ACO ShowerDrain E
ACO ShowerDrain E - sprchové žľaby s prírubou pre stierkovú izoláciu
Informácie o produkte
n Z antikorovej ocele, materiál 1.4301
n
n
n
n
n
(AISI304)
Zvukovo-izolačná sada je štandardne
dodávaná pri žľaboch so sklonom
odtoku: 1,5°
Prietok (štandardné prevedenie)
� 0,6 l/s (pre 20 mm vodného stĺpca
na podlahe, podľa EN 1253)
� 0,4 l/s (bez vodného stĺpca na podlahe)
Trieda zaťaženia roštov K3
Odtok je kompatibilný so štandardným
hrdlovaným potrubím DN 50
(Inštalačná výška: 105 – 160 mm)
� DN 50/DN 40 (Inštalačná výška:
79 – 134 mm) Redukcia DN 40/DN
50 je súčasťou dodávky
� DN 50 (Inštalačná výška: 30 – 134
mm)
S inštalačnými nohami
Výhody výrobku ACO
Príklad zabudovania
n Celozvarovaná konštrukcia žľabu
n Zvukovo-izolačná skúška podľa EN
4109/VDI 4100
n Elektrolyticky leštený povrch
n Kolmé príruby pre všetky stavebné
možnosti
n Široký výber žľabov a dizajnových
n
n
n
n
roštov z antikorovej ocele, skla alebo
minerálne rošty
Možnosť výroby atypických riešení
Osvetlenie žľabu Lightline (voliteľné)
Rozoberateľný pachový uzáver (sifon)
z plastu (dva diely)
Telo žľabu so spádovaným dnom
Informácie pre objednanie
Sklon
odtoku
Kolmá
príruba
Rozmery
Objednávkové
L1
L2
B
[mm]
[mm]
[mm]
číslo
700
760
144
0153.73.36
800
860
144
0153.73.38
900
960
144
0153.73.39
1000
1060
144
0153.73.40
1200
1260
144
0153.73.41
700
750
144
9010.55.18
800
850
144
9010.55.19
900
950
144
9010.55.20
1000
1050
144
9010.55.21
1200
1250
144
9010.55.22
700
750
144
9010.55.23
800
850
144
9010.55.24
900
950
144
9010.55.25
1000
1050
144
9010.55.26
1200
1250
144
9010.55.27
105 - 160
Inštalačná výška: 105 – 160 mm (od príruby: 90 – 145 mm)
L2
L1
1,5°
Nie je
B
41
64
15
(GV 50 mm)
6
105 - 160
DN 50
40
L2
L1
1,5°
Pravá
B
41
64
15
(GV 50 mm)
105 - 160
DN 50
40
L2
L1
15
1,5°
B
41
64
(GV 50 mm)
DN 50
Ľavá
ACO ShowerDrain E
105 - 160
Sklon
odtoku
Rozmery
Objednávkové
L1
L2
B
číslo
[mm]
[mm]
[mm]
700
740
144
9010.55.28
800
840
144
9010.55.29
900
940
144
9010.55.30
1000
1040
144
9010.55.31
1200
1240
144
9010.55.32
700
760
134
9010.55.33
800
860
134
9010.55.34
900
960
134
9010.55.35
1000
1060
134
9010.55.36
1200
1260
134
9010.55.37
700
750
134
9010.55.38
800
850
134
9010.55.39
900
950
134
9010.55.40
1000
1050
134
9010.55.41
1200
1250
134
9010.55.42
700
750
134
9010.55.43
800
850
134
9010.55.44
900
950
134
9010.55.45
1000
1050
134
9010.55.46
1200
1250
134
9010.55.47
700
740
134
9010.55.48
800
840
134
9010.55.49
900
940
134
9010.55.50
1000
1040
134
9010.55.51
1200
1240
134
9010.55.52
700
760
144
0153.76.44
800
860
144
0153.76.45
900
960
144
0153.76.46
1000
1060
144
0153.76.47
1200
1260
144
0153.76.48
700
750
144
9010.55.53
800
850
144
9010.55.54
900
950
144
9010.55.55
1000
1050
144
9010.55.56
1200
1250
144
9010.55.57
40
L2
L1
Kolmá
príruba
1,5°
Pravá a ľavá
B
41
64
15
(GV 50 mm)
DN 50
40
105 - 160
L2
L1
1,5°
Zadná
B
41
64
15
(GV 50 mm)
DN 50
40
105 - 160
L2
L1
1,5°
Zadná a ľavá
B
41
64
15
(GV 50 mm)
DN 50
40
105 - 160
L2
L1
1,5°
Zadná a pravá
B
41
64
15
(GV 50 mm)
DN 50
40
105 - 160
L2
L1
15
(GV 50 mm)
B
41
64
1,5°
Zadná, ľavá a
pravá
DN 50
Inštalačná výška: 79 – 134 mm (od príruby: 64 – 119 mm)
79-134
L2
L1
27
1,5°
Nie je
B
52
15
(GV 25 mm)
79 - 134
DN 40
40
L2
L1
15
1,5°
B
27
52
(GV 25 mm)
DN 40
Pravá
7
ACO ShowerDrain E
L2
L1
40
15
(GV 25 mm)
1,5°
Ľavá
B
27
52
Kolmá
príruba
79 - 134
Sklon
odtoku
79 - 134
DN 40
40
L2
L1
Pravá a ľavá
B
27
52
1,5°
DN 40
40
79 - 134
L2
L1
1,5°
Zadná
B
27
52
15
(GV 25 mm)
DN 40
číslo
[mm]
[mm]
[mm]
700
750
144
9010.55.58
800
850
144
9010.55.59
900
950
144
9010.55.60
1000
1050
144
9010.55.61
1200
1250
144
9010.55.62
700
740
144
9010.55.63
800
840
144
9010.55.64
900
940
144
9010.55.65
1000
1040
144
9010.55.66
1200
1240
144
9010.55.67
700
760
134
9010.55.68
800
860
134
9010.55.69
900
960
134
9010.55.70
1000
1060
134
9010.55.71
1200
1260
134
9010.55.72
700
750
134
9010.55.73
800
850
134
9010.55.74
900
950
134
9010.55.75
1000
1050
134
9010.55.76
1200
1250
134
9010.55.77
700
750
134
9010.55.78
800
850
134
9010.55.79
900
950
134
9010.55.80
1000
1050
134
9010.55.81
1200
1250
134
9010.55.82
700
740
134
9010.55.83
800
840
134
9010.55.84
900
940
134
9010.55.85
1000
1040
134
9010.55.86
1200
1240
134
9010.55.87
700
760
144
9010.66.30
800
860
144
9010.66.31
900
960
144
9010.66.32
1000
1060
144
9010.66.33
1200
1260
144
9010.66.34
15
(GV 25 mm)
1,5°
Zadná a ľavá
B
27
52
B
40
79 - 134
L2
L1
DN 40
L2
L1
40
79 - 134
Objednávkové
L2
15
(GV 25 mm)
Rozmery
L1
1,5°
27
52
15
(GV 25 mm)
B
8
Zadná a pravá
DN 40
40
79 - 134
L2
L1
1,5°
Zadná, ľavá a
pravá
B
27
52
15
(GV 25 mm)
DN 40
15
L2
L1
90°
Ø 50
B
30-134
Inštalačná výška: 30 – 134 mm (od príruby: 15 – 119 mm)
Nie je
ACO ShowerDrain E
40
L2
L1
Kolmá
príruba
Rozmery
Objednávkové
L1
L2
B
číslo
[mm]
[mm]
[mm]
700
750
144
9010.66.35
800
850
144
9010.66.36
900
950
144
9010.66.37
1000
1050
144
9010.66.38
1200
1250
144
9010.66.39
700
750
144
9010.66.40
800
850
144
9010.66.41
900
950
144
9010.66.42
1000
1050
144
9010.66.43
1200
1250
144
9010.66.44
700
740
144
9010.66.45
800
840
144
9010.66.46
900
940
144
9010.66.47
1000
1040
144
9010.66.48
1200
1240
144
9010.66.49
700
760
134
9010.66.50
800
860
134
9010.66.51
900
960
134
9010.66.52
1000
1060
134
9010.66.53
1200
1260
134
9010.66.54
700
750
134
9010.66.55
800
850
134
9010.66.56
900
950
134
9010.66.57
1000
1050
134
9010.66.58
1200
1250
134
9010.66.59
700
750
134
9010.66.60
800
850
134
9010.66.61
900
950
134
9010.66.62
1000
1050
134
9010.66.63
1200
1250
134
9010.66.64
700
740
134
9010.66.65
800
840
134
9010.66.66
900
940
134
9010.66.67
1000
1040
134
9010.66.68
1200
1240
134
9010.66.69
15
30-134
Sklon
odtoku
90°
Pravá
30 - 134
L2
L1
15
40
B
Ø 50
90°
Ľavá
40
L2
L1
15
30 - 134
B
Ø 50
90°
Pravá a ľavá
40
L2
L1
15
30-134
B
Ø 50
90°
Zadná
40
L2
L1
15
30 - 134
B
Ø 50
90°
Zadná a ľavá
40
L2
L1
15
30 - 134
B
Ø 50
90°
Zadná a pravá
15
40
L2
L1
Ø 50
90°
Zadná, ľavá a
pravá
B
30 - 134
B
Ø 50
9
ACO ShowerDrain E
ACO ShowerDrain E - dizajnové rošty z antikorovej ocele
Informácie pre objednanie
Dizajn
10
Objednávkové číslo
700
800
900
1000
1200
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Wave
0153.73.42
0153.73.43
0153.73.44
0153.73.45
0153.73.46
Quadrato
0153.73.59
0153.73.60
0153.73.61
0153.73.62
0153.73.63
Flag
0153.73.69
0153.73.70
0153.73.71
0153.73.72
0153.73.73
Tile
(hrúbka
dlažby max.
10mm)
0153.81.87
0153.81.88
0153.81.89
0153.81.90
0153.81.91
Chain
9010.55.93
9010.55.94
9010.55.95
9010.55.96
9010.55.97
Hawaii
9010.55.98
9010.55.99
9010.56.00
9010.56.01
9010.56.02
Mix
9010.56.03
9010.56.04
9010.56.05
9010.56.06
9010.56.07
Pixel
9010.56.08
9010.56.09
9010.56.10
9010.56.11
9010.56.12
Solid
9010.59.22
9010.59.23
9010.59.24
9010.59.25
9010.59.26
ACO ShowerDrain E
ACO ShowerDrain E - dizajnové rošty zo skla
Informácie pre objednanie
Dizajn
Sklo
Objednávkové číslo
700
800
900
1000
1200
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Čierne
9010.56.67
9010.56.68
9010.56.69
9010.56.70
9010.56.71
Biele
9010.56.72
9010.56.73
9010.56.74
9010.56.75
9010.56.76
Šedé
9010.56.77
9010.56.78
9010.56.79
9010.56.80
9010.56.81
Hnedé
9010.56.82
9010.56.83
9010.56.84
9010.56.85
9010.56.86
Čierne
s kvetinovým
vzorom
9010.57.12
9010.57.13
9010.57.14
9010.57.15
9010.57.16
Biele
s kvetinovým
vzorom
9010.57.17
9010.57.18
9010.57.19
9010.57.20
9010.57.21
ACO ShowerDrain E - dizajnové rošty z minerálneho skla
Informácie pre objednanie
Dizajn
Minerálne
sklo
Objednávkové číslo
700
800
900
1000
1200
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Biele
9010.57.37
9010.57.38
9010.57.39
9010.57.40
9010.57.41
Béžové
9010.57.42
9010.57.43
9010.57.44
9010.57.45
9010.57.46
Šedé
9010.57.47
9010.57.48
9010.57.49
9010.57.50
9010.57.51
Čierne
9010.57.52
9010.57.53
9010.57.54
9010.57.55
9010.57.56
11
ACO ShowerDrain E
Showerboard - systémová doska so žľabom ACO ShowerDrain E
Informácie o produkte
Výhody výrobku ACO
n Z tvrdeného polystyrénu so zabudo-
vaným žľabom z antikorovej ocele
n Doska s priemyselne pripojenou
hydroizolačnou tkaninou (presah
70mm)
n Dosku je možné individuálne skrátiť
n Integrovaný spád dosky 2% ku žľabu
n Odtoková trubka kompatibilná so
štandardným hrdlovým potrubím DN
50
n Prietok (štandardné prevedenie)
� 0,6 l/s (pre 20 mm vodného stĺpca
na podlahe, podľa EN 1253)
� 0,4 l/s (bez vodného stĺpca na podlahe)
n Rozsah dodávky
� Systémová doska so žľabom a
roštom
Príklad inštalácie
n Pripravené priamo na obloženie
n Bezbariérový prístup od veľkosti
dlažby: 50 x 50 mm
n Ľahká montáž bez nutnosti vytvorenia
spádu podlahy a zabudovania žľabu do
konštrukcie podlahy
n Osvetlenie žľabu Lightline (voliteľné)
n Telo žľabu so spádovaným dnom
Informácie pre objednanie a technické údaje
a
15
Y
105
20
X
Z
Y
Z
[mm]
45
43
41
39
37
35
33
[mm]
25
25
25
25
25
25
25
[mm]
1100
1000
900
800
700
600
500
40
Vliesüberstand
umlaufend 70mm
b
Výškové pomery
X
12
Dizajn
roštu
Wave
Rozmer
AxB
[mm]
800 x 1200
700
[mm]
620410
Objednávkové číslo
800
900
[mm]
[mm]
620417
900 x 1200
620424
1000 x 1200
620431
1200 x 1200
800 x 1200
Quadrato
620413
620420
900 x 1200
620427
1000 x 1200
620434
1200 x 1200
800 x 1200
Tile
620416
620423
900 x 1200
620430
1000 x 1200
620437
1200 x 1200
800 x 1200
Hawaii
620463
620464
900 x 1200
620465
1000 x 1200
620466
1200 x 1200
800 x 1200
Mix
900 x 1200
1000 x 1200
1200 x 1200
1100
[mm]
620467
620468
620469
620470
ACO ShowerDrain E
ACO ShowerDrain E - príslušenstvo
Informácie pre objednanie
Názov
Vhodné pre
Popis
Objednávkové číslo
n LED-Modul s integrovanou dobí-
jacou batériou
n Automatická funkcia rozsvietenia
pri styku s vodou
n Rozsah dodávky
n ACO ShowerDrain
3°
53
ACO ShowerDrain
Lightline - Sada
s antikorovým
roštom
� E-line
� Systémová doska so žľabom
� 2 kusy Svetelný LED-modul
� 1 kus Nabíjačka (Napätie
220 V)
n LED-Modul je vhodný na použitie
pod vodou
n Výber z piatich farieb:
� Modrá
9010.89.01
� Červená
9010.89.02
� Zelená
9010.89.03
� Dúhová
9010.89.08
� Biela
9010.89.19
n Prevencia upchatia potrubia
Sitko na vlasy
n ACO ShowerDrain
� E-line
vlasmi, plast
n Jednoduchá demontáž a čistenie
9010.72.00
n Minimálne zníženie prietoku len
o 0,04 l/s
n Náhradný diel
n LED-Modul s integrovanou dobí-
jacou batériou
n Automatická funkcia rozsvietenia
pri styku s vodou
n ACO ShowerDrain
3°
53
ACO ShowerDrain
Lightline - LEDModul
s antikorovým
roštom
� E-line
� Systémová doska so žľabom
n ACO ShowerDrain
ACO ShowerDrain
pachový uzáver
s antikorovým
roštom
� E-line
� Systémová doska so žľabom
n Rozsah dodávky
� 1 kus Svetelný LED-modul
n LED-Modul je vhodný na použítie
pod vodou
n Na výber z piatich farieb:
� Modrá
9010.89.05
� Červená
9010.89.06
� Zelená
9010.89.07
� Dúhová
9010.89.09
� Biela
9010.89.20
n Náhradný diel
n S výškou vodného stĺpca 25mm
alebo 50mm (podľa instalačnej
výšky)
n Pre instalačnú výšku žľabu:
� H = 79 - 134 mm
9010.58.67
� H = 105 - 160 mm
9010.58.68
13
ACO ShowerDrain E
ACO ShowerDrain E - rohový žľab s prírubou pre stierkovú izoláciu
Informácie o produkte
n Z antikorovej ocele, materiál 1.4301
(AISI304)
n Inštalačná výška: 105 – 160 mm
� Od príruby: 90 – 145 mm
n Trieda zaťaženia roštov K3
n Odtok kompatibilný so štandardným
hrdlovaným potrubím DN 50
n Prietok (Štandardné prevedenie)
� 0,6 l/s (pre 20 mm vodného stĺpca
na podlahe, podľa EN 1253)
� 0,4 l/s (bez vodného stĺpca na podlahe)
n Šírka tela žľabu: 84 mm
n Sklon odtoku: 1,5°
n S inštalačnými nohami
Výhody výrobku ACO
Príklad inštalácie
n Celozvarovaná konštrukcia žľabu
n Elekrolyticky leštený povrch
n Široký výběr žlabů a Dizajnových roštů
z antikorovej ocele
n Možnosť výroby atypických riešení
n Osvetlenie žľabu Lightline (voliteľne)
n Vyberateľný a rozoberateľný (dva diely)
pachový uzáver (sifon) z plastu
n Telo žľabu so spádovaným dnom
42
105-160
Informácie pre objednanie
82
449
398
DN50
133
449
398
Popis
Dĺžka ramena
Žľabové telo
398 x 398
Objednávkové číslo
[mm]
0153.97.29
15
Dizajnové rošty z antikorovej ocele pre rohový žľab
Dizajn
Dĺžka ramena
Objednávkové číslo
[mm]
Wave
398 x 398
0153.97.07
Quadrato
398 x 398
0153.97.02
Flag
398 x 398
0153.97.03
Tile
(hrúbka dlažby max. 10mm)
398 x 398
0153.97.28
Chain
398 x 398
9010.56.19
Hawaii
398 x 398
9010.56.20
Mix
398 x 398
9010.56.21
Pixel
398 x 398
9010.56.22
Cenník 2014
Objednávkové
Popis
číslo
Dátum aktualizácie: 26.5.2014
Ceny sú uvedené bez DPH.
Hmotnost
[kg]
Cena bez DPH
[EUR] / ks
3,20
3,40
3,50
3,60
3,80
3,12
3,28
3,55
3,71
4,28
3,12
3,28
3,55
3,71
4,28
3,17
3,33
3,59
3,75
4,33
3,49
3,98
4,47
4,97
5,96
3,26
3,43
3,77
3,89
4,48
3,25
3,43
3,71
3,89
4,48
3,37
3,55
3,85
4,00
4,59
310,00
315,00
325,00
335,00
355,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
388,00
398,00
408,00
419,00
429,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
2,90
3,10
3,30
3,40
3,60
2,78
2,94
3,21
3,43
3,94
2,78
2,94
3,21
3,37
3,94
2,92
3,08
3,34
3,50
4,08
3,00
3,18
3,46
3,63
4,22
3,00
3,18
3,46
3,64
4,23
3,00
317,00
328,00
334,00
340,00
365,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
388,00
398,00
408,00
419,00
429,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
462,00
ACO ShowerDrain
0153.73.36
0153.73.38
0153.73.39
0153.73.40
0153.73.41
9010.55.18
9010.55.19
9010.55.20
9010.55.21
9010.55.22
9010.55.23
9010.55.24
9010.55.25
9010.55.26
9010.55.27
9010.55.28
9010.55.29
9010.55.30
9010.55.31
9010.55.32
9010.55.33
9010.55.34
9010.55.35
9010.55.36
9010.55.37
9010.55.38
9010.55.39
9010.55.40
9010.55.41
9010.55.42
9010.55.43
9010.55.44
9010.55.45
9010.55.46
9010.55.47
9010.55.48
9010.55.49
9010.55.50
9010.55.51
9010.55.52
0153.76.44
0153.76.45
0153.76.46
0153.76.47
0153.76.48
9010.55.53
9010.55.54
9010.55.55
9010.55.56
9010.55.57
9010.55.58
9010.55.59
9010.55.60
9010.55.61
9010.55.62
9010.55.63
9010.55.64
9010.55.65
9010.55.66
9010.55.67
9010.55.68
9010.55.69
9010.55.70
9010.55.71
9010.55.72
9010.55.73
9010.55.74
9010.55.75
9010.55.76
9010.55.77
9010.55.78
www.aco.sk
E-Line - Líniové žľaby s prírubou pre stierkovú izoláciu
Inštalačná výška: 105 – 160 mm (od príruby: 90 – 145 mm)
ACO ShowerDrain E 700 SH, vysoký sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 800 SH, vysoký sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 900 SH, vysoký sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 1000 SH, vysoký sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 1200 SH, vysoký sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 700 SVP,vysoký sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 800 SVP,vysoký sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 900 SVP,vysoký sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 1000 SVP,vysoký sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 1200 SVP,vysoký sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 700 SVL,vysoký sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 800 SVL,vysoký sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 900 SVL,vysoký sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 1000 SVL,vysoký sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 1200 SVL,vysoký sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 700 SVLP,vysoký sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 800 SVLP,vysoký sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 900 SVLP,vysoký sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 1000 SVLP,vysoký sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 1200 SVLP,vysoký sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 700 SVZ,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 800 SVZ,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 900 SVZ,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 1000 SVZ,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 1200 SVZ,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 700 SVZL,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 800 SVZL,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 900 SVZL,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 1000 SVZL,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 1200 SVZL,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 700 SVZP,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná a P
ACO ShowerDrain E 800 SVZP,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná a P
ACO ShowerDrain E 900 SVZP,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná a P
ACO ShowerDrain E 1000 SVZP,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná a P
ACO ShowerDrain E 1200 SVZP,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná a P
ACO ShowerDrain E 700 SVZLP,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
ACO ShowerDrain E 800 SVZLP,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
ACO ShowerDrain E 900 SVZLP,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
ACO ShowerDrain E 1000 SVZLP,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
ACO ShowerDrain E 1200 SVZLP,vysoký sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
Inštalačná výška: 79 – 134 mm (od príruby: 64 – 119 mm)
ACO ShowerDrain E 700 LH, nízky sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 800 LH, nízky sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 900 LH, nízky sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 1000 LH, nízky sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 1200 LH, nízky sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 700 LVP,nízky sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 800 LVP,nízky sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 900 LVP,nízky sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 1000 LVP,nízky sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 1200 LVP,nízky sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 700 LVL,nízky sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 800 LVL,nízky sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 900 LVL,nízky sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 1000 LVL,nízky sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 1200 LVL,nízky sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 700 LVLP,nízky sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 800 LVLP,nízky sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 900 LVLP,nízky sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 1000 LVLP,nízky sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 1200 LVLP,nízky sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 700 LVZ,nízky sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 800 LVZ,nízky sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 900 LVZ,nízky sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 1000 LVZ,nízky sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 1200 LVZ,nízky sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 700 LVZL,nízky sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 800 LVZL,nízky sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 900 LVZL,nízky sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 1000 LVZL,nízky sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 1200 LVZL,nízky sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 700 LVZP,nízky sif.,kolmá.prír.zadná a P
1
Cenník 2014
Objednávkové
číslo
9010.55.79
9010.55.80
9010.55.81
9010.55.82
9010.55.83
9010.55.84
9010.55.85
9010.55.86
9010.55.87
Popis
9010.66.30
9010.66.31
9010.66.32
9010.66.33
9010.66.34
9010.66.35
9010.66.36
9010.66.37
9010.66.38
9010.66.39
9010.66.40
9010.66.41
9010.66.42
9010.66.43
9010.66.44
9010.66.45
9010.66.46
9010.66.47
9010.66.48
9010.66.49
9010.66.50
9010.66.51
9010.66.52
9010.66.53
9010.66.54
9010.66.55
9010.66.56
9010.66.57
9010.66.58
9010.66.59
9010.66.60
9010.66.61
9010.66.62
9010.66.63
9010.66.64
9010.66.65
9010.66.66
9010.66.67
9010.66.68
9010.66.69
ACO ShowerDrain E 800 LVZP,nízky sif.,kolmá.prír.zadná a P
ACO ShowerDrain E 900 LVZP,nízky sif.,kolmá.prír.zadná a P
ACO ShowerDrain E 1000 LVZP,nízky sif.,kolmá.prír.zadná a P
ACO ShowerDrain E 1200 LVZP,nízky sif.,kolmá.prír.zadná a P
ACO ShowerDrain E 700 LVZLP,nízky sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
ACO ShowerDrain E 800 LVZLP,nízky sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
ACO ShowerDrain E 900 LVZLP,nízky sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
ACO ShowerDrain E 1000 LVZLP,nízky sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
ACO ShowerDrain E 1200 LVZLP,nízky sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
Inštalačná výška: 30 – 134 mm (od príruby: 15 – 119 mm)
ACO ShowerDrain E 700 DH, zvislý sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 800 DH, zvislý sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 900 DH, zvislý sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 1000 DH, zvislý sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 1200 DH, zvislý sif., horizontálna príruba
ACO ShowerDrain E 700 DVP,zvislý sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 800 DVP,zvislý sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 900 DVP,zvislý sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 1000 DVP,zvislý sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 1200 DVP,zvislý sif.,kolmá.prír. pravá
ACO ShowerDrain E 700 DVL,zvislý sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 800 DVL,zvislý sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 900 DVL,zvislý sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 1000 DVL,zvislý sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 1200 DVL,zvislý sif.,kolmá.prír. ľavá
ACO ShowerDrain E 700 DVLP,zvislý sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 800 DVLP,zvislý sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 900 DVLP,zvislý sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 1000 DVLP,zvislý sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 1200 DVLP,zvislý sif.,kolmá.prír. L + P
ACO ShowerDrain E 700 DVZ,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 800 DVZ,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 900 DVZ,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 1000 DVZ,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 1200 DVZ,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná
ACO ShowerDrain E 700 DVZL,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 800 DVZL,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 900 DVZL,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 1000 DVZL,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 1200 DVZL,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná a L
ACO ShowerDrain E 700 DVZP,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná a P
ACO ShowerDrain E 800 DVZP,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná a P
ACO ShowerDrain E 900 DVZP,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná a P
ACO ShowerDrain E 1000 DVZP,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná a P
ACO ShowerDrain E 1200 DVZP,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná a P
ACO ShowerDrain E 700 DVZLP,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
ACO ShowerDrain E 800 DVZLP,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
ACO ShowerDrain E 900 DVZLP,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
ACO ShowerDrain E 1000 DVZLP,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
ACO ShowerDrain E 1200 DVZLP,zvislý sif.,kolmá.prír.zadná,L+P
0153.73.42
0153.73.43
0153.73.44
0153.73.45
0153.73.46
0153.73.59
0153.73.60
0153.73.61
0153.73.62
0153.73.63
0153.73.69
0153.73.70
0153.73.71
0153.73.72
0153.73.73
0153.81.87
0153.81.88
0153.81.89
0153.81.90
0153.81.91
9010.55.93
9010.55.94
9010.55.95
9010.55.96
E-Line - Líniové žľaby - dizajnové rošty z antikorovej ocele
ACO ShowerDrain E rošt 700, dizajn Wave
ACO ShowerDrain E rošt 800, dizajn Wave
ACO ShowerDrain E rošt 900, dizajn Wave
ACO ShowerDrain E rošt 1000, dizajn Wave
ACO ShowerDrain E rošt 1200, dizajn Wave
ACO ShowerDrain E rošt 700, dizajn Quadrato
ACO ShowerDrain E rošt 800, dizajn Quadrato
ACO ShowerDrain E rošt 900, dizajn Quadrato
ACO ShowerDrain E rošt 1000, dizajn Quadrato
ACO ShowerDrain E rošt 1200, dizajn Quadrato
ACO ShowerDrain E rošt 700, dizajn Flag
ACO ShowerDrain E rošt 800, dizajn Flag
ACO ShowerDrain E rošt 900, dizajn Flag
ACO ShowerDrain E rošt 1000, dizajn Flag
ACO ShowerDrain E rošt 1200, dizajn Flag
ACO ShowerDrain E rošt 700, dizajn Tile
ACO ShowerDrain E rošt 800, dizajn Tile
ACO ShowerDrain E rošt 900, dizajn Tile
ACO ShowerDrain E rošt 1000, dizajn Tile
ACO ShowerDrain E rošt 1200, dizajn Tile
ACO ShowerDrain E rošt 700, dizajn Chain
ACO ShowerDrain E rošt 800, dizajn Chain
ACO ShowerDrain E rošt 900, dizajn Chain
ACO ShowerDrain E rošt 1000, dizajn Chain
www.aco.sk
Dátum aktualizácie: 26.5.2014
Ceny sú uvedené bez DPH.
Hmotnost
[kg]
3,18
3,46
3,64
4,23
3,00
3,18
3,46
3,63
4,22
Cena bez DPH
[EUR] / ks
468,00
492,00
514,00
553,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
2,80
2,96
3,26
3,44
4,18
2,12
2,29
2,46
2,62
2,95
2,12
2,29
2,46
2,62
2,95
2,18
2,34
2,51
2,67
3,00
2,22
2,40
2,57
2,75
3,10
2,22
2,40
2,58
2,76
3,11
2,22
2,40
2,58
2,76
3,11
2,24
2,41
2,70
2,76
3,12
317,00
328,00
334,00
340,00
365,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
388,00
398,00
408,00
419,00
429,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
462,00
468,00
492,00
514,00
553,00
0,96
1,12
1,23
1,46
1,70
1,08
1,19
1,32
1,46
1,74
1,20
1,30
1,34
1,48
1,74
0,80
0,92
1,03
1,15
1,38
1,10
1,30
1,40
1,60
85,00
100,00
105,00
110,00
115,00
85,00
100,00
105,00
110,00
115,00
85,00
100,00
105,00
110,00
115,00
135,00
150,00
155,00
160,00
165,00
85,00
100,00
105,00
110,00
2
Cenník 2014
Objednávkové
číslo
9010.55.97
9010.55.98
9010.55.99
9010.56.00
9010.56.01
9010.56.02
9010.56.03
9010.56.04
9010.56.05
9010.56.06
9010.56.07
9010.56.08
9010.56.09
9010.56.10
9010.56.11
9010.56.12
9010.59.22
9010.59.23
9010.59.24
9010.59.25
9010.59.26
ACO ShowerDrain E rošt 1200, dizajn Chain
ACO ShowerDrain E rošt 700, dizajn Hawaii
ACO ShowerDrain E rošt 800, dizajn Hawaii
ACO ShowerDrain E rošt 900, dizajn Hawaii
ACO ShowerDrain E rošt 1000, dizajn Hawaii
ACO ShowerDrain E rošt 1200, dizajn Hawaii
ACO ShowerDrain E rošt 700, dizajn Mix
ACO ShowerDrain E rošt 800, dizajn Mix
ACO ShowerDrain E rošt 900, dizajn Mix
ACO ShowerDrain E rošt 1000, dizajn Mix
ACO ShowerDrain E rošt 1200, dizajn Mix
ACO ShowerDrain E rošt 700, dizajn Pixel
ACO ShowerDrain E rošt 800, dizajn Pixel
ACO ShowerDrain E rošt 900, dizajn Pixel
ACO ShowerDrain E rošt 1000, dizajn Pixel
ACO ShowerDrain E rošt 1200, dizajn Pixel
ACO ShowerDrain E rošt 700, dizajn Solid
ACO ShowerDrain E rošt 800, dizajn Solid
ACO ShowerDrain E rošt 900, dizajn Solid
ACO ShowerDrain E rošt 1000, dizajn Solid
ACO ShowerDrain E rošt 1200, dizajn Solid
9010.56.67
9010.56.68
9010.56.69
9010.56.70
9010.56.71
9010.56.72
9010.56.73
9010.56.74
9010.56.75
9010.56.76
9010.56.77
9010.56.78
9010.56.79
9010.56.80
9010.56.81
9010.56.82
9010.56.83
9010.56.84
9010.56.85
9010.56.86
9010.57.12
9010.57.13
9010.57.14
9010.57.15
9010.57.16
9010.57.17
9010.57.18
9010.57.19
9010.57.20
9010.57.21
Dátum aktualizácie: 26.5.2014
Ceny sú uvedené bez DPH.
Hmotnost
[kg]
1,83
1,09
1,21
1,30
1,47
1,74
1,06
1,17
1,30
1,44
1,70
1,10
1,21
1,34
1,48
1,74
0,89
0,99
1,12
1,21
1,41
Cena bez DPH
[EUR] / ks
115,00
85,00
100,00
105,00
110,00
115,00
85,00
100,00
105,00
110,00
115,00
85,00
100,00
105,00
110,00
115,00
85,00
100,00
105,00
110,00
115,00
E-Line - Líniové žľaby - dizajnové rošty zo skla
ACO ShowerDrain E rošt 700, Čierne sklo
ACO ShowerDrain E rošt 800, Čierne sklo
ACO ShowerDrain E rošt 900, Čierne sklo
ACO ShowerDrain E rošt 1000, Čierne sklo
ACO ShowerDrain E rošt 1200, Čierne sklo
ACO ShowerDrain E rošt 700, Biele sklo
ACO ShowerDrain E rošt 800, Biele sklo
ACO ShowerDrain E rošt 900, Biele sklo
ACO ShowerDrain E rošt 1000, Biele sklo
ACO ShowerDrain E rošt 1200, Biele sklo
ACO ShowerDrain E rošt 700, Šedé sklo
ACO ShowerDrain E rošt 800, Šedé sklo
ACO ShowerDrain E rošt 900, Šedé sklo
ACO ShowerDrain E rošt 1000, Šedé sklo
ACO ShowerDrain E rošt 1200, Šedé sklo
ACO ShowerDrain E rošt 700, Hnedé sklo
ACO ShowerDrain E rošt 800, Hnedé sklo
ACO ShowerDrain E rošt 900, Hnedé sklo
ACO ShowerDrain E rošt 1000, Hnedé sklo
ACO ShowerDrain E rošt 1200, Hnedé sklo
ACO ShowerDrain E rošt 700, Čierne sklo s kvetinovým vzorom
ACO ShowerDrain E rošt 800, Čierne sklo s kvetinovým vzorom
ACO ShowerDrain E rošt 900, Čierne sklo s kvetinovým vzorom
ACO ShowerDrain E rošt 1000, Čierne sklo s kvetinovým vzorom
ACO ShowerDrain E rošt 1200, Čierne sklo s kvetinovým vzorom
ACO ShowerDrain E rošt 700, Biele sklo s kvetinovým vzorom
ACO ShowerDrain E rošt 800, Biele sklo s kvetinovým vzorom
ACO ShowerDrain E rošt 900, Biele sklo s kvetinovým vzorom
ACO ShowerDrain E rošt 1000, Biele sklo s kvetinovým vzorom
ACO ShowerDrain E rošt 1200, Biele sklo s kvetinovým vzorom
1,00
1,14
1,29
1,45
1,66
1,00
1,14
1,29
1,45
1,66
1,00
1,14
1,29
1,45
1,66
1,00
1,14
1,29
1,45
1,66
1,00
1,14
1,29
1,45
1,66
1,00
1,14
1,29
1,45
1,66
105,00
120,00
125,00
130,00
135,00
105,00
120,00
125,00
130,00
135,00
105,00
120,00
125,00
130,00
135,00
105,00
120,00
125,00
130,00
135,00
105,00
120,00
125,00
130,00
135,00
105,00
120,00
125,00
130,00
135,00
0153.97.29
E-Line - Rohové žľaby s prírubou pre stierkovú izoláciu
Inštalačná výška: 105 – 160 mm (od príruby: 90 – 145 mm)
ACO ShowerDrain E rohový žlab 398x398 SVZ, vysoký sif.
2,96
530,00
0153.97.07
0153.97.02
0153.97.03
0153.97.28
9010.56.19
9010.56.20
9010.56.21
9010.56.22
E-Line - Rohové žľaby - dizajnové rošty z antikorovej ocele
ACO ShowerDrain E rošt rohový 398x398, dizajn Wave
ACO ShowerDrain E rošt rohový 398x398, dizajn Quadrato
ACO ShowerDrain E rošt rohový 398x398, dizajn Flag
ACO ShowerDrain E rošt rohový 398x398, dizajn Tile
ACO ShowerDrain E rošt rohový 398x398, dizajn Chain
ACO ShowerDrain E rošt rohový 398x398, dizajn Hawaii
ACO ShowerDrain E rošt rohový 398x398, dizajn Mix
ACO ShowerDrain E rošt rohový 398x398, dizajn Pixel
0,62
0,62
0,62
1,06
1,04
1,04
1,04
1,04
120,00
120,00
120,00
240,00
120,00
120,00
120,00
120,00
620410
620417
620424
620431
620413
620420
620427
E-Line - Systémová doska Showerboard so žľabom
ACO ShowerDrain E Showerboard 800x1200mm, rošt Wave
ACO ShowerDrain E Showerboard 900x1200mm, rošt Wave
ACO ShowerDrain E Showerboard 1000x1200mm, rošt Wave
ACO ShowerDrain E Showerboard 1200x1200mm, rošt Wave
ACO ShowerDrain E Showerboard 800x1200mm, rošt Quadrato
ACO ShowerDrain E Showerboard 900x1200mm, rošt Quadrato
ACO ShowerDrain E Showerboard 1000x1200mm, rošt Quadrato
16,96
18,12
19,23
20,75
17,08
18,19
19,32
902,00
950,00
1.022,00
1.160,00
902,00
950,00
1.022,00
www.aco.sk
Popis
3
Cenník 2014
Objednávkové
číslo
620434
620416
620423
620430
620437
620463
620464
620465
620466
620467
620468
620469
620470
ACO ShowerDrain E Showerboard 1200x1200mm, rošt Quadrato
ACO ShowerDrain E Showerboard 800x1200mm, rošt Tile
ACO ShowerDrain E Showerboard 900x1200mm, rošt Tile
ACO ShowerDrain E Showerboard 1000x1200mm, rošt Tile
ACO ShowerDrain E Showerboard 1200x1200mm, rošt Tile
ACO ShowerDrain E Showerboard 800x1200mm, rošt Hawaii
ACO ShowerDrain E Showerboard 900x1200mm, rošt Hawaii
ACO ShowerDrain E Showerboard 1000x1200mm, rošt Hawaii
ACO ShowerDrain E Showerboard 1200x1200mm, rošt Hawaii
ACO ShowerDrain E Showerboard 800x1200mm, rošt Mix
ACO ShowerDrain E Showerboard 900x1200mm, rošt Mix
ACO ShowerDrain E Showerboard 1000x1200mm, rošt Mix
ACO ShowerDrain E Showerboard 1200x1200mm, rošt Mix
9010.89.01
9010.89.02
9010.89.03
9010.89.08
9010.89.19
9010.72.00
9010.89.05
9010.89.06
9010.89.07
9010.89.09
9010.89.20
9010.58.67
9010.58.68
E-Line - Príslušenstvo
ACO ShowerDrain E Lightline Sada, farba Modrá
ACO ShowerDrain E Lightline Sada, farba Červená
ACO ShowerDrain E Lightline Sada, farba Zelená
ACO ShowerDrain E Lightline Sada, farba Dúhová
ACO ShowerDrain E Lightline Sada, farba Biela
ACO ShowerDrain E Sitko na vlasy
ACO ShowerDrain E Lightline LED-modul, farba Modrá
ACO ShowerDrain E Lightline LED-modul, farba Červená
ACO ShowerDrain E Lightline LED-modul, farba zolená
ACO ShowerDrain E Lightline LED-modul, farba Dúhová
ACO ShowerDrain E Lightline LED-modul, farba Biela
ACO ShowerDrain E Pachový uzáver, nízky sifón
ACO ShowerDrain E Pachový uzáver, vysoký sifón
www.aco.sk
Popis
Dátum aktualizácie: 26.5.2014
Ceny sú uvedené bez DPH.
Hmotnost
[kg]
20,75
16,80
17,92
19,03
20,75
17,09
18,21
19,30
20,75
17,06
18,17
19,30
20,75
Cena bez DPH
[EUR] / ks
1.160,00
964,00
1.009,00
1.081,00
1.196,00
902,00
950,00
1.022,00
1.160,00
902,00
950,00
1.022,00
1.160,00
0,68
0,68
0,68
0,68
0,67
0,10
0,17
0,17
0,17
0,05
0,17
0,10
0,10
220,00
220,00
220,00
220,00
220,00
4,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
4,00
4,00
4
Download

ACO ShowerDrain E