HMK 220 LC EKSKAVATÖR
MOTOR
Marka, Model
Tip
H‹DROL‹K S‹STEM
: ISUZU-AI-4HK1X
: Su so€utmalı, 4 zamanlı, 4 silindirli,
sıralı tip, direkt enjeksiyon, turbo flarjlı,
intercooler destekli, elektronik dizel motor
: Faz III-A (Tier3)
: 162HP / 2000 d/d SAE J1995
: 656 Nm / 1500 rpm
: 5193 cc
Emisyon Sınıfı
Güç
Maksimum Tork
Hacim
: 115 mm x 125 mm
Çap x Strok
Avrupa Birli€i Faz III-A ve ABD Tier 3 emisyon kontrol
yönetmeliklerine uyumludur.
ALT fiASE
Konstrüksiyon
Pabuç
Pabuç Sayısı
Yürüyüfl Makara Sayısı
Taflıyıcı Makara Sayısı
Palet Gerdirme
: Göbek kısmı “X” tipi, yan fiase
beflgen kutu tip
: 3 tırnaklı
: 2 x 49 adet
: 2 x 9 adet
: 2 x 2 adet
: Hidrolik tip ve yay yastıklamalı
KAB‹N
•Gelifltirilmifl operatör görüfl açısı
•Arttırılmıfl kabin iç hacmi
büyük ölçüde sönümleyen 6 adet silikonlu kabin
•Titreflimi
takozu
•Yüksek kapasiteli klima
•Yüksek çözünürlüklü, renkli, TFT gösterge paneli
•So€utmalı torpido gözü
•Opera kontrol sistemi
•Bardak tutucusu ve saklama cepleri
•Havuz tipi paspas
yönlü ayarlanabilir koltuk, en üst düzeyde operatör
•Çok
konforu
konumlandırılan dü€me grubu ve gelifltirilmifl yürüyüfl
•Yeniden
pedal ve levyeleri ile donatılmıfl daha ergonomik kabin.
YÜRÜYÜfi VE FRENLER
Yürüyüfl
Yürüyüfl Motoru
Redüksiyon
Yürüyüfl Hızı
Yüksek
Düflük
Max Çekifl Kuvveti
Tırmanabilirlik
Park Freni
Servis Freni
: Tamamen hidrostatik
: 2 hız kademeli, e€ik plakalı, eksenel
pistonlu motor
: 3 kademeli, planet tip,otomatik uyarılı
: 6 km/h
: 3.8 km/h
: 18.500 kgf
: 35° (%70)
: Hidrolik, disk tipi, otomatik uyarılı
: Birbirinden ba€ımsız ön ve arka aks için
ayrı ayrı tamamen hidrolik frenleme gücü.
Yay geri dönüfllü, disk tipi fren
Zemin Basıncı (600mm Papuç ile) : 0.47 kgf/cm2
Ana Pompa
Tip
: 2 adet de€iflken deplasmanlı, e€ik plakalı,
eksenel pistonlu pompa
Azami debi
: 2 x 234 lt/dk
Pilot Pompa
: Diflli Tip, 19 lt/dk
Çalıflma Basınçları
: 330 kgf/cm2
Ataflman
Ek Güç
: 360 kgf/cm2
Yürüyüfl
: 360 kgf/cm2
Kule Dönüfl
: 240 kgf/cm2
Pilot
: 40 kgf/cm2
Silindirler
Bom
: 2 x 125 x 85 x 1.325 mm
Arm
: 1 x 140 x 100 x 1.640 mm
Kepçe
: 1 x 125 x 85 x 1.060 mm
Opera Kontrol Sistemi
ve çalıflma modu seçme Kumanda panelinde çoklu dil
•Güç
•seçene€i
imkanı
Aflırı ısınma önleme
farklı çalıflma saatini
•fonksiyonu
•26
kaydetme imkanı
Otomatik
elektrik
kesici
Otomatik
powerboost
•
•
Periyodik bakım zamanlı
Özel fiifre ile hırsızlık önleme
•otomatik uyarı sistemi
•sistemi
•Hata ve uyarı mesajları
•Geri görüfl kamerası
•Hidromek Smartlink
Basınç, sıcaklık, motor yükü
parametrelerin anlık
•Otomatik ön ısınma
•vb.
durum bilgisi
•Otomatik rölanti
DÖNÜfi S‹STEM‹
Dönüfl Motoru
Redüksiyon
Dönüfl Freni
Dönüfl hızı
: Süper flok emici valf ile entegre edilmifl;
sabit deplasmanlı, e€ik plakalı, eksenel
pistonlu motor
: 2 kademeli planet tip
: Hidrolik, disk tipi, otomatik uyarılı
: 11 d/d
DOLUM KAPAS‹TELER‹
Yakıt Tankı
Hidrolik Tank
Hidrolik Sistem
Motor So€utma Sis.
: 354 lt Motor Ya€ı
: 20.5 lt
: 160 lt Dönüfl Redüktörü
:
5 lt
: 290 lt Yürüyüfl Redüktörü : 2x5.4 lt
: 29.3 lt
ELEKTR‹K S‹STEM‹
Voltaj
Akü
Alternatör
Marfl Motoru
: 24 V
: 2 x 12 V / 100 Ah
: 24 V / 50 A
: 24 V / 5.0 kw
YA⁄LAMA
Bom ve arm gibi eriflilmesi güç olan noktaları ya€lamak için
merkezi ya€lama sistemi mevcuttur
A⁄IRLIK
Standart Makina Çalıflma A€ırlı€ı
: 22.600 kg
www.hidromek.com.tr
HMK220 LC
I.
II.
I. GENEL ÖLÇÜLER
II. ÇALIfiMA ÖLÇÜLER‹
5.800 mm
2.400 mm *2.920 mm
9.670 mm 10.050 mm
9.490 mm
9.880 mm
6.150 mm
6.670 mm
9.630 mm
9.570 mm
6.890 mm
6.900 mm
5.030 mm
5.100 mm
3.790 mm
3.710 mm
5.950 mm
6.490 mm
1.0 m3 (SAE)
15.300 (16.700) kgf
11.400 (12.500) kgf
* Standart
MERKEZ - FABR‹KA
Ayafl yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1
06935 Sincan / ANKARA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39 - 267 12 18
ANKARA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ANTALYA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
BURSA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
DEN‹ZL‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
D‹YARBAKIR BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ELAZI⁄ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
‹STANBUL ANADOLU BÖLGE YÖN.
‹STANBUL AVRUPA BÖLGE YÖN.
‹ZM‹R BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
KAYSER‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
SAMSUN BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TARSUS BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TRABZON BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
Tel: 0312 267 12 60 (pbx)
Tel: 0242 221 54 94 (pbx)
Tel: 0224 483 33 64
Tel: 0258 274 74 28 (pbx)
Tel: 0412 238 25 25
Tel: 0424 281 32 32 (pbx)
Tel: 0216 427 81 81 (pbx)
Tel: 0212 465 66 88 (pbx)
Tel: 0232 382 80 00 (3 hat)
Tel: 0352 332 12 31 (pbx)
Tel: 0362 266 58 23 (pbx)
Tel: 0324 651 48 20 (3 hat)
Tel: 0462 717 60 10 (pbx)
Faks: 0312 267 12 39
Faks: 0242 221 54 96
Faks: 0224 453 54 06
Faks: 0258 274 74 38
Faks: 0412 238 25 28
Faks: 0424 281 20 90
Faks: 0216 427 83 83
Faks: 0212 465 66 67
Faks: 0232 382 27 36
Faks: 0352 331 03 69
Faks: 0362 266 58 26
Faks: 0324 651 48 19
Faks: 0462 717 65 56
Not:
H‹DROMEK bu broflürdeki modelin
özelliklerini önceden haber vermeksizin
de€ifltirme hakkını saklı tutar
(TR) Nisan 2014
Bom Ölçüsü
Bom Ölçüsü
5.800 mm
Arm Ölçüsü
2.400 mm *2.920 mm Arm Ölçüsü
A - Toplam Uzunluk
9.800 mm
9.790 mm S - Maksimum Ulaflma mesafesi
B - Bom Yüksekli€i
3.150 mm
3.090 mm T - Zeminde Maksimum
Ulaflma Mesafesi
C - Alt fiase Geniflli€i (LC)
*2.990 / 3.090 / 3.190 mm
U - Maksimum Kazma Derinli€i
C´ - Alt fiase Geniflli€i (NLC)
2.540 mm
V - Maksimum Kazma Yüksekli€i
D - Palet Basma Uzunlu€u
3.640 mm
W - Maksimum Boflaltma Yüksekli€i
E - Arka A€ırlık Mesafesi
2.780 mm
X - Maksimum Dikey Kazma Derinli€i
E´ - Arka A€ırlık Dönüfl Yarı Çapı
2.800 mm
F - Üst fiase Zemin Bofllu€u
1.060 mm
Y - Minimum Dönüfl Yarı Çapı
G - Palet Yüksekli€i
935 mm
Z - 2440 mm Yatay Kazma Derinli€i
H - Minimum Zemin Bofllu€u
465 mm
* Standart
I
- Palet Eksenleri Arası Mesafe (NLC/LC)
2.040 mm / 2.390 mm
J - Pabuç Geniflli€i (LC)
*600 / 700 / 800 mm
J - Pabuç Geniflli€i (NLC)
500 mm
K - Alt fiase Uzunlu€u (Palet Üzerinden)
4.460 mm
GENEL ÖZELL‹KLER
L - Zemindeki Uzunluk
5.420 mm
Standart Kepçe Kapasitesi
M - Kabin Yüksekli€i
2.985 mm
Kepçe Kazma Kuvveti (Ek Güç) ISO
N - Üst fiase Geniflli€i (NLC/LC)
2.500 mm / 2.660 mm
Arm Koparma Kuvveti (Ek Güç) ISO
Download

220 LC Gen Serisi - Türkçe Föy