HMK 62 SS KAZICI YÜKLEY‹C‹
MOTOR
Marka, Model
Tip
Silindir Adedi
Çap x Strok
Hacim
Maksimum Güç
Maksimum Tork
H‹DROL‹K S‹STEM
: KUBOTA
: V2403M-T-EU4 D Dizel Motor
: 4 adet sıra
: 87 x 102.4 mm
: 2434 cm3
: 44 kW, 59 HP (2700 rpm)
: 160 Nm (1600 rpm)
Ana Pompa Debi
Basınç
Yardımcı Pompası Debi
Basınç
: 61lt/dk (2700 rpm)
: 220 bar
: 243 lt/dk (2700 rpm)
: 400 bar
KONTROL S‹STEM‹
Az bakım gerektiren son derece düflük yakıt sarf iyatlı,
yüksek güç ve tork çıkıfllı, su so€utmalı; düflük emisyonlu
çevre dostu turbo dizel motor.
Avrupa Birli€i Faz III-A ve ABD Tier 4 Interim emisyon
kontrol yönetmeliklerine uyumludur.
Yükleme, kazıcı ve yürüyüfl kontrolü için kullanılan koltu€a
entegre joystickler sayesinde daha rahat kullanım
YÜRÜYÜfi S‹STEM ‹
Ön
Arka
hidrostatik de€iflken deplasmanlı, pistonlu
•Tamamen
pompa
•Yürüyüfl hızı 0-12 km/s
KAB‹N & KAPUT
•Ergonomik & Estetik genifl iç kabin
•Genifl görüfl açısı
•ROPS ve FOPS kabin
•Koltu€a entegre ergonomik joystick kontroller
•Klima opsiyonu
•Çok fonksiyonlu emniyet kemerli koltuk
•Renkli LCD bilgi ekranı
•Ergonomik konumlandırılmıfl el ve ayak gaz pedalı
•Akü anahtarı
•Kolay eriflilebilir servis noktaları
•Kabin içinde konumlandırılmıfl sigorta kutusu
LAST‹KLER
: 10 x 16.5 10 Pr Skz
: 10 x 16.5 10 Pr Skz
A⁄IRLIK
Standart makina çalıflma a€ırlı€ı*
: 3.800 kg
* Çalıflma a€ırlı€ı (420 mm Kazıcı kovası, çatalsız, açılır
kapanır yükleyici kovası, dolu yakıt tankı dahil, operatör
a€ırlı€ı hariç)
www.hidromek.com.tr
HMK 62 SS
1,630
47
0
3,472
20
7,
5
0
1,620
2,400
190
2,022
2,567
2,800
591
1,033
1,085
3,608
55
24
756
0
361
0
36
3,608
803
1,214
361
295
228
2,298
2,275
2,751
4,419
1,610
3,720
YÜKLEY‹C‹ PERFORMANSI
KAZICI PERFORMANSI
Açılır tip kepçe kapasitesi (m3)
0.35
Arka kepçe kapasitesi (m3)
Kepçe koparma kuvveti (kgf)
2883
Kepçe koparma kuvveti (kgf)
2692
Kol koparma kuvveti (kgf)
3250
Arm koparma kuvveti (kgf)
1643
332
(TR) Kasım 2014
Azami yüksekli€e kaldırma kapasitesi (arka) (kg)
0.06
STANDART EK‹PMANLAR
•ROPS ve FOPS kabin
•LCD Ekran
•Açılır tip kova
•Ön yükleyici mekanik çabuk sök tak ataflmanı
•Ön ataflman hidrolik hattı
•Koltu€a entegreli servo kontrollü joystickler
•Tepe lambası
•Akü anahtarı
•Geri vites alarmı
•Dıfl aynalar
•Çalıflma lambaları
•Yol lambaları
•Emniyet kemeri
•Klima
•Kırıcı Tesisatı
Hidrolik Kırıcı
Dozer Bıça€ı
Standard Kova
MERKEZ - FABR‹KA
Ayafl yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1
06935 Sincan / ANKARA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39 - 267 12 18
ANKARA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ANTALYA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
BURSA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
DEN‹ZL‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
D‹YARBAKIR BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ELAZI⁄ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
‹STANBUL ANADOLU BÖLGE YÖN.
‹STANBUL AVRUPA BÖLGE YÖN.
‹ZM‹R BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
KAYSER‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
SAMSUN BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TARSUS BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TRABZON BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
Tel: 0312 267 12 60 (pbx)
Tel: 0242 221 54 94 (pbx)
Tel: 0224 483 33 64
Tel: 0258 274 74 28 (pbx)
Tel: 0412 238 25 25
Tel: 0424 281 32 32 (pbx)
Tel: 0216 427 81 81 (pbx)
Tel: 0212 465 66 88 (pbx)
Tel: 0232 877 11 56
Tel: 0352 332 12 31 (pbx)
Tel: 0362 266 58 23 (pbx)
Tel: 0324 651 48 20 (3 hat)
Tel: 0462 717 60 10 (pbx)
Faks: 0312 267 12 39
Faks: 0242 221 54 96
Faks: 0224 453 54 06
Faks: 0258 274 74 38
Faks: 0412 238 25 28
Faks: 0424 281 20 90
Faks: 0216 427 83 83
Faks: 0212 465 66 67
Faks: 0232 877 11 57
Faks: 0352 331 03 69
Faks: 0362 266 58 26
Faks: 0324 651 48 19
Faks: 0462 717 65 56
Forklift Çatalı
Not:
H‹DROMEK bu broflürdeki modelin
özelliklerini önceden haber vermeksizin
de€ifltirme hakkını saklı tutar
Download

62 SS - Türkçe Föy