EKSKAVATÖR
HMK 140W
MOTOR
H‹DROL‹K S‹STEM
Marka, Model
Tip
: ISUZU AJ-4JJ1X 97/68 EC
: Su so€utmalı, 4 zamanlı, 4 silindirli, sıralı,
direkt enjeksiyon, turbo flarjlı,
intercooler, elektronik dizel motor
Güç
: 113 HP / 2200 rpm / SAE J1349
Maksimum Tork
: 393 Nm / 1800 rpm
Hacim
: 2999 cc
Çap x Strok
: 95,4 mm x 104,9 mm
Avrupa Birli€i Faz III-A ve ABD Tier 3 emisyon kontrol
yönetmeliklerine uyumludur.
ALT fiASE
fiase
Tip
Lastikler
: Kutu kesitli, güçlendirilmifl alt flase, ön dozer
bıça€ı ve arka destek ayakları standart
: Ön aks alt flaseye osilasyon için pimle ba€lıdır.
Çalıflma konumunda kilitleme silindirleri ile
sabitlenir. Arka aks alt flaseye sabit ba€lıdır.
: 9.00 - 20 (14 Kat)
: 18R 19.5 XF (Opsiyonel)
: 10.00 - 20 TT (16 Kat) (Opsiyonel)
KAB‹N
•Gelifltirilmifl operatör görüfl açısı
•Arttırılmıfl kabin iç hacmi
büyük ölçüde sönümleyen 6 adet silikonlu kabin
•Titreflimi
takozu
•Yüksek kapasiteli klima
•Yüksek çözünürlüklü, renkli, TFT gösterge paneli
•So€utmalı torpido gözü
•Opera kontrol sistemi
•Bardak tutucusu ve saklama cepleri
•Havuz tipi paspas
yönlü ayarlanabilir koltuk, en üst düzeyde operatör
•Çok
konforu
konumlandırılan dü€me grubu ve gelifltirilmifl yürüyüfl
•Yeniden
pedal ve levyeleri ile donatılmıfl daha ergonomik kabin.
D‹REKS‹YON S‹STEM‹
Orbitol tip direksiyon ve 2 rotary pompa ön tekerlekleri
silindirlerle kontrol eder. Ön dingil osilasyon açısı (±) 8°,
minimum dönüfl radyüsü 6.080 mm’dir.
YÜRÜYÜfi VE FRENLER
Yürüyüfl
Yürüyüfl Motoru
fianzıman
Yürüyüfl Hızı
Yüksek
Düflük
Max Çekifl Kuvveti
Tırmanabilirlik
Park Freni
Servis Freni
: Tamamen hidrostatik
: De€iflken deplasmanlı, pistonlu motor
otomatik de€iflmeli
: 2 kademeli, powershift flanzıman
: 33 km/h
: 9 km/h
: 7.400 kgf
: 28° (%54)
: Hidrolik, disk tipi, flanzıman entegreli
: Birbirinden ba€ımsız ön ve arka aks için
ayrı ayrı tamamen hidrolik frenleme gücü.
Yay geri dönüfllü, disk tipi fren
Ana Pompa
Tip
: 2 adet de€iflken deplasmanlı, e€ik plakalı,
eksenel pistonlu pompa
Azami debi
: 2 x 160 lt/dk
Pilot Pompa
: Diflli Tip, 20 lt/dk
Çalıflma Basınçları
: 320 kgf/cm2
Ataflman
Ek Güç
: 350 kgf/cm2
Yürüyüfl
: 350 kgf/cm2
Kule Dönüfl
: 260 kgf/cm2
Pilot
: 40 kgf/cm2
Silindirler
Bom
: 2 x 110 x 75 x 1.080 mm
Arm
: 1 x 115 x 80 x 1.225 mm
Kepçe
: 1 x 100 x 70 x 910 mm
DÖNÜfi S‹STEM‹
Dönüfl Motoru
Redüksiyon
Dönüfl Freni
Dönüfl hızı
: Sabit deplasmanlı, e€ik plakalı eksenel
pistonlu motor, süper flok emici valf ile
entegre
: 2 kademeli planet tip
: Disk tipi, otomatik uyarılı
: 13 d/d
OPERA KONTROL S‹STEM‹
ve çalıflma modu seçme Kumanda panelinde çoklu dil
•Güç
•seçene€i
imkanı
ısınma önleme
farklı çalıflma saatini
•Aflırı
•26
fonksiyonu
kaydetme imkanı
•Otomatik elektrik kesici
•Otomatik powerboost
Periyodik bakım zamanlı
fiifre ile hırsızlık önleme
•otomatik
•Özel
uyarı sistemi
sistemi
•Hata ve uyarı mesajları
•Geri görüfl kamerası
Basınç, sıcaklık, motor yükü
•Otomatik ön ısınma
vb. parametrelerin anlık
•
Otomatik
rölanti
•
durum bilgisi
DOLUM KAPAS‹TELER‹
Yakıt Tankı
Hidrolik Tank
Hidrolik Sistem
Dönüfl Redüktörü
: 270 lt
: 120 lt
: 250 lt
: 2.4 lt
Yürüyüfl Redüktörü
Motor Ya€ı
Motor So€utma Sis.
Ön / Arka Aks
:
3 lt
:
17 lt
:
21 lt
: 8 / 8 lt
ELEKTR‹K S‹STEM‹
Voltaj
Akü
Alternatör
Marfl Motoru
: 24 V
: 2 x 12 V / 100 Ah
: 24 V / 50 A
: 24 V / 5.0 kw
YA⁄LAMA
Bom ve arm gibi eriflilmesi güç olan noktaları ya€lamak için
merkezi ya€lama sistemi mevcuttur
www.hidromek.com.tr
HMK140W
I.
II.
I. GENEL ÖLÇÜLER
2.000 mm
7.880 mm
8.070 mm
3.110 mm
2.800 mm
4.600 mm
*2.300 mm
2.600 mm
2.600 mm
1.944 mm
1.500 mm
1.100 mm
1.295 mm
2.250 mm
2.340 mm
2.500 mm
3.280 mm
360 mm
*2.494 / 2.491 / 2.555 mm
2.500 mm
125 mm
450 mm
120 mm
7.860 mm
7.760 mm
8.120 mm
8.170 mm
3.420 mm
3.720 mm
2.900 mm
3.200 mm
2.900 mm
(TR) Eylül 2014
Bom Ölçüsü
Arm Ölçüsü
A Aks Mesafesi
B ‹z Geniflli€i
C Dönme Ekseni - Ön Aks Mesafesi
D Dönme Ekseni - Arka Aks Mesafesi
E Üst fiase Zemin Bofllu€u
F Arka A€ırlık Mesafesi
F´ Arka A€ırlık Dönüfl Yarı Çapı
G Üst fiase Geniflli€i
H Kabin Yüksekli€i
I
Minimum Zemin Bofllu€u, Destek Aya€ı
J Lastik Geniflli€i (9.0-20 / 18R19.5/10.0-20)
K Zeminde Ayak Geniflli€i
L Ayak Dalma Derinli€i
M Dozer Bıça€ı Zemin Bofllu€u
N Dozer Bıça€ı Dalma Derinli€i
O Toplam Uzunluk / Yürüme
P Toplam Uzunluk / Nakliye
Q Bom Yüksekli€i / Yürüme
R Bom Yüksekli€i / Nakliye
7.630 mm
8.100 mm
3.920 mm
3.500 mm
II. ÇALIfiMA ÖLÇÜLER‹
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Maksimum Ulaflma Mesafesi
Zeminde Maksimum Ulaflma Mesafesi
Maksimum Kazma Derinli€i
Maksimum Kazma Yüksekli€i
Maksimum Boflaltma Yüksekli€i
Maksimum Dikey Kazma Derinli€i
Minimum Dönüfl Yanı Çapı
2440 mm Yatay Kazma Derinli€i
7.910 mm
7.770 mm
4.740 mm
8.470 mm
6.060 mm
3.640 mm
2.740 mm
4.490 mm
8.190 mm
7.960 mm
5.040 mm
8.660 mm
6.250 mm
4.020 mm
2.730 mm
4.810 mm
8.490 mm
8.270 mm
5.340 mm
8.910 mm
6.480 mm
4.440 mm
2.770 mm
5.140 mm
8.780 mm
8.570 mm
5.640 mm
9.090 mm
6.660 mm
4.720 mm
2.800 mm
5.450 mm
III. KOPARMA KUVVETLER‹
Standart Kepçe Kapasitesi
0.60 m3 (SAE)
Kepçe Kazma Kuvveti (Ek Güç) ISO
10.000 (10.900) kgf 10.000 (10.900) kgf 10.000 (10.900) kgf 10.000 (10.900) kgf
Arm Koparma Kuvveti (Ek Güç) ISO
7.900 (8.600) kgf
Çalıflma A€ırlı€ı
4.60 m tek parça bom
0.60 m3 (SAE)
0.52 m3 (SAE)
7.200 (7.800) kgf
6.600 (7.200) kgf
0.52 m3 (SAE)
6.000 (6.600) kgf
Dozer Bıça€ı
Dozer Bıça€ı ve Arka Ayak
Ön ve Arka Ayak
14.600 kg
15.600 kg
15.700 kg
* Standart
MERKEZ - FABR‹KA
Ayafl yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1
06935 Sincan / ANKARA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39 - 267 12 18
ANKARA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ANTALYA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
BURSA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
DEN‹ZL‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
D‹YARBAKIR BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ELAZI⁄ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
‹STANBUL ANADOLU BÖLGE YÖN.
‹STANBUL AVRUPA BÖLGE YÖN.
‹ZM‹R BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
KAYSER‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
SAMSUN BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TARSUS BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TRABZON BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
Tel: 0312 267 12 60 (pbx)
Tel: 0242 221 54 94 (pbx)
Tel: 0224 483 33 64
Tel: 0258 274 74 28 (pbx)
Tel: 0412 238 25 25
Tel: 0424 281 32 32 (pbx)
Tel: 0216 427 81 81 (pbx)
Tel: 0212 465 66 88 (pbx)
Tel: 0232 382 80 00 (3 hat)
Tel: 0352 332 12 31 (pbx)
Tel: 0362 266 58 23 (pbx)
Tel: 0324 651 48 20 (3 hat)
Tel: 0462 717 60 10 (pbx)
Faks: 0312 267 12 39
Faks: 0242 221 54 96
Faks: 0224 453 54 06
Faks: 0258 274 74 38
Faks: 0412 238 25 28
Faks: 0424 281 20 90
Faks: 0216 427 83 83
Faks: 0212 465 66 67
Faks: 0232 382 27 36
Faks: 0352 331 03 69
Faks: 0362 266 58 26
Faks: 0324 651 48 19
Faks: 0462 717 65 56
Not:
H‹DROMEK bu broflürdeki modelin
özelliklerini önceden haber vermeksizin
de€ifltirme hakkını saklı tutar
Download

140 W – Türkçe Föy