2013
Krtko Profík s.r.o.
www.krtkoprofik.sk
[KATALÓG PRODUKTOV]
Profesionálne stroje a príslušenstvo na čistenie kanalizácií
Obsah
1
OBSAH
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie..........................................................................4
Elektrický čistiaci nástroj HANDMATIC...............................................................................................................4
...................................................................................................................................................................................................4
Čistička potrubia FLEXMATIC ..................................................................................................................................4
Čistička potrubia ALROUND a MASTER...............................................................................................................5
...................................................................................................................................................................................................5
Čistička potrubia MINI VICTOR ...............................................................................................................................5
Čistička potrubia VICTOR ..........................................................................................................................................7
Ručný čistiaci nástroj...................................................................................................................................................8
Ručná kľuka .....................................................................................................................................................................9
Vákuová pumpa .............................................................................................................................................................9
Šachtový hák ...................................................................................................................................................................9
Ručné kĺbové naberačky ......................................................................................................................................... 10
Okrúhla ........................................................................................................................................................................... 10
Pravouholník ................................................................................................................................................................ 10
Nožnice na kamene.................................................................................................................................................... 10
Upchávka potrubia .................................................................................................................................................... 10
Vodiace rukavice s ochranným povrchom....................................................................................................... 10
Vodiace rukavice ........................................................................................................................................................ 10
Priamy vrták ................................................................................................................................................................. 11
Kužeľový vrták ............................................................................................................................................................ 11
Guličkový vrtkák ......................................................................................................................................................... 11
Kĺbový – kužeľový vrtká.......................................................................................................................................... 11
Lievikový vrták............................................................................................................................................................ 12
Vyťahovací vrták ........................................................................................................................................................ 12
Plochý listový vrták ................................................................................................................................................... 12
Krížový listový vrták ................................................................................................................................................. 13
Reťazová odstredivá koncovka s reťazami s hrotmi ................................................................................... 13
Reťazová odstredivá koncovka s reťazami, s hrotmi a vodiacim kruhom .............................................. 14
Vidlicová závitová hlava .......................................................................................................................................... 14
Rozpínacia – expanzná závitová hlava .............................................................................................................. 14
Koreňový rezač ........................................................................................................................................................... 15
Obsah
2
Frézovacia hlavica...................................................................................................................................................... 15
Kombinovaný rezač koreňov................................................................................................................................. 15
Špirála ............................................................................................................................................................................. 16
Špirála s jadrom .......................................................................................................................................................... 16
................................................................................................................................................................................................ 16
Delená špirála .............................................................................................................................................................. 16
Delená špirála s jadrom ........................................................................................................................................... 17
................................................................................................................................................................................................ 17
Špirála s redukciou .................................................................................................................................................... 17
................................................................................................................................................................................................ 17
Kôš na špirály............................................................................................................................................................... 17
................................................................................................................................................................................................ 17
Rozpojovací kľúč ........................................................................................................................................................ 17
Kefa na vnútorné čistenie rúr................................................................................................................................ 18
Vysokotlaková technika na čistenie kanalizácie ................................................................................................ 19
MINIJET .......................................................................................................................................................................... 19
................................................................................................................................................................................................ 19
HD30 ................................................................................................................................................................................ 20
FLEXJET .......................................................................................................................................................................... 21
FLEXJET+ ....................................................................................................................................................................... 22
MULTIJET ...................................................................................................................................................................... 23
................................................................................................................................................................................................ 23
AQUAJET ........................................................................................................................................................................ 23
CITYJET........................................................................................................................................................................... 25
PROFIJET ....................................................................................................................................................................... 26
Príslušenstvo k vysokotlakovej technike .............................................................................................................. 26
Štandardná tryska ...................................................................................................................................................... 27
S31 tryska ...................................................................................................................................................................... 27
Raketová čierna tryska ............................................................................................................................................ 27
Granátová tryska ........................................................................................................................................................ 27
Quatro tryska ............................................................................................................................................................... 28
Predná prúdové umývacia tryska........................................................................................................................ 28
Piesková tryska ........................................................................................................................................................... 28
Obsah
3
Rotačná tryska ............................................................................................................................................................. 28
Blizard tryska ............................................................................................................................................................... 29
................................................................................................................................................................................................ 29
Venturiho hlavica ....................................................................................................................................................... 29
Sada vysokotlakových trysiek – profi ................................................................................................................ 30
Sada vysokotlakových trysiek – štandard ........................................................................................................ 30
Kontakty.............................................................................................................................................................................. 31
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
4
ELEKTROMECHANICKÁ A RUČNÁ TECHNIKA
NA ČISTENIE KANALIZÁCIE
ELEKTRICKÝ ČISTIACI NÁSTROJ HANDMATIC



Na čistenie odtokov a drezov, umývadiel a pisoárov
Posun špirály vpred a vzad je automatický
Varianta špirály ø 10mm s možnosťou vymeniteľných
nadstavcov 16mm
Obj. č.
HANDMATIC
Špirála
6-8-10 mm
Dĺžka
7,5 – 10 m
Čistí priemer
12 – 75 mm
Motor
Elektr. 230V
Výkon
0,4 kW
Čistí priemer
12 – 75 mm
Motor
Elektr. 230V
Výkon
0,18 kW
ČISTIČKA POTRUBIA FLEXMATIC


Na čistenie odtokov z drezov, umývadiel, vaní
a pisoárov
Posun špirály vpred a vzad je automatický
Obj. č.
FLEXMATIC
Špirála
6-8-10 mm
Dĺžka
7,5 – 10 m
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
5
ČISTIČKA POTRUBIA ALROUND A
MASTER


Špirála je súčasťou stroja
Dĺžka 15m s možnosťou napojiť ďalších 15m
Obj. č.
ALLROUND
MASTER
Špirála
13 – 16 mm
13 – 16 mm
Dĺžka
Max 30m
Max 60m
Čistí priemer
40 – 125 mm
70 – 250 mm
Motor
230V
230V
Výkon
0,25 kW
0,45 kW
Motor
230V
Výkon
0,37 kW
ČISTIČKA POTRUBIA MINI VICTOR



Možnosť dokúpiť adaptér na 8 a 10 mm špirály
Stroj má dve rýchlosti
Dodávame v štyroch variantách
Obj. č.
MINIVICTOR
ADAPTER
Špirála
16 - 22 mm
6-8-10 mm
Dĺžka
Max 40 m
7,5 – 10 m
Čistí priemer
32 – 150 mm
12 – 75 mm
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
Varianta A - Štart
P.Č.
Názov
1
Mini Victor
2
Špirála štandard ø22mm, 4bm dl. 5ks = 20bm
3
Koncovky základné ø22mm 4ks
4
Rukavice špeciálne smirkové pár
5
Kufrík oceľový
6
Kôš na špirály pre 5 kusov 22mm
Varianta B - Midi
P.Č.
Názov
1
Mini Victor
2
Špirála štandard ø16mm, 2bm dl. 5ks = 10bm
3
Špirála štandard ø22mm, 4bm dl. 5ks = 20m
4
Koncovky 16mm základné 4ks
5
Koncovky 22mm základné 4ks
6
Rukavice smirkové pár
7
Oceľový kufrík
8
Kôš na 10ks špirál, 16mm tj. 20bm
9
Kôš na 5ks špirál, 22mm tj. 20bm
Varianta C - Profi
P.Č.
Názov
1
Mini Victor
2
Špirála profi ø16mm, 2bm dl. 5ks = 10bm
3
Špirála profi ø22mm, 4bm dl. 5ks = 20m
4
Koncovky 16mm základné 4ks + 2ks profi
5
Koncovky 22mm základné 4ks + 2ks profi
6
Rukavice smirkové pár
7
Oceľový kufrík
8
Kôš na 10ks špirál, 16mm tj. 20bm
9
Kôš na 5ks špirál, 22mm tj. 20bm
Varianta D – Maxi profi
P.Č.
Názov
1
Mini Victor
2
Špirála profi ø16mm, 2bm dl. 10ks = 20bm
3
Špirála profi ø22mm, 4bm dl. 10ks = 40m
4
Koncovky 16mm 10ks profi
5
Koncovky 22mm 10 profi
6
Rukavice smirkové pár
7
Rukavice s oceľ. nitmi pár
8
Oceľový kufrík
8
Kôš na 10ks špirál, 16mm tj. 20bm
9
Kôš na 5ks špirál, 22mm tj. 20bm 2ks
6
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
7
ČISTIČKA POTRUBIA VICTOR

Možnosť dokúpiť adaptér na 8 mm a 10mm
špirály
Robustný stroj vhodný pre náročnejšiu prácu

Dodávame v štyroch variantách

Obj. č.
VICTOR
ADAPTER
Špirála
16 - 22 mm
6-8-10 mm
Dĺžka
Max 60 m
7,5 – 10 m
Čistí priemer
32 – 250 mm
12 – 75 mm
Varianta A - Štart
P.Č.
Názov
1
Victor
2
Špirála štandard ø22mm, 4bm dl. 5ks = 20bm
3
Koncovky základné ø22mm 4ks
4
Rukavice špeciálne smirkové pár
5
Kufrík oceľový
6
Kôš na špirály pre 5 kusov 22mm
Varianta B - Midi
P.Č.
Názov
1
Victor
2
Špirála štandard ø16mm, 2bm dl. 5ks = 10bm
3
Špirála štandard ø22mm, 4bm dl. 5ks = 20m
4
Koncovky 16mm základné 4ks
5
Koncovky 22mm základné 4ks
6
Rukavice smirkové pár
7
Oceľový kufrík
8
Kôš na 10ks špirál, 16mm tj. 20bm
9
Kôš na 5ks špirál, 22mm tj. 20bm
Motor
230V
Výkon
0,75 kW
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
Varianta C - Profi
P.Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Názov
Victor
Špirála profi ø16mm, 2bm dl. 5ks = 10bm
Špirála profi ø22mm, 4bm dl. 5ks = 20m
Koncovky 16mm základné 4ks + 2ks profi
Koncovky 22mm základné 4ks + 2ks profi
Rukavice smirkové pár
Oceľový kufrík
Kôš na 10ks špirál, 16mm tj. 20bm
Kôš na 5ks špirál, 22mm tj. 20bm
Varianta D – Maxi profi
P.Č.
Názov
1
Victor
2
Špirála profi ø16mm, 2bm dl. 10ks = 20bm
3
Špirála profi ø22mm, 4bm dl. 10ks = 40m
4
Koncovky 16mm 10ks profi
5
Koncovky 22mm 10 profi
6
Rukavice smirkové pár
7
Rukavice s oceľ. nitmi pár
8
Oceľový kufrík
8
Kôš na 10ks špirál, 16mm tj. 20bm
9
Kôš na 5ks špirál, 22mm tj. 20bm 2ks
RUČNÝ ČISTIACI NÁSTROJ




Slúži k odstráneniu upchatých malých
priemerov
V plastovom bubne je zrolovaná špirála, ktorá
sa rukou posúva
Možnosť napojenia vlastnej vŕtačky
Posun špirály vpred, vzad ručne
Obj. č.
HST-6
HST-8
HST-10
Priemer špirály mm
6
8
10
8
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
RUČNÁ KĽUKA

S adaptérom na 16mm špirály
VÁKUOVÁ PUMPA

Na čistenie kuchynských, kúpeľňových
odtokov a WC
Obj. č.
SDR
SDR-LM
SDR-KM
Názov
Čistič s krátkou aj s dlhou manžetou
Dlhá manžeta
Krátka manžeta
ŠACHTOVÝ HÁK

Na všetky typy kanálových poklopov
Obj. č.
SH-40
SH-70
Názov
40cm šachtový hák
70cm šachtový hák
9
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
RUČNÉ KĹBOVÉ NABERAČKY

K čisteniu úzkych šácht od nánosov
OKRÚHLA
Obj. č.
SR13/2R
SR20/2R
SR/2,5R
Priemer cm
13
20
20
PRAVOUHOLNÍK
Obj. č.
SR15/2V
SR20/2V
SR/2,5V
Priemer cm
15x13
20x18
20x18
NOŽNICE NA KAMENE
Obj. č.
SRZ/2
SRZ/2,5
Priemer cm
17
17
UPCHÁVKA POTRUBIA

Slúži na havarijné dočasné upchatie
potrubia malých priemerov
VODIACE RUKAVICE S OCHRANNÝM POVRCHOM

Povrch pokrytý drobnými nitmi poskytuje optimálnu ochranu
pri manipulácii so špirálami
Obj. č.
FAH-NL
FAH-NR
Ľavá
Pravá
VODIACE RUKAVICE

Špeciálne vodiace rukavice s dlhou
životnosťou
Obj. č.
FAH
1 pár
10
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
PRIAMY VRTÁK



Štandardný nástroj k prieskumu typu upchatia
Nasadzuje sa ako prvý nástroj, keď ešte nie je
známa príčina upchatia
Slúži k odobratiu vzorky, aby sa následne stanovil
ďalší postup pre nasadenie špeciálneho náradia
Obj. č.
GB 16
GB 22
GB 32
Priemer mm
16
22
32
Dĺžka mm
150
210
210
KUŽEĽOVÝ VRTÁK


Na základe jeho veľkej ohybnosti sa môže
používať len pri upchatiach ľahkým textilom
a celulózových zápchach
Prispôsobený kužeľ uľahčuje prenikanie v úzkych
oblúkových rúrach, špeciálne úzkych a za sebou
idúcich kolenách
Obj. č.
KLB 16
KLB 22
KLB 32
Priemer mm
28
40
50
Dĺžka mm
70
220
490
GULIČKOVÝ VRTKÁK

Zjednocuje extrémnu ohybnosť v úzkych oblúkových
rúrach
Obj. č.
KKB 16
Priemer mm
16
Dĺžka mm
150
KĹBOVÝ – KUŽEĽOVÝ VRTKÁ

Kombinácia malého formátu v kombinácii s kĺbovým
prevedením je vhodná predovšetkým na úzke
oblúkové rúry a odtokové rúry s malými priemermi
Obj. č.
GLKB 16
Priemer mm
24
Dĺžka mm
83
11
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
LIEVIKOVÝ VRTÁK



Používa sa za účelom odstránenia alebo
prevŕtania upchatia väčšieho rozsahu
zapríčineného textilom a papierom
Môže byť nasadený aj pri väčších priemeroch
potrubia
Môže byť nasadený aj ako nástroj na vŕtanie
zostávajúcich špirál v rúre
Obj. č.
TB 16
TB 22
TB 32
Priemer mm
32
55
60
Dĺžka mm
110
185
195
VYŤAHOVACÍ VRTÁK



Špeciálne náradie so záchytným hákom
Nie je vhodný na priame vŕtanie
Slúži na vŕtanie rôznych nástrojov, špirál a zvyškov
textílií z rúr a potrubia
Obj. č.
RHB 16
RHB 22
RHB 32
Priemer mm
35
45
65
Dĺžka mm
55
100
125
PLOCHÝ LISTOVÝ VRTÁK

Použitie pri mastných usadeninách zabahnených rozvodoch
Obj. č.
BB 16/25
BB 16/35
BB 16/45
BB 16/55
BB 22/35
BB 22/45
BB 22/55
BB 22/65
BB 22/80
BB 22/90
BB 32/35
BB32/45
Priemer mm
25
35
45
55
35
45
55
65
80
90
35
45
12
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
BB 32/55
BB 32/65
BB32/80
BB 32/90
55
65
80
90
KRÍŽOVÝ LISTOVÝ VRTÁK

Na zápchy a usadeniny všetkého druhu
Obj. č.
KBB 16/25
KBB 16/35
KBB 14/45
KBB 16/55
KBB 22/35
KBB 22/45
KBB 22/55
KBB 22/65
KBB 22/80
KBB 22/90
KBB 22/115
KBB 32/35
KBB 32/45
KBB 32/55
KBB 32/65
KBB 32/80
KBB 32/90
KBB 32/115
Priemer mm
25
35
45
55
35
45
55
65
80
90
115
35
45
55
65
80
90
115
Dĺžka mm
30
45
50
55
45
50
55
60
90
95
100
70
70
70
70
70
95
120
REŤAZOVÁ ODSTREDIVÁ KONCOVKA S REŤAZAMI S HROTMI
Obj. č.
KS 16oR2NK
KS 16oR4NK
KS 22oR2NK
KS 22oR4NK
KS 32oR2NK
KS 32oR4NK
Typ
2 hladké reťaze
4 hladké reťaze
2 hladké reťaze
4 hladké reťaze
2 hladké reťaze
4 hladké reťaze
13
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
Reťazová odstredivá koncovka s reťazami, s hrotmi
a vodiacim kruhom
Obj. č.
KS 22/65
KS 22/75
KS 22/100
KS 22/125
KS 22/150
KS 32/65
KS 32/75
KS 32/100
KS 32/125
KS 32/150
Priemer mm
65
75
100
125
150
65
75
100
125
150
VIDLICOVÁ ZÁVITOVÁ HLAVA

Využitie pri odstraňovaní silných bahenných usadenín, tuhých mastnôt a upchatiach
spôsobených koreňmi
Obj. č.
GSK 16/40
GSK 22/65
GSK 22/90
GSK 22/125
GSK 22/150
GSK 32/65
GSK 32/90
GSK 32/125
GSK 32/150
Priemer mm
40
65
90
125
150
65
90
125
150
ROZPÍNACIA – EXPANZNÁ ZÁVITOVÁ HLAVA


Na odstránenie usadenín a tenkých koreňov
Jej výhodou je, že kopíruje potrubie po celom obvode
Obj. č.
EPSK 22/150
EPSK 22/200
EPSK 32/150
EPSK 32/200
Priemer mm
100-150
150-200
100-150
150-200
14
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
KOREŇOVÝ REZAČ

K odstráneniu koreňov a prípadne iných pevných materiálov
Obj. č.
WZS 22/65
WZS 22/90
WZS 22/110
WZS 22/125
WZS 32/65
WZS 32/90
WZS 32/110
WZS 32/125
Priemer mm
65
90
110
125
65
90
110
125
FRÉZOVACIA HLAVICA

Pre vyfrézovanie veľmi tvrdých usadenín
Obj. č.
IGF 22/55
IGF 22/80
IGF 22/100
IGF 22/115
IGF 32/55
IGF 32/80
IGF 32/100
IGF 32/115
Priemer mm
55
80
100
115
55
80
100
115
KOMBINOVANÝ REZAČ KOREŇOV

Možnosť kombinácie s inými nástrojmi
Obj. č.
KWZS 22/65
KWZS 22/90
KWZS 22/110
KWZS 22/125
KWZS 32/65
KWZS 32/90
KWZS 32/110
KWZS 32/125
Priemer mm
22
22
22
22
32
32
32
32
Dĺžka mm
65
90
110
125
65
90
110
125
15
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
ŠPIRÁLA

S vysokou mierou adaptácie
Obj. č.
Priemer mm
Dĺžka m
RSP 6/4,5
6
4,5
RSP 6/5
6
5
RSP 6/7,5
6
7,5
RSP 8/7,5
8
7,5
RSP 8/10
8
10
RSP 10/7,5
10
7,5
RSP 10/10
10
10
RSP 10-7,5/16x
10
7,5
RSP 10-10/16X
10
10
x- špirála je ukončená koncovkou 16mm
ŠPIRÁLA S JADROM
Obj. č.
RSP 6/7,5 mk
RSP 8/7,5 mk
RSP 8/10 mk
RSP 10/7,5 mk
RSP 10/10 mk
Priemer mm
6
8
8
10
10
Dĺžka m
7,5
7,5
10
7,5
10
Priemer mm
16
16
22
22
32
32
Priemer drôtu mm
3
3,5
4,5
5
5
6
DELENÁ ŠPIRÁLA
Obj. č.
RSP 16
RSP 16/s
RSP 22
RSP 22/s
RSP 32
RSP 32/s
Dĺžka m
2
2
4
4
4
4
16
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
DELENÁ ŠPIRÁLA S JADROM
Obj. č.
RSP 16 mk
RSP 16 smk
RSP 16/4 smk
RSP 22 mk
RSP 22 smk
RSP 32 mk
RSP 32 smk
Priemer mm
16
16
16
22
22
32
32
Priemer drôtu mm
3
3,5
3,5
4,5
5
5
6
ŠPIRÁLA S REDUKCIOU
Obj. č.
RDSP 22/16
RDSP 16/22 u
RDSP 32/22
RDSP 22/32 u
Redukcia
22 x 16 mm
16 x 22 mm
32 x 22 mm
22 x 32 mm
KÔŠ NA ŠPIRÁLY

Uľahčí manipuláciu so špirálami a ich prenos
Obj. č.
SK 16
SK22
SK 32
Typ špirál v mm
16
22
32
ROZPOJOVACÍ KĽÚČ

Bezpečnostný rozpojovací kľúč slúži k rozdeleniu
spojenia špirál
Obj. č.
TS-1
TS-2
Priemer špirál v mm
16
22,32
Dĺžka m
2
2
4
4
4
4
4
17
Elektromechanická a ručná technika na čistenie kanalizácie
KEFA NA VNÚTORNÉ ČISTENIE RÚR
Obj. č.
RB 16/30
RB 16/40
RB 16/50
RB16/60
RB 22/40
RB 22/50
RB 22/60
RB 22/80
RB 22/100
RB 22/125
RB 22/150
RB 22/200
RB 22/250
Priemer kefa v mm
30
40
50
60
40
50
60
80
100
125
150
200
250
18
Kontakty
19
VYSOKOTLAKOVÁ TECHNIKA NA ČISTENIE
KANALIZÁCIE
MINIJET
Obj. č.
20.015.300.000
Kapacita
Bar | l/min
Čistí
priemer
Pohon
Čerpadlo
110 | 10
Do 125mm
Elektrický
NP10
Nádrž
na
vodu
Nie
Tlak.
Hadica
20m x
NW8
Vysokotlaková technika na čistenie kanalizácie
20
HD30
Obj. č.
Kapacita
Bar | l/min
Čistí
priemer
Pohon
Čerpadlo
20.030.010.000
130 | 30
100 | 40
P30
Nie
20.030.004.000
130 | 25
Honda GX 340
benzín, 8kW
Honda GX
benzín 340,
8kW
Elektro 5,5
kW, 380 V
P21
20.030.011.000
Do 200
mm
Do 200
mm
Nádrž
na
vodu
Nie
P21
Nie
Do 200
mm
Tlak.
Hadica
40m x
NW8
40m x
NW10
40m x
NW8
Vysokotlaková technika na čistenie kanalizácie
21
FLEXJET
Obj. č.
Kapacita
Bar | l/min
Čistí
priemer
Pohon
Čerpadlo
20.053.001.000
140 | 40
150 | 45
B&S benzín,
13kW
Honda
benzín, 15kW
P30
20.053.002.000
Do 300
mm
Do 300
mm
Nádrž
na
vodu
400 l
P30
400 l
Tlak.
Hadica
50m x
NW13
40m x
NW10
Vysokotlaková technika na čistenie kanalizácie
22
FLEXJET+
Obj. č.
Kapacita
Bar | l/min
Čistí
priemer
Pohon
Čerpadlo
20.053.052.000
150 | 45
150 | 55
P41
550 l
20.053.056.000
140 | 60
Honda
benzín, 15kW
Honda
benzín, 18kW
Honda
benzín, 18kW
P30
20.053.054.000
Do 350
mm
Do 350
mm
Do 350
mm
Nádrž
na
vodu
550 l
P41
550 l
Tlak.
Hadica
60m x
NW13
60m x
NW13
60m x
NW13
Vysokotlaková technika na čistenie kanalizácie
23
MULTIJET
Obj. č.
Kapacita
Bar | l/min
Čistí
priemer
Pohon
Čerpadlo
Tlak.
Hadica
P45
Nádrž
na
vodu
800 l
20.080.001.008
150 | 60
Do 600
mm
20.080.001.005
160 | 75
Do 600
mm
20.080.001.012
200 | 60
Do 600
mm
20.080.001.004
200 | 72
Do 600
mm
20.080.001.009
160 | 85
Do 600
mm
20.080.001.011
150 | 100
Do 600
mm
Kubota
D1105 Diesel,
19kW
Kubota
V1505 Diesel,
25kW
Kubota
V1505 Diesel,
25kW
Kubota
V1505 T
Diesel, 30kW
Kubota
V1505 T
Diesel, 30kW
Kubota
V1505 T
Diesel, 30kW
P45
800 l
80m x
NW16
P45
800 l
80m x
NW13
P52
800 l
80m x
NW16
P45
800 l
80m x
NW16
P52
800 l
80m x
NW16
AQUAJET
80m x
NW13
Vysokotlaková technika na čistenie kanalizácie
Obj. č.
Kapacita
Bar | l/min
Čistí
priemer
Pohon
Čerpadlo
21.047.001.000
140 | 40
Do 300mm
P30
21.047.003.001
150 | 45
P30
400 l
21.047.006.001
150 | 55
P41
400 l
21.047.005.001
130 | 60
P41
400 l
21.047.506.001
150 | 55
Do 350
mm
Do 350
mm
Do 350
mm
Do 350
mm
B&S benzín,
13kW
Honda benzín,
15kW
Honda benzín,
18kW
Honda benzín,
18kW
Kubota D902T
Diesel, 18kW
Nádrž
na
vodu
400 l
P41
400 l
24
Tlak.
Hadica
60m x
NW13
60m x
NW16
60m x
NW13
60m x
NW13
60m x
NW13
Vysokotlaková technika na čistenie kanalizácie
25
CITYJET
Obj. č.
Kapacita
Bar | l/min
Čistí
priemer
Pohon
Čerpadlo
21.245.001.000
200 | 60
Do 450mm
P45
21.245.002.000
160 | 75
Do 350
mm
Kubota V1505
Diesel, 25kW
Kubota V1505
Diesel, 25kW
Nádrž
na
vodu
600 l
P45
600 l
Tlak.
Hadica
80m x
NW13
80m x
NW16
Vysokotlaková technika na čistenie kanalizácie
26
PROFIJET
Obj. č.
Kapacita
Bar | l/min
Čistí
priemer
Pohon
Čerpadlo
21.270.005.000
160 | 85
Do 600mm
P45
21.270.002.000
200 | 72
Do 600mm
P52
2x400 l
21.270.008.000
270 | 54
Do 600mm
P52
2x400 l
21.270.004.000
150 | 100
Do 600mm
P52
2x400 l
21.270.010.001
200 | 100
Do 600mm
P55
2x400 l
21.270.011.001
160 | 120
Do 600mm
P55
2x400 l
80m x
NW19
21.270.002.500
160 | 120
Do 600mm
Kubota V1505
T Diesel, 30kW
Kubota V1505
T Diesel, 30kW
Kubota V1505
T Diesel, 30kW
Kubota V1505
T Diesel, 30kW
Kubota
V2403M-T
Diesel, 40kW
Kubota
V2403M-T
Diesel, 40kW
Kubota V2203
Diesel, 33kW
Nádrž
na
vodu
2x400 l
Tlak.
Hadica
P52
2x400 l
80m x
NW16
80m x
NW16
80m x
NW16
80m x
NW13
80m x
NW16
80m x
NW16
Vysokotlaková technika na čistenie kanalizácie
27
PRÍSLUŠENSTVO K VYSOKOTLAKOVEJ
TECHNIKE
ŠTANDARDNÁ TRYSKA
Obj. č.
26.010.004.100
26.016.000.000
26.025.000.000
26.030.000.000
26.035.000.000
Tlak
(bar)
300
300
300
300
300
Čistí
priemer
(mm)
32-250
32-250
32-250
32-250
32-250
Prietok
(l/m)
Závit
Typ
10-200
10-200
10-200
10-200
10-200
1/8“
1/8“
1/4“
3/8“
1/2“
Otv./zatv.
Otv./zatv.
Otv./zatv.
Otv./zatv.
Otv./zatv.
Čistí
priemer
(mm)
75-250
Prietok
(l/m)
Závit
Typ
30-200
1/2“
Otv./zatv.
Čistí
priemer
(mm)
100-400
Prietok
(l/m)
Závit
40-120
1/2“
Čistí
priemer
(mm)
90-250
Prietok
(l/m)
Závit
40-120
1/2“
S31 TRYSKA
Obj. č.
26.051.000.200
Tlak
(bar)
300
RAKETOVÁ ČIERNA TRYSKA
Obj. č.
26.090.000.000
Tlak
(bar)
300
GRANÁTOVÁ TRYSKA
Obj. č.
26.050.000.000
Tlak
(bar)
300
Vysokotlaková technika na čistenie kanalizácie
QUATRO TRYSKA
Obj. č.
26.250.400.600
26.250.400.600
26.250.400.600
Tlak
(bar)
Prietok
(l/m)
Závit
17-400
17-400
17-400
1/4“
3/8“
1/2“
Čistí
priemer
(mm)
90-250
Prietok
(l/m)
Závit
30-400
1/2“
Čistí
priemer
(mm)
250
250
Prietok
(l/m)
Závit
40
50-100
1/2“
1/2“
Čistí
Prietok
priemer
(l/m)
(mm)
300
32-250
40-120
300
32-250
50-100
S vymeniteľnými keramickými
vložkami
S oceľovou vložkou
Závit
300
300
300
Čistí
priemer
(mm)
32-500
32-500
32-500
PREDNÁ PRÚDOVÉ UMÝVACIA TRYSKA
Obj. č.
26.053.000.000
Tlak
(bar)
200
PIESKOVÁ TRYSKA
Obj. č.
26.501.100.003
26.502.100.000
Tlak
(bar)
200
200
ROTAČNÁ TRYSKA
Obj. č.
26.130.000.000
26.135.000.000
26.137.000.000
26.140.000.000
Tlak
(bar)
1/8“
1/4“
3/8“
1/2“
28
Vysokotlaková technika na čistenie kanalizácie
BLIZARD TRYSKA
Obj. č.
Blizzard mini
Blizzard mini
Blizzard small
Blizzard small
Blizzard large
Blizzard large
Tlak
(bar)
Čistí
priemer
(mm)
76-400
76-400
76-400
76-400
76-400
76-400
550
550
550
550
550
550
Prietok
(l/m)
Závit
15-30
30-50
25-50
50-75
50-75
75-150
3/8“
3/8“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
VENTURIHO HLAVICA


Slúži na odčerpanie fekálií z kanalizačnej šachty, prípadne z pivničných priestorov
Zdrojom podtlaku je vysoký tlak vody
Obj. č.
Venturiho hlavica
Venturiho hlavica
Venturiho hlavica
Venturiho hlavica
Hadica
Áno
Áno
Áno
Áno
Prietok
(bar | l)
100 | 10
130 | 25
130 | 25
100 | 40
Závit
1/4“
1/4“
3/8“
1/2“
29
Vysokotlaková technika na čistenie kanalizácie
SADA VYSOKOTLAKOVÝCH TRYSIEK – PROFI

Príslušenstvo k vysokotlakovému
čistiacemu stroju
SADA VYSOKOTLAKOVÝCH TRYSIEK – ŠTANDARD

Príslušenstvo k vysokotlakovému
čistiacemu stroju
30
Kontakty
KONTAKTY
Krtko Profík s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra
tel.: 037/772 18 18
mob.: 0905 529 734
[email protected]
www.krtkoprofik.sk
31
Download

Katalóg Produktov