HMK 370 LC LR EKSKAVATÖR
MOTOR
Marka, Model
Tip
H‹DROL‹K S‹STEM
: ISUZU-AH-6HK1X
: Su so€utmalı, 4 zamanlı, 6 silindirli,
sıralı tip, direkt enjeksiyon, turbo ve
intercooler destekli dizel motor
: Faz III-A (Tier3)
: 202HP / 1800 d/d SAE J1349
: 903 Nm / 1500 rpm
: 7790 cc
Emisyon Sınıfı
Güç
Maksimum Tork
Hacim
: 115 mm x 125 mm
Çap x Strok
Avrupa Birli€i Faz III-A ve ABD Tier 3 emisyon kontrol
yönetmeliklerine uyumludur.
ALT fiASE
Konstrüksiyon
Pabuç
Pabuç Sayısı
Yürüyüfl Makara Sayısı
Taflıyıcı Makara Sayısı
Palet Gerdirme
: Göbek kısmı “X” tipi, yan fiase
beflgen kutu tip
: 3 tırnaklı
: 2 x 51 adet
: 2 x 9 adet
: 2 x 2 adet
: Hidrolik tip ve yay yastıklamalı
KAB‹N
•Gelifltirilmifl operatör görüfl açısı
•Arttırılmıfl kabin iç hacmi
büyük ölçüde sönümleyen 6 adet silikonlu kabin
•Titreflimi
takozu
•Yüksek kapasiteli klima
•Yüksek çözünürlüklü, renkli, TFT gösterge paneli
•So€utmalı torpido gözü
•Opera kontrol sistemi
•Bardak tutucusu ve saklama cepleri
•Havuz tipi paspas
yönlü ayarlanabilir koltuk, en üst düzeyde operatör
•Çok
konforu
konumlandırılan dü€me grubu ve gelifltirilmifl yürüyüfl
•Yeniden
pedal ve levyeleri ile donatılmıfl daha ergonomik kabin.
YÜRÜYÜfi VE FRENLER
Yürüyüfl
: Tamamen hidrostatik
Yürüyüfl Motoru
: 2 hız kademeli, eksenel pistonlu motor
Redüksiyon
: 3 kademeli, planet tip
Yürüyüfl Hızı
Yüksek
: 4.4 km/h
Düflük
: 2.8 km/h
Max Çekifl Kuvveti : 25.850 kgf
Tırmanabilirlik
: 35° (%70)
Park Freni
: Hidrolik, disk tipi, otomatik uyarılı
Zemin Basıncı (600mm Papuç ile) 300 LC
: 0.60 kgf/cm2
Zemin Basıncı (600mm Papuç ile) 300 NLC : 0.61 kgf/cm2
YA⁄LAMA
Bom ve arm gibi eriflilmesi güç olan noktaları ya€lamak için
merkezi ya€lama sistemi mevcuttur
Ana Pompa
Tip
: 2 adet de€iflken deplasmanlı, e€ik plakalı,
eksenel pistonlu pompa
Azami debi
: 2 x 250 lt/dk
Pilot Pompa
: Diflli Tip, 27 lt/dk
Çalıflma Basınçları
Ataflman
Bom ‹ndirme
: 150 kgf/cm2
Bom Kaldırma
: 330 kgf/cm2
Arm Açma
: 330 kgf/cm2
Arm Kapama
: 240 kgf/cm2
Kova Açma
: 240 kgf/cm2
Kova Kapama
: 240 kgf/cm2
Yürüyüfl
: 360 kgf/cm2
Kule Dönüfl
: 285 kgf/cm2
Pilot
: 40 kgf/cm2
Silindirler
Bom
: 2 x 140 x 100 x 1.445 mm
Arm
: 1 x 160 x 110 x 1.760 mm
Kepçe
: 1 x 110 x 70 x 910 mm
Opera Kontrol Sistemi
ve çalıflma modu seçme Kumanda panelinde çoklu dil
•Güç
•seçene€i
imkanı
Aflırı ısınma önleme
farklı çalıflma saatini
•fonksiyonu
•26
kaydetme imkanı
•Otomatik elektrik kesici
•Otomatik powerboost
Periyodik bakım zamanlı
fiifre ile hırsızlık önleme
•otomatik
•Özel
uyarı sistemi
sistemi
Hata
ve
uyarı
mesajları
Geri
görüfl
kamerası
•
•
•Hidromek Smartlink
Basınç, sıcaklık, motor yükü
parametrelerin anlık
•vb.
•Otomatik ön ısınma
durum bilgisi
•Otomatik rölanti
DÖNÜfi S‹STEM‹
Dönüfl Motoru : Sabit deplasmanlı, e€ik plakalı, eksenel
pistonlu motor, süper flok emici valf ile entegre
Redüksiyon
: 2 kademeli planet tip
Dönüfl Freni
: Disk tipi, otomatik uyarılı
Dönüfl hızı
: 10 d/d
DOLUM KAPAS‹TELER‹
Yakıt Tankı
Hidrolik Tank
Hidrolik Sistem
Motor So€utma Sis.
: 483 lt Motor Ya€ı
:
36 lt
: 205 lt Dönüfl Redüktörü
:
6 lt
: 370 lt Yürüyüfl Redüktörü : 2x9.5 lt
:
36 lt
ELEKTR‹K S‹STEM‹
Voltaj
Akü
Alternatör
Marfl Motoru
: 24 V
: 2 x 12 V / 150 Ah
: 24 V / 50 A
: 24 V / 5.0 kw
A⁄IRLIK
Standart Makina Çalıflma A€ırlı€ı
Pabuç Geniflli€i
A€ırlık
600 mm
33.100 kg
700 mm
33.500 kg
800 mm
33.750 kg
www.hidromek.com.tr
HMK370 LC LR
I.
II.
I. GENEL ÖLÇÜLER
II. ÇALIfiMA ÖLÇÜLER‹
Bom Ölçüsü
Arm Ölçüsü
10.000 mm
6.000 mm
Bom Ölçüsü
Arm Ölçüsü
10.000 mm
6.000 mm
A
- Toplam Uzunluk
14.830 mm
S
- Maksimum Ulaflma mesafesi
16.780 mm
B
- Bom Yüksekli€i
3.350 mm
T
- Zeminde Maks. Ulaflma Mesafesi
16.640 mm
C
- Alt fiase Geniflli€i (LC)
3.300 / *3.500 / 3.600 mm
U
- Maksimum Kazma Derinli€i
11.820 mm
C
- Alt fiase Geniflli€i (NLC)
2.990 / *3.190 / 3.290 mm
V
- Maksimum Kazma Yüksekli€i
15.030 mm
D - Palet Basma Uzunlu€u
4.240 mm
W - Maksimum Boflaltma Yüksekli€i
12.350 mm
E
3.520 mm
X
- Maksimum Dikey Kazma Derinli€i
10.070 mm
E´ - Arka A€ırlık Dönüfl Yarı Çapı
3.570 mm
Y
- Minimum Dönüfl Yarı Çapı
F
1.250 mm
Z
- 2440 mm Yatay Kazma Derinli€i
- Arka A€ırlık Mesafesi
- Üst fiase Zemin Bofllu€u
G - Palet Yüksekli€i
5.310 mm
11.720 mm
1.090 mm
H
- Minimum Zemin Bofllu€u
I
- Palet Eksenleri Arası Mesafe (LC/NLC)
2.700 mm / 2.390 mm
505 mm
J
- Pabuç Geniflli€i
600 / *800 / 900 mm
K
- Alt fiase Uzunlu€u
5.190 mm
L
- Zemindeki Uzunluk
6.850 mm
M - Kabin Yüksekli€i
3.160 mm
N - Üst fiase Geniflli€i
2.990 mm
III. GENEL ÖZELL‹KLER
Standart Kepçe Kapasitesi
Kepçe Kazma Kuvveti ISO
Arm Koparma Kuvveti ISO
1.0 m3 (SAE)
11.400 kgf
7.800 kgf
* Standart
MERKEZ - FABR‹KA
Ayafl yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1
06935 Sincan / ANKARA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39 - 267 12 18
ANKARA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ANTALYA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
BURSA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
DEN‹ZL‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
D‹YARBAKIR BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ELAZI⁄ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
‹STANBUL ANADOLU BÖLGE YÖN.
‹STANBUL AVRUPA BÖLGE YÖN.
‹ZM‹R BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
KAYSER‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
SAMSUN BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TARSUS BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TRABZON BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
Tel: 0312 267 12 60 (pbx)
Tel: 0242 221 54 94 (pbx)
Tel: 0224 483 33 64
Tel: 0258 274 74 28 (pbx)
Tel: 0412 238 25 25
Tel: 0424 281 32 32 (pbx)
Tel: 0216 427 81 81 (pbx)
Tel: 0212 465 66 88 (pbx)
Tel: 0232 382 80 00 (3 hat)
Tel: 0352 332 12 31 (pbx)
Tel: 0362 266 58 23 (pbx)
Tel: 0324 651 48 20 (3 hat)
Tel: 0462 717 60 10 (pbx)
Faks: 0312 267 12 39
Faks: 0242 221 54 96
Faks: 0224 453 54 06
Faks: 0258 274 74 38
Faks: 0412 238 25 28
Faks: 0424 281 20 90
Faks: 0216 427 83 83
Faks: 0212 465 66 67
Faks: 0232 382 27 36
Faks: 0352 331 03 69
Faks: 0362 266 58 26
Faks: 0324 651 48 19
Faks: 0462 717 65 56
Not:
H‹DROMEK bu broflürdeki modelin
özelliklerini önceden haber vermeksizin
de€ifltirme hakkını saklı tutar
(TR) Mayıs 2014
III.
Download

370 LC LR Gen Serisi - Türkçe Föy