tebis KNX domovea
Jednostavan način KNX upravljanja
tebis KNX domovea
Jednostavno inteligentno
Nikad nije bilo jednostavnije pridobiti kupce za inteligentno KNX-upravljanje. Tebis KNX domovea upravlja kod kuće sa svjetlom, grijanjem,
žaluzinama, sigurnosnom opremom, nadzire potrošnju električne energije i omogućava upravljanje pomoću telefona, tableta, ili računara – od
bilo kuda i sa bilo kojeg mjesta. Pri tome je vizualizacija u pravilu gotova za jedan dan, jednostavna za upravljanje i nudi optimalan odnos cijene
i kvaliteta ponude.
2
Sve na jednom mjestu
Sve na jednom mjestu
Kod pregleda kuće, svaki
sprat ili soba se pojavljuje
kao virtualna prostorija.
Centralno upravljanje rasvjetom ili roletnama kontroliše
se na ovom (osnovnom) nivou
pomoću jednostavnih simbola. Centralna funkcija se
kreira automatski.
Sve sa jednom tipkom
Jedan nivo dublje i korisnik
ulazi u individualne prostorije.
Ovdje korisnik može promijeniti
ili «pozvati» svaku funkciju, ili
vidjeti status aktora. Na ovom
nivou se može dodijeliti individualna slika ikoni.
Uvijek biti u toku zbivanja
tebis KNX domovea čini
potrošnju el. energije vidljivom: Hagerova vizualizacija
potrošnje mjeri potrošnju el.
energije, i prikazuje je na displeju. Mjeri potrošnju internih
brojila, prikazuje grafiku trenutne potrošnje, ili potrošnje
za duži period. Taj se period
može usporediti sa referentnim periodom i na taj način
se razvija svijest o uštedi
električne energije.
Deset očiju vidi više od dva
Sa tebis KNX domoveom korisnik može instalirati do deset
„low-cost“ kamera. IP kamere
se mogu prikazati na displeju.
Kamere se mogu integrisati
u „sekvencije“ i na taj način
odašiljati slike preko e-maila.
Na ovaj način možete „vidjeti“
ako neko pozvoni ili uđe u
dvorište ili objekat. To štedi
vrijeme, a vrijeme je resurs
vašeg kupca.
3
tebis KNX domovea
Jednostavno ubjedljiva
Sa Hagerovim webportalom moguće je
sigurno preko VPN
veze imati pristup
kućnoj automatici.
Paliti i gasiti svjetlo,
upravljati žaluzinama,
pregledati slike sa IP
kamere, ili jednostavno
promjeniti „status“
objekta.
Postavlja se u
razvodni ormar i
povezuje Windows
računar i internet
sa KNX-opremom.
Istovremeno nam
daje podatke za
vizualizaciju i omogućuje automatiziranje sekvencija i
logika.
4
IP-kamere se
jednostavno integrišu
na upravljačku
površinu i daju nam
„live“ slike na bilo koji
domovea uređaj (telefon, laptop, tablet itd).
Intuitivno upravljanje
pomoću površine
za upravljanje koja
odgovara korisniku
u atraktivnom dizajnu. Svugdje dostupno. Kod kuće i u
odsutnosti.
U zavisnosti od situacije mogu se aktivirati funkcije po želji
za sekvence, scene,
događaje, uklopni
satovi, ili se čak mogu
slati e-mail poruke.
Svaka prostorija
može na displeju
dobiti individualni
simbol ili pozadinsku
sliku.
5
tebis KNX domovea-server
Jednostavno umrežena
Srce sistema je tebis KNX domovea-server. Postavlja se u razdjelni ormar i povezuje Windows-računar i internet sa KNX opremom.
Istovremeno daje podatke za vizualizaciju i omogućuje automatizaciju sekvenci i logika. Alternativno, tebis KNX domovea-serveru, softver
možemo koristiti na bilo kojem drugom računaru. Ova se mogućnost preporučuje, naprimjer onda, onda kada u razdjelnom ormaru nema mjesta za server i napajanje servera. U tom slučaju sistem datog računara mora biti uključen – aktivan.
Home
Home
computer
Touch Panel IP-Camera
KNX
Lighting
Shutter
Heating
LAN
LAN
Detector
Sensor
Router
domovea
portal
Wi-Fi
Internet
Laptop
Touch
Panel PC
iPhone
iPad/
iPod
Tablet PC (with App)
6
Tablet
PC
Laptop
Touch Panel
PC
iPhone
iPod
(with App)
tebis KNX domovea
Jednostavno svugdje
Sa tebis KNX domovea serverom vidimo inteligentnu kućnu tehniku u novom svjetlu, tačnije na bilo kojem računaru. Samo jedan
„klik“ i korisnik zna i izvan kuće šta se u kući upravo dešava. Jedan pritisak na taster i slike sa IP kamere se pojave na monitoru. Još
jedan, i pojavi se aktuelna potrošnja električne energije, kao i status opreme u kući. Preko domovea Web-portala omogućen je siguran pristup
opremi u objektu. Naprimjer postaviti objekat u statusno stanje koje je već pred programirano. Bilo gdje i bilo kada. Ostanite fleksibilni...
... u sopstvenoj kući
Intuitivni displej servera tebis KNX domovea dozvoljava pristup preko bilo kojeg Windows-kompatiblnog uređaja. Dali je to „TouchPanel-PC“, laptop, ili klasični računar, uopće nije bitno. Na ovaj način imate pristup svemu iz bilo koje prostorije u kući.
... i u odsustvu
Preko domovea-internet portala možete, npr. sa telefona, provjeriti stanje u kući, i promijeniti sve funkcije. Za slučaj promjene stanja ili alarma
dobijete upozoravajući e-mail i možete „online“ intervenisati.
… bilo gdje da ste
Uživajte u fleksibilnosti domovea aplikacija za: iPhone, iPad i Android uređaje: koje omogućuju pristup opremi iz kuće, preko interne mreže,
WI-Fi, ili van kuće preko interneta.
* IPad i iPhone su zaštitni znakovi Apple Inc
7
Hager d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća – Sarajevo
Bosna i Hecegovina
Tel.: +387 33 424 295, 297
Fax: +387 33 424 296
e-mail: [email protected]
www.hager.ba
Predstavništvo Hrvatska
Tel.: +385 95 807 8466
+387 61 890 016
e-mail: fi[email protected]
sfi[email protected]
Predstavništvo Srbija i Crna Gora
Tel/Fax: +381 11 339 1991
e-mail: [email protected]
Predstavništvo Kosovo i Albanija
Mob:+387 61 724 398
e-mail: [email protected]
14BA0591
Download

PDF, 2,8 MB