HMK 140LC EKSKAVATÖR
MOTOR
H‹DROL‹K S‹STEM
Marka, Model
Tip
Ana Pompa
Tip
: ISUZU AJ-4JJ1X 97/68 EC
: Su so€utmalı, 4 zamanlı, 4 silindirli,
direkt enjeksiyon, turbo flarjlı,
intercooler, elektronik dizel motor
Güç
: 95 HP / 2000 rpm / SAE J1349
Maksimum Tork
: 378Nm / 1600 rpm
Hacim
: 2999 cc
Çap x Strok
: 95,4 mm x 104,9 mm
Emisyon Sınıfı
: FAZ III-A (Tier III)*
Avrupa Birli€i Faz III-A ve ABD Tier 3 emisyon kontrol
yönetmeliklerine uyumludur.
ALT fiASE
Göbek Kısmı “X” Tipi, Yan fiase Beflgen, Kutu Tipi
Pabuç
: 3 tırnaklı 500/600/700 mm
Pabuç Sayısı
: 2 x 46 adet
Yürüyüfl Makara Sayısı : 2 x 7 adet
Taflıyıcı Makara Sayısı : 2 x 2 adet
Palet Gerdirme
: Hidrolik tip ve yay yastıklamalı
KAB‹N
•Genifl iç hacim
•Sınıf standartlarının üzerinde görüfl açısı
•Titreflimi büyük ölçüdede sönümleyen 6 adet silikon takoz
•Tam otomatik dijital klima
•So€utmalı Torpido gözü
•Yüksek çözünürlüklü, renkli TFT gösterge paneli
•USB ba€lantılı MP3 çalar
•Yükseklik ayarlı Joystickler
yönlü ayarlanabilir koltuk, en üst düzeyde operatör
•Çok
konforu
•Gelifltirilmifl koltuk geri yatma açısı
•Yükseklik ayarlı koltuk kolçakları
•Bardaklık ve flifle tutucular ile saklama cepleri
•Kabin arkasında genifl depolama alanı
•Ön ve Arka günefllikler
•Kolay açılır ön kayar cam
•Havuz tipi paspas
•Ergonomisi ve stili iyilefltirilmifl yürüyüfl pedal ve levyeler
•OPERA Operatör ara yüzü
YÜRÜYÜfi VE FRENLER
Yürüyüfl
Yürüyüfl Motoru
Redüksiyon
Yürüyüfl Hızı
Yüksek
Düflük
Max Çekifl Kuvveti
Tırmanabilirlik
Park Freni
: Tamamen hidrostatik
: 2 hız kademeli, de€iflken deplasmanlı
eksenel pistonlu motor
: 2 kademeli, planet diflli sistemi
: 5.1 km/h
: 3.3 km/h
: 11.700 kgf
: 35° (%70)
: Hidrolik, disk tipi, flanzıman entegreli
: 2 adet de€iflken deplasmanlı, e€ik plakalı,
eksenel pistonlu pompa
Azami debi
: 2 x 130 lt/dk
Pilot Pompa
: Diflli Tip, 20 lt/dk
Çalıflma Basınçları
: 330 kgf/cm2
Ataflman
Ek Güç
: 350 kgf/cm2
Yürüyüfl
: 350 kgf/cm2
Kule Dönüfl
: 260 kgf/cm2
Pilot
: 40 kgf/cm2
Silindirler
Bom
: 2 x 110 x 75 x 1.080 mm
Arm
: 1 x 115 x 80 x 1.225 mm
Kepçe
: 1 x 100 x 70 x 910 mm
OPERA KONTROL S‹STEM‹
ve çalıflma modu seçme Kumanda panelinde çoklu dil
•Güç
•seçene€i
imkanı
Aflırı ısınma önleme
farklı çalıflma saatini
•fonksiyonu
•26
kaydetme imkanı
•Otomatik elektrik kesici
•Otomatik powerboost
Periyodik bakım zamanlı
fiifre ile hırsızlık önleme
•otomatik
•Özel
uyarı sistemi
sistemi
•Hata ve uyarı mesajları
•Geri görüfl kamerası
Basınç, sıcaklık, motor yükü
•Otomatik ön ısınma
parametrelerin anlık
•vb.
•Otomatik rölanti
durum bilgisi
DÖNÜfi S‹STEM‹
Dönüfl Motoru
Redüksiyon
Dönüfl Freni
Dönüfl hızı
: E€ik plakalı eksenel pistonlu motor, süper
flok emici valf ile entegre
: 2 kademeli planet tip
: Disk tipi, otomatik uyarılı
: 13 d/d
DOLUM KAPAS‹TELER‹
Yakıt Tankı
Hidrolik Tank
Hidrolik Sistem
Motor So€utma Sis.
: 270 lt Motor Ya€ı
: 120 lt Dönüfl Redüktörü
: 216 lt Yürüyüfl Redüktörü
: 21 lt
: 15 lt
: 2.4 lt
: 2x2 lt
ELEKTR‹K S‹STEM‹
Voltaj
Akü
Alternatör
Marfl Motoru
: 24 V
: 2 x 12 V / 100 Ah
: 24 V / 50 A
: 24 V / 5.0 kw
YA⁄LAMA
Bom ve arm gibi eriflilmesi güç olan noktaları ya€lamak için
merkezi ya€lama sistemi mevcuttur
A⁄IRLIK
Standart makina çalıflma a€ırlı€ı
: 14.500 kg
www.hidromek.com.tr
HMK140LC
I.
II.
I. GENEL ÖLÇÜLER
4.600 mm
Arm Ölçüsü
2.000 mm
*2.300 mm
2.600 mm
2.900 mm
A
Toplam Uzunluk
7.880 mm
7.890 mm
7.880 mm
7.850 mm
B
Ana Bom Yüksekli€i
2.710 mm
2.820 mm
2.980 mm
3.100 mm
C
Alt fiase Geniflli€i (Palet Geniflli€i)
*2.490 / 2.590 / 2.690 mm
D
Palet Basma Uzunlu€u
3.035 mm
E
Arka A€ırlık Mesafesi
2.250 mm
E´ Arka A€ırlık Dönüfl Yarı Çapı
2.340 mm
F
Üst fiase Zemin Bofllu€u
940 mm
G
Palet Yüksekli€i
800 mm
H
Minimum Zemin Bofllu€u
I
Palet Eksenleri Arası Mesafe
430 mm
1.990 mm
J
Papuç Geniflli€i
K
Alt fiase Uzunlu€u (Palet Üzerinden)
*500 / 600 / 700 mm
3.775 mm
L
Zemindeki Uzunluk
4.470 mm
M Kabin Yüksekli€i
2.880 mm
N
2.500 mm
Üst fiase Geniflli€i
II. ÇALIfiMA ÖLÇÜLER‹
S
Maksimum Ulaflma Mesafesi
7.910 mm
8.190 mm
8.490 mm
8.780 mm
T
Zeminde Maksimum Ulaflma Mesafesi
7.750 mm
8.040 mm
8.350 mm
8.640 mm
U
Maksimum Kazma Derinli€i
5.090 mm
5.390 mm
5.690 mm
5.990 mm
V
Maksimum Kazma Yüksekli€i
8.120 mm
8.320 mm
8.560 mm
8.740 mm
W Maksimum Boflaltma Yüksekli€i
5.720 mm
5.900 mm
6.130 mm
6.310 mm
X
Maksimum Dikey Kazma Derinli€i
3.990 mm
4.370 mm
4.790 mm
5.060 mm
Y
Minimum Dönüfl Yanı Çapı
2.740 mm
2.730 mm
2.770 mm
2.800 mm
Z
2440 mm Yatay Kazma Derinli€i
4.840 mm
5.160 mm
5.480 mm
5.800 mm
III. KOPARMA KUVVETLER‹
Standart Kepçe Kapasitesi
0.75 m3 (SAE)
Kepçe Kazma Kuvveti (Ek Güç) ISO
10.000 (10.900) kgf 10.000 (10.900) kgf 10.000 (10.900) kgf 10.000 (10.900) kgf
0.6 m3 (SAE)
Arm Koparma Kuvveti (Ek Güç) ISO
7.900 (8.600) kgf
7.200 (7.800) kgf
0.6 m3 (SAE)
6.600 (7.200) kgf
0.52 m3 (SAE)
6.000 (6.600) kgf
* Standart
MERKEZ - FABR‹KA
Ayafl yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1
06935 Sincan / ANKARA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39 - 267 12 18
ANKARA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ANTALYA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
BURSA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
DEN‹ZL‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
D‹YARBAKIR BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ELAZI⁄ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
‹STANBUL ANADOLU BÖLGE YÖN.
‹STANBUL AVRUPA BÖLGE YÖN.
‹ZM‹R BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
KAYSER‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
SAMSUN BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TARSUS BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TRABZON BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
Tel: 0312 267 12 60 (pbx)
Tel: 0242 221 54 94 (pbx)
Tel: 0224 483 33 64
Tel: 0258 274 74 28 (pbx)
Tel: 0412 238 25 25
Tel: 0424 281 32 32 (pbx)
Tel: 0216 427 81 81 (pbx)
Tel: 0212 465 66 88 (pbx)
Tel: 0232 382 80 00 (3 hat)
Tel: 0352 332 12 31 (pbx)
Tel: 0362 266 58 23 (pbx)
Tel: 0324 651 48 20 (3 hat)
Tel: 0462 717 60 10 (pbx)
Faks: 0312 267 12 39
Faks: 0242 221 54 96
Faks: 0224 453 54 06
Faks: 0258 274 74 38
Faks: 0412 238 25 28
Faks: 0424 281 20 90
Faks: 0216 427 83 83
Faks: 0212 465 66 67
Faks: 0232 382 27 36
Faks: 0352 331 03 69
Faks: 0362 266 58 26
Faks: 0324 651 48 19
Faks: 0462 717 65 56
Not:
H‹DROMEK bu broflürdeki modelin
özelliklerini önceden haber vermeksizin
de€ifltirme hakkını saklı tutar
(TR) Eylül 2014
Bom Ölçüsü
Download

140 LC Gen Serisi - Türkçe