RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1
Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1
Područja primjene:
Prirodno bijelo fleksibilno tankoslojno ljepilo prema EN 12004/ 12002 C2TE S1. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Specijalno za podove s termičkim opterećenjem npr.terase,
balkone i estrihe sa podnim grijanjem. Kod jako promenljivih podloga (npr. mladi beton, zidovi od gips
kartonskih ploča), kod starih ali nosivih žbuka. Posebno je prikladno za svijetle keramičke pločice i ploče.
Sastav:
● Bijeli cement (bez kromata)
● Kvarcni pijesak (klasiran)
● Dodaci za poboljšanje obradivosti
Obrada:
Uvjeti obrade:
Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod + 5°C.
Sve do potpunog sušenja, materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka,
vjetra i naknadnog provlaživanja - kiše).
Podloga:
Pogodni su cementni estrisi, estrisi na bazi kalcijevog-sulfata i stabilizirani lokalni beton , cementne žbuke
i vapneno cementne žbuke.
Estrih na bazi kalcijevog sulfata mora prije oblaganja biti izbrušen.
Na dopuštenu količinu zaostale vlage treba paziti ovisno o podlozi.
Zaostala vlaga: Cementni estrih 2,5 %; Kalcij sulfat estrih 0,5 %; RÖFIX ZS 1,8 %.
Podloga mora biti bez prašine i prljavštine.
Priprema podloge:
Priprema podloge sa RÖFIX AP 300 predpremazom za upojne podloge i RÖFIX AP 320 predpremazom
za prionjivost za kritične podloge, generalno se preporučuje.
Kod većih neravnina preporučuje se korištenje mase za izravnavanje podova (RÖFIX FN 615 masa za
izravnavanje podova ili RÖFIX FN 645 univerzalna masa za izravnavanje podova) , koja se po mogućnosti
nanosi po cijeloj površini. Neravnine do maks. 3 mm mogu se izravnati sa ljepilom za keramiku.
Kod gipsanih žbuka i vapneno gipsanih žbuka treba paziti na maks. zaostalu vlagu od 1 %.
Manje neravnine i rupe u površini moraju se popraviti sa reparaturnim mortom npr. RÖFIX FS 630 STA.
Podloga mora biti čvrsta, nosiva, bez pukotina, bez razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao ulje, stari
premazi, i dovoljno suha.Betonski dijelovi moraju u vrijeme polaganja biti stari minimalno 4 mjeseca.
Priprema materijala:
Ujednačeno promiješati sa mješalicom snažnijeg učinka, eventualno sa malom količinom vode podesiti
na konzistenciju prikladnu za obradu.
Nakon vremena sazrijevanja od 5 minuta masu je potrebno još jednom kratko promiješati.
Obrada:
RÖFIX Ljepilo za keramiku nanijeti glatkom stranom zupčaste gladilice na podlogu i sa nazubljenom
stranom gladilice pročešljati po mogućnosti u jednom smjeru.
Ukoliko se zahtijeva postavljanje pločica bez šupljina ispod pločica (u trajno vlažnim područjima), mora
se raditi po Floating- Buttering postupku.
Ne nanositi više ljepila, nego što je moguće postaviti pločica u vremenu vezanja.
Ne koristiti materijal iz već otvorenih starih pakiranja te ga ne miješati sa novim materijalom.
Pločice se pomicanjem postavljaju u tankoslojno ljepilo i ispravljaju, a njihov položaj se može korigirati
u roku od 10 minuta nakon postavljanja.
Upozorenja:
Ako je prekoračeno vrijeme postavljanja, može pomoći ponovno nanošenje svježeg ljepila za keramiku i
pročešljavanje s zupčastim gleterom, jer se tako kida već nastala kožica na površini.
Spiralane mješalice pogodne su za žilave materijale visoke viskoznosti, kao što su ljepila za pločice.
Temperatura obrade: od +5°C do +30°C
Upozorenja na opasnost: Detaljne podatke o opasnosti i mjerama sigurnosti potražite u Sigurnosno-tehničkom listu.
Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.
Upute za pakiranje:
U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.
Skladištenje:
Na suhom mjestu (ukoliko je moguće na drvenim paletama).
Mogućnost skladištenja: maks. 9 mjeseci u skladu s Uredbom 1907/2006/EZ Dodatak XVII uz 20°C, 65%
r.vl.; Datum proizvodnje otisnut na vreći.
www.roefix.com
tehnički list 05.12.2012
www.roefix.com
Stranica 1/2
RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1
Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1
Tehnički podaci:
141014‍
Šifra proizvoda‍
Vrsta pakiranja‍
‍
Količina u jednom pakiranju‍
25 k‍g‍/‍j‍e‍d‍
Boja‍
prirodno bela‍
Granulacija‍
Potrošnja‍
Upute pri radu‍
0- 0,5 m‍m‍
● 2,0 - 2,3 kg/m² s 6 mm zupčastim gleterom
● 2,8 - 3,2 kg/m² s 8 mm zupčastim gleterom
● 3,6 - 4,0 kg/m² s 10 mm zupčastim gleterom
Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.‍
Potrebna količina vode‍
7 L‍/‍j‍e‍d‍
Prionjivost‍
≥ 1 M‍P‍a‍
Vrijeme upotrebe
(EN1015-9)‍
c‍c‍a‍.‍ 3 h‍
Mogućnost fugiranja‍
Zid: 12 sati Pod: 24 sata‍
Opteretivost‍
7 d‍
Prohodnost‍
24 h‍
Otvoreno vrijeme ljepila u
skladu s EN 1346‍
30 m‍i‍n‍
EN 12004‍
C2 TE‍
Certifikati o ispitivanju‍
Opća upozorenja:
● MA 39 - VFA, Beč, AUT
Sa ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za točnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu
odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu,
također niti nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu .
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana
stalna, ista kvaliteta.
Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu , obradu kao i prezentaciju
naših proizvoda.
Aktualno stanje tehničkih podataka možete pronaći na našoj Internet stranici ili ih možete zatražiti u našim
nacionalnim uredima.
www.roefix.com
tehnički list 05.12.2012
www.roefix.com
Stranica 2/2
Download

Tehnički list