P-LINER Basic * (HRD (D)-FU/X)
Umělohmotná pažnice od průměru 100 do 300 mm
Důrazně upozorňujeme na to, že při odchýlení se od údajů v návodu na montáž a při neodborném použití našich výrobků jakož jejich kombinaci s cizími výrobky nepřebíráme při případných
následných škodách žádné záruky.
Montážní návod
! Upozornění:
Pažnice odpovídají v dodaném stavu tloušťce zhotovené stěny.
Tyto rozměry je třeba před montáží porovnat!
Pažnice musí být oboustranně uzavřena umělohmotným víčkem.
1
Přibijte víko
2
Pažnici nasuňte na víko
mind. 5 cm umlaufend
Armierung
Do dřevěného bednění přibijte umělohmotná
víčka vyndaná z pažnice (u ocelových bednění
se upevní pažnice pomocí drátu nebo
podobně k výztuži).
Odstup od výztuže a pažnice musí činit kolem
dokola min. 5 cm (viz pozice 2).
3
Zabetonujte
Pažnici nasuňte na víčko upevněné na bednění.
Protilehlé bednění s druhým víčkem také nasuňte
na pažnici.
4
Při betonáži je třeba dbát na to, aby byl
beton okolo pažnice dobře upěchován
(žádné vzduchové kapsy).
Odstraňte bednění
Po vytvrdnutí betonu odstraňte šalování.
Umělohmotná víčka odstraňte teprve před
zakládáním kabelů nebo trubek.
* HRD (D)/X
D: vnitřní průměr pažnice
X: tloušťka stěny
Servisní telefon 603 206 593
Inteligentně skrz zeď.
V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7
Tel./fax: 220 87 47 90
[email protected]
www.bettra.cz
P-LINER Basic *(HRD (D)-FU/X)
Umělohmotná pažnice od průměru 350 mm
Důrazně upozorňujeme na to, že při odchýlení se od údajů v návodu na montáž a při neodborném použití našich výrobků jakož jejich kombinaci s cizími výrobky nepřebíráme při případných
následných škodách žádné záruky.
Montážní návod
! Upozornění:
Pažnice odpovídají v dodaném stavu tloušťce zhotovené stěny.
Tyto rozměry je třeba před montáží porovnat!
Uvazovací očko
+ posuvné ozubení
Označení
PE – víko
Upevňovací drápek
1
Upevňovací drápek přibijte
hřebíky
Upevňovací drápek upevněte na dřevěné vnější
bednění hřebíky (u ocelových bednění se upevní
pažnice pomocí drátu nebo podobně k výztuži).
Odstup od výztuže a pažnice musí činit kolem
dokola min. 5 cm (viz pozice 2).
3
Zabetonujte
2
Pažnici zasuňte na upevňovací
drápek
Pažnici nasuňte kompletní a vystředěnou na
namontovaný upevňovací drápek a dodatečně
zajistěte pomocí drátu na uvazovací očko.
Po uzavření vnitřního bednění, zajistěte pažnici
třemi hřebíky (min. 55mm) skrz bednění v blízkosti
vyznačených křížů.
4
Odstraňte bednění
Při betonáži je třeba dbát na to, aby byl beton
okolo pažnice dobře upěchován (žádné dutiny).
* HRD (D)/X
D: vnitřní průměr pažnice
X: tloušťka stěny
!
Po odstranění bednění stěny, otevřete PE-víko
a odstraňte jádro ze Styroporu nebo ponechejte
PE- víko jako ochranu před znečištěním.
Jádro ze Styroporu odstraňte z pažnice až po betonáži!
Servisní telefon 603 206 593
Inteligentně skrz zeď.
V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7
Tel./fax: 220 87 47 90
[email protected]
www.bettra.cz
Download

P-LINER Basic (HRD (D)-FU/X) Umělohmotná pažnice od průměru