HMK 200 W EKSKAVATÖR
MOTOR
H‹DROL‹K S‹STEM
Marka, Model
Tip
: ISUZU-AI-4HK1X
: Su so€utmalı, 4 zamanlı, 4 silindirli,
sıralı tip, direkt enjeksiyon, turbo flarjlı,
intercooler destekli, elektronik dizel motor
: 162HP / 2000 d/d SAE J1349
: 656 Nm / 1500 rpm
: 5193 cc
Güç
Maksimum Tork
Hacim
: 115 mm x 125 mm
Çap x Strok
Avrupa Birli€i Faz III-A ve ABD Tier 3 emisyon kontrol
yönetmeliklerine uyumludur.
ALT fiASE
fiase
Tip
Lastikler
: Kutu kesitli, güçlendirilmifl alt flase, ön dozer
bıça€ı ve arka destek ayakları standart
: Ön aks alt flaseye osilasyon için pimle ba€lıdır.
Çalıflma konumunda kilitleme silindirleri ile
sabitlenir. Arka aks alt flaseye sabit ba€lıdır.
: 10.00 - 20 (14 Kat)
KAB‹N
•Gelifltirilmifl operatör görüfl açısı
•Arttırılmıfl kabin iç hacmi
büyük ölçüde sönümleyen 6 adet silikonlu kabin
•Titreflimi
takozu
•Yüksek kapasiteli klima
•Yüksek çözünürlüklü, renkli, TFT gösterge paneli
•So€utmalı torpido gözü
•Opera kontrol sistemi
•Bardak tutucusu ve saklama cepleri
•Havuz tipi paspas
yönlü ayarlanabilir koltuk, en üst düzeyde operatör
•Çok
konforu
konumlandırılan dü€me grubu ve gelifltirilmifl yürüyüfl
•Yeniden
pedal ve levyeleri ile donatılmıfl daha ergonomik kabin.
Ana Pompa
Tip
: 2 adet de€iflken deplasmanlı, e€ik plakalı,
eksenel pistonlu pompa
Azami debi
: 2 x 234 lt/dk
Pilot Pompa
: Diflli Tip, 19 lt/dk
Çalıflma Basınçları
: 330 kgf/cm2
Ataflman
Ek Güç
: 360 kgf/cm2
Yürüyüfl
: 360 kgf/cm2
Kule Dönüfl
: 240 kgf/cm2
Pilot
: 40 kgf/cm2
Silindirler
Bom
: 2 x 125 x 85 x 1.325 mm
Arm
: 1 x 140 x 100 x 1.640 mm
Kepçe
: 1 x 125 x 85 x 1.060 mm
DÖNÜfi S‹STEM‹
Dönüfl Motoru
Redüksiyon
Dönüfl Freni
Dönüfl hızı
: Sabit deplasmanlı, e€ik plakalı eksenel
pistonlu motor, süper flok emici valf ile
entegre
: 2 kademeli planet tip
: Disk tipi, otomatik uyarılı
: 11 d/d
Opera Kontrol Sistemi
ve çalıflma modu seçme Kumanda panelinde çoklu dil
•Güç
•seçene€i
imkanı
Aflırı ısınma önleme
farklı çalıflma saatini
•fonksiyonu
•26
kaydetme imkanı
Otomatik
elektrik
kesici
Otomatik
powerboost
•
•
Periyodik bakım zamanlı
Özel fiifre ile hırsızlık önleme
•otomatik uyarı sistemi
•sistemi
•Hata ve uyarı mesajları
•Geri görüfl kamerası
•Hidromek Smartlink
Basınç, sıcaklık, motor yükü
parametrelerin anlık
•Otomatik ön ısınma
•vb.
durum bilgisi
•Otomatik rölanti
D‹REKS‹YON S‹STEM‹
DOLUM KAPAS‹TELER‹
Orbitol tip direksiyon ve 2 rotary pompa ön tekerlekleri
silindirlerle kontrol eder. Ön dingil osilasyon açısı (±) 8°,
minimum dönüfl radyüsü 6.080 mm’dir.
Yakıt Tankı
Hidrolik Tank
Hidrolik Sistem
Dönüfl Redüktörü
YÜRÜYÜfi VE FRENLER
Yürüyüfl
Yürüyüfl Motoru
fianzıman
Yürüyüfl Hızı
Yüksek
Düflük
Max Çekifl Kuvveti
Tırmanabilirlik
Park Freni
Servis Freni
: Tamamen hidrostatik
: De€iflken deplasmanlı, pistonlu motor
otomatik de€iflmeli
: 2 kademeli
: 22.5 km/h
: 8 km/h
: 11.850 kgf
: 30° (%58)
: Hidrolik, disk tipi, flanzıman entegreli
: Birbirinden ba€ımsız ön ve arka aks için
ayrı ayrı tamamen hidrolik frenleme gücü.
Yay geri dönüfllü, disk tipi fren
: 354 lt
: 165 lt
: 305 lt
:
5 lt
Yürüyüfl Redüktörü
Motor Ya€ı
Motor So€utma Sis.
Ön / Arka Aks
:
3 lt
:
20.5 lt
:
29.3 lt
:14 / 16 lt
ELEKTR‹K S‹STEM‹
Voltaj
Akü
Alternatör
Marfl Motoru
: 24 V
: 2 x 12 V / 100 Ah
: 24 V / 50 A
: 24 V / 5.0 kw
YA⁄LAMA
Bom ve arm gibi eriflilmesi güç olan noktaları ya€lamak için
merkezi ya€lama sistemi mevcuttur
A⁄IRLIK
Standart Makina Çalıflma A€ırlı€ı
: 21.800 kg
www.hidromek.com.tr
HMK200 W
II.
I. GENEL ÖLÇÜLER
II. ÇALIfiMA ÖLÇÜLER‹
Bom Ölçüsü
5.600 mm
Arm Ölçüsü
*2.400 mm 2.920 mm
A - Aks Mesafesi
2.850 mm
B - ‹z Geniflli€i
1.874 mm
C - Dönme Ekseni - Ön Aks Mesafesi
1.500 mm
D - Dönme Ekseni - Arka Aks Mesafesi
1.350 mm
E - Üst fiase Zemin Bofllu€u
1.290 mm
F - Arka A€ırlık Mesafesi
2.780 mm
F´ - Arka A€ırlık Dönüfl Yarı Çapı
2.800 mm
G - Üst fiase Geniflli€i
2.500 mm
H - Kabin Yüksekli€i
3.350 mm
I
- Minimum Zemin Bofllu€u, Destek Aya€ı
335 mm
J - Lastik Geniflli€i
2.480 mm
K - Zeminde Ayak Geniflli€i
3.800 mm
L - Ayak Dalma Derinli€i
130 mm
M - Dozer Bıça€ı Zemin Bofllu€u
370 mm
N - Dozer Bıça€ı Dalma Derinli€i
135 mm
O - Toplam Uzunluk / Yürüme
9.660 mm
9.670 mm
P - Toplam Uzunluk / Nakliye
9.570 mm
9.570 mm
Q - Bom Yüksekli€i / Yürüme
3.570 mm
3.790 mm
R - Bom Yüksekli€i / Nakliye
3.330 mm
3.320 mm
Bom Ölçüsü
5.600 mm
Arm Ölçüsü
*2.400 mm 2.920 mm
S - Maksimum Ulaflma mesafesi
9.420 mm 9.780 mm
T - Zeminde Maks. Ulaflma Mesafesi
9.200 mm 9.560 mm
U - Maksimum Kazma Derinli€i
5.780 mm 6.300 mm
V - Maksimum Kazma Yüksekli€i
9.930 mm 9.880 mm
W - Maksimum Boflaltma Yüksekli€i
7.180 mm 7.200 mm
X - Maksimum Dikey Kazma Derinli€i
4.570 mm 4.630 mm
Y - Minimum Dönüfl Yarı Çapı
3.250 mm 3.170 mm
Z - 2440 mm Yatay Kazma Derinli€i
5.580 mm 6.110 mm
* Standart
GENEL ÖZELL‹KLER
Standart Kepçe Kapasitesi
Kepçe Kazma Kuvveti (Ek Güç) ISO
Arm Koparma Kuvveti (Ek Güç) ISO
0.9 m3 (SAE)
15.800 (17.200) kgf
13.200 (14.400) kgf
* Standart
MERKEZ - FABR‹KA
Ayafl yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1
06935 Sincan / ANKARA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39 - 267 12 18
ANKARA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ANTALYA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
BURSA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
DEN‹ZL‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
D‹YARBAKIR BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ELAZI⁄ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
‹STANBUL ANADOLU BÖLGE YÖN.
‹STANBUL AVRUPA BÖLGE YÖN.
‹ZM‹R BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
KAYSER‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
SAMSUN BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TARSUS BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TRABZON BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
Tel: 0312 267 12 60 (pbx)
Tel: 0242 221 54 94 (pbx)
Tel: 0224 483 33 64
Tel: 0258 274 74 28 (pbx)
Tel: 0412 238 25 25
Tel: 0424 281 32 32 (pbx)
Tel: 0216 427 81 81 (pbx)
Tel: 0212 465 66 88 (pbx)
Tel: 0232 382 80 00 (3 hat)
Tel: 0352 332 12 31 (pbx)
Tel: 0362 266 58 23 (pbx)
Tel: 0324 651 48 20 (3 hat)
Tel: 0462 717 60 10 (pbx)
Faks: 0312 267 12 39
Faks: 0242 221 54 96
Faks: 0224 453 54 06
Faks: 0258 274 74 38
Faks: 0412 238 25 28
Faks: 0424 281 20 90
Faks: 0216 427 83 83
Faks: 0212 465 66 67
Faks: 0232 382 27 36
Faks: 0352 331 03 69
Faks: 0362 266 58 26
Faks: 0324 651 48 19
Faks: 0462 717 65 56
Not:
H‹DROMEK bu broflürdeki modelin
özelliklerini önceden haber vermeksizin
de€ifltirme hakkını saklı tutar
(TR) Mayıs 2014
I.
Download

E-Katalog - Bilgi Egitim Teknolojileri