
1 l cca 3,8 m2
PE 314 STRUC UNI*
36,51
40,16
112,86
52,94
144,23
65,72
182,57
43,812
124,44
48,192
135,432
63,528
173,076
78,864
219,084
biela /5l
biela /15l
I-II /5l
I-II /15l
III /5l
III /15l
IV-V /5l
IV-V /15l
29,21
65,72
36,51
80,33
51,12
120,49
65,72
146,05
35,052
78,864
43,812
96,396
61,344
144,588
78,864
175,26
51,12
61,34
Farba na vyplnenie a prekrytie vlasových trhlín
64ks
24ks
PE 829 KALSIT*
Tlačové chyby vyhradené !
biela /5l
biela /15l
I-II /5l
I-II /15l
III /5l
III /15l
IV-V /5l
IV-V /15l
1 l cca 1,25 m2
1 l cca 3,5 m2
15l
57,756/**65,72
167,292/**184,03
63,732/**197,17
179,64/**197,17
74,484/**92,02
205,932/**232,22
83,256/**109,54
254,136/**280,43
Vonkajšia štrukturálna farba
PE 516 SISI MICRO *
5l
15l
48,13/**54,77
139,41/**153,36
53,11/**62,07
149,70/**164,31
62,07/**76,68
171,61/**193,52
69,38/**91,28
211,78/**233,69
Akrylátová fasádna farba štandard
64ks
24ks
24ks
biela /5l
biela /15l
I-II /5l
I-II /15l
III /5l
III /15l
IV-V /5l
IV-V /15l
Silikónová kompenzačná farba
1 l cca 4 m2
20l
35,05
82,85
Silkónová vonkajšia farba
PE 410 EGALISATION*
5l
15l
€ / bal.
s DPH
29,21
69,04
1 l cca 3,5 m2
1 l cca 4 m2
5l
15l
€ / bal.
bez DPH
Silikátová farba na vyplnenie vlasových trhlín
PE 429 SILOSAN *
5l
15l
farba
biela /5l
biela /15l
I-II /5l
I-II /15l
III /5l
III /15l
IV-V /5l
IV-V /15l
40,16
76,68
47,47
91,28
62,07
131,45
76,68
157,01
48,192
92,016
56,964
109,536
74,484
157,74
92,016
188,412
FASÁDNE
FARBY
Vonkajšie farby
Vápenná farba pre historické objekty
24ks
1 l cca 3,5 m2
biela
I-II
III
IV-V
51,12
69,38
94,93
120,49
61,344
83,256
113,916
144,588
* DODÁVA A VYRÁBA SA NA OBJEDNÁVKU ** S PRÍDAVKOM FUNGICÍDOV
25
26
bez prípravy podkladu
(vhlhčenie vodou)
aplikácia
minimálna hrúbka 1 cm
minimálna hrúbka 1 cm
minimálna hrúbka 3 mm
Kalkzementputz 630 PRIMA - Vápenno-cementová strojová omietka
HASIT RENOPLUS - Univerzálna renovačná omietka
minimálna hrúbka 1 cm
Kalkzementputz 650 - Vápenno-cementová strojová omietka
Glättputz 140 - Sadro-vápenná omietka gletovanie
aplikuje sa v hrúbke
2 mm
aplikuje sa v hrúbke
2 mm
Gipsglätte 400 - Sadrová stierka jemná
HASIT PF 880 OPTI - Vápenná stierka – ušľachtilá
aplikuje sa v hrúbke
3 mm
HASIT RENOPLUS - Univerzálna renovačná omietka
aplikuje sa v hrúbke
2 mm
aplikuje sa v hrúbke
3 mm
Kalkzementputz 650 - Vápenno-cementová strojová omietka (aplikácia mokré do mokrého)
HASIT PF 870 MANTECA - Vápenná stierka - pastovitá
aplikuje sa v hrúbke
2 mm
WDVS Filz- Haftfeinputz (zrno 0,85 mm) - Minerálna vrchná omietka
minimálna hrúbka 1 cm
Handputz 690 - Ručná jadrová omietka
aplikuje sa v hrúbke
2 mm
minimálna hrúbka 5 mm
HASIT RENOPLUS - Univerzálna renovačná omietka
FEIN- Kalkputz 160 (zrno 0,5 mm) - Jemná vápenná omietka (štuk)
minimálna hrúbka 1 cm
LEICHT- Kalkzementputz 655 - Strojová ľahčená jadrová omietka
minimálna hrúbka 1 cm
Putzhaftvermittler
Adhézny náter pod
sadro-vápenné
omietky
minimálna hrúbka 1 cm
1/ AP 320 Grundierung
Penetrácia na zjednotenie nasiakavosti 2/
HASIT 12 Haftbrücke
Adhézny mostík
ŽELEZOBETÓN
Kalkzementputz 650 - Vápenno-cementová strojová omietka
bez prípravy podkladu
(vhlhčenie vodou)
1/ AP 300 Grundierung
Penetrácia na zjednotenie
nasiakavosti
2/
AUFBRENNSPERRE
Neutralizačný náter
(možnosť riedenia
pomer 1:2)
PÓROBETÓN
Kalkzementputz 630 PRIMA - Vápenno-cementová strojová omietka
1/ AP 300 Grundierung
Penetrácia na zjednotenie
nasiakavosti
2/
AUFBRENNSPERRE
Neutralizačný náter
(možnosť riedenia
pomer 1:2)
TEHLA
SYSTÉM VNÚTORNÝCH OMIETOK HASIT
Pri aplikácii dodržať STN EN 13 914-2: Navrhovanie, príprava a prevedenie vonkajších a vnútorných omietok. Část 2: Príprava návrhu a základné postupy pro vnútorné omietky.
jednovrstvová
omietka
stierka
štuková
vrstva
jadrová
omietka
príprava
podkladu
SYSTÉMOVÉ
RIEŠENIE HASIT
Prirodzene lepšie stavať
Tlačové chyby vyhradené !
Tlačové chyby vyhradené !
TEHLA
PÓROBETÓN
ŽELEZOBETÓN
aplikuje sa v hrúbke
2 mm
aplikuje sa v hrúbke
3 mm
aplikuje sa v hrúbke
3 mm
"aplikuje sa v hrúbke
4 cm až 16 cm"
"aplikuje sa v hrúbke
3 mm
ako ochranná vrstva"
WDVS Filz- Haftfeinputz (zrno 0,85 mm) - Minerálna vrchná omietka
Kalkzementputz 650 - Vápenno-cementová strojová omietka (aplikácia mokré do mokrého)
HASIT RENOPLUS - Univerzálna renovačná omietka
Wärmedämmputz 852 - Tepelnoizolačná omietka (perlitová) λ = 0,12 (W/m.k)
HASIT RENOPLUS - Univerzálna renovačná omietka (OCHRANNÁ VRSTVA)
SE 410 PROTECT - Silikónová omietka PROTECT
SE 510 SISI VITAL - Silikón-silikátová omietka
27
SYSTÉMOVÉ
RIEŠENIE HASIT
"Podklad je potrebné
upraviť prípravkom
Putzgrund PREMIUM!"
aplikuje sa v hrúbke
2 mm
FEIN- Kalkputz 160 (zrno 0,5 mm) - Jemná vápenná omietka (štuk)
SE 310 ELAST - Akrylátová omietka
minimálna hrúbka
1,5 cm
minimálna hrúbka 5 mm
minimálna hrúbka
1,5 cm
Handputz 690 - Ručná jadrová omietka
HASIT RENOPLUS - Univerzálna renovačná omietka APLIKUJE SA BEZ POUŽITIA Vorspritz- und Universalmörtel 610
LEICHT- Kalkzementputz 655 - Strojová ľahčená jadrová omietka
minimálna hrúbka
1,5 cm
aplikácia
Kalkzementputz 630 PRIMA - Vápenno-cementová strojová omietka
1/ AP 320 Grundierung
Penetrácia na zjednotenie nasiakavosti
2/ HASIT 12 Haftbrücke Adhézny mostík
minimálna hrúbka
1,5 cm
"Vorspritz- und Universalmörtel 610
Cementový prednástrek
(40% - 60 % plochy)
"
Kalkzementputz 650 - Vápenno-cementová strojová omietka
"Vorspritz- und Universalmörtel 610
Cementový prednástrek
(40% - 60 % plochy)
"
Pri aplikácii dodržať normu STN EN 13 914-1: Navrhovanie, príprava a aplikácia vonkajších a vnútorných omietok. Časť 1: Vonkajšie omietky.
"pastovité
omietky
(fasády)
"
"tepelno izolačná
omietka
Hasitherm"
štuková
vrstva
jadrová
omietka
príprava
podkladu
SYSTÉM VONKAJŠÍCH OMIETOK HASIT
Prirodzene lepšie stavať
28
cca. 4 - 6 kg/m2
Hasitherm POL/
MIN
WDVS Hasitherm
POL/MIN
HAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8
- Lepiaca a armovacia malta MAX 8 - biely cement
WDVS KLEBE - MÖRTEL 803 - Lepiaca malta 803
produkt
WDVS Hasitherm
POL/MIN
SE 350 Mosaik - Mozaiková omietkaw
STN 73 2901: Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
WDVS Hasitherm
POL/MIN
WDVS Hasitherm
POL/MIN
SE 410 PROTECT - Silikónová omietka PROTECT
LITHIN ( 700, 702, 705, 710, 730) - Ušľachtilé omietky
WDVS Hasitherm
POL/MIN
SE 510 SISI VITAL - Silikón-silikátová omietka
WDVS Hasitherm
POL/MIN
WDVS Hasitherm
POL/MIN
SE 210 MINERAL - Silikátová omietka
WDVS Filz- Haftfeinputz - Minerálna vrchná omietka
WDVS Hasitherm
POL/MIN
použitie
SE 310 ELAST - Akrylátová omietka
NORMA
WDVS Hasitherm POL (polystyrén) a WDVS Hasitherm MIN (minerálna vlna)
Fasádne omietky
STN 73 2901: Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
cca. 4 - 6 kg/m2
Hasitherm POL/
MIN
HAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8
- Lepiaca a armovacia malta MAX 8
Certifikované kontaktné zatepľovacie systémy podľa ETAG 004
produkt
úpr. podkladu
STN 73 2901
cca. 4 - 6 kg/m2
cca. 4 - 8 kg/m2
WDVS Hasitherm
POL/MIN
WDVS KLEBE - und ARMIERUNGSMÖRTEL 804
- Lepiaca a armovacia malta 804 - biely cement
cca. 4 - 8 kg/m2
výdatnosť
STN 73 2901
WDVS Hasitherm
POL/MIN
použitie
WDVS KLEBE - und ARMIERUNGSMÖRTEL 804
- Lepiaca a armovacia malta 804
NORMA
Certifikované kontaktné zatepľovacie systémy podľa ETAG 004, SK certifikát
WDVS Hasitherm POL (polystyrén) a WDVS Hasitherm MIN (minerálna vlna)
Lepiace a stierkové malty
Podklad je potrebné upraviť prípravkom
Putzgrund PREMIUM!
SYSTÉMOVÉ
RIEŠENIE HASIT
Prirodzene lepšie stavať
Tlačové chyby vyhradené !
Tlačové chyby vyhradené !
cca. 2 - 3 kg/m2
C1TE
C1T
C1
Baukleber - Lepidlo na obklady a dlažbu C1T
AG 655 OBJEKTKLEBER C1 - Štandardné lepidlo na obklady a dlažbu C1
cca. 2 - 3 kg/m2
cca. 2 - 3 kg/m2
C2TE
AG 656 Flexkleber - Lepidlo na obklady a dlažbu C2TE
AG 651 CLASSIC Fliesenkleber - Lepidlo s flexibilnými vlastnosťami C1TE
cca. 2 - 3 kg/m2
cca. 2,5 -4 kg/m2
cca. 2 - 3 kg/m2
výdatnosť
STN EN 12 004
29
SYSTÉMOVÉ
RIEŠENIE HASIT
4 - 20 mm
AJ 620 Breitfuge - Škárovacia malta 4 - 20 mm
STN EN 13 888: Škárovacie látky na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a označovanie
2 - 25 mm
max. 6 mm
AJ 600 Colorfeinfuge - Škárovacia malta 1 – 6 mm
AJ 610 E. F. A. - FUGA - Škárovacia malta „Jedna na všetko” 2 - 25 mm - flexibilná
šírka škár
"škárovacie vodovzdorné a mrazuvzdorné minerálne malty odolné proti teplotným zmenám určené na škárovanie
všetkých keramických obkladov a dlažieb v interiéri a exteriéri
popis
produkt
NORMA
OBKLADY A DLAŽBY
použitie
Škárovacie malty
cca. 2 - 3,6 kg/
m2
cca. 2 - 3,6 kg/
m2
cca. 0,5-1,0
kg/m2
výdatnosť
STN EN 13 888
Triedenie a označenie STN EN 12 004: C - cementové malty a lepidlá; D - disperzné lepidlá; R - lepidlá na báze reaktívnych živíc; 1 - normálna malta/lepidlo; 2 - špeciálna malta/
lepidlo; F - rýchlotuhnúca malta/lepidlo;T - malta/lepidlo so sníženým sklzom; E - malta/lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia; S1 - plastická malta/lepidlo; S2 - vysoko plastická
malta/lepidlo, STN EN 12 004: Malty a lepidlá na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a navrhovanie
produkt
označenie
2 x Kotvenie rozpernými kotvami 2
x sieťkovanie (vyhotovenie pancierovej
sieťky)
C2TE
AP 300 Grundierung
Penetrácia na zjednotenie nasiakavosti
NORMA
Zatepľovací systém
AG 600 E.F.A. - Lepidlo „Jedno na všetko“ C2TE
OBSAHUJE BIELY CEMENT A JE VHODNÉ NA LEPENIE MRAMORU - ZAMEDZUJE VÝKVETOM
AP 320 Grundierung
Penetrácia na zjednotenie nasiakavosti
Jadrová omietka
C2TE S1
AP 300 Grundierung
Penetrácia na zjednotenie nasiakavosti
AP 300 Grundierung
Penetrácia na zjednotenie nasiakavosti
príprava
podkladu
Stará dlažba,
Hladký nosný betón
a betónové stropy
AG 650 FLEX S1 Flexkleber - Flexibilné lepidlo C2TE S1
PROFESIONÁLNE LEPIDLO
Anhydrit
Fliessestrich
Betón,
Cementový poter
podklad
Lepidlá a škárovacie malty
Prirodzene lepšie stavať
30
CA/CT-C25-F5
CA-C35-F7
CA-C35-F7
FN 130 Bodenspachtel - Samonivelizačná anhydritová stierka 35 N/mm2
ANHYDRITOVÁ SAMONIVELIZAČNÁ STIERKA
15 až 35 mm
3 až 30 mm
Súvisiace normy: STN EN 13813 Poterové materiály a podlahové potery, Poterové malty a poterové hmoty, vlastnosti a požiadavky;STN EN 730225 Presnosť geometrických
parametrov vo výstavbe. Funkčné odchýlky pozemných stavieb
CT-C3-F1
CT-C20-F6
FN 630 Bodenspachtel SILENCE - Samonivelizačná cementová stierka
VYSOKO FLEXIBILNÁ A SLÚŽI K REDUKCII KROKOVÉHO HLUKU
2 až 15 mm
CT-C25-F6
FN 615 Bodenspachtel - Samonivelizačná cementová stierka 25 N/mm2
FN 645 Universalbodenspachtel - Samonivelizačná cementová stierka 20 N/mm2
APLIKUJE SA VONKU AJ VNÚTRI A JE IDEÁLNA NA DREVENÉ PODKLADY
5 až 45 mm
2 až 10 mm
2 až 10 mm
CT-C12-F4
AP 320 Grundierung
Penetrácia na zjednotenie nasiakavosti
STN EN 13 813
CT-C20-F6
AP 320 Grundierung
Penetrácia na zjednotenie nasiakavosti
NORMA
FN 690 Bodenspachtel - Samonivelizačná cementová stierka 12 N/mm2
AP 300 Grundierung
Penetrácia na zjednotenie nasiakavosti
Stará dlažba
FN 610 Bodenspachtel - Samonivelizačná cementová stierka 20 N/mm2
príprava
podkladu
Drevené dosky
OSB dosky
aplikácia
AP 300 Grundierung
Penetrácia na zjednotenie nasiakavosti
AP 300
Grundierung
Penetrácia
na zjednotenie nasiakavosti
Liaty asfalt
kontaktný a oddelený
poter: min. 3cm plávajúci poter: minerálna vlna:
4 cm polystyrén: 3,5 cm
poter na podlahovom
vykurovaní: min. 3,5 cm
nad trubkami
aplikácia
STN EN 13 813
označenie
Anhydrit
Fliessestrich
Betón,
Cementový
poter
produkt
označenie
Vyrovnávacie a nivelizačné hmoty
HASIT 465 Zement – Sulfat – Fliessestrich - Samonivelizačný liaty cementovosulfátový poter 25 N/
mm2
Anhydrit – Fliessestrich 463 - Samonivelizačný anhydritový poter 35 N/mm2
podklad
produkt
Separačná
vrstva (fólia)
Dutinový systém
(napr. prefabrikovné dutinové
tvarovky)
NORMA
CA-C20-F4
Separačná vrstva
(fólia) Izolačná
vrstva (tepelná izolácia alebo izolácia
proti krokovému
hluku)
Poter na dutinovom systéme
CA-C25-F6
príprava
podkladu
Separačná vrstva
(fólia) Izolačná
vrstva (tepelná izolácia alebo izolácia
proti krokovému
hluku)
Poter na podlahovom vykurovaní
Anhydrit – Fliessestrich 459 - Samonivelizačný anhydritový poter 20 N/mm2
Separačná vrstva
(fólia)
AP 300
Grundierung
AP 320
Grundierung
Penetrácia
na zjednotenie nasiakavosti
Plávajúci poter
Liate potery
Anhydrit – Fliessestrich 460 - Samonivelizačný anhydritový poter 25 N/mm2
Oddelený poter
Kontaktný
poter
konštrukčné
systémy
SYSTÉMOVÉ
RIEŠENIE HASIT
Prirodzene lepšie stavať
Tlačové chyby vyhradené !
Tlačové chyby vyhradené !
0 - 0,5 mm
BHB - Beton Hafbrucke - antikorozny náter a adhézny mostík
cca 1,6 kg / m2 / mm
cca 4-6 kg / m2 / 2 mm
0 - 0,5 mm
HANSIT - Dichtungsschlsmme 1100 - tenkovrstvová hydroizolačná malta
cca 2-3 kg / m2 / 2 mm
cca 0,2 - 0,4 l / m2
0 - 0,5 mm
Betonspachtel 575 - cementová stierková farba
cca 6,3 kg / m2 / 5mm
PE 326 PROTEC TC - ochranná farba na betón
0 - 0,8 mm
FEIN - Betonspachtel 475 - cementová malta na konečnú úpravu 25N/mm2
cca 20 kg / m2 / 15 mm
31
SYSTÉMOVÉ
RIEŠENIE HASIT
STN EN 1504-3: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií.Definície, požiadavky , riadenie kvality a hodnotenie zhody.Časť 3: Opravy s nosnou funkciou a
bez nosnej funkcie.
produkt
0 - 2 mm
GROB - Betonreparaturmortel 474 - cementová malta na opravu betónu 30N/mm2
cca 42kg / m2 / 25mm
výdatnosť
zrnitosť
0 - 4 mm
STN EN 1504-3
Norma
GROB - Betonreparaturmortel 474 - cementová malta na opravu betónu 30N/mm2
Viac ako 50% všetkých stavieb je dnes postvených z betónu. Betónom vytvorené plochy o mnoho metroch
štvorcových fasád budov predstavujú spôsob bývania v našich mestách a sídliskách. Hlavnými súčasťami
betónu sú spojivo - cement, plnivo - kameň a voda.Cement vytvára spojenie rôznych zložiek betónu a závisí
od neho kvality stavby. Dlhodobým agresívnym pôsobením prostredia dochádza k rozrušovaniu betónov a tým
potrebnej sanácii betónov.
SANÁCIA BETÓNOV
Prirodzene lepšie stavať
Prirodzene lepšie stavať
Poplatky za nájom, servis a služby
€/
bez DPH
Prenájom strojov
€/
s DPH
6,64 €/ t
7,97 €/ t
Sadzba prenájmu omietacích strojov
16,60 €/ deň
19,62 / deň
Sadzba prenájmu kompresora
19,92 / deň
23,90 / deň
Sadzba prenájmu SKMP - pumpy na anhydritový poter
16,60 €/ t
19,62 / t
Sadzba prenájmu hadice 5 m M+V
2,32 €/ deň
2,78 €/ deň
Sadzba prenájmu hadice 10 m M+V
2,99 / deň
3,59 / deň
Sadzba prenájmu dopravnej hadice (10 m, 12,5 m)
1,99 / deň
2,39 €/ deň
Sadzba prenájmu dopravnej hadice 20 m
2,66 / deň
3,19 / deň
Dopravné náklady omietacieho stroja, kompresora a ostatného doplňujúceho zariadenia
(dovoz aj odvoz) pre vzdialenosť sídlo Prenajímateľa v Lozorne - stavba Nájomcu
0,53 / km
0,64 €/ km
Návoz a odvoz oceľového zásobníka na suchú omietkovú zmes na stavbu:
bezplatne
bezplatne
Dodatočný
nájom pri
prekročení
prestoja stroja
Sadzba prenájmu kontinuálnej miešačky
Zmiešavacia stanica sila*
Normálne množstvo spracovania za dodatočný deň SKMP
- pumpa na sile
19,92
23,90
Zmiešavacia stanica sila*
D 40, D 50, D 100w, HM4, HM5, EDS
0,00
0,00
Silo bez strojovej techniky*
Tlakové, beztlakové silo
9,96
11,95
*Všetky uvedené poplatky za nájom, servis a služby nie sú vhodné na rabat a skontovanie.
Podmienky pre prevádzku prenajatých strojov a zariadení.
A/ Prívod vody ku stanovisku oceľového zásobníka hadicou 3/4“ s minimálnym konštantným tlakom 0,2 MPa.
B/ Prívod elektrickej energie 230/400 V - kábel gumový o priereze 4 x 2,5 mm (5 x 2,5 mm) s guľatou zásuvkou 32 A.
C/ Istenie - ističom min. 16 A s motorovou charakteristikou.
D/ Príkon zariadenia predstavuje 4 KW.
STROJE
A STROJNÁ TECHNIKA
E/ Strojné vybavenie musí spĺňať normu EM 60439-4 čl. 9.5.2. ods. 2, ktorá požaduje, aby zapožičané strojné zariadenie bolo
chránené doplnkovým prúdovým chráničom hodnoty 30 mA, čo je povinný zabezpečiť Nájomca.
32
Tlačové chyby vyhradené !
Prirodzene lepšie stavať
Poplatky za nájom, servis a služby
€/
bez DPH
€/
s DPH
Časový prestoj silostavača /hod
33,19
39,83
Časový prestoj servisného technika
16,60
19,92
Limitné množstvo
min. 10 t tovaru
0,00
0,00
Dopravné
Dopravné podlimitného množstva za každú chýbajúcu t do
limitného množstva
33,19
39,83
Servisný montér
Príjazd/odjazd resp.paušály podľa firemnej tarify/km
0,53
0,64
Poplatky za inštaláciu
a premiestnenie sila
Inštalácia sila
0,00
0,00
Poistenie sila
Premiestnenie sila
Poistná ochrana pri škodách na sile, vrátane techniky sila,
vzninutých búrkou, krúpami záplavami, požiarom, úderom
blesku, prevrátením samotného sila a nárazom stavebných
prístrojov (nie žeriavov). Nepoistené sú škody, ktoré vznikli
úmyselne, alebo hrubou nedbanlivosťou, ako aj škody z
mrazu. Nároky na náhradu škôd tretích osôb voči nájomcovi/spracovateľovi (škody na vecnom majetku a zdraví
osôb) v rámci obvyklého poistenia zodpovednosti za škody
spôsobené určitou prevádzkou.
99,58
119,50
€/
bez DPH
€/
s DPH
0,00
0,00
- chýbajúcu paletu do limitného množstva
33,19
39,83
- chýbajúce vedro do limitného množstva
8,50
10,20
Výdaj
9,96
11,95
Vrátenie
8,96
10,75
Vrecovaný tovar, prislušenstvo, WDVS, minisilá, tovar vo vedrách a pod za zdvih
6,64
7,97
Volne ložený tovar
Čakacie doby
Vrecovaný tovar
Minimálna objednávka
Vrecovaný tovar – 5 paliet; Tovar vo vedrách – 24 veder
Palety
Poplatky za vyloženie žeriav/hydraul. ruka
Tlačové chyby vyhradené !
33
STROJE
A STROJNÁ TECHNIKA
Dopravné podlimitného množstva za každú
Dopravné
Prirodzene lepšie stavať
Silo
druh
materialu
H140, H141
H650,
H630
H459,
H460
H950
objem m3
1030 kg/m3
1420 kg/m3
1560 kg/m3
1630 kg/m3
(ton)
4,0 m nad kuželom
20.98
21.610
29.791
32.728
34.197
3,5 m nad kuželom
18.72
19.282
26.582
29.203
30.513
3,0 m nad kuželom
16.46
16.954
23.373
25.677
26.829
2,5 m nad kuželom
14.2
14.626
20.164
22.152
23.146
2,0 m nad kuželom
11.94
12.298
16.954
18.626
19.462
1,5 m nad kuželom
9.68
9.970
13.745
15.100
15.778
1,0 m nad kuželom
7.42
7.643
10.536
11.575
12.094
0,5 m nad kuželom
5.16
5.315
7.327
8.049
8.410
kužel
2.9
3.000
4.118
4.524
4.727
0.36
0.371
0.511
0.561
0.587
1/2 kužel
1. Odstup od svahu a jám A = D x 1,7
2. Vzdialenosť od elektrického vedenia cca 1m
3. Podklad musí byť pevný a nosný
STROJE
A STROJNÁ TECHNIKA
D
34
Tlačové chyby vyhradené !
Prirodzene lepšie stavať
VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY
Úvod
1. Všeobecné dodacie a platobné podmienky tvoria neoddeliteľnú
súčasť kúpnej zmluvy.
2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak platia príslušné ustanovenia Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. z. v aktuálnom znení.
Príjem objednávok
1. Obdržané objednávky obchodným oddelením sa považujú za
záväzné. Bezprostredne po obdržaní objednávky prichádza ku krokom
k zabezpečeniu dodávky objednaného tovaru.
2. Objednávky je možné poslat faxom, poštou, osobne, alebo elektronickou poštou.
3. Objednávky sú záväzné pre dodávateľa len po ich potvrdení
dodávateľom v písomnej forme.
4. Pri stornovaní objednávky sa postupuje podl‘a prísIušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Plnenie objednávok - realizácía dodávok
1. Dodávky tovarov realizujeme z výrobných závodov.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zabezpečiť dodávku z jemu
vyhovujúceho prislušného výrobného závodu.
3. Dodacia lehota tovaru je 5 pracovných dní, počínajúc nasledujúcim
dňom po doručení objednávky. V prípade tovarov bežne držaných
v skladových zásobách sa predávajúci zaväzuje dodať dodávku v
čo možno najkratšom čase. Dodacia lehota tovaru označeného v
katalógu predávajúceho poznámkou „Dodáva a vyrába sa na objednávku“ môže byť dlhšia.
4. Pri odberoch dodávok vlastnou dopravou je nevyhnutné v objednávke uviesť meno oprávnenej osoby a EVČ auta a vopred dohodnúť
termín odberu s predávajúcim.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo pri objednanom a z viny kupujúceho
neprevzatom tovare účtovať kupujúcemu 1euro/m2 na deň obsadenej
skladovej plochy. V prípade, že nebolo možné tovar v mieste určenia a
objednanom čase dodania odovzdať oprávnenej osobe, má predávajúci právo na náhradu všetkých vzniknutých nákladov spojených s
nerealizovaným odberom.
6. Plnenie objednávok a realizácia dodávok platia s výnimkou nepred
vídaných prekážok ako sú prípady zásahu vyššej moci, prerušenie
dodávok elektrickej energie, porucha na výrobnom zariadení, dopravná
kolízia a ostatné nepredvidané okolnosti.
7. Pri vrátení a zvoze voľne loženého materiálu silom zo stavby
v množstve väčšom ako jedna tona, predávajúci účtuje prirážku
24,- eur/ t formou zníženia dobropisu za vrátený materiál.
Miesto plnenia
1. Miestom plnenia je sklad predávajúceho vo výrobnom závode
Lozorno.
2. V prípade dodávok zabezpečovaných predávajúcim sa v rámcovej
kúpnej zmluve zjednáva miesto plnenia sklad, alebo stavba
kupujúceho. Kupujúci je povinný zaistiť prístupovú cestu pre nákladný
automobil a tiež bezodkladné odobratie tovaru. Kupujúci zodpovedá
za pripadné škody vzniknuté poškodením tovaru pri vykladaní tovaru
alebo zdĺhavou vykládkou trvajúcou viac ako 90 min od pristavenia
vozidla na vykládku.
3. Predávajúci zabezpečuje prepravu v rámci celého územia
Slovenskej republiky.
Cena
1. Predajná cena za tovar sa rozumie CPT (podl‘a Incotherms 2000)
sklad kupujúceho, alebo príslušná stavba na území Slovenskej
republiky.
2. V prípade odberu na jedno miesto určenia v množstve menšom ako
limitné množstvo bude účtovaný príplatok.
3. V prípade požiadavky kupujúceho na dodávku tovaru vozidlom
s mechanickou rukou účtuje predávajúci príplatok k cene tovaru vo
výške 6,64 € € /paleta.
Platobné podmienky
1. Tovar dodávame výhradne až po úhrade fakturovanej sumy
v plnej výške, s výnimkou dodávok realizovaných na základe
osobitných zmlúv. Zálohová faktúra sa vystaví okamžite po obdržaní záväznej objednávky. Po obdržaní úhrady na náš běžný účet
sa vystaví daňový doklad zálohovej platby a následne sa expeduje
tovar.
2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až po
zaplatení celej kúpnej ceny. Do zaplatenia má kupujúci k tovaru len
dispozičné právo a nie je oprávnený previesť vlastnícke právo na tretiu
osobu.
Obaly
1. Tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach, vedrách, alebo
voľne ložený, dopravovaný v transportných silách, alebo cisternových
vozidlách.
2. Palety EUR účtujeme ako tovar v cene 9,96 € €/ks (bez DPH) pri
dodávke tovaru.
3. Naspäť prijímame len palety EUR, pôvodné a nepoškodené, dodané
kupujúcim CPT sklad predávajúceho.
4. Kupujúci môže palety vrátiť do 6 mesiacov od dátumu prevzatia. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady.
5. Vrátenie paliet musí byt dokladované kópiou pôvodnej faktúry a
dodacím listom.
6. Vrátené palety s účinnosťou od 1.5.2014 budeme prijímať na
základe faktúry vystavenej kupujúcim, v cene poníženej o manipulačný
poplatok 10% (t.j. 8,96 € € / kus bez dph).
Podmienky prevzatia paliet
Predávajúci neprijme späť na sklad palety, ktoré vykazujú jednu,
alebo viac uvedených závad.
1. Chybná, alebo je šikmo či priečne zlomená doska alebo zvlak.
2. Krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je
vidieť viac než jeden spojovací driek - klinec.
3. Jeden hranolček chýba, je zlomený, alebo odštiepený tak, že je
viditeľný viac ako jeden spojovací kliniec.
4. Je zrejme zlý celkový stav palety a zjavne nie je zaistená nosnosť
1300 kg. (Napuchnuté a hnilé prvky, alebo odštiepené na
viacerých doskách, zvlakoch, alebo je narušená celková pevnosť a
stabilita palety.)
Skladovanie
1. Skladovanie treba zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technic
kých listoch jednotlivých výrobcov, alebo v technickom popise na
obaloch výrobkov.
2. V prípade suchých omietkových a maltových zmesí, treba
zabezpečiť, aby pri zmenách vonkajších teplôt, neprišlo najmä v
zimnom období k poškodeniu materiálu skondenzovanou vzdušnou
vlhkosťou.
Reklamácie a manká
1. Pri prevzatí tovaru, kupujúci obdrží dodaci list v dvoch vyhotoveniach a na kópiu dodacieho listu potvrdí prevzatie, eventuálne jeho
výhrady spojené s prevzatím tovaru. Táto kópia zostane predávajúcemu.
2. Podkladom pre fakturáciu je dodací list vystavený vo výrobnom
závode.
3. Poškodenie časti jednej dodávky, neoprávňuje kupujúceho na
vrátenie celej dodávky.
4. Zistené manká, alebo pripadné nedostatky súvisiace s dodávkou
tovaru predávajúci uzná len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 5
pracovných dní po prevzatí tovaru, s doložením záznamu spísaného s
prepravcom zásielky.
5. Pri reklamácii kvalitatívneho charakteru sa postupuje presne podľa
príslušného ustanovenia Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. z.
6. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti podmienené surovinami a
technikou spracovania, nemôžu byt predmetom reklamácie.
Platnosť dodacích a platobných podmienok
1. Tieto dodacie a platobné podmieky sú platné od 1. 6. 2014 do
odvolania a súčasne sa rušia dodacie a platobné podmienky do
dátumu 31.5.2014
Tlačové chyby vyhradené !
35
Prirodzene lepšie stavať
HASIT SLOVAKIA, s.r.o.
Výrobca suchých omietkových zmesí
Lozorno 932
SK-900 55 Lozorno
Lozorno
Johannes Leithner
konateľ/Geschäftsführer/
general manager
Tel.: +421 2 6010 2411
[email protected]
Ing. Lívia De Riggová
Sales director Slovakia
Mobil: +421 905 435 969
[email protected]
Región Bratislava:
Ing. Marek Piovarči
BA I, BA II, BA III, BA IV, BA V, MA
Mobil: +421 905 431 758
[email protected]
Región Západ:
Dušan Terek
PK, TT, HC, PN, SE, SI, MY, NM,
SC, DS, GA, KN, LV, NZ, SA
Mobil: +421 915 997 252
[email protected]
www.hasit.sk
Odbyt
Lucia Burclová, Milota Voleková
Tel.: +421 2 6010 2444
Fax: +421 2 6596 8221
E-mail: [email protected]
[email protected]
Región Stred:
Vladimír Kaňa
BN, PD, PE, TN, TO, ZM, NR, BS,
KA, ZV, ZH, ZC, VK
Mobil: +421 905 682 372
[email protected]
Región Sever:
Rastislav Žihlavník
ZA, BY, CA, KM, MT, TR, RK, LM,
TR, NO, TS, PB, PU, IL, BB, BR,
DT, LC, PT, RS, RA
Mobil: +421 905 868 302
[email protected]
Región Východ:
Ing. Juraj Širanec
Area manager Východ
BJ, KK, PP, SL, SN, LE, RV, PO,
HE, ML, SB, SV, SP, SK, VT, MI,
KE, KS, SO, TV, GL
Mobil: +421 905 397 338
[email protected]
Download

Cenník 2014