ACO ShowerDrain
universal
design
universal
design
award 2010
consumer
favorite 2010
ACO ShowerDrain
Impresionirajte elegantno dizajniranim odvodnim rešenjima za kupatila
ACO Vam predstavlja sofisticirana
rešenja vodećeg svetskog brenda u
odvodnji. ACO ShowerDrain linija
proizvoda zadovoljava zahteve mnogih
projektanata i arhitekata za homogenim
kupatilima, bez promena materijala,
pragova i barijera. Dizajnerska rešenja za
ovaj trend dolaze iz tradicionalne
orijentalne kulture kupanja, kao i
modernih luksuznih banjskih lečilišta.
ACO kvalitet i funkcionalnost
Visok kvalitet komponenata nije
ograničen dizajnom, materijalima i
završnom obradom, aspektima koji uz
sigurno rukovanje i ugradnju takođe
imaju visok prioritet. Uz niske i fleksibilne
ugradbene visine i pouzdano zaptivanje,
ACO ShowerDrain ima rešenje za svaku
primenu.
Prava lepota:
Naš nagrađivani dizajn
Dizajn rešetke i pokrivne rešetke od
nerđajućeg čelika jasno pokazuju
vrhunski kvalitet ACO ShowerDrain
rešenja iz dana u dan.
ACO ShowerDrain daje Vam priliku da
impresionirate Vaše kupce kvalitetom i
izgledom!
Razlika je u detaljima
Izuzetno glatke površine garantuju
sigurnu odvodnju i higijenu u kupatilu.
Zaptivke, spojevi i debljina materijala
garancija su niske emisije buke.
Sadržaj
ACO ShowerDrain
Prednosti u projektovanju
4
Prednosti prilikom ugradnje
6
Prednosti u korišćenju
8
ACO ShowerDrain Exclusive - dizajn bez ograničenja
universal
design
universal
design
award 2010
consumer
favorite 2010
Ravni model sa prirubnicom za postavljanje plitke hidroizolacije
12
Dizajn rešetke od nerđajućeg čelika
16
Staklene i mineralne pokrivne rešetke
17
Individualna rešenja
18
Showerboard
20
Polukružni model
22
Ugaoni model
24
Lightline – osvetljenje za tuš kanale
26
ACO ShowerDrain Classic - funkcionalan dizajn
Ravni model sa horizontalnom prirubnicom za hidroizolaciju
30
Ravni model sa vertikalnom prirubnicom za hidroizolaciju
32
ACO EasyFlow - dizajnerska rešenja tačkaste odvodnje
2
Modularni sistem
36
Okrugle i kvadratne dizajn rešetke
38
Lightpoint - osvetljenje za podne slivnike
39
Staklene rešetke
40
EasyFlow podni slivnici za kupatila
44
Showerboard
46
ACO ShowerDrain
ACO ShowerDrain - prednosti u projektovanju
Protok u odnosu na vodeni stub
Prema EN 1253-1 definirane su
minimalne veličine protoka za podne
slivnike. Za podni slivnik sa izlivom
prečnika DN50 navedena je vrednost od
0,8 l/s. Tolika vrednost mora se postići
uz visinu vodenog stuba od 20 mm iznad
nivoa slivne rešetke. Takav uslov sa
visinom vodenog stuba od 20 mm
moguće je postići pomoću tačkastog
podnog slivnika i izvedbom podnih
pločica u obliku levka oko samog slivnika
što u praksi zahteva veliku veštinu i male
pločice. Kod kanala u praksi vodeni stub
od 20 mm neće biti prikladan.
Zato je izuzetno važno voditi računa da
traženi protok bude zadovoljen bez
vodenog stuba (ili maksimalno 5 mm).
Ukoliko se telo tuš-kanala predviđa na
izlazu iz zone tuširanja bez staklene
pregrade potrebno je protok slivnika
dimenzionisati bez vodenog stuba jer bi u
protivnom voda prelazila van zone
tuširanja. Ako se telo tuš-kanala
pozicionira uz ivicu zida moguće je
zavisno od dubine zone tuširanja računati
sa minimalnim vodenim stubom. Ukoliko
se, na primer, definiše dubina zone
tuširanja od jednog metra uz 2 cm pada
popločanja prema tuš-kanalu, uz 5 mm
vodenog stuba rezultovaće vodenom
površinom od 25 cm od ivice zida prema
prostoru.
Montaža uz ivicu zida
(uz maksimalnih 5 mm vodenog stuba)
Montaža u prostoru (bez vodenog stuba)
1000 mm
5 mm
Vodeni stub kod ugradnje tuš-kanala uz ivicu zida
Protok slivnika
Postoji generalno pravilo da kod
dimenzionisanja tuš-kanala izlivna
vrednost samog tuša definiše potrebne
performanse. U proseku izlivna količina
vode iz tuševa iznosi u najčešćem slučaju
0,15 l/s.
Komparativno s tim podatkom ACO
ShowerDrain raspolaže sa protokom od
0,4 l/s bez uticaja vodenog stuba iznad
nivoa rešetke pa samim tim zadovoljava
izrazito efikasne armature za tuširanje.
Kod zahtevnijih rešenja sa povećanim
slivnim potrebama ACO ShowerDrain
program nudi raznoliku paletu
individualnih rešenja.
4
Povećan protok pomoću više izliva
Broj izliva
Vodeni stub
0 mm
5 mm
15 mm
1 izliv
0,4 l/s
0,5 l/s
0,6 l/s
2 izliva
0,7 l/s
0,8 l/s
1,0 l/s
3 izliva
1,0 l/s
1,25 l/s
1,4 l/s
ACO ShowerDrain
Mala dubina ugradnje
Pomoću male dubine potrebne za
montažu ACO ShowerDrain-a jednostavno
se ugrađuje u novogradnji kao i tokom
rekonstrukcija sa pretežno malim
montažnim visinama na raspolaganju.
Kod modela sa 50 mm vodenog stuba u
sifonu, ukupna visina za montažu iznosi
105 mm. Kod modela sa 25 mm vodenog
stuba u sifonu, ukupna visina za montažu
iznosi 79 mm a spoj na kanalizaciju iznosi
DN40, uz koji se isporučuje prelazni
adapter na standardni DN50.
Ugaoni profil uz zidove
Zavisno od položaja i primene postoje
različite potrebe za ugaonim profilom uz
zidove. Sve dostupne varijante opisane
su na strani 15.
ACO ShowerDrain uz pomoć
odgovarajućeg ugaonog profila
omogućuje apsolutno sigurnu montažu
tela uz zidove kao i u nišama. Pomoću
fabričkog ugaonog profila sa
jedinstvenim telom, onemogućen je
prodor vode na okolnu konstrukciju.
Hidroizolacija se nanosi u ravnini zida.
Takvom tehnologijom omogućena je
direktna montaža kanala uz zid čime se
doprinosi estetici prostora izbegavanjem
razmaka između ACO ShowerDrain-a i
zida što posebno pomaže kod velikog
formata keramičkog popločavanja.
Za svaki nacrt odgovarajući ugaoni profil
DN40
Prirubnica za plitku
izolaciju sa zidnom
prirubnicom
79 mm
Plitka izolacija
Posebna plitki model
Podna pločica
Lepak za pločice
Plitka izolacija
Prirubnica za
plitku izolaciju
Protivpožarna zaštita
Ukoliko dođe do požara unutar objekta
njegovo širenje se po pravilu odvija
putem instalacionih koridora. Odvodni
sistemi su izrazito kritične tačke, putem
kojih u slučaju požara vatra i dim brzo
napreduju na sledeće nivoe.
Protivpožarna zaštita je zato zakonom
propisana mera u javnim objektima.
ACO ShowerDrain omogućuje
protivpožarnu zaštitu pomoću
protivpožarnog uloška koji u slučaju
požara ekspandira pod uticajem
temperature i na taj način zatvara
odvodnu cev kroz koju bi se mogli širiti
dim i vatra. Takav model sifona za miris
poseduje protivpožarnu klasu R 30 do R
120.
Zidna pločica
Lepak za pločice
Fuga
Sloj za pad
Rešetka
Telo kanala
Detalj zidne prirubnice (vertikalna prirubnica za zidnu izolaciju)
Zaštita od prenosa buke
ACO ShowerDrain je prema DIN 4109
kao i prema SIA 181 ispitan na povišenu
zaštitu od buke. Ispitivanje je izvršeno u
Frauenhofer Institutu BP prema EN ISO/
ICE 17025 za koji je DAP akreditiran.
Intenzitet buke tokom tuširanja usled
udara vode na telo kanala iznosi 27 dB.
Prema DIN 4109 i VDI 4100 zahtevano je
30 dB tako ACO ShowerDrain nadmašuje
zahtevane vrednosti. Takođe je prema
VDI smernici 4100 II stepen zaštite od
buke za više stambene objekte
zadovoljen.
5
ACO ShowerDrain
Individualna rešenja - ACO ShowerDrain skrojen po meri
Kako se standardnim proizvodnim
programom ne mogu zadovoljiti sve
moguće varijante koje se pojavljuju u
praksi ACO ShowerDrain omogućuje
najrazličitije individualne izvedbe ukupne
dužine pojedinog tela do 2400 mm. To
pravilo odnosi se na sve varijante
poznate iz standardnog programa.
Ilustracije prezentuju dalje varijante
unutar individualnih rešenja. Moguće je
primeniti sve navedene izmene na
jednom rešenju.
Popločanje prirodnim kamenom
Kod izvedbe podova kupatila od
prirodnog kamena moguća je izvedba
tela ACO ShowerDrain sa visinom ruba u
skladu sa debljinom kamene ploče
od 15 - 30 mm.
Vertikalni spoj na kanalizaciju
U skladu sa tehničkim zahtevima na
objektu moguće je ACO ShowerDrain
proizvesti sa jednim ili više vertikalnih
izliva.
Veći kapacitet odvodnje
U slučaju ugradnje više izlivnih mesta iz
jednog tela ACO ShowerDrain-a postiže
se veći kapacitet slivnika. Svaki izliv
izveden je sa demontažnim sifonom za
miris. Izlivna mesta izvode se za
standardnu kanalizacijsku mrežu
dimenzije DN50. Sam položaj dodatnih
izlivnih mesta definše se individualno.
U slučaju potrebe moguća izvedba vertikalnog izliva
15–30 mm
Visina okvira u skaldu sa popločanjem
Veći kapacitet odvodnje pomoću više izliva
ACO ShowerDrain - prednosti prilikom ugradnje
Isporučeno telo spremno
za ugradnju
Metodom proizvodnje tela iz jednog
komada izbegava se zahevno i
dugotrajno slaganje pojedinih
komponenti u jednu celinu. Ugradnja
ACO ShowerDrain-a vađenjem iz
ambalaže može odmah započeti.
Jednostavno podešavanje po visini
Pomoću dva leptir vijaka omogućeno je
jednostavno i brzo podešavanje tela ACO
ShowerDrain-a na željenu visinu gotovog
poda.
6
Prirubnica obrađena za bolju
adheziju
Redovnim izlaganjem sanitarnog
prostora vodom tokom tuširanja
potrebna je apsolutno sigurna
hidroizolacija, u protivnom bi kroz
određeno vreme moglo doći do trajnih
oštećenja podne konstrukcije usled
prodora vode.
Izvedba plitke hidroizolacije u sloju ispod
podnog popločanja u kombinaciji sa ACO
ShowerDrain prirubnicom obrađenom
posebnim materijalom čine izrazito
siguran i trajan spoj. Prirubnica je u
horizontalnom profilu obrađena
posebnim grubo-zrnastim premazom.
Takvom tehnologijom osigurava se
sigurno i kvalitetno povezivanje plitke
hidroizolacije i tela ACO ShowerDrain-a.
ACO ShowerDrain
ACO ShowerDrain – prednosti u korišćenju
ACO kvalitet
ACO ShowerDrain delovi kanala su
čvrsto zavareni što onemogućuje bilo
kakvo curenje vode uzrokovano
vanrednim opterećenjem ili trošenjem.
Fleksibilan dizajn rešetki
Veliki izbor dizajna rešetki omogućuje
menjanje izgleda kupatila kasnijom
promenom rešetke. Isto tako, naknadno
se mogu postaviti i Lightline svetla koja
svojim osvjetljenjem doprinose efektnom
optičkom doživljaju.
Elektropolirana površina
Svi ACO ShowerDrain Exclusive kanali i
pripadajuće rešetke su elektropolirani.
Elektropoliranje podrazumeva
elektrohemijski proces koji nežno stvara
površinu visokog sjaja. Elektropoliranje
stvara sjajnu glatku površinu bez pora
koja smanjuje čišćenje i održavanje na
minimum: ostaci vode i sapuna mogu se
lako otkloniti sa površine rešetke i
kanala. Struktura kanala vidljiva je i nakon
elektropoliranja i omogućuje dugotrajan
sjaj kanala.
8
ACO ShowerDrain Exclusive
Velika površina koja omogućuje lakše čišćenje
Nakon uklanjanja dvodelnog sifona za miris kompletna
odvodna cev je lako dostupna. Zbog toga se čišćenje
obavlja brzo i sa lakoćom.
Prilikom čišćenja ACO ShowerDrain kanala prvo
Dvodelni sifon za miris se lako može izvaditi i
podignite dizajn rešetku priborom za vađenje
omogućuje direktan pristup cevi
Odvod se može očistiti brzo i sa lakoćom
iste
Sito za sakupljanje kose
Kako bi sprečili blokadu odvodne cevi
nakupljanjem kose, koristite ACO
plastično sito. Pogodno za sve kanale
ACO Showerdrain E-linije.
Art. br. 9010.72.00
9
ACO ShowerDrain
Ravni model
12
Polukružni model
22
Ugaoni model
24
Lightline
10
26
ACO ShowerDrain
ACO ShowerDrain – dizajn bez ograničenja
ACO ShowerDrain rešenja mogu i
inspirišu kreativno planiranje Vašeg
kupatila. Pre svega, ipak je najveća
prednost prilagodljivost svakom željenom
dizajnu. Ovo je razlog zašto ACO ima 4
različita rešenja:
klasičan ravan model
ekstravagantan polukružni model
sofisticirani ugaoni model
ShowerDrain Classic
U buduće, planiranje i dizajniranje
omogućuje kombinovanje različitih
dizajna i isto tako dalje prilagođavanje za
veća kupatila. Naravno, dizajn rešetke i
pokrivne rešetke mogu u bilo koje vreme
biti zamenjene drugim dizajnom.
Trajnost, kompatibilnost i dostupnost
ovih rešenja su kvalitet koje donosi ACO
brand.
ShowerDrain Classic
28
EasyFlow
34
11
ACO ShowerDrain Exclusive
Ravni model sa prirubnicom za postavljanje plitke hidroizolacije
L2
84
15
65
42
42 (50 mm)
27 (25 mm)
H = 105 - 160 mm sa sifonom za miris visine 50 mm
H = 79 - 134 mm sa sifonom za miris visine 25 mm
Ugradbene mere
L1 (mm)
700
800
900
1000
1200
L2 (mm)
760
860
960
1060
1260
Kanal sa prirubnicom (bez rešetke)
Dužina L1 (mm)
700
800
900
1000
1200
Art. br.
sifon za miris
25 mm
0153.76.44
0153.76.45
0153.76.46
0153.76.47
0153.76.48
Dizajn rešetke na stranicama 16/17
Sito za sakupljanje kose na stranici 9
12
144
L1
H
Opis proizvoda
telo sa izlivom na sredini DN50 koji
odgovara svim standardnim
kanalizacijskim cevima
ugradbena visina: 105 - 160 mm
(sifonom za miris visine 50 mm) ili
79 - 134 mm (sifonom za miris visine
25 mm)
telo kanala od nerđajućeg čelika
testirano prema EN 1253:
protok 0,8 l/s, protok na ulazu u tuš
0,4 l/s, protok uz zid 0,6 l/s
širina kanala: 84 mm
telo kanala sa integrisanim padom
demontažni dvodelni sifon za miris od
polimera
elektropolirana površina
integrisana prirubnica za prihvat
plitke hidroizolacije
Art. br.
sifon za miris
50 mm
0153.73.36
0153.73.38
0153.73.39
0153.73.40
0153.73.41
Tip vertikalne prirubnice
bez
65 (50 mm)
52 (25 mm)
ACO ShowerDrain Exclusive
13
ACO ShowerDrain Exclusive
Ravni model sa prirubnicom za postavljanje vertikalne plitke hidroizolacije
30
20
F
L1
F
H
H
15 40 15 40
30
84
F
F
30
L1
84
F
F
30
20
30
20
30
Opis proizvoda
telo sa izlivom na sredini DN50 koji
odgovara svim standardnim
kanalizacijskim cevima
ugradbena visina: 105 - 160 mm
(sifonom za miris visine 50 mm) ili
79 - 134 mm (sifonom za miris visine
25 mm)
telo kanala od nerđajućeg čelika
testirano prema EN 1253:
protok 0,8 l/s, protok na ulazu u tuš
0,4 l/s, protok uz zid 0,6 l/s
širina kanala: 84 mm
telo kanala sa integrisanim padom
demontažni dvodelni sifon za miris od
polimera
elektropolirana površina
integrisana prirubnica za prihvat
plitke hidroizolacije i vertikalna zidna
prirubnica
20
H = 105 - 160 mm sa sifonom za miris visine 50 mm
H = 79 - 134 mm sa sifonom za miris visine 25 mm
Crtež sa merama prikazuje primer vertikalnih prirubnica sa zadnje i desne strane kanala
Ugradbene mere
L1 (mm)
14
700
800
900
1000
1200
ACO ShowerDrain Exclusive
Kanal sa zidnom prirubnicom (bez rešetke)
Tip vertikalne prirubnice
desna
leva
20
20
30
30
leva i desna
L2
L1
30
20
84
20
B2
zadnja
20
30
30
zadnja i leva
L1
20
30
20
15 40
20
65
20
20
30
B2
30
20
L2
L1
2
20
4
30
0
30
20
L1
84
Dizajn rešetke na stranicama 16/17
20
L2
Sito za
sakupljanje kose na stranici 9
30
30
30
20
30
zadnja, leva i desna
L2
15
20
L1
30
30
42
L2
30
zadnja i desna
20
30
30
30
Art. br.
sifon za miris
50 mm
9010.55.18
9010.55.19
9010.55.20
9010.55.21
9010.55.22
9010.55.23
9010.55.24
9010.55.25
9010.55.26
9010.55.27
9010.55.28
9010.55.29
9010.55.30
9010.55.31
9010.55.32
9010.55.33
9010.55.34
9010.55.35
9010.55.36
9010.55.37
9010.55.38
9010.55.39
9010.55.40
9010.55.41
9010.55.42
9010.55.43
9010.55.44
9010.55.45
9010.55.46
9010.55.47
9010.55.48
9010.55.49
9010.55.50
9010.55.51
9010.55.52
30
20
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
Art. br.
sifon za miris
25 mm
9010.55.53
9010.55.54
9010.55.55
9010.55.56
9010.55.57
9010.55.58
9010.55.59
9010.55.60
9010.55.61
9010.55.62
9010.55.63
9010.55.64
9010.55.65
9010.55.66
9010.55.67
9010.55.68
9010.55.69
9010.55.70
9010.55.71
9010.55.72
9010.55.73
30
9010.55.74
9010.55.75
9010.55.76
9010.55.77
9010.55.78
9010.55.79
9010.55.80
9010.55.81
9010.55.82
9010.55.83
9010.55.84
9010.55.85
9010.55.86
9010.55.87
H
Dužina L1 (mm)
ACO ShowerDrain Exclusive
Dizajn rešetke
od nerđajućeg čelika
Dizajn rešetke od nerđajućeg čelika
Dizajn
Wave
Quadrato
Flag
Curl
Chain
Hawaii
Mix
Pixel
Tile - ispuna keramikom
16
Dužina (mm)
Art. br.
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
0153.73.42
0153.73.43
0153.73.44
0153.73.45
0153.73.46
0153.73.59
0153.73.60
0153.73.61
0153.73.62
0153.73.63
0153.73.69
0153.73.70
0153.73.71
0153.73.72
0153.73.73
9010.55.88
9010.55.89
9010.55.90
9010.55.91
9010.55.92
9010.55.93
9010.55.94
9010.55.95
9010.55.96
9010.55.97
9010.55.98
9010.55.99
9010.56.00
9010.56.01
9010.56.02
9010.56.03
9010.56.04
9010.56.05
9010.56.06
9010.56.07
9010.56.08
9010.56.09
9010.56.10
9010.56.11
9010.56.12
0153.81.87
0153.81.88
0153.81.89
0153.81.90
0153.81.91
ACO ShowerDrain Exclusive
Staklene i mineralne pokrivne rešetke
Staklene i mineralne pokrivne rešetke
Dužina (mm)
Art. br.
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
9010.56.67
9010.56.68
9010.56.69
9010.56.70
9010.56.71
9010.56.72
9010.56.73
9010.56.74
9010.56.75
9010.56.76
9010.56.77
9010.56.78
9010.56.79
9010.56.80
9010.56.81
9010.56.82
9010.56.83
9010.56.84
9010.56.85
9010.56.86
9010.56.92
9010.56.93
9010.56.94
9010.56.95
9010.56.96
9010.56.97
9010.56.98
9010.56.99
9010.57.00
9010.57.01
9010.57.02
9010.57.03
9010.57.04
9010.57.05
9010.57.06
9010.57.07
9010.57.08
9010.57.09
9010.57.10
9010.57.11
Dizajn
Staklo, crno
Staklo, belo
Staklo, sivo
Staklo, braon
Staklo, crno sa belim linijama
Staklo, belo sa crnim linijama
Staklo, sivo sa belim linijama
Dužina (mm)
Art. br.
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
9010.57.12
9010.57.13
9010.57.14
9010.57.15
9010.57.16
9010.57.17
9010.57.18
9010.57.19
9010.57.20
9010.57.21
9010.57.27
9010.57.28
9010.57.29
9010.57.30
9010.57.31
9010.57.37
9010.57.38
9010.57.39
9010.57.40
9010.57.41
9010.57.42
9010.57.43
9010.57.44
9010.57.45
9010.57.46
9010.57.47
9010.57.48
9010.57.49
9010.57.50
9010.57.51
9010.57.52
9010.57.53
9010.57.54
9010.57.55
9010.57.56
Dizajn
Staklo, crno sa cvetnim motivom u sivom
Staklo, belo sa cvetnim motivom u crnom
Staklo, Wenge dizajn
Mineral, belo
Mineral, bež
Mineral, sivo
Mineral, crno
Staklo, belo sa sivim linijama
17
ACO ShowerDrain Exclusive
Individualna rešenja
Uz pomoć ovog individualnog rešenja,
nestandardni kanali se mogu
isprojektovati u šest koraka.
Ime:
Za dobijanje ponude od ACO kompanije,
možete iskopirati i popuniti ove dve
strane pa zatim poslati na sledeći broj
fax-a:
+381 (0)11 375 76 18
Adresa:
Firma:
Grad:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
1. Dimenzije vidljivog dela ACO ShowerDrain kanala (L x W)
Molimo popunite:
L
L
Dužina kanala L = ................ mm
Obratite pažnju: ukupna dužina i širina uključuje i prirubnicu
za lepljenje hidroizolacije koja je L + 60 mm i W + 60 mm
84
84
Standardna širina W = 84 mm)
2. Visina za nosač pločice (H)
Molimo štiklirajte:
Peskirana
Oberfläche
površina
besandet
Pločica
(Standardna visina = 15 mm)
30
H
Prirodni kamen
................ mm visina rama
(max. 30 mm)
3. Zidne prirubnice
Molimo štiklirajte:
zadnja i leva
leva
zadnja i desna
20
30
zadnja, leva i desna
L2
L2
L1
30
30
bez
prirubnice
L1
20
20
84
20
2
30
B2
30
zadnja
4 20
18
20
20
leva i desna
30
20
30
30
20
desna
L2
ACO ShowerDrain Exclusive
4. Broj i pozicija izlivnih elemenata DN50
Molimo popunite:
L1
L2
L1 = ................ mm
L2 = ................ mm
Jedan izlivni element
L1
L2
L3
Dva izlivna elementa
L1
L2
L3
Tri izlivna elementa
L4
L1 = ................ mm
L2 = ................ mm
L3 = ................ mm
L1 =
L2 =
L3 =
L4 =
................ mm
................ mm
................ mm
................ mm
Dužine L1 do LN mogu max. biti 700 mm, u suprotnom protok od 0,4 l/s po izlivu nije garantovan.
5. Orjentacija izlivnog elementa
Molimo štiklirajte:
Vertikalni izlivni element (nagib 90°)
Horizontalni izlivni element (nagib 1,5°)
sa minimalnom visinom ugradnje 79 mm
sifonski element 25 mm
Horizontalni izlivni element (nagib 1,5°)
sa minimalnom visinom ugradnje 105 mm
sifonski element 50 mm
6. Izabrati dizajn rešetke
Molimo štiklirajte:
Wave
Hawaii
Quadrato
Mix
Flag
Pixel
Curl
Tile
19
Chain
ACO ShowerDrain Exclusive
Z
T
H
15
100
Showerboard
Opis proizvoda
pod tuša od čvrste pene sa integrisanim
kanalom od nerđajućeg čelika spreman za
ugradnju
presvučen sa hidroizolacionim tekstilom
spreman za postavljanje pločica
hidroizolacioni tekstil veći je od same
ploče (70 mm) za sigurniju izolaciju
ploča se može seći na željenu dužinu
nosivost za invalidska kolica kod primene
pločica od 50 x 50 mm
integrisani pad od 2 % prema kanalu
odvod DN50 koji odgovara svim
standardnim kanalizacionim cevima
protok odvoda: 0,4 l/s
sadrži Showerboard i 3 podložne ploče
(visine 20, 30 i 40 mm) za ugradnju
kanala
Z
a
b
Hidroizolacioni
Vliesüberstand
tekstil
70 mm
umlaufend
70 mm
Ugradbene mere
T
H
15
100
a x b (mm)
Visina zavisno od dužine sečenja
20
Z (dužina)
H1)
H2)
H3)
1100
1000
105
115
135
103
113
133
900
101
111
131
800
99
109
129
700
97
107
127
600
95
105
125
500
93
103
123
b
Dužina kanala
800 x 1200
700
900 x 1200
800
1000 x 1200
900
1200 x 1200
1100
Showerboard se može seći na željenu dužinu i tako
prilagoditi individualnim zahtevima
1)
= pri korišćenju podložnih ploča
2)
= pri korišćenju podložnih ploča
3)
= pri korišćenju podložnih ploča
sa 20 i 40 mm visine, T = 85
sa 30 i 40 mm visine, T = 95
sa 20, 30 i 40 mm visine, T = 115
ACO ShowerDrain Exclusive
ACO Showerboard sa vodonepropusnim tekstilom
(predpripremljeno za postavljanje pločica, pad 2 %)
Podložna ploča
ACO ShowerDrain kanal je integrisan u ploču
Uz pomoć podložne ploče, izliv kanala se može
jednostavno spojiti na kanalizacionu cev. Mesto za
cev se može iseći u bilo kojem smeru
Showerboard
Mere (mm)
Art. br.
800 x 1200
620410
900 x 1200
620417
1000 x 1200
620424
1200 x 1200
620431
800 x 1200
620413
900 x 1200
620420
1000 x 1200
620427
1200 x 1200
620434
800 x 1200
620415
900 x 1200
620422
1000 x 1200
620429
1200 x 1200
620436
800 x 1200
620455
900 x 1200
620456
Tekstil je vodonepropusan i predpripremljen za
1000 x 1200
620457
postavljanje pločica
1200 x 1200
620458
800 x 1200
620459
900 x 1200
620460
1000 x 1200
620461
1200 x 1200
620462
800 x 1200
620463
900 x 1200
620464
1000 x 1200
620465
1200 x 1200
620466
800 x 1200
620467
Tekstil na ploči služi za spajanje plitke hidroizloacije
sa susednim zidom/podom.
900 x 1200
620468
1000 x 1200
620469
1200 x 1200
620470
800 x 1200
620471
900 x 1200
620472
1000 x 1200
620473
1200 x 1200
620474
800 x 1200
620416
900 x 1200
620423
1000 x 1200
620430
1200 x 1200
620437
Dizajn
Wave
Quadrato
Flag
Curl
Chain
Hawaii
Mix
Pixel
Tile - ispuna keramikom
R5
40
550
40
550
550
1090
R5
1090
1090
105–160 mm
Bilo koji od dva kraka se može proizvesti u različitim dužinama od standardnih 550 mm
42
22
550
1090
Opis proizvoda
telo sa izlivom DN50 polukružne izvedbe
ugradbena visina: 105 - 160 mm
telo kanala od nerđajućeg čelika
protok: 0.6 l/s bez akumulacije
širina kanala: 84 mm
spoljni radijus: 540 mm
dužina kraka: 550 mm
uključuje dizajn rešetku
3 izliva DN50 koji odgovara svim
standardnim kanalizacionim cevima
demontažni dvodelni sifon za miris od
polimera
nagib: 1.5°
elektropolirana površina
integrisana prirubnica za prihvat plitke
hidroizolacije sa vertikalnom prirubnicom
na početku i kraju kanala
84
144
84
Polukružni model
144
42
105–160 mm
ACO ShowerDrain Exclusive
ACO ShowerDrain Exclusive
Polukružni model kanala
Dužina
Art. br.
1090 x 1090
9010.58.45
Dizajn rešetke od nerđajućeg čelika
(Dužina kraka 550 mm)
universal
design
award 2010
universal
design
consumer
favorite 2010
Art. br.
(levi)
Art. br.
(desni)
9010.55.04
9010.55.14
Dizajn
Quadrato
9010.55.06
9010.55.16
Flag
9010.56.13
9010.59.13
Curl
Polukružni model ACO ShowerDrain nagrađen
9010.56.15
9010.59.15
je 2009 sa nagradama za dizajn IF i Red Dot,i
Hawaii
dvema nagradama Universal Deisgn u 2010.
9010.56.17
9010.59.17
Pixel
9010.55.07
9010.55.17
Tile - ispuna keramikom
Sito za sakupljanje kose na stranici 9
23
42
449
82
133
398
400 lichtes Maß
449 gesamt
24
DN 50
449
200
398
133
80
Opis proizvoda
telo sa izlivom DN50 ugaone izvedbe
ugradbena visina: 105 - 160 mm
telo kanala od nerđajućeg čelika
protok: 0.4 l/s
širina kanala: 84 mm
dužina kraka: 400 mm
izliv DN50 koji odgovara svim
standardnim kanalizacionim cevima
telo kanala sa integrisanim padom
demontažni dvodelni sifon za miris od
polimera
nagib: 1.5°
elektropolirana površina
integrisana prirubnica za povezivanje
plitke hidroizolacije sa vertikalnom
prirubnicom na oba kraka
105–160 mm
Ugaoni model
40
ACO ShowerDrain Exclusive
ACO ShowerDrain Exclusive
Dizajn rešetke od nerđajućeg čelika
Art. br.
Dizajn
Ugaoni model kanala
Dužina
Art. br.
398 x 398
0153.97.29
0153.97.07
Wave
0153.97.02
Quadrato
0153.97.03
Prirubnice (vertikalne prirubnice)
Na zadnjim stranama oba kraka nalaze se
zidne prirubnice za plitku hidroizolaciju koje
osiguravaju savršeno spajanje kanala na
zidove pomoću alternativne hidroizolacije.
Prednje strane takođe imaju prirubnicu za
plitku hidroizolaciju pa tako omogućuju
hidroizolaciju preko podne košuljice.
Flag
9010.56.18
Curl
9010.56.19
Chain
9010.56.20
Hawaii
9010.56.21
Mix
9010.56.22
Pixel
0153.97.28
Tile - ispuna keramikom
Sito za sakupljanje kose na stranici 9
25
ACO ShowerDrain Exclusive
Lightline – osvetljenje za tuš kanale
Opis proizvoda
oprema za osvetljenje ACO
ShowerDrain kanala za tuš
moguće za dizajn rešetke od
nerđajućeg čelika, nije moguće za
staklene i mineralne pokrivne rešetke
osvetljava se automatski u dodiru sa
vodom
sastoji se od:
2 punjiva LED modula i 1 punjača
LED moduli su predviđeni za upotrebu
pod vodom
samo za ShowerDrain Exclusive
26
Plavo
Crveno
Zeleno
Dugine boje
ACO ShowerDrain E
Oprema za osvetljenje
Oprema za osvetljenje (2 LED modula i punjač)
Dizajn
Plavo
Crveno
Zeleno
Dugine boje
Art. br.
9010.89.01
9010.89.02
9010.89.03
9010.89.08
Osvetljenje je moguće za ravne,
polukružne i ugaone modele ACO
ShowerDrain Exclusive kanala.
Mogu se izabrati sledeće boje:
plava, crvena, zelena i boje duge.
Korišćenje osvetljenja je vrlo
jednostavno: čim se određena količina
vode akumuliše u kanalu, stvara se kružni
tok između kontakta LED modula i LED
sijalice počinju da svetle. Nakon nekoliko
minuta, ako voda više ne ulazi u kanal
LED sijalice prestaju da svetle.
Obzirom na trajanje dnevnog tuširanja
od 15 minuta, baterije je potrebno puniti
svaka tri meseca.
LED moduli
LED punjivi modul (1 LED modul)
Dizajn
Plavo
Crveno
Zeleno
Dugine boje
Art. br.
9010.89.05
9010.89.06
9010.89.07
9010.89.09
Pre ugradnje napunite LED module
Izvadite rešetku pomoću pribora za vađenje
LED module pričvrstite pomoću plastičnih
čepića, zatim rešetku vratite u kanal
27
ACO ShowerDrain Classic
ACO ShowerDrain Classic – funkcionalan dizajn
ShowerDrain Classic predstavlja
moderan dizajn i funkcionalnost. Osnova
je visoko kvalitetan nerđajući čelik od
kojeg je izrađen sam kanal, odvod i
rešetka.
Sifon za miris je izrađen od polimera.
Čelični delovi su pasavizirani a rešetke
su polirane do svilenkastog sjaja.
ACO ShowerDrain Classic privlači pažnju
posebno zbog velikog protoka, male
visine ugradnje i vrlo lakog održavanja.
Mala visina ugradnje
Standardni model ACO ShowerDrain
Classic (50 mm visina stuba vode u
sifonu za miris) ima ugradbenu visinu 92
mm, dok plitki model (30 mm visine
stuba vode) ima neverovatnu ugradbenu
visinu od samo 65 mm. Ako integrisani
sifon za miris nije potreban, moguće je
ugraditi ACO ShowerDrain Classic
jednostavnim priključenjem na izliv. U
tom slučaju ugradbena visina je jednaka
visini kanala - samo 18 mm. Ove
vrednosti omogućuju široko područje
primene ACO ShowerDrain Classic
kanala, kako u nove moderne zgrade,
tako i u zgrade koje se renoviraju.
Lako održavanje
Održavanje je pojednostavljeno
zahvaljujući učinku sifona za miris
i njegovom lakom čišćenju. Sifon za
miris je izrađen od polimera. Sigurna
zaptivka je integrisana u sam sifon za
miris, zahvaljujući takvoj konstrukciji
nema rizika od ispadanja zaptivke. Sifon
za miris se može vrlo lako izvaditi iz
kanala. Vrlo jednsotavno se može
rastaviti na dva dela i očistiti rukom ili
mašinom za pranje sudova.
Sve ACO ShowerDrain Classic rešetke su
svilenkastog sjaja. ACO ShowerDrain Classic
rešetke se jednostavno održavaju: tragovi vode
i sapuna se lako otklanjaju sa površine.
Kanal se izrađuje u širini od 70 mm, u
sedam dužina - 585 mm, 685 mm, 785
mm, 885 mm, 985 mm, 1085 mm i
1185 mm.
standardni i plitki model
sa ili bez vertikalne ili horizontalne
prirubnice
sa ili bez sifona za miris
Dostupno je pet dizajna rešetki od
nerđajućeg čelika u jednodelnim ili
trodelnim verzijama. Trodelne verzije
se koriste za ugradnju ispod vrata od
tuša. Sve rešetke imaju savršeno
obrađenu površinu, pasavizirane su i
polirane do svilenkastog sjaja.
ACO ShowerDrain Classic rešetke od
nerđajućeg čelika imaju srednji deo rešetke niži
od ruba rešetke što smanjuje mogućnost
prelivanja vode.
28
29
ACO ShowerDrain Classic
Ravni model sa horizontalnom prirubnicom za hidroizolaciju
Opis proizvoda
telo sa izlivom na sredini DN50 koji
odgovara svim standardnim
kanalizacionim cevima
ugradbena visina: 92 mm (50 mm
sifon za miris) ili 65 mm (30 mm sifon
za miris)
kanal i rešetka od nerđajućeg čelika
testirano prema EN 1253:
protok na ulazu u tuš 0.4 l/s,
protok uz zid 0.6 l/s
širina kanala: 70 mm
telo kanala sa integrisanim padom
demontažni sifon za miris od polimera
polirane rešetke svilenkastog sjaja
integrisana prirubnica za prihvat
plitke hidroizolacije
L1
H
L2
H = 92 mm sa standardnim sifonom za miris (50 mm)
H = 65 mm sa plitkim sifonom za miris (30 mm)
Ugradbene mere
L1 (mm)
585
685
785
885
985
1085
1185
L2 (mm)
645
745
845
945
1045
1145
1245
198
130
70
Ø50
65
Ø50
92
65
46
13
13
156
130
70
30
Standardna varijanta sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju
Plitka varijanta sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju
ACO ShowerDrain Classic
Kanal sa rešetkom
Dužina
L1 (mm)
585
685
785
885
985
1085
1185
Rešetka
Visina
H (mm)
Wave
92
65
92
65
92
65
92
65
92
65
92
65
92
65
404484
406954
404485
406955
404486
406956
404487
406957
404488
406958
404489
406959
404490
406960
Quadrato
jednodelna
404492
406275
404493
406276
404494
406277
404495
406278
404496
406279
404497
406280
404498
406281
Quadrato
trodelna
404500
407694
404501
407695
404502
407696
404503
407697
404504
407698
404505
407699
404506
407700
Water
406452
406283
406453
406284
406454
406285
406455
406286
406456
406287
406457
406288
406458
406289
Slot
jednodelna
403798
406204
403799
406205
403800
406206
403801
406207
403802
406208
403803
406209
403804
406210
Slot
trodelan
403806
407701
403807
407702
403808
407703
403809
407704
403810
407705
403811
407706
403812
407707
Tile
- ispuna
keramikom
(10 mm)
408651
408672
408652
408673
408653
408674
408654
408675
408655
408676
408656
408677
408657
408678
31
ACO ShowerDrain Classic
Ravni model sa vertikalnom prirubnicom za hidroizolaciju
Opis proizvoda
telo sa izlivom na sredini DN50 koji
odgovara svim standardnim
kanalizacionim cevima
ugradbena visina: 92 mm (50 mm
sifon za miris) ili 65 mm (30 mm sifon
za miris)
kanal i rešetka od nerđajućeg čelika
testirano prema EN 1253:
protok 0,6 l/s
širina kanala: 70 mm
telo kanala sa integrisanim padom
demontažni sifon za miris od polimera
polirane rešetke svilenkastog sjaja
integrisana prirubnica za prihvat
plitke hidroizolacije, vertikalna
prirubnica sa zadnje strane
H
L2
L1
H = 92 mm sa standardnim sifonom za miris (50 mm)
H = 65 mm sa plitkim sifonom za miris (30 mm)
Ugradbene mere
L1 (mm)
585
685
785
885
985
1085
1185
L2 (mm)
645
745
845
945
1045
1145
1245
179
112
67
Ø50
65
46
Ø50
92
65
13 20
13
13 20
13
137
112
67
32
Standardna varijanta sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju
Plitka varijanta sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju
ACO ShowerDrain Classic
Kanal sa rešetkom
Dužina
L1 (mm)
585
685
785
885
985
1085
1185
Rešetka
Visina
H (mm)
Wave
92
65
92
65
92
65
92
65
92
65
92
65
92
65
407908
407715
407923
407716
407915
407717
407655
407718
407656
407719
407657
407720
407658
407721
Quadrato
jednodelna
407659
407722
407660
407723
407661
407724
407662
407725
407663
407726
407664
407727
407665
407728
Quadrato
trodelna
407666
407729
407667
407730
407668
407731
407669
407732
407670
407733
407671
407734
407672
407735
Water
407673
407736
407674
407737
407675
407738
407676
407739
407677
407740
407678
407741
407679
407742
Slot
Jednodelna
407680
407743
407681
407744
407682
407745
407683
407746
407684
407747
407685
407748
407686
407749
Slot
Trodelan
407687
407750
407688
407751
407689
407752
407690
407753
407691
407754
407692
407755
407693
407756
Tile
- ispuna
keramikom
(10 mm)
408665
408686
408666
408687
408667
408688
408668
408689
408669
408690
408670
408691
408671
408692
33
ACO EasyFlow
ACO EasyFlow – dizajnerska rešenja tačkaste odvodnje
ACO EasyFlow kupatilski slivnici se
koriste na površinama gde efikasnost i
dobar izgled moraju biti usklađeni.
Dostupan je veliki izbor okruglih i
kvadratnih rešetki. Sve rešetke su
izrađene od elektropoliranog visoko
kvalitetnog nerđajućeg čelika, i dolaze u
verzijama bez i sa zaključavanjem.
Rešetke sa zaključavanjem su pogodne
za ugradnju u javnim prostorima kao
što su wellness centri i javni bazeni.
34
ACO EasyFlow
ACO EasyFlow – podni slivnici za kupatila
ACO EasyFlow kuptilski slivnici pružaju
praktičan modularni sistem: podni slivnici
se mogu kombinovati zavisno od
individualnih želja, sa različitim
nasadnim elementima okruglog ili
kvadratnog oblika - opciono sa ili bez
prirubnice za postavljenje plitke
hidroizolacije.
Rešetka od stakla
Optimalno čišćenje
ACO EasyFlow podni slivnici
zadovoljavaju po pitanju higijene i
jednostavnsti čišćenja: sifon za miris
može se kompletno izvaditi laganim
povlačenjem. Budući da odvodi na ulazu i
izlazu nemaju nikakva suženja, ovim
sistemom dobjen je optimalan revizioni
otvor. Prema tome, zbog odvodnih
nadogradnji u nivou poda, potpuno
pražnjenje tela slivnika i ispiranje stranih
tela je olakšano.
Nasadni deo za ispunu pločicama
Sifon za miris moguće je kompletno izvaditi
laganim povlačenjem
Plastični podni slivnici
Zahvaljujući modularnom sistemu,
savršeno ugrađena funkcionalna rešenja
prilagođena su svim površinama i
situacijama ugradnje. Podni slivnici se
koriste u svim privatnim kupatilima i
pružaju - spajanjem na hidroizolaciju sigurnu i efikasnu odvodnju kupatila.
ACO podni slivnici od polimera sa nasadnim
elementom i dizajn rešetkom od nerđajućeg čelika
35
ACO EasyFlow
Modularni sistem
Dizajn rešetke
Okrugli nasadni element
Kvadratni nasadni element
Kvadratni nasadni element sa
prirubnicom za plitku hidroizolaciju
Okrugli nasadni element sa
prirubnicom za plitku hidroizolaciju
Produžni element
Prirubnica za uklještenje hidroizolacije
Odvodna tela slivnika od polimera
36
Rešetka za ispunu
keramikom
Nasadni element za ispunu
keramikom
Nasadni element za ispunu keramikom
sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju
Staklena rešetka
Nasadni element za staklenu
rešetku
Nasadni element za staklenu rešetku
sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju
ACO EasyFlow
Nasadni elementi za
ispunu pločicama
Novi nasadni elementi imaju mogućnost
ispune prema želji, i može se ispuniti
sa keramikom koja se koristi i za
ostatak kupatila. Površina poda tako
nije prekinuta, dok se odvodnja obavlja
preko okolne pokrivne ploče sa
šlicem.
Maksimalna visina pločice zajedno sa
lepkom ne sme prelaziti 11,5 mm.
Naravno, verzija sa ispunom prema želji
je isto tako dostupna za plitku
hidroizolaciju.
Postavljanje plitke izolacije
Da bi se izbjegla oštećenja osnovne
strukture objekta, sigurna i pouzdana
hidroizolacija tuša je potrebna.
Nasadni element,i isto tako imaju
mogućnost i prihvatanja plitke
hidroizolacije. Vodonepropusna tkanina
pojednostavljuje sigurno spajanje plitke
hidroizolacije na prirubnicu.
Podna pločica
Lepak za pločice
Plitka hidoizolacija
Prirubnica za plitku
hidroizolaciju
Fuga
Rešetka
Cementna
košuljica
Nasadni
element
Izolacija
Detalj prirubnice za postavljanje plitke hidroizolacije
37
ACO EasyFlow
Okrugle i kvadratne dizajn rešetke
Opis proizvoda
ACO dizajn rešetka od
nerđajućeg čelika
elektropolirana površina
okrugla dizajn rešetka
klasa nosivosti K 3
za nasadni element sa dimenzijom
okvira ∅136 mm
pogodno za površine gdje se kreće
bosom nogom
težina 0,6 kg
Opis proizvoda
ACO dizajn rešetka od
nerđajućeg čelika
elektropolirana površina
kvadratna dizajn rešetka sa ili
bez zaključavanja
klasa nosivosti K 3
za nasadni element sa dimenzijom
okvira 149 x 149 mm
pogodno za površine gdje se kreće
bosom nogom
težina 0,6 kg
Dizajn rešetke
Dizajn
Curl
Quadrato
Linea
Palm
Forest
Opis
Art. br.
Kvadratna sa zaključavanjem
5141.21.21
Kvadratna bez zaključavanja
5141.20.21
Okrugla
5141.25.21
Kvadratna sa zaključavanjem
5141.21.22
Kvadratna bez zaključavanja
5141.08.22
Okrugla
5141.25.22
Kvadratna sa zaključavanjem
5141.21.23
Kvadratna bez zaključavanja
5141.08.23
Okrugla
5141.25.23
Kvadratna sa zaključavanjem
5141.21.24
Kvadratna bez zaključavanja
5141.20.24
Okrugla
5141.25.24
Kvadratna sa zaključavanjem
5141.21.26
Kvadratna bez zaključavanja
5141.20.26
Okrugla
5141.25.26
Kvadratna sa zaključavanjem
5141.21.27
Kvadratna bez zaključavanja
5141.20.27
Kvadratna sa zaključavanjem
5141.21.28
Kvadratna bez zaključavanja
5141.08.28
Okrugla
5141.25.28
Kvadratna sa zaključavanjem
5141.21.29
Kvadratna bez zaključavanja
5141.20.29
Okrugla
5141.25.29
Kvadratna sa zaključavanjem
5141.21.30
Kvadratna bez zaključavanja
5141.20.30
Okrugla
5141.25.30
Sve kvadratne dizajn rešetke
su dostupne i sa zaključavanjem.
Dizajn rešetka se lako otključava pomoću
novčića/diska, . . .
Pixel
Wave
Hawaii
38
Mix
. . . jednostavno se podiže. . .
. . . i vadi iz slivnika.
ACO ShowerDrain Easyflow
Lightpoint – osvetljenje za podne slivnike
Lightpoint
Opis
Lightpoint – set (LED modul i punjač)
Punjiv LED modul, ugradnja u ACO nasadne
elemente, integrisani prekidač sa ON i OFF
funkcijom.
LED modul je predviđen za upotrebu pod
vodom.
Lightpoint – LED modul
Punjiv LED modul, ugradnja u ACO nasadne
elemente, integrisani prekidač sa ON i OFF
funkcijom.
LED modul je predviđen za upotrebu pod
vodom.
Dizajn
Art. br.
Crveno
9010.89.10
Plavo
9010.89.11
Zeleno
9010.89.12
Belo
9010.89.13
Crveno
9010.89.15
Plavo
9010.89.16
Zeleno
9010.89.17
Belo
9010.89.18
ACO EasyFlow
Staklene rešetke
Opis proizvoda
dizajn rešetke od stakla
za postavljanje u nasadne elemente
šlic odvod oko rešetke
klasa nosivosti K3
pogodno za površine gdje se kreće
bosom nogom
kvadratni oblik rešetke
za nasadni element sa dimenzijom
okvira 149 x 149 mm
težina: 0,6 kg
Kristalno jasan dizajn ivice
Drenaža na podu tuš kabine se obavlja
preko proreza (šlica) oko pokrivnog
stakla, gdje se voda dalje, preko tela
slivnika i sifona, odvodi u izliv.
Pokrivno staklo se lako vadi, čime je
omogućeno čišćenje slivnika i sifona.
Kvadratne staklene rešetke
Dizajn
40
Opis
Art. br.
Staklo, crno
5141.38.01
Staklo, belo
5141.38.02
Staklo, sivo
5141.38.03
Staklo, crno sa sivim
cvetnim motivom
5141.38.04
Staklo, belo sa crnim
cvetnim motivom
5141.38.05
Staklo, Wenge dizajn
5141.38.06
ACO EasyFlow
Nasadni elementi - kvadratni i okrugli sa standardnom rešetkom
Opis proizvoda
Art. Br.
Crtež
Nasadni element od
polimera (ABS), kvadratna
rešetka bez zaključavanja
16
149
5141.22.00
150
Podesivost visine 20 - 135 mm
za EasyFlow tela slivnika
Slika proizvoda
Ø125
Nasadni element od
polimera (ABS), kvadratna
rešetka sa zaključavanjem
16
150
Podesivost visine 20 - 135 mm
za EasyFlow telo slivnika
149
5141.23.00
Ø125
Nasadni element od
polimera (ABS), okrugla
rešetka
5141.25.00
150
Podesivost visine 8 - 135 mm
za EasyFlow telo slivnika
Ø136
Ø125
Nasadni elementi - kvadratni i okrugli sa standrdnom rešetkom i prirubnicom za plitku hidroizolaciju
10–13
Crtež
5141.29.00
Podesivost visine 48 - 146 mm
za EasyFlow telo slivnika
Podesivost visine 46 - 143 mm
za EasyFlow telo slivnika
Ø350
Ø252
149
38
10–13
Ø125
5141.30.00
Podesivost visine 48 - 146 mm
za EasyFlow telo slivnika
Ø125
5141.32.00
38
8
Ø350
Ø252
Ø136
150
Nasadni element od
polimera (ABS), okrugla
rešetka sa prirubnicom za
plitku hidroizolaciju i
vodonepropusnom
tkaninom
Ø350
Ø252
149
150
Nasadni element od
polimera (ABS), kvadratna
rešetka sa zaključavanjem,
sa prirubnicom za plitku
hidroizolaciju i
vodonepropusnom
tkaninom
Slika proizvoda
38
Nasadni element od
polimera (ABS), kvadratna
rešetka bez zaključavanja,
sa prirubnicom za plitku
hidroizolaciju i
vodonepropusnom
tkaninom
Art. Br.
150
Opis proizvoda
Ø125
41
ACO EasyFlow
Nasadni elementi - okrugli
Opis proizvoda
Art. Br.
Crtež
Nasadni element od
polimera (ABS), za okrugle
rešetke
Ø136
5141.46.00
150
Podesivost visine 8 - 135 mm
za EasyFlow telo slivnika
Slika proizvoda
Ø125
5141.42.00
38
8
Ø350
Ø252
Ø136
150
Nasadni element od
polimera (ABS), za okrugle
rešetke, sa prirubnicom za
plitku hidroizolaciju i
vodonepropusnom
tkaninom
Podesivost visine 46 - 143 mm
za EasyFlow telo slivnika
Ø125
Nasadni elementi - kvdratni
Opis proizvoda
Art. Br.
Crtež
Nasadni element od
polimera (ABS), za rešetke
sa ili bez zaključavanja
149
5141.43.00
150
Podesivost visine 20 - 135 mm
za EasyFlow telo slivnika
Slika proizvoda
38
5141.48.00
Podesivost visine 48 - 146 mm
za EasyFlow telo slivnika
Ø125
149
121
25
12
Nasadni element od
polimera (ABS), za ispunu
keramikom
5141.24.00
150
Podesivost visine 26 - 135 mm
za EasyFlow telo slivnika
Ø350
Ø252
149
150
Nasadni element od
polimera (ABS), za rešetke
sa ili bez zaključavanja, sa
prirubnicom za plitku
hidroizolaciju i
vodonepropusnom
tkaninom
10–13
Ø 125
Podesivost visine 62 - 162 mm
za EasyFlow telo slivnika
6
38
5141.31.00
Ø350
Ø252
149
121
150
Nasadni element od
polimera (ABS), za ispunu
keramikom, sa prirubnicom
za plitku hidroizolaciju i
vodonepropusnom
tkaninom
24–27
Ø 125
Ø125
42
Kvadratne dizajn rešetke
na stranici 38
Okrugle dizajn rešetke
na stranici 38
6
ACO EasyFlow
Nasadni elementi - kvadratni za staklenu rešetku
Crtež
Slika proizvoda
149
25
Nasadni element od
polimera (ABS), za staklene
rešetke, sa rubom od
nerđajućeg čelika
Art. Br.
150
Opis proizvoda
5141.38.00
Podesivost visine 26 - 135 mm
za EasyFlow telo slivnika
Ø 125
Podesivost visine 38 - 136 mm
za EasyFlow telo slivnika
38
24–27
Ø 350
Ø 252
149
5141.37.00
150
Nasadni element od
polimera (ABS), za staklene
rešetku, sa rubom od
nerđajućeg čelika, sa
prirubnicom za plitku
hidroizolaciju i
vodonepropusnom
tkaninom
Ø 125
Staklene rešetke
na stranici 40
43
ACO EasyFlow
EasyFlow podni slivnici za kupatila
Opis proizvoda
telo sa izlivom DN50 koji odgovara
svim standardnim kanalizacionim
cevima
vertikalni ili horizontalni izliv
telo slivnika od polimera
testirano prema EN 1253
demontažni sifon za miris
spreman za ugradnju sa nasadnim
elementom i dizajn rešetkom
opciono bočni uliv DN50
Prednosti proizvoda
Na telo slivnika se vrlo lako može
postaviti prirubnica za uklještenje
hidroizolacije
Primer ugradnje
Svi dostupni nasadni elementi su podesivi
po visini, uključujući i nasadne elemente
sa prirubnicom za postavljanje plitke
hidroizolacije
Sifon za miris se jednostavno može
izvaditi i očistiti
Pločice sa lepkom
Plitka hidroizolacija
Cementna košuljica
Izolacija
Beton
44
ACO EasyFlow
EasyFlow tela slivnika
2500.05.00
Slika proizvoda
DN 50
Ø149
Ø125
2500.00.00
DN 50
Horizontalni izliv,
sa bočnim ulivom DN50,
sifon za miris sa visinom
stuba vode 50 mm,
protok 1.5 l/s
Crtež
102
Horizontalni izliv,
sifon za miris sa visinom
stuba vode 50 mm,
protok 1.5 l/s
Art. br.
102
DN 50
Opis proizvoda
231
Ø149
Ø125
167
114
Vertikalni izliv,
sifon za miris sa visinom
stuba vode 50 mm,
protok 1.6 l/s
2500.55.00
DN 50
30
DN 50
DN 50
2505.05.00
30
Ø149
Ø125
82
Horizontalni izliv,
sifon za miris sa visinom
stuba vode 30 mm,
protok 0.8 l/s
194
Ø149
Ø125
2505.00.00
82
DN 50
Horizontalni izliv,
sa bočnim ulivom DN50,
sifon za miris sa visinom
stuba vode 30 mm,
protok 0.8 l/s
231
Prirubnica za uklještenje
hidroizolacije za EasyFlow
tela slivnika
2040.00.02
2040.00.00
178
17
Produžni element za
EasyFlow tela slivnika
Ø125
45
ACO EasyFlow
Showerboard
Integrisani podni slivnik ACO EasyFlow
Podložna ploča
H
XH min.
L
L
Vliesüberstand
umlaufend 70 mm
YH
min.
YHmin.
H
X min.
L
Y min.
H
ZHmin.
Z min.
H
Showerboard sa telom slivnika DN50, vertikalni izliv,
sifon za miris
50 mm, podložne
Showerboard
mit ploče 55 + 20 mm
Ablaufkörper DN50 90°
50 mm mit
Geruchverschluss
Showerboard
bestehend
aus90°
Showerboard
Ablaufkörper
DN50
Showerboard
mit
Unterbauelemente
50 mmund
Geruchverschluss
Ablaufkörper
DN50 90°
55
mm
mm
bestehend
aus+20
Showerboard
Vliesüberstand
umlaufend 70 mm
Hidroizolacioni
Vliesüberstand
tekstil
70 mm
umlaufend
70 mm
Vliesüberstand
umlaufend 70 mm
L
X Hmin.
H
X min.
H
Z min.
Showerboard mit
Ablaufkörper DN50 1,5°
50 mm mit
Geruchverschluss
Showerboard
bestehend
aus1,5°
Showerboard
Ablaufkörper
DN50
Showerboard
sa telom slivnika
Showerboard
mit DN50,
Unterbauelemente
50 mmund
Geruchverschluss
horizontalni
izlivmm
1.5°,
sifon
za miris
50 mm,
Ablaufkörper
1,5°
55
+Showerboard
20 DN50
mm
bestehend
aus
50 mm
und Unterbauelemente
podložne
ploče
55 +Geruchverschluss
20 mm
Showerboard
55 mmbestehend
+ 20 mm ausmit
Showerboard
und Unterbauelemente
Ablaufkörper DN50 1,5°
55 mm + 20 mm
50 mm Geruchverschluss
bestehend aus Showerboard
und Unterbauelemente
55 mm + 20 mm
Z min.
20
55
55
46
H
Y min.
Showerboard mit
Ablaufkörper DN50 1,5°
30 mm mit
Geruchverschluss
Showerboard
bestehend
aus1,5°
Showerboard
Ablaufkörper
DN50
Showerboard
mit
Unterbauelement
55 mm
30 mmund
Geruchverschluss
Ablaufkörper
DN50 1,5°
bestehend
aus Showerboard
30 mm Geruchverschluss
und Unterbauelement
55 mm
bestehend
ausmit
Showerboard
Showerboard
sa telom slivnika
DN50,
Showerboard
und Unterbauelement 55 mm
1,5°
horizontalniAblaufkörper
izliv 1.5°, sifonDN50
za miris
30 mm,
30 mm Geruchverschluss
podložna ploča 55 mm
bestehend aus Showerboard
und Unterbauelement 55 mm
55
2055
20
20
55
20
55
55
2055
20
20
55
55
55
55
Opis proizvoda
pod tuša od čvrste pene za tela
slivnika DN50 spreman za ugradnju
presvučen sa hidroizolacijskim
tekstilom
spreman za postavljanje pločica
hidroizolacijski tekstil veći je od same
ploče (70 mm) za sigurniju izolaciju
integrisani pad od 2 % prema odvodu
nosivost za invalidska kolica kod
primene pločica od 50 x 50 mm
Polimerna prirubnica sa hidroizolacijom
Ugradbene mere
L (mm)
X (mm)
Y (mm)
Z (mm)
H (mm)
500 x 500
91
111
111
7
800 x 800
93
113
113
7
900 x 900
95
115
115
7
1000 x 1000
97
117
117
7
1200 x 1200
100
120
120
7
ACO EasyFlow
Showerboard
Opis proizvoda
ACO Showerboard
za tačkastu odvodnju
ACO podložna ploča za
ACO Showerboard (dvodelna, ukupna
ugradbena visina 75 mm)
Mere (mm)
500 x
800 x
900 x
1000 x
1200 x
500 x
800 x
900 x
1000 x
1200 x
500
800
900
1000
1200
500
800
900
1000
1200
Art. br.
Slika proizvoda
620395
620396
620397
620398
620399
620400
620401
620402
620403
620404
Telo slivnika od polimera,
nasadni okvir sa rešetkom sa prorezima,
horizontalni izliv 1.5°,
visina vodenog stuba 50 mm,
ugradbena visina 115 mm,
H* = 7 mm (min.)
DN50
620392
DN50
620393
DN50
620394
Telo slivnika od polimera,
nasadni okvir sa rešetkom sa prorezima,
vertikalni izliv,
visina vodenog stuba 50 mm,
ugradbena visina 115 mm,
H* = 7 mm (min.)
Telo slivnika od polimera,
nasadni okvir sa rešetkom sa prorezima,
horizontalni izliv 1.5°,
visina vodenog stuba 30 mm,
ugradbena visina 95 mm,
H* = 7 mm (min.)
Nasadni okvir sa rubom od nerđajućeg
čelika, za postavljanje kvadratne dizajn
rešetke na telo slivnika
620475
H* = 19 mm (min.)
Nasadni okvir sa rubom od nerđajućeg
čelika, za postavljanje okrugle dizajn
rešetke na telo slivnika
620476
H* = 10 mm (min.)
Nasadni element za ispunu keramikom, za
postavljanje na telo slivnika
620477
H* = 26 mm (min.)
Nasadni element za staklenu rešetku, za
postavljanje na telo slivnika
620495
Prsten za podešavanje visine
5141.30.15
H* = 6 mm (min.)
* H: odnosi se na dimenziju na crtežu na stranici 46.
Okrugle i kvadratne
dizajn rešetke
na stranici 38
Staklene rešetke
na stranici 40
47
ACO
niskogradnja
ACO
visokogradnja
ACO
samogradnja
ACO
tehnika za objekte
ACO. Budućnost u odvodnjavanju.
ACO
gradjevinski elementi d.o.o.
Mala pruga 39a
11283 Beograd 135
Srbija
Tel.: +381 11 377 77 91
Tel.: +381 11 375 08 57
Fax.: +381 11 375 76 18
E-mail: [email protected]
www.aco.rs
Zadržavamo pravo izmena
ACO-04/11
Download

ACO ShowerDrain